Anda di halaman 1dari 5

Pelan Perancangan Strategik

Panitia Pendidikan Seni Visual


2010
SAM Unwanus Saadah, Kanchong Darat

Kumpulan Sasaran:

1. Guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual.


2. Pelajar Tingkatan 4 yang mengambil matapelajaran PSV.
3. Pelajar Tingkatan 5 yang mengambil matapelajaran PSV.
Matlamat Strategik
Meningkatkan prestasi pelajar dengan mendedahkan pelajar
melalui beberapa aktiviti menarik dan terancang mengikut
perancangan oleh Panitia Pendidikan Seni Visual.
Pelan Tindakan / Taktikal

Objektif Khusus :

Pelajar- pelajar yang mengikuti semua program ini akan dapat mempertingkatkan keyakinan dan meningkatkan sahsiah berkualiti
serta mempunyai jati diri dalam membentuk keperibadian cemerlang.

Bil Huraian Aktiviti Pegawai Sumber Tarikh Tarikh Pelan Indikator Catatan
Bertanggungjawab Mula Tamat Kontigensi Kejayaan
1 Seminar Teknik Ketua Panitia Bahan Julai Julai Pelajar Semua hadir dan Seminar
Menjawab Soalan Guru M/Pelajaran Dokumen menggunakan terlibat dengan
diedar nota edaran aktiviti
Penceramah dijalankan.
Dokumentasi
program

Disediakan Oleh : Norhafizy B. Ngamer Tarikh : 30 Disember 2009

Jawatan : Ketua Panitia Tandatangan :


Pelan Operasi

Objektif Khusus :

Guru – guru dan pelajar – pelajar yang terpilih untuk mengikuti semua aktiviti dapat mempertingkatkan keyakinan dan meningkatkan
sahsiah berkualiti serta mempunyai jati diri dalam membentuk keperibadian cemerlang.

Bil Langkah Tindakan Pegawai Sumber Tarikh Mula Tarikh Tamat Indikator Catatan
Bertanggungjawab Kejayaan
1 Menyediakan Kertas S/U Ko • Model Sebulan - Keputusan Kertas
Kerja Konsep Kurikulum Contoh sebelum konkrit berkaitan cadangan
Penyelaras Program acara program
Terlibat • Bahan berlangsung
Rujukan
2 Menyerahkan dan Setiausaha • Model Selepas siap - Pembentangan Perbincangan
membincangakan Program Contoh kertas Kerja diterima
secara terperinci Program
bersama ketua unit
2 Menghubungi dan Guru Penasihat • No tel 2 Minggu - Persetujuan Perbincangan
mengesahkan Program sebelum diperolehi
Penceramah acara
3 Mesyuarat khas Pengarah program • Kertas Kerja Seminggu - Kertas kerja yang Perbincangan
pemurnian modul dan semua Guru sebelum lengkap
dan pelaksanaan Penasihat setiap acara
program unit
4 Taklimat program Pengarah program • Salinan 5 Hari - AJK dilantik Soal jawab
dan pelantikan S/U program edaran kertas sebelum memahami skop Penerangan
urusetia Semua guru program acara tugasan
5 Pelaksanaan program Jurulatih, AJK • Pakej Hari acara - Semua Peserta Ceramah
yang dirancang Pelaksana dan Program berlangsung yang berdaftar Bengkel
Fasilitator hadir dan Latihan dalam
menyertai kumpulan
program ini

Disediakan Oleh : Norhafizy B. Ngamer Tarikh : 19 November 2009

Jawatan : Setiausaha Ko Kurikulum Tandatangan :