Anda di halaman 1dari 2

SOAL SELIDIK KAJIAN KEPUASAN KERJA

SOAL SELIDIK INI MENGANDUNGI DUA BAHAGIAN IAITU :


BAHAGIAN 1
: MAKLUMAT DIRI
BAHAGIAN 2
: SOAL SELIDIK KEPUASAN KERJA
ARAHAN
Sila isikan maklumat atau bulatkan hanya SATU pilihan
1.
Umur anda sekarang :

2.

Jantina

3.

Etnik

4.

Taraf perkahwinan

5.

Kelulusan akademik tertinggi

6.

Pengalaman mengajar :

Lelaki

25-35
36-45
46-55
56-65
1
Perempuan 2

Melayu
1
Cina
2
India
3
Lain-lain 4
Sudah berkahwin
1
Belum berkahwin
2
:
MASTER 1
IJAZAH
2
SPM/MCE 3
LAIN-LAIN (nyatakan )_______________
15tahun ke atas
10-14 tahun
5-9 tahun
4 tahun ke bawah

7.

Adakah anda berminat untuk meninggalkan pekerjaan sekarang?


Tidak
Ya
Adakah anda mendapat pengiktirafan masyarakat?
Tidak
Ya

8.

1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
1
2

ARAHAN
Sila tentukan jawapan anda . Sila bulatkan jawapan anda. Setiap soalan harus hanya mempunyai SATU jawapan sahaja.
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Tidak Pasti
Setuju
(STS)
(TS)
(TP)
(S)
1
2
3
4

A.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KEADAAN KERJA

1.
2.
3.
4.

B.

Sangat Setuju (SS)

ITEM
Saya perlu membuat perkara-perkara yang perlu dilakukan secara berbeza.
Saya sentiasa buat kerja rakan sekerja.
Saya membawa tanggungjawab di rumah ke tempat kerja.
Saya lebih cenderung buat kerja berkaitan dengan minat saya daripada tugas yang
diberikan.
Saya perlu membuat kerja untuk kepuasan hati sendiri berbanding organisasi.
Saya berasa sangat lemah dengan kerja saya.
Saya berasa letih apabila saya bangun pagi dan perlu berhadapan dengan kerja lagi.
Bekerja dengan orang sepanjang hari adalah betul-betul memberi tekanan kepada saya.
Saya berasa tertekan dengan kerja saya.
Saya berasa dikecewakan dengan oleh pekerjaan saya.
Saya berasa gembira pada akhir kerja saya.
Bekerja dengan orang secara langsung meletakkan terlalu banyak tekanan terhadap
saya.
Saya rasa seperti telah kehabisan tenaga setelah selesai tugasan saya.

STS

TS

TP

SS

STS

TS

TP

SS

KEDUDUKAN GAJI
ITEM
Memadai untuk pekerjaan guru.
Cukup memuaskan.
Memadai
Tidak mencukupi.
Memberi kemewahan.
Kurang daripada apa yang patut diterima.
Terlalu tinggi.
Tidak setimpal dengan pekerjaan

C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

D.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

E.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

F.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PENYELIAAN PENGETUA / GURU BESAR


ITEM
Hubungan anda dengan pengetua.
Pengetua berdedikasi dalam semua aspek pentadbiran.
Pengetua memberi kebebasan untuk melaksanakan sesuatu aktiviti kurikulum & Ko
Kurikulum.
Pengetua anda adalah individu yang mementingkan diri sendiri dan diktator (kuku besi).
Pengetua di sekolah anda adalah seorang yang mesra dengan ahli-ahli di bawah
pentadbiran beliau.
Pengetua menerima pandangan guru-guru bawahan sekiranya logik dan sesuai.
Selalu memberi penghargaan kepada kerja yang baik.
Tidak menyelia sebaiknya.

STS

TS

TP

STS

TS

TP

STS

TS

TP

STS

TS

SS

RAKAN SEKERJA
ITEM

SS

Menggalakkan.
Bertanggungjawab.
Banyak membantu
Bercita-cita tinggi.
Boleh berkongsi pendapat.
Membosankan
Mudah dibuat musuh

PELUANG KENAIKAN PANGKAT


ITEM
Mudah.
Terhad.
Bergantung kepada kebolehan.
Tidak ada peluang kenaikan pangkat.
Dasar kenaikan pangkat tidak adil.
Jarang terdapat peluang kenaikan pangkat.
Terdapat banyak peluang kenaikan pangkat.
Peluang kenaikan pangkat adalah tipis.

SS

SS

KEPUASAN KERJA
ITEM
Kerja keseluruhan saya.
Rakan sekerja saya.
Pengetua saya.
Piagam pelanggan sekolah.
Gaji saya.
Peluang saya untuk memajukan diri di sekolah ini.
Kebajikan saya di sekolah ini.

TP