Anda di halaman 1dari 2

SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER 1

TAHUN PELAJARAN 2014 2015


MATA PELAJARAN
KELAS

: MATEMATIKA PEMINATAN
: X MIA

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!


1. Akar dari persamaan 23x-1 = 32 adalah
a. 2
c. 4
e. 6
b. 3
d. 5
2. Penyelesaian persamaan 33x+1 = 81x-2 adalah
a. 0
c. 2
e. 4
b. 4
d. 3
3. Nilai X yang memenuhi 84x =
a.

c.

b.

d.

adalah
e.

4. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan : 24x-1 5 . 22x+1 = -32, maka


X1 + X2 =
a.

c. 2

b.

d. 4

e. 3

5. Nilai X yang memenuhi persamaan :

adalah

a. 4
c. 2
e. 4
b. 2
d. 1
6. Pada grafik fungsi logaritma, maka pernyataan yang benar
a. Titik potong dengan sumbu Y (0,1)
b. Sumbu Y sebagai asimtot tegak
c. f naik jika, 0 < a < 1
d. f tidak kontinu
e. f turun jika a > 1
7. Persamaan grafik fungsi seperti tampak pada gambar adalah
y

y=X
log x

1
1

a. Y = 3X
b. Y =

e. y = (3)-X

c. y =

log x

d. y = (-3)X

8. Sdnsndana
Persamaan grafik fungsi seperti tampak pada gambar adalah
9. Jika 3x+1 + 6 (3x-2) = 3x + 8
Maka nilai 4x2 1 adalah
10.
Penyelesaian persamaan 32x2 + 5x 1 = 272x + 3 adalah X1 dan
X2. Nilai X1.X2 =
11.
Penyelesaian persamaan = 93x 2.33x+1 27 = 0
12.

Nilai X yang memenuhi 32x+3 =

adalah

13.
Jika X1 dan X2 akar-akar persamaan : 24x-1 5 . 22x+1 = -32,
maka X1 + X2 =
14.

Nilai X yang memenuhi 32x+3 =

15.

Nilai X yang memenuhi persamaan :

adalah

16.

Nilai X yang memenuhi persamaan :

adalah

17.

Penyelesaian persamaan :

18.

Nilai persamaan :

19.

Nilai X yang memenuhi persamaan :

20.

C1 adalah grafik fungsi : y = 2log x , maka grafik C2 adalah

adalah

adalah
adalah
adalah