Anda di halaman 1dari 48

PENGENALAN

Kejayaan Malaysia dalam pelbagai bidang semenjak mencapai kemerdekaan 54 tahun yang
lalu bukanlah satu pencapaian perseorangan atau melalui satu kumpulan sahaja. Kejayaan
tanah air meniti sejarah dan mencapai keamanan dengan jayanya adalah melalui daya usaha
bersama semua masyarakat mahupun pihak. Sesungguhnya, keringat perjuangan kolektif ini
adalah sumbangsih kolektif sebagaimana juga amalan demokrasi yang menjalinkan bangsa
Malaysia dalam pelbagai ruang dan bidang. Dalam konteks sejarah, idea demokrasi telah
lahir daripada evolusi pemikiran politik dan pentadbiran barat yang berpaksikan kedaulatan
Negara.

Amalan demokrasi yang diguna pakai di negara kita iaitu Malaysia adalah

berteraskan sistem kerajaan yang kuasa menggubal undang-undang dan struktur kerajaan
ditentukan oleh seluruh rakyat. Malaysia mengamalkan Sistem Demokrasi Berparlimen di
bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan
Agong sebagai Ketua Negara. Perlembagaan negara telah digubal dengan mengadakan
syarat-syarat untuk pengalaman sistem ini. Malaysia juga merupakan sebuah negara yang
mengamalkan sistem Demokrasi berasaskan kepada sistem Persekutuan.
Sebagai sebuah negara demokrasi, setiap bakal ahli-ahli pentadbiran Negara akan
dipilih sendiri oleh rakyat melalui proses yang dikenali sebagai proses pilihan raya. Pilihan
raya sering dikaitkan dengan teori dan amalan demokrasi liberal di mana ianya merupakan
salah satu saluran penglibatan politik. Pilihan raya boleh didefinasikan sebagai :
proses di mana mereka yang diperintah itu menentukan, melalui cara-cara
pemilihan tertentu, wakil-wakil yang kepadanya diserahkan mandat untuk
membuat keputusan, dasar dan undang-undang.

Dalam ertikata lain, pilihan raya ialah proses penglibatan rakyat dalam memilih wakil mereka
untuk memegang mandat kuasa bagi membuat keputusan, membentuk dasar dan undangundang mengikut kehendak masyarakat majoriti. Pilihan raya juga dilaksanakan dipelbagai
peringkat iaitu di peringkat daerah, wilayah dan nasional. Dalam pilihan raya di bawah sistem
Parlimen seperti di Malaysia, ianya bertujuan untuk memilih kerajaan kabinet iaitu memilih

ahli-ahli eksekutif atau ahli Parlimen di peringkat persekutuan dan ahli-ahli wakil rakyat di
peringkat negeri. Melalui peranan dan pengalaman pilihan raya semenjak 1955, Negara telah
mengecap nikmat pemerintahan suara ramai. Seterusnya, apabila Suruhanjaya Pilihan Raya
(SPR) berfungsi di bawah kuat kuasa Perkara 113 Perlembagaan Persekutuan mulai 1957,
negara Malaysia dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi di kalangan negara-negara
demokratik di dunia. Tentunya peranan serta kejayaan SPR semenjak 54 tahun dahulu amat
besar dan tidak wajar dibiarkan hanya bermain di dalam pemikiran warga tanah air.

2.0

Sistem Pilihan Raya


Tujuan pilihan raya adalah membolehkan rakyat dalam negara demokrasi memilih

wakil mereka ke dewan perundangan atau pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan
untuk tempoh tertentu. Timbul persoalan bagaimana caranya pemenang ditentukan? Adakah
cara tersebut dapat menggambarkan kehendak pemenang ditentukan. Sistem pilihan raya bagi
menentukan kemenangan boleh dikategorikan kepada 2 jenis iaitu sistem satu kawasan satu
wakil (single-member-district system) atau lebih dikenali sebagai SMDP dan sistem banyak
wakil mengikut nisbah (multi-member-proportional system) atau lebih dikenali sebagai PR.
Berikut huraian perbezaan bagi kedua-dua jenis sistem tersebut berfungsi dan dilaksanakan.
2.1

Sistem Satu Kawasan Satu Wakil (SMDP)

Dalam sistem ini, dalam satu kawasan atau pertandingan dalam pilihan raya, hanya seorang
calon sahaja yang diisytiharkan sebagai pemenang atau yang mewakili kawasan berkenaan.
Terdapat 2 kaedah atau sistem bagaimana pemenang ditentukan dalam sistem SMDP iaitu;
i) Sistem undi terbanyak atau majoriti mudah (simple majority)
ii) Sistem undi majoriti.
2.1.1

Sistem Undi Terbanyak


Sistem Majoriti atau juga dikenali majoriti mudah pemenang ambil semua,

pengundian plural di United Kingdom dipanggil sistem pengundian pertama melepasi garisan
penamat (first-past-the-post electoral system). Dalam sains politik, sistem ini dikenali sebagai

Ahli Parlimen Satu Wakil atau single-member District Plurality (SMDP). Sistem ini
dugunakan di United Kingdom dan kini diamalkan di sebahagian besar bekas koloni British.
Terma sistem pengundian pertama melepasi garisan penamat merujuk kepada
analogi lumba kuda, di mana pemenangnya adalah yang pertama melepasi garisan penamat,
manakala kuda-kuda yang lain secara automatik akan dianggap tewas (pemenang mengambil
semua).
Kaedahnya
Setiap pengundi diberikan daerah mengundi tertentu untuk memilih calon. Semua
undian dikira dan calon yang menerima undi paling banyak akan diisytiharkan sebagai
pemenang bagi kawasan pilihan raya tersebut.
Negara-negara yang menggunakan sistem ini untuk memilih wakil rakyat termasuklah
: Amerika Syarikat (kecuali Louisiana), Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belize, Botswana,
Canada, Dominica, Gambia, India, Jamaica, Malaysia, Micronesia, Nepal, Papua New
Guinea, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan the Grenadines, Samoa,
Kepulauan Solomon, Trinidad dan Tobago, United Kingdom (Parlimen dan kerajaan
tempatan sahaja), dan Zambia.
2.1.2 Sistem Undi Majoriti
Memang terdapat kemungkinan dalam sistem undi terbanyak calon yang menang tidak
disokong oleh sebahagian besar pengundi. Keadah ini dianggap oleh sesetengah pihak
sebagai bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan suara majoriti. Untuk
mengatasi kelemahan ini dan memastikan yang menang mendapat sokongan sebahagian besar
atau majoriti pengundi, dua kaedah lain telah diperkenalkan. Kaedah-kaedah tersebut ialah :
(a) Pilihan raya ulangan
(b) Pengundian mengikut keutamaan.
2.1.2a Pilihan raya ulangan (run-off-elections)
Pilihan raya ulangan bertujuan untuk memastikan yang menang mendapat sebahagian besar
majoriti undi (50%+1). Apabila diadakan pilihan raya dan tidak ada calon yangn mendapat
sebahagian besar undi atau majoriti, maka calon yang mendapat undi terbanyak dan kedua
banyak akan dipertandingkan sekali lagi dalam pusingan kedua pilihan raya. Calon-calon lain

yang mendapat tempat ketiga dan seterusnya tidak terlibat dalam pilihan raya ulangan ini.
Dalam pilihan raya ulangan yang melibatkan 2 calon, salah seorang daripada mereka akan
mendapat majoriti undi dan dia disytiharkan sebagai pemenang. Pilihan raya ulangan ini
diamalkan dalam pilihan raya Presiden Indonesia dan Perancis.
2.1.2b Pengundian Mengikut Keutamaan
Selain daripada pilihan raya ulangan, terdapat kaedah lain bagi menentukan yang menang
mendapat sebahagian besar atau majoriti undi. Sistem ini dikenali sebagai pengundi mengikut
keutamaan. Mengikut sistem ini, pengundi dikehendaki menandakan 1,2,3,4 dan seterusnya
pada senarai calon mengikut keutamaan pilihan mereka. Misalnya kita lihat contoh di bawah :

Calon

Pelihan pengundi mengikut keutamaan

5
Jadual 1

Contoh pemilihan pengundi dalam sistem pengundian mengikut keutamaan.

Selepas pengundian, kertas undi pun dikira. Sekiranya ada calon yang mendapat sebahagian
besar atau majoriti undi sebagai pilihan pertama, maka calon tersebut diisytiharkan sebagai
pemenang. Misalnya, katakanlah ada 10,000 undi dan jumlah pilihan pertama setiap calon
seperti berikut :
Calon

Pilihan pengundi mengikut keutamaan

2000

800

500

5500

1200

Jumlah

10000
Jadual 2

Contoh pemilihan pengundi dalam sistem pengundian mengikut keutamaan

Sekiranya keputusannya seperti di atas, maka calon D diisytiharkan sebagai pemenang kerana
sebahagian besar pengundi telah memilih calon D sebagai pilihan pertama mereka. Sekiranya
tiada calon yang mendapat sebahagian besar undi sebagai pilihan pertama, maka calon yang
mendapat undi pilihan pertama paling sedikit akan digugurkan dan undinya akan diberikan
kepada pilihan kedua dalam kertas undinya.

2.2

Sistem banyak wakil mengikut nisbah/ perwakailan berkadar (multi-member-

proportional system) atau lebih dikenali sebagai PR.


Merupakan suatu sistem pengundian atau pilihan rayadi mana keputusan akhir pilihan raya
adalah berdasarkan kepada agihan undi yang diperolehi oleh setiap parti.Misalnya, jika parti
A menang 30% undi keseluruhan pilihan raya, 30% kerusi di parlimenakan diberi kepada
parti tersebut. Ini bermakna setiap undian adalah bernilai. Dalam sistem pengundian majoriti
mudah (simple majority) pula, peratusan ini tidak penting.
Terdapat tiga sistem yang berasaskan pengundian cara perwakilan berkadar:
i) Sistem Senarai Parti (Party List System)
ii) Sistem Campuran Ahli (Mixed Member System)
iii) Undi Pemindahan Tunggal (Single Transferable Vote)

2.2.1 Sistem Senarai Parti


Sistem ini merupakan sistem yang paling popular berbanding kaedah lain dalam sistem
perwakilan berkadar. Semua parti akan menyenaraikan nama caloncalon yang mewakili parti masing-masing. Semua nama ini akan dicetak pada kertas undi.
Sewaktu pilihan raya, para pengundi akan memilih parti dan bukannya calon individu. Sistem
ini mudah difahami kerana perwakilan di Parlimen mencerminkan agihan undi yang diraih
oleh setiap parti dalam pilihan raya.

Negara-negara yang mengamalkan sistem pengundian ini adalah Afrika Selatan, Algeria,
Angola, Argentina, Austria, Belanda, Belgaum, Benin, Bosnia dan Herzegovina,
Brazil,Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Chile, Colombia, Costa Rica, Cyprus,
Denmark, Republik Dominican, El Salvador, Eritrea, Estonia, Finland, Greece, GuineaBissau, Guinea Khatulistiwa, Guyana, Iceland, Indonesia, Israel, Kemboja, Latvia, Liberia,
Liechtenstein, Luxembourg, Moldova, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nicaragua,
Norway, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Republik Czech, Republik Dominicam, Romania,
San Marino, Sao Tome dan Principe, Sepanyol, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sri Lanka,
Surinam, Sweden, Switzerland, Turki, dan Uruguay.

2.2.2

Sistem Campuran Ahli

Suatu sistem yang menggabungkan sistem majoriti dan perwakilan berkadar.


Pada mulanya, setiap negeri akan memilih perwakilan menggunakan sistem pengundian
majoriti. Selepas itu, baki kerusi di Parlimen akan dipenuhi oleh perwakilan berdasarkan
kepada kadar peratusan undi yang dimenangi olehsetiap parti yang bertanding. Kebaikan
sistem tersebut ialah ia 100% seimbang dan juga mengambil kira penyertaan wakil dari setiap
negeri. Negara-negara yang menggunakan sistem in termasuklah Bolivia, Jerman, Hungary,
Itali, Lesotho, Mexico, New Zealand, dan Venezuela.

2.2.3

Undi Pemindahan Tunggal

Undi Pemindahan Tunggal atau Pengundian secara Keutamaan (Preference Voting) adalah
satu sistem yang unik kerana di samping menggunakan sistem perwakilan berkadar ia juga
membenarkanrakyatmengundi

calon

individu.

Dalam sistem ini, pengundi akan menyenaraikan calon-calon mengikut


keutamaannya. "1" mewakili keutamaannya yang pertama, "2" kedua, dan seterusnya. Semua
keutamaan pertama akan dikira dahulu. Sesiapa yang mencapai kuota yang ditetapkan akan
dipilih sebagai wakil. Kuota ini adalah berdasarkan jumlah kerusi di Parlimen dan jumlah
buangan undi. Bergantung kepada sistem yang digunakan, kawasan yang diwakili tiga ahli
parlimen,akan mempunyai kuota antara 25% dan 33% jumlah keseluruhan undi. Sekiranya
tiada calon mencapai kuota dalam pengiraan pertama, calon yang menerima undian

keutamaan pertama yang paling rendah akan disingkirkan. Kertas undiannya akan diambil di
mana

keutamaan keduanya pula akan dikira. Sesiapa yang mencapai kuota akan

dianggap

sebagai pemenang. Jika masih terdapat kerusi yang belum dipenuhi calon keutamaan terakhir
akan

disingkirkan

dan

kertas

undiannya

akan

diberi

keutamaan sebelumnya. Proses ini akan berterusan sehingga semua kerusi di


diisikan. Antara

ketiga-tiga

sistem

yang paling rumit dan hanya beberapa


Ireland

dan

Kumpulan)

Malta.

perwakilan

negara

berkadar,

kepada
Parlimen

sistem

yang menggunakannya seperti

inilah
Australia,

(http://www.scribd.com/doc/31388916/Esei-Analisis-Pilihan-Raya-

PILIHAN RAYA DI MALAYSIA

KONSEP PILIHAN RAYA


Dalam sistem kerajaan demokrasi berparlimen di Malaysia, Malaysia mengamalkan konsep
pilihan raya bagi membentuk sesuatu kerajaan yang baru. Pilihan raya dijalankan setiap lima
tahun sekali mengikut peruntukan dalam perlembagaan. Perlembagaan Malaysia telah
menetapkan beberapa undang-undang bagi memastikan proses pilihan raya berjalan dengan
lancar, antaranya :

Akta Polis 1962

Akta Hasutan 1970

Akta Rahsia Rasmi 1972

Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960

Melalui proses pilihan raya, parti-parti politik akan terbentuk untuk bertanding dalam pilihan
raya. Parti-parti politik akan membawa ucapan manifesto masing-masing dan cuba
mempengaruhi rakyat melalui kempen pilihan raya masing-masing yang dijalankan bagi
mendapat sokongan daripada rakyat untuk mengundi pada hari pengundian. Calon-calon
yang bertanding juga hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai calon pilihan raya.
sekiranya melanggar salah satu syarat kelayakan calon akan hilang kelayakan. Oleh itu,
calon-calon yang bertanding perlulah memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk bertanding
kerana mereka akan di nilai oleh rakyat melalui aspek keperibadian dan sifat-sifat
kepimpinan.
Dalam proses pilihan raya,calon akan menggunakan janji-janji manis atau lebih
dikenali sebagai manifesto bagi menpengaruhi rakyat dan ia juga memudahkan calon yang
bertanding untuk meraih sokongan daripada rakyat. Parti politik yang mendapat sokongan
rakyat 2/3 akan membentuk kerajaan dan bertindak sebagai badan kerajaan manakala parti
politik yang tidak berjaya mendapat sokongan rakyat 2/3 akan bertindak sebagai anggota
pembangkang. Dengan adanya penyokong dan pembangkang,sebarang pemanipulasian kuasa
dapat dielakkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Fungsi pembangkang adalah untuk
mengelakkan pihak kerajaan menyalahgunakan kuasa dalam bidang pentadbiran dan dapat
mengelakkan

daripada

berlakunya

sebarang

penyelewengan

kewangan

negara.

Kesimpulannya, proses pilihan raya merupakan mekanisme yang diwujudkan bagi

mengekalkan corak pemerintahan demokrasi berparlimen kerana konsep ini memerlukan


sokongan daripada rakyat bagi membentuk kerajaan demokrasi.

SEJARAH & PERKEMBANGAN PILIHAN RAYA DI MALAYSIA


Rancangan penubuhan Kesatuan Malaya (Malayan Union) yang diusahakan oleh pihak
colonial Inggeris dalam tahun 1946 telah ditentang habis-habisan oleh orang melayu
khususnya melalui parti UMNO di bawah pimpinan Datuk Onn. Sebagai gentian rancangan
tersebut, pada tahun 1948, pihak Inggeris telah mengadakan rancangan penubuhan
Persekutuan Tanah Melayu. Jawatankuasa kerja yang menggubal Perjanjian Persekutuan
1948 telah mengemukakan beberapa syor yang menjadi dasar penubuhan sebuah persekutuan
bagi 9 buah negeri melayu ( Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor, Pahang, Negeri
Sembilan, Selangor dan Perak bersama-sama Melaka dan pulau pinang). Perjalanan
pentadbiran Persekutuan berdasarkan perjanjian 1948 telah menjadi asas penubuhan sebuah
Negara Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka kemudiannya. (*Membangun Demokrasi :
Pilihan raya di Malaysia oleh Prof. Madya Dr. Hussain Muhamed)
Pilihan raya yang pertama di Tanah Melayu telah dijalankan pada 1951 untuk Majlis
Perbandaran Pulau Pinang dan seterusnya pada tahun 1952 untuk Majlis Perbandaran Kuala
Lumpur. Sewaktu pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur, Parti Perikatan UMNOMCA Berjaya memenangi 9 daripada 12 kerusi. Dalam pilihan raya umum pertama pada
tahun 1955 pula, Parti Perikatan UMNO-MCA berjaya memenangi 51 daripada 52 kerusi
yang dipertandingkan. Antara isu yang dipertandingkan pada ketika itu adalah mengenai
kemerdekaan dan permuafakatan antara kaum.
Pilihan raya pada tahun 1959 dan 1969 pula memusatkan pelaksanaan dasar kerajaan
demi kepentingan kaum masing-masing. Manakala pilihan raya umum pada 1964 dan 1974
memperlihatkan rakyat memperjuangkan kepentingan kestabilan politik akibat masalah
Konfrontasi Indonesia (1963) dan peristiwa Rusuan Kaum 13 Mei 1969.

SISTEM PILIHAN RAYA DI MALAYSIA


Malaysia mengamalkan sistem pilihan raya berteraskan 3 prinsip utama :

berasaskan undi majority mengikut kaedah First Past The Post System yang mana
calon yang menang adalah calon yang memperoleh undi terbanyak, walaupun hanya
mendapat kelebihan satu undi mengatasi calon lawannya yang lain.

berasaskan pemilihan seorang perwakilan mengikur bahagian pilihan raya sama ada
bahagian pilihan raya Parlimen atau bahagian pilihan raya Negeri (Single Member
Territorial Representation).

berasaskan sistem penyertaan pelbagai parti politik dan pihak yang layak bertanding
dalam sesuatu pilihan raya (Multi Party Electoral System).

Undang-undang & peraturan Pilihan raya

Bagi memudahkan pelaksanaan pilihan raya, beberapa undang-undang dan peraturan telah
digubal untuk memastikan prosedur pilihan raya dipatuhi sepenuhnya.
Undang-undang dan peraturan-peraturan yang digubal adalah seperti yang berikut:

Perlembagaan Persekutuan

Perlembagaan Negeri

Akta Suruhanjaya Pilihan Raya 1957

Akta Pilihan Raya, 1958 (Akta 19)

Akta Kesalahan Pilihan Raya, 1954 (Akta 5)

Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002

Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pengundian Pos) 2003

Semua undang-undang adalah berkait secara langsung dengan proses pilihan raya.
Elemen-elemen penting pilihan raya

Antara elemen-elemen penting pilihan raya :

Bahagian Pilihan Raya

Pemilih

Calon

Proses pilihan raya

Pemilih
Satu elemen penting dalam sistem pilihan raya ialah seseorang pemilih itu mestilah mendaftar
dengan Suruhanjaya Pilihan Raya sebelum dia boleh mengundi dalam pilihan raya bagi
Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Di Malaysia, seseorang itu layak untuk
mendaftar jika dia:
Warganegara Malaysia;
Berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada tarikh kelayakan;
Seorang penduduk di mana-mana bahagian pilihan raya di Malaysia; dan
Tidak hilang kelayakan.

Seseorang pemilih akan hilang kelayakan jika dia:

Pada tarikh kelayakan, ditahan kerana tidak siuman atau sedang menjalani
hukuman penjara atau

Sebelum tarikh kelayakan, telah didapati bersalah dan dihukum mati atau penjara
untuk tempoh lebih 12 bulan dan masih menjalani hukuman pada tarikh kelayakan
atau

Telah didapati bersalah di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954; atauTelah
memperoleh kerakyatan asing.

Calon
Dalam sistem pilihan raya di Malaysia, calon yang bertanding boleh mewakili sesuatu parti
atau bertanding sebagai calon bebas. Seseorang itu layak menjadi calon dalam mana-mana
pilihan raya jika memenuhi syarat berikut :

warganegara Malaysia

berumur tidak kurang daripada 21 tahun pada hari penamaan calon

tinggal di Negeri di mana dia akan bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri
(DUN) dan dimana-mana dalam Malaysia bagi kerusi Parlimen dan

tidak hilang kelayakan

Seseorang calon akan hilang kelayakan sekiranya :

telah didapati atau diisytiharkan tidak siuman atau

didapati seorang bankrap atau

memegang jawatan berkepentingan 'office of profit' atau

gagal mengemukakan laporan perbelanjaan pilihan raya atau

telah didapati bersalah oleh mahkamah di Malaysia dan dijatuhi hukuman penjara
untuk tempoh tidak kurang dari 1 tahun atau denda tidak kurang dari RM2000 dan
belum mendapat pengampunan;atau

telah memperoleh kewarganegaraan asing

Proses Pilihan raya

Pilihan Raya Umum atau Pilihan Raya Kecil di Malaysia melibatkan beberapa peringkat iaitu
pengeluaran writ, penamaan calon, kempen pilihan raya, pengundian, penjumlahan rasmi
undi
dan pengumuman keputusan pilihan raya.

Jenis-jenis pilihan raya di Malaysia

Terdapat dua jenis pilihan raya iaitu :

Pilihan Raya Umum

Pilihan Raya Kecil

Pilihan Raya Umum diadakan apabila Parlimen atau Dewan Undangan Negeri dibubarkan
atau terbubar sendiri selepas tamat tempoh 5 tahun. Manakala Pilihan Raya Kecil pula
berlaku untuk mengisi kekosongan kerusi Parlimen atau Dewan Undangan Negeri di luar
jangka disebabkan oleh:
i)

kematian

ii)

Perletakan Jawatan

iii)

Hilang Kelayakan

iv)

Pembatalan

keputusan

pilihan

raya

oleh

Mahkamah

Pilihan

Raya

Tempoh pilihan raya

Pilihan Raya untuk Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri seperti yang ditetapkan
oleh undang-undang, perlu diadakan sekali dalam tempoh 5 tahun kecuali jika dewan
dibubarkan lebih awal. Pilihan Raya Umum hendaklah diadakan dalam tempoh 60 hari
selepas tarikh pembubaran. Pilihan Raya Kecil juga diadakan apabila ada kekosongan dan
perlu diselesaikan di dalam tempoh 60 hari dari tarikh kekosongan yang disahkan atas sebabsebab kematian, peletakan jawatan atau seseorang Ahli Dewan Rakyat atau Dewan Undangan
Negeri itu hilang kelayakan. Dalam hal ini tarikh kekosongan kerusi akan ditetapkan oleh
Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR).

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA (SPR)

SEJARAH PENUBUHAN SURUHANJAYA PILIHAN RAYA


Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia (SPR) adalah sebuah badan pentadbir pilihan raya dan
telah ditubuhkan pada 4 September 1957 di bawah peruntukan Perkara 114 Perlembagaan
Persekutuan. Semasa penubuhannya SPR dianggotai oleh seorang Pengerusi dan 2 orang
Ahli. Pengerusi pertama SPR ialah Y.Bhg. Dato' Dr. Mustafa Albakri bin Haji Hassan,
manakala Ahli-ahlinya terdiri daripada Encik Lee Ewe Boon dan Encik Ditt Singh.
Berikutan dengan penubuhan Malaysia pada tahun 1963, bilangan Ahli ditambah kepada tiga
orang. Ahli tambahan itu sama ada dari Sabah atau Sarawak yang dilantik secara bergilir.
Y.Bhg. Datuk Abang Haji Marzuki bin Nor dari Sarawak menjadi ahli pertama mewakili
negeri-negeri berkenaan. Pada tahun 1981, Perkara 114 Perlembagaan Persekutuan telah
dipinda bagi membolehkan pelantikan seorang Timbalan Pengerusi. Orang pertama yang
mengisi jawatan Timbalan Pengerusi ialah Encik Abdul Rahman bin Abu Hassan. Perkara
114 Perlembagaan Persekutuan telah dipinda sekali lagi pada tahun 2002 bagi menambah
keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya menjadi 7 orang iaitu seorang Pengerusi, seorang
Timbalan Pengerusi dan 5 orang Ahli termasuk seorang ahli dari Sabah dan seorang ahli dari
Sarawak. Ahli-ahli SPR dilantik oleh Seri Paduka Yang di-Pertua Agong selepas berunding
dengan Majlis Raja-Raja serta mengambil kira peri mustahaknya SPR yang ditubuhkan itu
mendapat kepercayaan awam.
Bagi membolehkan ia menjalankan fungsinya, Suruhanjaya Pilihan Raya membentuk sebuah
Urus Setia yang diketuai oleh seorang Setiausaha. Setiausaha ini berperanan sebagai Ketua
Pentadbir untuk melaksanakan semua keputusan SPR berhubung dengan pelaksanaan dasar
dan fungsinya. Setiausaha pertama yang dilantik ialah Encik H. Cassidy yang berkhidmat dari
tahun 1957 hingga 1958. Urus Setia SPR mempunyai sebuah Ibu Pejabat di Putrajaya dan 14
buah Pejabat Pilihan Raya Negeri di seluruh Malaysia.pejabat di setiap negeri ini diketuai
oleh seorang Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai-pegawai dan kakitangan SPR terdiri
daripada anggota Perkhidmatan Awam.
Selain daripada pegawai dan kakitangan di peringkat Urus Setia, SPR juga melantik petugaspetugas tambahan untuk menjalankan pilihan raya, sama ada pilihan raya umum atau pilihan
raya kecil. Bagi menjalankan beban tugas yang sentiasa bertambah kerana penambahan
bilangan rakyat yang layak berdaftar sebagai pemilih dan bilangan pemilih berdaftar serta
pertambahan bahagian pilihan raya Parlimen dan Dewan Undangan Negeri, bilangan petugas

yang dilantik untuk bertugas semasa pilihan raya telah bertambah daripada 35,774 pada 1964
kepada 172,799 pada 2004.bilangan penduduk telah bertambah kepada 25.6 juta pada 2004
daripada 6.1 juta pada 1995.
Bilangan pemilih yang berdaftar juga telah bertambah daripada 1.3 juta pemilih pada 1995
kepada 10.3 juta pemilih sehingga akhir Mac 2007. Hasil kajian semula persempadanan,
bilangan bahagian pilihan raya Parlimen telah bertambah daripada 104 pada 1959 kepada 222
pada 2006 manakala bilangan bahagian pilihan raya Dewan Undangan Negeri telah
bertambah daripada 282 pada 1959 kepada 576 pada 2006. Pada masa ini terdapat 166
Bahagian Pilihan Raya Parlimen di Semenanjung, 25 di Sabah dan 31 di Sarawak. Bahagian
Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri pula merangkumi 445 di Semenanjung, 60 di Sabah
dan 71 di Sarawak. Pertambahan keanggotaan Suruhanjaya dan Urus Setia telah
menyebabkan pejabat SPR berpindah beberapa kali kerana keperluan ruang pejabat yang
sentiasa bertambah.
Sejak penubuhannya pada tahun 1957 sehingga 1978, Ibu Pejabat Suruhanjaya terletak di
Bangunan Sultan Abdul Samad, Jalan Clark, Kuala Lumpur. Dari tahun 1978 hingga 1985
Suruhanjaya Pilihan Raya beroperasi di Bangunan Yayasan Selangor, Jalan Bukit Bintang,
Kuala Lumpur. Pada tahun 1985 ia berpindah ke Bangunan Tong Ah, Jalan P.Ramlee dan
beroperasi di sana sehingga tahun 1988 sebelum berpindah pula ke Aras 5-8, Menara Bank
Pembangunan, Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur. Pada bulan November 2000 Ibu Pejabat
Suruhanjaya berpindah ke lokasi sekarang iaitu di Putrajaya.

FUNGSI SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

Fungsi dan kuasa SPR adalah termaktub di bawah Perkara 113 hingga Perkara 120
Perlembagaan Persekutuan. SPR berperanan untuk memelihara, mengawasi dan mengekalkan
proses demokrasi di Negara ini menerusi sistem pilihan raya yang bebas, adil dan saksama.
SPR juga bertanggungjawab dalam memastikan rakyat yang layak diberi peluang berdaftar
sebagai pemilih seterusnya mengundi dalam pilihan raya, baik pilihan raya umum atau
pilihan raya kecil untuk memilih wakil mereka ke Dewan Rakyat atau Dewan Undangan
Negeri.
Tiga fungsi utama SPR seperti ditetapkan di dalam Perkara 113 Perlembagaan Persekutuan
adalah:

Mewujudkan bahagian-bahagian pilihan raya dan menjalankan urusan persempadanan


semula bahagian pilihan raya mengikut tempoh tidak kurang daripada lapan tahun
setelah selesainya urusan yang lepas;

Menyediakan daftar pemilih dan menjalankan urusan pendaftaran pemilih dan


penyemakan daftar pemilih; dan

Mengendalikan Pilihan Raya Umum dan Pilihan Raya Kecil jika berlaku sesuatu
kekosongan.

SPR melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaras dengan Perkara 113 Perlembagaan
Persekutuan serta Undang-undang dan peraturan berkenaan dengan Pilihan Raya seperti yang
berikut:

Perlembagaan Persekutuan;

Perlembagaan-perlembagaan Negeri;

Akta Suruhanjaya Pilihan Raya 1957 (Akta 31);

Akta Pilihan Raya 1958 (Akta 19);

Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 (Akta 5);

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981;

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002; dan

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pengundian Pos) 2003.

Rujukan juga dibuat kepada akta-akta perundangan yang lain seperti:

Akta Polis 1967;

Akta Hasutan 1948;

Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 (Akta 301);

Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88);

Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (Akta 588);

Kanun Keseksaan (Akta 574);

Kanun Tatacara Jenayah (Akta 593); dan

Akta kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).

MISI SURUHANJAYA PILIHAN RAYA


Mendukung sistem demokrasi berparlimen dan menjamin hak rakyat untuk memilih wakil
mereka dengan mengurus, mengawal selia dan mengendalikan pilihan raya secara adil dan
bebas.
VISI SURUHANJAYA PILIHAN RAYA
Menjadi sebuah institusi demokratik yang cemerlang dan mendapat kepercayaan rakyat.
OBJEKTIF SURUHANJAYA PILIHAN RAYA
Memelihara dan mengekalkan Sistem Demokrasi Berparlimen di Mlaysia melalui Pilihan
Raya yang adil, cekap dan telus.
MOTO SURUHANJAYA PILIHAN RAYA
Cekap dan Telus
DASAR KUALITI SURUHANJAYA PILIHAN RAYA
Mewujudkan sistem pengurusan dan prosedur bekerja yang terancang dan sistematik untuk
melaksanakan Pilihan Raya yang adil, cekap dan telus.
PIAGAM PELANGGAN SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

Suruhanjaya Pilihan Raya berjanji untuk melaksanakan:


1. Pendaftaran Pemilih

Memastikan urusan pendaftaran pemilih dan semakan daftar pemilih dapat dijalankan
setiap tiga bulan;

Memproses setiap permohonan dalam tempoh sepuluh minit;

Menyemak nama di dalam daftar pemilih dalam tempoh dua minit;

Mengadakan sekurang-kurangnya satu pusat pendaftaran di setiap pejabat pos di


seluruh negara;

Menyediakan pasukan bergerak untuk kawasan luar bandar; dan

Menyelesaikan urusan siasatan awam bagi tuntutan dan bantahan dalam tempoh satu
setengah bulan.

2. Penjalanan Pilihan Raya

Mengadakan sekurang-kurangnya satu pusat mengundi di setiap daerah mengundi;

Memastikan setiap tempat mengundi mengendalikan bilangan maksimum 700


pengundi;

Memastikan tempoh mengundi bagi setiap pengundi tidak melebihi lima minit dari
masa seseorang pengundi itu memasuki tempat mengundi;

Memberikan keutamaan dan menyediakan kemudahan kepada pengundi-pengundi


cacat dan kurang upaya; dan

Memastikan tempoh pengiraan undi di tempat mengundi diselesaikan dua jam selepas
tamat tempoh pengundian.

3. Belah Bahagi Daerah Mengundi, Kajian dan Persempadanan Semula Bahagian-bahagian


Pilihan Raya

Menyelesaikan proses belah bahagi daerah-daerah mengundi dalam tempoh empat


bulan; dan

Menyelesaikan kajian dan persempadanan semula bahagian-bahagian pilihan raya


dalam tempoh lapan bulan (mengikut Perlembagaan Persekutuan, tidak melebihi dua
tahun) dari tarikh urusan itu dimulakan.

PROSES PILIHAN RAYA DI MALAYSIA

SPR menetapkan
tarikh penamaan
calon dan mengundi

Penamaan calon

Menyiapkan
manifesto

Kempen Pilihan
Raya

Pegawai pilihan raya


kawasan mengumumkan
keputusan pilihan raya

Tempat mengira
undi

Tempat mengundi diberi kertas


mengundi memangkah calon
yang dipilih,kertas undi
dimasukkan kedalam peti undi

SPR memberitahu
tempat mengundi dan
tempat mengira undi

Pengeluaran Writ

Apabila berlaku pembubaran Parlimen atau Dewan Undangan Negeri atau terdapat
kekosongan di luar jangka, SPR akan mengeluarkan writ iaitu surat kuasa untuk menjalankan
pilihan raya kepada Pegawai Pengurus. Pada masa yang sama satu notis pilihan raya akan
diwartakan dan ditampal di tempat-tempat yang mudah untuk semakan orang ramai. Notis
tersebut akan mengandungi tarikh penamaan dan tarikh pengundian yang akan dijalankan.

Penamaan Calon

Pada hari penamaan calon yang ditetapkan, di antara jam 9.00 pagi hingga 10.00 pagi,
Pegawai Pengurus akan menerima borang-borang penamaan dari calon, pencadang atau
penyokong atau ketiga-tiga sekali. Selain daripada penyerahan tiga salinan borang penamaan,
calon, pencadang atau penyokong perlu juga menyertakan deposit pilihan raya dan Borang
Akaun Berkanun iaitu Borang 5 untuk calon bagi ahli Dewan Rakyat dan Borang 5A untuk
calon bagi Ahli Dewan Undangan Negeri. Borang-borang ini perlu dimatikan setem di
Pejabat Duti Setem. Kertas-kertas penamaan yang diterima akan di pamerkan dari jam 10.00
pagi hingga 11.00 pagi untuk diteliti dan dibuat bantahan oleh mereka yang layak iaitu calon
dan pemilih yang terdaftar di kawasan berkenan. Apabila selesai urusan tersebut Pegawai
Pengurus akan mengistiyarkan calon-calon yang layak bertanding. Jika hanya seorang saja
calon yang layak, Pegawai Pengurus akan mengumumkan calon tersebut menang tanpa
bertanding.

Kempen Pilihan Raya

Selepas sahaja urusan penamaan calon selesai, calon-calon atau wakilnya akan memulakan
urusan kempen yang terdiri daripada pemasangan poster, ceramah-ceramah, pengedaran
risalah dan kempen dari rumah ke rumah. Aktiviti kempen ini perlu dihentikan pada jam
12.00 tengah malam sebelum hari mengundi.
Untuk tujuan kempen, calon-calon dikehendaki membayar deposit bahan kempen sebanyak
RM5,000 bagi pilihan raya Parlimen dan RM3,000 bagi pilihan raya Dewan Undangan
Negeri. Begitu juga pemasangan poster ia perlu membayar sejumlah wang kepada pihak
berkuasa tempatan. Bagi membolehkan calon-calon mengadakan ceramah terbuka, mereka
perlu mendapat kelulusan dari pihak polis.

Pengundian

Pada hari mengundi yang telah ditetapkan, pemilih-pemilih yang namanya ada dalam daftar
pemilih akan keluar untuk mengundi di pusat-pusat mengundi yang telah ditetapkan. Pada
amnya masa mengundi yang telah ditetapkan oleh SPR ialah antara jam 8.00 pagi hingga 5.00
petang di seluruh negara. Namun terdapat juga kawasan yang masa mengundinya
dipendekkan atas alasan keselamatan dan kesukaran pengangkutan terutamanya di Sabah dan
Sarawak. Setiap pusat mengundi biasanya mempunyai lebih dari satu tempat mengundi.
Ianya diketuai oleh seorang Ketua Tempat Mengundi dan dibantu oleh dua hingga empat
orang pembantu. Bagi pengundi-pengundi tidak hadir atau kalangan yang layak mengundi
secara pos, mereka boleh mengundi lebih awal dari hari mengundi yang ditetapkan. Namun
demikian semua kertas undi yang telah ditandakan perlu sampai ke Pejabat Pegawai Pengurus
pada jam 5.00 petang hari mengundi tersebut.

Penjumlahan Rasmi Undi

Sebaik saja urusan pengundian selesai, Ketua Tempat Mengundi akan membuat pengiraan
kertas undi. Keputusan pengiraan undi akan dimasukkan ke dalam borang 14. Semua borang
14 tersebut akan dibawa kepada Pegawai Pengurus untuk dibuat Penjumlahan Rasmi Undi.
Pegawai Pengurus akan menyemak Borang 14 tersebut dan jika didapati betul beliau akan
mengumumkan kepada orang ramai satu persatu dan jika terdapat keraguan beliau akan
menyemak semula dengan Borang 13 Penyata Kertas Undi.

Apabila semua keputusan Borang 14 - Penyata pengundian Selepas Pengiraan Undi dan
Borang 15 - Penyata Pengundian Selepas Pengiraan Kertas Undi Pos diterima dan
diumumkan, beliau akan menjumlahkan keseluruhan keputusan untuk menentukan
pemenangnya.

Pengumuman Keputusan Pilihan Raya

Setelah selesai menjumlahkan Borang 14 dan 15, Pegawai Pengurus bagi sesuatu bahagian
pilihan raya akan mengisytiharkan calon yang mendapat undi majoriti dan mengesahkannya

sebagai wakil yang terpilih bagi bahagian pilihan raya yang berkenaan. Keputusan tidak
boleh dipertikaikan. Mana-mana pihak yang tidak berpuas hati terhadap keputusan pilihan
raya boleh mengemukakan di Mahkamah Pilihan Raya melalui petisyen pilihan raya.

Carta Proses Pilihan Raya

Deposit pilihan raya

Bagi calon-calon yang hendak menyertai pilihan raya mereka dikehendaki membayar wang
deposit pilihan raya berjumlah seperti berikut:

Pilihan Raya Parlimen RM 10,000.00

Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri RM 5,000.00

Wang deposit ini perlu dibayar kepada Pegawai Pengurus atau Pengarah Pilihan Raya Negeri
selewat-lewatnya pada jam 10.00 pagi pada hari penamaan calon. Deposit Pilihan Raya boleh
dibayar dalam bentuk wang tunai atau draf bank. Calon-calon akan hilang wang deposit
sekiranya gagal memperolehi 1/8 daripada jumlah undi yang di peroleh oleh semua calon
yang

bertanding

di

dalam

sesuatu

bahagian

pilihan

raya

berkenaan.

Penggunaan symbol parti

Calon-calon boleh mengunakan simbol parti politik jika mendapat kebenaran daripada ketua
parti berkenaan. Calon-calon yang tidak mewakili parti boleh menggunakan simbol Bebas
yang telah disediakan oleh SPR.

Pasukan penguatkuasaan kempem pilihan raya

Bagi memastikan pilihan raya berjalan lancar, SPR mempunyai kuasa di bawah seksyen 3(d)
Akta Pilihan Raya 1958 dan seksyen 27A Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 untuk melantik

Pegawai Penguatkuasa dan membentuk satu atau lebih Pasukan Penguat Kuasa Kempen
Pilihan Raya di setiap bahagian pilihan raya Parlimen.

Keanggotaan pasukan ini adalah terdiri daripada:

Pegawai Penguat Kuasa yang dilantik di bawah seksyen 3(d) Akta Pilihan Raya 1958

Seorang pegawai polis yang berpangkat tidak rendah dari inspektor.

Seorang wakil pihak berkuasa tempatan.

Seorang wakil parti politik/calon.

Fungsi-fungsinya ialah:

Mengawasi dan memantau semua aktiviti calon

Menurunkan semua bahan kempen yang bercanggah dengan undang-undang Pilihan


Raya

Menghentikan ucapan dan syarahan yang melanggar undang-undang pilihan raya.

Mengawal dan menyelaras aktiviti berkempen

Barong SPR

Undang-undang melarang calon daripada mendirikan sebarang barong atau pondok panas di
dalam kawasan calon bertanding. Namun calon-calon dibenarkan untuk mengadakan pejabat
parti untuk urusan di luar kawasan 50 meter dari pusat mengundi. Bagi memastikan
kelancaran pengundian, SPR akan mengadakan Barong SPR di pusat-pusat mengundi.
Tujuaan barong diadakan adalah untuk membantu pemilih menyemak nama mereka di dalam
daftar pemilih serta penentuan pusat dan tempat mengundi mereka agar pengundian dapat
berjalan dengan lancar dan teratur.

Perbelanjaan pilihan raya

Calon-calon dibenarkan membelanjakan untuk urusan pilihan raya mereka berdasarkan


jumlah berikut :-

Parlimen : Tidak lebih daripada RM200,000.00

Dewan Undangan Negeri : Tidak lebih daripada RM100,000.00

Calon-calon dikehendaki mengemukakan penyata perbelanjaan kepada SPR dalam tempoh


31 hari dari tarikh keputusan pilihan raya diwartakan. Calon-calon dan ejen pilihan raya yang
gagal berbuat demikian menyebabkan mereka tidak layak untuk bertanding bagi tempoh lima
tahun akan datang.

JENIS-JENIS PENGUNDIAN

Terdapat dua jenis pengundian di Malaysia:

Pengundian biasa ianya melibatkan pemilih-pemilih biasa yang akan mengundi pada
hari yang ditetapkan sebagai hari mengundi.

Pengundian pos ianya melibatkan pengundi tidak hadir yang terdiri daripada
angkatan tentera dan pasangannya, pelajar di luar negara dan pasangannya serta
kakitangan awam yang berkhidmat di luar Negara dan pasangannya. Pengundipengundi lain yang dibenarkan mengundi secara pos ialah:
o Petugas Pilihan Raya
o Anggota polis dan pasangan, anggota polis hutan
o Ahli panel dan Pegawai SPR
o Mana-mana kategori yang ditetapkan oleh SPR layak untuk mengundi secara
pos melalui pewartaan.

Pengundian pos ini akan diadakan lebih awal iaitu sebaik sahaja kertas undi di cetak dan
mereka perlu mengemukakan kertas undi tersebut yang telah ditanda ke Pejabat Pegawai
Pengurus selewat-selewatnya pada jam 5.00 petang pada hari mengundi.

Alasan untuk petisyen pilihan raya

Keputusan pilihan raya hanya boleh dicabar di mahkamah pilihan raya melalui petisyen
pilihan raya. Ianya hendaklah dikemukakan dalam tempoh 21 hari dari tarikh keputusan
pilihan raya diwartakan. Sesuatu petisyen pilihan raya hanya boleh dibuat atas alasan-alasan
berikut:-

Sogokan, peras ugut atau sebarang salah laku yang boleh menjejaskan pilihan raya

Ketidakpatuhan peruntukan undang-undang dan peraturan pilihan raya

Perbuatan rasuah atau perbuatan menyalahi undang-undang yang dilakukan oleh


calon-calon atau ejen-ejennya.

Calon atau ejennya didapati tidak layak untuk menyertai pilihan raya.

Analisis Pilihan Raya


Dalam kajian saya berkenaan sistem pilihan raya di Malaysia. Dapat saya utarakan beberapa
isu-isu penting yang banyak mempengaruhi sistem di Malaysia ini dan kesan-kesan isu ini
dalam mempengaruhi kemenangan sesetengah parti politik dalam pilihan raya umum yang
diadakan di Malaysia ini. Pertamanya disini saya ingin mengulang kembali serba sedikit
berkenaan sistem pilihan raya di Malaysia ini. Pada mulanya kita Malaysia menggunakan ciri
federalism iaitu berdasarkan kuasa yang diagihkan kepada para pembesar daerah masingmasing bagi menjalankan pentadbiran di daerah masing-masing. Ini amatlah sesuai
digunakan pada waktu ini. Hal ini kerana semenanjung Malaysia mempunyai wilayah yang
besar bagi memudahakan perjalaan pentadbiran. Namun begitu, ini menimbulkan masalah
yang lain apabila sistem ini menyuburkan perbezaan kewilayahan. Tambahan sistem ini juga
kadangkala makan tuan apabila pembesar daerah enggan membayar cukai kepada kerajaan
pusat. Seterusnya pada abad ke-18 penjajah british mengukuhkan lagi amalan ini. Bermula
dengan sistem Residen kemudian mewujudkan dasar unite and rule dengan pembentukan
Negeri-Negeri Selat (NNS), Negeri-negeri Melayu Bersekutu (NNMB) dan Negeri-negeri
Melayu Tidak Bersekutu (NNMTB). Ini langsung tidak membawa kepada penyatuan wilayah
malah menyuburkan lagi faktor kewilayahan . tambahan setiap negeri mempunyai ketuanan
masing-masing dengan kewujudan raja atau sultan yang memiliki taat setia daripada rakyat
negeri masing-masing. Selepas itu pada 1946 inggeris bercadang untuk menggunakan system
union atau kesatuan namun mendapat tentangan keras. Akhirnya selepas 2 tahun Inggeris
terpaksa akur dengan menggantikan cadangan sistem kesatuan kepada sistem persekutuan
atau federalisma pada 1948.
Sistem federalisma Malaysia terbahagi kepada 2 entiti kuasa iaitu kerajaan pusat dan kerajaan
negeri. Dapatan dari kajian saya. Dapat saya perlihatkan bahawa, kuasa pusat lebih berkuasa

apabila merangkumi hubungan luara negeri, perdagangan, perhubungan, dan pengangkutan,


pendidikan, kesihatan buruh dan keselamatn social, akhbar, penapisan dan perkara lain.
Manakala bagi kerajaan negeri merangkumi hal ehwal agama dan tanah disamping pertanian
dan perhutanan. Perkara-perkara yang tidak dinyatakan pula adalah dibawah senarai bersama.
Iaitu kebajikan masyarakat, biasiswa, perlindungan hidupan liar, kebudayaan dan sukan,
perumahan dan perlembagaan persekutuan. Kerajaan pusat lebih berkuasa apabila terdapat
beberapa peruntukan perlembagaan yang membolehkan kerajaan pusat mengambil alih kuasa
perundangan yang dikhaskan kepada kerajaan negeri. Ini boleh dilihat melalui peruntukan
Perkara 76(1) yang menyatakan bahawa parlimen boleh membuat undang-undang mengenai
apa-apa perkara yang disebutkan dalam senarai negeri dalam hal-hal tertentu. Salah satu
daripada hal tersebut dapt dilihat dalam Fasal(4) yang menyatakan parlimen boleh, bagi
maksud menentukan persamaan undang-undang dan dasar membuat undang-undang bagi
pemegangan tanah, perhubungan antara tuan tanah dengan penyew, kepentingan mengenai
tana, penialain tanah. Semua perkara ini dilihat sebagai meliputi hampir sebahagian besar
daripada bidang kuasa perundanagan negeri.

Isu-isu Federalisme
Dalam sejarah negara kita, wujud beberapa episod pencabulan prinsip Federalisme,
antaranya: campurtangan Kerajaan Pusat bagi menjatuhkan Ketua Menteri Sarawak Stephen
Kalong Ningkan pada 1960an, Pemerintahan Darurat di Kelantan pada 1977 yang
membolehkan Kerajaan Pusat menjatuhkan Kerajaan PAS, peminggiran hak Sabah di bawah
PBS pada awal 1990an dan isu royalti minyak Terengganu dan Kelantan.
Sejak 8 Mac 2008, apabila buat pertama kali 5 kerajaan negeri jatuh ke tangan pihak
pembangkang. Malah sejak 8 Mac kini melihat ketegangan antara negeri dan pusat turut
menular di negeri-negeri BN seperti perlantikan Menteri Besar di Perlis dan Terengganu.
Jelas sekali, prinsip Federalisme yang mendasari pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
dan seterusnya Malaysia semakin terhakis, ditelan dek zaman, hasil pindaan Perlembagaan
kesan majoriti besar BN selama ini.
Kuasa serta sumber kewangan Kerajaan Negeri teramat terhad. Kekuatan kewangan, jentera
kerajaan, institusi keselamatan semuanya di bawah kawalan Kerajaan Persekutuan.
Pada masa sama, usaha Majlis Bandar Raya Petaling Jaya menubuhkan polis bantuan bagi
membantu Polis Di Raja Malaysia menjaga keselamatan di Petaling Jaya sehingga hari ini
tidak mendapat lampu hijau Kerajaan Persekutuan. Adakah kerajaan tidak mahu rakyatnya
berasa selamat?

Cadangan YAB Tan Sri Datuk Abdul Khalid Ibrahim agar diwujudkan Independent Grants
Commission bagi memastikan keadilan penyaluran dana kepada Kerajaan Negeri harus dikaji
dengan teliti. Mengikut baccan saya, rakyat Selangor membayar cukai sebanyak RM16 bilion
kepada Kerajaan Persekutuan. Namun bajet Kerajaan Negeri yang dapat cumalah RM1.3
bilion. tidakah tidak adil namanya ini? Terdapat beberapa buah negara berjaya dengan model
Federalisme mereka, seperti Amerika Syarikat, Kanada, Australia dan Jerman. Inilah yang
kita mahukan.
Sejarah negara membuktikan bagaimana dominasi Umno-BN selama 50 tahun telah
menghakis muafakat Perlembagaan yang dicapai ketika Kemerdekaan dahulu. Ya, pilihan
raya ada, tetapi pilihan raya tersebut tempang dan antara tempoh pilihan raya tersebut rakyat
tidak merasai nikmat demokrasi: media dikongkong, garis parti/kerajaan kabur, hak-hak asasi
dicabuli.
Antara faktor yang membolehkan hegemoni Umno-BN wujud ialah masyarakat kita yang
majmuk. Hanya Umno-BN yang berjaya mendapat sokongan seluruh spektrum masyarakat;
PAS hanya mampu meraih sokongan di kawasan majoriti besar Melayu di Utara dan Pantai
Timur sementara DAP pula meraih sokongan kawasan majoriti besar kelas pekerja Cina.
Dalam hal itu PAS dan DAP boleh fokus kepada pengundi masing-masing, menjuarai isu-isu
kelompok mereka namun gagal melakar agenda nasional yang mampu menarik sokongan
semua. Justeru BN selesa di tampuk kekuasaan.
Lahirnya Keadilan yang bersifat pelbagai kaum mengubah senario ini. Ditambah pula rasa
jelek terhadap sentimen perkauman dan penderitaan dasar ekonomi Umno-BN pada Pilihan
Raya Umum 2008 lalu menimbulkan situasi unik di mana rakyat pelbagai kaum buat pertama
kali menolak Umno-BN bersama-sama. Sebelum ini hanya satu kaum yang menentang
Umno-BN: 1986 kaum Cina dan 1999 kaum Melayu.
Fenomena unik melibatkan pengundi Cina, India dan Melayu bandar pada 2008 sukar untuk
diulang tanpa kesepakatan Pakatan Rakyat untuk berada di jalur tengah dan menjadi sebuah
pakatan parti politik yang bersatu-padu dengan prinsip-prinsip asas dan dasar-dasar bersama
yang jelas.

Pandangan bahawa dengan membuka lebih banyak persaingan dalam arena politik akan
mengangkat tahap politik kita mengandaikan semua parti politik akan bersaing atas padang
yang sama rata: media yang adil, peruntukan pembangunan yang saksama dan pegawai
kerajaan yang bebas dan menerima semua parti dengan terbuka.
Namun, tanpa kerjasama yang jelas, pihak lawan kepada BN akan terus rapuh dan berpecah
seperti dahulu kala. Adakah situasi bagi pihak pembangkang akan bertambah baik dalam
keadaan tersebut? (http://www.niknazmi.com/wordpress/?p=1549)

Isu Berkaitan Dengan Federalisme


Kelantan pada tahun 1977
Kelantan pada tahun ini telah berpecah belah kepada 2 golongan. Golongan pertama ialah
penyokong Datuk Mohd Asri sendiri dan golongan kedua ialah pengikut setia atau pro Datuk
Muhammad Nasir yang menjadi Menteri Besar (MB) Kelantan waktu itu.
Pada 19 Oktober 1977 satu lagi demontrasi telah diceturkan. Kira-kira 20,000 rakyat
Kelantan berarak dari Padang Merdeka ke Pejabat Setiausaha Negeri. Perintah berkurung pun
diisytiharkan oleh pihak keselamatan

Pihak Kerajaan Pusat tidak mahu berkerjasama dan membelakangkan pendapat majoriti
ADUN Kelantan kerana segala rundingan yang dibuat dengan MB tidak mendapat sokongan
majoriti ADUN. Bermulalah Politik Darurat untuk merampas Kelantan. Formula
mewujudkan Akta Darurat dan kerajaan MAGERAN di Kelantan tanpa rundingan dan
rujukan apa-apa dengan PAS sebagai rakan kongsi kuasanya.

Pada 13 Disember 1977 PAS disingkir dari BN kerana enggan mematuhi whip BN mengenai
undang-undang Darurat. Pada 12 Januari 1978, pemerintahan majlis gerakan Negara
(MAGERAN) ditarik balik oleh Kerajaan Pusat dan pada 11 Mac 1978 Kerjaan Pusat terus
mengisytiharakan PRU peringkat negari sahaja. Ternyata BN menangguk di air keruh dan
PAS dikalahkan dengan teruknya oleh BN. Dari 43 kerusi DUN seluruh negara tahun 1974

jatuh tinggal 11 sahaja pada tahun tersebut. Kerusi PRU parlimen perolehan PAS lepas itu
juga berkurang dari 14 tahun 1974 kepada 5 sahaja pada tahun 1978.

MeMAGERANkan Kelantan sebenarnya merupakan satu senjata politik untuk membolehkan


UMNO menang di Kelantan. Dalam suasana darurat PAS sudah pasti tidak dapat menangkis
tuduhan-tuduhan liar. Dengan itu fitnah-fitnah yang dilempatkan kepada kerajaan PAS
menambahkan kekeliruan rakyat, sedangkan PAS tersekat dari membela diri. PAS tidak
mempunyai alat sebaran yang cukup untuk menerangkan kepada rakyat Kelantan tentang
peristiwa MAGERAN, politik darurat, isu balak, rasuah, tanah dan krisis Asri-Nasir,
sedangkan rakyat disumbat dengan kekeliruan tersebut melalui tv, radio, akhbar dan
sebagainya. Ini bermakna PAS bukan sahaja berlawan dengan parti-parti yang menentang
seperti UMNO, Berjasa, Bebas dan lain-lain, tetapi juga berhadapan dengan seluruh jentera
parti kerajaan BN atau Kerajaan Malaysia.
(http://khairuldhamiri.blogspot.com/2009/11/kelantan-tahun-1977.html)

Antara Tahun-tahun Pilihan Raya Umum yang Mendapat Perhatian Umum.


Pilihan raya umum ke-3 pada 1969.
Dalam pilihan raya umum ini, Parti Perikatan yang dianggotai oleh UMNO-MCA-MIC telah
mengalami kekalahan yang amat teruk. Parti Perikatan telah hilang majoritinya pertama kali
dalam dewan rakyat untuk membentuk kerajaan. Ini kerana pada pilihan raya kali ini Parti
Gerakan Rakyat Malaysia(Gerakan) dan Parti Tindakan Demokratik (DAP) yang berkempen
atas manifesto yang menentang hamk istimewa Bumiputera yang ditetapkan oleh Artikel 153
dalam perlembagaan Malaysia. Kemenangan gerakan dengan DAP telah menyebabkan
peristiwa 13 Mei 1969 yang masih segar dalam ingatan ahli keluarga kita yang terlibat
dengan peristiwa yang bersejarah hitam ini. Peristiwa ini berlaku apabila Gerakan dan DAP
mengadakan perhimpunan kemenangan mereka di Kuala Lumpur namun perhimpunan ini
menjadi hiruk-pikuk dengan ahli-ahli menjerit julukan-julukan perkauman terhadap orangorang Melayu.
Peristiwa 13 mei.
Peristiwa ini bagi pendapat saya adalah salah parti Gerakan dan DAP sendiri yang seperti
menjuluk sarang tebuan apabila perarakan perhimpunan kemenangan mereka dibuat di Kuala

Lumpur dan menuju ke Kampung Baru yang diduduki 30,000 oarang melayu yang menjadi
kubu UMNO. Tambahan parti pembangkang telah membangkitkan soal-soal sensitif
berkaitan Bahasa kebangsaan(Bahasa Melayu), kedudukan istimewa orang melayu dan hak
kerakyatan orang melayu. Mereka ini telah mengutuk dan menghina orang-orang melayu
semasa mengadakan perarakan. Tidak cukup dengan itu, mereka mengikat penyapu kepada
kenderaan mereka sebagai lambang kemenangan mereka yang menyapu bersih kerusi sambil
melaungkan slogan. Ada pendapat mengatakan penyapu tersebut sebagai lambang mereka
akan menyapu orang melayu ke laut. Ada yang mencaci dan meludah dari atas lori kearah
orang melayu di tepi-tepi jalan. Tidakkah mereka(parti pembangkang) ini sedar bahawa
mereka ini hanyalah sebagai seorang tetamu yang menumpang sebuah rumah(Negara).
Mereka ini tidak mengiktiraf ketuanan melayu yang sememangnya penduduk asal di tanah
Malaysia ini.
(http://ordemelayubaru.blogspot.com/2008/09/kenapa-berlakunya-peristiwa-13-mei1969.html)
(http://sahabatmantap2.wordpress.com/2007/05/13/bab-3/)

Pilihan raya umum 1999


Pilihan raya kali ini melibatkan penggabungan 3 parti pembangkang iaitu (parti islam
Semalaysia)PAS, parti keadilan dan , (parti tindakan alternative)DAP. Pada waktu ini juga
Timbalan Perdana Menteri iaitu Datuk seri Anwar Ibrahim telah ditahan oleh polis atas
tuduhan-tuduhan yang dianggap secara meluas sebagai ditimbulkan oleh alasan politik dan
pertentangan pendapat antara Perdana Menteri Datuk Seri Dr Mahathir Mohammad dengan
timbalanya. Berdasarkan keputusan pilihan raya pada kali ini. Seperti biasa BN masih jauh
lebih tinggi iaitu 146 kerusi. Namun terdapat penurunan dari pilihan raya sebelumnya iaitu
sebanyak 162 kerusi. P enurunan sebanyak 8.6%. PAS mencapai pretasi yang baik apabila
Berjaya mempertahankan Kelantan dari BN dan mengambil alih Terengganu dari BN.
Bertentangan bagi DAP apabila 2 ahli kuatnya iaitu Lim Kiat Siang dan Karpal Singh tewas.
Parti Keadilan pula dibawah pimpinan DR wan azizah tewas kesemua ahlinya dalam pilihan
raya. Ini mungkin berkait rapat dengan ketiadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ikon
perjuangan parti tersebut. Bagi BN, BN tidak boleh lagi beranggapan bahawa partinya akan

selalu menang. Pada waktu ini, kemenangan BN dipengaruhi oleh sokongan kuat daripada
negeri Sabah dan Sarawak .
Selain itu, isu yang dinaikan oleh pihak pembangkang berkenaan projek-projek awam secara
besar-besaran contohnya Putrajaya yg didakwa sebagai 1 projek mega membazir yang dibina
ketika Negara sedang menghadapi krisis ekonomi yang tenat. Projek ini juga juga dilihat
sebagai lebih membazir apabila rumah perdana menteri di Putrajaya dikatakan berharga
RM200 juta. Ketua Dewan Pemuda PAS pusat, Mahfuz Omar menganggap Putrajaya sebagai
istana Mahathir.
Isu seterusnya adalah nilai rampasan haraga tanah adalah satu lagi isu politik yang
ditimbulkan pembangkang. Mereka mendakwa nilai pampasan sebanyak RM200 juta tunai
serta bayaran tahunan sebanyak RM7.5 juta yang diterima oleh kerajaan Selangor adalah 1
harga yang murah berbanding nilai harga semasa. Iaitu tanah seluas 4931 hektar dijual
denagn harga 39sen sekaki sangat rendah berbanding dengan harga sekitarnya contohnya
Sepang dan Sungai Merab nialainya antara RM18 hingga RM20 sekaki. Lagi hujah
pembangkang walaupun harga tanah mahal namun harga rumah di Putrayajay adalah RM100
ribu hingga RM150 ribu lagi mahal berbanding rumah di sekitarnya pada waktu itu. Soal
balas dari kerajaan pusat pada waktu itu adalah mereka menyatakan semua ini adalah tektik
pembangkang untuk menjatuhkan kerajaan. Kerajaan mendakwa bahawa kediaman rasmi
Perdana Menteri adalah sekitar RM80 juta sahaja, bukan RM200 juta seperti yang diuaruarkan oleh pembangkang. Tambahan Tun Dr. Mahathir mengatakan kita tidak membina
monumen sebaliknya kita membina bangunan yang boleh digunakan.
Keadaan sekarang sudah adil apabila situasi parti politik dikatakan 50%/50% apabila BN
terdiri daripada 3 parti iaitu UMNO, MIC , dan MCA.begitu juga dengan pihak pembangkang
yang telah menggabungkan 3 parti terbesar iaitu parti keadilan, DAP dan PAS. Dibawah 1
bumbung pimpinan iaitu Parti perikatan.
(Tinjaun Baru Politik Malaysia, Maizatul Haizan Mahbob, Mohamad Zain bin Musa,
Penerbit UKM, 2005)

Pilihan raya ke-11 2004

Keputusan pilihan raya kali ini meyaksikan bahawa BN telah menang besar secara
majoritinya sejak pilihan raya 1978. UMNO parti utama dalam barisan nasional memenangi
109 kerusi iaitu 1 kenaikan sebanyak 32 kerusi. Bagi parti pembangkang pula PAS kalah
teruk di semua negeri termasuk di Terengganu dan di Kelantan menang tipis. Di Terengganu,
kawasan parlimen disapu bersih oleh UMNO, manakala di Kelantan, hanya 6 kawasan
parlimen dapat dipertahankan. namun, PAS di Kelantan dapat membentuk kerajaan semula
walau pun dengan mendapat simple majority. Ramai pihak yang tidak berpuas hati dengan
kemenangan BN ini. Banyak pendapatan yang mengatakan bahawa SPR telah menjadi
boneka BN pada pilihan raya kali ini. Manakan tidak kekuatan PAS di Terengganu dan di
Kelantan boleh tergugat begitu teruk sekali tentu ada sebab musababnya. Sebelum
itu, kekuatan PAS di kedua-dua negeri ini begitu kuat, tetapi apabila keputusan dikeluarkan
PAS telah kalah teruk di kedua-kedua negeri ini. Berbalik kepada SPR tadi. Pihak
pembangkang menegas setegas-tegasnya bahawa SPR bukan sebuah badan bebas lagi untuk
mengendalikan pilihan raya di Malaysia. Mereka beraanggapan bahawa SPR perlu
dibubarkan. SPR telah bertindak meminda persempadanan semula untuk membantu
kemenangan UMNO. Banyak kesalahan yang dilakukan pihak UMNO tetapi tidak dipandang
oleh SPR. Contohnya di johor (tuduhan rasuah), di Terengganu (laporan polis mengenai
pembahagian duit berbuka puasa pada tahun 2004).
Lebih malang lagi apabila berlaku di Gombak dan beberapa kawasan di Selangor dan KL
serta disesetengah negeri nama pengundi tidak tersenarai di pusat pembuangan undi. Ini
menyebabakan ramai pengundi tidak dapat mengundi pada hari tersebut. Ini tidak termasuk
lagi apabila orang sudah mati tetapi masih ada lagi dalam, senarai SPR.
Ujar pembangkang lagi, bukan hanya pihak SPR yang patut dipersalahkan. Tetapi pihak polis
juga dikatakan membantu UMNO dengan secara maksimumnya menghalang pelbagai aktiviti
yang dianjurkan oleh PAS dan Keadilan untuk menyampaikan maklumat kepada rakyat.
Pihak plis dikatakan sebagai kerabat kerajaan.
Ketiga UMNO mempunyai rangkaian media yang serba lengkap untuk membuat propaganda
memburukkan pembangkang sebaliknya PAS dan Keadilan dinafikan hak ini.
Keempat kuasa duit.UMNO berupaya membeli undi dengan menaburkan berjuta ringgit
kepada orang-orang kampung yang miskin.

Pada pandangan saya berkenaan pilihan raya ini, untuk memuaskan hati apa kata kalau PAS
menubuhkan satu jawatankuasa khas untuk mengkaji secara mendalam berkenaan
pengendalian pilihan raya ini, dengan mengumpul segala maklumat dan bukti untuk di bawa
kemahkamah dan jangan hanya menuduh secara melulu kepada jentera kerajaan dan badan
SPR. Saya ingin memberi sedikit komen berkenaan penggunaan media. Adakah pihak
pembangkang dibenarkan langsung untuk menggunakan bahan media? Bukankah merekamereka ini telah diberikan hak untuk menerbitkan akhbar-akhbar sendiri? Didalam itu mereka
dibenarkan untuk menyebarkan propaganda untuk menarik undi daripada rakyat. Kemudian
mereka juga dibenarkan untuk berkempen berceramah politik. Akan tetapi perkara ini
hendaklah mendapat permit daripada pihak polis supaya ceramah ini tidak menimbulkan
sebarang kacau bilau dan perkara yang tidak diingini daripada berlaku.
(http://siraltalmustaqim.blogspot.com/2008/03/kekalahan-bn-pru12.html)
(putrawangsa.com/keputusan-pilihanraya-umum-2004-parlimen)

Pilihan raya umum Malaysia 2008


Pilihan raya umum ke-12 kali ini boleh dikatakan kekalalahan teruk kerajaan kepada pakatan
pembangkang. Walaupun BN masih menang diperingkat Parlimen tetapi BN tewas lagi
dalam mempertahankan wilayahnya iaitu apabila kali ini pulau pinang, kedah, perak dan
Selangor jatuh ke tangan pembangkang. BN hanya dapat membentuk kerajaan pusat dengan
majority asas. Ramai anli politik veteran mempertahankan kerusi mereka. Apa yang tidak
sedap dalam pilihan raya kali ini adalah pemimpin BN masing-masing menuduh antara 1
sama lain berkenaan siapakah yang bersalah dalam hal kekalahan teruk BN ini:
1. Parti-parti komponen Barisan Nasional seperti MCA dan Gerakan telah mendakwa
bahawa antara sebab kekalahan besar mereka berpunca daripada UMNO. Antara isuisu yang dibangkitkan termasuk tindakan Hishamuddin Tun Hussein yang gemar
melambaikan keris dalam Perhimpunan Agong UMNO dua tahun kebelakangan ini
serta Istana Zakaria.
2. Mahathir Mohammad dan anak bongsunya Mukhriz Mahathir mendakwa bahawa
Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi bertanggungjawab penuh

terhadap kegagalan Barisan Nasional dalam PRU kali ini kerana kelemahan dan
"kelembikkan" pimpinannya.
3. Abdullah Ahmad Badawi pula tidak berpendapat bahawa kelembikkannya
menyebabkan tumbangnya BN, malah menuduh Mahathir yang kuat mengkritik
kerajaan Barisan Nasional sejak beliau bersara dan tindakan ahli-ahli UMNO yang
mensabotaj 22 DUN dan 14 Parlimen [1] yang menyumbang kepada kekalahan
Barisan Nasional.
Antara isu yang dimainkan oleh pihak pembangkang :
1. Berkenaan penyelewengan oleh BN terhadap kemudahan awam untuk berkempen.
Penyelewengan yang dilakukan bukan sahaja menggunakan media cetak, media
elektronik, malah menggunakan segala kemudahan awam seperti papan-papan iklan
di lebuh raya, dan stesen LRT. Dengan ini BN telah melanggar etika dan arahan
Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya(SPR), Tan Sri Abdul Rashid yang member
amaran keras agar kemudahan awam tidak dibenarkan guna untuk berkempen.
2. Kemudian berkenaan dalam kes Khairy yang sebenarnya bukan orang Rembau. Ini
diakui sendiri oleh orang-orang tua di daerah Rembau. Menurut adat orang Rembau ,
keturunan adalah mengikut asal keturunan ibu. Dalam kes Khairy , orang tua-tua
Rembau mengatakan Khairy bukan orang Rembau tetapi ialah orang Pulau Pinang ,
kerana ibu Khairy ialah orang Pulau Pinang , hanya arwah ayahnya saja orang
Rembau.
Begitu juga dalam kes melantik Undang Rembau. Mestilah dilihat dari keturunan
sebelah emak. Hanya dua suku yang layak menjadi Undang di Rembau ini , iaitu suku
Dato Sedia Raja dan suku Lela Maharaja. Jika ayah suku Dato Sedia Raja dan emak
adalah orang bukan dari dua suku tadi , maka secara otomatik , anak tidak layak untuk
menjadi Undang.
3. Pihak pembangkang sahaja menggunakan perkara ini supaya penyokong menggangap
Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi sebagai raja kepada raja di Negara ini yang
mampu melawan adat negeri Sembilan iaitu UNDANG dan melawan SPR.
Pilihan raya pada kali ini amat mengecewakan saya, kerana BN telah memperlihatkan
kelemahan mereka untuk mempertahankan negeri-negeri yang dianggap sebagai kubu
kuat BN. Banyak pihak yang telah menyalahkan Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi

sebagai sebab utama atas kekalahan yang memalukan ini. Bagi saya adalah amat relevan
untuk Dato Seri meletak jawatan sebagai presiden UMNO. Saya menyokong kenyataan
tun Dr Mahathir terhadap beliau:
1.

Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi, Presiden UMNO, Pengerusi Barisan Nasional

dan Perdana Menteri telah menyalahkan semua orang kecuali dirinya sebagai penyebab
prestasi Barisan Nasional yang buruk pada Pilihanraya Umum ke-12.

2.

Dia menyalahkan pengundi kerana kononnya tidak mahukan dia menang dua-pertiga

majoriti; ahli Barisan Nasional kerana sabotaj, ahli UMNO di Kedah dan Perak juga
kerana sabotaj, Tengku Razaleigh Hamzah kerana kekalahan Barisan Nasional di Kelantan
dan saya sendiri kerana lantang mengkritik dirinya dan Kerajaan pimpinannya.

3.

Tetapi soalnya, kenapakah mereka berbuat demikian? Ahli UMNO selalunya amat

setia terhadap parti mereka. Mereka tidak akan mengundi pembangkang, terutamanya PAS
dan DAP. Tetapi di dalam Pilihanraya Umum 2008, mereka buat demikian. Bagaimana
pembangkang boleh menang jika mereka tidak mendapat undi penyokong Barisan
Nasional? Kekurangan jumlah undi pada calon Barisan Nasional hampir sama jumlahnya
denganpeningkatan undi untuk parti pembangkang.

4.

Ahli UMNO tidak mahu parti mereka kalah. Tetapi mereka rasakan perlu untuk

hantar mesej kepada Dato Seri Abdullah dan konco-konconya yang hanya berminat untuk
mengiakan setiap apa yang dia katakan. Mereka (ahli UMNO) tidak boleh meluahkan
perasaan mereka kerana semua jalan telahpun tertutup. Perwakilan ke Perhimpunan Agung
UMNO dipilih kerana mereka tidak akan mengkritik Presiden. Anak saya Mukhriz apabila
menyatakan tidak ada benda baru yang disampaikan presiden parti dalam ucapan 2006
telah dipanggil oleh Jawatankuasa Pemuda, dimarahi dan diarah untuk memilih antara
bapanya dan Presiden.

5.

Apabila ahli UMNO tidak dapat menyuarakan pendapat sebenar mereka berkenaan

Kerajaan, hanya terdapat satu cara sahaja bagi mereka untuk menyatakan ketidakpuasan
hati mereka, iaitu dengan undi mereka dalam Pilihanraya Umum. Undi secara dasarnya
adalah rahsia. Begitu takutnya pengundi UMNO ini akan orang lain mengetahui tentang
niat mereka, maka mereka tidak mendedah kepada sesiapapun niat mereka untuk

mengundi pembangkang. Begitulah sehinggakan tiada siapa dapat meramal dengan tepat
peralihan sokongan yang besar yang berpihak kepada pembangkang.

6.

Sesetengah ahli UMNO masih tidak sanggup mengundi pembangkang. Oleh itu

mereka sengaja rosakkan undi mereka. Terdapat 300,000 undi rosak, satu angka yang
mungkin terbesar dalam sejarah pilihanraya. Tak mungkin setelah 50 tahun dan 11
Pilihanraya Umum pengundi masih lagi tidak tahu bagaimana nak mengundi.

7.

Mungkin kerana saya pengundi UMNO berbuat demikian. Saya telah menyeru ahli

UMNO untuk mengundi calon yang terbaik dan bukan hanya parti. UMNO boleh
meletakkan calon yang benar-benar baik tetapi walaupun Presiden memberi jaminan yang
semua calon bersih dan berkelayakan, mereka kalah. Ini kerana calon tidak baik dan ini
mengganti calon yang berjaya atau "giant killers" yang telah berjaya pada pilihanraya lalu.
Kebanyakan calon payung terjun muda dan ahli UMNO marah kerana mereka syak calon
muda ini dipilih oleh orang tertentu.

8.

Kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional, terutamanya Dato Seri Abdullah patut

terima kenyataan. Pengundi tidak menolak atau sabotaj Barisan Nasional tanpa sebab.
Pada tahun 2004 pengundi belum lagi dapat menilai kepimpinan Dato Seri Abdullah. Jadi
tidak ada sabotaj. Tetapi pada 2008 mereka telah dapat melihat siapa sebenarnya Dato Seri
Abdullah. Dan mereka tidak suka apa yang mereka lihat.

9.

Kemenangan Khairy Jamaluddin sebagai Naib Ketua Pemuda UMNO menaikkan

kebencian ramai. Jika veteran parti dengan rekod perkhidmatan yang lama yang menang
tanpa bertanding tidak ada sesiapa yang akan membantah. Tetapi Khairy berada dalam
UMNO kurang dari lima tahun dan tidak pun mempunyai rekod perkhidmatan cemerlang di
dalam UMNO. Bagaimana dia boleh menang tanpa bertanding?

10.

Setelah berjanji ketelusan dan pengagihan kontrak melalui tender terbuka, Kerajaan

terus memberi kontrak yang besar kepada Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC), dan selalunya
sebelum Unit Perancang Ekonomi dapat membuat penilaian dan perancangan. Tidak ada
tender. GLC ini tidak punyai kemampuan untuk menjalankan projek-projek ini. Ianya
kemudian akan di sub-kontrak kepada kontraktor-kontraktor yang tiada sesiapa pun tahu.

Dipercayai bahawa harga kontrak ditingkatkan melebihi harga jangkaan asal.

11.

Di awal pemerintahannya dia memutuskan untuk tidak meneruskan apa yang

dikatakan "mega projeck" yang saya sendiri telah mulakan. Itu haknya. Yang tidak betul dan
apa yang membuatkan orang berfikir yang dia sebenarnya berdendam adalah cadangan yang
mengatakan saya membuang duit ke atas banyak "pet" projek saya sehinggakan Kerajaan
sudah tidak mempunyai wang untuk meneruskannya. Sebenarnya orang tahu bahawa projekprojek berkenaan amat diperlukan. Bayangkan Malaysia tanpa KLIA, Stesen Sentral,
Jambatan Pulau Pinang, Lebuhraya Utara-Selatan, projek rel-keretapi berkembar dan elektrik,
LRT, monorel Kuala Lumpur, Putrajaya dan Cyberjaya, lebuhraya bertol, Pelabuhan Barat,
Pelabuhan Tanjung Pelepas, Litar lumba Formula 1, Menara KL dan lain-lain

12.

Rakyat juga tahu bahawa dia dan rakan-rakan Kabinetnya, yang kebanyakannya

adalah lantikan saya amat tidak mengenang budi. Rakyat juga tahu bahawa jika bukan kerana
saya Abdullah tidak akan jadi Perdana Menteri hari ini. Begitu juga kebanyakan yang lain
yang dilantik Menteri oleh saya. Mereka dahulunya merupakan penyokong kuat saya, cium
tangan saya dan menangis apabila saya meletakkan jawatan. Sekarang mereka menentang
saya dan menghina saya dengan cara yang amat tidak sopan. Saya tidak tersinggung kerana
ini tetapi saya fikir orang ramai anggap perangai sebegini amat buruk.

13.

Jika Singapura tidak bersetuju untuk membina jambatan lurus melainkan pasir

dijual kepadanya, kita sepatutnya boleh teruskan pembinaan jambatan bengkok kerana ianya
tidak ada kena-mengena dengan Singapura. Tetapi kerana marahkan penolakan rakyat Johor
terhadap usaha menjual pasir dan kebenaran bagi jet pejuang Singapura melintasi ruang udara
Johor, Abdullah telah batalkan pembinaan jambatan bengkok. Kenapa?

14.

Saya percaya ianya kerana 1 billion meter persegi pasir yang dia mahu jual kepada

Singapura tetapi dibantah Johor. Ada orang yang akan mendapat untung hingaa satu bilion
Ringgit dalam masa 20 tahun dari penjualan pasir. Singapura bersedia membeli pasir pada
harga yang lebih tinggi daripada pasaran kerana tanah yang ditambak akan dijual pada harga
antara 3,000-5,000 dolar Singapura satu kaki persegi.

15.

Bantahan Johor adalah kerana perlombongan pasir dasar laut akan menyebabkan

hakisan pantai, kemusnahan kawasan pembiakan ikan dan akan menyebabkan nelayan Johor

kehilangan kawasan menangkap ikan. Royalti yang akan dikutip Johor juga tidak terbanding
dengan keuntungan yang diraih Singapura dengan mejual tanah tambak.

16.

Terdapat beberapa perkara lain yang dilakukan Abdullah yang orang tidak suka. Ini

termasuk isu pengeluaran AP, penjualan MV Agusta, masalah bangunan CIQ Johor Baru,
pembatalan projek landasan berkembar dari Johor Baru ke Padang Besar, masjid kristal di
Terengganu, Monsoon Cup, koridor-koridor serta pengubahsuaian Seri Perdana.

17.

Banyak juga perkara yang tidak popular yang dilakukan Dato Seri Abdullah yang

telah menyisihkan ahli serta pengundi UMNO dan Barisan Nasional secara umumnya. Jika
ada sesiapa yang patut dipersalahkan kerana prestasi buruk UMNO dan Barisan Nasional,
dianya adalah Dato Seri Abdullah sendiri. Ini adalah pendapat majoriti kebanyakan rakyat
Malaysia. Jika mereka diberi kebebasan bercakap, inilah yang akan mereka katakan.

(http://www.topix.net/forum/world/brunei/TFSDP570ND7R1N7FQ)

(http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=0403&pub=Utusan_Malaysia&sec
=Muka_Hadapan&pg=mh_01.htm)
(buildingsurvey.blogspot.com/2008_06_01_archive.htm)

Perhimpunan BERSIH 9 JULAI

Perhimpunan Bersih 2.0 yang telah diadakan pada 9 Julai oleh Gabungan Pilihanraya Bersih
dan Adil ( Bersih ) sebagai tanda protes dan menuntut pilihanraya yang Bersih diadakan pada
pilihanraya depan.

Bersih yang dianggotai oleh tiga tunjang utama iaitu Suara Rakyat Malaysia ( Suaram ),
Women's Development Collective ( WDC ) Writers Alliance for Media Independence (
WAMI ) akan melakukan perhimpunan besar-besaran di Kuala Lumpur untuk menyerahkan
memorandum kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.

Bersih menuntut lapan perkara utama iaitu dengan:

Penyemakan semula daftar pemilih yang lengkap demi memastikan segala kesalahan
dan ketempangan yang sedia ada dapat dihapuskan

Penggunaan dakwat kekal untuk mengelakkan pengundian berganda

Pemansuhan sistem pengundian pos kecuali untuk para diplomat dan pengundi lain di
luar negara

Akses media yang adil kepada semua pihak dalam pilihanraya supaya semua parti
politik boleh menjelaskan dasar dan manifesto mereka kepada rakyat Malaysia

Memberi minimum 21 hari berkempen bagi Pilihanraya Umum bagi menjelaskan


manifesto mereka

Memperkukuhkan institusi awam seperti institusi kehakiman, peguam negara, SPRM,


polis dan sebagainya

Menghentikan korupsi termasuk pembelian undi

Menghentikan politik kotor

Ini adalah antara tuntutan yang diminta oleh Bersih 2.0 kepada kerajaan.

Pertama sekali saya ingin mengatakan bahawa tuntutan-tuntutan yang diminta oleh Bersih ini
boleh dikatakan relevan ini kerana ia boleh membawa negara kita kepada 1 bentuk sistem
pilihan raya yangt tulus. Malangnya pihak Bersih tidak mendapat cukup bukti yang
pilihanraya yang telah diadakan lalu adalah tidak adil dan bersih, ini kerana pada pilihanraya
yang lepas Pakatan Rakyat telah berjaya menubuhkan lima buah kerajaan di Kedah, Pulau
Pinang, Perak, Selangor dan juga Kelantan.

Ini menunjukkan proses demokrasi di negara Malaysia berlaku dengan adil dan tiada tanda
jelas yang menunjukkan bahawa proses di negara kita ini berat sebelah. Bertentangan dengan
di Mesir dimana presidennya menang dengan undi memihaknya lebih 90%. Ia merupakan
satu penipuan yang jelas terancang kerana tiada kerajaan didunia yang boleh dapat sokongan
90%.

Jika dianalisis, tuntutan yang pertama mereka untuk menyemak semula daftar pengundi bagi
mengelakkan kecacatan supaya pilihan raya dapat dijalankan dengan adil adalah tidak kena.

Kerana, tiada kes-kes serius yang melibatkan daftar pengundi yang salah seperti mempunyai
ramai pengundi disatu-satu alamat.
Bab pengundi hantu ini sebenarnya bukanlah sebuah isu yang besar sebenarnya. Pengundi
hantu ini bermaksud pengundi yang tidak pernah nampak di kawasan itu tiba-tiba mengundi
dikawasan tersebut.

Sebenarnya ia bukan merupakan sebuah kesalahan bagi saya alamat di kad pengenalan
mereka memang benar dikawasan tempat mereka membuang undi. Pengundi selalunya
dibawa oleh pihak yang bertanding dari luar untuk mengundi mereka di kawasan yang lain.

Contohnya, Kawasan A dimenangi oleh Parti A, dan Kawasan B dimenangi oleh Parti B.
Maka untuk memenangkan kawasan A adalah dengan mengimport pengundi dari kawasan B
ke kawasan A dengan menukarkan alamat di kad pengenalan. Maka mereka inilah
dikategorikan sebagai pengundi hantu.

Bagi pengundi hantu ini bukanlah satu kesalahan tetapi ia satu strategi pihak bertanding
untuk memenangi sebanyak yang boleh kerusi yang mereka bertanding. Jadi ia bukanlah satu
kesalahan kerana jumlah yang mengundi tetap sama dan pengundi tetap memilih parti yang
sama.

Ia juga boleh mengekang cubaan sesetengah pihak yang memberi kad pengenalan kepada
warga asing seperti rakyat Thailand untuk mengundi. Perkara ini dikhabarkan pernah berlaku
di Perlis, Kelantan dan Kedah tetapi tiada bukti yang boleh menyatakan kebenarannya.

Saya ada terbaca, berpuluh tahun dahulu di Sabah, Malaysia telah mengupah warga Filipina
dan Indonesia untuk mengundi bagi mengukuhkan lagi kedudukan kerajaan yang sedia ada
tetapi ini hanyalah tulisan yang dibuat oleh para blogger. Kesahihanya tak dapat kita
pastikan.

Permintaan yang kedua juga telah dibuktikan keberkesanannya dinegara-negara lain seperti
Indonesia dengan mencelup jari kedalam dakwat hitam yang bertahan selama tiga hari. Ini
bermaksud setiap pengundi boleh mengundi sekali sahaja.

Di Malaysia perkara ini tidak dipratikkan kerana rakyat kita 10% dari keseluruhan rakyat
Indonesia dimana ia amat-amat menyusahkan rakyat kita dengan tangan hitam yang mungkin
akan membuatkan pengundi tidak dapat mengambil air sembahyang.

Walaubagaimanapun, ia boleh dipertimbangkan kerana pernah dibangkitkan isu ketika dahulu


dimana terdapat negeri telah melewatkan waktu akhir membuang undi kerana didakwa
menunggu rombongan bas dari negeri lain untuk membuang undi. Maka apa yang ingin
dikatakan adalah pengundi tersebut telah membuang undi dua kali di dua negeri berbeza.

Seterusnya pemansuhan undi pos juga ada asasnya kerana pihak pembangkang selalu
mengatakan bahawa undi pos hampir keseluruhannya memihak kepada kerajaan. Ini kerana
hampir keseluruhannya adalah polis dan anggota tentera selain petugas pilihanraya.

Di blog rasmi Ketua Pembangkang, Dato' Seri Anwar Ibrahim ada menyatakan bahawa
anggota tentera pernah memangkah Barisan Nasional kerana pegawainya memerhatikan
mereka dari belakang.
Maka disebabkan itulah kadang-kadang undi pos ini dikatakan tidak adil kerana perkara
seperti ini. Ada juga yang menyatakan bahawa ketika proses menghantar undi ke pusat
pengiraan mereka membuang undi-undi yang memangkah pembangkang.

Akses media yang adil bagi menjelaskan manifesto parti yang bertanding kadang kala jika
saya baca balik adalah permintaan lucu bagi menambahkan lagi permintaan Bersih dari tiga
ke empat.

Permintaan yang tak akan ditunaikan dan takkan diminta oleh parti yang berdiri diatas kaki
sendiri kerana mana-mana pemerintah pun tidak akan bagi peluang bagi parti lawan untuk
berkempen atau bersuara dimedium utama.

Tuntutan ini jika mereka di pihak kerajaan pun mereka tidak akan membenarkan perkara
seperti ini berlaku tidak kira apa laungan yang dilafazkan seperti frasa 'BEBAS
BERSUARA'. Amat bertuah mereka mempunya Suara KeADILan, Harakah, Siasah dan
berbagai lagi surat khabar pro mereka. Bukannya mereka ini langsung tidak dapat
menggunakan pihak media. Disamping itu juga, mereka juga ada program televisyen mereka
yang sendiri. Iaitu TV Selangor.

Minimum 21 hari untuk berkempen pilihanraya bagi memberikan maklumat kepada pengundi
untuk menjelaskan manifesto mereka selain memberi tempoh untuk pengundi memilih calon
untuk dipangkah pada hari pengundian.

Tindakan memanjangkan tempoh berkempen akan menyusahkan ramai pihak kerana ia akan
melibatkan kos yang tinggi akan dikeluarkan oleh SPR bagi menguruskan perjalanan
pilihanraya yang selamat.

Memanjangkan tempoh berkempen sudah semestinya memberi kelebihan kepada Pakatan


Rakyat untuk bergerak ke seluruh pelusuk kampung untuk berkempen. Bagi BN, ia adalah
perkara biasa kerana mereka mempunyai tenaga selain kewangan yang kukuh.

Pakatan Rakyat tidak mempunyai pemimpin-pemimpin yang dikenali seperti Barisan


Nasional yang kadang-kala pemimpin lama juga turut turun padang berkempen. Ini sudah
pastinya memberikan Pakatan Rakyat kelebihan untuk memperoleh undi yang tinggi tetapi
kemungkinan besar BN akan mengambil pendekatan yang lain dari sistem ini.
Selain itu, terdapat kemungkinan berlaku kekacauan atau huru hara kerana tempoh
berkempen terlalu lama. Mungkin juga akan berlaku unsur-unsur sabotaj diantara parti yang
bertanding ketika pilihanraya tersebut.

Pegawai-pegawai polis yang bertugas juga akan terpaksa menjalankan tugas dengan lebih
lama, dimana ini akan mengurangkan keberkesanan polis dalam hal yang lain. Dan
sesetengah kawasan yang didapati kerusi panas, anggota polis akan diimport dari tempat lain
untuk ke kawasan kerusi panas.

Memperkukuhkan institusi awam seperti SPRM, Polis, Pejabat Peguam Negara, Kehakiman
dan sebagainya dan menjaga hak asasi manusia selain tiada penyalahgunaan kuasa
dikalangan kakitangan kerajaan.

Boleh dikatakan ia relevan tetapi penulis pasti yang kerajaan sudah pasti berusaha untuk
memperkukuhkan institusi ini. Institusi seperti SRPM dan Kehakiman juga dilihat adil dan
tiada tindakan yang berat sebelah berlaku.

Jika dilihat seperti perbicaraan Ketua Pembangkang dimana beliau meminta untuk
menangguhkan perbicaraan kerana hal yang remeh temeh diterima. Bahkan perbicaraan
tersebut dikatakan perbicaraan yang paling banyak ditangguh di dunia.

Menghentikan korupsi dan menghentikan politik kotor adalah satu permintaan yang jarang
dibuat kerana mereka juga mengamalkan cara politik kotor selain salahguna kuasa.

Kesimpulannya disini apa yang mereka tuntut memang tidak relevan buat masa ini kecuali
supaya menyemak kembali daftar pemilih, tetapi saya tidak merasa SPR tidak membuat kerja
rumah tentang perkara ini.

Buat masa ini dengan kemenangan mereka yang amat besar pada pilihanraya lepas mungkin
akan membuatkan ia sebagai satu perkara yang akan merudumkan sokongan mereka dengan
tuntutan yang disertai perhimpunan haram.

Mengulas perhimpunan haram yang diadakan pada 9 Julai ini bertempat di Kuala Lumpur,
saya merasakan ia satu provokasi oleh pihak Bersih yang sebahagian besarnya pemimpin
mereka dari pembangkang untuk membuatkan kerajaan dilabelkan sebagai ganas.

Saya ingin menulis tentang kesan-kesan yang dihadapi oleh Malaysia semasa perhimpunan
ini diadakan:
1.

Negara telah mengalami kerugian hasil dari perhimpunan haram ini, ini kerana

perhimpunan ini dibuat di ibu kota dimana tumpuan seluruh rakyat Malaysia serta tempat
wajib datang oleh pelancong asing. Kerugian oleh pemandu teksi seperti yang didakwa di
media dimana sebanyak 21,000 pemandu teksi sekitar Lembah Klang akan menjadi mangsa
oleh perhimpunan ini, dimana dianggarkan kerugian dialami mereka sebanyak RM3,200,000.
Seterusnya pengusaha-pengusaha di tepi-tepi jalan mengalami tempiasnya mereka tidak
berani untuk membuka gerai ketika gelombang kuning melanda tempat mereka. Para
pelancong membatalkan hasrat melawat Malaysia dan pergi ke negara lain, ia amat
merugikan negara yang terkenal dengan pusat pelancongan. Sesungguhnya jika pelancong
tidak datang kemari maka hampir kesemua rakyat Malaysia terasa tempiasnya dari kedai
makan, tempat penginapan, dan operasi pengakutan juga akan terjejas. Maka ia amat
merugikan negara secara langsung semasa perhimpunan haram ini diadakan. Yang akan

menjadi mangsa adalah seluruh rakyat Malaysia yang tidak dapat bersiar-siar di Kuala
Lumpur selain periuk nasi sesetengah pihak akan terjejas.

2.

Imej Malaysia telah terjejas dek kerana perhimpunan haram ini. Seperti biasa, media-

media antarabangsa seperti CNN, BBC, AP dan juga Al-Jazeera akan menyampaikan mesej
kepada dunia menyatakan bahawa Malaysia tiada satu perkara yang dilaung-laungkan iaitu ''
Kebebasan Bersuara ".
Perhatikan kata-kata yang dikeluarkan oleh journalist dari Al-Jazeera bernama Hamish
MacDonald ketika perhimpunan Bersih pada 2007 dimana ia mengambarkan kepada dunia
bahawa Malaysia telah menyembur bahan kimia kepada rakyat sendiri. Lihat sendiri tajuknya
'' POLICE FIRE CHEMICALS ON THOUSANDS OF PRO-DEMOCRACY ACTIVIST
IN KUALA LUMPUR ".
Itulah yang kata-kata seorang journalist untuk memburuk-burukkan Malaysia dimata dunia
dengan perhimpunan seperti ini, sekali lagi mereka dapat memberitahu dunia bertapa
zalimnya kerajaan Malaysia ini. Bagi saya ia amat-amatlah memalukan sebagai rakyat
Malaysia melihat perhimpunan seperti ini yang sekali lagi memalukan Malaysia dimata
dunia. Laporan-laporan tidak tepat juga akan membuatkan pelancong untuk lari dari Malaysia
seperti mana yang berlaku di Thailand dimana ketika kumpulan baju merah berkampung di
bandar raya Bangkok yang telah menjejaskan industri pelancongan Thailand.

3.

Kumpulan-kumpulan yang hadir ke perhimpunan ini terasa kesannya iaitu mereka

akan pulang dengan mata yang pedih oleh kerana terkena gas pemedih mata yang dilepaskan
Unit Simpanan Persekutuan ( FRU ) untuk meleraikan perhimpunan ini.
Itu kalau bernasib malang, kalau yang jatuh ditimpa tangga lagi tak boleh bangun seperti
kena balun dengan belantan oleh pihak FRU. Pasti perasaan membuak-buak rasa benci
dengan kerajaan kerana pernah mengarahkan FRU untuk pukul dirinya.
Seterusnya berkaitan dengan pemimpinnya iaitu Ambiga Sreenevasan yang dikaitkan
dengan kes murtad Lina Joy selain mendapat pengiktirafan oleh Setiausaha Amerika
Syarikat, Hillary Clinton.
Terdapat juga kaitan Ambiga ini dengan pertubuhan antarabangsa yang telah menyalurkan
sejumlah RM 2,700,000 untuk menjayakan misi ini yang dinamakan National Democratic
Institute dan National Endowment Democracy.

Kesimpulannya disini adalah perhimpunan Bersih ini diadakan adalah untuk memburukburukkan kerajaan dimata dunia. Ini kerana Bersih juga telah mengajak kesemua rakyat kita
berdemo di hadapan kedutaan Malaysia diluar negara. Selain ia juga salah satu strategi
Pakatan Rakyat berkempen bagi pilihanraya akan datang dengan berharap anggota
keselamatan melakukan keganasan kepada mana-mana peserta dalam perhimpunan Bersih.
Budaya berdemonstrasi ini bukanlah budaya Malaysia tetapi budaya Barat. Jadi jika perkara
yang tidak diingini berlaku pasti ada pihak akan bertanggungjawab. Jadi tidak perlulah kita
sertai demo seperti ini lagi. (http://siasahdaily.blogspot.com/2011/07/kurang-24-jamperhimpunan-bersih.html), (http://really.tigaline.com/really-spr-menolak-8-permintaanbersih-2-0/), (http://satuumat.blogspot.com/2010/11/pilihan-raya-parlimen-di-mesir.html)