Pelan Perancangan Strategik Panitia Pendidikan Seni Visual 2010 SAM Unwanus Saadah, Kanchong Darat Kumpulan Sasaran

:
1. 2. 3. Guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Pelajar Tingkatan 4 yang mengambil matapelajaran PSV. Pelajar Tingkatan 5 yang mengambil matapelajaran PSV.

Matlamat Strategik
Meningkatkan prestasi pelajar dengan mendedahkan pelajar melalui beberapa aktiviti menarik dan terancang mengikut perancangan oleh Panitia Pendidikan Seni Visual.

Pelan Tindakan / Taktikal Objektif Khusus :
Pelajar- pelajar yang mengikuti semua program ini akan dapat mempertingkatkan keyakinan dan meningkatkan sahsiah berkualiti serta mempunyai jati diri dalam membentuk keperibadian cemerlang.
Bil 1 Huraian Aktiviti Seminar Teknik Menjawab Soalan Pegawai Bertanggungjawab Ketua Panitia Guru M/Pelajaran Sumber Bahan Dokumen diedar Penceramah Tarikh Mula Julai Tarikh Tamat Julai Pelan Kontigensi Pelajar menggunakan nota edaran Indikator Kejayaan Semua hadir dan terlibat dengan aktiviti dijalankan. Dokumentasi program Catatan Seminar

Disediakan Oleh Jawatan

: Norhafizy B. Ngamer : Ketua Panitia

Tarikh

: 30 Disember 2009

Tandatangan :

Pelan Operasi Objektif Khusus :
Guru – guru dan pelajar – pelajar yang terpilih untuk mengikuti semua aktiviti dapat mempertingkatkan keyakinan dan meningkatkan sahsiah berkualiti serta mempunyai jati diri dalam membentuk keperibadian cemerlang. Bil 1 Langkah Tindakan Menyediakan Kertas Kerja Konsep Pegawai Sumber Bertanggungjawab S/U Ko • Model Kurikulum Contoh Penyelaras Program Terlibat • Bahan Rujukan Setiausaha • Model Program Contoh Program Guru Penasihat Program Pengarah program dan semua Guru Penasihat setiap unit Pengarah program S/U program Semua guru Jurulatih, AJK Pelaksana dan • No tel • Kertas Kerja Tarikh Mula Sebulan sebelum acara berlangsung Selepas siap kertas Kerja 2 Minggu sebelum acara Seminggu sebelum acara 5 Hari sebelum acara Hari acara berlangsung Tarikh Tamat Indikator Kejayaan Keputusan konkrit berkaitan program Catatan Kertas cadangan

2

2 3

4 5

Menyerahkan dan membincangakan secara terperinci bersama ketua unit Menghubungi dan mengesahkan Penceramah Mesyuarat khas pemurnian modul dan pelaksanaan program Taklimat program dan pelantikan urusetia Pelaksanaan program yang dirancang

-

Pembentangan diterima Persetujuan diperolehi Kertas kerja yang lengkap AJK dilantik memahami skop tugasan Semua Peserta yang berdaftar

Perbincangan

-

Perbincangan Perbincangan

• Salinan edaran kertas program • Pakej Program

-

Soal jawab Penerangan Ceramah Bengkel

Fasilitator

hadir dan menyertai program ini Tarikh : 19 November 2009

Latihan dalam kumpulan

Disediakan Oleh Jawatan

: Norhafizy B. Ngamer : Setiausaha Ko Kurikulum

Tandatangan :

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful