Anda di halaman 1dari 2

SULIT

BORANG J.P.A
(LNPK) 2/2009
Lampiran A
BORANG SASARAN KERJA & LAPORAN PENCAPAIAN

Laporan Pencapaian Sasaran Kerja


(PYD hendaklah melaporkan pencapaian sasaran kerja dalam tempoh penilaian : 01 Januari 2014 hingga 31 Disember 2014 2014),

Bil

AKTIVITI/PROJEK/KETERANGAN

Bertanggungjawab membuka dan


menutup kelas serta memastikan
kelas dalam keadaan terurus
sebelum dan selepas P&P.
Menyambut kedatangan pelajar
dan bersalaman dengan pelajar
lelaki.

PETUNJUK PRESTASI
(kuantiti/kualiti/
masa/kos yang mana
berkaitan)
1)-Masa
7.15-7.30 a.m
2)-Kualiti
mengikut giliran
1)- kuantiti
mengikut kehadiran
pelajar
2)-Masa
7.00-7.30 a.m

Membersihkan kelas-kelas
pendidikan khas

1)- kuantiti
8 buah kelas mengikut
kehadiran pelajar
2)- Masa
7.00-7.20 a.m dan 3.00
pm-4.00 pm

Bersama pelajar pada


perhimpunan rasmi sekolah

3) kualiti
Setiap hari
1)- kuantiti
mengikut kehadiran
pelajar
2)-Masa
7.30-8.00 a.m

Membawa pelajar ke bilik air/


tandas

3) kualiti
Setiap hari
1)- kuantiti
mengikut kehadiran
pelajar
2)-Masa
Sepanjang masa
persekolahan

SASARAN KERJA
(untuk tempoh
penilaian)
Setiap hari
Sepanjang
persekolahan
Januari- september
Setiap hari
Sepanjang
persekolahan
Januari- september

PENCAPAIAN
SEBENAR

ULASAN
(oleh PYD sekiranya
berkaitan)

Kelas dibuka seawal


7.15 pagi

Berjaya membuka
dan menutup kelas
pada waktunya.

Dapat memantau
kehadiran dan
kesihatan pelajar
waktu pagi

Pelajar merasa
dihargai dan
mewujudkan rasa
kemesraan dan
kepercayaan pelajar
kepada PPM

Keadaan kelas
bersih, kemas dan
teratur sebelum dan
P&P bermula

Pelajar dapat belajar


dalam suasana bersih
dan gembira

Pelajar dapat
memberi tumpuan
dengan seliaan yang
minima.

Pelajar Berjaya
mengikuti nyanyian,
doa, bacaan ikrar dan
mendengar taklimat
guru yang bertugas
dengan baik.

Pelajar-pelajar yang
bermasalah
mengurus diri
Berjaya di bantu
dengan baik.

Pelajar dapat
menguruskan diri
dengan baik

Masalah tingkah laku


diurus dengan
bantuan guru dan
pembantu
pengurusan murid
yang lain.

Pelajar mengikut
semula P&P selepas
tingkah laku dapat
dikawal

Berdikari dengan
lebih baik dan
berpengetahuan
tentang makanan,
tumbuhan,
penternakan dan
juga kepentingan
pertanian untuk
perniagaan ( sara
hidup.)

Latihan diberikan dari


segi racun, perosak,
baja, dan lain-lain
berkaitan dengan
pertanian dan
penternakan.

Setiap hari
Sepanjang
persekolahan
Januari- september

Setiap hari
Sepanjang
persekolahan
Januari- september

Setiap hari
Sepanjang
persekolahan
Januari- september

3) kualiti
Mengikut bila-bila masa
diperlukan

Mengurus masalah tingkah laku


pelajar semasa P&P dan semasa
rehat di kantin

Mengurus projek-projek
pekebunan dan penternakan
dalam P&P seperti meracun,
menyembur baja, member
makanan dan kebersihan

1)-Kuantiti
55 orang pelajar
2)-Masa
Sepanjang masa
persekolahan
3)-Kualiti
mengikut jadual bertugas
PPM/keadaan
1)-Kuantiti
55 orang pelajar
2)-Masa
Sepanjang masa
persekolahan
3)-Kualiti
mengikut jadual bertugas
PPM/keadaan

Setiap hari
Sepanjang
persekolahan
Januari- September

Setiap hari
Sepanjang
persekolahan
Januari- September

Terlibat membantu dalam program


yang dianjurkan oleh pendidikan
khas/ phak sekolah/ PPD/JPN
i.

ii.

iii.

iv.

v.

Majlis bersama
ibubapa
pelajar pendidikan
khas dalam
program-program
yang dirancang.
Terlibat dalam
majlis-majlis yang di
rancang pihak
sekolah ( pembaca
doa, siaraya)
Menjadi juru kamera
rasmi sekolah yang
melibatkan program
sepanjang tahun.
Membantu dalam
tugas sebagai
pembantu warden
bagi melincinkan
pegurusan asrama
SMK Tengku Kudin.
Membantu dalam
sistem berkaitan
komputer seperti
penyuntingan video,
penyuntigan gambar
adobe photoshop ,
perisian komputer
dan lain-lain

1)- Masa
Mengikut masa dan
jumlah hari aktiviti
2)-Kualiti
Mengikut tugasan yang
diberikan

Setiap hari
Sepanjang
persekolahan
Januari- september

Setiap program
dirancang berjalan
dengan baik

Pelajar dan guru


memberikan
kerjasama yang baik.

Laporan ini boleh disediakan dalam beberapa helaian bersesuaian dengan keperluan.

..
Tandatangan PYD

..
Tandatangan PP

Anda mungkin juga menyukai