Anda di halaman 1dari 4

Tanah Tumpah Darahku

for SATB divisi a capella


C. Simanjuntak/Sanusi Pane

mp

SOPRANO

q = 72

du

mp

ALTO

du

du

mp

TENOR

BASS

mp

du

aah

mp

Ta - nah tum -pah da - rah -ku yg

su - ci mu - li - a.

mp


aah

ah
du

ah

In - dah dan per-

du
Copyright Alandaru 2014

12

mf

mai

ba -gai -kan

in - tan per -ma - ta.

ba

gai

pu -

Aah

Ta - nah a - ir - ku,
mf

ta -nah pu -

nong
mp

ting


Aah

S'la - ma hi -dup - ku

Ta -

nah

ku,

S'la -ma

hi -dup - ku a - ku pa - da

S'la - ma hi -dup - ku a - ku

pu -

a -ku se - ti - a pa - da - mu.

i - bu - ku.

23

gung

nah - ku

mu.

S'la - ma hi -dup - ku a - ku se - ti - a pa - da

Aah
p

per -ma - ta.

in - tan - per -ma - ta.

sa - ka i - bu - ku.

mf

sa - ka i - bu - ku.

Ta
mf

Aah

in - tan

sa - ka i - bu - ku.

sa - ka

gai -kan

ta -nah pu -

ba

Ta - nah a - ir - ku,
mf

17

pa - da

mu.

mu.

Aah

27

Aah

mf

Aah

Pan - tai hu - tan

Ka - li gu - nung
mf

la - ngit -mu yg

bi - ru nir - ma - la.

bi - ru nir - ma - la.

36

ta - sik -mu ku - cin - ta se - mu - a.

ta - sik -mu ku - cin - ta

se - mu - a

Pan - tai hu - tan

Pan - tai hu - tan

Ta - nah a - ir - ku

bi - ru nir - ma - la.

la - ngit -mu yg


Ka - li gu -nung la - ngit - mu yg
mf

Ka - li gu - nung
mf

Aah

31

Aah

ku -pu - ja

Ta - nah a - ir - ku ku - pu - ja

ta - sik - mu ku - cin - ta se - mu - a. Oh
Ta - nah a - ir - ku
ku -pu - ja
f

41

kau


kau


kau di

ti
ti

di ha - ti -

ku.

di ha - ti -

ku.

ku.

ha - ti -

45

ti

T'ri - ma

T'ri - ma

a pa - da - mu.

In

a pa - da - mu.

In

do

ne

ne

sia.

sia.

do

ne

sia.

ne

sia.

In

do

se -

se -

hor - mat

In

do

hor - mat

se -

sa - lam - ku

hor -mat

sa - lam - ku

T'ri - ma sa - lam - ku

a pa - da - mu.