PK 15/2 PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN SEKOLAH KEBANGSAAN DATIN KHADIJAH KERTAS KERJA PROGRAM/AKTIVITI TAJUK MATLAMAT

/ LATARBELAKANG : BENGKEL PENGGUBALAN SOALAN PKSR 1

: Membina set soalan PKSR 1 yang seragam/piawai untuk tahun 1 hingga tahun 6.

OBJEKTIF : 1. Dapat menyiapkan set soalan yang piawai dari segi skop soalan, bentuk soalan dan Jadual Spesifikasi Item. SASARAN : Semua guru PJPK Tiada berkenaan.

ANGGARAN PERBELANJAAN/SUMBER KEWANGAN: PENDAPATAN

PERBELANJAAN

STRATEGI PELAKSANAAN: 1. Kumpulan perbincangan dan perbengkelan. PENILAIAN/PENUTUP :

Aktiviti dapat mendedahkan guru-guru PJPK kepada teknik pembinaan set-set soalan yang menepati kehendak prosedur kualiti MS ISO 9001:2000

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

(PN. BALQIS BT. MOHD. MARZUKI) Setiausaha

........................................... Guru Besar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful