Anda di halaman 1dari 6

unidade

REPASO

A Terra, un planeta diferente

Nome: 

Data: 

Curso: 

Completa o esquema do ciclo da auga.
Define os seguintes termos.


Ncleo
Atmosfera
Hidrosfera

Completa a imaxe e contesta as preguntas.


a.Como se chama a capa slida de rochas da Terra?
b. Cal a capa mis superficial da Terra?


c.En que capa se orixina a lava dos volcns?Ciencias Sociais 3. EP. Unidade 2

MATERIAL FOTOCOPIABLE

10

unidade

REPASO

A Terra, un planeta diferente

Nome: 

Data: 

Indica que continente aparece en cada imaxe.

Continente

Curso: 

Continente 

Continente 

Observa este mapa e responde as preguntas.


a.Que continente aparece representado?

Moscova

Londres

b.
Que cidade est mis ao norte,
Madrid ou Berln?


Berln

c.Cal a cidade situada mis ao leste?

Madrid

Une cada termo coa sa definicin correspondente.


PARALELO
MERIDIANO
ECUADOR
POLOS

Ciencias Sociais 3. EP. Unidade 2

Extremo
L
 ia

da Terra mis afastado do ecuador.

imaxinaria que divide a Terra en dous hemisferios.

Crculos
Lias

que seguen a mesma direccin que o ecuador.

imaxinarias que unen o polo Norte e o polo Sur.


MATERIAL FOTOCOPIABLE

11

unidade

2
1

Reforzo

O planeta azul

Nome: 

Data: 

Curso: 

Observa o debuxo do ciclo da auga e sita correctamente cada unha das sas fases.
CONDENSACIN

TRANSPORTE

PRECIPITACIN

FILTRACIN

EVAPORACIN

As seguintes frases son todas falsas. Escrbeas correctamente.


A. A hidrosfera est composta polas augas en estado lquido.

B. A maior parte da auga da Terra encntrase nos polos.

C. O vapor de auga da atmosfera non forma parte da hidrosfera.


Copia na tboa tres usos indispensables da auga e tres hbitos cos que a malgastes.
USOS INDISPENSABLES Da auga

FORMAS DE MALGASTAR Auga

Ciencias Sociais 3. EP. Unidade 2

MATERIAL FOTOCOPIABLE

12

unidade

Reforzo
Nome: 

A grande esfera de rochas


Data: 

Curso: 

Sita correctamente os nomes das capas da xeosfera.
Sinala cal o nome dos continentes.


A

E

A
A

A
Ciencias Sociais 3. EP. Unidade 2

O
MATERIAL FOTOCOPIABLE

13

unidade

Reforzo

Representacin da Terra e orientacin

Nome: 

Data: 

Curso: 

Completa cos termos adecuados.Ordena os puntos cardinais. Despois responde a pregunta que aparece co mapa.


norteSURLESTEOESTEMadrid

Barcelona


Cal das das cidades est mis ao sur? 
Ciencias Sociais 3. EP. Unidade 2

MATERIAL FOTOCOPIABLE

14

unidade

AMPLIACIN

Outro tipo de mapas

Nome: 

Data: 

Curso: 

Os mapas son representacins da Terra nun plano. Neles pdese representar todo tipo
de aspectos que ocorran nun lugar. Aqu mostramos os mis importantes.
1

Despois de ler a informacin sinala que tipo de mapa aparece representado.

Mapas fsicos
Representan o relevo e
os ros. Os tons mis
escuros representan zonas de maior altitude,
mentres que as cores
mis claras representan
as zonas situadas a unha
altitude menor.

Mapas temticos
Reflicten temas diversos
que ocorren no lugar representado. As, poden
inclur informacin de
estradas, de tipos de cultivo agrcola, do tempo
que vai ir ao da seguinte
e mis cousas.

Mapas histricos
Un tipo de mapa temtico o mapa histrico,
que reflicte algn tema
relacionado co lugar
representado pero nun
tempo pasado.

M a r

C a n t

c o
O

Baugues
Tmulo do
Monte Areo
San Romn
Dolmen de
Merills

Campa de
Torres

La Llaguna
de Nivares
Cova do
Sidrn

Tito Bustillo

Cova dos
Azules

Cueto de
la Mina
El Pindal

El Buxu

Cova do
Conde

dolo de
Pea-T

La Loja

Restos arqueolxicos
Construcins
Pinturas rupestres

Ttulo de mapa: Asturias na Prehistoria


Tipo de mapa: 

Ttulo de mapa: Previsin de tempo


en Espaa
Tipo de mapa: 

Ttulo de mapa: Relevo e ros espaois


Tipo de mapa: 
Ciencias Sociais 3. EP. Unidade 2

MATERIAL FOTOCOPIABLE

15