Anda di halaman 1dari 4

Soalan Esei

Soalan 1

Penglibatan remaja dalam gejala sosial memang menjadi isu yang diperkatakan setiap
masa. Kebimbangan timbul kerana remaja sebagai bakal pemimpin Negara semakin
megalami keruntuhan akhlak

Bincangkan nilai yang patut ada pada remaja untuk menghindarkan diri daripada gejala
sosial.
(10 markah)

Soalan 2

Kerosakan alam sekitar telah mendorong kerajaan melaksanakan pelbagai program


demi mewujudkan sebuah persekitaran yang sihat untuk persekitaran. Salah satu
program yang dilaksanakan ialah program 3R (Reduce, Reuse and Recycle).

Huraikan dua nilai yang ada pada kerajaan.


(10 markah)
Soalan 3

Semangat kejiranan membawa banyak


kebaikan kepada rakyat Malaysia.

Huraikan nilai yang perlu diamalkan oleh rakyat Malaysia untuk memupuk semangat
kejiranan.
(10 markah)
Skema jawapan

No Nilai M Penerangan/Contoh M
1 Harga Diri 1 - Keyakinan memuliakan diri dalam kehidupan 1
• Remaja menghindarkan diri daripada
melakukan yang tidak baik 1
-Keyakinan diri untuk menjaga maruah diri dalam
kehidupan 1
• Remaja tidak melakukan perbuatan buli 1

Rasional 1 - Boleh berfikir berdasarkan logik sebelum 1


bertindak
• Remaja tahu membezakan baik buruk sesuatu
perkara yang ingin dilakukan. 1
- Mengambil tindakan berasaskan pertimbangan
yang wajar 1
- Remaja berfikir tentang kesan sesuatu tindakan
yang akan diambil 1
2 Keharmonian 1 - Mengekalkan hubungan yang harmonis antara 1
Antara Manusia manusia dengan alam
dengan Alam • Tidak mengotorkan kawasan sekeliling dengan 1
Sekitar sampah sarap
- Mengekalkan kualiti kehidupan rakyat 1
• Menyediakan tong-tong sampah 1

Peka Terhadap 1 - Prihatin terhadap persoalan timbunan sampah 1


Isu-Isu Alam di negara kita.
Sekitar • Mengadakan gotong-royong perdana di 1
peringkat kebangsaan.
- Berusaha menyelesaikan masalah timbunan 1
sampah sarap
• Mengkategorikan bahan-bahan buangan supaya
ia dapat diguna semula. 1

3 Hidup Bersama 1 - Hidup berbaik-baik dengan jiran 1


Secara Aman • Bertegus sapa dengan jiran 1
- Mengutamakan kedamaian dan keharmonian 1
hidup dengan jiran
• Memberi pertolongan kepada jiran yang 1
berlainan bangsa.

Saling Membantu 1 - Melakukan usaha yang baik dengan jiran


dan Bekerjasama • Mengadakan gotong-royong untuk
membersihkan kawasan persekitaran
- Melaksanakan projek yang membina bersama
jiran
• Membantu jiran menjaga rumah sewaktu jiran
tiada di rumah.

TAMAT