Anda di halaman 1dari 9

PERSEDIAAN TAHUN 2010

MATA PELAJARAN FIZIK,


JABATAN PELAJARANNEGERI PAHANG
Penulisan RPT
1. Menyediakan contoh RPT berdasarkan tapak
sedia ada RPT 2009 dengan membahagikan Hasil
Pembelajaran kepada 36 minggu.
2. Memasukkan tarikh bagi minggu-minggu
berkenaan dalam RPT
Penulisan RPH
1. RPH boleh ditampal tetapi refleksi perlu ditulis tangan.
2. Butiran yang mesti ada:
– Minggu/Hari/Tarikh/MP/Tingkatan/Masa
– Learning Area
– Isi
– Learning outcome
– Activities
• 3 levels = 1.set induction 2.Learning Process 3.Assessment
• Nyatakan bilangan soalan yang diberikan
– Scientific altitudes, Noble values,
– Teaching Aids
– KBKK dan proses Sains
– Reflection (Guna pen merah)
Penulisan Refleksi
• % pencapaian (dengan penilaian)
Atau
• Sebutkan nama / senarai murid yang tidak
menguasai.
• Dan tulis cadangan cara mengatasi
• Penentuan % penguasaan murid boleh
dilakukan dengan menggunakan penilaian
spt short quiz, checklist, dsb.
Kecukupan Latihan Minima

1. Seperti yang terkandung dalam RPT


2. Boleh diubahsuai dan ditambah
mengikut keperluan
Buku Latihan
1.Guna modul JUJ
2.Jika latihan lain, guna kertas A4 & handout –
– simpan dalam folio (index & partition) dan boleh dibawa balik.
3. Format Indeks kerja: Bil, tarikh, perkara, semakan guru.
4. Pemeriksaan latihan
– Soalan objektif ditanda sesama sendiri.
– struktur & esei 1 kali/bulan. Tanda 3pada keyword, x pada wrong
answer keyword.
– Soalan esei perlu ditanda oleh guru.
5. Contoh jawapan yang terbaik pelajar dipamerkan.
6. Buku Kerja tidak digalakkan. Jika menggunakan Buku Kerja,
guru hendaklah mesti ada indeks kerja.
7. Ulasan setiap kali memeriksa Buku latihan.
- Penggunaan cop, sticker adalah digalakkan.
Buku Nota
1. Buku Nota: Menggunakan Modul @
– Buku log @ handout/ folio
2. Buku Nota: Setiap bahagian ditanda
– dengan √ sekali
3. Buku Nota: kekerapan penandaan 1
kali/sebulan.
Kerja Amali
1. Bilangan eksperimen setahun
– Form 4 – 11
– Form 5 - 8
2. Pelaporan kerja amali murid
– Semua eksperimen perlu di buat pelaporan yang lengkap.
3. Eksperimen bukan PEKA: Laporan ditulis dalam Buku Amali
4. Eksperimen PEKA: Laporan ditulis tangan dalam helaian dan
perlu disemak 1 minggu selepas dilaksanakan.
5. Semua laporan eksperimen mesti ditanda.
Pelaksanaan P&P berasaskan Borang
Pencerapan elemen 9 Dimensi 3 JNJK

1. Borang Instrumen pemantauan P&P difailkan / disimpan


dalam Buku rekod mengajar.
2 Tidak semua aspek atau subaspek dicerap dibolehkan.