Anda di halaman 1dari 23

PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan
dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tarikh:

29 Ogos 2014

Tanda tangan :
Nama : MAZWIN BINTI HASHIM
No. Angka Giliran: 2012201360148

MAKLUMAT DIRI

NAMA

MAZWIN BINTI HASHIM

NO. KAD PENGENALAN :


NO. ANGKA GILIRAN

NO TELEFON

ALAMAT

TARIKH LAHIR

TEMPAT LAHIR

KUMPULAN

PENGHARGAAN

Bersyukur ke hadrat Ilahi dengan limpah rahmatNya, dapatlah saya


menyiapkan tugasan BIG yang telah ditetapkan untuk Program PPG Ambilan
Februari 2012. Dalam semester ini, tugasan yang diterima adalah untuk
menjalankan aktiviti kemasyarakatan. Walaupun saya biasa mengikuti dan samasama menjayakan program kemasyarakatan yang diadakan di sekolah setiap tahun
tetapi tugasan BIG ini agak mencabar kerana kami perlu mengelolakan keseluruhan
aktiviti daripada membuat kertas kerja, merancang aktiviti, memohon kelulusan,
penyediaan alatan yang diperlukan serta aspek keselamatan.
Pelaksanaan Bina Insan Guru (BIG) adalah berasaskan kepada kesedaran
bahawa profesion keguruan adalah mulia dan insan guru adalah pembina generasi,
pembentuk jati diri dan role model kepada masyarakat. Justeru, guru harus mampu
menyesuaikan diri dalam semua keadaan dan mampu menangani cabaran era
globalisasi.
Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga
diucapkan kepada Puan Noor Habibah bt Kaderan selaku pensyarah dan
pembimbing atas bimbingan dan tunjuk ajar yang beliau berikan sepanjang saya
menyiapkan tugasan ini. Ucapan terima kasih juga kepada keluarga dan rakan
rakan yang telah banyak menolong dan memberi panduan serta sokongan moral
kepada saya bagi menyiapkan tugasan ini. Seterusnya terima kasih diucapkan
kepada warga sekolah dan pentadbir SK Taman Desaminium atas kerjasama dalam
mencetuskan idea dan mendapatkan maklumat yang diperlukan.
Melalui aktiviti yang dirancang, kami dapat mengenal diri dan mampu
mengaplikasikan
pembangunan diri

pengetahuan

dan

pengalaman

yang

sebagai insan guru secara berterusan.

diperoleh

ke

arah

Program ini diharap

dapat melahirkan guru-guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa


profesional yang tinggi dan akan sentiasa bersedia di samping mampu menangani
pelbagai cabaran pendidikan dalam arus globalisasi.
Secara keseluruhannya, program BIG aktiviti kemasyarakatan ini berjaya
dilaksanakan dengan jayanya. Saya menyusun sepuluh jari memohon kemaafan
atas kesilapan dan kekurangan dalam menyiapkan laporan ini.

Sekian, terima kasih.


3

SENARAI KANDUNGAN

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Pengakuan

Maklumat Diri

Penghargaan

Senarai kandungan

1.0

Pengenalan BIG

5-6

2.0

Matlamat dan Objektif BIG

3.0

Laporan Bergambar Bina Insan Guru (BIG)


Program Keceriaan SK Taman Desaminium

8-15

4.0

Laporan Reflektif

16-17

5.0

Releksi Kendiri

18-19

6.0

Gambar-gambar

20-22

7.0

CD

23

1.0

PENGENALAN BIG

Guru adalah pembina generasi Malaysia. Pembangunan modal insan


berkualiti tinggi merupakan suatu keperluan dalam usaha melahirkan rakyat yang
berilmu, berkemahiran serta memiliki kekuatan spiritual dan sahsiah yang unggul.
Bagi menjayakan wawasan dan matlamat pendidikan ini, guru-guru Malaysia perlu
memiliki dan menguasai kekuatan ilmu dan intelek yang tinggi, penguasaan
kemahiran profesional yang mantap serta diperkasakan dengan penguasaan
kemahiran dan teknologi baru, penghayatan nilai dan etika keguruan serta kekuatan
peribadi dan sahsiah yang terpuji selaras dengan hasrat negara. YAB Dato Seri
Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia ketika

membentangkan

Rancangan Malaysia ke-9 di Parlimen telah menegaskan bahawa pendekatan


kepada pembangunan modal insan haruslah secara holistik, menekankan
pembangunan ilmu pengetahuan, kemahiran, modal intelektual, pembudayaan sikap
progresif serta nilai etika dan moral yang tinggi.
Selaras dengan hasrat ini, pendidikan guru hendaklah berterusan sifatnya
dan berpaksikan hasrat serta komitmen untuk membentuk, memupuk dan
melahirkan insan guru yang berkualiti, iaitu yang memiliki pengetahuan dan
ketrampilan profesional yang tinggi serta ciri dan kualiti sahsiah yang terpuji.
Kursus Bina Insan Guru (BIG ) merupakan suatu wahana ke arah pembinaan
dan pembentukan kualiti insan guru yang dihasratkan selaras dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG). Program ini
melibatkan semua pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan
Kepujian.
Program ini direalisasikan dalam tiga fasa yang dilaksanakan ditempat
masingmasing dalam sepanjang tempoh pengajian.
dirancang, pelajar dapat

Melalui

aktiviti yang

mengenal diri (real-self) dan mampu mengaplikasikan

pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi ke arah pembangunan diri sebagai


insan guru secara berterusan. Program ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang
memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa profesional yang tinggi serta sentiasa
bersedia dan mampu menangani pelbagai cabaran pendidikan dan arus globalisasi.

Pelaksanaan Bina Insan Guru (BIG) lebih menekankan kepada pembelajaran


di luar bilik darjah secara alamiah dalam konteks dan situasi sebenar dalam usaha
memperkasakan ilmu, kemahiran, daya intelek, nilai dan akhlak keguruan di
kalangan pelajar. Di samping program dan aktiviti yang dirancang secara khusus,
usaha pembinaan insan guru yang unggul ini juga diperkukuhkan melalui aktiviti
tutorial dan budaya Institut Pendidikan Guru (IPG).

2.0

MATLAMAT DAN OBJEKTIF BIG


Program Bina Insan Guru ( BIG ) bermatlamat untuk melahirkan guru-guru

yang mempunyai kemantapan akhlak, nilai-nilai kerohanian dan keguruan, daya


ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan yang selaras dengan prinsip Rukun
Negara,

Falsafah

Pendidikan

Kebangsaan

dan

Falsafah

Pendidikan

Guru. Pembinaan insan guru merupakan usaha berterusan sepanjang program


pendidikan keguruan berasaskan kesedaran bahawa profesion keguruan adalah
mulia dan guru adalah pembina generasi negara. Program BIG kali ini adalah
Peringkat 3, Fasa 4 iaitu Program Kemasyarakatan yang perlu dilaksanakan lebih
kurang 8 jam.

Matlamat Program Bina Insan Guru pada kali ini ialah

program ini menjadi salah satu pencetus pembinaan insan guru yang
berakhlak mulia, bersemangat juang yang tinggi, mempunyai ketahanan
fizikal dan mental, bermanfaat kepada diri, keluarga, masyarakat serta negara
selaras dengan nilai-nilai keguruan.

Manakala, objektif program Bina Insan Guru Fasa 4 ini adalah :

Menunjukkan ciri-ciri insan yang berakhlak mulia dan patuh kepada ajaran
agama.

Meningkatkan semangat berpasukan dan mengamalkan hidup bersepakat,


bekerjasama dan bertanggung jawab kepada pasukan.

Meningkatkan ketahanan fizikal dan mental.

Meningkatkan dan menguasai kemahiran interpersonal dan intrapesonal serta


perpaduan masyarakat.

Meningkatkan kemahiran mengurus diri, kumpulan dan masa dengan


berkesan.

Meningkatkan perkembangan potensi diri sebagai insan berakhlak mulia


melalui amalan tolong-menolong dan sedia memberi sumbangan dalam
kehidupan seharian.

3.0

LAPORAN BINA INSAN GURU (BIG)


PROGRAM KECERIAAN SK TAMAN DESAMINIUM

Seperti yang telah dirancang, pada hari Sabtu, 10 Mei 2014, kumpulan kami
dari PPG Semester 6 seramai 4 orang telah menjalankan Program Bina Insan Guru
bersama warga sekolah SK Taman Desaminium, Seri Kembangan, Selangor.
Aktiviti kemasyarakatan ini telah dilaksanakan dengan jayanya serta
mencapai objektif yang telah ditetapkan iaitu untuk membantu membersih dan
menceriakan kawasan sekolah agar dapat memberi keselesaan kepada murid-murid
untuk belajar serta memastikan keceriaan murid dan kakitangan sekolah sewaktu
berada di sekolah. Di samping itu, ia juga diharapkan akan menjadi platform kepada
pemupukan hubungan yang lebih erat antara guru-guru agar dapat menjalinkan
kerjasama yang lebih bermakna pada masa akan datang.
Berikut adalah beberapa coretan ringkas dapat saya simpulkan untuk
program ini.

Masa

: 8.00 pagi

Aktiviti

: Pendaftaran

Kami tiba awal di sekolah kira-kira jam 7.30 pagi. Kelihatan AJK yang terlibat
di meja pendaftaran iaitu Puan Rosilawati bt, Abdul Majid, Puan Suhaila bt Suhaimi,
dan Puan Insyirah bt. Mokri bersama ahli-ahlinya sudah bersedia untuk menjalankan
tugas yang diamanahkan. Para peserta kursus telah diberikan fail dan juga pamphlet
program pada hari ini.

Masa

: 8.30 pagi

Aktiviti

: Malaysia Cergas

Setelah selesai membuat pendaftaran, kami meneruskan aktiviti Malaysia


Cergas. Dalam aktiviti tersebut, kami telah melakukan senaman ringan dan
regangan otot. Aktiviti sebegini elok sekiranya dijalankan setiap hari bagi
memastikan setiap peserta melakukan senaman yang secukupnya untuk kebaikan
diri mereka.
Setelah senaman ringan dilakukan, para peserta dikehendaki menyanyikan
lagu Negaraku, lagu negeri Selangor dan juga lagu SK Taman Desaminium. Setiap
peserta dikehendaki menyanyikan lagu tersebut dengan penuh semangat. Apa yang
saya dapat lihat di sini ialah, aktiviti pada slot ini sebenarnya bertujuaan untuk
menerapkan semangat patriotisme dalam diri setiap peserta supaya mereka menjadi
seorang insan yang cinta akan tanah air dan sanggup berkorban demi
melindunginya.
Secara kesimpulannya, aktiviti pada slot ini sebenarnya amat berkesan dalam
menghilangkan tekanan yang ada dalam diri setiap peserta kerana ianya lebih
banyak melakukan aktiviti yang berunsur hiburan berbanding aktiviti-aktiviti dalam
slot yang lain.

Masa

: 9.30 pagi

Aktiviti

: LDK Slot I Teknik-teknik Mural

Dalam aktiviti ini, para peserta telah berpeluang untuk mempelajari teknikteknik asas mural. Ilmu mural perlu diketahui oleh kami yang bergelar guru kerana ia
berguna membentuk minda anak murid melalui lukisan. Slot itu diteruskan dengan
melakukan aktiviti-aktiviti yang menarik seperti Conteng Suka-suka, dan Ada Apa
Dengan Dia.
Aktiviti ini juga bertujuan untuk memberi ilmu yang betul tentang cara melukis
di

dinding

sekolah.

Aktiviti-aktiviti

tersebut

secara

tidak

langsung

telah

menghilangkan tekanan dalam diri setiap peserta yang telah seminggu letih
menghadapi karenah anak-anak murid. Pelbagai tips dan teknik lukisan mural dapat
kami pelajari. Penceramah jemputan tidak segan silu melayah karenah kami yang
kerap bertanyakan pelbagai soalan.
Melalui LDK ini, saya mula menyedari bahawa melalui lukisan, manusia juga
dapat berhibur. Kita tidak boleh hanya memfokuskan diri kepada bidang kerja dan
pelajaran sahaja kerana tindakan tersebut akan membuatkan kita hilang punca dan
menjadi tertekan. Oleh itu, sekali-sekala kita perlulah melakukan aktiviti yang boleh
menghiburkan diri kita sendiri supaya kita dapat menghilangkan segala tekanan
yang ada dalam diri kita seterusnya menjadi insan yang gembira dalam kehidupan.

10

Masa : 11.00 pagi


Aktiviti : LDK Slot II ( Pembahagian Tugas Mengikut Panitia dan Sudut)

Aktiviti pada pagi itu lebih menfokuskan kepada sesi pembahagian tugasan
dan kawasan target(sudut) yang perlu diceriakan dengan teknik mural yang telah
dipelajari. Aktiviti ini telah dikendalikan sendiri oleh Penyelaras Program iaitu Puan
Mazwin binti Hashim dengan memberikan taklimat ringkas mengenai pembahagian
tugasan mengikut panitia.
Aktiviti ini dilakukan adalah bertujuan untuk memberitahu tentang apa yang
perlu dilakukan dan yang jangan dilakukan sepanjang program ini. Bagi saya, aktiviti
ini dengan ialah suatu proses di mana memberi saya kesedaran bahawa dalam apa
jua aktiviti yang kita lakukan, kita tidak boleh lari dengan undang-undang dan
peraturan. Ini supaya kita menjadi seorang yang berdisiplin dan mampu bekerja
dalam situasi panas, kotor dan sebarang kemungkinan.
Antara perkara baru yang saya pelajari sepanjang aktiviti ini ialah bagaimana
melukis mural di dinding dengan bahan, teknik dan cara yang betul sepertimana
yang dipelajari pada sesi slot 1 tadi. Begitu cara bagi untuk mewujudkan kerjasama
dalam kumpulan ketika melukis mural dengan betul dan teratur.
Dari segi penambahbaikan pula, saya berpendapat bahawa setiap individu
haruslah lebih fokus apabila diberi taklimat mengenai sesuatu aktiviti supaya mereka
jelas mengenai sesuatu perkara dan masalah tidak lagi timbul sepanjang aktiviti
berlangsung. Sekiranya kita tidak menumpukan perhatian sepenuhnya semasa sesi
taklimat berlangsung, kemungkinan besar akan menyebabkan timbulnya masalahmasalah yang tidak diingini ketika program berlangsung. Oleh itu, saya berpendapat
bahawa sesi taklimat merupakan sesi yang sangat penting bagi sesuatu program
kerana daripada sesi tersebutlah setiap peserta akan dapat mengetahui perjalanan
yang akan berlaku bagi sesuatu program.

11

Masa

: 10.30 pagi dan 12.30 tengah hari

Aktiviti

: Makan Pagi dan Makan Tengah Hari

Pada pagi hari kejadian, kami telah dijamu makanan berupa nasi lemak dan
air mineral. Makanan pada pagi tersebut diberikan kepada para peserta sekitar pukul
10.30 pagi di kantin SKTD dengan menu bihun goreng dan air teh.
Pada waktu tengah hari, kira-kira jam 12.30 tengah hari selepas tamatnya
sesi LDK dan taklimat kumpulan, kami telah disediakan dengan makanan tengah
hari. Menu pada tengah hari itu ialah nasi tomato, ayam masak rendang, sayur kobis
beserta dengan buah tembikai. Kami disediakan dengan dua jenis air iaitu air oren
dan air sirap limau. Kesemua para peserta makan dengan penuh berselera.
Selepas solat Zohor, kami menyambung kembali tugasan mewarnakan mural
yang telah siap dilukis dengan mengaplikasikan teknik mural yang telah kami
pelajari.

12

Masa
Aktiviti

: 2.00 petang
: Slot III - Aktiviti Khidmat Masyarakat

Selepas makan tengah hari dan solat Zohor, kami meneruskan projek lukisan
mengikut panitia. Dinding yang sebelumnya kotor dan tidak ceria telah dapat kami
penuhkan dengan mural dinding yang menggambarkan keindahan alam semula jadi.
Tujuannya ialah untuk menggambarkan alam semula jadi dan menjadikan
dinding-dinding di blo-blok sekolah ini menjadi lebih ceria. Bertambah indah
kawasan ini dengan adanya pokok-pokok bunga dan hiasan dinding. Kewujudannya
di kawasan ini memberi satu suasana yang ceria dan menyejukkan mata
memandang.
Antara objektif yang dapat kami simpulkan dalam aktiviti khidmat masyarakat
ini, ia menjadikan kawasan sekolah lebih ceria, menjadikan dinding lebih bermakna
dengan lukisan bermotifkan alam semula jadi serta memberi peluang kepada setiap
guru dan murid untuk menyumbang usaha dalam melestarikan kawasan sekolah.
Dikesempatan ini saya telah berpeluang untuk mengenali guru-guru dengan
lebih dekat dan juga bekerjasama dengan mereka sebagai satu kumpulan. Setiap
tugasan yang diberikan membolehkan kami mengamalkan komunikasi sosial yang
tinggi melalui kerjasama dalam kumpulan dan menjadi lebih bertanggungjawab
dalam melaksanakan tugasan yang telah diberikan.
Tidak dinafikan banyak pengalaman menarik yang kami tempuhi bersama
sepanjang program BIG dijalankan. Disini saya sedar semangat bekerjasama dalam
kumpulan amatlah penting dan sentiasa melibatkan diri secara aktit adalah amat
berbaloi kerana dapat memberikan sumbangan secara bersama.

13

Masa
Aktiviti

: 4.30 petang
: Refleksi

Sebelum bersurai, semua peserta dikehendaki merumuskan tentang aktiviti


BIG selama sehari ini. Setiap wakil AJK telah menyampaikan refleksi tentang
program tersebut dari segi kelebihan dan kekurangan. Selain itu, segala
permasalahan yang timbul semasa program telah diselesaikan di waktu itu juga.
Refleksi ini penting agar peserta sedar bahawa mereka bukannya datang
dengan sia-sia tanpa sebarang manfaat. Ini juga peluang untuk penambahbaikan
dari aspek pengurusan di masa hadapan. Kaitannya dengan saya ialah saya
berpeluang menyuarakan pendapat melalui wakil AJK tentang program ini dan cara
penyelesaian dalam sesuatu permasalahan.
Ilmu baru yang saya dapati ialah kita janganlah bertindak mengikut emosi
sebaliknya siasat dan kaji terlebih dahulu sesuatu perkara itu supaya masalah
seperti menuduh orang lain dan menyebabkan masing-masing terasa hati tidak
wujud.
Dari segi penambahbaikan, sesi ini perlu diadakan setiap kali berlangsungnya
sesuatu program dan jika boleh dipanjangkan masanya agar semua boleh
menyuarakan pendapat.

14

Masa : 5.30 petang


Aktiviti : Majlis Penutup

Perasmian penutup merupakan slot terakhir bagi program ini. Perasmian


dilakukan oleh Miss Yong Choy Tow, Guru Besar SK Taman Desaminium. Dalam
ucapan perasmiannya, beliau mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang
menjayalan program kemasyarakatan ini. Beliau juga berharap agar setiap peserta
program kali ini dapat mengaplikasikan segala ilmu yang kami perolehi untuk
kegunaan masa akan datang.
Antara ilmu baru yang saya perolehi dari slot ini ialah, kita mesti menghargai
setiap saranan dan nasihat yang diberikan oleh orang lain kepada kita agar menjadi
seorang insan yang berguna dan sedia untuk melakukan perubahan pada masa
akan datang.
Penambahbaikan yang perlu dilakukan ialah dengan memastikan bahawa
ucapan perasmian mestilah padat dan efektif kerana ucapan perasmian yang terlalu
panjang mungkin akan membuatkan peserta menjadi bosan dan mengantuk.

15

4.0 LAPORAN REFLEKTIF

Dengan berakhirnya Program Kemasyarakatan (Keceriaan Sekolah) anjuran PPG


Semester 6 Ambilan Februari 2011 ini, dapat saya simpulkan beberapa reflektif
program secara keseluruhannya.

Kekuatan

Beberapa kekuatan yang telah dikenalpasti hasil daripada perlaksanaan program ini
adalah seperti berikut;
i.

Ia berjaya memupuk semangat kerjasama dan tolong-menolong di


kalangan sesama guru.

ii.

Memberi peluang kepada para guru untuk mencurahkan bakti dari segi
tenaga, masa dan buah fikiran kepada sekolah demi kepentingan
bersama.

iii.

Menjadikan kawasan sekolah lebih terurus bagi menjamin keselesaan


warga sekolah.

iv.

Merapatkan silaturrahim di antara warga SK Taman Desaminium iaitu


guru dan kakitangan sekolah.

Kelemahan

Di samping kekuatan yang dikenalpasti sepanjang sebelum, semasa dan selepas


perlaksanaan program ini, terdapat juga beberapa kelemahan seperti berikut;
i.

Peruntukan waktu program yang terlalu terhad menyebabkan kebanyakan


tugas membersihkan kawasan terbengkalai dan tidak berjaya disiapkan
sepenuhnya seperti yang telah dirancangkan.

ii.

Ada

beberapa

guru

dan

kakitangan

sekolah

yang

tidak

dapat

menghadirkan diri pada waktu tersebut kerana belajar luar kampus dan
masalah lain.

16

Cadangan Penambahbaikan

Hasil daripada pemerhatian dan pengalaman yang diperolehi daripada perlaksanaan


program ini beberapa perkara didapati perlu diberi perhatian khusus. Terdapat
beberapa cara yang didapati sesuai untuk memberikan penambahbaikan serta
penyelesaian kepada permasalahan yang timbul agar program yang seumpama ini
dapat dilaksanakan dengan lebih baik pada masa akan datang. Di antaranya adalah
seperti berikut;
i.

Melibatkan kerjasama dengan ibu bapa murid dan PIBG agar dapat lebih
ramai tenaga kerja dan dapat dijalankan pada waktu hari minggu dan cuti
umum di mana ia tidak mengganggu waktu kerja kebanyakan mereka.

ii.

Memanjangkan

lagi

tempoh

masa

program

agar

tugasan

dapat

dilaksanakan dengan sempurna, misalnya dilanjutkan beberapa hari atau


dibuat pada ketika yang berlainan dengan mengecilkan kawasan target
untuk dibersihkan pada suatu masa.

Penutup

Walaupun mengalami masalah peruntukan, namun program ini telah memberi


makna yang amat besar kepada pihak sekolah kerana keadaan menjadi lebih
baik dari sebelumnya. Ia banyak membantu guru dalam menjalankan aktiviti
terutamanya yang melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik
darjah serta kegiatan ko-kurikulum. Di samping itu adalah dipercayai bahawa ia
juga memberikan suatu kepuasan kepada ibu bapa pelajar Sekolah Kebangsaan
Siong kerana dapat bersama-sama menggembeling tenaga untuk memberi
keselesaan dan keceriaan pembelajaran kepada anak-anak mereka di sekolah.
Adalah diharapkan agar program seumpama ini akan terus dianjurkan pada
masa hadapan bukan sahaja oleh guru-guru, malahan oleh organisasi lain
seperti PIBG bagi mewujudkan kerjasama erat serta menyumbang ke arah
kecemerlangan murid sekolah ini.

17

5.0

REFLEKSI KENDIRI

Secara jujurnya, selaku pendidik yang telah berkhidmat sejak tertubuhnya


sekolah ini pada tahun 2010, ini bukanlah kali pertama saya menggerakkan program
gotong-royong seperti ini. Ia telah menjadi agenda wajib bagi sekolah ini untuk
menganjurkan program gotong-royong bagi membantu membersihkan kawasan
sekolah memandangkan hanya terdapat beberapa pekerja sahaja yang ditugaskan
untuk memstikan kebersihan dan keceriaan kawasan sekolah yang agak luas dan
mempunyai banyak bangunan ini. Tugasan yang telah saya laksanakan ini bukanlah
sekadar untuk memenuhi tuntutan kerja kursus kerana menyambung pelajaran di
bawah Program Pensiswazahan Guru di IPIS sahaja tetapi ia telah menjadi
kebiasaan bagi diri saya dan program ini dilaksanakan lebih dari sekali dalam setiap
tahun di Sekolah Kebangsaan Taman Desaminium.

Walau bagaimanapun, terdapat kelainan yang saya rasakan dalam


menggerakkan program ini pada kali ini di mana prosedur yang saya lakukan adalah
lebih teliti dan persediaan saya lebih terperinci. Saya lebih menghargai amanah
yang saya sempurnakan pada kali kali ini kerana saya pasti saya telah
melakukannya dengan cara yang lebih baik berbanding sebelum ini dan sudah
pastilah saya akan terus mengamalkan cara yang lebih efektif ini pada setiap kali
saya

diamanahkan

untuk

melaksanakan

tugasan

seumpama

ini

demi

kecemerlangan anak-anak didik saya.

Justeru, saya amat berterima kasih kepada para pensyarah pembimbing


kursus Bina Insan Guru, terutamanya Puan Noor Habibah bt Kaderan kerana telah
memberikan suatu tugasan yang amat berfaedah kepada saya bagi membolehkan
saya mendapat pengalaman yang berguna ini. Selain itu, segala bimbingan dan
buah fikiran yang telah diberikan sepanjang perlaksanaan tugasan ini amat
bermakna kepada saya. Saya juga amat menghargai segala kerjasama yang saya
perolehi daripada rakan-rakan sejawat malahan pentadbir serta kakitangan di SK
Taman Desaminium. Kami telah bersama-sama berusaha bagi menjayakan program
ini. Ia telah menjadikan kami semua lebih memahami dan saling menghargai antara
satu sama lain. Semangat bekerjasama dan saling membantu ini akan terus
diamalkan di kalangan warga sekolah dan penduduk setempat di kawasan ini.
18

Selain itu, tugasan ini juga telah memberi peluang kepada saya untuk
mempelajari cara-cara komunikasi yang berkesan dengan pihak-pihak tertentu
terutamanya dengan pihak pentadbir sekolah dalam urusan-urusan rasmi.
Sesungguhnya, komunikasi yang berkesan adalah amat penting dalam memastikan
kejayaan sesuatu program yang ingin dilaksanakan. Harapan saya adalah agar saya
dapat berkongsi pengalaman menggerakkan program seperti ini dengan rakan-rakan
guru yang memerlukannya serta menurunkan ilmu yang saya perolehi ini kepada
anak-anak didik saya pada masa hadapan agar mereka menjadi generasi yang
serba boleh.

Sekali lagi saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan setinggi-tinggi


terima kasih kepada semua yang telah membantu saya dan rakan-rakan dalam
menjayakan program ini.

19

6.0

GAMBAR-GAMBAR

Susur jalan ke surau sebelum dan selepas program

20

Keadaan dinding di surau sebelum dan selepas program

21

Ceria sungguh Sekolah Taman Desaminium !!!

22

7.0

CD

23

Anda mungkin juga menyukai