Anda di halaman 1dari 12

SULIT

018

Bahagian A

[20 markah]
Jawab semuasoalan.
1

Rajah

menunjukkan

satu

kemahiran

proses

sains

Rajah 2 menunjukkan Alan dan adiknya membantu ibu mereka


mengasingkan
sudu
dan garpu sebelum
disimpan.

yang

dijalankan oleh Farah Auni.

Rajah 2
Rajah 1

Bunga raya berwarna merah


Bunga raya mempunyai lima
kelopak
Daun bunga raya berbentuk bujur

Berdasarkan maklumat di atas, apakah kemahiran proses sains


yang terlibat?
A
B
C
D

Memerhati
Mengelas
Meramal
Membuat inferens

Antara berikut, apakah kemahiran proses sains yang dijalankan


oleh Alan dan adiknya?
A
B
C
D

Mengukur dan menggunakan nombor


Mengelas
Berkomunikasi
Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul

SULIT

018

Rajah 3 menunjukkan satu aktiviti yang dijalankan oleh Anna dan

Joe.

Rajah 3
Antara ukuran berikut, yang manakah mewakili ketinggian Anna
dan Joe?

A
B
C
D
4

Anna
110 cm
94 cm
110 cm
94 cm

Rajah 4 menunjukkan satu peralatan sains.

Joe
110 cm
110 cm
94 cm
94 cm

Antara aktiviti berikut, yang manakah melibatkan kemahiran


proses sains mengukur dan menggunakan nombor?
A

Rajah 4
Antara berikut, yang manakah ialah lakaran yang tepa tbagi
peralatan sains ini?
A
C

B
D

SULIT

018

Rajah 5
6

Maklumat

berikut

menunjukkan

langkah-langkah

Apakah P?

untuk

membersihkan tabung uji.

A
B
C
D

Kumpulkan tabung uji yang kotor

Gigi
Gigi
Gigi
Gigi

geraham
kacip
taring
susu

Cuci tabung uji dengan sabun


8

Rajah 6 menunjukkan satu jenis gigi.

X
Keringkan tabung ujidengan kain
bersih
Apakah langkah X?
A
B
C
D
7

Keringkan tabung uji di bawah sinaran Matahari


Balut tabung uji menggunakan kertas
Letakkan tabung uji di dalam almari
Bilas tabung uji dengan air paip

Rajah 6

Rajah 5 menunjukkan satu set gigi kekal.

Antara berikut, yang manakah fungsi gigi di atas?


A
B
C
D

Memecahkan dan melumatkan makanan


Memotong makanan
Membelah makanan
Menyiat makanan

Rajah 7
J menunjukkan satu struktur gigi.

K
L

M
N

SULIT

018

A
B
C
D
Rajah 7

11

I dan II
I dan III
II dan III
III dan IV

Antaramakananberikut, yang manakahbaikuntukkesihatangigi?

Antara bahagian gigi berikut, yang manakah dilabelkan dengan


betul?

A
C
J
K
L
M
N

A
B
C
D
10

B
D

Saraf
Enamel
Dentin
Gusi
Salur darah

J dan K
K dan L
L dan M
M dan N

Maklumat manakah yang berkaitan dengan amalan penjagaan


kebersihan gigi?

12

Rajah 8 menunjukkan seekor haiwan.

I Berkumur setiap kali selepas makan


II

Menggunakan lidi untuk membersihkan sisa makanan yang

tertinggal di celahCelah gigi


III Berjumpa dengan doctor gigi setiap enam bulan sekali untuk
pemeriksaan
IV Menggosok gigi tanpa menggunakan ubat gigi

Rajah 8
Antara berikut, yang manakah merupakan litupan badan bagi
haiwan di atas?

SULIT

A
B
C
D
13

018

Berbulu pelepah
Bercangkerang
Berbulu
Bersisik

R
S

A
B
C
D

Berkaki
Rajah 10

Antara haiwan-haiwan berikut, yang manakah mewakili R dan S?

Rajah 9 menunjukkan tiga jenis haiwan, X, Y dan Z.

Berkuku tajam

R
Lembu
Helang
Rusa
Angsa

S
Ular
Cipan
Cacing
Siput

Z
Rajah 9

15

Antara haiwan berikut, yang manakah membiak dengan cara


bertelur?

Antara yang berikut, yang manakah betul berdasarkan tabiat


A

makan haiwan?

A
B
C
D
14

X
Herbivor
Karnivor
Omnivor
Herbivor

Y
Karnivor
Omnivor
Herbivor
Omnivor

Z
Omnivor
Herbivor
Karnivor
Karnivor

Rajah 10 menunjukkan dua ciri anggota badan bagi haiwan R dan


haiwan S

SULIT

018

Rajah 12
Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri kegigian bagi
16

haiwan ini?

Rajah 11 menunjukkan satu penyiasatan.


Lubang

A
B
C
D

Tidak mempunyai gigi kacip


Mempunyai gigi taring yang panjang dan tajam
Mempunyai gigi kacip taring yang pendek dan tumpul.
Mempunyai gigi kacip yang kuat dan gigi geraham yang
besar

Balangkaca
Berudu
Rajah 11

18

Rajah 13 menunjukkan seekor haiwan X.

Ramalkan apa yang akan berlaku pada berudu selepas dua hari.
A
B
C
D
17

Bertukar warna
Menjadi katak
Terus hidup
Mati

Rajah 12 menunjukkan struktur gigi bagi haiwan herbivor.


Rajah 13

SULIT

018

B
Antara berikut, yang manakah bahagian Q?
A
C
19

Tanduk
Kuku

B
D

Ekor
Sisik
C

Rajah 14 menunjukkan dua jenis haiwan.

D
Haiwan X

Haiwan Y

Rajah 14
Antara haiwan berikut, yang manakah hidup di habitat yang sama
seperti X dan Y?
20
Haiwan X
A

Haiwan Y

Rajah 15 menunjukkan haiwan Z

SULIT

018

Rajah 15

Antara berikut, yang manakah merupakan makanan bagi haiwan


Jadual 1

Z?
A
B
C
D

(a)

Daun dan buah-buahan


Ikan dan buah-buahan
Rumput dan serangga
Cacing dan bijirin

[1 markah]
(b)

BAHAGIAN A TAMAT

Berapa kerapkah Razhanani memberus gigi setiap hari?

[1 markah]
(c)

Bahagian B

Siapakah yang mempunyai paling banyak gigi yang reput?

[1 markah]

[30 markah]
Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas
soalan ini
Jawab semua soalan.

Siapakah yang tidak memberus gigi?

Jadual 1 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan ke atas


tiga orang murid.
Murid

Kekerapan memberus gigi

Bilangan gigi

Damia
Batrisya
Razhanan

setiap hari
0
1
3

yang reput
5
2
0

(d)
gigi.

Namakan dua alat yang digunakan untuk membersihkan

[2markah]
(e)
Berikan
kesihatan gigi.

satu

contoh

makanan

yang

penting

untuk

SULIT

[1 markah]

018

[1 markah]
(c)

Rajah 1 menunjukkan dua set kegigian manusia, iaitu set gigi M


dan set gigi N.

Set gigi M

Bilakah gigi M mula tumbuh?

[1 markah]

Set gigi N
(d)

Berapakah jumlah gigi dalam set gigi N?

[1 markah]
(e)
Nyatakan dua perbezaan di antara set gigi M dengan set
gigi N.

Rajah 1

(a)

Namakan set gigi M.

[1 markah]
(b)

Namakan set gigi N.

[2markah]

SULIT

10

018

(d)

Rajah 2 menunjukkan seekor haiwan R.

[1 markah]
Nyatakan tabiat makan haiwan R.

[1 markah]

(d)

Berikan dua contoh haiwan yang mempunyai tabiat makan

yang sama seperti

[2 markah]

Rajah 2
(a)

Apakah litupan badan bagi haiwan R?


4

Jadual 2 menunjukkan ketinggian empat orang murid.

[1 markah]
(b)

Murid
Adham
Aizuddin
Hazman
Isma

Nyatakan satu ciri anggota badan bagi haiwan R.

[1 markah]
(c)

haiwan R.

Bagaimanakah haiwan R membiak?

Ketinggian (Bilangan ensel)


19
17
20
25
Jadual 2

(a)

Siapakah yang paling rendah?

[1 markah]

SULIT

(b)

11

Siapakah yang paling tinggi?

[1 markah]

(c)

Berapakah ketinggian Isma?

[1 markah]
(d)

Berapakah perbezaan ketinggian Isma dan Adham?

[1 markah]
(e)
Nyatakan dua alat pengukur yang boleh digunakan untuk
mengukur ketinggian empat orang murid ini dengan lebih tepat.

[2markah]
5

Rajah 3 menunjukkan seekor haiwan X.

018

SULIT

12

018

Rajah 3
(a)
bagi haiwan

X.

Nyatakan habitat

[1 markah]
(b)

Nyatakan dua contoh makanan haiwan X.

[2markah]
(c)

Mengapakah haiwan X memerlukan gigi taring yang tajam?

[1 markah]
(d)

Ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya gigitaring

haiwan X dipotong.

[1 markah]
(e)

Selain mempunyai gigitaring yang tajam, apakah ciri

anggota badan yang ada pada haiwan X yang memudahkannya


mencari makanan?

[1 markah]

BAHAGIAN B TAMAT