Anda di halaman 1dari 2

____________________________________________________________________________

LAPORAN SETIAUSAHA
____________________________________________________________________________
Laporan Projek Persatuan Sihat Santai / 2014

1.0

Pengenalan

2.0

Laporan Projek

3.0

Kekuatan

Banyak kelebihan pelaksanaan projek Wall Climbing ini. Berikut merupakan beberapa
kekuatan yang dapat dikesan dalam pelaksanaan projek ini.
i.

4.0

Kelemahan

Kami mendapati pelaksanaan projek Wall Climbing boleh lebih berjaya lagi sekiranya
dapat membaiki kelemahan-kelemahan berikut:
i.

5.0

Cadangan

Cadangan yang boleh meningkatkan kualiti pelaksanaan projek adalah seperti berikut.
i.

6.0

Penutup

LAPORAN SETIAUSAHA PROJEK PERSATUAN SIHAT SANTAI / 2014

Sekian, terima kasih.

Laporan disediakan oleh,

_____________________
(Nama)
Jawatankuasa,
Projek Persatuan Sihat Santai,
IPG Kampus Perlis.

24 SEPTEMBER 2014