Anda di halaman 1dari 9

SK SULTAN ABU BAKAR 2 MUAR

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TAHUN 4
MINGGU

1
04-08 Jan
2015

TAJUK

TAJUK 1:
MARI BELAJAR
SEJARAH

STANDARD
KANDUNGAN

1.1 Mengetahui dan


memahami
pengertian
sejarah

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1.1

Menyatakan pengertian sejarah dan sumber


sejarah
K 1.1.8 Menyatakan kehidupan masyarakat masa
lalu dan kesinambungannya dengan masa
kini

2
11-15 Jan
2015

1.1.2

3
18-22 Jan
2015

1.1.3

4
25-29 Jan
2015

1.1.4

5
01-05 Feb
2015

1.1.6

Mengenal pasti konsep masa silam dan


ruang berdasarkan garis masa dan kronologi
K.1.1.7 Menyatakan kepentingan pengurusan masa
dalam kehidupan seharian
Mengenal pasti peristiwa sejarah mengikut
garis masa
K 1.1.8 Menyatakan kehidupan masyarakat masa
lalu dan kesinambungannya dengan masa
kini
Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat
di muzium dan tempat bersejarah
K.1.1.9 Menjelaskan kepentingan menghargai
warisan bangsa bagi melahirkan jati diri
Menyatakan kepentingan sejarah dalam
kehidupan
K.1.1.9 Menjelaskan kepentingan menghargai
warisan bangsa bagi melahirkan jati diri
PENTAKSIRAN MARI BELAJAR SEJARAH 1.1

2015

CATATAN

SK SULTAN ABU BAKAR 2 MUAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
SEJARAH TAHUN 4
MINGGU
6
08-12 Feb
2015

TAJUK

TAJUK 1:
MARI BELAJAR
SEJARAH

STANDARD
KANDUNGAN

1.2 Mengetahui dan


memahami diri
dan keluarga

7
15-19 Feb
2015

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2.1 Menyatakan biodata diri


1.2.2 Mengenal pasti salasilah keluarga.
K1.2.7 Menyatakan adab yang perlu diamalkan
dalam sesebuah keluarga.
1.2.3
Menyatakan pengertian keluarga asas.
K1.2.7 Menyatakan adab yang perlu diamalkan
dalam sesebuah keluarga.

8
22-26 Feb
2015

1.2.4
Mengenal pasti panggilan anggota keluarga.
K1.2.8 Menyatakan kepentingan penggunaan
panggilan dalam institusi keluarga.

9
01-05 Mac
2015

1.2.5

Menjelaskan perkembangan diri dan


keluarga mengikut garis masa.
1.2.6 Menyatakan peristiwa bersejarah dalam
keluarga
K1.2.9 Menyatakan keistimewaan mewujudkan
sebuah keluarga
PENTAKSIRAN MARI BELAJAR SEJARAH 1.2

10
08-12 Mac
2015

13.03.
2015
HINGGA
21.03.

2015

1.3 Mengetahui dan


memahami
sejarah
sekolah

1.3.1

Menyatakan nama dan alamat sekolah


dengan lengkap.
K1.3.7 Menjelaskan tanggungjawab diri sebagai
warga sekolah.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

CATATAN

SK SULTAN ABU BAKAR 2 MUAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
SEJARAH TAHUN 4
MINGGU

TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

2015
11
22-26 Mac
2015

1.3.2
K1.3.8

12
29-02 April
2015

1.3.3
Menceritakan sejarah penubuhan sekolah.
K1.3.9 Menyatakan sekolah sebagai sesebuah
institusi pendidikan yang perlu
dibanggakan.

13
05-09 April
2015

1.3.4

14
12-16 April
2015

1.3.6

Mengenal pasti lokasi sekolah.


Mengenal pasti usaha-usaha untuk
mengekalkan kebersihan dan keindahan
sekolah.

Menyatakan cogan kata, visi dan misi


sekolah.
1.3.5
Menyatakan maksud warna dan simbol pada
lencana dan bendera sekolah.
K1.3.7 Menjelaskan tanggungjawab diri sebagai
warga sekolah.
Menyatakan struktur organisasi pentadbiran
sekolah.
K1.3.7 Menjelaskan tanggungjawab diri sebagai
warga sekolah.
PENTAKSIRAN MARI BELAJAR SEJARAH 1.3

15
19-23 April
2015

2015

1.4 Mengetahui dan


memahami
perihal
kawasan tempat

1.4.1

Menyatakan alamat tempat tinggal dengan


lengkap.
K1.4.7 Menyatakan tanggungjawab menjaga
kemudahan awam di kawasan setempat.

CATATAN

SK SULTAN ABU BAKAR 2 MUAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
SEJARAH TAHUN 4
MINGGU

TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

tinggal murid.
16
26-30 April
2015

1.4.2 Menyatakan lokasi tempat tinggal


K1.4.8 Menyatakan kepentingan mengindahkan
persekitaran tempat tinggal.

17
03-07 Mei
2015

1.4.3
1.4.4

18
10-14 Mei
2015

1.4.5

Menyatakan latar belakang tempat tinggal.


Menyatakan bentuk muka bumi kawasan
tempat tinggal.
K1.4.9 Menyatakan sejarah tempat tinggal
sebagai perkara yang perlu dihargai.
Menyatakan keistimewaan kawasan
setempat.
1.4.6 Menjelaskan tokoh kebanggaan setempat
K1.4.8 Menyatakan kepentingan mengindahkan
persekitaran tempat tinggal.

19
17-21 Mei
2015
20
24-28 Mei
2015

29.05.15
HINGGA
13.06.15

2015

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


TAJUK 2:
ZAMAN AIR
BATU

2.1 Mengetahui dan


memahami Zaman
Air Batu

2.1.1 Menyatakan maksud Zaman Air Batu


K2.1.6 Menyatakan kepentingan
menghargai masa yang
mempengaruhi kehidupan harian

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

CATATAN

SK SULTAN ABU BAKAR 2 MUAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
SEJARAH TAHUN 4
MINGGU

STANDARD
KANDUNGAN

TAJUK

STANDARD PEMBELAJARAN

21
14-18 Jun
2015

2.1.2

22
21-25 Jun
2015

2.1.3

Menyatakan perubahan yang berlaku pada


Zaman Air Batu.
K2.1.5 Menyatakan sikap yang perlu diamalkan
dalam menjaga alam sekitar.
Menamakan benua dan lautan di dunia
selepas pencairan air batu.
K2.1.4 Menyatakan keperluan menghargai alam
sekitar
PENTAKSIRAN ZAMAN AIR BATU 2.1

23
28-02
Julai 2015

TAJUK 3:
ZAMAN
PRASEJARAH

3.1

Mengetahui dan
memahami kehidupan
manusia prasejarah.

3.1.1 Menyatakan maksud prasejarah.


K3.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai
tinggalan sejarah.

24
05-09 Julai
2015

3.1.2
Menyatakan lokasi prasejarah
K3.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai
tinggalan sejarah.

25
12-16 Julai
2015

3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah


K3.1.8 Menyatakan sikap manusia prasejarah yang
boleh dicontohi.

26
19-23 Julai
2015

3.1.4

2015

Mengenal pasti alatan dan kegunaannya


dalam masyarakat prasejarah
K3.1.7 Menyatakan persediaan untuk menghadapi

CATATAN

SK SULTAN ABU BAKAR 2 MUAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
SEJARAH TAHUN 4
MINGGU

TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

perubahan persekitaran.
27
26-30 Julai
2015

3.1.5

Menyatakan kepercayaan manusia


prasejarah.
K3.1.8 Menyatakan sikap manusia prasejarah yang
boleh dicontohi.
PENTAKSIRAN ZAMAN PRASEJARAH 3.1

28
02-06 Ogos
2015
29
09-13 Ogos
2015
30
16-20 Ogos
2015
31
23-27 Ogos
2015

TAJUK 4:
KERAJAAN
MELAYU AWAL

4.1 Mengetahui dan


memahami kedudukan
kerajaan-kerajaan
Melayu awal

4.1.1
Menamakan kerajaan-kerajaan Melayu
K4.1.5 Menyatakan keistimewaan kerajaankerajaan Melayu awal.
4.1.2

Mengenal pasti lokasi kerajaan-kerajaan


Melayu awal pada peta Malaysia.
K4.1.5 Menyatakan keistimewaan kerajaankerajaan Melayu awal.
4.1.3
Menamakan laut, selat, teluk, dan pulau di
sekitar kerajaan Melayu awal
K4.1.7 Menyatakan kepentingan menghargai
kemakmuran negara
4.1.4
Menyatakan aktiviti berasaskan laut dalam
masyarakat kerajaan-kerajaan Melayu.
K4.1.6 Menyatakan kepentingan menjaga
kebersihan pesisiran pantai
PENTAKSIRAN KERAJAAN MELAYU AWAL 4.1

2015

CATATAN

SK SULTAN ABU BAKAR 2 MUAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
SEJARAH TAHUN 4
MINGGU

32
30-03 Sept
2015

33
06-10 Sept
2015

34
13-17 Sept
2015

18.09.15
HINGGA
26.09.15
35
27-01 Okt
2015

2015

TAJUK

TAJUK 5:
TOKOH-TOKOH
TERBILANG
KESULTANAN
MELAYU
MELAKA

STANDARD
KANDUNGAN

5.1 Mengetahui dan


memahami kepentingan
tokoh-tokoh terbilang
Kesultanan Melayu
Melaka

STANDARD PEMBELAJARAN

5.1.1
5.1.2.

Menyatakan maksud tokoh terbilang


Menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh
terbilang dalam masyarakat Melayu lama
K5.1.4 Menyatakan keistimewaan tokoh-tokoh
terbilang Kesultanan Melayu Melaka dalam
pembentukan sahsiah individu.
5.1.3

Menyatakan peranan jawatan tokoh-tokoh


terbilang dalam membangunkan Kesultanan
Melayu Melaka
K5.1.6 Menjelaskan kepentingan tokoh terbilang
Kesultanan Melayu Melaka dalam
masyarakat
K5.1.5 Menjelaskan tentang nilai-nilai murni
masyarakat dahulu yang dapat dicontohi.
5.2 Mengetahui dan
5.2.1
memahami Parameswara
sebagai pengasas
K5.2.5
Kesultanan Melayu
Melaka

Menyatakan latar belakang Parameswara


sebagai pengasas Melaka.
Menyatakan ciri-ciri kepimpinan tokoh yang
boleh dicontohi.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

5.2.2

Menjelaskan rentetan peristiwa perjalanan


Parameswara dari Palembang ke Melaka.
5.2.3 Menyatakan peristiwa pembukaan Melaka.
K5.2.7 Menjelaskan kewujudan Kesultanan

CATATAN

SK SULTAN ABU BAKAR 2 MUAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
SEJARAH TAHUN 4
MINGGU

TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

Melayu Melaka sebagai warisan yang


dibanggakan
36
04-08 Okt
2015

37
11-15 Okt
2015

38
18-22 Okt
2015

39
25.10.15
HINGGA
29.10.15
40 - 43
20.11.15
HINGGA
02.01.16

2015

5.2.4

Menyatakan asal usul nama Melaka


berdasarkan pelbagai sumber.
K5.2.6 Menyatakan kepentingan menghargai
sumbangan
seseorang pemimpin yang dihormati dalam
masyarakat
5.4 Mengetahui dan
memahami Hang Tuah
sebagai Laksamana
Melaka.

5.4.2

Menyatakan peranan Hang Tuah sebagai


laksamana.
K5.4.5 Menyatakan kebijaksanaan tokoh dalam
menyelesaikan sesuatu masalah
5.4.3

Menjelaskan peristiwa pertarungan antara


Hang Tuah dengan Hang Jebat dalam
Hikayat Hang Tuah.
K5.4.6 Menyatakan tanggungjawab rakyat
dalam mempertahankan kedaulatan negara

PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN


MENGEMASKINI REKOD PRESTASI MURID
CUTI AKHIR TAHUN

CATATAN

SK SULTAN ABU BAKAR 2 MUAR


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
SEJARAH TAHUN 4
MINGGU

2015

TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN