Anda di halaman 1dari 2

cconclusi

onvenients

avantatges

introducci

L' ARGUMENTACI: ESQUEMA


presentaci de lassumpte.
resum del text, udio o vdeo
(en cas que hi haja una introducci prvia amb els esmentats suports)

desenvolupament dels diversos fets i arguments que recolzen una idea.


hi ha arguments principals i secundaris.

presentaci dels arguments de la part contrria


els arguments poden anar intercalats amb els de l'apartat anterior.

exposici dels arguments que confirmen les posicions prpies.


conclusi a la qual s'ha arribat amb breu epleg.

Aquesta estructura en quatre parts pot experimentar, lgicament, diferncies


molt grans segons els textos i els contextos.
Classes d'arguments.
- amb exemples: consisteixen a aportar proves que justifiquen una generalitzaci
- per analogia: comparaci amb una altra realitat amb la qual hi ha algunes semblances.
- d'autoritat: es basen en el fet que han estat enunciades per un locutor particular autoritzat.
- sobre causes: es prova dexplicar o justificar una afirmaci recorrent a les seues causes.
- deductius: sn aquells que es basen en sillogismes.
- fallcies: errors en els arguments, violacions en les regles dels bons arguments.

Trets de d'un text amb arguments


- cohesi: est ben articulat i t una bona construcci.
- coherncia: les idees sexposen duna manera clara i ordenada.
- connentors.
- marques d'ordre: en primer lloc, finalment, duna banda...
- de causa o conseqncia: ja que, perqu, aix doncs, per tant, en conclusi...
- doposici: per, sin, encara que, malgrat que...
- guions i parntesis: marquen la importncia de la informaci que sofereix.
- to de la veu, les cometes i citacions: per destacar paraules.
- mots avaluadors: bo, dolent, positiu, negatiu...

destinaci

Sr./Sra/crrec nom i cognoms


nom de lorganisme, la instituci o lempresa (si escau)
adrea i correu electrnic (si escau).

frmula de salutaci

Benvolgut/uda amic/iga,
Benvolgut/uda company/a,
Benvolgut/uda collega,
Benvolgut/uda senyor/a,
Senyor/a,
Distingit/ida senyor/a,

cos

presentaci de lassumpte.
desenvolupament dels diversos
fets, arguments, etc.
conclusi: sntesi, petici, etc.

comiat

Ben cordialment,
Una salutaci cordial,
Cordialment,
Atentament,
Ben atentament,
Aprofite aquesta avinentesa per saludar-vos/lo/la atentament.
Us saludo amb respecte.

signatura

signatura
(espai en blanc per a la firma)
nom i cognoms (no poden anar precedits duna forma de tractament).
adrea i correu electrnic (si escau).

data

Valncia, 29 de novembre de 1998


La poblaci sense la preposici a, el dia en xifres i l'any sense punt.

PD

ESQUEMA DUNA CARTA FORMAL

postdata (PD) i post scriptum (PS)

Ordenades pel grau creixent de formalitat.


Sempre van seguides duna coma
No es poden abreujar en cap cas.
No han danar acompanyades del nom del
destinatari.

Claredat, rigor, precisi i propietat en ls


dels termes; concisi i simplificaci;
organitzaci del text en pargrafs breus i
separats, desimboltura i vivacitat.

Tractaments personals.
- Emissor: jo el, ms usual o nosaltres, t un carcter ms impersonal o collectiu.
- Receptor: vs, el ms usual o 3a persona del singular o del plural: vost/vosts.
- Sha descollir una salutaci i un comiat amb el mateix grau de formalitat:
- Si en la salutaci posem Senyor, en el comiat Atentament,
- Si en la salutaci posem Benvolgut amic, en el comiat Cordialment,
- En el comiat les frmules van seguides duna coma quan no inclouen cap forma verbal, i
seguides dun punt quan la inclouen.