Anda di halaman 1dari 21

BAHASA SEMAI

TAHUT 5

NERANCANG NEAJAR NUTAHUT ENGROK SEMAI TAHUT 5


MINGGU/
TAREKH

TIMA/
TAJOK
Tema :

1&2
Tajuk :
1-2/1/2015
5-9/1/2015

STANDARD KENANDUG

STANDARD BELAJAR

1.1 Kicerngai,kipaham ru
kisebot ragam ayat
ru struktor bahneh
ayat de betol ru
tepat.

1.1.1 Kicerngai, kipaham ru


kisebot ragam ayat ru
struktor bahneh ayat de
betol ru tepat.

2.1 Kikep asas benacak,


Benacak nekate,
prasa
ru ayat ru sembot de
betol ju bebegei
sumber ru kipaham
pekare de kibacak.
3.1 Kiberkep asas
tenules, kitules suku
engrok, nekate, prasa
ru ayat secare
mekanis de betol.
4.1 Kisebot, kihasel ru
kipaham unsor seni
atau sastera kateh
laguk ru senikate ju
nyenyanyik secare
didek hibor.
5.1 Kipaham ru kigunak
genulug engrok ru
betol
jijoi kunteks.

2.1.1 Kibacak ayat de

Kikandug neimboh
kateh
bebegei bahan
menacak ru sembot
de betol
ru kipaham pekare de
kibacak.
3.1.1 Kitules ayat teks

STANDARD PRESTASI
TAHAP BERENGKEP
TENAFSIR
1. Kipanei ru buleh kiingat maklumat asas.
Buleh kiog respons de had terhad nu
maklumat de kikep secare lisan ataupen
gerak berog.

2. Kipanei ru buleh kipaham maklumat.


Buleh kiog respons de terhad ru sesuei
serte beradat nu maklumat de kikep
secare lisan ataupen gerak berog.
3. Ki ternyul penanei menacak secare
asas. Kipanei maklumat asas nu
nepetek. Buleh kiog respons de had
terhad nu maklumat de kibacak.

secare
mekanis de kemas ru
betol.

4. Buleh kibacak ru jelos. Kipanei ru


kipaham maklumat de kibacak. Buleh
kiog respons de terhad nu maklumat de
kibacak.

4.1.1 Kisebot ru kipaham


lirik laguk de mong
neajar begunak ju
perenneng
nyenyanyik secare
didek hibor.

5. Buleh kitules asas menules secare


mekanis. Buleh kiije ru kitules nekate,
prasa ru ayat senang ru kigunak kosa
engrok de had terhad.

5.1.1 Kipaham ru kigunak


engrok muh am
1

6. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules


nekate, prasa ru ayat senang ru neeja de
betol ru kigunak bebegei kosa engrok ru
benantu bahan neransang.

CATATAN

BAHASA SEMAI

TAHUT 5

abstrak ru penjudoh
benilag kateh kunteks
de betol.

3&4
12-16/1/15
19-23/1/15

1.1 Kicerngai, kipaham ru


kisebot ragam ayat ru
struktor bahneh ayat
de betol ru tepat.
2.2 Kibacak kuat bebegei
bahan menacak ru
jelos, sembot ru
intonasi
de betol.
3.1 Kiberkep asas
tenules, kitules suku
engrok, nekate, prasa
ru ayat secare
mekanis de betol.
4.1 Kisebot, kihasel ru
kipaham unsor seni
atau sastera kateh
laguk ru senikate ju
nyenyanyik secare
didek hibor.
5.1 Kipaham ru kigunak
genulug engrok ru
betol

1.1.2 Kikenalpasti bebegei

benentok ayat de
gunak
nar ru nik suku kate
tebuke kateh tenules
senang.
2.2.1 Kibacak bebegei
bahan de kikandug
bebegei pola ayat
secare kuat ru jelos
ru sembot de betol.
3.1.2 Kitules ayat kateh
perenggan secare
mekanis kateh
mentok
tenules berangkei de
kemas ru betol.
4.1.2 Kipaham ru kihasel
lirik
laguk de senang
tapik
2

1. Kipanei ru buleh kiingat maklumat asas.


Buleh kiog respons de had terhad nu
maklumat de kikep secare lisan ataupen
gerak berog.

2. Kipanei ru buleh kipaham maklumat.


Buleh kiog respons de terhad ru sesuei
serte beradat nu maklumat de kikep
secare lisan ataupen gerak berog.
3. Ki ternyul penanei menacak secare
asas. Kipanei maklumat asas nu
nepetek. Buleh kiog respons de had
terhad nu maklumat de kibacak.
4. Buleh kibacak ru jelos. Kipanei ru
kipaham maklumat de kibacak. Buleh
kiog respons de terhad nu maklumat de
kibacak.
5. Buleh kitules asas menules secare
mekanis. Buleh kiije ru kitules nekate,
prasa ru ayat senang ru kigunak kosa
engrok de had terhad.

BAHASA SEMAI
jijoi kunteks.

5&6
26-30/1/15
2-6/2/15

1.1 Kicerngai, kipaham ru


kisebot ragam ayat
ru
struktorbahneh ayat
de
betol ru tepat.
2.2 Kibacak kuat
bebegei bahan
menacak
ru jelos, sembot ru
intonasi de betol.
3.2 Kibeh ru kitules ayat
de
mong nekate nuceti,
nekate belawan ru
penjudoh benilag.
4.2 Kibelwal, kilakon ru
kiui
ayat senang kigunak
engrok de bor ru
gaye
ilei secare didek
hibor.

TAHUT 5

mong neajar
begunak
secare bepandu ru
kiperneng ju
nyenyanyik
ru ngenengsag
secare
didek hibor.

6. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules


nekate, prasa ru ayat senang ru neeja de
betol ru kigunak bebegei kosa engrok ru
benantu bahan neransang.

1.1.3 Kikenalpasti
bebegei
benentok ayat de
gunak nar ru nik
suku kate tetutop
kateh tenules
senang.

1. Kipanei ru buleh kiingat maklumat asas.


Buleh kiog respons de had terhad nu
maklumat de kikep secare lisan ataupen
gerak berog.

2.2.2 Kibacak bebegei


bahan de
kikandug subjek
ru predikat kateh
ayat secare kuat
ru jelos ru intonasi
de betol.

2. Kipanei ru buleh kipaham maklumat.


Buleh kiog respons de terhad ru sesuei
serte beradat nu maklumat de kikep
secare lisan ataupen gerak berog.
3. Ki ternyul penanei menacak secare
asas. Kipanei maklumat asas nu
nepetek. Buleh kiog respons de had
terhad nu maklumat de kibacak.
4. Buleh kibacak ru jelos. Kipanei ru
kipaham maklumat de kibacak. Buleh
kiog respons de terhad nu maklumat de
kibacak.

3.2.1 Kitules ayat


de mong
nekate nuceti.

4.2.1 Kibelwal ayat ru sembot ru


5. Buleh kitules asas menules secare
intonasi de betol ru pintan ru laras
mekanis. Buleh kiije ru kitules nekate,
engrok de
prasa ru ayat senang ru kigunak kosa
sesuei bile kibecerite secare didek
engrok de had terhad.
hibor.
6. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules
5.1.3 Kipaham ru kigunak engrok
nekate, prasa ru ayat senang ru neeja de
3

BAHASA SEMAI

7&8
9-13/2/15
16-18/2/15
(Tahun
Baru Cina)

5.1 Kipaham ru kigunak


genulug engrok ru
betol
jijoi kunteks.

ganti muh tanyak ru betol jijoi


kunteks.

1.1 Kicerngai, kipaham ru


kisebot ragam ayat ru
struktor bahneh ayat de
betol ru tepat.

1.1.4 Kipanei bebegei


struktor bahneh
ayat ru prasa de
bebize kateh
nepetek de biog.

2.3 Kibacak ru kipaham


maklumat tok linear ju
bebegei bahan bementok
grapik ha kiog respons de
betol.
3.3 Kicatat ru kitules
maklumat de betol ha
nunanek pekare ju
bebegei
sumber.
4.2 Kibelwal, kilakon ru
kiui ayat senang kigunak
engrok de bor ru gaye ilei
secare didek hibor.
5.1 Kipaham ru kigunak
genulug engrok ru betol
jijoi kunteks.

1.2 Kicerngai, kipaham,


kiperlei ru kiog tindak

TAHUT 5

betol ru kigunak bebegei kosa engrok ru


benantu bahan neransang.

1. Kipanei ru buleh kiingat maklumat asas.


Buleh kiog respons de had terhad nu
maklumat de kikep secare lisan ataupen
gerak berog.
2. Kipanei ru buleh kipaham maklumat.
Buleh kiog respons de terhad ru sesuei
serte beradat nu maklumat de kikep
secare lisan ataupen gerak berog.

2.3.1 Kibacak ru
kipaham imakne
nekate ru rangkei
kate bedasar
nunanek bahan
grapik de kibacak
ru tepat.

3. Ki ternyul penanei menacak secare


asas. Kipanei maklumat asas nu
nepetek. Buleh kiog respons de had
terhad nu maklumat de kibacak.

3.3.1 Kikenal pasti


ru kitules
maklumat ju
bebegei
sumber.

4. Buleh kibacak ru jelos. Kipanei ru


kipaham maklumat de kibacak. Buleh
kiog respons de terhad nu maklumat de
kibacak.

4.2.2 Kiperhol idie de tepat ru


kigunak engrok de bor ru gerak
berog secare kretip
kateh cenerite secare didek hibor.

5. Buleh kitules asas menules secare


mekanis. Buleh kiije ru kitules nekate,
prasa ru ayat senang ru kigunak kosa
engrok de had terhad.

5.1.4 Kipaham ru kigunak engrok


kerjak ektip ru engrok kerjak pesip
ru betol.

6. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules


nekate, prasa ru ayat senang ru neeja de
betol ru kigunak bebegei kosa engrok ru
benantu bahan neransang.
1. Kipanei ru buleh kipaham maklumat. Buleh
kiog respons de terhad ru sesuei serte

1.2.1 Kicerngai, kipaham ru kiog


tindak balas de sesuei ru beadat
4

BAHASA SEMAI
9&10
23-27/2/15
2-6/3/15

balas
nunanek ernor, sual ru
mengsat de kicerngai
secare betol.
2.3 Kibacak ru kipaham
maklumat tok linear ju
bebegei bahan bementok
grapik ha kiog respons de
betol.
3.3 Kicatat ru kitules
maklumat de betol ha
nunanek pekare ju
bebegei
sumber.

secare bengwal atau gerak laku


nu ernor joi nehator de betol.

beradat nu maklumat de kikep secare lisan


ataupen gerak berog.

2.3.2 Kibacak ru kijawab senual


penengham de betol.
3.3.2 Kicerot cerite joi nehator
gambar de biog.

2. Kipanei ru kipaham maklumat.Buleh


kianalisis maklumat. Buleh kiog respons de
tepat, bor ru beadat. Negunak tatamengwal
ru kosa engrok de hampir tepat ru sembot,
intonasi ru nada de tik betol..

4.3.1 Kibeh syaer senang secare


bepandu ru kinyanyik ru intonasi
ru melodi de betol secare didek
hibor.

3. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.


Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kiog respons de bor nu maklumat de
kibacak.

5.1.5 Kipaham ru kigunak engrok


napi, engrok pembenar, engrok
alak ru engrok benilag ru betol.

4. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.


Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kiog respons de bor nu maklumat de
kibacak.

4.3 Kibelwal engrok de


bor ru
kihergak genre sastera ru
kibelwal ru kigunak gerak
berog ru kretip joi didek
hibor.
5.1 Kipaham ru kigunak
genulug engrok ru betol
jijoi kunteks.

11&12
9-13/3/15
(Cuti

1.2 Kicerngai, kipaham,


kiperlei ru kiog tindak
balas
nunanek ernor, sual ru
mengsat de kicerngai
secare betol.

TAHUT 5

5. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate,


prasa ru ayat senang ru neeja de betol ru
kigunak bebegei kosa engrok ru benantu
bahan neransang.
6. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate
ru kibeh menules kateh perengan ru neeja
de betol serte kigunak bebegei ayat ru kosa
engrok ru benantu bahan neransang.
1.2.2 Kicerngai, kipaham ru kiog
tindak balas ru betol secare
bengwal nu bebegei senual de
kikandug engrok tenanyak ru titok
engrok tenanyak.
2.4.1 Kibacak, kipaham maklumat
5

11. Kipanei ru buleh kipaham maklumat. Buleh


kiog respons de terhad ru sesuei serte
beradat nu maklumat de kikep secare lisan
ataupen gerak berog.
2. Kipanei ru kipaham maklumat.Buleh
kianalisis maklumat. Buleh kiog respons de

BAHASA SEMAI
Penggal
Pertama)
23-27/3/15

2.3 Kibacak ru kipaham


maklumat tok linear ju
bebegei bahan bementok
grapik ha kiog respons de
betol.

kateh nepetek betules ru tepat ru


betol.

3.3 Kicatat ru kitules


maklumat de betol ha
nunanek pekare ju
bebegei
sumber.

4.3.2 Kibeh syaer senang secare


bepandu ru kinyanyik ru intonasi
ru melodi de betol secare didek
hibor.

4.3 Kibelwal engrok de bor


ru
kihergak genre sastera ru
kibelwal ru kigunak gerak
berog ru kretip joi didek
hibor.

3.3.3 Kisusut ru kitules maklumat


de biog joi neutame ru betol.

5.1.6 Kipaham ru kigunak engrok


edjektip ru engrok tenulug ru betol
jijoi kunteks

30/33/4/15
6-10/4/15

1.2 Kicerngai, kipaham,


kiperlei ru kiog tindak
balas
nunanek ernor, sual ru
mengsat de kicerngai
secare betol.
2.1 Kikep asas benacak,
benacak nekate, prasa
ru ayat ru sembot de
betol ju bebegei sumber
ru
kipaham pekare de

tepat, bor ru beadat. Negunak tatamengwal


ru kosa engrok de hampir tepat ru sembot,
intonasi ru nada de tik betol..
3. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kiog respons de bor nu maklumat de
kibacak.
4. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kiog respons de bor nu maklumat de
kibacak.
5. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate,
prasa ru ayat senang ru neeja de betol ru
kigunak bebegei kosa engrok ru benantu
bahan neransang.

5.1 Kipaham ru kigunak


genulug engrok ru betol
jijoi kunteks.
13&14

TAHUT 5

1.2.3 Kicerngai, kipaham ru kiog


tindak balas secare bengwal ru
kiperlei mengsat joi nehator de
betol ru beadat.
2.1.1 Kibacak ayat de kikandug
neimboh kateh bebegei bahan
menacak ru sembot de betol
ru kipaham pekare de kibacak.
3.4.1 Kitules cenatat nunyenis
kateh dairi gunak nekate
ru ayat de sesuei.
6

6. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate


ru kibeh menules kateh perengan ru neeja
de betol serte kigunak bebegei ayat ru kosa
engrok ru benantu bahan neransang.
1. Kipanei ru buleh kipaham maklumat. Buleh
kiog respons de terhad ru sesuei serte
beradat nu maklumat de kikep secare lisan
ataupen gerak berog.
2. Kipanei ru kipaham maklumat.Buleh
kianalisis maklumat. Buleh kiog respons de
tepat, bor ru beadat. Negunak tatamengwal
ru kosa engrok de hampir tepat ru sembot,
intonasi ru nada de tik betol..
3. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.

BAHASA SEMAI
kibacak.
3.4 Kicatat, kitules ru
kihurei
nunanek pekare atau
situasi ru banse tenules
de betol.
4.1 Kisebot, kihasel ru
kipaham unsor seni atau
sastera kateh laguk ru
senikate ju nyenyanyik
secare didek hibor.

15&16
13-17/4/15
20-24/4/15

5.2 Kipaham ru kigunak


mentok engrok de sesuei
kateh bebegei situasi ru
betol.
1.3 Kibelwal, rukinyate
senmanjnunanek hal ru
intonasi debetol kateh
situasi formalru tok
formal
secare betatasusila.
2.2 Kibacak kuat bebegei
bahan menacak ru
jelos, sembot ru intonasi
de
betol.
3.4 Kicatat, kitules ru
kihurei
nunanek pekare atau
situasi ru banse tenules
de betol.

4.1.1 Kisebot ru kipaham lirik


laguk de mong neajar begunak ju
perenneng nyenyanyik secare
didek hibor.
5.2.1 Kipaham ru kigunak
neimboh kupadek kateh kunteks
de betol.

TAHUT 5

Buleh kiog respons de bor nu maklumat de


kibacak.
4. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kiog respons de bor nu maklumat de
kibacak.
5. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate,
prasa ru ayat senang ru neeja de betol ru
kigunak bebegei kosa engrok ru benantu
bahan neransang.
6. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate
ru kibeh menules kateh perengan ru neeja
de betol serte kigunak bebegei ayat ru kosa
engrok ru benantu bahan neransang.

1.3.1 Kibelwal ha nunanek pekare


ju bebegei sumber ru kigunak
engrok de beadat kateh
situasi de pormel ru tok pormel
secare betatasusila.
2.2.1 Kibacak bebegei bahan de
kikandug bebegei pola ayat
secare kuat ru jelos ru sembot de
betol.
3.4.2 Kihurei nunanek peristiwe ru
care bor.
4.1.2 Kipaham ru kihasel lirik
laguk de senang tapik mong
neajar begunak secare bepandu
ru kiperneng ju nyenyanyik ru
7

1. Kipanei ru buleh kipaham maklumat. Buleh


kiog respons de terhad ru sesuei serte
beradat nu maklumat de kikep secare lisan
ataupen gerak berog.
2. Kipanei ru kipaham maklumat.Buleh
kianalisis maklumat. Buleh kiog respons de
tepat, bor ru beadat. Negunak tatamengwal
ru kosa engrok de hampir tepat ru sembot,
intonasi ru nada de tik betol..
3. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kiog respons de bor nu maklumat de
kibacak.
4. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.

BAHASA SEMAI
ngenengsag secare didek hibor.
4.1 Kisebot, kihasel ru
kipaham unsor seni atau
sastera kateh laguk ru
senikate ju nyenyanyik
secare didek hibor.

5.3.1 Kipaham ru kibeh ayat


tungal ru ayat majemok ru
pelengwas subjek ru predikat ru
betol kateh bebegei situasi.

5.3 Kipaham ru kiui ayat


de betol kateh bebegei
situasi.

17&18
27-30/4/15
4-8/5/15

1.3 Kibelwal, ru kinyate


senmanj nunanek hal ru
intonasi de betol kateh
situasi formal ru tok
formal
secare betatasusila.
2.2 Kibacak kuat bebegei
bahan menacak ru jelos,
sembot ru intonasi de
betol.
3.5 Kitules bebegei banse
mentok puisi.
4.2 Kibelwal, kilakon ru kiui
ayat senang kiguna engrok
de bor ru gaye ilei secare
didik hibur.

1.3.2 Kibelwal ha nunanek pekare


gunak genenlar de sesuei kateh
situasi de pormel secare
betatasusila.
2.2.2 Kibacak bebegei
bahan de kikandug subjek
ru predikat kateh ayat secare kuat
ru jelos ru intonasi de betol.
3.5.1 Kipelenkap puisi ru nekate
de sesuei ru betol.
4.2.1 Kibelwal ayat ru sembot ru
intonasi de betol ru pintan ru laras
engrok de sesuei bile kibecerite
secare didek hibor.
5.4.1 Kibeh ru kitules penjudoh
benilag ru peribahase ru betol.

5.4 Kipaham ru kigunak


penjudoh benilag ru
peribahase kateh kunteks
de betol.

TAHUT 5

Buleh kiog respons de bor nu maklumat de


kibacak.
5. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate,
prasa ru ayat senang ru neeja de betol ru
kigunak bebegei kosa engrok ru benantu
bahan neransang.
6. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate
ru kibeh menules kateh perengan ru neeja
de betol serte kigunak bebegei ayat ru kosa
engrok ru benantu bahan neransang.
1. Kipanei ru kipaham maklumat. Buleh kigunak
maklumat ajeh kateh bebegei situasi. Buleh
kiog respons de tepat ru beradat nu
maklumat de kikep secare lisan ataupen
gerak berog.
2. Kipanei ru kipaham maklumat.Buleh
kianalisis maklumat. Buleh kiog respons de
tepat, bor ru beadat. Negunak tatamengwal
ru kosa engrok de hampir tepat ru sembot,
intonasi ru nada de tik betol.
3. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kiog respons de bor nu maklumat de
kibacak.
4. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kiog respons de bor nu maklumat de
kibacak. Buleh kigunak maklumat de kikep ju
nepetek.
5. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate

BAHASA SEMAI

TAHUT 5

ru kibeh menules kateh perengan ru neeja


de betol serte kigunak bebegei ayat ru kosa
engrok ru benantu bahan neransang.

19&20
11-15/5/15
18-22/5/15

1.3 Kibelwal, ru kinyate


senmanj nunanek hal ru
intonasi de betol kateh
situasi formal ru tok
formal
secare betatasusila.
2.3 Kibacak ru kipaham
maklumat tok linear ju
bebegei bahan bementok
grapik ha kiog respons de
betol.
3.1 Kiberkep asas
tenules, kitules suku
engrok, nekate, prasa ru
ayat secare mekanis de
betol.
4.2 Kibelwal, kilakon ru
kiui ayat senang kigunak
engrok de bor ru gaye ilei
secare didek hibor.

1.3.3 Kibelwal ha nunanek pekare


kateh situasi pormel ru kigunak
sembot ru intonasi de betol
secare betatasusila.
2.3.1 Kibacak ru kipaham imakne
nekate ru rangkei kate bedasar
nunanek bahan grapik de kibacak
ru tepat.
3.1.1 Kitules ayat teks secare
mekanis de
kemas ru betol.
4.2.2 Kiperhol idie de tepat ru
kigunak engrok de bor ru gerak
berog secare kretip
kateh cenerite secare didek hibor.
5.1.1 Kipaham ru kigunak engrok
muh am abstrak ru penjudoh
benilag kateh kunteks de betol.

6. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate


ru kibeh menules kateh perengan ru neeja ru
tandak bacak de betol serte kigunak bebegei
ayat, kosa engrok de sesuei ru benantu
bahan neransang.
1. Kipanei ru kipaham maklumat. Buleh kigunak
maklumat ajeh kateh bebegei situasi. Buleh
kiog respons de tepat ru beradat nu
maklumat de kikep secare lisan ataupen
gerak berog.
2. Kipanei ru kipaham maklumat.Buleh
kianalisis maklumat. Buleh kiog respons de
tepat, bor ru beadat. Negunak tatamengwal
ru kosa engrok de hampir tepat ru sembot,
intonasi ru nada de tik betol.
3. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kiog respons de bor nu maklumat de
kibacak.
4. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kiog respons de bor nu maklumat de
kibacak. Buleh kigunak maklumat de kikep ju
nepetek.
5. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate
ru kibeh menules kateh perengan ru neeja
de betol serte kigunak bebegei ayat ru kosa
engrok ru benantu bahan neransang.

5.1 Kipaham ru kigunak


genulug engrok ru betol
9

BAHASA SEMAI

TAHUT 5

jijoi kunteks.

21&22
25-29/5/15
(Cuti
Pertengah
an Tahun)
15-19/6/15

1.3 Kibelwal, ru kinyate


senmanj nunanek hal ru
intonasi debetol kateh
situasi formal ru tok
formal
secare betatasusila.
2.3 Kibacak rukipaham
maklumat tok linear ju
bebegei bahan bementok
grapik ha kiog respons de
betol.
3.1 Kiberkep asas
tenules, kitules suku
engrok,
nekate, prasa ru ayat
secare
mekanis de betol.
4.3 Kibelwal engrok de
bor ru
kihergak genre sastera ru
kibelwal ru kigunak gerak
berog ru kretip joi didek
hibor.

1.3.4 Kinyate nunanek senmanj ru


kigunak kate ru engrok berog de
sesuei ru bor kateh situasi de
pormel secare betatasusila.
2.3.2 Kibacak ru kijawab senual
penengham de betol.
3.1.2 Kitules ayat kateh
perenggan secare mekanis kateh
Mentok tenules berangkei de
kemas ru betol.
4.3.1 Kilaguk syaer senang ru
intonasi ru nada de betol secare
didek hibor samel
kipaham syaer ajeh.
5.1.2 Kipaham ru kigunak
neimboh kupadek kateh kunteks
de betol.

6. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate


ru kibeh menules kateh perengan ru neeja ru
tandak bacak de betol serte kigunak bebegei
ayat, kosa engrok de sesuei ru benantu
bahan neransang.
1. Kipanei ru kipaham maklumat. Buleh kigunak
maklumat ajeh kateh bebegei situasi. Buleh
kiog respons de tepat ru beradat nu
maklumat de kikep secare lisan ataupen
gerak berog.
2. Kipanei ru kipaham maklumat.Buleh
kianalisis maklumat. Buleh kiog respons de
tepat, bor ru beadat. Negunak tatamengwal
ru kosa engrok de hampir tepat ru sembot,
intonasi ru nada de tik betol.
3. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kiog respons de bor nu maklumat de
kibacak.
4. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kiog respons de bor nu maklumat de
kibacak. Buleh kigunak maklumat de kikep ju
nepetek.
5. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate
ru kibeh menules kateh perengan ru neeja
de betol serte kigunak bebegei ayat ru kosa
engrok ru benantu bahan neransang.

5.1 Kipaham ru kigunak


genulug engrok ru betol
jijoi kunteks.

6. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate


ru kibeh menules kateh perengan ru neeja ru
10

BAHASA SEMAI

22&23
22-26/6/15
29/6-3/7

1.4 Kicerite,
kibesualjawab
nunanek hal kigunak
sembot
de pintan ru intonasi de
betol.
2.4 Kibacak ru
kitaakol kahaog
cerendig ku maklumat
linear de kipaham.
3.2 Kibeh ru kitules ayat
de mong nekate nuceti,
nekate belawan ru
penjudoh
benilag.
4.3 Kibelwal engrok de
bor ru
kihergak genre sastera ru
kibelwal ru kigunak gerak
berog ru kretip joi didek
hibor.

1.4.1 Kilapor nunanek peristiwe


de pernah kicerngai atau kineng
secare rengkas ru sembot de
pintan.
2.4.1 Kibacak, kipaham
maklumat kateh nepetek betules
ru tepat ru betol.

TAHUT 5

tandak bacak de betol serte kigunak bebegei


ayat, kosa engrok de sesuei ru benantu
bahan neransang.
1. Kipanei ru kipaham maklumat. Buleh kigunak
maklumat ajeh kateh bebegei situasi. Buleh
kiog respons de tepat ru beradat nu
maklumat de kikep secare lisan ataupen
gerak berog.

3.2.1 Kitules ayat de mong


nekate nuceti.

2. Kipanei ru kipaham maklumat.Buleh


kianalisis maklumat. Buleh kiog respons de
tepat, bor ru beadat. Negunak tatamengwal
ru kosa engrok de hampir tepat ru sembot,
intonasi ru nada de tik betol.

4.3.2 Kibeh syaer senang secare


bepandu ru kinyanyik ru intonasi
ru melodi de betol secare didek
hibor.

3. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.


Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kiog respons de bor nu maklumat de
kibacak.

5.1.3 Kipaham ru kigunak engrok


ganti muh tanyak ru betol jijoi
kunteks.

4. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.


Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kiog respons de bor nu maklumat de
kibacak. Buleh kigunak maklumat de kikep ju
nepetek.
5. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate
ru kibeh menules kateh perengan ru neeja
de betol serte kigunak bebegei ayat ru kosa
engrok ru benantu bahan neransang.

5.1 Kipaham ru kigunak


genulug engrok ru betol
jijoi kunteks.

6. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate


ru kibeh menules kateh perengan ru neeja ru
tandak bacak de betol serte kigunak bebegei
ayat, kosa engrok de sesuei ru benantu
bahan neransang.
11

BAHASA SEMAI

25&26
6-10/7/15
13-17/7/15

1.4 Kicerite,
kibesualjawab
nunanek hal kigunak
sembot
de pintan ru intonasi de
betol.
2.1 Kikep asas benacak,
benacak nekate, prasa
ru ayat ru sembot de
betol ju bebegei sumber
ru
kipaham pekare de
kibacak.
3.3 Kicatat ru kitules
maklumat de betol ha
nunanek pekare ju
bebegei
sumber.
4.1 Kisebot, kihasel ru
kipaham unsor seni atau
sastera kateh laguk ru
senikate ju nyenyanyik
secare didek hibor.

1.4.2 Kiulas ha pekarepekare


kukerileng nai ru kigunak
sembot ru intonasi de betol.
2.1.1 Kibacak ayat de
kikandug neimboh kateh
bebegei bahan menacak ru
sembot de betol ru kipaham
pekare de kibacak.
3.3.1 Kikenal pasti
ru kitules maklumat ju
bebegei sumber.
4.1.1 Kisebot ru kipaham lirik
laguk de mong neajar begunak ju
perenneng nyenyanyik secare
didek hibor.
5.1.4 Kipaham ru kigunak engrok
kerjak ektip ru engrok kerjak pesip
ru betol.

TAHUT 5

1. Kipanei ru kipaham maklumat.Buleh


kianalisis maklumat. Buleh kiog respons de
tepat, bor ru beadat. Negunak tatamengwal
ru kosa engrok de hampir tepat ru sembot,
intonasi ru nada de tik betol.
2. Kipanei, kipaham ru buleh kinilei maklumat.
Buleh kiog respons de tepat, beadat ru
betatasusila serte kiternyul peniker de aras
suwig. Nenyampai (perenlei) respons de
paseh, jelos ru bemakne. Negunak
tatamengwal ru kosa engrok de tepat ru
sembot, intonasi ru nada de betol.
3. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kiog respons de bor nu maklumat de
kibacak. Buleh kigunak maklumat de kikep ju
nepetek.
4. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kinilei ru kiog respons de bor nu
maklumat de kibacak. Buleh kigunak ru
kiterang maklumat de kikep ju nupetek.
5. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate
ru kibeh menules kateh perengan ru neeja ru
tandak bacak de betol serte kigunak bebegei
ayat, kosa engrok de sesuei ru benantu
bahan neransang.

5.1 Kipaham ru kigunak


genulug engrok ru betol
jijoi kunteks.

6. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate


ru kibeh kenarang gunak bebegei jenis ayat
ru neeja, kosa engrok ru tandak bacak de
betol ru benantu bahan neransang serte
12

BAHASA SEMAI

27&28
20-24/7/15
27-31/7/15

1.4 Kicerite,
kibesualjawab
nunanek hal kigunak
sembot de pintan ru
intonasi de
betol.
2.2 Kibacak kuat bebegei
bahan menacak ru
jelos, sembot ru intonasi
de
betol.
3.3 Kicatat ru kitules
maklumat de betol ha
nunanek pekare ju
bebegei
sumber.
4.1 Kisebot, kihasel ru
kipaham unsor seni atau
sastera kateh laguk ru
senikate ju nyenyanyik
secare didek
hibor.

1.4.3 Kibesualjawab ha
kikep maklumat gunak sembot de
pintan.
2.2.1 Kibacak bebegei bahan de
kikandug bebegei pola ayat
secare kuat ru jelos ru sembot de
betol.
3.3.2 Kicerot cerite joi nehator
gambar de biog.
4.1.2 Kipaham ru kihasel lirik
laguk de senang tapik mong
neajar begunak secare bepandu
ru kiperneng ju nyenyanyik ru
ngenengsag secare didek hibor.
5.1.5 Kipaham ru kigunak engrok
napi, engrok pembenar, engrok
alak ru engrok benilag ru betol.

TAHUT 5

buleh kiternyul negunak tatamengwal de bor


kateh menules.
1. Kipanei ru kipaham maklumat.Buleh
kianalisis maklumat. Buleh kiog respons de
tepat, bor ru beadat. Negunak tatamengwal
ru kosa engrok de hampir tepat ru sembot,
intonasi ru nada de tik betol.
2. Kipanei, kipaham ru buleh kinilei maklumat.
Buleh kiog respons de tepat, beadat ru
betatasusila serte kiternyul peniker de aras
suwig. Nenyampai (perenlei) respons de
paseh, jelos ru bemakne. Negunak
tatamengwal ru kosa engrok de tepat ru
sembot, intonasi ru nada de betol.
3. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kiog respons de bor nu maklumat de
kibacak. Buleh kigunak maklumat de kikep ju
nepetek.
4. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kinilei ru kiog respons de bor nu
maklumat de kibacak. Buleh kigunak ru
kiterang maklumat de kikep ju nupetek.
5. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate
ru kibeh menules kateh perengan ru neeja ru
tandak bacak de betol serte kigunak bebegei
ayat, kosa engrok de sesuei ru benantu
bahan neransang.

5.1 Kipaham ru kigunak


genulug engrok ru betol
jijoi kunteks.

6. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate


ru kibeh kenarang gunak bebegei jenis ayat
13

BAHASA SEMAI

29&30
3-7/8/15
10-14/8/15

1.1 Kicerngai,
kikenalpasti,
kicam engrok ru kisebot
abjad, vokal, suku
engrok, nekate, prasa ru
ayat de betol.
2.2 Kibacak kuat bebegei
bahan menacak ru jelos,
sembot ru intonasi de
betol.
3.3 Kicatat ru kitules
maklumat de betol ha
nunanek pekare ju
bebegei
sumber.
4.2 Kibelwal, kilakon ru
kiui ayat senang kigunak
engrok de bor ru gaye ilei
secare didek hibor.

1.1.1 Kicerngai, kipaham ru


kisebot ragam ayat ru struktor
bahneh ayat de betol ru tepat.
2.2.2 Kibacak bebegei bahan de
kikandug subjek ru predikat kateh
ayat secare kuat ru jelos ru
intonasi de betol.
3.3.3 Kisusut ru kitules maklumat
de biog joi neutame ru betol.
4.2.1 Kibelwal ayat ru sembot ru
intonasi de betol ru pintan ru laras
engrok de sesuei bile kibecerite
secare didek hibor.
5.1.6 Kipaham ru kigunak engrok
edjektip ru engrok tenulug ru betol
jijoi kunteks

TAHUT 5

ru neeja, kosa engrok ru tandak bacak de


betol ru benantu bahan neransang serte
buleh kiternyul negunak tatamengwal de bor
kateh menules.
1. Kipanei ru kipaham maklumat.Buleh
kianalisis maklumat. Buleh kiog respons de
tepat, bor ru beadat. Negunak tatamengwal
ru kosa engrok de hampir tepat ru sembot,
intonasi ru nada de tik betol.
2. Kipanei, kipaham ru buleh kinilei maklumat.
Buleh kiog respons de tepat, beadat ru
betatasusila serte kiternyul peniker de aras
suwig. Nenyampai (perenlei) respons de
paseh, jelos ru bemakne. Negunak
tatamengwal ru kosa engrok de tepat ru
sembot, intonasi ru nada de betol.
3. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kiog respons de bor nu maklumat de
kibacak. Buleh kigunak maklumat de kikep ju
nepetek.
4. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kinilei ru kiog respons de bor nu
maklumat de kibacak. Buleh kigunak ru
kiterang maklumat de kikep ju nupetek.

5.1 Kipaham ru kigunak


genulug engrok ru betol
jijoi kunteks.

5. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate


ru kibeh menules kateh perengan ru neeja ru
tandak bacak de betol serte kigunak bebegei
ayat, kosa engrok de sesuei ru benantu
bahan neransang.
14

BAHASA SEMAI

31&32
17-21/8/15
24-28/8/15

1.1 Kicerngai,
kikenalpasti,
kicam engrok ru kisebot
abjad, vokal, suku
engrok, nekate, prasa ru
ayat de betol.
2.3 Kibacak ru kipaham
maklumat tok linear ju
bebegei bahan bementok
grapik ha kiog respons de
betol.
3.4 Kicatat, kitules ru
kihurei
nunanek pekare atau
situasi ru banse tenules
de betol.
4.2 Kibelwal, kilakon ru
kiui ayat senang kigunak
engrok de bor ru gaye ilei
secare didek hibor.

1.1.2 Kikenalpasti bebegei


benentok ayat de gunak
nar ru nik suku kate tebuke kateh
tenules senang.
2.3.1 Kibacak ru kipaham imakne
nekate ru rangkei kate bedasar
nunanek bahan grapik de kibacak
ru tepat.
3.4.1 Kitules cenatat nunyenis
kateh dairi gunak nekate
ru ayat de sesuei.
4.2.2 Kiperhol idie de tepat ru
kigunak engrok de bor ru gerak
berog secare kretip kateh cenerite
secare didek hibor.
5.2.1 Kipaham ru kigunak
neimboh kupadek kateh kunteks
de betol.

5.2 Kipaham ru kigunak


mentok engrok de sesuei
kateh bebegei situasi ru
betol

TAHUT 5

6. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate


ru kibeh kenarang gunak bebegei jenis ayat
ru neeja, kosa engrok ru tandak bacak de
betol ru benantu bahan neransang serte
buleh kiternyul negunak tatamengwal de bor
kateh menules.
1. Kipanei ru kipaham maklumat.Buleh
kianalisis maklumat. Buleh kiog respons de
tepat, bor ru beadat. Negunak tatamengwal
ru kosa engrok de hampir tepat ru sembot,
intonasi ru nada de tik betol.
2. Kipanei, kipaham ru buleh kinilei maklumat.
Buleh kiog respons de tepat, beadat ru
betatasusila serte kiternyul peniker de aras
suwig. Nenyampai (perenlei) respons de
paseh, jelos ru bemakne. Negunak
tatamengwal ru kosa engrok de tepat ru
sembot, intonasi ru nada de betol.
3. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kiog respons de bor nu maklumat de
kibacak. Buleh kigunak maklumat de kikep ju
nepetek.
4. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kinilei ru kiog respons de bor nu
maklumat de kibacak. Buleh kigunak ru
kiterang maklumat de kikep ju nupetek.
5. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate
ru kibeh menules kateh perengan ru neeja ru
tandak bacak de betol serte kigunak bebegei
ayat, kosa engrok de sesuei ru benantu

15

BAHASA SEMAI

TAHUT 5

bahan neransang.

33& 34
31/84/9/15
7-11/9/15

1.1 Kicerngai,
kikenalpasti,
kicam engrok ru kisebot
abjad, vokal, suku engrok,
nekate, prasa ru ayat de
betol.

1.1.3 Kikenalpasti bebegei


benentok ayat de gunak nar
ru nik suku kate tetutop
kateh tenules senang
2. 3.2 Kibacak ru kijawab senual
penengham de betol.

2.3 Kibacak ru kipaham


maklumat tok linear ju
bebegei bahan bementok
grapik ha kiog respons de
betol.

3.4.2 Kihurei nunanek peristiwe ru


care bor.

3.4 Kicatat, kitules


ru kihurei nunanek pekare
atau situasi ru banse
tenules
de betol.
4.3 Kibelwal engrok de

4.3.1 Kilaguk syaer senang ru


intonasi ru nada de betol
secare didek hibor samel
kipaham syaer ajeh.
5.3.1 Kipaham ru kibeh ayat
tungal ru ayat majmok ru
pelengwas subjek ru
predikat ru betol kateh
bebegei situasi.

bor ru kihergak genre


sastera ru kibelwal ru
kigunak gerak berog ru
kretip joi didek hibor.

6. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate


ru kibeh kenarang gunak bebegei jenis ayat
ru neeja, kosa engrok ru tandak bacak de
betol ru benantu bahan neransang serte
buleh kiternyul negunak tatamengwal de bor
kateh menules.
1. Kipanei, kipaham ru buleh kinilei maklumat.
Buleh kiog respons de tepat, beadat ru
betatasusila serte kiternyul peniker de aras
suwig. Nenyampai (perenlei) respons de
paseh, jelos ru bemakne. Negunak
tatamengwal ru kosa engrok de tepat ru
sembot, intonasi ru nada de betol
2. Kipanei, kipaham ru buleh kisusut nej
maklumat ha kibeh nunanek. Buleh kiog
respons de tepat, beadat ru betatasusila
serte kiternyul peniker aras suwig.
Nenyampai (perenlei) respons de paseh,
jelos ru bemakne. Neguna tatamengwal ru
kosa engrok de tepat secare lekat
(konsisten) ru sembot, intonasi ru nada de
betol serte buleh kijadik teladan.
3. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kinilei ru kiog respons de bor nu
maklumat de kibacak. Buleh kigunak ru
kiterang maklumat de kikep ju nupetek.
4. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kinilei ru kiog respons de bor nu
maklumat de kibacak. Buleh kiterang

5.3 Kipaham ru kiui


ayat de betol kateh
16

BAHASA SEMAI

bebegei situasi.

TAHUT 5

maklumat de kikep ju nepetek. Buleh kigunak


maklumat de kikep kateh situasi de pai serte
buleh kijadik teladan.
5. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate
ru kibeh kenarang gunak bebegei jenis ayat
ru neeja, kosa engrok ru tandak bacak de
betol ru benantu bahan neransang serte
buleh kiternyul negunak tatamengwal de bor
kateh menules.

35&36
14-18/9/15
(Cuti
Penggal
Ke-2)
28/92/10/15

1.1 Kicerngai,
kikenalpasti,
kicam engrok rukisebot
abjad, vokal, suku engrok,
nekate, prasa ru ayat de
betol.
2.4 Kibacak ru kitaakol

kahaog cerendig ku
maklumat linear de
kipaham.
3.5 Kitules bebegei
banse mentok puisi.
4.3 Kibelwal engrok de
bor ru kihergak genre

1.1.4 Kipanei bebegei struktor


bahneh ayat ru prasa de
bebize kateh nepetek de
biog
2.4.1 Kibacak, kipaham
maklumat kateh nepetek
betules ru tepat ru betol
3.5.1 Kipelenkap puisi ru
nekate de sesuei ru betol.
4.3.2 Kibeh syaer senang
secare bepandu ru
kinyanyik ru intonasi ru
melodi de betol secare
didek hibor.
17

6. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate


ru kibeh kenarang gunak bebegei ayat, kosa
engrok, tandak bacak ru tatamengwal de bor
ru neeja de betol ru benantu bahan
neransang serte buleh kiternyul neolah idie
lilei kateh menules kenarang loi buleh kijadik
teladan.
1. Kipanei, kipaham ru buleh kinilei maklumat.
Buleh kiog respons de tepat, beadat ru
betatasusila serte kiternyul peniker de aras
suwig. Nenyampai (perenlei) respons de
paseh, jelos ru bemakne. Negunak
tatamengwal ru kosa engrok de tepat ru
sembot, intonasi ru nada de betol
2. Kipanei, kipaham ru buleh kisusut nej
maklumat ha kibeh nunanek. Buleh kiog
respons de tepat, beadat ru betatasusila
serte kiternyul peniker aras suwig.
Nenyampai (perenlei) respons de paseh,
jelos ru bemakne. Neguna tatamengwal ru
kosa engrok de tepat secare lekat
(konsisten) ru sembot, intonasi ru nada de
betol serte buleh kijadik teladan.

BAHASA SEMAI

sastera ru kibelwal ru
kigunak gerak berog ru
kretip joi didek hibor.

5.4.1 Kibeh ru kitules penjudoh


benilag ru peribahase ru
betol.

5.4 Kipaham ru kigunak


penjudoh benilag ru
peribahase kateh
kunteks de betol.

TAHUT 5

3. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.


Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kinilei ru kiog respons de bor nu
maklumat de kibacak. Buleh kigunak ru
kiterang maklumat de kikep ju nupetek.
4. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kinilei ru kiog respons de bor nu
maklumat de kibacak. Buleh kiterang
maklumat de kikep ju nepetek. Buleh kigunak
maklumat de kikep kateh situasi de pai serte
buleh kijadik teladan.
5. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate
ru kibeh kenarang gunak bebegei jenis ayat
ru neeja, kosa engrok ru tandak bacak de
betol ru benantu bahan neransang serte
buleh kiternyul negunak tatamengwal de bor
kateh menules.

37&38

5-9/10/15

1.2 Kicerngai,kipaham,
kiperlei ru kiog tindak
balas nunanek ernor,
sual ru mengsat de
kicerngai secare betol.

1.2.1 Kicerngai, kipaham ru kiog


tindak balas de sesuei ru
beadat secare bengwal
atau gerak laku nu ernor joi
nehator de betol

2.1 Kicerngai, kipaham,


kiperlei ru kiog tindak

2.1.1 Kibacak ayat de kikandug


neimboh kateh bebegei
18

6. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate


ru kibeh kenarang gunak bebegei ayat, kosa
engrok, tandak bacak ru tatamengwal de bor
ru neeja de betol ru benantu bahan
neransang serte buleh kiternyul neolah idie
lilei kateh menules kenarang loi buleh kijadik
teladan.
1. Kipanei, kipaham ru buleh kinilei maklumat.
Buleh kiog respons de tepat, beadat ru
betatasusila serte kiternyul peniker de aras
suwig. Nenyampai (perenlei) respons de
paseh, jelos ru bemakne. Negunak
tatamengwal ru kosa engrok de tepat ru
sembot, intonasi ru nada de betol

BAHASA SEMAI
1216/10/15

balas nunanek ernor, sual


ru mengsat de kicerngai
secare betol.
3.1 Kiberkep asas tenules,
kitules suku engrok,
nekate, prasa ru ayat
secare mekanis de betol.
4.1 Kisebot, kihasel ru
kipaham unsor seni atau
sastera kateh laguk ru
senikate ju nyenyanyik
secare didek hibor.
5.1 Kipaham ru kigunak
genulug engrok ru betol
jijoi kunteks.

bahan menacak ru sembot


de betol ru kipaham pekare
de kibacak.
3.1.1 Kitules ayat teks secare
mekanis de kemas ru betol.
4.1.1 Kisebot ru kipaham lirik
laguk de mong neajar
begunak ju perenneng
nyenyanyik secare didek
hibor.
5.1.1 Kipaham ru kigunak engrok
muh am abstrak ru
penjudoh benilag kateh
kunteks de betol

TAHUT 5

2. Kipanei, kipaham ru buleh kisusut nej


maklumat ha kibeh nunanek. Buleh kiog
respons de tepat, beadat ru betatasusila
serte kiternyul peniker aras suwig.
Nenyampai (perenlei) respons de paseh,
jelos ru bemakne. Neguna tatamengwal ru
kosa engrok de tepat secare lekat
(konsisten) ru sembot, intonasi ru nada de
betol serte buleh kijadik teladan.
3. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kinilei ru kiog respons de bor nu
maklumat de kibacak. Buleh kigunak ru
kiterang maklumat de kikep ju nupetek.
4. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kinilei ru kiog respons de bor nu
maklumat de kibacak. Buleh kiterang
maklumat de kikep ju nepetek. Buleh kigunak
maklumat de kikep kateh situasi de pai serte
buleh kijadik teladan.
5. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate
ru kibeh kenarang gunak bebegei jenis ayat
ru neeja, kosa engrok ru tandak bacak de
betol ru benantu bahan neransang serte
buleh kiternyul negunak tatamengwal de bor
kateh menules.
6. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate
ru kibeh kenarang gunak bebegei ayat, kosa
engrok, tandak bacak ru tatamengwal de bor
ru neeja de betol ru benantu bahan
neransang serte buleh kiternyul neolah idie

19

BAHASA SEMAI

39&40
1923/10/15

1.2 Kicerngai, kipaham,

kiperlei ru kiog
tindak balas
nunanek
ernor, sual ru
mengsat
de kicerngai secare
betol.
2.2 Kibacak kuat

bebegei
bahan menacak ru
jelos, sembot ru
intonasi de betol.
3.1 Kiberkep asa
tenules,
kitules suku engrok,
nekate, prasa ru
ayat
secare mekanis de
betol.
4.1 Kisebot, kihasel ru

kipaham unsor seni


atau sastera kateh
laguk ru senikate
ju nyenyanyik
secare
didek hibor.

1.2.2 Kicerngai, kipaham ru kiog


tindak balas ru betol secare
bengwal nu bebegei senual
de kikandug engrok
tenanyak ru titok engrok
tenanyak
2.2.1 Kibacak bebegei bahan de
kikandug bebegei pola ayat
secare kuat ru jelos
rusembot de betol.
3.1.2 Kitules ayat kateh
perenggan secare mekanis
kateh mentok tenules
berangkei de kemas ru
betol.
4.1.2 Kipaham ru kihasel lirik
laguk de senang tapik
mong neajar begunak
secare bepandu ru
kiperneng ju nyenyanyik ru
ngenengsag secare didek
hibor.
5.1.2 Kipaham ru kigunak engrok
muh khas genlar atau muh
penangel de betol kateh
kunteks de sesuei.

TAHUT 5

lilei kateh menules kenarang loi buleh kijadik


teladan.
1. Kipanei, kipaham ru buleh kinilei maklumat.
Buleh kiog respons de tepat, beadat ru
betatasusila serte kiternyul peniker de aras
suwig. Nenyampai (perenlei) respons de
paseh, jelos ru bemakne. Negunak
tatamengwal ru kosa engrok de tepat ru
sembot, intonasi ru nada de betol
2. Kipanei, kipaham ru buleh kisusut nej
maklumat ha kibeh nunanek. Buleh kiog
respons de tepat, beadat ru betatasusila
serte kiternyul peniker aras suwig.
Nenyampai (perenlei) respons de paseh,
jelos ru bemakne. Neguna tatamengwal ru
kosa engrok de tepat secare lekat
(konsisten) ru sembot, intonasi ru nada de
betol serte buleh kijadik teladan.
3. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kinilei ru kiog respons de bor nu
maklumat de kibacak. Buleh kigunak ru
kiterang maklumat de kikep ju nupetek.
4. Buleh kibacak ru jelos ru kijoi intonasi.
Kipanei ru kipaham maklumat kateh nepetek.
Buleh kinilei ru kiog respons de bor nu
maklumat de kibacak. Buleh kiterang
maklumat de kikep ju nepetek. Buleh kigunak
maklumat de kikep kateh situasi de pai serte
buleh kijadik teladan.
5. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate
ru kibeh kenarang gunak bebegei jenis ayat

20

BAHASA SEMAI
5.1 Kipaham ru kigunak

TAHUT 5

ru neeja, kosa engrok ru tandak bacak de


betol ru benantu bahan neransang serte
buleh kiternyul negunak tatamengwal de bor
kateh menules.

genulug engrok ru
betol jijoi kunteks.

6. Buleh kitules ru kemas. Buleh kitules nekate


ru kibeh kenarang gunak bebegei ayat, kosa
engrok, tandak bacak ru tatamengwal de bor
ru neeja de betol ru benantu bahan
neransang serte buleh kiternyul neolah idie
lilei kateh menules kenarang loi buleh kijadik
teladan.

21

Anda mungkin juga menyukai