Anda di halaman 1dari 3

AQIDAH

Bil

Istilah

Pengertian

1.

Kitab

Kalam Allah yang telah diturunkan kepada nabi2 dan rasul2


yang menjadi panduan manusia dan MENGANDUNGI
peraturan hidup yang lengkap.

2.

Suhuf

Kalam Allah yang telah diturunkan kepada nabi2 dan rasul2


yang
menjadi
panduan
manusia
dan
TIDAK
MENGANDUNGI peraturan hidup yang lengkap.

3.

Baqa

Allah kekal buat selama-lamanya.

4.

Mukhalafatuhu lil
hawadith

Allah berlainan daripada segala yang baharu.

5.

Qiyamuhu binafsihi

Allah berdiri dengan sendirinya tanpa pertolongan sesiapa.

6.

Wahdaniyah

Allah Maha Esa pada zat, sifat dan perbuatan.

7.

Qudrah

Allah berkuasa atas segala sesuatu.

8.

Nabi

- Seorang lelaki yang merdeka dan dipilih oleh Allah Taala


- menerima wahyu daripada Allah UNTUK DIRINYA
SENDIRI SAHAJA

9.

Rasul

- Seorang lelaki yang merdeka dan dipilih oleh Allah Taala


- menerima wahyu daripada Allah untuk dirinya sendiri dan
DIPERINTAHKAN
SUPAYA
MENYAMPAIKANNYA
KEPADA MANUSIA.

10.

Ulul Azmi

Rasul 2 yang mempunyai ketabahan ,kecekalan ,kesabaran


yang tinggi serta banyak menghadapi ujian ,tentangan
,penderitaan dalam menyampaikan dakwah.

11.

Irhas

Perkara luar biasa tanda permulaan kerasulan seperti awan


memayungi diri Rasulallah s.a.w. ketika berniaga ke Syam.

Mukjizat

Perkara luar biasa yang dikurniakan Allah Taala kepada


para Rasul seperti air keluar dari celah 2 jari Rasulallah
s.a.w.

12.

13.

Karamah

Perkara luar biasa yang dikurniakan Allah Taala sebagai


kemuliaan kepada orang 2 soleh dan bertakwa.Contohnya
kisah Ashabul Kahfi.

14.

Maunah

Satu pertolongan dari Allah yang dikurniakan kepada orang 2


yang beriman seperti orang yang terselamat dari bahaya.

15.

Istidraj

Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang fasik supaya


bertambah kefasikannya seperti orang fasik diberi nikmat
yang banyak.

16.

Sihir

Perkara luar biasa yang berlaku kepada sesiapa sahaja yang


mempelajarinya dengan bantuan jin atau syaitan seperti
santau.Perbuatan tersebut adalah syirik dan berdosa besar.

17.

Mukjizat Hissi

Mukjizat yang dapat dirasai oleh pancaindera seperti Nabi


Muhammad s.a.w. membelah bulan.

18.

Mukjizat Manawi

Mukjizat yang dapat diketahui dan difahami melalui akal


fikiran seperti kitab Al-quran.

19.

Irodah

Allah maha berkehendak melakukan semua perkara tanpa


bergantung dengan sesuatu.

20.

Ilmun

Allah maha mengetahui segala sesuatu baik di langit


mahupun di bumi dan segala sesuatu yang diciptakannya.

21.

Hayat

Allah hidup tanpa ada permulaan dan kesudahan.

22.

Sifat harus bagi rasul

Segala sifat manusia biasa dengan tidak mengurangkan


kedudukannya sebagai rasul.

23.

Hari kiamat

Hari kebangkitan semula


kehancuran alam ini.

24.

Qada

Sesuatu kejadian atau peristiwa yang telah ditetapkan oleh


Allah sejak azali lagi. Contohnya rezeki dan rupa paras.

25.

Qadar

Ketetapan berlakunya kejadian atau peristiwa tersebut.


Contohnya Umar berjaya dalam peperiksaan.

26.

Samiyat

Perkara ghaib yang hanya dapat diketahui melalui Al-Quran

semua

makhluk

selepas

dan Al-Sunnah.