Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN A

Jawab semua soalan yang berikut.


1.

Apakah maksud sejarah?


A Cerita nenek moyang
B Susur galur keturunan raja
C Asal-usul sesuatu kejadian
D Peristiwa yang telah berlaku

2.

Gambar berikut menunjukkan sejarawan yang memberikan makna sejarah.

Sejarah menceritakan hal tentang


manusia dan perbuatan-perbuatan yang
berlaku dalam masyarakat tersebut.

Siapakah sejarawan tersebut?


A Herodotus
B Ibn Khaldun
C Tan Cheng Lock
D Tunku Abdul Rahman
3.

Maklumat berikut merupakan sumber sejarah.

Manuskrip lama
Sejarah Melayu

Mengapakah sumber tersebut penting untuk kita?


A Merekod cerita lisan
B
Mencatat cerita legenda
C Mendapatkan maklumat yang tepat
D Menjadi kebanggaan masyarakat terdahulu
4.

Apakah kebaikan mempelajari sejarah?


A Mendapat pengajaran
B
Menghargai kuasa asing
C Mengelakkan kemiskinan
D Mementingkan diri sendiri

5.

Maklumat berikut merupakan sumber sejarah.

Artifak
Tulang haiwan purba
1

Apakah kategori sumber tersebut?


A Sumber pertama
B
Sumber kedua
C Sumber deria
D Sumber rakaman
6.

Keluarga asas terdiri daripada yang berikut, kecuali


A ibu
B
bapa
C datuk
D anak-anak

7.

________________ ialah tinggalan haiwan atau tumbuhan dari zaman lampau.


A Fosil
B
Manuskrip
C Artifak
D Batu bersurat

8.

_________________________ merupakan tapak pembinaan tembikar zaman


purba di Asia Tenggara.
A Gua Niah
B
Bukit Jawa
C Bukit Tengkorak
D Candi Lembah Bujang

9.

Berikut merupakan pemimpin-pemimpin negara yang banyak berjasa kepada


negara kita, kecuali
A Tun Abdul Razak
B
Tun Tan Ah Cheng
C Tun Datu Mustapha
D Tun V.T. Sambanthan

10.

11.

Mengapakah kita perlu mengetahui salasilah keluarga?


A Memajukan negara
B
Mengeratkan hubungan
C Memperjuang hak asasi
D Merekod asal usul kejadian
Keluarga yang terdiri daripada datuk, nenek, bapa, ibu dan anak-anak
dipanggil sebagai
A keluarga asas
B
keluarga angkat
C keluarga harmoni
D keluarga kembangan

12.

Senarai berikut menunjukkan amalan beradab.

Bercakap dengan sopan


Tidak meninggikan suara

Apakah adab tersebut?


A Semasa makan
2

B
C
D
13.

Ketika berbual
Sebelum keluar rumah
Sewaktu lalu di hadapan ibu bapa

Maklumat berikut merupakan nama panggilan dalam sesebuah keluarga di


negara kita.
Appa
(Bapa)
Amma (Ibu)
Annan (Abang)
Akka
(Kakak)
Kata panggilan tersebut digunakan oleh masyarakat _______________________.
A Melayu
B
Cina
C India
D Orang Asli

14.

Orang Melayu memanggil


__________________.
A Pak Long
B
Pak Ngah
C Pak Lang
D Pak Su

15.

Setiap anggota keluarga perlu ____________________ antara satu sama lain.


A saling sayang-menyayangi
B tuduh-menuduh
C tidak bertegur sapa
D menyimpan dendam

16.

Maklumat dalam
masyarakat Iban.

jadual

bapa

berikut

Nama Panggilan
Apai
X
Aka

saudara

yang

merupakan

paling

nama

tua

panggilan

Rujukan
Bapa
Ibu
Abang

Apakah X?
A Amih
B Ma ma
C Amma
D Indai
17.

Berikut merupakan identiti-identiti sesebuah sekolah, kecuali


A lencana sekolah
B
pejabat sekolah
C lagu sekolah
D misi dan visi sekolah

18.

Siapakah yang bertanggungjawab mentadbir sesi petang sekolah?


A Guru Besar
3

sebagai

dalam

B
C
D

Guru Penyelia Petang


Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Penolong Kanan Pentadbiran

19.

Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid bertanggungjawab mengendalikan


____________________?
A Program akademik
B
Aktiviti kokurikulum
C Kebajikan dan keselamatan
D Pentadbiran dan perkhidmatan

20.

Bendera dan lencana sekolah ialah ______________________ sekolah.


A visi
B
logo
C identiti
D cogan kata

21.

Sekolah yang _________________ dan _________________ akan meningkatkan


semangat saya untuk belajar.
A moden, lengkap
B besar, mewah
C cantik, berwarna
D bersih, ceria

22.

Guru Besar
Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Guru Penolong Kanan Kokurikulum
jawatan di atas sangat berjasa kepada

Pemegang
____________.
A memastikan sekolah dalam keadaan terurus
B
melaksanakan matlamat pengarah
C murid menghormati mereka
D membuat laporan tahunan sekolah

sekolah

kerana

23.

Perkara berikut terdapat pada alamat lengkap kecuali


A jalan
B
tempat
C poskod
D nombor telefon

24.

Tempat tinggal Ahmad dikelilingi oleh laut. Kebanyakan masyarakat di


tempat tinggalya terdiri daripada nelayan. Selain itu, tempat tinggalnya juga
merupakan tempat peranginan yang terkenal.
Di manakah Ahmad tinggal?
A Pulau
B
Tanah tinggi
C Tanah pamah
4

D
25.

Persisiran pantai

Jika Zarina tinggal di Tanah Tinggi Cameron, bapanya mungkin bekerja


sebagai ________________ .
A nelayan
B
peguam
C penanam teh
D penyelia kilang

BAHAGIAN B
A

Perhatikan foto di bawah dan namakan tokoh-tokoh yang telah


banyak berjasa kepada negara dengan betul.

Tun Abdul Razak

Tun Datu Mustapha

Tun
Temenggong Jugah
1.

Tun Tan Cheng Lock

Tun V.T. Sambanthan

2.

3.

4.

5.

( 5 markah )
B

Kelaskan tindakan berikut mengikut adab yang betul.


Melawat pada waktu yang sesuai.

Meminta izin sebelum keluar


rumah

Tidak mengecilkan hati orang lain.

Mempersilakan tetamu minum


atau makan.

Cuci tangan sebelum dan selepas


makan.

Tidak meninggikan suara ketika


bercakap.

Memakai pakaian yang sopan dan


sesuai.

Jangan bercakap semasa makanan


di dalam mulut.

Melayan tetamu dengan hormat


dan mesra.

Pulang dengan cepat dan tidak


membimbangkan ibu bapa.

1. Adab makan
(a) ___________________________________________________________________________
(b) ___________________________________________________________________________
2. Adab bertutur
(a) ___________________________________________________________________________
(b) ___________________________________________________________________________
3. Adab berziarah
(a) ___________________________________________________________________________
(b) ___________________________________________________________________________
4. Adab melayan tetamu
(a) ___________________________________________________________________________
(b) ___________________________________________________________________________
5. Adab meninggalkan rumah
(a) ___________________________________________________________________________
(b) ___________________________________________________________________________
( 10
markah )
C

Lukiskan lencana sekolah kamu dengan lengkap dan warnakannya.


6

( 5 markah )
D Padankan makna simbol dan warna yang terdapat dalam lencana
sekolah kamu.

1.

Buku

Melambangkan ketaatan dan


kesetiaan kepada raja dan negara.

2.

Obor

Mencerminkan kesucian dan


keikhlasan dalam menuntut ilmu.
7

3.

4.

5.

Gelung

Melambangkan ilmu pengetahuan


yang menjadi tunjang kemajuan
bangsa dan negara.

Kuning

Menunjukkan semangat perjuangan


dan berdaya saing.

Putih

Melambangkan semangat
kesukanan.

( 5 markah )

KERTAS SOALAN TAMAT