Anda di halaman 1dari 3

SOALAN LATIHAN SEJARAH PENGGAL 3 STPM 2013

TEMA 1: MASYARAKAT
BIL

TAJUK

CATATAN

INSTITUSI BERAJA
1

Bincangkan Peranan Raja Sebelum Campur Tangan British di


Tanah Melayu Pada Tahun 1874
Bincangkan Peranan Raja Selepas Campur Tangan British di
Tanah Melayu Pada tahun 1874
Huraikan Bagaimanakah Peranan Raja Telah Diperkukuhkan
Sebagai Kuasa Yang Tertinggi Dalam Sistem Politik Masyarakat
Melayu Sebelum Campur Tangan British.
Huraikan Sistem Raja Berperlembagaan di Tanah Melayu
Selepas Merdeka Sehingga Tahun 2000.
Huraikan Sistem dan Peranan Raja Sebelum Campur Tangan
British di Tanah Melayu.
SISTEM PEMBESAR

Ahmad
Syukri

Bincangkan setiap tugas Sistem Pembesar Empat Lipatan di


Melaka.
Huraikan sistem pembesar yang terdapat di negeri Perak dan
Kelantan.
Bincangkan sistem dan Peranan Pembesar di negeri-negeri
Melayu hingga tahun 1874.
HUKUM ADAT/ PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

Fikrie

Bincangkan Perbezaan Adat Perpatih dan Adat Temenggung

Nurasmizah

10
11.

Huraikan Undang-Undang 99 Perak dan Undang-Undang Tubuh


Kerajaan Johor.
Undang-Undang 99 Perak memperlihatkan adat tempatan lebih
dominan berbanding hukum Islam dalam aspek pelaksanaan
hukuman. Bincangkan pernyataan ini.

Nurul Aini

12.

SISTEM SOSIAL

13.

Bincangkan struktur sosial masyarakat Melayu tradisional


sebelum perluasan kuasa Bitish di Tanah Melayu.
Huraikan golongan pemerintah dalam struktur sosial masyarakat
Melayu tradisinal sebelum campur tangan British.
Huraikan peranan golongan diperintah dalam struktur sosial
masyarakat Melayu tradisional sebelum 1874.
Huraikan jenis-jenis hamba dalam sistem sosial masyarakat
Melayu tradisional sebelum campur tangan British.
SISTEM EKONOMI
Terangkan bentuk kegiatan ekonomi masyarakat Melayu
sebelum campur tangan British di negeri-negeri Melayu

2
3
4
5

6
7
8

14.
15.
16.

17.

Dg.Rabiatul

Norlelah

Nurul Farah

Razman

Siti Nurliyana

18.
19.
20.
21.

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Huraikan ciri-ciri ekonomi tradisional di negeri Melayu sebelum


campur tangan British
Huraikan ciri-ciri ekonomi komersill di negeri Melayu sebelum
campur tangan British
Bincangkan sebab-sebab munculnya kegiatan ekonomi
komersil di Tanah Melayu sebelum kedatangan British
Bincangkan aktiviti ekonomi tradisional yang menjadi sumber
pendapatan kepada golongan pemerintah dan pembesar
Melayu sebelum campur tangan British.
PERLUASAN KUASA ASING
Bincangkan faktor campur tangan British di Negeri-negeri
Melayu pada abad ke-19
Sejauhmanakah masalah anarki menjadi faktor terpenting faktor
campur tangan British di Negeri-negeri Melayu pada abad ke-19
Huraikan peristiwa-peristiwa yang melibatkan British di negerinegeri tanah Melayu antara tahun 1826 hingga tahun 1873
Huraikan sebab-sebag Perjanjian Pangkor 1874
Jelaskan proses imperialism British di negeri-negeri Melayu
sebelum 1874 melalui kaedah perjanjian dan peperangan
PENENTANGAN TERHADAP KUASA ASING
Huraikan punca penentangan masyarakat tempatan terhadap
campur tangan British di Tanah Melayu
Bincangkan penentangan terhadap British di Tanah Melayu
pada akhir abad ke-19
Bincangkan penentangan terhadap British di Tanah Melayu
pada akhir abad ke-19
Huraikan penentangan terhadap British di Sabah dan Sarawak
Bincangkan reaksi masyarakat tempatan terhadap pentadbiran
Brooke di Sarawak pada abad ke-19
PENGUBAHSUAIAN DALAM PENTADBIRAN,EKONOMI DAN
PENDIDIKAN

Vianney

Arnie

Francisca

Azmieran

Nurul
Syhafieca

SOALAN LATIHAN SEJARAH PENGGAL 3


Transformasi Masyarakat
10
11
12

13
14

16

Bincangkan sebab-sebab penubuhan Neger-negeri Melayu


Bersekutu
Nilaikan kepentingan politik dan ekonomi Perjanjian Persekutuan
1896
Sejauhmanakah perkembangan ekonomi kolonial yang
berasaskan bijih timah dan getah bertanggungjawab kepada
kewujudan masyarakat majmuk di Tanah Melayu selepas tahun
1874
Huraikan sistem pendidikan pada zaman kolonial
Analisis perkembangan pendidikan di Tanah Melayu dari tahun
1956 hingga 1961
MASYARAKAT PELBAGAI KAUM
Bincangkan kesan yang timbul akibat penghijrahan penduduk
dari luar ke tanah Melayu pada abad ke-19 dan ke-20

Aidel

Nuramalina

Ummairah

17
18
19

Bincangkan sebab penghijrahan buruh asing India ke Tanah


Melayu pada abad ke-19 dan 20.
Sejauhmanakah faktor penolak menjadi faktor utama
penghijrahan buruh asing Cina ke Tanah Melayu pada abd ke19 dan 20.
Huraikan cara kemasukan buruh asing dari India ke Tanah
Melayu pada abad ke-19 dan 20.

Shahera
Dyana