Anda di halaman 1dari 20

I Think

Peta Bulatan - Titik Semak 5

Peta Bulatan - Aktiviti 1

Peta Bulatan - Aktiviti 3

Peta Bulatan - Kuala Lumpur

Peta Bulatan - Titik Semak 4

Peta Bulatan - Titik Semak 3

Peta Bulatan - Bingkai Rujukan

Peta Bulatan - Pemahaman

Peta Bulatan - Titik Semak 1

Peta Bulatan

Peta Bulatan - Jimat Kertas

Alat Visual Untuk Pembelajaran - Penilaian


Soalan 1
Bagaimanakah alat visual menyokong pembelajaran?

Soalan 2
Jaringan sumbangsaran merupakan satu kaedah untuk
menghubungkaitkan idea-idea yang berasingan dan menghasilkan corak.
Jawapan: betul
Soalan 3
Alat-alat visual adalah sesuai untuk pembelajaran individu namun tidak
berapa sesuai untuk pembelajaran berkumpulan kerana menggalakkan
pemikiran individualistic.
Jawapan; salah
Peta Bulatan

Alat Visual Pembelajaran


Jenis Alat Visual
1. Jaringan sumbangsaran - memproses pengetahuan peribadi
2. Pengurus Grafik - Analitikal
3. Peta Pemikiran - Bahasa visual yang lazim untuk berfikir
Enam Titik Permulaan - Titik Semak 2
Yang manakah antara berikut mewakili penyoalan reflektif?

\
Enam Titik Permulaan - Titik Semak 3

Enam Titik Permulaan - Titik Semak 4

Penilaian Kendiri

Alat Visual itik seak 1

Alat vusal titik semak 2

Enam Titik Permulaan - Kemahiran Berfikir


Kemahiran berfikir dibahagikan kepada

kemahiran berfikir aras rendah


kemahiran berfikir aras tinggi
Terdiri daripada
Mensintesis
Menganalisa
Mereka cipta
Menilai

Enam Titik Permulaan - Penyoalan Reflektif


Mencerminkan pemikiran dan pembelajaran anda.
Ia adalah penggunaan soalan untuk menarik perhatian murid melalui

apa yang mereka tahu - memori fakta


bagaimana mereka mengetahui - pemikiran kritis
mengapa ia sebegitu - penaakulan
Penyoalan reflektif membolehkan murid untuk

Berfikir untuk pemikiran mereka - Metakognitif


Berfikir tentang perlakuan dan sifat murid yang berkesan kecenderungan
Berfikir bagaimana mereka bekerjasama dengan orang lain untuk
menambah nilai pembelajaran mereka - rangkaian kolaboratif
Penyoalan reflektif ialah penggunaan soalan untuk melibatkan murid
bukan sahaja mengingat fakta tetapi juga mengetahui bagaimana untuk
membuat refleksi kritikal dan menerangkan penaakulan dengan baik.

Enam Titik Permulaan

Sekolah Pemikiran - Semak Kendiri


Soalan 1
Kajian tidak diperlukan apabila membuat perancangan implementasi
pendekatan sekolah pemikiran.
Jawapan: salah
Soalan 2
Adalah penting untuk mengenal pasti pasukan pemandu yang
bertanggungjawab dan beriniasatif untuk memajukan sekolah pemikiran
di sekolah tersebut.
Jawapan: Benar
Soalan 3
Adalah perlu untuk menilai impak hasil dari inisiatif sekolah pemikiran
secara berkala.
Jawapan: Benar
Sekolah Pemikiran - Bina Sekolah

Sekolah Pemikiran - Impak kepada komuniti


Perbezaan bagi komuniti
1. Budaya sekolah yang mengutamakan pembelajaran dan pemikiran
2. Sebuah sekolah yang dapat memimpin pembelajaran dalam komuniti
yang lebih luas
3. Sebuah sekolah canggih yang memacu ke hadapan dan menjadi contoh
amalan yang baik
Sekolah Pemikiran - Impak Kepada Guru
Perbezaan kepada guru dan kepimpinan sekolah
1. Meningkatkan kepakaran guru
2. Membangunkan pendekatan-pendekatan baharu
3. Meningkatkan jangkaan dan pencapaian
4. Menjadikan pengajaran lebih mencabar
5. Memperbaiki penyoalan
6. Meningkatkan perancangan yang berfokus kepada pemikiran
Sekolah Pemikiran - Impak Kepada Murid
Kesan Kepada Murid
1. Meningkatkan kebolehan dan keyakinan diri
2. Membangunkan murid yang berdikari
3. Meningkatkan pencapaian
4. Mewujudkan pemahaman yang lebih mendalam
5. Memperbaiki penyoalan
6. Menyemai kemahiran pembelajaran sepanjang hayat

Sekolah Pemikiran - Langkah Demi Langkah


Langkah Sekolah Pemikiran
1. Memutuskan tujuan strategik
- apakah perbezaan yang dimahukan
- apakah aspek dalam pembelajaran dan pemikiran berkesan
- apakah hasil yang dijangkakan
2. Menjalankan kajian
- melawat sekolah pemikiran yang lain
- mempertimbangkan beberapa alat pemikiran dan strategi
3. Membentuk reka bentuk transformasi
- Siapakah dalam kumpulan yang bertanggungjawab memandu inisiatif
- bagaimanakah kita memastikan keseluruhan sekolah menjayakannya
- bagaimanakah kita akan mengajar pemikiran
- alat pemikiran serta teknik yang manakah kita akan perkenalkan
- rentak dan skala masa
4. Menentukan kaedah penyampaian
- bagaimanakah alat serta teknik akan diperkenalkan dan diajar
- apakah pengajaran berterusan yang akan diperlukan
5. Mengekalkan inisiatif
- bagaimanakah kita menguruskan, pantau dan kekalkan inisiatif ini
- siapa?
6. Hasil
- adakah kita mencapai hasil yang disasarkan
- bagaimanakah kita mengukur kesannya
7. Semakan
- apakah perkembangan kita lakukan
- adakah kita memerlukan reka bentuk perubahan
- apakah langkah kita seterusnya
- adakah kita bersedia untuk penilaian
Sekolah Pemikiran - Titik Semak 2

Sekolah Pemikiran - Hasil


Hasil Sekolah Pemikiran

1. Tahap pembelajaran berdikari


2. Pencapaian akademik
3. Kemahiran literasi dan berkomunikasi
4. Motivasi untuk belajar dan berfikir
5. Tingkah laku dan sikap
6. Kehadiran dan penglibatan
7. Pengurusan bilik darjah dan kemudahan guru
Sekolah Pemikiran - Ciri Sekolah
Ciri Sekolah Pemikiran

1. Pendekatan pemikiran keseluruhan sekolah yang koheren


2. Dirancang secara sengaja
3. Bahasa pemikiran yang sama
4. Tersebar secara meluas
5. Sentiasa diperkukuhkan
6. Diserap ke dalam kurikulum
7. Penyesuaian dalam pembelajaran yang baharu
Sekolah Pemikiran - Sekolah Yang Berkesan
Sekolah Pemikiran Yang Berkesan

1. Pendekatan sekolah menyeluruh yang konsisten


2. Pengajaran yang nyata tentang pemikiran
3. Bahasa pemikiran yang sama
4. Kit peralatan yang dipersetujui yang merangkumi alat dan strategi
5. Diserap dalam keseluruhan kurikulum dan semangat sekolah

6. Dihubungkan dengan pembangunan profesional dan pengurusan prestasi


7. Mengandungi maklumat mengenai teori pemikiran dan pembelajaran
8. Sebahagian daripada pelan jangka panjang.
9. Berakar umbikan kajian ke atas otak.
Sekolah Pemikiaran - Pendapat

Sekolah Pemikiran - Pengenalan


Mengajar Untuk Pemikiran
Mewujudkan keadaan persekitaran sekolah dan bilik darjah yang
menggalakkan perkembangan pemikiran
Mengajar Bagi Pemikiran
Mengajar pelajar kemahiran dan strategi bagi berfikir secara terus
dan/atau melaksanakan program-program pemikiran.

Mengajar Tentang Pemikiran


Mengajar murid agar sedar tentang proses pemikiran mereka sendiri dan
orang lain agar dapat menggunakannya dalam realiti dan situasi
kehidupan sebenar.
Sekolah Pemikiran - Definisi
Semua ahli di dalam sekolah pemikiran berfikir secara reflektif, kritis dan
kreatif mengenai kerja mereka dan meluangkan masa untuk membentuk
kurikulum yang bermakna dan bertujuan dengan mengambil kira pelbagai
peluang pembelajaran.
Professor Emeritus Bob Burden
Universiti Exeter, England
Murid Abad Ke-21 - Penilaian Kendiri
1. Yang manakah antara sifat berikut tidak ditunjukkan oleh seorang murid
abad ke-21?
Jawapan: beroreintasikan peperiksaan

2. Yang manakah antara kenyataan berikut mungkin dibuat oleh seorang


guru yang menggalakkan murid berpemikiran
Jawapan: Duduk dalam kumpulan tiga orang dan bincangkan topik ini

3. Adakah kelas dalam gambar yang dipaparkan mewakili pembelajaran


abad ke-21?
Jawapan: Ya, kerana muridnya mengambil bahagian secara kreatif di
dalam kelas
Murid Abad Ke-21 - Imbas Kembali

Murid Berpemikiran

Murid Abad Ke-21 - Pandangan Negara


Kemahiran yang diperlukan oleh murid abad ke-21 dari sudut pandangan
Negara.
1. kepimpinan dan diplomasi
2. mengambil bahagian dalam pembinaan Negara
3. berfikiran inovatif
4. literasi kesihatan dan alam sekitar
5. memberi sumbangan kepada modal intelek Negara
6. Berfikiran kritis dan penyelesaian masalah
7. berada di barisan hadapan dalam penggunaan teknologi baru

Murid Abad Ke-21 - Pandangan Bakal Majikan


Kemahiran yang diperlukan oleh seorang murid abad ke-21 dari sudut
pandangan majikan
1. keupayaan untuk mengadaptasi situasi yang berbeza
2. kreatif dan inovatif
3. keupayaan untuk menyelesaikan masalah
4. keupayaan untuk berfikiran jauh dan merancang
5. celik TM

6. pemikiran kritis
7. bekerja dengan pasukan maya
8. bekerjaya dengan berbilang budaya
Murid Abad Ke-21 - Pandangan Ibu Bapa
Kemahiran yang perlu bagi seorang murid abad ke-21 daripada sudut
pandangan ibu bapa.

1. Nilai-nilai yang baik


2. Kemahiran social yang baik
3. Keupayaan untuk berinovasi
4. Inisiatif dan hala tuju kendiri
5. Berfikiran positif
6. Pencapaian dalam sukan dan pendidikan
7. Etika
8. Penyelesaian masalah
9. Kerohanian
10.
Kepimpinan dan tanggungjawab

Murid Abad Ke 21 - Pandangan Sekolah


Kemahiran yang diperlukan oleh murid abad ke-21 dari sudut pandangan
sebuah sekolah.

1. Kemahiran pengurusan masa


2. Penyelesaian masalah
3. Kemahiran mengintegrasikan TMK & Pembelajaran

4. Kemahiran berkomunikasi
5. Kesedaran terhadap persekitaran
6. Pemikiran kritis
7. Berinteraksi dengan kumpulan berbilang budaya
8. Keupayaan untuk berinovasi