Anda di halaman 1dari 9

LAMPIRAN

JADWAL KEGIATAN RAMADHAN 1435 H


MASJID BAITURRAHMAN
NO

NAMA KEGIATAN

Berbagi Sembako Gratis

Berbagi Tajil

Berbuka dan Santunan Bersama


Anak Panti Asuhan

TANGGAL

Setiap Hari

TEMPAT

PELAKSANA

Masjid Baiturrahman
BRI Kanwil Malang
Masjid Baiturrahman
BRI Kanwil Malang

Tamir Masjid
YBM BRI Kanwil Malang
Tamir Masjid
YBM BRI Kanwil Malang

Masjid Baiturrahman
BRI Kanwil Malang

Tamir Masjid
YBM BRI Kanwil Malang

JADWAL TALIM RAMADHAN 1435 H


MASJID BAITURRAHMAN
NO

TANGGAL /WAKTU

HARI

PENCERAMAH

01/Juli/2104/ Sholat Dhuhur

Selasa

KH. Drs. Marzuki Mustamar M.Ag

03/Juli/2014/ Sholat Dhuhur

Kamis

Ustad. Dr. Ahmad Sudirman

08/Juli/2014/ Sholat Dhuhur

Selasa

KH. Abdul Kholiq

10/Juli/2014/ Sholat Dhuhur

Kamis

Ustad. Drs. Sudiono Al-Anshori

14/Juli/2014/ Sholat Dhuhur

Senin

KH. Ahmad Mujayyid

17/Juli/2014/ Sholat Dhuhur

Kamis

Ustad. Dr. Ahmad Muzakki M.Pd

21/Juli/2014/ Sholat Dhuhur

Senin

Ustad. Dr. Fathul Bari

24/Juli/2014/ Sholat Dhuhur

Kamis

Ustad. Qowimul Iman S.si

KUMPULAN
DOA DAN NIAT
1. Doa memasuki bulan Rajab dan Syaban


Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Syaban dan sampaikanlah kami pada bulan
Ramadhan
2. Doa jika melihat hilal dan memasuki bulan RamadhanYa Allah datangkanlah Ramadhan bagi kami dengan damai, iman, keselamatan dan
Islam, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah

3. Lafadz Niat puasaNawaitu soumaghodin an-adai fardli sahri romadloni hadihi sanati fardlo lillahi ta
ala
Aku berniat puasa besok pagi untuk menunaikan fardlu ramadhan tahun ini
karena Allah taala
4. Doa berbuka puasa


allahumma laka somtu wa bika aamantu wa 'alaa rizqika afthartu birahmatika ya
Arhamarrohimin

Ya Allah bagi Engkau aku berpuasa dan dengan Engkau beriman aku dengan rezeki

Engkau aku berbuka dengan rahmat Engkau wahai yang Maha Pengasih dan
Penyayang

Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa ala rizqika afthortu Dzahaba-zh


Zamau, Wabtalati-l Uruuqu wa Tsabata-l Ajru, Insyaa Allah
Ya Allah, kepada-Mu aku berpuasa dan kepada-Mu aku beriman, dan dengan rizki-Mu
aku berbuka Telah hilang dahaga, tenggorokan telah basah, dan telah diraih pahala,
insya Allah.

5. Doa berbuka puasa dirumah orang lain

Afthoro indakumush shoo-imuuna wa akala thoamakumul abroor wa shollat
alaikumul malaa-ikah
Orang-orang yang berpuasa berbuka di tempat kalian, orang-orang yang baik menyantap
makanan kalian dan malaikat pun mendo'akan agar kalian mendapat rahmat.

Allahumma Athim Man Athama-Nii Was-Qi Man Saqaa-Nii
Ya Allah, berilah makanan orang yang memberi aku makan dan berilah minum orang
yang memberi aku minuman.

6. Niat shalat tarawih dua rakaat

/usholli sunnatattarowikhi rak ataini imaman/mamuman lillahi taala
Aku berniat shalat tarawih 2 rakaat menjadi iman/ma/mun karena Allah taala
7. Niat shalat witir dua rakaat

/usholli sunnatan minal witri rak ataini imaman/mamuman lillahi taala
Niat saya shalat witir 2 rakaat menjadi imam/makmum sunat karena Allah Taala
8. Niat shalat witir satu rakaat

/


usholli sunnatan rak atan minal witri imaman/mamuman lillahi taala
Niat saya shalat witir satu rakaat menjadi imam/makmum sunat karena Allah Taala

9. Doa tarawih

.

.
. .


.


.
.

..

.


.


.


..

.
.

..

.
.


allahumaj alna bil imani kamilin walil faroidi muaddin walissholati khafidin walizzakati failin
walima indaka talibin wali afwika rajin walil huda mutamassikin anil lagwi muarriddin
wafiddunya zahidin wafil akhiroti roghibin walil qodoi rodiin walinakmai sakirin wa alal
balaisobiri watahta liwa I muhammadin sallahualai wasallam yaumal qiyamati saiirin wa ila
khaudi waridin wailal jannati dakhilin waminannari na jin wa alassariri karomati qoidin wamin
khurri aini mutazawijin wamin sundusi wastabroki wadibaji mutalabbisin wamin tamil jannati
akilin wamin labni wa asali musofa saribin bi akwabi wa aba riko wa kasim mim main
maalldzi an amta alaihim minannabiyyina sodiqin wassuhai wassolikhin wakhasuna ulaika
rofikon dalikal fadlu minallahi wakafa billahi alima allahumajalna filallaili hadza sahri sarifatil
mubarokah minasuhadail maqbulin, wala tajal na minal asqiyak almardudin wasallahuala
sayyida muhammadin wa ala alihi wasohbihi ajmain walhamdulillahi robbil alamin
Artinya:
Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya, yang melaksanakan
kewajiban- kewajiban terhadap-Mu, yang memelihara shalat, yang mengeluarkan zakat, yang
mencari apa yang ada di sisi-Mu, yang mengharapkan ampunan-Mu, yang berpegang pada
petunjuk, yang berpaling dari kebatilan, yang zuhud di dunia, yang menyenangi akhirat , yang
ridha dengan ketentuan, yang bersyukur atas nikmat yang diberikan, yang sabar atas segala
musibah, yang berada di bawah panji-panji junjungan kami, Nabi Muhammad, pada hari kiamat,

sampai kepada telaga (yakni telaga Nabi Muhammad) yang masuk ke dalam surga, yang duduk
di atas dipan kemuliaan, yang menikah dengan para bidadari, yang mengenakan berbagai sutra
,yang makan makanan surga, yang minum susu dan madu yang murni dengan gelas, cangkir, dan
cawan bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat dari para nabi, shiddiqin, syuhada dan
orang-orang shalih. Mereka itulah teman yang terbaik. Itulah keutamaan (anugerah) dari Allah,
dan Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

10. Doa witir
subhanal malikil quddus (3x) subbuhun quddusun robbuna wa robbul mala-ikati warruh.
Subhanallah walhamdu lillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata
illa billahil 'aliyyil adzim
Maha suci Allah raja yang maha suci 3 x
Maha Suci lagi Quddus Tuhan Kami, Tuhan para Malaikat, dan bangsa yang ghoib, Maha

Suci Allah, segenap puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah adalah Maha
Besar.dan Tiada daya dan tiada kekuatan, melainkan dengan pertolongan Allah


Allahumma innaka afwun karim tukhibbul afwa fafu anna
Ya Allah, sesungguhnya engkau Maha Pengampun, suka mengampuni, maka amunilah saya

.

Allaahumma Innaa Nasaluka Imaanan Daa-Iman,Wa Nasaluka Qalban Khaasyi'aan, Wa
Nasaluka Ilman Naafian, Wa Nasaluka Yaqiinan Shaadiqan, Wa Nasaluka Amalan
Shaalihan, Wa Nasaluka Diinan Qayyiman, Wa Nasaluka Khairan Katsiran Wa Nasalukal
Afwa Wal Aafiyah,Wa Nasaluka Tamaamal Aafiyah, Wanasalukasysyukra Alal Aafiyah, Wa
Nasalukal Ghina a Aninnaas. Allaahumma Rabbanaa Taqabbal Minnaa Shalaatanaa WaShiyaamanaa Wa Qiyaamanaa Watakhasy-Syuanaa Wa Tadharruanaa Wa Taabbudanaa Wa
Tammim Taqshiiranaa, Yaa Allaahu Yaa Arhamar Raahimin Washallallaahu Alaa Khairi
Khalqihi sayyidina Muhammadin Wa Alaa Aalihi Wa Shahbihi Ajmaiina Wal Hamdu
Lillaahirabbil Aalamiin.
"Ya Allah, kami mohon pada-Mu, iman yang langgeng, hati yang khusyu', ilmu yang
bermanfaat, keyakinan yang benar,amal yang shalih, agama yang lurus, kebaikan yang
banyak.kami mohon kepada-Muampunan dan kesehatan, kesehatan yang sempurna, kami mohon
kepada-Mu bersyukur atas karunia kesehatan, kami mohon kepada-Mu kecukupan terhadap
sesaama manusia. Ya Allah, tuhan kami terimalah dari kami: shalat, puasa, ibadah, kekhusyu'an,
rendah diri dan ibadaha kami, dan sempurnakanlah segala kekurangan kami. Ya allah, Tuhan
yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih. Dan semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada
makhluk-Nya yang terbaik, Nabi Muhammad s.a.w, demikian pula keluarga dan para sahabatnya
secara keseluruhan. Serta segala puji milik Allah Tuhan semestra alam.

11. Doa dibaca setiap malam ganjil mengharap lailatul qodar


Allahumma innaka afwun tukhibbul afwa fafu anna
Ya Allah, sesungguhnya engkau Maha Pengampun, suka mengampuni, maka amunilah saya

12. Lafadz niat Itikaf
nawaitu an ittikafa fi hadzal masjid sunnatalillahi taala
"Saya berniat Itikaf di mesjid, sunat karena Allah taala"
13. Lafadz niat sholat tahiyyatal masjid


"Ushollii sunatan tahiatul masjid rak'aataini lillaahi ta'aalaa"

"Aku berniat shalat sunnah tahiatul masjid dua raka'at karena Allah ta'ala."

14. Lafadz niat zakat fitrah untuk diri sendiri


1. Untuk diri sendiri
Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardlo lillahi taala
Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri fardlu (wajib) karena Allah
2. Untuk istri


Naiwaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati.. radlo lillahi taala
Aku berniat mengeluarkan zakat fithri untuk istriku . (disebut namanya) sebagai
kewajiban karena Allah Taala

3. Untuk anak putra (bila dibacakan oleh orang tua)
Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an ibnifardlo lillahi taala
Aku berniat mengeluarkan zakat fithri untuk putraku . (disebut namanya) sebagai
kewajiban karena Allah Taala

4. Untuk anak perempuan (bila dibacakan oleh orang tua)
Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anibnati.fardlo lillahitaala
Aku berniat mengeluarkan zakat fithri untuk putriku . (disebut namanya) sebagai
kewajiban karena Allah Taala

15. Lafadz niat zakat maal
Nawaitu an ukhrija zakatal maal an nafsi fardlo lillahi taala
Aku berniat mengeluarkan zakat mal untuk diriku sebagai kewajiban karena Allah
Taala

16. Lafadz niat puasa sunnah syawal


Nawaitu shouma sahris syawal sunnatal lillahi taala
Saya niat puasa bulan Syawwal , sunnah karena Allah taala.