Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU (BERMASALAH PEMBELAJARAN)

Nama: _____________________________ Tarikh Lahir: _________ Tarikh Mula: __________ Tempoh Semakan: _____
Komponen: _________________________ Umur: _______________ Kategori: ____________________________________

Pengetahuan Sedia Ada: Boleh mengenal, menyebut & menulis huruf ‘a – z’ secara turutan & rawak.
Matlamat Jangka Panjang: Boleh membaca & menulis perkataan dan ayat mudah.
Kekuatan / Minat: Belajar melalui ICT.
Kelemahan / Masalah Yang Dikenal Mudah terganggu dengan bunyi.
Pasti:

Objektif Jangka Pendek Pendekatan Penilaian / Tarikh /


Tanggungjawab

1. Pada akhir P & P pelajar ini * Menggunakan kaedah ‘Guru tunjuk,


boleh membunyikan & menulis murid sebut’. Dan sebalik.
huruf vokal ‘ a, e, i, o, u ’
dengan betul.

• Menggunakan kaedah ‘Guru tunjukkan


2. Pada akhir P & P pelajar ini boleh gambar, murid sebut perkataan’.
mengeja, menyebut dan menulis • ‘Guru tunjukkan gambar, murid eja
perkataan KVK, VKV, KV KV, (suku kata) & tulis perkataan.
KV KVK, KVK KV dll dengan
betul.
• Menggunakan kaedah mewarnakan setiap
suku kata dalam setiap perkataan.
3. Pada akhir P & P pelajar ini boleh Contoh: Adik suka baca buku.
membaca & menulis ayat mudah
dengan betul.
• Latihtubi.
Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga: Tarikh Bersidang Awal: Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga: Tarikh Bersidang Akhir:

………………………………….. _____________ ………………………………….. ______________


(Nama: ) (Nama: )

Tandatangan Guru Mata Pelajaran: Tandatangan Guru Mata Pelajaran:

………………………………….. …………………………………..
(Nama: ) (Nama: )

Tandatangan Guru Penyelaras: Tandatangan Guru Penyelaras:

………………………………….. …………………………………..
(Nama: ) (Nama: )

Tandatangan AJK RPI-1 (Jika ada):


Tandatangan AJK RPI-1 (Jika ada):
…………………………………..
………………………………….. (Nama: )
(Nama: )

Tandatangan AJK RPI-2 (Jika ada): Tandatangan AJK RPI-2 (Jika ada):

………………………………….. …………………………………..
(Nama: ) (Nama: )