Anda di halaman 1dari 13

SMK PUTERIJAYA _2015/PSV Ting 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 2015


PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 5
Semester 1
Minggu

Tarikh

05.01.2015

Bidang / Unit Pembelajaran

1. Pengenalan PSV Ting. 5


2. Penerangan Format
Peperiksaan PSV SPM
3. Penghasilan Seni Visual
1. Asas Seni Reka
(diaplikasikan secara
bersepadu dalam penghasilan
Seni Visual)

23

12.1.15
23.1.15

Penghasilan Seni Visual


1.2 Seni Halus
b. Catan

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni


Visual serta berkomunikasi dalam semua
bidang seni berkaitan:
1. Idea dan proses
i. mesej / kandungan
ii. pengwujudan idea
iii. olahan idea
2. Olahan karya
i. Asas Seni Reka
ii. Media
iii. Teknik penghasilan

1. Memperkenalkan
Kertas 2611
2. Perbincangan
tentang Teori seni
3. Ulangkaji Asas Seni
Reka

Memahami dan menyatakan proses, gubahan


dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi
dalam semua bidang seni berkaitan :
a. Idea dan proses
i. Mesej / kandungan
ii. Pengwujudan idea
iii. Olahan idea
b. Olahan Karya
i. Asas seni reka
ii. Media
iii. Teknik penghasilan

Pelajar menghasilkan
catan dengan pelbagai
media dan teknik

Aras 1

Strategi P & P

KBKK Kritis dan Kreatif


Teori Kecerdasan Pelbagai
Kontekstual
Kajian Masa Depan
Belajar Cara Belajar

Media seperti :
i. cat air
ii. cat minyak
iii. oil pastel
iv. cat poster
v. akrilik
vi. media
campuran
Teknik :

KBKK Kritis dan kreatif

Teori Kecerdasan Pelbagai

Belajar Cara Belajar

i.
ii.

Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam


aktiviti Seni Halus
Menginterpretasi maklumat yang akan
digunakan dalam penghasilan kerja

Aras 2

i.

Berkomunikasi melalui aktiviti yang


dihasilkan
ii. Menjalankan aktiviti secara terancang
iii. Membanding beza jenis komunikasi
visual
Aras 3

i.

Menyatakan keindahan, keharmonian


alam dan masyarakat serta berusaha
memeliharanya melalui pernyataan
karya yang dihasilkan
ii. Menyedari kegiatan dan hasil Seni
Visual yang mencerminkan nilai
masyarakat
iii. Memahami dan menyatakan cara
membuat kemasan untuk sesuatu
persembahan atau pameran

4-6

26.1.15
13.2.15

Penghasilan Seni Visual


3. Komunikasi Visual
a. Reka Bentuk Grafik
i. Kulit Buku
ii. Risalah

Memahami dan menyatakan reka bentuk :


a. Mengenalpasti masalah ( spesifikasi )
b. Kajian dan penyelidikan
idea
cara penyelesaian
c. Proses membuat
proses
teknik
d. Penilaian semula

i.

Teknik untuk
cat air
1. basah atas
basah
2. basah atas
kering
3. kering atas
kering
4. kering atas
basah
ii. Teknik untuk
cat minyak
1. Impasto
2. scumbling
3. glazing
4. hard-edge
5. pointerlisme
6. kolaj

Pelajar menghasilkan
reka bentuk :
b. Reka bentuk
penerbitan
c. Kaligrafi
d. Tipografi
Pelajar menggunakan
pelbagai media dan
teknik berdasarkan

Kontekstual

Konstruktivisme

Pembelajaran Masteri

KBKK Kritis dan kreatif

Teori Kecerdasan Pelbagai

Belajar Cara Belajar

SMK PUTERIJAYA _2015/PSV Ting 5


Aras 1

i.

Menggunakan perisian komputer


dalam pembelajaran grafik dan
multimedia

ii. Menggunakan pelbagai jenis muka


taip
iii. Mengaplikasi Asas Seni Reka secara
kritis dan kreatif dalam pencarian idea
serta penghasilan kerja seni visual

idea dan proses melalui


i. Mengenlpasti
masalah
( spesifikasi )
ii. Penyelidikan
( idea )
iii. Proses
membuat
iv. Penilaian
semula

Kontekstual

Konstruktivisme

Pembelajaran Masteri

Aras 2

i.

Menginterpretasi maklumat dan


memperkembangkan daya imaginasi
melalui eksperimen gayaan
ii. Menghasilkan karya 2D dan 3D
dengan menggunakan alat, bahan dan
teknik yang sesuai
iii. Mengolah hasil kerja dengan memberi
perhatian kepada
kadar bandingan
reka letak
muka taip
warna
satah
imbangan

Alat dan media :

i. pensel
ii. pensel warna
iii. pen
iv. pen teknikal
v. pen ruling
vi. pen manuskrip
vii. cat poster
viii. dakwat
ix. arang
x. krayon
xi. pastel
xii. tempera
xiii. media
campuran

Aras 3

i.

Berkomunikasi melalui aktiviti dan


hasil karya
ii. Menggunakan kemahiran komputer
untuk meningkatkan daya kreativiti
dan proses reka bentuk
iii. Menyediakan portfolio persembahan
serta mendokumentasi pengetahuan
secara jujur dan teratur

xiv. berus
xv. set geometri
xvi. komputer
xvii. perisian
komputer
Teknik :
i. Lukisan

Pembelajaran ICT

Pembelajaran Akses Kendiri

Kajian Masa Depan

ii. Kecatan (
painterly )

iii. Lipatan
iv. Berbantukan
komputer

2.2.2015 / ISNIN ( CUTI UMUM SEMPENA HARI WILAYAH PERSEKUTUAN )


3.2.2015 / SELASA ( CUTI UMUM THAIPUSAM )
7

16.2.2015
20.2.2015

8 12

23.2.15
3.4.15

16.2.2015 / ISNIN ( CUTI BERGANTI 1 )


17.2.2015 / SELASA ( CUTI BERGANTI 2 )
18.2.2015 / RABU ( CUTI PERISTIWA 1 )
19.2.2015 / KHAMIS ( TAHUN BARU CINA )
20.2.2015 / JUMAAT ( TAHUN BARU CINA )
Penghasilan Seni Visual
5. Kraf Tradisional dan Dimensi
Baru ( pilihan berfokus )
Tenunan
Ukiran kayu
Batik

Mempelajari porses penghasilan kraf untuk


menjadikan mata barang ( end Product )
Aras 1

i.

Mengenalpasti pelbagai motif mereka


corak dalam membuat kraf
ii. Mengetahui alat, bahan, teknik dan
proses penghasilan kraf
iii. Mengetahui reka corak kraf dengan
memberi perhatian kepada fungsi,
niali budaya dan kemasan
Aras 2
i. Mereka corak / mereka bentuk
barangan kraf dengan menggunakan
alat, bahan dan teknik khusus.
ii. Mengenali beberapa tokoh kraf
Aras 3

Menghasilkan
barangan kraf dengan
menggunakan bahan,
alat dan teknik
tertentu:
1. Kajian
2. Bahan
3. Alat
4. Teknik
5. Proses

KBKK Kritis dan Kreatif

Teori Kecerdasan Pelbagai

Belajar Cara Belajar

Kontekstual

Konstruktivisme

SMK PUTERIJAYA _2015/PSV Ting 5


i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

10

Mereka ganti alat, bahan dan teknik


yang sesuai dalam penghasilan
barangan kraf
Menghasilkan kraf dimensi baru yang
berasaskan kraf pilihan
Mengetahui perkembangan teknologi
pembuatan kraf tradisional dan
pribumi serta
menghargai sumbangan dan hasil
karya tokoh kraf tradisional
Menyediakan portfolio proses dan
portfolio persembahan
Kemasan kerja

9-13.3.2015

Pembelajaran Masteri

Pembelajaran Akses Kendiri

UJIAN BULANAN 1
11-22 MAC 2015 ( CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 )

13

6.4.2015 10.4.2015

2. Sejarah dan Apresiasi Seni


Visual
2.1 Perkembangan Seni Visual di
Malaysia
a. Seni Visual dan
pembentukan Negara dan
bangsa
i. Kraf Tradisional dan
Pribumi
Tokoh kraf tanahair

Mengetahui tokoh kraf dalam sumbangan dan


penghasilan serta pengurusan kraf
penglibatan tokoh
Aras 1

i.

Mengumpul maklumat berkaitan


perkembangan Seni Visual berhubung
kebudayaan, ritual, sejarah dan
semangat patriotisme

Kajian maklumat
Perbincangan
Dokumentasi
maklumat ( portfolio
pilihan berfokus )
Apresiasi seni
lawatan

KBKK Kritis dan kreatif

Teori Kecerdasan Pelbagai

Kontekstual

Aras 2

i.

Membincang sumbangan tokoh kraf ,


insitusi dan organisasi kraf terhadap
Seni Visual

Kajian Masa Depan

Belajar Cara Belajar


Aras 3

ii. Membuat pernyataan berkenaan

keaslian dan identiti tentang karya,


seni rakyat dalam konteks sejarah
1. bentuk
2. pengaruh
3. proses
4. fungsi
5. sumbangan
iii. Mendokumentasi maklumat

14

13.4.201517.4.2015

2. Sejarah dan Apresiasi Seni


Visual
i. 2.1 Perkembangan Seni
Visual di Malaysia
1. Seni Visual dan
2. pembentukan
Negara dan bangsa
i. Kraf Tradisional dan
Pribumi Seni Pribumi

15

20.4.201524.4.2015

2. Sejarah dan Apresiasi Seni


Visual
2.1 Perkembangan Seni Visual di
Malaysia
a. Seni Visual dan
pembentukan Negara
dan bangsa
i. Kraf Tradisional dan
Dimensi baru
Hiasan kepala
Hiasan leher
Hiasan tangan
Hiasan kaki

Pembelajaran Masteri

Pembelajaran Akses Kendiri

SMK PUTERIJAYA _2015/PSV Ting 5


Hiasan pinggang

16 17
&
20

27.4.20158.5.2015

&
25.5.2015
29.5.2015

Penghasilan Seni Visual


3. Reka Bentuk
a. Reka Bentuk Industri
Perabot
Produk Domestik
Automobil

Memahami konsep dan proses reka bentuk


industri berkaitan
a. Mengenalpasti masalah ( spesifikasi )
b. Kajian dan penyelidikan
Idea
Cara penyelesaian
c. Proses membuat
Proses
Teknik
d. Penilaian semula
Aras 1
i. Mengaplikasi maklumat dan membuat
interpretasi
ii. Menggunakan perisian komputer
secara berkesan dalam kerja-kerja
mudah
iii. Memahami dan mengetahui keperluan
konsumer
Aras 2
i. Memilih, mengumpul, menyusun dan
mempersembahkan maklumat dalam
portfolio
ii. Membuat reka bentuk 2D berdasarkan
trend semasa / masa depan
iii. Menyesuaikan reka bentuk mengikut
citarasa dan kehendak semasa / masa
depan
iv. Menggunakan alat, bahan dan teknik
untuk membuat model
Aras 3
i. Membuat reka bentuk 3D berdasarkan
trend semasa / masa depan
ii. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual

1. Menghasilkan reka
bentuk produk 2D dan
3D berdasarkan
a. Masalah
b. Kajian dan
penyelidikan
c. Proses membuat
d. Penilaian semula
dalam membuat reka
bentuk ( model )
seperti
Perabot
Produk domestik
Automobil

KBKK Kritis dan kreatif

Teori Kecerdasan Pelbagai

Belajar Cara Belajar

Kontekstual

Konstruktivisme

2. Apresiasi seni
3. Aktiviti pengayaan
4. Penyediaan portfolio
Pembelajaran Masteri

Pembelajaran ICT

Pembelajaran Akses Kendiri

Kajian Masa Depan

dalam bidang lain


iii. Menyatakan secara berkesan tentang
hasil kerja
18 - 19

11.5.2015
22.5.2015

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


30.5.2015 14.6.2015 ( CUTI PERTENGAHAN TAHUN )

Semester 2
Minggu

21 - 22

Bidang / Unit
Pembelajaran
15.6.15
26.6.15

Penghasilan Seni Visual


1.2 Seni Halus
b. Catan

Hasil Pembelajaran

Memahami dan menyatakan proses, gubahan dan


fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua
bidang seni berkaitan :
a. Idea dan proses
i. Mesej / kandungan
ii. Pengwujudan idea
iii. Olahan idea
b. Olahan Karya
i. Asas seni reka
ii. Media
iii Teknik penghasilan
Aras 1

i.

Mengaplikasi Asas Seni Reka


dalam aktiviti Seni Halus
ii. Menginterpretasi maklumat yang akan
digunakan dalam penghasilan kerja
Aras 2

Aktiviti

Pelajar menghasilkan catan dengan


pelbagai media dan teknik
Media seperti :
i. cat air
ii. cat minyak
iii. oil pastel
iv. cat poster
v. akrilik
vi. media campuran
Teknik :
i. Teknik untuk cat air
1. basah atas basah
2. basah atas kering
3. kering atas kering
4. kering atas basah
ii. Teknik untuk cat minyak
1. impasto

Strategi P & P

KBKK Kritis dan


kreatif

Teori Kecerdasan
Pelbagai

Belajar Cara Belajar

Kontekstual

Konstruktivisme

SMK PUTERIJAYA _2015/PSV Ting 5


i. Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan
ii. Menjalankan aktiviti secara terancang
iii. Membanding beza jenis komunikasi visual
Aras 3

i.

2.
3.
4.
5.
6.

scumbling
glazing
hard-edge
pointerlisme
kolaj

Pembelajaran
Masteri

Menyatakan keindahan, keharmonian alam dan


masyarakat serta berusaha memeliharanya
melalui pernyataan karya yang dihasilkan

ii. Menyedari kegiatan dan hasil Seni Visual yang


mencerminkan nilai masyarakat

iii. Memahami dan menyatakan cara membuat


kemasan untuk sesuatu persembahan atau
pameran

23 - 26

29.6.15
24.7.15

Penghasilan Seni Visual


1.2 Seni Halus
d. Cetakan

Memahami dan menyatakan porses, gubahan dan


fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua
bidang seni berkaitan :
a. Idea dan proses
i. Mesej / kandungan
ii. Pengwujudan idea
iii. Olahan idea
b. Olahan Karya
i. Asas seni reka
ii. Media
iii Teknik penghasilan

Aras 1

i.

Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti


Seni Halus
ii. Membuat karya seni secara kritis dan kreatif
iii. Menginterpretasi maklumat yang akan
digunakan dalam penghasilan kerja

Pelajar menghasilkan kerja seni


berdasarkan idea dan proses
melalui:

7. mesej / kandungan
8. pengwujudan idea
9. olahan idea
Cetakan dengan menggunakan
Media seperti:
i. kayu
ii. media campuran
iii. plastik /perspek
iv. kepimgan zink
v. foto elmusi

KBKK Kritis dan


kreatif

Teori Kecerdasan
Pelbagai

Belajar Cara Belajar

Kontekstual

Konstruktivisme
Teknik:
i. timbulan
ii. kolagrafi

Aras 2

i. Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan


ii. Menjalankan aktiviti secara terancang
iii. Membanding beza jenis komunikasi visual

iii. gurisan
iv. guris kering
cetakan sutera saring (serigrafi)

Pembelajaran
Masteri

Aras 3

i.

Menyedari kegiatan dan hasil Seni Visual yang


mencerminkan nilai masyarakat
ii. Menggunakan perisian computer dalam aspek
pembelajaran Seni Halus
iii. Memahami dan menyatakan cara membuat
kemasan untuk sesuatu persembahan atau
pameran

25 & 26

16.7.2015 / KHAMIS ( CUTI PERISTIWA 2 )


17.7.2015 / JUMAAT ( HARI RAYA AIDILFITRI )
18.7.2015 / SABTU ( HARI RAYA AIDILFITRI )
19.7.2015 / AHAD
20.7.2015 / ISNIN ( CUTI BERGANTI 3 )
21.7.2015 / SELASA ( CUTI BERGANTI 4 )

27 - 29

27.7.2015-14.8.2015

Penghasilan Seni Visual


5. Komunikasi Visual
a. Reka Bentuk
Grafik
i. Pembungkusan

Memahami dan menyatakan reka bentuk :


a. Mengenalpasti masalah ( spesifikasi )
b. Kajian dan penyelidikan
idea
cara penyelesaian
c. Proses membuat
proses

10

Pelajar menghasilkan reka bentuk :


b. Reka bentuk penerbitan
c. Kaligrafi
d. Tipografi

KBKK Kritis dan


kreatif

Pelajar menggunakan pelbagai media


dan teknik berdasarkan idea dan
proses melalui

Teori Kecerdasan
Pelbagai

SMK PUTERIJAYA _2015/PSV Ting 5


teknik

v. Mengenlpasti masalah (
spesifikasi )

d. Penilaian semula
Aras 1
i. Menggunakan perisian computer
dalam pembelajaran grafik dan
multimedia
ii. Menggunakan pelbagai jenis
i. Muka taip
ii. Mengaplikasi Asas Seni Reka
secara kritis dan kreatif dalam
pencarian idea serta penghasilan
kerja seni visual
Aras 2
i. Menginterpretasi maklumat dan
memperkembangkan daya
imaginasi melalui eksperimen
gayaan

iv. Menghasilkan karya 2D dan 3D dengan


menggunakan alat, bahan dan teknik yang
sesuai
v. Mengolah hasil kerja dengan memberi
perhatian kepada
5. kadar bandingan
6. reka letak
7. muka taip
8. warna
9. satah
10. imbangan
Aras 3
i. Berkomunikasi melalui aktiviti
dan hasil karya
ii. Menggunakan kemahiran komputer untuk
meningkatkan daya kreativiti dan proses reka
bentuk

11

vi. Penyelidikan ( idea )


vii. Proses membuat
viii. Penilaian semula
Alat dan media :
i. pensel
ii. pensel warna
iii. pen
iv. pen teknikal
v. pen ruling
vi. pen manuskrip
vii. cat poster
viii. dakwat
ix. arang
x. krayon
xi. pastel

xii. tempera
xiii. media campuran
xiv. berus
xv. set geometri
xvi. komputer
xvii. perisian komputer
Teknik :
i. Lukisan
ii. Kecatan ( painterly )
iii. Lipatan
iv. Berbantukan komputer

Belajar Cara Belajar

Kontekstual

Konstruktivisme

Pembelajaran
Masteri

Pembelajaran ICT

Pembelajaran Akses
Kendiri

Kajian Masa Depan

11

iii. Menyediakan portfolio persembahan serta


mendokumentasi pengetahuan secara jujur dan
teratur
30-32

17.8.20154.9.2015

33 - 34

7.9.201518.9.2015

PERCUBAAN SPM 2015

2. Sejarah dan Apresiasi


Seni
Visual
a. Perkembangan Seni
Visual
di Malaysia
i. Seni Halus
Seni dan budaya lain

Mengetahui tokoh kraf dalam sumbangan dan


penghasilan serta pengurusan kraf penglibatan tokoh
Aras 1
i. Mengumpul maklumat berkaitan
perkembangan Seni Visual
berhubung kebudayaan, ritual,
sejarah dan semangat patriotisme

Kajian maklumat
Perbincangan
Dokumentasi maklumat ( portfolio
pilihan berfokus )
Apresiasi seni
Lawatan

KBKK Kritis dan


kreatif

Teori Kecerdasan
Pelbagai

Kontekstual
Aras 2
i. Membincang sumbangan artis
tempatan , insitusi dan organisasi
Seni terhadap Seni Visual
Aras 3
i. Membuat pernyataan berkenaan
keaslian dan identity tentang
karya, seni rakyat dalam konteks
sejarah
bentuk
pengaruh
proses
fungsi
sumbangan
ii. Mendokumentasi maklumat

12

Kajian Masa Depan

Belajar Cara Belajar

Pembelajaran
Masteri

Pembelajaran Akses
Kendiri

SMK PUTERIJAYA _2015/PSV Ting 5


19-27.9.2015 ( CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 )
24.9.2015 / KHAMIS ( HARI RAYA AIDILADHA )
35 - 39

40 - 42

28.9.201530.10.2015

Latih tubi seoalan teori mirip SPM


Bengkel Catan 2015

1.11.2015-

Peperiksaan SPM 2015 ( Mengikut Jadual Terkini yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia )

20.11.2015

Disediakan oleh :

( HANIZAH HAMZAH )

13

13