Anda di halaman 1dari 1

KESALAHAN TATABAHASA

LATIHAN 2

Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan tatabahasa. Gariskan


kesalahan tersebut dan tulis jawapannya pada ruangan yang disediakan. Anda
tidak perlu menyalin ayat itu semula.
1.

Ketiga-tiga orang anak-anak lelaki Encik Manzur berjaya melanjutkan pelajaran


mereka ke universiti.

...................................................
2.

Kita perlu minum dua liter air pada setiap hari untuk menggantikan air yang keluar
dari badan.

....................................................
3.

Seorang dari peserta pertandingan syarahan itu telah menarik diri.

.......................................................
4.

Sikap saling bantu-membantu wajar diamalkan dalam masyarakat.

.........................................................
5.

Program itu diadakan demi untuk mengeratkan hubungan antara kaum di Malaysia.

..........................................................
6. Sungguh amat terindah pemandangan di sekitar pulau peranginan di negeri Sabah itu.
................................................
7.

Kata-kata aluan dalam buku program Majlis Anugerah Cemerlang itu membawa
mesej yang amat berkesan.

................................................
8.

Tugasan itu dibuat dengan berdasarkan kepada nota yang ada dalam buku panduan.

................................................
9.

Ibu pejabat persatuan itu terletak di antara perpustakaan dan balai polis.

................................................
10. Penduduk Kampung Sejagat sentiasa mengamalkan sikap saling membantu bila
diadakan majlis perkahwinan.
...................................................

BAHASA MALAYSIA