Anda di halaman 1dari 11

, 1

2 . . .
2114
_____1:
__________________:
. )
Padankan yang sama barisnya.

.1

.2

.3

.4

.5

) 01 (
1

)
Sambungkan huruf hujaiyah yang berikut.

.6

.7

.8

.9
.11

( 01 )
2

( ) ( ):
) Tuliskan semula kalimah yang mengandungi bacaan mad (Bacaan panjang

.14

.11

15

.12

.13

) 11

( ) ( )
: ) (
Kelaskan kalimah yang mengandungi huruf sakinah
syaddah

) ( dan kalimah yang mengandungi huruf

) (.

) ( ( )

.19

.16

.20

.17

.18
) 11

(
4

) .
Suaikan jawapan yang betul.

.21

.22

.23

.24

.25


(
5

) 11

.)
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang disediakan.


) 2( ) 1(
) 4(
) 3(
)6()5(
:

) 11

________________

.26

________________

.27

_______________

.28

______________

.29

________________

.30

(
6

.)
Warnakan Rukun Islam

Membayar zakat

.32

Beriman kepada Malaikat

.33

Mengucap dua kalimah syahadah

Beriman kepada Rasul

.34

.35

Beriman kepada Allah

Mendirikan solat lima waktu

Beriman kepada hari kiamat

.31

Menunaikan haji ke Baitullah

Berpuasa pada bulan Ramadhan

) 11

Beriman kepada kitab

.)
Nomborkan perlakuan wuduk mengikut urutan dan namakannya.

.37

.36

.39

.38

.41

) 5

(
8

.)
Warnakan kotak pada gambar alat yang boleh digunakan untuk beristinjak .

) 5

(
9

)
Suaikan .

Suwaibatul Aslamiah

Nama ibu nabi

.41
Nabi dilahirkan pada

Aminah

.42
Tempat nabi dilahirkan

12 Rabiul Awal

.43
Nabi berbangsa

Di Mekah

.44
Arab

Ayah nabi bernama

Abdullah

) 10

Nabi disusukan oleh

(
10

.45

) " " " "


.
Berdasarkan gambar di bawah tulis beradab atau tidak beradab dengan ibu bapa.

.46

.48

.47

.49

.50

(
:

__________

______11

) 10