Anda di halaman 1dari 3

Biblioterapi

Biblioterapi penggunaan buku-buku untuk menolong menyelesaikan masalah


-Sebagai teknik untuk menstruktur interaksi antara kaunselor dengan klien berasaskan
perkongsian pembacaan
Konsep Asas Biblioterapi

Membaca untuk rawatan

Contoh: kanak-kanak yang bersedih/sunyi akan rasa kurang sedih/sunyi apabila membaca
atau dibacakan cerita mengenai kanak-kanak lain yang sebaya dengannya mengenai
kematian kedua orang tuanya.
Pelaksanaan Biblioterapi

Aktiviti membaca

Aktiviti perbincangan/bermain

Aktiviti melukis(gangguan mental)

Diintegrasikan dengan terapi bercerita

Kepentingan Biblioterapi

Memupuk konsep kendiri

Melegakan tekanan emosi

Membantu individu berbincang dengan senang hati

Menolong individu merancang tindakan konstruktif (masalah yang dihadapinya)

Pelaksanaan Biblioterapi

Individu atau kumpulan

Aktiviti pengenalan

Masa untuk pembacaan bahan yang berkaitan

Refleksi dan penilaian

Tindakan susulan

Penutup

INVENTORI PSIKOLOGI
DEFINISI
Cronback (1979):

Satu prosedur sistematik untuk memerhati tingkah laku manusia dan menerangkannya
dengan bantuan skala numerikal atau sistem kategori

Anastasi (1988)

Pengukuran sampel tingkah laku yang objektif dan standard

Brown (1976)

Satu prosedur sistematik untuk mengukur sesuatu sampel tingkah laku

KESIMPULAN DEFINISI
Inventori Psikologi adalah alat pengukuran iaitu pemerihalan data menggunakan sistem
nombor kepada objek atau peristiwa yang melibatkan penggunaan prosedur tertentu dan
peraturan-peraturan yangk khusus untuk memberikan nilai numerikal kepada pencapaian
individu
TUJUAN INVENTORI PSIKOLOGI
Zunker (1981)

Sebagai alat untuk mendapatkan data-data yang jelas mengenai klien

Antara aspek yang dapat diukur adalah minat, nilai, personaliti dan pencapaian

Bremmer dan Shortrom (1982)

Mengkaji dan mendiagnosis ciri-ciri serta masalah-masalah personaliti, bertujuan

memberi kita maklumat-maklumat penting tentang dirinya


Shertzer dan Stone (1971)
Maklum balas daripada inventori dapat memberikan maklumat yang tepat dan
konsisten mengenai kebolehan, sikap, minat dan ciri-ciri personel setiap pelajar,
bertujuan untuk membantu pelajar mempertingkatkan pengetahuan serta
kefahaman mengenai diri mereka
KESIMPULAN

Bagi tujuan deskriptif atau keperihalan untuk memberi maklumat dan keterangan

mengenai diri individu iaitu kekuatan dan kelemahan diri atau potensi diri

Bertujuan membuat pemilihan (selection),

penempatan (placement), penilaian (evaluation), pangkatan (ranking), diagnosis dan


menentukan kemahiran (proficiency) seseorang individu
JENIS - JENIS
1.

INVENTORI MINAT KERJAYA

Untuk mengenalpasti potensi individu dari sudut minat

Contoh inventori:
Vocational Preference Inventory (VPI)
2.

INVENTORI NILAI PEKERJAAN

Untuk menerangkan nilai individu yang berkaitan dengan pekerjaan

Contoh inventori:
Inventori Nilai Pekerjaan Sidek (INPS)
3.

INVENTORI PERSONALITI

Untuk melihat trait-trait personaliti yang wujud dalam diri individu

Contoh inventori:
Inventori Personaliti Sidek (IPS)
KESIMPULAN
Semua jenis Inventori Psikologi bertujuan:

Mengenalpasti potensi individu


Dapat membimbing pelajar ke arah matlamat yang benar-benar sesuai dengan
minat, nilai, jenis personaliti dan kebolehan

Sebagai alat motivasi


a) Individu yang mempunyai data diri yang jelas hasil dari dapatan inventori akan
mempunyai arah dan matlamat yang jelas dan akan lebih bermotivasi untuk
mencapainya .
Sebagai alat mengenalpasti mendiagnosis masalah dan kecelaruan personaliti

Individu dapat dibantu oleh kaunselor dengan menggunakan pendekatan yang


sesuai dengan pemasalahan klien