Jadual Puasa Yang Dianjurkan Islam - Tahun 2010 @ 1431 Hijrah

Sesuai Kalendar Masihi dan Hijriah
BULAN
JANUARI
Muharram 1431 / Safar
FEBRUARI
Safar / Rabiulawal
MAC
Rabiulawal / Rabiulakhir
APRIL
Rabiulakhir / Jamadilawal
MEI
Jamadilawal / Jamadilakhir
JUN
Jamadilakhir / Rejab
JULAI
Rejab / Sya'aban
OGOS
Sya'aban / Ramadhan
SEPTEMBER
Ramadhan / Syawal
OKTOBER
Syawal / Zulkaedah
NOVEMBER
Zulkaedah / Zulhijjah
DISEMBER
Zulhijjah / Muharram 1432

Keterangan

TANGGAL
A

I

S

R

K

J
1
15
1 2 3 4 5
16 17 18 19 20
1 2 3 4 5
15 16 17 18 19
1 2
16 17

1 2 3
18 19 20
1
18
1 2 3 4 5
20 21 22 21 24
1 2
22 23

4
21
2
19
6
25
3
24
1
22
1 2 3 4 5
24 25 26 27 28
1 2 3
24 25 26

S
2
16
6
21
6
20
3
18
1
16
5
22
3
20
7
26
4
25
2
23
6
29
4
27

A
3
17
7
22
7
21
4
19
2
17
6
23
4
21
8
27
5
26
3
24
7
30
5
28

I
4
18
8
23
8
22
5
20
3
18
7
24
5
22
9
28
6
27
4
25
8
1
6
29

S
5
19
9
24
9
23
6
21
4
19
8
21
6
23
10
29
7
28
5
26
9
2
7
1

R
6
20
10
25
10
24
7
22
5
20
9
26
7
21
11
1
8
29
6
21
10
21
8
2

K
7
21
11
26
11
25
8
23
6
21
10
27
8
25
12
2
9
30
7
28
11
4
9
3

J
8
22
12
27
12
26
9
24
7
22
11
28
9
26
13
3
10
1
8
29
12
5
10
4

S
9
23
13
28
13
27
10
25
8
23
12
29
10
27
14
4
11
2
9
1
13
6
11
5

A
10
24
14
29
14
28
11
26
9
24
13
30
11
28
15
5
12
3
10
2
14
7
12
6

I
11
25
15
1
15
29
12
27
10
21
14
1
12
29
16
6
13
4
11
3
15
8
13
7

S
12
26
16
2
16
30
13
28
11
26
15
2
13
1
17
7
14
5
12
4
16
9
14
8

R
13
27
17
3
17
1
14
29
12
27
16
3
14
2
18
8
15
6
13
5
17
10
15
9

K
14
28
18
4
18
2
15
30
13
28
17
4
15
3
19
9
16
7
14
6
18
11
16
10

J
15
29
19
5
19
3
16
1
14
29
18
5
16
4
20
10
17
8
15
7
19
12
17
11

S
16
30
20
6
20
4
17
2
21
1
21
6
21
5
21
11
21
9
21
8
21
13
21
12

A
17
1
21
7
21
5
18
3
16
2
20
7
18
6
22
12
19
10
17
9
21
14
19
13

I
18
2
22
8
22
6
19
4
17
3
21
8
19
7
23
13
20
11
18
10
22
15
20
14

S
19
3
23
9
23
7
20
5
18
4
22
9
20
8
24
14
21
12
19
11
23
16
21
15

R
20
4
24
10
24
8
21
6
19
5
23
10
21
9
25
15
22
13
20
12
24
17
22
16

K
21
5
25
11
25
9
22
7
20
6
24
11
22
10
26
16
23
14
21
13
25
18
23
17

J
22
6
26
12
26
10
23
8
21
7
25
12
23
11
27
17
24
15
22
14
26
19
24
18

S
23
7
27
13
27
11
24
9
22
8
26
13
24
12
28
18
25
16
23
15
27
20
25
19

A
24
8
28
14
28
12
25
10
23
9
27
14
25
13
29
19
26
17
24
16
28
21
26
20

I S R K J S A
25 26 27 28 29 30 31
9 10 11 12 13 14 15

29
13
26
11
24
10
28
15
26
14
30
20
27
18
25
17
29
22
27
21

30
14
27
12
25
11
29
16
27
15
31
21
28
19
26
18
30
23
28
22

31
15
28
13
26
12
30
17
28
16

29
14
27
13

I

30
15
28 29 30 31
14 15 16 17

29 30 31
17 18 19
###

29
20
27
19

30
21
28 29 30 31
20 21 22 23

29 30 31
23 24 25

Puasa Isnin - Khamis

Tahun Baru Islam 1 Muharram / 7 Disember

Puasa Tiga Hari Setiap Pertengahan Bulan Islam - tanggal 13, 14 & 15 kalendar Islam

Maulud Nabi Muhammad S.A.W. 12 Rabiulawal / 26 Feb

Puasa Wajib Ramadhan 1 - 30 Ramadhan (11 Ogos - 9 September)

Isra' Mikraj Nabi Muhammad S.A.W. 27 Rejab / 10 Julai

Puasa Arafah 9 Zulhijjah / 16 November (bagi yang tidak berhaji) serta 8 hari sebelumnya

Nisfu Sya'aban 15 Sya'aban / 27 Julai

Puasa Asyura 10 Muharram 1432 / 16 Dis serta 9 hari sebelumnya

Nuzul-Quran 17 Ramadhan / 27 September

Puasa pada sebahagian awal bulan Sya'aban ( 13 Julai - 10 Ogos)

Aidilfitri 1 Syawal / 10 September

Puasa 6 hari di bulan Syawal (11 September - 8 Oktober)

Aidiladha 10 Zulhijjah / 17 November

Puasa sepertiga bulan Zulhijjah (8 November - 6 Disember)
Puasa Daud - sehari puasa sehari buka sepanjang tahun, kecuali Hari Tasyriq
Aidilfitri, Aidil Adha dan Hari Tasyriq 11, 12, 13 Zulhijjah (diharamkan berpuasa)

Diubahsuai dari "template" yang dihasilkan oleh seorang hamba Allah bagi mencerminkan tahun 2010.

###

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful