Anda di halaman 1dari 2

BAHAGIAN 1 – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan

(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk
prestasinya)

Bil Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk prestasi


(Senarai aktiviti / projek) (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos)

1. Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan bagi kelas Awal Tahun(Januari)


prasekolah.

2. Menyediakan Rancangan Mingguan Setiap minggu berpandukan


tema

3. Menyediakan Rancangan Harian Setiap hari berpandukan jadual

4. Mengajar matapelajaran Bahasa Melayu 210 minit seminggu

5. Mengajar matapejaran Bahasa Inggeris 120 minit seminggu

6. Mengajar matapelajaran Kognitif, Kreativiti & Estetika 210 minit seminggu


dan Sosioemosi

7. Mengajar matapelajaran Fizikal 90 minit seminggu

8. Menguruskan kelas prasekolah


• memungut yuran prasekolah Januari
• menyediakan latihan, menanda dan menyemak Sepanjang tahun
buku
• Menandakan kedatangan pelajar Sepanjang tahun
• Menjaga kecerian dan kebersihan kelas Sepanjang tahun
• Menyediakan carta organisasi prasekolah dan Januari
jadual waktu
Sepanjang tahun
• Menjaga kebajikan dan keselamatan pelajar
• Menyediakan dan melaksanakan peperiksaan 2 kali setahun
setengah tahun dan akhir tahun prasekola

9. Melaksanakan program transisi dari prasekolah ke tahun Sehingga November


1

10 Sepanjang tahun
Membantu menyediakan makanan untuk murid
prasekolah.
11
Mengendalikan sukan mini peringkat Zon bukit Gambir April
sebagai setiausaha zon
12
Mengendalikan peringkat daerah pertandingan Blok Julai
Puzzle
13
Menjalankan tugas sebagai setiausaha Zon Bukit Gambir Sepanjang tahun
- Mengadakan mesyuarat
- Menyediakan minit mesyuarat
- Menyediakan laporan pertandingan

14
Guru penasihat Rumah Panglima Sepanjang tahun
- Melaksanakan mesyuarat rumah sukan dan
melatih murid rumah sukan .
15
Guru penasihat Persatuan Bulan sabit Merah Sepanjang tahun
- Melaksanakan Mesyurat PBSM dan merancang
Aktiviti PBSM
16
Guru bertugas 3 kali setahun
Menjadi guru bertugas 3 kali setahun

Tandatangan PYD Tandatangan PPD

Tarikh Tarikh

……………………………. ………………………