2.

FORMAT KERTAS KERJA
1. Kertas kerja yang lengkap mengandungi maklumat berikut :1.1 1.2 Nama Projek Tujuan – sila nyatakan dengan ringkas tujuan kertas kerja ini dikemukakan seperti contoh untuk mendapatkan pertimbangan Dekan HEP & Alumni bagi kelulusan mengadakan kegiatan. Maklumat Aktiviti a) Pengenalan – Latarbelakang program yang hendak dijalankan. b) Objektif – Nyatakan dengan ringkas dan padat. c) Justifikasi mengadakan aktiviti d) Tarikh dan tempat – nyatakan dengan jelas dan spesifik e) Senarai Tetamu Terhormat & Perasmi (jika ada) f) Senarai penceramah (jika ada) – maklumat lengkap g) Jenis-jenis program – Nyatan jenis-jenis program yang terlibat dalam penganjuran aktiviti tersebut contohnya riadah, gotongroyong, ceramah dan sebagainya. h) Bilangan peserta – nyatakan dengan jelas termasuk Insitusi yang menyertai. Aturcara Program/Progam Cadangan/Pengisian Program – Nyatakan dengan jelas. Carta Struktur Organisasi Senarai nama Jawatankuasa Pelaksana Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Anggaran belanjawan – Nyatakan dengan jelas dan terperinci sumber pendapatan dan perbelanjaan dengan jumlah kos. Anggaran belanjawan hendaklah munasabah. Ulasan Penasihat – yang ditandatangani sendiri oleh Penasihat beserta cop jawatan. Surat sokongan agensi/korporat (jika ada) Penutup

1.3

1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

1.9 1.10 1.11

FORMAT PENYEDIAAN & PENULISAN KERTAS KERJA 1. Font jenis Arial, Tahoma atau Century Gothic
2. Saiz 12 3. Spacing 1.5 4. Margin 1” 5. Mempunyai nombor muka surat 6. “Align Justify” 7. Page set up : Bentuk Potrait 8. Maksimumkan muka surat 9. Kertas saiz A4 berwarna putih dan hanya satu bahagian muka digunakan 10. Muka depan tak perlu “fancy” 11. Hanya “simple binding”

12. Logo dibahagian kiri
13. Logo Persatuan bahagian kanan (jika ada)

14. Setiap tajuk dihitamkan “bold” dan ada nombor 15. Penggunaan perkataan Inggeris perlu “Italic”

CONTOH KERTAS KERJA DASAR

KELAB TAEKWANDO (ITF) KUKTEM KOLEJ UNIVERSITI KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI MALAYSIA KARUNG BERKUNCI 12, 25000 KUANTAN PAHANG DARUL MAKMUR

KERTAS KERJA : PROGRAM ’MARTIAL ART NIGHT’ TARIKH : 19 & 20 OGOS 2006 TEMPAT : ASTAKA, KOLEJ UNIVERSITI KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI MALAYSIA ANJURAN : KELAB TAEKWANDO (ITF) KUKTEM DENGAN KERJASAMA : PEJABAT HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI 1.0 TUJUAN

Kertas kerja ini dikemukakan untuk mendapatkan pertimbangan dan kelulusan Dekan HEP & Alumni bagi menjalankan aktiviti. 2.0 PENGENALAN Program ini adalah berdasarkan keprihatinan pihak mahasiswa terhadap perkara-perkara berikut : i. ii. Latar belakang program yang akan dijalankan. Menghuraikan kepentingannya jika perlu melibatkan pihak luar. iii. 3.0 OBJEKTIF i. hendak dicapai ii. Memberikan huraian objektif yang Nyatakan objektif / matlamat yang Nyatakan pihak yang akan bekerjasama (jika ada).

mantap dan jelas maksudnya serta tidak meleret-leret. iii. Ada hubungkait dengan matlamat program jika sekiranya bekerjasama dengan pihak luar. 4.0 JUSTIFIKASI Memberikan penjelasan mengenai keperluan untuk mengadakan program

5.0

TARIKH, HARI DAN TEMPAT PROGRAM Tarikh Hari Tempat Program : ..................................... : ..................................... : ............................................

(Nyatakan justifikasi jika ingin mengadakan program di luar kampus) 6.0 SENARAI TETAMU KEHORMAT DAN PERASMI PROGRAM Senaraikan nama TETAMU KEHORMAT dan nyatakan nama PERASMI (jika orangnya berbeza).

7.0

SENARAI PENCERAMAH Sila berikan maklumat lengkap mengenai setiap orang penceramah yang dicadangkan.

8.0

KUMPULAN SASARAN/ PESERTA 8.1 Nyatakan siapa peserta program (sama ada pelajar/ kakitangan/ masyarakat luar atau antarabangsa dan jumlahnya) 8.2 Sertakan maklumat lengkap peserta • • • • • • Nama No. Matrik Kursus Tahun Pengajian Alamat Tetap dan Alamat Semasa No. Telefon untuk dihubungi (jika berlaku kecemasan)

9.0

TENTATIF PROGRAM Sediakan cadangan tentatif program yang akan dilaksanakan dari awal hingga akhir program termasuk aturcara perasmian dan penutup. Nyatakan juga masa, tempat, nama penceramah dan tajuk ceramah.

10.

SENARAI AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA DAN SENARAI

TUGAS Sediakan senarai penuh nama Ahli Jawatankuasa beserta nombor matrik dan jawatan yang disandang serta peranan dan bidang tugasnya. Penasihat Program Pengarah Program Timbalan Pengarah Program Setiausaha Program Bendahari Program • Ahli-Ahli Jawatankuasa : - AJK Logistik - AJK Jamuan - AJK Publisiti - AJK Jemputan - AJK Protokol dan Sambutan - AJK Tajaan dan sumbangan - AJK Buku Cenderamata/Cenderamata - AJK Pengangkutan - AJK Perhubungan - AJK Kebajikan dan Keselamatan Bagi melicinkan aktiviti/projek, setiap AJK di atas perlu menyediakan perincian tugas dan melantik Ahli Jawatankuasa Kecil masingmasing. Semua jawatan dan AJK yang ditetapkan adalah kekal untuk digunakan bagi setiap urusan surat menyurat dan sijil penyertaan.

CARTA ORGANISASI AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA
Penasihat

Pengarah Program

Setiausaha

Bendahari

• • • • • • • • •

AJK Keselamatan & Disiplin AJK Kebajikan AJK Perasmian AJK Jamuan AJK Pengangkutan AJK Peralatan & Kelengkapan AJK Sambutan & Protokol AJK Jemputan AJK Motivasi

• • • • • • • • •

AJK Teknikal & Siaraya AJK Promosi & Publisiti AJK Pendaftaran AJK Keluarga Angkat AJK Kerohanian AJK Sukan & Rekreasi AJK Tugas-tugas Khas AJK Pengurusan Peserta AJK Dokumentasi

11.

IMPLIKASI KEWANGAN

Nyatakan secara terperinci dan logik anggaran pendapatan dan perbelanjaan program dan diperincikan mengikut butir-butir perbelanjaan. Nyatakan jumlah pembiayaan yang diperlukan. Di bawah adalah contoh anggaran perbelanjaan : 11.1 Pendapatan RM 1. Yuran peserta (jika ada) 2. Peruntukan Pejabat Hal Ehwal Pelajar & Alumni 3. Sumbangan Luar (Penaja - jika ada) 4. Sumbangan Kelab/Persatuan 5. Lain-lain (jika ada) JUMLAH PENDAPATAN (A) 11.2 Perbelanjaan 1. Pentadbiran - Percetakan ( Buku Cenderamata, Sijil, Kad Jemputan dan dll.) 0000.00 - Pentadbiran Urusetia 0000.00 - Banner/Bunting 0000.00 2. Logistik - Penginapan 0000.00 - Bayaran Penceramah 0000.00 3. Jamuan - VIP - AJK - Peserta 0000.00 0000.00 0000.00 0000.00 0000.00 0000.00 0000.00 0000.00 0000.00

Permohonan Peruntukan Universiti 1. Cenderamata - Cenderamata perasmi - Cenderamata penceramah - Cenderamata ahli panel JUMLAH PERBELANJAAN JUMLAH KESELURUHAN (B) (A) – (B) 0000.00 0000.00

KEPERLUAN PERALATAN - (senaraikan lain-lain keperluan - jika ada) 12. ULASAN PENASIHAT 13. SURAT SOKONGAN DARI AGENSI KORPORAT (JIKA ADA)

14. PENUTUP (Nyatakan ucapan terima kasih dan memohon untuk pertimbangan serta kelulusan)

Disediakan oleh :

Pengarah Program Kelab Taekwando Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia .............................................

Disokong oleh :

Penasihat Kelab Taekwando Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia .............................................

Disemak oleh :

YDP Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia .............................................

Permohonan diluluskan oleh :

Dekan Pejabat Hal Ehwal Pelajar & Alumni Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia ............................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful