Anda di halaman 1dari 7

A. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

sopan

ikhlas

bising

yakin

bersederhana

rajin

bersimpati

gagal

kebersihan

membahayakan

1. Jangan ____________________ ketika rakan sedang bersembahyang.


2. Jagalah ____________________ diri dengan mandi sekurang-kurangnya dua
kali sehari.
3. Pengawas perlu menjalankan tugas dengan penuh ______________________.
4. Orang yang ingin Berjaya perlulah _____________________ berusaha.
5. Amalkan sikap ___________________ ketika menyambut sesuatu perayaan.
6. Apabila kita _______________________, janganlah berputus asa.
7. Jangan

menumpang

kereta

orang

yang

tidak

dikenali

kerana

_______________ diri.
8. Orang yang _____________________ tidak mengharapkan pujian apabila
menghulurkan bantuan.
9. Apabila

bercakap

dengan

orang

dewasa,

gunakanlah

panggilan

yang

________________.
10. Kita

perlu

______________________

terhadap

rakan

yang

ditimpa

kesusahan.

[ 20 markah ]

B. Tandakan () pada pernyataan yang betul dan tandakan (x) pada pernyataan
yang salah.

1. Adik boleh memukul abang atau kakak jika tidak berpuas hati dengan
mereka.
2. Kasih sayang tidak penting untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.
3. Jika kita bersalah terhadap anggota keluarga, kita haruslah meminta
maaf.
4. Anak-anak perlu diajar untuk berdikari sejak daripada kecil lagi.
5. Kita haruslah mengenali jiran-jiran kita.
6. Kempen Penjimatan Air dan Elektrik akan Berjaya jika mendapat
sokongan masyarakat sepenuhnya.
7. Kempen Antirokok bertujuan untuk menggalakkan masyarakat merokok.
8. Semua orang berhak menggunakan kemudahan awam.
9. Kerosakan peralaatan ditaman permainan membahayakan kanak-kanak
yang menggunakannya.
10. Tugas menjaga kemudahan awam hanyalah tugas pihak berkuasa.

[ 20markah ]
2

C.Gariskan jawapan yang betul.


1. Orang yang (berdikari, berani) tidak mengharapkan bantuan orang lain.
2. Alam sekitar perlu dijaga supaya sentiasa (bersih, kotor).
3. Permainan tradisional yang terkenal dinegeri Kelantan ialah (wau, congkak).
4. Pembakaran sampah secara terbuka akan menyebabkan pencemaran (udara,
air).
5. Gong ialah alat muzik tradisional kaum (Melayu, Iban).
6. Patuhilah peraturan dan undang-undang jalanraya untuk mengelakkan
(kebakaran, kemalangan).
7. Warna bendera bagi negeri Sarawak ialah hitam, merah dan (kuning, putih).
8. Pada bendera negeri Pulau Pinang terdapat gambar pokok (durian, Pinang).
9. (Thosai, Kuih Bahulu) merupakan makanan tradisional kaum India.
10. Kita perlu makan makanan yang (manis, berkhasiat) untuk kekal sihat.

[ 20markah ]

D. Bulatkan jawapan yang betul.


1.Mengapakah kita perlu menjaga kebersihan kawasan sekolah?
A. Supaya semua orang melawat sekolah kita.
B. Supaya kita dapat belajar dengan selesa.
C. Supaya guru-guru tidak malu dengan kita.
2. Kumari terpecahkan pasu bunga kesayangan ibunya. Apakah yang patut dia
lakukan?
A. Mendiamkan diri.
B. Cepat-cepat bersembunyi.
C. Memberitahu ibunya perkara sebenar dan meminta maaf.
3. Bagaimanakah caranya kita mengeratkan hubungan dengan jiran tetangga?
A. Membantu mereka jika mereka ditimpa kesusahan.
B. Berpura-pura tidak mengenali mereka.
C. Tidak mempedulikan mereka.
4. Penganut agama ___________ berpuasa pada bulan Ramadhan.
A. Buddha
B. Hindu
C. Islam
5.

Nilai murni yang ada pada diri Ah Chong ialah _____________.


A. berani
B. jujur
C. rajin
[10 markah ]

E. Arahan :Tuliskan BAIK bagi gambar yang menunjukkan sifat BaikHati dan
BURUK bagi gambar yang menunjukkan sifat yang Tidak Baik.

1.

2.

3.

4.

(8 markah)

F. Arahan : Isi tempat kosong berdasarkan pilihan jawapan yang diberi.

membantu

kecekalan

bersih dan ceria

berjaya

disayangi

memuji

1. Saya membantu kawan-kawan yang ada masalah dalam pelajaran supaya kami
semua ________________________ dalam pelajaran.
2. Saya menolong tukang sapu mengutip sampah disekitar sekolah supaya
sekolah saya _______________________________________.
3. Saya___________________ oleh guru dan rakan-rakan kerana suka
membantu

guru-guru

dan

rakan-rakan

semasa

mereka

memerlukan

pertolongan.
4. Semasa

rumah

Aina

dilanda

banjir,

ramai

kawannya

ingin

______________________Aina kerana dia seorang yang baik hati.


5. Pelawat

yang

melawat

kesekolah

SK

Sri

Mutiara

sering

__________________ murid sekolah itu yang sentiasa berkerjasama


menjaga kecantikan dan kebersihan sekolah.
6. Berkat _____________________ dan sikap rajin Joseph, maka dia telah
berjaya menjadi johan dalam pertandingan Pidato sekolah tersebut.

(12markah)

G. Arahan :Tandakan pada gambar yang menunjukkan sikap toleransi dan X pada
sikap yang tidak bertoleransi.
1.

2.

3.

4.

5.

(10markah)

Anda mungkin juga menyukai