Anda di halaman 1dari 13

A MAGYAR ŐSATYÁK ÚJ SZÖVETSÉGE

Írta: SAMAEL

A MAGYAR ŐSATYÁK ÚJ SZÖVETSÉGE Írta: SAMAEL Utolsó frissités ( 2008. July 25. Friday 18:23 )

Utolsó frissités ( 2008. July 25. Friday 18:23 )

A MAGYAR ŐSATYÁK ÚJ SZÖVETSÉGE Írta: SAMAEL Utolsó frissités ( 2008. July 25. Friday 18:23 )

- 11-06-2008 15:06

Ennyien olvasták már : 1395

A MAGYAR ŐSATYÁK ÚJ SZÖVETSÉGE Írta: SAMAEL Utolsó frissités ( 2008. July 25. Friday 18:23 )
A MAGYAR ŐSATYÁK ÚJ SZÖVETSÉGE Írta: SAMAEL Utolsó frissités ( 2008. July 25. Friday 18:23 )

A MAGYAR ŐSATYÁK ÚJ SZÖVETSÉGE

2008 Június 6. péntek a Buddhizmus szerint 10.000 szeres nap, ami annyit jelent, hogy minden gondolati teremtésünk 10.000 szer erősebben jelennek meg.

Csörgött a mobilom és egyik kiváló képességű médium barátom hívott, aki sok segítséget ad, sok visszajelzéssel segíti munkámat. Ő az egyik Magyarsággal kapcsolatos tiszta égi csatornám, aki segít a visszajelzéseivel. - Pénteken el kell hozzád mennem, nem tudom miért, de azt mondták, hogy nagyon fontos. (A többes számban az égiekre gondolt. ) A megbeszélt időben megérkezett, és a lazító meditációban már kapott néhány képet, ami támpont volt a későbbiekre tekintettel. A következőket szeretném úgy átadni, ahogy akkor és ott történt közös utazásunk során. A szöveg jelentős részét akkor és ott írásban rögzítettem, és szó szerint adom vissza.

Az első képen egy dús, selymes zöld mezőn 12 férfi, kezüket egymás hátán összefogva, fejüket összedugva, egy szabályos kört alkotva tánclépésben forognak egyszerre, egyre gyorsabban egyre dinamikusabban. A kör tágul már csak a válluk ér össze, egymás kezét fogják, és a pörgésben fellendítik az ég felé, a lendület, a forgás egyre gyorsabb. A kör tovább tágul, mint 12 ágú csillag, pörög a 12 férfi, már szinte összeolvad az alakjuk, már elengedték egymás kezét, és minden kéz, mint 24 antenna az ég felé fúródik.

Minden megáll, fény, ragyogás, tűz jelenik meg a kör közepén - a tűz mintha a körbe rakott hosszúkás valamikből fakadna és nincs füstje, felnyúlik az égig egy szálon, - és egy alak jelenik meg a tűzben. A tűz mintha a körbe rakott hosszúkás valamikből fakadna és nincs füstje, felnyúlik az égig egy szálon Kérem segítőm, akit a következőkben csak, mint „ANGYAL” nevezem, kérdezze meg a kör közepén lévő nevét, ki Ő!?

A MAGYAR ŐSATYÁK ÚJ SZÖVETSÉGE Írta: SAMAEL Utolsó frissités ( 2008. July 25. Friday 18:23 )

ELOHIM, mondja Angyal, nem hallottam ezt a szót még, de én és Ő is tudja mit jelent. A Teremtő, az Atya, az Isten.

( Elohim: (Istenek). A Győzelem szellemei. Az Birodalmuk a Haladás és az Élet, mely Sensoriummal vagy az érzékenységgel. – Kosdi

Kérdem Angyalt hol is, vagyunk most? – és ő Valahol Perzsiában a Tigris és Eufrátesz közötti Szkítiában.

Kik ezek az emberek, akik az előbb táncoltak, és

A MAGYAR ŐSATYÁK ÚJ SZÖVETSÉGE Írta: SAMAEL Utolsó frissités ( 2008. July 25. Friday 18:23 )

Isten megjelenései. összhangban van a Tamás: Salamon kulcsai )

mondja:

gazdag sík vidéken az Ősi

hívásukra megjelent

ELOHIM? A Magyarság SZELLEMI ŐSATYÁI, valamikor a történelem kezdetén.

Kérdezd meg akkor sorban őket kik ők, és mond el, hogyan néznek ki.

Angyal az első elé lépett, és az letérdelt Angyal előtt. Kávébarna ruhában volt, kopaszra borotvált fejjel melyet 7 varkocs ékesített, és kellemes aranysárga aurája volt. Angyal kérdezte nevét, és hogy ő ki?

 • 1. ANDORÁS vagyok, és én Szkítiában maradtam, nem csatlakoztam a tovább haladó törzsekhez.

Angyal napkeresztet rajzolt ANDORÁS homlokára áldásként, és a következő Ősatya elé állt, aki szintén

letérdelt.

 • 2. JOZIM vagyok, és az a dolgom, hogy más népek közé menjek, és erősítsem az ott élő magyar lelkek

kapcsolatát az anyanemzettel, erősítsem a büszkeséget, a gyökereket ápoljam. JOZIM magas, büszke királyi tartású, piros ruhában narancssárga aurával. Ő is az előzőhöz hasonlóan áldást kapott Angyaltól, és Angyal tovább lépet a harmadikhoz.

 • 3. ÁZUSZ vagyok, ez a doboz, amit a kezemben látsz, tele van gyógyszer-számmal, én segítek a

gyógyítóknak, sámánoknak, táltosoknak, füveseknek., és a betegeknek. -Ha hívnak, megyek és segítek, teszem a dolgom. ÁZUSZ fiatalos, hosszúhaja a vállára omlik, amit kékkel dísztett zöld ruha, köntös borít.

Angyal a szokásos áldás után tovább lépett –

 • 4. JING elé.

JING vidám, aranysárga táltos ruhában van, hosszú copfba fonott hajjal. Én keletre megyek, és én hozom nap, mint nap a NAPOT.

Az áldás után Angyal a következő ősatya elé lép.

 • 5. AZAEL vagyok, én az éjszakét hozom minden nap után, a holdat és a csillagokat.

AZAELEN mélykék köntös van, a fejtetője borotválva, oldalt hosszú fekete kibontott haj. - El fogok menni Egyiptomba, és JÓZSEFKÉNT fognak majd megismerni az utánam jövők.

 • 6. ÁRPÁD nem szólt semmit, csak dinamikus lényét kihangsúlyozta öltözete, hosszú köntöse, csúcsos

sapkája melynek tetején három kristály trónolt egymáson, és a szivárvány szalagok, amelyek, mintha egy mágnes vonzásában lennének, mint a lángnyelvek, felfelé lobogtak. A többiekhez képest alacsonyabb volt, de nem volt feltűnő volt a különbség. Amíg Angyal megáldotta addig letérdelt, de utána folytatta sajátos mozgását.

 • 7. KUN csak ennyit mondott: Én őrizni maradtam Szkítiaban a TITKOT.

KUN Egyszerű piros és fekete hímzésű ködmönben volt, fehér süveggel a fején.

 • 8. VITÉZ vagy SÓLYOM harcos, fiatalos testén prémes ruha feszült, fején csúcsos sapka.

Ő A MÉNESEK URA. SÓLYOM ezt mondja: A lovak szent állatok, őket ÁLDOZZÁK az Isten, a Teremtő segedelmének elnyeréséért. Van, amikor kell, - magát a KIRÁLYT is fel kell áldozni. Ez a TÖRVÉNY! Én választom ki a Lovak Királyát, a legszebb csődört, Ő helyettesíti az embert, a Királyt! A Lovak Királyát csak női kéz ÁLDOZHATJA fel! - ez a TÖRVÉNY.

Angyal megdöbbenve hallgatja SÓLYMOT és halkan, de hogy mindenki hallja, mondja:

NEM KELL ÁLDOZAT! Az Áldozat azamikor a Király és a Főpapnő együtt odaadták magukat Istennek, de szó nem volt halálról, ez a feladatuk (milyen szép a magyar nyelv: fel-adni, azt jelenti, felfelé adom magam) része volt. Nem hoztak áldozatot és a férfi-női energiák összeadódásával tették a dolgukat.

Aki áldozatot hoz, az ad valamit és vár valamit cserébe. Minél nagyobb az áldozat, annál nagyobb az elvárás! Ez már ÜZLET! A Szeretet nem ismer üzletet: ad és nem vár érte cserébe semmit, mert maga öröméből adja! A szeretet és az öröm energiája emeli fel a lelket a szíven keresztül Istenhez és az azonos energiák találkozásával megindul a kommunikáció az Örömteli Isten és az Örömteli Ember között.

A Tűz a szenvedély tüze, azért szükséges, hogy kiégessen, felszínre hozzon mindent, ami rejtve van és megakadályozza a tiszta Piros és Fehér Öröm átélését. A Férfi FŐPAPOK már nem tudtak e-fajta áldozatot nyújtani, ekkortól áldoztak vért: Lovat, marhát, kost, kakast…. A TEREMTŐ nem vár ÁLDOZATOT! ELÉG, ha mindenki teszi a SZÍVE SZERINT a DOLGÁT!

Megszűnik a harmónia a férfikörben energiák, feszülnek egymásnak, és a következő –

(És még néhány közbevetett gondolat Angyal által az ÁLDOZÁSRÓL: Az emberek valamikor félreértették az áldozatot: adni akartak Istennek, a legnagyobbat, a Királyt és annak a legnagyobbját, az életét. Hogy Isten segítse őket. Üzlet. És felemelkedett az egójuk, hogy ők milyen jók, lám odaadták a legkedvesebbet! Azt hitték a szívük, emelkedik, pedig az egójuk volt büszke saját teljesítményére! Aztán helyettesíteni kezdték az embert (mert azért az elvesztése fájdalmat okozott és itt már nem volt meg az összhang!) állattal és egyéb dolgokkal. A haláláldozatot, magát az áldozást már férfi végezte, hímnemű lénnyel.

Itt se passzolt, mert a női energia eltűnt és a két férfi energia összecsapott (Mikor akar a ló meghalni?) Ezek után már jött a sok hókuszpókusz, bódítás, "szent" tánc és hasonlók. És egyre inkább az "Istennel kommunikáló" emberek kezébe csúszott a hatalom. Nem is hatalom, mert a hatalom önmagában jó, hiszen akinek hatalma van, annak azzal feladata is van! Jobb szó a befolyás! Jézus pl. mondta valaha, hogy ő feláldozza magát értünk (talán odaadta)? Én nem emlékszem ilyenre a

Bibliából

a

kereszt azóta a sok embernek az áldozat jelképe, nekem az Út jelképe, egy út Istenhez, amit

Jézus mutatott.)

9. ATTILA szólal meg: - Akkor Áldozzatok! Nézzétek, meg hol vagyunk, és addig ott is maradunk, amíg meg nem értitek, hogy NINCS SZÜKSÉG ÁLDOZATRA! ATTILA előtt egy hatalmas pallós a FÖLDBE szórva, egyetlen rántással kirántja, és az égbe szúr vele. Válaszként a Teremtő villámmal válaszol, ami a kardba csap, és létre jön az Ősapák Első szövetsége az

ÁLDOZAT SZÖVETSÉGE!

ATTILA dühös, Ő már tudja, nincs szükség áldozatra, a kard nem elvág, hanem összeköt, öszzeköti az Éget a Földdel. A SZÖVETSÉG megkötése után ismét a földbe vágja a Pallóst. ATTILÁN egyszerű köntös van, kopasz fején 7 varkocs, mint ANDORÁS fején. Az áldás után megcsókolta Angyal tenyerét.

A 10. Ősatya MAGOS vagy MAGYAR, magas szép szál ember, szürke, ezüst-pirosdíszítésű köntösben. MAGOS ezt mondja: Én majd mutatom az utat, mind a Hold az ég óceánjában. Ezt teszem, mert ez a dolgom. Mutatni az utat, hogy merre is lehet menni, hogy valahova el is lehet jutni. Angyal megáldja és tovább lép a 11. ŐSATYA ELÉ, és kérdezi:

Ki vagy Te, kinek nincs teste, de mégis embernek látszol, zöld sapkában, és piros köntösben vagy?

Én a MEG-NEM-SZÜLETETT KIRÁLY vagyok, akit Ti a mai napig Szent Koronának ismertek. A Király nem kell, hogy megszülessen testben, mint kisgyermek és felnőjön. Mint Király Lélek csatlakozok bárkihez,

aki arra alkalmas (akárhány éves)és vállalja a KIRÁLYSOGOT. Minden Magyar "király" mellett ott voltam és felajánlottam a segítségét, de nem fogadták el. Csak hárman kérték, és fogadták el: Szent László, és Corvinus Mátyás, és Rákóczi Fejedelem Urunk. Szt. István soha nem hallgatott rám, mert a latin kereszt túl nagy súllyal nehezedett szívére.

Az évezredes Teuton befolyás mindig távol tartotta tőlem uralkodóitokat, csak azok láthattak, akiket a szívük vezetett.

Angyal az utolsó Ősapa elé ért, aki szintén nem emberi lénynek látszott. Alakja állandó volt, de színe állandóan változott a kék, a rózsaszín, a fehér, és a zöld között. Ki vagy Te? Kérdezte Angyal.

HERMÉSZ vagyok, egy a FÉLISTENEK karából, azért vagyok itt, hogy segítsek nektek a felemelkedésben.

Időtlen idők óta itt vagyok már a Földön, és feladatom lélekcsoportok, népek segítése.

Most mindnyájan térdeljünk le, fogjuk meg egymás kezét, és egyszerre, együtt kezdjünk el emelkedni, emelkedjünk, emelkedjünk, és kezünk nyújtsuk a TEREMTŐ FELÉ!

A kép most olyan, mint egy 12 ágú korona, közepén tűzoszlop, és a Tűzben ELOHIM a TEREMTŐ.

A Teremtő most ezt mondja:

A TŰZRE, a tisztulásra nagyon fel kell készülni! Alázattal, szeretettel nyúljatok a TŰZHÖZ, a tűz pirosa mindent kiéget. Mikor egy piros almát láttok, gondoljatok a tűzre, a tűz pirosára. Ha megtisztított a Tűz, akkor csak az ÖRÖM marad! Ha szeretettel élitek az örömöt, akkor gyújtsatok egy fehér gyertyát, és szúrjátok az almába, mert a szeretet RÓZSASZÍNJE csakis a szív pirosából és az öröm fehérjéből (földi öröm pirosa és az égi öröm tisztasága) keveredik össze. Másként a szeretet rózsaszínje nem jöhet létre! Az ÖRÖM országa így fog példát mutatni a Világnak! Trianonban hoztátok meg az utolsó áldozatot, SZÍV formára vágtátok ORSZÁGOTOK.

NINCS SZÜKSÉG TÖBB ÁLDOZATRA!

Az ŐSAPÁK mind a 12 - egy áldozótőrt jobb kézbe fogva - azt az égnek emelik és Elohim villámja csap belé, feloldva az

ÁLDOZÁS ŐSI TÖRVÉNYÉT.

Mostmár tegyük a valódi dolgunk! – Mondják az Ősatyák – – az IDŐ lejárt, megérkeztünk! Tesszük a dolgunk.

AZ ŐSATYÁK ÚJ SZÖVETSÉGET KEZDENEK, mert lejárt az IDŐ, Mert, mostmár KHAM-nál a tudás, csak rá kell csatlakozni.

Ezt megerősítvén megjelenik KHAM a térben, az ŐSATYÁK előtt, kik közben félkörbe rendeződtek. Balkezüket fölé teszik, a csatlakozást jelezve, a jobbal pedig teszik a dolgukat.

FONTOS AZ ÖSSZHANG, az áldozókést le kell tenni, NINCS SZÜKSÉG TÖBB ÁLDOZATRA!

Most letérdelnek, HERMÉSZ FÉNNYEL tölti be a teret, és felemelkednek.

Most a „Király” kér segítséget:

”ITT AZ IDŐ, KIRÁLY KELLENE! MINDENKI TEGYE A DOLGÁT!”

A SZENT KORONA jelenik meg a tűz fölött, és három férfiember távolabb.

ELOHIM ezt mondja: Azé lesz a korona, ki bemegy a lángok közé és megtisztul.

Az első indulna de tétova! Fiatal, csikó, még nem tiszteli a tüzet, a feladatot. A második már tudja mi a tét, talán már indulna, nem fél, de tudja ez még nem az ő ideje, mert még azt hiszi, áldozatot kell hoznia, mert még azt hiszi, áldozatot kell hoznia. A harmadik fél, már megégette magát, ismeri a tűz erejét, de tudja, dolga van.

Ha majd elérkezik az idő, hármójuk közül egyikőjük fejét ékesíti majd a Szent Korona, de nem, mint URALKODÓKÉNT, hanem mint KIRÁLYKÉNT! Nincs megírva a sorsuk, csak rajtuk múlik.

Ennyi volt a jelenés, ANGYAL szemében könnycseppek csillogtak, hálás volt az Égieknek, velem együtt, hogy így üzentek, és gondoskodnak rólunk.

Fogadjátok szertetettel: „Angyal” és gyury

Az alábbi cikk csak ráadás!

Tomory Zsuzsa: A MAGYARSÁG SORSA

Népünk ősidőktől kezdve hitt Isten igazságában, s a jót jóval viszonozó emberi magatartásban. Ez volt örököletes egységeibe építve a teremtés hajnalától kezdve. Ezt a hitet, ezt a kincset hordozza önmagában napjainkig is népünk, ezt adja át utolsó lehelletével utódjainak, hogy legyen a jóságnak hangadója, képviselője ebben a megveszett, veszni készülő világban.

Kolozsvári Grandpierre Endre említette egy írásában, hogy mint félelmes fekete lepel borul hazánk

fölé a világ pusztító szándéka, s ugyanazon erők játszották ugyanazt a szerepet ezredéveken át: a magyarok pusztítását. Kétségbeesve kerestük ennek okát, önvádolón, önmagunk felelősségre "

vonásával: "Turáni átok

volt a leggyakoribb magyarázat egy időben. "Idegen jöttmentek vagyunk,

... barbárok egy művelt Nyugat kebelében, nem csoda, ha nem fogadnak be minket" hangzott az ítélet

másutt, s máig.

Tárgyilagosan nézve nemzeti összeomlások idején egyé forrott magyarságban turáni átoknak nyoma sem volt, ennek napjaink eseménye, 1956 a legragyogóbb tanúja. S hogy barbárokként érkeztünk volna? Csekély körültekintéssel is láthatjuk, hogy az utolsó ezer évben bekövetkezett nemzeti összeomlásunk az önző, működésképtelen nyugateurópai társadalmi rendszer átvételének következménye.

Európa műveltségi szintjét vizsgálva: minden magyar írástudó volt, amíg rá nem kényszerítették a pogány latin írást, mely őseink rovásírásának hiányosan átvett változata, mely semmi képpen nem tudta hiányos volta miatt nyelvünk szükségleteit szolgálni. Nyugaton a IX. században rovásunk még "rébusznak" számított a nyugaton, a királyok sem tudtak írni ebben az időben, s később is még sokáig. Példa erre a hazánkban nevelkedett Erzsébet skót királynő esete, kit írástudatlan királyi férje

oly nagyon tisztelt, hogy az olvasni való könyvet sajátkezüleg vitte mindig felesége után.

Tőlünk tanultak meg földet művelni, főzni, öltözködni, fürdeni: Szent Erzsébet Tűringiai rokonai nem ismerték a fürdőkádat, s az angol társadalom évente egyszer fürdött: innen a júniusi esküvők szokása. A székelyek ősei már tornácos házakban laktak[1], mikor a mai nyugati népek még nem érkeztek Európába.

Boszorkányokat égettek - itt Amerikában még a XVII. században is, mikor Könyves Kálmán (1095- 1116) királyunk már a XI. század fordulóján törvénybe foglalta, hogy boszorkányok nincsenek, s ilyen okon senkit sem háborgattak.

A franciák Szent Bertalan éji szörnyű mészárlását állítják a szabadság eszméjének példájaként, mikor az ősmagyar társadalom teljes egyenlőségnek örvendett ezredeken át, a "Minden székely nemes" törvénycikkbe foglaltak őshagyományai mintájára.

Teljes vallásszabadság uralkodott, a Tordai Országgyűlés 1557-ben a vallásszabadság elvét hivatalosan is megfogalmazta, de gyakorlati szinten ősidők ilyen hagyományait követték. 1568-ban törvénybe is iktatták, ezzel megelőzve minden nyugati társadalmat.[2]

Ezer éves gondolkodás után talán felfedezzük, miért nem tudtak megtűrni bennünket az ún. európai népek, de még egyházuk sem: Nem mi magyarok, de ők az európaidegenek! A magyarság őseurópai nép, ősi műveltségével segítette a bejövőket, kik később Nyugat-Európában telepedtek le. S ezt a tudatot, történelmünk halovány emlékét is ki kellett irtani a magyarságból. Hogy miért gyűlölnek bennünket? - Mindig az gyűlöl, akinek a legtöbb veszteni valója van.

Addig, amíg őstársadalmunk nem vetélkedésre épült, hanem a jó diadalát egyengette a kezdet kezdetétől, a nyugati társadalmak éltető eleme az önzés és vetélkedés. Ennek ékes példája, hogy világpusztító fegyverek gyártásában is az elsőséget keresik nem a világ békés jövőjét. Ősmúlttal, s a vele járó gazdagabb műveltségi értékekkel nem tudnak versenyre szállni, ezek átvételének beismerése szemükben gyengeség, így legegyszerűbb megszabadulni azon társadalom embereitől, akik ezt képviselik: a magyarságtól.

Minderre leggyönyörűbb példa IV. Béla királyunk levelezése: mongol-dúlás[3] előestéjén irt levelében elmondja, hogy Isten kegyelméből mindenünk megvan, másét soha nem kívántuk. Ugyanakkor a művelt nyugat egymással versenyezve hajtotta szolgaságba a nálánál gyengébb, jóhiszeműbb népeket:

az angolok Indiát, Délafrikát, Írország egy darabját, mely napjainkban érlelte keserű gyümölcsét, Kanadát, Ausztráliát is befolyásuk alatt szeretnék tartani, a németek nyugat és kelet Afrikát, a franciák Afrika nagy részét, még a kicsi hollandok is gyarmatosítottak, sőt a Habsburgok is nagy fába vágták fejszéjüket akkor, amikor Mexico felé kacsintgattak. A legnagyobb csúfolódás az Egyesült Nemzetek megalkotásánál az volt, hogy a történelmileg hadakozó népeket emelték a "béke őreiként" vezető szerepre, s a nem gyarmatosító népeket mellőzték e téren. Még a milliókat kiirtó szovjetek is alkalmasnak látszottak e szerepre rövid gondolkodás után.

Az indiánok kiirtásánál elkövetett rémtettek egyik képviselőjének szavaiból - itt Cotton Mather[4]-re gondolok - közvetetten azt is megtudjuk, hogy a nyugat hogyan gondolkodik népünkről. E nemes boszorkány és indián üldöző hittérítő kijelentette, hogy az indiánok pusztítása, emberszámba nem vevése megengedett, mivel azok szittyák. Ha egy egyszerű hittérítő előtt tisztán kirajzolódott a pusztítandó népek képe, akkor a népünket pusztító indulat nemcsak a kárpátmedencei gyönyörű hon megszerzésére irányult, de népünk, rokonnépeink jót képviselő lelkülete ellen, s ez alól a szittyák sem kivételek.

Kinek mi veszíteni valója volt?

A nyugati társadalmak elsőbbsége volt veszélyben, s ezt a hibát minden körülmények között ki kellett küszöbölniük. Amit nem vettek figyelembe az az, hogy az elsőbbséget nem anyagi javak tömege,

hanem ezek bölcs, az emberiséget szolgáló használata biztosíthatja csak.

Még nagyobb veszélyt jelentett népünk jelenéte a Római Katolikus egyház és ótestamentumi társa számára. Ez utóbbinak - meg akarván vetni lábát az emberiség művelődéstörténetében - el kellett tüntetni azokat a nyomokat, melyek bizonyítják, hogy hirdetett egyistenhitük ősnépeink ősvallásából vett kép torz mása, az első pedig ősvallásunk pusztuló romjaiból épített magának világot máig nyomorító hatalmat. Egyik sem fogta fel a teremtő szeretet képviselte hit lényegét, s így a megkaparintott hatalomhoz egy ősnép kipusztítása árán is ragaszkodnak.

Ez a két erőszak feszült népünk ellen mindenkoron: a világi, országnyi hatalom, s az egyházinak álcázott, de ugyancsak világi, egyetemességet követelő hatalomrendszer. A római egyház ellenünk elkövetett bűnei - melyek a mában is folytatódnak - köteteket töltenének meg, így néhány jellegzetes példát hozok csak fel:

Vallásos erényekben bővelkedő István királyunk a pápa szellemi vezetésének alávetve magát népünk műveltségét képviselő rovásírásunkat a történelem szemétdombjára igyekezett küldeni pápai sugallatra, ezzel ősmúltunk nagy része pusztult el. Idegen hittérítőket hívott hazánkba, s idegen inkvizítorok működését pártolta, noha ezen jegyzőkönyvek szerint a perbe fogott Táltosaink ellen hitbéli kifogást nem tudtak emelni. Ugyanakkor II. András királyunkat, fiait, az ország főnemeseit és az egész országot is IX. Gergely interdictum alá helyezte 1234. tavaszán[5].

Félelmes korkép rajzolódik ki IV. Béla (1235-1270) levelei nyomán:

"Minthogy Magyarországot a tatárok pestise nagyobb részében pusztasággá változtatta és mint a juhaklot a kerítés, úgy veszik körül a hitetlen népek, mármint a rutének, brodnikok keletről, a bolgár és bosnyák eretnekek délről, akik ellen jelenleg is harcolunk seregünkkel, egyedül nyugatról és északról a németektől, mint azonos hitet vallóktól kellene országunknak a segítség némi gyümölcsét vennie, de innen is nem gyümölcsöt, hanem a villongás töviseit kell éreznünk, mikor az ország javait váratlan rablótámadásokkal ragadozzák el.

Főleg két dolog miatt írunk, hogy ne vádoltassunk se lustasággal, se hanyagsággal

De hanyagsággal

.... nem vádolhatnak, mert mikor a tatárok országunkban harcoltak ellenünk, a szóban forgó ügyben megkerestük az egész kereszténység három legfőbb udvarát, tudniillik a Tieteket, mint amelyet a keresztények minden udvar urának és mesterének hisznek és vallanak, a császárét, amelynek szándékunkban volt magunkat is alávetni, ha az említett pestis idején nekünk hathatós segítséget és támogatást nyújt; megkerestük a franciák udvarát is, de mindezektől semmiféle vigaszt, vagy segítséget nem kaptunk, csak szavakat."[6]

Gondoljunk itt csak Trianonra, s látnunk kell, hogy ugyanezen erők feszültek ellenünk ott is. Mindezek az ismeretek az ún. egyházi vonal követése nyomán tárulnak elénk. Egy-két szó a nyugatiak politikai rendszeréről, mely számunkra Trianonban csúcsosodott ki:

Árpád honszervező harcával kapcsolatban a következőkre kell döbbennünk:

"A pozsonyi csata emléke még nagyon újkeletű volt, és jól tudták, hogy a nemzet jövője függ a német egység megbontásának sikerétől. A német cél világos és félremagyarázhatatlan volt. A németek elfogadták a Gyermek Lajos király jelmondatát: "a magyarokat ki kell irtani." ("Ugros boiariae regno eliminades esse.")[7] Ugyanezt imádkozták a templomaikban is" mondja Botos László Hazatérés című művében, s amint láttuk ugyanez visszhangzik a XVII. században, egy fél világgal odébb egy anglikán hittérítő szavaiban.

Ugyanezen ármánynak és indulatnak esett áldozatául korábban Atilla Nagykirályunk.

Ezen magyarirtó tevékenység felkent harcosai emlékezetünk határain belül a Habsburgok voltak. Addig, amíg ma a gyönyörű bécsi palotákat csodálgatja a világ nem szabad elfelednünk, hogy "Az

osztrák császár mindenkor hadat viselt a magyar király ellen." A bécsi paloták magyar vérrel és izzadtsággal épültek, s palotáikba magyar életet vakoltak. Mielőtt a szép bécsi keringők dallamára elandalodnánk, erre is gondolnunk kell. Itt is csak néhány példát hozok fel.

A török háborúk és uralom idején elpusztult várak száma meg sem közelíti a Habsburg magyarnak csúfolt királyok erőszakos, békében történő várpusztítását. Szülővárosom Dombóvár várát is Habsburg rendeletre robbantották fel, csak egy árva fala állt még, melyet a dombóvári gólya tüntetett ki fészkével jelezve, hogy él még a magyar élet. Tinódi Lantos Sebestyén itt irta 1537-ben Jáson és Medea cimű művét.

"1702-ben I. Lipót (1664-1705) uralkodása alatt történt a legtöbb (várrombolás), miután a török

kivonult (a Temesség kivételével; Karlócai Béke 1699). A probléma összetett, már előtte is voltak, s a "

Rákóczi felkelés után is

Majd: "A béke oka egyszerűen az volt, hogy I. Lipót galád jelszavát

... teljesítendő: "Magyarországot rabbá és koldussá tenni", hátunk mögött megegyezett a törökkel, hogy ők ketten békésen osztozkodnak az országon. Minek harcolnának egymással tovább? Mikor a zsákmány úgyis Magyarország! Az osztrák ház halálos döfése volt ez, hogy így rémuralomba kergessék az országot, leigázzák, koldussá tegyék és amidőn teljesen elpusztult, kedvező szerencsével, alkalmas pillanatban bekebelezzék az osztrák birodalomba! (A török remélhetőleg úgyse marad itt örökké.)"[8] A törökkel Velence és a pápaság is egyezkedett haláltusánk napjaiban, s vagyonuk így sokszorozódott.

Nehéz az ellenünk elkövetett Habsburg bűnök rangsorolása, mert valamennyit nemzetpusztulásunk eszközeiként alkalmazták: történelmünket meghamisították, nyelvünket elorozták hamis elméletekkel, még a táncainkat is tiltották, s gróf Széchenyi István részéről már az is merészségnek számított, hogy egy bált felesége közreműködésével magyar tánccal nyitották. Talán a leghatalmasabb bűnük a jósággal álcázott lélekgyilkolás volt. Magyarországi nemztiségeink mindig valamely veszedelem elől kértek segítséget és letelepedést hazánkban, amit meg is kaptak. Ilyen betelepedőket hivatalosan tisztelt vendégeinknek tartottuk, s úgy is kezeltük. Iskolákat építettünk számukra, irodalmukat megalapítottuk: a román irodalom első gyöngyszemeit erdélyi fejedelmeink ideje alatt Budapesten nyomtatták. Adót nem fizettek, nem voltak hadkötelesek sem, s így békében, biztonságban szaporodhattak. A szlovákok a török ellen menekülő szlovén rétegekből fejlődtek, szaporodtak a Felvidék ritkábban lakott területein. Habsburg hataloméhség - az életünkkel és vérünkkel védelmezett Mária Terézia idejétől - ezen nemzetiségeket tervszerűen ellenünk lázították, kedvezményekkel csalogatták, s az ellenünk való gyűlölet magvait hintették el. A Nemzeti Hirháló 2006. november 18.-i számában közölt cikk Ferenc Ferdinánd következő szavait idézi: "E célból Magyarországot négy részre bontom fel, nyelve kizárólag német lesz. Ha szükséges Magyarországot eggyel többször a kard élével kell meghódítani. Nem látom, hogyan tudnánk ezt a szükségszerűséget elkerülni. Meg fogom találni a módot arra, hogy Magyarországot letöröljem a térképről. Erdélyt át kell engedni Romániának azzal a feltétellel, hogy a kialakult Nagy Románia a Habsburg hatalomhoz csatlakozzék, mint a federáció tagja."

Ugyanekkor a német nemzetiségű erdélyi polgárok is a román csoporthoz szegődtek. A Római Egyház eddig soha nem tapasztalt engedékenységgel a Román Orthodox egyháznak adott elsőbbséget, ezzel is gyengítve a magyar egységet. Ugyanakkor az évszázadokon át magyar papot kérő csángó magyarok csak elutasításban részesültek napjainkig.

Sokan irigyelik Magyarország magas szellemi színvonalát, amit tudósaik, intézményeik munkái árulnak el leginkább. Ugyanakkor meg kell említenem, hogy művelt társadalom kialakulásának előfeltétele a békés, letelepedett élet. Gyakorlati síkon: nehéz lenne örök vándorlás közben egy igazságos társadalom megalapítása, történelmi szemlélet kialakítása, ősgyökökre töretlenül épülő, ezredeken át változatlan nyelv megtartása. Nézzük meg tehát e letelepedett műveltség néhány elemét, a "The Hungarian Genius" - a Magyar lángelme című könyv nyomán:

A Honszervezés utáni első egyetemet Pécsett alapították a XIV. században.[9]

Nagy Lajos alapította a Budapesti Egyetemet, s innen küldött egy bizottságot a Constanci Zsinatra

1414-1418-ig.

Vitéz János esztergomi érsek 1467-ben egy négy karral működő egyetemet alapított Pozsonyban. A Trianon békeparancs idején ezt a várost is - sok mindennel együtt - elvették a magyarságtól, s most idegen tollakkal ékeskedve Bratislava néven került a világ köztudatába. Vitéz János különben kora egyik legnagyobb tudású csillagtudósa is volt, s ezen ismereteket az Esztergomi Székesegyház hupolagjának (kupolájának) részévé is tette.

Pázmány Péter esztergomi érsek alapította a Nagyszombati egyetemet 1777-ben, mely később Budára költözött 1784-ben, s azóta is ott teljesíti feladatát.

Teljesség igénye nélkül sorolom fel a következő híres egyetemeket: Kolozsvár, Debrecen, Szeged, s ismét Pécs. (31. old.) Kolozsvár Trianon következtében ugyancsak elszakított országrészhez tartozik, mint Pozsony. Az egyikkel a románok, a másikkal a csehek büszkélkednek.

Magyarország első nyilvános könyvtárát Bártfán alapították a XV. században, minden ott élő honpolgár használatára. 1916 óta a Magyar Nemzeti Múzeum része Budapesten. (43. old.) Ez nyilvánvalóan elárulja, hogy írástudatlanság a polgárok körében ekkor nem volt, különben kölcsönkönyvtár iránti igény nem jelentkezett volna. Nyugaton a teljes írásbeliség máig is várat magára némely gazdag, befolyásos országban is. Ennek magyarázata szerintem az, hogy az ősidők óta rovásíró őseinknek volt idejük megérni az írás alapeszméjének teljes megértésére, s ezt - bár a latin irásra való áttérés igen zavaró körülmény volt - ezen készségüket többé elveszteni nem tudták. Nyugaton ez az ősi alap hiánya, s nyelvük teljes meg-nem-értése okozza az írásbeliség nehézségeit, ami az angol "betűzés" mellett is nehezen sajátítható el, s tulajdonképpen nem is olvasnak, hanem a latin betűkkel leírt szó alakja nyomán képírást gyakorolnak.

Ugyanakkor a magyar nyelv és tudomány művelődésének előmozdítására gróf Széchenyi István által alapított Magyar Tudományos Akadémia Habsburg kinevezésű elnöke hihetetlen értékű történelmi ősiratokat égettetett el ez intézet pincéjében. Ugyanekkor Széchenyi alapítását megvonó végrendeletét máig sem foganatosították, s hogy a Divina Comedia teljes legyen: kommunista meghívásra egy Habsburg csemete esküvőjének fogadását itt rendezték meg.

Mátyás király gyönyörű Corvináinak nagy része idegen kézben, ismeretlen helyen van. A jelenlegi tulajdonosban annyi becsület nincsen, hogy az általános műveltség nevében ezeket nyilvánosságra hozza: az eredetiket egy tárlat keretén belül, másolataikat pedig közforgalom számára. Igen sok, ma homályos történelmi eset tisztázódhatna általuk. Talán éppen ez akadályozza meg jelenlegi tulajdonosokat ezek másolatainak forgalomba hozásában.

Teljes írás: http://www.magtudin.org/

[1] Toronyi Etelka A Kárpáti medence a kultúrák bölcsője és a magyarok őshazája, A magyar irodalmi és kulturtársaság kiadása Buenos Aires Argentina

[2] The Hungarian Genius, p.63 The Turán Printing and Bindery, Garfield NJ, 1975

[3] Mongol dúlást említek tatár-járás helyett, mivel ez a fogalom egy pusztitó, ismeretlen népre akasztott név, mely a latin tartarus, pokol szó alkalmazása. E gyűjtőfogalommá vált név körébe beletartoznak a Dzsingisz kán hadseregébe tartozó mongol, tatár, török népek, az American College Dictionary Tartar cimszava szerint.

[4] Dee Brown Bury My Heart At Wounded Knee

[5] Árpád-kori és Anjou-kori levelek, XI-XIV. század, Gondolat kiadó Budapest, 1960, 330. old.

[6] u.o. IV. Béla király IV. Ince pápához 1250. november 14. (Kelt Sárospatakon.), 156. old.

[7] Botos, László: Hazatérés, Budapest 1997 p. 29. Padányi Viktor: Történelmi Tanulmányok. München, 1959. 168-169 old.

[8] Gelsei Bíró Zoltán: A Habsburg Ház Bűnei. Budapest, 68. old.

[9] Radisics Elemér The Hungarian Genius - Pictorial Record of a Thousand Years, Budapest 1944 , reprint ba Turán Printing and Bindery Garfield, N.J. USA

Hozzászólások

Felhasználói szavazat

 • (1 szavazat)

Megjelenítve 7 a 7 hozzászólásból

 • 1. 12-06-2008 18:29

királyság

királyság

[6] u.o. IV. Béla király IV. Ince pápához 1250. november 14. (Kelt Sárospatakon.), 156. old. [7]Hozzászólás királyság Csiribusz - örülök, hogy végre hozzászóltál, és isten tartsa meg eme szokásodat. Mindenhol vannak EMBEREK, meg emberek. Reméljük az egész világon egyre több lesz az előbbiekből. Én nem éltem át Pelikán elvtárs, és Virág elvtárs korát, de még a Legényanyaét sem. Ám kínunkban sírva nevettünk rajta, mert tudtuk, hogy így lehetett. Sokat számít a nevelés, és amint Te is mondod, az ember mégis érez valamit, amit nem lehet kiölni belőle. István a Király-t hetente meghalgatjuk. A gyerekek még csak a felszínt hallják. Én csodállom a két alkotót, annyira sok rétegű, sokat mondó mű. Mindig elkapok egy két megfontolandó dolgot belőle. Zseniális, és bravúros, legalább annyira, mint Himnusz álltal imádkozni az Istenhez a kommunizmus alatt. :-) Tudom álltalánosítottam, sarkítottam, hogy kiemeljek bizonyos dolgokat. Rengeteget töprengtem, hogyan lehetne egy olyan helyet létrehozni a világon, ahol olyan emberek laknak, akik követik a teremtés rendjét. Egyetértek Ati-val, egyetlen út a belső, amikor mi éljük, amit látni szeretnénk magunk körül. Ezért is fontos országunk királyává válni. Minél több egyenrangú, tudatosságtól fénylő "királyság" fog össze, az árnyék annál jobban elhúzódik. » Válasz erre a hozzászólásra ... Tag ata 2. 12-06-2008 11:02 atának " id="pdf-obj-9-29" src="pdf-obj-9-29.jpg">

Csiribusz - örülök, hogy végre hozzászóltál, és isten tartsa meg eme szokásodat. Mindenhol vannak EMBEREK, meg emberek. Reméljük az egész világon egyre több lesz az előbbiekből. Én nem éltem át Pelikán elvtárs, és Virág elvtárs korát, de még a Legényanyaét sem. Ám kínunkban sírva nevettünk rajta, mert tudtuk, hogy így lehetett. Sokat számít a nevelés, és amint Te is mondod, az ember mégis érez valamit, amit nem lehet kiölni belőle. István a Király-t hetente meghalgatjuk. A gyerekek még csak a felszínt hallják. Én csodállom a két alkotót, annyira sok rétegű, sokat mondó mű. Mindig elkapok egy két megfontolandó dolgot belőle. Zseniális, és bravúros, legalább annyira, mint Himnusz álltal imádkozni az Istenhez a kommunizmus alatt. :-)

Tudom álltalánosítottam, sarkítottam, hogy kiemeljek bizonyos dolgokat.

Rengeteget töprengtem, hogyan lehetne egy olyan helyet létrehozni a világon, ahol olyan emberek laknak, akik követik a teremtés rendjét.

Egyetértek Ati-val, egyetlen út a belső, amikor mi éljük, amit látni szeretnénk magunk körül. Ezért is fontos országunk királyává válni. Minél több egyenrangú, tudatosságtól fénylő "királyság" fog össze, az árnyék annál jobban elhúzódik.

ata

 • 2. 12-06-2008 11:02

atának

atának

Ata! neked és azoknak a magyaroknak is, akik külföldön élnek, de hazahúz a szívük: nemsokára elérkezikVálasz erre a hozzászólásra ... Tag 3. 12-06-2008 10:11 sid Cikk második része Ezt a második részt csak most olvastam el, ATA hatására. A Magyarok meséjében már megfogalmazódott bennem ez az érzés, a kihasználtság érzése, s hogy van kiút. Ezt nem is taglalnám. ATA írására eszembe ötlött nagyapám kora. Őket Kassáról telepítették ki a negyvenes évek elején Magyarságuk miatt. Akkoriban az itteni rokonok jó szívvel fogadták őket, s természetes, hogy így tettek! Tudták, hogy nem a nyakukon fognak élni, hogy nem vesznek el semmit, hiszen Magyarok és Rokonok. S az ilyesmi akkortájt nem volt szokás. Megérkeztek, keményen dolgoztak, házat építettek. Emelték kis Magyarország fényét. Eltelt 40-50 év, s bebizonyosodott az agymosás hatásossága. Megspékelve azzal, hogy míg nagyapámék egy Magyarok által kormányzott országba érkeztek, addig a rendszerváltás körüli és után érkezők, már nem! Ma valóban semmit nem jelent ezeknek az érzéketlen, nemzetietlen bürokrata erőknek, hogy valaki eleve Magyar, vagy ép kínai. Nekik ez ugyan az. Illetve nem, mert a Magyar ember ha az anyaországba érkezik önmagát képviseli, s nem feltétlenül vagyonos, míg a kínait a maffia segíti, pénzzel és ármánnyal. És persze ez nem azt jelenti, hogy a más fajtájú ember rosszabb, vagy jobb. Csupán a rendszer eddig zsebtömésre programozta a szolgáit. S ahonnan kapott ott engedett. A Királyok Szövetsége, benső erőnk teremtő ereje azonban lukat üt ezen a pajzs illúzión! Ahogyan önvalónk királyságát megtisztítjuk a külső kényszerektől és programoktól, úgy fog ez kívül is megjelenni. S ahogyan vannak tízezerszeres napok az időben, úgy vagyunk mi Királyok a szellemben. S úgy váltjuk tízezerszeres erőnk valósággá! » Válasz erre a hozzászólásra ... Tag ZadakulAti 4. 12-06-2008 09:30 . Sziasztok! Eddig még nem nagyon szóltam hozzá az írásokhoz, jóllehet mindig megvolt a mondanivalóm. De most szeretném megtenni. Nagyon jó érzés volt olvasni az Ősatyákról és tudni, hogy fogják a kezünk. Bízom benne, hogy Isten nem azért tartott meg Minket oly sok viszály és baj közepette, hogy aztán ukk- mukk-fukk elveszejtsen. Ez nem így működik. Az üzenet utáni írás azonban nem kis fájdalmat okozott. Tény, a nyugat már csak ilyen, de nem szabad általánosítani, mert az ottani átlagember ezekben a kérdésekben szerintem éppúgy be van csapva, mint mi az által, hogy eltitkolták a múltunkat. Ott is élnek igazszívű emberek, akiket felháborítana, ha tudnák mi megy itt a felszín alatt. A másik, amiben kicsit meg vagyok zavarodva, az Szt. István király. Most már aztán tényleg nem tudom hová tegyem. Mindig szeretettel gondoltam rá és nehezen tudom elhinni, hogy egy Árpád-házi, aki abból a bizonyos szent ágból való, rosszat cselekedett volna. Nem tudhatjuk milyen helyzetek és körülmények kényszerítették őt. Jó, ez persze csak filozgatás a részemről, de mégis � Ata! � Amit most � mondok � , szeretetből és magyarságból írom, ne bántódj meg! Én győri vagyok, ezért soha nem kellett félnem attól, hogy bántanak a magyarságom miatt, vagy arcul csapnak, ha az anyanyelvemen szólalok meg. Nem mondom, hogy érthetem, amit átéltél múltban vagy jelenben, mert nem én éltem át. De valahányszor azt hallom, hogy magyarokat vernek Erdélyben, a " id="pdf-obj-10-2" src="pdf-obj-10-2.jpg">

Ata! neked és azoknak a magyaroknak is, akik külföldön élnek, de hazahúz a szívük:

nemsokára elérkezik az idő, hogy hazagyeretek.Véglegesen és Tömegesen.Sok dolgunk lesz, de meg fogjuk változtatni a mostani helyzetet.Tudom, hogy rengetegen

éreznek ugy, ahogy te.S az idő elérkezik hazáját.

..

hogy

magyar, magyart segítve építse ujjá a

 • 3. 12-06-2008 10:11

sid

Cikk második része

Cikk második része

 • Ezt a második részt csak most olvastam el, ATA hatására. A Magyarok meséjében már megfogalmazódott bennem ez az érzés, a kihasználtság érzése, s hogy van kiút. Ezt nem is taglalnám. ATA írására eszembe ötlött nagyapám kora. Őket Kassáról telepítették ki a negyvenes évek elején Magyarságuk miatt. Akkoriban az itteni rokonok jó szívvel fogadták őket, s természetes, hogy így tettek! Tudták, hogy nem a nyakukon fognak élni, hogy nem vesznek el semmit, hiszen Magyarok és Rokonok. S az ilyesmi akkortájt nem volt szokás. Megérkeztek, keményen dolgoztak, házat építettek. Emelték kis Magyarország fényét. Eltelt 40-50 év, s bebizonyosodott az agymosás hatásossága. Megspékelve azzal, hogy míg nagyapámék egy Magyarok által kormányzott országba érkeztek, addig a rendszerváltás körüli és után érkezők, már nem! Ma valóban semmit nem jelent ezeknek az érzéketlen, nemzetietlen bürokrata erőknek, hogy valaki eleve Magyar, vagy ép kínai. Nekik ez ugyan az. Illetve nem, mert a Magyar ember ha az anyaországba érkezik önmagát képviseli, s nem feltétlenül vagyonos, míg a kínait a maffia segíti, pénzzel és ármánnyal. És persze ez nem azt jelenti, hogy a más fajtájú ember rosszabb, vagy jobb. Csupán a rendszer eddig zsebtömésre programozta a szolgáit. S ahonnan kapott ott engedett. A Királyok Szövetsége, benső erőnk teremtő ereje azonban lukat üt ezen a pajzs illúzión! Ahogyan önvalónk királyságát megtisztítjuk a külső kényszerektől és programoktól, úgy fog ez kívül is megjelenni. S ahogyan vannak tízezerszeres napok az időben, úgy vagyunk mi Királyok a szellemben. S úgy váltjuk tízezerszeres erőnk valósággá!

 • 4. 12-06-2008 09:30

.

.

Ata! neked és azoknak a magyaroknak is, akik külföldön élnek, de hazahúz a szívük: nemsokára elérkezikVálasz erre a hozzászólásra ... Tag 3. 12-06-2008 10:11 sid Cikk második része Ezt a második részt csak most olvastam el, ATA hatására. A Magyarok meséjében már megfogalmazódott bennem ez az érzés, a kihasználtság érzése, s hogy van kiút. Ezt nem is taglalnám. ATA írására eszembe ötlött nagyapám kora. Őket Kassáról telepítették ki a negyvenes évek elején Magyarságuk miatt. Akkoriban az itteni rokonok jó szívvel fogadták őket, s természetes, hogy így tettek! Tudták, hogy nem a nyakukon fognak élni, hogy nem vesznek el semmit, hiszen Magyarok és Rokonok. S az ilyesmi akkortájt nem volt szokás. Megérkeztek, keményen dolgoztak, házat építettek. Emelték kis Magyarország fényét. Eltelt 40-50 év, s bebizonyosodott az agymosás hatásossága. Megspékelve azzal, hogy míg nagyapámék egy Magyarok által kormányzott országba érkeztek, addig a rendszerváltás körüli és után érkezők, már nem! Ma valóban semmit nem jelent ezeknek az érzéketlen, nemzetietlen bürokrata erőknek, hogy valaki eleve Magyar, vagy ép kínai. Nekik ez ugyan az. Illetve nem, mert a Magyar ember ha az anyaországba érkezik önmagát képviseli, s nem feltétlenül vagyonos, míg a kínait a maffia segíti, pénzzel és ármánnyal. És persze ez nem azt jelenti, hogy a más fajtájú ember rosszabb, vagy jobb. Csupán a rendszer eddig zsebtömésre programozta a szolgáit. S ahonnan kapott ott engedett. A Királyok Szövetsége, benső erőnk teremtő ereje azonban lukat üt ezen a pajzs illúzión! Ahogyan önvalónk királyságát megtisztítjuk a külső kényszerektől és programoktól, úgy fog ez kívül is megjelenni. S ahogyan vannak tízezerszeres napok az időben, úgy vagyunk mi Királyok a szellemben. S úgy váltjuk tízezerszeres erőnk valósággá! » Válasz erre a hozzászólásra ... Tag ZadakulAti 4. 12-06-2008 09:30 . Sziasztok! Eddig még nem nagyon szóltam hozzá az írásokhoz, jóllehet mindig megvolt a mondanivalóm. De most szeretném megtenni. Nagyon jó érzés volt olvasni az Ősatyákról és tudni, hogy fogják a kezünk. Bízom benne, hogy Isten nem azért tartott meg Minket oly sok viszály és baj közepette, hogy aztán ukk- mukk-fukk elveszejtsen. Ez nem így működik. Az üzenet utáni írás azonban nem kis fájdalmat okozott. Tény, a nyugat már csak ilyen, de nem szabad általánosítani, mert az ottani átlagember ezekben a kérdésekben szerintem éppúgy be van csapva, mint mi az által, hogy eltitkolták a múltunkat. Ott is élnek igazszívű emberek, akiket felháborítana, ha tudnák mi megy itt a felszín alatt. A másik, amiben kicsit meg vagyok zavarodva, az Szt. István király. Most már aztán tényleg nem tudom hová tegyem. Mindig szeretettel gondoltam rá és nehezen tudom elhinni, hogy egy Árpád-házi, aki abból a bizonyos szent ágból való, rosszat cselekedett volna. Nem tudhatjuk milyen helyzetek és körülmények kényszerítették őt. Jó, ez persze csak filozgatás a részemről, de mégis � Ata! � Amit most � mondok � , szeretetből és magyarságból írom, ne bántódj meg! Én győri vagyok, ezért soha nem kellett félnem attól, hogy bántanak a magyarságom miatt, vagy arcul csapnak, ha az anyanyelvemen szólalok meg. Nem mondom, hogy érthetem, amit átéltél múltban vagy jelenben, mert nem én éltem át. De valahányszor azt hallom, hogy magyarokat vernek Erdélyben, a " id="pdf-obj-10-51" src="pdf-obj-10-51.jpg">

Sziasztok! Eddig még nem nagyon szóltam hozzá az írásokhoz, jóllehet mindig megvolt a mondanivalóm. De most szeretném megtenni. Nagyon jó érzés volt olvasni az Ősatyákról és tudni, hogy fogják a kezünk. Bízom benne, hogy Isten nem azért tartott meg Minket oly sok viszály és baj közepette, hogy aztán ukk- mukk-fukk elveszejtsen. Ez nem így működik. Az üzenet utáni írás azonban nem kis fájdalmat okozott. Tény, a nyugat már csak ilyen, de nem szabad általánosítani, mert az ottani átlagember ezekben a kérdésekben szerintem éppúgy be van csapva, mint mi az által, hogy eltitkolták a múltunkat. Ott is élnek igazszívű emberek, akiket felháborítana, ha tudnák mi megy itt a felszín alatt. A másik, amiben kicsit meg vagyok zavarodva, az Szt. István király. Most már aztán tényleg nem tudom hová tegyem. Mindig szeretettel gondoltam rá és nehezen tudom elhinni, hogy egy Árpád-házi, aki abból a bizonyos szent ágból való, rosszat cselekedett volna. Nem tudhatjuk milyen helyzetek és körülmények kényszerítették őt. Jó, ez persze csak filozgatás a részemről, de mégisAta! Amit most mondok, szeretetből és magyarságból írom, ne bántódj meg! Én győri vagyok, ezért soha nem kellett félnem attól, hogy bántanak a magyarságom miatt, vagy arcul csapnak, ha az anyanyelvemen szólalok meg. Nem mondom, hogy érthetem, amit átéltél múltban vagy jelenben, mert nem én éltem át. De valahányszor azt hallom, hogy magyarokat vernek Erdélyben, a

Felvidéken vagy bárhol az rettenetesen tud fájni. És fájt most is, ahogyan olvastam, amit írtál. Bár a Te fájdalmad, de valahol az enyém is, a miénk is. Én sem értem, hogy sok magyarországi magyar hogyan tud így gondolkodni, pedig közülük való vagyok. De kérlek, ne hidd, hogy mindenki ilyen itt! Igazából nem teljesen az ő hibájuk. A 70-es években születtem. Abban a korban, amikor nem volt divat Istenben hinni vagy magyarságról beszélni. Nálunk legalábbis nem. Az iskolában sem tanították, csak érintőlegesen, nem kihangsúlyozva Trianont, és ha hittanra jártál, jobban tetted, ha suttogva beszéltél róla, vagy inkább sehogy. Ha pedig a történelem tanárnőt elhalmoztuk a kérdéseinkkel és gyermeki őszinteséggel kimondtuk az igazat, a válasz:

Csitt, hallgassatok!volt. Az bezzeg fontos volt az iskolaigazgatónak, hogy ünnepekkor elénekeljük a szovjet himnuszt oroszul és a nyakunkban minden áldott nap ott legyen a vörös nyakkendő! Így neveltek az iskolában. Persze akkor megkérdezhetjük, hogy én mégis miért éreztem másképp. Bizonyára nem voltam egyedül. Nem tudom a választ. Nem tudom mikor jött belém az érzés, de kisgyermekként már magával ragadott Szörényi/Bródy István királya, és tizenhárom évesen bár vigyázzba vágtam magam, ha meghallottam a szovjet himnuszt, mert úgy gondoltam, függetlenül attól milyen népről van szó, a tiszteletet meg kell adni. De énekelnifőleg oroszulmár nem voltam hajlandó. Mert én magyar vagyok. Csak azt akartam mondani, hogy M.o-ban is vannak jó magyarok, akik szeretnek titeket és soha, soha, soha nem mondanak le rólatok még akkor sem, ha a látszat ezt mutatja. És ott vannak mindenhol ezek az emberek, csak néha nem is olyan könnyű észrevenni. De amikor magyartéma kerül terítékre, akkor fel lehet ismerni őket, mert a fény felvillan a szemükben és ez csodálatos érzés. Csodálatos nekik és csodálatos annak is, aki látja. Legyen bármilyen politikai, gazdasági vagy egyéb nemzetgyalázó kiáltozás, igenis összetartozunk függetlenül attól, mit kívánnak a politikai érdekek, milyenek a gazdasági helyzetek, hova tologatják a határokat vagy mit hoznak a szavazási eredmények. Testvérek vagyunk és ezen nem változtat semmi és senki. Főleg nem ember. Éppen elég az, hogy rosszakaróink gyengíteni igyekeznek érzéseinket, mi nem tehetjük ugyanezt. Nekünk erősíteni kell önmagunkat és egymást. Hinnünk kell magunkban,a magyarságunkban még akkor is, ha kilátástalannak tűnik minden, mert EZ A MI MEGTARTÓ ERŐNK! És ez nem kérdés!!! Ez tény!!!

5. 12-06-2008 07:39

...

...

Felvidéken vagy bárhol � az rettenetesen tud fájni. És fájt most is, ahogyan olvastam, amit írtál.Válasz erre a hozzászólásra ... Tag 5. 12-06-2008 07:39 Csiribusz ... Szép Napot Mindenkinek! A cikket olvasva, az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy, megvan a 3 jelőlt( három királyfi, mint a mesében) de még nem jött el az idő, még nem érett be a gyümölcs, a tudás . A királyfinak még tanulnia kell ahoz hogy felvállalja a sorsát. Még nincs meg a kritikus tömeg, ami meghozza a változást. Ha, a környezetedbe próbálod elmondani azt amit közölnek veled az égiek, a legtöbb amit kaphatsz, egy kis sajnálat: "Szegény ... ". Csakhogy ez nincs hiába, mert a magot elültetted és a szeretetet elküldted. Hibákat keresni, vádolni lehet, de csak akkor ha már saját portádon rend van és harmónia. Ataban sok a keserüség és a düh. Mindig ott vagyunk, ahol éppen lennünk kell. Vagyis tapasztalnunk. Én is átéltem azt a folyamatot amit te, Erdélyben születtem. A megpróbáltasások vezettek el sok felismeréshez. Mindegyikre szükségem volt ahoz hogy az értékrendem megváltozzon és megtaláljam a pozítiv oldalt. Turáni átok ide vagy oda, mindig az egyén döntése volt a vállasztás. Ezt vállasztották az elődeink, nekünk az a dolgunk hogy ezt megváltoztassuk, hiszen , leszármazottaik vagyunk. Magunkban viseljük azt amit a 12 férfi képvisel, és amit a három királyfi is. » Válasz erre a hozzászólásra ... Tag alpiel " id="pdf-obj-11-33" src="pdf-obj-11-33.jpg">

Szép Napot Mindenkinek! A cikket olvasva, az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy, megvan a 3 jelőlt( három királyfi, mint a mesében) de még nem jött el az idő, még nem érett be a gyümölcs, a tudás . A királyfinak még tanulnia kell ahoz hogy felvállalja a sorsát. Még nincs meg a kritikus tömeg, ami meghozza a változást. Ha, a környezetedbe próbálod elmondani azt amit közölnek veled az égiek, a legtöbb amit

kaphatsz, egy kis sajnálat: "Szegény

...

".

Csakhogy ez nincs hiába, mert a magot elültetted és

a szeretetet elküldted. Hibákat keresni, vádolni lehet, de csak akkor ha már saját portádon rend van és harmónia. Ataban sok a keserüség és a düh. Mindig ott vagyunk, ahol éppen lennünk kell. Vagyis tapasztalnunk. Én is átéltem azt a folyamatot amit te, Erdélyben születtem. A megpróbáltasások vezettek el sok felismeréshez. Mindegyikre szükségem volt ahoz hogy az értékrendem megváltozzon és megtaláljam a pozítiv oldalt. Turáni átok ide vagy oda, mindig az egyén döntése volt a vállasztás. Ezt vállasztották az elődeink, nekünk az a dolgunk hogy ezt megváltoztassuk, hiszen , leszármazottaik vagyunk. Magunkban viseljük azt amit a 12 férfi képvisel, és amit a három királyfi is.

6.

12-06-2008 03:28

...

...

6. 12-06-2008 03:28 ... Olvasva a második részt egy hatalmas görcs forrongott a napfonatomban, és nemVálasz erre a hozzászólásra ... Tag 7. 11-06-2008 16:44 ata ... Nekem ez az üzenet nagyon tetszett! Először is imádom regős ritmusát. Mikor belementem, hogy átérezzem, egy erős felfelé toló fehér fényt érzékeltem, amint pulzálva állandóan emel. Mint egy feltörő fehér energia gejzír. Itt az érzések birodalmában feltűnt milyen régen is játszódik mindez az időben. Éreztem, egy intenzív személyre szóló vonulatot, ami az utazónak és talán az utaztatónak is szólt. Aztán arra gondoltam: Hm, ez szép és jó, de mi ebben az újdonság? Hiszen ilyen legendás nagy királyok már voltak. Hol itt az új energia? Miért kell 1 vezető? Beszéltem gyuryval. Ő csak nyomta, hogy kell. Én meg hogy nem kell, mert már volt elég. Jézusnak sem jött be. Aztán átvillant rajtam a felismerés: Az, hogy mi tudatára ébredünk királyságunknak, s tesszük ezt egyre többen és többen. Teljes felelősséget vállalva önmagunkért, királyságunkért. Mindezek a tudatos cselekedeteink, benső harmóniánk és végtelen teremtő erőnk végül létrehozza a királyságot kívül is! Beleszólunk a politikába, a társadalom menetébe! Ha mindezt önmagunkban létrehozzuk. Királyságunk átmegy ezen a tisztító tűzön, úgy a tükörben természetes hogy mindez megjelenik! Az "amint fent, úgy lent" Hermészi kijelentés ma kiegészülne így: "amint bent, úgy kint" Valójában, ha jobban megfigyelitek önmagatok, láthatjátok, hogy a külvilág már most is benneteket tükröz! Áldott minden egyéni királyság, s áldott a tükör! Csak bemutatásául szolgáltam ezt a kis hozzászólást annak, miként lép harmóniába két ellentétes vetület, ha mindegyik felfelé tör. Köszi gyury! Nagyon jó a cikk! " id="pdf-obj-12-12" src="pdf-obj-12-12.jpg">

Olvasva a második részt egy hatalmas görcs forrongott a napfonatomban, és nem bírt feloldódni. Felvidékiként küldtek már engem is a Duna mögé, rendőr is parancsolt rám Kassán, hogy ne beszéljek magyarul. Ám ennél jobban fájt, amikor áttelepülve Magyarországra, idegenként kezeltek a hatóságok. Csúszópénzzel a kínai hamarabb megkapta az iratait, mint én, aki tisztességesen utánajártam mindennek, ráadásul még a magyar nemzet tagja lennék vagy mi.1/2 millió forint (98-ban), másfél évi huzavona. Az állampolgárság megszerzéséhez vizsgát kellett tenni, mintha nem magyar gimnáziumban érettségiztem volna. Letettem, de az állampolgárságot mégsem kértem. Betelt a pohár, és azt mondtam ebből a fertőből menni kell. Himnuszkor és Szózatkor fesztelenül csacsogó, arctalan, gerinctelen, gulyászsírban tocsogó,trabantgőzben fuldokló, "sógoroknál" csencselő, agymosott birkatömeg. Még annak a szomszédnak is szlovák voltam, akit a szomszéd városból telepítettek ki 1947-ben.

Viszont egyre jobban érzem, hogy haza kell menni, dolgom van. Még nem tudom mi, de vár.

 • 7. 11-06-2008 16:44

ata

...

...

 • Nekem ez az üzenet nagyon tetszett! Először is imádom regős ritmusát. Mikor belementem, hogy átérezzem, egy erős felfelé toló fehér fényt érzékeltem, amint pulzálva állandóan emel. Mint egy feltörő fehér energia gejzír. Itt az érzések birodalmában feltűnt milyen régen is játszódik mindez az

időben. Éreztem, egy intenzív személyre szóló vonulatot, ami az utazónak és talán az utaztatónak is szólt. Aztán arra gondoltam: Hm, ez szép és jó, de mi ebben az újdonság? Hiszen ilyen legendás nagy királyok már voltak. Hol itt az új energia? Miért kell 1 vezető? Beszéltem gyuryval. Ő csak nyomta, hogy kell. Én meg hogy nem kell, mert már volt elég. Jézusnak sem jött be. Aztán átvillant rajtam a felismerés:

Az, hogy mi tudatára ébredünk királyságunknak, s tesszük ezt egyre többen és többen. Teljes felelősséget vállalva önmagunkért, királyságunkért. Mindezek a tudatos cselekedeteink, benső harmóniánk és végtelen teremtő erőnk végül létrehozza a királyságot kívül is! Beleszólunk a politikába, a társadalom menetébe! Ha mindezt önmagunkban létrehozzuk. Királyságunk átmegy ezen a tisztító tűzön, úgy a tükörben természetes hogy mindez megjelenik! Az "amint fent, úgy lent" Hermészi kijelentés ma kiegészülne így: "amint bent, úgy kint" Valójában, ha jobban megfigyelitek önmagatok, láthatjátok, hogy a külvilág már most is benneteket tükröz! Áldott minden egyéni királyság, s áldott a tükör!

Csak bemutatásául szolgáltam ezt a kis hozzászólást annak, miként lép harmóniába két ellentétes vetület, ha mindegyik felfelé tör.

Köszi gyury! Nagyon jó a cikk!