Anda di halaman 1dari 5

EDUCATION of ELAKSAMANA

1.2 SISTEM EKONOMI

SISTEM EKONOMI

KAPITALIS/PASARAN BEBAS PERANCANGAN PUSAT

CAMPURAN ISLAM

Ekonomi Pasaran Bebas/Kapitalis


1.Juga dikenali sebagai sistem ekonomi laissez-faire. Bermaksud kebebasan
melakukan pekerjaan dengan kehendak individu.
2.Antara ciri-ciri ekonomi ini :
• Tiada campurtangan pihak kerajaan
• Pengguna mempunyai kuasa menentukan dan mempengaruhi jenis dan kuantiti
barangan yang hendak dikeluarkan.
• Adanya mobiliti buruh dari segi geografi dan pekerjaan.
• Kebebasan memiliki harta
• Terdapat persaingan antara pengeluar, pengeluar yang cekap akan berjaya
menguasai pasaran.
• Adanya motivasi untuk keuntungan.
• Kebebasan membuat keputusan.
1.Antara kebaikan sistem ini :
• Adanya kuasa pengguna kerana pengguna mempengaruhi pengeluar untuk
mengeluarkan barangan dengan kuantiti yang diperlukan.
• Jika input digunakan secara maksima maka kecekapan akan dicapai.
• Kebebasan ini akan menyebabkan individu itu mampu memiliki apa yang
dihajati.
1.Kelemahan sistem ekonomi ini adalah :
• Agihan kekayaan dalam negara tidak sama rata.
• Wujud jurang antara orang kaya dan miskin.
• Kewujudan monopoli barangan dan perkhidmatan.

Ekonomi Perancangan Pusat


1.Sistem ini wujud kerana masalah ketidakadilan dalam sistem ekonomi kapitalis
dan bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.
2.Ciri-ciri penting ekonomi perancangan pusat :
• Kerajaan memainkan peranan penting dalam ekonomi. Segala masalah
diselesaikan oleh kerajaan dan aktiviti ekonomi akan dikawal oleh kerajaan.
• Pengguna tidak bebas memilih barangan.
• Tiada persaingan antara pengeluar.
• Agihan kekayaan lebih sekata.
• Sumber harta adalah milik negara.
1.Kelemahan sistem ini ialah :
• Individu tidak bebas memilih barangan.
• Berkemungkinan pihak kerajaan mengeluarkan barangan yang tidak diperlukan
oleh kerajaan.

Created by elaksamana@yahoo.com
© All Right Reserved Presented 2009
EDUCATION of ELAKSAMANA

Sistem Ekonomi Campuran


1.Sistem ini wujud akibat kekurangan yang terdapat di dalam sistem ekonomi
kapitalis dan ekonomi perancangan pusat.
2.Antara ciri-ciri sistem ini ialah :
• Ciri-ciri sistem ekonomi pasaran bebas masih ada seperti bebas memiliki harta
dan kebebasan berusaha.
• Swasta dan kerajaan bersama menjalankan kegiatan ekonomi.
• Penglibatan kerajaan untuk projek yang memerlukan modal besar, pkhidmatan
social masyarakat dan kegiatan ekonomi yang strategik.

Sistem Ekonomi Islam


1.Prinsip-prinsip ekonomi islam, antaranya ialah :
• Wujud kepentingan individu.
• Perakuan terhadap hak milik persendirian, zakat dan riba.
• Ada persaingan sihat antara firma mengeluarkan barangan.
• Akhlak dan adab menjadi panduan dalam kegiatan individu.

CIRI-CIRI SISTEM EKONOMI


KAPITALIS PERANCAN CAMPURAN ISLAM
GAN PUSAT
PEMILIKA Dimiliki oleh Dimiliki oleh Dimiliki oleh individu Hak milik
N pihak kerajaan dan kerajaan kepunyaan Allah
SUMBER kerajaan Taala
PEMBUAT Pihak swasta Pihak Pihak swasta dan Pihak kerajaan
KEPUTUS kerajaan kerajaan dan swasta
AN mengikut
hukum syarak
islam
PILIHAN Individu Pilihan Individu bebas Individu bebas
bebas individu memilih barang tetapi memilih
memilih terhad sesetengah barangan barangan yang
barangan kerana dikawal oleh pihak halal
dan pilihan kerajaan
pekerjaan dibuat pihak
kerajaan
PENENTU Mekanisme Kerajaan Mekanisme harga dan Kerajaan dan
HARGA harga pihak kerajaan mekanisme
harga
berlandaskan
islam
PERSAIN Bebas Tiada Berlaku persaingan Berlakunya
GAN bersaing dan persaingan antara pengeluar, jika persaingan yang
daya usaha berlaku persaingan sihat
tinggi tidak sihat, kerajaan
akan campurtangan
MOTIF Keuntungan Kebajikan Keuntungan yang Keuntungan
yang masyarakat maksimum (swasta), yang berpatutan
maksimum kebajikan masyarakat (bukan riba) dan
(kerajaan) kebajikan
masyarakat
Created by elaksamana@yahoo.com
© All Right Reserved Presented 2009
EDUCATION of ELAKSAMANA

diutamakan
CONTOH Amerika Cuba dan Malaysia, Jepun dan Iran dan Arab
NEGARA Syarikat Korea Utara Singapura Saudi

PERBEZAAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS & PERANCANGAN PUSAT

SISTEM EKONOMI KAPITALIS SISTEM EKONOMI


PERANCANGAN PUSAT
Faktor pengeluaran dimiliki oleh Faktor dimiliki oleh kerajaan
swasta
Individu dan pihak swasta Kerajaan campurtangan sepenuhnya
dalam kegiatan ekonomi
pengguna bebas memilih Pilihan pengguna terhad dan
ditentukan oleh kerajaan
Mengamalkan mekanisme harga Tidak mengamalkan mekanisme
Persaingan bebas wujud Tidak wujud persaingan dalam
pasaran
Motif utama ialah untung yang Motif utama ialah menjaga kebajikan
maksimum masyarakat
Agihan pendapatan tidak setara Agihan pendapatan setara

SEBAB KERAJAAN CAMPURTANGAN

CARA KERAJAAN CAMPURTANGAN

CARA KERAJAAN CAMPURTANGAN

PENGELUARAN BARANGAN AWAM SECARA LANGSUNG

MENGENAKAN CUKAI

MEMBERI SUBSIDI

MENGUATKUASA PERATURAN & UNDANG-UNDANG

PENYELESAIAN EKONOMI MENGIKUT SISTEM

Created by elaksamana@yahoo.com
© All Right Reserved Presented 2009
EDUCATION of ELAKSAMANA

MASALAH SISTEM EKONOMI


ASAS
EKONOMI
KAPITALIS PERANCAN CAMPURAN ISLAM
GAN PUSAT
Apa yang Barangan dan Barang dan Barangan dan Barangan halal
hendak perkhidmatan perkhidmata pekhidmatan yang diminta
dikeluarkan yang diminta n yang yang pengguna
oleh dikeluarkan menguntungkan
pengguna oleh pihak dikeluarkan oleh
kerajaan swasta manakala
melalui barangan awam
badan dikeluarkan oleh
perancangan pihak kerajaan
pusat
Berapa Ditentukan Ditentukan Ditentukan oleh Ditetapkan oleh
yang oleh oleh badan mekanisme kerajaan dan
hendak mekanisme perancangan harga dan pihak mekanisme
dikeluarkan harga pusat kerajaan harga
berlandaskan
prinsip islam
Bagaimana Berdasarkan Kaedah yang Kaedah yang Kedah yang
kah hendak kepada kos dapat mendatangkan boleh
dikeluarkan pengeluaran menguntung keuntungan yang mendatangkan
yang kan maksimum keuntungan
minimum dan masyarakat (swasta), kaedah maksimum
boleh yang dapat (swasta), kaedah
mendatangka meningkatkan yang dapat
n keuntungan kebajikan meningkatkan
yang masyarakat kebajikan
maksimum (kerajaan) masyarakat
(kerajaan)
menigkut hukum
islam.

MASALAH SISTEM EKONOMI


ASAS
EKONOMI
KAPITALIS PERANCAN CAMPURAN ISLAM
GAN PUSAT
Untuk siapa Mengikut Barangan Barangan swasta Semua golongan
dikeluarkan agihan diagihkan diagihkan sama ada miskin
pendapatan, secara sama mengikut ataupun kaya
golongan rata kepada pendapatan dapat memiliki
kaya semua manakala barangan kerana
mendapat golongan barangan awam kepentingan
barangan untuk semua masyarakat dan
lebih melebihi penduduk keadilan sosial
golongan terutama diutamakan
Created by elaksamana@yahoo.com
© All Right Reserved Presented 2009
EDUCATION of ELAKSAMANA

miskin, penduduk miskin


agihan tidak
sekata

KELEBIHAN & KELEMAHAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS & PERANCANGAN


PUSAT

KEBAIKAN KELEMAHAN
SISTEM • Pilihan barangan yang • Agihan barangan tidak
EKONOMI banyak seimbang
KAPITALIS • Daya usaha tinggi • Tiada barangan awam
• Kemajuan ekonomi • Wujudnya kuasa
• Kecekapan penggunaan monopoli
sumber • Berlaku ketidakstabilan
ekonomi
• Persaingan tidak sihat
• Kebajikan masyarakat
terabai
• Kesan luaran negatif
• Salah agihan sumber
SISTEM • Agihan pendapatan lebih • Pilihan individu terhad
EKONOMI setara • Sistem pentadbiran
PERANCANGA • Kebajikan masyarakat yang birokratik
N PUSAT diutamakan • Daya usaha individu
• Penyediaan barangan rendah
awam • Ketidakcekapan dalam
• Pembaziran sumber dari agihan sumber
persaingan yang tidak
sihat dapat dikurangkan

Created by elaksamana@yahoo.com
© All Right Reserved Presented 2009