Anda di halaman 1dari 30

MADIN PLUS AL-MANSHUR

Madrasah Diniyah Plus Al-Manshur Pinggirsari Ponorogo

Menu utama
Lanjut ke konten

Beranda
1. Profil Penulis Blog
Alangkah Beruntungnya Para Pejuang Islam
Allah Swt. Obral Pahala di Bulan Ramadhan
Bilal Untuk Shalat Jumat
Bimbingan Tahlil Untuk Para Santri
Buku Untuk Para Santri
Dilarang bicara / berdzikir diwaktu buang air
Doa Untuk Walimatul Urus
Doa Bersama Setelah Shalat Witir Di Bulan Ramadhan
DOA-DOA KETIKA BERWUDHU
GURU SERTIFIKASI YANG PINTAR
Hati-hati Jangan menyiksa binatang termasuk kucing
Hikmah /Keutamaan Puasa Ramadhan dan Sunah
Hikmah Membaca Shalawat
Jadwal Shalat Untuk Ponorogo
Mayat Menempel di Kubah Masjid Nabawi Madinah
Minal aidin wal faizin (Doa dari Ustadz Mujiono)
Nama Ustadz / dzah Madin Plus Al Manshur Pinggirsari Ponorogo
Percobaan Mencuri Jasad Nabi Muhammad saw.dan 2 Orang Sahabatnya
Salam dari ustadz Mujiono
Silsilah Ki Ageng Mirah / Bani H.Musthafa Ponorogo
SLOGAN
TATA CARA ZIARAH KUBUR
VISI & MISI MADIN PLUS PINGGIRSARI

Bimbingan Tahlil Untuk Para Santri

Kepada orang tua muslim dimohon menyuruh putra putrinya untuk belajar mengaji sejak usia
dini, agar tamat SD atau Madrasah Ibtidaiyah sudah pandai membaca Al Quran.
KATA PENGANTAR

..
Risalah sederhana ini diberi nama Bimbingan Tahlil dan Surat Yasin Untuk Para Santri. Istilah
santri diambil dari para siswa yang belajar di Pondok Pesantren. Hal ini bertujuan, untuk
memberi pujian kepada para siswa dan pembaca agar lebih bersemangat dalam mempelajari dan
mengamalkan isi risalah ini karena sudah berstatus sebagai santri yang identik dengan status
shalih atau shalihah.
Risalah ini memuat tentang tata cara tahlil dan surat Yasin serta ditambah sedikit doa-doa
harian Rasulullah yang perlu kita teladani yang diambil langsung dari AL Quran dan Al Hadits.
Kepada para alim dan cerdik pandai penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk
perbaikan pada penulisan berikutnya. Akhirnya penulis mohon kepada Allah semoga karya yang
sederhana ini mendapat ridha dariNya dan bermanfaat bagi kita semua, Aminn.
Ponorogo, 16 Juli 2013 / 8 Ramadhan 1434 H
Penulis
Ttd.
Drs. H. Mujiono
DAFTAR ISI
Halaman

Halaman.. i
Kata Pengantar. 1
Daftar isi.. 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tahlil 3
Surat Yasin. 7
Doa Tahlil 23
Shalawat Burdah. 29
Doa masuk Masuk Masjid. 30
Doa keluar Masjid.. 30
Doa menolak gangguan syetan selama shalat

(dibaca sebelum shalat).. 30


1. Doa / salam masuk Rumah yang tidak ada

orangnya (penghuninya). 31

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Doa Keluar Rumah 31


Doa dan salam masuk rumah yang ada orangnya. 31
Doa mohon ilmu yang bermanfaat dan rizqi yang luas.. 32
Doa Mau Membaca Al-Quran.. 32
Doa Setelah Membaca Al-Quran 33
Doa setelah Wudhu. 34
Doa Setelah Adzan 35
Doa Kafaratul Majlis. 36
Doa berlindung dari siksa neraka, siksa (dibaca setelah

tahiyat akhir sebelum salam) 36


1. Bacaan Sujud Syukur / Sujud Tilawah. 37
2. Shalawat Munjiyat (Penyelamat) 38
3. Shalawat Nariyah 39
4. Doa supaya selamat dari neraka. 40
5. Raja Istighfar (Sayyidul Istighfar). 40
6. Tata cara ziarah kubur.. 42
7. Doa khusus bagi Jenazah (mayit) 48
8. Contoh Sambutan Bilal Tahlil. 51
9. Contoh Mc Acara Tahlil. 52
10. Contoh Sambutan Tuan Rumah 54
11. Contoh mohon pamit untuk pulang 55
12. Contoh menjawab pamit pulang. 56

: .


Ditujukan kepada yang terhormat Nabi yang terpilih Rasulullah saw., keluarganya, shahabatshahabatnya, istri-istrinya, putra putrinya dan seluruh keturunannya.
Al-fatihah :

)(
() () () .
) (

())(
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaithan yang terkutuk.
1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha

Penyayang.

2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.


3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4. Sang menguasai di hari Pembalasan.
5. Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta
pertolongan.
6. Tunjukilah Kami jalan yang lurus,
7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka
yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. Amin (Ya Allah kabulkanlah doa
kami)
:
Kemudian ditujukan kepada yang terhormat saudara-saudaranya dari seluruh Nabi dan Rasul,
para Wali, para Syuhada (orang yang mati syahid), Orang-orang shalih, para Shahabat, para
Tabiin, para Alim yang mengamalkan ilmunya, para Pengarang kitab yang ikhlas, seluruh
Malaikat yang didekatkan, seluruh pejuang di jalan Allah Rabbil alamin, khususnya Sayyidina
Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah :

)(
() () () .
) (

())(
: .

Kemudian ditujukan kepada seluruh Arwah Ahli Kubur dari golongan kaum Muslimin dan
Muslimat, Mukminin dan Mukminat, dari bumi sebelah timur sampai barat, yang ada di lautan
dan di daratan, khususnya dari bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, kakek-kakek kita, nenek-nenek

kita, syaikh-shaikh kita, syaikh-syaikhnya syaikh kita, guru-guru kita dan guru-gurunya guru
kita, Al-Fatihah :

)(
. )( )( )(
)(

)()(
)untuk jamak( .. :)untuk tunggal(.. :Kemudian khusus untuk kepada para arwah . (sebutkan nama mereka). Kemudian khusus
ditujukan kepada ruhnya..(sebutkan nama dia seorang), Al-Fatihah :

)(
. )( )( )(
)(

)()(
.
Tiada Tuhan kecuali Allah, Allah Maha Besar dan segala puji milik Allah.

)(
() )(


)(
)(

)(

)(
)(

)( )(

)(

)(
))

)( )(


)( )(
)(
( )

() )( )(

)(
)(

)(

)( )(
)(
)(

)(
() )() (() )(
)(

)(
)(
( )

)( )(

)(

)(
)(


)(

()


)( )(


)(
)(


)( )(


( ) )(
)(

( )
)( )(

)( )(
)(

)(
)(

)(
)(

)( )(

)(
)(
)(
)(
)(

)(
)(

)(


)(


) (
)(


)( )()(

.
.

()
() () ()
1. Katakanlah: Dia-lah Allah, yang Maha Esa.
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
4. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia..
.
()
()

()
()
.
()

1. Katakanlah: Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh,
2. Dari kejahatan makhluk-Nya,
3. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
4. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul.
5. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki.
.

()
()


()
()

.

()

()

1. Katakanlah: Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.
2. Raja manusia.
3. Sembahan manusia.
4. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,
5. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,
6. Dari (golongan) jin dan manusia.
.

)( )(
)( )( )(
( ))(

. ()

)()( )(

( )-: ( ):


:
(

( )


( )():
:
Ya Allah, Maafkanlah kami,ampunilah kami dan berilah kami rahmat x 7
:
:
Maafkanlah kami wahai Tuhan Yang Maha Pengasih x 7


.
: .


:

.:
Ya Allah, berilah kasih sayang dan keselamatan kepada Jungjungan kita Nabi Muhammad x 7

.
:

.
.
.

:
Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah x 7
. :

Saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung x 7

. . :


:
.

,

:
Maha suci Allah dan dengan memuji kepadaNya, Maha Suci Allah yang Maha agung x 7
.
. . . :

.) ( terserah imam jumlahnya, lebih banyak lebih baikx :

, , . ,

.
. ,
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah berilah rahmat kepada
junjungan kami Nabi Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Segala puji bagi Allah
Tuhan semesta alam, seperti pujinya orang-orang yang bersyukur, seperti pujinya orang-orang
yang mendapat nikmat, pujian yang sesuai dengan nikmat-Nya dan mencukupi tambahannya.
.Wahai Tuhan kami bagiMu segala puji, puji yang sesuai dengan keagungan wajahMu yang mulia
dan keagungan kekuasaanMu (kerajaanMu).

Ya Allah Tuhan kami, terimalah dan sampaikanlah pahala ayat-ayat yang kami baca dari AlQuran yang agung, bacaan tahlil kami, bacaan tasbih kami, bacaan istighfar kami dan bacaan
shalawat kami kepada junjungan kami Nabi Muhammad saw.

Sebagai hadiah yang bisa samapai, rahmat yang turun, barakah yang cukup kepada yang
terhormat kekasih kami, pemberi syafaat kami, penyejuk hati kami yaitu junjungan kami dan
pemimpin kami Nabi Muhammad saw.
.
,Dan kepada seluruh saudara-saudaranya yang terdiri dari Para Nabi, Para Rasul, Para Wali, Para
Syuhada, orang-orang yang shalih, Para Shahabat, Para Tabiin, Para Ulama yang
mengamalkan ilmunya, Para Pengarang kitab yang ikhlas, seluruh Malaikat yang didekatkan dan
seluruh Pejuang di jalan Allah Tuhan seluruh alam, khususnya junjungan kami Syaikh Abdul
Qadir Al-Jailani.
/

dari golongan kaum Muslimin dan Kemudian juga ditujukan kepada seluruh Arwah Ahli Kubur
bumi sebelah timur sampai barat, yang ada di lautan Muslimat, Mukminin dan Mukminat, dari
nenek-nenek ,khususnya dari bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, kakek-kakek kami ,dan di daratan
guru-guru kami dan guru-gurunya ,kami, syaikh-shaikh kami, syaikh-syaikhnya syaikh kami
Arwahnya./ guru kami, dan kami tujukan khusus untuk
. Ruhnya
.

Ya Allah, ampunilah mereka, berilah rahmat mereka, sejahterakanlah mereka, maafkanlah
mereka, muliakanlah tempat kembali mereka, luaskanlah tempat tinggal mereka dan gantilah
rumah mereka dengan rumah yang lebih baik dari rumah mereka (di dunia), keluarga yang lebih
baik dari keluarga mereka dan jodoh yang lebih baik dari jodoh mereka.
.
.Ya Allah, turunkanlah rahmat dan ampunan-Mu kepada seluruh ahli kubur yang termasuk
keluarga yang senang dzikir : Laa ilaaha illallah Muhammadur Rasuulullaah. Angkatlah
derajat mereka, lipatkanlah kebaikan mereka, hapukanslah kejelekan mereka dan masukkanlah
mereka ke dalam Surga bersama bapak-bapak dan ibu-ibu mereka.

.
.
.

Wahai seluruh jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan senang lagi
disenangkan (dengan ridha lagi diridhai). Masuklah ke dalam hamba-hamba-Ku dan masuklah ke
dalam Surga-Ku. Wahai Tuhan kami, terimalah ibadah dari kami, sesungguhnya Engaku Tuhan
yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau
Tuhan yang Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang.
. .
... .
Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami
dari siksa Neraka. Maha Suci Tuhanmu Tuhan yang Maha Mulia dari apa yang mereka sifatkan.
Semoga keselamatan tetap diberikan kepada seluruh Rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan
seluruh alam. Al-Faatihah..

Dilanjutkan membaca shalawat Burdah berikut ini :

Artinya :
Wahai Tuhanku, berilah rahmat dan keselamatan yang abadi
Kepada kekasihMu (Nabi Muhammad) sebaik-baik makhluk semuanya
Dialah kekasih yang diharapkan syafaatnya.
Untuk setiap huruhara dari beberapa huru-hara yang menghinakan.
Ya Tuhanku, dengan sebab Nabi Muhammad yang terpilih, sampaikan tujuan-tujuan kami.
Dan ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu wahai Tuhan Yang Maha Luas lagi Maha
Mulia

DOA-DOA HARIAN
1. 1.

Doa Masuk Masjid


) (
,

Artinya : Dengan nama Allah dan salam kepada Rasulullah, Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku
dan bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatMu (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Thabrani)
1. 2.

Doa Keluar Masjid


) (
,

Artinya : Dengan nama Allah dan salam kepada Rasulullah Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku
dan bukakanlah untukku pintu-pintu keutamaanMu. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Thabrani)
1. 3.

Doa menolak gangguan syetan selama shalat (dibaca sebelum shalat)

)- : (
.


Artinya : Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadaMu dari bisikan-bisikan syetan. Dan aku
berlindung (pula) kepadaMu wahai Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku (QS AlMukminun : 97-98)
1. 4.

Doa / salam masuk Rumah yang tidak ada orangnya (penghuninya).


Artinya : Semoga keselamatan tetap diberikan kepada kami dan kepada hamba-hamba
Allah yang shalih-shalih.
1. 5.

Doa Keluar Rumah


Artinya : Dengan nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali
atas pertolongan Allah.
1. Doa dan salam masuk rumah yang ada orangnya.
) (Artinya : Ya Allah, Sesungguhnya saya mohon kepadaMu kebaikan rumah tempat masuk dan
kebaikan rumah tempat keluar. Dengan nama Allah kami masuk dengan nama Allah kami keluar
dan kepada Allah Tuhan kami, kami berserah diri. Semoga keselamatan tercurah kepadamu
(HR. Abu Dawud)

1. 7.
Doa mohon ilmu yang bermanfaat dan rizqi yang luas (doa mau belajar).
Bisa dibaca setelah shalat
2.
.

Ya Allah, aku memohon kepadaMu ilmu yang bermanfaat, rizqi yang luas (banyak), dan
kesembuhan dari segala penyakit.
1. .
Artinya : Wahai Tuhanku, berilah kepadaku tambahan ilmu dan berilah kepadaku kefahaman
(QS. Thaha : 112)
1. 8.
a.

Doa mau membaca Al-Quran

) (

Artinya : Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmah-Mu, dan tebarkanlah kepada kami kasih
sayang-Mu dari khazanah (gudang) rahmat-Mu, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari yang
pengasih (Ihya Ulumuddin : Imam Al-Ghazali).
b.

- Kalam qodim (Al-Quran)


itu tak bosan-bosannya untuk
didengar
- Ia (Al Quran) itu suci dari
segala macam perkataan,
perbuatan dan niat (yang
bersifat hadits atau jelek)
- Dengan Al Quran itu aku
-

mendapat obat dari segala


macam penyakit.
- Dan sinarnya adalah

petunjuk hatiku ketika aku
bodoh dan bingung.
- Wahai Tuhanku, berilah
aku nikmat yang besar dengan
rahasia huruf-hurufnya.
- Dan sinarilah dengan Al
Quran itu hatiku,
pendengaranku dan
penglihatanku. (Buku An
Nahdhiyah Jilid 1)
1. 9.

Doa setelah membaca Al-Quran

- Ya Allah, berilah rahmat aku


dengan Al-Quran

- Dan jadikanlah Al Quran

untukku sebagai imam, cahaya,
petunjuk dan rahmat.

- Ya Allah, ingatkanlah aku
dengan Al Quran, apa-apa
yang aku lupa.

- Dan ajarkanlah aku dari Al

Quran apa-apa yang aku tidak
mengerti (bodoh)

- Dan berilah aku semangat


bisa membacanya pada waktu
malam dan ujung siang.
- Dan jadikanlah Al Quran

untukku sebagai hujjah atau
pedoman, wahai Tuhan semesta
alam (Doa Khatam Al Quran)
1. 10. Doa setelah wudlu
- Saya bersaksi bahwa tidak

ada Tuhan kecuali Allah
- Allah Maha Esa dan tiada


sekutu bagi-Nya
- Dan aku bersaksi bahwa
Muhammad adalah hamba
dan utusan-Nya

- Ya Allah jadikan akutermasuk golongan orangorang yang bertaubat
- Dan jadikanlah aku

termasuk golongan orangorang yang suci
- Dan jadikanlah aku

termasuk hamba-hamba-Mu
yang shalih (HR. Abu
Dawud, Muslim dan
Tirmidzi)

1. 11. Doa setelah adzan


- Ya Allah, Tuhan yang

mempunyai panggilan yang
sempurna ini

- Dan shalat yang akan didirikan

- Berikanlah kepada junjungan

kami Nabi Muhammad washilah


dan keutamaan

- Dan kemuliaan
serta derajat yang
tinggi, lagi terangkat
- Dan bangkitkanlah
beliau ke tempat yang
terpuji yang telah
Engkau janjikan
- Sesungguhnya


Engkau Tuhan yang
tidak mengingkari janji
- Wahai Dzat (Tuhan)

yang paling Pengasih
dari yang pengasih
(Penuntun Shalat
lengkap oleh KH. M.
Syafii Pasuruan)

1. 12. Doa kafaratul masjlis (pelebur dosa majlis)


- Maha suci Engkau ya
Allah dan dengan memujimu
- Aku bersaksi bahwa idak
ada Tuhan kecuali Engkau
- Aku mohon ampun
kepada Engkau dan aku

bertaubat kepada Engkau


(HR. Turmudzi, Ibnu Hiban
dan Hakim)

Keterangan :
Menurut sabda Rasulullah bahwa orang yang duduk di suatu majlis yang disitu banyak
sendaguraunya atau banyak gaduhnya, kemudian membaca doa diatas sebelum berdiri, maka
dosanya selama dalam majlis itu diampuni oleh Allah SWT.
1. 13. Doa berlindung dari siksa neraka, siksa kubur dan fitnah kehidupan serta
fitnah dajjal (dibaca setelah tahiyat akhir sebelum salam)
- Ya Allah akuberlindung kepadaMu
dari siksa neraka
Jahanam
- Dan dari siksa


kubur
- Dan dari fitnah

ketika masih hidup
dan setelah mati
- Dan Dari


Kejelekkan Fitnah
Dajjal Si Pembohong
(HR Muslim)

1. 14. Bacaan sujud syukur dan sujud tilawah


- Sujudlah wajahku
)
(
kepada Dzat (Allah) yang
telah menciptakan dan
memberi bentuk kepadanya.

- Dan telah membuka


pendengaran dan
penglihatannya
- Dengan daya dan

kekuatanNya
- Maka Maha Suci Allah

Tuhan sebaik-baik
pencipta (HR. Turmudzi,
Ahmad dan Hakim)

Cara sujud syukur


1.
2.
3.
4.

Niat
Membaca Takbiratul Ihram
Kemudian sujud lalu membaca doanya
Bangkit dari sujud sambil membaca takbir lalu mengucapkan salam (seperti shalat)

Catatan : sujud syukur ini lebih baik dikerjakan setiap selesai shalat lima waktu, karena setiap
saat kita mendapat nikmat dari Allah swt. dan masih dalam keadaan suci.

1. 15. Shalawat Munjiyat / Penyelamat (shalawat yang sering digunakan untuk


berdoa)
Ya Allah, berilah


rahmat kepada junjungan
kita Nabi Muhammad
Dengan rahmat ituEngkau menyelamatkan kita
dari semua huru hara dan
bencana.
Dengan rahmat ituEngkau memenuhi semua
hajat kita.

Dengan rahmat itu


Engkau mensucikan kita dari
semua kejelakan.
Dengan rahmat itu


Engkau mengangkat kita
kepada setinggi-tinggi
derajat.
Dan dengan rahmatitu Engkau menyampaikan
kita kepada maksud yang
sempurna.
Dari semua kebaikanpada waktu masih hidup dan
setelah mati.

1. Shalawat NariyahYa Allah, berilah rahmat yang sempurna, keselamatan yang sempurna kepada junjungan kami
Nabi Muhammad, semoga terurai karenanya segala macam ikatan, terlepas karenanya segala
kesusahan, terpenuhi karenanya segala cita-cita (hajat), diperoleh karenanya segala kesenangan
dan khusnul khatimah, serta diturunkannya hujan dengan sebab pribadi (wajah) beliau yang
mulia. Semoga rahmat dan salam yang sempurna itu juga diberikan kepada keluarga dan
shahabat beliau, setiap kerdipan mata, hembusan nafas, dengan bilangan segala sesuatu yang
Engkau ketahui.
1. 17. Doa supaya selamat dari nerakaAllah : Ya Allah, lepaskan saya dari neraka (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi) x7
KETERANGAN : Menurut Rasulullah SAW supaya dibaca setelah shalat shubuh 7 kali
sebelum berkata-kata dengan manusia siapapun, maka jika mati hari itu, akan ditulis oleh Allah
selamat dari neraka. Dan jika dibaca setelah shalat magrib 7 kali sebelum berkata-kata dengan
manusia siapapun, maka jika mati pada malam itu akan ditulis oleh Allah selamat dari neraka
((HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi)
1. 18. Sayyidul Istighfar :
Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali Engkau Engkaulah yang menciptakan
aku dan aku adalah hambaMu Dan aku akan setia terhadap perjanjianku dengan Mu
semampuku Aku berlindung kepadaMu dari kejelekan apa yang aku perbuat Aku mengakui
Mu terhadap nikmatMu yang telah Engkau berikan kepadaku Dan aku mengakui dosaku, maka
ampunilah aku Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali
Engkau

(KETERANGAN) Rasulullah saw pernah bersabda yang artinya : Barang siapa membaca
ketika waktu pagi atau waktu sore doa diatas (sayyidul istighfar) kemudian mati pada siangnya
atau malamnya, dia akan masuk surga (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu majah, Ibnu hiban san AL
Hakim)

TATA CARA ZIARAH KUBUR


1. A.

PENGERTIAN DAN HUKUMNYA

Kata ziarah menurut bahasa berarti menengok, jdai ziarah kubur artinya menengok kubur.
Sedang menurut syariat Islam, ziarah kubur itu bukan hanya sekedar menengok kubur, bukan
pula untuk sekedar tahu dan mengerti keadaan kubur atau makam, akan tetapi kedatangan
seseorang ke kubur adalah dengan maksud untuk mendoakan kepada yang dikubur muslim dan
mengirim pahala untuknya atas bacaan ayat-ayat Al-Quran dan kalimah-kalimah thayyibah,
seperti tahlil, tahmid, tasbih, shalawat dan lain-lain.
Ziarah kubur hukumnya sunah, sebagaimana hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Ashhabussunan
dari Abdullah bin Buraidah yang diterima dari bapaknya bahwa Nabi Saw. Bersabda:

(
)
Artinya : Dahulu saya melarang menziarahi kubur, adapun sekarang berziarah ke sana, karena
yg demikian itu akan mengingatkanmu akan hari akhirat. (HR. Ahmad, Muslim, dan Ashabus
Sunan)
Dengan adanya hadis ini, maka ziarah kubur itu hukumnya boleh bagi laki-laki dan perempuan.
Namun demikian, bagaimana dengan hadis Nabi Saw. yang secara tegas menyatakan larangan
perempuan berziarah kubur:
) (


Artinya : Dari Abu Hurairah ra. Bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. melaknat wanita yang
berziarah kubur. (HR. Ahmad)

Menyikapi hadis ini ulama menyatakan bahwa larangan itu telah dicabut menjadi sebuah
kebolehan berziarah baik bagi laki-laki dan perempuan. Dalam kitab Sunan al-Titmidzi
disebutkan:

.
Artinya : Sebagian Ahli ilmu mengatakan bahwa hadis itu diucapkan sebelum Nabi Saw.
membolehkan untuk melakukan ziarah kubur. Setelah Rasulullah Saw. membolehkannya, lakilaki dan perempuan tercakup dalam kebolehan itu. (Sunan al-Tirmidzi)
B. TATA CARA ZIARAH KUBUR
Adapun tata cara ziarah kubur adalah sebagai berikut :
1. Hendaknya berwudhu lebih dulu sebelum menuju ke Makam untuk berziarah.
2. Setelah sampai di Makam (Kuburan), hendaklah memberi salam serta mendoakan ahli
kubur. Di bawah ini ada beberapa contoh salam kepada ahli kubur, silahkan memilih
sendiri mana yang diamalkan dan diperlukan :
.

.
Artinya : Semoga kesejahteraan atas kalian, wahai ahli kubur dari golongan kaum Mukminin dan
Muslimin, dan kami insya Allah juga akan menyusul kalian. Kalian telah mendahului kami dan
kami akan mengikuti kalian. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian supaya
diberi kesejahteraan. (HR. Muslim, An-NasaI dan Ibnu Majah)
.

Artinya : Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, negeri kaum mukminin. Dan kami atas
kehendak Allah akan menyusul kalian

.
.


Artinya : Semoga keselamatan tercurah kepada kalian wahai ahli kubur dari golongan kaum
Muslimin dan Mukminin, kalian mendahului kami dan kami akan mengikuti kalian,
sesungguhnya kami atas kehendak Allah akan menyusul kalian. Kami mohon kepada Allah
untuk kami dan kalian kesejahteraan, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dan kalian.
Semoga Allah menghibur kegelisahan kalian dan semoga Allah member kasih sayang atas
keterasingan kalian, semoga Allah melewatkan kesalahan-kesalahan kalian, dan semoga Allah
menerima kebaikan-kebaikan kalian.
3. Ketika sampai pada kubur yang dituju, kemudian menghadap ke arah muka Jenazah (ke arah
timur), seraya mengucapkan salam khusus :

a. Kepada seorang laki-laki :


.

( )


Artinya : Semoga keselamatan tetap tercurah kepadamu wahai(Fulan bin Fulan).
Saya mohon kepada Allah untuk aku dan untuk kamu kesejahteraan dan semoga Allah
mengampuni dosa-dosaku dan dosa-dosamu.
b. Kepada seorang perempuan.
.


)
(

Artinya : Semoga keselamatan tetap tercurah kepadamu wahai(Fulanah binti Fulan).
Saya mohon kepada Allah untuk aku dan untuk kamu kesejahteraan dan semoga Allah
mengampuni dosa-dosaku dan dosa-dosamu.
c. Kepada Bapak sendiri.
.
Artinya : Semoga keselamatan tetap tercurah kepadamu wahai ayahku. Saya mohon kepada
Allah untuk aku dan untuk kamu kesejahteraan dan semoga Allah mengampuni dosa-dosaku dan
dosa-dosamu.
d. Kepada Ibu sendiri.
.Artinya : Semoga keselamatan tetap tercurah kepadamu wahai ayahku. Saya mohon kepada
Allah untuk aku dan untuk kamu kesejahteraan dan semoga Allah mengampuni dosa-dosaku dan
dosa-dosamu.
e. Kepada Bapak dan Ibu.
.

Artinya : Semoga keselamatan tetap tercurah kepadamu bedua wahai ayah dan ibu. Saya mohon
kepada Allah untuk aku dan untuk kalian berdua kesejahteraan dan semoga Allah mengampuni
dosa-dosaku dan dosa-dosa kalian berdua
1. Kemudian menghadap ke arah kiblat, lalu bacalah ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran
seperti surat Yasin, ayat kursi atau bacalah tahlil (seperti contoh di awal buku ini) dan
dzikir-dzikir yang lain.
2. Setelah itu membaca doa. Maksudnya bukan minta kepada kuburan, tetapi memohon
kepada Allah untuk dirinya dan orang yang diziarahi. Bila berziarah ke makam para Wali
dan Ulama, berdoa untuk dirinya dan dengan washilah (perantaraan) para Wali dan

Ulama, dengan harapan doanya mudah terkabul berkat wasilah kepada Kekasih Allah
tersebut.
1. ADAB ZIARAH KUBUR YANG HARUS DIPERHATIKAN.
Selain tata cara ziarah kubur di atas, ada beberapa adab (tata kerama) yang harus diperhatikan,
seperti tersebut di bawah ini :
1. Dalam berziarah hendaknya dilakukan dengan penuh hormat, khidmat dan
khusu(tenamg).
2. Mengambil pelajaran dari ziarah tersebut.Hal ini tuntutan dari hikmah disyariatan ziarah
kubur, yaitu untuk mengingatkan peziarah akan kematian yang akan menjemput dan
mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat yang akan dijalani serta berlaku zuhud di
dunia.
3. Hendaknya tidak duduk di Nisan kubur dan melewati di atasnya, karena hal itu
merupakan perbuatan idza (menyakitkan) terhadap mayit. Sebagaimana tersebut dalam
sebuah hadits dari Amar bin Hazm Al-Alshari, ia berkata :
.

:


Artinya : Rasulullah saw. Telah melihat aku sedang bersandar kepada Kubur (Nisan), maka
Beliau bersabda : Janganlah engkau menyakiti pada yang punya kubur(Subulus Salam 2/120)
1. Menjauhi Perkataan-perkataan Batil seperti Meratap atau Menangis dengan Meraungraung. Tetapi boleh bagi peziarah untuk menangis jika teringat akan kebaikan mayit.
2. Berpakaian sopan yang bisa menutup aurat dan tidak mengundang nafsu bagi penziarah
yang lain.
DOA KHUSUS UNTUK JENAZAH LAKI-LAKI


..Artinya : Ya Allah, ampunilah dia, berilah kasih sayang dia, maafkanlah dia, muliakanlah tempat
tinggalnya, luaskanlah tempat masuknya, Ya Allah bersihkanlah kesalahan-kesalahan dia dengan
air, es dan embun. Bersihkanlah dia dari kesaalahan-kesalahan seperti bersihnya kain putih dari
kotoran, gantilah rumah dia dengan rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih
baik dari keluarganya dan jodoh yang lebih baik dari jodohnya. Masukkanlah dia ke Surga,
lindungilah dia dari siksa Kubur dan fitnahnya dan lindungilah dia dari siksa Neraka.
DOA KHUSUS BAGI JENAZAH PEREMPUAN

Artinya : Ya Allah, ampunilah dia, berilah kasih sayang dia, maafkanlah dia, muliakanlah tempat
tinggalnya, luaskanlah tempat masuknya. Ya Allah bersihkanlah kesalahan-kesalahan dia dengan
air, es dan embun. Bersihkanlah dia dari kesaalahan-kesalahan seperti bersihnya kain putih dari
kotoran, gantilah rumah dia dengan rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih
baik dari keluarganya dan jodoh yang lebih baik dari jodohnya. Masukkanlah dia ke Surga,
lindungilah dia dari siksa Kubur dan fitnahnya dan lindungilah dia dari siksa Neraka.
DOA KHUSUS UNTUK JENAZAH BANYAK


..Artinya : Ya Allah, ampunilah mereka, berilah kasih sayang mereka, maafkanlah mereka,
muliakanlah tempat tinggal mereka, luaskanlah tempat masuk mereka.Ya Allah bersihkanlah
kesalahan-kesalahan mereka dengan air, es dan embun. Bersihkanlah mereka dari kesaalahankesalahan seperti bersihnya kain putih dari kotoran, gantilah rumah mereka dengan rumah yang
lebih baik dari rumah mereka, keluarga yang lebih baik dari keluarga mereka dan jodoh yang
lebih baik dari jodoh mereka. Masukkanlah mereka ke Surga, lindungilah mereka dari siksa
Kubur dan fitnahnya dan lindungilah mereka dari siksa Neraka.

CONTOH SAMBUTAN BILAL TAHLIL


. .

. .

Dumateng para Alim ulama ingkang kula mulyaaken, khususipun dhumateng


panjenenganipun bapak /ibu.
Bapak/Ibu soho sedoyo tamu undangan ingkang kula mulyaaken
Para ustadz lan ustadzah, ugi sedoyo konco ingkang kula tresnani.

Wonten kalodangan puniko,langkung rumiyen sumangga kita sareng-sareng muji syukur wonten
ngarsa dalem Allah SWT, awit wonten ing saat punika kita pikantuk rahmat lan hidayahipun,
sahingga kita saget silaturahim wonten dalemipun bapak kanthi ginanjar wilujeng
mboten wonten alangan satunggal punapa. Sumangga kita lahiraken kanthi waosan hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin.
Rahmat saha salam mugio tetep kunjuk dumateng panjenenganipun Nabi Agung Muhammad
saw. dumateng keluarganipun, shahabatipun lan sedoyo penderek-penderek ipun. Inggih mugimugi kita sedoyo ingkang kerso dherek sunah-sunahipun soho ajaranipun pikantuk pitulungan
utawi syafaatipun wonten Yaumil Qiyamah, amin.
Para rawuh sami sak lajengipun sumangga kita niat ngibadah kanthi waosan tahlil ngestoaken
punopo ingkang daos niat hajatipun Bapak lan ibu . Dene manfaat lan fadhilahipun

kita hadiahaken dumateng Jeng Nabi Agung Muhammad saw. dumateng keluarganipun,
shahabatipun, ugi katuraken dumateng para Nabi, para wali, para syuhada lan shalihin, lan ugi
katur dumateng sedoyo leluhur kito piyambak-piyambak, khususipun dumateng sedaya
leluhuripun Bapak soho ibu.. ingkang sampun sumare.
Mugi-mugi kanthi waosan tahlil soho doa nipun mangke, sedaya ingkang kasebat, dipun tampi
sedaya amal shalihipun, dipun ngapunten sedaya dosa-dosanipun lan dipun lebetaken dhateng
suwarga dening Allah swt. Aamiiin ya Rabbal alamin. Sumangga kita awiti kanthi waosan
istighfar kaping tiga :
.
Kemudian dilanjutkan tahlil .
Para rawuh sami, mekaten waosan tahlil soho doanipun, mugio dipun tampi lan dipun
kabulaken dening Allah SWT. Aamiin
Ing akhiripun mbok bilih anggen kula mimpin wonten kekirangan lan kesalahan kulo nyuwun
pangapunten sak kathah-kathahipun.

CONTOH MC (PROTOKOL) ACARA TAHLIL

. .
.

Dumateng para Alim ulama ingkang kula mulyaaken, khususipun dhumateng


panjenenganipun bapak /ibu.
Para bapak lan para ibu ingkang kula mulyaaken, khususipun dumateng panjenenganipun
bapak soho ibu..sak keluarga
Para ustadz lan ustadzah soho konco-konco ingkang kula trisnani lan kulo mulyaaken..
Sagunging para rawuh, tamu undangan, para pilenggah sami ingkang winantu ing
karaharjan.

Wonten ing titi kalenggahan saat puniko, sumangga sesarengan kula derekaken muji syukur
wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Mirah, Maha Asih nuninggih Allah swt, ingkang
sampun paring rahmat, nikmat soho hidayahipun, sahingga wonten ing saat punika kita saget
makempal silaturrahim wonten dalem mriki kanthi ginanjar rahayu wilujeng sehat wal afiat,
mboten wonten alangan satunggal punapa. Sumangga kita iqraraken kanthi waosan hamdalah
kanti pangajab mugio rahmat, nikmat, barakah lan hidayahipun ingkang
sampun kaparingaken dhumateng kito mboten kapunggel ing meniko saat, ananging tetep
mudawamah langgeng kaparingaken dhumateng kito ngantos sak terusipun, amin amin ya
Rabbal alamin.

Rahmat soho salam mugio tetep kunjuk katur dhumateng panjenenganipun Nabi Agung
Rasulullah Muhammad saw. Inggih Panjenganipun ingkang sampun nuntun kita sami,
nedahaken kito sami saking alam pepeteng tumuju alam pepadang kados ingkang kito alami saat
puniko. Mugio kito saget nindak-aken sedoyo ajaranipun lan sunah-sunahipun, twin saget
ngathah-ngathahaken maos shalawat kunjuk katur dhumateng panjenenganipun, ing pangajab
mugio kito saget kaaken dados umatipun, saget pikantuk pitulunganipun utawi syafaatipun
benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin amin Allahumma amin.
Para rawuh sami, wonten ing kalodangan saat puniko kawulo katimbalan dhawuh saking
panjenenganipun ingkang amenku gati, kadhawuhan dhereaken menggah adicoro wonten ing
saat puniko. Sakderengipun acara kawiwitan, keparenga kula ngaturaken menggah adicara
wonten ing sonten (
) punika :
1. Adicara ingkang sepindah Pambuka.
2. Adicara ingkang kaping kalih sambutan Tuan Rumah / Shahibul Bait
3. Adicara ingkang kaping tiga sambutan kepala Madrasah Diniyah Plus Al Manshur
Pinggirsari.
4. Adicara ingkang kaping sekawan Tahlil
5. Adicara ingkang kaping gangsal Palereman utawi istirahat
6. Adicara ingkang pungkasan Penutup
Hadirin lan hadirat ingkang kulo mulyaaken , sumangga acara wonten sonten punika kita bikak
kanthi waosan ummul kitab, Al Faatihah.
Adicara ingkang angka kalih Sambutan Tuan Rumah / Shohibul bait , mila dumateng
sdr. kasumanggaaken.
Adicara ingkang angka tiga Sambutan Kepala TPA Al Manshur Pinggirsari Ponorogo, mila
dumateng bapak H. Mujiono kasumanggaaken..
Adicara ingkang angka sekawan TAHLIL, ingkang badhe dipun pimpin dening sedherek
lan ..Dhumateng panjenenganipun, kawulo sumanggaaken.
Adicara ingkang angka gangsal palereman utawi istirahat.Milo dumateng poro juru leladi
kasuwun siogo ing gati, suwun.
Adicara ingkang pungkasan Penutup, kula minangka panata adicara menawi wonten kekirangan
lan kalepatan nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Lan sumangga kita tutup kanthi
waosan hamdalah

CONTOH SAMBUTAN TUAN RUMAH

. .
.


Poro Alim Ulama ingkang kula mulya aken. Bapak Ibu Guru ingkang kulo mulya aken, lan
sedoyo konco-konco ingkang kulo tresnani.
Langkung rumiyin sumonggo kulo dherek aken muji syukur wonten ngarso dalem Allah swt.
ingkang sampun paring rahmat, nikmat soho barokahipun dumateng kito sedoyo, sehinggo kito
saget silatur rohim wonten dalem mriki kanthi ginanjar wilujeng mboten wonten alangan
setunggal punopo. Sumonggo kita lahiraken kanthi waosan hamdalah
Rahmat soho salam mugio tetep kalimpahaken dumateng Nabi Agung Muhammad saw. Inggih
mugi-mugi kito sedoyo ingkang kerso nderek sunah-sunah ipun lan kerso nindaaken ajaranipun
pikantuk syafaat utawi pitulunganipun benjang wonten dinten kiamat , amin ya Rabbal alamin.
Bapak Ibu twin konco-konco ingkang kulo mulya aken, selajengipun kawulo minangko keluargo
ngaturaken sugeng rawuh lan matur suwun dumateng panjenengan sami ingkang sampun kerso
rawuh wonten dalem kawulo mriki. Mugio rawuh pajnenengan sami kacatet minongko amal
shalih wonten ngersanipun Allah swt, amin.
Ingkang sak terusipun, mbok bilih anggen kawulo nampi rawuh panjenengan sami wonten
kesalahan lan kekirangan , wiwit saking penghormatan, papan palenggahan lan pasugatan
mangke, ingkang mboten ngresepaken dhateng manah panjenengan sami, kula sak keluarga
namung nyuwun agunging samudro pangak sami ingkang sak kathah-kathahipun.
Ing akhiripun mugi-mugi anjangsana silatur rahim lan ibadah kita mangke ndadosaken
jembaripun rizki lan panjang umur, lan mugi-mugi ingkang dipun dongaaken, dipun tampi
sedoyo amal shalihipun, dipun ngapunten sedoyo dosanipun lan dipun lebetaken dhateng
suwargo nipun Allah swt, amin-amin yaa Rabbal aalamiin.
Ing pungkasanipun, mbok bilih anggen kula matur wonten kesalahan lan kekirangan, kula
nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun.

CONTOH PAMIT PULANGKepareng matur dumateng panjenenganipun Bpk
Kawulo minongko sesulih (wakil) saking sedoyo tamu undangan :

Ingkang sepindah, matur agunging panuwun dhateng sedoyo panghormatan ingkang arupi
menopo kemawon, palenggahan ingkag sekeco, pasugatan ingkang eco lan ugi sanes-sanesipun.
Mugi-mugi sedoyo kalawau pikantuk piwales saking ngarso dalem Allah swt. kanthi piwales
ingkang langkung sae. Amin.
Ingkang ongko kalih, mbok bilih anggen kulo sowan ugi sedoyo undangan wonten kekirangan
lan kesalahan ingkang arupi menopo kemawon kawulo nyuwun pangapunten ingkang sak
kathah-kathahipun.
Ingkang pungkasan, mbok bilih adicoro meniko sampun paripurno kawulo ugi sedoyo
undangan kepareng badhe nyuwun pamit.

CONTOH MENJAWAB PAMITKawulo minongko sedoyo keluargo :
Sepindah, ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpo upami dhumateng panjenengan sami
ingkang sampun kerso angrawuhi undangan kawulo sak keluargo, mugio sedoyo amal shalih lan
bantuan doa panjenengan sami dipun tampi lan dipun kabulaken dening Allah swt.amin ya
Rabbal Alamin.
Selajengipun, mbok bilih anggen kawulo nampi rawuh panjenengan sami wonten kekirangan
lan kalepatan ingkang arupi menopo kemawon, kawulo sak keluargo nyuwun agunging
pangapunten ingkang sak kathahipun.
Ing akhiripun, mbok bilih panjenengan sami bade ngersaaken kondor, kawulo sak keluargo
anamung ngaturakaen sugeng kondor, mugio kondor panjenengan sami tansah manggiho rahayu
wilujeng mboten wonten alangan setunggal punopo. Amin ya Rabbal alamin.Semoga memberi manfaat besar bagi kita semua, amin.
Selasa, 16 Juli 2013 / Rabu, 8 Ramadhan 1434 H
Ponorogo, 8 April 2012

Share this:

Twitter
Facebook1
Surat elektronik
Google

2 responses to Bimbingan Tahlil Untuk Para Santri


1.

lutfi afifah berkata:


21 April 2012 pukul 08:35
Pa,..kangenn :(
pengen pulangg
Balas

madinplusalmanshur berkata:
23 Juli 2012 pukul 12:15
Nek kangen yo muliho tak tukokne kormo kkaro jeruk
Balas

Tinggalkan Balasan

Madin Al Manshur

Ikuti Blog melalui surat elektromik


Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan
tentang tulisan baru melalui surat elektronik.
Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya.

Tulisan Terakhir

MANASIK HAJI
DOA AKHIR DAN AWAL TAHUN
FADHILAH (KEUTAMAAN) SHALAWAT
MAYAT MENEMPEL DI KUBAH MASJID NABAWI MADINAH
DOA PENULIS BLOG

Blogroll

Lutfi Afifah
Zulfa Permata Suri

Arsip

Desember 2013
November 2013
Juni 2013
September 2012
Agustus 2012
Juli 2012
Juni 2012
Mei 2012
April 2012
Januari 2012

Kategori

Uncategorized

Kalender
Mei 2014
S S R K J S M
Des
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Top Posts & Halaman

Bilal Untuk Shalat Jum'at


Mayat Menempel di Kubah Masjid Nabawi Madinah
TATA CARA ZIARAH KUBUR
KEUTAMAAN & AMALAN BULAN SYA'BAN (artikel yang lain lihat di google
dengan kata kunci "madinplus"
Bimbingan Tahlil Untuk Para Santri
Hikmah Membaca Shalawat
Percobaan Mencuri Jasad Nabi Muhammad saw.dan 2 Orang Sahabatnya
Allah Swt. Obral Pahala di Bulan Ramadhan
Silsilah Ki Ageng Mirah / Bani H.Musthafa Ponorogo
Solusi Rasulullah saw. menyembuhkan penyakit

Statistik Blog

62,450 hit

Hours & Info

3999 Mission Boulevard,


San Diego CA 92109
1-202-555-1212
Lunch: 11am - 2pm
Dinner: M-Th 5pm - 11pm, Fri-Sat:5pm - 1am
Create a free website or blog at WordPress.com. | The Rusty Grunge Theme.
Ikuti

Follow MADIN PLUS AL-MANSHUR


Get every new post delivered to your Inbox.
Powered by WordPress.com