Anda di halaman 1dari 6

A. Bulatkan jawapan yang betul.

1. Saya _______________ Lina ke sekolah.


A. sambil

B. dan

2. Kamu makan nasi ____________ roti ?


A. dan

B. atau

3. Logah menangis ______________ bukunya hilang.


A. kerana

B. sambil

4. Kaki adik luka ________________ dia tidak menangis.


A. tetapi

B. sejak

5. Amira makan ______________ membaca.


A. tetapi

B. sambil

6. Diana memetik tiga _________________ bunga.


A. keping

B. kuntum

7. Kamal mandi di se ____________________ sungai .


A. batang

B. buah

8. Fati ada dua _________________ ikan.


A. biji

B. ekor

9. Boni membeli tiga _______________ baju.


A. helai

B. ikat

10. Se ___________________ burung terbang ke sarang.


A. kawan

B. kumpulan

B. Pilih jawapan yang sesuai.

11.

Adik suka makan ubat yang __________________.

A. pahit
12.

B. parau

C. hitam

B. pendek

C. tinggi

B. lambat

C. segera

B. pekak

C. buta

Pisang muda rasanya _____________________________.

A. tawar
20.

C. bijak

Sanjana _______________________ untuk bertanya.

A. malu
19.

B. cantik

Jam dinding itu _______________ sepuluh minit.

A. suntuk
18.

C. takut

Pokok betik itu ____________________ kerana ada baja.

A. buncit
17.

B. gelap

Ayam jantan itu berbulu ____________________________.

A. kerdil
16.

C. malas

Buah durian itu sungguh _________________________.

A. lebat
15.

B. tekun

Malam ini amat _____________________.

A. rajin
14.

C. pedas

Sita _____________ belajar supaya pandai.

A. benci
13.

B. manis

B. manis

C. kelat

Air sungai di rumah saya sangat _______________________.

A. masin

B. sejuk

C. manis

C. Padankan ayat dengan gambar yang sesuai.

21.

Wini membersihkan papan tulis.

22.

Siti menolong ibunya di dapur.

23.

24.

25.

Aris dan Kuna sayang akan kucing.

Amir tidur pada pukul 9.00 malam.

Kami menyambut Hari Lahir Tina.

D. Pilih ayat betul berdasarkan gambar dan perkataan yang diberi.

26.

A. Dali sedang bermain dengan ikan.


B. Dali sedang memancing ikan.
C. Dali sedang memberi ikan makan.

27.

A. Kamal dan Ranjit berenang di kolam.


B. Kamal dan Ranjit bermain bola.
C. Kamal dan Ranjit berlari di padang.

28.

A. Emak Doris sedang memasak di dapur.


B. Emak Doris sedang menjahit baju.
C. Emak Doris sedang menjaga adik.

29.

A. Rani sangat rajin membeli buku.


B. Rani sangat rajin menyusun buku.
C. Rani sangat rajin menjual buku.

30.

A. Seha suka menyiram pokok bunga.


B. Seha suka menyiram sayur di taman.
C. Seha suka menyiram pokok kayu.

E. Bulatkan jawapan yang betul berdasarkan petikan di bawah.

Mei Hua

Itu burung apa?

Siva

Itu burung kakak tua.

Mei Hua

Itu burung kakak tua siapa?

Siva

Itu burung kakak tua saya.

Mei Hua

Burung kakak tua kamu namanya apa?

Siva

Burung kakak tua saya namanya Kiki.

Mei Hua

Burung itu tinggal di mana?

Siva

Burung itu tinggal di dalam sangkar.

31.

Burung kakak tua itu milik siapa?

A Mei Hua
32.

C Kiki

B Hutan

C Rumah

Siapakah Mei Hua?

A Kawan Kiki
35.

B Kiko

Di manakah burung kakak tua itu tinggal?

A Sangkar
34.

C Kiki

Apakah nama burung kakak tua itu?

A Kaka
33.

B Siva

B Kawan Siva

C Adik Kiki

Siva dan Mei Hua berkawan______________________.

A rajin

B. baik

C. jahat

F. Bulatkan jawapan yang betul berdasarkan petikan yang diberi.


Nasib Anak Belalang

Di sebuah padang rumput tinggal seekor anak belalang. Dia tinggal


di sana kerana banyak rumput. Rumput di padang itu hidup subur.
Datuk belalang selalu menasihatinya supaya berhati-hati. Di padang
itu juga ada banyak burung, ular dan katak.
Pada suatu pagi, ketika sedang melompat-lompat mencari makanan,
tiba-tiba dia disambar oleh burung merpati. Anak belalang pun mati.

36.

Di manakah anak belalang tinggal?


A. kebun

37.

C. padang

Apakah makanan anak belalang?


A. kuih

38.

B. pulau

B. rumput

C. cacing

Siapakah yang selalu menasihati anak belalang?


A. nenek

B. datuk

C. bapa

39. Haiwan yang suka makan anak belalang kecuali..

A. siput
40.

B. burung

C. katak

Apakah yang terjadi kepada anak belalang?


A. gemuk

B. mati

C. tidur