Anda di halaman 1dari 5

SRK 3013 : PENGANTAR KIMIA

SEMESTER 1 SESI 2013 / 2014


TAJUK TUGASAN
TUGASAN 2
KUMPULAN
UPSI 11

DISEDIAKAN OLEH
NAMA

NO. ID

NO. TELEFON

SIMBA ANAK JELUM

D20102046661

014-8701997

TUTOR E-LEARNING:DR. AZLAN BIN KAMARI


TARIKH SERAH: 13 OKTOBER 2013

[SIMBA ANAK JELUM]

D20102046661

PENGENALAN
Bila dua atau lebih atom berpadu dalam sesuatu tindak balas kimia, ikatan ikatan
kimia akan terbentuk. Dalam erti kata lain, ikatan kimia merupakan daya tarikan yang
menyatukan dua atau lebih atom. Ikatan kimia antara atom akan membentuk sama ada
molekul atau ion dan seterusnya sebatian kimia. Jenis ikatan kimia yang dibentuk
bergantung kepada perbezaan keelektronegatifan (E) antara atom-atom yang membentuk
ikatan kimia itu. Secara amnya, seandainya perbezaan keelektronegatifan adalah sangat
besar, ikatan kimia yang terbentuk dinamakan ikatan ion. Jika perbezaan keelektronegatifan
adalah sangat kecil, dua kemungkinan ikatan kimia yang akan terbentuk; iaitu ikatan logam
atau ikatan kovalen. Sekiranya perbezaan keelektronegatifan adalah sederhana, maka ciriciri ikatan ion, ikatan logam dan ikatan kovalen akan ditunjukkan.
Ikatan-ikatan ini berbeza dari segi kekuatan. Interaksi lemah antara atom dan molekul boleh
terhasil dari kekutuban teraruh (seperti daya London) antara awan-awan elektron. Biasanya
ikatan kovalen dan ion dianggap kuat, manakala ikatan hidrogen dan van der Waals
dianggap lebih lemah.

IKATAN IONIK
Ikatan ion terbentuk antara dua atom yang mana perbezaan keelektronegatifan
adalah sangat besar. Misalnya, garam NaCl (Na=1.0,Cl=3.0; E=2.0).
Sebatian yang terbentuk hasil daripada ikatan ion dinamakan sebatian ionik. Pada
umumnya sebatian ionik terhasil daripada perpaduan kimia antara atom logam dan atom
bukan logam. Misalnya, kalium klorida (KCl), magnesium oksida (MgO), Natrium hidrida
(NaH) dan kuprum oksida (CuO).
Sebatian ionik, mempunyai ciri-ciri fizik seperti larut dalam pelarut berkutub tetapi tidak larut
dalam pelarut organik, takat lebur dan takat didih yang tinggi, membentuk kristal, dan
mengonduksikan elektrik dalam keadaan leburan atau larutan akueus.

SRK 3013 PENGANTAR KIMIA

Page 2

[SIMBA ANAK JELUM]

D20102046661

IKATAN KOVALEN
Ikatan kovalen terbentuk antara dua atom yang mempunyai keelektronegatifan yang
besar dan perbezaan keelektronegatifan yang sangat kecil. Misalnya gas Cl2 (Cl=3.0;
E=0).
Sebatian kovalen terbentuk hasil daripada ikatan kovalen antara atom bukan logam dengan
atom bukan logam. Misalnya, gas nitrogen (N), air (HO) dan karbon dioksida (CO).
Sebatian kovalen, secara amnya, mempunyai ciri-ciri fizik seperti larut dalam pelarut organik
tetapi tidak larut dalam pelarut berkutub, takat lebur dan takat didih yang rendah, tidak
membentuk kristal, dan tidak mengonduksikan elektrik sama ada dalam keadaan pepejal,
cecair, ataupun larutan akueus.

SRK 3013 PENGANTAR KIMIA

Page 3

[SIMBA ANAK JELUM]

D20102046661

PERBEZAAN SEBATIAN IONIK DAN SEBATIAN KOVALEN

Sifat fizikal

Sebatian ionic

Sebatian kovalen

Memiliki takat lebur dan takat didih yang


Memiliki takat lebur dan takat didih yang

sangat tinggi. Oleh itu, tenaga haba


Takat lebur
dan takat didih

banyak digunakan untuk mengatasi daya

rendah. Oleh itu, hanya sedikit tenaga haba

tarikan elektrostatik yang sangat kuat

diperlukan untuk mengatasi daya tarikan

antara ion-ionnya.

yang lemah antara molekul-molekul.

Mengalirkan elektrik dalam keadaan


leburan atau larutan akueus kerana
mempunyai ion-ion yang bebas bergerak
Kekonduksian
elektrik

untuk membawa cas-cas elektrik.

Sebatian kovalen bukan elektrolit dan tidak

Tidak dapat mengalirkan elektrik dalam


bentuk pepejal, ion-ion dalam keadaan
pepejal hanya bergetar dan berputar
dalam kedudukan yang tetap, tidak bebas

boleh mengalirkan elektrik dalam keadaan


pepejal atau leburan. Sebatian kovalen
terdiri daripada molekul-mlekul kovalen
yang neutral.

bergerak untuk membawa cas-cas


elektrik.
Biasanya larut dalam air tapi tidak larut
dalam pelarut organik seperti
Keterlarutan

teraklorometana, benzena dan eter.


tidak

Kemeruapan

mudah

meruap

didihnya tinggi.
Sebatian

pelarut organik tetapi tidak larut dalam air.


takat mudah

meruap kerana

takat

rendah.

atau gas pada keadaan bilik.


Contoh: pepejal - iodin

Keadaan

cecair bromin

fizikal

gas klorin

NaCl, MgO, KS, ZnO

SRK 3013 PENGANTAR KIMIA

didihnya

ionik wujud dalam bentuk Boleh wujud dalam bentuk pepejal, cecair

hablur dalam keadaan bilik.

Contoh

kerana

Biasanya, sebatian kovalen larut dalam

CO, CCl, NH, HS dan N

Page 4

[SIMBA ANAK JELUM]

D20102046661

Item

Ikan ionic

Ikatan kovalen

Gabungan unsur

Logam dan bukan logam

Bukan logam dan bukan logam

Proses pembentukan

Perpindahan electron valens

Perkongsian electron valens

Daya terlibat

Daya elektrostatik

Daya van der Waals

Kekuatan ikatan

Kuat

Lemah

Takat didih

Tinggi

Rendah

Kelarutan

Larut dalam pelarut berkutub

Larut dalam pelarut tak berkutub

Kekonduksian

Baik

Lemah

Sebatian ion: NaCl, MgBr, AlF3

Molekul kovalen: H2, CO2, O2, F2,

elektrik
Contoh

CCl4, CH2

Rujukan

Asmayati Yahaya, Azlan kamari (2013).Modul SRK 3013 / TRK 3013, Pengantar Kimia.
University Pendidikan Sultan Idris. Tanjong Malim, Perak.

Oh Teik Bin (1993).

Kimia Sukatan Pelajaran Malaysia. Pustaka yakin Pelajar. Kuala

Lumpur.

SRK 3013 PENGANTAR KIMIA

Page 5