Anda di halaman 1dari 92

Reality Media Centre Lahore

www.rmcpk.com

Reality Media Centre Lahore

www.rmcpk.com

3
-------------z hg #gzZZvZ[

------------- z%6
,

C]c*
Zzgv [Z]c*
Zzgt
---------------------------- ( ~p)p~pyW

p

x ZgzZ#
Z e
$z
---------------------------------------------------e
$z
--------------------------- g Z (
,

xsZe
$z
------------------------------------------------ e
$z$
---------------------------------------------------#
Z
----------------------------------- dZ]t#
Z

G avZwgkZgzZ\vZ|g
G#
Z
------------- { ZeZz~kZgzZ

G#
Z
-- Hg Z#
Z
{z0*
~m
CZvgzZdxW
----------------------------------------------------- x Z
,
kZgzZ'
-------------------- Ckz6
,
Z'
,
wgx Z
7u6,
t%xZsgVgzZ{0
-- $
+
i
----------------------------------------- {E
+e
$ZzgP
----------------------~g Z? ( x Z )uz?
----------------------------------]Zy

0Dx Z
-------------------------------- n
pgD{ c*
im
CZ[Z
---------------------------------------- yVjzg[Z
----------------------------------- } Yi ZgVlx Z
------------------------------- @
*
57Dx Z

--------------------------------------------------- )l
------------------ g Z Vg ~x]g q+
--------------------------------------- ! gzZ g
------------------------------- b8
-g_ ZjV
------------------------------------------------- Q
----------------------- 7[ Z k0*
T[Z kZ
----------------------------------------- Z~[

------------------------------ %zx ZV;

igzZ]Z Z6,
yW

o`

----------------------------- bg Z
!*
yW

---------------- 7a s %Z<
L z[

-------------------- ( 17000)g ZD
{, Z]c*
WW

-------------------------------- H hZyW

------------------------- Z F
,
ZbTY1VZyW

---------------- x **
Vz
7
70~TyW
{z

-------------- 0V7yZgzZ[ZzZyW

------------------------ gzZnZ Z6
,
V-zZgyW

---------------BVgzZ {E
+]c*
W{( sp)p

---------------------- yz C c*
i~vZ[

--------------------------- s
# zyW
yW

Reality Media Centre Lahore

www.rmcpk.com

5
----------------------- 7hgzZ c*
\vZ6,
xZ

---------------
~T [k0*
x Z

-------------------------------------- L

pni

----------------------------------------------- i Zggz

------ Z
# Zzbq
-Z
) Z ( a)vZwggzZx Z

--------------------------------------- ] zgzZx Z

*
x~V x Z
----------------------------- @

-------- bp{: { 0*
[ %
Ox Z :e
$Zzg !Z

]Zy

+'
h

--------------- ] {vgzZeY
------------------------ g @
*
% Qg:xZ
#

------------------------------------------- ] gzZ`

----------------------------------------------"~&

2[!*
kD ( h)Z]z( a)
------------------------------- }n( 24)a

---------------------- \ 7|z ]g( d) @
---------------
W|zy

1Z ( a)
-------------------------- Za@
-------------------------------- e
$zZv
------------------------------------------- ] '
,

-------------------------- V1e }g
Zx Z
!
Z#
r
------------------------------------------- x Z
oi2

gzZu
V 6m3^

---------------------------------------------

----------------------------------- BVgzZ
------------------ s kZ hp
/Z Z
# Zz6,

------------------------------------------------ a{%
----------- %P]c*
W( ~p)p~[Z

-------------------------------------- c*
zWz
------------------------------------------- g vZ[Z

----------------------------- ( ] Z )h
+'
k0*
}g
--------------------------------------------zgzZ7
,
----------------------- g Z h{ c*
i
VZ

--------------------------------------- d
$z

HHsp~u D\WH
--------------

----------------------------------- ?X X X X X XvZ

---------------------------- Za ]Z f vZ[Z

-------- V* Km
yZB[ZgzZVV

0V
--------------------------------------------- ] x Z
------------------------------------ @
*
{0
+
iVz%x Z
---------------------------------- $J
A xZ
----------------------------------------------- <Z
-------------------------------------------

Reality Media Centre Lahore

www.rmcpk.com

7
--------------------------------------------- g {o

6mi^

wZZx gzZ > 2i

------------------------- g (Z [Z N*
c*
Cx Z

-------------------------------------------- BVa
P

---------------------------------------- x Z}ix

---------------------] Zgx Z0BZ'@


------------------------- ;gh MVi] Dx Z

------------------------------------ h
E. Z
------------------------------------ a;

x Zw> 2i6,
[Z
----------------------- 7ax ZaV > 2i
--------------- aY !*
Z( a)vZwg

------- 6
,
T
$( ~u) D\WH
--------------------------------- Yc*
0*
V **
i t
------------------------------- 7Z
# Zz6,
g
------------------------------- s VZ] uZz
------------------------------------- }7Z Z > 2ix Z
---------------------------------------------- ZggzZx Z
------------------------------------------ 6
,
wC

------------- o %ZgzZo Z~gzZwZw w


--------------------- ( ]%Z )] ,[ t
-----------------------------------------------k;Z bzg
----------------------------- }
!
Z bzggzZk;Z bzgbzg
---------------------------------------5]c*
Zzgh
+'

---------------------------------------

-------------------- 7^
,Y%b F,
%

------------------------------------------ 0\vZ

-------------------------------------------- zgzZ| 7
,
---------------------------------------------<h
+'

------------------------------------- ?O6
,
6,
g

$Zzgs <
--------------------------- zg (Ze
L IZ

-------- a( h) ZyW
( a)

--------------------- ~7]iYZ]~C
\vZ
------------------------ D[Zy

V;LZ y CZ

--------------------------------- 7
yv+

-------------------------- {g @
*
%Qg:xNZ
#
---------------------------------------------------- [

E
-4

--------------------------------- Z e =?! G} Z

&
G
4
5
E
G
---------------------------------- ; g 6
,
Vx Z
o92

qgzY Z$
+{o

E
-4

---------------------------- ; g H GgZg f[ Z
--------------------------------- ?Hi W( Y Z$
+)

--------------------------------- : Z

d{7q
-ZY Z$
+
---------- @
*
spi FgzZ @*
gH
zi F\vZ

----------------- Y Z$
+\vZ0~jgzZ .

Reality Media Centre Lahore

www.rmcpk.com

10

9
--------------------------------------x9)c*
aZx9

-------------------------------------- wi **
e

$z
6m

i6,
CZ
m

--------------------------------------------------- lZ

------------------------------ F
F6,
s%Ze
$Zzg q
-Z

--------------------------- yR
,
-tgzZxp" t

$Zzg ZzW yZ
-------------------- ._e

----------------------------------------------- dw*Z
--------------------------------------- e ZzZ'
,
Z
------------------------------------------------- dx W

---------------------------------------------- d[
----------------------------------------------- d------------------------------------ db gzZ ( a)
---------------------------------- ( f) ~m
CZ
---------------------------------------------- ( d) Z

------------------
zgzZY ZZ, ( a)

6m

i~[Z
------------------------------------
hZ**
z6,

-----------------------------
z0[Z5
6ma^n+

8Dc*

VD

------------------ :x ]zV : k
,

----------------- {7{ zZg @


*
Z+ \vZ#
Z
---------------
f~gzZ]~+
---------------------------------------------h
+'

--------------------------------------------- V
$Zgz m
CZ
-------------------------------------------------- (D
----------------- g {0
+
ik
,
X( h)Z( a)
----------------------------
#
ZKZx Z

--------------------7> 2i6
,
x Zz!*
kZ ?_Zc*

<g6,
( ]%Z )],yZ

6m:

-------------------------------------- }<x Zx Z

---------------------------------- x "
$6,
x Z
E
-----------------( {7c*
Zz)s $Dc*
sDY Z$
+{o
zgzZ
------------------------------- k0*
CW: ~g Z ' q
-Z9zyxg@gzZ
-----------------------------------------------------
------------------------- Zzy~VzyZ
------------------------------------------------7c*

---------------------------------- Zz]g c*
i7ZvZ
-------------------------------- ?HQc*
k c*
V)k

--------------------------------e
$zx Z c*
xvZ Z[Z
-------------------------------------------- yZZgzZxsZ

Reality Media Centre Lahore

www.rmcpk.com

12

11
------------------------- t]gzZ ( x **
)Y ZvZ

--------------------------------- 7_g Zz ~j

--------------------------- T
$spO~u
--------------------------------- VG hZ**

c*
H
7x
u h@
----------------------------- ce V
_Zg eG

) ZZyzg ; .
------------------- c*
-------------------- ?VYy
W' 7a zZ
--------------- Y:0+Q1Z
---------------------------------------- (D
1Z
--------------------------------- Y(D
1Z
---------------------------------------------- Z~
---------------------------------------- 1 d--**
uF,
< d.gzZm
CZZzWd}
-------------------------------------------- X~N
(
E
NE
------------------------------------------ t i
6ma
------------------------------

{ nbZ]Z zt Z

---------------- 7]gz x **
NZ6,
x ZyZZ

---------------------------------------- Z{oVEZ

E&

--------------------------------------------------- OC

----------------------------------------- wH Zg v

4]I
s { k
H{Lz{Rx Z G
--------------------- iZV>Vzuz { k
H

--------------------

6ma^e

z6,
[#
ZgzZ[xsZ#
Z

----------------------- v+4#

Z [/

{z[+Zg#
--------------- xgzZ4
--------------- ( #
Z+4
)[#
Z
-------------- h
+{ c*
iV| x
zzlIZ
-------------------------------------------- [{yIZ
---------------------- xk
,
i gzZ6,
xsZ#
Z
----------------- F
,
+(
$
)f {z7y
--------------------------- {C
b i6,
V[
-------------------------------- w'w kZ7

--------------------------------
z~V1

M
t ZvZ
M egzZvZ

6mani

------------------------- s ZZzqYs Z~

------------------- @
*
]gc*
iVzG( v!*
f) \vZ
-------------------------------------------- ,G~~
---------------------------------------- x qYe
------------------------------------------ ~
6ma2

Y ZvgzZ~uw{o

--------------------------------- Za gvZ[Z

------------------ bzg KZ\vZ bzg dx W

Reality Media Centre Lahore

www.rmcpk.com

14

13
------------------------------f
e7VYx s Z

--------------------------------- &Zp7
gzZ;

--------------------------------- V
( x Z ) gdZ1Z

------------------------- V@\ MgzZ ( a)


---------------------------------- ~
VZgzZ z

------------------------------- ^
,Y~x

------------------------------------------ 6
,
gJ ZT

E
G
yp:x 5BZ{

----------------------------- 7u **
{ k
H{L:e-

------------------------------------------ zg! ~g } Z
------------------------------------<_]Z
yh
+'

6m`

]Zy

gzZ Z

-------------------------------------------- Vg
----------------------------- **
w'BVgx Z
-------------------- WZ)0s zZVg

----------------------------------------------- { Z: z:

-------------------- Y ZZBx?Zz> }Zm9x

6mj
E4
--------- s =]c*
ZzgkZs ZZ -G :Z
------------------------------------------ wZP~y
M

H0Vx twyZ
/Z0( a)
---------------------------------------------------- ?
------------------------------- ?VY1 ( a)
------------------------------------ Cg !f`

-------------------------------------- C
]c*
z Zx Z
-------------------- Vz%~x t V
!*
------------------------- ] c*
wEZx **
x Z
--------------------------- ^
,Y9 { TVg

------------------------------ ^
,Y9 ]g]gzp
--------------------------------'g]g
,
]g
-------------------------------------- w''
------------------------------ 9**
yxgVgz
------------------------------------------ z: Vg
--------------------------------- J 7
,
:-gVg

---------------------------------------- g Zl Zp$
-------------------------------------------- ~g Z.
---------------------------------- px **
T**
i Zz
------------------ D:IpaVgKZQ1Z
-----------------------------------DIkZQ
-------------------------------------------- g lZgzZ
-------------------------------------------- g 0*
--------------------------------------- yj
) !*
e
------------------------------------ bg Z
^
,Y~gx Zw
------------------------------------------------- ^ Z
--------------------------- [z[ %] YggzZV)

Reality Media Centre Lahore


18

www.rmcpk.com
17

ZVzt

o !n] vm n 
on !o^] 

yZ 7! q
-Z ~ yZgzZ Q5 x yZg c*
fxxZY Z OZ.

V;~Vzge
xsZ 0kZ VrZX c*

g Z
[ ~
CgzZ OZ.

~ X 6,VzJW[t H [ +F,9
Xgx **
GvEzZ~y
W qz
0*
wZz
kZ ~ J 7,g !*
g!*
{E
+ Z~ yZgz_
-Z'!*
q
]Zz+Z~ [+Z
H{gyZ~ Z e~uu6,
V
XgzZ {g+ Y(Z
yZ LZ ]Z[ kZ~ H{ Zg Zf ~zz
}g e" {z |h {zgzZ Fw Vgt V2z
gzZ
M IZ V; Vh0
+
ig gzZ V-g Z (1iZ
yb
~ wkZC
t X [zz KZ
Zg6, + xsZgzZ wga [g \vZ
~ zg T
]+ZyZgzZ \vZ yZ= X
(Z
/ZX YuZg Z moyxg+F,
+kZgzZ Vg 7Z
$
X YZz|gzZ \WLZn

7[Z k0*
T[Z kZ

Zzg Z
J ~ yZ Xf t ]c*
ZryYtgzZ : [Z k0*
yZgzZ y.6,
zyZ
{zgzZ a q[Z gzZX 7e
$Zzg +Z

h
+'
VrZ
] xsZ ~g q
-Z q
-Z [g Zg L L:c*
:gzZ M
h7{ c*
i~yZZ}g 0wgkZgzZvZ {z q
-Z
yZ ~_yph yX M
h{ c*
iyZ~ yZZ yZ
X )Z ~'
,
ypyZt]!*
1X 7 Z
MMPKOVf] s

b8
-g_ Zj V

C c*
i ~ yZ ._%KZ {z @*
c*
8
-g]U*
Zj Vg
bTgzZ } 8
-g ~ NZgzZ IX ({q
-ZgzZ
{kZ VrZ wEZa]Z ( LZ]uZz yZe
X c*
sp~ZzIZz(
B]z
yZgzZ Zz wZa kZ VrZ W W
zg6,
M IZgzZ %
tK}g7 LZ{g
$ q Z KgzZ
yZy

X ;g[x Zt ~ VSkZx ZX
HH{6,:
X4Z~xsZN ZvkZzF,
[pkZk0*
kW

M IZ c*
tg Qc*
!*

q
-Z JhzZ { ] fVFV
s[ZyZakZx ZX @*
y]c*
Zzg K[s

X C: VY#z=e
$Zzg {zp
/Z

{z~yZBZ e7jkZV
bg w U%a <
B
kZ {z *
@Y Hg
C<
X
g ZX }X
^fj] 
gm`j] 

Reality Media Centre Lahore


20

www.rmcpk.com
19

Q c*
OZ.
[ !*

H
H1yT7ZZ
# n
gzZz ~ [gzZ [ Y 0*
~ [ Z
# n{z
X
) !*
( nZZ )
B; yz X ]c*
Zzg +Z~ [ kZ G
e**
*
*u 0*
yZ[kZ ]kZtgzZ Y7]g
Xc*
K
M F,
[kZzzyZgzZ
C[kZ{zY
c*
gZ
$ _7,]c*
Zzg ~ g
$ qZ
xsZ}g7Z \vZ ZqB*Z 0*
k0*
\vZ L L}X
X 7D=ZkZ : Zq
[ZN
e
C @'
,% T# ~@'
,g
$ qZ +Z
~kZgzZ
~yxgTz H @'
,
,Z ?1 @*

akZgzZ WC
i3{q
-Z C
iX
H7c*
Z
X ` H kZ Z;]C
i
/Zp @*

Z~[

t w}K %P qz
gzZ wZ[ ~
]gq
-Zt kZ @*
Yk]c*
Zzg 6,yZ ~g Y
p{zY H7{{ c*
i f ]c*
Zzg ~X Y Zz
X 6,
yZ p~g ;e~X y|KZ
6,yZ QyZY7C Z ]c*
ZzgyZ ~
g "gzZ w*
*fBQ Z ~ a
X4cekZ

%zx Z V;

f)l~Xg YKf]yZgzZ f6,


V

Hc*
2Z
{z ;g Y HnZ Z6,]c*
ZzgX79]c*
Zzg ~g ~ kZ
:gzZ7~u T [Z (ZtY7[Z t X
kZx Z{z6,
CX'!*
tn Z kZ6,T |
h Zz {z~ T$ yvkZ {z @*
M
Dt
gzZ
V; yZ[t DyZgzZ s Z Zt {zY
X B
bgx dZ
$]c*
ZzgyZ 5gzZ VN Z f xia[Z dkZ
Z ]c*
Zzg]c*
Zzg 9gzZ, Z6,
Cg
$uZ {z
X Z 7L (Z ~ g @*
1,? ]c*
Zzg {"
$U*
gzZ ,
!*

~ V E
!*
~ * 6 ~ ZZp
/Z
Zg e
$Z fc*
g/ZgzZ.)t1Z~
kZ[kZY utgzZ VmPtX YY7
b[kZ E
!*
5wVkZ *
@Y HIgzZ wJ b
G
g Z
]c*
ZzgVzg ZD
Z~Tx **
w Z > M%
gzZ +4 V1x t z YgzZ
'
,
iwZZ[ L L
G
( 1&3:w Z > W%) X +F
,
x
9]c*
Zzgx [kZ {z fg ~
Z L Lt ]gyZ g WWs
# z kZ 6D
gzZ [t It F
F6,|'!*
t X F
F6,]c*
Zzg 9C

~i t 79]!*
t w=aib){
~i kZgr
# C
gzZ 7d
$iZz ~I h
X YyTW
$ q Z .Zz]c*
g
Zzg~[kZT e *
*wZtQ

Reality Media Centre Lahore


22

www.rmcpk.com
21

X {]Zg wgzZ 6,
+wZtY

( | 1314:yZ T6:m fp 27:m)

* s s q
-Z Z [ : I {Z*Z 00 Z 
z X e7k

,
[w+Z ! n/~
( 27:m fp xpZgZ )XC
gzZs
~xsZ Y xf{ E
+Z LZ : I ~ !*
W,Z}Z 
( 27m532&3X fp b Zug)X 7k
,
[ kZ

gzZ [+4
wZ Z [ : HE 
G
( 3&1:w Z > W%)X ;@
*
+4gzZ~
C

W@*
y
w Z~y.x gzZ}[Z Wt ZZ
+ Z[ : 
y.z xE v $
V ~V1 x g
$ qZ +Z X +4
fp yZz ggzZz ZDgzZ g
$ qZ
X 7'
,
Z'
,
Z~w
t:gzZ HIZVrZ 76,
Zx Z Zt I f
(553:yZ]zg;4&1:Z;298:wWZ(25:m)X a}g
~h x Z Z ? +F,9
T C +Zq ~ kZ
/ZX yZgz T
$a]
Zz)g fVzgzZVzLZ ~ux ZZ 7
gs
M IZ
X w+Zx=tX
X ~g OZkZ
]c*
Zzg yZ KZ ~g z!*
wq ]gkZ
X,7(Z {z D1X X X X gg OZ,u 0*
kZ gzZZzpg w s ~g X t }g yZyX

,
~ pZ@Z e *Z& H
T~| 1381[t Hk
X
E
4G
g @*
] : ~)lLZppZ@Z e 
E3E

G
{ T ( Z ).Z Z[yZX szczg~ Y xgzZwYg

kZ}IZ X **
sg C
gzZf]~ [ kZ X
] kZv ZZzqDg
$uX M
h7Zz6,

M IZgzZ {g Z Da w KgzZ y

K]t[t X Dq
Z5Z X D OZ? kZZz ]c*
ZzgX
C<
"7,X
WV
$Zgz d[ X
CZ ~ x Z
Y ~z6,x Z +4gzZx ~]c*
Zzg +4kZX .
J 7,
( )l98:m )Xce
E4
Vt X x xE~ Z [X H -G [ 
gzZ @*
VZ {Z
+ kZ |e
$Z@V;z gaD
q
-Z
X @*
q[kZ {zX Le*
*qe
$ZzgVt
( 80:ZwZ )

X [q{Z
+
gzZ+4
Z: 

( 26mX NZo)l)

X [+4Z[ : HV0L 

( 67&25:g ZZg b)l 27:m)

[ ~(,gzZ x
g
$u : Z Z0 Z[

<ZuZgzZ g
$ q Z~ kZX 7[gzZ kZX Z
( 67:)l)X 7~[ gzZ
ZzazsgzZ Y+F,
F,
x V1x Z : H;

Reality Media Centre Lahore


24

www.rmcpk.com
23

 o` 

igzZ]Z Z6,
yW

bg Z
!*
yW

G3]0Z
dyZ/0 . \vZX ( d)dZ !Z G
( d) }gzZ !W z Y c*

_VY} Y h
+gzZ ( Z&
+e )
X c*

_VYBxgzZ"
$( a)gzZ5VY}!W
yZ 5 9 d.Z
[Z ( d)dZ1Z
# \vZ :c*
)g fT: k0*
V c*
{zyZ\vZ x z Y~V
( hZ)dZ1Z VrZQ) u6,yZgzZ
H z Y Vz
/
z Y
c*

_ ( a) \vZQ:c*

Q( Hf d}bZ
\vZ ( HVrZ f h
+
gzZ ) gzi [ ZgzZ"
$~gzyZ
[ Zz ) ( g ) T z Z s KZ yZ
G3]0ZX ~zZgX ~}] ( [z
yaV ` W:Y7 G
y
KZ)g f=X =u ` W c*

( dZ1Z ) VrZ u
^gzZ }& sgzZ YyT^gzZ s 0\vZ
G3]0Z X }d
X [Z4t!nvZ : G
$

7a s%Z<
L z[

{ot Qx Z Z {oyxg 0 x gzZ }!*

q
-Z
~TG@*
xx VrZXgggzZg N
xt'zwZ0#
ZkZ!yZ } Z :

~z% x Zv
M IZ c*
t Qx Z ]c*
Zzgt n
pg 76,]!*
kZ
YX y yZ~ ( Z ) [ Hy bZyZ 1X
X 24&1ZwZ X $c*
~]

~n YH UkZb ~ Zzt ZV gzZ{ W]!*


X _WzgzZ
6,]!*
hgzZ
]V}ggzZ !vZ} Z
!nX
=
Y 1995.X| 1416&4&17X iz'
,
+$
+Z+iKY
t Z.
!*
X mD

Reality Media Centre Lahore


26

www.rmcpk.com
25

q +Z .
<
L z [ vt X ,Ws( a)wg <
L gzZvZ
G
gzZ N Y +" v @*
7| S T T e bV
X N Y{ ng D]2zu

( 17000)g ZD
{, Z]c*
WW

s ( a)( d)LZ yW
{z ~z%( d)vZ1Z
X 634&2X 6,
]c*
Wg ZD
{,{zW
{z X zgzZg ZD
b ]c*
WkZ yW
k0*
}g
sfzgq[Z wZkZX { c*
igkZ Z]c*
WT VyW

X~]c*
Zzg
X k0*
~ux Z[Z 1( h)ZyW

yW
k0*
( d)vZ1Z Wq
-Z e
$Zzg0
)vZ1Z X k0*
V : {z yWt 1 ;g~ J 7,z
k0*
V 7, yW
{z z ]zt( dQx Z
VrZQX ]zvZ Z W{z Z
# X Yg ( ~u)
)q
-Z
( d)ZyWtQHk
,
(d)Z&(yW
VzvZt ! :gzZ` kZ {z W k0*
V
yxgVJzZ ~gzZ Hwi **
6,
( a)vZ& [
yM
~T q
-Z k0*
}g :VX H gzZ
vZ :c*

VrZ 7]gzy M
\ M 6,g
kZ~ xi**
C?6,
zZ}j: NZ` W?!n
( 633&2)Xg D]z kZ ? @
*
gzZ H
x ZY Z
+C
yW
gzZ79]!*
t6666]c*
WyWgV;}g
X D7t Z]!*
gkZ0 Z]c*
WyW

4E
&
/F
w ]KZ [g Zgv:
kZQX E
HW~
rgw]KZ[g Z:

X 3g hg6,
wqyZyZ c*

rg
?3gwyZ?H HayZkZ :xX
gzZs%Z~:W{z @*
?gzZuayZvZ kZ
X x X avZ wg : kZ ? H? {z :Y7 kZ ,: Z
x <
L z [ :
? H Y avZ wg

X<
L z[a ]%Z}g ~gz {H:
gzZ Z? ;gs%ZVYB} Wx
Q:x V; :
:
( dQx Z )vZ1ZX
H l{
?VY s%Z Z
t 7s%Z Zg Vt ~
/Z :Hn
?
H VY l{
t =g f s%Z }g <
L z [V~
/Z X ^
^s%Z}g Vt~
/ZgzZx|F<
L z[Y !*
XM
h}7{Z
+<
L z[Q6,
hq
-ZC
~~
t ( ?gzZu~: i}g
zkZ :x ;g @*
{ot)
}i *
@Y J0
+!*
^|
# g sX yxg }g
qWZzZ Z \!*
LZ VrZV
$Zgzdt D ,yWz
( 172171&1)X
gzZ 7<
L z [ a }g ~ ]g s%Z
/Z :V H~
[Z {z( t) gzZ =? gzZ u Y 7s%Z
V g y
KZ X * ( a) *wggzZ )
X x Zt 7~ib)%Z<
L z[ H ?
]c*
Zzgv bkZgzZe
$ZzgI kZe
$ZzgtV& ~
[ytgzZX 7 ZU<
L z[~0#
Z

Reality Media Centre Lahore


28

www.rmcpk.com
27

0V7yZgzZ[ZzZyW

e
$Zzg0. ZZ
X ZF,
Z~V&yW
0V7}g gzZ}g zq
-Z 
X 6,
Vzq
-Z 
( 627&2)X 0x ZgzZZ
zq
-Z 
ZF,
Z~Vg eyW e
$Zzg( d)Q1Z
0}g zq
-Z 
~}g!*
V7}g zq
-Z 
BVgzZzq
-Z 
( 628&2)X x ZgzZZ
zq
-Z 
yW
0V7}g z a0}gza:VH~
?A V

gzZnZ Z6,
V-zZgyW

1 Z F,
Z k0*
q
-ZgzZ q
-ZyW
e
$Zzg( d)Q! Z
( 630&2)X ZZazzV- zZgs %Z~kZ
E4
yW &7~ X ( yWbc ) e
$Zzgt -G
E4
? ?6,
yW
V; -G
nZZ6,

+]c*
W{ ( sp)p
BVgzZ {E

bkZ e
$Wt 6,
( a) ( d)LZ D
( d) vZ1Z 
] o o ^ ^e ] h^j] i] m]^m]^mZZ:wi *
*
VrZ ? ZF,
Z7bkZ {z H Y7 ~X Z F,
Z g1yW
|
a \ Wx **
1Z b S$
ez;x **
Vz
7
70 ~ kZ7:c*

XzzR

X
HT
$zkZ*gzZ
HryW
kZ bkZ

H hZyW

H x?Zz > }Z :[Z yW


L
L [!*
kZ
yW
kZ tT~V :( d)Q1Z

Z bkZ Zwi **
yW
X N*
{z Zwi **
H bZ
X H [ZyZgzZH ( d)
!Z0

Z F,
Z bTY1VZyW

L L [!*
kZ
kZ X Y 1VZ bZ
HZg @*
ZyW
~:
/
yZ e
$Zzg ( d)dZ ! Z L L e
$Zzg sfzgq
k0*
}g { z X F
ggzZ ]c*
W+Z ~ yW
!y!*
6,\WyY

J
- bT7bkZ {zgzZF
g bTbkZ~ yW

- ?g _7,?! 7: VrZ ?V 7g H
~q X 2]c*
WZ M Zz Wk0*
}g vd
$k
# kZy M
( 228&1)X M ( dx Z )r
{ z

x **
Vz
7
70~TyW
{z
X gzZ c*
( yW
)q
-Z= ( d)dZ1Z e
$Zzg0Z
m $] m :J 7,
~kZ~VrZ7
-eZQX 9 #
kZ
DM Vnf]KUTE ]
tVrZXA$
ez;x **

,~kZ~
X **
Wk0*
}~Z L L:c*

gzZH =yW

! Z0ZKZ~ MSN (MSM V ( fn] o^ ROMVKNt


| bZV{z~VV~K~:c*

VrZ H

Reality Media Centre Lahore


30

Z x **
Z Y7 yZ ~ Dy ( d)Q!Z,
'Y

x ** yZ ~ [ KZ \ vZ : VrZ
H3g b 0. Z
` jm$( a` ! o? e e% ] ] :J 7,
Q 3g0. ZZ
n] ^n ] o ]v E e(e k] `] o5 a`]
( 412&1E Dn
X s ZZ g 172:`e
$WZ ~yW

# ] _ m% : V-`e
$W e
$Zzg( d)vZ1Z
DMP MKME^n ] ^ De ] m o m oE
X71:e
$W[Zx
Z g`e
$W9
! o5] ` : V-e
$W e
$Zzg( d)vZ1Z 
n ] nv] v] ^ o v o l^Ef
wi **
6,
( a)bZe
$Wt!nvZ Q o Djm ]
55 :gBe
$W~yW
( 416&1)X
} F,
Z6,
( a) e
$Wt( d)LZ: Dy ( d)Q1Z 
Do oE # ] ] e ] m$ ] ` ] ? e ] j] ^ e:
( 417&1) ^ne
90:{{gX `e
$W9~yW

:} F,
Z6,
( a)e
$Wt( d)LZX e
$Zzg,
'Y 
e ]i^ Do oE ^f oF ^$ ^$ ( gm o j ]
DPMSKME %( (
23 :{gX B`e
$WZ
^ Do meE n ] o f :Dy ( d) g 
Do m E M n] ai

www.rmcpk.com
29

Zg @*
Z0 ( h)Zg ~[X!{z} Z L L XX^nf
X WyZZ6,
kZ
e
$Wt6,
x yW
c*
g Ige
$Wt7D[Z
X VjNe
$WKzkZgzZVj0*
q :Z6,
kZ~ @*
# ] ] n] ]? ! m $] ^ `m%^ m5:y
kZ\vZ ( d)Q1Z 
t: D
~= DQUV^] KPE ] o] $ ] ] n]
~g J
-#
Vx ~ kZX 0}6,gm{gzZ}g e
$W
o ^^i j ^ZZ:,ZZgt:QX
Hc*

) Z
ttgzZ XX] o] o] ] o] # ] o] ]
s%Z yZQgzZ ;g}
) Z %
Z > zL L\vZ Y
# ] ] n] :
HyZX(
Hc*
X )+g tX}]i YZ
M ] o] $ ] ] n]
e ^` k o j $^ ]i :D
( d)vZ1Z 
o] o ] i ] ne ^ m] j$i ^ $^ ] $

VrZ ? Z%[ZVH ! V Yy!*


6,

\W~:Hn~ j ]
o Fe]:~X Z%[Z !nvZV;:
:VrZ _7,
( 292&1) XgzH{g
ZB;LZVrZ ? H oFe]
M $ ] oFe] oa $ ] i ]:92e
$W->g~yW

g p( ^e k ] ]] :VrZ e
$Zzg( d)vZ1Z 
~g Zg ) !
]6,
?V;gb70>>ZkZ?~: k j
( 295&1)X Z eO~x`
Z (
Z?~g@*

~gZgc*
g,{z k ] ]] :`e
$W~yW

X 70

Reality Media Centre Lahore


32

www.rmcpk.com
31

# $ ^ Do meE ]i ] $ ]n ] F^ Do m
] lFF$ ] o ^
Y
K{!
g170168`e
$W9
:wi **
bkZe
$Wt e
$Zzg( d)Q1Z 
$]n ^ Do oEe m ^ ] $]
66e
$W:Y
Kg e
$WZ
-Z 
:J 7,
y t\vZk0*
( d)vZ1Z Wq
DMLQ Vej]E ] # ] pn ]]

: bkZ 7bkZ`e
$WtVrZ
( 424&1)X ^ gzZ D^]E

J( h)ZZZ Dnj o ] ]E:( d)vZ1Z


DPMVrv]KMQE n j o$ ] ]aF ~yW
3g
X { Zg SJ
-ZZ
:} F,
Z bkZ`e
$Wt( d)LZ ( d)Q1Z 
% v] :V-e
$WtgzZ ] $] Do meE^$ ] %] oFe?^
n # ^j] $] n $ n Do oEe$
]^ Dv E

29:l ZgzZ89:Y ZuZ ge


$WA
\W\vZ H Y7x Z~ e
$Zzg( d)vZ1Z 
bkZt V;: VrZ ?K( 4) !gZ b Z 0y
WgzZq
-ZQX c*
[Z Z VrZ HwZ yZ Wq
-Z
WgzZq
-ZQX c*
[Z s [ZZ VrZ HwZ
]EX c*

QX c*
[Z s ]!*
Z VzVrZ HwZ

( 418&1)X bZ ~"gzZ~ F
$Wt
,
Z bkZe

X 139 :gg`e
$W9
m F o ]$ h]e L ^ :Dy( d)vZ1Z
( d)LZbZe
$Wt!nvZ :Q ]
n Do meE
( 442&1)X wi **
6,
a
`g Z >g2 1:`e
$WZ
6,
( a)`e
$Wt( d)LZ : Dy ( d)Q1Z 
` n p$] n Du v E ] m$] $ f :wi **
]^ ^e $ ] ( ]q Du v E ] m$] o ^ ^
DPNP!QPNOKM: E m

~ ]c*
WVz yZ N 59 58:{Z >g]c*
WVz
: D
\vZX gye
$q
-Z0LZuZ\vZ
$ ] j &nu ^` ] m] aF ]] ^ ]
m Fn_6 $ _$ u ] $ ]r$ h^ f] ]]
o ^^ ` n p$] n ] m$] $ f n v]
m ]^ ^e $ ] ( ]q ] m$]
e }V gzZ Y ~ Z ? gzZ L L
y!*
igzZ zg
/ D}>~ } i Zzg gzZk 3
) Z
!*
,
s N ~g v( }s { k
H}g ) G8L

X , { c*
igzZV ZzngzZ
:} F,
Ze
$Wt( d)LZ :D
( d )Q1Z 
` m`n ` n # ] m Dv E ] m$] $ ]
oE e($ ( v^e $ ] q ^$ ] ^`m% ^m5 :Q ^m

Reality Media Centre Lahore


34

www.rmcpk.com
33

:VrZ x|H e ^ k p] ^ ^ :~
^e ^m m e ^e ^m] p]E
De^ ]uE D^
onrm o] mi E:VrZ ? Hs:~

] ^e ] ]vj q u] jn ]E]

m E: UN @*
QV;c*

? st:~ Do oEi^

:~ D]e ^n m^ q ^ ^E Do o Ei^ ]
~ Dmi Dd Eo me Dmi ] n ^ v^E
$Zzg s( 6)X st ! V; : X st:
KM) A e
DPOQ!PON

yZz C c*
i~vZ[

E4
]c*
Zzgt X f ]c*
Zzg
/ -G @*
Z ]!*
kZ
zgq kZQX ? Zz6,gzZ C c*
i ( ~p)p~vZ [
X ]c*
Zzgsf
,Z v 0*
:c*

( a)vZ wg e
$Zzg ( d)Q1Z
Zz C c*
i~vZ[ ( 1) 6,yZ m
CZx 6,X
vZ x **
Z( 4) ZzPk
,
vZ ( 3) Zz hg<
L ~( 2)
( 293&2)X Zzw'aLZw ( 5) Zzw'q{x Zw

#
szyW
yW

yW
yW
:c*

( d)\!*
} e
$Zzg( d)vZ1Z
( 632&2)X *
*#
sz

z hg #gzZZvZ[

j F f M $ ^ e k k$ i:D
\vZ

mgte
$ MZ ]P
Zt Dh^une ] ^^^_
DPOTKME h
$M
^u ne ] ] ^ ^_ ]aF39e
\vZyZ~De
$Zzg( d)ZdZ! Za0 
kZ
(8:#Z>g) ]^e # ] ] _n mm:Y70y
% j # ] `a]^e Dn]n mE ] _n mm:VrZ
tH:Y7~ {z Do meE F] D^] mE
wi**
,ZV;g~ X V;:VrZ wi**
bkZe
$W
Xsz G
& {z{zkZ
? Z%HDOV]KROE] $ $ ]! $^e F :~
vZ Kfx **
VoyZ\vZ~e
$WkZ :VrZ
yZ \vZgzZ X 7 ( {z)z yZ( a)wg
ZZ:J 7,
VrZQX Hg ( a)
g|gg Z #
Z
$] ` ]^ Do meE F] q ]] v ^m ^ ^
Do meE n F] $ ] `m # ] M $] m # ] M # ]
m $]: y t\vZ :~ e F
e
$z ( h)Z:c*

VrZ ? H DPLV^v]KRUE
X **
wi **
( d)LZ0
DPMV^v]KRUE i ^$ n ^ e ^ $ :~
e
$z ( d)Z( a) v VrZ ? H
]E :, g @*
Z ]c*
Wt yW
\vZ g w1 ^6,\vZ 0
m^] e v ^n i n^] h mi o m

m ]E:wZ eQ Dn] ^_ $ nn] ^]

^ n ne ^] Dn^] nj j o

Dnn] v jm m^] o v

Reality Media Centre Lahore


36

www.rmcpk.com
35

( 70&1)
{z# ( a)

( ~p)p~pyW

E4
-Gx Zy Z zByW
@ZPt
X ( g0
+
zgkZgzZt ZBvZ[{z) |
X c*

~[KZ\vZ0X ZzV-wqVyZ
^ m ]$ ] vm ]^ m$]
M m] o ^ j ^e L ^n& ^ ]$ n ] ^n
] $]n ^ ^] ] ^] ^ ]^ $]
DRP V^]KPE n $] m e # ] $ F
gzZ(yZ]L L
p )e
$g ~g gzZ Y%kZgzZ
**
gzZ
t
/ZgzZ ~ +gzZ `
@y!*
i KZ ( ~ kZ
gzZ%
g \WgzZ ~g Z
gzZ v
yZ \vZp
oe
$.gzZ4ayZ
X D yZZ: 6,
yZzz
:c*

gzZ
m$] ] o ^ m m$] vm $ ] ^ m%^ m5
# ]^ m$] ` e i ]^e ^$ ! ]?^
e L ] vm M i^m m! # h
M ] u^ ii $ ] ]F jni] ] m ]
m m$] F?] M ^n # ] i jj # ] m%
h] F] o $ p^n% ] o M e _m% ] # ]
DPM V^]KQE

DMMQV^]KRE n ] n$ ]

kZ g Zs ZgzZ Cx [g\WgzZ L L

Zz+ Y[pgzZG
g[p{zgzZ7Zz%$
+x
ri j F f e h^j n] ou] i]:c*

gzZ
DNSV]E ]vj
X g _7,Z kz[[g\W +
$Y \W L L
0*
:({ C
/

C
/
ZkZ 7Zz%$
C
+V!*
kZ
X
"L L DUVrv]KMQE vF ^$] ] ^$ v ^$] :c*

gzZ
ZzkZ gzZ Zg @*
Z ( yW
)f
{z 3g {o Cc*
i c*
~ yW
T 56,]!*
kZ #
Zx

Zze
$ZzgyZgzZt !*
]c*
Zzgt ygzZ

X
rg{o9yZ

z%6,

C]c*
Zzgv [Z]c*
Zzgt

ZvZ[ L L:c*
$Zzg( d)vZ

( a)wg e
( 69&1) z hgZs vZ[kZ
E$
]%Zg
$ qZ ( d)vZ1Z VrZ e
$Zzgg G
1Z
vr)gzZ ( OZ !*
)r~V Zzyg
$ qZ HwZ0
ZTg
$u+Z ?Z
# L Lc*
[Z VrZ ?*
*
}g v:gz4 ~ y
( a)vZ wgQ c*
~vZ [
( 69&1)X z( yW
) c*
M k0*
vZ[g
$u <
L gzZ[ U% qC e
$Zzg yZ
L gzZvZ[T e
<
$Zzg yZ ( 69&1)X Kz{z: Z

Reality Media Centre Lahore


38

www.rmcpk.com
37

k ( u:V- `e
$Wsfzgq iBx Zwz
t) X x ZwN ~g va}g vL L(23:Y Z&4) jF$ ] n
oF] &$ ] ^n] n $ u]:y t\vZgzZ ( [
ZL gLZ[Z
w'a}gvNV-KZ~VZg} izg L L(187:{Z&2)
H y
kZ\vZgzZ ? x t /Z[Zt

HH
DQLVh]u]KOOE$ q] k
ni! oj #] q]] ^u] $] o% f$] ^m%^m5:
^fr] % i ] % i _$ jm lFF$ ] ^i:y tbZgzZ
vFf :ytgzZ DUL VmKMUE ]&
DMR V]KNPE n ^je ]F
Z ! } Z ZF,
Z a kZ yW e
$Zzg ( d)vZ! P
( 631&2)X}
) Z ~gzZ}yz

% ] lFF$ ] # ]: {z e
$ZzgyZ
t( !Zj) |^f ^`n Z% DOQV]KNPE F
c*

\vZq ;g Z%@ G<EYigzZ b It)


@)p' ( g ^`$^ q^q% ]X @t( g0
+Z G<EYi b E
5{. Z
{g* Z - ~g
c*
yxg Vg *( c*

s[Z \vZ m$ # ] p`mx Zx Z( gZg )


$Z@ Le&
kZgzZ DPLV]KNPE k F ]: e
^`e (Zuz ) {Z ( t ( Z t nFm
X;gYc*
tZbvZ[gN\ M Xtzt M
e
`^m^e `mm] ne a oFm: e
$Zzg( d)vZ1Z
[Zy#
X g yZN ZgzZ MyZ DMN Vmv]KQSE
X ?g kZ{ga6,
(}uzgzZ7,
~`e
$ Mt
/Z
X q:
/
]`:gz}Y70yW
C
IYZz`e
$WkZ

g'~ /
:VyZ \W ! wg} Z L L
pD yZZ !*
i V~( Vo) yZ {z { Zp
,Zv~V-gzZX 7yZZ~wyZ w
\WJ
-[Z kYVyZgzZ ~ G
g '!*

D c*
o7Zhg -Z ]{z D W7k0*

Yb:p
/ZgzZ
8wJ Yb ?
/ZX
Z}
.akZ \W gvZ *
*[Zy
TgzZ xg Z
u0*
V yZ { ZgZ \vZ X 7g U q ~ e
$Z@
]y
WgzZ ZggzZ
f ~(,~ *ayZX 7
X ZwJ~(,
ayZ~
m!*
{z<
: { kZ LZgzZ tZ kZBvZ [
g7%P !*
gzZ C
yW
q
- 4,
yZX x **
{zX 7Zzgz y!*
i! [|Z kZ \W X
G
T S [|Z kZ[X c*

wi **
x CZ \vZ~TyW

\vZtX 7m [ !*
m!*
yZX 7
%q
-Z P T p~ kZ gzZ t ZB [
X V5
$ u ^ $]
HY70y
kZ\vZ( d)Z . 
gzZC
q
-Z yW
kZ:VrZ _e ^ ^` ` ^ u]] oe(
!*
~ kZgzZC
yW
{z c*
g Z
x Zw \vZ !*
-Z
q
[Z!*
~ kZgzZC
{z Hw' \vZ gzZ[Z
( 374&1)X h
E
4

w'~ zg kZgzZ, ri{ ( G ) kZ


/Z

Reality Media Centre Lahore


40

www.rmcpk.com
39

( 426&1)X ZgzZ Zuz

]u] # ] ]i # rF] $ ]$ :e
$Zzg(d)dZ1Z
( 425&1)X ( {z) :zZ Z%kZ 0DMT Vr]KSNE
n] o$ ] Mm] o] ]: e
$Zzg( d)0. ZZ
gZ
Z
# ZzvZ*
*Z Z]X+Zzz {z Z%kZ DMPV^KOME
o$ ]
Hc*

) ZyZVr
# gzZZzDX c*

0ZvZt? kZQX s\vZ Vz n ]


GE
o5 Fa^ q ] ~x gzZm{tgzZ Z e6,
r
# yZgzZ*-47
Hc*

) ZT\W:c*

~z DMQV^KOME oe i ]
/Z ]!*

hZ {z (
Hc*

) Z h Z a vZ wg H )X
+Zz vZQ
7: ]!*
Vz yZgzZ *
*: ~zcVz yZ Xu
CVVz ^ ^n% ] o ^` fu^X Z e6,
X s+Zz X s 5gVz7ZgzZ
}t ZV- Be
$WvZ[ {z e(Z yH
(ZB x\vZ y HXg @*
y e bT7ZgzZ
]!*
-ZK} bkZxvZs z"kZX Y
q
nj] o ^ ] :twq yZX 7*g ]!*
~uz
vZVMv{zL L DUM!ULVrv]KMQE n !] ]q m$]
._]Zp!*
KZ VrZ X Z e} } x{wi **
\
]c*
WyZ \vZX V|gzZV-x tc*
kZ
m ]^ ^$ n q] $ e :D

$Zzg ( d)Q1Z 428&1


( d)ZgzZ ( a)x tXV aw M x Z 12 e
X 533&1X ( d)ZgzZ ( a) Z%Vz c*
V zZ

hg~]PyZ~
A 7Z {z sN ZgzZ MV
( 195&1)XN M
?sN Z[Zy#
7D=[Z
`e
$WDMRVoF ]KTSE^n% ] Fnv] $i e :(d)vZ1Z
F]:e
KTSE o F e]$ n
$zyZ Z%kZ~
( 418&1)X e
$z0. ZZt DMS Vo]
] m] ] :e
KNME Fn ] n
$ZzgyZ
( 419&1)X ( zaX) :zZgzZ m
CZ Z%kZ DPSV^nf]]
] ] ^ : e
$Zzg yZ
DPOV$]KSPEn
( 420&1)X:~V Zzq nZ [Zc*

DPRV^fKOPE u]e ] $] : e
$Zzg( d)Q1Z
( 420&1) X uZze
$zZ L L
$] :c*

\vZg~`e
$WZuZzq
]!*
q
-Zs~ L L M $ q ( M u]e ]
}g v'a} 9 *
c zzhgWZzvZ ?V@*

X 7y=gkZ
^q ^ n ] ^n ^ ^q^: e
$ZzgyZ
wW Z%kZ DOR!OQ Vkm]KQME n ] k ne n ^ n
( 425&1)X ; g7!*
~yZ ZyZ ( a)
X{E
+
3IZyZgzZdo~`]c*
Wq
KPUE e o m$ ^m ] n] g
f$u:e
$Zzg(d)vZ1Z
] ] n] $ :(d)Z0. ZZZ%kZ DSVl]rv]
M ^n ]

Reality Media Centre Lahore


42

Z%kZ DMLVmvj]KRRE ^Fj^ :f


e Z%H$
kZ ) ( 402&2) ~ V# ~
e KZ ( a)vZ wgXx
( g Yay Z%
CZ Juh$
+t A
( a)gzZ g i6,( d) Y m
=Vg F
F6," gzZ Vz
yZ X g >% g
kZ H[s q
!*
VrZgzZ @*
Yug
X )Z ~'
,
V cyZ {z yZZ Zg X 7 f

www.rmcpk.com
41

~`e
$W
/
,[ Z +Zz LZ {z [x z m{C
Vf ( a)gzZ ( h)Z~`e
$WkZ X NO #
}
.yZgzZ
X
HW
gzZ ( a) Z% yZZz B tt Iz c g
/Z n!*
H ( N
/Z s u ) ~ ` e
$WQ ( h)Z
f ) D s uV ( h)ZgzZ ( a)
0Z gzZ X ( v!*
GE
Y {t( 465&1)X
HH4ZVr
# yZgzZ*-47
X z" bq
-Z **
ruBV0*

n o(] ^ or%] o :
e
$Zzg(d)vZ1Z
wi**
6,
@tX{wi**
6,
@Z%kZ DTU(TT Vl^]KOSE
(465&1)XZ%Zz
]!*
kZ X x?Zz > }Z m Z'
,
Z **
b ]!*kZ q
x ZZ 46,
{g *6,
q
-Z~m
CZ~e
$Zzgq
-Z ? mH( h)@
X zg[p6,
]!*
kZ ! ~g } ZX
^$ ^$] Ff% n o F] $] nf] gFj] ?uF:( d)vZ1Z
Z%kZ( 3) : DP!MV^]KPPE nu ] % m ^ n m
!nf] gFj]gzZX ~[Zzwi**
6,
tX ( a)
m ^ n :wtgzZ Z%n]gzZ Z%( Z)0. ZZV
Vgtq>T {zt DPV^]KPPE nu ] %
( 479&1)X VgtX VgtX
Zz)tQX )m( a)Z ]!*
gzZtt
?]Zg { (L{g *Z-LX [{z Z )gzZ
g ~ w \vZ \W : VrZ e
$Zzg ( d)Q1Z

Reality Media Centre Lahore


44

]!*
WX ,~g Z
/
]t @*

Vc*
izgV]7Z
V gzZ ? mH e
$z ( d)Q1Z `e
$WkZ
X s ZqY: it tit6,
s ZgzZe
f T HBx- :i Z egzZ s Z@G kZ
vtXnWN XZ gzZ {g
$ qZ yZ @* WW
p yZ T e $
+B +,Z q
-Z+ ( a)
X Zc*
CZgzZ
lFF$ ] o ^ ] ^ ^ $]:y
kZ\vZ ( d)vZ1Z
$z0. ZZ Z%kZ 0DSNVh]u]E^fr ] ]
e
( 413&1)X
0 DRUV]]KSE # ] ?! ]? ^ : e
$ZzgyZ
vZ6,
V
KZt:VrZ7:~?vZY W?H:VrZ
(127&1)Xe
$z~g Z%kZgzZ ~(,

\
h$
+
tdX ~(, ]te
$zq
- 4,
VyZ c*

tqg>%( sp) pgzZ g} yW


b

Bx yZgzZ ( d)\vZ Zq
-Z WkZ`e
$W
? mHBe
$zkZX
m _$ ] o ] ^ j] $ ]$ :y
kZ\vZ ( d)Q1Z

yZgzZe
$z0. ZZ
! P0Z{z
/Z ~ DMR Vr]KSNE
( 220&1)X Tg 6
,
z :zZ zZ
q ^ :`e
DOLV]KOLE^n u m
$WkZ (d)Q1Z
$z Z%kZ0
( 419&1)X e
^ : e
KMTE v ] # m ]
$Zzg( d)vZ1Z

www.rmcpk.com
43

 p 

x ZgzZ#
Z e
$z

E4
6VVgzZt ZBvZ[ -G~X%gzZt
,
]uZz,Z,Zp~vZ [X ]o% Z e Z e
kZt *gzZ D CZ ( Z )[kZ bvt7Z
th
+'
gzZg]Zy

~kZ D7kCgD7
X [Z
gzZ ~
Ct

$z
e

# e
$Zzg ( d)Q1Z
DsZ vZ
M V VrZ Z
Hc*

7ZQXDs Z,Zv~qY: iX
( ) ] gzZ e
$z KZB}g gzZ N Ws~g gzZ ,s Z{z
q^ :S7,
$WtVrZQN]KZgzZ,g Z
e
DOUNKME DOSVn]e]KMPE `n] pi ^$] ]
,
Z~ kZ \vZ \W B`e
dZ'
$W~g7 t \W
kZgzZa
W|z LZVrZZ
# g
y0 yZgzZ
:c*

D \vZgzZ c*
hg Z~
Z {Zz
j ne p n ]e o j m$ k ] o ] ^ e$
`n] pi ^$ ] ] q^ F$ ] ]n n ^e$ $ v]
DOSVn]e]KMPE m $ lF%$ ] ]
~ ~ Zz k" kZ zZ KZ ~!g gz6,}g } Z L L
akZt!g gz6,
}g } ZX k0*
yZz#
w}
gzZ}b syZVV :Og i {z

Reality Media Centre Lahore


46

www.rmcpk.com
45

H:QXy
Kg0
+Z
b_Zk0*
+q
-ZkZ
(321&1)XZz}6
,
(Zy
K bZX;gNkZ

Z
#

dZ]t#
Z

gzZX c*
( {) Z'
,
Z \vZ : D
vZ1Z
x ZyZgzZ c*
wg 2yZgzZ c*
wgyZ
^$ ^ q o ] :c*

I,qx tZ
# X c*
2
kZ: X VZzx Z V\W~L L DMNPVf]E ^ ^ ]
p` ^ m ^ Mo j m$( :VrZZ
# c*
g.
V;Z'
,
Z
:V>{zZ:c*

( vZ ) ?~ zZ ~H n # ]
( 175&1)X

G avZwgkZgzZ \vZ|g
G#
Z

Xx ZQx Z ( d)0. ZZDy( d)vZ1Z


vZ kZ c*
Hg Z #
Z T :g x **
V ZQ
( 181&1)X c*
g Z avZwggzZ \

{ZeZz~kZgzZ

G#
Z

x ~g gzZ CY c~g ]!*


V : ( d)vZ1Z
{z Hg Z Zg T {z **
T TX : wJ
/
g c
C
se
$Z@ { Ze{z Hg Z :gzZ **
T : TgzZ

( 187&1)X W<

Hg Z #
Z
{z0*
~m
CZvgzZ dx W

E4
#
Z m
CZvgzZ dx W @*
]!*
Zt
e
$Zzg -G

X e
$z0. ZZ Z% DPPV]
] z hZ ~ F,
Z 0V Zz r !*
z yZ`e
$Wt <g
XW~*wVz%
^ oj ne p$ ] o ] h: e
$ZzgyZ
$z Z%kZ DNTV|KSME
( 423&1)X e
DPOV]KPOEn j% ] o F $]:( d)Q1Z
( 423&1)X o ZZgzZ6
,
$zZ\W
e

gZ (,

xsZe
$z

E4
-G V 1 ~(,
vZ e
$z _g
/ ]!*
t
ni^EgzZ ~(
,
e
$z HDg
/
W]!*
X ~(,
yg Zx gzZi Da] v ]] ]
/Z
B( s
# z)s
# Zg !*
g !*
yg Z yZ \vZ Ct
-Z~yW
q
\vZX H7f bkZ e
$z Hf VY
? gZ (,

q
- 4,
yZtqH7f kZi
gzZ e { izg >ii 6,Vzq 0*

CxsZ : ( d)Q1Z
$zgTgzZe
( 18&2)X 7ZqgzZ Ze
$z
qaZ
~Vzq0*
yZ HwZ{gZgiyZgzZ
( 18&2)X ! e
Ye
$z:VrZ
X ! exsZyZZgzZg Z
Z& ~]xsZVH~

$z$
e

9
:E
VrZ BG
( ddZ ! Z ) ~ e
$Zzg X0
E.
~X zg @*
Z G3 kZ :=VrZ X
zkZ c*
d
WLGZ
E.
~d yxgV+VzkZ : VrZX ~g @*
Z G3 kZ

Reality Media Centre Lahore


48

www.rmcpk.com
47

Ckz6,
kZgzZ'
,
Z'
,
wgx Z

t''
,
Z'
,
avZwg[Z e
$Zzg ( d)vZ1Z
aa 67^
,Y b Vg{ c*
iayZgzZ 7m
CZ {z
{z{zkZ
C
( 270&1)X '
,
Z'
,
a~]!*
Z
/]Z f a q
-Z ]t HY Y7 kZ :{ ^
,Y
T x **
-ZtgzZ { x **
q
kZx ZgzZX
Hc*
hB
7 aSgzZ {zb BVggzZX 7|@*

\WgzZ * aX t
~yxg\WgzZx ZgzZ
? **
VZ[Z
g!*
v!*
fH IgVc*

1i ZzWAyZgz[Zp {z : e
$Zzg( d)Q1Z
6,kZgzZA~[ZpgzZ i ZzW {z wg} F,
Z:
6,kZ
:gzZA : i ZzW : ? H%zx x Z : ~X} F,
Z

^] :S7,
`e
$WtVrZQX} F,
Z:
6,
kZ
( 176&1) D'v Eo) f $ $ f

ZX C c*
iz pb ( _z )~vZ [ kZ
T gy 0 `e
$WkZ {z e
$Zzg
! Z 0
LZ{z)gf
E o) f $ $ f ^] X TL
(270&1)X(x AZ6
,
T)_(d)
!Z0ZgzZD'v
gzZ _{zYsvZx Z ]c*
ZzgzyZ
vZ x ZgzZ wg ~ q
-Zzz 6,gzZ wg_
X s\vZVtgzZ
x AZ
?( d)Z ( d)Q1Z e
$Zzg P0yZ
'~
wB; LZ VrZ ? {z H : ~ @*
H

yZY ?Y c*
H6,m
CZyZq
- 4,
Vt wZ Zg Hg Z
X

Ge
$zq
- 4,

X V5]c*
ZzgP6,
qkZ
f ! oF?] :y
kZ\vZ( d)Q1Z
w{zpc*
}~N @*
x W L L ^ r o

gzZ a kZ :0 X c*
H
0*
7x ~ kZ gzZ
rg: x ~ w {zgzZ c*

hgyZ kZ11x 0[ZZz W~


kZY
H3g ( Zz} Zg Z6 )x+Z zZ x **
yZX bkZ {z
6,kZ {z 1g Z
Zz 0~uyZgzZ :zZyZgzZ a
( 416&1)X g
l^E f ! oF?] : e
$Zzg( d)vZ1Z
o Djm m nv] v] ^ o v o
( 416&1)X wi **
6,
abZ ! nvZe
$Wt
y 0( ])
Z ZZ {z e
$Zzg ( d)Q1Z

gzZ1{zV1kZQg
v ] ee k]E:c*
] p e ^n n]n o ] o
o] j oj e om e j p] o
: x W D^ h^m^]E:VrZ D^ ^ e f

Z"
$U*
0~ux V1 D]]E0*
Hg Z
Z:gzZ Hg Z
o f ! oF?] :vZ Z:g Z
Z6,
x x WgzZ
( 82&2) X c*
hgx tkZ ZZ^ r
X %gzZPkZgzZ ( ~p)p~[\vZ

xZ

Reality Media Centre Lahore


50

www.rmcpk.com
49

{E
+e
$ZzgP

Dru i ] ]EX
HH[!*
yZkZ
X Sg7 {uz? L}i
/Z X Lg x Z

zC
~ }i L
L e
$Zzg ( d)vZ1Z
@*
Zg7 kZ C
yZ
/Z zg 7Z D C c*
i
?}Zg7c*
zgVxZ`W:VH~( 178&1)X
yZ {z ( x Z )? \vZ
zC
~ }i L
L e
$Zzg yZ
( 178&1)X ]s 5 ZgvZVgzZ @
*
Cx Zwzw'
xgzZF,
,
'
z vg )
,} ]!*
kZ \vZ L
L e
$Zzg yZ
( 178&1)X} hg%w x Z?%}i
a}i%x9x Z w x ZpVH~
? V ` Wx Z {zSg7 {
x Zq
-Z~yZ N Y {g Wz ~*
/Z : e
$Zzg yZ
?gzZvZ6,}uz @*
X x Z Zz%~y
W~z yZgzZ
( 180&1)X
e L r$ u # ] o ^$ m $:D
\vZ :VH~
{g:6,
\vZVgx ZZgzZuV @*
L L % ]
X Y
yxg ]c*
Zzg Z kZgzZ`e
$WkZ p ! ~g } Z
X:i Z

~gZ? ( x Z )uz?

zZzpgm
~h
+i k0*
yZ : e
$Zzg ( d)vZ1Z
n

) Z T x Z (Z V; \W H :n Vz yZ Wv

# dy c*',Z
2Zzf gzZ . c*b r
( 271&1)X b
c*
t*
c c*
( sw)zP 7~[Z nZZ V
?t

7u6,
$
t%x Zsg VgzZ {0
+
i

: ?\vZ6,
t%x ZL L
HH[!*
yZkZ
E4
X sf `gP~Xf]c*
Zzg -G
kZ
e
$Zzg ( d) Z Z1Z ( d)vZ1ZgzZ ( d) Z
:

X{0
+
i{zgzZVTvTC7~g7%xZ,Zuz?6,
tLL
# ] o ^$ m $ m mf% :D
\vZ
)g fVg ugzZ? L L ^nu ]m # ] ^ M% ] e L r$ u
X 7ugzZVgzgvZ[X C~g7
Hbzg dx W \vZ : D
hZ **

yZa cKZgzZ N @*
KZ 7Z Z hg7qg Vz
~q
-Z ugzZ P !*
i Vg6,yZgzZ H Zg o
M @*
g D p=wg ~ : i }uz : i q
-Z X ~ ~ ~uz
X ~g7u)g fa9}g
E4
| ~]YggzZ ]4Z[Z._e
$Zzg -G
x Z t kZX M
h7g Z #
Z KZggzZ
vZ 6, kZXszc~ V{z ~ e
$Zzg !*
{g 7szc
wg ZD
q
-Z ][Zt wZX 7 ?gzZ u \
?? X 7szc Zx Z1 c*
g Z
/
Z
+Zi

Reality Media Centre Lahore


52

www.rmcpk.com
51

zgzZ 6,\vZz ZwqX VzHgzZ Vzhgq H~gW


Xv!*
Z > zwjg Z
'gy0Za :zZ{zgzZe
$Zzg(d)vZ1Z
gzZ 6,
}iB;Vz LZ @*
WC
!*
,V x ZZ
# LL
{zD6,}iakZB; VzX @*
VZ syWu CZ
{z Z
# ' @*
Hwi **
yW \vZ X
8 ~Dx
X D~y
WgzZZ \vZ Ht
: VrZ H [Z}g e
$Zzg ` Zg 0

7'!*
~g v~,V {zYz H:]!*
~}g !*
x Z
~T @*
g f q
-ZakZ~C
@*
qzuCZ {z Z
# gzZ
( 388&1)X 8 wqZVz{z

n
pgD{ c*
im
CZ[Z

b swz ( e) *%0Z } e
$Zzg( d)vZ1Z
gzZ D{z6,X b swge( d) .gzZ D{z6,X
,
Z
( d)x WgzZbsw{gG ( d) b gzZbswJ W ( d)Z'
vZgzZ c*
x yZa( a) \vZgzZ b sw
yZgzZ b sw4 ( a) 6,V/( 73)yWZ Z
( 230&1)X
-Z
H1uzgq
vZ q
-Z b p Z4 z e
$Zzg ( d)dZ1Z
( !Zj )X {7~(D\
BZtYM
hgszw Z%swVMg
sw! Z HtwZZX b
q
-Z~Y Zb
ZZswgW
z ZZt 1D 7G X D ._%Z
/!

~ \W :n VrZX 7:vZ1Z X
\WX ~ V ( OZ !*
)]pgzZ : \W
^ gzZ~ r
# ax **
VrZ vV#V# Dn
c*
7 (ZyZ ~gzZ W~V ( d)vZ1Z s17
( d)vZ1Z JZ ~VyZ Vz yZ Z
# X
Tg~gZi !*
}gtV;Y :n~: YVzyZ ?H :
( a)vZ wg t yZgzZ n
pgm
~h
+i VzgzZ
6,yZvZ L Vzt :VrZ X k0*
0vZg Z
( 233X 232&1) X

h{z ~ $
+6,yZ x`
H Z
Zz}g yZ :V H~
E
4

G : szc: Zzx ZayZX W~ l]!*


Xce**
._
g Z0h
+i
/Z { k
HH V}g t ]!*
W
M IZmVzgzZg PyZ ( vZ1Z )yZgzZx Z {z

RX N Y svX Y & gzZ Y c*


PX
X D YW~V{z 7]!*
h
/ZgzZ ?sc*
s

]Zy

0Dx Z

X y'!*
]Zy

gzZV*+Z +Z 0Dx Z
Dwth
+'
Yy 9yZtzf
KZ :gzZ Ct=:
vZ y '!*
+Z 0 x Z VyZ X Z
'
,
i yZ

~
/Z Vz {E
+P ~t | \z: 4
+'
h
X Vzs~x g Z q
-Z
z CZgzZ/KZ~ Vf
7= < gzZ qg s[Z {z Le 9 ]Zy

Reality Media Centre Lahore


54

www.rmcpk.com
53

wz gzZ 3
A yWz }i ~ e
$Zzg ( d)vZ1Z
(!Zj )X V} Y
0
7Z Y{gq[Z
/Z L L
HH[!*
-ZyZZ
q
X CY~Ug
0q
-ZC
~ g 3!*
i ~g v
/Z : D
( d)Q1Z
X ( 264&1)X VYC

g (Z LZ {zgzZ,%
{z Y[Z : [!*
kZ
X t~yZIf]c*
ZzgPkZX D%
ZzHBkZ:txZ
/Z :Dy(d)vZ1Z
(258&1)X7~g7(?)uvZ6,
tZzYO{zgzZ

yVjzg[Z

:If]c*
ZzgsfzgqkZ
-Z
q
/ZX Y7 ( d)vZ1Z ~ e
$Zzg( h)/0a
k;Z bzg {z: ? @*
gDkZ g0
+ZVz6,
~yLZx Z
( 272&1)X 8
)g f
8 J
- }igzZ l{z )g f k;Z bzg ~ e
$Zzg q
-Z
( !Zj )X
vZ @*
Z9a + ] x Z Z
# e
$Zzg ( d)vZ1Z
wqZ Vz {z)gf T g f q
-Z~C
akZ \
T @*
y2 gakZ \vZ ~ e
$Zzg q
-ZgzZ 8
E
45C
( 387&1)X @
*
5wqZ EG
{z)g f
0 X }Y i Zg VlgzZ 3!*
i
Vz0
+
6,x Z
( {0
+
6,
)V- k0*
( d)Q1Ziq
-Z~ :De
$Zzg

X4ZVszwkZs1(a)y!*
i HgzZYc*
5B
x Wa( a) \vZ : e
$Zzg ( d)Q1Z
V1? H~t
HY7 yZX XyZ , ~ m
CZx
:Y7 Wq
-ZX X0. ZZ~~g t ( a)vZwggzZD
vZX ;g HtkZ :VrZ X m
CZc*
n
pgD{ c*
i0. ZZ
m
CZx vZV ;gZ~X m
) kZ LeaT

7 [Ztc*
}0. ZZDx {z VrZgzZ c*
( a)D
( 223X 222&1)X m
CZc*
n
pgD{ c*
i0. ZZ
$Zzgg
B}g~^B( d)vZ1ZX e
N !*
N Z ~ X kY }g {z X
) )q
-Z
~[g :VrZX 7kY}g : c*
W:1
yZ~ @*
C yZ~ @*
k0*
( d)gzZ .~
/Z (%& ) n
D{ c*
i gzZ .~Y @*
C ,~g yZ~gzZ V
rgD{ c*
i
-#
J
gzZ w : wgzZ D yZ V
rg
( 261&1)X
HHe
$s ( a)D]qx ZzW
?e^:kYT DtVH~
}Y0kZ Z7gzZ ( w) m^( )^^x Z
X @*
@*
Zz{z
/Z
} Y 0qC
gzZ w x Z
HH[!*
kZ
E
4kZ X C 7q 6,y ZgzZ
~ y Z f ] c*
Zzg -G
X tP
Vz LZ Y7t gz s g 6,Vz LZ \vZ
( 261&1) ( x Z)}:x
QgzZ}x

Reality Media Centre Lahore


56

www.rmcpk.com
55

NvZXjZ
+ZigzZ ~0
+e~ kZX g} _ZNNt
}gzZ zvZ\WV Z~g Zu}} Z : ~}ug I
( 512&1)X c*
vZ
) ZTx Z {za
k\ =X @*
qk0*
( d)! Z~X De
$Zzg0
Z ~gzZ z 0*
yZ a {z @*
;g{ Zg Z ` 0*
a~@
( 512&1)X ~g ZyZa\W @
*
;ga0Y

@*
57Dx Z

H Y7 0 D( d)vZ1Z ~ e
$Zzg { 1Z
Hq *ZVrZ
Z}kZn:VrZ ?[c*
M ^] ( ^ u n] nu] FX 7y t\vZH
( 274&1)

syZ\vZY [ ( a) `e
$WVH~
E
4
]c*
Zzg -Gpt ]!*
~uzgzZ ? mHBx Z kZX kz
XD J 7,
[
!*
szHZZ0
Q y.6,6,5Zg ,
'Y y q
-Z e
$Zzg ( d)vZ1Z
/A
$5 ZgkZ7
( 469&1)XZ0~X}g
-eZg

~T [k0*
x Z

e KZ VrZ Z d
$

z ]z Z0 @Z
# ( d)Q1Z
B@0ZX ~z~C
gzZ[q
-Z7ZgzZ c*
@
M
[tQX ~}@0Z[t ( g)X : {z&
y!*
6,\W~ H~[kZ Y7VrZ : {zX Wk0*

}g
( d)x WX qC
0x W zZ~[kZ : VrZ ?V Y
gzZ e
$ ~ TX zu b)~ kZ J
-y
KZ ~y
W
z D *

k ( d)Q1ZX % ,i ZzWgzigzigzZ
,
-Z
H W6,gZ- Zh q
${0
/
+
6,gzZ ?g Z-Q Z ht X c*
Z h ZyZQgzZg D'!*
yZ
n yZ ~X h Z Vz {zk
,
~hQ ;g ,i ZzW6,{0
+
6,
0Z } Z :c*

VrZ n H Vz0
+
6,yZ V Y y!*
6,\W~ X H

gzZ F
g x Z}g {z bzg ~f gzZg Y }0
+
6, \vZ :
0 ~ 0
+
z{ ~ kZ Z h t X yZ | (, x W0Z
~ nZ /
$1 c*
],
Z)lk0*
} Vz yZ Hy Z'
,
56,Vz {z Zg6,Z0H Q H7 ~
X & Vz yZ X ;g6,/
$KZ c*
C }0
+
6, ~
( 471&1)

w1 3!*
i nZ{z i F1Z ~ x Z{ 1Z
]!*
~ y!*
i yZgzZ ~ zg Vzg ~ F,
VuF,
{ z X g
: Za ~t ZJ wq]gkZ= X D
]!*
t Z X g w1 t Q c*
Wk0*
yZ :gzZ k0*
t
x Z ~ ]x \vZ VrZ W~ w}
yZgzZ x gzZ 13!*
i x Z ~ ~g7 u KZ )g f
vgzZ kZQ : D Vzq yZZ
/Z C ]]gzZ 0
+
i
( 509&1)X g: !*
t
yxg]
X ]gzZx Z: t{t
tVH~

}Yi ZgVlx Z

wZ _Z( d)Q1Z~ y q
**
-Z e
$Zzg ~Q; 1Z
k
,
X
Hk0*
yZ~X Vjqur kZ~ @*
Le
d ~0
+esc*

gzZ _Zs~VrZ k
Z~

Reality Media Centre Lahore


58

www.rmcpk.com
57

g @*
% Qg:xZ
#

$ZzgXD c*
e
~>q
-ZQ1Z[Z V Zg ZD
M 30000
Xy 5
Wgz ]i YZ
) )q
-Z( d)Q1Z
[Z XKwZg ZD
M~>q
-ZVrZX ~}]i YZVrZ
( 486&1)XD c*
[Z ,ZJ
-wk {zgzZc*


g Z( d)Q1Z
tZB C 9NE
V
HW c*
[**
Z6,
-Z=| 7,
q
Zzt
:e ~ : C9NEX ,wZ:e \W H VrZX c*
x Z
/
z6,
V Z:e Hg Z J VX z [Z +4q
-Z V Z
kZ rg wZ:e v Z
# X Y q
-Z [Z
X @*
W7[Z =t[Z V Zx }g v
>q
-Z1 ]!*
ZzW~=KgwZ:eVyZ
X $
/y
KZ ~V<zq
-Z+Zh
+
?wZg ZD
M~

]gzZ`

X V5~X`d
$z((~[

( a)vZ wg {g e
$Zzg ( d)0. ZZ
\!*
LZ \!*
}=Vy!*
6,\W\!*

V }:kZgzZ Hx
b X gZ~ B b {z y e
$Zzg Z Z LZ kZgzZ
-Z kZ DB; 6,y
q
/gzZ } 9
T ]vZXVgZZ ?{gzZZ6,1 T Za J
( 237&1)X c*
J{z=
E4
?hg eX gZ~ b Z Z akZY N*
Jt -G

( 304X 303&1)X ,Vi

wZQX 7agy
KZ q yW
HVH~
t HX zZ VYt ? kZ ? V
z kZ[ {zt
? Zwi **
aVP+

]{vgzZeY

wg !1Z } Z : #1Z {zgzZ e


$Zzg( d)vZ1Z
3[!*

g ZD
[!*
1[!*
C
Dg ZD
q
-Z ( d)Z ( a)vZ
{z? Hy
yZp Dt ? Dt! nvZ :~ {z
q
-Zt? HeYDHVgzZeY[k0*
}g !1Z} ZX
B; yZgzZ {Y 5Z yZXB; ,( a)vZ wg MT
e
$ lZy

DqC
gzZ x Zwz w'~ kZX Z
T @'
,q
-Z } lt ? H HV k0*
}g ( Q)
~ kZ D yZ LZuZ fx gzZ :zZ x X D m
CZ x ~
kZ ? H HVgzZ k0*
}g gzZ X
q
-Z ~ yW
}g v~ kZX k
H&6yW
}g v~
X 7
{zX D
{gW J
-#
gzZ ZJ
- ` W k0*
}g
G
DtVrZX D G
5S ZztV Yy!*
6,

\W~:~
X @*
y ]Zgy ? HDQ ~ 7 t 1
(240X 238&1) X Y #
DgzZ y x}uzxq
-Z
X 7DvZ1ZgzZ vZDtVH~
gzZ z yW
t X Z(, yW
t qgzZ ]P`
gA
X ? g" kZgzZuF,
yW

Reality Media Centre Lahore


60

www.rmcpk.com
59

a{%

{z ( d)@0 Z~ T]Zg {z e
$Zzg ( d)vZ1Z
{zX M @'
,Zzza}a } Z : ( d) VrZ~ kZ
(
.-:XG
~kZY 7} G
:VrZ X c*
M @'
,Zz0*
gzZ VZ~
~%aq
-Z~kZ H c*
zg r Zl
gzZ
H~X ~ 7,~%q
M0*
*gzZ
( 468&1)X c*
H~QX ~ 7,
}iZX }Y 0x Zz C
x Z X V H~
]uZzgzZgZx ZzJ
-#
gzZ Zx,yWz
wgX Z 7,
**
r Zl
~% a ~ 0*
`: t Z1
N Z
# 0*
~ x m
CZ ]!*
tL L: c*

s ( a)vZ
( ~g g) X {g @
*
%Qg:xz
{zgzZ p=k0*
}g( d)vZ1Zyq
-ZDe
$Zzgk
,
u
6,V :c*

p=6,(mKZ {z Z
# ~V e
$.
7(D{zVzvZ |gX (D Dt
~y{z7D=gzZ v{z1Leb Zw~&
+
V#KZ~X }Y
( 257&1) X

%P]c*
W( ~p)p~[Z

^ n v^ e q :y
\vZ ( d)0. ZZ
kZX 0 X !$
+4 kZakZ c*
Wn L L
o ` q kf$ n $ ^e q :gzZ
M IZgzZe
$z Z%
kZ X Yc*
7
-~v W0
+
zZyZ c*
WZ'
,
L L ^ $ ]
( 185&1)X
M IZgzZg Z e
$z Z%
vZgzZib)x ! e kZgzZ KaxsZDy( d)Q1Z

V }) zg?wkZgzZ
]!*
t J ( N Yy!*
6,\W\!*

gzZ ( a)vZ wgy


KZx HgzZ]!*

] ? ;g
? x t m
CZH Bdb Jwt
E4
wt HX ;gw1^ J kZ { k
HH -G}
ge"1
(
H)Z ~'
,
{z~yT) 7V
]c*
Zzg {y ( a)[Z VM H : ?x kZ
X 1wJ]c*
ZzggzZ c*
uF,

i Zggz

m{z \vZ :c*

( d) e
$Zzg ( d)vZ1Z
~yZgzZgZ-
/
gZyZ~[fZuz Zz~ tq
-Z
y!*
i
C
gzZCY13!*
ihz]~C
gzZV*k q
-Z
6,
VzyZgzZ~VzVzyZX V}Y3!*
ix ~gzZ Z}uz
(462&1)X7uz? {z@}yxgVzyZgzZ

"~&

# ] j n ^ :y
kZ\vZ ( d)vZ1Z
X x ZkZ\vZ
w+ZQgzZ L L DUQV^]KQE
gzZ ~ ~&
q
-Z kZ ~
q x ZwZ Wq
-Z : D
~ =
gzZ ri ZzW" KZgzZ C` :~&
{z @*
d
$
v W}n kZ
kZk
,
kZz: tg uzgZ kZX C]!*
kZ Wt[Z
H4Z~kZgzZ c*
W,
$q
-Z Zc*
WtX c*
hg
kZ ,
$ kZ Y A
$ % ,i ZzWgzZ ` Z b ~&

( 397&4Z qz
)X Zhg

Reality Media Centre Lahore


62

www.rmcpk.com
61

m$] j] ^ ] o $ jn kvF # ]
3g{zV ZzwqZ(gzZyZZIZ~?\vZ L L DQQV]
Z%kZ : X c*
V?~}i {z
X [Z
7 \vZ {z( h)Z ~ yZ :VH~
X tQ
KNPE ` f

g vZ[Z

Xf]c*
ZzgQgzZ (g vZ[Z ) [!*
yZkZ
Xt~
^] p?$] %] # ^e ] F^:y
kZ\vZ( d)Q1Z
Hwi**
yZZ6,
gkZgzZ(a)wgkZ\vZL L DT Ve^j]KRPE
aJ
-#
g [Z (a)wWZ%g !nvZ : X
g vZ ~ yWz }i {zgzZ Hwi**
kZ g vZ[Z !nvZ X
(194&1)X
$ZzgyZ
DNTVmv]KQSE e i ] $ rmX e
( 195&1) X z Z MZ kZ ? @
*
x Z Z%kZ L L
DMNVmv]KQSE ^m^e mm] ne oFm:e
$ZzgyZ
WV [Z Z%kZ : X N ZgzZWyZg yZ L L
D= :V H~( 195&1)X, ~
A 7Z V N ZgzZ
?sN Z[Z7

( ] Z )h
+'
k0*
}g

k F F : e
$Zzg( d) Z .0Z( d)vZ1Z
] gzZ( a)vZwg: DMRVv]KMRE jm r$^ e

_ m% :D
vZY
) ZkZcx Zg
^ n u n F ] o # i # ] ^ ] $ ]
vZkZ
) Z ( a)vZwgTL L DMTRKME DTLV^]KPE
X 57 y6,
yZ\W}gzZ
) Z
wg ( x Z ) HgzZ mH kZ `e
$WkZ : ~
X Y1t._AkZ`e
$W
( !Zj )X u~
) Z :zZgzZwg :D
vZ1Z
( ~th
+
)X ~e
$W ~[tVH~
]n oi ] v] lm% :y
kZ\vZ ( d)vZ1Z
Z%kZ : X ~ MZ~&L L DNRUVf]E ] n%
( 185&1)X cx ZgzZ)
Z\vZ

c*
zWz

]j ^_$ $ ] Fq F:y
kZ\vZdvZ1Z
@*
c*
( xg )z#
Z L L DMPOVf]KNE ^$ ] o k
vZ6,
]gzZX z#
Z : D
0 X j} Z6,
V ?
\!*
}g vL LDSTVsv]KNNE n Fe] ne] $ X ( { Z )Y Z\
f M n ] 9# a: Z%kZ X I dZ'
,
Z
]aF o X X I X 3gx **
Zg vkZ L L
{ Z6,
( a)wg L Ln ]n` $ ] n~yW

~g ~ * T { Z6,VgzZ c*
J
-x \vZ VrZ
d
$~g ~* TgzZ,& kZ~]y
W&
( 190&1)X,d
$kZ~y
W
] ] ! m $] # ] :Dy( d)vZ1Z

Reality Media Centre Lahore


64

www.rmcpk.com
63

@*
e
$Z@ s x Z : X @*
Zg 3g +F,
yWtL L
( 216&1)X
# ] k ] $ e m $] o ] i ]: e
$Zzg(d)vZ1Z
vZVM7VyZ\WH L L DNTVn]e] KMPE ]
( a)vZ wg VM ]!*
t H ( ~]**
) c*
w$
+
g ) ( 217&1)X Hg Z z kZ gzZ kz \W VrZ gzZ #
Z e u v WVz>WXbga =
[Zp c*
{ #

( 1Vc*
+
&
VgyZgzZ

g Z h{ c*
i
VZ

bq
-Z gy e
$ q
-Z {z X e
$Zzg (d)vZ1Z
WkZ ] ( a) vZ wg
z kZ c*
Wk0*
hZ
n ]:kZ~
i ( Z)
q qggzZg| 7,

VgzZ ! zvZ} Z ) ] n^e oF ] o ^m


( 289&1)X <6
,
kZ ( g Z h{ c*
i

d
$z

X { i Zzg vZ ( ? )u vZ : e
$Zzg( d)Q1Z
vZ tvZ {n vZ ( ? y!*
i vZ H ) y!*
i vZ
( 145&1)X yZxsvZ~VzvZgzZW
vZ ~ VB; vZ ~ VWvZ ~ X ( d)0. ZZ
( !Zj )X V{ i Zzg

HHsp~u D\WH

^e ^ oFv] ] # :De
$Zzg ( d)vZ1Z

( 207X 206&1) [Z

m $ %] kFmF] o i ^:y
\vZ(d)vZ1Z
E
&NgzZ[Z Z%]c*
( 207&1)X m
CZ Z%g E
W: DMLMVmKMLE
**
P1zZx: DPNV]KQPE ^ ^ j FmF^e ]e$ ( d)Q1Z
:bkZY@`e
$W~g7
/ZVH~(207&1)XZ%
KQPE j% m ] ` F^ ^ ^ j FmF^ e ]e$ % ] ! q
yZXy
wWd
$X1zZy{ztwZ DPNV]
Q0!
>ZZt: DNV^f]KSTE n] ^ f$] :e
$Zzg
,
\vZ:gzZ7~(,
e
$WvZ:
(207&1)X ~(
* ? L L DMRVoF ]K TSE ^n% ] Fnv] $i e( d)vZ1Z
Q gzZ # yZ e
$z [Z Z% kZ :X F, 0
+
i
( 418&1)X e
$z>
!ZZ Z%kZ: oFe]$ n F]

zgzZ7,

$Zzg(d)Q1Z
L L DOLV]KOLE ^n u m q ^:e
$z Z%kZ Xgzs+ q
( 419&1)X e
- {n C Z
Fn ] n ] m] ] :e
$Zzg(d)vZ1Z

DP S Vnf]KNME

:zZgzZ m
CZZ% kZ X NziZF,
ZzsZyZz#
LL

(419&1)X

oj $ pm !] ]F $ ](d)vZ1Z
Z : ( c_g t) X zspZ yW
{zyW
kZ L L
( 419&1)X zw$
+( d)Z
DUVm ] oeKMSE ] o oj $ pm !] ]F $ ](d)vZ1Z
DUVm ] oeKMSE ] o

Reality Media Centre Lahore


66

?Y[gYkZ(h)Z0. ZZyH

?X X X X X XvZ

ZgzZnqcx Z y~* e
$Zzg( d) g
G
4k\Z;k\Z;XnyT
Wc*
hgx gI}[Z G

0 \vZ t V H~ ) I x **
@W ~g y

z l
7q ZkZ, L L ^e ] m ^e ] i (
Wb
y.6,y
r
# yZ X @*
qZ Vz{z
y
kZ Wb
d
$ Z?f r
# !*
kZjW
bc kZ {z ( \vZ y
t V H~) X
Dy
=Z[g tVH~)X c*
gZ5 gzZ ~ b
VrZgzZn:y
kn$]* ^ k *] n ^ $ o u]. EE:c*

( a)vZwgX y

KZbTbZY7p~g7~~L L DD o
szZkZgzZ ? $
YpkZgzZ HQ X yp
\vZ t V H~ ) ? YY kZgzZ M
hYK y
x yZ y ( 7 bkZ o %
n y

~) 7gVgzZ
ayZXn(yZ ygzZX
X ( w!G3 Zz)0]\vZ gw!VH
Vg (Z (Z ( ZZ[gQ c*
hZV H~)# }g * V{ z
( 201&1)X VkZ ?V
~=KkZgzZ
]yZgzZ {z\z: 4vZ DgzZ]!*
tVH~)
KP NE nf] n$ ] o %
n:y
kZY 7q
X Zz+ Y[pgzZ ZzG
g[p{zgzZ7kZ L L DMMVpF]
6,gTP }P {g ~ ;g| 7,[t Z
# ~ : ~gz

www.rmcpk.com
65

}g \ }g \ vZ L L
vZ !nvZ : X zg kZ)g fyZ x **
c~gX @*
7wJVz\vZ%Xx **
}g \
( 144X 413&1)X DwJwqZ()g f
]!*
kZgzZ b ( a)vZ wg V; yZ [ZgzZ Z
X e:~]{z
Hc*
(h)ZtgzZuZz:gZ
Z
TX Z
# Zz 6,kZ W Z L LX e
$Zzg ( d)vZ1Z
X b ( a)yZ X xgi !*
kZ H I VrZ q
yZX ;gg}Z
wgkZgzZvZ|g Zz+ :x ZyZ

{z svZ 0. ZZ X '
,
Z'
, uBvZg Z ]!*
Kg Kg
uh Zz%5ZgyZX e**
)J
-vZ%T { i Zzg
yZ \vZX g C vs}uz q
-Z~[ZQ e
$Z@t X
H
X c*
?a]nVq}iyZgzZ c*
yg Z~}i
)f yxg3gzZ
A svZ~XD Z0. ZZ
( LZ ) bzg 5x V Z tzg ~V ( Z&
+e ) r
# ~ Vg Z
X H ( a)bTHg Z
Z bZ e
$z~m
CZx gzZ
X VZ ( ~g Z)fsvZ ) h] ubyZ~
b ( a)vZ wg Z ( ? H kZ )
bcz b,Z= V m1 1 yZ~X
wg )X
Hc*
D T
$rgzZ VU i Wx = 7
E
[ BZ `gzZ z
D = ( ;g Y H aZ ( a)vZ
Vz~{zgzqgzZ7" ~ kZ Z Z
( 197X 196&1) X 7T
$
*~ V Zz Wg!*
g!*
~ * ~ :c*

VrZ ~ e
$Zzgq
-Z
(198&1)X}'!*
VVZzgYkZgzZr
# ~gzZV
z

Reality Media Centre Lahore


68

www.rmcpk.com
67

( 393&1)X } w!*
V
6,
kZigzZ

gzZgl~yLZ {z ( d)@0Z
;go
p Z w!*
gzZ6,V
:c*
[Z Y7 Zz X g VZ
H{zX,g ( Z X ~u )s a zZ KZ @*
V
X D Wk0*
\ W
HV y!*
6,\W\!*

V }X ~
pgKlg6,
}g {zVrZ
( 394&1)X n
{z @*
wi *
* \vZ
Z
# X ( d)dZ1Z
Wk0*
x Z

k0*
x Z
}g @*
76,kZgzZ @*
( !Zj )X Dq

0V

Z 1 Le **
#
q~ #
}
. ( d)Q1Z~ : s eZ
gzZ0
+!*
~ ^V$.
$zZ k0*
} i Zzg k0*
yyZ~
~(,6,VzuXvPk
,
X g ,i ZzWg0
+Zy
y!*
6,

\W~:HngzZ Zq~#
}
. ( d)Q1Z~X Vc*
~(,
6,VzuVMVP~tzzTk
,
=`WV Y
DN H !} Z : VrZX V 7}T 7Z~1g|0
+!*
Vc*

}gX}gvt:c*

VrZX 7:~?vy{z
DWq D}g!*
+ b)gzZ xZwz w'X DWI+ k0*
(395&1)X
(WXD7V 0*
^ZgDW6,
VzZXHtwZ)
.Zk
zxq
-Z0(d)Q1Z=X G
,

#
X ;g} LZ Wq
-Z ~~yZyY qzg~Z
\!*
}6,
kZ{i*
@ ~[q
-Z=kZZzskZ~

0\vZgTt e~J 7,7kZ ~ qz~ 7,


t F
F6,s zZx Zt ~ qz{P ~ Z
# 1
X Tg D$iZ]x ZgzZ \vZv

Za]Z f vZ[Z

4OvZ : e
Vjzg ~g gzZ H Za EG
$Zzg( d)vZ1Z
O
4V H~ ) H Za x kZ
gzZ ( g gz6,p6,
zZ EG
45zg Vzg zc}g
G
Za x zg kZ y$
+yZgzZ EG
v s~g w yZgzZ "
$Z
yxg yZgzZ}g a kZ K
( 398&1)X
VH~) H Za gLZ\vZ : e
$Zzg yZ
Q ( ~'
,
gzZ x ZZ kZ \vZ Y tg \vZv!*
f
kZQX N n ,'
,l'g~g gzZ ~g :
t Zz Vzgz g Z X Z e ~ kZ g {z
yZ~g zg Q W7~z{z}g
t {z yZ \vZgzZ Zz Zgn kZ y$
+
m
CZ ._w!*
kZ V H~ )m
CZ Z7
av Wvsig !*
gzZV sq
-Z {zgzZ a kZ ( [Z
( 389&1)XN Ysv WgzZ
bkZyZ \vZZ
# {k
HH Vx }g e" :V H~
?ZabkZ {z H[ZgzZ H Za( sigz?f )

V*KmyZB[ZgzZVV

gzZ ! @} Z :VrZ e
$Zzg( d)vZ1Z :0V

D f
Z6,kZ ~y Zg 6,} lB; CZ VrZ

Reality Media Centre Lahore


70

www.rmcpk.com
69

,Z V; : VrZ c*
W Zg7 Z
# Zz CZ gzZ z/t X V y!*

( 396&1)X

] x Z

~x ZC
{zgzZe~ wgzZz ] t
E4
X Hf -G
Z'szcCY0*
7
t#
q
-Z~ Vx Z :Dy( d) gdZ1Z
V# gzZ 0g {z Z(,
~ V LZ {z
LZuZ ,Za}g ZgzZV#Y Z ?za
( 284&1)X V;z#
Z V{zX ]1@*
V;
bkZC
za kZ e
$Zzg ( d)vZ1Z
V#}
X za7agzZ kZx ZW{zZ
#
( !Zj )XaV#0
X:} (,~VLZ ~jgzZ Z@Z:VH~
k0*
[ {Z
+H Z kZQ7D=0kZ ]!*
Zt
ZkZ ?!WwyzOc*
c*
g-iZ\vZ H c*
W7x yq
-ZgzZ
X: wEZ {Z
+H
VX 0*
Vzt B yY a gzZ x Z& ]!*
zC
KZ
xs kZ6,
] ~[g c*
tX T
X {)z}T7\WLZp{z~]q T7vZ 6
x {z De
$Zzg ( d)dZ1Z t ~ oz yZ
g Yz}0
+
6,gzZy
KZ X}Yy!*
iy
KZC
( ZzW ) e,
( 285&1)X 7x Z {z7ozt~T: kZy!*
i
X 7x Z (ZVH~

[t :Y7 kZ ~X $ ( d)Q
?~
7k0*
} 7
-eZ~QX I~{q
-Z c*
q
-Z kZ
\ M [tVYZ6,\ M ~: yZ ~X MQ1ZQ
}
#
.}gX !k
,
}Z:c*

VrZ?+F,
{i@*
t~=
Zz~xZ
# XgZ
(!Zj)XDZz)gfyZ**
/
h ^ :wJ (d)y**
\vZVH~
DOQV
? KOTE h^$ ] k
] $] pe L u o fm $ ^ o g o ]
}~uzgzZ} j= !vZ} Zt ~`e
$WkZ
yZt c*
ZgzZ ] a yZ \vZ X *
*: +Z
yZ :gzZ k0*
yZ : #
+Z
~ ]:S
X B
E
4
u {z g Hy -G ~ e
$Zzg q
-Z
( 395&1)X ZC
i%x **
TX{z:Q;g W7V;z1g
K7
-eZ 6,
a( d)0. ZZ : D y ( d)Q1Z
0. ZZ1;e **
g kZVX Z4Z,
$ Z(,
q
-Z} i Zzg
WgzZ
Hxs( d)0. ZZ| (,
H Wk0*

a,
$ c*
IyZ
[{zZ
# X N Yrg [{z @*
Yug H{g
Z0. ZZ1
\WgzZVy0z/~,
$ ? y Y7VrZ rg
q~#
}
.\W=kZgzZ [%\!*
ZV6,
Vs
}Vq~ 0. ZZ X VjyY Y Zg W\W @*
z
YV@*
z vZ~:c*

VrZ ? H0
x **
kZ 6,V} ?:c*

gzZ c*
^
,6,x \!*
}N

6,\W\!*
V }: ~X
H`gzZ q Z Z0. ZZ kZX z/

Reality Media Centre Lahore


72

www.rmcpk.com
71

1Z ZX A ~ e1ZvZ1ZQX
H
%gzZ / kZrsQ
kZ!1Z} Z :VrZ c*
e: 0 WkZ
( 474&1)X c*
}!$
+Zg7Zg7

<Z

x Z}ix x D^ ^ ] E[!*
[kZ\W
~ }igzZ ax Z}ix x t M
h| 7, a
X}Z Z ( L)tb
x Z {z xi6,
]g%C
gzZ x Z

7hgzZc*
\vZ6,
xZ

:}X x Z

~]y
W ~e
$Zzg
x ZH:Y7yZ~Dy( d)vZ1Z1Z
e**
Y70q+Z:c*

VrZ ? Z
# Zz**
Z Z > 2i6,
YwEZ e V {z !x Z x x ]y
Wz *7DN H
7]!*
+Z ?x ZX ^
,YakZ
t Y} e&X
( 409&1)Xh6
,
y
/kZZ
# CW
`e
$WkZ bt ]!*
V H~
F$ ] n m m$]]! m$] # ] n% ^$]:f
e?
? Z Z > 2i~kZ ) DQQV^]KQE F F$ ] im
X }7Z Z > 2ix ZQgzZ (

-Z)
Z ( a)vZwggzZx Z
Z
# Zzbq

q
-Z[ZgzZ wg m
CZ~X
) Z : Dy ( d)vZ1Z
( 1886&1)X b
VH~
X @*
gZ]!*
kZy
W@*
w ZyW

@*
{0
+
iVz%x Z

{%\WHngzZ
Hk0*
( d)vZ1Z~:Dy1Z
(
-F
gzZ}0
+Z ? M
h{0
+
i
: VrZ M
h [c*
Zz ~X=E
( 480&1)XvZV;
Zg
/
k0*
]gq
-Z~{(q
-Z vZ : V- e
$Zzgq
-Z
X %q
-ZyZtzzgzgk0*
kZ akZ gzg
i ZzWg 6,}i V 0*
CZ gzZ ~9S ]gkZ 7
-eZ
*%0}t m m s ]gkZ Z
# X %

~ Vx W(kZZ
# *%0}t! n~[g
( hZt ~457&1 484&1)X
HzZVz

$J
A xZ

VrZ X Y d
$
}} Z : Dy ( d)vZ1Z1Z
A yx 6,}igzZ0
+e `g}iyW~X 3gB; 6,V\W~
6,VgzZDNwZjZx J
-#
@*
Ixg (Z H Q
LetQ c*
#
~{z
qyZ#
gzZ6,
{z
X **
M :Zz6,x N Le
A
/ZX
A {a}y
3gB;6,
V\ M ~{g !*
z VrZVLe**
M :Zz6,
x ~~
HW6,
x LZ:Zz~gzZ
( 470&1)X
kZ X *
@Y @*
W~g!*
g {
*
! z7,q
-Z ZX 1Z
{zX D k0*
kZvX c*
: {q
-Z kZX Hqw {
!*
0kZgzZ Zq~ #
}
.vZ1Z~X @*
oV1g8
-ggzZ [Z
Q YZ ?1V Wk0*
}c*
W:ZzZ
# ~:VrZX ~
X V $J
A V; \vZ ~z hg
t ? 0

Reality Media Centre Lahore


74

www.rmcpk.com
73

( 310&1)X 3gY ZO

bp{: {0*
[ %
Ox Z :e
$Zzg !Z

X ] k x Z :Dy( d)Q1Z
kZ}iX bpvZZz`g {gzZ: { 0*
[ %
OkZ
( 388&1)X {6
,
a

] zgzZx Z

{z D
t \!*
LZ ~ De
$ZzgQ0 tGZ
gzZ
z]Zg
/Z ( ~kZ )' @*
[ZV [ZZ
# :g
N z & *
$
@YggzZ zg +Z~ ykZ W% ] z
{z V Z Z
# X YN \!*
x ZQ c*
YN 7gzZ
X *
@Yxs Ug 1 @*
g r0*
rW{zX @*
6,}i
zZ iZ] gzZ i&Q
gzZ @*
lp{zX H # v ]6,
|{zgzZ D $Zg eZzngzZ6,
zZX @*
Z&kZ
kZ]Zgq
-ZgzZyq
-Z -g bt kZ @*
; g
( 388&1) DbZ :zZgzZg m
CZX Lg @*
Za**
V;
@*
g fq
-Z~C
@*
i W+ ] {zZ
# X ~ e
$Zzgq
-Z
( !Zj )X 8 wqZVx {z)g fT
kZ VVz KZ @*
Za {z Z
# : e
$Zzg ( d)Q1Z
;ggz ( vZ wgvZ Z!Z ) & i ZzWgzZ C g6,}i
( !Zj )X @
*

Xce*
*g6,
? KZ 7f hZ~kZ :^

@*
x~V x Z

{z Zq~ #
}
. ( d)vZ1Z~ : Dy` Zu[
B kZ J
-k
,
{z ~ } h{z } 9;u dZ1Z
LZ :VrZ Zq~rg {zZ
# Xg Du
xs}VrZX xsgzZ Zd
$
} h~X zxs Yk0*

Tzspx **
eZ KZ Y:c*

QX c*
~y!*
is gzZ 9[Z
~x **
TZae~ 7IvZx **
{zY 3gx **

Reality Media Centre Lahore


76

www.rmcpk.com
75

}n( 24)a

k0*
yZ p=( a)vZ wg : Dy ( d)dZ1Z
[8}} Z :c*

( a)vZwgX}na T c*
W
q
-Z
7LZ ~ : kZ X 7~ ^kZ L N ~ ! LZ
kZ \vZ = ( s awg ]!*
t V H~) V
Z ?gy:Y7 \WX Vz Zzg~
g~ 5a
wg) yxgV+kZ Z&
aY:ZztZ
# X
V+}
]gt :Y7 kZ (a)vZ wg (;z ZvZ
K!*
x W:c*
[Z kZ?yxg
(460&1)X Iwg ZD

\ 7|z ]g( d)@

X \ 7|z ]gc*
@ e
$Zzg ( d)vZ1Z
W`Z {zn

pg~yZ VZ CZ\W*
@Yc*
k0*
( a)yZ
( 448&1)X @
*
ay&c*
yzyZ

W|zy

1Z ( a)

|z ]gy F Za (a) Z
# ( d)vZ1Z
c*
g@*
Z|z~ kZ vZVY c*
y
LZyZ
1ZQ \ 7
( 461&1)X

Za@

%1gzZ I Za @ e
$Zzg Z0
( 302&1)XD]zyW

Ze
$zZv

gZ h#
Z Zs%ZB( d)@0Z0yq
-Z

 pni 

]Zy

+'
h

"z =" yZ ]c*


ZzggzZ gzZ V* KgzZ ]Zy

+'
h
t
=X ~[x
yZgzZ Vg
/8FgzZ 7,yZ Y'!*
Zzpg= Z H G
+Z y
KZWq
-Z
? Y& yZ W

2[!*
kD( h)Z]z( a)
~
/Z c*

Z ( a)vZ wg e
$Zzg ( d)vZ1Z
}QX b gzZ **
j= X
8b 0*
VZ.k V Y]
[Z Zg v~ 7 WwZ ~ w}g vQ **
Y:q
-Z
( 297&1)X Vz
VZ=QgzZ b b<=V Y%~Z
# ~e
$Zzgq
-Z
8?gzZ V C~g7 ?b
( !Zj )X
c*
C = :Y7 ( d)vZ1Z VrZ e
$Zzgg
q
-Z D ( a)Z ( a)
]{z Z
# c*
2y kZ [!*
g ZD
vZ1ZX [Z1ZktgzZX T[!*
g ZD
g ZD
[!*
gzZ
C
\W[Z1Zx yZ HX V Yy!*
6,\W~:~X (Z G:

X D[Z1Zzq
-Z !} Z :VrZ ? DVzg ZmvgzZ
?:c*

VrZ ?yH~[Z1Zzq
-ZV Yy!*
6,\W~:~

!Zj )X Z [ Z1Zg ZD
$k
C
[Z1Z%z a}g d
( 2:VY~0
+
i[!*
tVH~) (

Reality Media Centre Lahore


78

www.rmcpk.com
77

qZ ~X ~(,
q
-Z~yZgzZg Z{ c*
i}uzq
-Z
VrZX ` ZkZ\W
Hc*

t \WX Hn
~
A ?x ]y
Wz * d
$k}g gzZ vZ :c*

( 507&1491&1474&1)X }4Z3V7}g gzZ }4Z

Zr
#
x Z!

kZX @*
] \vZ6,(m{q
-Z~x
~ De
$Zzg
gzZ c*
Wq
-Z k0*
} ;g] yq
-Z~X Z k Pgx **
(
H : kZ X ~Kq
-Z ` ZBkZ ~ WB}
S7,i gz kZKtV; :~? Kt \W
-eZQ S7, ~ S7,i kZ ~l 7
7
-eZQ S7, ~
Z (Z wZQX
HT
$7
-eZ Wt X ~x
V (Z
\W~Yy\WC!nvZ\W:Y7~Y{zZ
#
.0 Z0~ : kZ @ 7 @ ,q {z
( 492&1)X V

d
$ Za
wgkZ~Zv HtZvVzyZ y
:gzZ Hx~ y!*
i !Zz vZ kZQX *
@Y ?
(KZ {z
( 348&1)X h@0ZZ0@#
ZgzZz!vZ} Z
qC
q
-Z #
Z S7,e
$Zzg q
-Z \WMg V H~
{g @ Z0t Ta&
X Z 7,
*
*tZv

]'
,

gzZ 3g6,uu **
B; CZQ ~g T: ( d)vZ1Z

v o ] o^ ]n%]u n^] h v]E

~ +
Q
_{0
+
,
6 N*
gq
-Z **
N Z u **
kZ D of]
kZgzZ *
@Y Vn lvZ @*
h Z @*
h Z @*
Z(, gzZ N*
g
( 657&2)X Lg @
*
J
-#
a
%J
-y ] {z ~g T : De
$Zzg ( d)vZ1Z
;g]!*
WZ
# e
$Zzg yZ ( !Zj) X *
@Yp
( !Zj )X h Z{z}g gzZ
v]E: T e
$Zzg( d)0. ZZ
X :1| h Z egzZyLZ D^u o n^] h
( 656&2)X : 1| h Z egzZWZ ~] c*
Zzg

V1e }g
Zx Z

~ e
/Z X Z

k0*
}g ( d)vZ1Z
X }w{z}wC
!*
Zg0
+Z}**
VzV 0*
-ZLZ
q
B; LZ VrZQ Z}i 4q
-Z6,}iV 0*
LZ VrZQ
V1et X IWC
!*
V1e ~(,~(, }i H{g
Z s}i

Reality Media Centre Lahore


80

www.rmcpk.com
79

yZ
{z Hg Z TX {z **
TyZ T c*
#
q
-Z
u{z H
gzZ B yZ T 6,5g Ze{z;g IY
( 437&1)X Z4Z~
A {zHg Z
Ze
$zyZTX
X $
7^
,Ya{z\vZ]tVH~
kZ \vZ& { i Zzg q
-Z ( d)Z: e
$Zzg yZ
{ z
HkZgzZ {zZ4Z~
( !Zj )X
vZ % $ ^ :`e
$We
$ZzgyZ
# y kZ c*
Z
gzZ c*
e)gfe
$z~g gzZyZZ yZVyZ
( 413&1)X zZ {zZ~1x WZ {z
o ]$ h
$We
$ZzgyZ
] e L ^ bkZ`e
!nvZ :QDNLVt^]KSLE ]
n Do meEm F
( 422&1)X } F
,
Z6,
( a),Ze
$WtLZ
F F F: bkZe
$Wt e
$Zzg( d)Q1Z
^$ h^n$ k_ Do meE ] m$^ e o ]j]
DNLVsv] e
$WZE

x Z : e
' : ]!*
( d)Z~ [!*
$Zzg ( d)vZ1Z
g]!*
~(,c*
KgyZgzZ
**
wgkZgzZvZ ,Z
vZ X { i Zzg q
-Z s \vZ 0. ZZ X uB \vZ *
*
{z s 5Zg yZ gzZ xi **
W { i Zzg kZa J
( !Zj )X vh
k] f m$] o] n] ou] Ve
$ZzgyZ
( V1)\WgzZs\W GLL DRQV] KOUE $ _fvn
X Y \W Hu \W
/Z kz s

 oi2 

gzZu

:9z pg c*
p~s  p 
V- pt gzZ g Zz #
~vZ [0 Vz
gzZ yZz p1yY x V Zzpg]V-Q c*

c*
6,p Z[`N BV\WX

X p~sQc*
p
kZ W\vZ ( a) * szcgzZ Zz]!*
t
c*
Zge { c*
i
qT\WgzZ gzZyZZgzZWZ
~
]Z f \vZ Z%gzZ yZZ szc]!*
t X ugzZ{z
E
4
gzZ ugzZ{zd ZZ" -GX *
*q
-BkZ c*
g Z
~<:gzZ Cy!*
i W
:G@*
T ;g =tyZZ
t ) W g gz6,LZ ( a)& <{z x|t
E4
Le *
* *h$
+t+\vZgzZ ( Le ]z@*
!*
gzZ -G
X <5BVPX
:0 n ] o f V`e
$W( d) .0Z
e
$zZ: M n] a i ^ Hu~e
$zZT)
( 224&1)X s
THq
-,Z~#
Zx ZT: (d)vZ1Z
(373&1)X HuB\vZkZ|g 7svZ#
Z
yxg tKZgzZ LZZ \vZ e
$Zzg ( d)Q1Z

Reality Media Centre Lahore


82

www.rmcpk.com
81

( 431&1)X #

: DMMV?mF KORE ] fi$] i ^$]: ~y


WkZ :Q
X 0. ZZ Z%kZ
~TX Ve*
*y(u)wz]
.q
-ZyZgzZ]c*
WP~sf
:Kyq
-Zq
-Z

( )

]^e # ] ] _n mm 
VY e
$z 0. ZZ
T e**
u
zwg LZ T]Z f {z
] p? $] 
h+gzZ 5ae
$z
v] m pF^e
Z W x Z @*

m] o n 
}
6,
}~g7e
$zx Z
% j # ] 
^]

g Z e
$zZ
gy \W bT ~ F,
Z bkZ e
$Wt H ~
{zkZgzZ {z }y bkZ V; :c*

VrZ ?
!
X sz@*
{z}y

ezz}
$
L(y1f)~e
$zZ
z Z%
6,
g ~

( )

F] q ]] 
n F] $ ] `m # ] 
# ] nf ]% 
]! ` $^e F 
\~g !*
]yZZz {o?t ~g Z)f ( a)vZwg H :v!*
f 

( 427&1)X Y Hu~e
$zZ
/Zt Z%kZ

: B Z%x|H e
$WZzkZ t
/Z V H~
# ] ] ^:e
$WZzkZgzZ m# ] f^ # ] e
nne Lk m# _ lFF$ ] Fn ] m jf ^ nq ] $ u
m ^$ oFFi vFf: o %Z H m ^$ oFFi vFf
$WkZ ( d)0. ZZ
KOME o e i ] o F? F ^ q ]:`e

Hc*

) ZXgzZ 0zt:0 DMQVF


( 248&1)X
? c*

) Z{zvZ( a) HVH~
wz t + \vZ T e
$Zzg ( d)vZ1Z
kZ }%( Z)} i Zzg kZ TgzZ C c*
i kZ H:
{iZzg q
-ZsVziZgkZgzZDvZtHuBvZ
(377&1)XZ
kFn e ^jFm! n oFji ]]:y tvZ e
$Zzg( d)vZ1Z
^m& u]$ ^^$ n nm] p% ] ]?! m$ ] m$] ^
DSO V m KMUE

g ZVrZ1zg Z
Z e
$z~g c*
ZZ
# LL

( a) ZF,
~g gzZ 0. ZZ V Zz yZZ ~ Vz

X c*

F$ ] o ^ :6,
x iZ {z
/y CX`g Z
Z e
$z
:yZZ?e
$z ( d)Z L L DSQVmKMUE]& Fu$ ] n
o j#? u'6,
ZeZ {zc*
:yZZ?] z~g gzZ6,
Ze{zc*

^^$ ' n ^ $ ] ^ $ ] h]] ^ $ ] m^ ]]]]


tgzZ
_{zH m ^ ]] ]] o j#? u:gzZ ] q ]$

Reality Media Centre Lahore


84

www.rmcpk.com
83

$W:Q
u] Djn ]E # ] onrm% o] :bkZe
vZ[ Do oE j FF # ] ^Fe $]]vj q] $
X Y ZZgzZt ZB
N@*
+'
h
QV;:VrZ ? {wi**
svZtH :~
$WtX 6,
g
$ ^ Do m oE # ] m$ : bkZe
:VrZ m ^ oF f^:~ ]e] n m F $q^
o] ne ] o nq ]r r](0}) n m
X V;:VrZ?wi**
,ZtH:~ n $]

hzyZgzZwgvZ
~ yZZB e
$z z {z
{ c*
i
Be
$zZ
Be
$zZ
$zZ
e
3c*
Ws e
$z ~g
Zgze
$z~g gzZ
Hgz
X
Hd
$
3{z
}gt!nvZ
z :zZgzZz T

J 7,
zg6,
yZ:gzZ c*
:

( )

gFj] ]i] m$] njn 


^^m] ]?! m$] ]m 
gFj] ]i] m$] h^im $ 
]
f pF $] oa ^ 
f] pu ^$]

] $ jm$ ]
$ ^jm
nn] gvF] ? $] 
n(] ]^ 

X svZt ;g YHt ]c*


WsKZ b

( vZ f )X Z

( )

g Ze
$zz}
D]E 
D]^i n ]]E 
Ise
$zZ
Dn F] ] pm E 
Zz6,
z}
p5 a] ? `q oF ^f& om$ ] 
} he
$zZ
( d)Zo Z n j% ] oF ^m& om$ $]

Lm $]
wt~e
$zZ
m ^$ n 
yZZ }h) 0 Z
(
X {wi **
svZe
$zZ:c*

gzZ Zg@*
ZyW
vZ :Q
^_ $ $ nn^e ^ m^ ]
e XXvZZ ^n $ i gzZ
B;N Z,sKZ]!*
0}g
/Z ni ]
VZe
$z HysQX,^vgyZgzZ,
]aVz
ZX D P~? YgzZ a
4G3 $zyZgzZX
) !*
e ^ e Dv ^mE x f X EGGZ he
e ^$ ! p5 ] ^ ^ $ ,y[gxLZ!} Z n]
yZZ6,kZ : yZZ6,\LZ X e
$z Z% e
$Z@
sz@*
: ?wi **
7
bZ :~^a $ ^e ^m c*

X

DMO Vr]KSNE ^ $ ^e ^m ee m% bkZg c*
H ?[gv!*
fZHgzZ? **
yZZ6,
$zZ ( c*
e
yZZ6,
[g ) ee m
X ^
,Yt ZtByW

Reality Media Centre Lahore


86

www.rmcpk.com
85

 6m3^ 

kZ @*
7 + Z]
.Zz!*
W}gzZ Z: ( d)Q1Z
( 219&2)X 7yZZ
X ~{~Vk+ : e
$Zzg(d)vZ1Z
(217&2)X~qC
{zC6,
VzigzZX 7+kZ@*
7
7m,
q=| (,
6,
}i !nvZ e
$Zzg yZ
( !Zj )X gkZvZ @
*
:}g \ } Z
=Z[ggzZ ]!*
Zzsp+\vZ t:VH~
E
-o!
\vZQ Y y ]!*
VyZ
/Z ]!*
Zz gzZ h +
VE!*
gzZ6,yZgzZ V*.6,

zT
$r~$
+ ] kZ ] s
HQ h
Y yX Y {g ,
!t ( yZx)],
gZX
T H ] WkZgzZ] ( h) { Y Z <XI
Zg7 }g7 yW
X c*
ZzOZ kZgzZ ht yZx
X c*
g Z
+F,
aZZ { Z
N YJgkZ]q6,
y
KZZ
# ]i YZZ6,
gMg :^
y!*
i]!*
{z ^
,YakZ
rg:
Z'
,
{z
t
/Z Xx 6,
gzZ6,
wq|gzZzyZZw kZ ZryY
yZ ZgzZ ~]!*

/Z 6 @*
Z
# Zz~ ]qtY
yvgzZg p F7Z c*
wZ yZgzZ yvV ~ y
`w #
Zt 7{)z [Z N6,kZgzZ b It 6,
gx X {)z (

De
$z
n j$] ` ^ 
z
i ^`$] ? $ 
$z
e
$^e m
Zg @*
ZyW
mi !] n ^$ v ^$] 
0e
$zZ
$z~g
e
j u o m$ m% 
z s\W ~ Ze
ne( ( nm$ m 
$z

:q x **
=~ ( ) kZ @*
kC,Z :V H~
kZ0*
,Z G7,g
_yZgzZ]c*
WyZX
X 7wwzZ bkZ {zA y!*
ig Y
/ZX;g
X]Z6,
s!vZ} Z

Reality Media Centre Lahore


88

www.rmcpk.com
87

~]c*
W~g BVyZ\ MZ
# gzZLL:F,
\~g!*
y
gzZ
~]!*
gzZ {zJ
-VN Y{g) VyZ g
X $#
BV,ZWc*
}>y-
/ZgzZN Y
]c*
W\vZ ?Z
# Zg@*
Z ()t~[6,
zZ}gvkZ LL:ytgzZ
X N Y~]!*
gzZ{z #
ByZdZ@*
tZgzZB
v
/Z: Zz g VLL :
gZ ( a) *wggzZ
YZ'
,
tN YZ'
,
v
/ZX}>t,>
Z yZt N Y Z'
,vgzZ}nt ,nvZ
#
X Y

/Z Z
# Zz6,

s kZ hp

w Z ! c*
i} Z :VrZ=De
$Zzg( d)Q1Z {D1Z
6,\W~ X Hn ~ {z X , :6,
C
/Z
4akZ**
6,
:Z:VrZXY{ c*
i\WV Yy!*

g { k
H{z } gzZ }hg{z
/Z
) !*
[ZNz`
ZgzZ
(56&1)X

7^
,Y%b F,
%

?Q z } z = Y Hg6: d vZ1Z
yZ W 7tX V6,
~+~g c*
YHg66,
W
:} F,
O6,yZ W {z
/Z w H \W : bz:
V ZzlZ
# ce gt nuc*
0g qkZ79takZ ! 7
X t6,
yZZw yZ Hg6yZ
W + VMN :H6,)uc*
Q :VH~
?}H0x Z/vgzZ ( h)wgzZX ~ F,
]6,
y Z

WX a ;gzZ
xq
-Z]g]Z q
-Z kZ ]!*
X gq
-ZtX
H1[Z N
) !*
gzZ {
Y0*
{ Zg~+{z b IgzZ ^
,Ygwq]gt
x **
d
$
z VgzZ vt gzZ 6,~i *
! d
$
^
F6,^gzZ ~i *
F
! +} t ._,yZX
X @*
"
$U*
=[r
# ( v!*
f)

BVgzZ

[Z~[!*
e
$Zzg ( d)vZ1Z
\vZ D Zq ~ VgzZ VqyZ {zY YV7
( 218&2)X c*

`
ZZC
zyZ
]!*
t[ZrX gzZ^s tVH~
G
!*
7Z : S ]q k0*
hIZ
/Z W
vZ {zgzZ Z yZ {z Z
# gzZL LF,Z y
Xce **
Y Z
DMRV]KMTE X { C~gq
-ZVrZgzZD:]{z
)Wg W
6,
?vt
/Z L LXg}uzq
-Z {zgzZ
L?( Z(Z
/Z )N W :Zz6,
+ LZc*
, ( uhg g
DNMTKN V]KMTE X j: [x
/8F
# WD CZi Z0
Z
+ZtZzx ] ? V~kZ G
X c*

( d)Z'
,
Z 6 {e x {z Hg]!*
yZ x
o5 Moe( ]] # ] i ^ j]
\~g !*
y

vZ?XXgzZ~DPTVmKMUE^n& oe( e ] ? $]
~ = V @*
g g gz6,LZ sV ;g hg
Dg { z
X Vg:xz8
- g gz6,
LZ

Reality Media Centre Lahore


90

Zi RvZwg} Z :~ WVz {zZ


# c*
[Z s
VztX~
) )\WgzZ~t ZIZ WVzt!
} Z :VrZ Z=gzZ c*
[Z ZVz yZ \W1W{7
-Z
q
?
/ZX=g f a}g gzZ}g vgzZ 4a}g t! {g Zgi
~g vgzZ ~g qt,& ~g v0}g v Y 6,q
\W bkZ ( d)vZ1Z ]!*
t ~ X {a
VrZ {zXN Y0t Z V; Vg D s%Z
( 65&1)X c*
\!*
yZ c*
[Z z=
vZ Wq
-ZyZ k0*
( d)vZ1Z~ Z0.
kZgzZ c*
WgzZq
-ZQc*
[Z VrZ Y7wZ0e
$Wq
-Z[
FQ c*
[Z s VrZ HwZ0e
$WZ yZ
;g aZ~X ;g Y N*
~qw Z ZkC= Wv
[Z ZkZ VrZ HwZ0`e
$W{g W WgzZq
-Z
{zQX Yte~w ~X c*
:}gzZ= c*

~ ]i YZ Z 0y \vZ ! P0Z} Z :gzZ zs~


tL L DOUVKOTEh^u ne ] ] ^ ^ _ ]F:gzZX
4( a) LZntgzZ[%uzg c*
zyZ ~g
wg ZZ ]j^ F ^ $ ] Fi! X H
vZ : Q X Y ug kZ Xzg T gzZ {z ,
( 265&1)X c*
4}gVrZ
{zH4( a)wg
}oLZ {z Ht4Vg LZ \vZ HV H~
DI**
{zTg Dge6,]c*
!*
gzZg f
e x ^s
m ]:J7,
7yt\vZkZHXDgZkZgzZ

www.rmcpk.com
89

E4
]c*
Zzgs kZ D h LZ ]
D -Gz!*
kZ
X V5 @*

~IZ Wz :Y7 ( d)Q1Z~Y 0vZ


q
-Z~yZX zg Z W 0. ZZ
H yZgzZ g
/
? H\W X
Hc*
OZ c*
g Z }uz1c*
g Z W
TgzZ Zzpg1 + {z c*
g Z W T : VrZ
A kZH7g Z]P'
( 221&2)X ~s
,
7VY3 Zgg q kZ ( ~s
A kZ ) :V H~
kZ H7 Tt X 7yZZ kZ H: TX HtgzZ c*
CZ
X 7yZZ

g (Z [Z N*
c*
Cx Z

x ZyZ~Dy ( d)vZ1Zy0vZ
: VrZ ?g gZ bykZ \vZ H Y7 0
gzZq
-ZQX c*
[Z VrZ HwZq
-Z yZ Wq
-ZakZt ! V;
wZz WgzZq
-ZQc*
[Z s kZVrZ HwZz W
] ^ ^_ ]aF:Qc*
[Z s V1Z VzVrZ H
[vZg c*
( 348&1)X ,Z~]P
Z h^ u n e D E
bZn
/ZtwZZ 7DEgzZ ] ] ^~
? H x9V ZQ

BVaP

Xq
-Z yZ ~ Dy ( d)Q1Z P0 {g Zgi
VrZ Y7X kZgzZ c*
W WgzZq
-ZQ c*
[Z VrZ Y7
kZ VrZ Y7X kZc*
M Wq
-ZQ c*
[Z s [Z

Reality Media Centre Lahore


92

www.rmcpk.com
91

VVzg ZD
6,x nk
,
kZX C K{z D
]gzZ V
VrZt HyZ e
$z Z~
E4
tgzZ D J
-Vx nt( a) -G 6 1{@
) X 1 {zt x W zZ x \vZt gzZ JxsZt
( 425417 416 412&1:,

gzZ i Zg q
-Z e
$z YY "7, ]c*
Zzg yZ
X H7i{z(h)Z( a)
wZt
xZ/Q
H7c*
CiZgt7ZY {k
HH V @*
gzZ( a) iZgt Y : Y iZg kZ {z ?Zhg z kZ
tY ? H Z wWtQ :kZgzZ yxg( h)Z
+ 7ZgzZ D7V+ LZ ~ szc]!*
V- m () c*
Zza}g T ] \vZX
X
VkZ gzZq ~B; }
/Z e
$Zzg (d)dZ1Z
X
rg
) ,Z
yZ Wz k0*
(d)vZ1Z ~ e
$Zzg yG
(Zx Z~?Y7VrZX <
~h
+imXq~#
}
.
OZ!*
X Vz {zX 7: VrZ ? n

) Z T
DtgzZ DgZ
Z kZgzZ :t \W c*
C V
gzZ r
# OZ!*
vt WV#V# Cx**
yZ\W
~ gzZ W~V ( d)vZ1ZX s17^{z (
yZ VrZQ) JZ yZ VrZ Z
# c*
7(ZyZ
k0*
}XgZ ( a)vZwgk0*
}(6,Vz

^ ] $ v] $] # ] o ] m $ ] gFj ] ^ %n n
\vZ
H17y*kZ[kZyZgzZ L L DMRUV]]
~[kZ VrZgzZ,: ]!*
gzZ]!*
hSs
X 1| 7,

g ZX} (,{z
HY7 0 Wq
-Z( d)vZ1Z
q{Z
+
/Z VrZ qx **
LZx **
kZ {zX q
( 65&2)X 7`w ;g (Za
,Y
^
/
*
C
* (Z VrZ Z wZ yZ : ~ e
$Zzg q
-Z
( 650&2)X 7
{zgzZ V *
@Y k0*
Ze ~
/Z Y7 Wq
-Z( d)dZ1Z
~g vz (Z ?V;:VrZ ?Vz gzZVzxskZ~H |
( 650&2)X }: {Z
+kZ
KSE n

0\vZ

Y7 Xq
-Z ( d) g dZ1Z ~ e
$Zzg 0Z
D C
._ Zp ~g v
/Z g zZ c*
g Z C VrZ
X Y y
/<r
# bkZgzZ Z'
,a}g vt N Y
( a) jvLZ e
$z KZ vZ X ( d)Q1Z
jv( d)ZgzZ 4Z jv ( a)X 4
~zZ w KX T e *
*yZ kZ v ?gzZ H4 ;eT
i LZgzZ ZzKA LZ ce **
Zzpg16,\ M LZy
KZ
( 224&2)X z:gV!*
V
~g gzZzg evZXce**
Zzpg6,
gzZ PV!*
KZ m1 ^ ]y
KZ Z
# V H~
Xg^L LX *
@YaZ 1^HkZ *
@YwZ

Reality Media Centre Lahore


94

www.rmcpk.com
93

~ kZ $ kZ ~Z0d
W LZ[t VrZQ ( ? ?
Gzge:{zvZz :7Zzy+VX
~ Qd
W LZ [t VrZQ H (Z VrZ Z n : yv

M IZz :z VVX ~ kZ $kZ VrZ
zg e: {zvZz& Z]
.Z !*
WGLZz
)
ZzxE
( 281X 280&1)X~y ZzvZ ?Y
y Z : D e
$Zzg ]!*
bZ {z e
$Zzg ( d)vZ1Z
LZ VrZQ Dy Z0\!*
LZ { z ~ e
$Zzg
Z6,\W~ ~ {z ( Z%pvZ1Z ) ~} [t Zz
}ZgzZ Y ?f 1 ! V; X VrZ {z ? p\ Mt V Y
( 280&1)X z: y0}
kZ 6}:g Y b} spkZ g {z
t '@*
W7`w~g Z0}=X ~qe
$Zzg
H ! ~g } Z ( z: (Z Z) V Yg~zy0}?Z
#
{q
-Z e
$Zzg kZ X @ e
$Zzg F
F6,s%Z bkZ \WL
f g y Zz6,
kZgzZ yyZZkZgzZ hg Z~
~ kZ X ;g P{ }uz e
$Zzg kZ ~ { ~y
WgzZ g Y
/8F X >~yJZ {zX ;g Yc*
G
kZ xz ZzG
g
~ kZT t kZ
Hc*
o ZgzZ y Zz T {z
/Z
gzZx9Z
# C
h?y+Q wq H kZ Z 7
X YY HgzZQ ;g hgzZ ;gg e p

<h
+'

]i YZ q k0*
vZ1Z X **
0 m,
+Z

Xk0*
}p yZgzZgf~&
+
yZZ} ( a)vZwg
_Z yk0*
}gzZ ( Z&
+e ) yZ V .k0*
}
Z {zk0*
}gzZD7!*
.~T w{zk0*

}
yZ ugyxgVgzZV Z
# ( a)vZwg&
( 233 232&1)X (:J
-gZgzZ^VYspgkZQ bZn
J
/Z :V H~
+ gzZ ~ 5g \vZ ? V
) ? V$Z XY "
$
?V/_
. !*
a~u

E
4
tyZ ._ -GvZ1Zt{z ]!*
{ c*
i kZ

\vZ k0*
yZY7]gz g (ZD
+gzZ]Z
V7ZgzZX $
V7J
-yZq { yvX : e { C z y Z s
V !*
DX Dge {zz!*

kZ
/ZX +
X Hwq

zgzZ7,

~g @*
$Zzg ( d)vZ1Z
Z [6,
( a) LZ \vZ De
E
+) ~ IZ\Wz s\Wt !} Z :gzZ
0BE
\W a( GE
+E
kZ d
W yZgzZ
!Z 0 Z: VrZ ? H GE
0BE
t ! LZ} Z :Y7
c*
yZgzZ ~}0. ZZ[t ( a)X $6,[
kZkZVrZ :Q X z6,
kZ ~kZgzZ$kZ
( d)@VrZ Q X c*
Zjd
W LZZgzZ H6,
kZ J 7,w VrZX ~Zj@0Z @QX ~Zj
z] [g LZgzZg ~ yLZgzZg l{ z .X ~
gzZu Zzg l{V H~)X H (Z VrZ ZX YW]

Reality Media Centre Lahore


96

\vZ YQ + LZ~?! ZzyZZ} Z L L


{z B
bgvZ {zgzZ [8vZ x +Z
~{ ZgvZ6,g V!gzZJgzZ6,
V Vwx3,
X ,: Zz6,
#
5Zz#
5gzZ,
:`e
$WtgzZ
$ v] $] # ] o ]m $ ] gFj] ^%n( `n m ]
i ] M j$m m$ ( n F] ]$ ] M n ^ ]

DMRU V]]KSE

hSsvZ
H17 y*kZ[kZyZ H L L
~[kZ VrZgzZ,: ]!*
gzZ]!*
Q n
pg 4aVyZ yZz]y
WgzZ 1| 7,
X B7?H
:`e
$WtgzZ
^ $ $ n fj gFj] ]i] m $] ^ %n # ] ] ]
^
f n ^$ e j] k f ji
DMTS V] KOE jm

gz V
Z ? 1 [IZZ
# \vZgzZ L L
"KZkZ VyZ Q 7 ZgzZzy
X Z'
,
g 0*
tyZ Z e
@6,
7ZgzZ c*
wZ e
:`e
$WtgzZ
i ^e ^i ^$ kq] $ ]n j
DMML V] KOE # ^e i ]
Z'
,gzZ n ? aV #
Z +4 ? L L
X n
pgyZZ6,
vZ ?gzZ zg

www.rmcpk.com
95

Wq
-ZB}gzZ~ Z4Z~ Zzz v ?: VrZ e
V}Y~gzZ xZZzZV YZ6,\W~:kZ Z4Z
yZ :gzZX x Zwc*
,w'q{z :p kZ~B;Z
b~g vgzZ ?: VrZ X h\W t X g (Z Mz k0*
G
VyZ E3!V;z {zX
rg h ~ Zi W W
X A ]i YZ Wk0*
( d)vZ1Z 7Zgg OZ Wk0*

HY7 yZX B7 B! x **
0m,
+Z: VrZ
yZ Wk0*
( d)vZ1ZvzQ ~ Zi W c*
CVrZ ?!x
X , Zi W=\W Zp~'Z\!*
Z:q
-Z~
gzZ w' 7g (Z kZ ? n
pg hkZ H : VrZ
YgVrZt ~qe
$Zzg kZ ) ,gHx Zw
IZb Zuzt YtQ c*
X : sp7Z b g e
( d)vZ1Z WVzt Z
# ( 7 ~ e
$z IZgzZ ]
kZ {z
Hc*
7Z ~ e
$Zzg V H~) W~V Z
( ~ y Zz vZ {zYN ]!*
:gzZ V {isp : ~
&tV# ?]!*
kZHkZ {zc*
Wk0*
yZ Q
3g xyZZ7Z n
pg h ~ Zi WV
+zyZ ZX
( 546X 545&1)X Z: {Z
: ~ F,
Z`e
$Wt0Xvyt:VH~
e # ] oi ^m m $ im$ ]! m$] ^m%^m5
^rm m F] o $ ] n ] o $ ] ? f% vm ` f% vm%
M m$ ni m # ] F ? ^m # ] nf o
DQP V^]KQE n ] # ]

Reality Media Centre Lahore


98

www.rmcpk.com
97

(66:q68&1)X ggzZ h~Z s G


%

a( h)ZyW
( a)

VrZ ? yW
gV Y7 ( d)Q1Z
HY7 yZ X Y kZgT:
kZ ( a)vZ wgX
yW
a Wq
-Z \W7VY :VrZ X 7
X ( d)
! Z0Z {zgzZ
D ;g Y c*
6,
( a)vZ wg x ZZ u**
t V H~
X
Waq
-ZkZgzZyW
q
-Z( a)
/Z
q
-Z kZQX @*
**
]!*
q
-ZgzZ Sgz]!*
-q
J
-Z Q
T y~y
W
H@*
y q
-Z q
-Z Z
# X y q
-ZW
p{zX tH0yW
kZ #
ZQX CkZgzZ ZyyW

X:HQc*
X**
lq
-ZZc*
M
hJyW

~7]iYZ]~C
\vZ
g{7 1 c*
uzg ] KZ \vZ : ( d)vZ1Z

( 250&1)X6
,

jvLZ e
$z KZ \vZ : (d)Q1Z
jv( a) ( a) jv LZgzZ

( 224&2)Xjv1 e&ZgzZ Z
? x{"HtVH~

D[Zy

V;LZ y CZ

~XV@*
IV+Zz~ e
$Zzg( d)vZ1Z

:`e
$WtgzZ
i j] $ v] ]ji ^f^e $ v] ] fi

DPN Vf]KNE

X Y?gzZ : hgzZz: $iB!*


hgzZ L L
:`e
$WtgzZ
# n$ e^ e pF] kF n f] ^ ] jm m$] $ ]
# ] m # ] m F?] gFj] o ^$

DMQU Vf]KNE

tz!*
c*
D e
$Z@gzZ V ~g @*
Z ~g vgzZ L L
vZ6,
VyZ {zX `yaV~[KZZ
X V Zzx gzZ

?O6,
6,
g

/Z e
$Zzg ( d)vZ1Z
gzZ Vzy e
$Zzg w kZ N ~
VrZ Zz~Xzg (Z?VzyskZwZ
3g6,
vZ :
( 68&1)X
Y ^gzZ s Zz%1 ^6,
[Z ? Vh:V H~
?M
h
gzZ e
$Zzg V k0*
}g
/Z :Z wZ ( d)vZ1Z
-Zzg (Z e
q
$Zzg kZ {0
+
i ?,g (Z V Zz
( 218&2X 68&1)X ] !*
kZ * ~e
$Zzg

zg (Ze
$Zzgs <
L IZ

qZ~yZq]c*
Zzgz k0*
}g Z
# ZwZ ( d)vZ1Z
VrZ ,g(Ze
$Zzgy #~uzgzZZ( <
L IZ ) G
%

Reality Media Centre Lahore


100

www.rmcpk.com
99

( 54&1)X vZ6
,
kZ }: (Z}

E4
#
ZJ
-Z]( a) NZ -G
X 1+{~kgzZ c*
DkZz!*
kZ1g D
)$
+gzZ
D6,ZzC
D{z H[yts[ZkZ 6
E4
$ H_( d) b \vZ Z
A
# H -G
(~uzQX
( 51&1)X ZD
yZ c*
CZV7~

\vZ0X? V fm
X N : LZgzZ , Zz ht V {z
H1 {z
ZeugzZ
Hz
)$
+x gzZ H: VY Zz h m
CZQt wZ
? 6,
kZ}: Zzhz!*
kZ ?gVYl{N~
5 V !*
#
i zgzZ Vznz V L
L e
$Zzg vZ1Z
( 343&2) X V3!*
iz kZv Wy
q
-Zy!*
i ~~!*
gzZC
!}} Z :e*%0Z}vZ
X VZzpg[p~gzZV;g Zg ep~w ZbkZce
gq
J
-Z $
{g 7,g Zz ~ x * q
-Z X 73!*
iz ~q
-Z
X D7r z~~ 7,
q
-ZgzZX M
h7wz~
!*
kZ HgzZ 3!*
iXgzZ}n Zz :V H~
? bC

7yv+

E4
yZgzZ}Z
++ IZgzZ + g Z H -G
Y VJu !*
,
'
z { n+
HZ
# apg !*

Z r
+ ( d)@ 6Y : VY yYp
/Z 7
X c*
uF,
( s)I)gzZ

hVz%
zg (Zj!*
+ vZ?V;gI~X ngzZ
( 421&1)X z :DvV ?tgzZ
6,kZ @*
s htY : N*
V H~
:)g fgzZ :D%X t
H~ 6,!*
gzZ
} :9y
KZi ~ :% t
H~
Xg e6,
^gzZ!*

c*
:e
$Z@%gzZD%VT e
$Zzg( d)Q1Z
6, :kZ gzZD
[ZgzZ
g6,kZ
( 42&1)X 6
,
kZ1{ k
HkZ }
{zv c*

VrZ ? hH6,
vZ Vz:ZwZ( d)Q1Z
( 43&1)X gl{0kZ7DTgzZ DyZ T,]!*
? 7 :D% :6,

CH:VH~
]c*
Wz vZ[VzLZ vZ e
$Zzg ( d)vZ1Z
:D7ZJ
-Z
# gzZDyZ Tce]!*
zyZ :Q Hm{B
$ ] gFj] ^ %n n m ]:e
$Wt:HQX ,: :V
]_nvm ^e ]e$ egzZ DMRUV]]KSE v] $] # ] o ]m
17{zt[yZH L L DOUVmKMLE mi i m ^$ e
T d
$q+Z X}: {zh6,\vZ {z
H
X 57Z kZyZi~gzZ7~dqZLZ
yZX,6,yZ [Z z ,[Z ?VY : H~
5Zg& b
)kZ Zz%Dz]: e
$Zzg
( 431)X Ygzw2 Z A{zgzZ:D
DCZ {zce g]$
C
+Z
# :c*

( a)vZ wg

Reality Media Centre Lahore


102

www.rmcpk.com
101

Y7 yZz #
~}g !*
^C
e
$Zzg ( d)vZ1Z
VX :b7kZ^awe~k
B :^&1Y
Le b : Z {z *
* {z q ZzyX ^a b &Z yxg
( 342&2)X
X{zgzZ
Hwh
+
qa( x Zx9)t:VH~

G
&

4
5
E
;gG6,
Vx Z

t Y Z
# ! y!*
Z } Z : VrZ e
$Zzg (d)vZ1Z
# Zz
Z
A akZ ( vZZ!Z )BwF TL LX zyg
$u
+Z H N Wv nnk0*
} V;z : ~ {z X
\vZgzZ y #
Z
# !y!*
Z} Z V; :c*

?Vzy V;z ~ g
$u
v{z1 Y1 wq
-ZC
} V~y
WgzZx
( 520&2)X ]n
pg6,
kZ

aZ : {+~gz( h)tzH @*
Za wZQ
HgzZX 6, VrZtgzZ yZ ( h)
!*
hgx Z Z: Za {L+] ( h)@
x ZgzZ} (,

~[ZyZgzZD6,
[Z I Y
X ( h)Zq
- 4,
yZ
: { + ~gz +Zg # @*
Za wZt Q

H Za {~gz yZpQgzZ X D6,( h)ZY
?] $ttX c*
hgVrZ

{g @*
%Qg:xNZ
#

$Zzg ( d)Q1Z
yZ gzZ @*
Z'
, VzvZ : e
( 339&2)X Z'
,
[Z^gzZX [Z! eV @*
,
'
6,
gyZZ^: e
$ZzgyZ
( 339&2)X !*
zzBkZQX PvZ
^: e
$ZzgyZ
( !Zj )X N*
{zYZQNP

gzc kZgzZ @*
uh B ? N*
: e
$Zzg yZ
( !Zj )X Duh)g f]2

:[

g k0*
\vZs VI: e
$Zzg(d)vZ1Z
( 241&1)X ( yl
) **
YwyZ {z

E4
Z e =?! -G
}Z

( **
Y w ) yl
: H HZzq~e
$
/
{zgzZD YwQi{zX :
L C"V
X D?fQgzZ]!*
s

Reality Media Centre Lahore


104

www.rmcpk.com
103

:y tgzZ
$ ] i ] M ^ % ] ne l ^] m! ^
m o oF # ]
D gzZ kZ c*
4 kZ , > c*
, ce
$WTL L
X g qC
\vZ Y7\WH
{z \vZ ( 4gzZ%Z )Y
KZ c*
@*
c*
wt ,kZ
: wkZX @*
c:gzZ @*
S: \vZ Z w
X Zz + Y [pqC
{zgzZX @*
7s L{z kZgzZ Y Y c*
P
}
rg !*
Le&gzZ @*
sp Le {z ~ 4gzZ%Z%Z
0Q "7,i skYZ
M ~xsZ qz
svZ GE
X Zwi **

X Csp6,
Vz
Czg c*
X:D6,
gZzc*
XN*
Zzc*
X **
[svZ'!*
Vzt
E
4 /G
&1
;gkZ s\vZB]P`
-GG
( 146&1)X c*
[!*
Zq
-Z6,
gkZ

Y Z^Z

| (, Y Z$
+( !Zj ) @*
e
$Zzgq
-Z V Z Vz :
(!Zj )X 7] vZq
(!Zj) XY Z$
+
qx
V;vZe
$Zzg(d)vZ1Z
xkZ {z YD[Z Nz`
ZY Z$
+V
/Z : e
$Zzg yZ
( 148&1)X,hg:~

 o92 

qgzY Z$
+{o

Ve*
*f]c*
WW
P~y{ot
DNUVKQLEnf $e ^] p$ ] $ fm ^:D
\vZ
X VZzZgf6,
VzLZ~:gzZ7r$
+
]!*
k0*
}L L
DMNNV^]KPE n # ] ] :c*

gzZ
?C{ c*
ivZ~]!*
KZ ygzZ L L
DTSV^]KPE ^%mu # ] ] :c*

gzZ
X ygzZZz]!*
E{ c*
i\vZ L L
m ^$] %] $ F # ] m # ]:c*

gzZ

DRV]KOLE

X Y7vZp@*
7s}zLZ\vZ{zvZLL
DNLVmKMLE # gn] ^$] :c*

gzZ
X avZs( L L

gzZ
DOTVn]e]KMPE o # ] o oFm ^:c*
X 7{7qa\vZgzZ L L

E4
;g H -G
gZg f[Z

X w$
+Z {z @*
C
akZQ @*
]!*
-Z \vZ
q
X ;gx d
$
gzZN*
DZtgzZ
gFj] % ] kf%m m ^ # ] ]vm:y t\vZ%Z
DOU V]KMOE

X k0*
Zpbg"
$U*
egzZ} S evZ L L

Reality Media Centre Lahore


106

www.rmcpk.com
105

kf%m m ^ # ] ]vm:yZ e
$Zzg( d)vZ1Z
7gzZ {"
$U*
1@*
S7\vZ : VrZ Y7 0`e
$W
( 147&1)X 7 {z1
rg"
$U*
yZ \vZ X : {z1~ DvZ q +Z H :V H~
XycV>
Vzq & kZ c*

_ \vZ e
$Zzg yZ
X 1g Z
Z
*
*:q
-B\vZ  gZ
Z] avZ 
+) @*
@*
z* LevZ 
( 147&1)X Z%( Y Z$
p
Hwt gzZ f Y Z$
+e
$Zzgt :V H~

X HwEZ E. Z
( Y Z$
+) c*
Wfe
$Zzg
D{z ( {7) {: Z

D: DzavZ e
$Zzg yZ
vZ e
$Zzg yZ Y Z c*
1VggzZ5 kZ
DvZ C
kZ {zHwEZ ( Y Z$
+) 0qT
( 148&1)X ~
vZ
/ZQ:1
rg"
$U*
{z7 ~e
$Zzgq
-Z:VH~
@*
C
H f~ e
$Zzg C
q {z~D
~g ~ ( Y Z$
+) t X CC
akZ C spq HgzZ
X f]c*
ZzgsfzgqkZz!*

kZX ?

@*
spi FgzZ @*
gH
zi F\vZ

$Zzg ( d)Q1Z
gH
zw,ax kZ \vZ e
}i\vZgzZ
HF,
+\vZ O@Z
h
# (~ug)X H
# gzZX c*
Z
y
J
-w:eq
-ZkZ Dg Z Zg **
V Zz

/Z :V H~
kZ ~gzgZ ( Y Z$
+)aWgzZ ] vZ
?
H{~Vk+Q7q| (,

kZgzZ,yg
$uZ
# : e
$Zzg( d)Q1Z
y g
$u
/ZgzZ :c*

s vZ :vZ t : Y Zz bZ
`
Z ZC
:c*

s vZ :vZ tQ Zzs kZgzZ,


( 369&1)X YH

?Hi W( Y Z$
+)

+) e
$Zzg( d)vZ1Z
( 147&1)X H
E. Zi W ( Y Z$

xkZ {zgzZ Zz**


( Y Z$
+) x x m
CZ Zt kZ

ZZ]~
qu E. Z szc]!*
tgzZxz]
X f
eV{oCZug IVyZ

: Z

d{7q
-ZY Z$
+

{7 k0*
vZ {z  : 9z D: Dy ( d)Q1Z
VggzZ V
LZ kZ D{z  X Y 0*
7q :Z 6,T : Z

X c*
1
$k{z
~ kZ c*
1V
gzZ VgkZD X Zz Zz d
kZD X D PwggzZ
kZ :gzZ @*
P\WLZ {z :
8x @*
z*~kZ @*
w$
+zg {z~kZ k0*
( 147&1)X
He
$ZzgpVrZge
$Zzg ( d)Q1Zt:VH~
vZ !vZ tX Zz s kZgzZ ,y e
$Zzg Z
#
X ZzZz{zc*
1VggzZV
kZtQgzZ L LX c*

s
( ;gB;kZnc*
3gi Zg CZT)gt }YyQ
XZ

i{7Zth
+

Reality Media Centre Lahore


108

www.rmcpk.com
107

{zq
HH[s[Z {otQX {og0 Zy

1Z
X3*Z]{gzZ {od
$zZtX mgzZ)Z ~'
,
kZ
X <5]c*
ZzgX M7}~yWf
Va 3gzZ
A ~ : e
$Zzg (d)0. ZZ
WUg!*
F~( ~y
W )X Y: {z~~3VZz
(198&1)X V
z * ~ggzZ(VZzU~*)VZzYgzZ
vZ VMg]!*
V
yZ {z: e
$Zzg ( d)vZ1Z
E4
vZ ,g @*
Za( d)@{z ( ._ -G ) HwZ
navZQC
C
6pX ~} ]i YZ g @*
ZyZ
kzsyZ vZ :vZ1ZX [zx 1wi **
Z
Xd
GyZ
3Z ? z ~q6,
kZ[Z Z_@*
?Yz z{ W6,
LZgzZzyZ ?
x ZtZ
# z{ W[pV
Zz z{ M6,
tKZgzZz]
( 383&1)X,gzkZ {z

kZQ\vZc*
liZggzZc*
xkZ?gzZyg
$ut?
kZgzZ
rg"
$U*
LegzZ S Le {zH7gH
z
X(pb)[2ZxZk0*
X+ZgzZ(ZL\WHVH~
XgyZzT
$~u{ze
$Zzg( d)0. ZZ
vFgzZNY{e
Z vF~nkZ1|**
T
$a~u
bVrZXX]]kZgzZT
$:~XNY0*
$Z@
e
~V;:VrZXZz(Z.ZzH:~wbc*
bc*
y
(338&1)XZgzZe
$Y Z$
+
akZY evZQXHkZQ

+
\vZ0~jgzZ .
Y Z$

yZ
$Zzg ~Q;1Z
z kZgzZ k0*
( d) dZ1Z ~ e
1ZgzZQ1Z :VyZ ;g a~w~gzZ JZQ1Zd
W
d
W ( d)0Q ZgzZ .dZ 1Z ~
z {
Q1Z1ZYrVzyZ|grVzyZgzZx
:c*

gzZ zs~( d)dZ1Z I%1}


]!*
{z ~ 1Z a \vZ :AZ1Z }Z V;
(d)Q1Z C
XC
YZavZ~. 6}YZ {zgzZ~
(327&1)X,:tZzPp
/ZHy~,ZwqvZgzZ

g {o

X,qg~: i( d) x Z~* {z {g
Z

i ZzW W:Zz ~ V !*
( h)Z**
W:Zz [Z) ;qg : G8E
Z
Vz(,LZ V- & {o*g ~ {zt ( {)z N
xsZ6,
g~C
~ yZ Z
# gzZX Z z yZZ LZ 0
6X
H 4Z~ xsZB yZ {ot c*
eg 8
-e 4Z ~

Reality Media Centre Lahore


110

www.rmcpk.com
109

~yZX B,1JWg 6,
}i VZ CZ {z c*
7ZgzZ 5 ( d)LZ
-d1q
BgzZy1t yZ$gzZ k
1t q gzZ 1t yzy CG
-Z
{z4VigzZkT0*
yZI,1tX]Z
ztgzZ^
t17aV7}ggzZa}g{z~g

,
kZ {z
(409&1)X B6
zBZ'D kZ 6 z >

!*
x Z :V H~
0Vz1ZzY0*
~kZgzZ *h
+]
. * *ZX
!
4hyzi Z1g 6@*
-G
X {)z E
f~!KZyZ {z:gz 7D

;gh MVi]Dx Z

0*
~,10*
V 0*
LZ LZ: ( d)vZ1Z
*
@Yc*
0*
0*
~kZ1gzZyZ$^B
X ,@*
yZ
]Z
x Z {zgC
*g{zgzZ x Z

*
@Y \ c*

( 409&1)X
LZc*
ggzZ ,1~g v ug I!z!*
~w7WgzZ O%Z } Z
tZIZgzZ 7~x Zt a ZK 7Za V 0*
LZ
X ~x Z 0*
XxZzg Zz[
gzZ
VY 0*
[ZVz1c*
V c*
gJ W~e
$Zzg/
Ve7t~
?
Hc*

h E. Z

E4
( a) {z HgHz\vZaXvt: H -G
i n ] :c*

Df yZvZZz"
$Z

( 540&1)X V'gyZ c*
%{z e E. ZtL L ne ]
( h) k ~ yZX V
FgzZd
W F E. Z:V H~

 6mi^ 

wZZx gzZ > 2i

x Z}ix

E4
X V5Pg
$ qZJW -G]!*
kZ
*gzZ c*

Za x WvZ :c*

VrZ e
$Zzg ( d)Q1Z
wggzZ W~{( d)vZ wg {z x W X ~ yZ }i
( 409&1)X [Z( a)wW{zW~{( a)vZ

] $ ] :t ~ [ ( d)Z e
$Zzg yZ
DMNTV]]KSE n j$ f ^] ^f m$ ^$m #
gzZ c*
_g Zz}i ~g7vZX
M IZ}gzZ~tQ
( 407&1)X ~g }i ~g gzZs
? L\ M ]!*
bkZ H:VH~

]Zgx Z0BZ'@

E4
l }Y
0wgzZ x Z -G
X }Y
J
-Vq}igzZVZVzgl
gzZJ
-l

E
4
0 x Z -G X Z c*
VZ }i T }Y TkZ {z

4) xEx
.nG
~ H
zZa KZx ZX HQX ]c*
d
$z
x C
gzZ(C
p 5Z'gzZ Zz~0*
{zX @*
C
c*
g
0BZ'gzZ }i x Zz!*

kZ k\Z ; 1X }Y
~g7 Z<Yp 7DBZ'
FiZ zzZ ]
Y7yZ~ e
$Zzg( d)vZ1ZX]
\vZ :c*

| VrZ X a }gv H ~ }i kZ

Reality Media Centre Lahore


112

www.rmcpk.com
111

V}uz {zgzZ g k0*


yZ }igzZ, Z Z ` Zy

X C
x Z Zg Z
# x ZwayZ
8~}i k0*

( 408&1)X Yc*
w?f7ZyZ}i
}g X wi **
V **
i6,V :
HY7 ( d)vZ1Z
4

4E
5G{z1zz
X qhZatyZ(u0*
) EG
M IZ

Yc*
0*
V **
i t

E4
r
# ~[ZJ{ c*
i
yZz#
L
L e
$Zzg -G
**
Y4aLZt ?Z! [g}} Z {zX
( 547&1)X Ogs zu0*
] zKZ {zgzZu 0*
] zyZ @*

7Z
# Zz6,
g

H~ **
igzZ X: Za Zi ~ yZ @*
w'atY
ZX }Y7{zVm{ i Zg (Zt?~7#
t m
X ,5e
$Zzg
o j ^$]- ]:y
kZ\vZ ( d)vZ0Z
?yYL L DPMV^]KTEoFe] p $ # $ ^

qZt!nvZ: X Y!*
PgzZwgvZzVZv0*

~kZzq
Zi~ yZ @*
c*
}gZ
ht Zz}t 1 {Z
+y q
-Z
X]zVu0*
gzZw'V;yZgzZgu0*
{z(544&1):Za
Vz1c*
Yc*
0*
kTVz1 _g
/
e
$Zzg yZ
~kZV7}g X }g {z Zg X Zg
*
0
( 409&1)X _g Zz}ix ( z) zZg X B6
,
kZ {zt17

s VZ]uZz

$yZ:V H~
G
-oG
yZ {z : X _g
/
D7w ] )G

Y zZ X
yZgzZ VYa V-EQ @*
? *
@Y3gxzVYV@

a;

akZF
\!*
kZgzZ; V T :
: D
vZY 7akZ 1^
,Y( > 2i )]
X zg x **
V7!*
yZyZ De^ ]uE `meF a]

x Zw> 2i6,
[Z

$Zzg ( d) 0. ZZ
X 7w'( > 2i )a}g e
( !Zj )X 3g3B;VgzZ LZvZ

7ax ZaV > 2i

Zz Z : 0
) Zgi gzZ wZZ > 2i ( d )
;@*
wq W) ZLX } ay
~ VJ WgzZ }q ( yZx )
6,
yZ]gzggzZ YHZ~VJ W{)z
)vZ
( 541&1)X YH ay

aY !*
Z( a)vZwg

$ZzgyZ
(542&1)XaY!*
Z(a)vZwge

6,
T
$( ~u) D\WH

g!
( d)vZ1Z wkZ {zX ~ . ~ : h
+m,0/
Y7kZ~X c*
:ZzwtvZ1Z1W w k0*
t : vZ1Z : kZ ?c*
:Zz VY w ( d)vZ1Z
}g w X Y :Zz w CZ ?ZX c*
w'a}g v
{zX ,Z Z {z YW{z Z
# YWx Z Zg w'yZ {z k0*

Reality Media Centre Lahore


114

www.rmcpk.com
113

? +Zx- gzZ
E4
w VaVzMY 7> 2i~ w : H -G
w ZzgzZ ( a)a kZ QX ~ VJ Wt gzZ 3g tig~
,qgzZfyZ1Xg: !*
q]gz{z @*
7> 2i~
X ]Zztp FayZgzZx > 2i
F F$ ] im:y
\vZ:VH~
Z ~ F,
Z0( d)ZtZzqg {zgzZD Z Z > 2i {z
X x Z {z

ZggzZx Z

x Z q {h
+I
V; \vZ L
L e
$Zzg ( d)vZ1Z
A gzZ } g~

A Z \vZ } gx Z X b Zg
m p $]] :X @*

\vZaZ :QAh N uZg


n
vZ L L DNPQVf]KNE n% ^^] Fn ^u ^ # ]
m{`e
$Wt nvZ : X } J(,{ c*
ik
HFkZ {z n
X }
( 537X 538&1)X 0x Z6
,
g
E
4G
{ izgz i {oz V; \vZ b gx Z ;gt
?^(ZL\WHXI{c*
ifvZgzZez> 2i
E4
k+ _g
/e
$Zzgq
-Z~ [Z -GV H~
~(,
kZ J 7, \WQ X 6,V ~ V
~(,
*
*7~ #
}
.x Z g HV gzZ ( Y Z$
+)]
x q
-Z tZ
# @*
C
X ,& wkZX ]
? H0x }uz kZ *
@Yw @*
yK
p n{z *
@Y c*
x Z g {zX e
$Zzg ( d)vZ1Z

ZrM
htakZX y DwZ
P ~ zg ]c*
Zzg
/X q Zt wZ Z [s[ZgzZ q
X t
g~ZyZgzZ]uZzBQgzZDfZ
X:szc
zkZ {zY76,
Vz!*
7WgzZM%Z 
X 7;c*
6,
( h)Z zZ 
FgzZQk 6 h~ ayZ E. ZgzZ; 
Xa zZ
zZ ( h)Z 
X ( ]Z ) {z x Zw6,
X x Zw> 2i6,
yZ 
X V;aVz
)VVB 
Y c*
m{aVrZ` Wt X ax Z!*
-Z {zt kZ X T
$**
x Z { z
-ZgzZaq
q
X7a]Z"bkZ({)z
)d)a;ZL
X ^
,Ya~wqC

X }7Z Z > 2ix Z
?ZcV6,
Z
yZ[Zt

}7Z Z > 2ix Z

VrZ } Z Z > 2ix Z HDy( d)vZ1Z1Z

]y
Wz* 7DNHX c*
wZ0qq
-Z
vZ
t X} e T} ay

e V { z a x Z
vZ6,y
/kZt1@*
gZ
/7+Z]Zg x ZX ^
,YakZ s
( 409&1)X @
*
gzh: \
( <Z ) 0LZ TX ;g !*
Ha \vZQ V H~

Reality Media Centre Lahore


116

X wt N*
c*
ZsyZt wtYK
# $ ^ o j ^$]-]: c*

\vZ {z~kZ
:ZztgzZ Y !*
ZyZgzZwgvZ {z DPMV^]KTE

X Z:Zzcgz,
) ~B;Vz)tX ZzW
kZ w \vZYX s vZ [ :t :V H~
: D
\vZwygzZZ% c*
g Z

$ n n jq] oF # ] ]
oF # ] ! m$ oF m # ] $ F$ h^
DRVv]KQUE m o

?:6,T c*
B; wg LZ \vZ w yZgzZ L L
e6,Twg LZ \vZ .
$zZ:gzZZ hz} hLZ
X g 6,
qC
\vZgzZ

y (( ay
) sg rkZ \vZ`e
$WkZQ
LZ %} } }g v\vZ w V Zz VL LX5F,
K
gzZ VVBgzZ V Zz"
$Z
gzZ wggzZ vZ {zX B; wg
gzZ Y{g: @*
l
/wt~B; Vzq
z}g v @*
Vz
)
Vg Dg e \vZgzZ Y ugzg TgzZ } wg
( 7:Z&59) X Zz[ ZJ\vZ G
^VZzWyZgzZg ZgzZ+`
'V{gyZQ
6,
CyZgzZ Zg yZ yZt
y ~
V LZgzZVzyLZaV`
'yZw L L(F,
)
gzZ \vZ {zgzZg ~qg kZgzZavZ {zbw
( 8:Z&59) X vi !*
ZgDwgkZ

www.rmcpk.com
115

( 538&2)X4Vgk}uz

t c*
> 2i c*
g,t L LX w ( h)Z**
1t V
X x Zw6,
M IZ

E
4
X]Zb+ -G(Z+gzZ\WH

6,
wC

VrZ HwZ0 ( d)dZ1Z ~ e


$Zzg G

X D VZ {Z
+vT6,
w { c*
igzZ} hkZC
:
e^ikZVgzZ ? wi **
Ve
$W6,
wC
:VH~
? ~ F,
Z
e
$Wt?
:Zz q Z Z ( a)vZ wg Z
# : e
$Zzg ( d)vZ1Z
X ~ F,
Ze
$WW
g$
+cg I gt gzZ X ~ wZ ge
$W :V H~
: y sfzgq\vZt} F,
Zwyx Z~kZgzZ ~ F,
Z
p $ # $ ^ o j ^$]-]
# ^e j! j ] nf$ ] e] nF] oFFjn] oFe]
oF # ] M Fr] oj] m ^] m ^f oF ^]
g$ ] pF] ^e ^n% ] ^e j] ]m o
# ] on F Fn] o jj i% ]i M ]
o$ u oFnvm$ n e n ^ ]]
DPN!PMV^]KTE n n # ] $ ] M n e
X L gz6,
tgzZX c*

s \vZX Z~k q Z Z

o %ZgzZo Z~gzZwZw w

E4
6,
zzw T H -G

*
c yZQgzZ YW

Reality Media Centre Lahore


118

(F,
):c*

~ kZgzZ c*
x**
wZZZq]z)
,gw ~ kZ
gzZ VzgZ"
$Z
gzZ vZzVZv0*
kZXqyYLL
6,qkZgzZ wggzZyZZ6,vZ ?
/ZVz
)gzZ VgzZ VB
zyT Z]
.!*
zhy ~g@*
Zy kZ6,
}LZ
X g6,
qC
vZ
m:gqzy
kZ\v
Z gIgtgzZ
] n] ne l] ]v ] # ]]i$^ $ ] # ^ ] ^ ]
DMV^]KTE n % j ] ? # ]
w : V Z X Zs%Z~ :W:twz4,
y
kZ
:Vh1 X 1z mI~ Z Y a}g
\vZ Xy!*
1V Z Y a}g w
XawggzZvZwZ~g @*
Ze
$Wt
yZtgzZ Zz(( ay
)sg rkZgzZ ~g @*
Ze
$WQ
Z 3g wZx **
w kZ vZX ayZ{g e c*
CgzZa
yZgzZ Zw'ayZtY :wZw gzZ :ZgzZ Zq
t
gzZ ~ T wtQX : ^
,Yawt
kZ
t7]zvZ[LkZ 4,ZX
HH7
X c*
[s[ZZ g7zJ
-LZ
:gzZN Y Zhz:} h6,T w {zwZ : ( d)vZ1Z
( 539&1)X Y~Z
# $ ^ o j ^$]-]:y
kZ\vZ ( d)Q1Z
( a)vZwgt: DPMV^]K TE oFe] p $
( !Zj )Xa}g gzZwgvZg Z"
$Z

www.rmcpk.com
117

E4
!*
f `e
$W0+`
't
V; Vzg zckZgzZ -Gv
yZZgzZ~()ykZ VM ayZgzZLL(F,
)c*

Q y
gzZ D VZz W]sKZgzZ ( yZ ~
F,
yZ6,
zZLZp D7kC;~wakZYc*
+`
'
[x {z
Hc*
X k LZ X ~
# q JXp
(9:Z&59)X ;g
yZ a yZgzZL
L F,
Xc*

QgzZ 0gZ`e
$Wt
VyZ}ggzZ}j!ggz6,
}g}Z} N W
XwZe: (# )a~w}gsVzgZyZZgzZ`yZZ
(10:Z&59)X Zz !*
$z.G![g}g}Z
+`
'gzZgZ 0VYxyZ VZzWJ
-#
t
XxzT+ZtD
X ? m{BVzgZgaw
V;m{q
-Z
z:kZ gC
]!*
5 gzZt
z gtVX gI6,gZz`e

$WTX ;g Yc*
~
Bmq
-Z
zkZQXgC: l
/~B;m
CZ
X(~igzs)ZztYYHm{
E4
gzZvZtwZtWB;%ZgzZZhz}h% : H -GQ
X7q
-u
Z z~kZm{Bwg
gzZ Z%w Y Be
$WgzZ $i6,
gZzt
v gzZ ( a)t ~ kZ gzZX {z WB; Z hz } h
Xp q
-Z tX V
gzZ ~g@*
Z:
L g$
+{z \vZwZ gt p}uzgzZ

Reality Media Centre Lahore


120

www.rmcpk.com
119

 6m: 

( ]%Z )],[t
^ M!] e$jm ] c*

0yW
\vZ
~yW
vtL L DTN V^]KPE ]n% ^j ] n ]q # ] n
s%Zh
+~ kZ @*
s {zvZt
/Z ?D7VYg
c*
[
/Z svZ) {z ? **
s%Z X @*

/Z X 7m +vZ kZ ( s%Z ) ~X
7R Ts%Z (Z c*
{ c*
i c*
~ [

x t N*
ZzyY [pgzZX z N s[r
# kZ
gzZ]c*
WvZ[ A(~ +s%Z kZQ ]!*
s%Z
X#m
E4
X @7gzZ[+Z ~s%ZgkZ~ -G
CZ f @*
P}uZ(~uzgzZ @*
]!*
-Z(q
q
-Z {z
s%Z kZ6,V X ;g @*
'!*
+Z1 yY {zzz
X CYf ,qP

k;Z bzg

X Czg 0*
~:zZgzZ m
CZX e
$Zzg( d)Q1Z
X ]bzg gzZ ]bzg > bzg  yZZ bzg  k;Z bzg 
]qVq}igzZJ
-ll)gfkbzg {zZ
( 272&1)X Lg!*
t txq
-Z kbzg :DyvZ1Z : @*
ye
$ZzgQ

gzZ W)z d 6 {E
+ V FgzZ 6,V :V H~
kZ{z( Vzg Zgx?Zz > }Zm9) !Z ~zftgzZ {)z
)
X {z!Z ~zft {Z
+t Zz~`e
$M
/Z 7z w a( ~z$

+)[ZZ : e
$Zzg
XzyZ~w :gzZ,: VYwyBZz{zp
yZX Z{zV1 Vg gzZ Vzg H :V H~
X{g e~V0*
w a
E
4
6 ) Dh
{z w ( Hf -G
+dZ1Z
yZtgzZ Z:gzZ V Z hz:} h( a)vZ wg6,T
+w kZ=! dZ1Z} Z :HwZ~uyZgzZX h ()
h
z^ QgzZ uZ gzZ t h
+ kZ : VrZ C
5BEZ
(Z ! 0. ZZ} ZV;:c*

VrZ ?
tH :Y7VrZ w E
( 543&1)X Z:gzZ Z hz} h :6
,
T w {zx t:c*

gzZ
E
4
;g Zzt ]!*
Zz**
!*
BZ' -G
kZ :V H~
gz( h)tzg /^Y :D g @*
Z 7
Z6,T }iu{ztgzZX Z~ i( h)m0z/~
HH ]gz)
,Z gzZ Z hz } h
6,kZ ( h) x Z/X
E4
7 {z{zZgzZ~ ]c*
KgzZ -G1X J m

X ;g+ yZgzZ]Z yZ~ iC 6 Y

Reality Media Centre Lahore


122

www.rmcpk.com
121

^ u n] nu] F :c*

0yW
\vZ
] Fq F ^ m ] g Fj ] ^ p i k ^ M ^ ]
\WZg@*
ZbzgLZs\WbkZgzZL L DQNVpF]KPNE
X c*
gZp qHyZZgzZ[ Y7tkZ
] ? ^f m$ oF ] |% ^ e F?] m:c*

gzZ
}kzKZV
zL L DNVv] KMRE i$^ ^] $] F] ? $] ]? ]
z { WV ? @*
g @*
Z Le 6,T ~ Vz LZ LZ
X zge?:7qgzZ Z}
j f oF n ] |% ] e :c*

0dLZgzZ
\W Z F,
Z}!
Z bzgZL L DMUP!NUO V] KNRE m ]
X N Y~V Zz{ W\W @*
6,
w
]! m$] kf%n v^ e e$ ] | $ :c*

gzZ
\WLZZ L L DMLNVv]KMRE n pFe$ p
X wi *
*Bhk0*
[g
] $] $ jm $ ^ & F?] |% ] m m:c*

gzZ
} 9~V$
gzZ bzgy kZ L L DST!^f] KOLE ^e] ^ Fu$ ]
X }]!*
9{zgzZ}]i YZg&1,7]!*
V
Z bzg k;Z bzg bzg Z Zz ]c*
t ( d)LZ }!
WyZ
q
-Z ( LZ)s:gzZzzZ][Zzs zZ
E4
{zL}gzZLZ tvZt`| 7,
\W -G
gzZ
X q

5]c*
Zzgh
+'

^] ^u n] nu] F:y
\vZ ( d)vZ1Z

tQ: k0*
t{z( a)X t~(,
L}gzZLZ
( 273&1)X vs[Z
$Zzg ~uzgzZB m
e
CZt H ~ e
$Zzg b
XB( a)k;Z bzg ~

Z bzggzZk;Z bzg bzg


}!

oe ] |% ] |% ] m:c*

\vZ
X DwZ0bzg\WtL L n $] ] jni]
X
Hc*
DZgzZ%Z[g}bzg
Za ( d) x W \vZ Z
# bzg zt f bzg TV
y
KZ )g fkZgzZ
/~}>
Ybzg~ kZgzZ c*

DT i Zgq
-Z \vZtX Y7 0kZ { c*
ikZX
H0
X 7ZkZ
}%v%bzg
HHbkZ t :Z bzg~yW

]:D
\vZX 7
-Y0
+
i~
bzg{ztgzZ
kF% ] o %$ ^$ ] o e om$ ] ^q Fnnu^ ^jn ^
F ^ t^e
n
DMNNV^] E m ]^^ m F m
kZ {zc*
g (Zq
-ZkZgzZ c*
{0
+
iZQ {% (Z L L
X yxgVa
nnvm ^ ^]] $ # ]fnrj] ]! m$] ^m%^m5:c*

gzZ
V^] KTE vi n] ?$] f ] ne vm # ] $ ]]?]
ZwEZg Z ~s>0
+
iZ ~yZ bzgV DNQ
gzZm{Bkz{zY
H16,
( d)LZbzgyW

X wEZ~sV

Reality Media Centre Lahore


124

www.rmcpk.com
123

oF n ] |% ] e :H`e
$WkZQ! VH~
f
DMUP!MUOV]KNRE m] j
m$ oF ] |% ^e F?] m:y
kZ\vZgzZ
kz
H3gakZx **
tX kz Z%bzg~DNVv]KMRE ? ^ f
` { %zz 6,]Zp ^gzZ
X C{0
+
iV {%
X D{0
+
ibzgy$
+
6D
[syZ~x
/
,]!*
+Z ( h)Z**
{ C vZ
E
E
4
: IY yW
4gzZ yW
{zY
gzZ -G
b -G
X Tg ^k0*
LZ ZkZ

lZ

E4
DLl -G
,Z1 yYQ c*
*
@Y wQgzZ @*
tgzZ @*
a CZ f LZ (Zh
+
gzZs kZ @*
y
XqZzkC{z ;gy,Z

F
F6,
s %Z e
$Zzgq
-Z

x **
]ggzZD|g lX 7vZl e
$Zzg( d)dZ1Z
VZltkZY tvZtl( Q)X qC
~lX
ltq
-Z Zz VZD kZ {z ( Q) g} x Zu]
6,lvZ' D._ D kZ {zgzZ X Cy
/
g Z
lgzZVZZgzZlX s
# zkZ 6 ~
yZ
/
g Z
( 131&1)X VZvZ

yR,
-tgzZxp"t

g e J W ( DlgzZ ) Zz VZ l ( d)vZ1Z

$ e p$ ] Fq F ^m ] gFj] ^ pi k ^
vZtbzZ :D n j% ] oF] p?j $] ^ ^f
wgt gzZ t~(, L}gzZ LZ tq
-Z ~ ]
yZgzZ B
bgzgT
$rgzZ #yZgzZ ,7Z B( a)vZ
( 273&1)XB[Z
] |% ] |% ] m:`e
$W( d)vZ1Z
gzZLZt:VrZ
HY70 n $] ] jni ] oe
t \WgzZ :B {z( a)X t~(, L}
yZB[Z
X Cyzp C
:gzZ @*
57D W[Z e
$Zzg ( d)vZ1Z
\vZtgzZ @*
*
c J 7, bzg7Z @*
Hq [
( 274&1)X @
*

Le&
~g {z
HY7 yZ0Dx Z e
$Zzg ( d)vZ1Z
@*
*
c J 7, k;Z bzg HX Lg ~yLZ {zq }Y , *
-Z e
$Zzg s eZ{ 1Z (272&1) X
( d)0. ZZ Wq
0. ZZ ? 7LZ Z% kZ H Y7 0bzggzZ c*
Wk0*
]!*
tX t{zLZbzg~V
d LZ:
g]!*
~(, \W:{g !*
z WkZ g !*
z VrZ

:Z 0. ZZ X q {z LZ bzg H7t
o Fi?]:S7,
$WtQ @*
e
ye
$ZzgV{ ZegzZ W{ ZeZ
|% ^e F?] m m ^$ oFFi vFf rji # ]]
)5bzg~e
$WVd c*

QgzZ ? ^ f m$ o F ]
(
LZgzZ )Xf {z( V

Reality Media Centre Lahore


126

www.rmcpk.com
125

gzZ ~]NT Vz]Z~ ` W !nx gzZwz]


( 602&1)X ~: ]NTVz?fZ
u **
kZ 'W T' Dy ( d)vZ1Z
@*
Z(, gzZ @*
N*
g ~+
Q
_{0
+
6,q
-Z{ N Z
Lg { C a kZ J
-#
gzZ *
@Y` n l vZ
( 657&2)X

$Zgz m
V
CZ

$Zzg ( d)vZ1Z
mZ f GL L :c*
C

( a)vZ wg De
TD_g ZzD{zD7_g Zzg bzg {z_g Zz
( 43&1) X Z >kZ 1qD
m
CZ {za kZ _gZz m
CZ f e
$Zzg ( d)vZ1Z
HqZ TX _g Zzg
$ qZ {z D 7_g Zzg b z g
( 32&1)X q >{ c*
ikZ
ge
$Dk0*
G ( a)vZwg {z e
$Zzg( d)Z
kZgzZ
HZg h kZgzZX
HHvgvZe \WX
HzgV
( 459&1)X
$Zgz

(D

q yZgzZ Y ([Z ~ 7,~ ]c*


ZzgyZ[t
q
-Z ~g ~ X YkZ X Zz J
-#
X 7
| 7,]c*
Zzgd
$z~ kZgzZ <_[kZ Vz
Zpg
X <g6,
[Z1ZgzZX <
q6,yZgzZ Y
0w[Z :t[!*
-Z
q
( 260&1)X 7
/

( 132&1)X ;evZ~Xg egzZ~

y #
Z
# : ( d)X ~q6,e
$Zzg kZ
}z .Z'
,
Z b ~ Vg eXVJ WZz VZ lvZ
X @zZ~~y
Wg egzZ
yZ DvZ H{)z[ZgzZ m
CZg]H V !*
:V H~
X 7a
] o ^$ :HwZvZ1Z~: ZzZ
H0kZv :VrZ ?H `e
$WkZ DS VKMME
VrZX 6,
zZlvZgzZ 6,0*
l v ~?
{zq c*
(
Hc*
VZT )w[g VrZ bkZ ^{z
`ggzZ Zz Xy Wz }iI kZ Zz VZDLZgzZ +
? ;gt $
Y~g]!*
tH :VH~XK 0
+ez
?
'
,
itvZY
X 6,
0*
DvZ
@*
{ Zg Z Za x Z Z
# \vZ : e
$Zzg ( d)vZ1Z
Za x Z .
$Z Z
h
e.
$ 0*
nlLZ
( 387&1)X @
*

h
e.
$n D\vZ D Z% l
/Z :V H~
? @*

._e
$Zzg ZzWyZ

} V
ZzgzZ vZ Z
# : ( d)vZ1Z
:X : V y
KZ ]gzp bT q
-Z
{z1' ~ t}{z' yW
{zB 7
-eZ
~= X vZ X Y Z9sN Z l Z @*
k0*
yZ

Reality Media Centre Lahore


128

www.rmcpk.com
127

c*
W 0*
VZ~ 0*
z ! d
W} Z :( d) VrZ H{z
r Zl
~X ~%q~ kZYce 70*
t= : VrZ
~ kZ ( }YqC
x Z ]gz H r Zl
V H~ ) c*
W
W0*
gzZ~QX ~%a
( 468&1)X c*

g {0
+
ik
,
X( h)Z( a)

k Xz yZ( a) Y7 ~ q
,
-Z 7Z ( d)Z
yZ {z ! zg ; } Z : VrZX OQ c*
}%]8{z :gzZ ?g {0
+
i
Zg ( ?y
/)V ZQ: { c*
i c*
y q
-Z g {0
+
iwM
Q TkZgzZ c*
` zg ; H~zZg Y ~ ZtgzZ Y
f ]v m u ]] ] X
X zyZ\WV ZtgzZ
E
4G
t p 6]| 11wzZ g 12( a) V H~
E4
-G1
| 41wzZ g 12] ( h)Z xip kZX ]!*
E4
Xt
{b
z -G
L~| 40ypg21\W@*

E
4
yY -GQ HX 7ykZ t+Z~gZc*
g szc]!*
t
?XgzZ Qc*
;gw1^1


#
Z KZx Z

ngzZ ?
#
Z KZx Z
HHwZ( d)vZ1Z
( 275&1)X ~4~y
W0
+
i:VrZ? @*
W6,
kZ

g _{zZ
# X gy0] zgzZx Z (d)vZ1Z
@*
VZsy Wu CZgzZD?}iB; Vz @*
WC
!*

@*
Zg @*
Z?}ivZ
8qDx {z
rg6,}iB; {zZ
# X
~ o s]+Z [gvZ n l @*
VZ 6,
zZuZ
# gzZ

E4
[!*
kZ
X V5Pf]c*
Zzg -G
qq
-Zq
-Z 3z
A gzZ yWz}i~Dy( d)vZ1Z
Q X V
rg]
0wgzZ ~gzZ V }Y
t gkC~g V ZzG

g ]!*
t ZkC7Z k
,

o ^ ^ nfi : @*

~[ZvZY `vZ[=
X s
# zqC
~kZ L L
$Zzgg
~
) )q
-Z B( d)vZ1Z e
X @*
W7kY}g:VrZ6,
vx
7Z @*
k0*
gzZ .~
/Z (%&) ! n~[g :VrZ
7w
Hc*
D gzZ .Y C:yZkZ @*
C
Hq~ V
$Zgz ( a)vZ wg Dt X Y #

( 261&1)X
D ( w)yr z( )y Z s%Z tVH~
X 7c*
kYyZ7Dt1
vZ V Y Z6,\W~ : k0*
( d)vZ1Z
V W kZgzZ g Z
n

) Z } q
-Z6,Vz LZ \
gzZ3g { c*
i6,VzLZ]!*
kZ \vZX 7:VrZ
rg {7
x
zkZQ}Z
# Zz
) Z}6,
VzLZ Zze
$z
Xg ( {7)
6,VyZ ~V Z {z De
$Zzg ( d)vZ1Z
Zw~&
+
KZ~}Y7({zvZ Y(
? g{ C~ykZ7D=[Z v{zH{ Zg Z
( d) @0 ZZ
# W]Zg {z Z
# : e
$Zzg ( d)vZ1Z

Reality Media Centre Lahore


130

www.rmcpk.com
129

\W_gZzV YVgzZvZ z} Z :gzZ c*


Wbq
-Z Z Z]gz
LZgzZc*
Nsq
-Zg@*
ZVrZX <6,
V\WXxs6,
(289X 288&1)X ~g @
*
Ze
$Wt\vZX Y H{g
ZB;

<g6,
( ]%Z )],yZ

VrZh
+
Y : _Z {ztgV; 
( DZvZz)X ~g_Z? Yg @*
Zg0
+Zi ~i
X 7> 2i6,
q ZzwEZCZ fgzZawEZCZ f 
yZ : g w * yZ g0( h)Z**

Z {z YY Hgt X { ZggzZ
C**
3 k]
-Zt p kZX '
q
,
Z'
,w 1I!q
-Zg b q
-Z~ i kZX V
XC
!*
g]!*
tX g b Z
k0*
yZTQ7e
$Zzg +Z0( h) Z**

X ( > 2i[ w Z
X }7Z Z > 2i x Z ~ ]c*
Zzg Y V 
( 408&1 })

}<x Zx Z

E4
gzZ szc]!*
t gzZ} <x Z x Z H[!*
-G
V; z
z kZ {zY c*
7< Zd
WyZQ0. h
+ F,
I**
Z X ]~ Z Zz yZ ~
z kZ {z:
( 385X 384&1)X c*
:<x Z~jb

x "
$6,
x Z

V kZZ
# gy0gzZZa x Z ( d)vZ1Z

V#0V# : H x **
\!*
kZgzZ kZgzZ i ZzWZz
gzZ {h
+IZX H Za ax } (, q
-ZN ~ Yx"
$U*
Z~ }igzZ }Z kz ~g
D} i Zg ZgzZ {[NZ
~gzZ Z
# Zzg ~akZ
z ZgzZa}X
gzZ @*
D
gzZZvZ :c*
X c*
_g Zz VkKZN
5
( 386&1)X C]g c*
iLZZg;Z G
G
D#
Z KZZ @*
Za Z
# x Zt kZ :V H~
tc*
C
F
zZa{z 7
~kZD#
ZQc*
@*

k0*
kZD
y
Wz wzZgzZ Zg @*
Z yWvZ @*
DkZ
X @*
D#
ZZ~x~y
W0
+
i ~e
$Zzg1 @*

} Z : d
W LZ VrZ ]Z
# ( d)0. ZZ
tgzZ'Vzza}~ c*
( a)vZwg=! d
W
s@{zQX *
*z~ h@? ] Z
# c*

z d
W LZ svZ wg t = gzZ z
(a)vZwg 7ZgzZZB; (d)@0ZVrZQX}
( 298X 297&1)X **
z~hZ0d
WLZ ? c*

-ZD#
q
Z KZ [Zg e ;g^ t e
$Zzg kZ V H~
N ZX H7q
zx~y
W0
+
iKZgzZ Hq~
z
X
x **
t~T ~g
/e
$Zzg Zz[Z {g !*

7> 2i6,
x Zz!*
kZ ?_Z c*

F$ ] im F$ ] n m m$]:e
$Zzg(d)vZ1Z
g|7,
i0. ZZV- DQQ V^]KQE F
VrZ Z ggZD
q
-Z 7T 3gXq
-ZVrZgzZ

Reality Media Centre Lahore


132

www.rmcpk.com
131

* ]gzy
KZ qT
{z~ kZ : VrZ ?
(304&1)X Y
X HDe
$Zzg ~uz6,
Z {z1
VrZ Y t Z@Z
# : {z e
$Zzg ( d)vZ1Z
t x Z W:Zz @0ZZ
# ~ ( k)x Z [gzZzt
X ~4yZ[zz

CW: ~g Z ' q
-Z9zyxg@gzZ

q
-Z yxg ( d) @gzZ : De
$Zzg ( d)vZ1Z
] zyxgVzgzZ9z
( 464&1)X y kgzZ { bt
V@ m
CZ gzZ {LgzZi( d ) ( d)dZ1Z
( 458&1)X CW7~g Z
yxg@z CW7~g Z k
/Z :V H~
?Z9z
~gzaybkZ] z9zyxgVVH~
E4
[ZCZ~nkZ -G1Zz bhZ ] z g @*
yZ cg
HLgzZ Za | 2ugMZ ypg h HL g D ( ")
X @*
7f ] zg@*
@{zgzZ Za| 3
t gzZ Za | 2wg$
+~ ypg ( d)Z0 @ H{z
( 361&1)X Za | 3{z e
$Zzg
( 363&1)X Za | 3( d)Z0@ @
*
e
$Zzg {z

Zzy~VzyZ

g]!*
( d)dZ1Z {zgzZ e
$Zzg ( d)vZ1Z
( 309&1)X Z7Za^Zz
'
,
| (,
akZ~

nl) k0*
T &
q
-ZskZ \vZ Z
k k $ i: q6,
zi !*
N Zx Z
{z @*
.
$ ( 0*

gzZC][g} DOTSKME j F f $ ^ e
X 7Zzsp]kZ}g7Bw
E4

@*
Za x Z Z
# : H -G
De
$Zzg s kZQ
e k k$ i:qyxgV\WzkZ
DOTSKME$ ^
V+kZ @*
Za x Z Z
# : @*
s kZ e
$Zzg ~Q
j F f $ ^ e k k $ i: q
yxg
( !Zj )

H16,
q
-Z]c*
ZzgVtt]!*

tt q
-Z+gzZz xg V\Wzi !*
VZ6,g~sV; yZ
?}y[Z

E
sDY Z$
+{o
( {7c*
Zz)s $Dc*

: Z
Z q
-Zx lZz DvZ :D
( d)vZ1Z
D q DkZ c*
1 m
CZ gzZ Vg V
kZ Zuz gzZ
( 147&1)X
bZgzZ,yg
$u\WZ
# e
$Zzg ( d)Q1Z
kZgzZ,yg
$u
/ZgzZ ( c*

s vZ )vZt Zz
( 369&1)X A`
Z ( ZC
)%zs vZ Zzs

k0*
zgzZ

VrZ Z
z ]z ( d )@Z
# e
$Zzg ( d)Q1Z
c*
W7Zz (d)@Z
# ~~[q
-Z z
H~ kZ
3g6,\WvZ :Y7 ~X ~@0Zzt VrZ

Reality Media Centre Lahore


134

www.rmcpk.com
133

kZgzZD Yb S{ k
HkgzZCY~V)kakZ
x ZwKt gzZ '
,
Z'
, Zi Wxkt gzZ D Yb ]Yg k
( 196&2)X4s MZq
-Z~
6,
kZ \vZ `a~
# qLZX ( d)Q1Z
-ZgzZ CY ~nakZ @*
q
VZx {zX @*
t V
g ZD

( 197&2)X *
H)t
@Yc*
zgq
-ZkZgzZ CY~ S( { k
# q yLZa g \vZ : ( d)vZ1Z
~
( 18&2)X qV)kakZ \vZ `a

$zx Z c*
e
xvZ Z[Z

-Z ( d)vZ1Z
zu yZZ = : [Z wZq
vZ ( a)gzZ 7] {zvZ b Zt : C
*
* Z Z > 2i,i 0*
gZ
Z kZ c*
W s\vZgzZX wg
gzZ *
*g Z
Z e
$z z }g gzZ *
* e vZ
M g } izg ypg
( 18&2)X **

BVFgzZ g]zZ}g
e { izg > 2ii 6,Vzq0*

CxsZ e
$Zzg ( d)Q1Z
$zgTgzZe
( 18&2)X 7qgzZ Z e
$zgzZ
?VY 7g Z
Z& ~e
$ZzgkZVH~
? HqaZ~
yZ :Y7Zz{7 ~e
$Zzgq
-Z
( 19&2)X e
$zaZ
:VrZ
{ i Zzg Y Z x <x ! e kZ Ka xsZ : ~ e
$Zzgq
-Z
( 19&2)X *
*qckZgzZ
) Zx Z~pzg\vZgzZ

yZZgzZxsZ

-Z ~ Vz
xsZgzZ x **
gzZgZ
Z yZZ e
$Zzg q

0d
W LZ ( d)Q1Z {z e
$Zzg ( d) Z dZ1Z
( 321&1)X Z7Za ~^
'
,
!*
6kZ^{zt:g

7c*

EJ
(Z W
/Z :Y7( d)vZ~ e
$Zzg $ Zh
+m,
~$ ZZ
# }~igzs }{zZ
# 1^}]!*
{ zZ
#
6,w2 Z tL L:VrZ ? H~}g !*
kZ}$ Y
X 7
1
&~ TL L :c*

( a)vZ wg e
$Zzg ( d)vZ1Z
{z}gzZg { izg c*
7,i {zp
/Z o{ {z V
^ }]!*
# }Z
$ Y ~ #
Z Z Z
# X y
( 291&1) X}~igzs }{zZ
# gzZ1
t { c*
iqq
-Z ~ kZ F,
+
$
oV H~
X
{z ~g
$uq
-ZgzZ o~g
$uq
-Z

Zz]g c*
i7ZvZ

9 szcgzZx]!*
gZh
+ vZ n
pg {otgzZ!3G
0. :XE

t
E
4G
s kZ 1X ~ ]y
W: ~ * : X 7e( ~
A)
X [Zzt eg Zh
+ vZ @*
e
$Zzg
Zz WJ
-#
1 ( d)x W: De
$Zzg ( d)Q1Z
CZ 7ZgzZ c*
Zzsg CZyZ vZ#
@{z \vZ
*
:t
/ZY c*
Zzg Zh
( 196&2)X Y: yT\vZ @
+

?XQc*
k c*
V)k

a~g7 ~
# q LZ Dy ( d)vZ1Z

Reality Media Centre Lahore


136

6,
( a)LZbZt!nvZ ]
n Do meE
( 422&1)X wi **
~(,
)Ymt: n] ^ f$ ] jm $ : e
$ZzgyZ
$z(
( 418&1)X e
o j ne p$ ] o ] h : e
$ZzgyZgzZ
( 423&1) X wi **
~: i( d) b e
$zt: ^

www.rmcpk.com
135

g Z
( 25X 24&2)X x **
Z

D Wv ` W6,T qC
{zxsZ e
$Zzg ( d)vZ1Z
-{uzgzZ ] Z {ztg Z
q
Z vZ Z!Z t{zgzZ
e vZ
M *
* Z Z > 2i*
*i gzZwggzZ}kZ ( a)X
X**
qcnkZyZZxsZtgzZg}izgypg**

X }& pC! ~g } ZVH~

x9)c*
aZx9

$Zzg ( d)vZ1Z
KZ { \vZ t Z X e
~ X Zz+
Mq
-ZgzZ C t Zq
-ZX @*
t@ ]
g6{zZzpgtZ C:VrZ aZy~VzyZ :Y7
;g6,~g Z
z
) Z Zz +
M Y7 {zkZ {zY
( 101&2)X ZaZZ
E4
gzZ Ct( **
x9) x Z ._ -G
VH~
\W ! ~g } ZQ wZtB +
M b & ZgzZ >%
? x9) W({zQc*
x9X ZaZyC

wi **
e

$z

gzZ @*
wi **
9
}uz9
q
-Z e
$Zzg ( d)Q1Z
n]:~g @*
Ze
$Wt\vZ wi **
$z~y
e
W
~Z

;g
\vZ DOV^]KQE oj n ki] m k]
X Z
Y Vz:wi**
9
6,
?~9
kZ
E
4
gzZ wi **
~le
$zf]c*
Zzgg " -G :VH~
X !exsZe
$zt
m F ]$ h] e ^ : e
$Zzg( d)vZ1Z

Reality Media Centre Lahore


138

yZkZ]g]gzp8
-gCb quq
-ZVrZ Wk0*
{zX YB]gkZ ~
yZ \vZ VrZ c*
WI
0
+
z{ LZ~l {zX ~}]0
+
z{kZ \vZ {~
]g
gzZ c*
ww 0
+
z{ wkZ \vZX ugaS]
ZzkZ]gt W6,eZ'
,
ZX ~
kZ Z
nz
W 3a V ZzyLZ ` Z X
W:Zz Z Z
# ( ) X sZ'
,
Z ]gkZ a
vg)
,
t : kZ ? yvg )
,
t Y H :Y7 ~KZ VrZ
Z'
,
Zt:ZX Q^yZB\WgzZ]gzp
}{z7(Z}?VY :Z XZ'
,
yZk\Z ; {z
( 204 203&1)X g Cgzp
E4
6 H[s dZ kZ -G^t
Vc*
~ c*
gzPg ( LZ VrZ J0
+!*
yc 6, Z V-
6,~kZZzkZ @*
W7wt~w Wx q
-ZX
*gzZ *q
-Z YY H[skZyct X mZ e
X g
C
dx W
twV gzZmwX &wZ:( d)vZ1Z
X c*
Zzx tyZ1
Hzg3V|
# g dx W
dx WgzZ c*
g ZkZ6,
1Z{>+ZtwV
( 289&1)X c*
O}uz q
-Z~Vzx WwVgzZH: {>
tgzZ
**
vZ
e
$Zzg (d)@0Z
(131X 130&2)X
**
ZjgzZx WtgzZ6,

CmwgzZX
**
+Z

www.rmcpk.com
137

 6m 

i6,
CZ
m

dw*Z
? kz s ( d) Z \vZ e
$Zzg ( d)Q1Z
\W~1
**
~\WyZgzZ Yk0*
w*Z}}
~1
**
Q\WX c*
j~1
**
Q\WX c*
j
~HZ
# X V:
/
~
C
**
i a\W
/Z[ZX c*
j\W
D ( Vu)]Yo [g LZ } 9w*Z Z
z
gzZ
**
~~ c*
C= Z}}!g gz6,
} Z
=
/Z!n]~=X:
/

C
**
ia~
/ZgzZc*
j
( 436&2)X Vz
**
~~:
**
Q Vz
**
Q Vz

e ZzZ'
,
Z

o ] ^ r% ] o :`e
$WkZ e
$ZzgvZ1Z
gzZsVzg *( dZ'
,
Z )VrZ L L DTU!TTVk# ?# ]KOSE n
~ @ Zz W6,@ VrZ X Vg F~
( 465&1)X ZzF,
Z6,
@ VgF
? |!
@*
Vzg*{z c*
yc6,dZ'
,
Z +F,
aZt :V H~
X g~.
*
! nq
-ZVz YtXn
pg
\vZ a yZgzZx ,qt ~x ( d)Z'
,
Z
g gzZ e
$Z@ x KZ ( d)Z'
,
Z gzZX 5( d)Z'
,
Z
X g7
yZ vZ
# } 9ZgzZ' e
$Zzg ( d)vZ1Z

Reality Media Centre Lahore


140

www.rmcpk.com
139

\W :c*
[Z VrZ ? g ~t ! LZ} Z :Y7
X 7a wLZ [ \WY ]t yZ0
+{
( 312X 311&2)

E4
X y( [!*
) -Ge
$Zzgt

db gzZ ( a)

J~ ^Fj^ :y
kZ\vZ e
$Zzg( d)Q1Z
X ~ Z~
V#( a)vZ wggzZX 7 Z% {z
X y( 304&2)

( f) ~m
CZ

\vZ ~ m
CZ e
$Zzg ( d)vZ1Z
( 403&2:qzZ )X c*
33C
vZ e
$D q )gzZ]

( d) Z

V } 9~Z
# Z L
L e
$Zzg ( d)vZ1Z
rg {zZ
# X gzZ| m
6,h N {z~ Z{ c*
i{z
6,
h N \WX ;g\W[g \W ! Z} Z :gzZ W ( d)LZ
kZQX ;g7i ZzW\W[g \W Hwt \W H m
VY
X ;g *
@Yn~gy :e {zX c*
N~g{]
. Z
} Z :kZ ZQq
-Zg0
+ZkZ
HOq
-Z VrZ7
-eZ
kZ~ Vz0
+ZgzZ VZ g~ ;g\W[g \W ! Z
7i ZzW} QkZg0
( 214&4) X V
+Z
t Xn
pg Wvx T ^gzZ yc 6,
( d) Zt
rg7] BZ' IY
g
rggt e
$Zzg K

$Zzg ( d)vZ1Z
{ge {z c~g a V e
{z**
TTX 7gk0*
V gIYX 7g
{z}gZ :gzZT:
{zHg Z Zg TgzZ
$Z@{z { Ze
( 187&1)X W<se
E4
X c*

~nZ dx W -G
VH~
o f ! oF?] : e
$Zzg( d)Q1Z
^ r
yZ gzZ yZ ( 1 {z ) **
~`e
$WkZ
Zzx 6Z p
/Z c*
hgyZ kZX 1{za[ZZzW
( 8&2)X Hg Z
Z:gzZ Hg Z: x W ~e
$Zzgq
-ZX c*
0*
:
E
4

;ge
$Zzgt {z Ha( d)x WV; GV H~
X { Ze{zH: g ZgzZ H: g Z
Z Zg TX

d[
}
CZ
# k0*
( d ) [ e
$Zzg ( d)vZ1Z

C~X @*

7VY 3g6, !g gz6,}} Z : VrZ ZgC~ ~
/Z kz syZ \vZ g
CgzZ
&z c*
~kZ Zg f ?1g
CgzZ
C Vz:Zzd
$k
: Z 1g Z { izg ~U } WV#gzZ
H3gzZ **
H %f
( 667&2)X c*

dk0*
( d)- ( d)[ Z
# e
$Zzg ( d)vZ1Z
!- } Z :gzZ WLZ H: wLZ yZ1~ *7Z p=
- X
Hug Y ~ ZgzZ g
'
,
iq
-Z kZ X <WKZ

Reality Media Centre Lahore


142

:Y7 gzZ g Z( a)Q X


H
z i ) Vz: 1
?S7,7VY Y7 VrZX 7: ~X | 7,i H ! Z} Z
} 9 cg\W X H7I b 1\W ~ : ~
Z @*
} :Zz `g !vZ} Z gzZb ;B; Vz LZgzZ
-Z {zQ| 7,
q
i )~
HW:Zz6,
z)`g| 7,

i
( 165X 164&1X 562&4:qzZ )X
H^I b}g @*
Z L ~ : LZ ( a) *wgi q
-Z
( 460&1)X V7LZ~
X 7~^]gzp

www.rmcpk.com
141

X J
-Z{z ;g @*
g @*
ZnJ
-V:e
7u

zgzZY ZZ, ( a)

( h)y **
{g
Zt ~ T _g
/ e
$Zzg q
-Z
X ( ~g **
i )x**
~
V@ ( a)B
E4
# @*
e
$Zzg [Z LZ -G
]g( a) Z

g'kZZ ]gTc*
q
-Z D{ Zg Z ~

X ?6,
} (,
{ TkZ **
{ c*
i
6,
'Y 9
( 335&5:qzZ )

u**
Z6,tZ( a)~Te
$Zzgt V H~
6,^gzZ[e
$Zzgq
-ZX 7
otZ Wq
-Z
y
KZeH:gzy
KZZZ
/ZkZXaF
F
X}]c*
Zzg+ZgzZxZZN*
gzZS
Q(Z6,
Z
/
]Z f (a)*
~vZ [ns zZ gzZ t Z( a) * \vZ
$ ] re e e k] _m ^ ] ?: 3
h$
+
tL L DP !M V]KRTE n oF $] n ]q
X s z"zgugzZ S
QgzZ?fgy
KZ
vZi,~ y q
-Z ( a)vZ wg e
$Zzg ( d)vZ1Z
: s{ k
HkZ/( a)vZ wg ~X D/ \
]) :VrZ D W^s{ k
HQ/3
( 438&2) D^j]
VrZ X ( a)vZ wggzZ ~ : ( d)0. ZZ
ai )gzZ h
e L Zy

{zX Z 3g~ ~u CZ
( a) *h V 0*
CZ ~ }X H: I b
wu yZ ~

Reality Media Centre Lahore


144

Zg gzZ c*
W Wq
-Z ~k
,
Z X z: k
,
M H
/Z XspZ h CZ
]!*
~g LZgzZ c*
W`yLZgzZ VZy.6,~X
H{W
~V~ ?VH~nkZ~ ;g W7 = : kZ C
| 7,i Y ( c*
Wy!*
Zh
z x
X c*
yZ |
# z
Z h
=gzZ Z = X [ % Z h \W ! W: kZ rg
~w~gzZ c*
Wk0*
1Z~QX Z Zg7 w( {g)
H^
Z ]!*
yZ~Y Y w^Z } h}! l ;g a
w^Z} h\WV;:VrZ
Hk0*
yZ~Z
# X
} } h}t :gzZ z} Z h cu Z7Z !x} Z :Q,
( 510&1)X Zz/DgzZ+4a~g Zt 4
x
` Wg Y kZ Dt T Y ^
,Yt V H~
g Yt { z 7^
,Y a kZ } h x k
,
c*
Y%
X } |
# z

Xz& kZ ?Hx {i !*
kZX Vz ~j
G
.nIZ0
-ZByLZ VrZX Vzq
q
-Z ! P ~ G
Bx { Vz kZ Tgx { " Zg yZgzZ {z ~ T 3g {v
W akZ {zt1c*
gZkZ H{ Zg Z ~g7]
( 511&1)X HakZ
X e
$Zzg 6 z f kZ V H ~
-Z {z 7
q
-eZ gQ y.6,~ V- ,
'Y y q
-Z ( d)vZ1Z
Z0~ T W
) ) Vt~ 5g kZ}g
/ 5g,Z
X e
$Zzgs Dx ZtVH~( 469&1)X

www.rmcpk.com
143

 6m 

i~[Z

VrZ X ( **
x9)s[Z X
[wZZ,Zs[ZVrZ6,
gZzgzZi1 6,
g~gzZ6f
[sVyZ {z<Yp X 7 y
KZ x K
X YH x90yZ c*
V V
tgzZ '
, Y w[Z
._Z yZ

X <5]c*
ZzgP W @'
,
VrZc*
W
z]z@0ZZ
# :De
$Zzg ( d)Q1Z
\!*
}= V @*
z zN~ ! d
W} Z :gzZ c*
J
g LZ=
7Z \!*
yZ Hf VrZQX c*
W
z ]zyZZ
#
( 331&2)X 7g ZvZ xY ! d
W} ZX
}6,{z $
Y t y
KZx9H :VH~
X} 7,
*
*zv
zD%Z
0*
: d@0 Z\!*
}= e
$Zzg (d)vZ1Z
~X **
g(ZyZ :gzZ **
]!*
yZ :X **
:
z LV
W L : VrZ ? v 0* y {z yY!*
Z :
( 641&2)'
[8Z= Z hq
-Z k0*
} e
$Zzg Z0h
+i0Z
Y7 VrZ c*
Wk0*
1Z y q
-Z ~ X Y7y ~ Z
6,} i Zzg \WgzZ k0*
}{z :~ ? wq H } h}
x
:VrZX V;g WF,
ZkZ Z~gzZ ZJ0
+!*

Reality Media Centre Lahore


146

X \vZ{ (D0yZ
{( sp)p*yW yZ /
:}X |s p C
! gzZz=+Z]c*
W /
E
4
X -G
6._=kZQ1Z ^n ^^%n ]$
E
E
3)gzZ Z b T{z tx
~ KZ% 0*
{z Z% ( SG

( 561&5)X mZ es
E
E
{X ( C x
)t( SG3) }YD
+
? t
X'!*
$z~kZM
d
hN`m{~[\W6,
qkZ
X 6,
x **
()^s[Z /
X s xsZ6,
gZz z,Z /
t 7,yZ ~uuX 7 e*
*g XgZ!*
,Z /
X { c*
i Z Z

www.rmcpk.com
145

z6,
hZ**

( d)Z
M xx Z De
$Zzg ( d)vZ1Z {g Zgi
( 469&1)X ~ { x{zt 0
5x a xx Z /Z
# e
$Zzg ( d)vZ1Z
g0
+Z}H :gzZA k{z `Z {z:dZ
s ( Z) \W ~ : / ?ZH Y7 VrZ
~g v~X Vz VZ. x'
C
i~ ! nvZX c*
g VrZ15x
gzZ ~gaZ V W { ZL z~X Vz !*
,
'
(].

/~
e gzZ Wk0*
ZkX Vz ^B; VZ kZ~
( 364&5:qzZ )X ~VrZ z
E4
c*
Y Z%ZgzZ zxsZ #gzZ gxsZ Le *
*"
$U*
t -G
{zgzZ
HH6,{ TV@ yZ 6 _- ~ yZgzZ w )
,c*
Zi
t y
KZ Zzpg ] Z M
h: w1 }g sp{zYg l{
$
Y C)" kZ s kZ Y7
Z'
,

~ ; ( a)vZ wggzZ*u ])(


)


'
,
igzZ x9y Z ( ) { z h
+'
6,kZ ? g Zu
X Z
/

z0[Z5

x9){],
Z yZ gZ,Zs[Z 5
X Z
/
n t ZVx yZ D7`g { ( **

X ;g YHf P~sfX :
L `g {xsZigzZ
X ~]Zy

gzZ]uZzp
,Z[t /
}X a\vZ{ X
HH[]yZ s[Z /

Reality Media Centre Lahore


148

www.rmcpk.com
147

]!*
VX Y7{ZekZ ebe
$Z@kZvZgzZe**
{Ze
}Z
# \vZ ?Vz VRLZ~:tX #

> Z
# {zX u0*
bzg kZ @*
{ ZgZ >B
vZQ gZ kZ
7]!*
~'
,
# gzZ
Z
8yTZ X
7]!*
*
>{z6,
TwZ eq
-Z~wkZ\
(167&1)XLg @
xPM kZ~vZ[ c*
? Lx bkZ \W H
? 7s kZy
W@*
w ZyW
HX
+V H Y7 ( d)vZ1Z ~ : g (0j
>B} \vZ Z
# !j} Z : VrZ ?N s
e 4Z~+ y
/
Z {z
@*
{ Zg Z
( 167&1)X 4'
,
i c*
Wp{z

{7{zZg @*
Z+ \vZZ
#

A
$ H_ b \vZ Z
# e
$Zzg ( d)Q1Z
( 51&1)X {7+
] kZt 1 c*
g Z \vZ L
L e
$Zzg yZ
( 250&1)X Y6
,
g{7

f~gzZ]~+

kZ g zc + ,Z ? ! y} Z : ( d)vZ1Z
}gZpz ?f ZvZ }kZ gzZ } ]vZZ
( 221&2)X
mT g
$u ~g J
-}
/Z : Dy ( d)vZ1Z
/Z +
]~ *akZt yxgvZgzZ LZgi ZgkZ {z
kZt}kZ {zgzZg
$u~g
/ZgzZX=g f g~]y
WgzZ

 6m^n+ 

8Dc*

VD

( #)p
}uzq
-ZgzZd
$zZ ]c*
ZzggzZPt
XVgzZ]zDmXg Yf]c*
Zzg {z6,
V X
vZ :J 7,~ [ ( d)Z~ Dy( d)vZ1Z
N1DVY {z 1 f 17 w D VY
( 41&1)X I
DY
}[~ LZuZ ( g) *%0 } Dy ( d)vZ1Z
yZ ?z:]!*
BBVY! LZuZ} Z :c*
g
( 42&1)X:6
,
yZ ?zg:( Dz )kZIZkZgzZz6,
gzBg
$u ( d)vZ1ZLZ1Z
kZ t CY ~ g
$uq
-Zt ~ Dx * N
/Z :
( 528&1)XVIZ1 :g
$u

:x ]zV : k
,

} Z
# \vZXggz V ? e
$Zzg( d)vZ1Z
hgkZQgzZ @*
ZaNq
-Z~wkZ @*
{ Zg Z >B

X @*
DgzZ@*
Q6,
NkZ {zX
nVgzZ Z! "
$U*
} Z :VrZ e
$Zzg ( d)vZ1Z
}i
/Z !nvZX z:4}uz n CZ z: c*
CV ? H
{ ZekZ \vZgzZe b e
$Z@}q
-Z C
bZ]x yWz
]x y Wz}i
/ZgzZ Y} 7e
$Z@Z e *
*
X f z hg *
* VV[ !*
$Zzgt212&2

Reality Media Centre Lahore


150

www.rmcpk.com
149

 6m^e 

z6,
[#
ZgzZ[xsZ#
Z
v+4#

Z [/

Xg6 6,+ &1 D


+
%v
e
$Zzg ( d)Q1Z
gzZ >z1Zgqy1Z/
/VQZlgf1ZyG
I

.G^
(244&2)XeyT7{z]yZt0. ZZXv]tX{G
V YZ6,\W~Y7( d)Q1Z~X P0yZ
VrZX: {zN Y3~q
-Z
/Z ? g Z~g
+
ggzZ`
'X V @*
C ]!*
Zz { c*
i kZ ~ :
( 244&2)Xg &1Q
Z 6 ZlgzZg f1ZyG&t HZzq6,e
$ZzgkZ )
yG & v X
!*
gzZQ1Z e
$Zzgt X H
hQ ?
5g {z ?g q : ~ ~zZg Zlg f1Z
( 44Z&2)X ( Zl{z7~TX W<s
[6,
( a)vZ wg L L e
$Zzg ( d)Q1Z
!
nZg **
g ZNtX {)zF 6c*

w a;@*
Vzg Zu
k0*
( a)vZ wg 7Z {z Wk0*
h> 0gzZ
( 411&2)X c*
g
yZvZX M
;g x ZZ6,g Z Xt gt g Z V; kZ V H~
([gyZ)X}g yZ \vZ

xgzZ4
{z'[+Zg#

Y70xZWq
-ZyZ e
$Zzg( d)vZ1Z

( 221&2)X gkZ \vZ~]y


f~*a
WgzZ

+ gzZ D 1 DV qt Q**
:V H~
XDg
$ qZ+ZQgzZD
g {7 n Zg ! v} Z : VrZ e
$Zzg ( d)vZ1Z
*Z \vZ H: x kZgzZ 3g {7 n Zg Tz: kZgzZ
A Z } gyxgV\WkZ~]y

WgzZ } ]~
vZ c*
:gzZ HgzZ c*
;nkZ T ! v} ZgzZX Y ~
a kZgzZ } g kZ ~ ]y
WgzZ }?f ~ *Z \
tgzZz +}! v} ZX Y ~3Z } Z0
+Z
IvZ ! v} ZX 7+ kZ @*
7 + Z]
.Zz Y !*
W}
}g ! v} ZX @*
IUC
{z 6Y {7 ] kZ @*

( 224&2)X Zzg Z|g Zznn


V ~B; }
/Z e
$Zzg ( d)dZ1Z
( 225&2)X *
*gze(ZXn:DkZ
{z Z{h
+I gzZ [8{ c*
i
= e
$Zzg ( d)Q1Z
$ qZ ~g
( 223&2)X g

h
+'

DCZ g
)$
+~ #
Z ~Z
# :c*

( a)vZ wg
( 54&1)XcvZ6

,
kZH: (ZkZ
/Z}C
} :c*

( a) vZ wg e
$Zzg ( d)vZ1Z
\vZg
)$
+kZ {z k0*
1zZ
M IZ}yZZ
zg
Vzi !*
{zgzZ }g Z h{zX })gfD{x AZ s
=} ZX } q yZgzZg sY 7gzZX }[ " li
( 54&1)X z6
,
vZgzZz! Zz

Reality Media Centre Lahore


152

www.rmcpk.com
151

xk
,
i gzZ6,
xsZ#
Z

~ XU d- r
# nkZ ( d)vZ1Z
+
: yZ
]!*
kCT
$yZgzZ 0
+
iyZ\Wh
T
$yZ v#
Z kZxk
,
i : VrZ g
yZ - X DgZ kZgzZ DkC
m ^ ]*:- **
T7yZVrZX
KMNE o]-F
gZ? \vZ #
ZytX ZtgzZV-~ DULVm
( 336&1)X
HHB- ;gYHu|zByZ g
X
rggzZHB#
ZkZt

F,
+(
$
)f {z7y

Hgr kZ ~gzZ 5= f q
-Z ZwZ ( d)vZ1Z
) **

/Z : ~ X
/
g 6,gZ- c*
B; CZ : VrZ
( 650&2)XB;:VrZ V 5B;( )y

{C
b i6,
V[

~ X ~ !*
,a Vu[X e
'
$Zzg ( d)vZ1Z
:VrZ?V[Bx ZV YZ6,
\W~Y7
{ c*
i {z Dy ~}g !*
nkZ ! nvZ : ~X
H Zg Z
/
7ZgzZ Y Y V i: VrZX
( 370&1)X Y
Zzt + {z i6,V1~ e
$Zzg kZ :V H~
x Z {z z6,yZ[gzZ7
QtY 7q
- 4,
VyZ [ c*
X 7Zz
? 7] #gzZDtHX

vZ x**
t !7: VrZ ?Vzxs (d)0. ZZ yZ H
XyZ:gzZ7yZgzZ3g (Z)0. ZZ
(411&1)X
{zgzZ

(#
Z+4
)[#
Z

kZ\vZ(d)dZ1Z
GL L n $ F o n j$] $ ]:y
X }ggzZt!nvZ :~ X V~VZgzZV-s
(435&1)X m
A v
!*
X7{z}g6,
IZ'
,
Z

h
+{ c*
iV| x
zzlIZ

IZ Dy ( d) vZ1Z
IZgzZ X }'
,{ c*
i xzg IZ x
( 409&2)X DZzB\vZlIZgzZ}'
,
lIZ
IZgzZDg Z Zz\vZ lIZX e
$Zzg yZ t
( 410&2)X { c*
iZg,yZ{z{ c*
ilIZ
x"
$U*
6,+ ] ( a) v H :V H~
l IZ {z B z yZ 0 IZgzZX D
+
%vg
sZg Z xsZtZgzzkZ}'
,
{ c*
iV; yZ
!*
WV y+4~
z {gzZ Z 4Z ~ kg xsZ /
%Z
yZ c*
,pyZvti7 0+D
+
%yZ
/ZX
Z'
,gzZgT WX }'
,viZgzZ iZ v}'
,q
- 4,

E
4

kZ {z YZgT gzZ X YZ Z q
- 4,
-G {z Z J(,~
X Z'
,
Zq
- 4,

[{yIZ

w H Z0{y IZ : ( d)vZ1Z tz1Z


" gzwJ08E
6,
V
yZ \vZ :VrZ tggzZG
0G
%{z:~?
( 783X 409&1)X D76
,
j] \vZ}

Reality Media Centre Lahore


154

www.rmcpk.com
153

 6mni 

M egzZvZ
M
t ZvZ

s ZZzqYs Z~

: Ds Z ~V VrZ e
$Zzg ( d)Q1Z
sZ{z
Hc*
yZ ( ~xsZ )Ds Z(Zv~qY
gzZ Bkg ~g gzZ e
$z X Vq~ #
}
.~gQgzZ,
] q^ :S7,
`e
$WtVrZQX N]KZ
ZzssyZwV L L DOSVn]e]KMPE`n] pi ^$ ]
( 392&1) X }
vZ 0X D bkZ VE
KvZ vt V H~
F:c*

\
DONVsv]KNNE h] pi ^$^ # ] m%
7BXc*
wBVzq+Z VyZ akZ t
ae eVZ o zyZsZgzZX ce **

vZ
M v T e b V6,x **

M wWtX
VyZ ,Z ~q~ yvZ ]oTgzZDs Z
vZ
M gzZ s Z~ \vZ X N 6g !*
g !*
gzZ , ~q k0*

nj ] k nf^ e ] $ _$ n: c*

gzZ c*
~[KZ ~q
V~qY: i bZgzZ,s ZP
M {z DNU VsuKNNE
vZ
M v,Zt X XZ ]Zy

gzZ ]$
+Bs Z
Te*
*y
V *WgzZVzgZ'
VzGy
s ZgzZvZ
Me
H N*
t
q
-Z 6Dg aZ~yZ {z
X { c*
i}~

w'w kZ7

yZ {z ~B;Vzuz {z e
$Zzg( d)vZ1Z
gzZX :Zz4'
,
i
zz}ityZgzZ Wx Z x Zwa
( 408&1)X }w?fyZ

z~V1

c*
Wk0*
$Zzg ( C
)/
KQ
( d)0Q{z e
gzZ Zg 6,
%
OB;CZVrZV/
KQ:kZ ? y :Y7VrZ
0*
N*
vgzZ { ZegzZ 1 ^ V Zz
0 5g vZ :
L ^ $ ] gvF] ]$$ ]^$ : HvZ ! '} ZX 0Zz
~X }yyZ H:Q DOT V^]KNQE ]n% F ne
'V#0V#0V#~ ! V; Y :~ ?}yCZ X 7
0 V#t N HX ;gy 7,Z Y ug : VrZ V
0V#0V#t:VrZX V#0V#V; Y :~?yV#
yZ HX @*
Zl
Vc*
6,h N ~ V# ;Zzl
~tN X ;Zzl
~NV#
~ \W
/Z V Y Z6,\W~ 7: ~ ? }Y V**
/8FZg f )X 4Vg l{
{zgzZg~z
D kZt G
~ C|Z 6,
}~:VrZ ( ;gpyZ
'Vz:y~Q:VrZXVz:yz
D {gW~:
H] ;g@*
gZh
+
M IZQkZQ
(351X350&1)X
CZ y Z Z
# ? YbkZ~ x Z HV H~
bDgzZz
D V; V1X Hwq Vzuz {zkZ 7
\vZVI$
+gzZVzqyZ
/ZX qszcgzZ\vZ
?g]H Zg ~kZ c*
xzz
D s gzZu 0*

Reality Media Centre Lahore


156

www.rmcpk.com
155

7 { k
H kZ {gWgzZ D Y s { k
Hx kZ c*
W6,
DQTNKP ]EX D Y

@*
]g c*
iVzG( v!*
f) \vZ

g{ W tkZ Wq
-Z {z e
$Zzg ( d)vZ1Z
VrZ X 7]g c*
i G>
Wk0*
yZ
!ZZ kZ1c*
HX @*
: {g Z9 s~~@*
:~}g
/Z H Z'
,

D x gzZ m
CZ
vZ ]gc*
i T 7]gc*
i kZ
( 580&4)X
X}^zycgzZd
$
z(yZ \vZ

,G~~

VzG m
CZz xg ZvgzZ Z gX e
$Zzg ( d)Q1Z
DNMPKP V]EX ~xwGx MX Z 7
,
Z
,G m
CZ,yxgZvgzZ Zg e
$Zzg ( d)vZ1Z
,
gzZu
DNMPKP ]EX ]~.6

x qYe

Ds Z~lV VrZZ
# e
$Zzg ( d)Q1Z
( 392&1)X x qYt

QgzZ ,sZVzyZ {z ZV e
$Zzg ( d)Q1Z
( 393&1)X N Wk0*
}g g Z
Z e
$z~g
: sg e
$zWk0*
yZc*
t
/ZVH~
?s Z

fi] ^e e f] e &mu o: H{z

kZ}g
6,
gZzy
,]!*
~gzZ L L
X}_V1xgzZ ~
CyZ{zLe9 ?
6,~g !*
WyZgzZVzg Z'
]Z?&~ kZ :g Z!
Zg b 
X 102 101100
4hIZ bz 
Vzg Z'
[Z1Z 106 ~ [ kZ :g ZE,Z [Z1Z X Bw GG
X $
Y@ckZh
+'
gzZ 25116,

0]Zg Z'
[Z1P 33~kZ De] ^r]EZ Z 

X 1932
Dl]^m] ^E 6:x6,
qkZ 
X {)z
E
4
X V5]c*
ZzgP M"7,
Z(Z~[ -G
VjV:
/Z6,e~ L:( d)vZ1Z e
$Zzg y;Za
:VrZ ? Vzk0*
G ( d)@s zygzZ
T%z x @{z y X ]!*
hZ
} /w=gzZ ew=KB%Z c*
W6,
GyZ
gzZ eKB%Z c*
WygzZX @*
[ZN
[Z N'
,
Z'
,
szX ~ X @*
q[ZN } /
# :gzZ Vu **
W6,
( d)@G Z
=VrZX
xC
X} qz sGQgzZ ( y)<~ ]Z
1
X [Z N >z th
+
gzZ [ZN oegzZ eN$
+
DQTLKP V]E

GyZ T%zx ( d)@ e


$Zzg w ZdZ1Z

Reality Media Centre Lahore


158

www.rmcpk.com
157

Vz LZ \vZX ( x **
}g \ ) VZY Z !nvZ
X @*
7wJ%c~g
t)gzZ( d) [ {z {oV|t V H~
gzZ( x **
)Y ZvZ[Z
Z1c*
CZ {ozt)[Z
X t[Z Ztx **
{z: : \!*
X Za )g f d} t
x W bZX a]Z V X \~g !*
zZ vZ ( vZ GG

**
) 6 a sz ] bzg s
X Zy~yW

7_g Zz ~j

E4
{z g V;z vt X H0 ]z (d) ~j-G
l~ y yZ {
!*
X 0 i Zg ]!*
t gzZ Z gq
-ZX ]
~ kZgzZ }vkZ VrZXva
Vg+Z {zX XZV*
K0aVrZX c*
2ukZ
gzZN Wk0*
V-&
+
yZ'g{zX B
bg
A & W
ZX ~ ;g~ {vkZX ~&
+
q
-Z 'l
g D Z~&
+
kZvtX Kg ,
6kZ'ggzZx {
7~&
+
kZ
H Zz Xgg _Zvt gzZ
yZgzZ V yZ V
$Zgz yZ 7~&
+

H Zz Z
# X
( 505&1)X ~yxgQ
E
4
-GX W V^ yZ vt s e
$Zzgt
/Z :V H~
( 514&1) ~zy@X f6
,
gy
] zyZ

T
$spO~u

$Zzg ( d)vZ1Z
: ~ [ T
$x Z e

 6m2 

Y ZvgzZ~uw{o

ZagvZ[Z

H Za g KZ vZ e
$Zzg ( d) vZ1Z
c*
0*
gZ
VgkZ nl]gz^~g QX
t( g lZg vZ )Vzgz Z
( 389&1)X :

45 vZ e
G
kZ bzggzZ H Za EG
$Zzg yZ
4G
5b ZzgZ }g c*
kZy$
+yZgzZ H Za EG
x
( 389&1)XKZaZg

bzgKZ\vZ bzgx W

= H !ggz6,} Z : ( d) x W : e
$Zzg ( d)Q1Z
~bzg ~Yz]!*
V; :c*

\vZ ? ]i YZ ]!*
( 9&2)X s {}~gzZbzgKZ

t]gzZ ( x **
)Y ZvZ

)g fszwx **
LZ \z ug nvZ e
$Zzg ( d)vZ1Z
D^] 'u h^eMMNKMEX 7i ZzWyZ1KZa
\vZQX : tkZ1 \vZ De
$Zzg ( d)Q1Z
yZ v @*
KZa ( x **
)Y Z a az yxg tKZ gzZ LZ
\vZXf vZt,] kZgzZ,~ b
gvZ)g f
( 116&1)X ]Vz] zY Z Z:f1
KSE^ e ^ o F v ] ]:y
kZvZ (d)vZ1Z
~= X zxZV**
yZx **
}g \ vZ L L DMTL V]]

Reality Media Centre Lahore


160

159

{z Z
# B(d)vZ1Z~ e
$Zzg A0y!*
Z
i gzgzZ(,
W Z hQ Z Zi gzgzZ} 7,F,
Z }g
/
k0*

X(G0. ZZtc*

gzZ S7,i gzgzZW Z hQX S7,


? S7,i 6,] z \W ! V Y Z\W~ :Y7 ~
,
(~uzgzZu@6,
V]EX y x Z6
(q
-Z VrZ
DQSNKP

~]c*
ZzgX gzZs%Zg~]c*
ZzgyZVH~
**
]c*
Zzgx gzZ7 ~G hZ**

E
4
~ ~a J
- i -G X : DGyZJ
- iQ
t wZX : ~ 1G ;g ^ t gzZ : GkZ J
X ,_]c*
Zzg ZzWh
+'
? H|

Hc*

7x
u h@

hNx gZ{ Z_VP{z e


+
$Zzg( d)vZ1Z
vZ1Z } F,
Z6,x ]Zf yxg1gzZ > g
/
W
!V Yy!*
6,\W~ : ~zxs ( d) @Z Z LZgzZ^Z :

}g
Hc*
Y x
u yZZ
# 1V;:VrZ ?7~{zH
X c*
~U0. ZZgzZ 1~gau{zxq
-Z
( 572&4:qzZ )

ceV
_Zg eG

:c*

\W Dy ( a) {z e
$Zzg ( d)Q1Z
X *
*'
,
Z'
,
VZg e}iG~gzZ*
*6,
V=L L! Z} Z
( 451&1)

www.rmcpk.com

gzZ H q Z Z=6,x kZ \!*


} e
$Zzg (d)vZ1Z

W
H{g
ZB; LZ VrZgzZ Dg e {z : VrZ ? Hzz kZy
( 338&1) ( OsLZ )
#
QX #
V~ F* :VH~
~u]Z|gzZ #
bkZX J
-Z
T e *
*OZ}{z &7~[ZD W
yZ ` W spO{z
/ZX @*
W7k0*
yZz!*
#
yZ {z
X @*
W7VYz!*
#

tZ @*
]]i YZKZ {zW7| 7,
]!*
t\WHQ
E
4
H[!*
-G 6 }Y ({zgzZX ]V{z @*
D
( 258&1) X D%g (Z LZpgzZ Y([Z L
L

? VG hZ**

y!*
6,\W~ :Y7 ( d)vZ1Z kZ e

$Zzg%
VrZX ~/g ( d) ZZg]!*
t~V ! V Y
yZ ]{z Z
# :VrZ ? V CQ : kZX 7:
~Z d
$
1 Wk0*
{zgzZ X c*
VZ ( d)
.>ZgzZN Z
6,
(kZ~~X c*
~P]2fyZN !*
>G
%& VrZ c*
W{g !*
z k0*
yZ~ ;g: c*
bhZ x t = 1
H
( 456&1)X 6
,
( 9:c*

X YgZ:gzZ Wh
+m,0/k0*
} e
$Zzg y0vZ
X 1B Z ~ M y k)5X
Hg ZB yZ~
t : VrZ` Vk0*
GgzZ M6,x ~ZJ
-Vg
vZ1Zi F~:c*

VrZ ?`\W:XG0. ZZ
(456&1)XGyZt c*
C=VrZ{{zZ
# Vc*
WB

Reality Media Centre Lahore


162

www.rmcpk.com
161

w' e o{z X Y: 0 +gzZg zc <


z
` ZskZ v X n
pg: ] Z 0 +gzZ x Zwz
( 20&2)X` ZsV{zkZ

(D
1Z

7Z @*
N M k0*

1ZZ
M e
$Zzg( d)vZ1Z
~zq
-Z:
1Z X , !*
ug IZa a
~( e
$Zzgq
-Z )X : {z ]!*
Z'X Vz ~lp+Z
( 454&1)X nq k
,
izgzZzkZ

Y(D[IZ

~&
+
kZ |
# z
Z dZ1Z ~&
+
KZ T e
$Zzg k
k0*
}g )q
-Z( x )[fkZ ~ {z Za g
tz k0*
}g vt : kZ B]gq
-Z [ IZ= X Zh
+y

k0*
\W]g+ZX {z Zh
+y

aLZkZ ~ :~ ?
Qce k0*
y
KZ4
~}i ~&
+
t Xce 7
} a,Zq
-Z ~&
+
td
$kY,I: { c*
ik0*
kZ\W
( 476&1)X : ~[fzt^ bkZ
E4
t Y (D'gyZgzZ g z V; -G
:V H~
X dZgzZaZ
~}i{z Y{zY : VYy]g

Z~

vZpx**
TV

M IZ~ e
$Zzg (d)vZ1Z
iZzWZz~oq
# X1
-Zc*
yWz}i\vZZ
^n (%&) ] ]v (%3) ] ] ]

W
z ]z yZ Z
#
ga GyZ z0Q VrZ c*
( 307&1)X Y'
,
Z'
,
VZg e}igzZ

c*

) ZZyzg ; .

`zy

s{z~ kZ 0vZ0 VrZ

) ZyZNgzZV;gZge
**
~:XgZge
c*
7tyZg
/kZXV;g} (F,
~gZ
z
\vZ
HZ
/ZX({C)yZqk0*
yZ\WLZ Y
gzZ X\WLZXn:X Nq {zg m{ gzZ am{
gzc e
$Z@ 6,kZxsgzZXzw ~gZ "
$Z
avZ wg
(367&1)X[ZakZ@
*
gzZ@*
P Y]!*
tY
,
6gzZ
q
-Z ) $
]!*
+Z x9x Z H :V H~
~ { C kZgzZ ~g Z
z
) Z kZ g Y ~ h( Zz
X g Y akZpgzZ(F,
W

?VYy
W' 7a zZ

~[kZX @*
~[~ e
$Zzg( d)vZ1Z
x **
\!*
kZgzZx **
kZX _g Zzz#
Z x **
kZC

( 242&1)X 7x **
zZ ( d)~[kZ1
E4
vZ0 g Z ~ zZ ( d)X ;g w1 ^ -GV H~
yzg ; t g
C #
3zZ P~ [f VM Z0 0
] Z g @*
kZX
!*
,
'
z { nh$
+kZvZX : i Z
X 7

Y:0+Q1Z

gzZ bzq
-Z (d)Q1Z e
$Zzg (d)vZ1Z

Reality Media Centre Lahore


164

www.rmcpk.com
163

gzZ Wa kZgzZ & ]Zg ( d)}V H~


:c*

\vZ 6X_aG@*
< d.
n] # ] o ] m -] o? fFm m e] on ^ ]
pe L o i ^ m$ e ]L f Fj$] p$ m ne ^ ^ %
nf% v ]F ]^ kFn f^e q ^$ u] ? ]

DRV]KRME

wg vZ s~g v~ ! LZuZ } Z : *%0Z}Z


# LL
,Z q
-ZgzZ Zz & k Z ~ > Zg V
{z Z
# X Zx **
T W } Zz ~pwg
X z YZztVrZX c*
WV*
KZzk0*
yZ
:c*

gzZ
nr ] Fj$] ]n i oj# u o oF j gFj] ^m5
DRTV^]KQE e$ n] ]
gzZgZgzZ > Zg ? 7? q ? ! [ IZ} Z L L
X z:
HZg @*
Zs[g}g vs~g v
c*
W J
- ( a) ( d)}tNZuzgzZNq
-Z t
X $
Y[sx Zq
-Zo ZetQ7

X~N

t z: VzNb V@V KZ e
$Zzg ( d)vZ1Z
( 325&5:qzZ ) ( C
)
Hc*
{6,
X~nq
-ZV

(
E
E

N
t i

(
EE
-Nq
-Z t z H: b Vi e
$Zzg ( d)0. ZZ
( !Zj )X t

(441&1)(%&) ^ u n]n]

~yZ f ZgzZ VYa] ~t st


/Z :VH~

?H:VY (ZVrZhZZ
# gzZ c*
Zz7VYyZ kZ

1 d-

$Zzg(d)vZ1Z
( d)- H:Y7VrZ e
a( d)Z'
,
ZZ
# :VrZ ?7:~ ?V1
,
ZgzZ 1t
A LZ v W

/7
Z ~ z dZ'
G
3.
E
GkZVrZ c*
W
z]z ( d)Z'
,
ZZ
# X Z: kZ ~u
# X c*
Z
wZ e~y
/[ t GZX c*
wZ e~y
/t GZ j
+
- Z
# X Z Z ~|0
+!*
6,zi !*
yZ [ X Za &X 1{ztZX VJ
-[pkZ j
+kZ~^
( 232&1)X Hwi **

A vZ
kZ F 7q
-Z 1 }Y 7dt h
+
V H~
? ;g]!*
01tX gq
-Z

**
uF,
< d.gzZ m
CZZzWd}

> Zg kZ c*
W( d) . e
$Zzg ( d)vZ1Z
VrZ W gZ ( d) [ Hg (Z3 ZggzZ <zgzZ c*
CZ
d} kZ c*
W d} c*
uF,
< .
( 17&2)XW<KZgzZyW
{zp=(a)c*
CZ<
G
G +

Vn] vm nE[KZtzZ
0Z0 th
+'

E) Z Zt1!*

) . Z H~ ( 189X 188 :m 1`
p Z L ~gZ VrZ}vZ6,( x **
tX%2^ u n] n ^n ] `]X%2] o ^n `]X 1Z
E
E
{Ze . Z ~qY ?}HZ1 Le *
*g . Z {zy]!*
X

Reality Media Centre Lahore


166

www.rmcpk.com
165

X ,I**
p

/Z Zz

Z{oVEZ

OCE&

X {o Z y ( ) {o ( VEZ ) V|
X\WLZ c*
g (Z=Zu 6,
\vZ :De
$ZzgdZ1Z
\W CZ!nvZ~c*

( 260&1)X 1XyZy!*

OCE&

~[ZykZC
~:c*

\vZ e
$Zzg ( d)Q1Z
p
/Z Hg (Z+ kZgzZ Hg Z
Z e
$zz#
Z x ZT Vz2
x Z w T Vzs ykZC
~gzZX ViZ wqZ yZ
6,\WLZ {zgzZ}'
,wqZyZp
/Z Hg (Z + kZgzZ Hg Z
Z e
$z
( 376&1)X V: VY Zz

wH Zg v

X c*
0*
] \vZ\WLZ T e
$Zzg ( d)Q1Z
wqkZ {z
/Z { Ze{zg Z~gkZ :x Z kZ1~g7
( 375&1)X }%]t z{z
H
%~
@*
7 [ZVyZ \vZ e
$Zzg ( d)vZ1Z
Z e
$z x Z,Z
yZ e 7gH svZ ,g Z
[ZVyZ \vZgzZ V: VYZz ngzZ+4 wqZ
wqZyZp
/Z,g Z
Z e
$zx Z {gH\vZ @*

( 376&1) ?V: VY}'


,

E
$ 0vZ1Z
V~: ( d)vZ1Z ~ e
$Zzgg G
e
$z \W{z Z
# *
@Y| (,
z kZ ZgzZ V Lg P MB

 6m 

{ nbZ]Z zt Z

GE
34XggzZg ( Zw )[&gzZ [Z N * kZ \vZ
yi Z ( **
Zg e )
} hz6,}uzq
-Z~yZ
/Z'
,
Z'
,'
,
Z'
,spgzZ ( yZ ) Yg H Za 6,
X ZZz
E4
UZgzZ[Z NkZX ~ Z h ZV[py kZ -G1
wqZaY~
A @*
kC,Z| 7,V!*
kZ c*

kZgzZ
**
vZgzZg @*
Z`
% y
KZX 7]gz
!*
gzZ K+Z !*
i [Z VrZ X Y 4Z ~
A Xg @*
h
gzZX ; Y~}igzZ Z[Zy
tZ VT~{g
$ qZ
X V5]c*
ZzgPX !*
,
'
z{ n*z+ yZ

NZ6,
x ZyZZ
7]gz x **

+ ~ Bollas1 szc]!*
t ~ g @*
+
M Z
OCE&
4ZZz( ) ]!*
t kZX Z e ( ~p) p~ +
M Z
7e)g f ]V; vZ J m
yZz6,t kZ gzZ
OCE&
OE&
Z%( )gzZ ~gzyZZ6,
yEZkZ X d}**
( C )
x **
yZ a kZ , v WN d} {g @*
{k
HB
OE&
: T
Hg(Z^ agzZq
-Z +t X 3g ( C )
X 7m~zcgzZ+ kZ
E4
] _n mm: Wt `e
$Wt6,
Z]
.Zz!*
WkZgzZ -G
DTV]KRME F] % j # ] ]^e # ]
Zg7gLZvZgzZT e **
u VYKZgvZtL L

Reality Media Centre Lahore


168

www.rmcpk.com
167

T1( x **
)Y Z
bkZ=vZgzZ 3C#
Z ~~
~ }g
/{z
/
Zz Vz}t }Z
# X 1x W b
B} \vZX Hg lZvZayZgzZ Z
\W? qH{z( a)wgvZ
H X H{zi q
Zq
-Z0
gzZ c*
yZZ~ yZ {z s { k
HZ(,gzZ N*
gC
! ]nL L:c*

( 444&1)XN Ybw$
+~V>{ k
Hx yZ

iZV>Vzuz {k
H

:D tZ~[LZ0. ZZ e
$Zzg( d)vZ1Z
V>Vzuz { k
HgzZ N ~g vx + LZ !} Z
V)V {z}gvgzZ s V~ + }g vX 4
( 464&2)X 7wJ.

gzZ 7{ yvB yZZ e
$Zzg ( d)vZ1Z
( 464&2)X 7q{Z
+B
( 428&2)X s t{7 e
$Zzg( d) g

7u**
{k
H{L:e-

:e~ ]Zgq
-ZgzZ y q
-Z
/Z : e
$Zzg ( d)vZ1Z
] p] ]j]ZZ:,
7tQgzZ}[g Z Vk
H{L
]] r] ] lFF] me n] ov]]
sZ\vZ XX hjm v o om ^
}{L{ k
H{ c*
i :e
/Z~]Zgq
-ZgzZyq
-Z
/Z ! V; X

( 939X 438&2)X 7>gzZ~}kZ

zg! ~g } Z

N*
K-e KZgzZ~
# q,x Zg W
W3: Zizgy
KZ
/Z

gzZg z r
# $ Z r
# {z D
V#V# D 7hZz
: {z 1 Dg Z
Z e
$z V \Wv gzZ D v F
vZ1ZX DF {z:gzZ zr
$ Zr
# : D#
T:c*

Vu s~gzZ
6,
kZgzZ7gHsvZx Z {zX 7+ kZ Hg Z
Z e
$zx Z
Y7 ~X ~zcgzZg Z
Z e
$z x **
w T7iugzZ Zw
VrZ ? ]!*
tt7iuyZgzZ7+ yZ Yt
7y t vZ H 7iu yZgzZ 7+ yZ ! V; :
Vf]KNE % ] o] kF% ] qm ]! m $] o% # ]:
m s zg Vz0
+Z 7Z
z V Zz yZZ vZ L L DNSQ
[Z e
$zgzZ ]n/w Vz0
+ZVk
H X
n5 ] ]? m $]: @*

\vZ QgzZ msw


v{zgzZ L L DNQSVf]KNE kF% ] o] % ] qm l^ _$ ]
DY ~}0
+Z zgyZ {z ]
zyZH VM
(375&1)X ~Z
# Zzv W6,
yZBVz
vZ X
V; V yZ H @*
q
zE
?k kZ ~
/Z V H~
OC &
VyZgzZn
pg: yZZ6,(E ) {z akZ mZgzZ$ Zz t
&
O
vZa kZ n
pg yZZ6,( C )t7a kZ mZgzZ $ Zz tk0*
^ vm $] fvm ^n% ] Fnv] o n $ :D

{zDy{zgzZ g ZyZ~0
+
i * L L DMLP V`]KMTE
X g YZ

4]I
s {k
H{Lz{Rx Z G

= vZ L L:c*

( a)vZ wg e
$Zzg ( d)vZ1Z

X i/z1Z

Reality Media Centre Lahore


170

www.rmcpk.com
169

!WZ G
!WgzZ a $] F] ?
Vk
Hx ?~: @*

vZ S7,
<Z G
G
G
( 620&1)X 1wJ
u] # ] a g
e6,
_T: e
$Zzg( d)Q1Z

X s { k
HwkkZvZ | 7,
%

:e: Zizg
z Z k0*
kZ H k7,: i {zp
/ZX}g
Vk
HB~!kZgzZ]P`
gkZ Ogx **
H tkZXn{ k
H
{ k
H{L:e k0*
[g LZ: ZizggzZ lp D[g Z
bkZ/KZ y ?ytQ c*
x Vzt
V KZ {z
/Z X z){ k
HVg c*
t ?}g Z
/~ Vz0
+Z
ogzZ Z e O~ga 8 [Z} {)z e
Z Z]{ggzZx **
aq
-Z( ) .x **
tQgzZgq
-~
x Zt o'yZgDZ **
Zzv**
ZX D Ys { k
Hx kZ
:e~yq
-Z by
KZq
-ZtwZZ1Zzg Z
Z e
$z
x **
{z t gzZ F,

!*
~]!*
t X Y{ k
H{L
Xx **
~y
W{ k
Hx Qc*
{ k
HC

b}gzZ g[Zy
t ZV bvt d
- 4,
q
yZg[sx Z Yx kZ bgzZgh
7nZZ 6,kZ ]!*
'~[sx Z e
$Zzg c*
xZ
#
X YYH

<_]Zy

+'
h

$Zzg( d)Q1Z
kZS7,
%u] # ] a T e

XwZZgzZ ( O)ypZD Ys { k
Hw
^gX`
Z Y Zg eakZ J 7,
ig eZTgzZ
~
A **
1CZ {z J 7,%g ZD
~ y ]Zg TgzZ
Hc*
ypgzZI~
( 620X 619&2)X Y7]
$] # ] ``e
$WgzZBgT e
$Zzg( d)vZ1Z
X ~] Zy

+Z[ t:620&2

X {zZ`
wZZgzZO s
{)z[Z**
i

Reality Media Centre Lahore


172

www.rmcpk.com
171

Y ZZBx?Zz> }Zm9x

$Zzg [Z }g
~
B]gZ
# ( a) e
p~VN
/Z 7 VZlkZ :gzZ ]gD{ Zg Z
EH
~(,{ TkZ Z Z

/Zd E
0B+ kZgzZ 4
( 35&5)X

?H0Vx twyZ
/Z0( a)

vZ} Z :gzZ c*
Wk0*
( a) Wq
-ZDy( d)vZ1Z
SgzZ
zZ KZ ~ H Z(,} Vx ( { T) f Z ! wg
:c*

( a)vZwg ?$
7
Z'
,
]gYVYq)B
Za ]g}.
}G H Za bkZNvZ
/Z
N H :Y7 ( a) vZ wg X ]!*
gzZ c*
W{g!*
zX
H` {z X
~gzZ c*
W:Zzk
,
X
H`{z? 7 ]g Zzy
/D V#
X wgvZ\WV Z~ wgvZ\WV Z
} 0*
wq]g V; kZ ~gzZ Hl]gkZ ~
( 336&5)X Vt~[ZXB
nq KZ L L :c*

( a)vZ wg e
$Zzg ( d)Z0
+
0
z{ {zgzZ ~(,+uyZ , Za e {z
/Z z c*
|z [pVg
( 23&6) X }qyj9

?VY1( a)

gzZ ~gz$KZ VzvZ q


-Z e
$Zzg ( d)vZ1Z
( 320&6)X c*
33C
yZvZ e
$D q )

Cg !f`

fgzZ fx
/kZ 3`
e
$Zzg ( d)vZ1Z

 6m` 

]Zy

gzZ Z

Vg

*
@Y` @*
{ c*
i~ yZZgT e
$Zzg ( d)vZ1Z
( 320&5)X @
*
Y{ c*
i~VgbZ

**
w'BVgx Z

k
,
{zc*
Wk0*
( d)vZ1Z~ e
$Zzg{0
( 322&5)X 3gw'Vg\ W:gzZ Wk0*
}

WZ)0s zZVg
Ma{ c*
iz~
VgZz+u K e
$Zzg ( d)dZ1Z
( 334&5)X

g} ha Zz V\WK8
J
-g n e
$Zzg ( d)0. ZZ

$h kZ : I
/Z z~
]g Zz V
}Z Zz
( YW~}) ( 335&5)X ;gf}
]gq
-Z\WDya {z e
$Zzg(d)dZ1Z

Wk0*
}Z 7Z HXg
00
+
z{kZ6,
$D
e

@*
Wk0*
}{zZ
# :c*

\W?[ZNH:]gkZ?[ZNg

~5ZgvZgZKZ,Z{zgzZf
e~
zZ
XDY
/
,Z { k
HkZ @*
q){zZ
#
*
@Y u0*
!*
Vk
H
8<{z Z
# gzZ D
/ |
# g
(496&5)X

Reality Media Centre Lahore


174

www.rmcpk.com
173

^
,Y9 {TVg

^
,Y ,Z 9 { TVg
: e
$Zzg ( d)vZ1Z
( 501&6)X 9 { T
VI$
+yZ Z ^
,Y 9 { TVz
e
$Zzg kZ
\vZ ? :t<gX ^
,Y9 yZ `gzZe
] lF$ ] fj$m m$] m m n hjm$ ] m m # ]: c*

s
vgzZ Le*
*wJ/~g vvZ L L DNSV^]KPE ^n n ]ni
X T e
C!*
{ Zg {zD~zc]Z
{ TgzZ V 0*
B; Vg)f IZ e
$Zzg ( d)vZ1Z
( 524&5:qzZ )X 7`w~
w!*
Vgz% 0*
ZgzZ8
-g { ( ~z$
+)IZ e
$Zzg yZgzZ
1g {z *
@Y zg x Z
# 7ZY 7`w~ {)z
`w~ Zg7 gzZ w!*
]g0*
4gzZ y7 :gzZ X 7Zz
( 542&5:qzZ )X Y: ( 1yY)V; 7
7
-eZY {Z
+"A: 1 yYot V H~
kZ V }: (Z1 yY y
KZ Z
# x 0 ]gC

X 79*
* (ZBVgm
X ,g6,
o{ggzZ7,
$Zzgt
e

^
,Y9 ]g]gzp

Vg]gzp~ : ( d)dZ1Z ~h
+0Z
~vZ
/Z ! Z} Z : VrZ X I =t gzZV2~ n%
( 542&5:qzZ )X 7`w A ( C) t

( 372&6)X Z9f ~] c*
ZzgX g !

]c*
C
z Zx Z

I4 ]I
. ( d)dZ1Z e
x
/JgzZ ( %) 5G
$Zzg Q0 Z
5. 9F)i
Z~X DwEZ ( d) g gzZDwEZ ( % G
h7SZ F]!*
t~:VrZ ?DVY (Z {z:Q0
( 524&6)X +4aq )tVrZ

!*
Vz%~x t V

gyZZ6,]y
r
WgzZvZ D {z e
$Zzg ( d)Q1Z
VrZ 4Z~x {zZ
# {z: 4Z%~x {z
\!*
V }: xyZ c*
g @*
ZCZgzZ %6,y$
+LZ
: 4Z~x %Dz\WN Yy!*
6,\W

% ) {g7DN H : VrZ c*
g@*
Z CZ \WV
( 503&6)X g,
$J e{ T (
s**
,
k
igzZ 4Z ~ x {z e
$Zzg ( d) @0 Z0
}g yZ~gzZ D =Z
/
f LZQ D %
{zD>
Z 3qT\W:~yq
-ZX @*
y$
+
,
7NH:VrZX N ~
( 497&6) ? {6

] c*
wEZx **
x Z

'
,
X ( )'
,
( Z ) I: z T e
$Zzg ( d)dZ1Z
VgzZf LZ Z
# qe ( VeuV ) z {z
IgzZ 3g Veuz '
,
~ e
$Zzgq
-ZX 1 { T
( 501&6qzZ )X B;LZ

Reality Media Centre Lahore


176

175

f
e7VYx s Z

G
N
5
( { T) E
]gH
HY7 ( d)dZ1Z ( d cg Zuz Zg f [Z )
( 540&5)X 7`w:VrZ YY11
q)~KZ M Z
# :HwZ(d)vZ1Z~ {1Z
( 492&5)X 7`w:VrZ ? YN{ T~KZ H ;g
$ZzgtgzZ Y0
e
+Z { T]g
/Z @*
e
$Zzg 1
E
Xgz h Z{z [s ( a)C Z sZ
zq )tQ

{ T
zq )tgzZX Za ^:gzz: ]!*
X @*
ZaJ0
+Z^c*
@*
Za6J0
+ZkZd:
DOQUKO Vn] vm nE

? 8 ~
qVc*
~KZ M q
-Z ZwZ ( d)vZ1Z
( 497&5qzZ )X ]t7`w:
g z[{z:gzd:~ zg{ T e
$Zzg ( d)>
!ZZ
( 516&5)X V~

&Zp7
gzZ;

DgZ6,.
$zZ &Zp;z 7 c*
C M q
-Z ( d) vZ1Z
:( d)vZ1Z B
bgB; 6,
ux
z
bg:6,y
/kZgzZB
: k7,
7y M
H ! d
W} Z
e] ? $ ]] ? $ e] ? $ e! o $ n |^ q
^m] k ^ $ $ iF] e] ? $ ]]

DQQ Vh]u]KOOE

www.rmcpk.com

N {)z H gzZ w!*


]g7
; x
/Z ! d
W } Z :Q
( 531&3)X 7`w

'g]g
w''
,
]g
( d) g e
$Zzg 0yZ$( y'
,
Vg) [!*

;gg e \W~1 {7Xq


-Z= R
q
-Z\W:Y7
~'
,
~KZ W
/Z : ~ ? H C: VrZX V;g gzZ

VrZQX 7`w~ kZ :VrZX } q )


( 540&1)X @
*
7(Z~7:VrZ @*
(ZH Y7

VgH Y7 ( d)vZ1Z ~ e
$Zzg ( d)vZ1Z

'1(a}t ,z : VrZ YY H q ) ~'


,

( 540&5)X z: 1yZ Z

9**
yxgVgz

Y 9**
yxg VgzgzZ V-&
+
z e
$Zzg vZ1Z
( 560&5)X **
[a}g v&Zp~g v

z:Vg

7,r7ZgzZ:6,] (Vg e
$Zzg ( d)vZ1Z
G
( 516&5)X J 7
,
gggzZ 1( **
`Ql
)$ 7Z 1:

J 7,
:-gVg

kZY J 7,: - gVgKZ e


$Zzg ( d)0. ZZ
( 516&5)X ~kZ J 7
,
g g7ZX Za

Reality Media Centre Lahore


178

www.rmcpk.com
177

xLZ {z
rg hBkZZpkZZQ} Zz
Y N*
e Z
# Z Y qz~gZ Z Z
# gzZ Y {e kZ
(471&5)X
? :Zz+
M Z| (,
kZ\ M LH
k ^ $] ] kFv]:`e
$ M e
$ZzgQ1Z
YZ ~&
+
kZ~-TxLZ {zt ^m]
gzgk0*
LZkZ {zQX Y: d
$
kZgzZ Y ZkZ
N*
k0*
x LZZ N Y qzx c*
ZZ
# gzZ Y qz~g Z Z
+gzZ Y
( 481&5)X 7]gz b h

6,
g J ZT

k0*
yZY7 vZ1Z M q
-Z tYZ kmZ1Z
~hQ xZw:VrZ $
YgJZaVP~&
+
H
(468&5)X7`w g J Z~&
+
LZ:k
,

E
~&
+
~ ~ :Y7 ( d)vZ1Z ~ : B Z1Z
Y
@Z ~ :~ X b kZ : VrZ ? w'a }
( !Zj )X w'{za}g v7:VrZ ?V

V
( x Z ) gdZ1Z

]ZwH Y7 ( d) gdZ1Z ~ e
,
$Zzg Z0
E
V@ ( d)t : VrZX C t Vz%y G
5{8'g
( 324&5)X C: t{z1D Yk0*

V@\ MgzZ ( a)

$Zzg {gZgi
0 ~
~) ( d)Q1Z kZ e
V-ogzZ b gzZ ~
( a)vZwg :VrZ Y7
{zX 76q
-Zn ZgzZ ( a)vZ wg : ~X Zz n
gZ
Z <gzZyZ {zX ~&
+
yZ ( ;g Z% k) ]g
: H $ ~ wkZ \ vZ : VrZ Q C
t)V#( a)vZwggzZ J Z%kZ ^ Fj^
( 402&2)X ~~
eKZ( ;g Z%hy
? Y7
-HgzZ~y
x?Zz> }Zm9{ c*
ikZt
E4
X 7t
~~gyGwgc gzZ -GV
H~

~
VZgzZ z

]g
$Zzg {x
/Z ~ :Y7 (d)vZ1Z ~ e
k
{zgzZ ? { ~
Vg7 kZgzZ: V VC~ y!*
LZ {z !V; :VrZ ?V Y~
kZ(Z~ H X 7
( 392&4)X Zz
kZ 7~&
+
gzZ0*
yZ ]g{z e
$Zzg( d)Q1Z
(391&5)X ^
,Y%z~

^
,Y~x

~
~&
+
KZ x LZ Z
# D y ( d)vZ1 Z

Reality Media Centre Lahore


180

www.rmcpk.com
179

px **
T**
i Zz

-Z e
$Zzg( d)vZ1Z
= H **
i~ M k0*
/]gq
VrZ~0. ZZ]!*
kZX c*
WgZVrZX < u 0*
k\ h
+=gzZ gg
/
kq
-Z :kZ ? H **
i :Y7
~g7ZpKZgzZ c*
gZkZ 0*
Mq
-Z~
kZ \ M CZ ~ :
Z'
,k\ Z
# H{z 0*
6,o
(467&5)(b )~
t!n~[g:c*

0. ZZc*
4

D:IpaVgKZQ1Z

I4
gzZ c*
M M q
-Z k0*
( d)Q1Z Dy -G Z@0vZ1Z
\ M H:Y7kZX c*
g Z
^
,YakZVrZ HwZ0pb
CZ M kZ VrZ B^
,YZ 0V@ R LZgzZ e KZ
( 449&5)X f VgyyZY1:gzZ 1h{n

DIkZQ

g
0p{z vZ1Z ~ e
$Zzg/0
ZQ 8 { T]g~? C M 7xHz hgkZ :
@YsV2zgzZV(LZ
( 453&5)X *

glZgzZ

kZ ~ Y7 0 M q
-Z yZ ~ e
$Zzg G

~&
+
M kZgzZ
Hw **
o 15a ~&
+
k0*

{Z
+b {g M X 7:VrZX u **
i6,kZ H 1 q )
( 466&5)X}g lZ6
,
kZ ZgzZVZ

g 0*

o q )iq
-Z ]gq
-Z M q
-Z
HY7 ( d)vZ1Z

E
G
yp:x 5BZ{
7It {z Cx Z Z =gzZLZ ]g ]!*
t
kZ Xg @*
+y
h

e e Z Y 0 y l (Z {z C
gzZwEZaq]Z%Kw%zsgzZ+
M
KZ
+Z {z (p)& nq
-Z ]X} hg e Z
#
X x **
~g FgzZ C c*
i

{ Z: z:

$Zzg ( d)vZ1Z
T : (p Vg) {z e
( 451&5)X z~
VZ%gzZ z%e]g

g Zl Zp$

$a b p : ( d)vZ1Z ~ : wj P
kZ c*
gq
-ZX ~ e
$Zzgq
-ZX q
-Z : VrZ ? Hg Zl
( 457&5)X { c*
i
X uZz: ~e
$Zzgq
-Z

~g Z.

7`w~ p ~g Z.X e
$Zzg ( d) vZ1Z
( 462&5)X N ::
K zvV ZzykZtV;X
/8F
g @*
Z } kZgzZ @*M k0*
~g Z.yZ M q
-Z : G
6,5 Zg {z Hw]gkZ @*

BkZ {zq )
? YIC)"taeKZHgzZ

Reality Media Centre Lahore


182

www.rmcpk.com
181

 6mj 

E
4
]c*
ZzgkZs Z Z -G:Z
s =
g q Z w M :c*
$

( a)vZ wg e
$Zzg ( d)Q1Z
T Y yZZ { {z gzZ gz m
CZ
[H6,yZ Z
( 401&1)X_ i M
X
H r Zl
=T YyZZy
KZ z:VH~
[HgzZgz m
CZ kZ D f e
$Zzg ( d)vZ1Z
( 401&1)X[yJZ wT{zQ c*
Y
Z'
,

Z~7 )W x ( a)vZwgVH~
Z x vZ g]
'
,
!*
]t{zY x gzZ y M
]!*
t \vZ p 6 a
gzZ .
gzZ +F,y M
!] ^ $ m : \~g!*
y
X ZC
ig e
y May M
gzZ L L DPL(ON(NN(MS V]KQPE $ %
kZgzZD ( a)w MtwZQ X Zzq c*

? VY ~g g
E4
{zgzZ Dg
$u !*
i ( d)Q1Z -G
kZv ?gzZD 7, kZ w ~g gzZgkZ ( x w M )
X z c*
Yk0*
fw MgzZwgvZvZxkZ ZXDg Z
!nvZX Yuh}y MZ ~ ?
/Z
( 401&1)Xg Zg c*
gzZ 7]i YZkZ !nvZ 7]i YZkZ

ZnCZ Zrg q )Z
# '7`w VrZ @*
p6,
( 460&5)XA:kZgzZ

yj
) !*
e

]gq
-Z M q
-Z : yZ ~ e
$Zzg ( d)vZ1Z
~
KZ ~ : ]gX} kZp~
KZ {z gzZ
Hk0*
~KZ VZ]Ay$
+ZX} {z Le
Y}: 4Z~{ T~{ TKZt'}
{z @*

Zg7 kZ o : VrZ ? *
* H M kZ X V Cg e **
+~
$
( 467&5)X}

bg Z
^
,Y~gx Zw

kZ ~&
+
M q
-Z
HY7yZ e
$Zzg ( d)vZ1Z
X^
,YakZt1|za{z @*
I**
c*
aZi
( 470&5)X Yu 0*
|z @*
w'x {kZvZ1Z

^ Z

( { T) `
]gZ[:gz Kf ~ %Pt
( 497&5XA })X 7.
Y ZGgzZX ~ 7,
~f
]t Ct]!*
kZ=HX YYH7t Vf gzZ
X g p Z,ZV;

[z[%]YggzZV)

T e
$Zzg( d)vZ1Z
] :%kizgC
vZ !] fu^ jm ] ]u] ^] m u ] ]

gzZ @*
s { k
Hg ZD
:
gzZ V)g ZD
:
akZ \
{LkZgzZ *
@Y c*
pkZ y-gzZ Zgg ZD
:

( 519&2)X M
h}7yv{ k
H

Reality Media Centre Lahore


184

(a)vZwggzZ (wyZ]c*
ZzgZ~[Y ),gzZ
Z" kZ N Y w8}Z
\ M gzZ Z
/]Z f \ M g
$ q Z
? Hy
M 0*
3zgzZqg"

]Z\!*
yZQ ( t Q)vZ1Z ]c*
Zzg Z~ [ 
Q X .0Zd
WyZQX Q0.d
WyZQX
[Zx9{zV;q ?V]c*
Zzg~jgzZ ~ AZZ ZZ
X VDVyZ'
,
Z'
,
yZ~%gzZazDvt
+w )g fX? V]c*
Zzg yZgzZD ~u 
X CY !*
,
'
z{ n}i D: {z
/ZgzZ
@z ( k) { ? V]c*
Zzg ( h)
! Z 0 Z 
?V]c*
Zzg ( i)
? [Z wk0*
H
0. Z
1995 mD( tZ).
!*

www.rmcpk.com
183

&
V nZZ6,x!*
gzZ]Zy

z^LZt /GG
VH~
7x Wt Y _7,kZ =r
# ;g Zg e
7]i YZ ! nvZ ;g)Zg e {zakZX M
h7t6,
kZwgzZ Y
X 7]i YZkZ !nvZ
~ s ~jdZ1Z ~ e
$Zzg [Z }g
[Hg
$ q Z ~g H wkZ( d)t V Yy!*
6,\ M

VU i MgzZV JZw T Y7
Z'
,%gzZwg

~ e
$Zzg
/
Y7
Z'
,
~ e
$Zzg kZ )X [ g
/
Y7
Z'
,wg
c*
[Z VrZ ( Y
Z'
,
@*
qk0*

}uz {z Y7
Z'
,
DkZ
Zg
V H~)X @*
q k0*
}uz {z Y7
Z'
,
: i( a)9}g 6} HQ : Zuz
zkZ
/Z
k0*
}uz {z Y7
Z'
,kZ gzZ ( : gzZ ~
( 401X 402&1)X *
@Y
t~#
}
.V}uz[Z~ C
!*
~tVH~
H ? vt {zgzZn DyZ @*
X V ;g7
, vZ xsZ {z ]c*
Zzg KgzZ !*
t Ytt =r
#
X Zg@*
Z6,
zZy M

wZP~y
M

E4
[ -G x **
}Z
zx Z( a)vZwggzZ\vZ+Z
# 
6,
W]!*
tH7VYg
$ qZ ( a)vZwg~Z
gzZg
$ qZ ( a)vZwgX ,K]!*
h{zg7g6
?VYgkZ Z
/]Z f \ M
7,
, c*
]c*
ZzgyZaZgkZ ( t Q)vZ1Z H