Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tunjang

Sains dan Teknologi

Kelas

Prasekolah Ibnu Khaldun

Tarikh

25 Mac 2012

Masa

60 minit

Bil murid

25 orang

Kandungan

ST 7.1 Memahami nombor 1-10

Standard Pembelajaran

ST7.1.1Menyebut nombor 1-10


ST7.1.4Menggunakan bentuk untuk mewakili bilangan objek

Tema

Kenderaan

Subtema

Kenderaan di darat

Bahan

Kad gambar kenderaan di darat, lembaran kerja

Pengetahuan sedia ada


pelajar
Objektif

1. Murid sudah memahami istilah banyak dengan sedikit


Di akhir pengajaran murid dapat
1.

Padankan samada kumpulan objek sedikit atau banyak

2.

Membezakan kumpulan banyak dan sedikit

Kesepaduan

Bahasa Melayu, Fizikal, Kreativiti dan Estetika,Sosioemosi dan Moral

Nilai

Mendengar arahan guru

Kemahiran

Mewarnakan gambar dengan cara yang betul

Langkah

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


Aktiviti Guru

Set induksi

Konsep banyak -Guru berlakon seperti

(5 minit)

Bahan/catatan

Aktiviti Murid
-Murid melihat dan

orang dalam kekenyangan

mendengar penerangan

-Guru menyatakan guru

guru

makan banyak
Langkah 1

Membilang

-Guru perdengarkan lagu

-Murid melihat kad

Bahan :Ladtop,

nombor 1-10

Mari Membilang

nombor

speaker, kad

-Guru menunjukkan kad

-Murid mengikut guru

nombor

nombor

membilang nombor 1-10

(10 minit)

Langkah 2

Konsep banyak

(15 minit)

dan sedikit,

-Guru menerangkan kepada -Murid mendengar

Bahan :Kad

murid tentang konsep

gambar

penerangan dari guru

banyak dan sedikit

kenderaan di

i.Guru kenyang kerana

darat

makan banyak

Nilai : mendengar

ii.Guru lapar kerana makan

arahan

sama bnayak

sedikit
-Guru tunjukkan kad gambar
kenderaan di darat
i.gambar basikal banyak
ii.gambar kereta sedikit
iii.gambar keretapi dan
motosikal sama banyak

Langkah 3

Memahami

(15 minit)

konsep banyak
dan sedikit

-Guru pilih seorang murid

- Murid tampalkan kad

Bahan: kad

untuk tampalkan kad

gambar mengikut bahagian gambar

gambar basikal di bahagian yang ditetapkan

kenderaan di

banyak dan kad gambar

darat, pensil

kereta di bahagian sedikit

-Murid menerima

-Guru terangkan kepada

penerangan dari guru

murid bahawa basikal


mewakili banyak dan kereta
mewakili sedikit
-Guru minta murid keluarkan
pensil masing-masing
-Guru minta murid
bandingkan bilangan pensil
yang mereka miliki dengan

-Murid mengeluarkan
pensil masing-masing
-Murid bandingkan samada
pensil yang mereka miliki
banyak atau sedikit
berbanding rakan-rakan
yang lain.

pensil yang dimiliki oleh


rakan
Langkah 4

Penilaian

(15 minit)
Pengukuhan
Penutup

-Murid diberikan lembaran

-Murid menyiapkan latihan Bahan :

kerja

yang diberi

-Guru menunujukkan

-Murid diminta menyatakan Bahan :

kembali kad gambar

kad gambar yang mewakili Kad gambar

kenderaan di darat

kumpulan yang banyak

(5minit)

kenderaan di

dan kumpulan yang sedikit darat


dan kumpulan yang sama
banyak

Tunjang

Sains dan Teknologi

Kelas

Prasekolah Ibnu Khaldun

Tarikh

25 Mac 2012

Masa

60 minit

Bil murid

25 orang

Kandungan

ST 7.1 Memahami nombor 1-10

Standard Pembelajaran

ST7.1.1Menyebut nombor 1-10


ST7.1.4Menggunakan bentuk untuk mewakili bilangan objek

Tema

Lembaran kerja

Kenderaan

Subtema

Kenderaan di darat

Bahan

Kad gambar kenderaan di darat, lembaran kerja

Pengetahuan sedia ada


pelajar
Objektif

1. Murid sudah memahami istilah banyak dengan sedikit


Di akhir pengajaran murid dapat
1.

Padankan samada kumpulan objek sedikit atau banyak

2.

Membezakan kumpulan banyak dan sedikit

Kesepaduan

Bahasa Melayu, Fizikal, Kreativiti dan Estetika,Sosioemosi dan Moral

Nilai

Mendengar arahan guru

Kemahiran

Mewarnakan gambar dengan cara yang betul

Langkah

Isi

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


Aktiviti Guru

Aktiviti Murid

Konsep banyak -Guru berlakon seperti orang -Murid melihat simulasi


Set induksi
(5minit)

dalam kekenyangan

guru

-Guru menyoal murid

-Murid menjawab soalan

i.Kenapa guru

guru

kekenyangan?

i.kerana guru makan


banyak

Langkah 1

Membilang

-Guru perdengarkan lagu

-Murid menyanyi lagu Mari

(10 minit)

nombor 1-10

Mari Membilang

Membilang

-Guru minta murid tunjukkan -Murid pilih kad nombor


kad nombor bagi setiap

yang betul seperti yang

nombor yang mereka

mereka nyanyikan atau

nyanyikan tadi

sebutkan

-Guru minta murid pilih kad -Murid mengambil kad


gambar kenderaan di darat gambar kereta dengan
Langkah 2
(10minit)

Konsep banyak

mengikut arahan yang


dan sedikit, sama diberikan oleh guru

bilangan sedikit dan kad

banyak

i.Ambil kad gambar kereta

bilangan yang banyak

dengan bilangan sedikit

-Murid mengambil kad

daripada bilangan basikal

gambar motosikal dan kad

ii.Ambil kad gambar

gambar bas dengan

motosikal sama banyak

bilangan yang sama

dengan kad gambar bas

banyak

-Guru minta murid mencari

- Murid hasilakan 3

gambar basikal dengan

atau mendapatkan bahan

kumpulan yang dikendaki

Langkah 3

Memahami

yang ada di persekitaran

oleh guru dengan dapatkan

(25 minit)

konsep banyak

dan wujudkan tiga kumpulan bahan di persekitaran iaitu

dan sedikit

Bahan/catatan

Langkah 4

Penilaian

(5minit)

Penutup

Pengukuhan

(5 minit)

iaitu:

i.kumpulan banyak

i.kumpulan banyak

ii.kumpulan sedikit

ii.kumpulan sedikit

iii.kumpulan sama banyak

iii.kumpulan sama banyak

-Murid diberikan lembaran

-Murid menyiapkan latihan

kerja

yang diberi

-Guru pilih beberapa orang

-Murid menerangkan

murid untuk terangkan

kembali tentang konsep

kembali tentang konsep

banyak, sedikit dan sama

banyak, sedikit dan sama

banyak kepada guru dan

banyak

rakan-rakan yang lain

Tunjang

Sains dan Teknologi

Kelas

Prasekolah Ibnu Khaldun

Tarikh

26 Mac 2012

Masa

60 minit

Bil murid

23 orang

Kandungan

ST 7.1 Memahami nombor 1-10

Standard Pembelajaran

ST7.1.1Menyebut nombor 1-10


ST7.1.5Memadankan angka 1-10 dengan bilangan objek

Tema

Kenderaan

Subtema

Kenderaan di darat

Bahan

Kad gambar kenderaan di darat, lembaran kerja

Pengetahuan sedia ada


pelajar
Objektif

Murid sudah dapat membilang angka 1-10


Di akhir pengajaran murid dapat
1.

Menamakan nombor bagi setiap kumpulan objek

2.

Memadankan kumpulan objek dengan nombor

3.

Melukis gambar objek berdasarkan nombor yang disebut atau

dikehendaki
Kesepaduan

Bahasa Melayu, Fizikal dan Estetika,Sosioemosi dan Moral

Nilai

Mendengar arahan guru

Kemahiran

Melukis gambar

Langkah

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


Aktiviti Guru

Aktiviti Murid

Bahan/catatan

Set induksi

Membilang objek

(5 minit)

-Guru bercerita dengan

-Murid melihat dan

Bahan : kuih-

murid tentang pembelian

mendengar penerangan muih

kuih

guru

-Guru menunjukkan

-Murid bilang kuih

kepada murid bilangan

bersama-sama

kuih yang guru beli


-Guru bilang bersama
murid kuih yang dibeli

Langkah 1

Memadankan nombor

(10 minit)

1-10 dengan objek

-Guru tunjukkan kad

-Murid melihat kad

Bahan : kad

nombor kepada murid

nombor

gambar

-Guru terangkan nilai

-Murid membilang kad

kenderaan di

nombor yang ditunjukkan gambar kereta

darat, kad

tadi

-Murid mendengar

nombor

-Guru minta murid bilang

penerangan guru

kad gambar kereta


-Guru padankan kad
gambar kereta tadi pada
nombor yang ditunjukkan

Langkah 2

Memadankan objek

(15 minit)

dengan nombor 1-10

-Guru tunjukkan kad

-Murid melihat kad

Bahan :Kad

gambar kenderaan di

gambar yang ditunjukkan gambar

darat

-Murid membilang kad

-Guru bilang bersama

gambar kereta bersama- darat, kad

murid kad gambar

sama

nombor

tersebut

-Murid mendengar

Nilai : mendengar

-Guru letakkan kad

penerangan dari guru

arahan

kenderaan di

nombor bagi setiap


kumpulan objek
-Guru terangkan kepada
murid konsep padanan
nombor dengan objek
-Guru tunjukkan kad

- Murid lihat kad nombor Bahan: kad

nombor kepada murid

yang ditunjukkan oleh

gambar

-Guru minta murid

guru

kenderaan di

nyatakan nombor tersebut.

Langkah 3
(15 minit)

darat, pensil
-Murid
nyatakan
nombor
-Guru tampal kad nombor
MI :Kreativiti dan
berdasarkan nombor
yang ditunjukkan tadi
di papan putih
Estetika
1-10
-Guru lukis gambar
-murid membilang
kenderaan di darat
gambar kereta yang
berdasarkan nombor yang
dilukis oleh guru
ditunjukkan tadi
Melukis gambar

-Guru terangkan konsep


melukis gambar

-Murid mendengar

berdasarkan nombor

Langkah 4

Penilaian

(15 minit)

Penutup

Pengukuhan

(5minit)

penerangan dari guru

-Murid diberikan lembaran -Murid menyiapkan

Bahan :

kerja

latihan yang diberi

Lembaran kerja

-Guru menunujukkan

-Murid padankan kad

Bahan :

kembali kad gambar

gambar dengan kad

Kad gambar

kenderaan di darat

nombor dengan betul di kenderaan di

-Murid diminta padankan

papan putih dan

darat, Kad

kad gambar dengan kad

sebaliknya.

nombor

nombor dengan begitu


dan sebaliknya.

Tunjang

Sains dan Teknologi

Kelas

Prasekolah Ibnu Khaldun

Tarikh

26 Mac 2012

Masa

60 minit

Bil murid

23 orang

Kandungan

ST 7.1 Memahami nombor 1-10

Standard Pembelajaran

ST7.1.1Menyebut nombor 1-10


ST7.1.5Memadankan angka 1-10 dengan bilangan objek

Tema

Kenderaan

Subtema

Kenderaan di darat

Bahan

Kad gambar kenderaan di darat, lembaran kerja

Pengetahuan sedia ada


pelajar
Objektif

Murid sudah dapat membilang angka 1-10


Di akhir pengajaran murid dapat
1.

Menamakan nombor bagi setiap kumpulan objek

2.

Memadankan kumpulan objek dengan nombor

3.

Melukis gambar objek berdasarkan nombor yang disebut atau

dikehendaki
Kesepaduan

Bahasa Melayu, Fizikal dan Estetika,Sosioemosi dan Moral

Nilai

Mendengar arahan guru

Kemahiran

Melukis gambar

Langkah

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


Aktiviti Guru
-Guru letakkan batang

Bahan/catatan

Aktiviti Murid
-Murid membilang

aiskrim dalam bakul setiap batang aiskrim

Bahan : bakul,
batang kayu

Set induksi

Membilang objek

(5 minit)

murid

-Murid nyatakan nilai

aiskrim

-Murid diminta membilang yang ada dalam bakul


batang aiskrim dan

mereka

nyatakan nilai
-Guru tunjukkan kad

-Murid melihat kad

Bahan : kad

nombor kepada murid

nombor

gambar

-Murid nyatakan nilai

-Murid menyatakan nilai kenderaan di

nombor yang ditunjukkan nombor yang ditunjukkan darat, kad


Langkah 1

Memadankan nombor

(15 minit)

1-10 dengan objek

Langkah 2

Memadankan objek

(15 minit)

dengan nombor 1-10

oleh guru

oleh guru

nombor

-Guru minta murid bilang

-Murid bilang kad

kad gambar kereta

gambar kenderaan di

-Guru minta murid

darat dengan bilangan

padankan kad gambar

yang betul

kereta tadi pada nombor

-Murid padankan dengan

yang ditunjukkan

nombor yang betul

-Guru tunjukkan kad

-Murid melihat kad

gambar kenderaan di

gambar yang ditunjukkan gambar

darat

-Murid menyatakan

kenderaan di

-Guru minta murid

bilangan kad gambar

darat, kad

nyatakan bilangan kad

kereta

nombor

gambar kereta

-Murid menyatakan nilai Nilai : mendengar

-Guru minta murid

kad nombor yang dilihat arahan

Bahan :Kad

nyatakan nilai kad nombor -Murid padankan kad


yang ditunjukkan

gambar kereta dengan

-Guru minta murid

kad nombor dengan

padankan kad gambar

betul

kereta dengan kad


nombor dengan betul
-Guru tunjukkan kad

- Murid lihat kad nombor Bahan: kad

nombor kepada murid

yang ditunjukkan oleh

gambar

-Guru minta murid

guru

kenderaan di

nyatakan nombor
Langkah 3

Melukis gambar

(15 minit)

berdasarkan nombor
1-10

tersebut.

darat, pensil
-Murid menyatakan

MI :Kreativiti dan
nombor
yang
ditujukkan
-Guru tampal kad nombor
Estetika
oleh guru
di papan putih
-Guru minta murid
seorang demi seorang
melukis di papan putih
berdasarkan nombor yang
telah ditampal
-Guru minta murid
nyatakan nilai nombor

-Murid melukis gambar


kenderaan di darat
berdasarklan nilai
nombor yang
dikehendaki
-Murid nyatakan nilai

nombor

Langkah 4

Penilaian

(15 minit)

Penutup

Pengukuhan

-Murid diberikan lembaran -Murid menyiapkan

Bahan :

kerja

latihan yang diberi

Lembaran kerja

-Guru minta murid

-Murid dapatkan rakan-

Bahan :

mendapatkan rakan

rakanya dengan bilangan Murid, kad

dengan bilangan 1-10 dan antara 1-10 dan

(5minit)

dapatkan kad nombor

dapatkan kad nombor

untuk mewakili bilangan

bagi mewakili bilangan

rakan yang telah dipilih

rakan yang telah dipilih

oleh murid tadi

olehnya tadi

Tunjang

Sains dan Teknologi

Kelas

Prasekolah Ibnu Khaldun

Tarikh

27 Mac 2012

Masa

60 minit

Bil murid

25 orang

Kandungan

ST 7.1 Memahami nombor 1-10

Standard Pembelajaran

ST7.1.1Menyebut nombor 1-10

nombor

ST7.1.2Memadankan angka 1-10 dengan perkataan


ST7.1.8Menulis nombor 1-10
Tema

Kenderaan

Subtema

Kenderaan di darat

Bahan

Kad nombor, kad suku kata, kad perkataan, lembaran kerja

Pengetahuan sedia ada

1.

Murid sudah dapat membilang angka 1-10

pelajar

2.

Murid sudah mengenal nombor 1-10

Objektif

Di akhir pengajaran murid dapat


1.

Memadankan angka dengan perkataan

2.

Menulis nombor 1-10 dengan betul

Kesepaduan

Bahasa Melayu, Fizikal, dan Sosioemosi

Nilai

Mendengar arahan guru

Kemahiran

Menulis nombor

Langkah

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


Aktiviti Guru

Aktiviti Murid

Bahan/catatan

Set induksi
(5 minit)

Mengetahui

-Guru bimbing murid

-Murid menyanyi lagu 1

Bahan :Ladtop,

menyanyi lagu 1 jari

jari tap..tap..tap..

speaker, lirik lagu

tap..tap..tap..

bersama-sama

konsep nombor -Guru minta murid


1-10
menunjukkan jari sambil

-Murid menunjukkan jari


sambil menyanyi

menyanyi mengikut lirik lagu

mengikut lirik lagu yang

Contoh: saya ada 1 jari

didendangkan

tap...tap..tap.. (murid

Contoh: saya ada 1 jari

tunjukkan 1 jari dan begitulah tap...tap..tap.. (murid


seterusnya...)

tunjukkan 1 jari dan


begitulah seterusnya...)

-Guru bimbing murid mengeja -Murid mengeja nama


nama nombor
Langkah 1

Mengeja nama

(10 minit)

nombor 1-10

Bahan : kad suku

nombor bersama dengan kata


guru

Contoh :

-Murid mendengar
penerangan guru

sa

tu

= satu

-Guru minta murid mengeja


bersama-sama
-Guru tampalkan kad

-Murid mendengar

Bahan :Kad

perkataan nama nombor 1-10 penerangan guru

perkataan,kad

Langkah 2

Memadankan

-Guru turut tampalkan kad

nombor

(15 minit)

kad perkataan

nombor bersebelahan dengan

Nilai : mendengar

dengan nombor kad perkataan


1-10

arahan

Contoh:

lima

=5

-Guru tunjukkan kad nombor

- Murid lihat kad nombor

Bahan: kad

kepada murid

yang ditunjukkan oleh

gambar

-Guru tunjuk cara menulis

guru

kenderaan di

nombor 1-10 dengan cara


Langkah 3

Menulis

(15 minit)

nombor 1-10

darat, pensil

-Guru minta murid seorang

-Murid menulis nombor 1- MI : Fizikal,


10 di papan putih dengan Moral,

demi seorang menulis di

dibimbing oleh guru.

yang betul

Sosioemosi

papan putih
-Guru bimbing murid menulis
nombor 1-10 dengan cara
yang betul

-Murid mendengar
penerangan dari guru
-murid membilang gambar
kereta yang dilukis oleh
guru

Langkah 4

Penilaian

-Murid diberikan lembaran

-Murid menyiapkan

Bahan :

(15 minit)

Penutup
(5minit)

Pengukuhan

kerja

latihan yang diberi

Lembaran kerja

-Guru menunjukkan kembali

-Murid lihat kad nombor

Bahan :

kad nombor kepada murid.

yang ditunjukkan

Kad nombor

-Guru minta murid menyebut

-Murid menyebut nombor

nombor yang ditunjukkan

yang ditunjukkan

-Guru minta murid membilang Murid bilang nombor 1-10


nombor 1-10

Anda mungkin juga menyukai