KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG

)

TAHUN SEKOLAH KOD SEKOLAH

2009 SMK PONTIAN, PONTIAN JOHOR JEA 6011

PENGETUA / GURU BESAR EN JUHAIR BIN JUMAAT GURU PENOLONG KANAN 1 PN. HJH. ZAINURIAH HAJI AMAN BIDANG MATAPELAJARAN SAINS KEMASYARAKATAN PANITIA MATAPELAJARAN TINGKATAN / TAHUN GURU Guru Kanan MP Ketua Panitia Guru Mengajar PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4

EN. MOHAMAD FAZIR BIN MOHD SALLEH PN. NORAINI MOHD TOBI EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB
PN.NORSIDAH SAID

PN. NORRASHIDAH ABD JAMAL PN.ROODZITA ISMAIL
1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)
Ubah logo ppd kpd logo sekolah )

UJIAN BULANAN 1 / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 1 (UPPM1) UJIAN BULANAN 2 4hb April 2009

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 2 (UPPM2) April 2009 29hb UJIAN BULANAN 3 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 3 (UPPM3) PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM/PMR/UPSR UJIAN DIAGNOSTIK 1 UJIAN DIAGNOSTIK 2 GERAK GEMPUR 1 GERAK GEMPUR 2 PRA-PEPERIKSSAN PERTENGAHAN TAHUN PRA-PEPERIKSSAN AKHIR TAHUN KIA 2M 1. Ujian Penapisan 2. Ujian Pelepasan 1 3. Ujian Pelepasan 2 PROTIM Thaun 4 dan 6 1. Pra-Ujian 2. Psaca Ujian PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. Taklimat Calon 2. Jangka Masa Pelaksanaan 3. Tarikh Penghantaran Markah PBS ke LPM
2

16hb Mei 2009 14hb Okt 2009 9hb Sept 2009 15hb Jan 2009 Tiada 8hb Ogos 2009 12hb Okt 2009 Tiada Tiada

Tiada Tiada Tiada

Tiada Tiada

15hb Jan 2009 Jan 2009 ~ Jul 2010 Ogos 2010

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG) TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran) Headcount panitia Pend.Islam daerah )

MATA PELAJARAN TINGKATAN TINGKATAN 4

4 A Perkara Peperiksaan SPM/PMR/UPSR (Tahun terbaik) 2008 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas TOV (Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas OTI1 = TOV + (ETR - TOV)/3 OTI2 = TOV + (ETR -TOV)2/3 ETR (kiraan) ETR (pindaan) Perbezaan Jum. Pelajar 18 30 30 30 30 30 30 Bil 1 1 1 3 4 6 9 3 % 5.56 3.33 3.33 8.89 18.89 20.00 30.00 10.00 Bil 8 10 10 11 11 12 14 2 B %

3 C Bil 8 13 13 11 10 8 3 (5) %

2 D Bil 6 6 5 3 2 3 1 % -

1 LULUS Bil 17 30 30 29 29 28 29 1 % 94.44 100.00 100.00 128.89 291.11 186.67 62.14 -124.52 Bil

0 G/E % 1 5.56 1 1 2 1 (1) 0.36 0.71 1.07 1.61 0.54

GP

a b c d e f g h

44.44 33.33 33.33 42.22 95.56 60.00 46.67 -13.33

44.44 43.33 43.33 33.33 81.11 13.33 6.43 -6.90

5.60 3.40 6.60 3.00 2.60 2.20 1.30 -0.90

20.00 20.00 18.33 43.33 15.00 46.67 31.67

Disediakan oleh

Disahkan oleh

Disahkan oleh

……………………………….. Ketua Panitia 0

……………………………….. Guru Penolong Kanan 1/ Guru Kanan Mata Pelajaran SMK PONTIAN, PONTIAN JOHOR

……………………………….. Pengetua / Guru Besar SMK PONTIAN, PONTIAN JOHOR

3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Tilawah al-Quran ; Ayat bacaan; Ayat 1-10,Surah al-An'am Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Membaca surah al-An'am dengan betul mengikut hukum tajwid Membaca ayat yang ditentukan dengan fasih,lancar dan bertajwid Membaca al-Quran dengan tartil dan tadwir Menyatakan perkara yang membatalkan Iman Menyatakan faktor-faktor yang membatalkan Iman dari segi Iktikad,Perbuatan dan Perkataan Membezakan Iman Orang Fasik,Iman Orang Munafik dan Iman Sempurna Menyenaraikan jenis-jenis syirik Menghuraikan maksud syirik Menerangkan jenis-jenis syirik yang berlaku dalam masyarakat Menyebut lafaz niat Aras (Level) 1 2 3 1 Standard Minimum (s) 3 3 5 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 9 6 5 18 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 Sumbangsaran mengenai adab menmbaca al-Quran Penerangan Hukum Tajwid Latihtubi membaca al-Quran Sumbangansaran

M1

1.1.5.1 1.1.5.2 1.1.5.3

0 0 0 0

3 2 1 3

Aqidah; Perkara-perkara Yang Membatalkan Iman Dan Dalilnya

3.1.13.1

3.1.13.2 3.1.13.3 Aqidah ; Perkara membatalkan Iman ; Syirik 3.1.13.1 3.1.13.2 3.1.13.3 * Amali ; Solat Sunat Istikharah 1.4

2 3 1 2 3 1

3 2 2 5 2 2

0 0 0 0 0 0

2 1 3 2 1 3

6 2 6 10 2 6

0 0 0 0 0 0

Membuat Peta Minda Perkara membatalkan Iman Mengumpul Kerataan Akhbar dan Majalah Perbincangan dalam kumpulan Simulasi dua ketua yang berpengaruh dalam satu kelas Menyediakan buku skrap Menulis lafaz niat dan menghafaz niat

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

3

4

0 70 12.00

12 12

4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu M2 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Tilawah al-Quran ;ayat bacaan 11-20, surah al-An'am ayat Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 1.1.5.1 1.1.5.2 1.1.5.3 Membaca surah al-An'am dengan betul mengikut hukum tajwid Membaca ayat yang ditentukan dengan fasih,lancar dan bertajwid Membaca al-Quran dengan tartil dan tadwir Aras (Level) 1 2 3 1 2 3 1 Menerangkan kesan ibadat haji dan umrah terhadap individu 2 3 1 Standard Minimum (s) 3 3 5 3 3 3 6 3 4 2 Pencapaian (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pemberat (w) 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 Prestasi Standard (sw) 9 6 5 9 6 3 18 6 4 6 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sumbangsaran mengenai adab menmbaca al-Quran Penerangan Hukum Tajwid Latihtubi membaca al-Quran Gambar berkaitan ibadat haji dan umrah Memperdengarkan bacaan talbiah /kumpul iklan upah haji Forum/perbincangan Penerangan Kajian perpustakaan Perbincangan dalam kumpulan Sumbangsaran

Ibadat ; Haji dan Umrah ;Falsafah Haji 3.2.17.1.1 Menyatakan faedah haji kepada diri sendiri Dan Umrah 3.2.17.1.2 Menerangkan hikmah disyariatkan mengupah haji 3.2.17.1.3 Ibadat ; haji dan Umrah ; Konsep ibadat haji dan umrah serta dalil 3.2.17.2.1 3.2.17.2.2 Menyatakan faedah haji kepada negara dan umat Islam Menyatakan pengertian haji dan umrah

3.2.17.2.3 Membandingkan di antara haji dan umrah * Amali ; Solat Sunat Istikharah 1.4 Menyatakan tujuan solat sunat istikharah

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 72 0.00

0 0

5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Tilawah al-Quran ; Ayat kefahaman; ayat 6, surah al-An'am Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menyatakan maksud ayat secara keseluruhan/menjelaskan bentuk-bentuk balasan umat terdahulu Menerangkan langkah-langkah untuk menjamin nikmat Allah berterusan dalam kehidupan Menerangkan hikmah Allah membinasakan umat terdahulu/pengajaran ayat Menyatakan maksud Khulafa' alRasyidin/menyatakan perbezaan ciri-ciri kepimpinan 4 khalifah Membezakan sistem atau amalan pemerintahan antara keempat-empat khulafa' al-Rasyidin Merumuskan keberkesanan pemerintahan yang dijalankan oleh Khulafa' al-Rasyidin dalam pelbagai bidang Menerangkan cara perlantikan khalifah pada zaman Khulafa' al-Rasyidin dan sistem membuat keputusan Aras (Level) 1 Standard Minimum (s) 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 6 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Membaca ayat/menyalin semula ayat

M3

1.3.5.1

0

3

1.3.5.2 1.3.5.3 Tamadun Islam ; Pemerintahan Islam pada zaman Khulafa' al-Rasyidin 3.3.1.1 ( Ciri-ciri kepimpinan Khulafa' alRasyidin ) 3.3.1.2

2 3

3 3

0 0

2 1

6 3

0 0

Perbincangan dalam kumpulan Sumbangsaran

1

3

0

3

9

0

Menulis sejarah ringkas / kuiz berkumpulan

2

4

0

2

8

0

Membuat peta minda

3.3.1.3 3. Tamadun Islam ; Pemerintahan Islam pada zaman Khulafa' alRasyidin ( Sistem Pentadbiran Khulafa' Al-Rasyidin )

3

5

0

1

5

0

Perbincangan dalam kumpulan

3.3.2.1

1

4

0

3

12

0

Bercerita

3.3.2.2 3.3.2..3 1. * Amali ; Solat Sunat Istikharah 1.4

Menjelaskan kebaikan cara perlantikan khalifah dalam sistem pentadbiran Menghuraikan iktibar yang boleh didapati daripada memakmurkan rakyat dan negara Menyenaraikan cara solat sunat istikharah

2 3 1

2 2 5

0 0 0

2 1 3

4 2 15

0 0 0

lakonan/simulasi Pertandingan membuat poster/kain rentang/sepanduk Sumbangsaran/melakukan solat

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 70 0.00

0 0

6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu M4 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Membaca surah al-An'am dengan betul mengikut hukum tajwid Membaca ayat yang ditentukan dengan fasih,lancar dan bertajwid Membaca al-Quran dengan tartil dan tadwir Menyatakan adab berfikir dalam Islam Menghuraikan faedah mengamalkan adab berfikir menurut Islam Menghuraikan hikmah berfikir menurut Islam Aras (Level) 1 2 3 1 2 3 1 Standard Minimum (s) 3 3 5 3 3 3 5 Pencapaian (a) 0 0 0 0 0 0 0 Pemberat (w) 3 2 1 3 2 1 3 Prestasi Standard (sw) 9 6 5 9 6 3 15 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0 0 Sumbangsaran mengenai adab menmbaca al-Quran Bacaan contoh guru,pelajar terpilih,penerangan Hukum Tajwid Latihtubi membaca al-Quran Perbincangan kumpulan Membuat nota pesanan kepada rakan Membuat karangan ringkas tentang " berfikir sesaat lebih baik daripada beribadat seribu tahun " Melengkapkan peta kawasan yang dapat ditakluki tentera islam Perbincangan kumpulan

Tilawah al-Quran; ayat bacaan ; ayat 1.1.5.1 21-30 ,Surah al-An'am 1.1.5.2 1.1.5.3 Adab dan akhlak Islamiah; Adab Berfikir 4.1.6.1 4.1.6.2 4.1.6.3

Menjelaskan cara penyebaran Islam di zaman Tamadun Islam ;Penyebaran Islam di 3.3.10.3.1 Khulafa' al-Rasyidin zaman Khulafa' al-Rasyidin 3.3.10.3.2 Menyatakan usaha dan tanggungjawab Khulafa' alRasyidin terhadap wilayah takluknya

2

3

0

2

6

0

Merumuskan kegemilangan pentadbiran Khulafa' al3.3.10.3.3 Rasyidin dan perluasan penyebaran Islam di zaman mereka * Amali ; Doa harian solat ) ( selepas Membaca doa dengan fasih

3 1

3 3

0 0

1 3

3 9

0 0

Perbincangan kumpulan Menulis dan menghafaz doa selepas solat

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 71 0.00

0 0

7

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu M5 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Membaca surah al-An'am dengan betul mengikut hukum tajwid Membaca ayat yang ditentukan dengan fasih,lancar dan bertajwid Membaca al-Quran dengan tartil dan tadwir Aras (Level) 1 2 3 1 2 3 Standard Minimum (s) 3 3 5 5 5 5 Pencapaian (a) 0 0 0 0 0 0 Pemberat (w) 3 2 1 3 2 1 Prestasi Standard (sw) 9 6 5 15 10 5 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0 Sumbangsaran mengenai adab menmbaca al-Quran Bacaan contoh guru,pelajar terpilih,penerangan Hukum Tajwid Latihtubi membaca al-Quran Soal jawab, sumbangsaran Mengumpul maklumat Mengalunkan zikir munajat,perbincangan kumpulan

Tilawah al-Quran ; ayat bacaan; ayat 1.1.5.1 31-40 surah al-An'am 1.1.5.2 1.1.5.3 Aqidah ; Perkara Membatalkan Iman ;Kufur

3.1.13.2.1 Menyatakan pengertian kufur,jenis kufur Menyenaraikan perbuatan yang boleh membawa 3.1.13.2.2 kekufuran Menghuraikan faktor dalaman dan luaran yang 3.1.13.2.3 membawa kepada kekufuran,menyatakan akibat kekufuran Menyatakan maksud murtad,hukuman ke atas orang 3.1.13.3.1 murtad,langkah mengelak diri dari murtad Menerangkan hikmah disyariatkan hukuman berat 3.1.13.3.2 ke atas orang murtad,menerangkan faktor dalaman dan luaran yang membawa kepada murtad 3.1.13.3.3 Menerangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah murtad terhadap seseorang Menyebut lafaz niat

Aqidah ; Perkara membatlkan Iman ;Murtad

1

3

0

3

9

0

Perbincangan kumpulan

2

3

0

2

6

0

Mengumpul maklumat murtad dari akhbar , membuat buku skrap secara berkumpulan

3 1

3 2

0 0

1 3

3 6

0 0

soal selidik maklumat murid tentang pengetahuan murtad Menulis lafaz niat dan membacanya

1.* Amali ; Solat Sunat tahajjud

1

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 74 0.00

0 0

8

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu M6 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Membaca surah al-An'am dengan betul mengikut hukum tajwid Membaca ayat yang ditentukan dengan fasih,lancar dan bertajwid Membaca al-Quran dengan tartil dan tadwir Menyatakan syarat wajib haji,rukun haji dan umrah Memahami kesilapan yang sering dilakukan semasa ibadat haji dan umrah Menerangkan adab sopan semasa mengerjakan haji dan umrah Menyatakan sunat haji dan umrah, menerangkan kesan melakukan perkara sunat haji dan umrah kepada individu Menghafaz lafaz niat Aras (Level) 1 2 3 1 2 3 1 1 Standard Minimum (s) 3 3 5 7 4 3 4 2 Pencapaian (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 Pemberat (w) 3 2 1 3 2 1 3 3 Prestasi Standard (sw) 9 6 5 21 8 3 12 6 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0 0 0 Sumbangsaran mengenai adab menmbaca al-Quran Bacaan contoh guru,pelajar terpilih,penerangan Hukum Tajwid Latihtubi membaca al-Quran Membuat peta minda Bercerita tentang pengalaman meraikan bakal haji Menemubual jemaah haji yang baru pulang dari Mekah dan bercerita kepada rakan-rakan Menyediakan senarai semak dan melabelkan Tasmik oleh rakan dan guru

Tilawah al-Quran ; ayat bacaan; ayat 1.1.5.1 31-40 surah al-An'am 1.1.5.2 1.1.5.3 Ibadat ; Haji dan Umrah ;Syarat wajib 3.2.17.2 dan rukun haji dan umrah 3.2.17.3 3..2.17.3 3.2.17.2 1.* Amali ; Solat Sunat tahajjud 1

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 70 0.00

0 0

9

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Membaca surah al-An'am dengan betul mengikut hukum tajwid Membaca ayat yang ditentukan dengan fasih,lancar dan bertajwid Membaca al-Quran dengan tartil dan tadwir Menjelaskan adab berhias diri menurut Islam, menyatakan amalan berhias diri yang tidak beradab Menjelaskan hikmah berhias diri, menerangkan maksud hadis " sesungguhnya Allah suka pada sesuatu yang cantik " Menerangkan implikasi orang yang tidak mementingkan kekemasan diri Membaca hadis dengan betul,menyatakan maksud hadis secara ijmal,menyatakan perbezaan makanan,minuman dan pakaian yang halal dan haram Menjelaskan isi utama dalam hadis,menjelaskan ciriciri makanan dan minuman yang halal dan haram Menerangkan pengajaran hadis Menerangkan tujuan solat Aras (Level) 1 2 3 1 Standard Minimum (s) 3 3 5 4 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 9 6 5 12 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 Bacaan contoh guru,pelajar terpilih,penerangan Hukum Tajwid Latihtubi membaca al-Quran Semakan bacaan oleh guru, ketua kumpulan Kajian kes ' trend berpakaian remaja masa kini' Membandingbeza perhiasan yang diharuskan dan diharamkan oleh islam Pertandingan membuat buku skrap busana Muslimah

M7

Tilawah al-Quran ; ayat bacaan; 1.1.5.1 ayat 41 - 50 surah al-An'am 1.1.5.2 1.1.5.3 Adab dan Akhlak Islamiah; Adab berhias diri 4.1.7.1

0 0 0 0

3 2 1 3

4.1.7.2 4.1.7.3 Hadis Kefahaman; Hindarkan makanan haram

2 3

3 3

0 0

2 1

6 3

0 0

2.4.7.1.1

1

4

0

3

12

0

Membaca hadis, sumbangsaran

2.4.7.1.2 2.4.7.1.3 1

2 3 1

4 2 3

0 0 0

2 1 3

8 2 9

0 0 0

Kerja kumpulan ; mengenalpasti syarikat makanan milik bumiputera dan hasil produk mereka Perbincangan kumpulan Soaljawab,melakukan solat

* Amali ; Solat Sunat tahajjud

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 72 0.00

0 0

10

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Membaca surah al-An'am dengan betul mengikut hukum tajwid Membaca ayat yang ditentukan dengan fasih,lancar dan bertajwid Membaca al-Quran dengan tartil dan tadwir Aras (Level) 1 2 3 Standard Minimum (s) 3 3 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 9 6 5 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 Bacaan contoh guru,pelajar terpilih,penerangan Hukum Tajwid Latihtubi membaca al-Quran Semakan bacaan oleh guru, ketua kumpulan

M8

Tilawah al-Quran ; ayat bacaan; 1.1.5.1 ayat 51 - 65 surah al-An'am 1.1.5.2 1.1.5.3 Akidah ; Perkara membatalkan Iman ;Khurafat

0 0 0

3 2 1

Menyatakan pengertian khurafat,bentuk-bentuk amalan khurafat dalam masyarakat,menerangkan 3.1.13.4.1 cara menghindarkan diri dari kepercayaan dan amalan khurafat

1

5

0

3

15

0

Perbincangan bersama pelajar

Menjelaskan sebab berlaku khurafat dalam 3.1.13.4.2 masyarakat, menghuraikan akibat khurafat terhadap diri, keluarga dan masyarakat Menjelaskan cara mengatasi amalan khurafat dalam 3.1.13.4.3 masyarakat Menyatakan maksud sihir,menerangkan bentuk/contoh amalan sihir,menyatakan punca Akidah ; Perkara membatalkan Iman ; 3.1.13.5.1 berlaku sihir dalam masyarakat, menjelaskan cara Sihir mengelak diri daripada amalan sihir 3.1.13.5.2 Menghuraikan hikmah pengharaman sihir Menerangkan akibat kepercayaan sihir terhadap 3.1.13.5.3 individu, masyarakat dan negara,menerangkan cara mengelak diri daripada terkena sihir * Amali ; Solat Sunat Gerhana Matahari 1 Menyebut lafaz niat solat

2 3

4 2

0 0

2 1

8 2

0 0

Kajian kes ; amalan khurafat dalam masyarakat Sumbangsaran

1

5

0

3

15

0

Perbincangan dan sumbangsaran

2

2

0

2

4

0

Mengumpul maklumat bentuk sihir dari bahan bacaan

3

4

0

1

4

0

Menghafaz doa atau ayat untuk mengelak sihir

1

2

0

3

6

0

Menyalin doa dan menghafaz niat solat

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 74 0.00

0 0

11

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Tilawah al-Quran ; ayat hafazan ; ayat 162-163, surah al-An'am Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) 1 2 3 1 2 3 Standard Minimum (s) 3 2 2 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 9 4 2 9 6 3 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0 Guru memperdengarkan bacaan ayat dan pelajar mengikut bacaan beramai-ramai,pelajar dibahagikan mengikut beberapa kumpulan Latihtubi menghafaz Menerangkan cara mengukuhkan ingatan terhadap ayat Sumbangsaran Perbincangan bersama murid Menulis rencana amalan nifak dalam masyarakat Menyenaraikan peralatan ketenteraan,menyenaraikan pangkat dalam organisasi ketenteraan Malaysia Menyertai Unit Berunifom Sekolah Perbincangan bersama murid Sumbangsaran

M9

1.2.5.1 1.2.5.2

Menghafaz dengan bacaan bertajwid Menghafaz dengan bacaan bertajwid dan lancar

0 0 0 0 0 0

3 2 1 3 2 1

Menghafaz dengan bacaan bertajwid,fasih dan 1.2.5.3 lancar Aqidah ; Perkara Yang Membatalkan Menyatakan maksud nifak,menyenaraikan ciri-ciri 3.1.13.6.1 Iman ; Nifak nifak 3.1.13.6.2 Menyatakan kesan buruk nifak terhadap diri sendiri Menyatakan langkah mengawal diri dari bersifat 3.1.13.6.3 nifak Menerangkan peristiwa yang membawa kepada penubuhan kerajaan Bani Umaiyah,menyatakan 3..3.11.1.1 perkembangan ketenteraan pada zaman Bani Umaiyah Menjelaskan peranan setiap unit dalam organisasi ketenteraan Bani Unaiyah Membandingkan organisasi ketenteraan zaman 3.3.11.1.3 Umaiyah dan Khulafa' al-Rasyidin 3.3.11.1.2 * Amali ; Solat Sunat Gerhana Matahari 1 Menerangkan tujuan solat

Tamadun Islam ; Perkembangan ketenteraan pada zaman Bani Umaiyah

1

7

0

3

21

0

2 3 1

4 4 2

0 0 0

2 1 3

8 4 6

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 72 0.00

0 0

12

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) 1 2 3 1 Standard Minimum (s) 2 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 6 6 3 9 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 Membaca ayat demi ayat secara individu dengan disemak oleh guru Membaca ayat demi ayat dengan memberi penekanan hukum tajwid Penerangan hukum tajwid Menghadiahkan "al-fatehah" kepada tokoh ilmuan

M10

Tilawah al-quran ; ayat bacaan ; ayat 1.1.5.2.1 1-11, surah al-Mukminun 1.1.5.2.2 1.1.5.2.3 Tamadun Islam; Perkembangan Pendidikan pada zaman Bani Umaiyah 2.3.11.2.1

Membaca ayat dengan betul mengikut hukum tajwid Membaca ayat yang ditentukan dengan fasih,lancar dan bertajwid Membaca ayat dengan tartil dan tadwir Menyatakan perkembangan pendidikan zaman Umaiyah,menyatakan bidang-bidang ilmu zaman Umaiyah Menjelaskan peranan institusi pendidikan zaman Umaiyah , menjelaskan kegiatan ad-Tadwin di zaman Umaiyah Menghuraikan kesan perkembangan pendidikan pada zaman Umaiyah terhadap pendidikan masa kini Menyatakan sektor ekonomi utama zaman Umaiyah, menyatakan sumber kewangan negara

0 0 0 0

3 2 1 3

2.3.11.2.2

2

4

0

2

8

0

Kursus dalaman teknik belajar berkesan

2.3.11.2.3 Tamadun Islam ; Perkembangan Ekonomi pada zaman Bani Umaiyah

3

3

0

1

3

0

Mengadakan kempen minat membaca teks jawi

2.3.11.3.1

1

4

0

3

12

0

Membuat peta minda

Menjelaskan aktiviti sektor utama ekonomi zaman 2.3.11.3.2 Umaiyah,menjelaskan peranan BaitulMal sebagai pengurus harta negara Menghuraikan pelaksanaan sistem cukai kharaj 2.3.11.3.3 pada zaman Umaiyah * Amali ; Solat Sunat Gerhana Matahari 1 Menerangkan cara-cara solat

2 3 1

4 3 4

0 0 0

2 1 3

8 3 12

0 0 0

Kuiz Teka silang kata Perbincangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 70 0.00

0 0

13

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menerangkan maksud ayat secara ijmal,menerangkan kandungan perbendaharaan Allah yang dicapai oleh pancaindera manusia,menyatakan perkara ghaib yang terkandung di dalam ayat Menjelaskan sebab-sebab manusia memerlukan pimpinan wahyu dan para rasul Membezakan antara wahyu dan akal, mengkategorikan antara orang yang celik dengan orang yang sesat,menjelaskan pengajaran ayat Menyatakan adab menjaga orang sakit,menerangkan keperluan orang sakit Menerangkan sebab-sebab perlunya beradab ketika menjaga orang sakit,menjelaskan sikap yang perlu diamalkan ketika menjaga orang sakit Menghuraikan akibat tidak beradab ketika menjaga orang sakit Menyatakan cara beradab dalam amar makruf nahi munkar,menyatakan tingkah laku yang tidak beradab dalam amar makruf nahi munkar Menerangkan sebab-sebab wajib amar makruf nahi munkar,menyatakan hikmah amar makruf nahi munkar Menjelaskan akibat meninggalkan amar makruf dan melakukan nahi munkar,menjelaskan teknik amar makruf nahi munkar Melakukan solat sunat Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

M11

Tilawah al-Quran ; ayat kefahaman ; ayat 50, surah al-An'am

1.3.5.1

1

4

0

3

12

0

Membaca ayat dengan fsih dan lancar,penjelasan makna perkataan, menulis maksud ayat

1.3.5.2

2

3

0

2

6

0

Perbincangan kumpulan

1.3.5.3 Adab dan Akhlak Islamiah ; Adab menjaga orang sakit

3

5

0

1

5

0

Sumbangsaran

4.1.8.1

1

4

0

3

12

0

Bercerita pengalaman menjaga orang sakit

4.1.8.2

2

3

0

2

6

0

Simulasi menjaga orang sakit

4.1.8.3 Adab dan Akhlak Islamiah ; Adab Amar Makruf Nahi Munkar

3

2

0

1

2

0

Mengadakan kutipan derma untuk kebajikan

4.2.5.1

1

4

0

3

12

0

Mengumpul keratan akhbar ' gejala keruntuhan akhlak

4.2.5.2

2

3

0

2

6

0

Sumbangsaran,forum

4.2.5.3 * Amali ; Solat Sunat Gerhana Matahari

3

3

0

1

3

0

Senarai semak perkara munkar di sekolah

1

1

2

0

3

6

0

Simulasi solat

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 70 0.00

0 0

14

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu M12 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Membaca ayat dengan betul mengikut hukum tajwid Membaca ayat yang ditentukan dengan fasih,lancar dan bertajwid Membaca ayat dengan tartil dan tadwir Aras (Level) 1 2 3 Standard Minimum (s) 2 3 3 Pencapaian (a) 0 0 0 Pemberat (w) 3 2 1 Prestasi Standard (sw) 6 6 3 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 Membaca ayat demi ayat secara individu dengan disemak oleh guru Membaca ayat demi ayat dengan memberi penekanan hukum tajwid Penerangan hukum tajwid

Tilawah al-quran ; ayat bacaan ; ayat 1.1.5.2.1 12-22, surah al-Mukminun 1.1.5.2.2 1.1.5.2.3 Ibadat ; Haji dan Umrah ; Wajib Haji dan Umrah serta Perkara Yang dilarang Semasa Berihram

Menyatakan perkara wajib haji dan umrah serta cara melakukannya,menyatakan perkara yang dilarang 3.2.17.3.1 semasa berihram,menerangkan pengertian,hukum dan jenis dam Menerangkan hikmah meninggalkan perkara yang dilarang semasa berihram,menerangkan sebab hikmah dilarang dan faedah meninggalkannya semasa berihrram

1

12

0

3

36

0

Perbincangan

3..2.17.3.2

2

6

0

2

12

0

Penerangan guru

Menyatakan hikmah disyariatkan dam,merumuskan 3.2.17.3.3 dam dalam ibadat haji dan kepentingannya terhadap kesempurnaan ibadat haji * Amali ; Solat Sunat Gerhana Matahari 1 Menyebut lafaz niat secara hafaz ,menerangkan cara-cara solat

3

4

0

1

4

0

Membuat carta mengenai bahagian dam

1

3

0

3

9

0

Tasmik oleh guru

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 76 0.00

0 0

15

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Tilawah al-Quran ; ayat kefahaman ; ayat 70, surah al-An'am Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menerangkan maksud ayat secara keseluruhan,ciiriciri kumpulan yang mempersendakan agama, Menghuraikan balasan mereka yang tertipu dengan kehidupan dunia,wasatiah dalam kehidupan seharian sama ada semasa belajar atau bekerja Menjelaskan orang yang mempermainkan agama, menjelaskan cara-cara menjauhkan diri dari terjerumus dengan kumpulan yang mempersendakan agama Mengetahui pengertian dosa besar dan dalilnya, Menyatakan contoh dosa besar yang merosakkan iman,menghuraikan implikasi melakukan dosa besar Menerangkan perbezaan antara dosa kecil dan dosa besar,menghuraikan cara membersihkan diri dari dosa besar,menerangkan faktor yang mendorong seseorang melakukan dosa besar Aras (Level) 1 Standard Minimum (s) 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 9 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Membaca surah al-An'am dengan fasih,menerangkan maksud perkataan dan ayat

M13

1.3.5.1

0

3

1.3.5.2

2

4

0

2

8

0

Perbincangan kumpulan

1.3.5.3 Aqidah ; Dosa-dosa besar yang merosakkan iman dan kesannya

3

4

0

1

4

0

Kajian perpustakaan

3.1.14.1 3.1.14.2

1 2

3 4

0 0

3 2

9 8

0 0

Perbincangan kumpulan Tunjuk cara solat sunat taubat

3.1.14.3

3

6

0

1

6

0

Membuat carta perbandingan dalam tulisan jawi

Menjelaskan perbuatan yang terkandung di dalam Aqidah ; Dosa-dosa besar yang maksud menghina dan menderhaka merosakkan Iman ; (1)Menghina dan 3.1.14.1.2 ibubapa,menipu dan berbohong menderhaka ibubapa,(2)menipu dan berbohong Menghuraikan akibat perbuatan terhadap individu dan masyarakat,menjelaskan sebab berlaku perbuatan menderhaka ibubapa,menjelaskan cara berbakti kepada ibubapa Menjelaskan ciri-ciri orang yang taat dengan orang yang menderhaka kepada ibubapa,menjelaskan kesan orang yang bercakap bohong dengan orang yang bercakap benar, Melakukan solat sunat

1

3

0

3

9

0

Bercerita pengalaman menziarahi rumah orang-orang tua atau pengalaman melalui pembacaan

3.1.14.1.2

2

4

0

2

8

0

Menghafaz doa kesejahteraan ibubapa

3.1.14.1.3

3

4

0

1

4

0

Perbincangan kumpulan

* Amali ; Solat Sunat Gerhana Matahari

1

1

2

0

3

6

0

Simulasi solat

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 71 0.00

0 0

16

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menerangkan maksud ayat secara keseluruhan,membezakan kumpulan yang mendapat hidayah dengan tidak mendapat hidayah Menjelaskan cara-cara memperolehi hidayah,menghuraikan tanda golongan yang memperolehi hidayah dengan golongan yang sesat Menghuraikan kesan orang yang mendapat hidayah dengan orang yang tidak mendapat hidayah,membandingkan sikap orang yang mendapat hidayah dengan tidak mendapat hidayah Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) Membaca surah al-An'am dengan fasih,menerangkan maksud perkataan dan ayat

M14

Tilawah al-Quran ; ayat 1.3.5.1 kefahaman ; ayat 125 , surah al-An'am

1

4

0

3

12

0

1.3.5.2

2

3

0

2

6

0

Perbincangan kumpulan

1.3.5.3

3

4

0

1

4

0

Kajian perpustakaan

Ibadat ; Haji dan Umrah ; Cara mengerjakan ibadat haji dan umrah

Menyatakan cara mengerjakan haji tamattuk,qiran 2.2.17.5.1 dan ifrad,mmenyatakan cara pemilihan haji terhadap peribadi Membezakan haji ifrad,tamattuk dan 2.2.17.5.2 qiran,membezakan antara haji dan umrah 2.2.17.5.3 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan haji dan umrah serta ketiga-tiga jenis haji tersebut Menerangkan tentang maksud dan hukum sembelihan,menyatakan tentang rukun dan syarat sah sembelihan,menyatakan perkara sunat dan makruh sembelihan Menjelaskan hikmah penyembelihan yang telah disyariatkan Menyelesaikan masalah berkaitan dengan sembelihan dari aspek cara menyembelih,alat penyembelihan,binatang yang boleh disembelih dan haram disebelih Menyebut lafaz niat

1 2 3

4 4 3

0 0 0

3 2 1

12 8 3

0 0 0

Membuat peta minda Membuat carta aliran Menonton CD /DVD cara mengerjakan haji

1.2.18 Ibadat ; Sembelihan

1.2.18.1

1

7

0

3

21

0

Perbincangan dalam kumpulan

1.2.18.2

2

2

0

2

4

0

Sumbangsaran

1.2.18.3 * Amali ; Solat Sunat Tasbih 1

3 1

4 1

0 0

1 3

4 3

Kuiz Membaca lafaz niat berulang-ulang

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 77 0.00

0 0

17

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu M15 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Membaca ayat dengan betul mengikut hukum tajwid Membaca ayat yang ditentukan dengan fasih,lancar dan bertajwid Membaca ayat dengan tartil dan tadwir Aras (Level) 1 2 3 1 2 Standard Minimum (s) 2 3 4 4 5 Pencapaian (a) 0 0 0 0 0 Pemberat (w) 3 2 1 3 2 Prestasi Standard (sw) 6 6 4 12 10 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 Membaca ayat demi ayat secara individu dengan disemak oleh guru Membaca ayat demi ayat dengan memberi penekanan hukum tajwid Penerangan hukum tajwid,latihtubi membaca al-Quran Mmenonton CD jejak rasul Kajian perpustakaan

Tilawah al-quran ; ayat bacaan ; ayat 1.1.5.2.1 23 -35, surah al-Mukminun 1.1.5.2.2 1.1.5.2.3 Kegemilangan Tamadun Islam pada zaman Umaiyah

Menyatakan faktor kegemilangan Islam zaman 3.3.11.4.1 Umaiyah Menjelaskan kegemilangan tamadun Islam zaman 3.3.11.4.2 Umaiyah,menjelaskan kegemilangan tamadun Islam zaman Umar Abd Aziz Menghuraikan kesan-kesan positif daripada kegemilangan tamadun Islam zaman Umaiyah 3.3.11.4.3 ,menjelaskan peranan generasi sekarang dalam usaha mengembalikan kecemerlangan tamadun Islam

3

4

0

1

4

0

Perbincangan kumpulan

Faktor-faktor kemerosotan kerajaan Bani Umaiyah

3.3.11.5.1

Menyatakan faktor yang membawa kepada kejatuhan kerajaan Bani Umaiyah

1

4

0

3

12

0

Sumbangsaran

Menghuraikan faktor-faktor kemerosotan kerajaan 3.3.11.5.2 Bani Umaiyah,menjelaskan iktibar daripada kemerosotan kerajaan Bani Umaiyah Merumuskan bahawa kestabilan sesebuah negara 3.3.11.5.3 bergantung kepada kerjasama antara ilmuan dan pemimpin 1 Menghafaz lafaz niat beserta maksud

2

4

0

2

8

0

Kajian perpustakaan

3 1

3 2

0 0

1 3

3 6

0

Polio berkumpulan Tasmik oleh rakan dan guru

* Amali ; Solat Sunat Tasbih

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 71 0.00

0 0

18

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu M16 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Membaca ayat dengan betul mengikut hukum tajwid Membaca ayat yang ditentukan dengan fasih,lancar dan bertajwid Membaca ayat dengan tartil dan tadwir Menyatakan cara beradab di tempat rekreasi,menyatakan tiingkahlaku tidak beradab di tempat rekreasi Menyenaraikan kegunaan tempat rekreasi,menjelaskan cara menggunakan tempat rekreasi dengan betul Menghuraikan hikmah beradab semasa berada di tempat rekreasi,menceritakan ciri-ciri pembinaan tempat rekreasi yang baik Menyatakan adab menjaga kemudahan awam,menyatakan tingkahlaku tidak beradab terhadap kemudahan awam Menyatakan kelebihan dan kepentingan kemudahan awam terhadap individu,masyarakat dan negara,menjelaskan cara menggunakan kemudahan awam Menganalisa langkah-langkah mengatasi kerosakan kemudahan awam Menerangkan cara- cara solat Aras (Level) 1 2 3 1 Standard Minimum (s) 2 3 3 3 Pencapaian (a) 0 0 0 0 Pemberat (w) 3 2 1 3 Prestasi Standard (sw) 6 6 3 9 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 Membaca ayat demi ayat secara individu dengan disemak oleh guru Membaca ayat demi ayat dengan memberi penekanan hukum tajwid Penerangan hukum tajwid Membina mural, membuat taman mini di sekolah

Tilawah al-quran ; ayat bacaan ; ayat 1.1.5.3.1 1 - 11, surah Luqman 1.1.5.3.2 1.1.5.3.3 Adab dan Akhlak Islamiah ; Adab di tempat rekreasi 4.2.6.1

4.2.6.2

2

4

0

2

8

0

Bercerita pengalaman melawat tempat rekreasi

4..2.6.3 Adab dan Akhlak Islamiah ; Adab menjaga kemudahan awam

3

4

0

1

4

0

Bergotong royong menanam pokok di sekolah

4.2.7.1

1

4

0

3

12

0

Mengumpul keratan akhbar tentang kemudahan awam

4.2.7.2

2

4

0

2

8

0

Pertandingan melukis kemudahan awam

4.2.7.3 * Amali ; Solat Sunat Tasbih 1

3 1

3 4

0 0

1 3

3 12

0

Perbincangan dalam kumpulan Tasmik oleh rakan dan guru

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 71 0.00

0 0

19

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) 1 2 3 1 Standard Minimum (s) 2 2 2 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 6 4 2 15 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 Guru memperdengarkan bacaan ayat hafazan,beberapa orang pelajar membaca dan diikuti beramai-ramai Mengamalkan kaedah menghafaz al-Quran Tasmik oleh naqib dan guru Perbincangan

M17

Tilawah al-Quran; ayat hafazan ; 1.2.6.1 ayat 1 - 11,surah al-Mukminun 1.2.6.2 1.2.6.3 Aqidah; Dosa-dosa besar yang merosakkan iman dan kesannya ; (3)mencuri,(4)menagih dadah, (5)minum arak

Menghafaz dengan bacaan bertajwid Menghafaz dengan bacaan bertajwid Menghafaz dengan bacaan bertajwid

0 0 0 0

3 2 1 3

Menyatakan maksud mencuri,menagih dadah dan 3.1.14.2/3/ minum arak dari segi syarak,menyatakan bahaya 4.1 yang timbul hasil dari perbuatan tersebut Menerangkan sebab berlaku perbuatan tersebut,menyatakan hukuman yang telah 3.1.14.3/4/ ditetapkan di dalam al-Quran terhadap perbuatan 5 tersebut,menerangkan syarat untuk mensabitkan seseorang dengan hukuman yang ditetapkan Menghuraikan langkah dan strategik untuk 3.1.143/4/ menangani masalah ketagihan arak dan 5 dadah,menerangkan implikasi perbuatan tersebut individu,masyarakat dan negara Mengetahui pengertian qazaf,zina,liwat dan musahaqah 3.1.14.2.6/ 7/8

2

4

0

2

8

0

Sumbangsaran

3

3

0

1

3

0

Pertandingan melukis poster beserta cogan kata

Aqidah; Dosa-dosa besar yang merosakkan iman dan kesannya ; (6)Menuduh zina,(7)berzina,(8)liwat dan musahaqah

1

4

0

3

12

0

Perbincangan

Menjelaskan hukuman yang ditetapkan berdasarkan 3.1.14.2.6/ nas al-quran dan al-hadis,menerangkan akibat 7/8 melakukan perbuatan tersebut terhadap individu,keluarga dan masyarakat Menghuraikan faktor yang mendorong individu 3.1.14.2.6/ terlibat dengan dosa tersebut,membandingkan 7/8 hukuman yang dikenakan ke atas orang yang melakukan qazaf,zina,liwat dan musahaqah * Amali ; Solat Sunat Tasbih 1 Menyebut bacaan zikir di dalam solat

2

4

0

2

8

0

Mmembuat carta mengenai hukuman terhadap pelaku kesalahan

3

5

0

1

5

0

Sumbangsaran

1

4

0

3

12

Tasmik oleh rakan dan guru

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 75 0.00

0 0

20

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Tilawah al-Quran; kefahaman;ayat al-An'am ayat 161-165 surah Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Mmengetahui maksud ayat secara ijmali,mengetahui perkara utama dalam kehidupan Menjelaskan Islam sebagai ad-Din ,menerangkan tugas-tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi,menghuraikan iktibar dari kumpulan manusia yang dimurkai Allah Menganalisa sifat manusia yang mengingkari Allah,menghuraikan implikasi apabila ingkar melaksanakan perintah Allah,menjelaskan tugas seorang muslim Aras (Level) 1 Standard Minimum (s) 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 9 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Membaca ayat kefahaman dengan fasih dan lancar

M18

1.3.5.1

0

3

1.3.5.2

2

4

0

2

8

0

Sumbangsran

1.3.5.3

3

4

0

1

4

0

Membuat buku skrap

Ibadat ; Korban dan akikah serta hikmahnya

Menerangkan pengertian kurban,akikah dan hukum ,menyenaraikan jenis binatang yang boleh 1.2.18.1 .1 dikorbankan,waktu kurban dan akikah,sunat kurban dan akikah,syarat sah kurban dan akikah,menyatakan hikmah kurban dan akikah, Menjelaskan pembahagian daging kurban dan akikah,menghuraikan kelebihan kurban dan akikah,mengkelaskan antara syarat sah kurban dengan akikah

1

8

0

3

24

0

Membuat peta minda

1.2.18.1 .2

2

5

0

2

10

0

Bercerita pengalaman menyaksikan ibadat kurban sempena hariraya aidil adha

Menjelaskan kesan ibadat kurban,menjelaskan 1.2.18.1.3 perbezaan antara kurban dan akikah dari segi masa,hukum,cara-cara pengagihan daging Amali Solat ; Ihram Solat Sunat Menyebut lafaz niat,menyatakan tujuan solat

3

6

0

1

6

0

Perbincangan kumpulan

1

3

0

3

9

0

Membaca berulang,menulis lafaz niat

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 70 0.00

0 0

21

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu M19 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Hadis Kefahaman ;Persaudaraan Dalam Islam Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 2.4.7.2.1 Menyatakan maksud hadis secara ijmali Menghuraikan larangan-larangan dalam hadis, menjelaskan sebab larangan dalam hadis,menghuraikan akibat mengingkari larangan Menerangkan pengajaran hadis,menyenaraikan langkah-langkah ke arah bersatu padu Menyatakan riwayat hidup,sifat peribadi,pendidikan,menerangkan pengalaman tokoh mempertahankan agama,menyatakan sumbangan dan perkembangan mazhab Hanafi Menyatakan keistimewaan kitab karangan beliau,menjelaskan sebab yang mendorong beliau memberi penumpuan dalam bidang fikh Menjelaskan kesan sumbangan dan peninggalan Imam Abu Hanifa terhadap perkembangan ilmu fikh Menyenaraikan kaifiat solat Aras (Level) 1 Standard Minimum (s) 3 Pencapaian (a) 0 Pemberat (w) 3 Prestasi Standard (sw) 9 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Baca hadis secara berkumpulan

2.4.7.2.2

2

7

0

2

14

0

pertandingan menulis esei

2.4.7.2.3

3

6

0

1

6

0

pertandingan syarahan,forum

Tokoh Imam ; Hanifah

Imam Abu

3.3.12.1

1

7

0

3

21

0

Kuiz

3.3.12.2

2

4

0

2

8

0

Membina peta minda

3.3.12.3 Amali Solat ; Ihram Solat Sunat

3 2

3 5

0 0

1 2

3 10

0 0

Membuat buku skrap simulasi solat,penerangan guru

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 71 0.00

0 0

22

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Membaca surah Luqman dengan betul mengikut hukum tajwid Membaca ayat yang ditentukan dengan fasih,lancar dan bertajwid,membaca ayat dengan pemerhatian kepada hukum tajwid (jenis-jenis mad dan cara bacaan,hukum mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil Membaca al-Quran dengan tartil dan tadwir,menyenaraikan hukum tajwid hukum mad dan qalqalah Menyatakan cara beradab ketika menziarahi jenazah, menyatakan tingkahlaku tidak beradab ketika menziarahi jenazah Menyatakan kelebihan dan faedah menziarahi jenazah,menerangkan cara memberi takziah Menerangkan perbezaan cara menziarahi jenazah muslim dan bukan muslim Menyatakan cara-cara adab berzikir,menyatakan tingkahlaku tidak beradab ketika berzikir Menerangkan sebab-sebab perlunya adab berzikir, mengamalkan zikir harian Menghuraikan hikmah beradab ketika berzikir ,menjelaskan kerugian orang yang tidak melakukan zikir kepada Allah Menyebut lafaz niat dan maksudnya, menyenaraikan cara solat Aras (Level) 1 Standard Minimum (s) 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 9 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 sumbangsaran adab membaca al-Quran,pembahagian pelajar dalam beberapa kumpulan

M20

Tilawah Al-Quran; ayat bacaan; ayat 1.1.5.3.1 12-9, surah Luqman

0

3

1.1.5.3.2

2

6

0

2

12

0

Membaca ayat demi ayat, penerangan kepada hukum tajwid

1.1.5.3.3 Adab Dalam Kehidupan bersosial ; Adab Menziarahi Jenazah

3

4

0

1

4

0

latihtubi membaca al-Aquran

4.2.7.1

1

3

0

3

9

0

lakonan,sketsa

4.2.7..2 4.2.7.3 Adab terhadap Allah Dan rasul ; Adab 4.6.1 Zikrullah 4.6.2. 4.6.3. Amali Solat ; Solat Sunat Ihram

2 3 1 2 3 2

3 3 4 3 3 3

0 0 0 0 0 0

2 1 3 2 1 2

6 3 12 6 3 6

0 0 0 0 0 0

menulis rencana, pengalaman menziarahi jenazah simulasi Nasyid AsmaulHusna Mengumpul maklumat kalimah zikir harian Menghasilkan buku skrap melakukan solat dengan bimbingan guru

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 70 0.00

0 0

23

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Tilawah Al-Quran ; ayat Kefahaman ; ayat 1-11 surah alMukminun Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menyatakan maksud keseluruhan ayat,menyatakan ciri-ciri orang yang berjaya di dunia dan akhirat Menghuraikan cara untuk khusyuk solat,perkaraperkara lagha,cara menjaga solat,menjelaskan cara untuk menjaga kehormatan diri, Menjelaskan tujuan dan cara menunaikan amanah dan janji,menghuraikan pengajaran ayat,memberi implikasi setelah melaksanakan tuntutan utama dalam ayat tersebut Aras (Level) 1 Standard Minimum (s) 4 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 12 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 membaca surah dengan fasih,meenulis maksud ayat dalam jawi penerangan makna perkataan tertentu,pertandingan menulis khat

M21

1.3.6.1

0

3

1.3.6.2

2

5

0

2

10

0

1.3.6.3

3

5

0

1

5

0

perbincangan kumpulan,sumbangsaran

Menyatakan pengertian dan maksud riba,memakan Akidah; Dosa-dosa besar yang harta anak yatim dan membunuh diri,menerangkan merosakkan iman dan kesannya(9) 3.1.14.9/1 dalil pengharaman berdasarkan surah alRiba (10) makan harta anak yatim (11) 0/11 baqarah,menyatakan hukuman yang telah membunuh diri ditetapkan Menerangkan hikmah disyariatkan hukuman tertentu bagi setiap kesalahan, menjelaskan faktor-faktor mengapa berlakunya dosa itu,menyatakan cara menjauhkan diri daripada sifat tamak dan cepat berputus asa Membezakan jenis-jenis riba beserta contohnya,menerangkan langkah menangani masalah Menyebut lafaz niat dan maksudnya, menyenaraikan cara solat

1

7

0

3

21

0

Penerangan

2

6

0

2

12

0

perbincangan kumpulan

3 2

5 3

0 0

1 2

5 6

0 0

kuiz melakukan solat dengan bimbingan guru

Amali solat ; Sunat Ihram

Solat

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 71 0.00

0 0

24

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu M22 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menghafaz ayat dengan sebutan yang betul dan bertajwid Menghafaz dengan fasih dan lancar Menghafaz dan menulis ayat dengan betul Ibadat;Prinsip muamalat dan kepentingannya ; Jualbeli 3.2.19.1 Menyatakan takrif jualbeli,menyatakan hukum jualbeli,mmenyenaraikan rukun,syarat penjual dan pembeli, syarat ijab dan qabul Menjelaskan hikmah diharuskan jualbeli,menjelskan jenis-jenis jualbeli,,menghuraikan hikmah larangan sesuatu perniagaan haram,menjelaskan akibat jualbeli yang tidak mengikut syariat Menerangkan keperluan jualbeli kepada masyarakat, Menyatakan takrif sewaan,menyatakan hukum sewaan,menyenaraikan jenis sewaan, Menghuraikan rukun sewaan,menerangkan syarat sewaan,menerangkan hikmah diharuskan sewaan Membincangkan isu semasa yang berkaitan sewaan Amali solat ; Bacaan wirid dan pengertiannya menyebut nafaz wirid,tujuan berwirid Aras (Level) 1 2 3 1 Standard Minimum (s) 1 2 2 6 Pencapaian (a) 0 0 0 0 Pemberat (w) 3 2 1 3 Prestasi Standard (sw) 3 4 2 18 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 Bacaan guru,bacaan pelajar pilihan Penerangan kaedah menghafaz al-Quran hafazan berkumpulan/berpasangan, Penerangan guru,sumbangsaran semakan guru

Tilawah al-Quran; ayat hafazan ; ayat 1.2 12-19, surah Luqman.

2

7

0

2

14

0

Bercerita,sumbangsaran

3 1

2 4

0 0

1 3

2 12

0 0

lakonan Mencungkil pengalaman pelajar

Ibadat;Prinsip muamalat dan kepentingannya ; Sewaan

3.2.19.2

2 3 1

4 2 2

0 0 0

2 1 3

8 2 6

0 0 0

Perbincangan kumpulan menemuramah tuan puya rumah sewa dan penyewa membaca wirid berulang-ulang,penerangan maksud

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 71 0.00

0 0

25

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Tilawah al-Quran; ayat kefahaman ; ayat 12-19, surah Luqman Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) menyatakan maksud ayat secara ijmali, menyatakan kewajipan yang mesti dilaksanakan dalam ayat menghuraikan nasihat Luqman dalam ayat Merumuskan kesan kebaikan yang terdapat dalam nasihat Luqman Menerangkan riwayat hidup,pendidikan dan sifat peribadi,menyatakan kesan peninggalan khazanah ilmu Menjelaskan sebab yang mendorong beliau dalam menyumbangkan hasil pemikiran dan tamadun ilmu,menyatakan keistimewaan Kitab al-Muwattak Merumuskan sumbangan Imam Malik dalam bidang Hadis dan fiqh Menyenaraikan cara berwirid yang betul Aras (Level) 1 2 3 1 Standard Minimum (s) 6 11 2 4 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 18 22 2 12 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 membaca ayat dan makna keseluruhan Membaca doa untuk ibubapa perbincamgam kumpulan membuat peta minda

M23

1.3.7

0 0 0 0

3 2 1 3

Sirah Nabawiyah ; Tokoh Imam ; Imam Malik

3.3.12

2

4

0

2

8

0

Membuat peta minda

3 1

2 2

0 0

1 3

2 6

0 0

kajian perpustakaan menulis wirid,bacaan beramai-ramai

Amali solat ;Bacaan wirid dan maksudnya

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 70 0.00

0 0

26

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Ibadat;Prinsip muamalat dan kepentingannya ; Gadaian Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menyatakan gadaian dari segi bahasa dan istilah,menyatakan hukum ,dalil diharuskan gadaian Menghuraikan rukun gadaian ,menerangkan syaratsyarat sah gadaian,menjelaskan perkara yang membatalkan gadaian Menghuraikan bentuk-bentuk gadaian yang dilakukan pada masa kini,menghuraikan rumusan di antara gadaian secara islam dan gadaian biasa Ibadat;Prinsip muamalat dan kepentingannya ; Syarikat Menyatakan maksud dari segi bahasa dan istilah,menyatakan hukum dan dalil diharuskan syariat,menyatakan jenis-jenis syarikat,menyenaraikan rukun syarikat Menghuraikan rukun syarikat,menerangkan syarat sah syarikat,menghuraikan hikmah diharuskan syarikat,menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan syarikat Menghuraikan isu-isu semasa yang berkaitan dengan syarikat Melakukan wirid dengan betul Aras (Level) 1 Standard Minimum (s) 4 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 12 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Membuat kajian tempatan berkaitan dengan pajak gadai Mengumpul maklumat mengenai gadaian dan diletakkan di papan kenyataan kelas

M24

3.2.19.3

0

3

2

7

0

2

14

0

3

4

0

1

4

0

Perbincangan kumpulan berkaitan dengan akad gadaian

3.2.19.4

1

7

0

3

21

0

Cungkil pengalaman murid dalam syarikat

2

7

0

2

14

0

Memberi pendedahan tentang koperasi dan menjadi ahli koperasi sekolah Menjawikan petikan berkaitan syarikat menulis wirid,bacaan beramai-ramai

3 1

1 2

0 0

1 3

1 6

0 0

Amali solat ;Bacaan wirid dan maksudnya

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 72 0.00

0 0

27

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Adab Islamiah;Adab terhadap Allah dan Rasulullah;Adab menghormati Rasulullah Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menghuraikan garis panduan adab menghormati Rasulullah,menghuraikan adab menghormati Rasulullah,menyatakan tingkahlaku tidak beradab dalam mengingati Rasulullah Menerangkan perbezaan di antara adab terhadap Rasulullah dengan adab terhadap orang awam,menerangkan kelebihan mencintai Rasulullah Menghuraikan hikmah beradab dalam menghormati Rasulullah,menerangkan sebab-sebab perlunya adab menghormati Rasulullah,menerangkan kerugian orang yang tidak melakukan sunnah Rasulullah Sirah dan Tamadun Islam; Tokoh Imam ; Imam As-Syafie 3.3.12.3 Menyatakan riwayat hidup,sifat peribadi dan pendidikan ,menyebut sumbangan dan khazanah ilmu yang ditinggalkan Menerangkan keistimewaan kitab al-Umm sebagai rujukan dalam ilmu fikh dan usul fikh , menerangkan faktor yang mendorong beliau dalam mengembangkan ilmu Menjelaskan kesan sumbangan peninggalan Imam as-Syafie kepada umat Islam Menyatakan riwayat hidup,sifat peribadi dan pendidikan beliau,menyatakan pencapaian ilmu dan penulisan beliau,menyatakan sumbangan dan hasil pemikiran Menjelaskan sebab-sebab dan keadaan yang mendorong usaha Imam Ahmad,menerangkan keistimewaan kitab-kitab karya Imam Ahmad hanbal Menghuraikan ujian yang dilalui oleh Imam Ahmad Hanbal,menghuraikan kesan-kesan sumbangan Imam Ahmad terhadap keperluan umat Islam Amali solat ;Bacaan wirid dan maksudnya Membaca wirid dengan lancar Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

M25

4.6.2

1

4

0

3

12

0

Berselawat beramai-ramai sebelum memulakan kelas

2

4

0

2

8

0

menghasilkan buku skrap

3

5

0

1

5

0

Pertandingan menulis rencana berkaitan adab terhadap Rasulullah

1

5

0

3

15

0

Membuat catatan ringkas tentang riwayat hidup,peribadi dan sumbangan tokoh

2

2

0

2

4

0

Membuat peta minda tentang ketokohan Imam as-Syafie Kajian perpustakaan mengenai kesan peninggalan dan perkembangan mazha Membuat peta minda mengenai Imam as-Syafie

3

1

0

1

1

0

Sirah dan Tamadun Islam; Tokoh Imam ; Imam Ahmad bin Hanbal

3.3.12.4

1

5

0

3

15

0

2

3

0

2

6

0

Pertandingan bercerita

3

2

0

1

2

0

Membuat buku skrap

1

1

0

3

3

0

menulis wirid,bacaan beramai-ramai

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 71 0.00

0 0

28

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu M26 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Ibadat;Prinsip muamalat dan kepentingannya ; Saham Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 3.2.19.5 Menyatakan maksud saham dan hukum saham menurut syarak Menjelaskan jenis saham yang diharuskan,membincangkan kepentingan saham Membezakan antara saham yang harus dengan yang dilarang Ibadat;Prinsip muamalat dan kepentingannya ; Insurans 3.2.19.6 Menyatakan takrif insurans,menyatakan contohcontoh insurans,menyatakan hukum insurans ,menyatakan dalil yang berkaitan dengan insurans Menerangkan konsep insurans,menyenaraikan ciriciri insurans,menjelaskan tujuan insurans Membuat perbandingan di antara insurans Islam dan konvensional Menyatakan takrif hutang,menyebut dalil yang mengharuskan hutang,menyatakan sebab-sebab dibolehkan berhutang,menyenaraikan cara-cara melaksanakan urusan hutang piutang Menghuraikan rukun hutang piutang,menjelaskan syarat hutang piutang,menjelaskan faedah daripada urusan hutang piutang Membuat perbezaan di antara hutang dan riba',menerangkan kesan negatif apabila tidak melaksanakan hutang mengikut syarak Amali solat; Doa ketika menziarahi orang sakit Menulis doa dan menyebut lafaz doa Aras (Level) 1 2 3 Standard Minimum (s) 2 3 3 Pencapaian (a) 0 0 0 Pemberat (w) 3 2 1 Prestasi Standard (sw) 6 6 3 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 Perbincangan tentang bentuk-bentuk saham yang wujud di malaysia Ceramah dari pihak tertentu tentang pelaburan saham Galakan murid membeli saham koperasi sekolah

1

5

0

3

15

0

Mengumpul artikel berkaitan insurans

2 3

3 3

0 0

2 1

6 3

0 0

Menjemput wakil insurans untuk memberi ceramah Perbincangan kumpulan ( mencari dalil,bidang yang dilindungi,menyertai insurans)

Ibadat;Prinsip muamalat dan kepentingannya ; Hutang piutang

3.2.19.7

1

5

0

3

15

0

Mencungkil pengalaman murid tentang hutang piutang

2

6

0

2

12

0

Membuat tinjauan mengenai amalan hutang piutang dalam masyarakat Mencatat isi penting tentang keharusan berhutang ke tulisan jawi menulis doa dan membaca beramai-ramai

3 1

3 2

0 0

1 3

3 6

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 75 0.00

0 0

29

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 3.1.14.2 Aqidah; Dosa-dosa besar yang merosakkan iman dan kesannya ;(12) lari dari medan perang,mengumpat,memfitnah Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

M27

3.1.14

Menyatakan pengertian lari dari medan perang,mengumpat dan memfitnah,menyatakan akibat dari perbuatan itu Menyenaraikan sebab berlakunya perbuatan tersebut,menjelaskan cara untuk mengelakkan diri dari sifat buruk tersebut Menghuraikan langkah-langkah dan strategi untuk mengatasi masalah tersebut, menerangkan implikasi terhadap sifat tersebut

1

6

0

3

18

0

Perbincangan maksud

2

6

0

2

12

0

Bercerita tentang kebenanian tokoh islam yang diketahui

3

4

0

1

4

0

Sumbangsaran tentang bahaya melakukan sifat tersebut

Sirah Nabawiyah ; Tokoh Imam ; Imam al-Ghazali

Menyatakan riwayat hidup,peribadi,pendidikan,dan keistimewaan tokoh,menyatakan usaha beliau dalam bidang pendidikan dan ilmu. Menjelaskan faktor yang mendorong usaha dalam bidang keilmuan,menjelaskan keistimewaan hasil karya beliau Menjelaskan pengaruh dan kesan pemikiran beliau kepada masyarakat Islam hari ini. Menyatakan tujuan doa,menerang cara doa yang betul

1

6

0

3

18

0

Bercerita tentang kebenanian tokoh islam yang diketahui

1 3 1

5 2 2

0 0 0

2 1 3

10 2 6

0 0 0

Menyiapkan peta minda tentang hasil karya tokoh Kuiz tentang tokoh menulis doa dan membaca beramai-ramai

Amali solat; Doa ketika menziarahi orang sakit

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 70 0.00

0 0

30

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) T3.1.14.2 Aqidah; Dosa-dosa besar yang merosakkan iman dan kesannya ; Taubat Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menyatakan pengertian dan konsep taubat,menyatakan cara untuk bertaubat,menerangkan hilmah bertaubat Menghuraikan cara taubat nasuha,menerangkan sebab Allah menerima taubat seseorang Membezakan kebaikan orang yang bertaubat dengan orang yang tidak bertaubat,menjelaskan implikasi bertaubat dan meninggalkan kesalahan yang dilakukan 1.2.5 Tilawah al-Quran ; ayat hafazan ; ayat 162-163, surah alAn'am ( ulangkaji ayat hafazan ) 1.2.5.1 Menghafaz dengan bacaan bertajwid Aras (Level) 1 Standard Minimum (s) 4 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 12 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Perbincanjgan tentang konsep,dalili dan cara brtaubat

M28

3.1.14

0

3

2

5

0

2

10

0

Mengalunkan zikir taubat

3

6

0

1

6

0

Pertandingan menulis khat zikir taubat Guru memperdengarkan bacaan ayat dan pelajar mengikut bacaan beramai-ramai,pelajar dibahagikan mengikut beberapa kumpulan Guru memperdengarkan bacaan ayat hafazan,beberapa orang pelajar membaca dan diikuti beramai-ramai Bacaan guru,bacaan pelajar pilihan menulis doa dan membaca beramai-ramai

1

2

0

3

6

0

1.2.6 Tilawah al-Quran; ayat hafazan ; ayat 1 - 11,surah al1.2.6.1 Mukminun Tilawah al-Quran; ayat hafazan ; ayat 1.2 12-19, surah Luqman. Amali solat ; Doa supaya terpelihara dari sebarang bahaya

Menghafaz dengan bacaan bertajwid Menghafaz ayat dengan sebutan yang betul dan bertajwid Menyebut dan menulis lafaz doa

1 1 1

2 2 2

0 0 0

3 3 3

6 6 6

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 52 0.00

0 0

31

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu M29 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Aqidah ; Dosa-dosa besar yang merosakkan iman dan kesannya Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 3.1.14.1 3.1.14.2 Mengetahui pengertian dosa besar dan dalilnya, Menyatakan contoh dosa besar yang merosakkan iman,menghuraikan implikasi melakukan dosa besar Menerangkan perbezaan antara dosa kecil dan dosa besar,menghuraikan cara membersihkan diri dari dosa besar,menerangkan faktor yang mendorong seseorang melakukan dosa besar Aras (Level) 1 2 Standard Minimum (s) 3 4 Pencapaian (a) 0 0 Pemberat (w) 3 2 Prestasi Standard (sw) 9 8 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 Perbincangan kumpulan Tunjuk cara solat sunat taubat

3.1.14.3

3

6

0

1

6

0

Membuat carta perbandingan dalam tulisan jawi

Ibadat ; Haji dan Umrah ; Cara mengerjakan ibadat haji dan umrah ( Ulangkaji pelajaran )

Menyatakan cara mengerjakan haji tamattuk,qiran 2.2.17.5.1 dan ifrad,mmenyatakan cara pemilihan haji terhadap peribadi 2.2.17.5.2 2.2.17.5.3 Membezakan haji ifrad,tamattuk dan qiran,membezakan antara haji dan umrah Menyelesaikan masalah berkaitan dengan haji dan umrah serta ketiga-tiga jenis haji tersebut

1

3

0

3

9

0

Membuat peta minda

2 3

3 4

0 0

2 1

6 4

0 0

Membuat carta aliran Menonton CD /DVD cara mengerjakan haji

Ibadat ; Haji dan Umrah ; Wajib Haji Menyatakan perkara wajib haji dan umrah serta cara dan Umrah serta Perkara Yang melakukannya,menyatakan perkara yang dilarang 3.2.17.3.1 dilarang Semasa Berihram ( Ulangkaji semasa berihram,menerangkan pengertian,hukum pelajaran ) dan jenis dam Menerangkan hikmah meninggalkan perkara yang dilarang semasa berihram,menerangkan sebab hikmah dilarang dan faedah meninggalkannya semasa berihrram

1

5

0

3

15

0

Perbincangan

3..2.17.3.2

2

4

0

2

8

0

Penerangan guru

Menyatakan hikmah disyariatkan dam,merumuskan 3.2.17.3.3 dam dalam ibadat haji dan kepentingannya terhadap kesempurnaan ibadat haji Amali solat ; Doa supaya terpelihara dari sebarang bahaya Menghafaz doa

3

2

0

1

2

0

Membuat carta mengenai bahagian dam

1

2

0

3

6

0

menulis doa dan membaca beramai-ramai

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 73 0.00

0 0

32

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. HAMZAH HJ ABD WAHAB TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 4.2.6 Adab dan Akhlak Islamiah ; Adab di tempat rekreasi Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menyatakan cara beradab di tempat rekreasi,menyatakan tiingkahlaku tidak beradab di tempat rekreasi Menyenaraikan kegunaan tempat rekreasi,menjelaskan cara menggunakan tempat rekreasi dengan betul Menghuraikan hikmah beradab semasa berada di tempat rekreasi,menceritakan ciri-ciri pembinaan tempat rekreasi yang baik Menyatakan faktor kegemilangan Islam zaman Umaiyah Aras (Level) 1 Standard Minimum (s) 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 9 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Membina mural, membuat taman mini di sekolah

M30

4.2.6.1

0

3

4.2.6.2

2

4

0

2

8

0

Bercerita pengalaman melawat tempat rekreasi

4..2.6.3 3.3.11.4 Kegemilangan Tamadun Islam pada zaman Umaiyah

3

4

0

1

4

0

Bergotong royong menanam pokok di sekolah

3.3.11.4.1

1

2

0

3

6

0

Mmenonton CD jejak rasul

Menjelaskan kegemilangan tamadun Islam zaman 3.3.11.4.2 Umaiyah,menjelaskan kegemilangan tamadun Islam zaman Umar Abd Aziz Menghuraikan kesan-kesan positif daripada kegemilangan tamadun Islam zaman Umaiyah 3.3.11.4.3 ,menjelaskan peranan generasi sekarang dalam usaha mengembalikan kecemerlangan tamadun Islam 3.3.1 Tamadun Islam ; Pemerintahan Islam pada zaman Khulafa' al3.3.1.1 Rasyidin ( Ciri-ciri kepimpinan Khulafa' al-Rasyidin ) 3.3.1.2 Menyatakan maksud Khulafa' alRasyidin/menyatakan perbezaan ciri-ciri kepimpinan 4 khalifah Membezakan sistem atau amalan pemerintahan antara keempat-empat khulafa' al-Rasyidin Merumuskan keberkesanan pemerintahan yang dijalankan oleh Khulafa' al-Rasyidin dalam pelbagai bidang Menghafaz doa

2

4

0

2

8

0

Kajian perpustakaan

3

4

0

1

4

0

Perbincangan kumpulan

1

4

0

3

12

0

Menulis sejarah ringkas / kuiz berkumpulan

2

4

0

2

8

0

Membuat peta minda

3.3.1.3 Amali solat ; Doa supaya terpelihara dari sebarang bahaya

3

4

0

1

4

0

Perbincangan dalam kumpulan

1

2

0

3

6

0

menulis doa dan membaca beramai-ramai

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

3

4

0 69 12.17

12 12

33

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful