Anda di halaman 1dari 11

LOGARITMA

01. MD-82-15
a
log (b+c) =
A. a log b + a log c
log (b+c)
B.
log a
C.

log b + log c
log a
a

D.

log b .

A.
B.
C.
D.

1 abc
1 + abc
1
1

E.

1
abc

E. log (b+c)

dapat dinyatakan dengan ...


(1) c log b . log c = log p
(2) c log b . c log c = c log p
(3) log b . log c = log p . log c
(4) b = p

06. MA-78-03
Harga dari a log b . b log c . c log d ialah
a
A.
log d
d
B.
log a
C.
log a log d
D.
log d log a
E.
log a . log d

6
6

C.

b
a 2c

D.

a 2c
b

E.

1
6

(1)
(2)
(3)

log b p

05. MA-77-05
Bila g dan a masing-masing bilangan nyata positif, maka
g
log a berharga negatif bila
A.
a tidak negatif
B.
a lebih besar daripada 1
C.
a lebih kecil daripada 1
D.
a tidak sama dengan 1
E.
a lebih kecil daripada g

1 b
1
1
. log 2 . c log 3
b
c
a

09. MA-86-32
Jika m = a log x dan n = b log x , maka

04. MD-81-47
c

log

A.
B.

02. EBT-SMA-92-13
Diketahui log p = a dan log q = b.
Nilai dari log (p3 q5) adalah
A. 8 ab
B. 15 ab
C. a2 b5
D. 3a + 5b
E. 5a + 3b

log

08. MD-98-20

log c

03. MD-83-29
Manakah di antara yang berikut ini ekivalen dengan
2
log x 2 y4 ?
(1)
4
log x 4 y8
(2)
2
log x 2 + 2log y4
2
(3)
log x + 2log y4
(4)
log x y2

c
1
1
1
b
. log
. log
=
b
c

(4)

m a
log b
n
1 1 x
a
log
m n
b
n b
log a
m
1 1 x
log ab
m n

10. MD-02-24
Jika a > 1, b > 1, dan c > 1, maka
b
log 6 . c log b2 . a log c =
A.
B.
C.
D.
E.

1
4
1
2

1
2
3

11. EBT-SMP-03-40
Diketahui log 8 = 0,908. Nilai log 32 adalah
A. 0,301
B. 0,505
C. 1,301
D. 1,505

07. MA-77-13
98

19. EBT-SMP-92-43
Log 3 = 0,477 dan log 5 = 0,699 maka log 45 adalah
A.
1,176
B.
1,477
C.
1,693
D.
1,875

12. EBT-SMA-91-15
Bentuk sederhana dari
log 24 log 23 + 2 log
A. 1

1
2

B.

1
2

C.

1
9

+ log 2

1
4

adalah

20. EBT-SMP-94-38
Hitunglah log 6, jika diketahui log 2 = 0,301 dan
log 3 = 0,477

1
2

D. 1
E. 2

1
2

13. EBT-SMP-95-25
Diketahui log 75 = 1,875, log
A. 0,250
B. 0,625
C. 1,398
D. 1,938

21. MD-83-35
Bila log 5 = 0,69897, maka
(1)
log 500 = 10,69897
(2)
log 50 = 1,69897
(3)
log 0,05 = 2,69897
(4)
log 2
= 0,30103

75 =

14. EBT-SMP-93-24
Jika diketahui log 8,43 = 0,926, maka nilai log 8,433
adalah
A. 0,309
B. 0,281
C. 2,529
D. 2,778
15. EBT-SMP-96-34
Nilai dari log (2 103) log 2 adalah
A. 2
B. 2
C. 3
D. 10

22. MD-82-34
Jika log 2 = 0,30103 , maka
(1) log 50 = 1,69897
(2) log 160 = 2,20412
(3) log 20 = 1,30103
(4) log

23. MD-99-20
Diketahui log 2 = 0,3010 dan log 3 = 0,4771 maka
log 3 2 3 =
A.
0,1505
B.
0,1590
C.
0,2007
D.
0,3389
E.
0,3891

25. EBT-SMP-01-39

17. EBT-SMP-02-40
Diketahui log 5 = 0,699. log 3 = 0,477 dan
log 2 = 0,301. Nilai log 125 adalah
A. 2,097
B. 2,197
C. 2,359
D. 2,385

Hasil dari 2 log 16 + 2 log


A.
B.
C.
D.

18. EBT-SMP-00-27
A.
B.
C.
D.

= 0,69897

24. MA-77-11
4
log 39 ada diantara
A.
3 dan 4
B.
1 dan 2
C.
2 dan 3
D.
4 dan 5
E.
5 dan 6

16. EBT-SMP-95-26
Diketahui log 4,67 = 0,669 , log 2,45 = 0,389.
Log (46,7 24,5) adalah
A. 3,058
B. 1,280
C. 1,058
D. 0,280

Diketahui log 2 = 0,301 dan log 5 = 0,699. Log

1
2

4
5

0,770
0,903
0,770 1
0,903 1
99

1
2
3
4

1
adalah
8

26. EBT-SMA-01-08
2
log 2 8 2 log 2
Nilai dari 2
=
log 8 2 log 2
A. 10
B. 8
C. 5
D. 4
E. 2

E. 2
32. MD-88-18

A.

A.
B.
C.
D.
E.

C.

log 12

28. MD-93-10
5
log 27 . 9 log 125 + 16 log 32 =
61
36
9
4
61
20
41
12
7
2

A.
B.
C.
D.
E.

E.

1
3

1
3

E.

(a + b)
(a b)
(a + b)2
10
1

D.

C. x =

1
2

1
2

D. x = 100
E. x = 10

adalah

31. MD-88-23

36. MD-89-20
Penyelesaian dari
A. 0
B. 1
C. 2
D. 10

Jika a = 0,1666 maka a log 36 =


B.

E.

1
10

1
2

1
2

C. 1
D. 2

3
4
1
4

35. MD-81-24
Jika diketahui log log x + log 2 = 0, maka ...
A. x = 4
B. x = 2

A.

E.

1
6

D.

E.

C.

log 27 dipenuhi untuk x

2
3

C.

B.

B.

D.

A.

30. MD-86-20
A.

5
2

ab
adalah
ab

log 8 + log 9

log 3 . 3 log 27

3
2

34. MD-00-18
Nilai x yang memenuhi:
log x = 4log (a + b) + 2log (a b) 3log (a2b2) log

sama dengan
A.
8
B.
6
C.
4
D.
2
E.
1
9

1
2

33. MD-97-17
Jika b = a4 , a dan b positif, maka alog b blog a adalah

A.
0
B.
1
C.
2

29. MD-97-18
log x =

D. 2

2
4
8
12
18

B. 1

27. MD-87-30

( 3 log 36 )2 ( 3 log 4 )2

log x x log y log xy 2log xy

37. MD-89-22
100

log x
2
=1

ialah ...

Himpunan penyelesaian persamaan


3
log( 2 x 1)
9
25 adalah ...
1
2

A. {

A.

B.

B. {2 }
C. {3 }
1
2

D. {

C.

,3}

E. {2 , 3 }

D.

38. MD-01-18
Jumlah akar-akar persamaan log

E.

x 2 16
1 sama
x

dengan ...
A.
10
B.
6
C.
2
D.
0
E.
2

43. MD-95-12
Jika 9 log 8 3m , nilai 4 log 3

39. MD-00-17
Jika x 1 dan x 2 memenuhi persamaan:
2 log x 1 2 1 log 10
log 10
x1 . x2 =
A.
510
B.
410
C.
310
D.
210
E.
10

2x
3

3
2m

D.

m
4

E.

4m
3

A.

2p q
p 1

B.

p 2q
p 1

C.

2q 1
p

15

log 275 =

2 p q p 1
p 2q q 1

C. x

1
2

untuk x =
(1) 3
(2) 2
(3) 4
(4) 5

, maka 0,25 log 9 =

3
x

46. MD-92-15
Jika (x+1) log (x3 + 3x2 + 2x + 4) = 3 maka x adalah
A. 0
B. 1
C. 3
D. 5
E. 9
47. MD-95-21

3
x

E. 3 x

42. MD-04-14
Jika 3 log 4 = a dan

C.

log (x 3) + 4log (x 4) =

A. 3 x

D.

3
4m

41. MD-84-22

B.

B.

45. MD-85-29
Karena operasi logaritma hanya dapat dilakukan kepada
bilangan positif, maka

D. 1
E. 2

Diketahui 3 log 4 =

1
4m

D.
E.

1
2

1
2

C.

A.

44. MD-03-16
Jika 3 log 5 = p dan 3 log 11 = q , maka

40. MD-96-24
Jika 4 log (4x . 4) = 2 x , maka x =
A. 1
B.

ab
2a
ab
3a
2a 2b
3a
3a 3b
2a
a 2b
3a

3 log x

log 5 = b , maka

Jika f(x) = 1 2 3 log x maka f(x) + f

log 20 =
101

sama dengan
3
x

A.
B.
C.
D.
E.

3
2
1
1
3

54. MD-91-28

2x 5
2 x 5 log 100

, maka x =
10

Jika log

48. MD-94-24
Jika (alog (3 x 1)) (5log a) = 3 , maka x =
A.
42
B.
48
C.
50
D.
36
E.
35
49. EBT-SMA-03-08
Jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan:
(3 log x)2 3 3 log x + 2 = 0, maka x1 x2 =
A. 2
B. 3
C. 8
D. 24
E. 27
50. MD-94-27
Jika a dan b adalah akar-akar persamaan
log (4x2 + 3)
log (x2 1)
33
+42
= 39 maka a + b =
A. 3
B. 2
C. 1
D. 0
E. 1
51. MD-90-27
Persamaan
(1)
6
(2)
5
(3)
4
(4)
3

2 log x
2
5. 2 log x 6 0

dipenuhi oleh

(1)
(2)
(3)
(4)

55. MD-87-27
Penyelesaian dari

B.

6
6

C.
D.
E.

{2}
{6 , 2}
{216 , 8}

log x )2 + 2

log (

2
) = 1
x

x=

C.
D.
E.

x=2
x=4
x =2

56. MD-87-28
Jika x 1 dan x 2 akar-akar persamaan
log (2 x 2 11 x + 22) = 1 , maka x 1 x 2 =
A.
11
B.
6
C.

D.

E.

1
2

1
2

57. MD-87-25
Jika x 1 dan x 2 memenuhi
maka x 1 x 2 =
A. 210
B. 10

E.

(1 + 2 log x) log x = log 10

1
2
1
10

1
2

58. MD-98-29
Jika 2 x + y = 8 dan log (x + y) =

3
2

log 2 . 8 log 36

maka x 2 + 3y =
A.
28
B.
22
C.
20
D.
16
E.
12

53. MD-88-28
Himpunan penyelesaian persamaan
106 log x 4(10)3 log x = 12 adalah
A.

1
2

B.

D.

log x - 3( 102 log x) - 4 = 0

adalah ...
A. x = 1

C.

52. MD-87-36
Persamaan
104
dipenuhi oleh ...
(1) 1
(2) 1
(3) 2
(4) 2

52,5
2,45
2,55
4,75

, 3 2

59. MD-91-27
Nilai x yang memenuhi sistem persamaan linear :
2 log x log y = 1
log x + log y = 8
102

adalah
A.
2
B.
100
C.
200
D.
1000
E.
2000

D
B.

60. EBT-SMA-03-40
Jika x dan y memenuhi persamaan:
2 2 log x 2 log y 1
53 2 log y 2 log x 4 5 , maka x . y =


1
4
1
2

A.
B.
C.
D.
E.

D
C.

2
2

2
22
42

D.

61. MD-03-14
Jika 2 3 log (x 2y) = 3 log x + 3 log y, maka

x
=
y

1
4
1
4

A.

4 atau

B.

1 atau

C.

1 atau 4

D.

3 atau

E.

4 atau

E.

1
4
1
3

d
64. MD-90-22
2

Supaya 4 x 3x log 5 ada nilainya, maka

62. MD-88-25
Carilah x yang memenuhi persamaan
A.
B.
C.
D.
E.

1
2
1
2

1
2

3 x y = 29

x y = 1

log 29

(log 3 + log 29)

1 + 3log 29
log 3 + log 29
1
2

+ 3log 29

63. MD-90-05
Harga suatu barang berbanding lurus dengan logaritma
permintaan. Bila h = harga dan d = permintaan
maka grafik hubungan h dan d dapat digambarkan
sebagai berikut
A.

4
3

A.

0<x<

B.

x < 0 atau x >

C.

1
3

4
3

atau x 1
4
3

dan x

D.

0<x<

E.

x > 0 dan x 1

1
3

dan x 1

65. MD-89-21
xlog a
log a 1
log ( 2a-2 )
maka x

Jika

log
b
1
log
(b4
)
1

= ...
A.
6
B.
10
C.
1
D.
106
E.
4
66. MD-03-24
Jika x memenuhi
2 log a
log b
log 2a 6


log b 2

1
log a

maka x =
103

A.
B.
C.
D.
E.

1
4
6
8
10

C.
D.
E.

73. MA-93-04
Jika x1 dan x2 memenuhi persamaan :

67. MA-78-05
Jika 2 log (a2 b2) = 2 log (a b) dan a > b, maka
A.
(a b) = 1
B.
(a b) = 2
C.
(a + b) = 1
D.
(a + b) = 2
E.

(a + b) =

10

A.
B.
C.
D.
E.

b2
sama dengan
a

70. MA-84-21
Jika {a log (3x 1) } (5 log a ) = 3, maka x =
A.
36
B.
39
C.
42
D.
45
E.
48
71. MA-97-03
Jika 2 log a + 2 log b = 12
2
log a 2 log b = 4
maka a + b =
A. 144
B. 272
C. 528
D. 1024
E. 1040
72. MA-94-05
Hasil kali semua x yang memenuhi persamaan
log 64

A.
B.

24

2
2 x 40 x

= 0 adalah

x5

10

log x

.
A.
B.
C.
D.
E.

10

log x

10

5
; maka x1 + x2 = . .
log x

5
6
60
110
1100

74. MA-85-21
Jika x 1 dan x > 0, maka nilai x yang memenuhi persamaan x log (x + 12) 3x log 4 + 1 = 0 adalah

69. MA-85-22

a2
= 24, maka log
b4
8
4
2
4
8

log

10

1
2

68. ITB-75-15
Fungsi log x hanya didefinisikan untuk x positif,
bilangan-bilangan asli yang terkandung didalam daerah

25 x 2
definisi fungsi f x log
2
adalah
2 x 3x 1
A.
2, 3, 4
B.
2, 3, 4, 5
C.
1, 2, 3, 4
D.
1, 2, 3, 5

Jika log

72
50
36

A.

1
2

B.
C.
D.
E.

2
4
8
16

75. MA-93-08
Jika t =

x2 - 3
; maka log (1 | t |) dapat ditentukan
3x - 7

untuk
A. 2 < x < 6
B. 2 < x < 5
C. 2 x 6
D. x 2 atau x > 6
E. x < 2 atau x > 3
76. MA-00-01
Nilai x yang memenuhi persamaan
2
log 2 log (2x + 1 + 3) = 1 + 2 log x adalah
A. log

2
3

B. 2 log 3
C. 3 log 2
D. 1 atau 3
E. 8 atau

1
2

77. MA-00-08
Jumlah semua akar-akar persamaan

144
100

10 x 2 x 12

104

log x

x 12

x 4

x 3 2

adalah
A. 2
B. 1
C. 0
D. 1
E. 2

A.
B.
C.
D.
E.

78. EBT-SMA-96-07
Diketahui 2 log 3 = x dan 2 log 5 = y, maka
2
log 4515 sama dengan
1
2
1
2
1
2

A.
B.
C.

83. EBT-SMA-89-09
Himpunan penyelesaian program logaritma :
2

(5x 3y}
(3x + 5y)

79. MA-01-05
2
log a
Jika 3
= m dan
log b
maka
A.

B.

C.
D.
E.

log ( 2 x - 3 )

2
log x

A.
B.
C.
D.
E.

(5x + 3y)

D. x x + yy
E. x2yxy

3
2
0
2
3

log (x 6 )

x 2

1
1
log x

{ 1}
{ 6 }
{3}
{6}
{1,6}

84. EBT-SMA-88-22
Nilai x yang memenuhi persamaan logaritma :
8

log a
= n, a > 1 dan b > 1,
2
log b

A.
B.
C.
D.
E.

m
=
n

log 3
log 2
4
log 9
(3 log 2)2
(2 log 3)2

82. EBT-SMA-90-11
Anggota himpunan penyelesaian dari persamaan
2
log (x2 2x + 1) = 2 log (2x2 2) dan merupakan hasil
pengerjaan adalah

ialah

26 dan 4
4 dan 26
4 dan 26
4
26

85. EBT-SMA-98-07
Diketahui 3 log 5 = x dan 3 log 7 = y.
Nilai

80. EBT-SMA-95-08
Himpunan penyelesaian persamaan
log (x + 7) + log (x + 6) log (x + 10) = 0 adalah
A. { 10}
B. { 8}
C. { 7}
D. { 6}
E. { 4}
81. EBT-SMA-94-10
Hasil kali dari semua anggota himpunan penyelesaian
persamaan x log (3x + 1) x log (3x2 15x + 25) = 0
sama dengan
A. 6
B. 8
C. 10
D. 12
E. 15

2 log 3
log 8

log (x2 4x 50) 8 log (2x + 6) =

A.
B.
C.
D.

3
1
2
1
2
1
2
1
2

log

1
245 2

adalah

x+y
x + 2y
xy
(x + y)

E. x + 2y
86. EBT-SMA-93-11
Jika 8 log b = 2 dan 4 log d = 1, hubungan antara nilai b
dan d adalah
A.
b = d3
B.
b = 3d
C.

b=

D.

b=

E.

1
3

d
1

d3
b = d3

87. EBT-SMA-99-13
Persamaan 4 log (2x2 4x + 16) = 2 log (x + 2)
mempunyai penyelesaian p dan q. Untuk p > q, maka
nilai p q =
A. 4
105

B.
C.
D.
E.

3
2
1
4

D.

88. EBT-SMA-97-07
Penyelesaian persamaan
2
log (3x2 + 5x + 6) 2 log (3x + 1) adalah dan .
Untuk > , nilai =
A.
B.

1
3
1
2

C. 1 3
D. 2
E. 3
89. EBT-SMA-98-33
Diketahui f(x) = 2 log (x2 + x 6) dan
g(x) = 2 log (4x 3).
Tentukan :
a.
Batas-batas nilai x agar f(x) dan g(x) mempunyai
nilai
b.
Nilai x yang memenuhi f(x) = g(x)
90. MA-88-04
C2
(0,2)
C1

C1 grafik fungsi
y = log x
C2 grafik fungsi
y=

(1,0)
A.
B.
C.
D.
E.

log (x + 2)
log (x + 100)
2 log x
log 2x
log 100 x

E.

y
x

92. MA-78-14
Grafik fungsi y = 2 log x berada di bawah sumbu x jika
A.
0<x<2
B.
0<x<1
C.
0x<1
D.
x<1
E.
x<0
93. ITB-75-09
Grafik fungsi y = a log |x| , a > 0 dan a 1 , simetris
terhadap
A. garis y = |x|
B. garis y = x
C. sumbu y
D. sumbu x
94. MD-90-25
Nilai maksimum fungsi f (x) = 2 log (x +5) + 2 log (3 x)
adalah
A. 4
B. 8
C. 12
D. 15
E. 16
95. MD-90-30
Jika a log b < a log c , maka berlakulah
(1)
b > c > 0 jika a > 1
(2)
0 < b < c jika a > 0
(3)
0 < b < c jika a < 1
(4)
b > c > 0 jika 0 < a < 1

91. MA9810
Grafik fungsi y = log x2 adalah
A.
y
x

96. EBT-SMA-01-09
Pertidaksamaan 25 log (x2 2x 3) <

B.

A.
B.
C.
D.
E.

y
x

C.

y
x

1
2

4 < x < 2
2 < x < 4
x < 1 atau x > 3
4 < x < 1 atau 2 < x < 3
2 < x < 1 atau 3 < x < 4

97. EBT-SMA-00-11
Batas-batas nilai x yang memenuhi
log x 1 2 log x 1 adalah
A. x < 2
106

dipenuhi oleh

B.
C.
D.
E.

x>1
x < 1 atau x > 2
0<x<2
1<x<2

A. n log a (n + 1)
B. n (n + 1) log a
C.
D.

98. MA-96-04
Himpunan penyelesaian pertaksamaan
2 log x log (x + 3) + log 4 adalah
A. { x | 2 x 6 }
B. { x | x 6 }
C. { x | 0 < x 6 }
D. { x | 0 < x 2 }
E. { x | 0 < x 2 atau x 6 }

E.

99. MA-95-04
Himpunan jawab pertaksamaan
log ( x+3) + 2 log 2 >log x2
adalah
A. { x | 3 < x < 0}
B. { x | 2 < x < 0} { x | 0 < x < 6}
C. { x | 2 < x < 6}
D. { x | 3 < x < 2}{ x | x > 6}
E. { x | x < 2}{ x | x > 6}
100. MA-86-27
Jawab pertaksamaan logaritma : 2log (x2 x) 1 ialah
A.
1 < 0 atau x > 1
B.
1 x 2, x 0 dan x 1
C.
1 x 0 atau 1 < x 2
D.
1 < x 0 atau 1 x 2
E.
1 x 0 atau 1 x 2
1
2

106. MA-91-05
Perhatikan deret :
1 + log cos x + log2 cos x + log3 cos x +
Jumlah deret ini, yaitu S, dapat mengambil setiap nilai

log x 2 3 > 0 adalah

3 < x < 3
2 < x < 3 atau 3 < x < 2
2 < x < 2
x 2 atau x 2
x > 2 atau x < 3

{x|x>

3
2
9
2

B.

{x | x >

C.

{x | 0 < x <

E.

{x|

n (n 1) log a

105. MA-97-10
Diketahui deret geometri : a1 + a2 + a3 +
Jika a6 = 162 dan
log a2 + log a3 + log a4 + log a5 = 4 log 2 + 6 log 3 , maka
a3 =
A. 2
B. 3
C. 6
D. 8
E. 9

B.

1
2
1
2

C.

S<

D.

S>

E.

S>1

3
2

B.
D.
E.

<x<

9
2
9
2

1
2
2

1
2
1
2

}
108. MD-92-14

107

log x
2

log x

log x
2 2log x

103. MD-88-26
log a + log a2 + log a3 + . + log an =

<S<2

2 log x

C.

{x | 3 < x <

1
2

A.

}
9
2

<S<1

107. MA-89-10
Jumlah deret geometri tak hingga
2
log x + 4log x + 16log x + . . . adalah

102. MA9910
Himpunan jawab pertidaksamaan
3
log x + 3log (2x 3) < 3 adalah

D.

n (n + 1) log a

A.

Nilai-nilai yang memenuhi

A.

n log a (n + 1)

104. MD-04-16
Jika kurva F(x) = log (x2 3x + 3) memotong sumbu x di
titik (a, 0) dan (b, 0), maka (a + b) =
A. 2
B. 1
C. 1
D. 2
E. 3

101. MA-77-29

A.
B.
C.
D.
E.

1
2
1
2
1
2

Suatu deret geometri mempunyai suku pertama a dan


pembanding 2 log (x 3). Deret ini mempunyai limit
bila x memenuhi
A.
3<x<4
B.
3<x<5
C.
2,5 < x < 5
D.
3,5 < x < 5
E.
4<x<5

108