Anda di halaman 1dari 7

Skema Pemarkahan Trial STPM 2014 semester 1

Bahagian A

1. B

11. A

2. D

12. A

3. A

13. C

4. B

14. C

5. B

15. D

6. D

16. A

7. C

17. C

8. C

18. D

9. B

19. C

10. D

20. A

Bahagian B
1.

a)

b)

i.

Perancangan pusat mengeluarkann barang awam pasaran bebas tidak mengeluarkan


barang awam (barang yang mengutungkan sahaja)
ii. PP Untuk tujuan kebajikan dan bukannya keuntungan. Pasaran bebas keuntungan
maksimum dan kepuasan maksimum.
iii. PP ..Agihan pendapatan lebih setara. Pasaran bebas tidak setara
iv. PP tiada persaingan tiada pembaziranmanakala PB ada persainag dan
pembaziran [2 x2]
i.
Agihan pendapatan yang tidak setara
Kerajaan cukai kepada orang kaya
- Subsidi kepada orang miskin
ii. Tidak mengeluarkan barang awam
- Kerajaan mengeluarkan barang awam
- Contoh padang permainan, tandas awam dll.

[4]

[6]

2.

a)

DD = kuantiti permintaan terhadap sesuatu barangan pada tingkat harga


SS = kuantiti penawaran terhadap seustu barangan pada tingkat harga tertentu
KP = kuantiti barang yang diminta adalah sama dengan kuantiti barang yang ditawarkan
pada suatu tingkat harga tertentu

[3]

b)
-keseimbangan asal titik E1. Hg asal P1
kuantiti asal Q1

HG
S1
D

-Hg kulit meningkat. SS daging lembu


meningkat. Keluk S1 beralih keS2

S2
P1

[1]

E1

P2

-keseimbangan baru E2 . Hg jatuh dari


P1 ke P2.. Kuantiti meningkat dari Q1 ke
Q2

E2

[1]

R=[1m].
0

Q1

Q2

Qty

-keseimbangan asal titik E1. Hg asal P1


kuantiti asal Q1
S
P1

-DD daging tempatan jatuh D1 ke D2

E1

P2

E2

-keseimbangan baru E2 . Hg jatuh dari


P1 ke P2.. Kuantiti jatuht dari Q1 ke
Q2
-Daging lembu tempatan adalah barang
pengganti dengan daging lembu import

D1
D2

R=[1m].
Q2

Q1

[1]

[1]

[1]

a)

Ey adalah mengukur darjah perubahan kuantiti yang diminta kesan daripada perubahan
pendapatan

Formula : Ey =

b)

4.

a)

b)

5.

a)

@..........

[1]

EC adalah mengukur darjah perubahan kuantiti yang diminta kesan daripada perubahan
hg barang lain

[1]

Formula : EC =

[1]

@..........

i. kewujudam barang pengganti


ii. kepentingan sesuatu barang
iii.peratus perbelanjaan daripada pendapatan
iv. factor jangka masa
v. tabiat pengguna/ ketagihan
vi.bilangan kegunaan sesuatu barang

E,B,D adalah faedah-faedah yang diperolehi oleh sesebuah firma hasil dari pengeluaran
secara besar-besaran yang berpunca daripada factor dalam firma itu sendiri yang
menyebabkan kos purata jangka panjang menurun. Contoh ekonomi pemasaran
E.B.L adalah faedah-faedah yang diperolehi oleh sesebuah firma hasil dari pengeluaran
secara besar-besaran yang berpunca daripada factor perkembangan industry
keseluruhannya yang menyebabkan kos purata jangka panjang menurun. Contoh
ekonomi insfrakstruktur
i. ekonomi pengurusan
ii. ekonomi pengkhususan
iii. ekonomi pemasaran
iv. ekonomi kewangan
vi. ekonomi teknikal

Kecekapan pengeluaran ialah satu keadaan dimana firma akan mengeluarkan barangbarang dan perkhidmatan sehingga harga barang menyamai kos purata minimum
(P = AC minimum)
Kecekapan peruntukan ialah satu keadaan firma yang memperuntukkan atau
menggunakan factor-faktor pengeluaran sehingga peringkat harga menyamai kos sut
firma itu. (P = MC)

b)

[1]

[6]

[1.5]

[1.5]

[7]

[1]

[1]

PPS dapat mencapai kecekapan pengeluaran kerana PPS mengeluarkan barang ditingkat
harga menyamai kos purata mimum.

[1]

Manakala PM tidak mencapai kecekapan kerana mengeluarkan barang pada tingkat kos
purata sedang menurun iaitu ditingkat harga lebih tinggi dari AC.

[1]

Maka tingkat keluaran PPS adalah lebih banyak daripada keluaran PM

[2]

PPS juga mencapai kecekapan peruntukan kerana ia menggunakan factor tersebut di


tingkat harga mmenyamai kos sut factor (P =MC)
Manakala P tidak mencapai kecekapan peruntukan kerana PM menggunakan factor
bukan ditingkat P =MC tetapi pada harga lebih tinggi daripada kos sut (P = MC)

6.

a)

[1]

[1]

Ini bermaksud firma PPS mencapai titik optimum social dan tidak ada pembaziran
factor

[1]

Manakala PM tidak mencapai titik optimum social dan berlaku pembaziran factor

[1]

PP ialah bayaran minimum yang perlu dibayar kepada factor tersebut bagi mengelakkan
factor tersebut digunakan untuk mengeluarkan barangan kedua terbaik

[1]

SE adalah bayaran lebihan yang dibayar kepada pemilik factor bagi mengelakkan factor
tersebut digunakan untuk mengeluarkan barangan kedua terbaik
b)
i.

Penawaran anjal sempurna


Jika SS anjal sempurna semua
bayaran adalah perolehan
pindahan. Tiada sewa ekonomi

10

PP
10

ii.

penawaran tak anjal sempurna


Jika SS tak anjal sempurna
semua bayaran adalah sewa
ekonomi. Tiada bayaran pindahan

15
SE

20

[1]

iii.

Penawaran anjal

PP lebih besar daripada sewa


ekonomi

10
SE
PP

iv.

penawaran anjal

SE > PP

SE
PP

v.

SS anjal satu

SE = PP
SE
PP

Bahagian C

7.

a)

Qd = Qs
100 2P = - 20 + 6P

[1]

120 = 8P
P = RM15

[1]

Qty = 100 2(15)


= 70 unit

b)

[1]

PA = RM5.00, QA = 90 unit
PB = RM20.00 , QB = 60 unit
ss =

[1]

60 90 5
x
20 5 90

[2]

= 0.33

c)

Qs = -20 + 6( p + 2)
= -8 + 6P

d)

[2]

Qd = 60
Qs = 100

[1]

Lebihan penawaran 100 60 = 40 unit

[1]

8.

a)
b)

[2]

Pada tingkat keluaran 20 unit


300 + 50(20) / 20 = RM65.00
Paksi
Keluk kos tetap
Keluk kos berubah dan
Keluk jumlah kos

[2]

d)

C1 = merupakan fungsi kos jangka panjang


Kerana semua kos nya adalah kos berubah

[1]
[1]

a)
b)

PPS
i)
MRP =MCF = W = RM10.00
Bilangan buruh 12 unit
ii)
TR = ARP x P
= 20 x 12
= RM240.00
iii) Untung = TR TC
= 240 (10 x12)
= RM120.00
Jika upah RM20 , bilangan buruh yang digunakan 0 unit kerana ACF lebih besar dari
ARP @ TC lebih besar dari TR @ firma rugi
Pada kadar upah RM22.00

[1]
[1]
[1]

c)

9.

Kos tetap malar/ tidak berubah pada setiap tingkat keluaran


Kos berubah bergantung kepada tingkat keluaran
Pada tingkat keluaran 12 unit
AC = TC/Q
300 + 50(12) / 12 = RM75.00

c)
d)

[1]
[1]
[1]
[1]

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]