Anda di halaman 1dari 2

3.

4 Masyarakat dan Negara


Sebagai seorang guru , beliau hendaklah menjalankan tugas untuk menyebarkan cita dan
matlamat pendidikan negara berlandaskan kepada prinsip-prinsip Rukun Negara. Guru
hendaklah Memupuk nilai dan sikap murni pelajar dan sesuai dengan masyarakat berbilang
bangsa dalam diri pelajar. Guru hendaklah memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat
Malaysia dengan mengambil bahagian secara cergas dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.
Selain itu guru hendaklah mengeratkan persefahaman dan kerjasama di kalangan guru dan
ibu bapa pelajar. Guru haruslah bersopan santun dan bertingkahlaku baik dalam segala
aktiviti sosial bagi mewujudkan suasana harmoni. Guru perlu sentiasa berusaha untuk
memenuhi tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara dengan tidak menyebarkan
ajaran yang boleh merosakkkan kepentingan pelajar, masyarakat atau negara, ataupun yang
bertentangan dengan Rukun Negara. Guru juga hendaklah sering memupuk sikap dan nilai
dalam diri setiap pelajar yang dapat membimbing mereka menjadi warganegara yang setia,
bertanggungjawab, menghormati orang lebih tua dan perbezaan kebudayaan, keturunan
dan agama. Di samping itu guru hendaklah menghormati masyarakat di tempat guru
tersebut berkhidmat dan memenuhi tanggungjawab sebagai ahli masyarakat. Guru juga
perlu menggalakkan kerjasama di antara guru dengan ibubapa dan masyarakat, serta
mengamlkan tingkah laku soppan yang diterima oleh masyarakat .

Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara


Membimbing murid untuk menjadi warganegara yang .
Menghormati masyarakat tempat bertugas
Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru, ibu bapa dan ahli masyarakat

Akauntabiliti Guru Terhadap Bangsa dan Negara


1. Menjalankan tugas untuk menyebarkan cita dan Matlamat Pendidikan Negara
berlandaskan Rukun Negara.
2. Memupuk nilai dan sikap murni dan sesuai dengan masyarakat berbilang bangsa
dalam diri pelajar.
3. Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia dengan mengambil bahagian
secara cergas dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.
4. Mengeratkan persefahaman dan kerjasama di kalangan guru dan ibu bapa pelajar.
5. Bersopan santun dan bertingkahlaku baik dalam segala aktiviti sosial bagi
mewujudkan suasana harmoni.

Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara


Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN.
Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum.
Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.
Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa.
Memberi sumbangan sukarela kepada negara.