Anda di halaman 1dari 1764

Az alapfok mvszetoktats kvetelmnyei s tantervi programja

I. Rsz
LTALNOS RENDELKEZSEK
A kvetelmny s tantervi program szerepe a mvszetoktats tartalmi szablyozsban

1. A kzoktatsrl szl, tbbszr mdostott 1993. vi LXXIX. trvny (a tovbbiakban: kzoktatsrl szl trvny) 10. (3)
bekezdse kimondja, hogy a gyermeknek, tanulnak joga, hogy adottsgainak, kpessgeinek, rdekldsnek megfelel
nevelsben s oktatsban rszesljn, kpessgeihez mrten tovbb tanuljon, valamint tehetsgnek felismerse s fejlesztse
rdekben alapfok mvszetoktatsban vegyen rszt. Az alapfok mvszetoktats a mvszi kifejezkszsget alapozza meg,
elsegti a szakmai orientcit, valamint a szakirny tovbbtanulsra trtn felkszlst. A mvszetoktats fontos szerepet tlt
be a nemzeti hagyomnyok polsban, a nemzeti rtkek megrzsben, a klnbz kultrk irnti nyitottsg kialaktsban, a
kortrs mvszet rt befogadsban.
2. Az alapfok mvszetoktats kvetelmnye s tantervi programja a mvszetikulturlis mveltsg azon elemeit, tovbbpthet
alapjait tartalmazza, amelyeket ezekben az intzmnyekben elsajtthat minden tanul. A kvetelmnyek s tantervi programok
tartalmazzk azokat a kvetelmnyszinteket s feltteleket, amelyet minden alapfok mvszetoktatsi intzmnynek teljestenie,
biztostania kell.
3. A kvetelmny s tantervi program a tartalmi szablyozst gy valstja meg, hogy az egysges alapra az iskolk, a pedaggusok,
a tanulk sokfle, differencilt tevkenysge plhessen.
Lehetsget ad az iskolafenntartk, a szlk, a tanulk rdekeinek, a pedaggusok szakmai trekvseinek rvnyestsre,
valamint az adott krlmnyek, felttelek figyelembevtelre. Lehetv teszi, hogy az iskolk s a tanulk a tananyag
feldolgozshoz, elmlytshez s kiegsztshez, a kvetelmnyek teljestshez, sajtos szksgleteik, ignyeik kielgtshez
megfelel idvel rendelkezzenek. E clok rdekben a tantervi program s raterve az egysges kvetelmnyeket gy llaptja
meg, hogy azok teljestshez tlagos felttelek mellett a jogszablyokban meghatrozott kpzsi id keretben lehetsg
nyljon kiegszt tartalmak s kvetelmnyek meghatrozsra is.
4. A kvetelmny s tantervi program lehetv teszi klnbz tanknyvek, segdletek s taneszkzk alkalmazst, illetve az iskolai
pedaggiai programok, ezen bell a helyi tantervek kidolgozst, melyeket a tartalmi szablyozs elengedhetetlen rszeiknt kezel.
Alapelvek, clok
1. Az alapfok mvszetoktatsi intzmny a zenemvszet, tncmvszet, kpz s iparmvszet, valamint a sznmvszet s
bbmvszet terletei irnt rdekld tanulk szmra biztostja kszsgeik, kpessgeik fejlesztst, alkot s nkifejez
kpessgeik kibontakoztatst, tehetsgk gondozst. Az alapfok mvszetoktats kvetelmnye s tantervi programja (a
tovbbiakban: kvetelmny s tantervi program) a specilis mvszeti kszsgek s ismeretek fejlesztst kpez tartalmakat s
tudsszintet meghatroz alapdokumentum. A kvetelmny s tantervi program segtsget nyjt ahhoz, hogy az alapfok
mvszetoktats valamennyi hazai intzmnyben az alapvet nevelsi s oktatsi tartalmak egysgesen s arnyosan
rvnyesljenek.
2. A kvetelmny s tantervi program hatrozza meg azokat a ktelez s alapvet tartalmakat, amelyek adott mvszeti gon bell
az alapfok mvszetoktatsi intzmnyek kztti tjrhatsgot biztostjk. Az egysgestst szolgl kzs alapra pthetik az
alapfok mvszetoktatsi intzmnyek pedaggiai programjukat, azon bell helyi tantervket, melyet a helyi ignyek s clok
figyelembevtelvel fogalmazhatnak meg.
3. Az alapfok mvszetoktats olyan fejlesztpedaggit kpvisel, amelyben a hangsly a kvetelmnyek teljestsvel trtn
kpessg s szemlyisgfejlesztsen van.
A tantervi szablyozs rugalmassga rvn hozzjrul az integrlt oktatsnevels megvalstshoz, az eszttikaimvszeti
tudatossg s kifejezkszsg kompetenciaterlet fejlesztshez.
A tananyag a klnbz mvszeti terletek azon alapvet tartalmait foglalja magba, amelyek elengedhetetlenl szksgesek a
zene, a tnc, a kpz s iparmvszeti, valamint a szn s bbmvszeti mveltsg megalapozshoz, a klnbz
kompetencik fejlesztshez.
A tananyag eszkz a tanulk rtelmi, rzelmi s kifejezkpessgeinek fejlesztsben. A mvszetoktats a kszsg s
kpessgfejlesztst, az ismeretgazdagtst a szemlyisgformls eszkzeknt kezeli, kvetelmnyeit a gyermek letkori fejldsi
jellemzihez igaztja.

4. A mvszetoktats tantervi programja az egyes mvszeti terletek kvetelmnyeire, a mvszeti gak sajtos nevelsi s
oktatstrtneti rtkeire, a mvszeti nevels tapasztalataira, a mvszetpedaggiai s mvszetpszicholgiai kutatsok
eredmnyeire, a magyar mvszeti nevels nemzetkzileg is elismert gyakorlatra pl.
Az alapfok mvszeti nevels szerepe a tanulk szemlyisgfejlesztsben
1. Az alapfok mvszeti oktatsnevels a teljes emberr vlst (az rtelmi s rzelmi nevels kztti sszhangot), a
kzssgformlst, a szociokulturlis htrnyok cskkentst, a kulcskompetencik fejlesztst, a vilg komplex befogadst, az
nkifejezst s rmet jelent alkots lehetsgt, a tehetsggondozst segti el.
A klnbz mvszeti terletekkel sszefgg gyakorlati tevkenysgek, kreatv feladatok ltal az ismeretek lmnyszerv, a
tanulk sajtjaiv vlnak, segtik a mlyebb megismerst, s fejlesztik a kreativitst. A mvszetekkel val foglalkozs hozzjrul az
szlels rzkenysgnek, a kifejezs rnyaltsgnak fejlesztshez.
2. A mvszeti tevkenysg magban hordozza a szemlyisgformls specifikus lehetsgt. A mvszeti nevels biztostja a
tanuls szemlyes tapasztalati mdjt. A tanulk lmnyszer tapasztalatokon keresztl ismerhetik meg a mvszeti stlusok s
irnyzatok soksznsgt, valamint azokat a kifejezsi formkat, amelyek a zenemvszetben, tncmvszetben, kpz s
iparmvszetben, valamint a szn s bbmvszetben tvzdnek.
3. Az alapfok mvszeti nevels feltrja a mvszet megrkt, trkt szerept, megrteti, hogy az alkots az egyik
legrtkesebb emberi alapkpessg.
4. A mvszeti nevels megalapozza a tanul eszttikai szemllett, kommunikcis kpessgt, az alkotmunka irnti ignyt. A
rendszeresen tlt pozitv lmnyek alaktjk ki azokat az emberi tulajdonsgokat, magatartsi szoksokat, melyek a mvszetek
terletn az eredmnyessg sszetevi.
5. A mvszeti nevels az alkot tpus tevkenysgek megismertetse ltal jrul hozz az akarati, az alkotalakt
cselekvkpessg fejlesztshez.
6. A nemzeti, etnikai kisebbsghez tartozt segti abban, hogy megtallja, megrizze s fejlessze identitst, vllalja nmagt,
megmutassa a kisebbsg rtkeit, erstse a kzssghez val ktdst.
Az alapfok mvszetoktats kvetelmnye s tantervi programja tartalmi szablyozsnak rtelmezse
A kvetelmny s a tantervi program
A kvetelmny s a tantervi program a pedaggiai programokon bell a helyi tantervek s a tantrgyi programok kidolgozsnak
alapdokumentuma.
A kvetelmny s a tantervi program mvszeti ganknt hatrozza meg a neveloktat munka ktelez kzs cljait, tartalmazza
a neveloktat munka alapjul szolgl, az egyes tartalmi szakaszokban teljestend fejlesztsi feladatokat.
Fejlesztsi feladat
A fejlesztsi feladatok meghatrozzk a tanulk kpessgfejlesztsnek klnbz terleteit, melyek kijellik, hogy mely
kulcskompetencik fejlesztse kvnatos, a mvszeti oktats folyamata sorn. A pedaggiai folyamat klnbz aspektusaira
helyezik a hangslyt, figyelembe vve az letkori sajtossgokat, a tananyag felptst s az egyes vfolyamok kvetelmnyeit.
Helyi tanterv
Az a tanterv, melyet egy iskola pedaggiai programjban kitztt cljainak, alapelveinek megfelelen kivlaszt, vagy sszellt.
A kzoktatsrl szl trvny 8/B. nak (5) bekezdsben foglaltak alapjn az alapfok mvszetoktatsi intzmnyekben foly
nevel s oktat munka, illetve a helyi tanterv az oktatsrt felels miniszter ltal mvszeti ganknt kiadott Alapfok
mvszetoktats kvetelmnyei s tantervi programjra pl.
A kzoktatsrl szl trvny 45.nak (3) bekezdse alapjn az alapfok mvszetoktatsi intzmny a helyi tantervt az
Alapfok mvszetoktats kvetelmnyei s tantervi programja alapjn kszti el, vagy az ily mdon ksztett tantervek kzl
vlaszt, s azt pti be helyi tantervknt pedaggiai programjba. A helyi tanterv sszelltsnl lehetsg van a helyi sajtossgok
figyelembe vtelvel trtn tantervfejlesztsre.
Kvetelmnyek
A tanuli teljestmny s tovbbhalads rtkelsnek alapjul szolgl kritriumrendszer.
A kvetelmny s tantervi program a nlklzhetetlen ismeretek megrtsre, feldolgozsra, rendszerezsre, kell elsajttsra,
s ezzel prhuzamosan azok alkalmazsra helyezi a hangslyt. Mindezzel a tanulknak az ismeretek eredmnyes alkalmazst

lehetv tev jrtassgait, kszsgeit, a tevkenysgek szles krben rvnyesthet kpessgeit, azok fejldst, fejlesztst
kvnja megalapozni gy, hogy az letkori sajtossgoknak megfelelen, egymsra plen hatrozza meg az vfolyamok vgn
elvrhat kvetelmnyszinteket.
Kompetencik
A mvszetoktats sorn kialaktand, megerstend s fejlesztend ismeretek, kpessgek, attitdk rendszernek
leglnyegesebb, alapvet elemei, amelyre a fejlesztsi clok irnyulnak.
Tananyag
Az oktats s a tanuls kivlasztott, klnbz mdon (spirlis, lineris, koncentrikus, egyb) elrendezett ismeretanyaga. A
tananyag komplex rendszert alkot, amely tbb szempontbl is csoportosthat, s amelyben dominns szerepet kap az
ismeretanyag gyakorlati alkalmazsa.
A kompetencia alap tananyag egy adott oktatsi program rsze, amely modulris felpts is lehet, tanul s
tevkenysgkzpont, differencilt mdszerek alkalmazsra pl, egyni fejlesztsre is alkalmas eszkzrendszer. Homogn s
heterogn csoportokban a tanulk szemlyes, kognitv, szocilis s specilis kompetenciit fejleszti.
Tanszak
Az oktatsszervezshez kapcsold fogalom. A mvszeti gon bell vlasztott szakirny.
Tantrgy
A mvszeti g szakirnyn bell vlasztott tantervi program
raterv
A jogszablyokba foglalt tanulsi id pedaggiai cloknak megfelel felosztsa tantrgyak s vfolyamok szerint. Az ratervben
hagyomnyosan heti raszm szerepel. A helyi tanterv az ves rakeretet megtartva didaktikailag indokolt esetben ms raszm
felbontst is alkalmazhat.
Tantervi program
Az oktats tartalmnak, kivlasztsnak, elrendezsnek, feldolgozsnak koncepcija. Funkcija az oktatsi folyamat
tervszersgnek megalapozsa, az oktats alapvet tartalmi egysgeinek meghatrozsa.
Tantervi tananyagtartalom
A tantervi tananyagtartalomnak ltalban kt szintje van. Az els szinten tallhatjuk azt a tantervi tartalmat, amely rszletes
felsorols formjban megadja az adott terlet, tantrgy legfontosabb tmit, tmakreit, fogalmait, szemlyeit, mveit. A msodik
szinten tallhatjuk azokat a tartalmakat, amelyek tbb tma egyttest, csompontjait jelentik, sszefggsekre, kulcsfogalmakra
helyezik a hangslyt, a kultrakzvetts szempontjbl relevnsak.
Taneszkz
Oktatsi eszkz, segdeszkz, tantsi s szemlltet eszkz. Az oktats folyamatban felhasznlhat, az oktats cljainak elrst
elsegt trgy. A taneszkzk lehetnek hangszerek, hromdimenzis (tanri demonstrcis eszkzk, tanuli munkaeszkzk),
nyomtatott (tanri s tanuli segdletek), oktatstechnikai taneszkzk (anyagok s egyb eszkzk).
Vizsgakvetelmnyek
Az egyes tanuli teljestmnyek s a jogszablyban rgztett normk sszehasonltsra alkalmas kritriumrendszer az oktatsi
rendszer szakaszainak hatrain. Az alapfok mvszetoktatsi intzmnyeket rinten a jogszablyban rgztett a mvszeti
alapvizsga s zrvizsga kvetelmnye. E vizsgakvetelmnyek az Alapfok mvszetoktats kvetelmnyei s tantervi
programjra plnek.

Az alapfok mvszetoktats kvetelmny s tantervi program alkalmazsnak, s a programfejleszts gyakorlatnak


fogalmai

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Oktatsi program, (pedaggiai rendszer) a helyi tantervben


A tantstanuls megtervezstmegszervezst segt, dokumentumok, szakmai eszkzk rendszere. A pedaggiai rendszer
jellegzetes komponensei a kvetkezk.
Tantervi program: tartalmazza a tantrgy tantsnak cljait, fejlesztsi feladatait, a kvetelmnyeket tmkhoz, vfolyamokhoz vagy
hosszabb ciklusokhoz rendelve, az rtkels elveit, tovbb kijelli s az idben elrendezi a tananyagot.
Pedaggiai koncepci, mely sszefoglalja, elmletileg is megalapozza azokat a pedaggiai elveket, amelyeken a program alapul.
Modullersok: rszletes lerst adnak egyegy tma feldolgozsnak menetrl, mindenekeltt a tanuli tevkenysgekrl s az
ajnlott eszkzkrl.
Eszkzi elemek, amelyek lehetv teszik a tervezett tevkenysgek megvalstst:
(a) informcihordozk: tanknyvek, kottk, szvegek, kpek, filmek, hanghordozk, makettek, digitlis adathordozk stb.,
(b) feladathordozk: munkafzetek, feladatlapok stb.,
(c) a kett kombincii: szoftverek stb.
(d) Minden olyan tovbbi eszkz, mely a feladat megoldst, a tevkenysg vgzst lehetv teszi. (Pl.: hangszerek, egyb
felszerelsek.)
rtkelsi eszkzk, amelyek elsegtik a tanuli teljestmnyek javtst, nvelst, amelyek a tanul egyni fejldst szolgljk.
Tovbbkpzsi programok, melyek sorn felksztik a pedaggusokat a program alkalmazsra s tovbbfejlesztsre.
Tmogats: tancsads s programkarbantarts kls szakrt s az iskolavezets rszrl.
A szhasznlatot differenciltabb tehetjk, ha oktatsi programnak az (1), (2), (3) s (4) pontban felsorolt komponenseket
nevezzk, programcsomagrl akkor beszlnk, ha ezek kiegszlnek az (5) ponttal. A pedaggiai rendszer pedig a (6) s (7)
pontokat is tartalmazza.

A programfejleszts szintjei
1. A modulok szintje: a program elemi egysge a modul, azaz a tantsi (tanulsi) egysg, a pedaggiailag feldolgozott tma.
Itt alapveten kt feladat van: a tmk azonostsa (azaz a tananyag kivlasztsa) s a tmk tantsnak megtervezse. Egy
modul tbb variciban kszl el aszerint, hogy fiatalabb vagy idsebb tanulknak sznjuk.
2. Az adatbzis szintje: a modulokhoz eszkzi elemeket kell kidolgozni: feladatokat, szemlltet s informatv anyagokat. Ezek
azonban professzionlis fejleszts esetn nem ktdhetnek kizrlagosan egyetlen modulhoz, kln adatbzisba szervezdnek,
amely httrknt szolgl a legklnbzbb modulok szmra.
3. A rendszerek szintje: a modulok sorrendje s egymsra plse termszetesen az esetek tbbsgben nem lehet vletlenszer. A
programoknak bejrsi utakat kell knlni (lehetleg tbbes szmban) a kidolgozott modulokhoz. Bizonyos eszkzi elemek szorosan
ktdnek ezekhez a bejrsi utakhoz. Ilyenek a tanknyvek, az rtkelsi eszkzk, a tovbbkpzsi programok, tovbb a tantervi
programok.

II. Rsz
ZENEMVSZETI G
A) KLASSZIKUS ZENE
I. Fejezet
AZ ALAPFOK ZENEOKTATS CLRENDSZERE S FUNKCII
Az alapfok mvszetoktats kvetelmnye s tantervi programja keretben foly zenei nevels alkalmat ad az rdekld s fogkony tanulk
kpessgeinek fejlesztsre, biztostja a klnbz szakterleteken val jrtassgok megszerzst s gyakorlst.
A kpzs figyelembe veszi az letkori sajtossgokat, a tanulk rdekldsre, tehetsgre ptve alaktja kszsgeiket s gyaraptja ismereteiket.
Lehetsget ad az egyetemes kultra, az eurpai mveltsg, a nemzeti, npi hagyomnyok, rtkek tadsra, az rtkmegrzs forminak
kialaktsra.
A program lehetsget nyjt az eszttikai rzkenysg nyitottsg, ignyessg, fogkonysg alaktsa mellett a zene megszlaltatshoz
szksges hangszeres s nektechnikai kszsgek megszerzsre, a zenei ismeretek tadsra s minden zenei tevkenysg tudatostsra, az
nll ismeretszerzs kpessgre, a hagyomnyos s az j tpus kultrakzvett eszkzk alkalmazsval.
A zeneoktats a klnbz zenei mfaj sajtossgait, a mvszi megjelents mdjait ismerteti meg a tanulkkal, mikzben clja az is, hogy az
nkifejezs eszkztrnak gazdagtsval a zene alkalmazsra, befogadsra ksztsen fel. Kiemelten fejleszti a kzssggel val
egyttmkds kpessgt, az rzelmi s trsas intelligencit.
A KPZS STRUKTRJA
Tanszakok s tantrgyak
Fafvs tanszak tantrgyai: furulya, fuvola, oboa, klarint, szaxofon, fagott
Rzfvs tanszak tantrgyai: trombita, krt, harsonatenorkrtbaritonkrt, tuba
Akkordikus tanszak tantrgyai: cimbalom, harmonika, hrfa, gitr, t
Billentys tanszak tantrgyai: zongora, csembal, orgona
Vons tanszak tantrgyai: heged, brcsa, gordonka, nagybg
Voklis tanszak tantrgya: magnnek
Zeneismeret tanszak tantrgyai: szolfzs ktelez, szolfzs, zeneismeret, zenetrtnetzeneirodalom, zeneelmlet, egyhzzene, improvizci,
Kamarazene tanszak tantrgyai: kamarazene, zenekar, krus
Hangszeres s voklis tanszakok egyni kpzs
A TAGOZAT
Ftrgy: hangszeres tantrgyak s magnnek
Ktelez tantrgy: szolfzs*
Ktelezen vlaszthat tantrgyak: szolfzs, zeneelmlet, zenetrtnetzeneirodalom, zeneismeret, kamarazene, zenekar, krus.
Vlaszthat tantrgyak: szolfzs, zeneelmlet, zenetrtnetzeneirodalom, egyhzzene, improvizci, zeneismeret, msodik hangszer,
kamarazene, zenekar, krus, valamint a npzene, jazzzene, elektroakusztikuszene tantervi programjainak tantrgyai
Korrepetci (zongoraksret): a hangszeres (kivve csembal, zongora, orgona, harmonika, gitr, hrfa tantrgyak) s a voklis tanszakok
tantrgyaihoz szorosan kapcsold ktelez kiegszt foglalkozs.
*Ha a tanul teljestette a ktelez tantrgy kvetelmnyeit ( szolfzs alapfok 4. vfolyam) helyette a ktelezen vlaszthat trgyak kzl egy
tantrgy felvtele ktelez.
ratervek
Az A tagozatos ratervek magukba foglaljk az elkpz, az alapfok s a tovbbkpz vfolyamokat. Az els (zrjelben lev) szmjegy az
elkpz, a msodik szmjegy az alapfok, a harmadik szmjegy a tovbbkpz vfolyamainak szmt jelenti. Az elkpz vfolyamokat nem
ktelez elvgezni.

raterv 1
vfolyamok
Tantrgy
Ftrgy
Ktelez
tantantrgy

Elkpz

Alapfok

Tovbbkpz

(1)
(2)

(2)
(2)

1
2

2
2

3
2

4
2

(2)

(2)

Ktelezen
vlaszthat
tantantrgy

5
2

6
2

7
2

8
2

9
2

10
2

Vlaszthat
tantantrgy

(02)

(02)

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

sszes ra:

(46)

(46)

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

A kpzs vfolyamainak szmai


(2)+6+4 vfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarint, szaxofon, fagott, trombita, krt, harsonatenorkrtbaritonkrt, tuba, cimbalom, harmonika, hrfa,
gitr, t, zongora, heged, gordonka,
raterv 2
vfolyamok
Tantrgy
Ftrgy
Ktelez tantrgy
Ktelezen vlaszthat tantrgy
Vlaszthat tantrgy
sszes ra:

Elkpz

Alapfok

Tovbbkpz

(1)
(2)

1
2

2
2

3
2

4
2

(2)

(02)
(46)

02
46

02
46

02
46

02
46

5
2

6
2

7
2

8
2

02
46

02
46

02
46

02
46

A kpzs vfolyamainak szmai


(1)+ 4+4 vfolyam: brcsa, nagybg, csembal, orgona
raterv 3

Tantrgy
Ftrgy
Ktelez tantrgy
Ktelezen vlaszthat tantrgy
Vlaszthat tantrgy
sszes ra:

vfolyamok
Alapfok

Elkpz
(1)
(2)

1
2

2
2

3
2

4
2

(2)

(02)
(46)

02
46

02
46

02
46

02
46

5
2

6
2

02
46

02
46

A kpzs vfolyamainak szmai


(1)+6 vfolyam: magnnek
A tanszak ktelezen elrt tantrgyai s azok raszmai figyelembevtele mellett a tanul ms zenei mfajok (npzene, jazzzene,
elektroakusztikuszene) valamint ms mvszeti g (kpz s iparmvszeti, tncmvszeti, szn s bbmvszeti g) kpzsbe is
bekapcsoldhat, illetve azok kzpontilag meghatrozott tantsi rin rszt vehet.

A tantsi rk idtartama
Ftrgy: A tagozaton 2x30 perc (egyni)
Ktelez tantrgy: A tagozaton a 4. vfolyam vgig 2x45 perc (csoportos)
Ktelezen vlaszthat tantrgy: 510. vfolyamig
Csoportos foglalkozs: 2x45 perc
(zenekar, krus: minimum 9 f; kamarazene, 28 f)
Vlaszthat tantrgy: Az elkpz 1. vfolyamtl a kpzs teljes idejben 1 vagy 2 tantrgy.
Egyni foglalkozs: minimum 1x30 perc
Csoportos foglalkozs: minimum 1x45 perc
(zenekar, krus: minimum 9 f; kamarazene, improvizci: 28 f)
Korrepetci ideje:
Hangszeres tanszakok: (minimum)
Ek.1.2. s 1.vfolyam 5 perc
23. vfolyam 10 perc
4. vfolyamtl 15 perc
Voklis tanszak: A teljes kpzsi idben 20 perc

B TAGOZAT
Ftrgy: hangszeres s voklis tanszakok alapfok 2. vfolyamtl javasolt.
Ktelez tantrgy: szolfzs
Ktelezen vlaszthat tantrgy: zongora (kivve a zongora, orgona, csembalo ftrgyak esetben) a 3. vfolyamtl
Vlaszthat tantrgyak: zeneelmlet, zenetrtnetzeneirodalom, egyhzzene, improvizci, zeneismeret, msodik hangszer, kamarazene,
zenekar, krus, valamint a npzene, jazzzene, elektroakusztikuszene tantervi programjainak tantrgyai
Korrepetci (zongoraksret): a hangszeres (kivve csembal, zongora, orgona, harmonika, gitr, hrfa tantrgyak) s a voklis tanszakok
tantrgyaihoz szorosan kapcsold ktelez kiegszt foglalkozs.
ratervek
Az B tagozatos vfolyamok ratervei magukba foglaljk az elkpz, az alapfok s a tovbbkpz vfolyamokat. A zrjelbe tett vfolyamok az
A tagozaton vgzett eltanulmnyokat jelentik. Az elkpz vfolyamokat nem ktelez elvgezni.
raterv 1
vfolyamok
Tantrgy
Ftrgy
Ktelez
tantantrgy
Ktelezen
vlaszthat
tantantrgy
Vlaszthat
tantantrgy
sszes ra:

Elkpz
(1)
(2)

Alapfok

Tovbbkpz
8
9

(1)

(2)

(2)

(2)

01

01

01

01

01

01

01

01

10

(2)

(2)

(2)

02

12

12

12

12

12

12

12

12

(46)

(46)

(46)

46

46

46

46

46

46

46

46

46

A kpzs vfolyamainak szma


(2+1)+5+4 vfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarint, fagott szaxofon, trombita, krt, harsonatenorkrtbaritonkrt, tuba, t, hrfa, gitr, cimbalom,
harmonika, zongora, heged, gordonka

raterv 2
vfolyamok
Tantrgy
Ftrgy
Ktelez tantrgy
Ktelezen vlaszthat tantrgy
Vlaszthat tantrgy
sszes ra:

Elkpz

Alapfok

Tovbbkpz

(1)
(2)

(1)
(2)

2
2

3
2

4
2

5
2

6
2

7
2

8
2

(2)

(2)

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

(02)
(46)

(02)
(46)

12
46

12
46

12
46

12
46

12
46

12
46

12
46

A kpzs vfolyamainak szma


(1+1)+3+4 vfolyam: brcsa, nagybg, orgona, csembal,
raterv 3

Tantrgy
Ftrgy
Ktelez tantrgy
Ktelezen vlaszthat tantrgy
Vlaszthat tantrgy
sszes ra:
A kpzs vfolyamainak szma
(1+1)+5 vfolyam: magnnek

A tantsi rk idtartama
Ftrgy: B tagozaton 2x45 perc (egyni)
Ktelez tantrgy: 2x45 perc (csoportos)
Ktelezen vlaszthat tantrgy:
Egyni foglalkozs: minimum 1x30 perc
Vlaszthat tantrgy: 1 vagy 2 foglalkozs
Egyni foglalkozs: minimum 1x30 perc
Csoportos foglalkozs: minimum 1x45 perc
Korrepetci ideje:
Hangszeres tanszakok:
2. vfolyam 15 perc
34. vfolyam 20 perc
5. vfolyamtl 25 perc
Voklis tanszak:
A teljes kpzsi idben minimum 30 perc

vfolyamok
Alapfok

Elkpz
(1)
(2)

(1)
(2)

2
2

3
2

4
2

5
2

6
2

(2)

(2)

2
1

2
1

2
1

2
1

(02)
(46)

(02)
(46)

02
46

12
46

12
46

12
46

12
46

Zeneismeret s kamarazene tanszakok csoportos kpzs


A TAGOZAT
Ftrgy: szolfzs, zenetrtnetzeneirodalom, zeneelmlet, kamarazene
Ktelez tantrgy: szolfzs s zeneelmlet ftrgynl zongora; zenetrtnetzeneirodalom s kamarazene ftrgynl zongora vagy az elzleg
tanult hangszeres trgy.
Vlaszthat tantrgy: msodik hangszer, kamarazene, zenekar, krus, szolfzs, zenetrtnetzeneirodalom, zeneelmlet, zeneismeret,
improvizci valamint npzene, jazzzene, elektroakusztikuszene tantervi programjainak tantrgyai
raterv 1
vfolyamok
Tantrgy
Ftrgy
Ktelez tantrgy
Vlaszthat
tantrgy
sszes ra:

Elkpz
(1)
(2)

(2)
(2)

Alapfok

Tovbbkpz

1
2

2
2

3
2

4
2

5
2

6
2

7
2

8
2

9
2

10
2

(12)

(12)

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

(24)

(24)

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

A kpzs vfolyamainak szma


(2)+6+4 vfolyam: szolfzs
Az els (zrjelben lev) szmjegy az elkpz, a msodik szmjegy az alapfok, a harmadik szmjegy a tovbbkpz vfolyamainak szmt
jelenti. Az elkpz vfolyamokat nem ktelez elvgezni.
raterv 2
vfolyamok
Tantrgy

Alapfok

Tovbbkpz

1
2

2
2

3
2

4
2

5
2

6
2

Ktelez tantrgy
Vlaszthat tantrgy

2
02

2
02

2
02

2
02

2
02

2
02

sszes ra:

46

46

46

46

46

46

Ftrgy

A kpzs vfolyamainak szma


(2+4) 2+4 vfolyam: zenetrtnetzeneirodalom, zeneelmlet
(2+4) 2+4 vfolyam: kamarazene
A els (zrjelben lev) szmjegy az eltanulmnyok, a msodik szmjegy az alapfok vfolyam, a harmadik szmjegy a tovbbkpz
vfolyamainak szmt jelentik.
A zenetrtnetzeneirodalom s zeneelmlet tantrgyak ftrgyknt, ktelezen vlaszthat, vagy vlaszthat trgyknt az alapfok 5. vfolyamtl
tanulhatk.
A kamarazene ftrgyknt csak az alapfok hangszeres vagy voklis vfolyamok elvgzse utn, ktelezen vlaszthat trgyknt a 4. vfolyam
utn tanulhat.
A ftrgyknt nem vlaszthat tantrgyak kpzsi ideje:
szolfzs ktelez: (2)+ 4 vfolyam (elkpz 12) + alapfok 14. vfolyam
zeneismeret: 2+4 vfolyam, ktelezen vlaszthat tantrgyknt az alapfok 5. vfolyamtl tanulhat
zenekar: ktelezen vlaszthat tantrgyknt az alapfok 5. vfolyamtl tanulhat
krus: ktelezen vlaszthat tantrgyknt az alapfok 5. vfolyamtl tanulhat

egyhzzene: 2+4 vfolyam, vlaszthat tantrgyknt az alapfok 5. vfolyamtl tanulhat


improvizci: 2+6+4 vfolyam, vlaszthat tantrgyknt az elkpz vfolyamoktl tanulhat
A tantsi rk idtartama
Ftrgy: A tagozaton 2x45 perc
kamarazene csoportltszma: minimum 2 f
Ktelez tantrgy: A tagozaton egyni 2x30 perc
Vlaszthat tantrgy:
Egyni foglalkozs minimum 1x30 perc
Csoportos foglalkozs minimum 1x 45 perc
zenekar, krus minimum 9 f; improvizci, kamarazene: 28 f
Korrrepetici (zongoraksret): a teljes kpzsi id alatt a ktelez hangszerhez szorosan kapcsold ktelez kiegszt foglalkozs ideje az
Ek.1.2. s 1. vfolyamban 5 perc, a tovbbiakban minden vfolyamban 10 perc (kivve csembal, zongora, orgona, harmonika, gitr, hrfa
tantrgyak)

B TAGOZAT
Ftrgy: szolfzs
Ktelez tantrgy: zongora
Vlaszthat tantrgy: msodik hangszer, kamarazene, zenekar, krus, improvizci zenetrtnetzeneirodalom, zeneelmlet, valamint a npzene,
jazzzene, elektroakusztikuszene tantervi programjainak tantrgyai
raterv
vfolyamok
Tantrgy
Ftrgy
Ktelez tantrgy
Vlaszthat tantrgy
sszes ra:

Alapfok
3

Tovbbkpz
8
9

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

02
46

02
46

02
46

02
46

02
46

02
46

02
46

02
46

10

A kpzs vfolyamainak szma


4+4 vfolyam: szolfzs
Az els szmjegy az alapfok, a msodik szmjegy a tovbbkpz vfolyamainak szmt jelentik. B tagozatra a tanult a zenei eltanulmnyokat
kveten, az alapfok harmadik vfolyamtl lehet irnytani.

A tantsi rk idtartama
Ftrgy: csoportos 2x45 perc
Ktelez tantrgy: egyni 2x30 perc
Vlaszthat tantrgy:
Egyni foglalkozs: minimum 1x30 perc
Csoportos foglalkozs: minimum 1x 45 perc
zenekar, krus minimum 9 f; improvizci, kamarazene: 28 f
Korrepetic: a teljes kpzsi id alatt a ktelez hangszerhez szorosan kapcsold ktelez kiegszt foglalkozs egysgesen 10 perc (kivve
csembal, zongora, orgona, harmonika, gitr, hrfa tantrgyak)

10

A ZENEOKTATS LTALNOS FEJLESZTSI KVETELMNYEI


Kiemelt kompetencik a zeneoktats terletn
Bemeneti kompetencia:
Azok az adottsgok s kpessgek, amelyek alkalmass teszi az oktatsba bekapcsold tanult arra, hogy elsajttsa a zenetanulshoz
szksges kompetencikat.
Szakmai kompetencia
A zenei kpessgek s kszsgek fejlesztse (halls, ritmusrzk, intoncis rzkenysg, fogkonysg a dinamika s a hangszn
klnbsgeire, zenei memria s fantzia, eladi s manulis kszsg, a zenei karakterek irnti rzkenysg).
A zenei olvass s rs kszsgnek megalapozsa s fejlesztse.
A hangszeres technikai kszsg, az improvizcis kszsg fejlesztse.
Szemlyes kompetencia
rzelmi intelligencia, mvszi kifejez kszsg, szorgalom, nfegyelem, elhivatottsg, kreativits, tletgazdagsg, az alkoti magatarts,
lelkiismeretessg, nbizalom.
Trsas kompetencia
Egyttmkds kpessge ( kzs munka, alkalmazkods, irnythatsg, tolerancia, kommunikcis kszsg) azon viselkedsi formk
tanulsa, amely alapjn konstruktvan be tud illeszkedni s aktvan rszt tud venni a trsas zenlsben.
Eslyegyenlsg
Mdszertani kompetencia
Tanuls tanulsa, a tanulk rendszeres, cltudatos, ignyes munkra, hatkony gyakorlsra nevelse.
Rendszerezett zenei ismeretek, ltalnos zenei mveltsg megalapozsa.
A zene logikjnak, a harmniai szerkezet s a forma sszefggseinek megismertetse.
A fbb zenei mfajok, stlusok sajtossgainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, npnk zenjnek, a zene trtnetnek, az eladmvszet
s a zeneirodalom nagy egynisgeinek megismertetse.
A kortrs zene befogadsra nevels.
A tanulk zenei zlsnek formlsa, a tanul rendszeres zenehallgatsra nevelse.
A trsmvszetek irnti nyitottsg kialaktsa.
Tehetsggondozs.
Htrnyos helyzetekkel val differencilt foglalkozs
A zenei plyt vlaszt tanulk felksztse szakirny tovbbtanulsra.

A MVSZETI ALAPVIZSGA S ZRVIZSGA LTALNOS KVETELMNYEI


A mvszeti alapvizsgra s zrvizsgra bocsts felttelei
Mvszeti alapvizsgra az a tanul bocsthat, aki az alapfok mvszetoktatsi intzmny utols alapfok vfolyamt sikeresen elvgezte, s a
vizsgra jelentkezett.
Mvszeti zrvizsgra az a tanul bocsthat, aki az alapfok mvszetoktatsi intzmny utols tovbbkpz vfolyamt sikeresen elvgezte,
s a vizsgra jelentkezett,
A mvszeti alapvizsga s zrvizsga kvetelmnyei, feladatai meghatrozsnak mdja
A mvszeti alapvizsga s zrvizsga kvetelmnyeit, vizsgafeladatait valamennyi vizsgatantrgy tekintetben az alapfok mvszetoktats
kvetelmnyei s tantervi programja figyelembevtelvel az iskola helyi tantervben kell meghatrozni.
A mvszeti alapvizsga s zrvizsga feladatait a kvetelmnyek alapjn a vizsgt szervez intzmny lltja ssze oly mdon, hogy azokbl
mrhet s elbrlhat legyen a tanul felkszltsge s tudsa. A mvszeti alapvizsgt s zrvizsgt hromtag vizsgabizottsg eltt kell
letenni. A vizsgabizottsg elnkt s tagjait a vizsga szervezje bzza meg.
A mvszeti alapvizsga s zrvizsga lebonyoltsa a vizsgztat intzmny feladata.
Vizsgatantrgynak csak az a tantrgy vlaszthat, amelyet az intzmny pedaggiai programja szerint biztost, valamint a tanul a tantrgy
tantsnak utols vfolyamn az elrt tantrgyi kvetelmnyeknek eleget tett.

11

A mvszeti alapvizsga s zrvizsga vizsgatantrgyak


Alapvizsga tantrgyai
Az alapvizsga rsbeli s/vagy szbeli, valamint gyakorlati vizsgarszbl ll. Az alapvizsgn az A tagozatos tanul vlaszthat rsbeli, vagy
szbeli vizsga kztt. A B tagozatos tanulk szmra, valamint zeneelmlet ftanszakos tanulk mindkt vizsgarsz ktelez. Gyakorlati vizsgt
valamennyi tanulnak kell tennie.
1. Irsbeli vizsga tantrgya:
Hangszeres tanszakok s magnnek ftrgy (A tagozat): szolfzs ktelez, vagy szolfzs, vagy zeneismeret, vagy zenetrtnetzeneirodalom,
vagy zeneelmlet
Hangszeres tanszakok s magnnek ftrgy (B tagozat): szolfzs
Szolfzs ftrgy (A s B tagozat): szolfzs
Zenetrtnetzeneirodalom ftrgy(A tagozat): zenetrtnetzeneirodalom,
Zeneelmlet ftrgy (A tagozat): zeneelmlet,
Kamarazene ftrgy (A tagozat): szolfzs, vagy zeneismeret, vagy zenetrtnetzeneirodalom, vagy zeneelmlet
Az rsbeli vizsga idtartama valamennyi tantrgybl minimum 45 perc.
2. Szbeli vizsga tantrgya
Hangszeres tanszakok s magnnek ftrgy (A tagozat): szolfzs ktelez, vagy szolfzs, vagy zeneismeret, vagy zenetrtnetzeneirodalom,
vagy zeneelmlet
Hangszeres tanszakok s magnnek ftrgy (B tagozat): szolfzs
Szolfzs ftrgy (A s B tagozat): szolfzs
Zenetrtnetzeneirodalom ftrgy (A tagozat): zenetrtnetzeneirodalom,
Zeneelmlet ftrgy (A tagozat): zeneelmlet,
Kamarazene ftrgy (A tagozat): szolfzs, vagy zeneismeret, vagy zenetrtnetzeneirodalom, vagy zeneelmlet
A szbeli vizsga rsbeli vizsga idtartama valamennyi tantrgybl minimum 10 perc.
3. Gyakorlati vizsga tantrgya
Hangszeres tanszakok s magnnek ftrgy (A s B tagozat), kamarazene ftrgy (A tagozat): ftrgy
Szolfzs (A s B tagozat), zenetrtnetzeneirodalom, zeneelmlet ftrgy (A tagozat): tanult hangszer
Zrvizsga tantrgyai
Az zrvizsga rsbeli s/vagy szbeli, valamint gyakorlati vizsgarszbl ll. A zrvizsgn az A tagozatos tanul vlaszthat rsbeli, vagy szbeli
vizsga kztt. A. B tagozatos, valamint zeneelmlet ftanszakos tanulk szmra mindkt vizsgarsz ktelez. Gyakorlati vizsgt valamennyi
tanulnak kell tennie.
1. Irsbeli vizsga tantrgya:
Hangszeres tanszakok (A tagozat): szolfzs, vagy zenetrtnetzeneirodalom, vagy zeneelmlet, vagy zeneismeret
Hangszeres tanszakok (B tagozat): szolfzs
Szolfzs ftrgy (A s B tagozat): szolfzs
Zenetrtnetzeneirodalom ftrgy (A tagozat): zenetrtnetzeneirodalom
Zeneelmlet ftrgy (A tagozat): zeneelmlet
Kamarazene ftrgy (A tagozat): szolfzs, vagy zeneismeret, vagy zenetrtnetzeneirodalom, vagy zeneelmlet
2. Szbeli vizsga tantrgya
Hangszeres tanszakok (A tagozat): szolfzs, vagy zeneismeret, vagy zenetrtnetzeneirodalom, vagy zeneelmlet
Hangszeres tanszakok (B tagozat): szolfzs
Szolfzs ftrgy (A s B tagozat): szolfzs
Zenetrtnet zeneirodalom ftrgy (A tagozat): zenetrtnet zeneirodalom
Kamarazene ftrgy (A tagozat): szolfzs, vagy zeneismeret, vagy zenetrtnetzeneirodalom, vagy zeneelmlet
Zeneelmlet ftrgy (A tagozat): zeneelmlet

12

3. Gyakorlati vizsga tantrgya:


Hangszeres tanszakok (A s B tagozat), kamarazene ftrgy (A tagozat): ftrgy
Szolfzs, zeneelmlet s zeneirodalomzenetrtnet ftrgy (A tagozat): a tanult hangszer
A vizsgk ideje:
Hangszeres ftrgyak
Gyakorlati vizsga
A tagozat minimum 10 perc
B tagozat minimum 10 perc
Elmleti tantrgyak
A tagozat: rsbeli: minimum 45 perc; vagy szbeli: minimum 10 perc
B tagozat: rsbeli: minimum 45 perc; s szbeli: minimum 15 perc
Szolfzs ftrgy
Gyakorlati vizsga:
A tagozat minimum 10 perc
B tagozat minimum 10 perc
Elmleti vizsga:
A tagozat rsbeli: minimum 45 perc; vagy szbeli: minimum 10 perc
B tagozat rsbeli: minimum 45 perc; s szbeli: minimum 15 perc
Zenetrtnetzeneirodalom, zeneelmlet ftrgy A tagozat
Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc
Elmleti vizsga: rsbeli: minimum 45 perc; vagy szbeli: minimum 10 perc
Zeneelmlet ftrgy A tagozat
Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc
Elmleti vizsga: rsbeli: minimum 45 perc; s szbeli: minimum 10 perc
Kamarazene ftrgyA tagozat
Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc
Elrehozott vizsga
Az alapfok mvszetoktatsi intzmny tanuli szmra elrehozott vizsga is szervezhet.
Elrehozott mvszeti alapvizsga, illetve zrvizsga az egyes tantrgyra elrt iskolai tanulmnyi kvetelmnyek teljestse utn, a tanuli
jogviszony fennllsa alatt, az iskolai tanulmnyok teljes befejezse eltt szervezhet.
A mvszeti alapvizsga s zrvizsga egyes rszei alli felments
Menteslhet az adott tantrgybl a mvszeti alapvizsga, illetve zrvizsga lettele all az a tanul, aki az orszgos mvszeti tanulmnyi
versenyen egyni versenyzknt az adott tanvben dntbe kerlt.
Ha a tanul mr rendelkezik a zenemvszeti g valamelyik tanszakn megszerzett mvszeti alapvizsgval vagy zrvizsgval, akkor az adott
tantrgyakbl a vizsga all felments adhat.
A mvszeti alapvizsga s zrvizsga minstse
A tanul teljestmnyt a mvszeti alapvizsgn s zrvizsgn vizsgatantrgyanknt klnkln osztlyzattal kell minsteni.
Amennyiben az intzmny elrehozott mvszeti alapvizsgt vagy zrvizsgt szervez, gy annak eredmnyt a mvszeti alapvizsgn s
zrvizsgn figyelembe kell venni.
A mvszeti alapvizsga, illetve zrvizsga eredmnyt a vizsga tantrgyakbl kapott osztlyzatok szmtani kzepe adja. Ha az tlagszmts
eredmnye t tizedre vgzdik, a vgs eredmny meghatrozsban a ftrgybl kapott osztlyzat a dnt.
Eredmnyes mvszeti alapvizsgt, illetve zrvizsgt tett az a tanul, aki valamennyi elrt vizsgatantrgy vizsgakvetelmnyeit teljestette.
Sikertelen a vizsga, ha a tanul valamely vizsgarszbl, illetve vizsgatantrgybl elgtelen rdemjegyet kapott.
Sikertelen vizsga esetn a tanulnak csak abbl a vizsgarszbl, illetve vizsgatantrgybl kell javtvizsgt tennie, amelynek vizsgakvetelmnyt
nem teljestette.

13

II. Fejezet
FAFVS TANSZAK
FURULYA
Az alapfok mvszetoktats furulya tantrgynak hangszere a barokk (angol) fogs hangszer.
A furulyatants ltalnos cljai, feladatai
Ismertesse meg a tanulkkal (letkoruknak megfelel szinten)
a furulya lehetsgeit, sajt irodalmt s a furulyn is jtszhat egyb mvek minl szlesebb krt;
hangszerk trtnett, akusztikai sajtossgait, a furulyairodalom legkiemelkedbb alkot s eladmvszeit,
a furulyacsald egyb tagjait s a rokon hangszereket.
Alaktson ki knnyed hangszerkezelst:
megfelel lgzstechnikt, helyes befvsmdot, test, hangszer s kztartst, billentst s tudatostsa ezeket,
dinamikailag rnyalt, telt, sznes, kifejez furulyahangot,
differencilt hangindtst s hanglezrst,
megfelel tempj repetcit,
laza, egyenletes ujjtechnikt,
pontosan sszehangolt nyelv s ujjmozgst.
A fentiek elrshez gyakoroltasson rendszeresen
tartott hangokat lland s vltoz dinamikval, az intonci lehetsg szerinti megtartsval,
hangsorokat, fokozatosan tgul hangterjedelemben, klnbz figurcikkal,
a felmerl technikai problmknak megfelel mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat.
tegye jrtass a tanult a furulyairodalom javt kpez renesznsz s barokk mvek dsztsben.
Fordtson figyelmet
a furulyzni tanulk alapfunkciinak gondos megalapozsra,
a cltudatos gyakorlsi mdszer kialaktsra,
a laprl olvassi kszsg fejlesztsre,
a klnbz alaphang furulyk hasznlatakor az abcs nvvel trtn helyes (nem transzponl) olvassra,
a tudatos zenei memorizlsra,
a mvek zeneileg ignyes kidolgozsra,
az eredeti furulyairodalom mellett ms zenei korszakok mveinek megismertetsre
a rendszeres trsas muzsiklsra.
Tantsa meg a tanult a hangszer polsra.

Elkpz vfolyamok
1. vfolyam
A zeneiskola 1. vfolyamnak tanterve a 8 ves tanulk (ltalnos iskola 3. vfolyam) letkori sajtossgainak figyelembevtelvel kszlt. Az
ennl fiatalabb tanulkkal szemben nem tmaszthatk ugyanazok a kvetelmnyek.
Fejlesztsi feladatok
A tanulk rtelmi, rzelmi s fizikai fejlettsghez alkalmazkodva az elkpz clja a tanul hangszeres kszsgnek, zenei rzknek felmrse.
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A hangszer rszei, sszelltsa.

14

Egyszer ritmusrtkek s temslyok


Klnbz jtkmd s hangindtsok
A jtszott anyagban elfordul temp s karakterjelzsek, eladsi utastsok.
A hangszerkezels fejlesztse
A helyes lgzstechnika elsajttsa, fejlesztse.
Jtk a hangszer fejvel.
Helyes test, hangszer s kztarts kialaktsa, a bal hvelykujj megfelel helyzeteinek mielbbi pontos begyakorlsa
A helyes gyakorls s memorizls mdjai kottval s kotta nlkl.
Ajnlott tananyag
LrinczParagi: Furulya BC (EMB 14090)
Bres: Furulyaiskola I. (EMB 5406)
Markovich J.: GRADUS a barokk furulyhoz 1.
Gyermekdalok, npdalok
Kvetelmnyek
Jl megalapozott testtarts, lgzs, hangindts, hvelykujjtechnika.
A tanult hangkszlet biztonsgos olvassa s fogsainak ismerete.
Gyermekdalok, npdalok s egyszerbb tncok rtelmesen tagolt megszlaltatsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Ngy gyermekdal, illetve egyb dallam a tanult hangterjedelemben kotta nlkl.

2. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
A tanulk rtelmi, rzelmi s fizikai fejlettsghez alkalmazkodva az elkpz clja a hangmagassg, ritmus irnti fogkonysgnak, zenei
memrijnak fejlesztse, aktivitsnak, kreativitsnak kibontakoztatsa, az letkornak megfelelen jtkos formban ritmikus mondkk,
thangszerek, esetleg tncmozgsok segtsgvel.
Feladata olyan alapokat adni, melyekre az 1. vfolyam tananyaga szilrdan tmaszkodhat.
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A hangszer rszei, sszelltsa.
Egyszer ritmusrtkek s temslyok.
Klnbz jtkmd s hangindtsok .
A jtszott anyagban elfordul temp s karakterjelzsek, eladsi utastsok.
A hangszerkezels fejlesztse
A helyes lgzstechnika elsajttsa, fejlesztse.
Helyes test, hangszer s kztarts kialaktsa, a bal hvelykujj megfelel helyzeteinek mielbbi pontos begyakorlsa.
Az ismert hangterjedelmen bell lehetleg intenzv, lebegsmentes hang elrse.
A helyes gyakorls s memorizls mdjai kottval s kotta nlkl.
Ajnlott tananyag
LrinczParagi: Furulya BC (EMB 14090)
Bres: Furulyaiskola I. (EMB 5406)
Markovich J.: GRADUS a barokk furulyhoz 1.
Gyermekdalok, npdalok
Kvetelmnyek
Jl megalapozott testtarts, lgzs, hangindts, hvelykujjtechnika.

15

A tanul kizrlag helyes beidegzdsekkel rendelkezzen.


A tanult hangkszlet biztonsgos olvassa s fogsainak ismerete.
Gyermekdalok, npdalok s egyszerbb tncok rtelmesen tagolt megszlaltatsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Ngy gyermek vagy npdal, illetve egyb dallam a tanult hangterjedelem minl teljesebb ignybevtelvel, kotta nlkl.

Alapfok vfolyamok A tagozat


1. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A hangszer rszei, sszelltsa.
Klnbz ritmusrtkek, pontozsok, temslyok, felts.
A jtkmd s az artikulci alapfogalmai, klnbz hangindtsok s hanglezrs nyelvvel.
A jtszott anyagban elfordul temp s karakterjelzsek, eladsi utastsok stb.
A szerkezet s tagols alapfogalmai (motvum, zenei sor stb.).
A hangszerkezels fejlesztse
A helyes lgzstechnika elsajttsa s lland fejlesztse.
Helyes test, hangszer s kztarts kialaktsa, a bal hvelykujj megfelel helyzeteinek mielbbi pontos begyakorlsa (a tartfunkci
kialakulsnak elkerlse rdekben).
Hangkpzs, klnbz hosszsg hangok.
A d s t hangindtsok, valamint hanglezrs nyelvvel.
A helyes gyakorls s memorizls mdjai.
A trsas muzsikls kezdetei, esetleg a tanr vagy zongoraksr kzremkdsvel is.
Ajnlott tananyag
LrinczParagi: Furulya BC (EMB 14090)
Bres: Furulyaiskola I. (EMB 5406)
Markovich J.: GRADUS a barokk furulyhoz 1.
Gyermekdalok, npdalok
Kvetelmnyek
A hangszer helyes sszelltsa s ennek nll ellenrzse.
Jl megalapozott testtarts, lgzs, hangindts, hvelykujjtechnika.
A tanult hangkszlet s ritmusok biztonsgos olvassa, valamint a hangkszlet fogsainak ismerete.
Gyermekdalok, ritmikus npdalok s egyszerbb tncdarabok rtelmesen tagolt megszlaltatsa (kvlrl is).
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Kthrom npdal, kotta nlkl.
Egykt knny tncttel ksrettel, lehetleg kotta nlkl.

2. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
Az eddig tanult hangkszlet bvtse, ffogsokkal is knnyen jtszhat trillk.
Az artikulcik szerepe a furulyajtkban.
Tizenhatodok, nyolcad sznet, nyjtott ritmus, nyolcad felts.

16

Rgi s j stlus magyar npdalok.


A jtszott anyag formai elemzse az letkornak megfelel szinten: azonossg, hasonlsg, klnbsgek felismerse stb.
A hangszerkezels fejlesztse
Az alapfunkcik (testtarts, lgzstechnika, kztarts) lland ellenrzse s fejlesztse.
Tartott hangok gyakorlsa minimlis crescendodecrescendoval.
A hangindts s hangismtls gyorstsa a nyelv lazasgnak megrzsvel.
Trsas zenls: furulya ksrettel, duk.
Ajnlott tananyag
Markovich J.: GRADUS a barokk furulyhoz 2.
Bali J.: Furulyaiskola I.
Bres J.: Furulyaiskola I., II. (EMB 5406, 7062)
Keuning, Hans P.: 30 simple studies
Giesbert, F. J.: 77 Daily Exercises
Anonymus: Allemande (EMB 4303)
Anonymus: Angol tnc (EMB 7888)
Anonymus: Hajdtnc (EMB 7888)
Anonymus: Rondo (EMB 7888)
Bach, J. S.: Menuett (EMB 14090/118)
Purcell, H.: A psztor (EMB 8959)
Kvetelmnyek
Jl rtelmezhet beints a kamarapartner fel.
Jl megalapozott testtarts, lgzs, hangindts, hvelykujjtechnika.
A tanult hangkszlet biztonsgos olvassa s fogsainak ismerete.
A td hangindtsok zkkenmentes, de megszlalsban hatrozottan megklnbztethet alkalmazsa.
Dr sklk gyakorlsa.
Rvidebb llegzet etdk.
Egyszerbb tncdarabok rtelmesen tagolt megszlaltatsa a mr megismert artikulcik s trillk alkalmazsval, kvlrl is.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Skla lehetleg figurcikkal kotta nlkl.
1 npdal, kotta nlkl.
1 etd.
2 klnbz karakter tncttel, ksrettel lehetleg kotta nlkl.

3. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A furulyacsald tagjai s hangterjedelmk.
Az eddig tanult hangkszlet bvtse.
A jtszott anyaghoz kapcsold trilla s egyb segdfogsok.
A jtszott anyagban elfordul j ritmusrtkek, temfajtk, temp s karakterjelzsek, eladsi utastsok stb.
A jtszott anyagban elfordul tncok jellegzetessgei (pl. pavane, allemande, chorea, menett stb.).
A hangszerkezels fejlesztse
A t, d, r artikulcik s a bellk alkotott sszetett hangindtsok lland gyakorlsa.
Hanglezrs a szj kinyitsval.
Dr s moll sklk c1c3 hangterjedelemben.
Hosszabb zenei gondolatok egy levegvel jtszsa, szoprnfurulyn.

17

Trsas zenls: furulya ksrettel, duk, trik.


Ajnlott tananyag
Markovich J. GRADUS a barokk furulyhoz 3.
Oromszegi O. 101 etd, npdalvarici s karakterdarab
Sellner, J. Etden fr Oboe / I., II., III.( EMB 12002)
Hinke, G. Praktische Elementarschule fr Oboe (Peters 2377)
Keuning, H. P. 20 studies
Rodgers, Ph. Sight reading exercises 118150. (SM 1479)
Giesbert, F. J. 77 Daily Exercises
Anonymus: Lass tnc (EMB 7888)
Bach, J. S.: Menuett (EMB 14090/142)
Bach, J. S.: Menuett (EMB 2750)
Bach, J. S.: Polonaise (EMB 14090/130)
Pepusch, J. Chr.: Cdr szonta IIIIV. ttel (6 szoprnszonta/1.) (EMB 14071)
Purcell, H.: Bourre (EMB 6106)
Kvetelmnyek
Jl megalapozott testtarts, lgzs, hangindts, hanglezrs, hvelykujjtechnika.
A tanult hangkszlet biztonsgos olvassa s fogsainak ismerete.
Egyszerbb szabad dsztsek a kottakp alapjn.
Trsas zenlsnl hangols tanri segtsggel.
Parlando npdalok (szveggel is) s egyszer tncttelek rtelmesen tagolt megszlaltatsa, a mr megismert artikulcik s trillk
alkalmazsval, hangsorok, mrskelt tempj rvidebb etdk (kvlrl is).
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Skla figurcikkal (tercek, hrmashangzat), kotta nlkl.
1 etd.
2 klnbz karakter eladsi darab, trillkkal, ksrettel lehetleg kotta nlkl.

4. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A jtszott anyaghoz kapcsold trilla s egyb segdfogsok.
A hangmagassg s az artikulcis magnhangzk sszefggseinek tudatostsa.
A megfelel artikulci megvlasztsnak szempontjai.
Knnyebb ktsek a trillkon kvl: mordent, parnytrilla, elkk.
A jtszott anyagban elfordul j temp s karakterjelzsek, eladsi utastsok stb.
A jtszott anyagban elfordul tncok jellegzetessgei (pl. gagliarda, gavotte, siciliano stb.).
F alap furulya bevezetse, fogsai s olvassa hangz magassgban.
A hangszerkezels fejlesztse
A t, d, r artikulcik s a bellk alkotott sszetett hangindtsok lland gyakorlsa.
Staccatojtk nyelvzrssal.
Dr s moll sklk c1d3 tercekkel, hrmashangzatfelbontsokkal, az eddig tanult artikulcikkal.
Az Falap furulya hasznlatnak gyakorlsa.
Kzfunkcik (klnsen a bal hvelykujj) fokozott ellenrzse az altfurulya bevezetsekor.
A rekeszlgzs s tmasz lland ellenrzse, klns tekintettel az altfurulya megnvekedett levegszksgletre.
Trsas zenls: furulya ksrettel, du, tri.

18

Ajnlott tananyag
Giesbert, F. J.: 77 Daily Exercises
Hinke, G.: Praktische Elementarschule fr Oboe
Keuning, H. P.: 20 studies
Keuning, H. P.: 10 difficult studies
Keuning, H. P.: 25 studies
Keuning, H. P.: 40 simple studies
Linde, H. M.: Die kleine bung (Tgliche Studien fr S...)
Markovich J.: GRADUS a barokk furulyhoz 3.
Oromszegi O.: 101 etd, npdalvarici s karakterdarab
Sellner, J.: Etden fr Oboe / I., II. (EMB 12002)
Fesch, W. de: Gdr szonta III., IV. ttel (Dobblinger Musicverlag)
Pepusch, J. Chr.: dmoll szonta IIIIV. ttel (6 szoprnszonta/4.) (EMB. 14071)
Telemann, G. Ph.: Gdr Partita VI. Aria (Tempo di Minuet) (EMB 14071)
Telemann, G. Ph.: Menuett (EMB 13100)
Vivaldi, A.: Largo (EMB 14090/167)
Hndel, G. Fr.: Fdr szonta III., IV. ttel
Lavigne, Ph. de: Gaiment (EMB 13100)
Loeillet, J. B. John: op. 3/2 dmoll szonta III., IV. ttel (EMB 13100)
Somis, G. B.: Allegro (EMB 14095)
Kvetelmnyek
A sszetett hangindtsok grdlkeny alkalmazsa a tanr tmutatsa alapjn.
Falap furulya hasznlata.
Melodikus vagy sszhangzatos moll hangsorok gyakorlsa.
A fogstblzat nll hasznlata.
A tanul alkalmazzon minimlis dinamikt a zenei motvumok s kisebb zenei egysgek megformlsra, a tanr tmutatsai alapjn, legyen
kpes vltoz nyomserssg levegvezetsre.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Skla: figurcikkal (tercek, hrmashangzat), kotta nlkl.
1 etd.
2 szontattel trillkkal, ksrettel lehetleg kotta nlkl.

5. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A jtszott anyaghoz kapcsold trilla s egyb segdfogsok.
A trillatblzat hasznlata.
Ingal jtk fogalma, szerepe a furulyajtkban.
A jtszott anyagban elfordul j temp s karakterjelzsek, eladsi utastsok stb.
A jtszott anyagban elfordul j tnctpusok jellegzetessgei (pl. gigue, rigaudon stb.).
A hangszerkezels fejlesztse
Gyakorls szoprn s altfurulyn is.
Az artikulcik s a bellk alkotott sszetett hangindtsok lland gyakorlsa.
Hangsorok gyakorlsa lehetleg altfurulyn.
Hosszabb zenei gondolatok egy levegvel val jtka altfurulyn.
Laprl olvass az elz v anyagnak megfelel nehzsgi fokon, szoprn s altfurulyn.
Trsas zenls: furulya ksrettel, du, tri, furulyangyes.

19

Ajnlott tananyag
Kllay G. Hangnemgyakorl szoprnfurulyra (EMB14071)
Keuning, H. P. 10 difficult studies
Keuning, H. P. 25 studies
Keuning, H. P. 12 difficult studies
Klz, E. M. l Essercizi per il Flauto dolce
Sellner, J. Etden fr Oboe/ IV. V. (EMB 12002)
Winterfeld, L. Hffer v. Zwlf Etden fr Altblockflte
Corelli, A.: Sarabande (EMB 7888)
dHervelois, L. de Caix: La Tubeuf (EMB 14071)
Loeillet, J. B.: emoll szonta I., II. ttel op. 3/7
Loeillet, J. B.: Fdr szonta (szoprnkiadsbl 3/2.)
Pepusch, J. Chr.: Gdr altszontk 6/3. szoprnon
Telemann, G. Ph.: II. Gdr Partita ttelek
Lavigne, Ph. de: Rondeau Tambourin I., II. (EMB 13100)
Marcello, B.: Bdr szonta op. 2/7 III., IV., V. ttel
Marcello, B.: dmoll szonta op. 2/2
Telemann, G. Ph.: Fdr szonta II., I. ttel
Kvetelmnyek
Az egyszerbb hangnemekhez tartoz fontosabb trillk ismerete.
Mordent, parnytrilla, elkk alkalmazsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Skla figurcikkal (tercek, hrmashangzat), kotta nlkl.
1 etd.
2 szonta vagy szvitttel trillkkal s egyb egyszerbb kestsekkel, ksrettel, lehetleg kotta nlkl.

6. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A furulya trtnete s klnbz stluskorszakokban betlttt szerepe.
A npi furulya s a furulya (blockflte) kzti klnbsg.
A jtszott anyaghoz kapcsold trilla s egyb segdfogsok.
A jtszott anyagban elfordul j temp s karakterjelzsek, eladsi utastsok stb.
A hangszerkezels fejlesztse
Hangsorok gyakorlsa altfurulyn.
Kromatikus skla.
Laprl olvass az elz v anyagnak megfelel nehzsgi fokon szoprn s altfurulyn.
Trsas zenls: furulya ksrettel, du, tri, furulyangyes, triszontk.
Ajnlott tananyag
Kllay G. Hangnemgyakorl szoprnfurulyra (EMB 140719)
Keuning, H. P. 10 difficult studies
Keuning, H. P. 25 studies
Keuning, H. P. 12 difficult studies
Klz, E. M. l Essercizi per il Flauto dolce
Sellner, J. Etden fr Oboe/ IV. V. (EMB 12002)
Winterfeld, L. Hffer v. Zwlf Etden fr Altblockflte
Bach, J. S.: Gavotte, Bourre Ddr (EMB 14071)

20

Fesch, W.: Gdr szonta I., II. ttel


Hndel, G. Fr.: Menuett (EMB 7888)
Loeillet, J. B.: hmoll szonta op. 3/10 (EMB 131603)
Telemann, G. Ph.: I. Bdr Partita ttelek
Bellinzani, P. B.: Cdr szonta op. 3/3
Hndel, G. Fr.: Cdr szonta III., IV. ttel
Telemann, G. Ph.: Bdr szonta III., IV. ttel
Veracini, Fr. M.: Gdr szonta I., II. ttel (12/2)
Kvetelmnyek
A trillatblzat nll hasznlata.
Egyszerbb trillk forgdsztssel.
A tanul alkalmazzon nllan minimlis bels dinamikt zenei motvumok s kisebb zenei egysgek megformlsra.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Skla figurcikkal (tercek, hrmashangzat), kotta nlkl;
1 etd,
2 szonta vagy szvitttel, trillkkal s egyb egyszerbb kestsekkel illetve dallami dsztsekkel, ksrettel, lehetleg kotta nlkl

Alapfok vfolyamok B tagozat


B tagozatos oktatsra irnythat az a tanul, aki az tlagot meghalad zenei tehetsggel s hangszeres adottsgokkal rendelkezik, valamint
rdekldse s szorgalma alkalmass teszi arra, hogy megfeleljen a B tagozatos oktats minsgben s mennyisgben magasabb
kvetelmnyeinek.
3. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A furulyacsald tagjai s hangterjedelmk.
Az eddig tanult hangkszlet bvtse
A jtszott anyaghoz kapcsold trilla s egyb segdfogsok.
Pontozott ritmusrtkek, 8ados temmutatk, hemiola ismerete, hasznlata
Knnyebb ktsek a trillkon kvl: mordent, parnytrilla, elkk.
Enharmnia.
A jtszott anyagban elfordul j temp s karakterjelzsek, eladsi utastsok stb.
A jtszott anyagban elfordul tncok jellegzetessgei (pl. pavane, allemande, chorea, menett stb.).
Az f alap furulya bevezetse, fogsai s olvassa hangz magassgban.
A hangszerkezels fejlesztse
Artikulcik s a bellk alkotott sszetett hangindtsok lland gyakorlsa.
Hanglezrs a szj kinyitsval.
dr s moll sklk tercekkel, hrmashangzat felbontsokkal, az eddig tanult artikulcikkal.
Hosszabb zenei gondolatok egy levegre jtszsa, szoprnfurulyn.
Az falap hangszer hasznlatnak gyakorlsa.
A rekeszlgzs s tmasz lland ellenrzse a ktfle hangols hangszer levegszksgletnek figyelembevtelvel.
Kzfunkcik (klnsen a bal hvelykujj) fokozott ellenrzse a ktfle hangols hangszer bevezetsekor.
Az abcs nvvel val helyes, nem transzponl gondolkods ellenrzse klnbz mdszerekkel.
Trsas zenls: furulya ksrettel, duk, trik.
Ajnlott tananyag
Giesbert, F. J. 77 Daily Exercises

21

Hinke, G. Praktische Elementarschule fr Oboe


Keuning, H. P. 20 studies
Keuning, H. P. 10 difficult studies
Keuning, H. P. 25 studies
Keuning, Hans P. 40 simple studies
Linde, H. M. Die kleine bung (Tgliche Studien fr S...)
Markovich J. GRADUS a barokk furulyhoz 3.
Oromszegi O. 101 etd, npdalvarici s karakterdarab
Sellner, J. Etden fr Oboe / I., II. (EMB 12002)
Bach, J. S.: Menuett I. (EMB 4303)
Bach, J. S.: Polonaise (EMB 14090/130)
Corelli, A.: op. 5/8 amoll szonta III., II. ttel
Fesch, W. de: Gdr szonta III., IV. ttel (Doblinger Musicverlag)
Pepusch, J. Chr.: Cdr szonta (6 szoprnszonta/1.)
Hndel, G. Fr.: Fdr szonta III., IV. ttel (EMB 13100)
Loeillet, J. B. John: op. 3/2 dmoll szonta III., IV. ttel EMB 131603)
Telemann, G. Ph.: Fdr szonta II., I. ttel
Kvetelmnyek
Jl megalapozott testtarts, lgzs, hangindts, hanglezrs, biztos hvelykujjtechnika.
A tanult hangkszlet biztonsgos olvassa s fogsainak ismerete.
sszetett hangindtsok grdlkeny alkalmazsa a tanr tmutatsai alapjn.
Melodikus moll hangsorok gyakorlsa.
Trsas zenlsnl hangols tanri segtsggel.
A tanul alkalmazzon minimlis dinamikt, zenei motvumok s kisebb zenei egysgek megformlsra, a tanr tmutatsai alapjn, legyen kpes
vltoz nyomserssg levegvezetsre.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Skla: tercekkel, hrmashangzat felbontsokkal, kotta nlkl.
1 etd,
2 klnbz karakter eladsi darab/ttel, trillkkal, ksrettel kotta nlkl

4. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A jtszott anyaghoz kapcsold trilla s egyb segdfogsok.
A trillatblzat hasznlata.
Jelzetlen ktelez dsztsek szksgessgnek felismerse.
Egyszerbb szabad dsztsek a tanr tmutatsai alapjn.
A megfelel artikulci megvlasztsnak szempontjai.
A jtszott anyagban elfordul j temp s karakterjelzsek, eladsi utastsok stb.
A jtszott anyagban elfordul tncok jellegzetessgei (pl. gagliarda, gavotte, rondeau, gigue stb.).
A hangszerkezels fejlesztse
Artikulcik s a bellk alkotott sszetett hangindtsok lland gyakorlsa.
Staccatk nyelvzrssal.
Az altfurulya hasznlatnak gyakorlsa.
Laprl olvass az elz v anyagnak megfelel nehzsgi fokon, szoprnfurulyn.
Trsas zenls: furulya ksrettel, duk, trik.

22

Ajnlott tananyag
Kllay G. Hangnemgyakorl szoprnfurulyra (EMB 14071)
Keuning, H. P. 10 difficult studies
Keuning, H. P. 25 studies
Keuning, H. P. 12 difficult studies
Klz, E. M. l Essercizi per il Flauto dolce
Sellner, J. Etden fr Oboe/ IV. V. (EMB 12002)
Winterfeld, L. Hffer v. Zwlf Etden fr Altblockflte
Bach, J. S.: Bourre I., II. hmoll (Z. 14071)
Corelli, A.: op. 5/8 amoll szonta I., IV. ttel
Loeillet, J. B.: Cdr szonta (szoprnkiadsbl 3/1.)
Pepusch, J. Chr.: dmoll szonta IIIIV. ttel (6 szoprnszonta/1.) (EMB 14071)
Telemann, G. Ph.: Gdr Partita ttelek
Hndel, G. Fr.: gmoll szonta III., IV. ttel
Lavigne, Ph. de: Gaiment (EMB 13100)
Marcello, B.: op. 2/2 dmoll szonta
Telemann, G. Ph.: Fdr szonta II., I. ttel
Kvetelmnyek
Mordent, parnytrilla, elkk alkalmazsa.
Altfurulya hasznlata.
A fogstblzat nll hasznlata.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Skla tercekkel, hrmashangzat s dominns ngyeshangzatfelbontsokkal, kotta nlkl.
2 etd.
2 szontattel egyszerbb kestsekkel s dallami dsztsekkel, ksrettel kotta nlkl.

5. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A jtszott anyaghoz kapcsold trilla s egyb segdfogsok.
Egsz rtknl hosszabb hangok s sznetjeleik, tizenhatodtriolk.
Ingal jtk fogalma.
A modulci fogalma, egyszer hangnemi kitrsek felismerse a tanr segtsgvel.
A szonta felptse, varicis formk, az anyagban megjelen j tnctpusok.
A jtszott anyagban elfordul j temp s karakterjelzsek, eladsi utastsok stb.
A hangszerkezels fejlesztse
Gyakorls szoprn s altfurulyn is.
Hangsorok gyakorlsa altfurulyn, tempjnak fokozsa.
Hosszabb zenei gondolatok egy levegvel val jtka altfurulyn.
Laprl olvass az elz v anyagnak megfelel nehzsgi fokon, szoprn s altfurulyn.
Trsas zenls: furulya ksrettel, du, tri, furulyangyes.
Ajnlott tananyag
Kllay G. Hangnemgyakorl szoprnfurulyra (EMB 14071)
Keuning, H. P. 10 difficult studies
Keuning, H. P. 25 studies
Keuning, H. P. 12 difficult studies
Klz, E. M. l Essercizi per il Flauto dolce

23

Sellner, J. Etden fr Oboe/ IV. V. (EMB 12002)


Winterfeld, L. Hffer v. Zwlf Etden fr Altblockflte
dHervelois, L. de Caix: La Tubeuf (EMB 14071)
Hndel, G. Fr.: Menuett (EMB 7888)
Loeillet, J. B.: Fdr szonta (szoprnkiadsbl 3/2)
Loeillet, J. B.: hmoll szonta op. 3/10
Telemann, G. Ph.: II. Gdr Partita
Hndel, G. Fr.: Cdr szonta III., IV. ttel
Lavigne, Ph. de: Rondeau Tambourin I., II. (EMB 13100)
Marcello, B.: op. 2/7 Bdr szonta
Pepusch, J. Chr.: Bdr altszontk 6/6.
Telemann, G. Ph.: Bdr szonta III., IV. ttel
Veracini, Fr. M.: Gdr szonta I., II. ttel (12/2)
Vivaldi, A.: dmoll szonta RV 36 I., III. ttel (EMB 14130)
Kvetelmnyek
A t, d, r artikulcik s a bellk alkotott sszetett hangindtsok nll megvlasztsa, bejegyzse a jtszand anyagnak megfelelen.
A trillatblzat nll hasznlata.
Egyszerbb trillk forgdsztssel.
Minimlis bels dinamika nll alkalmazsa a zenei motvumok s kisebb zenei egysgek megformlsra.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Skla tercekkel, hrmashangzat s dominns ngyeshangzatfelbontsokkal, kotta nlkl.
2 etd.
2 szonta vagy szvitttel egyszerbb kestsekkel s dallami dsztsekkel, ksrettel, kotta nlkl.

6. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A furulya trtnete s klnbz stluskorszakokban betlttt szerepe.
A npi furulya s a furulya (blockflte) kzti klnbsg.
A jtszott anyaghoz kapcsold trilla s egyb segdfogsok.
Az ingal jtk (elssorban francia zennl) alkalmazsnak szablyai.
A jtszott anyagban elfordul j temp s karakterjelzsek, eladsi utastsok stb.
Versenym, fantzia.
A hangszerkezels fejlesztse
Gyakorls szoprn s altfurulyn is.
A t, d, r artikulcik s a bellk alkotott sszetett hangindtsok, valamint a (t) trtrt ingal jtk lland gyakorlsa.
A tl dl sszetett hangindtsok bevezetse, gyakorlsa.
Hangsorok gyakorlsa altfurulyn.
Laprl olvass az elz v anyagnak megfelel nehzsgi fokon, szoprn s altfurulyn.
Trsas zenls: furulya ksrettel, du, tri, furulyangyes, triszonta.
Ajnlott tananyag
Quantz, J. J.Nagy Frigyes 100 Tgliche bungen fr Flte
Winterfeld, L. H. v. 40 Studien fr Altblockflte
Linde, H. M. Der Kunst des Blockfltenspiels
Sellner, J. Etden fr Oboe VI. (EMB 12002)
Staeps, H. U. Das Tgliche Pensum
Staeps, H. U. Das Tgliche Pensum (trta: Bthori Bla )

24

Brggen, F. 5 etd
Collette, J. 12 melodikus gyakorlat
Staeps, H. U. Methodische bungen
Veilhan, J.C. La flute bec baroque
Winterfeld, L. Hffer v. Technische Studien fr Altblockflte
Eyck, J. v. Der Fluyten Lusthof IIII.
Thomas, B. The Baroque solo book
Anonymus: Greensleeves to a Ground
Bach, J. S.: Menuett hmoll (EMB 13100)
Fesch, W.: Gdr szonta I., II. ttel
Telemann, G. Ph.: I. Bdr Partita ttelek
Bellinzani, P. B.: op. 3/3 Cdr szonta
Hndel, G. Fr.: amoll szonta III., IV. ttel
Marcello, B.: op. 2/4 emoll szonta I., II. ttel
Telemann, G. Ph.: kis Cdr szonta I., II. ttel (TWV 41: C 2)
Telemann, G. Ph.: Andante (EMB 14095)
Veracini, Fr. M.: amoll szonta (12/6)
Vivaldi, A.: gmoll szonta op. 13/6 III., IV. ttel
Kvetelmnyek
Zrlati hemiolk nll felismerse.
nll hangols.
Hosszabb llegzet etdk technikailag pontos megoldsa.
Barokk szontk lmnyszer eladsa a tanult zenei kifejezeszkzk felhasznlsval.
Altfurulyaszlamok olvassa kruslejegyzsben.
Bonyolultabb szabad dsztsek jtka a kottakp alapjn.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Skla tercekkel, hrmashangzat s dominns ngyeshangzat felbontsokkal, kotta nlkl.
1 etd.
1 teljes szonta kotta nlkl.

Kvetelmnyek az alapfok vfolyamok elvgzse utn


A tagozat
A tanul
legyen kpes a zenei anyagot letkornak, egyni kpessgeinek s kszsgeinek megfelel hangszerkezelssel, kotta s stlushen,
rtelmesen tagolva, kifejezen megszlaltatni,
rendelkezzk a jtszott zenei anyag megszlaltatshoz szksges koncentrlkpessggel,
legyen tisztban a hangszerkezels alapvet tudnivalival, alkalmazza tudatosan a helyes lgzstechnikt, befvsmdot, billentst stb.,
legyen kpes a hangok biztonsgos megszlaltatsra a furulya klasszikusan rtelmezett hangterjedelmben f 1 g3ig (in F),
legyen jrtas mind a C, mind az F alaphang hangszer hasznlatban
tudjon dinamikailag rnyalt, kulturlt, kifejez hangot kpezni,
alkalmazza jtkban a hangindts, elvlaszts s hangbefejezs klnbz mdjait, tbbek kztt a t, r, d hangindtsokat s ezek klnbz
kombinciit,
trekedjk jtkban a tiszta intoncira, javtsa tudatosan hangszere intoncis hibit,
rendelkezzk az alapfokon jtszott zenei anyag megszlaltatshoz szksges ujjtechnikval,
tudjon nllan hangolni,
a tanr tmutatsai alapjn legyen kpes a klnbz zenei kifejezeszkzk alkalmazsra (artikulci, agogika, dszts, lassts,
hangslyozs stb.), az j darabok egyszerbb dallami dsztsre,
Ismerje
az f1 g3 (in F), hangterjedelem valamennyi hangjnak fogst, a leggyakoribb segdfogsokat,

25

a hangszer polsnak karbantartsnak alapvet feladatait, s vgezze ezeket nllan,


a tanult anyagban elfordul tempo s karakterjelzseket, egyb eladsi jeleket, zenei mszavakat s ezek jelentst,
a tanult eladsi darabok zeneszerzinek nevt, a mvek cmt, s tudja helyesen kiejteni s lerni azokat,
a furulya trtnett, rokon hangszereit,
a furulya szerept klnbz zenei korszakokban.
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul legyen kpes tudsrl szmot adni az albbiak pdiumon trtn bemutatsval:
dr s moll sklk 3#, 4b eljegyzsig, tercekkel, hrmashangzat s dominnsszeptim ngyeshangzatfelbontsokkal, minimum az f1g3 (in F)
hangterjedelem teljes kihasznlsval,
kt etd vagy egy varicisorozat,
legalbb kt ttel egy nagybarokk szontbl vagy versenymbl.
A mvszeti alapvizsga kvetelmnyei
Mvszeti alapvizsga rszei
A vizsga gyakorlati vizsgarszbl ll.
A gyakorlati vizsga tantrgya s idtartama
Furulya ftrgy
A tagozat: minimum 10 perc
B tagozat: minimum 15 perc
A vizsga tartalma
A tagozat
Egy etd vagy technikai jelleg m szoprn vagy altfurulyn (Kllay G.: Hangnemgyakorl (EMB14071), Baroque Solo Bookbl knnyebb
darabok, Giesbert: Furulyaiskola 2. rsz (Schott) nehzsgi szintjn).
Eladsi darab kt klnbz karakter ttele, az egyik ttel vlaszthat kamarambl is (Anon: Greensleeves to a Ground, Marcello szontk
(EMB134767), Loeillet de Gant: Szontk, op. 1 s op. 3 (EMB 131603), Vivaldi: Fdr szonta RV 52, dmoll RV 36 (Ricordi Nr13322300),
Telemann: Fdr szonta (EMB 13542), kamaramvek: Boismortier: Leichte Duos (Schott), 6 Suite, Loeillet: 6 szonta 2 furulyra, Naudot:
Triszonta, Czidra: Rgi magyar tncok (EMB 14283) nehzsgi szintjn).
A vizsgaanyagot az etd s a kamaram kivtelvel lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Egy etd vagy szlm (Kllay G.: Hangnemgyakorl (EMB 14071), J.v.Eyck: Der Fluyten Lusthof Varicik (Amadeus), Braun:
etdk/Baroque Solo Book, Winterfeld: 12 etd altfurulyra (Hofmeister) nehzsgi szintjn).
Eladsi darab kt klnbz karakter ttele, az egyik ttel vlaszthat kamarambl is (Telemann: Cdr szonta (EMB 13542), Veracini: a
moll szonta (Peters), Lavigne: Rondeau s Tambourin III. ttel, Fesch: Fdr szonta op. 6. no. 2; Telemann: 6 duett, Telemann:
Knonszontk, Loeillet de Gant: Szonta 2 altfurulyra nehzsgi szintjn).
A vizsgaanyagot az etd s kamaram kivtelvel kotta nlkl kell jtszani.
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg,
helyes lgzs, testtarts, hangszertarts,
hangkpzs,
intonci,
hangszerkezels,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,

26

alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

Tovbbkpz vfolyamok A tagozat


7. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A jtszott anyaghoz kapcsold trilla s egyb segdfogsok.
Tl, dl artikulcik szerepe a furulyajtkban.
Nehezebb trillk forgdsztssel, ketts kestsek (doppelschlag).
A vibrato szerepe a zenben; vibrato, mint a barokk dszts eszkze.
A jtszott anyagban elfordul j temp s karakterjelzsek, eladsi utastsok stb.
A fa hangszerek tiszttsa, karbantartsa.
A hangszerkezels fejlesztse
sszetett hangindtsok, valamint az ingal jtk lland gyakorlsa.
Hangsorok gyakorlsa altfurulyn.
Klnbz vibratok lland gyakorlsa, alkalmazsa.
Laprl olvass az elz v anyagnak megfelel nehzsgi fokon, a felttelezhet kamaraegyttesben alkalmazott hangszeren.
Trsas zenls: furulya ksrettel, du, tri, furulyangyes, triszontk.
Ajnlott tananyag
Quantz, J. J.Nagy Frigyes 100 Tgliche bungen fr Flte
Winterfeld, L.: H. v.: 40 Studien fr Altblockflte
Linde, H. M.: Der Kunst des Blockfltenspiels
Sellner, J.: Etden fr Oboe/ VI. (EMB 12002)
Staeps, H. U.: Das Tgliche Pensum
Staeps, H. U.: Das Tgliche Pensum (trta: Bthori Bla )
Brggen, F:. 5 etd
Collette, J.: 12 melodikus gyakorlat
Staeps, H. U.: Methodische bungen
Veilhan, J.C.: La flute bec baroque
Winterfeld, L.: Hffer v. Technische Studien fr Altblockflte
Eyck, J. v.: Der Fluyten Lusthof IIII.
Thomas, B.: The Baroque solo book
Anonymus: Greensleeves to a Ground
Bach, J. S.: Menuett hmoll (EMB 13100)
Fesch, W.: Gdr szonta I., II. ttel
Telemann, G. Ph.: I. Bdr Partita ttelek
Bellinzani, P. B.: op. 3/3 Cdr szonta
Hndel, G. Fr.: amoll szonta III., IV. ttel
Marcello, B.: op. 2/4 emoll szonta I., II. ttel
Telemann, G. Ph.: kis Cdr szonta I., II. ttel (TWV 41: C 2)
Telemann, G. Ph.: Andante (EMB 14095)
Veracini, Fr. M.: amoll szonta (12/6)
Vivaldi, A.: gmoll szonta op. 13/6 III., IV. ttel
Kvetelmnyek
Zrlati hemiolk nll felismerse.
nll hangols.

27

Az artikulcis magnhangzk tudatos, nll alkalmazsa a hangmagassg fggvnyben.


Hosszabb llegzet etdk technikailag pontos megoldsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Skla: (tercek, hrmashangzat), kotta nlkl.
1 etd.
2 klnbz karakter eladsi darab, vagy egy ttelpr; lehetleg kotta nlkl.

8. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A jtszott anyaghoz kapcsold trilla s egyb segdfogsok.
A tanult ritmusrtkek, ritmuskpletek, temfajtk tfog rendszerezse.
Egyszerbb szabad dsztsek nllan.
A jtszott anyagban elfordul j temp s karakterjelzsek, eladsi utastsok stb.
A hangszerkezels fejlesztse
Az eddig tanult artikulcik s a bellk alkotott sszetett hangindtsok, valamint a (t) trtrt ingal jtk lland gyakorlsa.
Hangsorok gyakorlsa altfurulyn.
Klnbz vibratok lland gyakorlsa, alkalmazsa.
Laprl olvass az elz v anyagnak megfelel nehzsgi fokon, a felttelezhet kamaraegyttesben alkalmazott hangszeren.
Trsas zenls: furulya ksrettel, du, tri, furulyangyes, triszontk.
Ajnlott tananyag
Quantz, J. J.Nagy Frigyes 100 Tgliche bungen fr Flte
Winterfeld, L. H. v. 40 Studien fr Altblockflte
Linde, H. M. Der Kunst des Blockfltenspiels
Sellner, J. Etden fr Oboe/ VI. (EMB 12002)
Staeps, H. U. Das Tgliche Pensum
Brggen, F. 5 etd
Collette, J. 12 melodikus gyakorlat
Staeps, H. U. Methodische bungen
Veilhan, J.C. La flute bec baroque
Winterfeld, L. Hffer v. Technische Studien fr Altblockflte
Eyck, J. v. Der Fluyten Lusthof IIII.
Thomas, B. The Baroque solo book
Anonymus: Greensleeves to a Ground
Bach, J. S.: Menuett hmoll (EMB 13100)
Fesch, W.: Gdr szonta I., II. ttel
Telemann, G. Ph.: I. Bdr Partita ttelek
Bellinzani, P. B.: op. 3/3 Cdr szonta
Hndel, G. Fr.: amoll szonta III., IV. ttel
Marcello, B.: op. 2/4 emoll szonta I., II. ttel
Telemann, G. Ph.: kis Cdr szonta I., II. ttel (TWV 41: C 2)
Telemann, G. Ph.: Andante (EMB 14095)
Veracini, Fr. M.: amoll szonta (12/6)
Vivaldi, A.: gmoll szonta op. 13/6 III., IV. ttel
Kvetelmnyek
A td, tr, dr artikulcik egysges tempj alkalmazsi kpessge.
Ingal jtk grdlkeny alkalmazsa a tanr tmutatsai alapjn.

28

Jelzetlen ktelez dsztsek nll alkalmazsa.


Barokk szontk lmnyszer eladsa a tanult zenei kifejezeszkzk felhasznlsval.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Skla figurcikkal (tercek, hrmashangzat), kotta nlkl.
1 etd.
2 klnbz karakter eladsi darab vagy egy ttelpr, lehetleg kotta nlkl.

9. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A jtszott anyaghoz kapcsold trilla s egyb segdfogsok.
j ritmikai elemek megrtse az eddig tanultak alapjn.
A trlr sszetett hangindts szerepe a furulyajtkban.
A hangindtsok tempjnak fokozst szolgl artikulcik.
A jtszott anyagban elfordul j temp s karakterjelzsek, eladsi utastsok stb.
A klnbz barokk szontatpusok tteleinek jellegzetessgei.
A hangszerkezels fejlesztse
Az eddig tanult artikulcik s a bellk alkotott sszetett hangindtsok, valamint a (t) trtrt ingal jtk lland gyakorlsa.
A trlr sszetett hangindts bevezetse s gyakorlsa.
Hangsorok gyakorlsa altfurulyn.
Klnbz vibratok lland gyakorlsa, hajlkony, vltozatos alkalmazsa (temp, amplitd).
Laprl olvass az elz v anyagnak megfelel nehzsgi fokon, a felttelezhet kamaraegyttesben alkalmazott hangszeren.
Trsas zenls: furulya ksrettel, du, tri, furulyangyes, triszontk.
Ajnlott tananyag
Linde, H. M. Der Kunst des Blockfltenspiels
Staeps, H. U. Das Tgliche Pensum
Brggen, F. 5 etd
Collette, J. 12 melodikus gyakorlat
Eyck, J. v. Der Fluyten Lusthof IIII.
Thomas, B. The Baroque solo book
Staeps, H. U. Methodische bungen
Veilhan, J.C. La flute bec baroque
Winterfeld, L. Hffer v. Technische Studien fr Altblockflte
Boeke, K. Three exercises for alto recorder
Loeillet, J. B. de Gant: 12 szonta op. 1 (EMB 131603)
Loeillet, J. B. John: 12 szonta op. 3 (EMB 131603)
Marcello, B.: 12 szonta
Telemann, G. Ph.: 6 partita (szoprn)
Telemann, G. Ph.: Bdr szonta
Telemann, G. Ph.: Fdr szonta
Valentine, R.: 12 szonta op. 2
Vivaldi, A.: Fdr koncert op. 10 no. 5
Vivaldi, A.: amoll koncert RV 108 (+ 2 heged + bc.)
Kvetelmnyek
A (t) trtrt ingal jtk nll alkalmazsa.
Nehezebb trillk forgdsztssel.
Ketts kestsek problmamentes alkalmazsa.

29

Ujjvibrato, rekeszvibrato.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Skla figurcikkal (tercek, hrmashangzat), kotta nlkl.
1 etd.
2 klnbz karakter eladsi darab, vagy egy ttelpr lehetleg kotta nlkl.

10. vfolyam A tagozat


Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A jtszott anyaghoz kapcsold trilla s egyb segdfogsok.
A barokk duplanyelv, a didll didll.
A jtszott anyagban elfordul j temp s karakterjelzsek, eladsi utastsok stb.
A fa hangszerek blockjnak tiszttsa.
A hangszerkezels fejlesztse
A tanult artikulcik s a bellk alkotott sszetett hangindtsok, a (t) trtrt ingal jtk, valamint a duplanyelves hangindtsok lland
gyakorlsa.
Hangsorok gyakorlsa altfurulyn.
A klnbz vibratk tudatos s vltozatos alkalmazsa.
Laprl olvass az elz v anyagnak megfelel nehzsgi fokon, a felttelezhet kamaraegyttesben alkalmazott hangszeren.
Trsas zenls: furulya ksrettel, du, tri, furulyangyes, triszontk.
Ajnlott tananyag
Linde, H. M. Der Kunst des Blockfltenspiels
Staeps, H. U. Das Tgliche Pensum
Brggen, F. 5 etd
Collette, J. 12 melodikus gyakorlat
Eyck, J. v. Der Fluyten Lusthof IIII.
Thomas, B. The Baroque solo book
Staeps, H. U. Methodische bungen
Veilhan, J.C. La flute bec baroque
Winterfeld, L. Hffer v. Technische Studien fr Altblockflte
Boeke, K. Three exercises for alto recorder
Loeillet, J. B. de Gant: 12 szonta op. 1 (EMB 131603)
Loeillet, J. B. John: 12 szonta op. 3 (EMB 131603)
Marcello, B.: 12 szonta
Telemann, G. Ph.: 6 partita (szoprn)
Telemann, G. Ph.: Bdr szonta
Telemann, G. Ph.: Fdr szonta
Valentine, R.: 12 szonta op. 2
Vivaldi, A.: Fdr koncert op. 10 no. 5
Vivaldi, A.: amoll koncert RV 108 (+ 2 heged + bc.)
Kvetelmnyek
A tk tk, dg dg duplanyelves hangindtsok alkalmazsa.
Egyszerbb szabad dsztsek nll alkalmazsa.
sszetett ornamensek.
Az elz vekben tanult artikulcik stlusos alkalmazsa.

30

Az v vgi vizsga ajnlott anyaga


Skla: tercek, hrmashangzat, kotta nlkl.
1 etd.
2 klnbz karakter eladsi darab, vagy egy ttelpr, lehetleg kotta nlkl.

Tovbbkpz vfolyamok B tagozat


7. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A jtszott anyaghoz kapcsold trilla s egyb segdfogsok.
A tlpontozs, mint zenei elem.
sszetett ornamensek.
Bonyolultabb szabad dsztsek a tanr tmutatsai alapjn.
A vibrato szerepe a zenben; vibrato, mint a barokk dszts eszkze.
A jtszott anyagban elfordul j temp s karakterjelzsek, eladsi utastsok stb.
A fa hangszerek tiszttsa, karbantartsa.
A hangszerkezels fejlesztse
Gyakorls szoprn s altfurulyn is.
A t, d, r, l artikulcik s a bellk alkotott sszetett hangindtsok, valamint a (t) trtrt ingal jtk lland gyakorlsa.
Hangsorok gyakorlsa altfurulyn.
Klnbz vibratk lland gyakorlsa, alkalmazsa.
Laprl olvass az elz v anyagnak megfelel nehzsgi fokon.
Trsas zenls: furulya ksrettel, du, tri, furulyangyes, triszonta.
Ajnlott tananyag
Braun, D.: Szlk
Eyck, J. van: Der Fluyten Lusthof IIII.
Hndel, G. Fr.: Bdr szonta
Hndel, G. Fr.: gmoll szonta
Klz, E. M.: Essercizi per il Flauto dolce
Loeillet, J. B. de Gant: 12 szonta op. 1 (EMB 161603)
Marcello, B.: 12 szonta
Preludes from The Division Flute (1706)
Quantz, J. J. Nagy Frigyes: 100 Tgliche bungen fr Flte (szopr.)
Telemann, G. Ph.: 6 partita (szoprn)
Telemann, G. Ph.: Fdr szonta
Telemann, G. Ph.: (kis) fmoll szonta (TWV 41: f 2)
Valentine, R.: 12 szonta op. 2
Vivaldi, A.: Fdr koncert op. 10 no. 5
Winterfeld, L. H. v.: Zwlf Etden fr Altblockflte
Kvetelmnyek
Az artikulcis magnhangzk tudatos, nll alkalmazsa a hangmagassg fggvnyben.
A td, tr, dr artikulcik knnyed alkalmazsa tizenhatodokban is.
Ingal jtk grdlkeny alkalmazsa a tanr tmutatsai alapjn.
Jelzetlen ktelez dsztsek nll alkalmazsa.
Nehezebb trillk forgdsztssel.

31

Az v vgi vizsga ajnlott anyaga


Skla, tercekkel, hrmashangzat s dominns ngyeshangzatfelbontsokkal, kotta nlkl.
2 etd.
egy versenym kt ttele, vagy egy egyb ttelpr kotta nlkl.

8. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A jtszott anyaghoz kapcsold trilla s egyb segdfogsok.
A tanult ritmusrtkek, ritmuskpletek, temfajtk tfog rendszerezse.
A trlr sszetett hangindts szerepe a furulyajtkban.
Egyszerbb szabad dsztsek nllan.
A jtszott anyagban elfordul j temp s karakterjelzsek, eladsi utastsok stb.
A klnbz barokk szontatpusok tteleinek jellegzetessgei.
A hangszerkezels fejlesztse
Gyakorls C s Falap furulyn is.
Az eddig tanult artikulcik s a bellk alkotott sszetett hangindtsok, valamint a (t) trtrt ingal jtk lland gyakorlsa.
A trlr sszetett hangindts bevezetse, gyakorlsa.
Hangsorok gyakorlsa altfurulyn.
A sklk tempjnak fokozsa.
Klnbz vibratk lland gyakorlsa, alkalmazsa.
Laprl olvass az elz v anyagnak megfelel nehzsgi fokon.
Trsas zenls: furulya ksrettel, du, tri, furulyangyes, triszonta.
Ajnlott tananyag
Brggen, Fr.: 5 etd
Collette, J.: 12 melodikus gyakorlat (szoprnra)
Corelli, A.: Szontk op. 5, 711.
Eyck, J. van: Der Fluyten Lusthof IIII.
Fesch, W.: 6 szonta op. 6
Frescobaldi, G.: 5 canzona (szoprnra vagy tenorra)
Hndel, G. Fr.: Fdr szonta
Mancini, Fr.: 12 szonta
Pepusch, J. Chr.: 6 szonta (alt!)
Schickhardt, J. Chr.: 6 szonta op. 1
Select Preludes and Voluntaries for the Flute (1708)
Telemann, G. Ph.: (kis) Cdr szonta (TWV 41: C 2)
Veracini, Fr. M.: 12 szonta
Vivaldi, A.: RV. 427. Ddr koncert (szoprn)
Kvetelmnyek
Az elz vekben tanult artikulcik stlusos alkalmazsa.
A (t) trtrt ingal jtk nll alkalmazsa.
sszetett ornamensek.
Ujjvibrato, rekeszvibrato.
A barokk szvit tteleinek ismerete.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Skla tercekkel, hrmashangzat s dominns ngyeshangzatfelbontsokkal, kotta nlkl.
2 etd.

32

egy versenym kt ttele, vagy egy egyb, ttelpr kotta nlkl.

9. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A jtszott anyaghoz kapcsold trilla s egyb segdfogsok.
j ritmikai elemek megrtse az eddig tanultak alapjn
A hangindtsok tempjnak fokozst szolgl artikulcik.
A jtszott anyagban elfordul j temp s karakterjelzsek, eladsi utastsok stb.
A hangszerkezels fejlesztse
Gyakorls C s Falap furulyn is.
Az eddig tanult artikulcik s a bellk alkotott sszetett hangindtsok, valamint a (t) trtrt ingal jtk lland gyakorlsa.
A dr s melodikus moll sklk ismtlse kibvtett hangterjedelemben, tercekkel, hrmashangzat s dominns ngyeshangzatfelbontsokkal,
az eddig tanult artikulcikkal. A sklk tempjnak fokozsa.
Klnbz vibratk lland fejlesztse, alkalmazsa.
Laprl olvass az elz v anyagnak megfelel nehzsgi fokon.
Trsas zenls: furulya ksrettel, du, tri, furulyangyes, triszonta.
Ajnlott tananyag
Bach, J. S.: Fdr (fuvolra rt) szonta BWV 1031
Bellinzani, P. B.: 12 szonta
Corelli, A.: La Follia op. 5 no. 12
Dieupart, Ch.: 6 szvit
Eyck, J. van: Der Fluyten Lusthof IIII.
Feltkamp, J. H.: 12 Etudes vor SopranBlockfluit
Fesch, W.: 6 szonta op. 8
Hndel, G. Fr.: Cdr szonta
Hotteterre, J.: 4 szvit op. 5 / Fdr, dmoll
Linde, H. M.: Der Kunst des Blockfltenspiels
Sammartini, G.: Fdr koncert
Schickhardt, J. Chr.: 24 szonta op. 30 (klnbz hangnemekben)
Staeps, H. U.: Das Tgliche Pensum
Staeps, H. U.: Methodische bungen (szoprnra)
Telemann, G. Ph.: amoll fantzia
Valentine, R.: 6 szonta op. 5 (a szerz dsztseivel)
Vivaldi, A.: gmoll szonta (Il Pastor fido 6 szonta)
Vivaldi, A.: Fdr koncert op. 10 no. 1 (La tempesta di Mare)
Vivaldi, A.: Ddr koncert op. 10 no. 3 (Il Gardellino), (piccolo)
Winterfeld, L. H. v.: 40 Studien fr Altblockflte (2. fele)
Winterfeld, L. H. v.: Technische Studien fr Altblockflte
Kvetelmnyek
Valamennyi tanult hangindts egysges tempj alkalmazsi kpessge, stlusos hasznlata.
Ujjvibrato s rekeszvibrato differencilt alkalmazsa.
Ritkn elfordul enharmnik intonlsnak ismerete.
Tjkozds bonyolult polifon zenben.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Sklk tercekkel, hrmashangzat s dominns ngyeshangzatfelbontsokkal, kotta nlkl.
1 etd.

33

1 korabarokk vagy XX. szzadi m/ttel, kotta nlkl.


egy versenym kt ttele kotta nlkl.

10. vfolyam B tagozat


Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A jtszott anyaghoz kapcsold trilla s egyb segdfogsok.
A barokk duplanyelv, a didll didll.
A jtszott anyagban elfordul j temp s karakterjelzsek, eladsi utastsok stb.
A fa hangszerek blockjnak tiszttsa.
A hangszerkezels fejlesztse
Gyakorls C s Falap furulyn is.
Valamennyi eddig tanult artikulci s a bellk alkotott sszetett hangindtsok, a (t) trtrt ingal jtk, valamint a tk tk, dg dg
duplanyelves hangindtsok lland gyakorlsa, hrmas elrendezsben is.
Hangsorok gyakorlsa altfurulyn.
A technikai elemek tovbbfejlesztse a virtuozits irnyba.
A klnbz vibratk tudatos s vltozatos alkalmazsa.
Laprl olvass az elz v anyagnak megfelel nehzsgi fokon.
Trsas zenls: furulya ksrettel, du, tri, furulyangyes, triszontk.
Ajnlott tananyag
Bach, J. S.: Cdr (fuvolra rt) szonta BWV 1032
Bach, J. S.: F (vagy G)dr (fuvolra rt) szonta BWV 1035
Castello, D.: Sonata seconda (szoprnra vagy tenorra)
Castrucci, P.: Fdr szonta (a szerz dsztseivel) op.1/5
Castrucci, P.: Cdr szonta (a szerz dsztseivel) op.1/6
Corelli, A.: Szontk 16. op. 5 (rszben korabeli dsztsekkel)
DHervelois, De Caix: Gdr szvit (szoprn)
Eyck, J. van: Der Fluyten Lusthof IIII.
Fontana, G. B.: 6 szonta (szoprn)
Hotteterre, J.: 4 szvit op. 5
Quantz, J. J.: Capricciok
Schickhardt, J. Chr.: 24 szonta op. 30 (klnbz hangnemekben)
Staeps, H. U.: Neue bungen im chromatischen Raum der A
Telemann, G. Ph.: amoll szvit
Telemann, G. Ph.: Bdr fantzia
Telemann, G. Ph.: dmoll fantzia
Vivaldi, A.: Gdr koncert op. 10 no. 6
Kvetelmnyek
Valamennyi tanult hangindts egysges tempj alkalmazsi kpessge, stlusos hasznlata.
A tk tk, dg dg duplanyelves hangindtsok hasznlata, hrmas elrendezsben is.
Egyszerbb szabad dsztsek nllan.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
sklk: bs mollok kibvtett hangterjedelemben tercekkel, hrmashangzat s dominns ngyeshangzatfelbontsokkal, kotta nlkl.
1 etd.
1 korabarokk vagy XX. szzadi m/ttel, kotta nlkl.
Egy versenym kt ttele. kotta nlkl.

34

Kvetelmnyek a tovbbkpz vfolyamok elvgzse utn


A tagozat
A tanul legyen kpes
a hangok biztonsgos megszlaltatsra a furulya XX. szzadi elvrsainak megfelel hangterjedelemben
a hangindts s zrs klnbz mdjainak nll alkalmazsra
a segdfogsok nll megvlasztsra,
az eladand m stlusnak, jellegnek megfelel zenei kifejezeszkzk nll megvlasztsra
a jtszott zenei anyagot stlush rtelmes tagolt, kifejez megszlaltatsra
az j darabok egyszerbb, de nll dallami dsztsre,
megszerzett ismereteinek s hangszerkezelsi szintjnek megfelel eladsi darabok, kamarazenei szlamok nll, technikailag s zeneileg
ignyes elsajttsra, a hibk nll javtsra,
Ismerje a furulya trtnett, fizikai sajtossgait, irodalmt, klnbz mfajokban betlttt szerept.
Rendelkezzk
az egyni s trsas muzsiklshoz szksges koncentrlkpessggel, laprl olvassi kszsggel,
egyenletes, laza ujjtechnikval,
zenei kpzelervel.
B tagozat (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul ismerje
hangszere trtnett s irodalmt,
f1a3 ig (in F) a fogsokat,
a trilla, segd, piano, forte fogsokat,
az irodalomra legjellemzbb tnc s tteltpusok tempit s karaktereit,
Legyen kpes
a termszetes, knnyed hangszerkezelsre,
megfelel lgzstechnika alkalmazsra,
a leveg tudatos beosztsra,
vibratomentes hang kpzsre,
rtelmesen tagolt, kifejez eladsra.
Rendelkezzk
sszehangolt ujj s nyelvtechnikval,
frge szimplanyelvtechnikval,
sajt adottsgainak megfelel gyakorlsi mdszerrel,
megfelel laprl olvassi kszsggel.
Tudjon
tisztn intonlni,
pontos ritmusban jtszani,
dr s moll hangsorokat jtszani 4#, 5b eljegyzsig, tercekkel, hrmashangzat s dominnsszeptimfelbontsokkal
A mvszeti zrvizsga kvetelmnyei
Mvszeti zrvizsga rszei
A vizsga gyakorlati vizsgarszbl ll.
A gyakorlati vizsga tantantrgya s idtartama
Furulya ftrgy
A tagozat: minimum 10 perc
B tagozat: minimum 15 perc
A vizsga tartalma
A tagozat

35

Egy technikai jelleg m vagy szldarab ( Brggen: Etdk, Linde: Neuzeitliche bungsstcke(Schott),, Winterfeld: Technische Studien,
(Hofmeister), Telemann: Fantzik(Brenreiter), Eyck: Der Fluyten Lusthof IIII. (Amadeus) nehzsgi szintjn).
Egy teljes szonta vagy concerto (kettsverseny) s
egy korabarokk, vagy XX. szzadi illetve kortrs m, vagy ttel (Telemann: vagy Hndel szontk, Telemann: Metodikus szontk 16.,
(Brenreiter), nehzsgi szintjn).
A vizsgaanyagot lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Egy etd vagy szldarab (Brggen: 1., Quantz: Solos 15./Baroque Solo Book, Eyck, J. van: Der Fluyten Lusthof IIII. (Amadeus),, G. Ph.
Telemann: Fantzia 2, cmoll (Brenreiter), nehzsgi szintjn).
Egy teljes szonta vagy concerto s
egy korabarokk vagy XX. szzadi m vagy ttel, amely lehet kamaram (Krhmer, E: Varicik op. 18, Hndel: gmoll szonta (V.) (EMB 13405,
Castrucci, P.: Szontk op. 1/5, op. 1/6, nehzsgi szintjn).
A vizsgaanyagot az etd s a kamaram kivtelvel kotta nlkl kell jtszani.
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg,
helyes lgzs, testtarts, hangszertarts,
hangkpzs,
intonci,
hangszerkezels,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

A tananyag feldolgozshoz szksges ktelez (minimlis) taneszkzk


Megfelel hangols s minsg hangszerek
1 billentys hangszer
1 db egsz alakot visszaad tkr, 2 vagy tbb llthat magassg kottallvny, metronm,

FUVOLA
A fuvolatants ltalnos cljai, feladatai:
a helyes lgzs kialaktsa,
a kifejez fuvolahang elsajtttatsa,
a kz, test, fej, hangszertarts lazasgnak tudatostsa,
a megismert mozgsmechanizmusok automatikuss ttele,
a biztonsgos hangszerkezels kialaktsa,
a bels halls fejlesztse,
a ritmus alaprzetnek biztonsgos alkalmazsa,
rendszerezett zenei ismeretek tadsa.
Ismertesse meg a tanulkkal
a fuvola trtnett,

36

a fuvola trshangszereit (fafvs hangszercsald),


a hangszer irodalmt,
a jelentsebb alkot s eladmvszek munkssgt.
Tudatostsa
a helyes lgzstechnikra pl idelis befvsi md (ansatz) egyttes hasznlatt,
a hangminsg, dinamika s intonci sszefggseit,
a hangszer knnyed kezelst, a laza mozgsrzetek kialaktst,
a fuvola hangkpzsnek fizikai trvnyszersgeit,
a rendszeres s helyes gyakorlsi mdszer alapelveit,
a kottah jtk mint legfontosabb alapelv pontos betartst.
Fejlessze a tanul zenei kpessgeit
hangszeres technikjt,
improvizcis tevkenysgt (kreativitst),
laprl jtszsi kszsgt.
zenei memrit
sztnzze a tanult
a laprl olvassi kszsg folyamatos, aktv mvelsre.

Elkpz vfolyamok
1. vfolyam
Az ltalnos iskola msodik vfolyamos tanulinak nagy rsze alkalmas a fuvolatanuls megkezdsre a fizikai adottsgok figyelembevtelvel. A
hangszeres elkszt vfolyam a kpessgek kibontakoztatst, a kszsgek felmrst szolglja.
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Rvid ismertets a fafvs hangszerekrl.
A fuvola rszei, sszelltsnak helyes mdja, tiszttsa.
A trzshangok olvassa
A negyed, nyolcad, fl, pontozott fl s egsz rtkek valamint az ezeknek megfelel sznetjelek ismerete.
A 2/4, 4/4 es temek.
Egyszer ritmusrtkek s temslyok
A szerkezet, a tagols alapfogalmai: ismtljel, korona, zrvonal, a levegvtel jele, motvum, peridus, prima volta, seconda volta.
Gyermek s npdalok szveg szerinti rtelmezse, szvegtudsa.
A hangszerkezels fejlesztse
Klnbz lgzsgyakorlatok
A test s kztarts ismertetse s lpsrllpsre val megvalstsa a gyakorlatban.
A jtkmd s az artikulci alapfogalmai: nyelv nlkli (rekesz) hangindts (huhogs), ksbb nyelvvel kombinlva, rvid s hossz hangok
(tenuto, staccato, legato).
A helyes gyakorls s memorizls mdjai.
Ajnlott tananyag
Bntai Sipos: Fuvola ABC (EMB 14005)
Jeney Zoltn: Fuvolaiskola I. (EMB 5457)
Kodly Zoltn: 333 olvasgyakorlat (EMB 3741)
Kodly Zoltn: tfok zene I. (EMB 2809)
Jzsefn Szmrecsnyi Magda: Elkpzs olvasknyv (EMB 5725, 6102, 6573)

37

Hzimuzsika gyermekeknek (EMB 13846)


Bres Jnos: Furulyaiskola I. (EMB 5406)
Lrincz Paragi: Furulya ABC (EMB 14090)
Czidra Lszl: Furulyamuzsika kezdk szmra (EMB 7888)
Kvetelmny
Ktfle ritmusrtket tartalmaz gyermekdal (npek dalai) eljtszsa.
A 2/4, 4/4 es tem pontos ritmikai ismerete.
A trzshangok biztonsgos olvassa s azok fogsai.
Bntai Sipos: Fuvola ABC gyermekdalok, vagy ennek megfelel szint darabok.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
2 gyermekdal vagy magyar npdal kotta nlkl.
2 gyakorlat a tanult hangterjedelem minl teljesebb hasznlatval.

2. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Hangszerismeret
A fuvola rszei, sszelltsnak helyes mdja, tiszttsa.
A trzshangok biztosabb olvassa
A nyjt pont ismerete, nyjtott s lesritmus
A 2/4, 3/4, 4/4 es temek temslyok.
A szerkezet, a tagols alapfogalmai: ismtljel, korona, zrvonal, a levegvtel jele, motvum, peridus, prima volta, seconda volta.
A hangszerkezels fejlesztse
Klnbz lgzsgyakorlatok a helyes lgzstechnika kialaktsa rdekben.
A test s kztarts ismertetse s lpsrllpsre val megvalstsa a gyakorlatban.
Koncentrlt figyelem a tiszta intonci kialaktshoz
A jtkmd s az artikulci alapfogalmai: nyelv nlkli (rekesz) hangindts (huhogs), ksbb nyelvvel kombinlva, rvid s hossz hangok
(tenuto, staccato, legato).
A helyes gyakorls s memorizls mdjai.
A halls tjn trtn nkontroll fejlesztsnek megalapozsa.
Ajnlott tananyag
Bntai Sipos: Fuvola ABC (EMB 14005)
Jeney Zoltn: Fuvolaiskola I. (EMB 5457)
Kodly Zoltn: 333 olvasgyakorlat (EMB 3741)
Kodly Zoltn: tfok zene I. (EMB 2809)
Jzsefn Szmrecsnyi Magda: Elkpzs olvasknyv (EMB 5725, 6102, 6573)
Hzimuzsika gyermekeknek (EMB 13846)
Bres Jnos: Furulyaiskola I. (EMB 5406)
Lrincz Paragi: Furulya ABC (EMB 14090)
Magic Flute (Die Fltenschule von Anfang an Band 1 (Barbara GislerHaase UE 30370)
Spiel und Spass mit der Blockflte I. (Schott 7770)
Kvetelmny
A tanult ritmusrtkek pontos jtka, halls s kottakp alapjn.
A 2/4, 4/4 es tem pontos ritmikai ismerete.
A trzshangok biztonsgos olvassa s azok fogsai.
Biztos hangindts.

38

Az v vgi vizsga ajnlott anyaga


2 gyermekdal vagy magyar npdal kotta nlkl,
2 gyakorlat a tanult hangterjedelem minl teljesebb hasznlatval.

Alapfok vfolyamok A tagozat


1. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A fafvs hangszerek jellegzetessgeinek ismerete (kls megjelens, hangmagassg, hangszn stb.).
A fuvola rszei, sszelltsnak helyes mdja, tiszttsa.
Egyszer ritmusrtkek s temslyok.
A vgzett anyagban szerepl trzshangok valamint a mdostott hangok olvassa s fogsa.
A mdostjelek ismerete.
Hangsorok tudatostsa, abszolt hangnvvel is.
temmutatk s tempjelzsek, amelyek a vgzett anyagban elfordulnak.
Szerkezet, tagols: dalforma (ABA), tris forma, Tempo I.
A j gyakorlsi mdszer s emlkezkszsg megalapozsa.
A laprl olvassi kszsg fejlesztse az elz tanv nehzsgi fokn.
A hangszerkezels fejlesztse
A helyes test, hangszer s kztarts folyamatos ellenrzse.
Az alapvet lgzstechnika megalapozsa (rekeszlgzs). A helyes szjtarts s a befvsi szg belltsa s lland ellenrzse. A
hangindts s befejezs ignynek felkeltse s fokozatosan trtn megvalstsa.
A tanult hangterjedelmen bell lehetleg tisztn intonlt, szp hang elrse, kitartott hangok segtsgvel.
A megismert hangsorok gyakorlsa klnbz artikulcival: legato, tenuto, nyelv nlkli rekesz (huhogs), staccato.
A j gyakorlsi mdszer s emlkezkszsg megalapozsa.
A laprl olvassi kszsg fejlesztse az elz tanv nehzsgi fokn.
Ajnlott tananyag
Bntai Sipos: Fuvola ABC (EMB 14005)
Jeney Zoltn: Fuvolaiskola I. (EMB 5457)
Bntai Kovcs: Sklaiskola I. (EMB 8233)
Csupor Lszl: Ujjgyakorlatok (EMB 7266)
Gariboldi: Gyakorlatok kezd fuvolsoknak (EMB 8519)
Bntai Kovcs: Vlogatott etdk fuvolra I. (EMB 8591)
Abracadabra Flute (Malcolm Pollock) (A&C Black, London ISBN713656859)
Bntai Sipos: Knny eladsi darabok fuvolra (EMB 8959)
Bntai Kovcs: Kis eladsi darabok fuvolra (EMB 2791)
Czidra Lszl: Furulyamuzsika kezdk szmra (EMB 7888)
Lrincz Paragi: FurulyaABC (EMB 14090)
Hzimuzsika gyermekeknek (EMB 13846)
Szokolay Sndor: (Bntai Vilmos) Magyar gyermekdalok kt s hrom furulyra vagy fuvolra
Papp Lajos: Magyar karcsonyi dalok 23 furulyra kezdknek (EMB 14080)
Petrovics Emil: Magyar gyermekdalok fuvolra s zongorra (EMB 7373) (EMB 7768)
Kvetelmny
Egsz, fl (pontozott fl), negyed, nyolcad rtkeket tartalmaz rvid gyakorlatok, npdalok kt oktv hangterjedelemben.
A trzshangok s a tanult mdostott hangok olvassa
Legalbb 8 temes eladsi darabok kotta nlkl, ksrettel.

39

Pl. Jeney Zoltn: Fuvolaiskola I. 6061. vagy ennek megfelel szint etdk, darabok.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott hangsor (staccato, legato), csak alapskla,
2 klnbz karakter gyakorlat (pl. Jeney Z.: I. 61ig vagy ms, azonos szint, nehzsg gyakorlatok).
1 eladsi darab (zongoraksrettel)

2. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangterjedelem kibvtse.
Az enharmnia fogalma.
jabb temfajtk s tempjelzsek.
A ritmikai ismeretek bvtse.
Dr s moll hangnemek ismerete 2#, 2b eljegyzsig, abszolt hangnvvel is.
A hrmashangzat s felbontsnak fogalma.
Szerkezet, tagols: Da Capo, tris forma.
A tanult mvek formai elemzse (Azonossg, hasonlsg, szekvencia, klnbsgek felismerse, a peridus krdsfelelet viszonya).
A hangszerkezels fejlesztse
A lgzstechnika lland fejlesztse.
Hangkpzs: fokozott trekvs a helyes technikval kpzett, kifejez fuvolahangra.
A rekeszizom szerepnek tudatostsa (huhogs).
A hangindts gyorstsa, repetci a torok s nyelv lazasgnak megrzsvel. Hangsorok gyakorlsa klnbz ktsvaricikkal.
A helyes tarts lland ellenrzse.
A jtkmd, artikulci tovbbi differencilsa. (non legato, portato, marcato).
Dinamikai rnyals: f, mf, p.
Memriafejleszts kszsgfejleszt gyakorlatok segtsgvel.
Trsas zenls.
Laprl jtk.
Ajnlott tananyag
Jeney Zoltn: Fuvolaiskola I. (EMB 5457)
Bntai Kovcs: Sklaiskola I. (EMB 8233)
Csupor Lszl: Ujjgyakorlatok (EMB 7266)
Platonov: A fuvolajtk iskolja (Moszkva 11672)
Gariboldi: Gyakorlatok kezd fuvolsoknak (EMB 8519)
Bntai Kovcs: Vlogatott etdk fuvolra I. (EMB 8591)
Renate Unger: Die Querflte (VEB Deutsche Verlag fr Musik BN 30040)
Rieger Unger: Das Querflten Spiel I. (Hofmeister 8060)
M. Moyse: Le debutant Flutiste (Leduc 18802)
Bntai Kovcs: Kis eladsi darabok fuvolra (EMB 2791)
Bartk s Kodly mvei fuvolkra s zongorra I. (Bntai Sipos, EMB 7958)
Bartk s Kodly mvei fuvolra s zongorra II. (Bntai Sipos, EMB 8940)
Bntai Kovcs: Fuvolamuzsika I. EMB 6587
Abracadabra Flute Repertoire (Malcolm Pollock) (A&C Black, London ISBN713635274
Classical Album for Flute and Piano (Rudall C. 730)
Klassisches Spielbuch (Peters 12295)
Hndel: Menette (Hofmeister B.144)
Mozart: Themes III. (Fentone F 413A, B)
Dolzsikov: Gyjtemny fuvolra s zongorra (Muzika 12389)

40

Leichte Spielmusik des Rokoko (Schott 5248)


Das Notenbchern des 18. Jahrhunderts I. (Hofmeister 1006)
Das Notenbchern des 18. Jahrhunderts II. (Hofmeister 1498)
Kvetelmny
Egy adott technikai feladatot tartalmaz 816 temes gyakorlat eljtszsa.
Mrskelt tempj, egyszerbb ritmuskpletekbl ll etdk.
Knnyebb eladsi darabok kotta nlkl.
Pl. Jeney Zoltn: Fuvolaiskola I. ktet 102., vagy ennek megfelel szint etdk; Bntai Kovcs: Vlogatott etdk I. 22., vagy Gariboldi: Etdk,
tovbb hasonl nehzsg zongoraksretes darabok.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott skla (alap + hrmashangzat),
2 klnbz karakter gyakorlat (pl. Jeney Z.: I. 102ig vagy ms, azonos szint, nehzsg gyakorlatok),
1 eladsi darab lehetleg kotta nlkl.

3. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangterjedelem bvtse kromatikusan.
Elemi tudnivalk a felhangokrl (tfjsok).
Nehezebb ritmuskpletek ismerete: tizenhatod s harmincketted rtk s sznetjelei, kis les s kis nyjtott ritmus.
Dr s moll hangnemek a megismert hangterjedelemben, abszolt hangnvvel is.
Kromatika.
jabb tempjelzsek (largo, larghetto, meno mosso, marcia stb.).
Szerkezet, tagols: a tempo, dal Segno, Vide, Coda, G. P.
A jtszott zenei anyagban elfordul barokk s klasszikus tncok fbb jellegzetessgeinek ismerete.
A hangszerkezels fejlesztse
A kialakult mechanizmusok helyes alkalmazsa, esetleg javtsa.
Trekvs a hangtalan s egyre gyorsabb levegvtelre, a tmasz automatikuss ttelre. A dinamika hatrainak szlestse, a szp hang s a
tiszta intonci megtartsa mellett.
Differencilt hangindts s a hang befejezsnek gyakorlsa.
Egysges hangszn kialaktsa az als s fels regiszterben egyarnt.
A sklzs tempjnak mrskelt fokozsa klnbz varicikkal: les s nyjtott ritmusok, klnfle artikulcik, repetci.
Hrmashangzatfelbontsok s terclpsek.
Jtkmd, artikulci: az eddig tanult ismeretek kszsgszintre emelse.
Memriafejleszts: eladsi darabok zenei igny, kontrolllt gyakorlsa.
Trsas zenls: Laprl jtszs.
Ajnlott tananyag
Jeney Zoltn: Fuvolaiskola I. (EMB 5457)
Jeney Zoltn: Fuvolaiskola II. (EMB 5458)
Bntai Kovcs: Sklaiskola I. (EMB 8233)
Csupor Lszl: Ujjgyakorlatok (EMB 7266)
Platonov: A fuvolajtk iskolja (Moszkva 11672)
Gariboldi: Gyakorlatok kezd fuvolsoknak (EMB 8519)
Bntai Kovcs: Vlogatott etdk fuvolra I. (EMB 8591)
Bntai Kovcs: Vlogatott etdk fuvolra II. (EMB 8592)
Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet I. (PWM 6464)
Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet II. (PWM 6246)

41

M. Moyse: Le debutant Flutiste (Leduc 18802)


Werner Richter: Schule fr die Querflte (Schott ED 4777)
Bartk s Kodly mvei fuvolkra s zongorra I. (Bntai Sipos) (EMB 7958)
Bartk s Kodly mvei fuvolra s zongorra II. (Bntai Sipos) (EMB 8940)
Bartk Bla: Este a szkelyeknl (Prhle) (EMB 8317)
Kocsr Mikls: Saltus Hungaricus (EMB 6744)
Bntai Kovcs: Fuvolamuzsika I. (EMB 6587)
Bntai Kovcs: Fuvolamuzsika II. (EMB 8732)
Bntai Kovcs: Knny kamarazene fuvolra (EMB 6387)
Barokk tncok fuvolra s zongorra (Nagy) (EMB 13272)
Classical Music for Flute (B.&H. 20342)
Forty little Pieces (L. Moyse) (Schirmer 43191)
Der junge Fltist (Zimmermann 1394)
J. Hook: Szonatina (Fdr) (Schott 10138)
Kvetelmny
1 3
A hangok olvassa s fogsainak ismerete c g ig, kromatikusan.
Klnbz karakter s tempj etdk biztonsgos eljtszsa 2#, 2b eljegyzsig.
Egy stlusosan eladott, tisztn intonlt eladsi darab eljtszsa kotta nlkl, zongora vagy egyb hangszerksrettel.
A tanult mvek formai elemzse az letkornak megfelel szinten.
Pl. Jeney Zoltn: Fuvolaiskola II. 22., vagy Bntai Kovcs: Vlogatott etdk I. 14., tovbb hasonl nehzsg zongoraksretes darabok.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott skla (tercmenet, hrmashangzatfelbonts is),
2 klnbz karakter gyakorlat (pl. Jeney Z.: II. 22ig vagy ms, azonos szint, nehzsg gyakorlatok),
1 eladsi darab lehetleg kotta nlkl.

4. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Az egyszerbb felhangok ismerete.
Aszimmetrikus temek, a hangjegyrtkek s ritmuskpletek tfog rendszerezse, tizenhatodtriola, ketts nyjtpont.
Dr s moll hangnemek 4#, 4b eljegyzsig a hangszer teljes hangterjedelmben
A knnyebb kestsek (elke, parnyz, trilla) rsmdja s ritmusa.
A modulci fogalma.
A jtszott anyag zenei forminak elemzse, stlusjegyeinek tudatostsa (pl. tnctpusok).
A hangszerkezels fejlesztse
A felhangok szerepnek tudatostsa s hasznlata, a tmasz s a helyes szjtarts sszefggsben (egyszerbb tfjsok: oktv, kvint).
A laza, knnyed ujj s a nyelvtechnika fejlesztse.
A ketts nyelvts hasznlata (dupla staccato), elszr lass tempban.
A sklzs tempjnak fokozsa klnbz dinamikval, ritmikval s artikulcival.
A megfelelen kialaktott lgzstechnika elsajttsa lehetv teszi a vibrato tantst (nem vfolyamhoz kttten!).
A dinamikai rnyals fejlesztse (crescendo, diminuendo).
Az nll hangolsra val trekvs.
Memriafejleszts a megszerzett formai, szerkezeti ismeretek alapjn.
Rendszeres trsas zenls vagy kiszenekari jtk.
A laprl jtszsi kszsg tovbbfejlesztse.
Ajnlott tananyag
Jeney Zoltn: Fuvolaiskola II. (EMB 5458)

42

Bntai Kovcs: Sklaiskola II. (EMB 8625)


Csupor Lszl: Ujjgyakorlatok (EMB 7266)
Bntai Kovcs: Vlogatott etdk fuvolra II. (EMB 8592)
Gariboldi: 30 etd (EMB 8007)
M. Moyse: De la Sonorit (Leduc 18166)
M. Moyse: Cinquante tudes Mlodiques op. 4 III. (Leduc 19480 19481)
Towarnicki: Szkola na Flet I. (PWM 5706)
Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet I. (PWM 6464)
Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet II. (PWM 6264)
Fuvolamuzsika II.(Bntai Kovcs) (EMB 8732)
Romantikus album (Bntai Sipos) (EMB 12350)
3 Gavotte (Bntai Sipos) (EMB 13099)
3 Minuetti (Bntai Sipos) (EMB 13196)
Barokk tncok fuvolra s zongorra (Nagy) (EMB 13272)
Album of Sonatinas for young Flutists (Schirmer 44374)
J. Conte: Impromtu (G.Billaudot 3433)
Heinrich Funk: Kleine Sonata (VEB Hofmeister Leipzig 7237)
Der Junge Fltist (Zimmermann 1394)
SalonStcke II. (Kunzelmann GM 903 b)
Brcsak volna fuvoln! (Csetnyi) (AKKORDA1019)
Hangversenydarabok fuvolra (Szebenyi Nagy) (EMB 6958)
Npszer eladsi darabok fuvolra (Kovcs L.) (EMB 12654)
Bononcini: Tncok s szontk I. (Mrissy) (EMB 13612)
Valentine: 12 szonta (Kalmr) (EMB 12054)
Csupor Lszl: Fuvoladuk II. (EMB 14043)
Kvetelmny
Folyamatos, egyenletes tempj sklzs 3#, 3b eljegyzsig a tanult varicikkal.
Kzepes terjedelm, mrskelt tempj, tbbfle technikai feladatot tartalmaz etdk megszlaltatsa.
Barokk tncttel vagy egyszerbb eladsi darab eljtszsa.
Trsas zenls: ksretes eladsi darabok, duk, trik.
Pl. Jeney Zoltn: Fuvolaiskola II. 64., vagy Bntai Kovcs: Vlogatott etdk II. ktetbl 2832. kzl egy, tovbb hasonl nehzsg
zongoraksretes darabok.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott skla (duplanyelvvel is),
2 klnbz karakter gyakorlat (pl. Jeney Z.: II. 70ig vagy ms, azonos szint, nehzsg gyakorlatok),
1 eladsi darab lehetleg kotta nlkl.

5. vfolyam Atagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Az eddig tanult ismeretek sszefoglalsa s elmlytse.
Az temfajtk, hangjegyrtkek s ritmuskpletek tfog, rendszerezett ismerete.
Dr s moll hangnemek ismerete 5#, 5b eljegyzsig, a hangszer teljes terjedelmben.
Tudnivalk a vibratrl a zenei kifejezs rdekben.
A hangszeres s elmleti rkon tanult formai s harmniai elemzs a tanr irnytsval.
A bonyolultabb kestsek (trilla utkval vagy anlkl,
A klnbz npek zenje ritmikai s hangzsvilgnak megismerse.

43

A hangszerkezels fejlesztse
A leveg megfelel vezetsvel s irnytsval az egysges hangszn kialaktsa az als s a fels regiszterekben egyarnt.
A hangminsg s vibrato sszefggsnek tudatostsa
Klnbz hangindtsok s hangbefejezsek gyakorlsa.
A nyelv differencilt szerepnek tudatostsa.
A dupla staccato sebessgnek mrskelt fokozsa.
Hosszabb zenei gondolatok egy levegvel trtn sszefogsa.
Sklzs egyenletes, gyorsabb tempban, bonyolultabb varicikkal (pl. hangrl hangra, visszaforduls oktolkkal, duplanyelv stb.).
nll hangols (javasolt a jtszott m hangnemben).
A zenei anyagban elfordul dsztsek pontos megszlaltatsa.
Szlssges dinamikk (pianissimo, fortissimo stb.).
A memria fejlesztse hosszabb terjedelm mveken keresztl.
Trsas zenls, lehetsg szerint ms hangszerekkel is (vons, fvs, gitr stb.).
Laprl jtszs: az elz v anyagnak megfelel nehzsgi szinten.
Ajnlott tananyag
Jeney Zoltn: Fuvolaiskola II. (EMB 5458)
Bntai Kovcs: Sklaiskola II. (EMB 8625)
Bntai Kovcs: Vlogatott etdk fuvolra II. (EMB 8592)
E. Khler: Etdk fuvolra op. 33I. (Prhle) (EMB 8513)
E. Khler: Etdk fuvolra op. 33I. (Zimmermann ZM 1090)
Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet II. (PWM 6246)
M. Moyse: De la Sonorit (Leduc 18166)
Flten Studien in alten und neuen Stil I. (E. List) (VEB Hofmeister 7352)
Das Fltenbuch Friedrich des Grossen (Breitkopf 5606)
Romantikus Album (Bntai Sipos) (EMB 6958)
3 Tambourin (Bntai Sipos) (EMB 12574)
3 Polonaise (Bntai Sipos) (EMB 13446)
Hangversenydarabok fuvolra s zongorra (Szebenyi Nagy) (EMB 6958)
Npszer eladsi darabok fuvolra (Kovcs L.) (EMB 12654)
Bononcini: Tncok s szontk I. (Mrissy) (EMB 13612)
Marcello: 12 szonta fuvolra op. 2 I. (Mrissy) (EMB 13476))
D. Scarlatti: Hrom szonta (EMB 8958)
Jrdnyi Pl: Szonatina (EMB 1371)
Brcsak volna fuvoln! (Csetnyi Gyula) (AKKORDA1019)
Album of Sonatinas for young Flutists (Schirmer 44374)
Telemann: Fdr szonta (Amadeus GM 666)
Debussy: A kis nger (EMB 7933)
Jeney Zoltn: Fuvoladuk II. (EMB 6640)
Zemplni: Fuvolatri (EMB 12807)
Kvetelmny
1 3
A hangok olvassnak s fogsnak ismerete c h ig, kromatikusan.
Egyenletes tempj sklzs 4#, 4b eljegyzsig, a tanult varicikkal.
Klnbz karakter etdk megszlaltatsa, zenei megkzeltse jellegknek megfelel tempban.
Barokk tnc vagy knnyebb szontattelpr stlusos, intonlt eladsa, ksrettel.
Pl. Jeney Zoltn: Fuvolaiskola II. 6878., vagy Bntai Kovcs: Vlogatott etdk II. 21., tovbb hasonl nehzsg zongoraksretes darabok.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott skla (alap + hrmashangzat + felbonts + tercmenet),
2 klnbz karakter gyakorlat (pl. Jeney Z.: II. 87. vagy ms, azonos szint, nehzsg gyakorlatok),
1 eladsi darab lehetleg kotta nlkl.

44

6. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Dr s moll hangnemek 6#, 6b eljegyzsig.
A kromatikus hangsor.
A tanul tudja hangszernek intoncis hibit s korriglja azokat.
nll gyakorlsi mdszerek ismerete a felmerl problmk megoldsra.
rtelmes tagols, kisebb eladsi darabok nll megformlsa.
A tanul ismerje a klnbz korok zenjnek dsztsrendszert. (Barokk lass ttelek egyszerbb dsztsekkel val eladsa).
Tjkozdjon a klnbz korok stlusainak jellemz jegyeirl.
A vibrato szerepe a zenei megvalstsban.
A hangszerkezels fejlesztse
Trekvs a kiegyenltett s kifejez hang elrsre.
Biztonsgos hangindts minden regiszterben.
A befvs szlssges helyzetei (ki s befordts).
A laza, knnyed ujjtechnika fejlesztse.
Trilla s egyb dszt elemek magasabb szint, nll alkalmazsa.
Sklk s etdk tempjnak fokozsa.
Szimpla s dupla staccato, gyorsasgfejleszt gyakorlatokon keresztl.
A vibrato fokozatos fejlesztse (sebessg, amplitd).
A tudatos zenei memorizls fejlesztse.
Rendszeres trsas zenls
A laprl jtk kszsge fokozott mrtkben fejldjn.
Kvetelmny
Az eddig tanult sklk biztonsgos tudsa tbb figurcival (terc, hrmashangzat stb.).
A hrom regiszter sszekapcsolsa rvid s knny gyakorlatokon keresztl.
Nagyobb llegzet, sszetett feladatot tartalmaz etdk eljtszsa (pl. Bntai Kovcs: Vlogatott etdk fuvolra II. 12.).
A fuvola tbb regisztert sszefog gyakorlat.
Eladsi darabok tisztn intonlva, kotta nlkl.
Pl. Jeney Zoltn: Fuvolaiskola II. 8485., vagy E. Khler: Etdk op. 33 I. ktet els hrom etdjnek egyike, tovbb hasonl nehzsg
zongoraksretes darabok.
Ajnlott tananyag
Bntai Kovcs: Vlogatott etdk fuvolra II. (EMB 8592)
Bntai Kovcs: Vlogatott etdk fuvolra III. (EMB 8593)
Erdgh J.: Kzpfok technikai s olvasgyakorlatok I. (EMB 1801)
Fuvolaetdk kzpfokra (Jeney Zoltn) (EMB 12062)
E. Khler: 25 Romantische Etden fr Flte op. 66 (ZM 12240)
M. Moyse: De la Sonorit (Leduc 18166)
M. Moyse: Exercises Journaliers pour La Flte (Leduc 16638)
M. Moyse: Cinquante tudes Mlodiques op. 4 I. (Leduc 19480)
M. Moyse: Cinquante de Demerssemann II. (Leduc 19481)
M. Moyse: VingtQuatretudes Mlodiques avec variations (Leduc 18026)
Taffanel: 17 GrandsExercices Journaliers de Mcanisme (Leduc 17204)
Platonov: 30 etd (ASMP 36)
Towarnicki: Szkola na Flet II. (PWM 1989)
Hangversenydarabok fuvolra s zongorra (Szebenyi Nagy) (EMB 2791)
Npszer eladsi darabok fuvolra (Kovcs L.) (EMB 12654)
Romantikus album (Bntai Sipos) (EMB 12350)

45

3 olasz arietta (Csetnyi) (AKKORD A1006)


Brcsak volna fuvoln! (Csetnyi) (AKKORD A1019)
Hndel: Hallei szontk (Bntai Mrissy) (EMB 5739)
Hndel: Hallei szontk (Peters 4554)
Hndel: Hallei szontk (EMB 7217)
Hndel: Elf Sonaten (DVfM 4003)
Hndel: 6 szonta fuvolra s basso continura III. (Malina Mrissy) (EMB 13404 13405)
Telemann: Cdur Sonata (Amadeus GM 666)
Telemann: Sechs Sonaten in Kanon (Hofmeister B.124)
Boismortier: Sechs Suiten (Schott ED. FTR15)
Boismortier: Sechs Sonaten III. (Schott 5056, 5057)
Boismortier: 6 szonta op. 9 (Mrissy) (EMB 13350)
Marcello: 12 szonta fuvolra s basso continura III. (EMB 13476, 13477)
Loeillet: 12 szonta op. 4 IIV. (EMB 12989 12992
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott skla + varicii,
1 etd (pl. E. Khler: op. 33 I. ktetbl) vagy ms, azonos nehzsg gyakorlat,
1 ttelpr vagy kamaram.

Alapfok vfolyamok B tagozat


B tagozatos oktatsra irnythat az a nvendk, aki az tlagot meghalad zenei tehetsggel s hangszeres adottsgokkal rendelkezik.
rdekldse s szorgalma alkalmass teszi arra, hogy megfeleljen a minsgben s mennyisgben magasabb kvetelmnyeknek.
B tagozatos oktatsra legkorbban az els vfolyam vgn nylik lehetsg.
A B tagozaton a tanul hangszeres jtka elssorban hangminsgben, a hangszerkezels biztonsgban, virtuozitsban s az elads
kifejezerejben haladja meg az A tagozat szintjt.
2. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
1 3
A hangterjedelem kibvtse kromatikusan c a ig.
Elemi tudnivalk a felhangokrl.
Az enharmnia fogalma.
Dr s moll hangnemek 3#, 3b eljegyzsig, abszolt hangnvvel is.
A hrmashangzatfelbontsok s terclpsek fogalma.
A ritmikai ismeretek bvtse (tizenhatodok s azok sznetjelei).
jabb tempjelzsek (stringendo, allargando, sostenuto stb.).
Szerkezet, tagols: a tempo, dal segno, Vide, Coda.
A jtszott anyagban elfordul barokk s klasszikus tncok fbb jellegzetessgeinek ismerete (felts, temslyok stb.).
A tanult mvek formai elemzse az (azonossg, hasonlsg, szekvencia, klnbsgek felismerse, a peridus krdsfelelet viszonya).
Hangindts slytalan helyen, tktsek.
A hangszerkezels fejlesztse
A lgzstechnika lland fejlesztse (tartott hangok dinamikval: crescendo, diminuendo az intonci s a hangminsg vltozsa nlkl.)
A torok s a nyelv lazasgnak megrzse.
A hangindts s a repetci gyorstsa Hangsorok gyakorlsa klnbz ktsekkel s varicikkal.
A kz (csukl) tarts laztsval az ujjak hatrozott, ugyanakkor laza billentse.
Dr s moll hangnemek 2#, 2b eljegyzsig, hrmashangzattal, felbontsokkal, terclpsekkel a tanult hangterjedelem als s fels hatrig.
Memriafejleszts tbb kszsgfejleszt gyakorlat segtsgvel.
Trsas zenls.

46

Laprl jtszs az els v nehzsgi fokn.


Ajnlott tananyag
Jeney Zoltn: Fuvolaiskola I. (EMB 5457)
Bntai Kovcs: Sklaiskola I. (EMB 8233)
Csupor Lszl: Ujjgyakorlatok (EMB 7266)
Platonov: A fuvolajtk iskolja (Moszkva 11672)
Gariboldi: Gyakorlatok kezd fuvolsoknak (EMB 8519)
Bntai Kovcs: Vlogatott etdk fuvolra I. (EMB 8591)
Renate Unger: Die Querflte (VEB Deutsche Verlag fr MusikBN 30040)
Rieger Unger: Das Querflten Spiel I. (Hofmeister 8060)
M. Moyse: Le debutant Flutiste (Leduc 18802)
Bntai Kovcs: Kis eladsi darabok fuvolra (EMB 2791)
Bartk s Kodly mvei fuvolkra s zongorra I. (Bntai Sipos, EMB 7958)
Bntai Kovcs: Fuvolamuzsika I. EMB 6587
Abracadabra Flute Repertoire (Malcolm Pollock) (A&C Black, London ISBN713635274)
Classical Album for Flute and Piano (Rudall C. 730)
Klassisches Spielbuch (Peters 12295)
Hndel: Menette (Hofmeister B.144)
Mozart: Themes III. (Fentone F 413A,B)
Leichte Spielmusik des Rokoko (Schott 5248)
Das Notenbchern des 18. Jahrhunderts I. (Hofmeister 1006)
Das Notenbchern des 18. Jahrhunderts II. (Hofmeister 1498)
Kamarazene kezdk szmra I. (Mrissy) (EMB 6915)
Kamarazene kezdk szmra II. (Mrissy Vgh) (EMB 8741)
Szokolay Sndor: (Bntai Vilmos) Magyar gyermekdalok kt s hrom furulyra vagy fuvolra (EMB 7768)
Kvetelmny
Ignyes hangindtsra val trekvs
A lgzstechnika lland tkletestse, megfelel tmasz kialaktsa, lland ellenrzse.
Tartott hangok klnbz dinamikval: crescendodescrescendo az intonci vltozsa nlkl.
rnyaltabb dinamikai kifejezs
Eladsi darabok kotta nlkl.
v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott skla (tercmenet, hrmashangzatfelbonts is),
2 klnbz karakter gyakorlat
1 eladsi darab lehetleg kotta nlkl.

3. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangterjedelem bvtse.
Nehezebb ritmuskpletek ismerete: tizenhatod s harmincketted rtk, valamint ezek sznetjelei, tizenhatodtriola, ketts nyjtpont.
Dr s moll hangnemek 3#, 3b eljegyzsig az ismert hangterjedelemben, abszolt hangnvvel is. Hrmashangzatfelbontsok s
tercmenetek.
jabb tempjelzsek a jtszott zenei anyagban.
Szerkezet, tagols: formai ismeretek az jabb eladsi daraboknl.
A jtszott zenei anyagban elfordul barokk s klasszikus tncok fbb jellegzetessgeinek ismerete, tudatostsa.

47

A hangszerkezels fejlesztse
Egysges hangszn kialaktsa, als s fels regiszterben egyarnt Tartott hangok klnbz dinamikval, az intonci s a hangminsg
vltoztatsa nlkl.
Trekvs a hangtalan s egyre gyorsabb levegvtelre, a tmasz automatikuss ttelre.
Differencilt hangindts s a hang befejezsnek gyakorlsa. A hangindts gyorstsa, repetci a torok s a nyelv lazasgnak megrzsvel.
A ketts nyelvts hasznlata (dupla staccato) lasstott tempban.
Hangsorok gyakorlsa kotta nlkl, a tanult hangterjedelem als s fels hatrig.
A sklzs tempjnak fokozsa klnbz varicikkal: les s nyjtott ritmusok, klnfle ktsek, repetci.
Jtkmd, artikulci: az eddigi ismeretek kszsgszintre emelse, tovbbi differencilsa.
Memriafejleszts: gyakorlatok s eladsi darabok segtsgvel.
Trsas zenls.
Laprl jtszs az elz v nehzsgi fokn.
Ajnlott tananyag
Jeney Zoltn: Fuvolaiskola I. (EMB 5457)
Jeney Zoltn: Fuvolaiskola II. (EMB 5458)
Bntai Kovcs: Sklaiskola I. (EMB 8233)
Csupor Lszl: Ujjgyakorlatok (EMB 7266)
Platonov: A fuvolajtk iskolja (Moszkva 11672)
Gariboldi: Gyakorlatok kezd fuvolsoknak (EMB 8519)
Bntai Kovcs: Vlogatott etdk fuvolra I. (EMB 8591)
Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet I. (PWM 6464)
M. Moyse: Le debutant Flutiste (Leduc 18802)
M. Moyse: Cinquante tudes Mlodiques III. (Leduc 19480, 19481)
Bartk s Kodly mvei fuvolkra s zongorra I. (Bntai Sipos) (EMB 7958)
Bartk s Kodly mvei fuvolra s zongorra II. (Bntai Sipos) (EMB 8940)
Kocsr Mikls: Saltus Hungaricus (EMB 6744)
Bntai Kovcs: Fuvolamuzsika I. (EMB 6587)
Bntai Kovcs: Knny kamarazene fuvolra (EMB 6387)
Barokk tncok fuvolra s zongorra (Nagy) (EMB 13272)
Classical Music for Flute (B.&H. 20342)
Der junge Fltist (Zimmermann 1394)
J. Hook: Szonatina (Cdr) (Schott 10139)
Hndel: Menette (Hofmeister B. 144)
J. Haydn: 12 menett fuvolra s gitrra (Mosczi Vgi) (EMB 12915)
Csupor Lszl: Fuvoladuk kezdk szmra I. (EMB 8498)
Kvetelmny
A mr megszerzett ismeretek s kszsgek helyes alkalmazsa.
Klnbz karakter, nagyobb technikai kpzettsget ignyl gyakorlatok, mzenei pldk biztonsgos eljtszsa.
Bonyolultabb temfajtk, ritmikai elemek, ritmuskpletek alkalmazsa.
Klnbz karakter s tempj etdk biztonsgos eljtszsa
Egy stlusosan eladott, tisztn intonlt eladsi darab eljtszsa kotta nlkl, zongora vagy egyb hangszerksrettel.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott skla (tercmenet, hrmashangzatfelbonts is),
2 klnbz karakter gyakorlat
1 eladsi darab kotta nlkl.

48

4. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
1 3
Hangterjedelem: c h ig.
A felhangrendszer megismertetse.
Aszimmetrikus temek, hangjegyrtkek s ritmuskpletek tfog s rendszerezett ismerete.
Tizenhatodtriola, ketts nyjtpont.
Dr s moll hangnemek 4#, 4b eljegyzsig, a hangszer teljes hangterjedelmben.
Modlis hangsorok.
A knnyebb kestsek (elke, parnyz, trilla) rsmdja s ritmusa.
A modulci fogalma.
Egyszerbb hangnemi kitrsek felismerse a tanr segtsgvel.
A jtszott anyag zenei forminak elemzse, stlusjegyeinek tudatostsa (pl. tnctpusok).
A bels halls fejlesztse (temp, karakter s intonci elkpzelse a jtk megkezdse eltt).
A hangszerkezels fejlesztse
A felhangok szerepnek tudatostsa a tmasz s a helyes szjtarts kialaktsban.
Trekvs az ujjak s a nyelv knnyed mozgatsra.
A sklzs tempjnak fokozsa klnbz dinamikval, ritmikval s artikulcival, ketts nyelvtssel.
A dinamikai rnyals fejlesztse a szp hang s a tiszta intonci mellett.
nll hangolsra nevels.
Memriafejleszts: a megszerzett formai, szerkezeti ismeretek alapjn.
Rendszeres trsas zenls, vagy kiszenekari jtk.
A laprl jtszsi kszsg az elz v nehzsgi fokn
Ajnlott tananyag
Bntai Kovcs: Vlogatott etdk fuvolra II. (EMB 8592)
Gariboldi: 30 etd (EMB 8007)
M. Moyse: De la Sonorit (Leduc 18166)
M. Moyse: Cinquante tudes Mlodiques op. 4 III. (Leduc 19480 19481)
Towarnicki: Szkola na Flet I. (PWM 5706)
Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet I. (PWM 6464)
Flte Lernen mit Trewor Wye II. (Zimmermann ZS. 243)
Fltenetden I. (Immanuel Lucchesi) (DVfM 31050)
Fuvolamuzsika II.(Bntai Kovcs) (EMB 8732)
Romantikus album (Bntai Sipos) (EMB 12350)
3 Gavotte (Bntai Sipos) (EMB 13099)
Album of Sonatinas for young Flutists (Schirmer 44374)
J. Conte: Impromtu (G.Billaudot 3433)
Heinrich Funk: Kleine Sonata (VEB Hofmeister Leipzig 7237)
Der Junge Fltist (Zimmermann 1394)
SalonStcke II. (Kunzelmann GM 903 b)
Brcsak volna fuvoln! (Csetnyi) (AKKORD A1019)
Hangversenydarabok fuvolra (Szebenyi Nagy) (EMB 6958)
Npszer eladsi darabok fuvolra (Kovcs L.) (EMB 12654)
Bononcini: Tncok s szontk I. (Mrissy) (EMB 13612)
Csupor Lszl: Fuvoladuk II. (EMB 14043)
Bartk Bla: 18 du 2 fuvolra (Csupor Lszl) (UE 17288)
Beethoven: Sonata a due flauti (EMB 4172)
Bartk s Kodly mvei fuvolra s zongorra II. (Bntai Sipos) (EMB 8940)
Bntai Kovcs: Knny kamarazene fuvolra (EMB 6387)
Telemann: Sechs Sonaten im Kanon (Hofmeister 124)

49

Blavet: 15 Duette fr Flten (Heinrichschofen 1340)


Boismortier: Leichte Duos op. 11 (Peters 9664)
Mozart: 5 Pieces for 3 Flutes (UE 16157 L.)
Kvetelmny
Nagyobb llegzet, klnbz karakter s tempj, tbbfle technikai feladatot feldolgoz etdk, mzenei pldk megszlaltatsa;
Nagyobb terjedelm eladsi darabok, tisztn intonlva, a m stlust s hangulatt tkrz eladsban, ksrettel.
Folyamatos, egyenletes tempj sklzs a tanult varicikkal.
Trsas zenls: ksretes eladsi darabok, duk, trik.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott skla (duplanyelvvel is),
2 klnbz karakter gyakorlat
1 eladsi darab kotta nlkl.

5. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Az eddig tanult ismeretek s megszerzett kszsgek elmlytse.
Bonyolultabb ritmuskpletek, dinamikai s artikulcis elrsok megvalstsa.
Dr s moll hangnemek 5#, 5b eljegyzsig, a hangszer teljes terjedelmben.
A bonyolultabb kestsek rsmdja s ritmusa.
A szlssges dinamikk fogalma.(pianissimo, fortissimo stb.).
A formai s szerkezeti ismeretek bvtse (rondforma, varicis forma).
A nvendk ismerje a trtnelmi trsastncok tempit s jellegzetessgeit
A hangszerkezels fejlesztse
A lgzs, nyelv s ujjtechnika terletn megszerzett ismeretek s kszsgek elmlytse, tkletestse.
Lehetleg biztonsgos hangindts minden regiszterben.
Szlssges dinamikk (ff, pp) megvalstsa, fokozott figyelemmel a szp hang s a tiszta intonci megtartsra.
A befvs szlssges helyzetei (ki s befordts).
A trilla s egyb dszt elemek magasabb szint, nll alkalmazsa.
A laza, knnyed ujjtechnika kidolgozsa.
Hangsorok rendszeres gyakorlsa a korbban megismert varicik szerint, 5#, 5b eljegyzsig.
A nvendk nllsgnak fejlesztse.
A vibrato szerepe a zenei megvalstsban. A nvendk uralja a vibrato sebessgt s amplitdjt.
Etdk s sklk tempjnak fokozsa.
Memriafejleszts: hosszabb terjedelm mveken keresztl.
Trsas zenls ms hangszerekkel is (pl. vons, fvs, gitr stb.).
Laprl jtszs: az elz v nehzsgi fokn.
Ajnlott tananyag
Jeney Zoltn: Fuvolaiskola II. (EMB 5458)
Bntai Kovcs: Sklaiskola II. (EMB 8625)
Bntai Kovcs: Vlogatott etdk fuvolra II. (EMB 8592)
E. Khler: Etdk fuvolra op. 33I. (Zimmermann ZM 1090)
M. Moyse: De la Sonorit (Leduc 18166))
Das Fltenbuch Friedrich des Grossen (Breitkopf 5606)
Romantikus Album (Bntai Sipos) (EMB 6958)
3 Tambourin (Bntai Sipos) (EMB 12574)
3 Polonaise (Bntai Sipos) (EMB 13446)

50

Hangversenydarabok fuvolra s zongorra (Szebenyi Nagy) EMB 6958


Npszer eladsi darabok fuvolra (Kovcs L.) (EMB 12654)
Bononcini: Tncok s szontk II. (Mrissy) (EMB 13613)
Marcello: 12 szonta fuvolra op.2 I. (Mrissy) (EMB 13476)
D. Scarlatti: Hrom szonta (EMB 8958)
Jrdnyi Pl: Szonatina (EMB 1371)
Brcsak volna fuvolm! (Csetnyi Gyula) (AKKORDA1019)
Album of Sonatinas for young Flutists (Schirmer 44374)
Telemann: Fdr szonta (Amadeus GM 666)
Vivaldi: Il pastor fido 6 Sonaten fr Querflte und Basso continuo (Hortus Musicus 135)
Quantz: Sonata in Fdur op. 3 no. 6 (Peters 9675)
Lavigne: Drei Sonaten (Peters 9663)
Debussy: A kis nger (EMB 7933)
Jeney Zoltn: Fuvoladuk II. (EMB 6640)
E. Khler: Vlogatott duk (Tsr) (EMB 13780)
Telemann: Sechs Sonaten in Kanon (Hofmeister B.124)
Hotteterre: Trio Sonatas III. (Musica Rara 1806, 1807
Bengrf Jzsef: Magyar tncok a 18. szzadbl fuvolra, gitrra s gordonkra (Pejtsik) (EMB 12804)
Zemplni: Fuvolatri (EMB 12807)
Kvetelmny
Az eddig megszerzett ismeretek s kszsgek nll alkalmazsa.
Dr s sszhangzatos moll hangsorok hrmashangzatfelbontsaikkal, tercmeneteikkel egytt, kotta nlkl.
Nagyobb llegzet, klnbz karakter s tempj, tbbfle technikai feladatot feldolgoz etdk, mzenei pldk megszlaltatsa jellegknek
megfelel tempban.
Barokk tnc vagy knnyebb szontattelpr stlusos, intonlt eladsa, ksrettel.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott skla (alap + hrmashangzat + felbonts + tercmenet),
1 klnbz karakter gyakorlat
1 szonta ttelpr
1 eladsi darab (lehetleg kotta nlkl.

6. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Az eddig megszerzett ismeretek sszefoglalsa (klnbz ritmusok, temfajtk, temjelzsek, tempjelzsek, dsztsek stb. tfog,
rendszerezett ismerete).
Dr s moll hangnemek 6#, 6b eljegyzsig, hrmashangzat s dominnsszeptimfelbontsokkal s tercmenetekkel egytt.
Eltr, sajtos stlusjegyek felismerse (stlusismeret).
Tudatostsuk a gyakorls helyes mdszert.
A jtszott mvek formai s szerkezeti elemzse.
Kromatikus skla.
A nvendk ismerje az eladsi darabok szerzit, zenei korszakokba helyezve.
A zenei zls, stlus s hangsznrzk, valamint a karakterek irnti rzkenysg fejlesztse, a zenei fantzia kibontakozsa.
A hangszerkezels fejlesztse
A hangindts s hangbefejezs differencilsa, repetci gyakoroltatsa, tempjnak fokozsa (szimpla s dupla staccatval is).
Tartott hangok lland vagy vltoz dinamikval, a j hangminsg, a tiszta intonci megtartsval.
Valamennyi hangsor rendszeres gyakorlsa a korbban megismert vltozatok szerint.
Trillaskla.

51

A halls s ritmusrzk tovbbfejlesztse, a dinamikai, hangsznbeli s intoncis ignyessgre val trekeds.


A cltudatos s hatkony gyakorlsi mdszer fejlesztse.
A tanul ismerje hangszernek intoncis hibit s tudatosan korriglja azokat.
Tudatos zenei memorizls.
Rendszeres trsas zenls.
Laprl jtszs az elz v nehzsgi fokn
Ajnlott tananyag
Bntai Kovcs: Vlogatott etdk fuvolra II. (EMB 8592)
Erdgh J.: Kzpfok technikai s olvasgyakorlatok I. (EMB 1801)
E. Khler: 25 Romantische Etden fr Flte op. 66 (ZM 12240)
M. Moyse: Exercises Journaliers pour La Flte (Leduc 16638)
M. Moyse: Cinquante tudes Mlodiques op. 4 I. (Leduc 19480)
M. Moyse: VingtQuatre tudes Mlodiques avec variations (Leduc 18026)
Das Fltenbuch Friedrich des Grossen (Breitkopf 5606)
Hangversenydarabok fuvolra s zongorra (Szebenyi Nagy) (EMB 2791)
Npszer eladsi darabok fuvolra (Kovcs L.) (EMB 12654)
Romantikus album (Bntai Sipos) (EMB 12350)
3 olasz arietta (Csetnyi) (AKKORD A1006)
Brcsak volna fuvoln! (Csetnyi) (AKKORD A1019)
Hndel: Hallei szontk (Bntai Mrissy) (EMB 5739)
Hndel: Hallei szontk (EMB 7217)
Hndel: Elf Sonaten (DVfM 4003)
Telemann: Sechs Sonaten in Kanon (Hofmeister B.124)
Boismortier: Sechs Sonaten III. (Schott 5056, 5057)
Boismortier: 6 szonta op. 9 (Mrissy) (EMB 13350)
Mozart: Gdr szonta K. 285/a (EMB 13067)
Mozart: Cdr szonta K. 285/b (EMB 13011)
Mozart: Ddr szonta K. 285 (EMB 13009)
Mozart: Adr szonta K. 298 (EMB 13010) )
Vivaldi: Concerto V. Fdur op. 10 (Schott FTR 83)
Vivaldi: Concerto IV. Gdur op. 10 (Schott 41413)
Rossini: Andante s Allegro (Eulenburg GM 209)
Szervnszky: Szonatina (EMB 1372)
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott skla + varicii,
1 etd
1 ttelpr vagy kamaram.

Kvetelmnyek az alapfok vfolyamainak elvgzse utn


Az A tagozat vgn
A tanul ismerje
a fuvola s a fafvs hangszerek mltjt, irodalmt,
a hangszer teljes hangterjedelmt,
a tudatos s helyes lgzstechnikt,
a fuvola intoncis hibit (s tudatosan korriglja azokat),
a dr s moll hangnemeket 4 #, 4 b eljegyzsig,
az egyszerbb dsztsek rsmdjt s ritmust,
a vibrato szerept a zenei megvalstsban,
ismerje a tanult anyagban elfordul temp s karakterjelzseket, egyb eladsi jeleket, zenei mszavakat s ezek jelentst,

52

ismerje a tanult eladsi darabok zeneszerzinek nevt, a mvek cmt, s tudja helyesen kiejteni s lerni azokat,
a jelentsebb fuvols eladmvszeket.
Legyen kpes
a kiegyenltett s kifejez hang elrsre a tiszta intonci megtartsval,
a klnbz hangindtsok s hangbefejezsek megvalstsra,
a klnbz nyelvtsek (szimpla s dupla staccato) gyorsasgnak fejlesztsre,
az nll hangolsra,
a knnyebb technikai problmk elemz gyakorlsra,
a kottah jtkra s folyamatos, mrskelt tempj laprl olvassra,
hosszabb zenei gondolatok egy levegvel trtn sszefogsra,
a klnbz artikulcis elrsok megszlaltatsra (staccato, tenuto, legato, marcato stb.),
egyenletes, pergtechnikhoz vezet ujjgyakorlatok fokozatos gyorstsra.
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul legyen kpes
dr s moll sklkat jtszani 4 #, 4 b eljegyzsig, tercekkel, hrmashangzat s szimpla s duplanyelvvel is, a jtszott irodalom ltal
megkvetelt dinamikk megvalstsra
kszsgfejleszt gyakorlatok hibtlan eljtszsra (pl. Erdgh, Platonov stb.),
nehezebb etdk zenei s technikai megvalstsra (pl. Khler op. 33as s op. 66os etdsorozata),
egy barokk szonta lass s gyors ttelnek eljtszsra egyszerbb dsztsekkel,
hosszabb terjedelm mvek memorizlsra (pl. Jrdnyi: Szonatina, Szervnszky: Szonatina stb.).
A mvszeti alapvizsga kvetelmnyei
A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati vizsgarszbl ll.
A vizsga tantrgya s idtartama
Fuvola ftrgy
A tagozat: minimum 10 perc
B tagozat: minimum 15 perc
A vizsga tartalma
A tagozat
Egy etd vagy szldarab, vagy technikai jelleg m (Jeney: Fuvolaiskola II. ktet/5685., Bntai: Vlogatott etdk II. ktet/12., Khler: Etdk
op. 33 no. 1/13. nehzsgi szintjn).
Egy barokk szontattel (Marcello: dmoll szonta, Telemann: Fdr szonta valamelyik ttele nehzsgi szintjn).
Egy eladsi darab (Romantikus album, 3 Menett, 3 Tambourin, Npszer eladsi darabok nehzsgi szintjn).
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Kt klnbz karakter etd vagy szldarab, vagy technikai jelleg m (Platonov: 30 etd 110., Khler: Etdk op.33 no. 1/15., Erdgh:
Technikai s olvasgyakorlatok 1/14. nehzsgi szintjn).
Egy barokk szonta ttelpr (Hndel: Hallei szontk nehzsgi szintjn).
Egy karakterdarab vagy kamaram (Jrdnyi Pl: Szonatina nehzsgi szintjn).
A kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg,
helyes lgzs, testtarts, hangszertarts,
hangkpzs,
intonci,

53

hangszerkezels,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

Tovbbkpz vfolyamok A" tagozat


7. vfolyam A" tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A ritmusrtkek, ritmuskpletek, temfajtk, temjelzsek tfog, rendszerezett ismerete.
Dr s moll hangnemek 7#, 7b eljegyzsig.
Eltr, sajtos stlusjegyek felismerse, ezek megvalstsa (stlusismeret).
Klnbz korh dsztsfajtk megismerse.
A zenei anyag kivlasztsa az letkori sajtossgok figyelembevtelvel.
Zenekari mvek fuvolaszlamainak megismertetse.
A jtszott mvek formai, szerkezeti elemzse.
A hangszerkezels fejlesztse
Az eddig megszerzett kszsgek lland karbantartsa s tkletestse.
Sklk klnbz ktsvaricikkal.
A halls s ritmusrzk fejlesztse, a dinamikai s hangsznbeli rzkenysg s ignyessg kialaktsa.
Az nllsg fejlesztse a gyakorls mdszeressgben, az etdkben s eladsi darabokban felmerl problmk gyorsabb megoldsa
rdekben.
Klnbz dsztsek korh s stlusos alkalmazsa.
Memriafejleszts: a kotta nlkli jtk gyakorlsa.
Trsas zenls: kamarazene.
Ajnlott tananyag
Erdgh J.: Kzpfok technikai s olvasgyakorlatok I. (EMB 1801)
Bntai Kovcs: Vlogatott etdk fuvolra III. (EMB 8593)
E. Khler: 25 Romantische Etden fr Flte op. 66 (ZM 12240)
Fuvolaetdk kzpfokra (Jeney Zoltn) (EMB 12062)
M. Moyse: De la Sonorit (Leduc 18166)
Fltenetden II. (Immanuel Lucchesi) (DVfM 31057)
Fr. Vester: 50 weitere klassische Studien (UE 14672)
Szemelvnyek zenekari mvekbl (Gyngyssy) (EMB 12949)
Boismortier: Sechs Suiten (Schott FTR 15)
Telemann: Zwlf methodische Sonaten (Peters 13069)
Kuhlau: 12 Caprices III. Ger. (Billaudot 1801, 1802)
Das Frhbarokk (Mrissy) (EMB 13533)
Das Italianische Barokk (Mrissy) (EMB 13534)
Marcello: 12 szonta fuvolra s basso continura III. (EMB 13476, 13477)
Loeillet: 12 szonta op. 4 IIV. (EMB 12989 12992)
Loeillet: 12 szonta op. 1 IIV. (EMB 12638 12641)
Loeillet: 12 szonta op. 3 IIV. (EMB 13160 13163)
Vivaldi: Ddr fuvolaverseny op. 10 (Il Cardellino) (EMB 7226)

54

J. S. Bach: Suite no. 2 (hmoll) tncttelek (EMB 13185)


Hndel: Elf Sonaten (DVfM 4003)
Pergolesi: Fuvolaverseny (Gdr) (B.&H. 17502)
Gluck: Gdr fuvolaverseny (Amadeus BP 2061)
Corelli: La Follia (Schott 43236)
Czerny: Rondo facile et brillant (Gdur) (Kunzelmannn GM 831C)
Benda: Sonata Cdur (Hofmeister 742)
Mozart: Ddr szonta K. 285 (EMB 13009)
Mozart: Adr szonta K. 298 (EMB 13010)
Telemann: Largo e vivace (4 fuvolra) (Edizioni Berben E. 1954 B.)
Barokk mesterek varicii II. (Kllay) (EMB 14137)
Boccherini: Menett s varicik 4 fuvolra (BA 6888)
Kvetelmny
Az eddigi vfolyamokban elrt sznvonal megrzse.
Klnbz karakter etdk megszlaltatsa a jellegknek megfelel tempban.
Eladsi darab (vagy kamaram stb.) rtelmes, tagolt, rnyalt megszlaltatsa.
Pl. E. Khler: Etdk op. 33 I. 5., 7., 9., vagy Bntai Kovcs: Vlogatott etdk II. 1214., tovbb hasonl nehzsg zongoraksretes darabok
vagy kamaramvek.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 skla,
1 etd (pl. romantikus: Khler op. 66bl vagy Platonov: 30 etdbl) vagy ms, azonos nehzsg gyakorlat,
1 szontattelpr
1 eladsi darab vagy kamaram.

8. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A bonyolultabb felhangok ismerete.
Kromatikus s egszhang sklk.
A jtszott mvekben elfordul tempjelzsek, karakterjelzsek, dinamikai s eladsi jelek, zenei mszavak.
Differenciltabb hangnemi kitrsek (pl. tercrokonsg) felismertetse a tanr segtsgvel.
Improvizci klnbz mfajokban (pl. 12 temes rvid zrlati kadencik futamok, hrmashangzatok rgtnzse).
Ismerkeds a kortrs zenei irnyzatokkal.
A hangszerkezels fejlesztse
Kromatikus s egszhang sklk mrskelt tempban.
Hrmas nyelvts (tripla staccato).
A trillzs fejlesztse.
Fokozott figyelem a hang szpsgre, a hangminsg s vibrato sszefggsre.
A nehezebb tfjsok gyakorlsa.
A halk s gyors bellegzs tovbbfejlesztse.
A sklzs tempjnak fokozsa; a klnbz figurcik egy levegre (tudatos gazdlkods a levegvel).
Kortrs zenei irnyzatok, technikai megoldsok.
A tudatos zenei memorizls fejlesztse.
Trsas zenls: kamarazene, zenekari jtk.
Ajnlott tananyag
Erdgh J.: Kzpfok technikai s olvasgyakorlatok II. (EMB 1838)
Andersen: 24 etd fuvolra (Kovcs L.) (EMB 8520)

55

E. Khler: Etdk fuvolra II. op. 33 (Prhle) (EMB 8514)


E. Khler: 25 Romantische Etden fr Flte op. 66 (ZM 12240)
Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet III. (PWM 6465)
Frstenau: 24 Etden fr Flte (Hofmeister 7293)
M. Moyse: De la Sonorit (Leduc 18166)
Bellinzani: 4 szonta (EMB 12792)
Blavet: Szontk (Fleury) (Rudall 585, 594, 597, 626, 632)
Vanhal: Gdur Sonata (Panton 876)
Veracini: 12 Sonaten IIV. (Kolneder) (Peters 4965a, 4965b, 4965c, 4965d)
Quantz: Fltenkonzert gmoll (Peters 12885)
Telemann: fmoll Sonata (Amadeus GM 666)
Kuhlau: 12 Capries I II. (G. Billaudot 1801, 1802)
Fiocco: Allegro (P. Paubon) (G. Billaudot G. 3190/b)
Mozart: Rondo, Ddr (Prhle) (EMB 8521)
Die zweite Halfte des 18. Jahrhunderts (Mrissy) (EMB 13536)
Mozart: Adr Szonta (Homolya) (EMB 13010)
Rsler Rosetti: Ddr fuvolaverseny (Szebenyi) (EMB 3949)
Hajdu M.: Magyar psztordalok (EMB 1670)
Kvetelmny
Rendelkezzk a nvendk olyan bejtszsi mdszerrel, amelynek birtokban a j befvsi rzetek rvid idn bell elrhetk.
Technikai felkszltsgnek megfelel etdk kivlasztsa s azok, lehetleg hibtlan megszlaltatsa.
Kpessgeihez mrt zenei anyag (kamaram) ignyes eladsa.
Pl. E. Khler: Etdk op. 66 ktetbl, vagy Bntai Kovcs: Vlogatott etdk II. 46., vagy III. 910., tovbb hasonl nehzsg zongoraksretes
vagy kamaramvek.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 skla,
1 etd (pl. Khler: op. 33 II. ktetbl, Bntai Kovcs: Vlogatott etdk III. ktetbl) vagy ms, azonos nehzsg gyakorlat,
1 ttelpr vagy kamaram.

9. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Az egszhang s a kromatikus skla ismerete s ezek kombincii.
A mvek lass tteleinek zenei sszefogsa, zenei vek felptse, illetve lekerektse.
Romantikus zenei eladsmd.
A zenei stlusrzk s a zenei fantzia fogalma.
Tjkozds a XX. szzad klnbz stlusaiban.
A hangszerkezels fejlesztse
Nagyobb, nehezebb hangkzk ktsnek gyakorlsa.
A mly regiszter intenzitsnak tovbbfejlesztse.
A hrmas nyelvts gyorstsa.
Hangkpzs nagy dinamikai klnbsgekkel.
A memria szinten tartsa.
Trsas zenls: kamarazene, zenekari jtk.
Ajnlott tananyag
E. Khler: Etdk fuvolra op. 33 II. (Prhle) (EMB 8514)
Andersen: 24 etd fuvolra (Kovcs L.) (EMB 8520)

56

J. Chr. Bach: Sonata Fdur per flauto e cembalo (EMB 8977)


Mozart: Ddr szonta (Homolya) (EMB 13009)
M. Haydn: Fuvolaverseny (Vcsey) (EMB 2297)
Hoffmeister: Ddr fuvolaverseny (EMB 4274)
Vivaldi: La notte (gmoll) op. 10 (EMB 1822)
Boccherini: Concerto in D major (Rampal) (IMC 10017)
Schubert: Tma varicikkal, Bdr (Bntai Sipos) (EMB 12573)
Schumann: Hrom romnc op. 94 (EMB 12841)
Debussy: Syrinx, En bateau (Szebenyi) (EMB 8290)
Farkas Ferenc: Bihari romn tncok (EMB 958)
G. Faur: Pices Clebres pour Flte et Piano (Leduc 29002)
Mozart: Sechs Duette op. 75 III. (Zimmermann 2260, 11340)
Doppler: Duettino americain (Adorjn) 2 flte+piano (Billaudot G 3104B)
JeanJean: Modern etdk
Kvetelmnyek
Dr s sszhangzatos moll hangsorok, hrmas s ngyeshangzatfelbontsokkal, tercmenetekkel kotta nlkl.
Klnbz karakter etdk megszlaltatsa jellegknek megfelel tempban;
Lassgyors szonta, koncert (vagy egyb mbl kiemelt) ttelpr vagy hasonl terjedelm ms eladsi darab zlses, ignyes eladsa,
ksrettel.
Jrtassg nehezebb ritmuskpletekben
Rendszeres trsas zenls ms hangszerekkel, lehetsg szerint zenekari jtk.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 skla,
1 etd (pl. Khler: op. 33 III. ktetbl, vagy a Fuvolaetdk kzpfokra cm kottbl) vagy ms, azonos nehzsg gyakorlat,
1 ttelpr vagy kamaram.

10. vfolyam A tagozat


Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Az eddig tanult ismeretek sszegzse.
Modern zenei effektusok.
Pergnyelv.
Bevezets s ismertets az jabb lgzstechnikk (krkrs lgzs) fogalmrl, hasznlatrl.
A fuvola trshangszereinek s transzponlsi mdjainak ismerete (piccolo, altfuvola, basszusfuvola).
Kitekints a jazz s az rtkes knnyzene irnyba.
Alakuljon ki a tanulban egy olyan rtelmi s rzelmi kapcsolat a zenvel, hogy a mindennapi zenls letszksgletv vljk.
A hangszerkezels fejlesztse
Az elsajttott hangszertechnikai ismeretek alrendelse az egyes mvek zenei ignyeinek.
Az improvizcis kszsg lehetsgnek kihasznlsa a jtk rmnek fokozsra.
Nehezebb kamaram (vagy zenekari anyag) technikai problminak megoldsa transzponlsi lehetsgek kihasznlsval.
A tanul laprl jtk sorn rje el, hogy els ltsra mind zeneileg, mind technikailag megfelelen jtsszon el nem tl nehz mveket.
Trsas zenlsnl az intonls tisztasgban s az egyttjtszs precizitsban tudjon magas sznvonalon fuvolzni.
Legyen alkalmas arra, hogy klnbz egyttesekben mindenki szmra rmt szerz jtkot produkljon.
Ajnlott tananyag
E. Khler: Etdk fuvolra op. 33 III. (Prhle) (EMB 8515)
E. Khler: Virtuz etdk fuvolra op. 75 I. (EMB 8516)
E. Khler: Virtuz etdk fuvolra op. 75 II. (EMB 8517)

57

Ittzs Gergely: Kettsfogsok fuvolra (tblzat) sajt kiads


Quantz: Capricien (Amadeus BP 2050)
Ph. E. Bach: Szlszonta fuvolra (Hofmeister 7141)
A bcsi klasszikusok (Prhle) (EMB 13537)
Romantikus fuvolavirtuzok III. (EMB 13538, 13539)
Faur: Fantzia (Jeney Zoltn) (EMB 7675)
Vivaldi: Concerto in do minore (Hartay Nagy) (EMB 3770)
F. MendelssohnBartholdy: Rondo capriccioso (Bntai Sipos) (EMB 13195)
Quantz: Fltenconcerto Gdur (Peters 12981)
Borne: CarmenFantasie (Kunzelmann GM 890)
Schubert: Bevezets s varicik az Elszradt virgok tmjra (EMB 13286)
P. Csillag: Kavicsok szlfuvolra (EMB 13949)
Devienne: Sechs Sonaten (Kunzelmann GM 877/a, b)
Kuhlau: Three Trios op. 13 (Rampal) (IMC 2787)
Devienne: Trio Ddur (Eulenburg 10005)
E. Bozza: Trois pices (pour 4 fltes) (Leduc 25584)
F.K. Doppler: Magyar Fantzia op. 35 (Adorjn) (2 fuvola, zongora) (Musica Rara 1275)
Grieg: Ausgewhlte Stcke aus Peer Gynt fr 2 Flten und Klavier (UE 30350)
S. Joplin: The Entertainer fr drei Flten und Klavier (Amadeus BP 2411)
J. Castrde: Fltes en Vacances Quatre Pices pour 3 fltes (ad libitum 4 fltes) (Leduc 23296)
J. Haydn: Die Jahreszeiten fr zwei Flten (UE 18036)
Mozart: Die Hochzeit des Figaro fr 2 Flten (UE 16773)
Lng: Duo (EMB 4532)
Bozza: Kvartett (Leduc 21318)
Kvetelmny
A tanul a zenei anyagot letkornak, vfolyamnak, egyni kpessgeinek s kszsgeinek megfelel szinten, kotta s stlushen, rtelmesen
tagolva, a zene folyamatt s sszefggseit rzkeltetve, kifejezen szlaltassa meg.
Pl. JeanJean: Modern etdk, vagy Fuvolaetdk kzpfokra, vagy Hangversenyetdk fuvolra (Kovcs L.), tovbb hasonl nehzsg
zongoraksretes darab vagy kamaram.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 skla,
1 etd (pl. Andersen: 24 etdbl vagy JeanJean: Modern etdkbl) vagy ms, azonos nehzsg gyakorlat,
1 ttelpr vagy kamaram.

Tovbbkpz vfolyamok B" tagozat


7. vfolyam B" tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A fuvolahang fizikai trvnyszersgei.
Dr s moll hangnemek 7#, 7b eljegyzsig.
Kromatikus skla.
A tempjelzsek, karakterjelzsek ismeretnek bvtse.
A ritmusrtkek, ritmuskpletek, temfajtk, temjelzsek tfog, rendszerezett ismerete. Tovbbi aszimmetrikus temek.
Eltr, sajtos stlusjegyek felismerse, ezek megvalstsa (stlusismeret).
Klnbz korok dsztsfajtinak megismertetse.
Barokk mvek felptse (szonta, koncert).
Szekvencilis szerkesztsmd a barokk mvekben.

58

A hangszerkezels fejlesztse
A kialakult mechanizmusok tovbbfejlesztse
Hangsznbeli rzkenysg s ignyessg kialaktsa.
A nyelvindts klnbz mdjai, a dinamika s az intonci sszefggsei.
A rekeszizom tudatos mkdtetse, alkalmazsa.
Hangsorok klnbz ritmikai varicikkal, vltoz ktsmdokkal, repetcikkal, tbbfle hangerssgben.
Trillasklk a tanult hangnemekben.
A vibrato, mint a zenei kifejezs egyik eszkze.
A fuvolajtkkal kapcsolatos llkpessg fejlesztse, idejnek nvelse.
Klnbz dsztsek korh s stlusos alkalmazsa.
nll gyakorlsi mdszerek bvtse.
Trsas zene (kamarazene, zenekari jtk).
A laprl olvassi kszsg fejlesztse folyamatos tempban.
Ajnlott tananyag
Erdgh J.: Kzpfok technikai s olvasgyakorlatok I. (EMB 1801)
Bntai Kovcs: Vlogatott etdk fuvolra III. (EMB 8593)
E. Khler: 25 Romantische Etden fr Flte op. 66 (ZM 12240)
Fuvolaetdk kzpfokra (Jeney Zoltn) (EMB 12062)
Szemelvnyek zenekari mvekbl (Gyngyssy) (EMB 12949)
Boismortier: Sechs Suiten (Schott FTR 15)
Telemann: Zwlf Fantasien fr Querflte (Brenreiter 2971)
Telemann: Zwlf methodische Sonaten (Peters 13069)
Kuhlau: 12 Caprices III. Ger. (Billaudot 1801, 1802)
Das Frhbarokk (Mrissy) (EMB 13533)
Das Italianische Barokk ( Mrissy) (EMB 13534)
Marcello: 12 szonta fuvolra s basso continura III. (EMB 13476, 13477)
Loeillet: 12 szonta op. 3 IIV. (EMB 13160 13163)
Vivaldi: Il pastor fido 6 Sonaten fr Querflte und basso continuo (Hortus Musicus 135)
Vivaldi: Ddr fuvolaverseny op. 10 (Il Cardellino) (EMB 7226)
J. S. Bach: Suite no. 2 (hmoll) tncttelek (EMB 13185)
Pergolesi: Fuvolaverseny (Gdr) (B.&H. 17502)
Gluck: Gdr fuvolaverseny (Amadeus BP 2061)
Corelli: La Follia (Schott 43236)
Czerny: Rondo facile et brillant (Gdur) (Kunzelmannn GM 831C)
Benda: Sonata Cdur (Hofmeister 742
Mozart: Ddr szonta K. 285 (EMB 13009)
Mozart: Adr szonta K. 298 (EMB 13010)
Popp Moniuszko: A fonlnyka (PWM 1179)
Bartk Bla: Hrom cskmegyei npdal (Szebenyi) (EMB 2142)
Farkas Ferenc: Szonatina (EMB 5870)
Decsnyi Jnos: Sonatina pastorale (EMB 2953)
Kvetelmny
Hangsznbeli rzkenysg s ignyessg kialaktsa.
A nyelvindts klnbz mdjai, a dinamika s az intonci sszefggsei.
Klnbz dsztsek stlusos alkalmazsa
A tanult daraboknak megfelel tempk alkalmazsa
Nagyobb terjedelm m stlusos, biztonsgos eladsa
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 skla,
1 etd (pl. romantikus: Khler op. 66bl vagy Platonov: 30 etdbl) vagy ms, azonos nehzsg gyakorlat,

59

1 szontattelpr vagy kamaram.


1 eladsi darab

8. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A nvendk ismerje a ngy zenei alapkaraktert: dolce, espressivo, risoluto, grazioso.
A klasszikus zeneirodalom stlusainak jellemzi.
A szontaforma tematikus s hangnemi elemzse.
Improvizci klnbz mfajokban (pl. 12 temes rvid zrlati kadencik rgtnzse).
Ismerkeds a XX. szzadi zene hangzsvilgval.
Egszhang sklk s kombincii.
Szktett s bvtett hrmashangzatok.
Nehezebb hangnemi kitrsek nll felismerse.
A hangszerkezels fejlesztse
A hangkpzs eddig tanult elemeinek ismtlse, bvtse dinamikai kvetelmnyekkel.
Kifejez hang, hangminsg, a vibrato gyakorlati megvalstsa.
Nehezebb tfjsok gyakorlsa.
A halk s gyors belgzs tovbbfejlesztse.
Tudatos gazdlkods a levegvel.
Laza, knnyed ujjtechnika.
Az ujjak szinkronizlsa.
Hangsorok klnbz tempkban, figurcikkal, hangkzmenetekkel, harmniafelbontsokkal (kromatikus s egszhang sklkban is).
Hrmas nyelvts.
Trillk egyenletes s gyors tempban.
Tudatos zenei memorizls.
Trsas zenls klnfle egyttesekben.
Laprl jtszs: klns tekintettel a klasszikus irodalom zenei anyagra.
Ajnlott tananyag
Erdgh J.: Kzpfok technikai s olvasgyakorlatok II. (EMB 1838)
Andersen: 24 etd fuvolra (Kovcs L.) (EMB 8520)
M. Moyse: Exercises Journalier pour la Flte (Leduc 16638)
Bellinzani: 4 szonta (EMB 12792)
Vanhal: Gdur Sonata (Panton 876)
Veracini: 12 Sonaten IIV. (Kolneder) (Peters 4965a, 4965b, 4965c, 4965d)
Quantz: Fltenkonzert gmoll (Peters 12885)
Telemann: fmoll Sonata (Amadeus GM 666)
Kuhlau: 12 Capries III. (G. Billaudot 1801, 1802)
Fiocco: Allegro (P. Paubon) (G. Billaudot G. 3190/b)
Mozart: Rondo, Ddr (Prhle) (EMB 8521)
Mozart: Adr Szonta (Homolya) (EMB 13010)
Rsler Rosetti: Ddr fuvolaverseny (Szebenyi) (EMB 3949)
Hajdu M.: Magyar psztordalok (EMB 1670)
Corrette: Six sonatas op. 2 for 2 flute (Nova Music NM 165)
Jeney Zoltn: Fuvoladuk IIII. (EMB 6562, 6640, 7816)
J. Haydn: Sechs Duette (UE 1803738)
J. Haydn: Three Trios (for 3 flutes) (J. P. Rampal) (IMC 1958)
C. Wanausek: 10 Miniaturen fr 4 Flten (Doblinger 05023)

60

Kvetelmny
Rendelkezzk a nvendk olyan bejtszsi mdszerrel, amelynek birtokban a j befvsi rzetek rvid idn bell elrhetk.
Technikai felkszltsgnek megfelel etdk kivlasztsa s azok, lehetleg hibtlan megszlaltatsa.
Kpes legyen a tanul a mvek stlush, ignyes eladsra.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 skla,
1 etd (pl. Khler: op. 33 II. ktetbl, Bntai Kovcs: Vlogatott etdk III. ktetbl) vagy ms, azonos nehzsg gyakorlat,
1 barokk szontattelpr vagy barokk kamaram
1 eladsi darab

9. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A temp s dinamikai jelek bvebb ismerete.
A zenei stlusrzk s a zenei fantzia fogalma.
Lass ttelek zenei sszefogsa, zenei vek felptse, illetve lekerektse.
Romantikus mvek (hangszeres dalok, karakterdarabok stb.) zenei eladsmdja.
Trsmvszetek.
Zenekari mvek fuvolaszlamainak megismertetse.
Pergnyelv.
A hangszerkezels fejlesztse
Tartott hangok nagy dinamikai klnbsgekkel (pp, ff).
A mly regiszter intenzitsnak fokozsa.
Hangindts, hangbefejezs s a nyelv szerepnek kapcsolata.
A hrmas nyelvts gyorstsa.
Pergnyelv az als regiszterben is.
Nehezebb, nagyobb hangkzk ktse.
Valamennyi hangsor rendszeres gyakorlsa lnk s egyenletes tempban.
A memria szinten tartsa, felhasznlva a nehezebb technikai feladatok gyakorlsra.
Trsas zene, kamarazene, zenekari jtk.
A laprl jtszs tovbbfejlesztse a romantikus zenei anyagon.
Ajnlott tananyag
E. Khler: Etdk fuvolra op. 33 III. (Prhle) (EMB 8515)
Andersen: 24 etd fuvolra (Kovcs L.) (EMB 8520)
M. Moyse: De la Sonorit (Leduc 18166)
Hndel: Elf Sonaten ( DVfM 4003)
C. Ph. E. Bach: 6 Sonaten (Zimmermann 1800)
J. Chr. Bach: Sonata Fdur per flauto e cembalo (EMB 8977)
Mozart: Ddr szonta (Homolya) (EMB 13009)
M. Haydn: Fuvolaverseny (Vcsey) (EMB 2297)
Hoffmeister: Ddr fuvolaverseny (EMB 4274)
Schubert: Tma varicikkal, Bdr (Bntai Sipos) (EMB 12573)
Schumann: Hrom romnc op. 94 (EMB 12841)
Debussy: Syrinx, En bateau (Szebenyi) (EMB 8290)
Farkas Ferenc: Bihari romn tncok (EMB 958)
G. Faur: Pices Clebres pour Flte et Piano (Leduc 29002)
G. Faur: Berceuse op. 16, Berceuse op. 56, Pice, Fantaisie op. 79 (Leduc 4229)
Dvid: Szonta (EMB 1867)

61

Szervnszky: Szvit kt fuvolra (EMB 2671)


W. Fr. Bach: Sechs Duette III. (Breitkopf 5655, 5656)
Kvetelmny
A laza, knnyed ujjtechnika.
Jrtassg nehezebb ritmuskpletekben.
Rendszeres trsas zenls ms hangszerekkel, lehetsg szerint zenekari jtk.
rzkeny s ignyes intonci
Hajlkony legato, technikailag biztonsgos nyelvtechnika
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 skla,
1 etd
1 barokk szontattelpr
1 XX. szzadi m

10. vfolyam B tagozat


Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A megtanultak sszegzse.
A modern zenei effektusok.
Glissando, veghangok, a fuvola felhangrendszerre pl segdfogsok.
Ismerkeds jabb lgzstechnikk (krkrs lgzs) alapjaival.
Korunk zenjnek intoncis s ritmikai sajtsgai.
A bartki zene hangrendszerei.
Kitekints a jazz s az rtkes knnyzene irnyba.
A fuvola trshangszerei (piccolo, altfuvola, basszusfuvola) s transzponlsi mdja s ezek zenekari hasznlata.
A hangszerkezels fejlesztse
Az elsajttott hangszertechnikai ismeretek a virtuozits irnyba.
Biztos hangindts s hangbefejezs minden regiszterben, tbbfle dinamikval.
veghangok, l s rshangok, frulltomdok bvtse.
Az improvizcis kszsg lehetsgnek kihasznlsa a jtk rmnek fokozsra.
Nehezebb kamaram (vagy zenekari anyag) technikai problminak megoldsa a transzponlsi lehetsgek kihasznlsval.
Memriafejleszts, koncentrls hosszabb terjedelm mveken keresztl.
Trsas zenlsnl az intonls tisztasgban s az egyttjtszs precizitsban tudjon magas sznvonalon fuvolzni.
A tanul laprl jtk sorn rje el, hogy els ltsra mind zeneileg, mind technikailag megfelelen jtsszon el mveket.
Ajnlott tananyag
E. Khler: Etdk fuvolra op. 33 III. (Prhle) (EMB 8515)
E. Khler: Virtuz etdk fuvolra op. 75 I. (EMB 8516)
Hangversenyetdk fuvolra (Kovcs L.) (EMB 12652))
JeanJean: Modern etdk (Leduc 24726)
S. KargElert: 30 Capricien op. 107 (Steingrber 2240)
E. Bozza: Quators tudes Arabesques (Leduc 22830)
Ittzs Gergely: Kettsfogsok fuvolra (tblzat) sajt kiads
Quantz: Capricien (Amadeus BP 2050)
Ph. E. Bach: Szlszonta fuvolra (Hofmeister 7141)
Devienne: Konzert fr Flte und Orchestra (Szebenyi Nagy) (EMB 4723)
Faur: Fantzia (Jeney Zoltn) (EMB 7675)
F. MendelssohnBartholdy: Rondo capriccioso (Bntai Sipos) (EMB 13195)

62

Kuhlau: Introductio e Rondo op. 98 (Billaudot MB 23178)


P. Csillag: Kavicsok szlfuvolra (EMB 13949)
Devienne: Sechs Sonaten (Kunzelmann GM 877/a, b)
F.K. Doppler: Magyar Fantzia op. 35 (Adorjn) (2 fuvola, zongora) (Musica Rara 1275)
P. Tschaikowsky: Danse des Mirlitons from Nut Cracker Suite (4 fltes) (Symphony 69124)
Grieg: Ausgewhlte Stcke aus Peer Gynt fr 2 Flten und Klavier (UE 30350)
S. Joplin: The Entertainer fr drei Flten und Klavier (Amadeus BP 2411)
J. Castrde: Fltes en Vacances Quatre Pices pour 3 fltes (ad libitum 4 fltes) (Leduc 23296)
J. S. Bach: 15 ktszlam invenci (UE 18030)
Lng: Duo (EMB 4532)
Bozza: Kvartett (Leduc 21318)
Kvetelmny
A kortrs zene notcijnak s alapvet technikai megoldsainak ismerete (veghangok, l s rshangok, frulltomdok)
A technikai kszsgek virtuzabb fejlesztse.
A tanul a zenei anyagot kotta s stlushen, rtelmesen tagolva, a zene folyamatt s sszefggseit rzkeltetve, kifejezen szlaltassa meg.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 skla,
1 etd,
1 barokk szonta ttelpr vagy kamaram,
1 eladsi darab.

Kvetelmnyek a tovbbkpz vfolyamainak elvgzse utn


A tagozat
A tanul legyen kpes
a szp, kifejez hang tudatos megteremtsre,
a tiszta intoncira,
a hangszert knnyedn kezelni,
a leveg tudatos beosztsra,
hosszabb zenei gondolatok egy levegvel trtn sszefogsra,
a nagyobb llegzet, sszetett feladatokat tartalmaz etdk eljtszsra,
a vibrato srsgnek fokozsra, az amplitd nagysgnak vltoztatsra s helyes alkalmazsra,
a klnbz zenei korok megkomponlt stlush dsztseinek nll alkalmazsra,
a technikai s zenei szempontbl tudatos, elemz gyakorlsra, a pontos ritmus felttel nlkli megtartsra,
az rtelmes, tagolt, rnyalt eladsra,
a legfontosabb zenei karakterek megjelentsre,
egyszerbb javtsi mveletek elvgzsre (pl. csavar meghzsa, rug visszattele, a hangoldug folyamatos ellenrzse stb.).
A tanul rendelkezzk
megfelel hangszeres technikval
olyan laprl olvassi kszsggel, amely a kamarazenei s zenekari jtkhoz szksges,
olyan bejtszsi mdszerrel, amelynek birtokban a j befvsi rzetek rvid idn bell elrhetk,
a tudsszintjnek megfelel nllsggal a jtszand mvek kivlasztsnl.
A tanul tudja alkalmazni
a hang kpzsnek fizikai trvnyszersgeit (lgzs, rekesz, felhangok stb.),
a klnbz artikulcis elrsokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.).
B tagozat (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul ismerje
a modem zenei effektusokat,
az jabb lgzstechnikkat,

63

a fuvola trshangszereit, azok transzponlsi mdjait,


korunk zenjnek intoncis sajtossgait.
Legyen kpes
biztos hangindtsra s befejezsre,
nehz etd virtuz eladsra (pl. Khler: Etdk fuvolra op. 33 III. ktet, Wehner: 12 nagy etd vagy JeanJean: Modern etdk),
nehezebb eladsi darab, kamaram, zenekari szlam nll zenei s technikai megoldsra.
A mvszeti zrvizsga kvetelmnyei
A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati vizsgarszbl ll.
A vizsga tantrgya s idtartama
Fuvola ftrgy
A tagozat: minimum 10 perc
B tagozat: minimum 15 perc
A vizsga tartalma
A tagozat
Egy etd vagy szldarab, vagy technikai jelleg m (Bntai: Fuvolaetdk III. ktet (EMB 8593, vagy Khler: Etdk op. 33 no. II. ktet (EMB
8514) nehzsgi szintjn).
Egy barokk szonta kt ttele, vagy egy barokk kamaram (Marcello: amoll szonta, (EMB 12534), Telemann: Cdr szonta (EMB 13535),
Hndel: Fdr szonta) nehzsgi szintjn).
Egy karakterdarab, vagy XX. szzadi m vagy (Faur: Siciliano (EMB 7583), Doppler: Berceuse (EMB 12350), Mez Imre: Szvit (EMB 3358),
Szervnszky Endre: Szonatina (EMB 1372) nehzsgi szintjn).
A vizsgaanyagot az etd s a kamaram kivtelvel lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Egy etd vagy szldarab, vagy technikai jelleg m (Khler: Etdk op. 33 no. III. 15., (EMB 8514) Andersen: 24 etd fuvolra/1. (EMB 8520);
Hangversenyetdk fuvolra c. gyjtemny (EMB 12652) nehzsgi szintjn).
Egy barokk szonta kt ttele, vagy egy barokk kamaram (Hndel: Hat szonta (EMB 13404), egy barokk triszonta kt ttele nehzsgi
szintjn).
Egy XX. szzadi m (Farkas: Bihari romn tncok (EMB 958) nehzsgi szintjn).
A vizsgaanyagot az etd s a kamaram kivtelvel kotta nlkl kell jtszani.
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg,
helyes lgzs, testtarts, hangszertarts,
hangkpzs,
intonci,
hangszerkezels,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

A tananyag feldolgozshoz szksges ktelez (minimlis) taneszkzk

64

j minsg s llapot, lehetsg szerint sima fejrsszel elltott tanulhangszerek


jl hangolt zongora
legalbb 2 db llthat magassg kottallvny
teljes alakot visszaad tkr.
metronm
audio berendezs

OBOA
Az oboatants ltalnos cljai, faladatai
a helyes lgzs kialaktsa,
a kifejez oboahang elsajtttatsa,
a kz, test, fej, hangszertarts lazasgnak tudatostsa,
a megismert mozgsmechanizmusok automatikuss ttele,
a biztonsgos hangszerkezels kialaktsa,
a bels halls fejlesztse,
a ritmus alaprzetnek biztonsgos alkalmazsa,
rendszerezett zenei ismeretek tadsa.
Ismertesse meg a tanulkkal
az oboa lehetsgeit, irodalmt, hangszerk trtnett, akusztikai sajtossgait,
az oboairodalom legkiemelkedbb alkot s eladmvszeit,
az oboa kialakulst, fejldst, sajtossgait,
a hangszer rszeit, sszelltst, tiszttst,
a nd szerept,
a rokon hangszereket.
Tudatostsa
a kis b s e3 kztti hangok ismerett, gyors olvasst s fogsait, (egy hang tbbfle fogsnak ismerett s alkalmazst: fek, eszek).
Alaktson ki knnyed hangszerkezelst:
megfelel lgzstechnikt, helyes befvsmdot, test, hangszer s kztartst, billentst s tudatostsa ezeket,
dinamikailag rnyalt, telt, sznes, kifejez oboahangot,
differencilt hangindtst s hanglezrst,
megfelel tempj repetcit,
laza, egyenletes ujjtechnikt,
pontosan sszehangolt nyelv s ujjmozgst.
A fentiek elrshez gyakoroltasson rendszeresen
hangsorokat, fokozatosan tgul hangterjedelemben, klnbz figurcikkal,
tartott hangokat lland s vltoz dinamikval, tiszta intonci mellett,
a felmerl technikai problmknak megfelel mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat.
Tegye jrtass a tanulkat az oboairodalomban elfordul dsztsek kivitelezsben.
Fordtson figyelmet
a megfelel lgzstechnika, szj, hangszer, kz s testtarts kialaktsra, tudatostsra s automatikuss ttelre,
az nkontroll fejlesztsre,
biztos s differencilt hangindtsra s szp hangbefejezs kialaktsra,
kiegyenltett, szp hang ltrehozsra, megfelel levegvezetssel a klnbz regiszterekben,
a repetci gyorstsra a torok s nyelv lazasgnak megrzse mellett,
a nyelv s az ujjak szinkronjnak lland ellenrzsre, tkletestsre (ujjgyakorlatok, szekvencik klnbz artikulcival s ritmuskplettel),

65

a halls, a ritmus s a temprzk fejlesztsre,


a cltudatos gyakorlsi mdszer kialaktsra,
a laprl olvassi kszsg fejlesztsre,
a tudatos zenei memorizlsra,
a mvek zeneileg ignyes kidolgozsra,
a rendszeres trsas muzsiklsra.
Tantsa meg a tanulkat a hangszer karbantartsra.

Elkpz vfolyamok
1. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A fafvs hangszerek.
Az oboa felptse, rszei, a nd szerepe.
A hangszer sszelltsa s tisztntartsa.
A pros s pratlan tem, temslyok, egyszerbb ritmusrtkek.
A jtkmd, artikulci alapfogalmai.
A szerkezeti, formai tagols alapfogalmai: motvum, peridus.
Ismtljel, prima volta, seconda volta.
A hangszerkezels fejlesztse
A helyes lgzstechnika alapjai. Rekesztmasz, test, hangszer s szjtarts kialaktsa.
A hangindts mdja, gyakorlsa.
A helyes gyakorls bevezetse, a memorizls alapjai.
Ajnlott tananyag
Munia: Oboaiskola (Etvs Jzsef Knyvkiad)
Meszlnyi Szlpl: OboaABC (EMB 14059)
Forrai: nek az vodban (EMB 6978)
Kodly: 333 olvas gyakorlat (EMB 3741)
Bres: Furulyaiskola I. (EMB 5406)
Markovich: Gradus (eladsi darabok furulyra)
Kvetelmny
Jl belltott lgzs, befvs, hangindts.
A trzshangok olvassa, fogsa, megszlaltatsa.
48 temes, a lgzs szempontjbl jl tagolt gyermekdal vagy npdalanyag, esetleg 816 temes eladsi darab megszlaltatsa j
hangindtssal, az letkori sajtossgoknak megfelel tempban.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
3 gyermekdal, npdal, vagy ms dallam kotta nlkl.

2. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Az oboa felptse, rszei, a nd szerepe.
A hangszer sszelltsa s tisztntartsa.
Alapvet dinamikai s tempjelzsek.

66

A pros s pratlan tem, temslyok, egyszerbb ritmusrtkek, szinkpa, pontozott ritmusok.


A jtkmd, artikulci alapfogalmai.
A szerkezeti, formai tagols alapfogalmai: motvum, peridus.
Ismtljel, da capo, korona, prima volta, seconda volta.
A hangszerkezels fejlesztse
A helyes lgzstechnika alapjai. Rekesztmasz, test, hangszer s szjtarts kialaktsa.
A hangindts s befejezs gyakorlsa.
A helyes gyakorls kialaktsa, a memorizls gyakorlsa.
Ajnlott tananyag
Munia: Oboaiskola (Ervs Jzsef Knyvkiad)
Meszlnyi Szlpl: OboaABC (EMB 14059)
Kodly: 333 olvas gyakorlat (EMB 3741)
Bres: Furulyaiskola I. (EMB 5406)
Czidra: Furulyamuzsika (EMB 7888)
Markovich: Gradus (eladsi darabok furulyra)
Kvetelmny
Jl belltott lgzs, befvs, hangindts.
A trzshangok olvassa, fogsa, megszlaltatsa.
816 temes, lgzs szempontjbl jl tagolt gyakorlatok, npdalok, vagy eladsi darabok eljtszsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
3 gyermekdal, npdal, vagy eladsi darab kotta nlkl.

Alapfok vfolyamok A tagozat


1. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A hangszer rszei, sszelltsa, hangolsa, tiszttsa.
A nd szerepe.
A pros s pratlan tem; temslyok, egyszer ritmusrtkek, szinkpa, pontozott ritmusok.
A szerkezeti, formai tagols alapfogalmai: motvum, peridus.
Ismtljel, da capo, korona, prima volta, seconda volta.
Dinamikai jelek.
A jtkmd s artikulci alapfogalmai
A hangszerkezels fejlesztse
A helyes lgzs, rekesztmasz, test, hangszer s szjtarts folyamatos ellenrzse.
A ki s belgzs, a visszakszls (tmasz, szj) kontrolllt megoldsa.
Hangindtshangbefejezs.
Az ujjak s a nyelv munkjnak sszehangolsa.
Tudatos gyakorls s memorizls kialaktsa.
Ajnlott tananyag
Munia: Oboaiskola (Ervs Jzsef Knyvkiad)
Meszlnyi Szlpl: OboaABC (EMB 14059)
Kodly: 333 olvas gyakorlat (EMB 3741)
Bres: Furulyaiskola I. (EMB 5406)

67

Czidra: Furulyamuzsika (EMB 7888)


Markovich: Gradus (eladsi darabok furulyra)
Kvetelmny
Jl belltott lgzs, befvs, hangindts.
A trzshangok olvassa, fogsa.
Rvid, lgzssel jl tagolhat gyakorlatok.
Minimum 16 temes eladsi darabok eljtszsa kotta nlkl, ksrettel.
v vgi vizsga ajnlott anyaga:
1 hangsor
1 gyakorlat
2 rvid eladsi darab lehetleg kotta nlkl, zongoraksrettel.

2. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A hangkszlet bvtse, a 3 fle F fogs hasznlata.
A nyolcad alapegysg temek. Felts, slytalan indts, tkts fogalma, alkalmazsa.
A tizenhatod s triola ritmus.
A tanult mvek formai elemzse.
A hangszerkezels fejlesztse
A lgzstechnika s a befvs lland ellenrzse, tkletestse.
A hangindts gyorstsa (repetci, sklamenet) laza torokkal, kis nyelvmozgssal.
A kztarts s az ujjak munkjnak lland javtsa (laza, mozgkony ujjjtk elrse).
Hangsorok, hrmashangzatfelbontsaik, tercek
Trsas zenls: eladsi darabok zongoraksrettel, knny duk.
A memriafejleszts folyamatos feladat, a memorizland anyag terjedelmnek fokozatos nvelsvel.
Ajnlott tananyag
Munia: Oboaiskola (Etvs Jzsef Knyvkiad)
Meszlnyi Szlpl: OboaABC (EMB 14059)
Hinke: Schule fr die Oboe (Peters 2418)
Pusecsnyikov: Knny etdk
Czidra: Furulyamuzsika (EMB 7888)
Markovich: Gradus (eladsi darabok furulyra)
Oboamuzsika kezdknek (Szeszler) (EMB 6925)
Tanzbchlein fr Blockflte
Kamarazene kezdknek (EMB 6915, 8741)
Kvetelmny
Helyes lgzs, befvs, hangindts.
Dr smoll hangsorok megszlaltatsa hrmashangzatfelbontssal, tercmenetekkel.
1632 tem terjedelm eladsi darabok kotta nlkl, rtelmes tagolssal, tiszta intoncival, trekedve a szp hangra, zongoraksrettel.
v vgi vizsga ajnlott anyaga:
1 hangsor,
1 gyakorlat 2 klnbz karakter eladsi darab ksrettel, lehetleg kotta nlkl.

68

3. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A hangterjedelem bvtse.
A zenei anyagban szerepl eladsi darabok formjnak s stlusjegyeinek ismerete
Vltoz tem, aszimmetrikus temek; alla breve.
jabb tempjelzsek.
Knnyebb kestsek rsmdja, ritmusa (rvid s hossz elke, parnyz, trilla).
A hangszerkezels fejlesztse
A lgzstmaszts, befvs, hangindts javtsa, trekvs egysges hangsznre
Differencilt hangindts s a hang szp befejezsnek gyakorlsa.
A barokk s klasszikus tncok karakternek megfelel elvlasztott hangok.
Dr smoll sklk hrmashangzatok, tercmenetek az artikulcis lehetsgek tovbbi bvtsvel.
Laprl jtk az elz v anyagnak nehzsgi fokn.
Kamarazene, vagy zenekari jtk.
Ajnlott tananyag
Hinke: Schule fr die Oboe (Peters 2418)
Munia: 33 etd (Etvs Jzsef Knyvkiad)
Sellner: Etdk (EMB 12002)
Snieckowsky: Etdk III. ktet (Lengyel gyjtemny) (PWM 6205, 5537)
Pusecsnyikov: Vlogatott etdk
Pietsch: Schule fr die Oboe (Hofmeister 1036)
Oboamuzsika kezdknek (EMB 6925)
Kernyi: 55 eladsi darab obora vagy ms dallamhangszerre
Classical album (obora) Boosey and Hawkes UE 19817
Oboaduk kezdknek (Szeszler) (EMB 8294)
Kamarazene kezdknek (EMB 6915, 8741)
Kocsr Mikls: Saltus Hungaricus III. ttel (EMB 6744)
Corelli Barbirolli: Fdr concerto
Kvetelmny
A megszerzett ismeretek s kszsgek helyes alkalmazsa.
Dr smoll hangsorok, hrmashangzatfelbontsok, tercmenetek.
Klnbz karakter, mrskelt tempj gyakorlatok biztonsgos eladsa.
Eladsi darabok eljtszsa szp hangon, tisztn, stlushen, jl tagoltan, kotta nlkl, ksrettel.
v vgi vizsga ajnlott anyaga:
1 hangsor,
1 gyakorlat
2 klnbz jelleg s tempj eladsi darab, vagy ttel lehetleg kotta nlkl, ksrettel, vagy 1 eladsi darab s 1 kamarazenei m.

4. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Hangkszlet tovbbi bvtse.
kestsek: parnytrilla, trilla elkvel s utkval, mordent.
A jtszott anyag formai elemzse, modulci.
A legfontosabb tempjelzsek s zenei kifejezsek ismerete.

69

Az temfajtk, hangjegyrtkek tfog ismerete.


A tanult anyagban szerepl zenei formk ismerete: rond s varicis forma, barokk s klasszikus tncok jellegzetessgei.
A hangszerkezels fejlesztse
A megszerzett technikai kszsgek folyamatos tkletestse (lgzs, nyelv s manulis technika).
A hangszer biztos megszlaltatsa az als s a fels regiszterben is, trekedve a kiegyenltett hangzsra.
A nyelv s ujjtechnika sszehangolsa.
A legato jtk gyorstsa.
A tenuto s staccato jtk gyorstsa egy hangon s sklamenetben.
Differencilt hangindts.
A dinamikai rnyals fejlesztse: az egszsges hang s a tiszta intonci megrzse mellett.
Kamarazene, vagy zenekari jtk.
Ajnlott tananyag
Munia: 33 etd (Etvs Jzsef Knyvkiad)
Hinke: Schule fr die Oboe (Peters 2418)
Sellner: Etdk (EMB 12002)
Degen: 20 etd
Beekum: 35 etd
Pietsch: Schule fr die Oboe (Hofmeister 1036)
Wiedemann: 45 etd (Breitkopf 1717)
Snieckowsky: Etdk III. (Lengyel gyjtemny) (PWM 6209, 5537)
Pusecsnyikov: Vlogatott etdk
Kernyi: 55 eladsi darab obora vagy ms dallamhangszerre
Corelli Barbirolli: Fdr concerto
Hndel: ria s Rondinella (EMB 6925)
Hndel: Bdr concerto no. 2
Geminiani: emoll szonta I. IV. ttel
Kvetelmny
A megszerzett ismeretek, kszsgek nll alkalmazsa.
Dr smoll hangsorok, hrmashangzatfelbontsokkal, tercmenetekkel.
Klnbz karakter s tempj, tbbfle ritmikai s technikai feladatot tartalmaz gyakorlatok biztonsgos eljtszsa.
Barokk szonta vagy concerto lass s gyors ttelprja, vagy ms, hasonl terjedelm eladsi darab eljtszsa kotta nlkl, tiszta intoncival,
technikai biztonsggal, rtelmes zenei tagolssal, kifejezen, szp hangon, dinamikai rnyaltsggal, ksrettel.
v vgi vizsga ajnlott anyaga:
1 hangsor
1 hosszabb, kzepes tempj etd
2 klnbz karakter eladsi darab vagy egy lassgyors ttelpr, lehetleg kotta nlkl, zongoraksrettel. Az egyik darabot vagy ttelt
kamaram is helyettestheti.

5. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
kestsek: parnytrilla, trilla elkvel s utkval, mordent (rsmdjuk, ritmusuk).
A jtszott anyag formai s harmniai elemzse, hangnemi kitrsek rtelmezse, modulci.
Tempjelzsek s zenei kifejezsek szleskr ismerete.
Bonyolultabb ritmuskpletek eljtszsa (kvintola, szextola).
Az temfajtk, hangjegyrtkek tfog ismerete.
A tanult anyagban szerepl zenei formk ismerete.

70

A hangszerkezels fejlesztse
A j lgzstmasz tudatos alkalmazsa s kontrollja.
A hangszer biztos megszlaltatsa az als s a fels regiszterben is, trekedve a kiegyenltett hangzsra.
Tudatos s ignyes hangkpzs.
A dinamikai rnyals tovbbfejlesztse: p<f ig, az egszsges hang s a tiszta intonci megrzse mellett.
Az nllsg fejlesztse a gazdasgos, mdszeres gyakorlsban.
Hangsorok megszlaltatsa klnbz jtkmdokban, ritmusvaricikkal, fokrl fokra menetekben is.
Kamarazene, vagy zenekari jtk.
Ajnlott tananyag
Munia Lnrd: 44 vlogatott etd (Etvs Jzsef Knyvkiad)
Hinke: Schule fr die Oboe (sklaetdk) (Peters 2418)
Sellner: Etdk (EMB 12002)
Degen: 20 etd
Beekum: 35 etd
Pietsch: Schule fr die Oboe (Hofmeister 1036)
Snieckowsky: Etdk III. (Lengyel gyjtemny) (PWM 6209, 5337)
Wiedemann: 45 etd (Breitkopf 1717)
Pusecsnyikov: Vlogatott etdk
Kernyi: 55 eladsi darab obora vagy ms dallamhangszerre
Corelli Barbirolli: Fdr concerto
Hndel: Bdr concerto no. 2
Telemann: cmoll szonta (Breitkopf 4176)
Grdonyi: Fantzia obora s zongorra
Cimarosa: Oboaverseny IIIIV. ttel
Kvetelmny
A megszerzett ismeretek, kszsgek nll alkalmazsa.
A hangok olvassa, fogsainak ismerete kromatikusan.
Hangsorok megszlaltatsa, hrmashangzatok, tercmenetek, fokrl fokra oktvmenetek, klnbz jtkmdok varilsval is.
Lass s gyors szonta vagy koncertttelpr vagy ms eladsi darab ignyes eladsa lehetleg kotta nlkl, ksrettel.
Kamarazene, vagy zenekari jtk.
v vgi vizsga ajnlott anyaga:
1 hangsor,
1 nagyobb llkpessget ignyl etd,
2 eladsi darab vagy egy barokk m lass s gyors ttele, vagy egy barokk ttel s egy karakterdarab ksrettel, lehetleg kotta nlkl. Az egyik
darab vagy ttel helyett kamaram is jtszhat.

6. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A hangterjedelem tovbbi bvtse
A nvendk megismertetse
a tanult mvek formai s harmniai szerkezetvel (hangnemi kitrs, modulci fogalma)
a barokk s klasszikus zenei stlusok jellemz sajtossgaival
a klnbz dsztsek korh s stlusos megoldsaival
A hangszerkezels fejlesztse
A megszerzett ismeretek s kszsgek karbantartsa s tovbbfejlesztse.

71

A j lgzstmasz tudatos alkalmazsa s kontrollja.


Tudatos hangkpzs (dinamikai rnyaltsg, j kts, kiegyenltett hangzs a klnbz regiszterekben) a tiszta intonci ignyvel.
Dr s moll hangsorok megszlaltatsa hrmashangzatok, hangkzmenetekkel s egyb sklafigurkkal.
Megfelel technikai, s llkpessget ignyl, klnbz karakter etdk biztonsgos eljtszsa megfelel tempban.
Ignyesebb eladsi darabok (gyors s lass ttel) rtelmes, zeneileg kifejez megszlaltatsa kotta nlkl, ksrettel.
Kamarazene, vagy zenekari jtk.
Ajnlott tananyag
Munia Lnrd: 44 vlogatott etd (Etvs Jzsef Knyvkiad)
Hinke: Schule fr die Oboe (Peters 2418)
Sellner: Etdk (EMB 12002)
Degen: 20 etd
Beekum: 35 etd
Pietsch: Schule fr die Oboe (Hofmeister 1036)
Snieckowsky: Etdk III. (Lengyel gyjtemny) (PWM 6209, 5537)
Wiedemann: 45 etd (Breitkopf 1717)
Pusecsnyikov: Vlogatott etdk
Kernyi: 55 eladsi darab obora vagy ms dallamhangszerre
Albinoni: Bdr concerto (Kunzelmann GM 341)
Telemann: cmoll szonta
Vivaldi: Cdr oboaverseny (kis Cdr) P.V.44F.VII.no.4.
Cimarosa: Oboaverseny
Grdonyi: Fantzia obora s zongorra
Kvetelmny
A megszerzett ismeretek, kszsgek nll alkalmazsa.
A hangok olvassa, fogsainak ismerete kromatikusan, e3ig.
Dr s moll hangsorok megszlaltatsa hrmashangzatok, tercmenetek, fokrlfokra oktvmenetek, klnbz jtkmdok varilsval is.
Lass s gyors szonta vagy koncertttelpr vagy ms eladsi darab ignyes eladsa lehetleg kotta nlkl, ksrettel.
Kamarazene, vagy zenekari jtk.
v vgi vizsga ajnlott anyaga:
1 hangsor,
1 tbbfle ritmikai vagy technikai feladatot tartalmaz hosszabb etd,
1 barokk szonta vagy koncertttelpr, vagy 1 karakterdarab s 1 kamarazenei m. A kamaram kivtelvel a darabokat lehetleg kotta nlkl
kell jtszani.

Alapfok vfolyamok B tagozat


A B tagozatra irnythat nvendknek kiemelked zenei tehetsggel s hangszeres adottsgokkal kell rendelkeznie, belertve a gyors
felfogkpessget s kitart szorgalmat is, amely kpess teszi arra, hogy a B tagozat minsgben s mennyisgben magasabb
kvetelmnyeinek megfeleljen.
A B tagozat feladatai az ismeretek s a hangszerkezels fejlesztsben megegyeznek az A tagozat megfelel vfolyamainl lertakkal. Az
etdk s eladsi darabok szma s nehzsgi foka a nvendk felkszltsgnek megfelelen nvelhet.
A B tagozat klnbz vfolyamaiban a tanul hangszeres jtka elssorban hangminsgben, a hangszerkezels biztonsgban s az
elads zenei kifejezerejben haladja meg az A tagozat szintjt.
2. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A hangkszlet folyamatos bvtse.

72

A tanult mvek formai elemzse.


A hangszerkezels fejlesztse
A lgzstechnika s a befvs lland ellenrzse, tkletestse.
A hangindts gyorstsa (repetci, sklamenet) laza torokkal, kis nyelvmozgssal.
A kztarts s az ujjak munkjnak lland javtsa (laza, mozgkony ujjjtk elrse).
Dr s sszhangzatos moll hangsorok megszlaltatsa hrmashangzatfelbontssal, tercmenettel.
Trsas zenls: eladsi darabok zongoraksrettel, knny duk.
Ajnlott tananyag
Munia: Oboaiskola (Etvs Jzsef Knyvkiads)
Meszlnyi Szlpl: OboaABC (EMB 14059)
Hinke: Schule fr die Oboe (Peters 2418)
Doemens Maiwald: Spielbuch I., II. (Schott ED 8163)
Pusecsnyikov: Knny etdk
Czidra: Furulyamuzsika (EMB 7888)
Markovich: Gradus (eladsi darabok furulyra)
Oboamuzsika kezdknek (Szeszler) (EMB 6925)
Tanzbchlein fr Blockflte
Kamarazene kezdknek (EMB 6915, 8741)
Kvetelmny
Helyes lgzs, befvs, hangindts.
A hangok ismerete, fogsa a tanult hangtartomnyban.
dr s sszhangzatos moll a hangterjedelem teljes kihasznlsval, hrmashangzatfelbontssal, tercmenettel.
Gyakorlatok az ismert hangterjedelem teljes ignybevtelvel, egsz, fl, negyed, nyolcad ritmusrtkekkel, les s nyjtott ritmussal, szinkpval.
1632 tem terjedelm eladsi darabok kotta nlkl, egszsges, j hangon, tiszta intoncira trekedve, zeneileg tagoltan, ksrettel.
v vgi vizsga ajnlott anyaga:
1 hangsor,
1 gyakorlat (a megkvnt hangterjedelem kihasznlsval),
2 klnbz karakter eladsi darab ksrettel, lehetleg kotta nlkl.

3. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A hangterjedelem folyamatos bvtse.
A zenei anyagban szerepl eladsi darabok formjnak s stlusjegyeinek ismerete.
Vltoz tem, alla breve.
A bvl darabrepertor jabb tempjelzsei.
Knnyebb kestsek rsmdja, ritmusa.
A hangszerkezels fejlesztse
A lgzstmaszts, befvs, hangindts lland ellenrzse, javtsa, trekvs a j hangminsgre, a kiegyenltett hangzsra, s megfelel
egysges hangsznre, a regisztervltsoknl megfelel levegvezetssel.
Differencilt hangindts s a hang szp befejezsnek gyakorlsa.
A barokk s klasszikus tncok karakternek megfelel elvlasztott hangok.
Dr smoll sklk, hrmashangzatok, tercmenetek az artikulcis lehetsgek tovbbi bvtsvel, staccato.
Laprl jtk, az elz v anyagnak nehzsgi fokn.
Kamarazene, vagy zenekari jtk.

73

Ajnlott tananyag
Hinke: Schule fr die Oboe (Peters 2418)
Munia: 33 etd (Etvs Jzsef knyvkiad)
Sellner: Etdk (EMB 12002)
Snieckowsky: Etdk III. ktet (Lengyel gyjtemny) (PWM 6209, 5537)
Pusecsnyikov: Vlogatott etdk
Pietsch: Schule fr die Oboe ( Hofmeister 1036)
Oboamuzsika kezdknek (EMB 6925)
Kernyi: 55 eladsi darab obora vagy ms dallamhangszerre
Classical album (obora) Boosey and Hawkes UE 19817
Oboaduk kezdknek (Szeszler) (EMB 8294)
Kamarazene kezdknek (EMB 6915, 8741)
Kocsr Mikls: Saltus Hungaricus III. ttel (EMB 6744)
Corelli Barbirolli: Fdr concerto
Kvetelmny
Az eddig megszerzett tbbirny ismeretek s kszsgek helyes alkalmazsa, klns tekintettel az alapfunkcikra.
nll hangols.
J kottaolvassi kszsg, a hangok fogsainak ismerete s hasznlatuk cig.
Dr s sszhangzatos moll hangsorok, hrmashangzatfelbontssal, tercmenetek, az sszes artikulci felhasznlsval.
Nagyobb llkpessget ignyl, klnbz karakter etdk biztonsgos eljtszsa.
Barokk vagy ms stlus eladsi darabok (gyors s lass ttelek) rtelmes, zeneileg kifejez megszlaltatsa kotta nlkl, ksrettel.
v vgi vizsga ajnlott anyaga:
1 hangsor,
1 gyakorlat
2 klnbz jelleg s tempj eladsi darab, vagy ttel lehetleg kotta nlkl, ksrettel, vagy 1 eladsi darab s 1 kamarazenei m.

4. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Hangkszlet tovbbi bvtse.
kestsek: parnytrilla, trilla elkvel s utkval, mordent.
A jtszott anyag formai s harmniai elemzse.
A legfontosabb tempjelzsek s zenei kifejezsek ismerete.
Az temfajtk, aszimmetrikus temek, hangjegyrtkek tfog ismerete.
A tanult anyagban szerepl zenei formk ismerete: rond s varicis forma, barokk s klasszikus tncok jellegzetessgei
A hangszerkezels fejlesztse
A megszerzett technikai kszsgek folyamatos tkletestse (lgzs, nyelv s manulis technika).
A hangszer biztos megszlaltatsa az als s a fels regiszterben is, trekedve a kiegyenltett hangzsra.
A nyelv s ujjtechnika sszehangolsa.
A legato jtk gyorstsa.
A tenuto s staccato jtk gyorstsa egy hangon s sklamenetben.
Differencilt hangindts.
A dinamikai rnyals fejlesztse: az egszsges hang s a tiszta intonci megrzse mellett.
Kamarazene, vagy zenekari jtk.
Ajnlott tananyag
Munia: 33 etd (Ervs Jzsef Knyvkiads)
Hinke: Schule fr die Oboe (Peters 2418)

74

Sellner: Etdk (EMB 12002)


Degen: 20 etd
Beekum: 35 etd
Pietsch: Schule fr die Oboe (Hofneister 1036)
Wiedemann: 45 etd (Breitkopf 171)
Snieckowsky: Etdk III. (Lengyel gyjtemny) (PWM 6205, 5537)
Pusecsnyikov: Vlogatott etdk
Kernyi: 55 eladsi darab obora vagy ms dallamhangszerre
Corelli Barbirolli: Fdr concerto
Hndel: ria s Rondinella (EMB 6925)
Geminiani: emoll szonta I.IV.
Sosztakovics: Romnc
Kvetelmny
Legyen kpes a nvendk a megszerzett ismeretek s kszsgek nll alkalmazsra.
Hangterjedelem bvtse.
Dr s moll hangsorok, hrmashangzatok, tercmenet s egyb sklafigurcik klnbz ritmusvaricikkal s kombinlt jtkmdokkal is.
Klnbz karakter s tempj, hosszabb llegzet s nagyobb technikai kpzettsget kvn etdk eljtszsa.
Barokk szonta vagy concerto ttelprjnak vagy ms klnbz karakter eladsi darabnak zeneileg ignyes eljtszsa kotta nlkl,
zongoraksrettel.
v vgi vizsga ajnlott anyaga:
1 hangsor
1 hosszabb etd
2 klnbz karakter eladsi darab vagy egy ttelpr kotta nlkl, zongoraksrettel. Az egyik darabot vagy ttelt kamaram is helyettestheti.

5. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Hangkszlet tovbbi bvtse.
kestsek: parnytrilla, trilla elkvel s utkval, mordent (rsmdjuk, ritmusuk).
A jtszott anyag formai s harmniai elemzse, hangnemi kitrsek rtelmezse a modulci. Bonyolultabb ritmuskpletek eljtszsa.
Az temfajtk, hangjegyrtkek tfog ismerete.
A tanult anyagban szerepl zenei formk ismerete.
A hangszerkezels fejlesztse
A j lgzstmasz tudatos alkalmazsa s kontrollja.
A hangszer biztos megszlaltatsa az als s a fels regiszterben is, trekedve a kiegyenltett hangzsra.
Tudatos s ignyes hangkpzs.
A dinamikai rnyals tovbbfejlesztse: p<f ig, az egszsges hang s a tiszta intonci megrzse mellett.
Hangsorok klnbz ritmusvaricikkal,
Kamarazene, vagy zenekari jtk.
Ajnlott tananyag
Munia Lnrd: 44 vlogatott etd (Etvs Jzsef Knyvkiads)
Hinke: Schule fr die Oboe (sklaetdk) (Peters 2418)
Sellner: Etdk (EMB 12002)
Degen: 20 etd
Beekum: 35 etd
Pietsch: Schule fr die Oboe (Hofmeister 1036)
Snieckowsky: Etdk III. (Lengyel gyjtemny) (PWM 6209, 5537)

75

Wiedemann: 45 etd (Breitkopf 1717)


Pusecsnyikov: Vlogatott etdk
Kernyi: 55 eladsi darab obora vagy ms dallamhangszerre
Corelli Barbirolli: Fdr concerto
Hndel: Bdr concerto no.2
Telemann: cmoll szonta (Breitkopf 4176)
Albinoni: Bdr concerto (Kunzelmann GM341)
Grdonyi: Fantzia obora s zongorra
Kvetelmny
Hangterjedelem: beig.
Kiegyenltett hangzs a szls regiszterekben is.
rnyalt dinamika (crescendo decrescendo) a tiszta intonci megtartsa mellett.
Hangsorok: dr s sszhangzatos moll sklk hrmashangzatok, tercmenet s egyb sklafigurk klnbz jtkmdok varilsval is.
Szonta, koncert ttelpr vagy ms eladsi darab biztos s zeneileg ignyes eladsa kotta nlkl, ksrettel.
v vgi vizsga ajnlott anyaga:
1 hangsor
1 nagyobb llkpessget ignyl etd
2 eladsi darab: egy barokk m lass s gyors ttele vagy egy barokk ttel s egy karakterdarab ksrettel, kotta nlkl. Az egyik darab vagy
ttel helyett kamaram is jtszhat.

6. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A hangterjedelem tovbbi bvtse
A nvendk megismertetse
a legegyszerbb hangszerjavtsi mdokkal
a tanult mvek formai s harmniai szerkezetvel (hangnemi kitrs, modulci fogalma)
a barokk s klasszikus zenei stlusok jellemz sajtossgaival
a klnbz dsztsek korh s stlusos megoldsaival
A hangszerkezels fejlesztse
A megszerzett ismeretek s kszsgek karbantartsa s tovbbfejlesztse.
A j lgzstmasz tudatos alkalmazsa s kontrollja.
Tudatos hangkpzs (dinamikai rnyaltsg, j kts, kiegyenltett hangzs a klnbz regiszterekben) a tiszta intonci ignyvel.
Dr s moll hangsorok, hrmashangzatok, hangkzmenetekkel s egyb sklafigurkkal
Ignyesebb eladsi darabok (gyors s lass ttel) rtelmes, zeneileg kifejez megszlaltatsa kotta nlkl, ksrettel.
Kamarazene, vagy zenekari jtk.
Ajnlott tananyag
Munia Lnrd: 44 vlogatott etd (Etvs Jzsef Knyvkiads)
Hinke: Schule fr die Oboe (Peters 2418)
Sellner: Etdk (EMB 12002)
Beekum: 35 etd
Pietsch: Schule fr die Oboe (Hofmeister 1036)
Snieckowsky: Etdk III. (Lengyel gyjtemny) PWM 6209, 5537)
Wiedemann: 45 etd (Breitkopf 1717)
Pusecsnyikov: Vlogatott etdk
Albinoni: Bdr concerto (Kunzelmann GM341)
Telemann: cmoll szonta (Breitkopf 4176)

76

Vivaldi: Cdr oboaverseny (kis Cdr) P.V.44F.VII.no.4.


Cimarosa: Oboaverseny
Grdonyi: Fantzia obora s zongorra
Head: Gavotte, Presto, Elgikus tnc, vagy ennek megfelel nehzsg eladsi darabok
Kvetelmny
A hangok gyors olvassa, fogsainak ismerete s hasznlata kromatikusan f3ig.
Hangsorok, hrmashangzatok, hangkzmenetek klnbz jtkmdok varilsval is.
Szonta vagy koncert (lass s gyors) ttelpr, vagy ms karakterdarab ignyes eladsa kotta nlkl, ksrettel.
v vgi vizsga ajnlott anyaga:
1 hangsor
1 tbbfle ritmikai vagy technikai feladatot tartalmaz hosszabb etd
2 eladsi darab vagy egy barokk m lass s gyors ttele vagy egy barokk ttel s egy karakterdarab ksrettel, kotta nlkl. Az egyik darab
vagy ttel helyett kamaram is jtszhat.

Kvetelmnyek az alapfok vfolyamainak elvgzse utn


Az A tagozat vgn
A tanul legyen kpes
az obozshoz szksges hasi lgzst s rekeszizommal val tmaszt alkalmazni,
szablyos kz, hangszer s testtartssal jtszani,
j hangindtssal, kzepes s nagy hangon hossz hangokat fjni, lekerektett befejezssel,
megfelel gyorsasggal egyenletes legato sklameneteket jtszani,
sklk eljtszsra 4 #, 4 b eljegyzsig, be3 hangterjedelemben (legato, tenuto s staccato, fokrl fokra, tercmenet, hrmashangzatok),
Ismerje
a tanult anyagban elfordul temp s karakterjelzseket, egyb eladsi jeleket, zenei mszavakat s ezek jelentst,
a tanult eladsi darabok zeneszerzinek nevt, a mvek cmt, s tudja helyesen kiejteni s lerni azokat.
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul legyen kpes
az obozshoz szksges hasi lgzst s a rekeszizommal trtn tmasztst megfelelen alkalmazni,
hossz (tenuto) s klnbz staccato hangokat jtszani egy hangot repetlva s sklamenetben be3 hangterjedelemben,
Tudjon
nllan hangolni,
a jtkt kontrolllva, gazdasgosan gyakorolni.
A mvszeti alapvizsga kvetelmnyei
Mvszeti alapvizsga rszei
A vizsga gyakorlati vizsgarszbl ll.
A gyakorlati vizsga tantrgya s idtartama
Oboa ftrgy
A tagozat: minimum 10 perc
B tagozat: minimum 15 perc
A vizsga tartalma
A tagozat
Egy etd (Sellner: Etdk (EMB 12002), Pusecsnyikov (Musica Rara), Snieczkovsky: Etdk I. (PWM 6209), Hinke: Sklaetdk (Peters), Degen
(Supraphon), Beekum (HU 3795), Munia: 33 etd, MuniaLnrd: 44 vlogatott etd, (Etvs Jzsef), valamint a Wiedemann: 45 etd (Breitkopf)
nehzsgi szintjn).

77

Kt eladsi darab, amelybl az egyik lehet kamaram is (CorelliBarbirolli: Fdr concerto (Boosey&Hawkes), Hndel: ria s Rondinella (EMB
6925), (Geminiani: emoll szonta, Sosztakovics: Romnc nehzsgi szintjn).
Az etd s a kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Egy etd (Hinke: Sklaetdk (Peters), Degen (Supraphon), Pusecsnyikov (Musica Rara), Snieczkowsky III .(PWM 6209), Beekum (HU 3795),
Munia: 33 etd, MuniaLnrd: 44 vlogatott etd, (Etvs Jzsef), a Wiedemann: 45 etd (Breitkopf) nehzsgi szintjn.
Kt eladsi darab, amelybl az egyik lehet kamaram is, pl. egy barokk m lass s gyors ttele, vagy egy barokk ttel s egy karakterdarab
(Corelli: Barbirolli: Fdr concerto, Hndel: ria s Rondinella (EMB 6925, Telemann: cmoll szonta, Albinoni: Bdr concerto: IIIII. t., Cimarosa:
Oboaverseny, Head: Gavotte, Presto, Elgikus tnc, Vivaldi: Cdr oboaverseny kis Cdr P.V. 44F. VII. no. 4/1. t. (EMB 5659) nehzsgi
szintjn).
Az etd s a kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg,
helyes lgzs, testtarts, hangszertarts,
hangkpzs,
intonci,
hangszerkezels,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

Tovbbkpz vfolyamok A tagozat


A tovbbkpz vfolyamok elrsig a nvendkek tudsszintje kztt kpessgeik, teherbrsuk s szorgalmuk alapjn jelents klnbsg
alakulhat ki. Ezrt a tovbbkpz vfolyamok feladatai elssorban a fejleszts lehetsges irnyait s cljt tartalmazzk.

7. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A nvendk ismerje
hangszert,
a tanult mvek formai s harmniai szerkezett,
a barokk, klasszikus, romantikus s XX. szzadi zenei stlusok jellemz sajtossgait,
a tanult mvekben alkalmazott klnbz dsztsek korh s stlusos alkalmazst.
A hangszerkezels fejlesztse
A megszerzett ismeretek, kszsgek lland karbantartsa s tovbbfejlesztse.
A j lgzstmasz tudatos alkalmazsa s kontrollja.
Tudatos s ignyes hangkpzs (dinamikai rnyaltsg, j kts kiegyenltett hangzs s egysges hangszn a klnbz regiszterekben) a tiszta
intonci ignyvel.
A mdszeres s gazdasgos gyakorls fokozott ignynek kialaktsa.
A nvendk legyen kpes a jtszott darabok levegvtellel val nll tagolsra.
nll hangols.

78

A vibrato elsajttsa, lasstsa, srtse.


Legyen kpes hangszere intoncis hibinak tudatos mdostsra.
A laprl olvassi kszsg fejlesztse a kamarazenei s zenekari jtkhoz.
Egyszerbb dsztsek nll alkalmazsa.
Kamarazene, vagy zenekari jtk.
Ajnlott tananyag
Kernyi: 22 etd
Schmitt: Etdk III. (Universal 7514)
Ferling: 48 etd (Universal 17514)
Nazarov: 27 etd
Lamotte: 18 etd
Luft: 24 etd (Peters 2963)
Ferling: 18 etd (Universal 17518)
Braun: 18 caprice
Donizetti: Szonta (Peters 5919)
Telemann: amoll szonta (Leduc 21044)
Telemann: gmoll szonta (Breitkopf 4171)
Vivaldi: dmoll concerto
Vivaldi: amoll concerto RV 461 (EMB 3769)
Marcello: dmoll concerto (Peters 9484)
Bartk: Hrom cskmegyei npdal (EMB 2467)
Cimarosa: Oboaverseny
Schumann: 3 romnc (EMB 1241)
Bellini: Concertino
Dubois: Kzpkori ballada (Leduc 21353)
Weber: Concertino (Kunzelmann GM910)
Haydn: Cdr oboaverseny (Peters 8233)
Hummel: Bevezets, Tma s varicik
Rnki: Don Quijote y Dulcinea (EMB 3490)
Hndel: cmoll szonta (Peters 3035)
Kvetelmny
Az alapfok vfolyamaiban elrt sznvonal megrzse.
Dr s sszhangzatos moll hangsorok az ismert mdokon.
Lassgyors szonta vagy koncertttelpr, vagy ms eladsi darab ignyes eladsa lehetleg kotta nlkl, ksrettel; kamaram eladsban
val aktv rszvtel.
Az vvgi vizsga ajnlott anyaga:
1 hangsor,
1 tbbfle ritmikai vagy technikai feladatot tartalmaz hosszabb etd,
2 eladsi darab vagy egy barokk m lass s gyors ttele vagy egy barokk ttel s egy karakterdarab ksrettel, kotta nlkl. Az egyik darab
vagy ttel helyett kamaram is jtszhat.

8. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A nvendk ismerje
hangszert,
a tanult mvek formai s harmniai szerkezett,
a barokk, klasszikus, romantikus s XX. szzadi zenei stlusok jellemz sajtossgait,

79

a tanult mvekben alkalmazott klnbz dsztsek korh s stlusos alkalmazst.


A hangszerkezels fejlesztse
A megszerzett ismeretek, kszsgek lland karbantartsa s tovbbfejlesztse.
A j lgzstmasz tudatos alkalmazsa s kontrollja.
Tudatos s ignyes hangkpzs (dinamikai rnyaltsg, j kts kiegyenltett hangzs s egysges hangszn a klnbz regiszterekben) a tiszta
intonci ignyvel.
A mdszeres s gazdasgos gyakorls fokozott ignynek kialaktsa.
A nvendk legyen kpes a jtszott darabok levegvtellel val nll tagolsra.
nll hangols.
A vibrato elsajttsa, lasstsa, srtse.
Legyen kpes hangszere intoncis hibinak tudatos mdostsra.
A laprl olvassi kszsg fejlesztse a kamarazenei s zenekari jtkhoz.
Egyszerbb dsztsek nll alkalmazsa.
Kamarazene, vagy zenekari jtk.
Ajnlott tananyag
Kernyi: 22 etd
Schmitt: Etdk III.
Ferling: 48 etd (Universal 17514)
Nazarov: 27 etd
Lamotte: 18 etd
Luft: 24 etd (Peters 2963)
Ferling: 18 etd (Universal 17518)
Braun: 18 caprice
Cimarosa: Oboaverseny
Schumann: 3 romnc (EMB 12841)
Bellini: Concertino
Bozza: Conte pastorale (Leduc 21305)
Weber: Concertino (Kunzelmann 910)
Haydn: Cdr oboaverseny (Peters 8233)
Hummel: Bevezets, Tma s varicik
Rnki: Don Quijote y Dulcinea (EMB 34901)
Hndel: cmoll szonta (Peters 3035)
Hndel: gmoll szonta (Peters 3035)
Hindemith: Szonta (Schott 3676)
Kvetelmny
Az alapfok vfolyamaiban elrt sznvonal fejlesztse.
Dr s sszhangzatos moll hangsorok az ismert mdokon.
Lassgyors szonta vagy koncertttelpr, vagy ms eladsi darab ignyes eladsa lehetleg kotta nlkl, ksrettel; kamaram eladsban
val aktv rszvtel.
Az vvgi vizsga ajnlott anyaga:
1 hangsor,
1 tbbfle ritmikai vagy technikai feladatot tartalmaz hosszabb etd,
2 eladsi darab vagy egy barokk m lass s gyors ttele vagy egy barokk ttel s egy karakterdarab ksrettel, kotta nlkl. Az egyik darab
vagy ttel helyett kamaram is jtszhat.

80

9. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
temfajtk, ritmusrtkek, ritmuskpletek tfog ismerete.
Dsztsek korh alkalmazsa.
A nd kivlasztsnak szempontjai.
A hangszerkezels fejlesztse
A lgzs, ujj s nyelvtechnika tovbbfejlesztse.
Sklzs a korbban megismert mdokon; kromatikus skla.
Rendszeres laprl olvass.
Kamarazene, vagy zenekari jtk.
Ajnlott tananyag:
Kernyi: 22 etd
Schmitt: Etdk III. (Universal 7514)
Ferling: 48 etd (Universal 17514)
Nazarov: 27 etd
Lamotte: 18 etd
Luft: 24 etd (Peters 2963)
Ferling: 18 etd (Universal 17518)
Braun: 18 caprice
Paessler: 6 capriccio,
Donizetti: Szonta (Peters 5919)
Nielsen: Romnc s Humoreszk
Telemann: amoll szonta (Leduc 21044)
Telemann: gmoll szonta (Breitkopf 4171)
Vivaldi: dmoll concerto
Vivaldi: amoll concerto RV 461 (EMB 3769, RV536 (EMB 6364)
Marcello: dmoll concerto (Peters 9484)
Bartk: Hrom cskmegyei npdal (EMB 2467)
Gal: Szonatina
RslerRosetti: Fdr concerto I. (Kunzelmann 996)
Glinka: ria s Rond
Cimarosa: Oboaverseny
Schumann: 3 romnc (EMB 12841)
Bellini: Concertino
Bozza: Conte pastorale (Leduc 21353)
Weber: Concertino (Kunzelmann 910)
Haydn: Cdr oboaverseny (Peters 8233)
Hummel: Bevezets, Tma s varicik
Rnki: Don Quijote y Dulcinea (EMB 3490)
Hndel: cmoll szonta (Peters 3035)
Hndel: gmoll szonta (Peters 3035)
Hindemith: Szonta (Schott 3676)

Kvetelmny
A hangok olvassa s fogsainak ismerete eig.
Dr s moll hangsorok a fent emltett mdokon
Egy teljes concerto vagy szonta, kt karakterdarab.

81

Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:


1 hangsor,
1 tbbfle ritmikai vagy technikai feladatot tartalmaz hosszabb etd,
2 eladsi darab vagy egy barokk m lass s gyors ttele vagy egy barokk ttel s egy karakterdarab ksrettel, kotta nlkl. Az egyik darab
vagy ttel helyett kamaram is jtszhat.

10. vfolyam A tagozat


Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
temfajtk, ritmusrtkek, ritmuskpletek tfog ismerete.
Dsztsek korh alkalmazsa.
A nd kivlasztsnak szempontjai.
A hangszerkezels fejlesztse
A lgzs, ujj s nyelvtechnika tovbbfejlesztse.
Sklzs a korbban megismert mdokon; kromatikus skla.
Rendszeres laprl olvass.
Kamarazene, vagy zenekari jtk.
Ajnlott tananyag:
Kernyi: 22 etd
Schmitt: Etdk III.
Ferling: 48 etd (Universal 17514)
Nazarov: 27 etd
Lamotte: 18 etd
Luft: 24 etd (Peters 2963)
Ferling: 18 etd (Universal 17518)
Braun: 18 caprice
Paessler: 6 capriccio,
Donizetti: Szonta (Peters 5915)
Nielsen: Romnc s Humoreszk
Telemann: amoll szonta (Leduc 21044)
Telemann: gmoll szonta (Breitkopf 4171)
Vivaldi: dmoll concerto
Vivaldi: amoll concerto RV 461 (EMB 3769), RV 531 (EMB 6364)
Marcello: dmoll concerto (Peters 9484)
Bartk: Hrom cskmegyei npdal (EMB 2467)
Gal: Szonatina
RslerRosetti: Fdr concerto I. (Kunzelmann 996)
Glinka: ria s Rond
Cimarosa: Oboaverseny
Schumann: 3 romnc (EMB 12841)
Bellini: Concertino
Bozza: Conte pastorale (Leduc 21305)
Weber: Concertino (Kunzelmann 910)
Haydn: Cdr oboaverseny (Peters 8233)
Hummel: Bevezets, Tma s varicik
Rnki: Don Quijote y Dulcinea
Hndel: cmoll szonta (Peters 3035)
Hndel: gmoll szonta(Peters 3035)
Hindemith: Szonta (Schott 3676)

82

Kvetelmny
A hangok olvassa s fogsainak ismerete eig.
Dr s moll hangsorok a fent emltett mdokon
Egy teljes concerto vagy szonta, kt karakterdarab.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
1 hangsor,
1 tbbfle ritmikai vagy technikai feladatot tartalmaz hosszabb etd,
2 eladsi darab vagy egy barokk m lass s gyors ttele vagy egy barokk ttel s egy karakterdarab ksrettel, kotta nlkl. Az egyik darab
vagy ttel helyett kamaram is jtszhat.

Tovbbkpz vfolyamok B tagozat


A tovbbkpz vfolyamok B tagozatos nvendkei nem zenei jelleg kzismereti tanulmnyaik mellett is meg akarjk rizni a zenei plya
vlasztsnak lehetsgt.
7. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A hangterjedelem bvtse kromatikusan.
temfajtk, ritmusrtkek, ritmuskpletek tfog ismerete.
Dsztsek korh alkalmazsa.
A nd kivlasztsnak szempontjai.
A hangszerkezels fejlesztse
A lgzs, ujj s nyelvtechnika tovbbfejlesztse.
Dr s sszhangzatos moll hangsorok 5#, 5b eljegyzsig, hrmashangzat felbontsokkal, tercmenetekkel.
Sklzs a korbban megismert mdokon; kromatikus skla.
Rendszeres laprl olvass.
Kamarazene, vagy zenekari jtk.
Ajnlott tananyag:
Kernyi: 22 etd
Schmitt: Etdk III.
Ferling: 48 etd (Universal 17514)
Nazarov: 27 etd
Lamotte: 18 etd
Luft: 24 etd (Peters 2963)
Ferling: 18 etd (Universal 17514)
Braun: 18 caprice
Donizetti: Szonta (Peters 5919)
Nielsen: Romnc s Humoreszk
Telemann: amoll szonta (Leduc 21044)
Telemann: gmoll szonta (Breitkopf 4171)
Vivaldi: dmoll concerto
Vivaldi: amoll concerto (RV 461 (EMB 3769), RV 536 (EMB 6364)
Marcello: dmoll concerto (Peters 9484)
Bartk: Hrom cskmegyei npdal (EMB 2467)
Gal: Szonatina
RslerRosetti: Fdr concerto I. (Kunzelmann 996)

83

Glinka: ria s Rond


Cimarosa: Oboaverseny
Schumann: 3 romnc (EMB 12741)
Bellini: Concertino
Dubois: Kzpkori ballada (Leduc 21353)
Weber: Concertino (Kunzelmann 910)
Haydn: Cdr oboaverseny (Peters 8233)
Hummel: Bevezets, Tma s varicik
Rnki: Don Quijote et Dulcinea (EMB 3490)
Hndel: cmoll szonta (Peters 3035)
Hndel: gmoll szonta (Peters 3035)
Hindemith: Szonta (Schott 3676)
Kvetelmny
A hangok olvassa s fogsainak ismerete eig.
Dr s moll hangsorok hrmashangzat felbontsokkal, tercmenetekkel 5#, 5big.
Egy teljes concerto vagy szonta, kt karakterdarab.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
1 hangsor,
1 tbbfle ritmikai vagy technikai feladatot tartalmaz hosszabb etd,
2 eladsi darab vagy egy barokk m lass s gyors ttele vagy egy barokk ttel s egy karakterdarab ksrettel, kotta nlkl. Az egyik darab
vagy ttel helyett kamaram is jtszhat.

8. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres ismeretek tadsa
A hangterjedelem bvtse.
A ndalakts alapvet tudnivali.
A hangszerkezels fejlesztse
Dr s moll hangsorok 6#, 6b eljegyzsig a mr ismert menetekkel, ritmus s artikulcis varicikkal.
A sklzs tempjnak nvelse.
Fokozott dinamikai kontrasztok elrse a kifejezbb eladsmd rdekben.
A hanger s hangszn kiegyenltse a szls regiszterek kztt.
Kamarazene, vagy zenekari jtk.
Ajnlott tananyag
Kernyi: 22 etd
Schmitt: Etdk III.
Ferling: 48 etd (Universal 17514)
Nazarov: 27 etd
Lamotte: 18 etd
Luft: 24 etd (Peters 2963)
Ferling: 18 etd (Universal 17514)
Braun: 18 caprice
Donizetti: Szonta (Peters 5919)
Nielsen: Romnc s Humoreszk
Telemann: amoll szonta (Leduc 21044)
Telemann: gmoll szonta (Breitkopf 4171)
Vivaldi: dmoll concerto

84

Vivaldi: amoll concerto (RV 461 (EMB 3769), RV 536 (EMB 6364)
Marcello: dmoll concerto (Peters 9484)
Bartk: Hrom cskmegyei npdal (EMB 2467)
Gal: Szonatina
RslerRosetti: Fdr concerto I. (Kunzelmann 996)
Glinka: ria s Rond
Cimarosa: Oboaverseny
Schumann: 3 romnc (EMB 12741)
Bellini: Concertino
Dubois: Kzpkori ballada (Leduc 21353)
Weber: Concertino (Kunzelmann 910)
Haydn: Cdr oboaverseny (Peters 8233)
Hummel: Bevezets, Tma s varicik
Rnki: Don Quijote et Dulcinea (EMB 3490)
Hndel: cmoll szonta (Peters 3035)
Hndel: gmoll szonta (Peters 3035)
Hindemith: Szonta (Schott 3676)
Kvetelmny
Dr s moll hangsorok 6#, 6b eljegyzsig a ritmus s artikulcis varicikkal..
Etdk 5#, 5b eljegyzsig.
Egy teljes szonta, egy concerto, kt egyb m.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
1 hangsor,
1 tbbfle ritmikai vagy technikai feladatot tartalmaz hosszabb etd,
2 eladsi darab vagy egy barokk m lass s gyors ttele vagy egy barokk ttel s egy karakterdarab ksrettel, kotta nlkl. Az egyik darab
vagy ttel helyett kamaram is jtszhat.

9. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres ismeretek tadsa
A hangterjedelem tovbbi bvtse.
A ndfaragsi ismeretek bvtse.
A hangszerjavts alapvet tudnivali.
A hangszerkezels fejlesztse
A biztos s differencilt hangindts gyakorlsa.
Tkletes alapfunkcik kialaktsa.
Az sszes skla 7#, 7big.
jabb sklafigurcik szekvencikkal.
Differencilt dinamikai skla kifejlesztse.
A zenei kifejezkszsgre val fokozott trekvs.
A kottaolvassi kszsg lland fejlesztse.
Kamarazene, vagy zenekari jtk.
Ajnlott tananyag:
Kernyi: 22 etd
Schmitt: Etdk III.
Ferling: 48 etd (Universal 17514)
Nazarov: 27 etd

85

Lamotte: 18 etd
Luft: 24 etd (Peters 2963)
Ferling: 18 etd (Universal 17514)
Braun: 18 caprice
Donizetti: Szonta (Peters 5919)
Nielsen: Romnc s Humoreszk
Telemann: amoll szonta (Leduc 21044)
Telemann: gmoll szonta (Breitkopf 4171)
Vivaldi: dmoll concerto
Vivaldi: amoll concerto (RV 461 (EMB 3769), RV 536 (EMB 6364)
Marcello: dmoll concerto (Peters 9484)
Bartk: Hrom cskmegyei npdal (EMB 2467)
Gal: Szonatina
RslerRosetti: Fdr concerto I. (Kunzelmann 996)
Glinka: ria s Rond
Cimarosa: Oboaverseny
Schumann: 3 romnc (EMB 12741)
Bellini: Concertino
Dubois: Kzpkori ballada (Leduc 21353)
Weber: Concertino (Kunzelmann 910)
Haydn: Cdr oboaverseny (Peters 8233)
Hummel: Bevezets, Tma s varicik
Rnki: Don Quijote et Dulcinea (EMB 3490)
Hndel: cmoll szonta (Peters 3035)
Hndel: gmoll szonta (Peters 3035)
Hindemith: Szonta (Schott 3676)
Kvetelmny:
Hangsorok 7#, 7b eljegyzsig.
Etdk 5#, 5big.
Egy teljes concerto vagy szonta, kt egyb eladsi darab.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
1 hangsor,
1 tbbfle ritmikai vagy technikai feladatot tartalmaz hosszabb etd,
2 eladsi darab vagy egy barokk m lass s gyors ttele vagy egy barokk ttel s egy karakterdarab ksrettel, kotta nlkl. Az egyik darab
vagy ttel helyett kamaram is jtszhat.

10. vfolyam B tagozat


Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A ndfarags gyakorlsa.
A vibrato elsajttsa.
A duplanyelv.
Tjkozds az oboa szl s kamarairodalmban.
A hangszerkezels fejlesztse
A tkletes alapfunkcik automatikuss ttele.
A vibrato gyakorlsa a tudatos alkalmazsig.
A dupla staccato elsajttsa.
Az sszes skla bfisz hangterjedelemben a mr ismert mdokon.

86

A technikai s zenei megvalsts sszhangjnak tovbbfejlesztse.


Kamarazene vagy zenekari jtk.
Ajnlott tananyag
Ferling: 48 etd (Universal 17514)
Ferling: 18 etd (Universal 17514)
Nazarov: 27 etd
Lamotte: 18 etd
Luft: 24 etd (Peters 2963)
Donizetti: Szonta (Peters 5919)
Telemann: amoll szonta (Leduc 21044)
Telemann: gmoll szonta (Breitkopf 4171)
Vivaldi: dmoll concerto
Vivaldi: amoll concerto (RV 461 (EMB 3769), RV 536 (EMB 6364)
Marcello: dmoll concerto (Peters 9484)
Bartk: Hrom cskmegyei npdal (EMB 2467)
RslerRosetti: Fdr concerto I. (Kunzelmann 996)
Glinka: ria s Rond
Schumann: 3 romnc (EMB 12741)
Bellini: Concertino
Dubois: Kzpkori ballada (Leduc 21353)
Weber: Concertino (Kunzelmann 910)
Haydn: Cdr oboaverseny (Peters 8233)
Hummel: Bevezets, Tma s varicik
Rnki: Don Quijote et Dulcinea (EMB 3490)
Hndel: cmoll szonta (Peters 3035)
Hndel: gmoll szonta (Peters 3035)
Hindemith: Szonta (Schott 3676)
Kvetelmny:
Az sszes dr s moll skla.
Kt teljes szonta vagy egy teljes versenym s egy eladsi darab.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
1 hangsor,
1 tbbfle ritmikai vagy technikai feladatot tartalmaz hosszabb etd,
2 eladsi darab vagy egy barokk m lass s gyors ttele vagy egy barokk ttel s egy karakterdarab ksrettel, kotta nlkl. Az egyik darab
vagy ttel helyett kamaram is jtszhat.

Kvetelmnyek a tovbbkpz vfolyamainak elvgzse utn


Az A tagozat vgn
A tanul ismerje
a hangszert
Legyen kpes
helyes testtartsra, hangszertartsra, a j lgzstechnika tudatos alkalmazsra,
oldott, termszetes hangszerkezelsre,
tudatos s kontrolllt gyakorlsra,
dinamikailag rnyalt hangkpzsre,
tiszta intoncival, j ktssel s dinamikailag rnyaltan jtszani,
a kz s nyelvtechnika sszehangolsra,
a frge szimplanyelv hasznlatra,

87

kpessgeinek megfelel zenei anyag stlusos, zeneileg rtelmes, kifejez eladsra,


kamara s zenekari mvek eladsban kzremkdni,
eladsi darabokat korh dsztssel eladni,
romantikus mveket vibrato alkalmazsval jtszani.
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
Legyen kpes
a sima kts megvalstsra,
az sszehangolt kz s nyelvtechnika tudatos alkalmazsra,
frge szimplanyelv s duplanyelv hasznlatra
technikjnak nll tovbbfejlesztsre.
Tudjon
a hangszern bf3 kztt egyenletes ujjtechnikval jtszani,
lass tteleket stlusos varicikkal eladni.
egy etdt, valamint egy barokk szontt vagy koncertttelprt, vagy egy karakterdarabot, s egy kamarazenei mvet eladni
A mvszeti zrvizsga kvetelmnyei
A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati vizsgarszbl ll.
A vizsga tantrgya s idtartama
Oboa ftrgy
A tagozat: minimum 10 perc
B tagozat: minimum 15 perc
A vizsga tartalma
A tagozat
Egy etd vagy szldarab vagy technikai jelleg m (Ferling: 48 etd (Hofmeister, Universall), Nazarov: 27 etd obora, Lamotte: 18 etd,
Schmidt: III., Luft: 24 etd obora (Peters), Kernyi Sndor: 22 etd (Flaccus) obora nehzsgi szintjn).
Egy barokk szonta, vagy koncertttelpr, vagy egy karakterdarab s egy kamarazenei m (Donizetti: Szonta, Telemann: amoll szonta
(Leduc), Telemann: gmoll szonta (Breitkopf), Vivaldi: dmoll concerto, Vivaldi: amoll concerto (EMB 7060), Marcello: dmoll concerto, Bartk:
Hrom cskmegyei npdal (EMB 2467), Gal: Szonatina, RslerRosetti: Fdr concerto I., Nielsen: Romnc s Humoreszk, Glinka: ria s
Rondo, Cimarosa: Oboaverseny (Boosey& Hawkes) nehzsgi szintjn).
A vizsgaanyagot az etd s a kamaram kivtelvel lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Egy etd vagy szldarab vagy technikai jelleg m (Ferling: 48 etd (Hofmeister, Universall), Nazarov: 27 etd obora, Lamotte: 18 etd,
Schmidt: III., Luft: 24 etd obora (Peters), Kernyi Sndor: 22 etd (Flaccus) Ferling: 18 gyakorlat, Paessler: 6 capricco,obora nehzsgi
szintjn).
Egy barokk szonta, vagy koncertttelpr, vagy egy karakterdarab s egy kamarazenei m (Schumann: 3 romnc (EMB 12841), Bellini:
Concertino, Dubois: Kzpkori ballada (Leduc), Bozza: Conte pastorale (Leduc), Haydn: Cdr oboaverseny (Breitkopf), Weber: Concertino,
Hummel: Bevezets, Tma s varicik, Rnki: Don Quijote et Dulcinea (EMB 3490), Hndel: cmoll szonta (Leduc), Hndel: gmoll szonta
(Peters, Leduc), Hindemith: Szonta nehzsgi szintjn).
A vizsgaanyagot az etd s a kamaram kivtelvel kotta nlkl kell jtszani.

A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg,
helyes lgzs, testtarts, hangszertarts,
hangkpzs,
intonci,

88

hangszerkezels,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

A tananyag feldolgozshoz szksges ktelez (minimlis) taneszkzk


J minsg s llapot tanulhangszerek
Ksz nd (havonta, tanulnknt 1 db)
Jl hangolt zongora
Legalbb 2 db llthat magassg kottallvny
Teljes alakot visszaad tkr.
Metronm

KLARINT
A klarinttants ltalnos clja, feladatai
a helyes lgzs kialaktsa,
a kifejez klarinthang elsajtttatsa,
a kz, test, fej, hangszertarts lazasgnak tudatostsa,
a megismert mozgsmechanizmusok automatikuss ttele,
a biztonsgos hangszerkezels kialaktsa,
a bels halls fejlesztse,
a ritmus alaprzetnek biztonsgos alkalmazsa,
rendszerezett zenei ismeretek tadsa.
Ismertesse meg a tanulkkal
a klarint trtnett,
a klarint trshangszereit (fafvs hangszercsald),
a hangszer irodalmt,
a jelentsebb alkot s eladmvszek munkssgt.
Tudatostsa
a helyes lgzstechnikra pl idelis befvsi md (ansatz) egyttes hasznlatt,
a hangminsg, dinamika s intonci sszefggseit,
a hangszer knnyed kezelst, a laza mozgsrzetek kialaktst,
a klarint hangkpzsnek fizikai trvnyszersgeit,
a rendszeres s helyes gyakorlsi mdszer alapelveit,
a kottah jtk mint legfontosabb alapelv pontos betartst.
Fejlessze a tanul zenei kpessgeit
hangszeres technikjt,
improvizcis tevkenysgt (kreativitst),
laprl jtszsi kszsgt.
sztnzze a tanult

89

a laprl olvassi kszsg folyamatos, aktv mvelsre.

Elkpz vfolyamok
1. vfolyam
A hangszeres elkszt elssorban a kpessg kibontakozst, a kszsgek felmrst szolglja.
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangszer rszei, sszelltsuk helyes mdja, tisztts, karbantarts. Nd felhelyezse.
A helyes lgzstechnika ismertetse.
A trzshangok olvassa s fogsai.
Egyszer temslyok, ritmusrtkek.
Mdostjelek, ismtljel, korona, a levegvtel jele.
A jtkmd s artikulci alapfogalmai, kivve staccato.
A helyes gyakorls s memorizls mdszereinek tantsa.
A hangszerkezels fejlesztse
A helyes lgzstechnika gyakoroltatsa.
Helyes test, hangszer s kztarts kialaktsa.
A helyes befvs, hangindts s befejezs begyakorlsa, a nyelv helyzete s szerepe.
A megadott hangterjedelmen bell lehetleg tisztn intonlt, egszsges hang elrse.
A helyes gyakorls s memorizls, fejlesztse.
Ajnlott tananyag
Kovcs: Klarintozni tanulok I. (EMB Z 12282)
A szeretet dalai kl.zg. Alkot Muzsikusok Trsasga
Gallai Attila: A klarintzene alapjai (Editio Tatabnya PZ 001)
Kvetelmny
A lgzs, befvs, hangindts lland ellenrzse.
A trzshangok biztonsgos olvassa s fogsainak ismerete a tanult terjedelemben. Gyermekdalok, npdalok s egyb dallamok megszlaltatsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Ngy gyermekdal vagy npdal, illetve egyb dallam kotta nlkl, a hangterjedelem minl teljesebb ignybevtelvel.

2. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangszer rszei, sszelltsuk helyes mdja, tisztts, karbantarts.
A nd szerepe s belltsa.
A trzshangok ismeretnek bvtse.
A helyes lgzstechnika ismertetse.
Egsz, fl, negyed, nyolcad rtkek s sznetjeleik. Nyjtpont, pontozott ritmusok.
Mdostjelek, ismtljel, korona, a levegvtel jele.
Alapvet jtkmdok ismeretnek bvtse, kivve staccato
A hangszerkezels fejlesztse
A helyes lgzstechnika lland gyakoroltatsa.

90

Helyes test, hangszer s kztarts rgztse.


A helyes befvs, hangindts s befejezs gyakorlsa, a nyelv helyzetnek lland kontrollja, rgztse s szerepe.
A megadott hangterjedelmen bell lehetleg tisztn intonlt, egszsges hang elrse.
A helyes gyakorls s memorizls mdjai.
Ajnlott tananyag
Klarint ABC (Arany Bakos Meizl) OPI 1982
Kovcs: Klarintozni tanulok I. (EMB Z 12282)
A szeretet dalai kl.zg. Alkot Muzsikusok Trsasga
Gallai Attila: A klarintzene alapjai (Editio Tatabnya PZ 001)
Kvetelmny
A lgzs, befvs, hangindts lland ellenrzse.
A trzshangok biztonsgos olvassa s fogsainak ismerete a tanult terjedelemben.
Gyermekdalok, npdalok s egyb dallamok megszlaltatsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Ngy gyermekdal vagy npdal, illetve egyb dallam kotta nlkl, a hangterjedelem minl teljesebb ignybevtelvel.

Alapfok vfolyamok A tagozat


1. vfolyamA tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A fafvs hangszerek ismertetse, kls megjelens, hangszn, hangmagassg (kezdknl).
A klarint rszei, sszelltsuk helyes mdja, tisztts, karbantarts. Nd helyes felhelyezse.
A trzshangok olvassa s fogsai.
Egyszer temslyok, ritmusrtkek.
Ismtljel, korona, levegvtel jele, mdostjelek.
A dr s moll rzet kialaktsa, a hangsorok tudatostsa abszolt hangnvvel.
A jtkmd s artikulci alapfogalmai, jelei, kivve staccato.
A szerkezet, tagols alapfogalmai.
A helyes gyakorls s memorizls klnbz mdjainak megismertetse.
A hangszerkezels fejlesztse
A helyes lgzstechnika lland megalapozsa, gyakoroltatsa.
A helyes test, hangszer s kztarts kialaktsa s folyamatos ellenrzse.
A helyes befvs, hangindts s elvlaszts.
A megadott hangterjedelmen bell lehetleg tisztn intonlt, szp hang elrse, kitartott hangok mf dinamikval.
Dr hangsor kotta nlkl,
Trsas zenls.

Ajnlott tananyag
Balassa: Klarintiskola I. (EMB Z 5503)
Kovcs: Klarintozni tanulok I. (EMB Z 12282)
Duds L.: Klarintiskola I. (Music Trade M 06)
Kurkiewicz: Vlogatott gyakorlatok I. (PWM 4550)
Kvetelmny
Jl belltott lgzs, befvs, hangindts.

91

A trzshangok olvassa s fogsainak ismerete a tanult terjedelemben.


A hangsor ismerete s megszlaltatsa kotta nlkl.
Rvid, eljegyzst nem tartalmaz gyakorlatok, npdalok, gyermekdalok fl, negyed, nyolcad rtkekkel, Kovcs B.: Klarintozni tanulok I/58; 68.,
Balassa Berkes: Klarintiskola I/21, 48 stb. nehzsgi fokn.
Eladsi darabok (vagy npdalok), lehetleg ksrettel. Pl. J. S. Bach: Parasztkantta, W. A. Mozart: Francia gyermekdal (Klarintalbum I.Edition
MusicSoft)
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
egy szabadon vlasztott hangsor kotta nlkl,
kt gyakorlat a tanult hangterjedelem minl teljesebb ignybevtelvel,
ngy npdal, illetve egyb dallam kotta nlkl, lehetleg zongoraksrettel.

2. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangterjedelem bvtse.
les s nyjtott ritmus, nyjtpont, szinkpa.
Felts, csonkatem.
A dr s moll hangsor szerkezete, a termszetes, sszhangzatos s dallamos moll. A hrmashangzat fogalma.
Az enharmnia fogalma.
A szerkezet, tagols alapfogalmai; (pl. motvum, sor, temsly).
A tanult mvek formai elemzse a peridus krdsfelelet viszonya.
A hangszerkezels fejlesztse
A lgzstechnika lland ellenrzse, tkletestse.
Tartott hangok dinamikval.
A hangindts gyorstsa, repetci a torok s nyelv lazasgnak megrzsvel.
A kztarts s billents lland ellenrzse, javtsa.
Dr s sszhangzatos moll hangsorok, valamint hrmashangzatfelbontsaik kotta nlkl, a tanult hangterjedelem hatrig.
Hangsorok gyakorlsa repetcival.
Laprl olvass az elz v anyagnak megfelel nehzsgi fokon.
Trsas zenls.
Ajnlott tananyag
Balassa: Klarintiskola I. (EMB 5503)
Kovcs: Klarintozni tanulok I. (EMB 12282)
Duds L.: Klarintiskola I. (Music Trade M 06)
Pernyi : Klarintetdk. (EMB 14300)
Kurkiewicz: Vlogatott gyakorlatok I. (PWM 4550)
Prier: Le dbutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075)
Kvetelmny
Helyes alapon nyugv lgzs, befvs, hangindts.
A hangok olvassa s fogsainak ismerete a tanult terjedelemben.
A tanult hangsorok, valamint hrmashangzatfelbontsaik ismerete s megszlaltatsa kotta nlkl.
Eljegyzs nlkli vagy 1 eljegyzs gyakorlatok, npdalok, mzenei pldk fl, negyed, nyolcad rtkekkel, les, nyjtott ritmussal vagy
szinkpval, pros s pratlan lktetssel; a fenti hangterjedelem teljes ignybevtelvel; Pernyi: Klarintetdk: 17; 19. nehzsgi fokn.
1632 temes eladsi darabok kulturlt hangon, tagoltan, trekedve a tiszta intoncira, ksrettel. Pl. J. Brahms: lomman; M. Glinka: Air
(Pernyi: Repertoire 4., 5.)
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga

92

egy szabadon vlasztott hangsor kotta nlkl,


kt gyakorlat a hangterjedelem minl teljesebb ignybevtelvel,
kt klnbz karakter eladsi darab ksrettel, lehetleg kotta nlkl (vagy egy eladsi darab, s egy kamarazenei m, lehetleg nvendk
kzremkdsvel).

3. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangterjedelem bvtse a kisujjbillentyknl mindkt fogsvarici ismerete s alkalmazsa.
A tizenhatod rtk s sznetjele, nyjtpont a nyolcad rtk mellett, triola.
A tanult mvek formai elemzse: azonossg, hasonlsg, klnbsgek felismerse, a peridus krdsfelelet viszonya.
A hangszerkezels fejlesztse
A lgzstechnika lland javtsa, a megfelel tmasz kialaktsa.
A jtkmd, artikulci tovbbi differencilsa, finomtsa (portato, staccato stb.).
A dinamika hatrainak kiterjesztse a tiszta intonci megtartsa mellett.
A regisztervltsok finomtsa a leveg megfelel vezetsvel; az egysges hangszn kialaktsa.
Differencilt hangindts s a hang szp befejezsnek gyakorlsa.
Dr s sszhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem als s fels hatrig, hrmashangzatfelbontsok s tercmenetek, kotta nlkl.
A sklzs tempjnak fokozsa klnbz ktsekkel, repetci. A bels halls fejlesztse.
Laprl jtk az elz v anyagnak nehzsgi fokn.
Trsas zenls.
Ajnlott tananyag
Balassa: Klarintiskola I. (EMB 5503)
Duds L.: Klarintiskola II. (Music Trade M 07)
Kovcs: Klarintozni tanulok I. (EMB 12282)
Pernyi .: Klarintetdk (EMB 14300)
Delcluse: 20 knny etd (Leduc A. L. 2124)
Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183)
Kurkiewicz: Vlogatott gyakorlatok I. (PWM 4550)
Prier: Le dbutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075)
100 Studien (G. Joppig S. Trier) (Universal UE 18264)
Kvetelmny
A mr megszerzett ismeretek s kszsgek helyes alkalmazsa.
A hangok olvassa s fogsainak ismerete a tanult terjedelemben.
Dr s sszhangzatos moll hangsorok, valamint hrmashangzatfelbontsaik ismerete s megszlaltatsa, kotta nlkl.
Mrskelt tempj, egyszer ritmuskpletekbl ll, klnbz karakter gyakorlatok, mzenei pldk biztonsgos eljtszsa a fenti
hangterjedelemben, Pernyi .: Klarintetdk 26; 32. nehzsgi fokn.
Tbb regisztert rint eladsi darabok stlusosan, tisztn intonlva, zongora vagy egyb hangszerksrettel. Pl. Ch. W. Gluck: Boldog lelkek
tnca (Klarintalbum II. Edition Music Soft), P. I. Csajkovszkij: Rgi francia dal (Pernyi: Repertoire 24)
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
egy szabadon vlasztott hangsor kotta nlkl,
kt klnbz karakter etd,
kt klnbz karakter eladsi darab ksrettel, lehetleg kotta nlkl (vagy egy eladsi darab, s egy kamarazenei m, lehetleg nvendk
kzremkdsvel).

93

4. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangterjedelem bvtse
A legegyszerbb segdfogsok.
A klarint szerepe a klnbz zenei mfajokban.
A harmincketted s sznetjele, tizenhatod triola, tbbtemes sznetek.
A legegyszerbb dsztsek: rvid s hossz elke, parnytrilla.
Dalforma (ABA), tris forma.
Tempo I, dal Segno, Vide.
A jtszott eladsi darabok stlusjegyeinek megismerse (pl. tnctpusok).
A hangszerkezels fejlesztse
A lgzs, nyelv s ujjtechnika terletn megszerzett ismeretek s kszsgek elmlytse, tkletestse.
Minden regiszterben kiegyenltett, telt hang kialaktsra val trekvs.
Hosszabb zenei gondolatok egy levegvel trtn sszefogsa.
Dr s sszhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem als s fels hatrig, kotta nlkl; hrmashangzat felbontsokkal,
tercmenetekkel.
Sklzs klnbz varicikkal: les, nyjtott ritmusok, klnfle ktsek, repetci.
Az eddig megszerzett formai s szerkezeti ismeretek alkalmazsa a mvek eladsban.
A laprl jtk formailag s zeneileg ignyes megvalstsa.
Rendszeres trsas zenls vagy zenekari jtk.
Ajnlott tananyag
Balassa: Klarintiskola II. (EMB 5727)
Kovcs: Klarintozni tanulok II. (EMB 13291)
Pernyi .: Klarintetdk (EMB 14300)
Beekum: Upscale, Downscale 26 etd (Harmonia H. U. 3465)
Delcluse: 20 knny etd (Leduc A. L. 21242)
Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183)
Klos: 45 artikulcis gyakorlat (Leduc A. L. 17089)
Kratochvil: 66 etd
Kurkiewicz: Vlogatott gyakorlatok II.( PWM 4594)
Mller (I.): Etdk (Ricordi 001 32700)
Prier: Le dbutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075)
100 Studien (G. Joppig S. Trier) (Universal UE 18264)
Kvetelmny
Az eddig megszerzett ismeretek s kszsgek nll alkalmazsa.
A hangok olvassa s fogsainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben.
Dr s sszhangzatos moll hangsorok hrmashangzatfelbontsaikkal, tercmeneteikkel egytt, kotta nlkl.
Nagyobb llegzet, klnbz karakter s tempj, tbbfle technikai feladatot feldolgoz etdk, mzenei pldk megszlaltatsa; Kovcs:
Klarintozni tanulok II/9; 15. Balassa: Klarintiskola II/ 7; 13. nehzsgi fokn.
Nagyobb terjedelm eladsi darabok, tisztn intonlva, a m stlust s hangulatt tkrz eladsban, ksrettel. Pl. F. Schubert: Menuetto, G.
Marie: Dal rgi stlusban (Pernyi: Repertoire 27., 19.)
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
egy szabadon vlasztott hangsor kotta nlkl,
kt klnbz karakter s tempj etd,
egy ttelpr vagy kt klnbz karakter eladsi darab ksrettel, lehetleg kotta nlkl (vagy egy eladsi darab, s egy kamarazenei m,
lehetleg nvendk kzremkdsvel).

94

5. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A klarint kialakulsa, fejldse, sajtossgai (furata, tfvsa, transzponl jellege stb.).
A hangterjedelem bvtse a kisujjbillentyknl mindkt fogsvarici ismerete s alkalmazsa.
Bonyolultabb segdfogsok, tiszttfogsok.
Tovbbi dsztsek: a trilla, utka, ketts kests (mordent) rsmdja.
A ngyeshangzatok fogalma, dominns s szktett szeptimfelbontsok. A tanul ismerje fel s jtkban alkalmazza a klnbz
stlusjegyeket.
Rondforma, varicis forma, szontaforma.
A hangszerkezels fejlesztse
A lgzs, nyelv s ujjtechnika terletn megszerzett ismeretek s kszsgek tovbbi elmlytse.
Minden regiszterben kiegyenltett, telt hang kialaktsa.
Hangindtsok s hangbefejezsek gyakorlsa.
Hosszabb zenei gondolatok egy levegvel trtn sszefogsa.
Dr s sszhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem als s fels hatrig, kotta nlkl; hrmashangzat, valamint dominns, illetve
szktett szeptimfelbontsokkal, tercmenetekkel.
Sklzs a korbban megismert mdokon, klnbz dinamikval, ritmikval s artikulcival.
Tovbbi dsztsek: a trilla, utka, ketts kests (mordent) gyakorlsa.
A dinamikai rnyals fejlesztse (crescendo, diminuendo).
Az eddig megszerzett formai s szerkezeti ismeretek alkalmazsa a mvek eladsban.
A laprl jtk formailag s zeneileg ignyes megvalstsa.
Rendszeres trsas zenls vagy zenekari jtk.
Ajnlott tananyag
Balassa: Klarintiskola II. (EMB 5727)
Kovcs: Klarintozni tanulok II. (EMB 13291)
Pernyi .: Klarint etdk (EMB 14300)
Beekum: Upscale, Downscale 26 etd (Harmonia H. U. 3465)
Delcluse: 20 knny etd (Leduc A. L. 21242)
Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183)
Klos: 45 artikulcis gyakorlat (Leduc A. L. 17089)
Kratochvil: 66 etd
Kurkiewicz: Vlogatott gyakorlatok II.( PWM 4594)
Kurkiewicz: Vlogatott gyakorlatok III. (PWM 4905)
Mller (I.): Etdk (Ricordi 00132700)
Prier: Le dbutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075)
100 Studien (G. Joppig S. Trier) (Universal UE 18264)
Kvetelmny
Az eddig megszerzett ismeretek s kszsgek nll alkalmazsa.
A hangok olvassa s fogsainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben.
Dr s sszhangzatos moll hangsorok kotta nlkl; hrmashangzatfelbontsokkal, tercmenetekkel.
Nagyobb llegzet, klnbz karakter s tempj, tbbfle technikai feladatot feldolgoz etdk, mzenei pldk megszlaltatsa; Kovcs:
Klarintozni tanulok II/13., 28., illetve Balassa: Klarintiskola II/ 40., 56. nehzsgi fokn.
Nagyobb terjedelm eladsi darabok, tisztn intonlva, a m stlust s hangulatt tkrz eladsban, ksrettel. Pl. Beethoven: Sonatine;
Ch.Dancla: Romance (Pernyi .: Repertoire 35., 39.)
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
egy szabadon vlasztott hangsor kotta nlkl,

95

kt klnbz karakter s tempj etd,


egy ttelpr vagy kt klnbz karakter eladsi darab ksrettel, lehetleg kotta nlkl (vagy egy eladsi darab s egy kamarazenei m,
lehetleg nvendk kzremkdsvel).

6. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A klarint kialakulsa, fejldse, sajtossgai (furata, tfvsa, transzponl jellege stb.)
A klarint szerepe a klnbz zenei mfajokban.
A hangok olvassa s fogsainak ismerete kromatikusan.
Bonyolultabb segdfogsok, tiszttfogsok nll alkalmazsa.
A hangszerkezels fejlesztse
A lgzs, nyelv s ujjtechnika terletn megszerzett ismeretek s kszsgek tovbbi elmlytse, tkletestse.
Minden regiszterben kiegyenltett telt hang kialaktsa.
Ismerje a tanul hangszernek intoncis hibit s trekedjen javtsukra.
A megfelel nd kivlasztsnak szempontjai.
Klnbz hangindtsok s hangbefejezsek tkletestse a nyelv differencilt alkalmazsval.
Hosszabb zenei gondolatok egy levegvel trtn sszefogsa.
Dr s sszhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem als s fels hatrig, kotta nlkl; hrmashangzat, valamint dominns, illetve
szktett szeptimfelbontsokkal, tercmenetekkel.
Kromatikus sklk.
A laprl jtk formailag s zeneileg tovbbi fejlesztse, ignyes megvalstsa.
Rendszeres trsas zenls s zenekari jtk.
Ajnlott tananyag
Balassa: Klarintiskola II. (EMB 5727)
Kovcs: Klarintozni tanulok II. (EMB 13291)
Pernyi .: Klarint etdk (EMB 14300)
Beekum: Upscale, Downscale 26 etd (Harmonia H. U. 3465)
Delcluse: 20 knny etd (Leduc A. L. 21242)
Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183)
Klos: 45 artikulcis gyakorlat (Leduc A. L. 17089)
Kratochvil: 66 etd
Kurkiewicz: Vlogatott gyakorlatok II.( PWM 4594)
Kurkiewicz: Vlogatott gyakorlatok III. (PWM 4905)
Mller (I.): Etdk (Ricordi 00132700)
Prier: Le dbutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075)
100 Studien (G. Joppig S. Trier) (Universal UE 18264)
Gabucci: 60 Divertimenti (Ricordi E.R. 2541)
Kvetelmny
Az eddig megszerzett ismeretek s kszsgek nll alkalmazsa.
A hangok olvassa s fogsainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben.
Dr s sszhangzatos moll hangsorok hrmashangzatfelbontsaikkal, tercmeneteikkel egytt, kotta nlkl.
Nagyobb llegzet, klnbz karakter s tempj, tbbfle technikai feladatot feldolgoz etdk, mzenei pldk megszlaltatsa; Kovcs:
Klarintozni tanulok II/36., 75., illetve Balassa: Klarintiskola II/ 55., 71; 81. nehzsgi fokn.
Nagyobb terjedelm eladsi darabok, tisztn intonlva, a m stlust s hangulatt tkrz eladsban, ksrettel. Pl. Donizetti: Concertino
(Edition MusicSoft); Weber: Szonatina; Brmann: Romance (Pernyi: Repertoire 42.)
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga

96

egy szabadon vlasztott hangsor kotta nlkl,


kt klnbz karakter s tempj etd,
egy ttelpr vagy kt klnbz karakter eladsi darab ksrettel, lehetleg kotta nlkl (vagy egy eladsi darab, valamint egy kamarazenei
m, lehetleg nvendk kzremkdsvel).
Alapfok vfolyam B tagozat
B tagozatra irnythat az a tanul, aki az tlagot meghalad zenei tehetsggel s hangszeres adottsgokkal rendelkezik, valamint rdekldse
s szorgalma alkalmass teszi arra, hogy megfeleljen a minsgben s mennyisgben magasabb kvetelmnyeknek.
A B tagozatos tanul hangszeres jtka elssorban hangminsgben, a hangszerkezels biztonsgban, virtuozitsban s az elads
kifejezerejben haladja meg az A tagozaton tanulk szintjt!

2. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangterjedelem bvtse kromatikusan. A kisujjbillentyknl mindkt fogsvarici ismerete s alkalmazsa.
les s nyjtott ritmus, nyjtpont, szinkpa.
Felts, csonkatem.
Az enharmnia fogalma.
A jtkmd, artikulci tovbbi differencilsa (portato stb.).
A legegyszerbb dsztsek; rvid s hossz elke; a trilla fogalma.
A tanult mvek formai elemzse, azonossg, hasonlsg, klnbsgek felismerse, a peridus krdsfelelet viszonya.
A hangszerkezels fejlesztse
A lgzstechnika lland tkletestse, megfelel tmasz kialaktsa, lland ellenrzse.
Tartott hangok klnbz dinamikval: crescendodecrescendo az intonci vltozsa nlkl.
A hangindts gyorstsa, repetci, a torok s nyelv lazasgnak megrzsvel.
A kztarts s billents lland ellenrzse, javtsa, az ujjmozgsok laztsa trillk segtsgvel.
Dr s sszhangzatos moll hangsorok, hrmashangzatfelbontsaik kotta nlkl, a tanult hangterjedelem als s fels hatrig.
Laprl olvass az elz v anyagnak megfelel nehzsgi fokon.
Trsas zenls: ksretes eladsi darabok, duk, trik.
Ajnlott tananyag
Balassa: Klarintiskola I. (EMB Z 5503)
Balassa: Klarintiskola II. (EMB Z 5727)
Kovcs: Klarintozni tanulok I. (EMB Z 12282)
Kovcs: Klarintozni tanulok II. (EMB Z 13291)
Duds L.: Klarintiskola I. (Music Trade M 06)
Duds L.: Klarintiskola II. (Music Trade M 07)
Pernyi .: Klarintetdk (EMB 14300)
Delcluse: 20 knny etd (Leduc A. L. 21242)
Kurkiewicz: Vlogatott gyakorlatok I. (PWM 4550)
Kurkiewicz: Vlogatott gyakorlatok II. (PWM 4594)
Prier: Le dbutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075)
100 Studien (G. Joppig S. Trier) (Universal UE 18264)
Kvetelmny
Helyes alapon nyugv lgzs, befvs, hangindts.
A hangok olvassa s fogsainak ismerete.
Dr s sszhangzatos moll hangsorok, valamint hrmashangzatfelbontsaik ismerete s megszlaltatsa, kotta nlkl.
Gyakorlatok, mzenei pldk fl, negyed, nyolcad, tizenhatod rtkekkel, les, nyjtott ritmussal s szinkpval, pros s pratlan lktetssel; a

97

fenti hangterjedelem teljes ignybevtelvel; Kovcs: Klarintozni tanulok I/196; 221;, illetve Balassa: Klarintiskola I/.97. nehzsgi fokn.
Eladsi darabok kotta nlkl, kulturlt hangon, tagoltan, trekedve a tiszta intoncira ksrettel. Pl. Mozart: Allegretto (Pernyi: Repertoire 28.);
Martini: Andantino (The Joy of Clarinet 14 1967 Yorktown Music Press, Inc.)
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
egy szabadon vlasztott hangsor kotta nlkl,
kt gyakorlat (a hangterjedelem minl teljesebb ignybevtelvel),
kt klnbz karakter eladsi darab ksrettel, kotta nlkl.

3. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A klarint kialakulsa, fejldse.
A hangterjedelem bvtse kromatikusan. A tizenhatod rtk s sznetjele, nyjtpont nyolcad rtk mellett, triola.
A legegyszerbb segdfogsok.
A kromatikus skla fogalma, szekvencik felptse.
Dsztsek: parnytrilla, trilla s utka.
A jtkmd, artikulci finomtsa, staccato.
A hangszerkezels fejlesztse
A lgzstechnika lland ellenrzse, szksg esetn javtsa, a tmasz automatikuss ttele.
A dinamika hatrainak kiterjesztse a tiszta intonci megtartsa mellett.
Regisztervltsok finomtsa a leveg megfelel vezetsvel, az egysges hangszn kialaktsa.
Differencilt hangindts s a hang szp befejezsnek gyakorlsa.
Repetci gyorstsa a torok s nyelv lazasgnak megrzsvel.
Dr, sszhangzatos s dallamos moll hangsorok a hangterjedelem als s fels hatrig.
Hrmashangzat, s tercmenetek, kotta nlkl.
A sklzs tempjnak fokozsa klnbz varicikkal: les, nyjtott ritmusok, klnfle ktsek, repetci.
Laprl jtk az elz v anyagnak nehzsgi fokn.
Trsas zenls.
Ajnlott tananyag
Iskolk, gyakorlatok
Balassa: Klarintiskola II. (EMB 5727)
Kovcs: Klarintozni tanulok II. (EMB 13291)
Duds L.: Klarintiskola II. (Music Trade M 07)
Pernyi .: Klarintetdk (EMB 14300)
Delcluse: 20 knny etd (Leduc A. L. 21242)
Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183)
Kurkiewicz: Vlogatott gyakorlatok I. (PWM 4550)
Kurkiewicz: Vlogatott gyakorlatok II. (PWM 4594)
Prier: Le dbutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075)
100 Studien (G. Joppig S. Trier) (Universal UE 18264)
Kvetelmny
A mr megszerzett ismeretek s kszsgek helyes alkalmazsa.
A hangok olvassa s fogsainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben.
Dr s sszhangzatos moll hangsorok s hrmashangzatfelbontsaik, valamint tercmeneteik ismerete s megszlaltatsa kotta nlkl.
Klnbz karakter, nagyobb technikai kpzettsget ignyl gyakorlatok, mzenei pldk biztonsgos eljtszsa a fenti hangterjedelemben;
bonyolultabb temfajtk, ritmikai elemek, ritmuskpletek alkalmazsa; Kovcs: Klarintozni tanulok II/13., Kurkiewicz: Vlogatott gyakorlatok I/21.
Pernyi: Klarintetdk: 38. nehzsgi fokn.

98

Klnbz regiszterekben mozg eladsi darabok stlusosan, tisztn intonlva, kotta nlkl, zongora vagy egyb hangszerksrettel. Pl. Trk:
Larghetto amoroso; Gluck: ria (Pernyi: Repertoire 29., 34.)
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
egy szabadon vlasztott hangsor kotta nlkl,
kt klnbz karakter etd,
kt klnbz karakter eladsi darab ksrettel, kotta nlkl,

4. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A klarint szerepe klnbz zenei mfajokban.
A hangterjedelem bvtse kromatikusan.
Bonyolultabb segdfogsok, tiszttfogsok.
A harmincketted s sznetjele, tizenhatod triola, tbbtemes sznetek.
A ngyeshangzatok fogalma, dominns s szktett szeptimfelbontsok
Dalforma (ABA), tris forma, szontaforma.
Tempo I, dal Segno, Vide.
A jtszott eladsi darabok stlusjegyeinek megismerse (tnctpusok).
A hangszerkezels fejlesztse
A lgzs, nyelv s ujjtechnika terletn megszerzett kszsgek elmlytse, tkletestse.
Minden regiszterben kiegyenltett, telt hang kialaktsa.
Klnbz hangindtsok s hangbefejezsek gyakorlsa a nyelv differencilt alkalmazsval.
A jtkmd, artikulci finomtsa, staccato.
Hosszabb zenei gondolatok egy levegvel trtn sszefogsa.
Dr, sszhangzatos s dallamos moll hangsorok a tanult hangterjedelem als s fels hatrig, hrmashangzat, valamint dominns, illetve
szktett szeptimfelbontsokkal, tercmenetekkel, kotta nlkl.
Az eddig megszerzett formai s szerkezeti ismeretek alkalmazsa a mvek eladsban.
Rendszeres trsas zenls vagy zenekari jtk.
Ajnlott tananyag
Iskolk, gyakorlatok
Balassa: Klarintiskola II. (EMB 5727)
Kovcs: Klarintozni tanulok II. (EMB 13291)
Pernyi .: Klarintetdk (EMB 14300)
Beekum: Upscale, Downscale 26 etd (Harmonia H. U. 3465)
Delcluse: 20 knny etd (Leduc A. L. 21242)
Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183)
Klos: 45 artikulcis gyakorlat (Leduc 17089)
Kurkiewicz: Vlogatott gyakorlatok I. (PWM 4594)
Kurkiewicz: Vlogatott gyakorlatok II. (PWM 4905)
Mller (I.): Etdk (Ricordi 001 32700)
Prier: 331 mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035)
100 Studien (G. Joppig S. Trier) (Universal UE 18264)
Kvetelmny
Az eddig megszerzett ismeretek s kszsgek nll alkalmazsa.
A hangok olvassa s fogsainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben.
Dr, sszhangzatos s dallamos moll hangsorok hrmas s ngyeshangzatfelbontsaikkal, tercmeneteikkel, kotta nlkl.
Nagyobb llegzet, klnbz karakter s tempj, tbbfle technikai problmt feldolgoz etdk megszlaltatsa, Pernyi: Klarintetdk: 60;

99

74. nehzsgi fokn.


Lassgyors szonta, koncert (vagy egyb mbl kiemelt) ttelpr, vagy hasonl terjedelm ms eladsi darab zlses, ignyes eladsa kotta
nlkl, ksrettel. Pl. K. Stamitz: Rondo (Klarintmuzsika EMB Z. 7919); W. A. Mozart: Larghetto (Pernyi: Repertoire 33.)
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
egy szabadon vlasztott hangsor kotta nlkl,
kt klnbz karakter s tempj etd,
egy ttelpr vagy kt klnbz karakter eladsi darab ksrettel, kotta nlkl.

5. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangterjedelem bvtse kromatikusan.
Tovbbi segdfogsok s tiszttfogsok.
Kvintola, szextola, ketts nyjtpont.
A szktett szeptimek hangjainak enharmonikus trtkelse.
A ketts kests (mordent) rsmdja.
Rondforma, varicis forma.
Klnbz stlusjegyek megismerse.
A hangszerkezels fejlesztse
A lgzs, nyelv s ujjtechnika terletn megszerzett ismeretek s kszsgek elmlytse, tkletestse.
Minden regiszterben kiegyenltett, telt hang kialaktsra val trekvs.
Klnbz hangindtsok s hangbefejezsek gyakorlsa a nyelv differencilt alkalmazsval.
Hosszabb zenei gondolatok egy levegvel trtn sszefogsa.
Dr s sszhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem als s fels hatrig kotta nlkl; hrmashangzat, valamint dominns, illetve
szktett szeptimfelbontsokkal, tercmenetekkel.
A ketts kests (mordent) gyakorlati megvalstsa.
Rendszeres trsas zenls vagy zenekari jtk.
Ajnlott tananyag
Balassa: Klarintiskola II. (EMB Z 5727)
Kovcs: Klarintozni tanulok II. (EMB Z 13291)
Pernyi .: Klarintetdk (EMB Z 14300)
Beekum: Upscale, Downscale 26 etd (Harmonia H. U. 3465)
Delcluse: 20 knny etd (Leduc A. L. 21242)
Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183)
Klos: 45 artikulcis gyakorlat (Leduc A. L. 17089)
Kratochvil: 66 etd
Kurkiewicz: Vlogatott gyakorlatok II. (PWM 4594)
Kurkiewicz: Vlogatott gyakorlatok III. (PWM 4905)
Mller (I.): Etdk (Ricordi 001 32700)
Prier: Le dbutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075)
Pernyi: Klarint etdk (EMB 14300)
100 Studien (G. Joppig S. Trier) (Universal UE 18264)
Kvetelmny
Az eddig megszerzett ismeretek s kszsgek nll alkalmazsa.
A hangok olvassa s fogsainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben.
Dr s sszhangzatos moll hangsorok hrmashangzatfelbontsaikkal, tercmeneteikkel egytt, kotta nlkl.
Nagyobb llegzet, klnbz karakter s tempj, tbbfle technikai feladatot feldolgoz etdk, mzenei pldk megszlaltatsa; Kovcs:

100

Klarintozni tanulok II/ 28; 59; 67. Pernyi: Klarintetdk: 70; 76. nehzsgi fokn.
Nagyobb terjedelm eladsi darabok, tisztn intonlva, a m stlust s hangulatt tkrz eladsban, ksrettel. Pl. Glinka: Vocalise; Barat:
Szlv dal (MusicSoft)
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
egy szabadon vlasztott hangsor kotta nlkl,
kt klnbz karakter s tempj etd,
egy ttelpr vagy kt klnbz karakter eladsi darab ksrettel, kotta nlkl (vagy egy eladsi darab s egy kamarazenei m, lehetleg
nvendk kzremkdsvel).

6. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangterjedelem bvtse kromatikusan.
A ritmusrtkek, ritmuskpletek, temfajtk tfog, rendszerezett ismerete.
Dsztsek korh, stlusos alkalmazsa.
A (kora)klasszikus versenymvek felptse, jellegzetessgei.
A megfelel nd kivlasztsnak szempontjai.
A hangszerkezels fejlesztse
A lgzs, ujj s nyelvtechnika tovbbi tkletestse.
Dr, sszhangzatos s dallamos moll hangsorok minl nagyobb hangterjedelemben, hrmashangzat, valamint dominns, illetve szktett
szeptimfelbontsokkal, tercmenetekkel, kotta nlkl.
Kromatikus skla.
Rendszeres kamarazenls vagy zenekari jtk.
Ajnlott tananyag
Balassa: Klarintiskola II. (EMB Z 5727)
Kovcs: Klarintozni tanulok II. (EMB Z 13291)
Pernyi .: Klarintetdk (EMB Z 14300)
Beekum: Upscale, Downscale 26 etd (Harmonia H. U. 3465)
Delcluse: 20 knny etd (Leduc A. L. 21242)
Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183)
Klos: 45 artikulcis gyakorlat (Leduc A. L. 17089)
Kratochvil: 66 etd
Kurkiewicz: Vlogatott gyakorlatok II. (PWM 4594)
Kurkiewicz: Vlogatott gyakorlatok III. (PWM 4905)
Mller (I.): Etdk (Ricordi 001 32700)
Prier: Le dbutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075)
Pernyi: Klarint etdk (EMB 14300)
100 Studien (G. Joppig S. Trier) (Universal UE 18264)
Gabucci: 60 Divertimenti (Ricordi 2541)

Kvetelmny
Dr, sszhangzatos s dallamos moll hangsorok, hrmashangzat, valamint dominns, illetve szktett szeptimfelbontsokkal, tercmenetekkel,
kotta nlkl.
Kromatikus skla.
Etdk JeanJean: Etdk I. (Leduc 24740) Klose: Napi gyakorlatok (15 etd:1.) (Leduc A.L.06400) nehzsgi szintjn
Versenym ttelek s eladsi darabok. Pl. Stamitz: Bdr klarintverseny (EMB 8993), Donizetti: Concertino. (Peters 8206), Debussy: Kis nger
(EMB 7933); Klose: Fantzia (a Pernyi: Repertoire gyjtemnyben 45. EMB 14406) nehzsgi szintjn

101

Az v vgi vizsga ajnlott anyaga


egy szabadon vlasztott hangsor kotta nlkl, (hrmashangzat, valamint dominns, illetve szktett szeptimfelbontsokkal, tercmenetekkel.)
kt klnbz karakter s tempj etd,
egy ttelpr vagy kt klnbz karakter eladsi darab ksrettel, kotta nlkl (vagy egy eladsi darab s egy kamarazenei m, lehetleg
nvendk kzremkdsvel).

Kvetelmnyek az alapfok vfolyamainak elvgzse utn


Az A tagozat vgn
A tanul ismerje
a klarint s a fafvs hangszerek mltjt, irodalmt,
a hangszer teljes hangterjedelmt,
a tudatos s helyes lgzstechnikt,
a klarint intoncis hibit (s tudatosan korriglja azokat),
a dr s moll hangnemeket 4 #, 4 b eljegyzsig,
egyszerbb kestsek rsmdjt s ritmust,
a tanult anyagban elfordul temp s karakterjelzseket, egyb eladsi jeleket, zenei mszavakat s ezek jelentst,
a tanult eladsi darabok zeneszerzinek nevt, a mvek cmt, s tudja helyesen kiejteni s lerni azokat,
a jelentsebb klarintos eladmvszeket.
Legyen kpes
a kiegyenltett s kifejez hang elrsre a tiszta intonci megtartsval,
a klnbz hangindtsok s hangbefejezsek megvalstsra,
a klnbz nyelvtsek gyorsasgnak fejlesztsre,
az nll hangolsra,
a knnyebb technikai problmk elemz gyakorlsra,
a kottah jtkra s folyamatos, mrskelt tempj laprl olvassra,
hosszabb zenei gondolatok egy levegvel trtn sszefogsra,
a klnbz artikulcis elrsok megszlaltatsra (staccato, tenuto, legato, marcato stb.),
egyenletes, pergtechnikhoz vezet ujjgyakorlatok fokozatos gyorstsra.
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul legyen kpes
dr s moll sklkat jtszani 4 #, 4 b eljegyzsig, a 6. osztlynak megfelel varicikkal
szlssges dinamikk megvalstsra,
kszsgfejleszt gyakorlatok hibtlan eljtszsra,
nehezebb etdk zenei s technikai megvalstsra,
hosszabb terjedelm mvek memorizlsra.
A mvszeti alapvizsga kvetelmnyei
A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati vizsgarszbl ll.
A tantrgya s idtartama
Klarint ftrgy
A tagozat: minimum 10 perc
B tagozat: minimum 15 perc
A vizsga tartalma
A tagozat
Kt klnbz karakter etd vagy technikai jelleg m (Pernyi va: Klarintetdk 60tl EMB14300), Kovcs Bla: Klarintozni tanulok II: 13.,

102

28. (EMB13291) nehzsgi szintjn).


Kt klnbz stlus s mfaj eladsi darab, melyek kzl az egyik lehet kamaram is (Dancla: Romnc (Pernyi vaPernyi Pter:
Repertor 39 EMB14406.), Weber: Sonatina (Pernyi vaPernyi Pter: Repertor 44 EMB14406), Haydn: Szent Antal korl (200 v
klarintmuzsikja Barokk EMB 13971)
Az etd s a kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Kt klnbz karakter etd vagy technikai jelleg m (Pernyi va: Klarintetdk 86tl, (EMB14300 Kovcs Bla: Klarintozni tanulok II.:
36., 46., 59., 75. (EMB13291); JeanJean I: 2. nehzsgi szintjn).
Kt klnbz stlus s mfaj eladsi darab, melyek kzl az egyik lehet kamaram is (Brmann: Romnc, Debussy: Kis nger, Mozart:
Sonatina (EMB8291), Mendelssohn: Dal szveg nlkl (EMB 13972), (Berkes: Eladsi darabok klarintra s zongorra II. ktetbl a 9es),
Donizetti: Concertino II. ttel (Peters 8206), Kocsr Mikls: Ungaresca (EMB 5991) nehzsgi szintjn).
Az etd s a kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg,
helyes lgzs, testtarts, hangszertarts,
hangkpzs,
intonci,
hangszerkezels,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

Tovbbkpz vfolyamok A tagozat


A tovbbkpz vfolyamok elrsig a tanulk tudsszintje kztt kpessgeik, teherbrsuk s szorgalmuk alapjn jelents klnbsg alakulhat
ki. Ez a klnbsg a tovbbkpz vfolyamokon egyb elfoglaltsgaiktl, gyakorlsi idejktl, rdekldsi krktl fggen tovbb nvekedhet.
Zenetanulsuk irnya s clja is eltrhet; vagy az egyni hangszertuds tkletestse, vagy a kamarazenei, illetve zenekari jtk fejlesztse kerl
eltrbe.
7. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangterjedelem tovbbi bvtse.
A ritmusrtkek, ritmuskpletek, temfajtk tfog, rendszerezett ismerete.
Ismerje a tanul hangszernek intoncis hibit s tudatosan javtsa azokat.
A megfelel nd kivlasztsnak szempontjai s a nd alaktsnak legalapvetbb mdjai.
Klnbz dsztsek korh s stlusos alkalmazsa.
Az nll muzsiklshoz szksges tjkozottsg megszerzse a klarint szl s kamarazeneirodalmban.
A hangszerkezels fejlesztse
Az als fokon megszerzett kszsgek lland karbantartsa s tkletestse.
Az nll jtk fejlesztse a megtanuland etdk, eladsi darabok gyakorlsakor felmerl problmk megoldsra.
Hangols lehetleg nllan.
A tanul ignynek felkeltse a tudatos hangkpzsre.

103

Dr, sszhangzatos s dallamos moll hangsorok hangzatfelbontsokkal, hangkzmenetekkel, kotta nlkl.


A technikai kszsgek lland fejlesztse.
Rendszeres trsas zenls ms hangszerekkel is; lehetsg szerint zenekari jtk.
Ajnlott tananyag
Balassa: Klarintiskola II. (EMB Z 5727)
Kovcs: Klarintozni tanulok II. (EMB Z 1329)
Beekum: Upscale, Downscale 26 etd (Harmonia H. U. 3465)
Delcluse: 20 knny etd (Leduc A. L. 21242)
Gabucci: 20 studi di medio difficolta (Ricordi ER 2169)
Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942)
JeanJean: Progresszv s melodikus etdk I.(Leduc A. L. 17348)
Klos: 30 etd (Leduc A. L. 7233)
Klos: 45 artikulcis gyakorlat (Leduc A. L. 17089)
Klos: Napi gyakorlatok (Leduc A. L. 6400)
Kratochvil: 66 etd
Krpsch: Etdk I. (C. F. Sshmidt Musicverlag, Heilbronn 457460)
Kurkiewicz: Vlogatott gyakorlatok II. (PWM 4594)
Kurkiewicz: Vlogatott gyakorlatok III. (PWM 4905)
Mller (I.): Etdk (Ricordi 001 32700)
Prier: 20 knny etd (Leduc A. L. 18845)
Prier: 331 mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035)
100 Studien (G. Joppig S. Trier) (Universal UE 18264)
Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Sklaiskola) (Hofmeister 6018)
Kvetelmny
Hangok olvassa s fogsainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben.
Dr s sszhangzatos moll hangsorok, hrmas s ngyeshangzatfelbontsokkal, tercmenetekkel kotta nlkl.
Klnbz karakter etdk megszlaltatsa jellegknek megfelel tempban; Klos: Napi gyakorlatok (15 etd)/1., Kurkiewicz: Vlogatott
gyakorlatok I/42. nehzsgi szintjn.
Lassgyors szonta, koncert (vagy egyb mbl kiemelt) ttelpr vagy hasonl terjedelm ms eladsi darab zlses, ignyes eladsa,
ksrettel; kamaram klarintszlamnak biztonsgos eljtszsa. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A lenhaj lny (Kocsis Berkes:
Ksromantika), J. E. A. Koeluch: Eszdr klarintverseny nehzsgi szintjn.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
egy etd,
kt klnbz karakter eladsi darab ksrettel, lehetleg kotta nlkl (vagy egy eladsi darab, valamint egy kamarazenei m, lehetleg
nvendk kzremkdsvel).

8. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangterjedelem tovbbi bvtse.
A ritmusrtkek, ritmuskpletek, temfajtk tfog, rendszerezett ismerete.
A megfelel nd nll kivlasztsa s alaktsa.
Klnbz dsztsek korh s stlusos alkalmazsa.
Az nll muzsiklshoz szksges tjkozottsg megteremtse a klarint szl s kamarazeneirodalmban.
Dr, sszhangzatos s dallamos moll hangsorok hangzatfelbontsokkal, hangkzmenetekkel, kotta nlkl.
Kromatikus sklk.
A nvendk nllsgnak fejlesztse a megtanuland etdk, eladsi darabok gyakorlsakor.

104

A hangszerkezels fejlesztse
A hangszeres kszsgek lland karbantartsa s tkletestse, valamint fejlesztse a megtanuland etdk, eladsi darabok gyakorlsakor
felmerl problmk megoldsra.
Hangols a tanr segtsge nlkl.
Ismerje a tanul hangszernek intoncis hibit s tudatosan javtsa azokat.
A tanul ignynek felkeltse a tudatos hangkpzsre.
A sklk s etdk tempjnak fokozsa.
Rendszeres trsas zenls ms hangszerekkel is; lehetsg szerint zenekari jtk.
Ajnlott tananyag
Balassa: Klarintiskola II. EMB Z 5727
Kovcs: Klarintozni tanulok II. EMB Z 13291
Beekum: Upscale, Downscale 26 etd Harmonia H. U. 3465
Delcluse: 20 knny etd Leduc A. L. 21242
Gabucci: 20 studi di medio difficolta Ricordi ER 2169
Gambaro: 20 caprices Leduc A. L. 20942
JeanJean: Progresszv s melodikus etdk I. Leduc A. L. 17348
JeanJean: Progresszv s melodikus etdk II. Leduc A. L. 17446
Klos: 45 artikulcis gyakorlat Leduc A. L. 17089
Klos: Karakterisztikus etdk Leduc A. L. 5963
Klos: Napi gyakorlatok Leduc A. L. 6400
Kratochvil: 66 etd
Krpsch: Etdk I. (C. F. Sshmidt Musicverlag, Heilbronn. 457460)
Kurkiewicz: Vlogatott gyakorlatok III. (PWM 4905)
Mller (I.): Etdk (Ricordi 001 32700)
Prier: 20 knny etd (Leduc A. L. 18845)
Prier: 331 mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035)
Wiedemann: Gyakorlatok IV. (Breitkopf EB 4234)
Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Sklaiskola) (Hofmeister 6018)
Kvetelmny
Hangok olvassa s fogsainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben.
Dr s sszhangzatos moll hangsorok, hrmas s ngyeshangzatfelbontsokkal, tercmenetekkel kotta nlkl.
Klnbz karakter etdk megszlaltatsa jellegknek megfelel tempban; Klos: Napi gyakorlatok (15 etd)/1., Kurkiewicz: Vlogatott
gyakorlatok I/42. nehzsgi szintjn.
Lassgyors szonta, koncert (vagy egyb mbl kiemelt) ttelpr vagy hasonl terjedelm ms eladsi darab zlses, ignyes eladsa,
ksrettel; kamaram klarintszlamnak biztonsgos eljtszsa. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A lenhaj lny (Kocsis Berkes:
Ksromantika), J. E. A. Koeluch: Eszdr klarintverseny nehzsgi szintjn
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
egy etd,
kt klnbz karakter eladsi darab ksrettel, lehetleg kotta nlkl (vagy egy eladsi darab, valamint egy kamarazenei m, lehetleg
nvendk kzremkdsvel).

9. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangterjedelem tovbbi bvtse
Klnbz dsztsek.
Az eddig megszerzett ismeretek tfog rendszerezse.
A hangszer intoncis hibinak ismerete.

105

A klarint irodalmnak minl szlesebb kr ismerete, tjkozds korunk zenjben.


A hangszerkezels fejlesztse
A mr megszerzett kszsgek lland karbantartsa s tkletestse.
A tanul hangszeres jtknak nll kontrolllsa, javtsa.
Hangols a tanr segtsge nlkl.
Klnbz dsztsek korh s stlusos alkalmazsa.
A hangkpzs fejlesztse a zenei karakterek minl kifejezbb megszlaltatshoz.
lland trekvs a tiszta intoncira.
nll ndvlaszts s alakts.
Dr, sszhangzatos s dallamos moll hangsorok hangzatfelbontsokkal, hangkzmenetekkel, kotta nlkl.
Kromatikus s egszhang sklk.
A sklk s etdk tempjnak fokozsa.
Rendszeres trsas zenls ms hangszerekkel is; lehetsg szerint zenekari jtk.
Ajnlott tananyag
Balassa: Klarintiskola II. (EMB Z 5727)
Kovcs: Klarintozni tanulok II. (EMB Z 13291)
Beekum: Upscale, Downscale 26 etd (Harmonia H. U. 3465)
Delcluse: 20 knny etd (Leduc A. L. 21242)
Gabucci: 20 studi di medio difficolta (Ricordi ER 2169)
Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942)
JeanJean: Progresszv s melodikus etdk II. (Leduc A. L. 17446)
Klos: Karakterisztikus etdk (Leduc A. L. 5963)
Klos: Napi gyakorlatok (Leduc A. L. 6400)
Kratochvil: 66 etd
Krpsch: Etdk I. (C. F. Schmidt Musicverlag Heilbronn 457460)
Kurkiewicz: Vlogatott gyakorlatok IV. (PWM 4906)
Mller (I.): Etdk (Ricordi 001 32700)
Prier: 20 knny etd (Leduc A. L. 18845)
Prier: 331 mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035)
Wiedemann: Gyakorlatok V. (Breitkopf EB 4235)
100 Studien (G. Joppig S. Trier) (Universal UE 18264)
Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Sklaiskola) (Hofmeister 6018)
Kvetelmny
Hangok olvassa s fogsainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben.
Dr s sszhangzatos moll hangsorok, hrmas s ngyeshangzatfelbontsokkal, tercmenetekkel kotta nlkl.
Klnbz karakter etdk megszlaltatsa jellegknek megfelel tempban; Klos: Napi gyakorlatok (15 etd)/1., Kurkiewicz: Vlogatott
gyakorlatok I/42. nehzsgi szintjn.
Lassgyors szonta, koncert (vagy egyb mbl kiemelt) ttelpr vagy hasonl terjedelm ms eladsi darab zlses, ignyes eladsa,
ksrettel; kamaram klarintszlamnak biztonsgos eljtszsa. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A lenhaj lny (Kocsis Berkes:
Ksromantika), J. E. A. Koeluch: Eszdr klarintverseny nehzsgi szintjn
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
egy etd,
kt klnbz karakter eladsi darab ksrettel, lehetleg kotta nlkl (vagy egy eladsi darab, valamint egy kamarazenei m, lehetleg
nvendk kzremkdsvel).

106

10. vfolyam A tagozat


Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Korunk zenjben elfordul bonyolultabb ritmuskpletek ismerete.
A helyes vibrato fogalma.
Kromatikus s egsz hang skla.
Klnbz dsztsek korh s stlusos alkalmazsa.
A klnbz transzpozcik ismertetse.
A hangszerkezels fejlesztse
Tkletes alapfunkcik megszerzse, automatizlsa.
A vibrato gyakorlsa.
nll hangols.
A tanul ignynek felkeltse a minl rnyaltabb, kifejezbb hang megvalstsra.
A hangszer intoncis hibinak tudatos javtsa.
Dr, sszhangzatos s dallamos moll hangsorok hangzatfelbontsokkal, hangkzmenetekkel, kotta nlkl, egynileg kialaktott figurcikkal, a
technika tovbbi fejlesztse rdekben.
Kromatikus s egszhang sklk gyakorlsa.
Trsas zenls, zenekari gyakorlat.
Ajnlott tananyag
Balassa: Klarintiskola II. (EMB Z 5727)
Kovcs: Klarintozni tanulok II. (EMB Z 13291)
Beekum: Upscale, Downscale 26 etd (Harmonia H. U. 3465)
Delcluse: 20 knny etd (Leduc A. L. 21242)
Gabucci: 20 studi di medio difficolta (Ricordi ER 2169)
Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942)
JeanJean: Progresszv s melodikus etdk I. (Leduc A. L. 17348)
JeanJean: Progresszv s melodikus etdk II. (Leduc A. L. 17446)
Klos: Karakterisztikus etdk (Leduc A. L. 5963)
Klos: Napi gyakorlatok (Leduc A. L. 6400)
Kratochvil: 66 etd
Krpsch: Etdk I. (C. F. Schmidt Musicverlag Heilbronn 457460)
Kurkiewicz: Vlogatott gyakorlatok IV. (PWM 4906)
Mller (I.): Etdk (Ricordi 001 32700)
Prier: 20 knny etd (Leduc A. L. 18845)
Prier: 331 mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035)
Wiedemann: Gyakorlatok IV. (Breitkopf EB 4234)
Wiedemann: Gyakorlatok V. (Breitkopf EB 4235)
Wiedemann: Gyakorlatok VI.( Breitkopf EB 4236)
100 Studien (G. Joppig S. Trier) (Universal UE 18264)
Kovcs: Mindennapi sklagyakorlatok (EMB Z 8852)
Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Sklaiskola) (Hofmeister 6018)
Kvetelmny
Dr s sszhangzatos moll hangsorok, hrmas s ngyeshangzatfelbontsokkal, tercmenetekkel, kromatikus skla kotta nlkl.
Klnbz karakter etdk megszlaltatsa jellegknek megfelel tempban; Klos: Napi gyakorlatok (15 etd)/1., Kurkiewicz: Vlogatott
gyakorlatok I/42. nehzsgi szintjn.
Lassgyors szonta, koncert (vagy egyb mbl kiemelt) ttelpr vagy hasonl terjedelm ms eladsi darab zlses, ignyes eladsa,
ksrettel; kamaram klarintszlamnak biztonsgos eljtszsa. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A lenhaj lny (Kocsis Berkes:
Ksromantika), J. E. A. Koeluch: Eszdr klarintverseny nehzsgi szintjn

107

Az v vgi vizsga sjnlott anyaga


egy etd,
kt klnbz karakter eladsi darab ksrettel, lehetleg kotta nlkl (vagy egy eladsi darab, valamint egy kamarazenei m, lehetleg
nvendk kzremkdsvel).

Tovbbkpz vfolyamok B tagozat


7. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A ritmusrtkek, ritmuskpletek, temfajtk tfog, rendszerezett ismerete.
Dsztsek korh, stlusos alkalmazsa.
A (kora)klasszikus versenymvek felptse, jellegzetessgei.
A megfelel nd kivlasztsa s a nd alakts alapvet mdjai.
A hangszer intoncis problminak ismerete s tudatos javtsa.
A klarint szls kamarazene irodalmnak minl tfogbb ismerete.
A hangszerkezels fejlesztse
Hangols a tanr segtsge nlkl.
Nd kivlaszts, nd igazts.
A hangterjedelem bvtse kromatikusan.
A tanul ignynek fejlesztse a tudatos hangkpzsre.
A lgzs, ujj s nyelvtechnika tovbbi tkletestse.
Dr, sszhangzatos s dallamos moll hangsorok, minl nagyobb hangterjedelemben, hrmashangzat, valamint dominns, illetve szktett
szeptimfelbontsokkal, tercmenetekkel, kotta nlkl.
Kromatikus skla.
Rendszeres kamarazenls vagy zenekari jtk.
Ajnlott tananyag
Delcluse: 20 knny etd (Leduc A. L. 21242)
Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942)
JeanJean: Progresszv s melodikus etdk I. (Leduc A. L. 17348)
Klos: 45 artikulcis gyakorlat (Leduc A. L. 17089)
Klos: Napi gyakorlatok (Leduc A. L. 6400)
Krpsch: Etdk I. (C. F. Schmidt Musicverlag, Heilbronn 457)
Mller (I.): Etdk (Ricordi 001 32700)
Prier: 331 Mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035)
Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Sklaiskola) (Hofmeister 6018)
Kvetelmny
A hangok olvassa s fogsainak ismerete a tanult hangterjedelem hatrain bell.
Dr, sszhangzatos s dallamos moll hangsorok, hrmashangzat, valamint dominns, illetve szktett szeptimfelbontsokkal, tercmenetekkel,
kotta nlkl.
Etdk JeanJean: Etdk I/113ig. Krpsch: Etdk I/1105ig nehzsgi szintjn.
Versenym ttelek, szontk, eladsi darabok Stamitz: Bdr klarintverseny, Hoffmeister: Eszdr szonta, Mozart: Larghetto nehzsgi
szintjn.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
egy szabadon vlasztott skla kotta nlkl,
kt klnbz karakter s tempj etd,
egy ttelpr vagy kt klnbz karakter eladsi darab ksrettel, kotta nlkl.

108

8. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Az eddig megszerzett ismeretek tfog rendszerezse.
A hangszer intoncis hibinak tudatostsa.
Akusztikus intonci.
A klnbz transzpozcik fogalma.
A leggyakrabban hasznlt dsztsek, kestsek nll alkalmazsa.
Az nll muzsiklshoz szksges tjkozottsg megszerzse a klarint szl s kamarazeneirodalmban.
A nd alaktsnak legalapvetbb tudnivali.
A hangszerkezels fejlesztse
Dr, sszhangzatos s dallamos moll hangsorok, minl nagyobb hangterjedelemben, hrmashangzat, valamint dominns, illetve szktett
szeptimfelbontsokkal, terc s kvartmenetekkel, kotta nlkl.
Kromatikus skla.
A sklzs tempjnak nvelse.
Teljes etdsorozatok elvgzse.
Az elads kifejezerejnek fokozsa.
Rendszeres kamarazenls vagy zenekari jtk.
Ajnlott tananyag
Bach: l5 etd (Hegedszontk) Leduc A. L. 21245
Bozza: 12 etd Leduc A. L. 21300
Gambaro: 20 caprices Leduc A. L. 20942
JeanJean: Progresszv s melodikus etdk I. Leduc A. L. 17348
JeanJean: Progresszv s melodikus etdk II. Leduc A. L. 17446
Klos: Napi gyakorlatok Leduc A. L. 6400
Krpsch: Etdk I. (C. F. Schmidt Musicverlag, Heilbronn 457)
Mller (I.): Etdk (Ricordi 001 32700)
Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Sklaiskola) (Hofmeister 6018)
Prier: 20 knny etd (Leduc A. L. 18845)
Prier: 331 Mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035)
Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Sklaiskola) (Hofmeister 3018)
Kvetelmny
Dr, sszhangzatos s dallamos moll hangsorok, hrmashangzat, valamint dominns, illetve szktett szeptimfelbontsokkal, tercmenetekkel,
kotta nlkl.
Kromatikus skla.
Etdk JeanJean: Etdk I. Krpsch: Etdk I. nehzsgi szintjn
Versenym ttelek, szontk, eladsi darabok Krommer: Eszdr klarintverseny, Donizetti: Concertino, Honegger: Szonatina Bartk: Hrom
cskmegyei npdal nehzsgi szintjn
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
egy szabadon vlasztott skla kotta nlkl,
kt klnbz karakter s tempj etd,
egy ttelpr, vagy kt klnbz karakter eladsi darab ksrettel kotta nlkl.

9. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek

109

A hangterjedelem bvtse.
Dr, sszhangzatos s dallamos moll hangsorok, kiegsztve kvint hangkzeikkel is.
A ndfaragsi ismeretek bvtse.
A ritmusrtkek, ritmuskpletek, temfajtk tfog, rendezett ismerete. Klnbz kestsek.
A hangszerkezels fejlesztse
Tkletes alapfunkcik kialaktsa.
Dr, sszhangzatos s dallamos moll hangsorok, minl nagyobb hangterjedelemben, az elz vben megszokott mdon, kiegsztve kvint
hangkzeikkel is; kotta nlkl.
Sklzs egynileg kialaktott figurcikkal.
A hangszer intoncis hibinak tudatos javtsa.
Klnbz kestsek korh s stlusos alkalmazsa.
A klarint irodalmnak minl szlesebb kr ismerete, tjkozds korunk zenjben.
A zenei kifejezkszsg fejlesztse.
Rendszeres kamarazenls vagy zenekari jtk.
Ajnlott tananyag
Bach: 15 etd (Hegedszontk) (Leduc A. L. 21245)
Bitsch: 12 etd (Leduc A. L. 21842)
Bozza: 12 etd (Leduc A. L. 21300)
Cavallini: Caprices I. (Leduc A. L. 20981)
Cavallini: Caprices II. (Leduc A. L. 20533)
Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942)
JeanJean: Progresszv s melodikus etdk II. (Leduc A. L. 17446)
JeanJean: Progresszv s melodikus etdk III. (Leduc A. L. 17490)
Klos: 30 etd Leduc (A. L. 07233)
Krpsch: Etdk III. (C. F. Schmidt Musicverlag, Heilbronn. 458)
Prier: 20 knny etd (Leduc A. L. 18845)
Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Sklaiskola) (Hofmeister 3018)
Kvetelmny
Dr, sszhangzatos s dallamos moll hangsorok, hrmashangzat, valamint dominns, illetve szktett szeptimfelbontsokkal, terc s
kvartmenetekkel, kotta nlkl.
Kromatikus skla.
Etdk JeanJean: Etdk II. 2133 Krpsch: Etdk II. 272 nehzsgi szintjn.
Versenym ttelek, szontk, eladsi darabok Stamitz: Eszdr klarintverseny, SaintSans: Szonta, Kovcs: Hommages nehzsgi
szintjn.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
egy szabadon vlasztott skla kotta nlkl,
kt klnbz karakter s tempj etd,
egy ttelpr vagy kt klnbz karakter eladsi darab ksrettel, kotta nlkl.

10. vfolyam B tagozat


Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Glissando.
A vibrato helyes kivitelezse.
Ismerkeds a klarintcsald egyb tagjaival.
Tjkozottsg a klarint szl s kamarairodalmban.

110

A hangszerkezels fejlesztse
Tkletes alapfunkcik rgztse, automatizlsa.
A vibrato s glissando gyakorlsa.
Az sszes dr s moll skla az elz vben megszokott mdon, kotta nlkl.
Sklzs egynileg kialaktott figurcikkal.
Egszhang sklk.
A technikai s zenei megvalsts sszhangjnak fejlesztse.
Rendszeres kamarazenls vagy zenekari jtk.
Ajnlott tananyag
Bach: Csellszvitek (Leduc A. L. 23508)
Bach: l5 etd (Hegedszontk) (Leduc A. L. 21245)
Bitsch: 12 etd (Leduc A. L. 21842)
Cavallini: Caprices I. (Leduc A. L. 20981)
Cavallini: Caprices II. (Leduc A. L. 20533)
JeanJean: Progresszv s melodikus etdk II. (Leduc A. L. 17446)
JeanJean: Progresszv s melodikus etdk III. (Leduc A. L. 17490)
Klos: 30 etd (Leduc A. L. 7233)
Klos: Karakterisztikus etdk (Leduc A. L. 5963)
Krpsch: Etdk IV. (C. F. Schmidt Musicverlag, Heilmronn 460)
Paganini: 17 Caprices (Leduc A. L. 21204)
Kovcs: Mindennapi sklagyakorlatok (EMB Z 8852)
Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Sklaiskola) (Hofmeister 6018)
Kvetelmny
Az sszes dr s moll skla hrmashangzat, dominns, illetve szktett szeptimfelbontsokkal, terc, kvart s kvintmenetekkel.
Etdk JeanJean: Etdk II. Krpsch: Etdk II. Klos: Karakterisztikus etdk nehzsgi szintjn
Versenym ttelek, szontk, eladsi darabok Weber: Concertino, Poulenc: Szonta nehzsgi szintjn
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
egy szabadon vlasztott skla kotta nlkl,
kt klnbz karakter s tempj etd,
egy ttelpr vagy kt klnbz karakter eladsi darab ksrettel, kotta nlkl.

Kvetelmnyek a tovbbkpz vfolyamainak elvgzse utn


Az A tagozat vgn
A tanul legyen kpes
a szp, kifejez hang tudatos megteremtsre,
a tiszta intoncira,
a hangszert knnyedn kezelni,
a leveg tudatos beosztsra,
hosszabb zenei gondolatok egy levegvel trtn sszefogsra,
a nagyobb llegzet, sszetett feladatokat tartalmaz etdk eljtszsra,
a klnbz zenei korok megkomponlt, stlush dsztseinek kottbl val lejtszsra,
a technikai s zenei szempontbl tudatos, elemz gyakorlsra, a pontos ritmus felttel nlkli megtartsra,
az rtelmes, tagolt, rnyalt eladsra,
a legfontosabb zenei karakterek megjelentsre,
egyszerbb javtsi mveletek elvgzsre (pl. csavar meghzsa, rug visszattele).
A nvendk rendelkezzk
megfelel hangszeres technikval,
olyan laprl olvassi kszsggel, amely a kamarazenei s zenekari jtkhoz szksges,

111

olyan bejtszsi mdszerrel, amelynek birtokban a j befvsi rzetek rvid idn bell elrhetk,
a tudsszintjnek megfelel nllsggal a jtszand mvek kivlasztsnl.
A nvendk tudja alkalmazni
a hang kpzsnek fizikai trvnyszersgeit (lgzs, rekesz, felhangok stb.),
a klnbz artikulcis elrsokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.).
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul ismerje
a modem zenei effektusokat,
a trshangszereit, azok transzponlsi mdjait,
korunk zenjnek intoncis sajtossgait.
Legyen kpes
biztos hangindtsra s befejezsre,
nehz etd virtuz eladsra,
nehezebb eladsi darab, kamaram, zenekari szlam nll zenei s technikai megoldsra.
A mvszeti zrvizsga kvetelmnyei
A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati vizsgarszbl ll.
A vizsga tantrgya s idtartama
Klarint ftrgy
A tagozat: minimum 10 perc
B tagozat: minimum 15 perc
A vizsga tartalma
A tagozat
Kt etd, vagy technikai jelleg m (Klos: Karakterisztikus etdk (Leduc 05963), JeanJean: Etdk I. (Leduc) nehzsgi szintjn);
Kt klnbz stlus s mfaj zongoraksretes eladsi darab, vagy kamaram (Wagner: Adagio, Barat: Szlv dal, Donizetti: Concertino III.
ttel (Peters), Niels Gade: Fantziadarab op. 43., Draskczy: Korondi tncok (EMB 12064); kamaramvek: Pleyel: Duk: III., Devienne:
Concertino 2 klarintra s zongorra (EMB 8687) Stamitz: Kettsverseny(EMB 6046) nehzsgi szintjn).
A vizsgaanyagot az etd s a kamaram kivtelvel lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Kt etd, vagy technikai jelleg m (Klos: Napi gyakorlatok (Leduc), Klos: Karakterisztikus etdk (Leduc), JeanJean: Etdk I.(Leduc)
nehzsgi szintjn).
Kt klnbz stlus s mfaj zongoraksretes eladsi darab, vagy kamaram (Danzi: Szonta, Stamitz: Eszdr koncert (Leduc), Weiner:
Csrdngl EMB 8292, Dimler: Bdr klarintverseny, Wasilenko: Keleti tncok, Weber: Varici op. 33 (Peters); kamaramvek: Kreutzer: Duk,
Pleyel: Duk III. nehzsgi szintjn).
A vizsgaanyagot az etd s a kamaram kivtelvel kotta nlkl kell jtszani.
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg,
helyes lgzs, testtarts, hangszertarts,
hangkpzs,
intonci,
hangszerkezels,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,

112

memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

A tananyag feldolgozshoz szksges ktelez (minimlis) taneszkzk


Megfelel minsg hangszerek, fvkk
Havonta s fejenknt egy nd
Megfelelen hangolt zongora vagy piann
Teljes alakot visszaad tkr
Metronm
Audio berendezs

SZAXOFON
A szaxofontants feladatai
a helyes lgzs kialaktsa,
a kifejez szaxofonhang elsajtttatsa,
a kz, test, fej, hangszertarts lazasgnak tudatostsa,
a megismert mozgsmechanizmusok automatikuss ttele,
a biztonsgos hangszerkezels kialaktsa,
a bels halls fejlesztse,
a ritmus alaprzetnek biztonsgos alkalmazsa,
rendszerezett zenei ismeretek tadsa.
Ismertesse meg a tanulkkal
a szaxofon trtnett,
a szaxofon trshangszereit (fafvs hangszercsald),
a szaxofon irodalmt,
a jelentsebb akot s eladmvszeinek munkssgt.
Tudatostsa
a helyes lgzstechnikra pl idelis befvsi md (ansatz) egyttes hasznlatt,
a hangminsg, dinamika s intonci sszefggseit,
a hangszer knnyed kezelst, a laza mozgsrzetek kialaktst,
a hangkpzs fizikai trvnyszersgeit,
a rendszeres s helyes gyakorlsi mdszer alapelveit,
a kottah jtk mint legfontosabb alapelv pontos betartst.
Fejlessze a tanul zenei kpessgeit
hangszeres technikjt,
improvizcis tevkenysgt (kreativitst),
laprl jtszsi kszsgt.
sztnzze a tanult
a laprl olvassi kszsg folyamatos, aktv mvelsre.

113

Elkpz vfolyamok
1. vfolyam
A szaxofon tanulst az letkorra, a fizikai s termeti adottsgokra val tekintettel ltalban 1012 ves kortl lehet megkezdeni a hangszercsald
kisebb mret fajtival. 10 ves kor eltt a szaxonett (chalumeau) vagy klarinttanuls a legmegfelelbb elkszlet a szaxofontanulmnyokhoz.
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A szaxofon formjnak s hangjnak megismertetse.
A szaxofon keletkezse, fejldse, sajtossgai.
A hangszer sszelltsa, tiszttsa, karbantartsa.
A nyakl helyes belltsa.
A fvka, a nd szerepe s belltsa.
Zenei alapfogalmak: trzshangok, mdostjelek, alapvet ritmuskpletek, levegvteli jel(ek), tempjelzsek.
A hangszerkezels fejlesztse
Helyes test s hangszer, fej s kztarts, az ujjak szerepe, a hangszer egyenslyban tartsa.
A helyes lgzstechnika (mlylgzs) megtantsa jtkos ton: bemutatsa lehetleg hangszerrel, illetve rzkelhetv, rthetv ttele a
nvendk szmra (lgz gyakorlatok, levegvteli jtkok).
Befvs, hangindts, hangkpzs, a szaktanr ellenrzsvel a megfelel nd kivlasztsa.
A nyelv szerepnek tisztzsa a hangindtsban s a hangkpzsben. Az egyenes, lebegsmentes hang kialaktsa.
A kotta nlkli jtk fejlesztse knny darabokkal.
Npdalok, rvid zongoraksretes darabok megtanulsa.
Ajnlott tananyag
Schuster Gy.: Szaxofoniskola I. Edit. Simonffy 026
Londeix: Szaxofoniskola I. Schultz Blasmusikverlag A/847
Pernyi .&P.: Szaxofon ABC1 EMB 14289
Bres J.: Furulyaiskola I. EMB Z. 5406
Ormndlaky P. Gyakorolni j! Edit. Simonffy
Sipos A. Sss fel, nap, Rzsavlgyi
Kvetelmny
Helyes test s hangszertarts.
Helyes lgzs, hangkpzs, hangindts.
Tiszta intonls c1d1c2ig, valamint fisz1.
Npdalok, gyermekdalok, knny darabok.
Az v vgi beszmol anyaga
Ngy gyermek vagy npdal, illetve ms knny darab, lehetleg kotta nlkl.

2. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A szaxofon hangjnak megismertetse..
A hangszer sszelltsa, tiszttsa, karbantartsa.
A nyakl helyes belltsa.
A fvka, a nd szerepe s belltsa.
Zenei alapfogalmak: trzshangok, mdostjelek, alapvet ritmuskpletek, levegvteli jel(ek), tempjelzsek.

114

Kottaolvass
A hangszerkezels fejlesztse
Helyes test s hangszer, fej s kztarts, az ujjak szerepe, a hangszer egyenslyban tartsa.
A helyes lgzstechnika (mlylgzs) megtantsa jtkos ton: bemutatsa lehetleg hangszerrel, illetve rzkelhetv, rthetv ttele a
nvendk szmra (lgz gyakorlatok, levegvteli jtkok).
A rekeszlgzs megalapozsa s fejlesztse.
Befvs, hangindts, hangkpzs, a szaktanr ellenrzsvel a megfelel nd kivlasztsa.
A nyelv szerepnek tisztzsa a hangindtsban s a hangkpzsben. Az egyenes, lebegsmentes hang kialaktsa.
Ajnlott tananyag
Schuster Gy.: Szaxofoniskola I. Edit. Simonffy 026
Londeix: Szaxofoniskola I. Schultz Blasmusikverlag A/847
Pernyi .&P.: Szaxofon ABC1. EMB 14289
Bres J.: Furulyaiskola I. EMB Z. 5406
Ormndlaky P. Gyakorolni j! Edit. Simonffy
Sipos A. Sss fel, nap, Rzsavlgyi
Kvetelmny
Helyes test s hangszertarts.
Helyes lgzs, hangkpzs, hangindts.
Tiszta intonls d1c2ig
Kottaolvass, alapvet ritmuskpletek biztos jtka
Npdalok, gyermekdalok, knny darabok.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Ngy gyermek vagy npdal, illetve ms knny darab, lehetleg kotta nlkl.

Alapfok vfolyamok A tagozat


1 vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A szaxofon formjnak, hangjnak s szerkezetnek megismertetse.
A szaxofon keletkezse, fejldse s sajtossgai.
A hangszer sszelltsa, tiszttsa, karbantartsa.
A nyakl helyes belltsa.
Zenei alapfogalmak: trzshangok c1c2ig (vagy c3ig, esetleg d3ig), mdostott hangok: fisz, b (esetleg cisz, esz, gisz), egsz, negyed, fl,
nyolcad rtk s sznetjeleik, nyjtott ritmus, dinamikai s agogikai alapfogalmak, tempjelzsek, ismtljelek, korona, levegvteli jel(ek).
A tanult mvek formai elemzse az letkornak megfelel szinten. (Azonossg, hasonlsg, szekvencia, klnbsgek felismerse, a peridus
krdsfelelet viszonya).
A trzshangok olvassa s fogsa c1tl d3ig, valamint a vgzett anyagban szerepl mdostott hangok.
A hangszerkezels fejlesztse
A rekeszlgzs megalapozsa s fejlesztse.
A hangkpzs s hangindts napi gyakoroltatsa kitartott hangokkal, helyes nyelvhasznlattal.
Trekvs a tiszta intoncira s a tmr, lebegsmentes hang elrsre.
A szaktanr figyeljen arra, hogy a fvka optimlis helyen legyen, hogy a hangszer nmagn bell a lehet legtisztbb intonciban szlaljon
meg.
A helyes gyakorlsi mdszerek kialaktsa.
Sklk: dr s moll hangsorok (sszhangzatos s termszetes moll).

115

A sklk s knnyebb darabok, npdalok memorizlsa.


Duk s zongoraksretes darabok jtszsa.
Ajnlott tananyag
Schuster Gy.: Szaxofoniskola I. Edit. Simonffy 026
Herrer P.: SzaxofoniskolaEMB
Londeix: Szaxofoniskola I. Schultz Blasmusikverlag A/847
Bumeske: Etdk szaxofonra I. Elite Edit. 350
Pernyi .&P.: Szaxofon ABC1EMB 14289
Bres J.: Furulyaiskola III. EMB Z. 5406
Schuster Gy.: Szaxofoniskola I. (in Es)
.&P. Pernyi: Saxophone methode (in Es, in B)
Lilo: Knny darabok I. (in Es) Coppelia 266451 0523
Magyar npdalok (harmniajelzssel) (in B) Edit. Simonffy 012
Kvetelmny
Helyes tarts, lgzs, hangkpzs.
A trzshangok ismerete, sklk: C, G s Fdr (esetleg amoll), mdostott hangok: fisz, b.
Hangterjedelem: c1g2ig.
Npdalok, kisebb eladsi darabok.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott hangsor kotta nlkl,
2 gyakorlat (lehetleg klnbz karakter),
2 eladsi darab zongoraksrettel, legalbb az egyik kotta nlkl.

2. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A dallamos moll hangsor megismers.
A hromfle moll hangsor klnbsgeinek megrtse.
Dr s moll hangnemek ismerete 2#, 2b eljegyzsig, abszolt hangnvvel is.
A metrumismeret bvtse : 3/8, 4/8, 6/8 tembeoszts.
Az les ritmus, a triola, esetleg a tizenhatodok.
A hrmashangzat s felbontsnak fogalma.
Szerkezet, tagols: Da Capo, tris forma, dalforma.
A tanult mvek formai elemzse az letkornak megfelel szinten. (Azonossg, hasonlsg, szekvencia, klnbsgek felismerse, a peridus
krdsfelelet viszonya).
A hangszerkezels fejlesztse
A legato s tenuto jtk fejlesztse.
A hangterjedelem bvtse c1c3ig (vagy he3ig, esetleg bf3ig).
A crescendodecrescendo alkalmazsa.
A levegbeoszts gyakorlsa az intonci megvltozsa nlkl.
A hangindts fejlesztse, vltozatos lehetsgei.
Dr s moll sklk.
Hrmashangzatok, tercsklk.
Laprl jtk 1#, 1b eljegyzsig, vagyis az els v nehzsgi fokn. Eladsi darabok jtszsa kotta nlkl; kamarazenls a tanr vagy
magasabb szinten jtsz nvendk kzremkdsvel; zenekari elkszt gyakorlatok.

116

Ajnlott tananyag
Schuster Gy.: Szaxofoniskola II. Edit. Simonffy 027
.&P. Pernyi: Saxophone Methode EBP 1996
Herrer P.: Szaxofoniskola EMB
Bumcke: Etdk szaxofonra I. Elite Edit 350
Mule: 24 knny etd Leduc A1 20455
.&P. Pernyi: Szaxofon ABC 1. EMB 14289
.&P. Pernyi: 222 Etd szaxofonra EMB
Schuster Gy.: Szaxofoniskola II. (in Es)
.&P. Pernyi: Saxophone Methode (in Es in B)
Lilo: Knny darabok II. (in Es) Coppelia 266451 0523
Magyar npdalok (harmniajelzssel) (in B) Edit. Simonffy 012
Kraszna L. Szaxofonmuzsika (in Es in B) EMB
Klarintmuzsika kezdknek (Kuszing) EMB Z. 6851
Kvetelmny
Helyes tarts, lgzs, hangindts, befvs.
Hangterjedelem c1c3ig, mdostott hangok: fisz, cisz, b, esz, gisz.
A megadott dr s moll hangsorok ismerete (a dallamos moll ismerete nem ktelez).
Sklk, lehetleg kotta nlkl.
Az vfolyamnak megfelel ritmuskpletek s temmutatk.
Dinamikai jelek ismerete az vfolyamnak megfelelen.
Tiszta intonci, muziklis hang.
Eladsi darabok, lehetleg kotta nlkl.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott hangsor, kotta nlkl,
2 gyakorlat (lehetleg klnbz karakter),
2 eladsi darab zongoraksrettel, legalbb az egyik kotta nlkl.

3. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Az j kromatikus hangok megismertetse.
Az als regiszter hangjai s fogsai.
A kromatikus skla bevezetse.
A segdfogsok.
A tizenhatodok, a szinkpk fajti, a kis les s nyjtott ritmusok beiktatsa.
Dr s moll hangnemek 3#, 3b eljegyzsig a megismert hangterjedelemben, abszolt hangnvvel is.
Az alla breve fogalma.
Az alapvet formai ismertek bvtse.
A memorizls fejlesztse.
A hangszerkezels fejlesztse
A hangkpzs s befvs tovbbfejlesztse, a hangindtsok finomtsa a lgzs segtsgvel.
A lgzstechnika tovbbfejlesztse.
A rekeszizom s a tmaszts erstse.
Hangterjedelem: he3 (esetleg bf3).
A dinamika s az agogika tovbbi bvtse.
A nyelvtechnika gyakoroltatsa.
Dr s moll (mindhrom fajta) sklk, hrmashangzat, terc indtva s ktve.

117

A gyors jtk fejlesztse.


Elkk s egyszerbb trillk.
Laprl jtk 2#, 2b eljegyzsig, vagyis a msodik v nehzsgi fokn. Kamarazenls, zenekari elkszt gyakorlatok alkalmazsa.
Ajnlott tananyag
Schuster Gy.: Szaxofoniskola III. Edit. Simonffy 028
.&P. Pernyi: Saxophone Methode EBP 1996
Londeix: Szaxofoniskola II. Schultz Blasmusikverlag A/848
Bumcke: Etdk szaxofonra II. Elite Edit. 350
Mule: 24 knny etd Leduc A1 20455
.&P. Pernyi: Szaxofon ABC1 EMB 14289
.&P. Pernyi: Szaxofon ABC2 EMB 14299
.&P. Pernyi: 222 Etd szaxofonra EMB
Beekum: Studies HU 37994
Verroust 24 tudes I Billaudot G.2138 B
Kraszna L. Szaxofonmuzsika (in Es in B) EMB
Schuster Gy.: Szaxofoniskola III. (in Es)
Eladsi darabok I szaxofonra s zongorra Edit. Simonffy 053/A
Eladsi darabok II szaxofonra s zongorra Edit. Simonffy 053/B
Hndel: Largo (in Es) Edit. Simonffy 053/A
Gluck: Boldog lelkek tnca (in Es) Edit. Simonffy 053/A
Mozart: Ave verum corpus (in Es) Edit. Simonffy 053/A
Brahms: Blcsdal (in Es) Edit. Simonffy 053/B
Csajkovszkij: Szomor dal (in Es) Edit. Simonffy 053/B
Schumann: lmodozs (in Es) Edit. Simonffy 053/B
Lilo: Knny darabok III.(in Es) Coppelia 266451 0523
Schubert: Kering (in Es, in B) Edit. Simonffy 070071
Chopin: Mazurka (in Es, in B) Edit. Simonffy 070071
SaintSans: A hatty (in Es, in B) Edit. Simonffy 070071
Zsoldos B.: I love blues (in B) Edit. Simonffy 025
Kvetelmny
Tiszta intonci az adott hangterjedelmen bell.
Sklk 2#, 2b eljegyzsig.
Az alapvet dinamikai s agogikai jelek ismerete.
Kisebb eladsi darabok eladsa kotta nlkl.
Knny kamaradarabok s egyszerbb zenekari szlamok eljtszsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott hangsor kotta nlkl,
2 gyakorlat (lehetleg klnbz karakter),
2 eladsi darab zongoraksrettel, legalbb az egyik kotta nlkl.

4. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Az sszes hang s fogsaik ismerete bf3ig.
A 2/2, 3/2, 4/2, 5/4, 6/4es tem. Bonyolultabb szinkpk.
Dr s moll hangnemek a hangszer teljes hangterjedelmben (f3ig), abszolt hangnvvel is.
Dsztsek: elkk, mordentek, bonyolultabb trillk hasznlata.

118

Dominns s szktett szeptimakkordok s akkordfelbonts.


A stlusismeret elmlytse.
Az elmleti, hangnemi, formai ismeretek bvtse, pl. a modulci, alterci megismertetse s bemutatsa a gyakorlatban.
A hangszerkezels fejlesztse
A lgzs szerepnek lland kontrollja, csak zenei indttatsbl, nem mechanikusan.
A hangkpzs lland gyakoroltatsa, a hangidel keresse.
Hangindts, a nyelvtechnika differencilt alkalmazsa, fejlesztse.
Kromatikus skla legalbb kt oktvon keresztl.
Az ujjtechnika fejlesztse, az ujjak laztsa.
A staccato jtkmd.
A laprl olvass lland gyakorlsa a 3. vfolyam anyagnak megfelel sznvonalon.
A formai ismeretek tudatos alkalmazsa.
Kamarazene, zenekari gyakorlat.
Ajnlott tananyag
Schuster Gy.: Szaxofoniskola IV. Edit. Simonffy 029
Londeix: Szaxofoniskola III. Schultz Blasmusikverlag A/849
Bumcke: Etdk szaxofonra III Elite Edit. 350
Demler: Zenekari rszletek III. Edit. Simrock Eg 5187
.&P. Pernyi: 222 Etd szaxofonra EMB Z 14371
.&P. Pernyi: Szaxofon ABC 2 EMB Z 14299
.&P. Pernyi: Rpertoire zeneiskolsoknak szaxofon szl EMB 14449
Beekum: Studies HU 37994
Verroust: 24 tudes I. Billaudot G.2138 B
Verroust: 24 tudes II. Billaudot G.2057 B
Kraszna L.: Szaxofonmuzsika (in Es in B) EMB Z 14251
Schuster Gy.: Szaxofoniskola IV.(in Es) Edit. Simonffy 029
Grieg: Solvejg dala (in Es) Edit. Simonffy 053/C
Dvok: Humoreszk (in Es) Edit. Simonffy 053/C
Muszorgszkij: don kastly (in Es) Edit. Simonffy 053/C
RimszkijKorszakov: Hindu dal (in Es) Edit. Simonffy 053/C
Albniz: Granada (in Es) Edit. Simonffy 053/C
Joplin: The easy winners (in Es) Edit. Simonffy 053/C
Vivaldi: Der Winter (Largo) (in Es) Edit. Simonffy 004
Szab S.: Blues is Blue (in Es) Edit. Simonffy 016
Bizet: Agnus Dei (in Es) Edit. Simonffy 006
Massenet: Elgia (in Es in B) Edit. Simonffy 072073
Mendelssohn: Velencei gondoladal (in Es) (in B) Edit. Simonffy 072073
Hndel: Arie (in B) Edit. Simonffy 009
Kis eladsi darabok (Berkes) EMB Z 2101
Kvetelmny
Az els hrom v anyagnak ismtlse, sszefoglalsa.
A hangterjedelmen belli hangok s fogsaik ismerete.
Sklk3#, 3b eljegyzsig, hrmashangzat felbontsokkal, tercsklk.
Eladsi darabok megszlaltatsa kotta nlkl.
Nehezebb etdk eljtszsa.
Az v vgi vizsa ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott hangsor kotta nlkl,
2 klnbz karakter etd,
2 eladsi darab zongoraksrettel, legalbb az egyik kotta nlkl.

119

5. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
A vibrato.
Az sszes hang s fogsaik ismerete bf3ig (esetleg fisz3ig).
A 2/2, 3/2, 4/2, 5/4, 6/4es tem. Bonyolultabb szinkpk.
Dr s moll hangnemek a hangszer teljes hangterjedelmben (f3ig), abszolt hangnvvel is.
Dsztsek: elkk, mordentek, bonyolultabb trillk hasznlata.
Dominns s szktett szeptimakkordok s akkordfelbonts.
A stlusismeret elmlytse.
Az elmleti, hangnemi, formai ismeretek bvtse, pl. a modulci, alterci megismertetse s bemutatsa a gyakorlatban.
A hangszerkezels fejlesztse
A lgzs szerepnek lland kontrollja, csak zenei indttatsbl, nem mechanikusan.
A hangkpzs lland gyakoroltatsa, a hangidel keresse.
Hangindts, a nyelvtechnika differencilt alkalmazsa, fejlesztse.
A helyes ajakvibrato kialaktsa.
Kromatikus skla legalbb kt oktvon keresztl.
Az ujjtechnika fejlesztse, az ujjak laztsa.
A staccato jtkmd fejlesztse.
A laprl olvass lland gyakorlsa a 4. vfolyam anyagnak megfelel sznvonalon.
A formai ismeretek tudatos alkalmazsa.
Kamarazene, zenekari gyakorlat.
Ajnlott tananyag
Schuster Gy.: Szaxofoniskola IV. Edit. Simonffy 029
Londinex: Szaxofoniskola III. Schultz Blasmusikverlag A/849
Bumcke: Etdk szaxofonra III Elite Edit. 350
Demler: Zenekari rszletek III. Edit. Simrock Eg 5187
.&P. Pernyi: 222 Etd szaxofonra EMB
.&P. Pernyi: Rpertoire szaxofon szl EMB 14449
Beekum: Studies HU 37994
Verroust: 24 tudes I. Billaudot G.2138 B
Verroust: 24 tudes II. Billaudot G.2057 B
Kraszna L.: Szaxofonmuzsika (in Es in B) EMB
Schuster Gy.: Szaxofoniskola IV.(in Es) Edit. Simonffy 029
Eladsi darabok III szaxofonra s zongorra Edit. Simonffy 053/C
Grieg: Solvejg dala (in Es) Edit. Simonffy 053/C
Dvok: Humoreszk (in Es) Edit. Simonffy 053/C
Muszorgszkij: don kastly (in Es) Edit. Simonffy 053/C
RimszkijKorszakov: Hindu dal (in Es) Edit. Simonffy 053/C
Albniz: Granada (in Es) Edit. Simonffy 053/C
Joplin: The easy winners (in Es) Edit. Simonffy 053/C
Vivaldi: Der Winter (Largo) (in Es) Edit. Simonffy 004
Szab S.: Blues is Blue (in Es) Edit. Simonffy 025
Bizet: Agnus Dei (in Es) Edit. Simonffy 006
Massenet: Elgia (in Es in B) Edit. Simonffy 072073
Mendelssohn: Velencei gondoladal Edit. Simonffy 072073
Kvetelmny
Az els hrom v anyagnak ismtlse, sszefoglalsa.
A hangterjedelmen belli hangok s fogsaik ismerete.

120

Sklk 4#, 4b eljegyzsig, hrmas s ngyeshangzatfelbontsokkal, tercsklk.


Eladsi darabok megszlaltatsa kotta nlkl.
Nehezebb etdk eljtszsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott hangsor kotta nlkl,
2 klnbz karakter etd,
2 eladsi darab zongoraksrettel, legalbb az egyik kotta nlkl.

6. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A vibrato.
Az sszes hang s fogsaik ismerete bf3ig .
A 2/2, 3/2, 4/2, 5/4, 6/49/8, s a 12/8 es tem. Bonyolultabb szinkpk.
Dr s moll hangnemek a hangszer teljes hangterjedelmben, abszolt hangnvvel is.
Dsztsek: elkk, mordentek, bonyolultabb trillk hasznlata.
Dominns s szktett szeptimakkordok s akkordfelbonts.
A stlusismeret elmlytse.
Az elmleti, hangnemi, formai ismeretek bvtse, pl. a modulci, alterci megismertetse s bemutatsa a gyakorlatban.
A hangszerkezels fejlesztse
A lgzs szerepnek lland kontrollja, csak zenei indttatsbl, nem mechanikusan.
A hangkpzs lland gyakoroltatsa, a hangidel keresse.
Hangindts, a nyelvtechnika differencilt alkalmazsa, fejlesztse.
A helyes ajakvibrato fejlesztse.
Kromatikus skla legalbb kt oktvon keresztl.
Az ujjtechnika fejlesztse, az ujjak laztsa.
A staccato jtkmd fejlesztse.
A laprl olvass lland gyakorlsa a 5. vfolyam anyagnak megfelel sznvonalon.
A formai ismeretek tudatos alkalmazsa.
Kamarazene, zenekari gyakorlat.
Ajnlott tananyag
J. Harle : Easy Classical Studies Universal Edition UE 17770
Schuster Gy.: Szaxofoniskola IV. Edit. Simonffy 029
Londeix: Szaxofoniskola IV. Schultz Blasmusikverlag A/850
Bumcke: Etdk szaxofonra IV. Elite Edit. 350
Mule: 24 knny etd Leduc AL 20455
Mule: 53 etd Leduc 20 441
Demler: Zenekari rszletek III. Edit. Simrock Eg 5187
.&P. Pernyi: 222 Etd szaxofonra EMB
.&P. Pernyi: Szaxofon ABC2 EMB 14299
Beekum: Studies HU 37994
Verroust 24 tudes I Billaudot G.2138 B
Verroust: 24 tudes II Billaudot G.2057 B
Pernyi &P: Rpertoire szaxofon szl EMB 14449
J. S. Bach: Gavottes A. Leduc AL 19664
B. Marcello: Adagio SchusterPernyi: Szaxofoniskola
III/5., Simonffy 028
A. Corelli: Adagio A. Leduc AL 25707

121

Dancla: Romnc Szaxofonmuzsika kezdknek


Kraszna L. EMB 14251
Fr. Schubert: Srnade A. Leduc AL 25708
Glinka: Vocalise Simonffy 014
Debussy: A lenhaj lny Hofmeister FH 2136
Teal Larry Solos Schirmer 45722
Kvetelmny
Az els t v anyagnak ismtlse, sszefoglalsa.
A hangterjedelmen belli hangok s fogsaik ismerete.
Sklk, hrmas s ngyeshangzatfelbontsokkal, tercsklk.
Eladsi darabok megszlaltatsa kotta nlkl.
Nehezebb etdk eljtszsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott hangsor kotta nlkl,
2 klnbz karakter etd,
2 eladsi darab zongoraksrettel, legalbb az egyik kotta nlkl.

Alapfok vfolyamok B tagozat


B tagozatra a kiemelked adottsgokkal rendelkez nvendkek irnythatk. A B tagozatos oktats elsdleges feladata, hogy a tanulkat
felksztse a zenei plyra.

2. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A segd s tiszttfogsok alapvet ismerete s alkalmazsuk.
A 3/8os, 6/8os, tem s az alla breve.
Szinkpk, triolk, tizenhatodmenetek, kis s nagy nyjtott s les ritmus jtka.
Az alapvet formai ismeretek bvtse (pl. da capo stb.).
Zenei mszavak ismerete a felhasznlt tananyag szerint.
A hangszerkezels fejlesztse
A rekeszlgzs s a helyes szjtarts alkalmazsnak tudatoss ttele.
A gyors jtkmdhoz szksges laza kztarts kifejlesztse.
A hangterjedelem bvtse bf3ig.
Dr s moll sklk, hrmashangzat s tercmenet klnbz frazelssal.
A hangkpzs fejlesztse hangindtsok, s klnbz tempj repetcis gyakorlatok segtsgvel.
A regiszterklnbsgek kiegyenltsre irnyul trekvs megalapozsa.
A dinamikai rnyalkpessg bvtse.
Laprl olvass s memriagyakorlatok.
Egyszerbb dsztelemek alkalmazsa.
Ajnlott tananyag
Schuster Gy.: Szaxofoniskola II. Edit. Simonffy 027
Herrer P.: Szaxofoniskola EMB 4194
Londeix: Szaxofoniskola III Schultz Blasmusikverlag A/847
Klos: Mthode Complte1. Leduc AL 3186
.&P. Pernyi: 222 Etd szaxofonra EMB

122

.&P. Pernyi: Szaxofon ABC1 EMB 14289


25 Exercices Journaliers Leduc AL 6402
Mule: 24 tudes Faciles Leduc AL 20 455
Harle: Easy Classisal Studies Universal
Bumcke: Etdk szaxofonra III. Elite Edit. 350
Beekum: Studies HU 37994
Eladsi darabok altszaxofonra I. II. Edit. Simonffy 053/A., B
Both: Klassische SaxophonSoli Schott 7331 (in Es)
Debussy Album Universal 17 777
Mule: Pices Classiques Clbres les Recuil (in Es) I., II. Leduc AL 25 707/708
Franck Pice II. (in Es) Leduc AL 19 996
Haydn: Andante (in Es) Kliment 1210
Bach: Scherzetto (in B) Leduc AL 25 141
Purcell: Suite (in B) Musicus
Schubert: Suite de Valses (in B) Leduc AL 25 148
Kvetelmny
Helyes lgzs, befvs.
Megbzhat kottaolvass.
Sklk: dr s moll 1#, 1b eljegyzsig, kotta nlkl, hrmashangzattal s tercsklval egytt.
Legalbb kt peridusbl ll darabok eljtszsa kotta nlkl.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott hangsor 2#,2b eljegyzsig, kotta nlkl,
2 klnbz karakter etd,
2 klnbz stlus eladsi darab kotta nlkl, az egyik kamaram is lehet.
3. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A kromatikus hangsor bevezetse s struktrjnak megismertetse.
Az 5/4, 6/4es s a 9/8os tem.
A tenuto s staccato jtkmd.
Tizenhatodok, bonyolultabb szinkpk s hasonl nehzsg ritmusok.
Trillk, elkk s utkk hasznlata.
Ngyeshangzatok.
A tananyagban szerepl darabok stilris elemzse s a szempontok megvalstsa az eladsban.
A formai ismeretek elmlytse (pl. a szontaforma jellemzi).
A hangszerkezels fejlesztse
A hangkpzs fejlesztse: hangindtsok megvalstsa pp dinamikai fokozatnl, a halk jtk kifejlesztse, a mly hangok finomtsa.
Megalapozott lgzstechnikval s befvsmddal a regiszterklnbsgek lehetsges kiegyenltse.
Hosszabb tizenhatod s rvidebb harminckettedmenetek eljtszsa, a gyors s egyenletes jtk kvnalmainak megfelelen.
Dr s moll sklk, hrmas, ngyeshangzat s tercmenet.
Laprl olvass, legalbb 34 epizdbl ll darabok memorizlsa.
Ajnlott tananyag
Harle: Scale and Arpeggios Universal
Londeix: Szaxofoniskola IIIII. Shultz Blasmusikverl. A/849A/850
Bumcke: Etdk szaxofonra III Elite Edit. 350
Klos: Mthode Complte 1. 2. Leduc AL 3186, AL 6023
25 Exercices Journaliers Leduc AL 6402

123

Mule: 24 tudes Faciles Leduc AL 20 455


Exercies Journaliers Leduc AL 20 210
Blmant: 20 tudes Melodiques 1. Leduc AL 15 801
Szab F.: Etdk szaxofonra Edit. Simonffy 042
.&P. Pernyi: 222 Etd szaxofonra EMB
.&P. Pernyi: Szaxofon ABC1 EMB 14289
.&P. Pernyi: Szaxofon ABC2 EMB 14299
Beekum: Studies HU 37994
Verroust 24 tudes I Billaudot G.2138 B
Verroust 24 tudes II Billaudot G.2057
Rzsa P.: Hrom szldarab szaxofonra Edit. Simonffy 041
Eladsi darabok altszaxofonra III. IV. Edit. Simonffy 053/C/D
Vlogatott mvek szaxofonra s zongorra II. Edit. Simonffy 072
Mule Pices Classiques Clb Leduc AL 25 708
Albniz: Chant damour (in Es) Leduc AL 19 568
Albniz: Tango (in Es) Schott 33 749
Bizet: Agnus Dei (in Es) Edit. Simonffy 006
Draskczy: Korondi tncok (in Es) Darok
Elgar: Salut damuor (in Es) Schott 33 750
Mozart: Gavotte Sentimentale Leduc AL 19 540
Szab S.: Blues in Blue (in Es) Edit. Simonffy 025
Vivaldi: Der Winter (Largo) (in Es) Edit. Simonffy 004
Joplin: Ragtimes (in Es, in B) Noetzel 3693
Go dow Moses (Vincze) (in Es, in B) Edit. Simonffy 022
Hndel: Arie (in B) Edit. Simonffy 009
Kvetelmny
A hangok megfvsa p dinamikai fokozatnl ee3ig.
Dr s moll sklk 2#, 2b eljegyzsig, hrmas s ngyeshangzatok, tercsklk, az sszes hang fogsainak ismerete s alkalmazsuk, bf3ig
kromatikusan,
Valamennyi hangsor kotta nlkl.
Tizenhatodmenetek egyenletes eljtszsa.
Egy s kttag elkk s utkk alkalmazsa, valamint a trillk egyenletes megszlaltatsa (kivve a nehezebbeket).
Tris formj darabok kotta nlkl trtn eladsa.
Biztos kottaolvass, s laprl olvass legalbb az elz tanv anyagnak megfelel nehzsgi fokon.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott hangsor 3#, 3b eljegyzsig, kotta nlkl,
2 ellenttes karakter etd,
2 eladsi darab kotta nlkl, az egyik kamaram is lehet.

4. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A kromatikus sklk ismerete.
A nagy triola, pontozsa a trioln bell, kvintolk, szextolk s hasonl ritmuskpletek. Trillk, elkk s utkk hasznlata.
Az 5/4, 6/4, 9/8, s a 12/8 os tem.
Az intoncis hibk tudatos korriglsa.
A formai ismeretek tovbbi bvtse: rondforma, varicis forma stb.
Transzponls Cbe knny dallamokkal.

124

A hangszerkezels fejlesztse
Sklk kotta nlkl, hrmas s ngyeshangzatok, tercmenet, valamint kromatikus skla.
A helyes ajakvibrato kialaktsa.
A pp jtkmd tovbbfejlesztse.
Harminckettedmenetek egyenletes eljtszsa.
Laprl olvass, az eddig tanultaknl hosszabb mvek memorizlsa.
Az alkalmazkodkpessg tovbbfejlesztse, kamarazenls vagy zenekari jtk ltal.
Ajnlott tananyag
Harle: Scale and Arpeggios Universal
Giampieri: 16 Studi Ricordi
Klos: 25 tudes de Mcanisme Leduc AL 6403
tudes de Genere et de Mcanisme Leduc AL 17 363
Bernhards: 24 Virtuosen Etden Zimmermann
Bumcke: Etdk szaxofonra IIIIV. Elite Edit. 350
Londeix: Szaxofoniskola IIIIV. Shultz Blasmusikverl. A/849A/850
.&P. Pernyi: 222 Etd szaxofonra EMB
Beekum Studies HU 3794
Verroust: 24 tudes I. II. Billaudot G.2138 B/2057 B
.&P. Pernyi: Rpertoire szaxofon szl EMB 14449
Demler: Zenekari rszletek III. Edit. Simrock Eg 5187
Bach: Aria (in Es) Leduc AL 19 576
Bach: Badinerie (in Es) Leduc AL 19 511
Bach: Sonate (?. 4 F1.) (in Es) Leduc AL 20 831
Chopin: Nocturne (in Es) Leduc AL 19 651
Dukas: Alla Gitana (in Es) Leduc AL 19 995
Faur: Pice (in Es) Leduc AL 16 152
Hndel: Sicilienne et Gigue (in Es) Leduc AL 20 834
Hndel: Sonate (?.4 F1.) (in Es) Leduc AL 20 828
Ibert: Lage dor (in Es) Leduc AL 21 654
Ravel: Pice en Forme de Habanera
Hndel: Sonate (?.1) (in B) Leduc AL 25 143
Hndel: Sonate en Sol Mineur LeducAL 25144
Kvetelmny
A hangszer hangjainak megfvsa p dinamikval df3ig.
Tiszta intonci.
Dr s moll sklk3#, 3b eljegyzsig, kotta nlkl, hrmas s ngyeshangzat, tercmenet,
A leggyakoribb trillk s dsztelemek magabiztos alkalmazsa.
Rvidebb szontattelek vagy hasonl terjedelm mvek kotta nlkl trtn eladsa.

Az v vgi vizsga ajnlott anyaga


1 szabadon vlasztott hangsor 4#, 4b eljegyzsig, kotta nlkl,
2 ellenttes karakter etd,
2 eladsi darab, kotta nlkl, az egyik kamaram is lehet.

5. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A hangterjedelem bvtse f3tl flfel, egyni adottsgok szerint.

125

A nagy triola, pontozsa a trioln bell, kvintolk, szextolk s hasonl ritmuskpletek.


Bonyolultabb dsztelemek: elkk, trillk, mordentek alkalmazsa.
Az intoncis hibk tudatos korriglsa.
A formai ismeretek tovbbi bvtse: rondforma, varicis forma stb.
Transzponls Cbe knny dallamokkal.
A hangszerkezels fejlesztse
Sklk kotta nlkl, hrmas s ngyeshangzatok, tercmenet, valamint kromatikus skla s egszhang skla.
A helyes ajakvibrato fejlesztse.
A pp jtkmd tovbbfejlesztse.
Harminckettedmenetek egyenletes eljtszsa.
Laprl olvass, az eddig tanultaknl hosszabb mvek memorizlsa.
Az alkalmazkodkpessg tovbbfejlesztse, kamarazenls vagy zenekari jtk ltal.
Ajnlott tananyag
Harle: Scale and Arpeggios Universal
Giampieri: 16 Studi Ricordi
Capelle: 20 Grandes tudes 1. Leduc AL 20 085
Klos: 25 tudes de Mcanisme Leduc AL 6403
tudes de Genere et de Mcanisme Leduc AL 17 363
Blmant: 20 tudes Melodiques 2. Leduc AL 15 802
Bernhards: 24 Virtuosen Etden Zimmermann
Londeix: Szaxofoniskola IIIIV. Shultz Blasmusik A/849A/850
.&P. Pernyi: 222 Etd szaxofonra EMB
Beekum: Studies HU 3794
Verroust: 24 tudes I. II. Billaudot G.2138 B/2057 B
Demler: Zenekari rszletek III. Edit. Simrock Eg 5187
.&P. Pernyi: Rpertoire szaxofon szl EMB 14449
Mendelssohn: Andante Pernyi: Szaxofon ABC II/53. EMB 14299
Muszorgszkij: don kastly Simonffy 053/C
RimszkijKorszakov: Hindu dal Simonffy 053/D
Debussy: A kis nger Simonffy 074 v. Leduc 19555
Bozza: Aria Leduc 19714
Teal Larry Solos Schirmer 45722
Kvetelmny
A hangszer hangjainak megfvsa p dinamikval df3ig.
Tiszta intonci.
Dr s moll sklk, kotta nlkl, hrmas s ngyeshangzat, tercmenet, valamint a kromatikus skla.
A leggyakoribb trillk s dsztelemek magabiztos alkalmazsa.
Rvidebb szontattelek vagy hasonl terjedelm mvek kotta nlkl trtn eladsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott hangsor 5#, 5b eljegyzsig, kotta nlkl,
2 ellenttes karakter etd,
2 eladsi darab, kotta nlkl, az egyik kamaram is lehet.

6. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A hangterjedelem bvtse f3tl flfel.

126

A nagy triola, pontozsa a trioln bell, kvintolk, szextolk s hasonl ritmuskpletek.


Bonyolultabb dsztelemek: elkk, trillk, mordentek alkalmazsa.
Az intoncis hibk tudatos korriglsa.
A formai ismeretek tovbbi bvtse: rondforma, varicis forma stb.
Transzponls Cbe knny dallamokkal.
A hangszerkezels fejlesztse
Sklk kotta nlkl: 6#, 6b eljegyzsig, hrmas s ngyeshangzatok, tercmenet, valamint kromatikus skla s egszhang skla.
A helyes ajakvibrato tovbbfejlesztse.
A pp jtkmd tovbbfejlesztse.
Harminckettedmenetek egyenletes eljtszsa.
Laprl olvass, az eddig tanultaknl hosszabb mvek memorizlsa.
Az alkalmazkodkpessg tovbbfejlesztse, kamarazenls vagy zenekari jtk ltal.
Ajnlott tananyag
J. Harle: Easy Classical Studies Universal UE 17770
SchusterPernyi: Szaxofoniskola III. Simonffy 028
M. Mule: 24 knny etd A. Leduc AL 20455
Klos: 25 napi gyakorlat A. Leduc AL 6402
Harle: Scale and Arpeggios Universal
Giampieri: 16 Studi Ricordi
tudes de Genere et de Mcanisme Leduc AL 17 363
Blmant: 20 tudes Melodiques 2. Leduc AL 15 802
Bernhards: 24 Virtuosen Etden Zimmermann
.&P. Pernyi: 222 Etd szaxofonra EMB
Beekum: Studies HU 3794
Verroust: 24 tudes I. II. Billaudot G.2138 B/2057 B
Demler: Zenekari rszletek III. Edit. Simrock Eg 5187
.&P. Pernyi: Rpertoire szaxofon szl EMB 14449
Hndel: Sicilienne et Gigue Leduc 20834
Pescetti: Presto Hresztomatyija 56 Muzika 14103
Mendelssohn: Andante Pernyi: Szaxofon ABC II/53. EMB 14299
Muszorgszkij: don kastly Simonffy 053/C
RimszkijKorszakov: Hindu dal Simonffy 053/D
Debussy: A kis nger Simonffy 074 v. Leduc 19555
Bozza: Aria Leduc 19714
Teal Larry Solos Schirmer 45722
Kvetelmny
A hangszer hangjainak megfvsa p dinamikval df3ig.
Tiszta intonci.
Dr s moll sklk 5#, 5b eljegyzsig, kotta nlkl, hrmas s ngyeshangzat, tercmenet, valamint a kromatikus skla.
A leggyakoribb trillk s dsztelemek magabiztos alkalmazsa.
Rvidebb szontattelek vagy hasonl terjedelm mvek kotta nlkl trtn eladsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott hangsor kotta nlkl,
2 ellenttes karakter etd,
2 eladsi darab, kotta nlkl, az egyik kamaram is lehet.

127

Kvetelmnyek az alapfok vfolyamainak elvgzse utn


A tanul ismerje
a szaxofon s a fafvs hangszerek mltjt, irodalmt,
a hangszer teljes hangterjedelmt,
a tudatos s helyes lgzstechnikt,
a szaxofon intoncis hibit (s tudatosan korriglja azokat),
a dr s moll hangnemeket 4#, 4b eljegyzsig,
a egyszerbb dsztsek rsmdjt s ritmust,
a vibrt szerept a zenei megvalstsban,
ismerje a tanult anyagban elfordul temp s karakterjelzseket, egyb eladsi jeleket, zenei mszavakat s ezek jelentst,
ismerje a tanult eladsi darabok zeneszerzinek nevt, a mvek cmt, s tudja helyesen kiejteni s lerni azokat,
a jelentsebb szaxofonos eladmvszeket.
Legyen kpes
a kiegyenltett s kifejez hang elrsre a tiszta intonci megtartsval,
a klnbz hangindtsok s hangbefejezsek megvalstsra,
az nll hangolsra,
a knnyebb technikai problmk elemz gyakorlsra,
a kottah jtkra s folyamatos, mrskelt tempj laprl olvassra,
hosszabb zenei gondolatok egy levegvel trtn sszefogsra,
a klnbz artikulcis elrsok megszlaltatsra (staccato, tenuto, legato, marcato stb.),
egyenletes, pergtechnikhoz vezet ujjgyakorlatok fokozatos gyorstsra.
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul legyen kpes
dr s moll sklkat jtszani 4#, 4b eljegyzsig tercekkel, hrmashangzattal, szimpla s duplanyelvvel
a jtszott irodalom ltal megkvetelt dinamikk megvalstsra,
kszsgfejleszt gyakorlatok hibtlan eljtszsra
nehezebb etdk zenei s technikai megvalstsra
hosszabb terjedelm mvek memorizlsra
Mvszeti alapvizsga kvetelmnyei
A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati rszbl ll
A vizsga tantrgya s idtartama
Szaxofon ftrgy
Atagozat minimum 10 perc
B tagozat minimum 15 erc
A vizsga tartalma
A tagozat
A vizsga brmilyen hangols szaxofonon teljesthet.
Egy etd vagy etdjelleg egyb m (Easy Classical Studies (J.Harle, Universal Edition UE 17 770) 50., 222 etd (Pernyi .P.EMB Z. 14371)
158., 178., 182., M.Mule: 24 knny etd (, A. Leduc AL 20455) 5., 13., 35 Studies (J.v.Beekum, Harmnia, HU 3794) Valsette (in a), Tiroler
Landler (in Esz). nehzsgi szintjn)
Kt klnbz stlus s karakter eladsi darab, (J.S.Bach: Gavottes (A.Leduc AL 19 664), B.Marcello: Adagio (SchusterPernyi:
Szaxofoniskola III/5., Simonffy 028), A.Corelli: Adagio (A. Leduc AL 25 707), Dancla: Romnc (Szaxofonmuzsika kezdknek Kraszna L. EMB 14
251), Fr.Schubert: Srnade (A.Leduc AL 25 708), Glinka: Vocalise (Simonffy 014), Debussy: A lenhaj lny (Hofmeister FH 2136). nehzsgi
szintjn)
Az egyik eladsi darab lehet szlm, vagy kamaram
Az eladsi darabot lehetleg kotta nlkl kell jtszani.

128

B tagozat
A vizsga ktelez alaphangszere az altszaxofon, egy eladsi darabnl azonban ms hangols hangszer is hasznlhat.
Kt klnbz karakter etd vagy egyb gyakorlat (SchusterPernyi: Szaxofoniskola III. (Simonffy 028) 37., 222 etd (Pernyi .P., EMB Z.
14 371) 192., 194., 201., M. Mule: 24 knny etd (A. Leduc AL 20 455) 9., 15., J.v,Beekum: 35 Studies (Harmnia HU 3794) Square Dance (in B),
Tarantella (in c), Invention (in f), Klos: 25 napi gyakorlat (A.Leduc AL 6402) 8. nehzsgi szintjn)
Kt klnbz stlus s karakter, eladsi darab, (egy barokk ttelpr esetben mg egy ms stlus mvet is vlasztani kell): G.Fr.Hndel:
Sicilienne et Gigue (A.Leduc AL 20 834), G.Pescetti: Presto (Hresztomatyija 56 Muzika 14 103), F.Mendelssohn: Andante (Pernyi: Szaxofon
ABC II/53. EMB 14 299), M. Muszorgszkij: don kastly (Simonffy 053/C), RimszkijKorszakov: Hindu dal (Simonffy 053/D), Cl.Debussy: A kis
nger (Simonffy 074 v. A.Leduc AL 19 555), E.Bozza: Aria (A.Leduc AL 19 714). nehzsgi szintjn)
Az egyik eladsi darab lehet szlm, vagy kamaram
Az etd s a kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg,
helyes lgzs, testtarts, hangszertarts,
hangkpzs,
intonci,
hangszerkezels,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

Tovbbkpz vfolyamok A tagozat


7. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A hangterjedelem fokozatos bvtse a nvendk adottsgai szerint
Az eddig megismert ritmuskpletek rendszerezse.
A vibrato.
A tbbi szaxofonfajta megismerse s lehetsg szerint oktatsa.
Transzponlsi alapismeretek.
A zenei mveltsg bvtse (pl. zenehallgats, hangversenyltogatsok, szakmai beszlgetsek stb.).
Hangszerjavtsi alapismeretek s ndfarags.

A hangszerkezels fejlesztse
Sklk,.
A helyes ajakvibrato fejlesztse.
Az nll gondolkods s kifejezsmd, valamint az ignyes s tudatos gyakorls tovbbfejlesztse. Ignyesebb eladsi mvek
megszlaltatsa.
Kamarazene, zenekari munka.
Ajnlott tananyag
Harle: Scale and Arpeggios Universal

129

J. Harle: Easy Classical Studies Universal UE 17770


Klos: Mthode Complte 1. 2.. Leduc AL 3186/6023
25 Exercices Journaliers Leduc AL 6402
15 tudes Chantantes Leduc AL 6404
Mule: 24 tudes Faciles Leduc AL 20 455
Exercices Journaliers Leduc AL 20 211
Mule: 53 tudes 1. Leduc AL 20 441
Blmant: 20 tudes Melodiques 1.2. Leduc AL 15 801/802
Bernhards: 24 Virtuosen Etden Zimmermann
Szab F.: Etdk szaxofonra Edit. Simonffy 042
.&P. Pernyi: Rpertoire szaxofon szl EMB 14449
Rzsa P.: Hrom szldarab szaxofonra Edit. Simonffy 041
Albniz: Tango (in Es) Schott 33 749
Bach: Aria (in Es) Leduc AL 19 576
BachCopin: Nocturne (in Es) Leduc AL 1965
Dukas: Alla Gitana (in Es) Leduc AL 19 995
Faur: Pice (in Es) Leduc AL 16 152
Ibert: Aria (in Es) Leduc AL 19 675
Leclair: Adagio, Allemande et Leduc AL 20 830
Mozart: Adagio (Klar. v. II. t.) Leduc AL 19 595
Soproni: Four Pieces for Saxophon EMB 8811 (in Es)
Telemann: Sonate (in Es) Leduc AL 25 008
Go down Moses (Vincze P.) (in Es, in B) Edit. Simonffy 022
Joplin: Ragtimes (in Es, in B) Noetzel 3693
Ravel: Pice en Forme de Habanera (in Es) Leduc AL 17 680
Hndel: Sonate (?. 1) (in B) Leduc AL 25 143
Hndel: Sonate en Sol Mineur Leduc AL 21 144 (in B)
Kvetelmny
Az sszes hang s fogsi ismerete bf3ig.
Sklk
Tiszta intonci, egszsges hang.
Az eladsi darabok stlusos megszlaltatsa.
Alapos zenei mszismeret, megbzhat kottaolvass.
Az v vgi vizsga ajnlott nyagaa
1 szabadon vlasztott skla kotta nlkl,
2 ellenttes karakter etd,
2 klnbz tempj darab zongoraksrettel, legalbb az egyik kotta nlkl (valamelyik kamarazenei m is lehet).

8. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A hangterjedelem fokozatos bvtse a nvendk adottsgai szerint
Az eddig megismert ritmuskpletek rendszerezse.
A vibrato.
A tbbi szaxofonfajta megismerse s lehetsg szerint oktatsa.
Transzponlsi alapismeretek.
A zenei mveltsg bvtse (pl. zenehallgats, hangversenyltogatsok, szakmai beszlgetsek stb.).
Hangszerjavtsi alapismeretek s ndfarags.

130

A hangszerkezels fejlesztse
Sklk, kromatikus hangsor gyors tempban.
A helyes ajakvibrato fejlesztse.
Az nll gondolkods s kifejezsmd, valamint az ignyes s tudatos gyakorls tovbbfejlesztse.
Ignyesebb eladsi mvek megszlaltatsa. Kamarazene, zenekari munka.
Ajnlott tananyag
Harle: Scale and Arpeggios Universal
J. Harle: Easy Classical Studies Universal UE 17770
Klos: Mthode Complte 1. 2.. Leduc AL 3186/6023
25 Exercices Journaliers Leduc AL 6402
15 tudes Chantantes Leduc AL 6404
Mule: 24 tudes Faciles Leduc AL 20 455
Exercices Journaliers Leduc AL 20 211
Mule: 53 tudes 1. Leduc AL 20 441
Blmant: 20 tudes Melodiques 1.2. Leduc AL 15 801/802
Bernhards: 24 Virtuosen Etden Zimmermann
Szab F.: Etdk szaxofonra Edit. Simonffy 042
.&P. Pernyi: Rpertoire szaxofon szl EMB 14449
Rzsa P.: Hrom szldarab szaxofonra Edit. Simonffy 041
Albniz: Tango (in Es) Schott 33 749
Bach: Aria (in Es) Leduc AL 19 576
BachCopin: Nocturne (in Es) Leduc AL 1965
Dukas: Alla Gitana (in Es) Leduc AL 19 995
Faur: Pice (in Es) Leduc AL 16 152
Ibert: Aria (in Es) Leduc AL 19 675
Leclair: Adagio, Allemande et Leduc AL 20 830
Mozart: Adagio (Klar. v. II. t.) Leduc AL 19 595
Soproni: Four Pieces for Saxophon EMB 8811 (in Es)
Telemann: Sonate (in Es) Leduc AL 25 008
Go down Moses (Vincze P.) (in Es, in B) Edit. Simonffy 022
Joplin: Ragtimes (in Es, in B) Noetzel 3693
Ravel: Pice en Forme de Habanera (in Es) Leduc AL 17 680
Hndel: Sonate (?. 1) (in B) Leduc AL 25 143
Hndel: Sonate en Sol Mineur Leduc AL 21 144 (in B)
Kvetelmny
Az sszes hang s fogsi ismerete bf3ig.
Sklk
Tiszta intonci, egszsges hang.
Az eladsi darabok stlusos megszlaltatsa.
Alapos zenei mszismeret, megbzhat kottaolvass.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott skla kotta nlkl,
2 ellenttes karakter etd,
2 klnbz tempj darab zongoraksrettel, legalbb az egyik kotta nlkl (valamelyik kamarazenei m is lehet).

9. vfolyamA tagozat
Fejlesztsi feladatok

131

Hangszeres s zenei ismeretek tadsa


A hangterjedelem fokozatos bvtse a nvendk adottsgai szerint
Az eddig ismeretlen ritmuskpletek megismertetse.
A vibrato.
A tbbi szaxofonfajta megismerse s lehetsg szerint oktatsa.
Transzponlsi alapismeretek.
A zenei mveltsg bvtse (pl. zenehallgats, hangversenyltogatsok, szakmai beszlgetsek stb.).
Hangszerjavtsi alapismeretek s ndfarags.
A jazz elemeinek megismertetse a zeneelmlet tantrgy ltal szerzett ismeretekre tmaszkodva.
A hangszerkezels fejlesztse
Sklk teljes hangterjedelemben, kromatikus, hangsorok
A vibrato srsgnek fokozsa, az amplitd nagysgnak vltoztatsra s helyes alkalmazsa.
Az nll gondolkods s kifejezsmd, valamint az ignyes s tudatos gyakorls tovbbfejlesztse. Ignyesebb eladsi mvek megszlaltatsa.
Kamarazene, zenekari munka.
Ajnlott tananyag
Harle: Scale and Arpeggios Universal
J. Harle: Easy Classical Studies Universal UE 17770
Klos: Mthode Complte 1. 2. Leduc AL 3186/6023
25 Exercices Journaliers Leduc AL 6402
15 tudes Chantantes Leduc AL 6404
Mule: 24 tudes Faciles Leduc AL 20 455
Exercices Journaliers Leduc AL 20 211
Mule: 53 tudes 1. Leduc AL 20 441
Blmant: 20 tudes Melodiques 1.2. Leduc AL 15 801/802
Bernhards: 24 Virtuosen Etden Zimmermann
Szab F.: Etdk szaxofonra Edit. Simonffy 042
.&P. Pernyi: Rpertoire szaxofon szl EMB 14449
A. Corelli: Gigue Muzika 13672
G. Fr. Hndel: Allegro, Largo et Final Leduc AL 20835
Bach: Badinerie Leduc AL 19511
Bach: Eszdr szonta Hresztomatyija 56. Muzika 14103
Singele: Solo de concert Lemoine 26260
Bozza: Aria Leduc 19714
Ravel: Darab Habanera formban Leduc 17679
Gtz Nndor: Koncertetdk FonTrade
Kvetelmny
Az sszes hang s fogsi ismerete bf3ig.
Sklk
Tiszta intonci, egszsges hang.
Az eladsi darabok stlusos megszlaltatsa.
Alapos zenei mszismeret, megbzhat kottaolvass.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott skla kotta nlkl,
2 ellenttes karakter etd,
2 klnbz tempj darab zongoraksrettel, legalbb az egyik kotta nlkl (valamelyik kamarazenei m is lehet).

132

10. vfolyam A tagozat


Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A hangterjedelem fokozatos bvtse a nvendk adottsgai szerint.
Az eddig ismeretlen ritmuskpletek megismertetse.
A vibrato.
A tbbi szaxofonfajta megismerse s lehetsg szerint oktatsa.
Transzponlsi alapismeretek.
A zenei mveltsg bvtse (pl. zenehallgats, hangversenyltogatsok, szakmai beszlgetsek stb.).
Hangszerjavtsi alapismeretek s ndfarags.
A jazz elemeinek megismertetse (ahol md s lehetsg van r), kizrlag hozzrt tanr vezetsvel, s ha lehetsges, a zeneelmlet
tantrgy ltal szerzett ismeretekre tmaszkodva.
A hangszerkezels fejlesztse
Sklk teljes hangterjedelemben, kromatikus hangsor gyors tempban.
A vibrato srsgnek fokozsa, az amplitd nagysgnak vltoztatsra s helyes alkalmazsa.
Az nll gondolkods s kifejezsmd, valamint az ignyes s tudatos gyakorls tovbbfejlesztse. Ignyesebb eladsi mvek megszlaltatsa.
Kamarazene, zenekari munka.
Ajnlott tananyag
J. Harle: Easy Classical Studies Universal UE 17770
Pernyi .P: 222 etd EMB Z 14371
SchusterPernyi: Szaxofoniskola III. Simonffy 028
Mule: 24 knny etd A. Leduc AL 20455
Beekum: 35 Studies Harmnia HU 3794
Klos: 25 napi gyakorlat A. Leduc AL 6402
Klos: 25 mechanikus gyakorlat A. Leduc AL 6403
Klos:15 dallamos gyakorlat A. Leduc AL 6404
Ferling: 48 etd A. Leduc AL 20402
A. Corelli:Gigue Muzika 13672
Fr. Hndel: Allegro, Largo et Final A. Leduc AL 20
Fr. Hndel: 4. szonta A. Leduc AL 20828
Bach:Badinerie A. Leduc AL 19511
J. B. Singele: Rondo Op. 63.
Pernyi: Szax. ABC II/84 EMB 14299
J. B. Singele: Solo de concert H. Lemoine 26 260 H.L.
A. Chailleux:Andante s Allegro A. Leduc AL 22177
E. Bozza: Aria A. Leduc AL 19714
Gtz Nndor: Koncertetdk FonTrade
Ravel: Darab Habanera formban A. Leduc AL 17679
Kvetelmny
Az sszes hang s fogsi ismerete bf3ig.
Sklk 6#, 6b eljegyzsig.
Tiszta intonci, egszsges hang.
Az eladsi darabok stlusos megszlaltatsa.
Alapos zenei mszismeret, megbzhat kottaolvass.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott skla kotta nlkl,
2 ellenttes karakter etd,
2 klnbz tempj darab zongoraksrettel, legalbb az egyik kotta nlkl (valamelyik kamarazenei m is lehet).

133

Tovbbkpz vfolyam B tagozat


A tanulk csekly hnyada, egyb tanulmnyai mellett, a B tagozat tovbbkpz vfolyamain kszl ksbbi felvteli vizsgra, tovbbra is
megrizve a zenei plya vlasztsnak lehetsgt.
7. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A kromatikus s egszhang sklk bevezetse.
A hangterjedelem bvtse:
Az eddig nem tanult, sszetettebb ritmuskpletek s dsztelemek alkalmazsa.
A stlusismeret elmlytse a romantika s a XX. szzad tmakrben.
A hangszerkezels fejlesztse
Dr s moll sklk, kotta nlkl, hrmas s ngyeshangzatok, tercmenet, kvint s oktvskla, valamint kromatikus s egszhang sklk.
A vibrato srsgnek fokozsa, az amplitd nagysgnak vltoztatsra s helyes alkalmazsa.
A virtuz technika kifejlesztse.
A hangszertechnikai s zenei feladatok nll megoldsa.
Az egyni hangszn megkeresse.
A szuggesztv interpretci megvalstsa a hangszeren.
Ajnlott tanaynag
J. Harle: Easy Classical Studies Universal UE 17 770
Rascher: Top Tones for the Saxophone Carl Fischer Edit.
Capelle: 20 Grandes tudes 1. 2.Leduc AL 20085/086
Caillieret: 15 tudes (Bach) Leduc AL 23 918
Mule: 53 tudes 2. 3. Leduc AL 20442/443
Mule: 48 tudes Leduc AL 20 402
.&P. Pernyi: Rpertoire szaxofon szl EMB 14449
Bach: Sonate (?. 6 F1.) (in Es) Leduc AL 20 832
Bozza: Aria (in Es) Leduc
Bozza: Pulcinella (in Es) Leduc
Bernstein: Rhapsody (in Es) Gerard Billaudot Edit.
Hndel: Sonate (?. 6 V1.) Leduc AL 20 830
Ibert: Aria (in Es) Leduc AL 19 675
Lajtha: Intermezzo (in Es) Leduc AL 21 438
Martin: Ballada (in Es) Universal
Poulenc: Presto (in Es) Gerard Billaudot Edit.
Kvetelmny
Dr s moll sklk 5#, 5b eljegyzsig,
Mindenfajta trilla s dsztelem alkalmazsa.
Komolyabb s nehezebb mvek koncertszer eladsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott hangsor kotta nlkl, 6#, 6b eljegyzsig,
2 ellenttes karakter etd,
2 eladsi m kotta nlkl, az egyik kamaram is lehet.

134

8. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A kromatikus s egszhang skla bevezetse.
A hangterjedelem bvtse: ba3ig, kromatikusan.
Az eddig nem tanult, sszetettebb ritmuskpletek s dsztelemek alkalmazsa.
Modern effektusok: glissando, flatterzunge.
A stlusismeret elmlytse a romantika s a XX. Szzad tmakrben.
A hangszerkezels fejlesztse
Dr s moll sklk 7#, 7b eljegyzsig, kotta nlkl, hrmas s ngyeshangzatok, tercmenet, kvint s oktvskla, valamint kromatikus s
egszhang sklk.
A vibrato srsgnek fokozsa, az amplitd nagysgnak vltoztatsra s helyes alkalmazsa.
A virtuz technika kifejlesztse.
A hangszertechnikai s zenei feladatok nll megoldsa.
Az egyni hangszn megkeresse.
A szuggesztv interpretci megvalstsa a hangszeren.
Ajnlott tananyag
J. Harle: Easy Classical Studies Universal UE 17 770
Rascher: Top Tones for the SaxophoneCarl Fischer Edit.
Capelle: 20 Grandes tudes 1. 2. Leduc AL 20085/086
Caillieret: 15 tudes (Bach) Leduc AL 23 918
Mule: 53 tudes 2. 3. Leduc AL 20442/443
Mule: 48 tudes Leduc AL 20 402
KargElert: 25 Capricen und Sonaten III. Zimmermann
Kvetelmny
Dr s moll sklk 5#, 5b eljegyzsig, valamint kromatikus s egszhang sklk.
Mindenfajta trilla s dsztelem alkalmazsa.
Komolyabb s nehezebb mvek koncertszer eladsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott hangsor kotta nlkl, 6#, 6b eljegyzsig,
2 ellenttes karakter etd,
2 eladsi m kotta nlkl, az egyik kamaram is lehet.

9. vfolyam Btagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A kromatikus s egszhang sklk mellett a flegsz sklk bevezetse.
A hangterjedelem bvtse
Az eddig nem tanult, sszetettebb ritmuskpletek s dsztelemek alkalmazsa.
Modern effektusok: glissando, flatterzunge, stb.
A stlusismeret elmlytse a romantika s a XX. szzad tmakrben.
A hangszerkezels fejlesztse
Dr s moll sklk, kotta nlkl, hrmas s ngyeshangzatok, tercmenet, kvint s oktvskla, valamint kromatikus s egszhang sklk.
A vibrato srsgnek fokozsa, az amplitd nagysgnak vltoztatsra s helyes alkalmazsa.
A virtuz technika kifejlesztse.

135

A hangszertechnikai s zenei feladatok nll megoldsa.


Az egyni hangszn megkeresse.
A szuggesztv interpretci megvalstsa a hangszeren.
Ajnlott tananyag
J. Harle: Easy Classical Studies Universal UE 17 770
Rascher: Top Tones for the SaxophoneCarl Fischer Edit.
Capelle: 20 Grandes tudes 1. 2. Leduc AL 20085/086
Caillieret: 15 tudes (Bach) Leduc AL 23 918
Mule: 53 tudes 2. 3. Leduc AL 20 442/443
Mule: 48 tudes Leduc AL 20 402
KargElert: 25 Capricen und Sonaten III. Zimmermann
Bach: Szonta Leduc 20831
Hndel 2. szonta Leduc 20829
Hndel 6. szonta Leduc 20830
Vivaldi: Concerto Op. 3/6 RV 356 Universal 19075
Schumann: Fantziadarab Schirmer 45722
Singele: Fantaisie brillante Lemoine 26260
Singele: Solo de concert Lemoine 26259
Bozza: Scaramouche Leduc 20299
Busser: Aragon Leduc 21143
Gtz Nndor: Koncertetdk FonTrade
Kvetelmny
Dr s moll sklk 6#, 6b eljegyzsig, valamint kromatikus s egszhang sklk.
Mindenfajta trilla s dsztelem alkalmazsa.
Komolyabb s nehezebb mvek koncertszer eladsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott hangsor kotta nlkl, 7#, 7b eljegyzsig,
2 ellenttes karakter etd,
2 eladsi m kotta nlkl, az egyik kamaram is lehet.

10. vfolyam B tagozat


Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A kromatikus s egszhang sklk mellett a flegsz sklk bevezetse.
A hangterjedelem bvtse: bb3ig, kromatikusan.
Az eddig nem tanult, sszetettebb ritmuskpletek s dsztelemek alkalmazsa.
Modern effektusok: glissando, flatterzunge, stb.
A stlusismeret elmlytse a romantika s a XX. szzad tmakrben.
A hangszerkezels fejlesztse
Dr s moll sklk, kotta nlkl, hrmas s ngyeshangzatok, tercmenet, kvint s oktvskla, valamint kromatikus s egszhang sklk.
A vibrato srsgnek fokozsa, az amplitd nagysgnak vltoztatsra s helyes alkalmazsa.
A virtuz technika kifejlesztse.
A hangszertechnikai s zenei feladatok nll megoldsa.
Az egyni hangszn megkeresse.
A szuggesztv interpretci megvalstsa a hangszeren.

136

Ajnlott tananyag
J. Harle: Easy Classical Studies Universal UE 17770
Pernyi .P: 222 etdEMB Z 14371
SchusterPernyi: Szaxofoniskola III. Simonffy 028
Mule: 24 knny etd A. Leduc AL 20455
Beekum: 35 Studies Harmnia HU 3794
Klos: 25 napi gyakorlat A. Leduc AL 6402
Klos: 25 mechanikus gyakorlat A. Leduc AL 6403
Klos: 15 dallamos gyakorlat A. Leduc AL 6404
Ferling: 48 etd A. Leduc AL 20402
A. Corelli: Gigue Muzika 13
Fr. Hndel: Allegro, Largo et Final A. Leduc AL 20835
G. Fr. Hndel: 4. szonta A.Leduc AL 20828
J. S. Bach: Badinerie A.Leduc AL 19511
J. S. Bach: Eszdr szonta Hresztomatyija 56. Muzika 14 103
J. B. Singele: Rondo Op. 63.
Pernyi: Szax. ABC II/84 EMB 14299
J. B. Singele: Solo de concert H.Lemoine 26 260 H.L.
A. Chailleux: Andante s Allegro A.Leduc AL 22177
E. Bozza: Aria A. Leduc AL 19714
M. Ravel: Darab Habanera formban A.Leduc AL 17679
Gtz Nndor: Koncertetdk FonTrade
Kvetelmny
Dr s moll sklk 6#, 6b eljegyzsig, valamint kromatikus s egszhang sklk.
Mindenfajta trilla s dsztelem alkalmazsa.
Komolyabb s nehezebb mvek koncertszer eladsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 szabadon vlasztott hangsor kotta nlkl, 7#, 7b eljegyzsig,
2 ellenttes karakter etd,
2 eladsi m kotta nlkl, az egyik kamaram is lehet.

Kvetelmnyek a tovbbkpz vfolyamainak elvgzse utn


Az A tagozat vgn
A tanul legyen kpes
a szp, kifejez hang tudatos megteremtsre,
a tiszta intoncira,
a hangszert knnyedn kezelni,
a leveg tudatos beosztsra,
hosszabb zenei gondolatok egy levegvel trtn sszefogsra,
a nagyobb llegzet, sszetett feladatokat tartalmaz etdk eljtszsra,
a vibrt srsgnek fokozsra, az amplitd nagysgnak vltoztatsra s helyes alkalmazsra,
a klnbz zenei korok megkomponlt stlush dsztseinek kottbl val lejtszsra a technikai s zenei szempontbl tudatos, elemz
gyakorlsra, a pontos ritmus felttel nlkli megtartsra,
az rtelmes, tagolt, rnyalt eladsra,
a legfontosabb zenei karakterek megjelentsre,
egyszerbb javtsi mveletek elvgzsre (pl. csavar meghzsa, rug visszattele stb.).
A nvendk rendelkezzk
megfelel hangszeres technikval,
olyan laprl olvassi kszsggel, amely a kamarazenei s zenekari jtkhoz szksges,

137

olyan bejtszsi mdszerrel, amelynek birtokban a j befvsi rzetek rvid idn bell elrhetk,
a tudsszintjnek megfelel nllsggal a jtszand mvek kivlasztsnl.
A tanul tudja alkalmazni
hangszernek transzponl jellegt,
a hang kpzsnek fizikai trvnyszersgeit (lgzs, rekesz, stb.),
a klnbz artikulcis elrsokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.).
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul ismerje
a modem zenei effektusokat,
az jabb lgzstechnikkat,
a szaxofon trshangszereit, azok transzponlsi mdjait,
korunk zenjnek intoncis sajtossgait.
Legyen kpes
biztos hangindtsra s befejezsre,
nehz etd virtuz eladsra
nehezebb eladsi darab, kamaram, zenekari szlam nll zenei s technikai megoldsra
Mvszeti zrvizsga kvetelmnyei
A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati rszbl ll
A vizsga tantrgya s idtartama
Szaxofon ftrgy
A tagozat minimum 10 perc
B tagozat minimum 15 erc
A vizsga tartalma
A tagozat
A vizsga brmilyen hangols szaxofonon teljesthet.
Egy szabadon vlasztott dr vagy harmonikus s melodikus moll skla legalbb hrom eljegyzssel, hrmashangzatfelbontssal, tercmenettel,
dominns, ill. szktett szeptimfelbontssal, minl teljesebb hangterjedelemben, kotta nlkl.
Egy etd vagy etdjelleg egyb m (Easy Classical Studies (J.Harle, Universal Edition UE 17 770) 49., 66.; 222 etd (Pernyi .P., EMB Z 14
371) 210., 211., 221.; SchusterPernyi: Szaxofoniskola III. (Simonffy 028) 9.; M.Mule: 24 knny etd (A.Leduc AL 20 455) 9., 15.; J.v.Beekum:
35 Studies (Harmnia HU 3794) Musette (in G); Klos: 25 napi gyakorlat (A.Leduc AL 6402) 13tl; Klos: 25 mechanikus gyakorlat (A.Leduc AL
6403) 9tl; Klos: 15 dallamos gyakorlat (A Leduc AL 6404) brmely etd; Ferling: 48 etd (A Leduc AL 20 402) nehzsgi szintjn
Kt klnbz stlus s karakter, ( A.Corelli: Gigue (Muzika 13 672); G.Fr.Hndel: Allegro, Largo et Final (A.Leduc AL 20 835); G Fr.Hndel: 4.
szonta (A.Leduc AL 20 828); J.S.Bach: Badinerie (A. Leduc AL 19 511); J. S. Bach: Eszdr szonta (Hresztomatyija 56. Muzika 14 103 v.
G.Schirmer 45 722); J.B.Singele: Solo de concert (H.Lemoine 26 260 H.L.); A.Chailleux: Andante s Allegro (A.Leduc AL 22 177); E.Bozza: Aria
(A.Leduc AL 19714); M.Ravel: Darab Habanera formban (A.Leduc AL 17 679); Gtz Nndor: Koncertetdk (FonTrade); nehzsgi szintjn
Az egyik eladsi darab lehet szlm, vagy kamaram
Az etd s a kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
A vizsga ktelez alaphangszere az altszaxofon, egy eladsi darabnl azonban ms hangols hangszer is hasznlhat.
Kt dr vagy harmonikus s melodikus moll skla, legfeljebb t eljegyzssel, hrmashangzatfelbontssal, tercmenettel, dominns, illetve
szktett szeptimfelbontssal, minl teljesebb hangterjedelemben, kotta nlkl.
Kt klnbz karakter, megfelel etd vagy etdjelleg egyb m a felsorolt ktetekbl, (Klos: 25 napi gyakorlat (A.Leduc AL 6402) 19tl;
Klos: 25 mechanikus gyakorlat (A.Leduc AL 6403) 9tl; Klos: 15 dallamos gyakorlat (A.Leduc AL 6404) brmelyik etd; Ferling: 48 etd (AL 20
402) nehzsgi szintjn
Kt klnbz stlus s karakter, eladsi darab, kotta nlkl (egy barokk szonta vagy versenym lassgyors ttele, s egy romantikus,
impresszionista vagy ksbbi m): J.S.Bach: Szonta (A.Leduc AL 20 831); G.Fr.Hndel: 2. szonta (A.Leduc AL 20 829); G.Fr.Hndel: 6. szonta

138

(A.Leduc AL 20 830); A.Vivaldi: Concerto Op. 3/6 RV 356 (Universal Edition UE 19 075); R.Schumann: Fantziadarab (G.Schirmer 45 722);
J.B.Singele: Fantaisie brillante (H.Lemoine 26 260 H.L.); J. B. Singele: Solo de concert (H.Lemoine 26 259 H.L.); E.Bozza: Scaramouche
(A.Leduc AL 20 299); Busser: Aragon (A.Leduc AL 21 143); Gtz Nndor: Koncertetdk (FonTrade) nehzsgi szintjn
Az egyik eladsi darab lehet szlm, vagy kamaram
Az etd s a kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg,
helyes lgzs, testtarts, hangszertarts,
hangkpzs,
intonci,
hangszerkezels,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

A tananyag feldolgozshoz szksges ktelez (minimlis) taneszkzk


Megfelel mennyisg s minsg, tbbfajta hangols hangszer s tartozkok ( fvka, nyakl)
Fejenknt s havonta 1 db nd
Zongora, vagy pianino,
Nagymret falitkr,
Kottallvny,
Metronm.

FAGOTT
A kvintfagott, kvartfagott (fagottino) s a kisfagott, valamint a kiskezes fagottok megjelensvel md nylik arra, hogy a fagott tantrgyat az
eddigiekhez kpest jval korbban ezekkel a hangszerekkel, kezdjk el oktatni.
A fagottal kezdd oktats esetben ajnlott megvrni, amg a nvendk elri azt a fizikai fejlettsget amely a hangszer tanulshoz szksges.
A fagotttants feladatai:
a helyes lgzs kialaktsa,
a kifejez fagotthang elsajtttatsa,
a kz, test, fej, hangszertarts lazasgnak tudatostsa,
a megismert mozgsmechanizmusok automatikuss ttele,
a biztonsgos hangszerkezels kialaktsa,
a bels halls fejlesztse,
a ritmus alaprzetnek biztonsgos alkalmazsa,
rendszerezett zenei ismeretek tadsa.
Ismertesse meg a tanulkkal
a hangszer trtnett,
a fagott trshangszereit (fafvs hangszercsald),
a hangszer irodalmt,

139

a jelentsebb alkot s eladmvszek munkssgt.


Tudatostsa
a helyes lgzstechnikra pl idelis befvsi md (ansatz) egyttes hasznlatt,
a hangminsg, dinamika s intonci sszefggseit,
a hangszer knnyed kezelst, a laza mozgsrzetek kialaktst,
a fagott hangkpzsnek fizikai trvnyszersgeit,
a rendszeres s helyes gyakorlsi mdszer alapelveit,
a kottah jtk mint legfontosabb alapelv pontos betartst.
Fejlessze a tanul zenei kpessgeit
hangszeres technikjt,
improvizcis tevkenysgt (kreativitst),
laprl jtszsi kszsgt.
sztnzze a tanult
a laprl olvassi kszsg folyamatos, aktv mvelsre.

Elkpz vfolyamok
1. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
A hangszer rszei, ssze s sztszerelse, tisztntartsa.
A nd szerepe, helyes megszlaltatsa.
Az egyenletes temp, illetve ritmusrzk kialaktsa
A negyed, nyolcad, fl, pontozott fl, s egsz rtkek, valamint az ezeknek megfelel sznetjelek ismerete
A 2/4, 3/4, 4/4es temek
A basszuskulcs olvassa a megismert hangterjedelemben.
A hangszerkezels fejlesztse
A fagott helyes tartsa ll helyzetben, elhelyezse a kzen.
A kztarts belltsa, a kt kz ujjainak laza hasznlata, a gyrs ujj fggetlentse.
A szjtarts kialaktsa:
A helyes lgzs gyakoroltatsa nyugodt tempban
A helyes befvs, hangindts kialaktsa.
A nyelv helyzete s hasznlata alapvet jtkmdban.
A tenuto s legato jtk alapjainak leraksa megalapozsa.
Javasolt tananyag
Hara Sznt: Gyermekdalok fagottra (transzponlva)
Weissenborn: Fagottiskola I. ktet IV. fejezet
Waggon Wheels a second book of 26 pieces for cellists with piano accompaniment Katherine and Hugh Colledge Boosey and Hawkes
Ralf Mller: Quintfagottschule I. ktet (Edition Molinari, Regensburg ISMN M500620129)
Christof Peter: Lehrund Spielbuch fr fagottino und fagott 1. ktet (Verlag musica practica, Theilingen CMP 2001/1)
Kvetelmny
Folyamatos lgvezets nhny temen keresztl.
58 hangbl ll hangsor jtszsa, tenuto s legato, valamint ezek biztonsgos olvassa.
Gyermekdal nehzsg zenei motvum megformlsa.

140

Az v vgi vizsga ajnlott anyaga


58 hangbl ll hangsor jtszsa, tenuto s legato, valamint ezek biztonsgos olvassa.
Kt gyermekdal nehzsg zenei motvum megformlsa.

2. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
A hangszer rszei, ssze s sztszerelse, tisztntartsa.
A nd szerepe, helyes megszlaltatsa.
Az egyenletes temp, illetve ritmusrzk kialaktsa
A negyed, nyolcad, fl, pontozott fl, s egsz rtkek, valamint az ezeknek megfelel sznetjelek ismerete
A 2/4, 3/4, 4/4es temek
A basszuskulcs olvassa a megismert hangterjedelemben.
A hangszerkezels fejlesztse
A kztarts belltsa, a kt kz ujjainak laza hasznlata, a gyrs ujj fggetlentse.
A szjtarts kialaktsa:
A helyes lgzs gyakoroltatsa nyugodt tempban
A helyes befvs, hangindts begyakorlsa, fejlesztse
A nyelv helyzete s hasznlata alapvet jtkmdban.
A tenuto s legato jtk megalapozsa.
Javasolt tananyag
Hara Sznt: Gyermekdalok fagottra (transzponlva)
Weissenborn: Fagottiskola I. ktet IV. fejezet
Waggon Wheels a second book of 26 pieces for cellists with piano accompaniment Katherine and Hugh Colledge Boosey and Hawkes
Ralf Mller: Quintfagottschule I. ktet (Edition Molinari, Regensburg ISMN M500620129)
Christof Peter: Lehrund Spielbuch fr fagottino und fagott 1. ktet (Verlag musica practica, Theilingen CMP 2001/1)
Kvetelmny
Folyamatos lgvezets nhny temen keresztl.
58 hangbl ll hangsor jtszsa, tenuto s legato, valamint ezek biztonsgos olvassa.
Gyermekdal nehzsg zenei motvum megformlsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
58 hangbl ll hangsor jtszsa, tenuto s legato, valamint ezek biztonsgos olvassa.
Kt gyermekdal nehzsg zenei motvum megformlsa.

Alapfok vfolyamok A tagozat


1. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
Olvass basszuskulcsban, kszsgszint jtk a tanult ismert hangterjedelemben.
A nd szerepe, megszlaltatsa.
Egyenletes temp, illetve ritmusrzk kialaktsa
A negyed, nyolcad, fl, pontozott fl, s egsz rtkek, valamint az ezeknek megfelel sznetjelek ismerete
A 2/4, 3/4, 4/4 C es temek

141

A szinkpa, les s nyjtott ritmus ritmuskpletek, s a felts


Az ismtljelek, Prima volta, secunda volta, korona, levegvtel jele, ktjel, hangsly jel, mdost jelek, dinamikai jelek
A szerkezet, s tagols alapfogalmai (motvum, zenei sor,)
A jtkmd s artikulci alapfogalmai (tenuto, legato, staccato)
Hangsorok 1#, 1b eljegyzsig
A hangszerkezels fejlesztse
A lgzs gyakoroltatsa, a helyes test, hangszer s kztarts folyamatos ellenrzse, fejlesztse
A szjtarts kialaktsa, ill. tovbbfejlesztse:
A szjtartsban az artikulci (a jl intonlt hang rdekben) megkezdse mr T5 tvolsg esetn is;
A helyes befvs, hangindts begyakorlsa; a nyelv helyzete s hasznlata.
A tenuto s legato jtk alapjainak leraksa.
A staccato jtkot elkszt gyakorlatok bevezetse.
A cltudatos s hatkony gyakorlsi mdszer kialaktsa.
Ajnlott tananyag
Npdalok jtszsa (magyar, ill. ms npek dalai)
Hara: Fagottiskola I. ktet
Herpay gnes: Szeretek fagottozni
Julius Weissenborn: Fagottiskola
Grdonyi: 2 kis gordonkadarab
Gordonkamuzsika kezdknek
Ralf Mller: Quintfagottschule 2. ktet (Edition Molinari, Regensburg ISMN M500620136)
Christof Peter: Lehrund Spielbuch fr fagottino und Fagott 1. ktet (Verlag musica practica, Theilingen CMP 2001/1)
Kvetelmny
Folyamatos lgvezets: legalbb 1/4 peridus terjedelm zenei anyag megformlsa 1 llegzetvtelre.
A hangkszletbl add egyszerbb htfok hangsor jtszsa tenuto s legato.
A trzshangok ismerete, olvassa, fogsai.
16 temnyi kis eladsi darabok elsajttsa zongoraksrettel
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy hangsor, vagy technikai gyakorlat
816 temes eladsi darab zongoraksrettel.

2. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
Hangterjedelem: C c1ig.
Kszsgszint jtk basszuskulcsban, a tenorkulcs olvassa.
temtpusok: 3/8,
Ritmusrtkek s szneteik: az egsztl a tizenhatodig;
Ritmuskpletek: kis nyjtott, kis les s a triola.
Szerkezet, tagols: Da Capo,
Alapvet tempjelzsek, s dinamikai jelzsek (Allegro, Moderato, Andante, forte, piano)
A dinamika s az intonci sszefggsnek megismertetse
Hangindts slytalan helyen, tkts.
A dr s moll hangsorok szerkezete s klnbsgnek tudatostsa.

A hangszerkezels fejlesztse

142

A helyes test, hangszer s szjtarts, valamint a lgzs kszsgszintre fejlesztse.


A tz ujj fggetlen hasznlata, a bal kz hvelykujj helye, hasznlatnak jbli ellenrzse
Zenei elvlaszts, vagy sznet jtszsa j levegvtel, illetve j rekesztmasz nlkl.
Ismerkeds a kitartott hangok befejezsnek mdjaival.
Legalbb T5 nagysg ktsek gyakorlsa.
Hangszeres llkpessgfejleszt gyakorlatok.
Klnbz artikulcik megjelense.
A cltudatos s hatkony gyakorlsi mdszer folyamatos fejlesztse.
Laprl olvassi gyakorlatok.
Ajnlott tananyag
Komarovszky: Fagott etdk 1.
Greczky: Fagottiskola I.
D. Holland: Fagottino Schule I.
Andreas SchultzeFlorey: 99 Vortragsstcke fr Fagottino oder Fagott Bd.1
Jacob: 4 forgcs
Csth E.: Eladsi darabok gordonkra I. ktet
Jrg Mhler: Lieder und Vortragsstcke fr Fagottino in F (inG) und Klavier
Felix Holler: Das Wstenschiff fr Fagott(ino) und Klavier
Christoph Peter: Lehr und Spebuch fr Fagottino und Fagott 2. ktet
Kvetelmny
A levegvtel tudatos hasznlata a zenei tagolsra, legalbb 4 tem folyamatos eljtszsa.
Kszsgfejleszt gyakorlatok, etdk.
Tbb peridus terjedelm eladsi darabok vagy ttelek zongoraksrettel.
Nehezebb npdalcsokor vagy npdalfeldolgozs eljtszsa.
Az v vgi vizsga anyaga
Hangsor,
Egy kszsgfejleszt gyakorlat
Kt eladsi darab, zongora ksrettel lehetleg kotta nlkl

3. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
Zkkenmentes jtk basszuskulcsban,
temtpusok:6/8,12/8,
A jtszott anyagban elfordul klnbz fajtj temtpusok s ritmusrtkek.
A zenei anyagban szerepl stlusjegyek meg s felismerse.
A klnbz hangkzmenetek felptse.
Alapvet formai ismeretek.
A hangszerkezels fejlesztse
Az ujjak hatrozott, de laza billentse.
A hangindts minsgnek differencilsa, kifejez eszkzz ttele.
A folyamatban, csoportban ll staccato menetek technikjnak megtanulsa, a torok s a nyelv lazasgnak megrzsvel.
A cltudatos s hatkony gyakorlsi mdszer folyamatos ellenrzs melletti gyakoroltatsa.
Tovbbi dinamikai fokozatok megtantsa (pp, mf, ff), illetve ezek tmenete egymsba (crescendodecrescendo) egy llegzetvtelre.
A dinamika s az intonci gyakorlati alkalmazsa.
Trekvs a regiszterek kzti dinamikai klnbsgek kiegyenltsre.
A hangminsg fejlesztse, a hang szp befejezse.

143

A sklzs tempjnak nvelse, ritmus s ktsvaricik alkalmazsa.


A klnbz testhelyzet (ll, l) jtkmdok ismertetse, gyakoroltatsa.
Ajnlott tananyag
Wybr etiud na fagot 1 (B. Komorowski, W. Osadzin) 1
Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Greczky: Fagottiskola II. ktet
First Book of Basoon Solos Lindon Hilling and Walter Bergmann
Das Fagott V. ktet
Ksa: 4 knny fagott darab
Oromszegi Ott: Duk
Jrg Mhler: Music aus der Barockzeit fr quintfagott und Klavier
Kvetelmny
Dr s sszhangzatos moll hangsorok 2#, 2b eljegyzsig, hrmashangzatfelbonts
Etdk eljtszsa pihen nlkl , benne a tanult dinamikai fokozatok alkalmazsa,
Biztos levegvezets a tanult tananyag szintjn.
Lassgyors ttelpr, vagy egy hosszabb eladsi darab jtszsa fejbl, zongoraksrettel.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Skla klnbz artikulcikkal
Egy etd,
Kt eladsi darab lehetleg kotta nlkl.

4. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
A tenorkulcs bevezetse.
Dr s sszhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelemben, 3#, 3b eljegyzsig.
A kromatikus skla fogalma.
temtpusok: 5/8, 7/8
A jtszott anyaghoz kapcsold formai ismeretek.
Knnyebb kestsek rsmdja s ritmusa.
A hangszerkezels fejlesztse
A lgzstmaszartikulci egysgnek fejlesztse.
Klnbz staccato jtkmdok ismerete.
Kvart s kvintktsek gyakorlsa artikulcival.
Oktvktsek gyakoroltatsa, a regiszterek kiegyenltse.
A hang szp befejezse.
A sklzs tempjnak nvelse, ritmus s trsvaricikkal is.
A cltudatos s hatkony gyakorlsi mdszer tovbbfejlesztse.
Ajnlott tananyag
Hresztomatija: Dalok, duk, etdk fagottra (kzreadja Tyerehin)
Kolasinszky: 3 darab
Farkas: Npdalszonatina
Hughes: 6 knny darab
Hara Lszl: Fagottiskola II. (EMB)
Karel Pivonka: Fagottiskola
KomorovszkijOszadzin: Vlogatott etdk 1., 2.

144

Barokk szontk I.II. (ifj. Hara Nagy O.)


Hara: Fagottmuzsika kezdknek
Kffner: Duk
Graham Sheen: Two by two (Faber)
Telemann: 6 knonszonta
Whos Zoo: Colin Cowles
Kvetelmny
Dr s sszhangzatos moll sklk, 3#, 3b eljegyzsig, az ismert hangterjedelemben, hrmashangzat felbonts.
Kzepes terjedelm, mrskelt tempj, tbbfle technikai feladatot tartalmaz etdk megszlaltatsa.
Egyszerbb barokk ttelek, vagy karakterdarabok eljtszsa.
Trsas zenls az rn s amennyiben md van r, rn kvl klnbz sszettel egyttesekben.
Flvente legalbb egy nyilvnos szerepls.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy dr s egy moll skla, hrmashangzattal,
Kt klnbz karakter etd,
kt eladsi darab vagy ttelpr ksrettel lehetleg kotta nlkl

5. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
Alakuljon ki a nvendkben a tudatos trekvs az rtelmes, tagolt eladsra, legyen zeneileg ignyes, feleljen meg az kvetelmnyekben
megfogalmazottaknak.
A hangszerkezels fejlesztse
Dr s sszhangzatos moll sklk, az ismert hangterjedelemben
Nhny fontosabb segdfogs megismerse, s alkalmazsa.
A lgzstmaszartikulci egysgnek elrsre val igny elmlytse.
Kiegyenltett, telt hang kialaktsa minden regiszterben.
A cltudatos s hatkony gyakorlsi mdszer tovbbfejlesztse.
Az llkpessg nvelse, a temp emelse a tanul technikai felkszltsgnek megfelelen.
A dinamikai vltozsok lland s karakterisztikus alkalmazsa, egyre jobb intoncira val trekvs.
Laprl olvass fejlezstse.
Ajnlott tananyag
Hresztomatija: Dalok, duk, etdk fagottra (kzreadja Tyerehin)
Krakamp: 30 karakterisztikus etd
Oromszegi Ott: 50 karakteretd
Das Fagott VI.
Barokk szontk I.II. (ifj. Hara Nagy O.)
Hara: Fagottmuzsika kezdknek
Kffner: Duk
Second Book of Bassoon Solos (Faber Music)
Brmely ms eredeti m, vagy tirat is jtszhat.
Kvetelmny
Dr s sszhangzatos moll hangsorok 3#, 3b eljegyzsig, hrmashangzatok.
Rvidebb peridusnyi zenei anyag dinamikus megformlsa egy llegzetvtelre.
Kamarazenei ismeretek gyakorlati alkalmazsa.
A jtszott mvek, stlusos, hangulatos megszlaltatsa

145

Az v vgi vizsga ajnlott anyaga


Skla,
kt klnbz karakter etd,
egy eladsi darab vagy kt klnbz karakter ttel zongoraksrettel lehetleg kotta nlkl.

6. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
Dr s moll hangsorok klnbz dallam s ritmusvaricikkal, minl vltozatosabb improvizcis tlet alapjn is.
Kszsgszint jtk tenorkulcsban.
Trilla, elke, utka, mordent kszsgszint alkalmazsa.
A hangnemi kitrs s modulci fogalma.
A hangszerkezels fejlesztse
A hangszer klnbz regisztereiben egysges hangszn kialaktsa.
A segdfogsok megismerse a tiszta intonci rdekben.
A lgzs s hangkpzsbeli ismeretek automatizlsa.
Klnbz hangindtsok s hangbefejezsek gyakorlsa a nyelv s lgvezets kombincijval.
A sklzs egyenletes temp melletti gyorstsa. Nagyobb llegzet, klnbz karakter etdk jtszsa.
A cltudatos s hatkony gyakorlsi mdszer tovbbfejlesztse.
Dinamikai sznskla fejlesztse.
Az nll hangols megtanulsa.
Memriafejleszts hosszabb terjedelm mvekkel is.
A laprl jtk az elz tanv anyagnak megfelel nehzsg darabokkal, egyenletes, az eredeti temphoz kzeli tempban.
Rendszeres trsas zenls.
A vibrato alkalmazsa.
Ajnlott tananyag
Andreas SchultzeFlorey: 99 Vortragsstcke fr Fagottino oder Fagott Bd.2
Krakamp: Etdk II. (vlogatva)
Barokk szontk I.II. (ifj. Hara L. Nagy O.)
Marcello: emoll szonta
A.Vivaldi: dmoll fagottverseny KV. 472 I.II. ttel
Kvetelmny
Dr s moll hangsorok 4#, 4b eljegyzsig, sklk, tercek, hrmashangzatok.
A kromatikus hangsor a hangszer teljes, megismert hangterjedelmben.
Nagyobb llegzet, sszetettebb feladatokat tartalmaz etdk jtszsa, a hangszer teljes terjedelmben.
Klnbz stlus eladsi darabok tisztn intonlt jtka.
Az v vgi vizsga anyaga
egy skla,
kt klnbz karakter etd,
egy eladsi darab vagy kt klnbz karakter ttel zongoraksrettel lehetleg kotta nlkl.

Alapfok vfolyamok B tagozat


A B tagozat feladata a tehetsggondozs. A tanul jtka elssorban az elads kifejezerejben, szuggesztivitsban kell hogy meghaladja
kortrsait, de fontos szempont az elbbieken kvl a hangminsg ignyessge s a hangszerkezels biztonsga is.

146

2. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
Az egyenletes temp, illetve ritmusrzk kialaktsa
A negyed, nyolcad, fl, pontozott fl, s egsz rtkek, valamint az ezeknek megfelel sznetjelek ismerete
A jtszott anyagban elfordul klnbz fajtj temtpusok
Felts, tkts.
A dr s moll hangsorok klnbsgn kvl a dallamos moll s a termszetes moll kzti klnbsg; a tanult mvek forminak rzkeltetse a
tanul tudsszintjnek megfelelen.
Az enharmnia fogalma
A hangszerkezels fejlesztse
A szjtarts kialaktsa:
A helyes lgzs gyakoroltatsa nyugodt tempban
A helyes befvs, hangindts begyakorlsa, fejlesztse
A nyelv helyzete s hasznlata alapvet jtkmdban A hangszerkezelsben mindent a zenei kifejezs, illetve az erre val hatrozott trekvs s
rnyaltabb elads hatroz meg.
Ajnlott tananyag
Komarovszky: Fagott etdk 1.
Greczky: Fagottiskola I.
D. Holland: Fagottino Schule I.
Andreas SchultzeFlorey: 99 Vortragsstcke fr Fagottino oder Fagott Bd.1
Jacob: 4 forgcs
Csth E.: Eladsi darabok gordonkra I. ktet
Jrg Mhler: Lieder und Vortragsstcke fr Fagottino in F (inG) und Klavier
Felix Holler: Das Wstenschiff fr Fagott(ino) und Klavier
Christoph Peter: Lehr und Spebuch fr Fagottino und Fagott 2. ktet
Kvetelmny
Hangsor: 2#, 2b eljegyzsig dr s sszhangzatos moll sklk..
Kt kszsgfejleszt gyakorlat pontos s folyamatos eljtszsa pihen nlkl; gyakorlatok negyed, nyolcad rtkekkel, les s nyjtott ritmussal,
szinkpval, pros s pratlan lktetssel, a fenti hangterjedelem teljes ignybevtelvel.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Hangsor,
Kt klnbz karakter etd
Kt eladsi darab, zongora ksrettel kotta nlkl

3. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
Hangsorok klnbz dallam s ritmusvaricikkal, minl vltozatosabb improvizcis tlet alapjn is.
temtpusok: vltakoz temek.
Ritmusrtkekritmuskpletek: bonyolultabbak, aprbbak is.
Ismerkeds a darabban elfordul dsztsekkel
A hangszerkezels fejlesztse

147

Az ujjak hatrozott, de laza billentse.


A hangindts minsgnek differencilsa, kifejez eszkzz ttele.
A folyamatban, csoportban ll staccato menetek technikjnak megtanulsa, a torok s a nyelv lazasgnak megrzsvel.
A cltudatos s hatkony gyakorlsi mdszer folyamatos ellenrzs melletti gyakoroltatsa.
Tovbbi dinamikai fokozatok megtantsa (pp, mf, ff), illetve ezek tmenete egymsba (crescendodecrescendo) egy llegzetvtelre.
A dinamika s az intonci gyakorlati alkalmazsa.
Trekvs a regiszterek kzti dinamikai klnbsgek kiegyenltsre.
A hangminsg fejlesztse, a hang szp befejezse.
A sklzs tempjnak nvelse, ritmus s ktsvaricik alkalmazsa.
A klnbz testhelyzet (ll, l) jtkmdok ismertetse, gyakoroltatsa (kamarazenben, fvszenekarban lni, gyakorolni llva kell).
Az ajnlott tananyagban szerepl eladsi darabok sajtos stlusjegyeinek felismerse, s az ehhez szksges technikai megoldsok rszben
nll megtallsa.
Laprl jtk kb. a 2. vfolyam nehzsgi szintjn.
Helyes trillzsi technika kialaktsa, a trillzs gyakorlsnak mdjai.
A dinamikai hatrok kiterjesztse a tiszta intonci megtartsa mellett.
Az oktvvltsok finomtsa, a levegvezets differencilsa, jtk a hangsznnel is.
Ajnlott tananyag
Wybr etiud na fagot 1 (B. Komorowski, W. Osadzin) 1
Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Greczky: Fagottiskola II. ktet
First Book of Basoon Solos Lindon Hilling and Walter Bergmann
Das Fagott V. ktet
Ksa: 4 knny fagott darab
Oromszegi Ott: Duk
Jrg Mhler: Music aus der Barockzeit fr quintfagott und Klavier
Kvetelmny
Hangterjedelem: Bd1ig
Hangsorok 3#, 3b eljegyzsig, kromatikus skla az ismert hangterjedelemben, vagy tredkben, hrmashangzat s felbontsa.
Az tlagosnl sznvonalasabb megszlaltatssal kt kszsgfejleszt gyakorlat pontos s folyamatos, ignyes zenei eladsa hosszabb pihen
nlkl.
Kamarazenei darab eljtszsa tanrn kvl, vagy fvs, illetve szimfonikus zenekari szerepls, ha az adott krlmnyek engedik.
Nagyobb technikai kpzettsget ignyl etdk biztonsgos eljtszsa a teljes ismert hangterjedelemben, bonyolultabb temfajtk, ritmusok
alkalmazsval.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy dr s egy moll skla,
kt klnbz karakter etd,
kt eladsi darab vagy ttelpr zongoraksrettel, kotta nlkl

4. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
Hangsorok klnbz dallam s ritmusvaricikkal.
A hangnemi kitrs, modulci fogalma.
A tanul ismerje fel s jtkban alkalmazza a klnbz stlusjegyeket.
A dszts fejlesztse: hossz s rvid elke s utka, mordent, stb.
A hangszerkezels fejlesztse

148

A lgzstmaszartikulci tudatos alkalmazsa.


A fontosabb segdfogsok megismerse.
nll hangolsra nevels.
A hangszer intoncis hibinak korriglsra val trekvs.
Ajnlott tananyag
Hresztomatija: Dalok, duk, etdk fagottra (kzreadja Tyerehin)
Kolasinszky: 3 darab
Farkas: Npdalszonatina
Hughes: 6 knny darab
Hara Lszl: Fagottiskola II. (EMB)
Karel Pivonka: Fagottiskola
KomorovszkijOszadzin: Vlogatott etdk 1., 2.
Barokk szontk I.II. (ifj. Hara Nagy O.)
Hara: Fagottmuzsika kezdknek
Kffner: Duk
Graham Sheen: Two by two (Faber)
Telemann: 6 knonszonta
Whos Zoo: Colin Cowles
Kvetelmny
Dr s sszhangzatos moll sklk, 3#, 3b eljegyzsig, az ismert hangterjedelemben, hrmashangzat felbonts.
Kzepes terjedelm, mrskelt tempj, tbbfle technikai feladatot tartalmaz etdk megszlaltatsa.
Arokk ttelek, vagy karakterdarabok eljtszsa.
Trsas zenls az rn s amennyiben md van r, rn kvl klnbz sszettel egyttesekben.
A nvendk trekedjk az nllsgra a darabok gyakorlsa sorn felmerl problmknl.
Alkalmazza az eddig szerzett formai s szerkezeti ismereteket az elads sorn.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy dr s egy moll skla
kt klnbz karakter etd,
kt eladsi darab vagy ttelpr ksrettel, kotta nlkl.

5. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
Hangsorok klnbz dallam s ritmusvaricikkal, minl vltozatosabban
Bevezets a vibrato hasznlatba.
Bonyolultabb kestsek (pl. trilla, ketts kests) rsmdja, ritmusa, eladsi mdja.
A hangszerkezels fejlesztse
A lgzstmaszartikulci egysgnek tudatos alkalmazsa.
Biztonsgos hangindts minden regiszterben.
A laza, knnyed ujjtechnika tovbbfejlesztse.
Etdk, sklk tempjnak gyorstsa.
Ajnlott tananyag
Hresztomatija: Dalok, duk, etdk fagottra (kzreadja Tyerehin)
Krakamp: 30 karakterisztikus etd
Oromszegi Ott: 50 karakteretd
Das Fagott VI.

149

Barokk szontk I.II. (ifj. Hara Nagy O.)


Hara: Fagottmuzsika kezdknek
Kffner: Duk
Second Book of Bassoon Solos (Faber Music)
Kvetelmny
Dr s sszhangzatos moll hangsorok 3#, 3b eljegyzsig, hrmashangzatok.
Rvidebb peridusnyi zenei anyag dinamikus megformlsa egy llegzetvtelre.
Kamarazenei ismeretek gyakorlati alkalmazsa.
A jtszott mvek, stlusos, hangulatos megszlaltatsa
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
egy dr s egy moll skla, tercekkel, hrmashangzatfelbontssal
kt klnbz karakter etd,
kt eladsi darab vagy ttelpr ksrettel, kotta nlkl.

6. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
A tanul a klnbz stlusjegyeknek megfelel mdon jtssza eladsi darabjait.
Tudatostsa a jtszott mben felmerl valamennyi ismeretet. Ismerje meg a bels sszefggseket is.
Kapcsoldjon tanulmnya ms mvszeti g megismershez is.
A hangszerkezels fejlesztse
Ismernie kell a fbb segdfogsokat.
Ismerje meg a hangszer intoncis hibit s tudja korriglni azokat.
Ismerje meg a nd legalapvetbb tulajdonsgait.
A cltudatos s hatkony gyakorlsi mdszer tovbbfejlesztse.
Ajnlott tananyag
Andreas SchultzeFlorey: 99 Vortragsstcke fr Fagottino oder Fagott Bd.2
Krakamp: Etdk II. (vlogatva)
Barokk szontk I.II. (ifj. Hara L. Nagy O.)
Marcello: emoll szonta
A.Vivaldi: dmoll fagottverseny KV. 472 I.II. ttel
Kvetelmny
Dr s moll hangsorok 4#, 4b eljegyzsig, sklk, tercek, hrmashangzatok.
A kromatikus hangsor a hangszer teljes, megismert hangterjedelmben.
Nagyobb llegzet, sszetettebb feladatokat tartalmaz etdk jtszsa, a hangszer teljes terjedelmben.
Klnbz stlus eladsi darabok tisztn intonlt jtka.
Az v vgi vizsga ajnlotta anyaga
Egy dr s egy moll skla, tercekkel, hrmashangzatfelbontssal
kt klnbz karakter etd,
Kt eladsi darab, vagy ttelpr, zongoraksrettel, kotta nlkl

Kvetelmnyek az alapfok vfolyamainak elvgzse utn


Az A tagozat vgn

150

A tanul ismerje
a fagott s a fafvs hangszerek mltjt, irodalmt,
a tudatos s helyes lgzstechnikt,
a fagott intoncis hibit (s tudatosan korriglja azokat),
a dr s moll hangnemeket 4 #, 4 b eljegyzsig,
egyszerbb kestsek rsmdjt s ritmust,
a vibrt szerept a zenei megvalstsban,
ismerje a tanult anyagban elfordul temp s karakterjelzseket, egyb eladsi jeleket, zenei mszavakat s ezek jelentst,
ismerje a tanult eladsi darabok zeneszerzinek nevt, a mvek cmt, s tudja helyesen kiejteni s lerni azokat,
a jelentsebb fagottos eladmvszeket.
Legyen kpes
a kiegyenltett s kifejez hang elrsre a tiszta intonci megtartsval,
a klnbz hangindtsok s hangbefejezsek megvalstsra,
az nll hangolsra,
a knnyebb technikai problmk elemz gyakorlsra,
a kottah jtkra s folyamatos, mrskelt tempj laprl olvassra,
hosszabb zenei gondolatok egy levegvel trtn sszefogsra,
a klnbz artikulcis elrsok megszlaltatsra (staccato, tenuto, legato, marcato stb.),
egyenletes technikhoz vezet ujjgyakorlatok fokozatos gyorstsra.
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul legyen kpes
dr s moll sklkat jtszani 4 #, 4 b eljegyzsig, a 6. osztlynak megfelel varicikkal
szlssges dinamikk megvalstsra,
kszsgfejleszt gyakorlatok hibtlan eljtszsra (pl. Weissenborn,),
nehezebb etdk zenei s technikai megvalstsra (pl. Weissenborn 2. ktet, Pivonka: Ritmikus etdk, stb. ),
egy barokk szonta lass s gyors ttelnek eljtszsra egyszerbb dsztsekkel,
hosszabb terjedelm mvek memorizlsra
A mvszeti alapvizsga kvetelmnyei
A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati vizsgarszbl ll.
A gyakorlati vizsga tantrgya s idtartama
Fagott ftrgy
A tagozat: minimum 10 perc
B tagozat: minimum 15 perc
A vizsga tartalma
A tagozat
Egy etd vagy szldarab, vagy technikai jelleg m (Weissenborn: Fagottetdk kezdknek op. 8/1. ktet III. fejezet 23. Gdr, IV. fejezet 1. C
dr, 2. Fdr (EMB13685) nehzsgi szintjn).
Kt eladsi darab, amelybl az egyik lehet kamaram egyik ttele (Beethoven: Kontratnc/Gdr, L. Fischer: Pincemester dala, Grecsanyinov:
Trfacsinl nehzsgi szintjn).
Az etd s a kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Egy etd vagy szldarab, vagy technikai jelleg m (Weissenborn: Fagottetdk kezdknek op. 8/1. ktet IV. fejezet 2. Fdr, op. 8/2. ktet 14.
Fdr, 15. dmoll(EMB13685), Neukirchner: 23 kzpfok gyakorlat I., 4. nehzsgi szintjn).
Kt klnbz karakter darab vagy ttelpr, az egyik lehet kamaram ttel (Farkas F.: Npdalszonatina III. ttel (EMB 2458), Telemann: F
dr szonta (EMB12196), Weissenborn: Tma s varicik (EMB 12196) nehzsgi szintjn).
Az etd s a kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.

151

A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg,
helyes lgzs, testtarts, hangszertarts,
hangkpzs,
intonci,
hangszerkezels,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

Tovbbkpz vfolyamok A tagozat


A tovbbkpz vfolyamokon a tanulk esetben a tanul szeretn megrizni a zeneiskolai vfolyamokban elrt hangszeres jtknak sznvonalt,
a zenei tevkenysg irnti nyitottsgt.
7. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
Dr s moll hangsorok 4, legato, staccato, tenuto jtkmddal, a hangszer tanult terjedelmben.
A ritmusrtkek, ritmuskpletek ismeretnek elmlytse.
Korh dsztsek alkalmazsa.
Biztos jtk basszuskulcsban, s a tenorkulcs kszsgszint alkalmazsa.
A hangszerkezels fejlesztse
A lgzstmaszartikulci tudatos alkalmazsa.
A hangszer klnbz regisztereiben egysges hangszn megvalstsra val trekvs.
A segdfogsok alkalmazsa.
A sklzs egyenletes temp melletti tovbbi gyorstsa.
Memriafejleszts tovbbi, hosszabb terjedelm mvekkel.
A laprl jtk kszsgszint alkalmazsra val trekvs.
Rendszeres trsas zenls.
AJmlott tananyag
Andreas SchultzeFlorey: 99 Vortragsstcke fr Fagottino oder Fagott Bd.3
Wenzel Neukirchner: 23 kzpfok fagottgyakorlat EMB
Emanuele Krakamp: Fagottiskola I. ktet Hofmeister
Antonio Vivaldi: dmoll fagottverseny EMB
Georg PhilippTelemann: Fdr szonta EMB
Kvetelmny
Dr s moll hangsorok 4 #, 4b eljegyzsig, sklk, tercek, hrmashangzatok.
A kromatikus hangsor a hangszer teljes, megismert hangterjedelmben.
Klnbz karakter etdk megszlaltatsa, a tempjelzseknek megfelel tempban, s karakterrel.
Klnbz stlus eladsi darabok tagolt, tisztn intonlt jtka.

152

Az v vgi vizsga ajnlott anyaga


egy skla,
egy etd,
egy eladsi darab vagy kt klnbz karakter ttel zongoraksrettel lehetleg kotta nlkl.

8. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
Drs moll hangsorok, sklk, tercek, hrmashangzatok a hangszer tanult terjedelmben.
Kromatikus skla a hangszer teljes terjedelmben, minden regiszterben kiegyenltett hangon.
A fbb zenei karakterek ismerete (dolce, grazioso, espressivo, risoluto)
A hangszerkezels fejlesztse
A hangkpzs tovbbi ismtlse, bvtse, dinamikai kvetelmnyekkel val kibvtse.
A trillzs fejlesztse, a nehezebb fogsok gyakoroltatsa.
A hangminsg tovbbi fejlesztse.
Ismerkeds a kortrs mvekkel, eladsmdjval.
Ajnlott tananyag
Carl Jacobi: 6 kzpfok fagottgyakorlat (vlogatva) EMB
tienne Ozi: 42 etd (vlogatva) EMB
Antonio Vivaldi: fagottversenyek Peters
Benedetto Marcello: Fdr s Gdr szonta EMB
Mirosnyikov: Scherzo Suprafon
Carl Stamitz: Fdr fagottverseny Peters
Eugene Bozza: Burlesque Leduc
Kvetelmny
A befvsi mdszer kialaktsa a koncertek, ill. a kamarazenls felkszlsre.
A felkszltsgnek megfelel etdk hibtlan eljtszsa, mind technikai, mind dinamikai s egyb szempontbl.
A kpessgekhez mrt eladsi darabok ignyes eladsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
egy skla,
egy etd,
egy eladsi darab vagy kt klnbz karakter ttel zongoraksrettel lehetleg kotta nlkl.

9. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
Drs moll hangsorok sklk, tercek, hrmashangzatok, dominnsszeptimek, a hangszer tanult terjedelmben.
A temp s dinamikai jelek ismeretnek kibvtse.
A klnbz stlus mvek korh eladsmdjnak tovbbfejlesztse.
A kortrs zeneszerzk, s fagottosok megismerse.
Kitekints ms mfajokra (jazz, ignyes knnyzene).
A hangszerkezels fejlesztse
Hangkpzs nagy dinamikai klnbsggel.

153

A hangszer teljes terjedelmnek knnyed kezelse.


Ajnlott tananyag
Julius Satzenhoffer: Etdk
tien Ozi: 42 etd EMB
Eugene Jancourt: Etdk Universal,IMC,Accolade
Conrad Jacobi: Hat kzpfok fagottgyakorlat EMB
Karel Pivonka: Ritmick etudy pro fagot Suprafon
Antonio Vivaldi: fagottversenyek EMB, Peters
Georg Philipp Telemann: emoll, fmoll, amoll szonta EMB
J. Chr. Bach: Bdr, Eszdr fagottverseny EMB
Franz Danzi: Fdr fagottverseny Sikorski, EMB
Petrovics Emil: Passacaglia in blues EMB
Dubrovay Lszl: Cinque pezzi EMB
Bozay Attila: Episodi EMB
Kocsr Mikls: Dialoghi EMB
Kvetelmny
Drs moll hangsorok 5#, 5b eljegyzsig, sklk, tercek, hrmashangzatok, dominnsszeptimek, a hangszer teljes terjedelmben.
A nehezebb ritmuskpletekben val jrtassg.
Laza, knnyed ujjtechnika.
Rendszeres trsas zenls, lehetsg szerint zenekari jtk.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
egy skla, tercekkel, hrmashangzatfalbontssal
Egy etd
Kt eladsi darab vagy ttelpr, zongoraksrettel, lehetleg kotta nlkl

10. vfolyam A tagozat


Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
Az eddig tanult ismeretek sszegzse, a technikai sznvonal megszilrdtsa.
Az esetlegesen mg meglv hinyossgok kikszblse.
A technikai kszsgek tovbbfejlesztse.
A duplanyelvtechnika megismerse.
A trsmvszetek irnti figyelem elmlytse.
A zenei zls tovbbi formlsa, a zenei let irnti rdeklds felkeltse.
A hangszerkezels fejlesztse
A hangszertechnikai ismeretek alkalmazsa a zenei mvek eladsa sorn.
Az improvizcis kszsg alapjainak alkalmazsa a megfelel mvek sorn.
A laprl olvassi kszsg olyan szintre fejlesztse, hogy a tanul a jtk sorn rje el, hogy els ltsra el tudjon jtszani megfelel nehzsg
mveket kottahen, kzel azonos tempban, mint a tempjelzs.
A trsas zenlsben az egyttjtk precizitsa s az intonci is legyen biztos.
Ajnlott tananyag
Ludwig Milde: Koncertetdk EIMC New York
Emanuele Krakamp: Fagottiskola II. ktet Hofmeister
Oromszegi Ott: 10 modern fagottetd EMB
Franz Suchanek: Concertino Suprafon
Franz Danzi: Fdr fagottverseny Musica Rara

154

Wolfgang Amadeus Mozart: Bdr fagottverseny Peters


Hidas Frigyes: Fagottverseny EMB
Maros Rudolf: Fagottverseny EMB
Gabriel Piern: Concertino Leduc
Kvetelmny
Drs moll hangsorok 5#, 5b eljegyzsig, sklk, tercek, hrmashangzatok, dominnsszeptimek, a hangszer tanult terjedelmben.
A tanul a zenei anyagot letkornak, vfolyamnak, egyni kpessgeinek s kszsgeinek megfelel szinten tudja eladni, kotta s stlushen.
rtelmes, tagolt eladsmd kialaktsa, a zene folyamatnak s sszefggseinek rzkeltetse, kifejez jtkmd elrse.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla, tercekkel, hrmashangzatfalbontssal
Egy etd
Kt eladsi darab vagy ttelpr, zongoraksrettel, lehetleg kotta nlkl

Tovbbkpz vfolyamok B tagozat


A tovbbkpz vfolyamok B tagozatos nvendkei nem zenei jelleg tanulmnyaik mellett tanuljk hangszerket, egy magasabb szint zenei
kpzssel. meg kvnva rizni a zenei plya vlasztsnak lehetsgt,
7. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
A ritmusrtkek, ritmuskpletek ismeretnek elmlytse.
Korh dsztsek alkalmazsa.
A klnbz stlusjegy darabok rtelmes, tagolt, lmnyszer eladsra val trekvs.
Dinamikai ismeretek, stlusjegyek alkalmazsnak bvtse.
A hangszerkezels fejlesztse
A kialaktott technikai ismeretek, mechanizmusok tovbbfejlesztse.
A ndigazts alapvet ismeretei.
Ajnlott tananyag
Andreas SchultzeFlorey: 99 Vortragsstcke fr Fagottino oder Fagott Bd.3
Wenzel Neukirchner: 23 kzpfok fagottgyakorlat EMB
Emanuele Krakamp: Fagottiskola I. ktet vlogatva Hofmeister
Antonio Vivaldi: dmoll fagottverseny EMB
Georg PhilippTelemann: Fdr szonta EMB
Kvetelmny
Dr s moll hangsorok 5#, 5b eljegyzsig, sklk, tercek, hrmashangzatok, klnbz formcik varilsa a sklzs sorn.
A kromatikus hangsor a hangszer teljes, megismert hangterjedelmben.
Klnbz karakter etdk megszlaltatsa, a tempjelzseknek megfelel tempban, s karakterrel.
Klnbz stlus eladsi darabok rtelmes, tagolt, tisztn intonlt jtka.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy dr s egy moll skla, tercekkel, hrmashangzatfalbontssal
kt klnbz etd
Kt eladsi darab, vagy ttelpr, zongoraksrettel , kotta nlkl

155

8. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
Drs moll hangsorok sklk, tercek, hrmashangzatok, dominnsszeptimek, a hangszer teljes terjedelmben, klnbz ritmusvaricikkal
A fbb zenei karakterek ismerete
A hangszerkezels fejlesztse
A vibrato gyakorlati megvalstsa.
A laza, knnyed hangszerkezels tovbbfejlesztse (ujjtechnika, ujjak szinkronizlsa)
A gyors, ugyanakkor halk belgzs fejlesztse.
A hangminsg tovbbi fejlesztse.
Ismerkeds a kortrs mvekkel, eladsmdjval.
Ajnlott tananyag
Carl Jacobi: 6 kzpfok fagottgyakorlat EMB
tienne Ozi: 42 etd EMB
Antonio Vivaldi: fagottversenyek Peters
Benedetto Marcello: Fdr s Gdr szonta EMB
Mirosnyikov: Scherzo Suprafon
Carl Stamitz: Fdr fagottverseny Peters
Eugene Bozza: Burlesque Leduc
Kvetelmny
Drs moll hangsorok 6#, 6b eljegyzsig, sklk, tercek, hrmashangzatok, dominnsszeptimek, a hangszer teljes terjedelmben, klnbz
ritmusvaricikkal.
A helyes tartsok, s technikk alkalmazsa a szp, telt, kifejez hangszerhangrt.
Rendszeres, ignyes hangkpzs.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy dr s egy moll skla, tercekkel, hrmashangzatfalbontssal
kt klnbz etd
Kt eladsi darab, vagy ttelpr, zongoraksrettel , kotta nlkl

9. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
A zenei stlusrzk s fantzia fogalma.
Zenekari mvek fagott szlamainak megismerse.
A vibrato jtkmd tovbbfejlesztse.
Egszhang skla bevezetse.
A ndigazts, s a ndkszts alapjainak megismerse.
A hangszerkezels fejlesztse
A technikai kszsgek tovbbfejlesztse, s az eladsi darabokban biztos alkalmazsa.
Sklzs a hangszer teljes terjedelmben, egyre gyorsabb tempban.
Az egszhang skla.
Ajnlott tananyag
Julius Satzenhoffer: Etdk
tien Ozi: 42 etd EMB

156

Eugene Jancourt: Etdk Universal, IMC,Accolade


Conrad Jacobi: Hat kzpfok fagottgyakorlat EMB
Karel Pivonka: Ritmick etudy pro fagot Suprafon
Antonio Vivaldi: fagottversenyek EMB, Peters
Georg Philipp Telemann: emoll, fmoll, amoll szonta EMB
J. Chr. Bach: Bdr, Eszdr fagottverseny EMB
Franz Danzi: Fdr fagottverseny Sikorski, EMB
Petrovics Emil: Passacaglia in blues EMB
Dubrovay Lszl: Cinque pezzi EMB
Bozay Attila: Episodi EMB
Kocsr Mikls: Dialoghi EMB
Kvetelmny
Drs moll hangsorok 7#, 7b eljegyzsig, sklk, tercek, hrmashangzatok, dominnsszeptimek, a hangszer teljes terjedelmben.
A nehezebb ritmuskpletekben val jrtassg.
Laza, knnyed ujjtechnika.
Rendszeres trsas zenls, lehetsg szerint zenekari jtk.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy dr s egy moll skla, tercekkel, hrmashangzatfalbontssal
kt klnbz etd
Kt eladsi darab, vagy ttelpr, zongoraksrettel , kotta nlkl

10. vfolyam B tagozat


Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
Az eddigi tanuls sorn elsajttott technikai s zenei ismeretek komplex alkalmazsa.
A technikai kszsgek tovbbfejlesztse.
A duplanyelvtechnika alkalmazsa
A trsmvszetek irnti figyelem elmlytse.
A zenei zls tovbbi formlsa, a zenei let irnti rdeklds felkeltse.
Ndksztsi ismeretek.
A hangszerkezels fejlesztse
A hangszertechnikai ismeretek alkalmazsa a zenei mvek eladsa sorn.
Trsaszenls sorn a laprl olvass, valamint a kottah jtk precz megszlalsra val trekvs.
Az improvizci alapelemeinek, nll dsztsek alkalmazsnak fejlesztse
Ajnlott tananyag
Ludwig Milde: Koncertetdk EIMC New York
Emanuele Krakamp: Fagottiskola II. ktet Hofmeister
Oromszegi Ott: 10 modern fagottetd EMB
Franz Suchanek: Concertino Suprafon
Franz Danzi: Fdr fagottverseny Musica Rara
Wolfgang Amadeus Mozart: Bdr fagottverseny Peters
Hidas Frigyes: Fagottverseny EMB
Maros Rudolf: Fagottverseny EMB
Gabriel Piern: Concertino Leduc
Kvetelmny
Drs moll hangsorok 7#, 7b eljegyzsig, sklk, tercek, hrmashangzatok, dominnsszeptimek, szktett szeptimek, a hangszer teljes

157

terjedelmben.
Az lllpessg fejlesztse,
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy dr s egy moll skla, tercekkel, hrmashangzatfalbontssal
kt klnbz etd
Kt eladsi darab, vagy ttelpr, zongoraksrettel , kotta nlkl

Kvetelmnyek a tovbbkpz vfolyamainak elvgzse utn


Az A tagozat vgn
A tanul legyen kpes
a szp, kifejez hang tudatos megteremtsre,
a tiszta intoncira,
a hangszert knnyedn kezelni,
a leveg tudatos beosztsra,
hosszabb zenei gondolatok egy levegvel trtn sszefogsra,
a nagyobb llegzet, sszetett feladatokat tartalmaz etdk eljtszsra,
a klnbz zenei korok megkomponlt, stlush dsztseinek kottbl val lejtszsra,
a technikai s zenei szempontbl tudatos, elemz gyakorlsra, a pontos ritmus felttel nlkli megtartsra,
az rtelmes, tagolt, rnyalt eladsra,
a legfontosabb zenei karakterek megjelentsre,
egyszerbb javtsi mveletek elvgzsre (pl. csavar meghzsa, rug visszattele, a nd igaztsa stb.).
A nvendk rendelkezzk
megfelel hangszeres technikval,
olyan laprl olvassi kszsggel, amely a kamarazenei s zenekari jtkhoz szksges,
olyan bejtszsi mdszerrel, amelynek birtokban a j befvsi rzetek rvid idn bell elrhetk,
a tudsszintjnek megfelel nllsggal a jtszand mvek kivlasztsnl.
A nvendk tudja alkalmazni
a hang kpzsnek fizikai trvnyszersgeit (lgzs, rekesz, stb.),
a klnbz artikulcis elrsokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.).
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul ismerje
az jabb lgzstechnikkat,
a fagott trshangszereit, azok transzponlsi mdjait,
korunk zenjnek intoncis sajtossgait.
Legyen kpes
biztos hangindtsra s befejezsre,
nehz etd virtuz eladsra (pl. Neukirchner etdk),
nehezebb eladsi darab, kamaram, zenekari szlam nll zenei s technikai megoldsra.
A mvszeti zrvizsga kvetelmnyei
A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati vizsgarszbl ll.
A gyakorlati vizsga tantrgya s idtartama
Fagott ftrgy
A tagozat: minimum 10 perc
B tagozat: minimum 15 perc

158

A vizsga tartalma
A tagozat
Egy etd vagy szldarab, vagy technikai jelleg m (Neukirchner: 23 kzpfok gyakorlat (EMB 2218), Weissenborn: 2. ktet etdjei (EMB
13686) nehzsgi szintjn.).
Kt eladsi darab vagy szonta ttelpr, amelybl lehet egy kamaram, (Pcsi J.: Drmg Dmtr, Vivaldi: dmoll fagottverseny IIIII. ttel
(EMB 3771), Milde: Andante, Tarantella nehzsgi szintjn; kamaradarabok: Mozart: Knny trik KV. 240, 252oboa, fagott, zongora, Telemann:
Knonszontk (EMB 5353), Debussy: A kis nger fvsts nehzsgi szintjn.).
Az etd s a kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Egy etd vagy szldarab, vagy technikai jelleg m (Neukirchner: 23 kzpfok etd(EMB 2218),, Weissenborn: Fagottiskola II. ktet (EMB
13686), Jacobi: Hat kzpfok gyakorlat (EMB 2217) nehzsgi szintjn).
Egy szonta, vagy versenym ttelpr (Vivaldi: dmoll fagottverseny (EMB 3771),, Marcello: emoll szonta EMB 4725), Telemann: fmoll
szonta nehzsgi szintjn).
Egy kamaradarab vagy kamaram (Mirosnyikov: Scherzo, M. Read: 3 fantasztikus darab, Telemann: Knonszontk(EMB 5353), Vivaldi: Gdr
kettsverseny oboafagott, Farkas F.: Rgi magyar tncok fvsts nehzsgi szintjn).
Az etd s a kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg,
helyes lgzs, testtarts, hangszertarts,
hangkpzs,
intonci,
hangszerkezels,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

A tananyag feldolgozshoz szksges ktelez (minimlis) taneszkzk


Megfelel szm s minsg hangszer (fagott / fagottino / kisfagott)
Havonta s fejenknt egy nd
2 darab szablyozhat magassg kottallvny.
Egszalakos tkr
Zongora vagy pianin.
Metronm.

159

RZFVS TANSZAK
TROMBITA
A trombitatants feladatai:
a tanul egyni adottsghoz, kpessghez igazod mdszerek kialaktsa, kiemelt figyelmet fordtva az egyni hangszeroktatsban rejl
pedaggiai lehetsgek kihasznlsra,
a helyes lgzs, befvs, testtarts, hangszertarts belltsa, kialaktsa,
a hangszeres jtkhoz szksges motorikus reflexek, motivcis bzis, a naponknti gyakorls szksgletnek kialaktsa,
a hangszeres jtk megvalstsban rszt vev izmok lazasgnak, terhelhetsgnek tartsabb ignybevtel teljestshez szksges
kszsgek kialaktsa,
a zenei memria fejlesztse, gyakorlati alkalmazshoz szksges jrtassgok kialaktsa,
az egyni hangszeres tanrkra, kamarazenei, zenekari foglalkozsokra trtn nll felkszls kpessgnek kialaktsa.
Ismertesse meg a tanulkkal
a trombita trtnett,
a trombitnak a rzfvsok csaldjban s klnfle egyttesekben betlttt szerept,
a hangszer irodalmnak, tananyagban megjelen rszt,
a hangszer irodalmnak, tananyagban megjelen rszt
a tananyagon keresztl a fbb zenei stlusokat,
a trombita hazai s klfldi mvszeinek munkssgt.
Tudatostsa
a helyesen belltott lgzstechnika lland ellenrzsnek fontossgt,
a helyes szjtarts mint a j befvsi md (ansatz) alapfelttelnek fontossgt,
a mindennapi gyakorls didaktikai s fiziolgiai szempontok szerinti szksgessgt,
a knnyed, felszabadult hangszeres jtkmd kialaktsnak fontossgt.
Fejlessze a tanul
hallst, bels hallst, intoncis kpessgt,
hangszeres adottsgait,
hangszertechnikai tudst,
megforml s eladi kpessgt.
Tegye kpess a tanulkat
rendszeres, hatkony, ignyes gyakorlsra,
a gyakorls sorn felmerl hibk nll kijavtsra,
a belltott alapfunkcik nellenrzsre,
a tiszta intoncira,
folyamatos hangszerjtkra, rnyalt stlusos eladsra,
a pontos kottaolvassra, a ritmus, valamint a zenei kifejezsek eladsmdjra, illetve a tempra vonatkoz utastsok megvalstsra.

Elkpz vfolyamok
1. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A hangszer felptse, rszeinek megismerse.
A kottaolvass alapfogalmainak megismerse.
A helyes be s kilgzs alapjainak elsajttsa.
A helyes testtarts kialaktsa. A helyes szjtarts gyakorlsa. Fvkzs, ajakrezgs.

160

Hangterjedelem az egyvonalas Ctl az egyvonalas G ig.


Ajnlott tananyag
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola I. ktet
Colin: Trombitaiskola kezdknek
Gyermekdalok, npdalok
Kvetelmny
A helyes be s kilgzs ismerete. Hangterjedelem az C Gig
Hangjegyek, ritmusrtkek sznetjelek ismerete a tananyag ltal megkvnt szinten.
Egyszer npdalok s gyermekdalok eljtszsa.
v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy gyakorlat
Egy npdal vagy gyermekdal

2. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A helyes testtarts rgztse.
A helyes lgzs tovbbi tudatostsa.
Fvkval vgzett gyakorlatok a trombitaiskola alapjn.
Ajnlott tananyag
Varasdy Nagyivn Sztn Trombitaiskola I.
Colin: Trombitaiskola kezdknek
Gyermekdalok, npdalok
Brodszky: Mjusksznt
Rgi francia dal
Kvetelmnyek
Az egszsges, szp trombitahang kialaktsa.
Hangterjedelem a kis htl az egyvonalas aig.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy gyakorlat,
Egy eladsi darab.

Alapfok vfolyamok A tagozat


1. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A hangszer felptse, rszei.
Az egsz, fl, negyed s nyolcad hangjegyrtk s a megfelel sznetjelek.
Nyjtpont a fl rtk mellett.
Mdostjelek.
A 4/4es, 2/4es, 3/4es tem.
Az elfordul hangok fogsai.

161

Memriafejleszts: gyermekdalok, npdalok s az eladsi darabok megtanulsa kotta nlkl.


Motvumok, dallamok azonossgnak, klnbsgnek felismerse.
A helyes testtarts, hangszertarts kialaktsa.
A rekeszlgzs alapjainak elsajttsa, a levegvezets megalapozsa.
A helyes szjtarts kialaktsa ajakrezgs s fvkzs segtsgvel.
A hangindts megalapozsa.
A legato jtkmd alapjainak elsajttsa, szekundktsek (ajakrezgssel, fvkval, hangszerrel).
Ajnlott tananyag
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola I.
Colin: Trombitaiskola kezdknek
Susato: Rondo (Trombitamuzsika)
Gyermekdalok, npdalok
Kvetelmny
Legyen kpes egy oktv hangterjedelmen bell a tanult ritmusrtkeket tartalmaz gyakorlat egszsges, szp hangon val eljtszsra.
Hangterjedelem a kis atl a ktvonalas cig.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy gyakorlat,
Egy eladsi darab.

2. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A dr s a moll hangsor hangkzei, hrmashangzatai.
A tizenhatod rtk s sznetjele.
Nyjtpont a negyed s a nyolcad rtk mellett, valamint a szinkpa.
A tanult mvek formai elemzse.
A peridus kt felnek krdsfelelet viszonya.
A magyar npdal jellemzi, formi, valamint a dalforma (A B A).
A testtartsban s hangszertartsban elfordul hibk korriglsa.
A rekeszlgzs gyakorlsa.
Az egszsges, szp hang ltrehozsa, a vltoz sebessg hangindts megalapozsa (nyolcad, tizenhatodjtk).
A termszetes ktsek megalapozsa, kvint s kvartktsek.
A dinamikai rnyals alapjai, visszhanghats (fp).
Ajnlott tananyag
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola I.
Colin: Sklatanulmnyok
Krumpfer: Trombitaiskola I.
Fischer: Indul
Cole: Granit
Barnes: A kis gniusz
Barnes: A kis mvsz
Kvetelmny
A nvendk legyen kpes nyolcadokat, tizenhatodokat, valamint kvint s kvartktseket tartalmaz gyakorlat eljtszsra.
Hangterjedelem a kis gtl a ktvonalas dig.
Hangsorok, terclpsek, hrmashangzatok a megadott hangterjedelmen bell (1#, 2b eljegyzsig).

162

Az v vgi vizsga ajnlott anyaga


Egy skla els kplete,
Egy gyakorlat,
Egy eladsi darab.

3. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A dr s a moll hangsor szerkezete.
A 3/8os, a 6/8os s a vltoz tem; klnbz ritmuskpletek, a triola.
A zenei anyagban szerepl darabok, tncok fbb jellegzetessgei.
A trsas zenls megismertetse dukon keresztl.
A funkcik ellenrzse, a hibk korriglsa a mindennapi gyakorlatok segtsgvel.
A bordakzi lgzssel kibvtett rekeszlgzs elsajttsa, a lgoszlop megtmasztsa, a levegvezets gyakorlsa, fokozott figyelemmel a szp
hangra.
Az ajaktechnika s a nyelvtechnika tovbbfejlesztse a mindennapi, illetve a sklagyakorlatok segtsgvel.
A dinamikai skla szlestse fokozott figyelemmel a hangkpzs minsgre (crescendo, diminuendo).
A legato jtkmd fejlesztse a termszetes kvint s kvartktsekkel.
Ajnlott tananyag
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola I. II.
Davidson: Befjsi gyakorlatok
Krumpfer: Trombitaiskola I.
Krumpfer: Tma s varicik egy Ph. E. Bachtmra
Hammerschmied: Cskdal
Susato: Rondo s saltarello
Bogr: Rgi magyar tncok
Barnes: A kis virtuz
Barnes: A kis mester
Charpentier: Preld
Kamprath: Hrom epizd
Scselokov: Mese
Scselokov: Trfa
Scselokov: Ifj gavallr
Kvetelmny
A nvendk legyen kpes a tanult ritmusokra pl, gyorsabb technikai gyakorlat eljtszsra.
Hangterjedelem a kis gtl a ktvonalas eig.
Hangsorok, terclpsek, hrmashangzatok egy oktvon keresztl, 3#, 3b eljegyzsig.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla els kplete,
Egy gyakorlat,
Egy eladsi darab.

4. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A dr s a moll hangsor szerkezete s sszehasonltsuk.

163

A meglv hangterjedelmen bell a teljes hangkszlet ismerete, az eddig tanult ritmuskpletek tfog, rendszerezett ismerete.
A zenei anyagban szerepl darabok stlusjegyeinek s tempjelzseinek ismerete.
A trsas zenls mvelse klnbz sszellts egyttesekben, vagy zenekarban.
A teljes lgzs elsajttsa, a kiegyenltett hanganyag s a tiszta intonci kialaktsa, a knnyed fvstechnika megalapozsa.
A nyelv s ujjtechnika tovbbfejlesztse, a manulis kszsg kialaktsa a technikai jelleg gyakorlatok segtsgvel.
A legato jtkmd gyakorlsa a termszetes kvint, kvart s nagy tercktsekkel.
A dinamikai hatrok tgtsa (pmff).
Ajnlott tananyag
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola II.
Davidson: Befjsi gyakorlatok
Arban: Dszts s trillaelkszt gyakorlatok
Bach: ria
Fitzgerald: Angol szvit
Telemann: Szvit (1. s 2.)
Albinoni: Fdr concerto (FAM)
Tornyos: Scherzo
Tornyos: Vltozatok
Scselekov: Ballada
Scselekov: Gyermekkoncert
Kvetelmny
A nvendk legyen kpes melodikus jelleg s ignyes ritmikj gyakorlatok eljtszsra.
A hangterjedelem kibvtse a kis fisztl a ktvonalas fig.
Hangsorok, terclpsek, hrmashangzatok egy oktvon keresztl, 4#, 4b eljegyzsig.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla els kplete,
Egy gyakorlat,
Egy eladsi darab.

5. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Egyoktvos skla, tercskla, a hangnem f hrmashangzatai (I, IV, V), a dominnsszeptimakkord ismerete.
Az 5/8, 7/8, 9/8os temfajtk s klnbz ritmuskpletek ismerete.
A zenei anyagban szerepl darabok formai elemzse, hangnemi kitrsek felismerse.
Az elfordul tempjelzsek ismerete.
A kamarazenls eltrbe helyezse.
A lgzstechnikban elfordul hibk korriglsa, a jtk biztonsgnak fejlesztse.
Az ujj s nyelvtechnika tkletestse, klns tekintettel a mvek zenei megoldsra.
Az ajaktechnika fejlesztse az eddig tanult termszetes ktsek gyakorlsval, a kvint, kvart s nagy tercktsek sszekapcsolsval.
Trekvs a teljes dinamikai skla megvalstsra (ppff) klns figyelemmel a szp hangra.
Ajnlott tananyag
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola III.
Peters: Gyakorlatok kezdknek
Colin: 100 Warm Ups (vlogatva)
Arban: Sklatanulmnyok
Clodomir:Petits exercises
Clodomir: Etdk I.

164

Arban: Trombitaiskola
Baldassari: Szonta
Barat: Orientl
Hndel: Hallei szonta
Hndel: Bdr szonta
Diabelli: Szonatina
Botti: Romnc
Rangers: Velencei karnevl
Tornyos: Szonatina
Tornyos: 3 srpilisi npdal
Clerisse: Tma s vltozatok
Telemann: B dr szvit (FAM)
Kvetelmny
A nvendk legyen kpes zeneileg s ritmikailag ignyesebb, differenciltabb technikt kvn gyakorlat eljtszsra.
A hangterjedelem kialaktsa a kis fisztl a ktvonalas gig.
Dr s moll hangsorok egy oktvon keresztl, 2#, 2b eljegyzsig, terclpsek, hrmashangzatfelbontsok (I, IV, V) hangkztanulmnyok.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla els kplete,
Egy gyakorlat,
Egy eladsi darab.

6. vfolyam Atagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Egy oktvos skla, tercskla, a fhrmasok s a dominnsszeptimakkord hangjainak ismerete s sszehasonltsuk.
A tonika, szubdominns, dominns funkcik ismerete.
A hangszeres s az elmleti rkon szerzett ismereteken alapul formai s harmniai elemzs.
A lgzs s a levegvtel tern eddig tanultak kvetkezetes alkalmazsa a gyakorlatban.
Az elrt hangterjedelmen bell szp, kiegyenltett hanganyag s a tiszta intonci kialaktsa, knnyed fvstechnika birtoklsa.
A technikai jelleg gyakorlatok s nehezebb fordulatok megoldsa, az elrt tempjelzsek kvetkezetes betartsa.
Ajnlott tananyag
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola IV.
Peters: Gyakorlatok
Stamp: Warm Ups+Studies
Collin: Warm Ups, Lip flexibilites
Arban: Trombitaiskola
Clodomir: Petits exercises Etdk I.
Arban: Trombitaiskola (ritmustanulmnyok, trillk, dsztsek)
Albinoni: Eszdr concerto IIIIV. ttel
Albinoni: Fdr concerto I. ttel
Hndel: cmoll concerto I. ttel
Hndel: Bdr szonta
Hndel: Aszdr szonta
Telemann: Fdr szonta
Telemann: dmoll szonta
Balay: Adante et allegro
Scselokov: Koncert no. 3
Hanus: Impromtus

165

Thome: Fantzia
Bogr: Concertino I.
Bogr: Concertino II.
Desportes: Introductions
Hidas: Concerto no. 2, I. ttel
Cimarosa: Fdr concerto (FAM)
Kvetelmny
A nvendk legyen kpes egy nagyobb terjedelm, zeneileg s technikailag ignyesebb darab eljtszsra.
Az ajakizomzat rugalmassgnak s erejnek fokozsa a termszetes kis tercktsig, fokozott figyelemmel a helyes funkcikra, szp hangra.
A hangterjedelem kibvtse a ktvonalas aig.
Dr s moll hangsorok egy oktvon keresztl, 4#, 4b eljegyzsig.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla els kplete,
Egy gyakorlat,
Egy eladsi darab.

Alapfok vfolyamok B tagozat


2. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A dr s a moll hangsor hangkzei, hrmashangzatai.
A tizenhatod rtk s sznetjele.
Nyjtpont a negyed s a nyolcad rtk mellett, valamint a szinkpa.
A tanult mvek formai elemzse.
A peridus kt felnek krdsfelelet viszonya.
A magyar npdal jellemzi, formi, valamint a dalforma (A B A).
A testtartsban s hangszertartsban elfordul hibk korriglsa.
A rekeszlgzs gyakorlsa.
Az egszsges, szp hang ltrehozsa, a vltoz sebessg hangindts megalapozsa (nyolcad, tizenhatodjtk).
A termszetes ktsek megalapozsa, kvint s kvartktsek.
A dinamikai rnyals alapjai, visszhanghats (fp).
Ajnlott tananyag
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola I.
Colin: Sklatanulmnyok
Krumpfer: Trombitaiskola I.
Fischer: Indul
Cole: Granit
Barnes: A kis gniusz
Barnes: A kis mvsz
Kvetelmny
A nvendk legyen kpes nyolcadokat, tizenhatodokat, valamint kvint s kvartktseket tartalmaz gyakorlat eljtszsra.
Hangterjedelem a kis gtl a ktvonalas eig.
Hangsorok, terclpsek, hrmashangzatok a megadott hangterjedelmen bell (2#, 2b eljegyzsig).
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla els hrom kplete

166

Egy gyakorlat,
Kt klnbz karakter eladsi darab.

3. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Zenei ismeretek, a hangszerkezels fejlesztse
A dr s a moll hangsor szerkezete.
A 3/8os, a 6/8os s a vltoz tem; klnbz ritmuskpletek, a triola.
A zenei anyagban szerepl darabok, tncok fbb jellegzetessgei.
A trsas zenls megismertetse dukon keresztl.
A funkcik ellenrzse, a hibk korriglsa a mindennapi gyakorlatok segtsgvel.
A bordakzi lgzssel kibvtett rekeszlgzs elsajttsa, a lgoszlop megtmasztsa, a levegvezets gyakorlsa, fokozott figyelemmel a szp
hangra.
Az ajaktechnika s a nyelvtechnika tovbbfejlesztse a mindennapi, illetve a sklagyakorlatok segtsgvel.
A dinamikai skla szlestse fokozott figyelemmel a hangkpzs minsgre (crescendo, diminuendo).
A legato jtkmd fejlesztse a termszetes kvint s kvartktsekkel.
Ajnlott tananyag
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola I.
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola II.
Davidson: Befjsi gyakorlatok
Krumpfer: Trombitaiskola I.
Krumpfer: Tma s varicik egy Ph. E. Bachtmra
Hammerschmied: Cskdal
Susato: Rondo s saltarello
Bogr: Rgi magyar tncok
Barnes: A kis virtuz
Barnes: kis mester
Charpentier: Preld
Kamprath: Hrom epizd
Scselokov: Mese
Scselokov: Trfa
Scselokov: Ifj gavallr
Kvetelmny
A nvendk legyen kpes a tanult ritmusokra pl, gyorsabb technikai gyakorlat eljtszsra.
Hangterjedelem a kis gtl a ktvonalas fig.
Hangsorok, terclpsek, hrmashangzatok egy oktvon keresztl, 4#, 4b eljegyzsig.
Kvint s kvartktsek, valamint sszekapcsolsuk, illetve nagy tercktsek,
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla els kplete,
Egy gyakorlat,
Kt eladsi darab.

4. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Zenei ismeretek, a hangszerkezels fejlesztse
A dr s a moll hangsor szerkezete s sszehasonltsuk.

167

A meglv hangterjedelmen bell a teljes hangkszlet ismerete, az eddig tanult ritmuskpletek tfog, rendszerezett ismerete.
A zenei anyagban szerepl darabok stlusjegyeinek s tempjelzseinek ismerete.
A trsas zenls mvelse klnbz sszellts egyttesekben, vagy zenekarban.
A teljes lgzs elsajttsa, a kiegyenltett hanganyag s a tiszta intonci kialaktsa, a knnyed fvstechnika megalapozsa.
A nyelv s ujjtechnika tovbbfejlesztse, a manulis kszsg kialaktsa a technikai jelleg gyakorlatok segtsgvel.
A legato jtkmd gyakorlsa a termszetes kvint, kvart s nagy tercktsekkel.
A dinamikai hatrok tgtsa (pmff).
Ajnlott tananyag
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola II.
Davidson: Befjsi gyakorlatok
Arban: Dszts s trillaelkszt gyakorlatok
Bach: ria
Fitzgerald: Angol szvit
Telemann: Szvit (1. s 2.)
Albinoni: Fdr concerto (FAM)
Tornyos: Scherzo
Tornyos: Vltozatok
Scselekov: Ballada
Scselekov: Gyermekkoncert
Kvetelmny
Melodikus jelleg s ignyes ritmikj gyakorlatok eljtszsa.
jjgyakorlatok, a dszts s a trilla megalapozsa,
A termszetes kvint, kvart s nagy tercktsek,
A hangterjedelem kibvtse a kis fisztl a ktvonalas gig,
Hangsorok, terclpsek, hrmashangzatok egy oktvon keresztl, 4#, 4b eljegyzsig; a teljes kvintkr ismerete.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla els hrom kplete,
Egy gyakorlat,
Kt eladsi darab.

5. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A dr s a moll hangsor szerkezete s sszehasonltsuk.
A meglv hangterjedelmen bell a teljes hangkszlet ismerete, az eddig tanult ritmuskpletek tfog, rendszerezett ismerete.
A zenei anyagban szerepl darabok stlusjegyeinek s tempjelzseinek ismerete.
A trsas zenls mvelse klnbz sszellts egyttesekben, vagy zenekarban.
A teljes lgzs elsajttsa, a kiegyenltett hanganyag s a tiszta intonci kialaktsa, a knnyed fvstechnika megalapozsa.
A nyelv s ujjtechnika tovbbfejlesztse, a manulis kszsg kialaktsa a technikai jelleg gyakorlatok segtsgvel.
A legato jtkmd gyakorlsa a termszetes kvint, kvart s nagy tercktsekkel.
A dinamikai hatrok tgtsa (pmff).
Ajnlott tananyag
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola II.
Davidson: Befjsi gyakorlatok
Arban: Dszts s trillaelkszt gyakorlatok
Bach: ria
Fitzgerald: Angol szvit

168

Telemann: Szvit (1. s 2.)


Albinoni: Fdr concerto (FAM)
Tornyos: Scherzo
Tornyos: Vltozatok
Scselekov: Ballada
Scselekov: Gyermekkoncert
Kvetelmny
A nvendk legyen kpes melodikus jelleg s ignyes ritmikj gyakorlatok eljtszsra.
A hangterjedelem kibvtse a kis fisztl a ktvonalas fig.
Hangsorok, terclpsek, hrmashangzatok egy oktvon keresztl, 4#, 4b eljegyzsig.
A nvendk legyen kpes egy barokk szontattelpr (lassgyors) s kt klnbz karakter eladsi darab stlusos eljtszsra;
Egyszer dsztsek s trillk;
Kvint, kvart s tercktsek sszekapcsolsa, oktvktsek;
A hangterjedelem kialaktsa a kis fisztl a ktvonalas aig;
Ismerkeds a pedlhangokkal;
Dr s moll hangsorok egy oktvon keresztl.
Terclpsek, hrmashangzatfelbontsok (I, IV, V), hangkztanulmnyok.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla ngy kplete
Egy gyakorlat,
Egy barokk szonta lass s gyors ttele,
Egy ms stlus eladsi darab.

6. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Egy oktvos skla, tercskla, a fhrmasok s a dominnsszeptimakkord hangjainak ismerete s sszehasonltsuk.
A tonika, szubdominns, dominns funkcik ismerete.
A hangszeres s az elmleti rkon szerzett ismereteken alapul formai s harmniai elemzs.
A lgzs s a levegvtel tern eddig tanultak kvetkezetes alkalmazsa a gyakorlatban.
Az elrt hangterjedelmen bell szp, kiegyenltett hanganyag s a tiszta intonci kialaktsa, knnyed fvstechnika birtoklsa.
A technikai jelleg gyakorlatok s nehezebb fordulatok megoldsa, az elrt tempjelzsek kvetkezetes betartsa.
Ajnlott tananyag
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola IV.
Peters: Gyakorlatok)
Stamp: Warm Ups+Studies
Collin: Warm Ups, Lip flexibilites
Arban: Trombitaiskola
Clodomir: Petits exercises Etdk I.
Albinoni: Eszdr concerto IIIIV. ttel
Albinoni: Fdr concerto I. ttel
Hndel: cmoll concerto I. ttel
Hndel: Bdr szonta
Hndel: Aszdr szonta
Telemann: Fdr szonta
Telemann: dmoll szonta
Balay: Adante et allegro
Scselokov: Koncert no. 3

169

Hanus: Impromtus
Thome: Fantzia
Bogr: Concertino I.
Bogr: Concertino II.
Desportes: Introductions
Hidas: Concerto no. 2, I. ttel
Cimarosa: Fdr concerto (FAM)
Kvetelmny
A nvendk legyen kpes egy nagyobb terjedelm, zeneileg s technikailag ignyesebb darab eljtszsra.
Az ajakizomzat rugalmassgnak s erejnek fokozsa a termszetes kis tercktsig, fokozott figyelemmel a helyes funkcikra, szp hangra.
A hangterjedelem kibvtse a ktvonalas aig.
Dr s moll hangsorok egy oktvon keresztl, 4#, 4b eljegyzsig.
Az ajakizomzat rugalmassgnak s erejnek fokozsa a pedlhangoktl a termszetes kis tercktsekig, fokozott figyelemmel a helyes
funkcikra, szp hangra;
A hangterjedelem kibvtse a ktvonalas big;
Dr s moll hangsorok egy oktvon keresztl.
A msfloktvos, tkpletes sklatanulmnyokbl egy dr s egy moll hangsor.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla ngy kplete
Egy gyakorlat,
Egy barokk szonta lass s gyors ttele,
Egy ms stlus eladsi darab.

Kvetelmnyek az alapfok vfolyamainak elvgzse utn


Az A tagozat vgn
Ismerje a tanul
a helyes test s hangszertartst,
a helyes lgzstechnikt,
a hangszere irodalmt a tanult anyag alapjn
a dr s moll hangnemeket 4 #, 4 b eljegyzsig,
a tanult anyagban elfordul temp s karakterjelzseket, egyb eladsi jeleket, zenei mszavakat s ezek jelentst,
a tanult eladsi darabok zeneszerzinek nevt, a mvek cmt, s tudja helyesen kiejteni s lerni azokat.
Legyen kpes
a helyes lgzstechnika alkalmazsra, fejlesztsre,
az alapvet funkcik helyes alkalmazsra, a szjizomzat fejlesztsre a mindennapi gyakorlatok segtsgvel: fvka nlkl, csupn
ajakrezgssel, csak fvkval, hangszerrel,
az elrt hangterjedelmen bell g2ig kiegyenltett, szp hang elrsre a tiszta intonci megtartsval,
a knnyebb technikai problmk elemz gyakorlsra,
a tanult darabok stlush megszlaltatsra,
folyamatos, mrskelt tempj laprl olvassra,
a klnbz artikulcis elrsok (staccato, tenuto, legato, marcato) megszlaltatsra,
sklzni egy oktvon keresztl 4# 4 b ig.
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
Ismerje a tanul
a dr s moll hangnemeket 7 #, 7 b eljegyzsig.
Legyen kpes
az elrt hangterjedelemben bell (b2ig) kiegyenltett, szp hang elrsre a tiszta intonci megtartsval,
az llkpessg nvelsre,

170

rnyaltabb zenei megformlsokra.


Mvszeti alapvizsga kvetelmnyei
A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati vizsgarszbl ll.
A vizsga tantrgya s idtartama
Trombita ftrgy
A tagozat: minimum 8 perc
B tagozat: minimum 10 perc
A vizsga tartalma
A tagozat
Egy msfl oktvos skla els kplete.
Egy etd (VarasdyNagyivnSztn: Trombitaiskola III./165. EMB13492, Clodomir: Petits exercices 121. Leduc, nehzsgi szintjn).
Egy eladsi darab (VarasdyNagyivnSztn: Trombitaiskola III./6674. EMB13492, Baldassari: Szonta, Hndel: Hallei szonta, Rangers:
Velencei karnevl, Tornyos: Szonatina nehzsgi szintjn).
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Egy msfl oktvos skla t kplettel.
Egy etd (VarasdyNagyivnSztn: Trombitaiskola III./165., IV./153. EMB13492, Clodomir: Petits exercices 129. Leduc, nehzsgi szintjn.
Egy barokk szonta lass s gyors ttele (Albinoni: Eszdr concerto IIIIV. ttel, Albinoni: Fdr concerto I. ttel, Hndel: Bdr szonta,
Telemann: Fdr szonta nehzsgi szintjn).
Egy, az elbbitl eltr stlus eladsi darab (Balay: Andante et allegro, Bogr: I. s II. Concertino nehzsgi szintjn).
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg,
helyes lgzs, testtarts, hangszertarts,
hangkpzs,
intonci,
hangszerkezels,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

Tovbbkpz vfolyamok A tagozat


7. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A hangterjedelem tovbbi bvtse fokozott figyelemmel a szp hangra, s a tiszta intoncira.
A jtszott mvek alaposabb ismerete, a zenei mveltsg elmlytse.
A ritmusrtkek, temfajtk tfog, ismerete.

171

A kamarazene s a zenekari jtk eltrbe helyezse.


Ajnlott tananyag
Stamp: Warmups+studies
Colin: Lip Flexibilities
Clarke: Technical Studies
Maggio: Mindennapi Gyakorlatok
Fekvstgt sklk
Arban: Trombitaiskola
Elkszt gyakorlatok a trillhoz
Tripla nyelv eltanulmnyok.
Kromatikus sklk
Clodomir: Petits exercises Etdk I.
Keller: Szonta
Albinoni: Fdr Concerto
Eszdr Concerto
Barat: Fantzia
Haendel: cmoll Concerto
Vivaldi: dmoll Concerto I.II. ttel
Richter: Concerto I. ttel
Cimarosa: Concerto
Kvetelmny
A tanul legyen kpes zeneileg s ritmikailag ignyesebb darabok eljtszsra.
Dr s sszhangzatos moll sklk tercmenetben s hrmashangzat felbontssal.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla hrom kpletben
Egy gyakorlat
Egy eladsi darab zongoraksrettel, vagy kamaram, lehetleg nvendk rszvtelvel.

8. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Zenei ismeretek, a hangszerkezels fejlesztse
A hangterjedelem bvtse a lehetsgek szerint, figyelemmel a szp hangra s a tiszta intoncira.
A jtszott darabok alapos ismerete.
A nvendk nllsgnak fejlesztse a gyakorls sorn felmerl nehzsgek megoldsra.
A knnyed jtkmd megrzse, fejlesztse.
Nagyobb terjedelm etdk tanulsa llkpessg javts
Ajnlott tananyag
Stamp: Warmups + studies
Colin: Lip Flexibilities
Clarke: Technical Studies
Maggio: Mindennapi Gyakorlatok
Davidson: Napi Gyakorlatok Fekvstgt sklk
Arban: Trombitaiskola
Clodomir: Petits exercises Etdk I.
Purcell: Bdr szonta
Neruda: Eszdr trombitaverseny I.
Albinoni: gmoll trombitaverseny

172

Sahov: Scherzo
Bach: Passacaglia
Tartini: Largo s Allegro
Veracini: Concerto
Kvetelmny
Sklk hrom kpletben, kromatikus skla biztos jtka, nagyobb terjedelm etdk eljtszsa. Koncert, vagy szonta gyors s lass ttelnek
zlses s karakteres eljtszsa ksrettel, kamaram szlamnak eladsa.
v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla 3 kpletben
Egy etd
Egy eladsi darab zongoraksrettel, vagy kamaram, lehetleg nvendk rszvtelvel

9. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
hangszeres s zenei ismeretek tadsa
a hangterjedelem bvtse a lehetsgek szerint, az ajnlott napi gyakorlatok kzl vlogatva.
a technikai kszsg megrzse, tovbbfejlesztse (elke s duplanyelv)
a zenei kifejezkszsg fejlesztse.
sklk t kpletben.
Ajnlott tananyag
Stamp: Warmups + studies
Clarke: Technical Studies
Colin: Lip Flexibilities
Maggio: Mindennapi Gyakorlatok
Quinque: Atmung Sttze Ansatz Methode
Davidson: Napi gyakorlatok
Arban: Trombitaiskola
Varasdy Nagyivn Sztn Trombitaiskola IV.
Corelli: emoll Szonta
Albinoni: Cdr Concerto
Hidas: Concerto no.2
Bozza: Capriccio
Gedike: Koncertetd
Manfredini: Bdr Concerto kt trombitra

Kvetelmnyek
Sklk t kplettel. Tripla s dupla nyelv ismerete, s egyszerbb esetekben hasznlata. Szonta, vagy koncert gyors s lass ttelnek zlses s
karakteres eljtszsa ksrettel, kamaram szlamnak eladsa. A jtszott mvek zenei s zenetrtneti sszefggseinek vzlatos ismerete.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla t kplettel
Egy etd
Egy eladsi darab, vagy kamaram, lehetleg nvendk kzremkdsvel

173

10. vfolyam A tagozat


Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A megszerzett hangterjedelem s llkpessg megrzse, a megtanult technikai elemek sszefgg alkalmazsa.
A zenei kifejezs fejlesztse.
A tanult darabok zenei s zenetrtneti sszefggseinek vzlatos ismerete.
Az nllan ismerje fel a hangszer problmit s tudja ezeket kezelni.
A tripla s a dupla nyelv ismerete, a dsztsek, trillk zlses hasznlata.
Ajnlott tananyag
Stamp: Warmups + Studies
Clarke: Technical Studies
Colin: Lip Flexibilities
Maggio: Mindennapi Gyakorlatok
Quinque: Atmung Sttze Ansatz Methode
Davidson: Napi gyakorlatok
Sklk a Varasdy Nagyivn Sztn Trombitaiskola IV. ktete alapjn.
Arban: Trombitaiskola
Hummel: Trombitaverseny I. ttel
Haydn: Trombitaverseny II.III. ttel
Arutjunjan: Trombitaverseny
Hindemith: Szonta I.
Valentino: Szonta
Vivaldi: Bdr Concerto kt trombitra
Hndel: Szonta kt trombitra
Kvetelmnyek
A tanul legyen kpes egy versenym vagy szonta gyors s lass ttelnek zlses eladsra, a tanult technikai s zenei elemek nll
alkalmazsra. Egy kamaram szlamnak eljtszsra. Legyen kpes nllan megtanulni s eljtszani egy eladsi darabot.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla t kplettel
Egy etd
Egy eladsi darab, vagy kamaram, lehetleg nvendk rszvtelvel

Tovbbkpz vfolyamok B tagozat


7. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A hangterjedelem bvtse, figyelemmel a szp hangra, a tiszta intoncira. Kiegyenltett hangzsra trekvs a teljes hangterjedelmen keresztl.
Sklk t kplettel msfl oktvos rendszerben. Dszts eltanulmnyok, tripla nyelv tanulmnyok. A jtszott mvek alapos ismerete, a zenei
mveltsg elmlytse. A ritmusrtkek, temfajtk tfog ismerete. A kamarazene s a zenekari jtk eltrbe helyezse.
Ajnlott tananyag
Stamp: Warm Ups
Colin: Lip Flexibilities
Clarke: Techical Studies
Maggio: Mindennapi Gyakorlatok
Quinque: Atmung Sttze Ansatz Methode

174

Arban: Sklagyakorlatok
Arban: Trombitaiskola
Clodomir: Petits exercises Etdk I.
Keller: Szonta
Albinoni: Fdr Concerto
Eszdr Concerto
Barat: Fantzia
Haendel: cmoll Concerto
Vivaldi: dmoll Concerto I.II. ttel
Richter: Concerto I. ttel
Cimarosa: Concerto
Kvetelmnyek
A tanul legyen kpes technikailag s zeneileg ignyesebb darabok eladsra. Dr s sszhangzatos moll sklk msfl oktvos rendszerben t
kplettel. Nagyobb terjedelm etdk eljtszsra. A kromatikus skla biztos ismerete.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla t kplettel
Egy etd
Egy barokk szonta vagy versenym kt ttele
Egy ms stlus eladsi darab

8. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A hangterjedelem tovbbi bvtse, a hangminsg fejlesztse, a dinamikai tartomny tgtsa.
Sklk t kpletben, msfl oktvos rendszerben.
Dszts tanulmnyok, tripla s dupla nyelv tanulmnyok.
A jtszott mvek alapos ismerete, a zenei mveltsg elmlytse.
A ritmusrtkek temfajtk tfog ismerete.
A kamarazene, s a zenekari jtk eltrbe helyezse.
Ajnlott tananyag
Stamp: Warm Ups
Clarke: Technical Studies
Colin: Lip Flexibilities
Maggio: Mindennapi Gyakorlatok
Quinque: Atmung Sttze Ansatz Methode
Arban: Sklagyakorlatok
Arban: Trombitaiskola
Clodomir: Petits exercises Etdk I.
Purcell: Bdr szonta
Neruda: Eszdr trombitaverseny I.
Albinoni: gmoll trombitaverseny
Sahov: Scherzo
Bach: Passacaglia
Tartini: Largo s Allegro
Veracini: Concerto
Kvetelmnyek
A tanul legyen kpes technikailag s zeneileg ignyesebb darabok eladsra.

175

Dr s sszhangzatos moll sklk msfl oktvos rendszerben t kplettel.


Nagyobb terjedelm etdk eljtszsa.
A trillk, dsztsek biztos s helyes alkalmazsra.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla t kplettel
Egy etd
Egy barokk szonta vagy koncert kt ttele
Egy ms stlus eladsi darab

9. vfolyam B Tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A hangterjedelem nvelse, a hangminsg fejlesztse, a dinamikai tartomny szlestse.
Az llkpessg fejlesztse a mindennapi gyakorlatok segtsgvel.
Sklk t kpletben, a msfl oktvos rendszer szerint.
Az eddig tanult technikai elemek biztos alkalmazsa.
A zenei formls tudatos alaktsa.
A dupla nyelv technika elsajttsa alapszinten.
Ajnlott tananyag
Stamp: WarmUps
Clarke: Technical Studies
Colin: Lip Flexibilties
Advanced Daily Studies
Maggio: Mindennapi Gyakorlatok
Quinque: Atmung Sttze Ansatz Methode
Arban: Hrmashangzat s ngyeshangzat tanulmnyok
Varasdy Nagyivn Sztn Trombitaiskola IV.
Corelli: emoll Szonta
Albinoni: Cdr Concerto
Hidas: Concerto no.2
Bozza: Capriccio
Gedike: Koncertetd
Manfredini: Bdr Concerto kt trombitra
Charlier: Solo de Concours
Haydn: Trombitaverseny I.II.III.
Hummel: Trombitaverseny I.II.
Telemann: Aszdr Concerto

Kvetelmnyek
A tanul legyen kpes technikailag s zeneileg ignyes darabok zlses eladsra.
Sklk t kpletben.
Nagyobb terjedelm etdk eljtszsa.
A tripla s a dupla nyelv alkalmazsa.
A jtszott eladsi darabok alapos ismerete.
Az eladsi darabok ltal megkvnt llkpessg elrse.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla t kplettel

176

1 etd
1 barokk vagy klasszikus szonta vagy versenym kt ttele
1 ms stlus eladsi darab

10. vfolyam B tagozat


Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A tkletes alapfunkcik rgztse, automatizlsa.
Az sszes dr s moll skla t kplettel, az elz vekben megszokott mdon.
Az nllsg fejlesztse a hangszeres jtk minden terletn: funkcionlis, technikai s zenei szempontok szerint.
A kamarazene s a zenekari jtk eltrbe kerlse.
A trombita szl, kamara s zenekari irodalmnak megismertetse.
Ajnlott tananyag
Stamp: Warm Ups
Clarke: Techical Studies
Colin: Lip Flexibilties
Maggio: Mindennapi Gyakorlatok
Quinque: Atmung Sttze Ansatz Methode
Arban: Etdk
Tartini: Bdr Concerto
Enescu: Legenda
Torelli: Ddr Concerto
Purcell. Ddr szonta
Hummel: Trombitaverseny I. ttel
Haydn: Trombitaverseny II.III. ttel
Arutjunjan: Trombitaverseny
Hindemith: Szonta I.
Valentino: Szonta
Vivaldi: Bdr Concerto kt trombitra
Hndel: Szonta kt trombitra
Kvetelmnyek
A tanul legyen kpes nllan megtanulni s eladni a szintjn lv eladsi darabokat. Ismerje a hangszerkezels problmit, s megoldsi
mdjait. Szp hangon s zeneileg megoldottan adjon el etdket, szl s kamarazene darabokat. Biztosan tudja a sklkat, a kromatikus sklt,
alapszinten tudja a tripla s a dupla nyelv technikt. Rendelkezzen a szintjnek megfelel llkpessggel.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla t kplettel
Egy etd
Egy barokk vagy klasszikus szonta, vagy versenym kt ttele
Egy ms stlus eladsi darab

Tovbbi kvetelmnyek a tovbbkpz vfolyamainak elvgzse utn


Az A tagozat vgn
Ismerje a tanul
a hangszere mltjt, a jelentsebb alkot s eladmvszek munkssgt,
a rzfvs hangszerek kztti azonossgot, klnbsget.
Legyen kpes a tanul

177

az elfordul lgzstechnikai s funkcionlis problmk korriglsra a mindennapi gyakorlatok segtsgvel,


a jtszott mvek hangterjedelmn bell kiegyenltett s kifejez hang elrsre,
a klnbz hangindtsok, hangbefejezsek megvalstsra,
a klnbz nyelvtsek (szimpla, dupla, tripla) gyorsasgnak fejlesztsre,
nll hangolsra,
a hosszabb zenei gondolatok egy levegvel trtn sszefogsra,
sklzni msfl oktvon keresztl valamennyi hangnemben,
az adott zenei anyagot egyni kpessgei, illetve kszsgei szintjnek megfelelen, kotta s stlushen, rtelmesen tagolva, kifejezssel
megszlaltatni.
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul rendelkezzk megfelel llkpessggel.
Ismerje a hangkpzs folyamatt.
Legyen kpes a tudatos lgzstechnika alkalmazsra.
Ismerje a tanul
az ajak, a nyelv s a manulis technika alapjait,
az sszes dr s moll sklt a ktoktvos rendszerben, 6 kpletben.
Mvszeti zrvizsga kvetelmnyei
A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati vizsgarszbl ll.
A vizsga tantrgya s idtartama
Trombita ftrgy
A tagozat: minimum 10 perc
B tagozat: minimum 10 perc
A vizsga tartalma
A tagozat
Egy msfl oktvos skla t kplettel.
Egy etd (Clodomir: Petits exercices (Leduc) 2270., Clodomir: Etdk (Leduc) II., III., IV., VI., s Arban: Trombitaiskola (Hofmeister) etdjeinek
nehzsgi szintjn).
Kt klnbz karakter eladsi darab, melybl az egyik lehet kamaram is (eladsi darabok: Albinoni: Esz dr, gmoll, Cdr concerto,
Barat: Fantzia (Leduc), Gedicke: Koncertetd ; kamaramvek: Borst: Trombitaduk (EMB 6870), Mez Imre: Varicik (EMB 4687), Clodomir: Six
petits duo s Six duo faciles, Reschofsky: Tri (EMB 6819), Farkas Ferenc: Rgi magyar tncok nehzsgi szintjn).
Az etd s a kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Egy skla msfl oktvon, t kplettel.
Egy etd (Clodomir: Petits exercices (Leduc) 2270., Clodomir: Etdk (Leduc) II., III., IV., VI., s Arban: Trombitaiskola (Hofmeister) etdjeinek
nehzsgi szintjn; kamaramvek: Clodomir: Six duo Faciles, Scheidt: Brass: Quintets III., nehzsgi szintjn).
Egy barokk szonta lass s gyors ttele (Albinoni: Eszdr, gmoll, Cdr concerto, Corelli: emoll szonta, Purcell: Bdr szonta, Vivaldi: d
moll concerto nehzsgi szintjn).
Egy ms stlus eladsi darab (Bozza: Capricco (Leduc) nehzsgi szintjn).
Az etd s a kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg,
helyes lgzs, testtarts, hangszertarts,
hangkpzs,
intonci,

178

hangszerkezels,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

A tananyag feldolgozshoz szksges ktelez (minimlis) taneszkzk


Megfelel minsg, trombitk, tartozkokkal (tok, fvka).
Jl felhangolt zongora (piann).
Legalbb 2 db, llthat magassg kottallvny
Metronm
Lehetleg a teljes alakot visszaad tkr.

KRT
A krttants clja feladatai
Ismertesse meg a tanulkkal (letkoruknak megfelel szinten)
a hangszerk trtnett, akusztikai sajtossgait,
a krtirodalom legkiemelkedbb alkot s eladmvszeit,
a krtcsald egyb tagjait s a rokon hangszereket.
Alaktson ki
megfelel lgzstechnikt, helyes befvsmdot, test, hangszer s kztartst, billentst s tudatostsa ezeket,
dinamikailag rnyalt, telt, sznes, kifejez krthangot,
differencilt hangindtst, elvlasztst s hanglezrst,
megfelel tempj repetcit,
laza, egyenletes ujjtechnikt,
pontosan sszehangolt nyelv s ujjmozgst,
knnyed hangszerkezelst.
Gyakoroltasson rendszeresen
tartott hangokat lland s vltoz dinamikval (pl. mf, ff, pp), az intonci megtartsval,
hangsorokat fokozatosan tgul hangterjedelemben,
a felmerl technikai problmknak megfelel mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat.
Fordtson figyelmet
a cltudatos gyakorlsi mdszer kialaktsra,
a laprl olvassi kszsg fejlesztsre,
a tudatos zenei memorizlsra,
a mvek zeneileg ignyes kidolgozsra,
a rendszeres trsas muzsiklsra.
Tantsa meg a tanulkat a hangszer karbantartsra.

179

Elkszt vfolyamok
1. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A gyakorlatban felmrni a nvendk hangszeres kszsgt, zenei rzkt.
Knnyen jtszhat anyagon keresztl megalapozni a hangszeres tovbbtanulst.
Ajnlott tananyag
Szilgyi Kknyessy: Krtiskola I. (EMB Z.13369)
Szilgyi: Hangpalota (EB 51001)
Poleh: Dal, darab, etdgyjtemny no. 1 (Hresztomatyja Muzgisz, (Muzika Moszkva)
Szilgyi Beleznay: Eladsi darabok krtre I. (EB 53002)
Kvetelmny
A fvka helyes felhelyezse az ajakra.
Helyes test s hangszertarts.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy gyermekdal,
Egy szemelvny, vagy eladsi darab eljtszsa.

2. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Knnyen jtszhat anyagon keresztl megalapozni a hangszeres tovbbtanulst.
Helyesen mkd funkcik kialaktsa:
helyes lgzs, szjtarts,
a fvka helye az ajkakon,
testtarts,
hangszertarts.
Ajnlott tananyag
Szilgyi Kknyessy: Krtiskola I. (EMB Z.13369)
Szilgyi: Hangpalota (EB 51001)
Poleh: Dal, darab, etdgyjtemny no. 1 (Hresztomatyja Muzgisz,( Muzika Moszkva)
Szilgyi Beleznay: Eladsi darabok krtre I. (EB 53002)
Kvetelmny
A fvka helyes felhelyezse az ajakra.
Helyes test s hangszertarts.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy gyermekdal,
Egy szemelvny, vagy eladsi darab eljtszsa.

Alapfok vfolyamok A tagozat


1. vfolyam A tagozat

180

Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Az elkpzben megalapozott funkcik tovbbfejlesztse:
helyes test s hangszertarts,
szjtarts, a fvka helynek kialaktsa,
a helyes lgvezets megalapozsa,
a nyelvtechnika megalapozsa,
a manulis technika megalapozsa.
Az intoncis kszsg fejlesztse.
Ajnlott tananyag
Szilgyi Kknyessy: Krtiskola I. (EMB Z.13369)
Szilgyi: Hangpalota (EB 51001) Poleh: Dal, darab, etdgyjtemny no. 1 (Hresztomatyja Muzgisz, Muzika Moszkva)
Sollr Uszov: Krtiskola (vlogatva) (Hresztomatyja Muzgisz, Zimmermann Frankfurt)
Szilgyi Beleznay: Eladsi darabok krtre (I. (EB 53002)
Kvetelmny
Jtk szp krthangon.
Portato hangindts.
Az ujj, nyelv s lgzsvezetstechnika sszehangolsa
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy hangsor a meglv hangterjedelem eljtszsa negyed s nyolcad rtkekben, nyelvvel s legato,
Egy 1 kantilna
Egy 1 gyakorlat
Egy 1 eladsi darab zongoraksrettel, lehetleg kotta nlkl.

2. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Helyes test s hangszertarts.
A helyes lgvezets, nyelv s manulis technika fejlesztse, sszehangolsa, klnbz hangindtsok elsajttsa msms tempban.
Hangminsg, hangterjedelem fejlesztse
Kts s nyelvgyakorlatok a krt termszetes felhangjain, klnbz ritmuskpletekkel is.
A szles dinamikai skln trtn jtk fejlesztse a kantilnkon keresztl.
Sklk jtszsa a meglv hangterjedelmen bell Dr s sszhangzatos moll
Az intoncis kszsg fejlesztse.
Zenei stlusismeret kialaktsa szemelvnyeken keresztl.
Felhasznlhat irodalom
Szilgyi Kknyessy: Krtiskola I. (EMB)
Szilgyi: Hangpalota (EB 51001)
Sollr Uszov: Krtiskola (vlogatva) Hresztomatyja Muzgisz, Zimmermann Frankfurt)
Kling: Krtiskola (vlogatva) (IMC New York),
Poleh: Dal, darab, etdgyjtemny no. 1, 2 (Hresztomatyja Muzgisz, (Muzika Moszkva)
Szilgyi Beleznay: Eladsi darabok krtre I. (EB 53002)
Kvetelmny
Jtk kifejez, szp krthangon
Klnbz hangindtsok.

181

Ktsgyakorlatok a krt termszetes felhangjain.


Szles dinamikai skla alkalmazsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla
Egy kantilna kotta nlkl
Egy gyakorlat
Egy eladsi darab lehetleg kotta nlkl, zongoraksrettel.

3. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A funkcik ellenrzse, a hibk javtsa a mindennapi gyakorlatok segtsgvel.
A helyes lgvezets, nyelv s manulis technika fejlesztse, sszehangolsa, klnbz hangindtsok elsajttsa msms tempban.
Hangminsg, hangterjedelem fejlesztse
Kts s nyelvgyakorlatok a krt termszetes felhangjain, klnbz ritmuskpletekkel is.
A szles dinamikai skln trtn jtk fejlesztse a kantilnkon keresztl.
Dr s sszhangzatos moll
Sklk jtszsa klnbz kpletekben, a meglv hangterjedelmen bell.
Zenei stlusismeret kialaktsa klnbz szemelvnyeken keresztl.
Trsas zenls: knonok, egyszerbb duk, trik.
Ajnlott tananyag
Szilgyi Kknyessy: Krtiskola II. (EMB)
Szilgyi: Hangpalota (EB 51001)
Poleh: Dal, darab, etdgyjtemny no. 1, 2, 3 (Muzika Moszkva)
Sollr Uszov: Krtiskola (Zimmermann Frankfurt)
Kling: Krtiskola (IMC New York)
O. Franz: Krtiskola (Carl Fischer New York)
Szilgyi Beleznay: Eladsi darabok krtre I. (EB 53002)
Kvetelmny
Jtk kifejez, szp krthangon
Klnbz hangindtsok.
Ktsgyakorlatok a krt termszetes felhangjain.
Szles dinamikai skla alkalmazsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla, klnbz sklakpletekkel,
Egy kantilna kotta nlkl
Kt gyakorlat (klnbz karakter szemelvnyek,
Egy eladsi darab vagy ttel lehetleg kotta nlkl.

4. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A teljes lgzs alkalmazsa a hangszeres jtk minden helyzetben.
A knnyed fvstechnika megalapozsa.
A helyes lgvezets, nyelv s manulis technika tovbbfejlesztse a technikai jelleg gyakorlatok segtsgvel, klnbz tempban.

182

Hangminsg, hangterjedelem fejlesztse


Kts s nyelvgyakorlatok a krt termszetes felhangjain, klnbz ritmuskpletekkel is.
A szles dinamikai skln trtn jtk fejlesztse kantilnkon keresztl.
Dr, s sszhangzatos moll sklk jtszsa klnbz kpletekben, a meglv hangterjedelmen bell.
Az intoncis kszsg fejlesztse.
Zenei stlusismeret kialaktsa klnbz szemelvnyeken keresztl.
Trsas zenls.
Ajnlott tananyag
Szilgyi Kknyessy: Krtiskola I (EMB)
Szilgyi: Hangpalota
Poleh: Dal, darab, etdgyjtemny no. 1, 2, 3, 4 (Muzika Moszkva)
Sollr Uszov: Krtiskola (Zimmermann Frankfurt)
H.Kling: Krtiskola (IMC New York)
O. Franz: Krtiskola (Carl Fischer New York)
Szilgyi Beleznay: Eladsi darabok krtre I. (EB 53002)
Kvetelmny
Jtk szp krthangon
Klnbz hangindtsok.
Ktsgyakorlatok a krt termszetes felhangjain.
A gyakorlatok eladsa szles dinamikai skln.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla, klnbz sklakpletekkel
Egy kantilna
Kt klnbz karakter gyakorlat,
Egy darab vagy ttel lehetleg kotta nlkl, zongoraksrettel.

5. vfolyam A tagozat
A hangszerkezels fejlesztse
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A teljes lgzs alkalmazs a hangszeres jtk minden helyzetben.
A knnyed fvstechnika megalapozsa
A bordakzi lgzssel kibvtett rekeszlgzs gyakorlsa hangszer nlkl s hangszerrel: a levegoszlop megtmasztsa.
A helyes lgvezets, nyelv s manulis technika tovbbfejlesztse a technikai jelleg gyakorlatok segtsgvel, klnbz tempban.
Hangminsg, hangterjedelem fejlesztse
Ktss nyelvgyakorlatok a krt termszetes felhangjain, klnbz ritmuskpletekkel is.
A szles dinamikai skln trtn jtk fejlesztse kantilnkon keresztl.
Dr s sszhangzatos moll sklk jtszsa klnbz kpletekben, a meglv hangterjedelmen bell.
Az intoncis kszsg fejlesztse.
Zenei stlusismeret kialaktsa klnbz szemelvnyeken keresztl.
Transzponls esz s d krtben
Trsas zenls
Ajnlott tananyag
SzilgyiKknyessy: Krtiskola II
Szilgyi: Hangpalota
Poleh: Dal ,darab ,etdgyjtemny no. 1,2,3,4 (Muzika Moszkva)
SollarUszov: Krtiskola (Zimmermann Frankfurt)
H. Kling: Krtiskola (IMC New York)

183

O. Franz: Krtiskola (Carl Fischer New York)


MaximAlphonse: Etdk (A.Leduc Paris)
BordogniGabler: Vokalisen (Doblinger)
SzilgyiBeleznay: Eladsi darabok krtre II
Kvetelmny
Klnbz hangindtsok.
Ktsgyakorlatok a krt termszetes felhangjain.
A gyakorlatok eladsa szles dinamikai skln
Transzponls eszkrtben
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla sklakpletekkel
Egy kantilna
Kt klnbz karakter gyakorlat
Egy darab vagy versenym ttel lehetleg kotta nlkl (kivve kortrszene( zongoraksrettel

6. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A teljes lgzs alkalmazs a hangszeres jtk minden helyzetben.
A knnyed fvstechnika megalapozsa
A bordakzi lgzssel kibvtett rekeszlgzs gyakorlsa hangszer nlkl s hangszerrel: a levegoszlop megtmasztsa.
A helyes lgvezets, nyelv s manulis technika tovbbfejlesztse a technikai jelleg gyakorlatok segtsgvel, klnbz tempban.
Hangminsg, hangterjedelem fejlesztse
Ktss nyelvgyakorlatok a krt termszetes felhangjain, klnbz ritmuskpletekkel is.
A szles dinamikai skln trtn jtk fejlesztse kantilnkon keresztl.
Dr s sszhangzatos moll sklk jtszsa klnbz kpletekben, a meglv hangterjedelmen bell.
Az intoncis kszsg fejlesztse.
Zenei stlusismeret kialaktsa klnbz szemelvnyeken keresztl.
Transzponls esz, d, s c krtben
Trsas zenls
Ajnlott tananyag
SzilgyiKknyessy: Krtiskola II
Szilgyi:Hangpalota
Poleh: Dal,darab, etdgyjtemny no. 1,2,3,4, ( (Muzika Moszkva)
SollarUszov: Krtiskola (Zimmermann Frankfurt)
H. Kling: Krtiskola (IMC New York)
O. Franz: Krtiskola (Carl Fischer New York)
MaximAlphonse: Etdk I (A.Leduc Paris)
BordogniGabler: Vokalisen (Doblinger)
SzilgyiBeleznay: Eladsi darabok krtre II
Kvetelmny
Jtk szp krt hangon
Klnbz hangindtsok.
Ktsgyakorlatok a krt termszetes felhangjain.
A gyakorlatok eladsa szles dinamikai skln
Transzponls eszs d krtben

184

Az v vgi vizsga ajnlott anyaga


Egy skla sklakpletekkel
Egy kantilna (
Kt klnbz karakter gyakorlat
Egy darab vagy versenym ttel lehetleg kotta nlkl (kivve kortrszene) zongoraksrettel

Alapfok vfolyamok B tagozat


B tagozatra irnythat az a tanul, aki az tlagot meghalad zenei tehetsggel s hangszeres adottsgokkal rendelkezik, valamint rdekldse
s szorgalma alkalmass teszi arra, hogy megfeleljen a minsgben s mennyisgben magasabb kvetelmnyeinek.
2. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Helyes test s hangszertarts.
A helyes lgvezets, nyelv s manulis technika fejlesztse, sszehangolsa, klnbz hangindtsok elsajttsa msms tempban.
Kts s nyelvgyakorlatok a krt termszetes felhangjain, klnbz ritmuskpletekkel is.
A szles dinamikai skln trtn jtk fejlesztse a kantilnkon keresztl.
Dr, s sszhangzatos moll sklk, klnbz sklakpletekkel.
Az intoncis kszsg fejlesztse.
Zenei stlusismeret kialaktsa szemelvnyeken keresztl.
Ajnlott tananyag
Szilgyi Kknyessy: Krtiskola I. (EMB)
Szilgyi: Hangpalota (EB 51001)
Sollr Uszov: Krtiskola Hresztomatyja Muzgisz, Zimmermann Frankfurt)
Kling: Krtiskola (IMC New York),
Poleh: Dal, darab, etdgyjtemny no. 1, 2 (Hresztomatyja Muzgisz, Muzika Moszkva)
Szilgyi Beleznay: Eladsi darabok krtre I. (EB 53002)
Kvetelmny
Jtk szp krthangon
Portato, tenuto hangindts.
Ktsgyakorlatok a krt termszetes felhangjain.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy kantilna kotta nlkl,
Kt klnbz technikai s zenei feladatot feldolgoz gyakorlat,
Egy lass s 1 gyors eladsi darab, melyeket kotta nlkl (kivve kortrs zene), zongoraksrettel kell eladni,

3. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A funkcik ellenrzse, a hibk javtsa a mindennapi gyakorlatok segtsgvel.
A helyes lgvezets, nyelv s manulis technika fejlesztse, sszehangolsa, klnbz hangindtsok elsajttsa msms tempban.
Hangminsg, hangterjedelem fejlesztse
Kts s nyelvgyakorlatok a krt termszetes felhangjain, klnbz ritmuskpletekkel is.
A szles dinamikai skln trtn jtk fejlesztse a kantilnkon keresztl.

185

Dr s sszhangzatos moll sklk jtszsa klnbz kpletekben, a meglv hangterjedelmen bell.


Zenei stlusismeret kialaktsa klnbz szemelvnyeken keresztl.
Trsas zenls: knonok, egyszerbb duk, trik.
Ajnlott tananyag
Szilgyi Kknyessy: Krtiskola II. (EMB)
Szilgyi: Hangpalota (EB 51001)
Poleh: Dal, darab, etdgyjtemny no. 1, 2, 3 (Muzika Moszkva)
Sollr Uszov: Krtiskola (Zimmermann Frankfurt)
Kling: Krtiskola (IMC New York)
O. Franz: Krtiskola (Carl Fischer New York)
Szilgyi Beleznay: Eladsi darabok krtre I. (EB 53002)
Kvetelmny
Jtk kifejez, szp krthangon Klnbz hangindtsok.
Ktsgyakorlatok a krt termszetes felhangjain.
Szles dinamikai skla alkalmazsa.
v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy kantilna kotta nlkl,
Kt klnbz technikai s zenei feladatot feldolgoz gyakorlat,
Egy lass s 1 gyors eladsi darab, melyeket kotta nlkl (kivve kortrs zene), zongoraksrettel kell eladni,

4. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A teljes lgzs alkalmazsa a hangszeres jtk minden helyzetben.
A knnyed fvstechnika megalapozsa.
A helyes lgvezets, nyelv s manulis technika tovbbfejlesztse a technikai jelleg gyakorlatok segtsgvel, klnbz tempban.
Kifejez, szp krthang kialaktsa
Kts s nyelvgyakorlatok a krt termszetes felhangjain, klnbz ritmuskpletekkel is.
A szles dinamikai skln trtn jtk fejlesztse kantilnkon keresztl.
Dr s sszhangzatos moll sklk jtszsa klnbz kpletekben, a meglv hangterjedelmen bell.
Az intoncis kszsg fejlesztse.
Zenei stlusismeret kialaktsa klnbz szemelvnyeken keresztl.
Trsas zenls.
Ajnlott tananyag
Szilgyi Kknyessy: Krtiskola I (EMB)
Szilgyi: Hangpalota
Poleh: Dal, darab, etdgyjtemny no. 1, 2, 3, 4 (Muzika Moszkva)
Sollr Uszov: Krtiskola (Zimmermann Frankfurt)
H.Kling: Krtiskola IMC New York)
O. Franz: Krtiskola (Carl Fischer New York)
Szilgyi Beleznay: Eladsi darabok krtre (I. (EB 53002)
Kvetelmny
Jtk szp krthangon
Klnbz hangindtsok.
Ktsgyakorlatok a krt termszetes felhangjain.
A gyakorlatok eladsa szles dinamikai skln.

186

Az v vgi vizsga ajnlott anyaga


Egy kantilna kotta nlkl,
Kt klnbz technikai s zenei feladatot feldolgoz gyakorlat,
Egy lass s 1 gyors eladsi darab vagy versenym ttel (az egyik kortrszene legyen), melyeket kotta nlkl (kivve kortrszene),
zongoraksrettel kell eladni,

5 vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A teljes lgzs alkalmazs a hangszeres jtk minden helyzetben.
A knnyed fvstechnika megalapozsa
A bordakzi lgzssel kibvtett rekeszlgzs gyakorlsa hangszer nlkl s hangszerrel: a levegoszlop megtmasztsa.
A helyes lgvezets, nyelv s manulis technika tovbbfejlesztse a technikai jelleg gyakorlatok segtsgvel, klnbz tempban.
Kifejez szp krthang kialaktsa
Ktss nyelvgyakorlatok a krt termszetes felhangjain, klnbz ritmuskpletekkel is.
A szles dinamikai skln trtn jtk fejlesztse kantilnkon keresztl.
Dr s sszhangzatos moll sklk jtszsa klnbz kpletekben, a meglv hangterjedelmen bell.
Az intoncis kszsg fejlesztse.
Zenei stlusismeret kialaktsa klnbz szemelvnyeken keresztl.
Transzponls esz s d krtben
Trsas zenls
Ajnlott tananyag
SzilgyiKknyessy: Krtiskola II
Szilgyi: Hangpalota
Poleh: Dal ,darab ,etdgyjtemny no. 1,2,3,4, ( (Muzika Moszkva)
SollarUszov: Krtiskola (Zimmermann Frankfurt)
H. Kling: Krtiskola (IMC New York)
O. Franz: Krtiskola (Carl Fischer New York)
MaximAlphonse: Etdk I (A.Leduc Paris)
BordogniGabler: Vokalisen (Doblinger)
SzilgyiBeleznay: Eladsi darabok krtre II
Kvetelmny
Jtk szp krt hangon
Klnbz hangindtsok.
Ktsgyakorlatok a krt termszetes felhangjain.
A gyakorlatok eladsa szles dinamikai skln
Transzponls eszkrtben

Az v vgi vizsga ajnlott anyaga


Egy kantilna kotta nlkl (
Kt klnbz technikai s zenei feladatot feldolgoz gyakorlat
Egy lass s egy gyors eladsi darab vagy versenym ttel kotta nlkl (kivve kortrszene) zongoraksrettel eladni

6 vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok

187

Hangszeres s zenei ismeretek tadsa


A teljes lgzs alkalmazs a hangszeres jtk minden helyzetben.
A knnyed fvstechnika megalapozsa
A bordakzi lgzssel kibvtett rekeszlgzs gyakorlsa hangszer nlkl s hangszerrel: a levegoszlop megtmasztsa.
A helyes lgvezets, nyelv s manulis technika tovbbfejlesztse a technikai jelleg gyakorlatok segtsgvel, klnbz tempban.
Hangminsg, hangterjedelem fejlesztse
Ktss nyelvgyakorlatok a krt termszetes felhangjain, klnbz ritmuskpletekkel is.
A szles dinamikai skln trtn jtk fejlesztse kantilnkon keresztl.
Dr s sszhangzatos moll sklk jtszsa klnbz kpletekben, a meglv hangterjedelmen bell.
Az intoncis kszsg fejlesztse.
Zenei stlusismeret kialaktsa klnbz szemelvnyeken keresztl.
Transzponls esz, d, s c krtben
Trsas zenls
Ajnlott tananyag
SzilgyiKknyessy: Krtiskola II
Szilgyi:Hangpalota
Poleh: Dal,darab,etdgyjtemny no. 1,2,3,4 (Muzika Moszkva)
SollarUszov: Krtiskola (Zimmermann Frankfurt)
H.Kling: Krtiskola (IMC New York)
O.Franz: Krtiskola (Carl Fischer New York)
MaximAlphonse: Etdk I (A.Leduc Paris)
BordogniGabler: Vokalisen (Doblinger)
SzilgyiBeleznay: Eladsi darabok krtre II
Kvetelmny
Jtk szp krt hangon
Klnbz hangindtsok.
Ktsgyakorlatok a krt termszetes felhangjain.
A gyakorlatok eladsa szles dinamikai skln
Transzponls eszs d krtben
v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy kantilna kotta nlkl
Kt klnbz technikai s zenei feladatot feldolgoz gyakorlat
Egy lass s egy gyors eladsi darab vagy versenym ttel kotta nlkl (kivve kortrszene) zongoraksrettel eladni

Kvetelmnyek az alapfok vfolyamainak elvgzse utn


Az A tagozat vgn
A tanul
a zenei anyagot letkornak, egyni kpessgeinek s kszsgeinek megfelel hangszerkezelssel, kotta s stlushen, rtelmesen tagolva,
kifejezen szlaltassa meg,
rendelkezzk a jtszott zenei anyag megszlaltatshoz szksges koncentrlkpessggel,
legyen tisztban a hangszerkezels alapvet tudnivalival, alkalmazza tudatosan a helyes lgzstechnikt, befvsmdot, billentst stb.,
legyen kpes a hangok biztonsgos megszlaltatsra a klasszikus hangterjedelemben,
tudjon dinamikailag rnyalt, kulturlt, kifejez krthangot kpezni,
alkalmazza jtkban a hangindts, elvlaszts s hangbefejezs klnbz mdjait,
trekedjk jtkban a tiszta intoncira,
rendelkezzk az alapfokon jtszott zenei anyag megszlaltatshoz szksges technikval,
tudjon nllan hangolni,
ismerje a hangszer karbantartsnak alapvet feladatait, s vgezze ezeket nllan,

188

ismerje a tanult anyagban elfordul temp s karakterjelzseket, egyb eladsi jeleket, zenei mszavakat s ezek jelentst,
a tanr tmutatsai alapjn legyen kpes a klnbz zenei kifejezeszkzk alkalmazsra (artikulci, agogika, dszts, lassts,
hangslyozs stb.),
ismerje a tanult eladsi darabok zeneszerzinek nevt, a mvek cmt, s tudja helyesen kiejteni s lerni azokat,
ismerje a krt trtnett, rokon hangszereit,
ismerje a krt szerept klnbz zenei korszakokban.
Legyen kpes
Egy kantilna,
Egy gyakorlat,
Egy darab, vagy ttel eladsra.
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul legyen kpes tudsrl szmot adni az albbiak:
egy skla a tanul meglv hangterjedelmben (alap, terc s I. fok hrmashangzat, nyelvvel s ktve, negyed s nyolcad rtkekben),
egy kantilna,
kt etd,
egy eladsi darab ajnlott: J.Skroup: Bdr koncert (rvid kadencival), L.v.Beethoven: Romnc, J.Concone: Tma s varici, vagy ehhez
hasonl nehzsg darab eladsra kotta nlkl
A mvszeti alapvizsga kvetelmnyei
A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati vizsgarszbl ll.
A vizsga tantrgya s idtartama
Krt ftrgy
A tagozat: minimum 10 perc
B tagozat: minimum 15 perc
A vizsga tartalma
A tagozat
Egy kantilna (SzilgyiKknyessy: Krtiskola II/31., II/47., II/52., II/73. nehzsgi szintjn (EMB13370).
Kt klnbz karakter etd (SzilgyiKknyessy: Krtiskola II/9., II/15., II/16., II/37., II/42., II/68., II/90. nehzsgi szintjn (EMB13370); az
egyik etd helyett lehet kamaram is (Tarjni Ferenc: Muzsikljunk c. gyjtemnybl G.F Hndel: Sndornnep nehzsgi szintjn).
Egy eladsi darab (J. Mattheson: ria, A.J.Varlamov: Orosz npdal, J.A.Hasse: Kt tnc, G.F.Hndel: Bourre (Z6902), Mez I: Tnc,
F.Schubert: A tavaszhoz nehzsgi szintjn),
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Egy skla klnbz kpletekkel, a meglv hangterjedelemben.
Egy kantilna (SzilgyiKknyessy: Krtiskola II/110., II/116., II/142., II/155. (EMB13370). nehzsgi szintjn).
Kt etd (SzilgyiKknyessy: Krtiskola II/119., II/150., II/167., II/209. (EMB13370). nehzsgi szintjn; az egyik etd helyett lehet kamaram
is.
Egy eladsi darab (L.v.Beethoven: Romnc, J.Loeillet: Szonta, J.S.kroup: Bdr koncert, A.Frehse: Andante, Szkely: Szonatina IIIII. ttel
(EMB5990) nehzsgi szintjn).
Az etd s a kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg,
helyes lgzs, testtarts, hangszertarts,
hangkpzs,
intonci,

189

hangszerkezels,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

Tovbbkpz vfolyamok A tagozat


A tovbbkpz vfolyamok elrsig az egyes nvendkek tudsszintje kztt jelents klnbsg alakulhat ki kpessgeik, teherbrsuk s
szorgalmuk alapjn, ezrt elssorban a fejleszts lehetsges irnyait s cljait fogalmazzuk meg.
A tovbbkpz vfolyamok f clja a zenei mveltsg elmlytse s a zenlsi kedv brentartsa.
7. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A zeneiskolai osztlyokban elrt sznvonal eredmnyes megrzse.
A zenei mveltsg megrzse, bvtse, a zenlsi kedv brentartsa.
Az akadlytalan, teljes lgzs gazdasgos alkalmazsa.
A dinamikai skla hatrainak kiszlestse.
A tananyagban elfordul tempjelzsek s jtkmdok ismerete.
Hangminsg, hangterjedelem fejlesztse
Dr s sszhangzatos moll sklk jtszsa klnbz kpletekben a megfelel hangterjedelmen bell.
Knny transzpozcik (e, esz, d, c)
Trsas zenls.
Klnbz jtktechnikk megismerse (fojts, szordn hasznlat, ajaktrilla, fkrt fogsok)
Ajnlott tananyag
Kling: Etdk (IMC New York)
SzilgyiKknyessy: Krtiskola II.
MaximAlphonse: Etdk I. (A. Leduc)
Kofron: Etdk
noz: Krtiskola III.
Bujanovszkij: Vlogatott etdk
Szilgyi Beleznay: Eladsi darabok krtre I, II.
Macello: amoll szonta
Grieg: Tavasz
Mozart: Larghetto
Schubert: Ave Maria
Franz Danzi: Eszdr szonta
Bach: Air
Vivaldi: Concerto 2 krtre
Kvetelmny
Jtk szp krthangon
Klnbz hangindtsok
A gyakorlatok eladsa szles dinamikai skln
Transzponls (esz, d, c)

190

Az v vgi vizsga ajnlott anyaga


Egy kantilna
Egy gyakorlat
Egy lass s 1 gyors eladsi darab vagy versenym ttel

8. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Az akadlytalan, teljes lgzs gazdasgos alkalmazsa.
A dinamikai skla hatrainak kiszlestse.
A tananyagban elfordul tempjelzsek s jtkmdok ismerete.
Hangminsg, hangterjedelem fejlesztse
Dr s sszhangzatos moll sklk jtszsa klnbz kpletekben a megfelel hangterjedelmen bell.
Nyilvnos szerepls flvente egy alkalommal.
Knny transzpozcik (e, esz, d, c, g, fisz)
Trsas zenls.
Klnbz jtktechnikk megismerse (fojts, szordn hasznlat, ajaktrilla, fkrt fogsok)
Ajnlott tananyag
Kling: Etdk (IMC New York)
SzilgyiKknyessy: Krtiskola II.
Panseron: 20 cantilena
O. Franz: Krtiskola (Carl Fischer New York)
MaximAlphonse: Etdk I. (A. Leduc)
Geisler: Krtiskola (Hofmeister)
Kofron: Etdk
Bujanovszkij: Vlogatott etdk
Szilgyi Beleznay: Eladsi darabok krtre I, II.
Loeillet: Szonta
Wagner: Walter dala
Vlaszov: Meldia
Hndel: Larghetto
Franz Danzi: Eszdr szonta
C. SaintSaens: A hatty
Saint Saens : Koncert
Matis: Koncert
Maxim Alfonz: Edk II.
Franz Strauss: Notturno
Dvoral: X. szlv tnc
Rachmaninoff: Vocalise
Kvetelmny
Jtk szp krthangon
Klnbz hangindtsok
A gyakorlatok eladsa szles dinamikai skln
Transzponls (e, esz, d, c, g)
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy kantilna
Egy gyakorlat
Egy lass s egy gyors eladsi darab vagy versenym ttel lehetleg kotta nlkl

191

9. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Az akadlytalan, teljes lgzs gazdasgos alkalmazsa.
A dinamikai skla hatrainak kiszlestse.
A tananyagban elfordul tempjelzsek s jtkmdok ismerete.
Kifejez szp krthang Dr s sszhangzatos moll sklk jtszsa klnbz kpletekben a megfelel hangterjedelmen bell.
Knny transzpozcik (sszes transzpozciban)
Trsas zenls.
Zenekari szlamismeret.
Klnbz jtktechnikk megismerse (fojts, szordn hasznlat, ajaktrilla, fkrt fogsok)
Ajnlott tananyag
Kling: Etdk (IMC New York)
Panseron: 20 cantilena
O. Franz: Krtiskola (Carl Fischer New York)
Kopprasch: Etdk I. (Hofmeister)
MaximAlphonse: Etdk II. (A. Leduc)
Thevet: 60 Etd I. (A. Leduc)
Geisler: Krtiskola (Hofmeister)
Kofron: Etdk
Bujanovszkij: Vlogatott etdk
Szilgyi Beleznay: Eladsi darabok krtre I, II.
Bozza: En Irlande
Mendelssohn: Tavaszi dal
Mozart: Ddr krtverseny (Breitkopf & Hartel)
Mozart: Eszdr krtverseny no. 3. (Breitkopf & Hartel)
Franz Danzi: Eszdr szonta
C. SaintSaens: A hatty
O. Franz: Dal szveg nlkl
Kofron: Sonatina
Saint Saens : Koncert
Matis: Koncert
Hidas: Concerto per corno
BordogniGabler: Canilenk
Franz Strauss: Koncert
B.Kroll: Laudatio
Lorenz: Elegia
J. Haydn: Ddr krtverseny II.
Kvetelmny
Jtk szp krthangon Klnbz hangindtsok
A gyakorlatok eladsa szles dinamikai skln
Transzponls (e, esz, d, c, g, fisz)
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy kantilna
Egy gyakorlat
Egy lass s 1 gyors eladsi darab vagy versenym ttel lehetleg kotta nlkl

192

10. vfolyam A tagozat


Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Az akadlytalan, teljes lgzs gazdasgos alkalmazsa.
A dinamikai skla hatrainak kiszlestse.
A tananyagban elfordul tempjelzsek s jtkmdok ismerete.
Kifejez szp krthang Dr s sszhangzatos moll sklk jtszsa klnbz kpletekben a megfelel hangterjedelmen bell.
Knny transzpozcik (sszes transzpozciban)
Trsas zenls.
Zenekari szlamismeret.
Klnbz jtktechnikk megismerse (fojts, szordn hasznlat, ajaktrilla, fkrt fogsok)
Ajnlott tananyag
Kling: Etdk (IMC New York)
Panseron: 20 cantilena
O. Franz: Krtiskola (Carl Fischer New York)
Kopprasch: Etdk I. (Hofmeister)
MaximAlphonse: Etdk II. (A. Leduc)
Thevet: 60 Etd I. (A. Leduc)
Kofron: Etdk
Bujanovszkij: Vlogatott etdk
Glazunov: lom
Pergolesi: Siciliana
Mozart: Ddr krtverseny (Breitkopf & Hartel)
Mozart: Eszdr krtverseny no. 3. (Breitkopf & Hartel)
Jan Vaclav Stich: Concerto No.7.
S. R. Mercadante: Concerto
O. Franz: Dal szveg nlkl
Kofron: Sonatina
Koetsier. Ramance
Saint Saens : Koncert
Mozart: Eszdr krtverseny no. 2
Mozart: Eszdr krtverseny no. 4
Mozart: Krtkvintett
Hidas: Concerto per corno
BordogniGabler: Cantilenk
R. Strauss: Krtverseny op. 11.
R. Strauss: Andante
F.,Strauss: Tma s varicik
Ravel: Pavane
Kvetelmny
Jtk szp krthangon
Klnbz hangindtsok
A gyakorlatok eladsa szles dinamikai skln
Transzponls (minden transzpozci)
Az v vgi vizsgaajnlott anyaga
Egy kantilna
Egy gyakorlat
Egy lass s 1 gyors eladsi darab vagy versenym ttel lehetleg kotta nlkl

193

Tovbbkpz vfolyamok B tagozat


A tovbbkpz vfolyamokB tagozatos nvendkei nem zenei jelleg kzismereti tanulmnyaik mellett is meg akarjk rizni a zenei plya
vlasztsnak lehetsgt, hogy elkerljk a korai plyavlasztst.
7. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Termszetes, oldott hangszerkezels, tudatos lgzstechnika elsajttsa
Kiegyenltett, dinamikailag rnyalt hang kpzse
Tudatos nyelvtechnikk alkalmazsa
Az akadlytalan, teljes lgzs gazdasgos alkalmazsa.
A dinamikai skla hatrainak kiszlestse.
A tananyagban elfordul tempjelzsek s jtkmdok ismerete.
Dr s sszhangzatos moll sklk jtszsa klnbz kpletekben a megfelel hangterjedelmen bell.
Knny transzpozcik (e, esz, d, c)
Trsas zenls.
A klnbz zenei stlusok jellemz vonsai ismeretben a mvek stlush eladsa
A mvek harmniai s formai elemzse
A zenei memria, halls, s kpzeler, valamint az eladi kszsg fejlesztse
A kortrs zene rt befogadsa s mvelse.
Ajnlott tananyag
Kling: Etdk (IMC New York)
SzilgyiKknyessy: Krtiskola II.
MaximAlphonse: Etdk I. (A. Leduc)
Kofron: Etdk
noz: Krtiskola III.
Bujanovszkij: Vlogatott etdk
Szilgyi Beleznay: Eladsi darabok krtre I, II.
Macello: amoll szonta
Grieg: Tavasz
Mozart: Larghetto
Schubert: Ave Maria
Franz Danzi: Eszdr szonta
Bach: Air
Vivaldi: Concerto 2 krtre
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy kantilna
Egy gyakorlat
Egy lass s 1 gyors eladsi darab vagy versenym ttel eladsa kotta nlkl

8. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Termszetes, oldott hangszerkezels, tudatos lgzstechnika elsajttsa
Tudatos nyelvtechnikk alkalmazsa
Az akadlytalan, teljes lgzs gazdasgos alkalmazsa.

194

A dinamikai skla hatrainak kiszlestse.


A tananyagban elfordul tempjelzsek s jtkmdok ismerete.
Kifejez szp krthang
Dr s sszhangzatos moll sklk jtszsa klnbz kpletekben a megfelel hangterjedelmen bell.
Knny transzpozcik (e, esz, d, c, g, fisz)
Trsas zenls.
Klnbz jtktechnikk megismerse (fojts, szordn hasznlat, ajaktrilla, fkrt fogsok)
Zenei ismeretek
a klnbz zenei stlusok jellemz vonsai ismeretben a mvek stlush eladsa
a mvek harmniai s formai elemzse
a zenei memria, halls, s kpzeler, valamint az eladi kszsg fejlesztse.
a nvendket a kortrs zene befogadsra s mvelsre.
Ajnlott tananyag
Kling: Etdk (IMC New York)
SzilgyiKknyessy: Krtiskola II.
Panseron: 20 cantilena
O. Franz: Krtiskola (Carl Fischer New York)
MaximAlphonse: Etdk I. (A. Leduc)
Geisler: Krtiskola (Hofmeister)
Kofron: Etdk
Bujanovszkij: Vlogatott etdk
Szilgyi Beleznay: Eladsi darabok krtre I, II.
Loeillet: Szonta
Wagner: Walter dala
Vlaszov: Meldia
Hndel: Larghetto
Franz Danzi: Eszdr szonta
C. SaintSaens: A hatty
Saint Saens : Koncert
Matis: Koncert
Maxim Alfonz: Etdk II.
Franz Strauss: Notturno
Dvoral: X. szlv tnc
Rachmaninoff: Vocalise
Kvetelmny
Jtk szp krthangon kis
Klnbz hangindtsok
A gyakorlatok eladsa szles dinamikai skln
Transzponls (e, esz, d, c, g)
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy kantilna
Egy gyakorlat
Egy lass s egy gyors eladsi darab vagy versenym ttel eladsa kotta nlkl

9. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa

195

Termszetes, oldott hangszerkezels, tudatos lgzstechnika elsajttsa


Tudatos nyelvtechnikk alkalmazsa
Az akadlytalan, teljes lgzs gazdasgos alkalmazsa.
A dinamikai skla hatrainak kiszlestse.
A tananyagban elfordul tempjelzsek s jtkmdok ismerete.
Kiegyenltett, dinamikailag rnyalt hang kpzse
Kifejez szp krthang Dr s sszhangzatos moll sklk jtszsa klnbz kpletekben a megfelel hangterjedelmen bell.
Knny transzpozcik (sszes transzpozciban)
Trsas zenls.
Zenekari szlamismeret.
Klnbz jtktechnikk megismerse (fojts, szordn hasznlat, ajaktrilla, fkrt fogsok)
Zenei ismeretek
A klnbz zenei stlusok jellemz vonsai ismeretben a mvek stlush eladsa
A mvek harmniai s formai elemzse
A zenei memria, halls, s kpzeler, valamint az eladi kszsg fejlesztse.
A nvendket a kortrs zene befogadsra s mvelsre.
Ajnlott tananyag
Kling: Etdk (IMC New York)
Panseron: 20 cantilena
O. Franz: Krtiskola (Carl Fischer New York)
Kopprasch: Etdk I. (Hofmeister)
MaximAlphonse: Etdk II. (A. Leduc)
Thevet: 60 Etd I. (A. Leduc)
Geisler: Krtiskola (Hofmeister)
Kofron: Etdk
Bujanovszkij: Vlogatott etdk
Szilgyi Beleznay: Eladsi darabok krtre I, II.
Bozza: En Irlande
Mendelssohn: Tavaszi dal
Mozart: Ddr krtverseny (Breitkopf & Hartel)
Mozart: Eszdr krtverseny no. 3. (Breitkopf & Hartel)
Franz Danzi: Eszdr szonta
C. SaintSaens: A hatty
O. Franz: Dal szveg nlkl
Kofron: Sonatina
Saint Saens : Koncert
Matis: Koncert
Hidas: Concerto per corno
BordogniGabler: Canilenk
Franz Strauss: Koncert
B.Kroll: Laudatio
Lorenz: Elegia
J. Haydn: Ddr krtverseny II.
Kvetelmny
Jtk szp krthangon
Klnbz hangindtsok
A gyakorlatok eladsa szles dinamikai skln
Transzponls (e, esz, d, c, g, fisz)
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga

196

Egy kantilna
Egy gyakorlat
Egy lass s 1 gyors eladsi darab vagy versenym ttel eladsa kotta nlkl

10. vfolyam B tagozat


Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Termszetes, oldott hangszerkezels, tudatos lgzstechnika elsajttsa
Tudatos nyelvtechnikk alkalmazsa
Az akadlytalan, teljes lgzs gazdasgos alkalmazsa.
A dinamikai skla hatrainak kiszlestse.
A tananyagban elfordul tempjelzsek s jtkmdok ismerete.
Kiegyenltett, dinamikailag rnyalt hang kpzse
Kifejez szp krthang
Dr s sszhangzatos moll sklk jtszsa klnbz kpletekben a megfelel hangterjedelmen bell.
Knny transzpozcik (sszes transzpozciban)
Trsas zenls.
Zenekari szlamismeret.
Klnbz jtktechnikk megismerse (fojts, szordn hasznlat, ajaktrilla, fkrt fogsok)
A klnbz zenei stlusok jellemz vonsai ismeretben a mvek stlush eladsa
A mvek harmniai s formai elemzse
A zenei memria, halls, s kpzeler, valamint az eladi kszsg fejlesztse.
A kortrs zene rt befogadsa s mvelse.
Ajnlott tananyag
Kling: Etdk (IMC New York)
Panseron: 20 cantilena
O. Franz: Krtiskola (Carl Fischer New York)
Kopprasch: Etdk I. (Hofmeister)
MaximAlphonse: Etdk II. (A. Leduc)
Thevet: 60 Etd I. (A. Leduc)
Kofron: Etdk
Bujanovszkij: Vlogatott etdk
Glazunov: lom
Pergolesi: Siciliana
Mozart: Ddr krtverseny (Breitkopf & Hartel)
Mozart: Eszdr krtverseny no. 3. (Breitkopf & Hartel)
Jan Vaclav Stich: Concerto No.7.
S. R. Mercadante: Concerto
O. Franz: Dal szveg nlkl
Kofron: Sonatina
Koetsier. Ramance
Saint Saens : Koncert
Mozart: Eszdr krtverseny no. 2
Mozart: Eszdr krtverseny no. 4
Mozart: Krtkvintett
Hidas: Concerto per corno
BordogniGabler: Cantilenk
R. Strauss: Krtverseny op. 11.
R. Strauss: Andante
F.,Strauss: Tma s varicik

197

Ravel: Pavane
Kvetelmny
Jtk szp krthangon
Klnbz hangindtsok
A gyakorlatok eladsa szles dinamikai skln
Transzponls (e, esz, d, c, g, fisz)
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy kantilna
Egy gyakorlat
Egy lass s 1 gyors eladsi darab vagy versenym ttel eladsa kotta nlkl

Kvetelmnyek a tovbbkpz vfolyamainak elvgzse utn


Az A tagozat vgn
A tanul ismerje hangszere mltjt, irodalmt, a jelentsebb alkot s eladmvszek munkssgt.
Legyen kpes
termszetes, oldott hangszerkezelsre, helyes testtartsra, hangszertartsra, a tudatos lgzstechnika alkalmazsra,
Cg2 hangterjedelemben kiegyenltetten, klnbz dinamikai rnyalattal, tiszta intoncival jtszani, a nyelvtechnika tudatos alkalmazsval,
letkornak s kpessgeinek megfelel zenei anyag kottah, stlusos, a zenei sszefggseket visszaad, rtelmesen tagolt, rnyalt
eladsra, szp kifejez krthangon,
az eladsi darabokat fejbl jtszani,
technikai szempontbl tudatos, elemz gyakorlsra,
ignyesebb kamarazenei mvek eladsban kzremkdni.
Rendelkezzk
a zenei kifejezst lehetv tev kpzelervel, technikval, formlkszsggel,
koncentrlkpessggel,
laprl olvassi kszsggel, amely a mindenkori darab megszlaltatshoz, illetve a kamarazenlshez szksges.
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul legyen kpes
Fc3 kztt kiegyenltetten, tiszta intoncival, a nyelvtechnika tudatos alkalmazsval jtszani,
az ajaktrilla megvalstsra.
A mvszeti zrvizsga kvetelmnyei
A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati vizsgarszbl ll.
A vizsga tantrgya s idtartama
Krt ftrgy
A tagozat: minimum 10 perc
B tagozat: minimum 15 perc
A vizsga tartalma
A tagozat
Egy kantilna transzponlsa Eszkrtben (SzilgyiKknyessy: Krtiskola II (EMB 13370) II/110., II/161., II/203. nehzsgi szintjn).
Kt klnbz karakter zongoraksretes eladsi darab, ill. versenym, vagy szonta lass s gyors ttele; az egyik eladsi darab helyett
kamaram jtszhat; (Schubert: Szerend, Telemann: Allegretto, Mozart: Ddr krtverseny (Breitkopf), Hndel: ria, Skroup: Bdr koncert,
Csajkovszkij: des lom, Glinka: szaki fny, Martini: Gavotte, Szkely: Szonatina (EMB 5990 ktetben), Szervnszky: Kis szvit (EMB 5990
ktetben) nehzsgi szintjn).

198

Az etd s a kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot lehetleg kotta nlkl kell jtszani.


B tagozat
Transzponls Esz, vagy Dkrtben (SzilgyiKknyessy: Krtiskola II (EMB 13370) II/136., II/187. nehzsgi szintjn).
Egy etd (SzilgyiKknyessy: Krtiskola II (EMB 13370) II/182., II/193., II/210. nehzsgi szintjn).
Egy kamaram (Mozartkrtduk (Hofmeister), Haydn: Divertimento, Farkas F.: Rgi magyar tncok fvsts (EMB 14056) nehzsgi
szintjn).
Egy eladsi darab, vagy 2 klnbz karakter ttel zongoraksrettel felsorolni nhnyat Bogr: Vltoz felhk, Zemplni: Rapszdia).
Az etd s a kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg,
helyes lgzs, testtarts, hangszertarts,
hangkpzs,
intonci,
hangszerkezels,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

A tananyag feldolgozshoz szksges ktelez (minimlis) taneszkzk


Megfelel szm, j minsg hangszer s tartozk.
Jl felhangolt zongora (piann)
Legalbb 2 db kottatart
Metronm

HARSONATENORKRTBARITONKRT
A harsona s rokon hangszerei, a tenorkrt s a baritonkrt tants szakirny feladatai
A kpzs legeredmnyesebb mdjnak az tekinthet, ha a tanul 89 ves korban tenoron vagy baritonon kezdi a mlyrzfvs hangszerek
tanulst s csak a tanulmnyok sorn amikor erre alkalmass vlik, tr t a harsona tanulsra. A tenoron vagy baritonon megszerzett kszsgek
birtokban a tovbbtanulst megelz kt vben elegend a harsonatanulst megkezdeni a zenemvszeti szakkzpiskolai felvteli kvetelmny
elrshez.
A harsonatants szakirny feladatai:
ismertesse meg a tanulval (letkoruknak megfelel szinten) a hangszerek lehetsgeit, irodalmt; trtnett, akusztikai sajtossgait, az
irodalom legkiemelkedbb alkot s eladmvszeit.
Alaktson ki knnyed hangszerkezelst:
megfelel lgzstechnikt, helyes befvsmdot, test, szj, hangszer s kztartst, tolkezelst s tudatostsa ezeket,
dinamikailag rnyalt, telt, sznes, kifejez zenei hangot,
differencilt hangindtst s hanglezrst,
megfelel tempj repetcit,
laza, egyenletes kartechnikt,

199

pontosan sszehangolt nyelv s karmozgst.


A fentiek elrshez gyakoroltasson rendszeresen
tartott hangokat lland s vltoz dinamikval, az intonci lehetsg szerinti megtartsval,
hangsorokat, fokozatosan tgul hangterjedelemben, klnbz figurcikkal,
a felmerl technikai problmknak megfelel mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat.
Fordtson figyelmet
a helyes lgzs kialaktsra, gyakorlsra, fejlesztsre intenzv lgzsfejlesztsi gyakorlatokkal,
a helyes szjtarts kialaktsra, a szjizomzat fejlesztsre a mindennapi gyakorlatok segtsgvel:
fvka s hangszer nlkl csupn ajakkal,
csak fvkval,
hangszerrel,
mindezek ellenrzse fvka karikval,
a cltudatos gyakorlsi mdszer kialaktsra,
a laprl olvassi kszsg fejlesztsre,
a tudatos zenei memorizlsra,
a mvek zeneileg ignyes kidolgozsra,
a rendszeres trsas muzsiklsra.
Tantsa meg a tanult a hangszer karbantartsra.

Elkpz vfolyamok
1. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
Zenei ismeretek, a hangszerkezels fejlesztse
A hangszer felptse, rszei.
A kottaolvass alapfogalmai, illetve kulcs.
Az egsz, fl, negyed, nyolcad hangjegyrtkek s az ezeknek megfelel sznetjelek.
A 4/4es, 2/4es s 3/4es temek.
Az elfordul hangok fogsai.
A helyes test s hangszertarts kialaktsa.
A rekeszlgzs alapjainak elsajttsa, a levegvezets megalapozsa.
A helyes szjtarts kialaktsa ajakrezgs s fvkzs segtsgvel.
A hangindts megalapozsa.
Kvetelmny
Az egszsges, szp hang kialaktsa.
Hangterjedelem: maximum Bgig (hangz).
Ajnlott tananyag
Steiner: Harsona ABC (ajak s fvkagyakorlatok)
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola I.
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola I.
SteinerVlgyiZilcz: Harsonaiskola I.
Steiner: Bariton ABC
Steiner: Harsona ABC
Colin: Trombitaiskola kezdknek
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola I.
Ujfalusy Steiner: Eladsi darabok rzfvkra,

200

Sztn: Repertoire Trombita


Eladsi darabok gordonkra I,
Manfred Schmitz: Trompeten spiele 1.
Gyerekdalok, npdalok
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
2 gyakorlat,
1 eladsi darab.

2. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
Zenei ismeretek, a hangszerkezels fejlesztse
A hangszer felptse, rszei.
A kottaolvass alapfogalmai, illetve kulcs.
Az egsz, fl, negyed, nyolcad hangjegyrtkek s az ezeknek megfelel sznetjelek.
A 4/4es, 2/4es s 3/4es temek.
Az elfordul hangok fogsai.
A helyes test s hangszertarts kialaktsa.
A rekeszlgzs alapjainak elsajttsa, a levegvezets megalapozsa.
A helyes szjtarts kialaktsa ajakrezgs s fvkzs segtsgvel.
A hangindts megalapozsa.
A legato jtk alapjainak elsajttsa ajakrezgssel, fvkval, hangszerrel.
Kvetelmny
Az egszsges, szp hang kialaktsa.
Hangterjedelem: maximum Gbig (hangz).
Ajnlott tananyag
Steiner: Harsona ABC
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola I. vagy a nvendk kpessgeinek ismeretben a tanr beltsa s tapasztalata szerinti gyakorlatok
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola I.
SteinerVlgyiZilcz: Harsonaiskola I.
Steiner: Bariton ABC
Steiner: Harsona ABC
Colin: Trombitaiskola kezdknek
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola I.
Ujfalusy Steiner: Eladsi darabok rzfvkra,
Sztn: Repertoire Trombita
Eladsi darabok gordonkra I,
Manfred Schmitz: Trompeten spiele 1.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
2 gyakorlat,
1 eladsi darab.

Alapfok vfolyamok A tagozat


1. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok

201

Zenei ismeretek, a hangszerkezels fejlesztse


A hangszer felptse, rszei.
Az egsz, fl, negyed s nyolcad hangrtk s a megfelel sznetjelek.
Nyjtpont a flkotta mellett.
A mdostjelek.
A 4/4es, 2/4es, 3/4es tem.
Az elfordul hangok fogsai.
Memriafejleszts: gyermekdalok, npdalok, s az eladsi darabok kotta nlkl.
Motvumok, dallamok azonossgnak, klnbzsgnek megismerse.
A helyes test s hangszertarts kialaktsa.
A rekeszlgzs alapjainak gyakorlsa, a levegvezets megalapozsa.
A helyes szjtarts fejlesztse ajakrezgs s fvkzs segtsgvel.
A hangindts megalapozsa.
A legato jtk alapjainak elsajttsa ajakrezgssel, fvkval, hangszerrel.
Ajnlott tananyag
Steiner: Bariton ABC
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola I.
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola I.
Steiner: Bariton ABCbl vlogatva
Pernyi Pter: 347 etdbl vlogatva
Krumpfer: Trompeten schule fr anfangerbl vlogatva
Colin: Trombitaiskola kezdknek
Colin: Modern Method for Trombon
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola I. (zongoraksretes darabok)
Steiner: Harsonaiskola (a zongoraksretes darabokbl)
Ujfalusy Steiner: Eladsi darabok rzfvkra,
Sztn: Repertoire Trombita
Manfred Schmitz Trompeten spiele 1.
LengyelPejtsik: Gordonkamuzsika I.
Csth: Eladsi darabok gordonkra I.

Kvetelmny
A tanul legyen kpes egy oktv hangterjedelmen bell a tanult ritmusrtkeket tartalmaz gyakorlat eladsra egszsges, szp hangon.
Hangterjedelem: Gbig (hangz).
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
2 gyakorlat,
1 eladsi darab lehetleg kotta nlkl.

2. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Zenei ismeretek, a hangszerkezels fejlesztse
A kottaolvass tovbbfejlesztse: szinkpa, nagy s kis nyjtott s les ritmusok ismertetse, a tizenhatod rtk s sznetjele.
A 3/8os, 6/8os, tem s alla breve.
Ritmuskplet: a triola s a 6/8os tem klnbz kpletei.
A jtkmd tovbbi differencilsa (staccato nyolcad mozgsban).
Dinamika: a piantl a fortig.
Memriafejleszts: hangsorok s eladsi darabok (34) kotta nlkl.
Hangterjedelem: G dig.

202

Hangkpzs: tiszta szp intonci kialaktsa fvka s hangkpz gyakorlatokon keresztl.


A lgvezets, nyelvtechnika tovbbfejlesztse.
Hangsorok a nvendk hangterjedelmi kpessgeinek fggvnyben
Ajnlott tananyag
Steiner: Harsonaiskola ABC (ajak s fvkagyakorlatok)
Steiner: Mindennapi gyakorlatok (felhangktsek)
Colin: Ktsgyakorlatok
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola
Ujfalusi Pehl Perlaki: Harsonaiskola II.
Steiner: Bariton ABC
Pernyi Pter: 347 etd
Steiner: Harsona ABC
Lubik: Kantilnk
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola
Steiner: Harsona ABC (a zongoraksretes darabokbl)
UjfalusySteiner: Eladsi darabok rzfvsokra
Sztn: Repertoire Trombita,
Manfred Schmitz: Trompeten spiele 1 2.
Lengyel Pejtsik: Gordonkamuzsika I.
Csth: Eladsi darabok gordonkra I.
Steiner: Repertoire Rzfvk
Charpentier: Te Deum (Edition Simonffy)
Ngy rgi olasz dal (Edition Simonffy)
Borst Bogr: Trombitamuzsika kezdk szmra
Lengyel Pejtsik: Gordonkamuzsika kezdk szmra
Kvetelmny
A tanul legyen kpes nyolcadokat, tizenhatodokat, tartalmaz darabok lejtszsra.
Egy dr skla s prhuzamos mollja kotta nlkl.
Klnbz karakter s ritmikj gyakorlatok.
vfolyamnak megfelel hangterjedelm eladsi darab eladsa kotta nlkl
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 skla kotta nlkl,
2 gyakorlat,
1 eladsi darab lehetleg kotta nlkl.

3. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Zenei ismeretek, a hangszerkezels fejlesztse
A dr s moll hangsor szerkezete.
A 9/8os, 12/8os tem.
Ritmuskpletek: az eddig elsajttott ritmuskpletek kombincii.
A zenei anyagban szerepl eladsi darabok stlusjegyeinek ismerete.
A trsas zenls alapjai, kthromszlam gyakorlatok eljtszsa.
A funkcik ellenrzse, a hibk korriglsa a mindennapi gyakorlatokon keresztl.
Hangkpzs: az elrt hangterjedelmen s dinamikn bell kiegyenltett hanganyag s tiszta intonci kialaktsa.
A manulis kszsg tovbbfejlesztse.
A legato jtk kifejlesztse, kvart s kvintktsek lefel s felfel.

203

Kvetelmny
A tanul legyen kpes a tanult ritmusokra pl gyorsabb technikai gyakorlat eljtszsra.
Felhangktseket tartalmaz gyakorlatok.
Barokk vagy klasszikus szontattel eladsa.
Ajnlott tananyag
Steiner: Harsonaiskola ABC (ajak s fvkagyakorlatok)
Steiner: Mindennapi gyakorlatok (felhangktsek)
Colin: Ktsgyakorlatok
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola (63118)
Ujfalusi Pehl Perlaki: Harsonaiskola II.
Steiner: Bariton ABC
Pernyi Pter: 347 etd
Steiner: Harsona ABC
Lubik: Kantilnk
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola
Steiner: Harsona ABC (a zongoraksretes darabokbl)
UjfalusySteiner: Eladsi darabok rzfvsokra
Sztn: Repertoire Trombita,
Manfred Schmitz: Trompeten spiele 1 2.
LengyelPejtsik: Gordonkamuzsika I.
Csth: Eladsi darabok gordonkra I.
Steiner: Repertoire Rzfvk
Charpentier: Te Deum (Edition Simonffy)
Ngy rgi olasz dal (Edition Simonffy)
Borst Bogr: Trombitamuzsika kezdk szmra
Lengyel Pejtsik: Gordonkamuzsika kezdk szmra
Az v vgi beszmol ajnlott anyaga
1 skla,
2 gyakorlat,
1 eladsi darab lehetleg kotta nlkl.

4. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Zenei ismeretek, a hangszerkezels fejlesztse
temfajtk: vltakoz temek.
Ritmuskpletek: klnbz kevert ritmusok.
Kottaolvass: a tanul legyen kpes az vfolyamnak megfelel szinten laprl olvasni. Vegye figyelembe a dinamikai s artikulcis elrsokat.
Hangkpzs: az elrt hangterjedelmen s dinamikn bell kiegyenltett hanganyag s tiszta intonci kialaktsa, knnyed fvstechnika
birtoklsa.
A nyelv s ujjtechnika tovbbfejlesztse, a manulis kszsg kialaktsa technikai gyakorlatok segtsgvel.
A technikai jelleg gyakorlatok s nehezebb zenei fordulatok virtuz megoldsa, az elrt tempjelzsek kvetkezetes betartsa.
Ktstanulmnyok: kis terc, nagy terc, kvint, kvart le s felfel.
Ajnlott tananyag
Steiner: Mindennapi gyakorlatok
Steiner: Harsona ABC (mindennapi gyakorlatok)
Lubik: Kantilna
Colin: Complete Modern Method for Trumpet or Cornet

204

Colin: Ktsgyakorlatok
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola II. (sklatanulmnyok)
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola II. (151)
Clodomier: Petits Exercices.
Robert Mller: Technische studien I.
Steiner: Harsona ABC
Pernyi Pter: 347 etd
Ujfalusy Pehl Perlaki: Harsonaiskola II.
Arban: gyakorlatok vlogatva a hangterjedelemnek megfelelen
Eladsi darabok
Steiner: Harsona ABC
Ujfalusy Steiner: Eladsi darabok rzfvkra,
Sztn: Repertoire Trombita
Eladsi darabok gordonkra I
Manfred Schmitz Trompeten spiele 12.
LengyelPejtsik: Gordonkamuzsika III
Csth: Eladsi darabok gordonkra III
Steiner: Repertoire Rzfvk
Magyar szerzk eladsi darabjai trombitra s zongorra
Sugr: Dal s tnc
Hasse: Kt tnc
Purcell: Szvit
Kvetelmny
Nagyobb terjedelm, ignyes ritmikj etd eljtszsa.
Kantilna jelleg nagy veket tfog etd eladsa.
Barokk vagy klasszikus eladsi darab stlusos eladsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 skla,
2 gyakorlat,
1 eladsi darab lehetleg kotta nlkl.

5. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Zenei ismeretek, a hangszerkezels fejlesztse
temfajtk: vltakoz temek.
Ritmuskpletek: klnbz kevert ritmusok.
Kottaolvass: a tanul legyen kpes az vfolyamnak megfelel szinten laprl olvasni. Vegye figyelembe a dinamikai s artikulcis elrsokat.
Hangkpzs: az elrt hangterjedelmen s dinamikn bell kiegyenltett hanganyag s tiszta intonci kialaktsa, knnyed fvstechnika
birtoklsa.
A nyelv s ujjtechnika tovbbfejlesztse, a manulis kszsg kialaktsa technikai gyakorlatok segtsgvel.
A technikai jelleg gyakorlatok s nehezebb zenei fordulatok virtuz megoldsa, az elrt tempjelzsek kvetkezetes betartsa.
Ktstanulmnyok: kis terc, nagy terc, kvint, kvart le s felfel.
Ajnlott tananyag
Steiner: Mindennapi gyakorlatok
Lubik: Kantilna
Colin: Complete Modern Method for Trumpet or Cornet
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola II. (sklatanulmnyok)
Arban: Sklagyakorlatok

205

Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola II. (52116)


Clodomir: Petits Exercices.
Robert Mller: Technische studien I.
Steiner: Harsona ABC
Ujfalusy Pehl Perlaki: Harsonaiskola II.
Arban: gyakorlatok vlogatva
Steiner: Harsona ABC
Ujfalusy Steiner: Eladsi darabok rzfvkra,
Sztn: Repertoire Trombita
Eladsi darabok gordonkra I
Manfred Schmitz: Trompeten spiele 12.
LengyelPejtsik: Gordonkamuzsika III
Csth: Eladsi darabok gordonkra III
Steiner: Repertoire Rzfvk
Magyar szerzk eladsi darabjai trombitra s zongorra
Sugr: Dal s tnc
Hasse: Kt tnc
Purcell: Szvit
Diabelli: Sonatina
Kvetelmny
Nagyobb terjedelm, ignyes ritmikj etd eljtszsa.
Kantilna jelleg nagy veket tfog etd eladsa.
Barokk vagy klasszikus eladsi darab stlusos eladsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 skla,
2 gyakorlat,
1 eladsi darab lehetleg kotta nlkl.

6. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Zenei ismeretek, a hangszerkezels fejlesztse
temfajtk: vltakoz temek.
Ritmuskpletek: klnbz kevert ritmusok.
Kottaolvass: a tanul legyen kpes az vfolyamnak megfelel szinten laprl olvasni. Vegye figyelembe a dinamikai s artikulcis elrsokat.
Sajttsa el a tenorkulcs olvasst s hasznlatt.
Hangkpzs: az elrt hangterjedelmen s dinamikn bell kiegyenltett hanganyag s tiszta intonci kialaktsa, knnyed fvstechnika
birtoklsa.
A nyelv s ujjtechnika tovbbfejlesztse, a manulis kszsg kialaktsa technikai gyakorlatok segtsgvel.
A technikai jelleg gyakorlatok s nehezebb zenei fordulatok virtuz megoldsa, az elrt tempjelzsek kvetkezetes betartsa.
Ktstanulmnyok: kis terc, nagy terc, kvint, kvart oktv ktsek le s felfel.
Ajnlott tananyag
Steiner: Mindennapi gyakorlatok
Steiner: Harsona ABC
Arban: Vollstandige schule fr trompete vlogatott gyakorlatok
Lubik: Kantilna
Colin: Complete Modern Method for Trumpet or Cornet
Borst: Sklagyakorlatok trombitra
Arban: Technikai gyakorlatok sklagyakorlatok (violin s basszuskulcsban, szksg szerint)

206

Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola III.


Clodomir: Petits Exercices.
Robert Mller: Technische studien III
Kopprasch: Technikai etdk I.
Ujfalusy Pehl Perlaki: Harsonaiskola II.
Makovecz: Vlogatott etdk I.
Arban: gyakorlatok vlogatva
Steiner: Harsona ABC
Ujfalusy Steiner: Eladsi darabok rzfvkra,
Sztn: Repertoire Trombita
Eladsi darabok gordonkra I,
Manfred Schmitz Trompeten spiele 12.
LengyelPejtsik: Gordonkamuzsika III
Csth: Eladsi darabok gordonkra III
Steiner: Repertoire Rzfvk
Magyar szerzk eladsi darabjai trombitra s zongorra
Sugr: Dal s tnc
Hasse: Kt tnc
Diabelli: Szonatina
Hndel: Bdr sonata
Vivaldi: Sechs violoncello sonaten vlogatva
Purcell: Szvit
Telemann: Fdr sonata
Fitzgerald: Angol szvit
Marcello: Hat szonta csellra
Kvetelmny
Nagyobb terjedelm, ignyes ritmikj etd eljtszsa.
Kantilna jelleg nagy veket tfog etd eladsa.
Barokk vagy klasszikus eladsi darab stlusos eladsa.
Az v vgi beszmol ajnlott anyaga
1 skla
2 gyakorlat,
1 eladsi darab lehetleg kotta nlkl.

Alapfok vfolyamok B tagozat


2. vfolyam B tagozat
B tagozatos oktatsra irnythat az a tanul, aki az tlagot meghalad zenei tehetsggel s hangszeres adottsgokkal rendelkezik, valamint
rdekldse s szorgalma alkalmass teszi arra, hogy megfeleljen a B tagozatos oktats minsgben s mennyisgben magasabb
kvetelmnyeinek.
A tanulk legkorbban az A tagozat 2. vfolyam elvgzse utn kerlhetnek B tagozatra.
Fejlesztsi feladatok
Zenei ismeretek, a hangszerkezels fejlesztse
A kottaolvass tovbbfejlesztse: szinkpa, nagy s kis nyjtott s les ritmusok ismertetse, a tizenhatod rtk s sznetjele.
A 3/8os, 6/8os, tem s alla breve.
Ritmuskplet: a triola s a 6/8os tem klnbz kpletei.
A jtkmd tovbbi differencilsa (staccato nyolcad mozgsban).

207

Dinamika: a piantl a fortig.


Memriafejleszts: hangsorok s eladsi darabok kotta nlkl.
Hangterjedelem: G dig.
Hangkpzs: tiszta szp intonci kialaktsa fvka s hangkpz gyakorlatokon keresztl.
A lgvezets, nyelvtechnika tovbbfejlesztse.
Hangsorok a nvendk hangterjedelmi kpessgeinek fggvnyben.
Ajnlott tananyag
Steiner: Harsonaiskola ABC
Steiner: Mindennapi gyakorlatok
Colin: Ktsgyakorlatok
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola
Ujfalusy Pehl Perlaki: Harsonaiskola II.
Steiner: Bariton ABC
Pernyi Pter: 347 etd
Steiner: Harsona ABC
Lubik: Kantilnk
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola
Steiner: Harsona ABC (a zongoraksretes darabokbl)
UjfalusySteiner: Eladsi darabok rzfvsokra
Sztn: Repertoire Trombita,
Manfred Schmitz: Trompeten spiele 1 2.
LengyelPejtsik: Gordonkamuzsika I.
Csth: Eladsi darabok gordonkra I.
Steiner: Repertoire Rzfvk
Charpentier: Te Deum (Edition Simonffy)
Ngy rgi olasz dal (Edition Simonffy)
Borst Bogr: Trombitamuzsika kezdk szmra
Lengyel Pejtsik: Gordonkamuzsika kezdk szmra
Kvetelmny
A tanul legyen kpes nyolcadokat, tizenhatodokat, tartalmaz darabok lejtszsra.
Egy dr skla s prhuzamos mollja kotta nlkl.
Klnbz karakter s ritmikj gyakorlatok.
vfolyamnak megfelel hangterjedelm eladsi darab eladsa kotta nlkl
Hangsorok hrmashangzatfelbontssal a megadott hangterjedelmen bell.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 skla kotta nlkl,
1 gyakorlat,
2 eladsi darab kotta nlkl.

3. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Zenei ismeretek, a hangszerkezels fejlesztse
A dr s moll hangsor szerkezete.
A 9/8os, 12/8os tem.
Ritmuskpletek: Az eddig elsajttott ritmuskpletek kombincii.
A zenei anyagban szerepl eladsi darabok stlusjegyeinek ismerete.
A trsas zenls alapjai, kthromszlam gyakorlatok eljtszsa.
A funkcik ellenrzse, a hibk korriglsa a mindennapi gyakorlatokon keresztl.

208

Hangkpzs: az elrt hangterjedelmen s dinamikn bell kiegyenltett hanganyag s tiszta intonci kialaktsa.
A manulis kszsg tovbbfejlesztse.
A legato jtk kifejlesztse, kvart s kvintktsek lefel s felfel.
Ajnlott tananyag
Steiner: Harsonaiskola ABC
Steiner: Mindennapi gyakorlatok (felhangktsek)
Colin: Ktsgyakorlatok
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola
Ujfalusy Pehl Perlaki: Harsonaiskola II.
Steiner: Bariton ABC
Pernyi Pter: 347 etd
Steiner: Harsona ABC
Lubik: Kantilnk
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola
Steiner: Harsona ABC (a zongoraksretes darabokbl)
UjfalusySteiner: Eladsi darabok rzfvsokra
Sztn: Repertoire Trombita,
Manfred Schmitz: Trompeten spiele 1 2.
LengyelPejtsik: Gordonkamuzsika I.
Csth: Eladsi darabok gordonkra I.
Steiner: Repertoire Rzfvk
Charpentier: Te Deum (Edition Simonffy)
Ngy rgi olasz dal (Edition Simonffy)
Borst Bogr: Trombitamuzsika kezdk szmra
Lengyel Pejtsik: Gordonkamuzsika kezdk szmra
Kvetelmny
Az A tagozat kvetelmnyn fell:
Kvint s kvartktsek s sszekapcsolsuk nagy s kis tercktsekkel;
Hangsorok, terclpsek, hrmashangzatok egy oktvon keresztl, 2#, 2b eljegyzsig.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 skla,
1 gyakorlat,
2 eladsi darab kotta nlkl.

4. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Zenei ismeretek, a hangszerkezels fejlesztse
temfajtk: vltakoz temek.
Ritmuskpletek: klnbz kevert ritmusok.
Kottaolvass: a tanul legyen kpes az vfolyamnak megfelel szinten laprl olvasni.
Hangkpzs: a hasznlt hangterjedelmen s dinamikn bell kiegyenltett hanganyag s tiszta intonci kialaktsa, knnyed fvstechnika
birtoklsa.
A nyelv s ujjtechnika tovbbfejlesztse, a manulis kszsg kialaktsa technikai gyakorlatok segtsgvel.
A technikai jelleg gyakorlatok s nehezebb zenei fordulatok virtuz megoldsa, az elrt tempjelzsek kvetkezetes betartsa.
Ktstanulmnyok: kis terc, nagy terc, kvint, kvart le s felfel.
Ajnlott tananyag
Steiner: Harsonaiskola ABC

209

Steiner: Mindennapi gyakorlatok


Colin: Ktsgyakorlatok
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola
Ujfalusy Pehl Perlaki: Harsonaiskola II.
Steiner: Bariton ABC
Pernyi Pter: 347 etd
Steiner: Harsona ABC
Lubik: Kantilnk
Eladsi darabok
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola
Steiner: Harsona ABC
UjfalusySteiner: Eladsi darabok rzfvsokra
Sztn: Repertoire Trombita,
Manfred Schmitz: Trompeten spiele 1 2.
LengyelPejtsik: Gordonkamuzsika I.
Csth: Eladsi darabok gordonkra I.
Steiner: Repertoire Rzfvk
Charpentier: Te Deum (Edition Simonffy)
Ngy rgi olasz dal (Edition Simonffy)
Borst Bogr: Trombitamuzsika kezdk szmra
Lengyel Pejtsik: Gordonkamuzsika kezdk szmra
Kvetelmny
ujjgyakorlatok, a dsztsek megalapozsa;
a termszetes kvint, kvart, nagy s kis tercktsek;
hangsorok, terclpsek, hrmashangzatok msfl oktvon keresztl 4#, 4b eljegyzsig; a teljes kvintkr ismerete.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 skla,
1 gyakorlat,
2 eladsi darab kotta nlkl.

5. vfolyam Btagozat
Fejlesztsi feladatok
Zenei ismeretek, a hangszerkezels fejlesztse
temfajtk: vltakoz temek.
Ritmuskpletek: klnbz kevert ritmusok.
Kottaolvass: a tanul legyen kpes az vfolyamnak megfelel szinten laprl olvasni. Vegye figyelembe a dinamikai s artikulcis elrsokat.
Hangkpzs: az elrt hangterjedelmen s dinamikn bell kiegyenltett hanganyag s tiszta intonci kialaktsa, knnyed fvstechnika
birtoklsa.
A nyelv s ujjtechnika tovbbfejlesztse, a manulis kszsg kialaktsa technikai gyakorlatok segtsgvel.
A technikai jelleg gyakorlatok s nehezebb zenei fordulatok virtuz megoldsa, az elrt tempjelzsek kvetkezetes betartsa.
Ktstanulmnyok: kis terc, nagy terc, kvint, kvart le s felfel.
Ajnlott tananyag
Steiner: Mindennapi gyakorlatok
Lubik: Kantilna
Colin: Complete Modern Method for Trumpet or Cornet
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola II.
Arban: Sklagyakorlatok
Clodomir: Petits Exercices.

210

Robert Mller: Technische studien I.


Steiner: Harsona ABC
Ujfalusy Pehl Perlaki: Harsonaiskola II.
Arban: gyakorlatok vlogatva
Steiner: Harsona ABC
Ujfalusy Steiner: Eladsi darabok rzfvkra,
Sztn: Repertoire Trombita
Eladsi darabok gordonkra I
Manfred Schmitz: Trompeten spiele 12.
LengyelPejtsik: Gordonkamuzsika III
Csth: Eladsi darabok gordonkra III
Steiner: Repertoire Rzfvk
Sugr: Dal s tnc
Hasse: Kt tnc
Purcell: Szvit
Diabelli: Sonatina
Kvetelmny
Nagyobb terjedelm, ignyes ritmikj etd eljtszsa.
Kantilna jelleg nagy veket tfog etd eladsa.
Barokk vagy klasszikus eladsi darab stlusos eladsa.
Ujjgyakorlatok, a dsztsek megalapozsa;
A termszetes kvint, kvart, nagy s kis tercktsek;
Hangsorok, terclpsek, hrmashangzatok msfl oktvon keresztl 4#, 4b eljegyzsig; a teljes kvintkr ismerete.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 skla,
1 gyakorlat,
2 eladsi darab kotta nlkl.

6. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Zenei ismeretek, a hangszerkezels fejlesztse
temfajtk: vltakoz temek.
Ritmuskpletek: klnbz kevert ritmusok.
Kottaolvass: a tanul legyen kpes az vfolyamnak megfelel szinten laprl olvasni. Vegye figyelembe a dinamikai s artikulcis elrsokat.
Sajttsa el a tenorkulcs olvasst s hasznlatt.
Hangkpzs: az elrt hangterjedelmen s dinamikn bell kiegyenltett hanganyag s tiszta intonci kialaktsa, knnyed fvstechnika
birtoklsa.
A nyelv s ujjtechnika tovbbfejlesztse, a manulis kszsg kialaktsa technikai gyakorlatok segtsgvel.
A technikai jelleg gyakorlatok s nehezebb zenei fordulatok virtuz megoldsa, az elrt tempjelzsek kvetkezetes betartsa.
Ktstanulmnyok: kis terc, nagy terc, kvint, kvart oktv ktsek le s felfel.
Ajnlott tananyag
Steiner: Mindennapi gyakorlatok
Steiner: Harsona ABC (mindennapi gyakorlatok)
Lubik: Kantilna
Colin: Complete Modern Method for Trumpet or Cornet
Borst: Sklagyakorlatok trombitra
Arban: Technikai gyakorlatok sklagyakorlatok (violin s basszuskulcsban, szksg szerint)
Clodomir: Petits Exercices.

211

Robert Mller: Technische studien III


Kopprasch: Technikai etdk I.
Ujfalusy Pehl Perlaki: Harsonaiskola II.
Makovecz: Vlogatott etdk I.
Arban: gyakorlatok vlogatva
Steiner: Harsona ABC
Ujfalusy Steiner: Eladsi darabok rzfvkra,
Sztn: Repertoire Trombita
Eladsi darabok gordonkra I,
LengyelPejtsik: Gordonkamuzsika III
Steiner: Repertoire Rzfvk
Magyar szerzk eladsi darabjai trombitra s zongorra
Sugr: Dal s tnc
Diabelli: Szonatina
Vivaldi: Sechs violoncello sonaten vlogatva
Telemann: Fdr sonata
Marcello: Hat szonta csellra
Kvetelmny
Nagyobb terjedelm, ignyes ritmikj etd eljtszsa.
Kantilna jelleg nagy veket tfog etd eladsa.
Barokk vagy klasszikus eladsi darab stlusos eladsa.
Ujjgyakorlatok, a dsztsek megalapozsa;
a termszetes kvint, kvart, nagy s kis tercktsek;
hangsorok, terclpsek, hrmashangzatok msfl oktvon keresztl 4#, 4b eljegyzsig; a teljes kvintkr ismerete.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 skla,
1 gyakorlat,
2 eladsi darab kotta nlkl.

Kvetelmnyek az alapfok vfolyamainak elvgzse utn


Az A tagozat vgn
A tanul
a zenei anyagot letkornak, egyni kpessgeinek s kszsgeinek megfelel hangszerkezelssel, kotta s stlushen, rtelmesen tagolva,
kifejezen szlaltassa meg,
rendelkezzk a jtszott zenei anyag megszlaltatshoz szksges koncentrlkpessggel,
legyen tisztban a hangszerkezels alapvet tudnivalival, alkalmazza tudatosan a helyes lgzstechnikt, befvsmdot,
sajttsa el az ajak s a kz sszehangolt munkjt; harsonnl a helyes tolkakezelst,
legyen kpes a hangok biztonsgos megszlaltatsra az elrt hangterjedelemben,
tudjon dinamikailag rnyalt, kulturlt, kifejez hangot kpezni,
alkalmazza jtkban a hangindts, elvlaszts s hangbefejezs klnbz mdjait,
trekedjk jtkban a tiszta intoncira,
rendelkezzk az alapfokon jtszott zenei anyag megszlaltatshoz szksges technikval,
tudjon nllan hangolni,
ismerje a hangszer karbantartsnak alapvet feladatait, s vgezze ezeket nllan,
ismerje a tanult anyagban elfordul temp s karakterjelzseket, egyb eladsi jeleket, zenei mszavakat s ezek jelentst,
a tanr tmutatsai alapjn legyen kpes a klnbz zenei kifejezeszkzk alkalmazsra (artikulci, agogika, dszts, lassts,
hangslyozs stb.),
a tanr tmutatsai alapjn legyen kpes az j darabok egyszerbb dallami dsztsre,
ismerje a tanult eladsi darabok zeneszerzinek nevt, a mvek cmt, s tudja helyesen kiejteni s lerni azokat,

212

ismerje a hasznlt hangszer trtnett, rokon hangszereit,


ismerje az adott hangszer szerept klnbz zenei korszakokban.
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul legyen kpes tudsrl szmot adni az albbiak pdiumon trtn bemutatsval:
egy szabadon vlasztott skla s hrmashangzatfelbonts kt oktvon keresztl,
kt, lehetleg klnbz jelleg gyakorlat
egy eladsi darab zongoraksrettel, kotta nlkl (minimum Pergolesi: ria cm m nehzsgi szintjn).
Legyen kpes
a hasznlt hangterjedelmen bell kiegyenltett, szp hang elrsre a tiszta intonci megtartsval,
az llkpessg nvelsre
rnyaltabb zenei megformlsra.
Mvszeti alapvizsga kvetelmnyei
A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati vizsgarszbl ll.
A vizsga tantrgya s idtartama
Harsonatenorkrtbaritonkrt ftrgy
A tagozat: minimum 8 perc
B tagozat: minimum 10 perc
Harsona
A tagozat
Egy dr hangsor msfl oktvon keresztl, a hozz tartoz hrmashangzatfelbontssal.
Egy etd (Steiner: HarsonaABC 16/2. Andante, 17/1. Andantino, 18/2. Allegretto, 19/2. Allegretto (EMB Z 14144)nehzsgi szintjn).
Egy eladsi darab (Steiner: Eladsi darabok rzfvsokra c. gyjtemnybl (EMB Z 13114) F. Schubert: Blcsdal [20.], L. Mozart:
Trombitasz [22.], Anonymus: Hornpipe [24.], H. Purcell: Indul [26.], Corelli: Gavotta [28.], RimskyKorsakov: Mazurka [35.], vagy hasonl
nehzsg eladsi darabok).
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Egy dr hangsor s prhuzamos mollja msfl oktvon keresztl, klnbz kpletekkel (pl.: hrmashangzatfelbonts, tercmenet,.
Egy etd, Makovecz: Vlogatott etdk harsonra (EMB Z 14143) I./4. Poco Allegro, 6. Allegro, 12. Allegretto nehzsgi szintjn).
Egy eladsi darab (Steiner: Eladsi darabok rzfvsokra c. gyjtemnybl (EMB Z 13114) J. S. Bach: Menett [27.], Nagy Olivr: Chorea
Hungarica [31.], G. Giordani: Arietta [33.], G. B. Pergolesi: ria [34.], Bogr Istvn: 4 bagatell [36.]; HarsonaABC 69. (EMB Z 14144) o. Hasse: Kt
tnc a Repertoire album gordonkra s zongorra gyjtemnyben (EMB Z 5958), Marcello szontattelek a 6 szonta gordonkra s basso
continura ktetben (EMB Z 13547), vagy hasonl nehzsg eladsi darabok).
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
Tenorkrt
A tagozat
Egy msfl oktvos skla els kplete.
Egy etd (VarasdyNagyivnSztn: Trombitaiskola II. 51116. (EMB12657) nehzsgi szintjn).
Egy eladsi darab (Dr. UjfalusiSteiner: Eladsi darabok rzfvsokra c. gyjtemnybl (EMB13114). Schubert: Blcsdal [20.], L. Mozart:
Trombitasz [22.], Anonymus: Hornpipe [24.], H. Purcell: Indul [26.], Corelli: Gavotta [28.], RimskyKorsakov: Mazurka [35.], vagy hasonl
nehzsg eladsi darabok).
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Egy msfl oktvos skla hrom kplettel.
Egy etd (VarasdyNagyivnSztn: Trombitaiskola II. [51116.] (EMB12657) Clodomir: Etdk III. nehzsgi szintjn).
213

Egy eladsi darab (Dr. UjfalusiSteiner: Eladsi darabok rzfvsokra c. gyjtemnybl (EMB13114). J. S. Bach: Menett [27.], Nagy Olivr:
Chorea Hungarica [31.], G. Giordani: Arietta [33.], G. B. Pergolesi: Aria [34.], Bogr Istvn: 4 bagatell [36.]; HarsonaABC 69. o. (EMB114) Hasse:
Kt tnc, Marcello szontattelek, vagy hasonl nehzsg eladsi darabok).
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
Baritonkrt
A tagozat
Egy msfl oktvos skla els kplete.
Egy etd (VarasdyNagyivnSztn: Trombitaiskola II. 51116. (EMB12657) nehzsgi szintjn).
Egy eladsi darab (Dr. UjfalusiSteiner: Eladsi darabok rzfvsokra c, gyjtemnybl (EMB13114) F. Schubert: Blcsdal [20.], L. Mozart:
Trombitasz [22.], Anonymus: Hornpipe [24.], H. Purcell: Indul [26.], Corelli: Gavotta [28.], RimskyKorsakov: Mazurka [35.], vagy hasonl
nehzsg eladsi darabok).
Egy peridusnyi knnyebb zenei anyag laprl jtszsa mrskelt tempban.
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Egy msfl oktvos skla hrom kplettel.
Egy etd (Steiner: BaritonABC (EMB14284) 7086; Pernyi: 347 etd harsonra (EMB 14452) 130137. nehzsgi szintjn).
Egy eladsi darab (Dr. UjfalusiSteiner: Eladsi darabok rzfvsokra c. gyjtemnybl (EMB13114) J. S. Bach: Menett [27.], Nagy Olivr:
Chorea Hungarica [31.], G. Giordani: Arietta [33.], G. B. Pergolesi: Aria [34.], Bogr Istvn: 4 bagatell [36.]; HarsonaABC (EMB14144) 69. o.
Hasse: Kt tnc, Marcello szontattelek, vagy hasonl nehzsg eladsi darabok).
Egy peridusnyi zenei anyag laprl jtszsa mrskelt tempban.
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg,
helyes lgzs, testtarts, hangszertarts,
hangkpzs,
intonci,
hangszerkezels,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

Tovbbkpz vfolyamok A tagozat


7. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Zenei ismeretek, a hangszerkezels fejlesztse
Kottaolvass: baritonkrtn a tenorkulcs hasznlatnak megismerse, elsajttsa s gyakorlsa.
Dsztsek s trillk.
Az eladott mvek levegvel val nll tagolsa.
Gyors tncttelek karakterisztikus megoldsa.
Kzepesen nehz etdk s eladsi darabok laprl jtszsa.
Az ajkak rugalmassgnak s erejnek fejlesztse, klnbz kts s intervallumgyakorlatokkal.
A zenei anyagban szerepl mvek formai elemzse, hangnemi kitrsek felismerse.

214

Az elfordul tempjelzsek ismerete.


A kamara s zenekari jtk eltrbe helyezse.
Trekvs a teljes dinamikai skla megvalstsra (ppffig), klns figyelemmel a szp hangra.
Ajnlott tananyag
Steiner: Mindennapi gyakorlatok
Rolf Quinque: ASA method
Colin: Ktsgyakorlatok
Arban: Gyakorlatok
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola III.
Arban: Sklatanulmnyok
Clodomir: Etdk III.
Arban: Ritmustanulmnyok, dszts s trillaelkszt tanulmnyok, intervallumgyakorlatok
Kopprasch: Technikai etdk I.
Makovecz: Vlogatott etdk I
Mller: Technikai gyakorlatok IIIII.
Couillaud: 20 etd
Marcello: Szontk
Paudert: Berhmte Arien
Kurpiski: Kavatina
Baldassari: Szonta
Barat: Orientale
Hndel: Hallei szonta
Teleman: Bdr szonta
Rouger: Velencei karnevl
Kvetelmny
A dsztsek stlusos alkalmazsa a gyakorlatokban s eladsi darabokban.
Dr s moll hangsorok msfl oktvon keresztl, hrmashangzatfelbontsokkal.
Intervallumgyakorlatok msfl oktvon keresztl.
Barokk, klasszikus vagy romantikus darab stlusos eladsa dsztsekkel.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 skla,
1 gyakorlat,
1 eladsi darab lehetleg kotta nlkl.

8. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Zenei ismeretek, a hangszerkezels fejlesztse
Kt oktvos skla, tercskla; a fhrmasok, a dominnsszeptim hangjainak ismerete s sszehasonltsuk.
Az temfajtk, hangjegyrtkek s ritmuskpletek tfog s rendszerezett ismerete.
A teljes hangterjedelem birtoklsa, kiegyenltett hangervel s hangsznnel.
Az ajkak rugalmassgnak s erejnek fokozsa.
Ajnlott tananyag
Steiner: Mindennapi gyakorlatok
Rolf Quinque: ASA method
Colin: Lip flexibilites (vlogatva)
Slokar: Hangkpz gyakorlatok
Arban: Sklatanulmnyok, kromatikus gyakorlatok, hrmashangzatfelbontsok

215

Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola IV.


Clodomir: Etdk II.
Arban: Ritmustanulmnyok, trillk, dsztsek
Kopprasch: Technikai etdk I.
Makovecz: Vlogatott etdk
Bordogni: Vocalises
Mller: Technikai etdk III
Blazevich: Etdk harsonra
Ujfalusy Steiner: Eladsi darabok
Marcello: Szontk
Vivaldi: Szontk
Kvetelmny
A tanul legyen kpes egy nagyobb terjedelm, zeneileg s technikailag ignyesebb darab eljtszsra.
Tudja megvalstani az elrt dinamikt (ppffig) az egsz hangterjedelemben.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 skla,
1 gyakorlat,
1 eladsi darab lehetleg kotta nlkl.

9. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Zenei ismeretek, a hangszerkezels fejlesztse
Az eddig elsajttott kszsgek megrzse, fejlesztse.
A lgzs s levegvezets tern eddig tanultak elmlytse, kvetkezetes alkalmazsa, az elfordul hibk korriglsa.
A tovbbi hangszeres fejlds mellett a zenei mveltsg elmlytse, a zenlsi kedv brentartsa.
A kamarazenls s a zenekarban val jtk eltrbe helyezse.
Ajnlott tananyag
Steiner: Mindennapi gyakorlatok
Slokar: Hangkpz gyakorlatok
Rolf Quinque: ASA method
Stamp: Warm Ups
Colin: Warm Ups
Maggio: Befvsi gyakorlatok
Colin: Sklatanulmnyok
Arban: Sklatanulmnyok
Arban: Famous Method for Trombone
Colin: Modern Method for Trombone
Mller: Technikai etdk III
Kopprasch: Technikai etdk III
Bordogni: Vocalises
Lafosse: Complete Method III
Couillaud: 20 etd
Vobaron: Etdk III.
Clodomier: Etdk IIIII.
Makovecz: Vlogatott etdk III.
Corelli: Szontk
Marcello: Szontk
Vivaldi: Szontk

216

A trombita s harsonairodalom szlmvei


Kvetelmny
Az eddig tanultakon kvl
dsztsek,
tripla s/vagy duplanyelv elkszts
rvid elke, dupla elke,
trilla elkvel, utkval
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 skla
1 gyakorlat,
1 eladsi darab lehetleg kotta nlkl.

10. vfolyamA tagozat


Fejlesztsi feladatok
Zenei ismeretek, a hangszerkezels fejlesztse
Az eddig elsajttott kszsgek megrzse, fejlesztse.
A lgzs s levegvezets tern eddig tanultak elmlytse, kvetkezetes alkalmazsa, az elfordul hibk korriglsa.
A tovbbi hangszeres fejlds mellett a zenei mveltsg elmlytse, a zenlsi kedv brentartsa.
A kamarazenls s a zenekarban val jtk eltrbe helyezse.
A zrvizsga sikeres lettele rdekben a lehet legtbb egyni szereplsi lehetsg kihasznlsa.
Ajnlott tananyag
Steiner: Mindennapi gyakorlatok
Slokar: Hangkpz gyakorlatok
Rolf Quinque: ASA method
Stamp: Warm Ups
Colin: Warm Ups
Maggio: Befvsi gyakorlatok
Colin: Sklatanulmnyok
Arban: Sklatanulmnyok
Arban: Famous Method for Trombone
Colin: Modern Method for Trombone
Mller: Technikai etdk III
Kopprasch: Technikai etdk III
Bordogni: Vocalises
Lafosse: Complete Method III
Couillaud: 20 etd
Vobaron: Etdk III.
Clodomier: Etdk IIIII.
Makovecz: Vlogatott etdk III.
Corelli: Szontk
Marcello: Szontk
Vivaldi: Szontk
Kvetelmny
Az eddig tanultakon kvl
dsztsek,
tripla s duplanyelv gyakorlatok
rvid elke, dupla elke,

217

trilla elkvel, utkval


Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 skla
1 gyakorlat,
1 eladsi darab lehetleg kotta nlkl.

Tovbbkpz vfolyamok B tagozat


7. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Zenei ismeretek, a hangszerkezels fejlesztse
Kottaolvass: baritonkrtn a tenorkulcs hasznlatnak megismerse, elsajttsa s gyakorlsa.
Dsztsek s trillk.
Az eladott mvek levegvel val nll tagolsa.
Gyors tncttelek karakterisztikus megoldsa.
Kzepesen nehz etdk s eladsi darabok laprl jtszsa.
Az ajkak rugalmassgnak s erejnek fejlesztse, klnbz kts s intervallumgyakorlatokkal.
A zenei anyagban szerepl mvek formai elemzse, hangnemi kitrsek felismerse.
Az elfordul tempjelzsek ismerete.
A kamara s zenekari jtk eltrbe helyezse.
Trekvs a teljes dinamikai skla megvalstsra (ppffig), klns figyelemmel a szp hangra.
Ajnlott tananyag
Steiner: Mindennapi gyakorlatok
Rolf Quinque: ASA method
Colin: Ktsgyakorlatok
Arban: Gyakorlatok
Arban: Sklatanulmnyok
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola III.
Clodomir: Etdk III.
Arban: Ritmustanulmnyok, dszts s trillaelkszt tanulmnyok, intervallumgyakorlatok
Kopprasch: Technikai etdk I.
Makovecz: Vlogatott etdk I
Mller: Technikai gyakorlatok IIIII.
Couillaud: 20 etd
Marcello: Szontk
Paudert: Berhmte Arien
Kurpiski: Kavatina
Baldassari: Szonta
Barat: Orientale
Hndel: Hallei szonta
Teleman: Bdr szonta
Rouger: Velencei karnevl
Kvetelmny
A dsztsek stlusos alkalmazsa a gyakorlatokban s eladsi darabokban.
Dr s moll hangsorok msfl oktvon keresztl, hrmashangzatfelbontsokkal
Intervallumgyakorlatok msfl oktvon keresztl.
Barokk, klasszikus vagy romantikus darab stlusos eladsa dsztsekkel.
Egyszer dsztsek s trillk;

218

Kvint, kvart s tercktsek sszekapcsolsa, oktvktsek;


Dr s moll hangsorok msfl oktvon keresztl, terclpsek, hrmashangzatfelbontsok (IIVV), hangkztanulmnyok.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 skla,
1 gyakorlat,
1 barokk szonta lass s gyors ttel kotta nlkl,
1 ms stlus eladsi darab kotta nlkl.

8. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Zenei ismeretek, a hangszerkezels fejlesztse
Ktoktvos skla, tercskla; a fhrmasok, a dominnsszeptim hangjainak ismerete s sszehasonltsuk.
Az temfajtk, hangjegyrtkek s ritmuskpletek tfog s rendszerezett ismerete.
A teljes hangterjedelem birtoklsa, kiegyenltett hangervel s hangsznnel.
Az ajkak rugalmassgnak s erejnek fokozsa.
Ajnlott tananyag
Steiner: Mindennapi gyakorlatok
Rolf Quinque: ASA method
Colin: Lip flexibilites (vlogatva)
Slokar: Hangkpz gyakorlatok
Arban: Sklatanulmnyok, kromatikus gyakorlatok, hrmashangzatfelbontsok
Varasdy Nagyivn Sztn: Trombitaiskola IV.
Clodomir: Etdk II.
Arban: Ritmustanulmnyok, trillk, dsztsek
Kopprasch: Technikai etdk I.
Makovecz: Vlogatottt Etdk
Bordogni: Vocalises
Mller: Technikai etdk III
Blazevich: Etdk harsonra
Ujfalusy Steiner: Eladsi darabok
Marcello: Szontk
Vivaldi: Szontk
Kvetelmny
A tanul legyen kpes egy nagyobb terjedelm, zeneileg s technikailag ignyesebb darab eljtszsra.
Tudja megvalstani az elrt dinamikt (ppffig) az egsz hangterjedelemben.
Az ajakizomzat rugalmassgnak s erejnek fokozsa, a pedlhangoktl a magas regiszterig fokozott figyelemmel a helyes funkcikra s a szp
hangra;
A ktoktvos tkpletes sklatanulmnyokbl egy dr s egy moll hangsor.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 skla
1 gyakorlat,
1 barokk szonta lass s gyors ttele kotta nlkl,
1 ms stlus eladsi darab kotta nlkl.

219

9. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Zenei ismeretek, a hangszerkezels fejlesztse
A hangterjedelem bvtse, figyelemmel a szp hangra, a tiszta intoncira.
Kiegyenltett hangzsra trekvs a teljes hangterjedelmen keresztl.
Sklk kt oktvos hangterjedelemben.
Dszts eltanulmnyok, tripla nyelv tanulmnyok.
A jtszott mvek alapos ismerete, a zenei mveltsg elmlytse.
A ritmusrtkek, temfajtk tfog ismerete.
A kamarazene s a zenekari jtk eltrbe helyezse.
Technikai virtuozits s a tenorkulcsban val tjkozds fejlesztse
A tanul eddig megszerzett tudst elssorban a trsas zenls klnbz formciiban (kamara, zenekar) tudja kamatoztatni
Ajnlott tananyag
Steiner: Mindennapi gyakorlatok
Slokar: Hangkpz gyakorlatok
Rolf Quinque: ASA method
Stamp: Warm Ups
Colin: Warm Ups
Maggio: Befvsi gyakorlatok
Colin: Sklatanulmnyok
Arban: Sklatanulmnyok
Arban: Famous Method for Trombone
Colin: Modern Method for Trombone
Mller: Technikai etdk III
Kopprasch: Technikai etdk III
Bordogni: Vocalises
Lafosse: Complete Method III
Couillaud: 20 etd
Vobaron: Etdk III.
Clodomir: Etdk IIIII.
Makovecz: Vlogatott etdk III.
Clodomir: Etdk IIIIIIV.
Bhme: Etdk
Brandt: Etdk
Corelli: Szontk
Marcello: Szontk
Vivaldi: Szontk
Kvetelmny
Az eddig tanultakon kvl
dsztsek,
tripla s/vagy duplanyelv elkszts
rvid elke, dupla elke,
fejlessze a sznpadi biztonsgot egyni s trsas zenei produkcikban
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 skla
1 gyakorlat,
2 eladsi darab kotta nlkl.

220

10. vfolyam B tagozat


Fejlesztsi feladatok
Zenei ismeretek, a hangszerkezels fejlesztse
Technikai virtuozits
A tenor s altkulcsban val tjkozds
Ajnlott tananyag
Steiner: Mindennapi gyakorlatok
Slokar: Hangkpz gyakorlatok
Rolf Quinque: ASA method
Stamp: Warm Ups
Colin: Warm Ups
Maggio: Befvsi gyakorlatok
Colin: Sklatanulmnyok
Arban: Sklatanulmnyok
Arban: Famous Method for Trombone
Colin: Modern Method for Trombone
Mller: Technikai etdk III
Kopprasch: Technikai etdk III
Bordogni: Vocalises
Lafosse: Complete Method III
Couillaud: 20 etd
Vobaron: Etdk III.
Clodomir: Etdk IIIII.
Makovecz: Vlogatott etdk III.
Clodomir: Etdk IIIIIIV.
Bhme: Etdk
Brandt: Etdk
Corelli: Szontk
Marcello: Szontk
Vivaldi: Szontk
Kvetelmny
Az eddig tanultakon kvl
dsztsek,
tripla s duplanyelv gyakorlatok
rvid elke, dupla elke,
trilla elkvel, utkval,
fejlessze a sznpadi biztonsgot egyni s trsas zenei produkcikban
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 skla
1 gyakorlat,
2 eladsi darab kotta nlkl.

Kvetelmnyek a tovbbkpz vfolyamainak elvgzse utn


Az A tagozat vgn
A lgzs, levegvezets tern tanultak elmlytse, kvetkezetes alkalmazsa, az elfordul hibk korriglsa.
A hangterjedelem tovbbi bvtse, fokozott figyelemmel a szp hangra s a tiszta intoncira.
A kamarazenls s a zenekari jtk eltrbe helyezse.

221

A tanul ismerjen klnbz


dsztseket,
trillkat,
elkket, tripla s duplanyelves megoldsokat.
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul ismerje
hangszere mltjt, irodalmt,
a kimvelt hangszeres technika alapjait.
Legyen kpes
minden regiszterben kimvelt hang megszlaltatsra,
biztonsgos, pontos, hibtlan hangindtsra,
j legatotechnikra,
dupla s triplanyelv alkalmazsra
Mvszeti zrvizsga kvetelmnyei
A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati vizsgarszbl ll.
A vizsga tantrgya s idtartama
HarsonaTenorkrtBaritonkrt ftrgy
A tagozat: minimum 10 perc
B tagozat: minimum 10 perc
Harsona
A vizsga tartalma
A tagozat
Egy etd (Makovecz: Vlogatott etdk harsonra I.: (EMB14143) 20. Andante con moto, 27. Allegretto, 28. Mazurka, 30. Allegro moderato, 31.
Allegretto, 32. Allegro moderato nehzsgi szintjn).
Kt klnbz karakter zongoraksretes eladsi darab, melybl az egyik lehet kamaram is: barokk szonta kt ttele, vagy egy versenym
kt ttele, vagy egy gyors s egy lass tempj eladsi darab (
Az etd s a kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Kt etd (az egyik etd helyett du, vagy egyb kamaram is vlaszthat) (Makovecz: Vlogatott etdk harsonra I. EMB14143: 3335., 37.,
38., 44., 4650. gyakorlatok nehzsgi szintjn).
Egy barokk szonta kt ttele (lassgyors), s egy ms stlus eladsi darab zongoraksrettel
Az etd s a kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
Tenorkrt
A vizsga tartalma
A tagozat
Egy skla msfl oktvon keresztl, klnbz kpletekkel
egy etd (VarasdyNagyivnSztn: Trombitaiskola IV. (EMB13493)130. nehzsgi szintjn).
Kt klnbz karakter zongoraksretes eladsi darab, melybl az egyik lehet kamaram is: barokk szonta kt ttele, vagy egy versenym
kt ttele, vagy egy gyors s egy lass tempj eladsi darab (az ajnlott darabok: Corelli: Szontk, Marcello: Szontk, Vivaldi: Szontk,
valamint a trombitairodalom szlmvei).
Az etd s a kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Egy skla msfl oktvon keresztl, klnbz kpletekkel
egy etd (VarasdyNagyivnSztn: Trombitaiskola IV. (EMB13493) 3053. nehzsgi szintjn).
Egy barokk szonta kt ttele (lassgyors), s egy ms stlus eladsi darab
Az etd s a kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
222

Baritonkrt
A vizsga tartalma
A tagozat
Egy skla msfl oktvon keresztl, klnbz kpletekkel
Egy etd (Kopprasch: Technikai etdk I fzet (Hofmeister) nehzsgi szintjn).
Kt klnbz karakter zongoraksretes eladsi darab, melybl az egyik lehet kamaram is: barokk szonta kt ttele, vagy egy versenym
kt ttele, vagy egy gyors s egy lass tempj eladsi darab (az ajnlott darabok: Corelli: Szontk, Marcello: Szontk, Vivaldi: Szontk,
valamint a trombitairodalom szlmvei).
Az etd s a kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Egy skla msfl oktvon keresztl, klnbz kpletekkel.
Kt etd (az egyik etd helyett du, vagy egyb kamaram is vlaszthat) (Kopprasch: Technikai etdk 722. I fzet (Hofmeister) Pernyi: 347
etd harsonra 250270 (EMB14452); Bordogni: Vocalises nehzsgi szintjn).
Egy barokk szonta kt ttele (lassgyors), s egy ms stlus eladsi darab zongoraksrettel
Az etd s a kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg,
helyes lgzs, testtarts, hangszertarts,
hangkpzs,
intonci,
hangszerkezels,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

A tananyag feldolgozshoz szksges ktelez (minimlis) taneszkzk


Megfelel mennyisg s minsg hangszer.
J minsg zongora, vagy piann
Lehetleg teljes alakot visszaad tkr.
Metronm,
Legalbb 2 darab llthat magassg kottatart.

TUBA
A tubatants clja feladatai:
a tanul egyni adottsghoz, kpessghez igazod mdszerek kialaktsa kiemelt figyelmet fordtva az egyni hangszeroktatsban rejl
pedaggiai lehetsgek kihasznlsra,
a helyes lgzs, befvs, testtarts, hangszertarts belltsa, kialaktsa,
a hangszeres jtkhoz szksges motorikus reflexek, motivcis bzis, a naponknti gyakorls szksgletnek kialaktsa,
a hangszeres jtk megvalstsban rszt vev izmok lazasgnak, terhelhetsgnek tartsabb ignybevtel teljestshez szksges
kszsgek kialaktsa,
a zenei elkpzelsek fejlesztse, a zenei elrelts, a folyamatos kottaolvass kialaktsa,

223

a zenei halls tfog fejlesztse,


zenei memria fejlesztse, gyakorlati alkalmazshoz szksges jrtassgok kialaktsa,
az egyni hangszeres tanrkra, kamarazenei, zenekari foglalkozsokra trtn nll felkszls kpessgnek kialaktsa.
Ismertesse meg a tanulkkal
a tuba trtnett, legalbb elmletben a klnbz hangols hangszereket
a tuba a mlyrzfvsok csaldjban s klnfle egyttesekben betlttt szerept, szakmai lehetsgeit,
a hangszer irodalmt, a hangszer zenekari, kamarazenei s szlirodalmnak legalbb a tananyagban megjelen rszt,
a tananyagon keresztl a fbb zenei stlusokat,
a segdfogsokat, alkalmazsuk lehetsgeit a tiszta intonci s az elfordul dsztsek knnyebb megvalstsa rdekben,
a tuba hazai s klfldi mvszeinek munkssgt.
Tudatostsa
a helyesen belltott lgzstechnika lland ellenrzsnek fontossgt,
a helyes szjtarts, mint a j befvsi md (ansatz) alapfelttelnek fontossgt,
a mindennapi gyakorls didaktikai s fiziolgiai szempontok szerinti szksgessgt,
a knnyed, felszabadult hangszeres jtkmd kialaktsnak fontossgt.
Fejlessze a tanul
hallst, bels hallst, intoncis kpessgt,
hangszertechnikai tudst,
megforml s eladi kpessgt.
Tegye kpess a tanulkat
a gyakorls sorn felmerl hibk nll kijavtsra,
a belltott alapfunkcik nellenrzsre, szinten tartsra s javtsra
a tiszta intoncira,
folyamatos hangszerjtkra, rnyalt s stlusos eladsra,
a pontos kottaolvassra, a ritmus, valamint a zenei kifejezsek eladsmdjra, illetve a tempra vonatkoz utastsainak megvalstsra.
trsas muzsiklsra.
Fejlessze s ellenrizze a klnbz funkcionlis kszsgek kialaktst
a helyes lgzst intenzv lgzsfejleszt gyakorlatokkal (hangszerrel s hangszer nlkl);
a szjizomzatot

Ekpz vfolyamok
A tuba oktatsnak megkezdsekor kiemelt figyelmet kell fordtani a tanulk fizikai, alkati fejlettsgre, alkalmassgra. ltalban 910 ves
korban ri el testi fejldsk a hangszeroktats elkezdshez kvnatos szintet.
A hangszeres elkpz vfolyamok az ltalnos zenei rzk s a hangszeres kszsgek felmrst, a kpessgek kibontakoztatst szolgljk.
1. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A trzshangok olvassa basszuskulcsban.
Az egsz, fl, negyed hangjegyrtkek s az ezeknek megfelel sznetjelek ismerete.
Az ismtljel, zrvonal, korona, a dinamikai jelek, mdostjelek ismerete.
A helyes test s hangszertarts kialaktsa.
A helyes szjtarts belltsa, a fvka helynek kialaktsa.

224

Ajnlott tananyag
Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)
Ujfalusi Pehl Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)
Sra J.: Tubaiskola
Kvetelmny
Az idelis tubahang ignynek kialaktsa
Hangterjedelem: Efig a hangok fogsai.
A kottaolvass basszuskulcsban.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Egy gyakorlat,
Egy eladsi darab.

2. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A trzshangok olvassa violin s basszuskulcsban.
Az egsz, fl, negyed, nyolcad, tizenhatod hangjegyrtkek s az ezeknek megfelel sznetjelek ismerete.
Az ismtljel, zrvonal, korona, a dinamikai jelek, mdostjelek ismerete.
A rzfvs hangszerek ezen bell a tuba felptsnek, megszlaltatsi mdjnak ismerete.
A helyes test s hangszertarts kialaktsa.
A helyes szjtarts belltsa, a fvka helynek kialaktsa.
Ajnlott tananyag
Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)
Ujfalusi Pehl Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)
Sra J.: Tubaiskola
Kvetelmny
Az idelis tubahang ignynek kialaktsa.
Hangterjedelem: Efig a hangok fogsai.
A biztos, folyamatos kottaolvass basszuskulcsban.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Egy gyakorlat,
Egy eladsi darab.

Alapfok vfolyamokA tagozat


1. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A 4/4es, 2/4es s 3/4es tem
Az eljegyzsek ismerete.
Az egsz, fl, negyed, nyolcad rtkek s az ezeknek megfelel sznetjelek.
A tananyagban elfordul tempjelek, zenei mszavak ismerete.
A j gyakorlsi mdszer s emlkezkszsg megalapozsa.
Memriafejleszts: npdalok s eladsi darabok kotta nlkl jtszsa.

225

A hangszer felptse, rszei, a megszlaltats mdja.


A helyes test s hangszertarts kialaktsa.
A helyes lgzs belltsa, a rekeszlgzs alapjainak elsajttsa, a lgvezets megalapozsa.
A helyes szjtarts belltsa, a fvka helynek kialaktsa, fvkagyakorlatokkal.
A hangindts megalapozsa.
A nyelvtechnika megalapozsa.
A legato jtkmd alapjainak elsajttsa ajakrezgssel, fvkval, hangszerrel.
A nyjtpont alkalmazsnak ismerete.
Ajnlott tananyag
Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)
Sra Jzsef: Tubaiskola
Ujfalusi Pehl Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)
Lengyel Pejtsik: Gordonkamuzsika kezdk szmra (EMB Z 6312)
Brodszky: Rgi zene gordonkra (eladsai darabok) (EMB Z 2452)
Kvetelmny
A megadott hangterjedelmen bell tanult hangszeres gyakorlatok, eladsi darabok egyenletes, folyamatos eladsa, helyesen kialaktott lgzs
s szjtarts mellett.
A tananyagban elfordul tempjelzsek, zenei mszavak ismerete.
A j gyakorlsi mdszer s emlkezkszsg megalapozsa.
Hangterjedelem: Daig.
Skla: 2#, 2b eljegyzsig, kt varicival.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla,
Egy gyakorlat,
Egy eladsi darab lehetleg kotta nlkl.

2. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A folyamatos, pontos kottaolvass kialaktsa.
A dr s moll hangsor szerkezete, kromatika.
A helyes test s hangszertarts nellenrzsnek kialaktsa.
A helyes lgzs folyamatos ellenrzse.
A befvs, hangindts mindennapi feladatainak kialaktsa.
A legato jtkmd ignyes kialaktsnak elsegtse: ajakrezegtets fvka nlkl, fvkval, valamint zongorval kzsen.
Nyjtpont az egsz, fl, negyed rtkek mellett.
A zenei memria fejlesztse, a tananyagbl kivlasztott darabok kotta nlkli jtka.
A tananyagban elfordul tempjelzsek, dinamikai elrsok, zenei mszavak ismerete.
Ajnlott tananyag
Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)
Sra Jzsef: Tubaiskola (10)
Ujfalusi Pehl Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)
Lengyel Pejtsik: Gordonkamuzsika kezdk szmra (EMB Z 6312)
Brodszky: Rgi zene gordonkra (eladsai darabok) (EMB Z 2452)
Kvetelmny
Sklk 2#, 2b eljegyzsig drban s mollban, legalbb 2 varicival.

226

Hangterjedelem Cbig
A tanul legyen kpes a tanult etdket s eladsi darabokat j szjtartssal, j lgzstechnikval, egyenletes s folyamatos jtkkal eladni,
elvrhat alapvet dinamikai rnyalssal.
A vgzett tananyagban elfordul temp, dinamikai jelzsek, zenei mszavak ismerete.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla,
Egy gyakorlat,
Egy eladsi darab lehetleg kotta nlkl.

3. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A kottaolvass tovbbfejlesztse.
jabb temfajtk s tempjelzsek
A ritmikai ismeretek bvtse (szinkpa, les s nyjtott ritmus).
A hangrtk tagolsnak szlestse (tizenhatod rtk hangjegyek s sznetjelek).
A jtkmd tovbbi differencilsa.
A szerkezeti tagols, da capo, tris forma, a magyar npdal jellemz formi.
A hangterjedelem bvtse: kontra Bbig.
Memriafejleszts: sklk, npdalok, eladsi darabok kotta nlkli jtszsa.
A dinamikai rnyalsok tovbbfejlesztse.
A tanult mvek formai elemzse az letkornak megfelel szinten (azonossg, hasonlsg, szekvencia, klnbsg felismerse; a peridus).
A hangkpzs, hangindts, lgvezetsi technika tovbbfejlesztse.
A manulis technika tovbbfejlesztse.
Az intonci fejlesztse.
Ajnlott tananyag
Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)
Sra J.:Tubaiskola
Ujfalusi Pehl Perlaki: Tubaiskola I. (EMB Z 2550)
Eladsi darabok gordonkra .1. ktet (EMB Z 2417), 2. ktet (EMB Z 4480
Kis kezek nagy mesterek (Hofmeister FTuba: FH2091, BTuba: FH2092)
Kvetelmny
Sklk 3#, 2b eljegyzsig, 4 varicival.
Klnbz karakter s ritmikj etdk.
Hangterjedelem: kontra Bbig.
Eladsi darabok.
Klnbz jtkmdok megvalstsa.
A tanul legyen kpes nyolcadokat s tizenhatodokat, klnfle ktseket tartalmaz gyakorlatok tiszta interpretlsra, eladsra.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla kotta nlkl,
Kt klnbz karakter gyakorlat,
Egy eladsi darab lehetleg kotta nlkl.

227

4. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A kottaolvass tovbbfejlesztse, a hangrtkek egyb tagolsnak tovbbi szlestse (triola, kvintola, duola).
A dr s moll hangsorok 5varicival.
Az eladsi darabok legfbb stlusjegyeinek ismerete.
jabb tem fajtk s tempjelzsek (5/4,7/8, marcia, meno, mosso, largo,alla breve, stb.)
Dinamikai differencils (ppffig).
A zenemvek szerkezeti tagolsa (Da capo, tris forma).
A hangterjedelem bvtse kontra Btl 1vonalas d ig.
A tanult zenemvek elemzse (azonossg, hasonlsg, szekvencia, peridus, klnbsg felismerse.)
A trsas zenls megalapozsa, kthromszlam gyakorlatok jtszsa..
Memriafejleszts: eladsi darabok kotta nlkli jtszsa.
Hangkpzs, az elrt hangterjedelmen s dinamikn bell a magabiztos, kiegyenltett hanganyag s a tiszta intonci kialaktsa.
A kialaktott intonci lland ellenrzse, a hibk korriglsa.
Alapvet hangszerkarbantartsi ismeretek elsajttsa, kisebb hibk kijavtsra trtn felkszts.
Ajnlott tananyag
Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)
Ujfalusi Pehl Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)
Sra J.:Tubaiskola
Kis kezek, nagy mesterek (Hofmeister, FTuba: FH2091, BTuba: FH2092)
Kvetelmny
A kialaktott hangterjedelmen bell a tanult ritmusok kottah eladsa az elrt tempban, tiszta intoncival s rnyalt dinamikval.
Dr s moll sklk 3#, 3b eljegyzsig 5 varicival
Eladsi darabok kotta nlkli jtka.
A trsas zenls kvetelmnyeinek ismerete.
A minimlis, legalapvetbb hangszerpolsi, karbantartsi ismeretek.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla legalbb t kplettel,
Kt gyakorlat (klnbz karakter),
Egy eladsi darab lehetleg kotta nlkl.

5. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A kottaolvass tovbbfejlesztse, vltoz temek, a hangrtkek tovbbtagolsa (kvartola, szextola).
A dinamikai rnyals tovbbfejlesztse.
Az eladsi darabok formai elemzse.
A laprl olvassi kszsg fejlesztse.
A memria tovbbfejlesztse (eladsi darabok, egyes koncert etdk kotta nlkli jtkval).
A trsas zenls (kamara, illetve zenekari) elmlytse.
Bels igny kialaktsa a folyamatos, hibtlan hangszerjtk irnt.
A hangterjedelem tovbbfejlesztse.
A telt, kiegyenslyozott, plasztikus hangszerhang kialaktsa, a tiszta intonci llandstsa, valamint knnyed hangszeres jtkmd s
fvstechnika birtoklsa.
A manulis kszsg tovbbfejlesztse (virtuz etdk, ujjgyakorlatok segtsgvel).
A legato jtkmd tkletestse a ktsgyakorlatok nvelsvel.

228

A zenei megforml, kifejez kszsg fejlesztse,


Alapvet megjelensi, viselkedsi ismeretek, szlista szerepkrben, sznpadi krlmnyek kztt.
A lgzstechnika, valamint a vitlkapacits fejlesztse szles dallamvek, kitartott hangok jtkval.
A zenei megformls ignynek fejlesztse, az eladsi mdok, utastsok kottah betartsa.
Ajnlott tananyag
Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)
Ujfalusi Pehl Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)
D. Meschke: Tubaiskola (Hofmeister FH8070)
Kis kezek, nagy mesterek (Hofmeister, FTuba: FH2091, BTuba: FH2092)
Kvetelmny
A kialaktott hangterjedelemhez igazod nagyobb terjedelm, tbbfle technikai s zenei feladatot tartalmaz etdk eladsa.
Dr s moll sklk 4#, 4b eljegyzsig.
Folyamatos, egyenletes tempj sklzs drban s mollban.
Barokk vagy klasszikus eladsi darab stlusos eladsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla,
Kt klnbz karakter gyakorlat,
Egy eladsi darab lehetleg kotta nlkl.

6. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A kottaolvassi kszsg tovbbfejlesztse, vltoz temek, a hangrtkek tovbbtagolsa (tizenhatod triolk).
A laprl olvassi kszsg tovbbfejlesztse.
A dinamikai rnyals kiszlestse.
A hangnemi kitrs, modulci felismerse.
A zenei memria tovbbfejlesztse.
A szlista feladatok, ismeretek elmlytse, a sznpadi magatarts tkletestse.
A trsas zenls (kamara, zenekar) fejlesztse, gyakoroltatsa.
Bels igny kialaktsa az ignyes, pontos hangszerjtkra.
Hangterjedelem bvtse.
A legato jtkmd tkletestse a ktsgyakorlatok nvelsvel.
A lgzstechnika, valamint a vitlkapacits tovbbfejlesztse szles dallamvek, kitartott hangok jtkval.
A zenei megformls ignynek lland fejlesztse, az eladsi mdok, utastsok kottah betartsa.
Ajnlott tananyag
Jakab G.: Tubaiskola I.(Ed.Simonffy)
UjfalusiPehlPerlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)
D.Meschke: Tubaiskola (Hofmeister FH8070)
Kis kezek nagy mesterek (Hofmeister, FTuba: FH2091, BTuba: FH2092)
Kvetelmny
Sznvonalas mvszi megformlst ignyl nagyobb terjedelm, sokfle zenei feladatot tartalmaz etdk s eladsi darabok jtszsa.
Egyenletes tempj sklzs drban, mollban 4#, 4big drban, mollban, hat varicival
Magabiztos sznpadi fellps.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Egy skla

229

Kt klnbz karakter gyakorlat


Egy eladsi darab lehetleg kotta nlkl

Alapfok vfolyamok B tagozat


2. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A folyamatos, pontos kottaolvass kialaktsa.
A dr s moll hangsor szerkezete, kromatika.
A 3/8, 6/8,os temek.
A tananyagban elfordul tempjelzsek, dinamikai elrsok, zenei mszavak ismerete.
A helyes test s hangszertarts nellenrzsnek kialaktsa.
Nyjtpont az egsz, fl, negyed rtkek mellett.
A helyes lgzs folyamatos ellenrzse.
A befvs, hangindts mindennapi feladatainak kialaktsa.
A legato jtkmd ignyes kialaktsnak elsegtse: ajakrezegtets fvka nlkl, fvkval, valamint zongorval kzsen.
A zenei memria fejlesztse, a tananyagbl kivlasztott darabok kotta nlkli jtka.
Ajnlott tananyag
Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)
Sra Jzsef: Tubaiskola
Ujfalusi Pehl Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)
Lengyel Pejtsik: Gordonkamuzsika kezdk szmra (EMB Z 6312)
Kvetelmny
Sznvonalas mvszi megformlst ignyl nagyobb terjedelm, sokfle zenei feladatot tartalmaz etdk s eladsi darabok jtszsa.
Egyenletes tempj sklzs drban, mollban.
Magabiztos szinpadi fellps Az A tagozat anyagn tl a sklaformcik, sklatanulmnyok kibvtett alkalmazsa, valamint a gyakorlatok
knnytett vltozata helyett a nehezebb megolds.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla kibvtett kpletekkel, varicikkal,
Kt gyakorlat,
Kt eladsi darab kotta nlkl.

3. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A kottaolvass tovbbfejlesztse.
jabb temfajtk s tempjelzsek
A ritmikai ismeretek bvtse (szinkpa, les s nyjtott ritmus).
A hangrtk tagolsnak szlestse (tizenhatod rtk hangjegyek s sznetjelek).
A jtkmd tovbbi differencilsa.
A szerkezeti tagols, da capo, tris forma, a magyar npdal jellemz formi.
A hangterjedelem bvtse: kontra Bbig.
Memriafejleszts: sklk, npdalok, eladsi darabok kotta nlkli jtszsa.
A dinamikai rnyalsok tovbbfejlesztse.
A tanult mvek formai elemzse az letkornak megfelel szinten (azonossg, hasonlsg, szekvencia, klnbsg felismerse; a peridus).

230

A hangkpzs, hangindts, lgvezetsi technika tovbbfejlesztse.


A manulis technika tovbbfejlesztse.
Az intonci fejlesztse.
Ajnlott tananyag
Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)
Sra J.:Tubaiskola
Ujfalusi Pehl Perlaki: Tubaiskola I. (EMB Z 2550)
Lebegyev: Tubaiskola (Muzika Moszkva)
Eladsi darabok gordonkra 1. ktet (EMB Z 2417), 2. ktet (EMB Z 4480
Kis kezek nagy mesterek (Hofmeister FTuba: FH2091, BTuba: FH2092)
Kvetelmny
Sklk 2#, 2b eljegyzsig, 4 varicival.
Klnbz karakter s ritmikj etdk.
Hangterjedelem: kontra Bbig.
Eladsi darabok.
Klnbz jtkmdok megvalstsa.
A tanul legyen kpes nyolcadokat s tizenhatodokat, klnfle ktseket tartalmaz gyakorlatok tiszta interpretlsra, eladsra.
Sklaformcik, sklatanulmnyok kibvtett alkalmazsa, valamint a gyakorlatok knnytett vltozata helyett a nehezebb megolds.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla kibvtett kpletekkel, varicikkal,
Kt gyakorlat,
Kt eladsi darab kotta nlkl.

4. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A kottaolvass tovbbfejlesztse, a hangrtkek egyb tagolsnak tovbbi szlestse (triola, kvintola, duola).
A dr s moll hangsorok 5 varicival.
Az eladsi darabok legfbb stlusjegyeinek ismerete.
jabb tem fajtk s tempjelzsek (5/4,7/8, marcia, meno, mosso, largo,alla breve, stb.)
Dinamikai differencils (ppffig).
A hangterjedelem bvtse.
A tanult zenemvek elemzse (azonossg, hasonlsg, szekvencia, peridus, klnbsg felismerse.)
A trsas zenls megalapozsa, kthromszlam gyakorlatok jtszsa..
Memriafejleszts: eladsi darabok kotta nlkli jtszsa.
Hangkpzs, az elrt hangterjedelmen s dinamikn bell a magabiztos, kiegyenltett hanganyag s a tiszta intonci kialaktsa.
A kialaktott intonci lland ellenrzse, a hibk korriglsa.
Alapvet hangszerkarbantartsi ismeretek elsajttsa, kisebb hibk kijavtsra trtn felkszts.
Ajnlott tananyag
Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)
Ujfalusi Pehl Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)
Sra J.:Tubaiskola
Kis kezek, nagy mesterek (Hofmeister, FTuba: FH2091, BTuba: FH2092)
Kvetelmny
A kialaktott hangterjedelmen bell a tanult ritmusok kottah eladsa az elrt tempban, tiszta intoncival s rnyalt dinamikval.
Dr s moll sklk 3#, 3b eljegyzsig 5 varicival

231

Eladsi darabok kotta nlkli jtka.


A trsas zenls kvetelmnyeinek ismerete.
A minimlis, legalapvetbb hangszerpolsi, karbantartsi ismeretek.
A legato, staccato, jtkmd telt, folyamatos, szp tnus eladsa, kottah tolmcsolsa, valamint tercmenetes varici.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Egy skla hrom kplettel,
Kt gyakorlat (klnbz karakter),
Kt eladsi darab klnbz zenei korszakbl, kotta nlkl .

5. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A kottaolvass tovbbfejlesztse, vltoz temek, a hangrtkek tovbbtagolsa (kvartola, szextola).
A dinamikai rnyals tovbbfejlesztse.
Az eladsi darabok formai elemzse.
A laprl olvassi kszsg fejlesztse.
A memria tovbbfejlesztse (eladsi darabok, egyes koncert etdk kotta nlkli jtkval).
A trsas zenls (kamara, illetve zenekari) elmlytse.
Bels igny kialaktsa a folyamatos, hibtlan hangszerjtk irnt.
A hangterjedelem tovbbfejlesztse.
A telt, kiegyenslyozott, plasztikus hangszerhang kialaktsa, a tiszta intonci llandstsa, valamint knnyed hangszeres jtkmd s
fvstechnika birtoklsa.
A manulis kszsg tovbbfejlesztse (virtuz etdk, ujjgyakorlatok segtsgvel).
A legato jtkmd tkletestse a ktsgyakorlatok nvelsvel.
A zenei megforml, kifejez kszsg fejlesztse,
Alapvet megjelensi, viselkedsi ismeretek, szlista szerepkrben, sznpadi krlmnyek kztt.
A lgzstechnika, valamint a vitlkapacits fejlesztse szles dallamvek, kitartott hangok jtkval.
A zenei megformls ignynek fejlesztse, az eladsi mdok, utastsok kottah betartsa.
Ajnlott tananyag
Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)
Ujfalusi Pehl Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)
D. Meschke: Tubaiskola (Hofmeister FH8070)
Kis kezek, nagy mesterek (Hofmeister FTuba: FH2091, BTuba: FH2092)
Kvetelmny
A kialaktott hangterjedelemhez igazod nagyobb terjedelm, tbbfle technikai s zenei feladatot tartalmaz etdk eladsa.
Folyamatos, egyenletes tempj sklzs drban s mollban.
Barokk vagy klasszikus eladsi darab stlusos eladsa.
A dszts s a trilla megalapozsa, a sklk tempjnak fokozsa.
A tanul tudja korriglni hangszernek intoncis hibit, valamint hangszert nllan behangolni.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla hrom kplettel,
Kt gyakorlat (klnbz karakter),
Kt eladsi darab klnbz zenei korszakbl, kotta nlkl.

232

6. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A kottaolvassi kszsg tovbbfejlesztse, vltoz temek, a hangrtkek tovbbtagolsa (tizenhatod triolk).
A laprl olvassi kszsg tovbbfejlesztse.
A dinamikai rnyals kiszlestse.
A hangnemi kitrs, modulci felismerse.
A zenei memria tovbbfejlesztse.
A szlista feladatok, ismeretek elmlytse, a sznpadi magatarts tkletestse.
A trsas zenls (kamara, zenekar) fejlesztse, gyakoroltatsa.
Bels igny kialaktsa az ignyes, pontos hangszerjtkra.
Hangterjedelem bvtse kontra.
A legato jtkmd tkletestse a ktsgyakorlatok nvelsvel.
A lgzstechnika, valamint a vitlkapacits tovbbfejlesztse szles dallamvek, kitartott hangok jtkval.
A zenei megformls ignynek lland fejlesztse, az eladsi mdok, utastsok kottah betartsa.
Ajnlott tananyag
Jakab G.: Tubaiskola I.(Ed.Simonffy)
UjfalusiPehlPerlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)
D.Meschke: Tubaiskola (Hofmeister FH8070)
Kis kezek nagy mesterek (Hofmeister FTuba: FH2091, BTuba: FH2092)
Kvetelmny
Sznvonalas mvszi megformlst ignyl nagyobb terjedelm, sokfle zenei feladatot tartalmaz etdk s eladsi darabok jtszsa.
Magabiztos szinpadi fellps.
A dszts s a trilla jtknak ismerete
Fokozott tempj sklzs
A tanul ismerje sajt hangszernek technikai s intoncis hinyossgait, azt legyen kpes korriglni.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Egy skla hrom kplettel,
Kt klnbz karakter gyakorlat,
Kt eladsi darab klnbz zenei korszakbl, kotta nlkl.

Kvetelmnyek az alapfok vfolyamainak elvgzse utn


Az A tagozat vgn
Ismerje a tanul
a helyes szjtartst, lgzstechnikt, befvst, hangszertartst, a knnyed hangszeres jtkmdot,
a rokon rzfvs hangszereket,
a tuba szerkezeti felptst, s felhangrendszert a tanult hangterjedelemben (lehetleg a 10. felhangig), alkalmazsi terleteit,
a tanult anyagban elfordul temp s karakterjelzseket, egyb eladsi jeleket, zenei mszavakat s ezek jelentst,
a tanult eladsi darabok zeneszerzinek nevt, a mvek cmt, s tudja helyesen kiejteni s lerni azokat.
Legyen kpes a tanul
idelis tubahang kialaktsra, megszlaltatsra,
klnbz artikulcis elrsok (tenuto, staccato, legato, marcato) s jtkmdok megvalstsra,
a zenei mondanival megformlsra
az ajak s a kz sszehangolt munkjnak kialaktsra,
a helyes befvs s lgzstechnika alkalmazsra,
a zenei gyakorlatok, eladsi darabok pontos, kottah eladsra,

233

az eladsi darabok kotta nlkli jtszsra,


a gyakorls sorn elfordul hibk felismersre, azok nll kijavtsra,
a hangszer ptsbl fakad intoncis problmk korriglsra,
a hangszer nll behangolsra,
a hangszer szakszer karbantartsra.
sklzni 4# 4b eljegyzsig
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
Legyen kpes
az tanult anyagban elfordul hangterjedelemen bell kiegyenltett, szp hang elrsre a tiszta intonci megtartsval,
az llkpessg nvelsre,
rnyaltabb zenei megformlsokra.
A mvszeti alapvizsga kvetelmnyei
A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati vizsgarszbl ll.
A vizsga tantrgya s idtartama
Tuba ftrgy
A tagozat: minimum 10 perc
B tagozat: minimum 10 perc
A vizsga tartalma
A tagozat
Egy skla legalbb hrom varicival.
Egy gyakorlat (Kietzer: I. ktet (Zimmermann), Sra: Tubaiskola, Jakab Gedeon: Tubaiskola I. ktet 172., 183., 187., 192., gyakorlatainak
nehzsgi szintjn).
Egy eladsi darab (F. Schubert: Blcsdal (EMB13114) (169), H. Purcell: Rigaudon (166) nehzsgi szintjn).
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Egy skla dr s moll vltozata, legalbb hrom varicival.
Egy gyakorlat (Kietzer: I. ktet, Sra: Tubaiskola, Jakab G.: Tubaiskola 1 ktet 161., 163., 179., 186. gyakorlatainak nehzsgi szintjn).
Egy eladsi darab (Vivaldi: Tl, Hndel: Bourre, Corelli: Sarabande s Gavotte nehzsgi szintjn).
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg,
helyes lgzs, testtarts, hangszertarts,
hangkpzs,
intonci,
hangszerkezels,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

234

Tovbbkpz vfolyamok A tagozat


A tovbbkpz vfolyamok elrsig az egyes nvendkek tudsszintje kztt jelents klnbsg alakulhat ki kpessgeik, teherbrsuk s
szorgalmuk alapjn ezrt elssorban a fejleszts lehetsges irnyait s cljait fogalmazzuk meg.
7. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A dinamikai szlssgek (ppff), valamint a kztes rnyalsok tudatos alkalmazsa.
A zenei dsztsek, trillk tkletestse.
A zenei formk elemzse, modulcik, hangnemi kitrsek felismerse, tudatostsa.
Az elfordul zenei mszavak ismerete, tudatos alkalmazsa.
A zenei memria tovbbfejlesztse.
Klnbz karakterek megformlsa, stlusos eladsa.
A laprl olvass fejlesztse.
Hangszeres jtk megvalstsban rsztvev izmok lazasgnak, terhelhetsgnek, a tarts ignybevtel kpessgnek kialaktsa.
Csoportos egyttmuzsikls (kamara, zenekar) szksgessgnek elmlytse.
Ajnlott tananyag
Jakab G.: Tubaiskola II. (Ed. Simonffy)
Ujfalusi Pehl Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)
D. Meschke: Tubaiskola (Hofmeister FH8070)
Kietzer: Tubaiskola (Zimmermann)
Pejstik Lengyel: Gordonkamuzsika II. (EMB Z 6748).
Kvetelmny
A tanul zenei, technikai felkszltsgnek megfelel etdk, eladsi darabok pontos, stlusos eladsa.
Dr s moll sklk 5#, 5b eljegyzsig.
Barokk, klasszikus, vagy romantikus darabok, stlusok eladsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Egy skla varicikkal,
Kt gyakorlat,
Egy eladsi darab lehetleg kotta nlkl.

8. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A kottaolvass tovbbfejlesztse, a hangrtkek tagolsa s a ritmusformulk tfog, rendszerezett ismerete.
A hangterjedelem fokozsa egyenletes hangervel s vltozatlan hangsznnel.
A sklatanulmnyok bvtse, az alapfunkcik (TSD, IIVV) beptsvel, alkalmazsval.
Kromatikus sklagyakorlatok mrskelt tempban.
A forml s kifejezkszsg tovbbfejlesztse.
A dinamikai rnyalsi kpessg fejlesztse.
A laprl olvassi kszsg tovbbfejlesztse.
A kamarazenei s zenekari feladatok bvtse.
Ajnlott tananyag
Jakab G.: Tubaiskola II. (Ed. Simonffy)
Ujfalusi Pehl Perlaki: Tubaiskola II. (EMB Z 2550)

235

Kietzer: Tubaiskola I. (Zimmermann)


D. Meschke: Tubaiskola (Hofmeister FH8070)
Barokk szontk (Marcello, Vivaldi).
Kvetelmny
Nagyobb terjedelm, ignyes zenedarabok stlusos, sznvonalas eljtszsa (kotta nlkl is).
Sklatanulmnyok 6#, 6b eljegyzsig.
Ignyes kamarazenei, zenekari kzremkdsre val alkalmassg.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Egy skla varicikkal,
Kt gyakorlat,
Egy eladsi darab kotta nlkl.

9. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A kialakult kszsgek, kpessgek tovbbfejlesztse.
A kialakult hangszeres intoncik tovbbfejlesztse.
Sklatanulmnyok tovbb bvtve nehezebb ktsgyakorlatokkal.
A zeneelmleti, zeneirodalmi ismeretek elmlytse a tananyaghoz kapcsoldan.
A hangszerhang minsgi tovbbfejlesztse.
A formlkpessg, zenei kifejezkszsg tovbbfejlesztse.
A trsas zenlsi feladatok nvelse, minsgi fejlesztse.
Ajnlott tananyag
Jakab G.: Tubaiskola II. (Ed. Simonffy)
Ujfalusi Pehl Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)
Kietzer: Tubaiskola (Zimmermann)
Lachman: 10 etd (Hofmeister)
Gordon Jacob: Szvit tubra (Boosey & Hawke
Marcello: Szontk
Vivaldi: szontk s egyb tiratok a mly rzfvs irodalombl, eladsi darabokbl.
Kvetelmny
Sklatanulmnyok 7#, 7b eljegyzsig.
A zenei dsztsek, elkk, trillk ismerete.
Szlisztikus feladat elltsa kamaracsoportban zenekarban.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla varicikkal,
Kt gyakorlat,
Egy eladsi darab.

10. vfolyam A tagozat


Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Az eddig tanult ismeretek sszegzse s elmlytse.
A mindennapi zenls letszksglett vlsnak kialaktsa, az rtelmi, rzelmi kapcsolat elmlytsvel.

236

A laprl jtk tovbbfejlesztse, a zenem els ltsra trtn eljtszsa megfelel zenei s technikai szinten, folyamatos tempban.
Az intonci tkletestse a trsas zenls alkalmval, ms hangszerekkel val jtszs sorn.
Kvetelmny
A tanul a zenei anyagot letkornak, vfolyamnak, egyni kszsgeinek, kpessgeinek megfelel szinten, kottahen s stlusosan, rtelmesen
tagolva, a zene folyamatt s sszefggseit rzkeltetve, kifejezen szlaltassa meg.
Ajnlott tananyag
Jakab G.: Tubaiskola II. (Ed. Simonffy))
Ujfalusi Pehl Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)
Kietzer: Tubaiskola (Zimmermann)
Lachman: Etdk (Hofmeister)
J. Ringleben: The Storm King (Carl Fischer Music)
Allan Street: Rondino (Boosey & Hawkes)
Don Haddad: Szvit tubra (Shawnee Press Inc.)
Marcello: Szontk
Vivaldi: Szontk
Gordon Jacob: Hat rvid darab (Emerson Edition Ltd)
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla varicikkal,
Kt gyakorlat,
Egy eladsi darab.

Tovbbkpz vfolyamok B tagozat


7. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A dinamikai szlssgek (ppff), valamint a kztes rnyalsok tudatos alkalmazsa.
A zenei dsztsek, trillk tkletestse.
A zenei formk elemzse, modulcik, hangnemi kitrsek felismerse, tudatostsa.
Az elfordul zenei mszavak ismerete, tudatos alkalmazsa.
A zenei memria tovbbfejlesztse.
Klnbz karakterek megformlsa, stlusos eladsa.
A laprl olvass fejlesztse.
Hangszeres jtk megvalstsban rsztvev izmok lazasgnak, terhelhetsgnek, a tarts ignybevtel kpessgnek kialaktsa.
Csoportos egyttmuzsikls (kamara, zenekar) szksgessgnek elmlytse.
Ajnlott tananyag
Jakab G.: Tubaiskola II. (Ed. Simonffy)
Ujfalusi Pehl Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)
D. Meschke: Tubaiskola (Hofmeister FH8070)
Kietzer: Tubaiskola (Zimmermann)
Pejstik Lengyel: Gordonkamuzsika II. (EMB Z 6748).
Kvetelmny
A tanul zenei, technikai felkszltsgnek megfelel etdk, eladsi darabok pontos, stlusos eladsa.
Dr s moll sklk 5#, 5b eljegyzsig.
Barokk, klasszikus, vagy romantikus darabok, stlusok eladsa.
A tanul egyni kpessghez igazodva kivlasztott klnbz zenei stlus, technikailag s zeneileg ignyesebb, nehezebb eladsi darabok

237

stlusos, karakterisztikus eladsa.


A sklagyakorlatok varicikkal bvtett eladsa.
Mvszileg ignyesebb kamarazenei, vagy zenekari feladat elltsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla varicikkal,
Kt gyakorlat,
Egy barokk szonta lass s gyors ttele kotta nlkl,
Egy eladsi darab kotta nlkl.

8. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A kottaolvass tovbbfejlesztse, a hangrtkek tagolsa s a ritmusformulk tfog, rendszerezett ismerete.
Az ismert hangterjedelem egyenletes hangervel s vltozatlan hangsznnel.
A sklatanulmnyok bvtse, az alapfunkcik (TSD, IIVV) beptsvel, alkalmazsval.
Kromatikus sklagyakorlatok mrskelt tempban.
A forml s kifejezkszsg tovbbfejlesztse.
A dinamikai rnyalsi kpessg fejlesztse.
A laprl olvassi kszsg tovbbfejlesztse.
A kamarazenei s zenekari feladatok bvtse.
Ajnlott tananyag
Jakab G.: Tubaiskola II. (Ed. Simonffy)
Ujfalusi Pehl Perlaki: Tubaiskola II. (EMB Z 2550)
Kietzer: Tubaiskola I. (Zimmermann)
D. Meschke: Tubaiskola (Hofmeister FH8070)
Barokk szontk (Marcello, Vivaldi).
Kvetelmny
Nagyobb terjedelm, ignyes zenedarabok stlusos, sznvonalas eljtszsa (kotta nlkl is).
Sklatanulmnyok 6#, 6b eljegyzsig.
Ignyes kamarazenei, zenekari kzremkdsre val alkalmassg.
Szlisztikus feladatok elltsa kamara, szimfonikus, illetve fvs zenekarban.
Sklatanulmnyok jtszsa fokozottabb tempban.
A hang megszlaltatsban rsztvev izmok lazasgnak, terhelhetsgnek fokozsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy skla varicikkal,
Kt gyakorlat,
Egy barokk szonta lass s gyors ttele kotta nlkl,
Egy eladsi darab kotta nlkl.

9. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A kialakult kszsgek, kpessgek tovbbfejlesztse.
A kialakult hangszeres intoncik tovbbfejlesztse.
Sklatanulmnyok tovbb bvtve nehezebb ktsgyakorlatokkal.

238

A zeneelmleti, zeneirodalmi ismeretek elmlytse a tananyaghoz kapcsoldan.


A hangszerhang minsgi tovbbfejlesztse.
A formlkpessg, zenei kifejezkszsg tovbbfejlesztse.
A trsas zenlsi feladatok nvelse, minsgi fejlesztse.
Ajnlott tananyag
Jakab G.: Tubaiskola II. (Ed. Simonffy)
Ujfalusi Pehl Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)
Kietzer: Tubaiskola (Zimmermann)
Lachman: 10 etd (Hofmeister)
Gordon Jacob: Szvit tubra
Marcello: Szontk
Vivaldi: szontk s egyb tiratok a mly rzfvs irodalombl, eladsi darabokbl.
Kvetelmny
Sklatanulmnyok 7#, 7b eljegyzsig.
A zenei dsztsek, elkk, trillk ismerete.
Szlisztikus feladat elltsa kamaracsoportban zenekarban.
A zenei dsztsek eszkztrnak bvtse;
A dupla s triplanyelv megalapozsa;
A nehezebb, bonyolultabb ritmuskpletek ismerete, elsajttsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
egy skla varicikkal,
Kt gyakorlat,
egy barokk szonta lass s gyors ttele kotta nlkl,
egy eladsi darab kotta nlkl.

10. vfolyam B tagozat


Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Az eddig tanult ismeretek sszegzse s elmlytse.
A mindennapi zenls letszksglett vlsnak kialaktsa, az rtelmi, rzelmi kapcsolat elmlytsvel.
A laprl jtk tovbbfejlesztse, a zenem els ltsra trtn eljtszsa megfelel zenei s technikai szinten, folyamatos tempban.
Az intonci tkletestse a trsas zenls alkalmval, ms hangszerekkel val jtszs sorn.
A zenei eladsmdok, tempjelzsek, zenei mszavak bvebb ismerete;
A zeneirodalom nhny hres tubaszljnak megismertetse
Ajnlott tananyag
Jakab G.: Tubaiskola II. (Ed. Simonffy)
Ujfalusi Pehl Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)
Kietzer: Tubaiskola (Zimmermann)
Lachman: 10 etd (Hofmeister)
J. Ringleben: The Storm King (Carl Fischer Music)
Allan Street: Rondino (Boosey & Hawkes)
Don Haddad: Szvit tubra Shawnee Press Inc.)
Marcello: Szontk
Vivaldi: Szontk
Gordon Jacob: Hat rvid darab (Emerson Edition Ltd)
Kvetelmny

239

A tanul a zenei anyagot letkornak, vfolyamnak, egyni kszsgeinek, kpessgeinek megfelel szinten, kottahen s stlusosan, rtelmesen
tagolva, a zene folyamatt s sszefggseit rzkeltetve, kifejezen szlaltassa meg.
Sklatanulmnyok 7#, 7b eljegyzsig.
Szlisztikus feladat elltsa kamaracsoportban zenekarban.
A zenei dsztsek eszkztrnak bvtse;
A dupla s triplanyelv hasznlata;
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy dr vagy moll skla minimum 4 kplettel (kotta nlkl)
Kt klnbz karakter etd
Egy barokk szonta lass s gyors ttele kotta nlkl,
Egy eladsi darab kotta nlkl.

Kvetelmnyek a tovbbkpz vfolyamainak elvgzse utn


Az A tagozat vgn
Ismerje meg a tanul
a tuba s a rzfvs hangszerek rokon vonsait
a tuba irodalmt,
a zeneirodalom hres tubaszlit.
Legyen kpes a tanul
a technikailag s mvszileg ignyesebb eladsi darabok, kamarazenei s zenekari mvek interpretlsra,
a sklaformcikat lnk tempban, kiegyenltetten, klnbz dinamikai rnyalatokkal 7 #, 7 b eljegyzsig jtszani drban s mollban
egyarnt,
az ltala kpzett hangszerhang szpsgt, teltsgt, plasztikussgt folyamatosan fejleszteni,
a megtanult eladsi darabok kznsg eltti sznvonalas bemutatsra,
tiszta intoncira, tiszta hangszeres jtkra,
az nll munkra.
Tudja alkalmazni a tanul
a hangszerhang kpzsnek fizikai sajtossgait,
a klnbz zenei utastsokat az elads mdjra, tempjra, dinamikjra vonatkozan.
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul legyen kpes
termszetes, oldott hangszerkezelsre,
helyes test s hangszertartsra,
a tudatos lgzstechnika alkalmazsra.
a tanr tmutatsai alapjn a klnbz zenei kifejezeszkzk alkalmazsra (artikulci, agogika, dszts, lassts, hangslyozs stb.)
jtkban a hangindts, hangelvlaszts s hangbefejezs a stlus s a zenei karakter megkvnta klnbz mdjait,
rnyaltabb artikulcira (portato, sfz, martellato),
a tananyagban szerepl s eladott mvekhez szksges mrtk virtuozitsra.
Tudjon kontra F s f1 kztt
kiegyenltetten,
klnbz dinamikai rnyalatokkal,
tiszta intoncival,
megfelel nyelvtechnikval jtszani.
ismerje az alapvet dsztseket (trilla, mordent, elke),
alapszinten a dupla s tripla nyelvtechnikt,
ismerje fel alkalmazsnak lehetsgt a zenekari, a kamarazenei s a szl mvekben.
Mvszeti zrvizsga kvetelmnyei

240

A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati vizsgarszbl ll.
A vizsga tantrgya s idtartama
Tuba ftrgy
A tagozat: minimum 10 perc
B tagozat: minimum 10 perc
A vizsga tartalma
A tagozat
Egy skla, legalbb 3 kplettel,
Egy etd (Kietzer: Tubaiskola III. ktet, Jakab G.: Tubaiskola II. ktet (Simonffy) 291., 297. gyakorlatok nehzsgi szintjn).
Kt eladsi darab (G. F. Hndel: Siciliana, W. A. Mozart: Menuet nehzsgi szintjn vagy egy knnyebb barokk szonta kt ttele s egy, az
elbbitl eltr stlus eladsi darab).).
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Egy skla, legalbb 4 kplettel, mely szekvencit is tartalmaz
Egy gyakorlat (Kietzer: Tubaiskola III. ktet, Jakab G.: Tubaiskola II. ktet (Simonffy) 291, 297 Kopprasch: I. ktet: (Hofmeister FH6045) 3., 8..
gyakorlatok nehzsgi szintjn).
Egy barokk szonta kt ttele (B. Marcello: Fdr szonta, Cdr szonta nehzsgi szintjn).
Egy, az elbbitl eltr stlus darab (minimum Hidas F.: Hrom kis ttel tubra nehzsgi szintjn)
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg,
helyes lgzs, testtarts, hangszertarts,
hangkpzs,
intonci,
hangszerkezels,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

A tananyag feldolgozshoz szksges ktelez (minimlis) taneszkzk


A tanulk ltszmnak megfelel, j minsg hangszer.
Jl hangolt zongora.
Egsz alakot visszaad tkr
Minimum 2 darab kottallvny.
Metronm

241

AKKORDIKUS TANSZAK
CIMBALOM
A cimbalomtants cljai, feladatai
Ismertesse meg a tanulkkal (letkoruknak megfelel szinten)
a cimbalom trtnett, irodalmt, vltozatait (pl. hackbrett)
a hangszer akusztikai sajtossgait, a hrok elrendezst
a cimbalomirodalom legkiemelkedbb alkot s eladmvszeit
a hangszerkezelshez vezet mozgsformkat, azok kapcsolatt a zenei elkpzels megvalstsval
Nyjtson gazdag zeneirodalmi ismeretanyagot
a cimbalom eredeti irodalmbl (kortrs zene)
a npzenbl s npzenei ihlets mvekbl
a zeneirodalom minden korszaknak cimbalmon eladhat irodambl
Alaktson ki
knnyed hangszerkezelst
helyes pedlhasznlatot
Fordtson figyelmet
a tanult mvek stlusos eladsra
rnyalt frazelsra, artikulcira
a klnbz tsmdokra
a dsztsek biztos ismeretre s pontos megszlaltatsra
a tncrendek elemeire
a virtuz jtktechnikra val trekvsre
Segtse kszsgfejleszt gyakorlatokkal az ismeretanyag elsajttst
valamennyi dr s moll skla, kromatikus skla, akkordjtk
laprl olvass
transzponls
Tantsa meg a hangolsi s a legalapvetbb hangszerkarbantartsi feladatokat.

Elkpz vfolyamok
1. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Ismerje meg
hangszert, a cimbalmot s megszlaltatsi mdjait,
a helyes vertartst s az tsmdokat,
a helyes testtartst,
a kthang hangkszlettl eljutva a pentaton, pentachord hangsort,
a violin s a basszuskulcsot,
a 2/4es, 3/4es s 4/4es temeket,
a fl, negyed, nyolcad hangjegyrtkeket s a megfelel szneteket.
A hangszerkezels fejlesztse
A helyes testtarts, karhasznlat, tstechnika, kzrend megismertetse, kialaktsa.
Megfelel metrumrzk kialaktsa.

242

Ketts ts jtszsnak gyakoroltatsa.


Ajnlott tananyag
Zenei elkpzs knyv
Gerencsr Szevernyi: Cimbalomiskola
Tarjni Falka: Cimbalomiskola I.
Megy a gyr vndortra
Forrai K.: Jr a baba
Kernyi: Gyermekjtkok
Kvetelmnyek
Tudjon jtszani s nekelni gyermekdalokat, mondkkat, tudja tapsolni s ismerje ritmusukat,
Tudjon gyermekdalokat halls utn eljtszani,
Tegyen kpes jtkos improvizcira
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
4 npdal, vagy gyermekdal a tanult hangterjedelem minl teljesebb ignybevtelvel.

2. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Helyes vertarts s az tsmdok.
Helyes testtarts.
A pentaton, pentachord hangsor, a dr hangsor.
Mdostjelek.
A violin s a basszuskulcs.
A 2/4es, 3/4es s 4/4es temek.
A fl, negyed, nyolcad hangjegyrtkek s a megfelel sznetek.
A hangszerkezels fejlesztse
A helyes testtarts, karhasznlat, tstechnika, kzrend fejlesztse.
Megfelel metrumrzk fejlesztse.
Egyszer sklamenetek s ketts ts jtszsa.
Dudaksret jtszsa.
Amennyiben magassga engedi, sajttsa el a pedlkezels alapjait.
Ajnlott tananyag
Zenei elkpzs knyv
Gerencsr Szevernyi: Cimbalomiskola
Tarjni Falka: Cimbalomiskola I.
Megy a gyr vndortra
Forrai K.: Jr a baba
Kernyi: Gyermekjtkok
Npzenei feldolgozsok kezdknek
Kvetelmnyek
Tudjon jtszani s nekelni gyermekdalokat, tudja tapsolni s ismerje ritmusukat,
Tudjon gyermekdalokat halls utn eljtszani,
Tegyen kpes jtkos improvizcira

243

Az v vgi vizsga ajnlott anyaga


4 npdal, vagy gyermekdal a tanult hangterjedelem minl teljesebb ignybevtelvel.

Alapfok vfolyamok A tagozat


1. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Olvass violin s basszuskulcsban, legalbb kt oktv hangterjedelemben.
A pros s pratlan metrum ismerete, alkalmazsa.
Az egsz, fl, negyed, nyolcad hangjegyrtk s a megfelel sznetjelek.
A Fisz s B mdostott hangok ismerete.
Hangkzk (kis s nagy szekund, kis s nagy terc, tiszta kvint s oktv) ismerete.
Dallamsorok, motvumok azonossgnak felismerse.
A jtkmd s az artikulci alapfogalmai.
A szerkezet s tagols alapfogalmai.
Dinamikai s eladsi jelek.
A hangszerkezels fejlesztse
A helyes testtarts, karhasznlat, tstechnika fejlesztse.
A pedl hasznlatnak bevezetse
Klnbz tsmdok megismertetse, gyakorlsa (legato, staccato, tenuto).
A helyes gyakorls s memorizls mdjai.
A trsas muzsikls kezdetei, a tanr, vagy zongoraksr kzremkdsvel.
Ajnlott tananyag
Gerencsr Szevernyi: Cimbalomiskola
Tarjni Falka: Cimbalomiskola I.
Szlls B.: Cimbalommuzsika I
Barokk tncok gyermekeknek (Nagy Olivr)
A gyermek Mozart
Bartk:Gyermekeknek I.
Bartk: Mikrokozmosz I.
Weiner: 24 magyar npi tnc
Balzs Zemplni: Ritmusgyakorlatok kezdknek
Kvetelmnyek
Jl megalapozott testtarts, karhasznlat, tstechnika
A tanult hangkszlet s ritmusok biztonsgos olvassa.
Gyermekdalok, ritmikus npdalok s egyszerbb eladsi darabok rtelmesen tagolt megszlaltatsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
2 npdal
2 knny eladsi darab ksrettel

2. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Olvass violin s a basszuskulcsban, a hangszer teljes terjedelmben.

244

Pros s pratlan metrumok rzete.


les s nyjtott ritmus, szinkpa.
A mdostott hangok ismerete.
A dr s a moll hangsor szerkezete, hangkzei 2#, 2b eljegyzsig.
A dinamikai jelek, eladsi jelek, tempjelek megismerse, alkalmazsa a tanult darabokban.
A tanult mvek formai elemzse az letkornak megfelel szinten.
Azonossg, hasonlsg s klnbsgek felismerse.
Rgi s j stlus npdalok. formja
A halls utni jtk fejlesztse.
A hangszerkezels fejlesztse
Az alapfunkcik (testtarts, tstechnika) ellenrzse s fejlesztse.
Klnbz tsmdok fejlesztse, gyakorlsa.
A pedl hasznlatnak fejlesztse
A sklajtk gyakorlsa 2#, 2b eljegyzsig drban s mollban.
Ismerkeds a dsztsekkel.
Laprl jtk.
Kamarazenls.
Ismerkeds a kortrs zenvel.
Ajnlott tananyag
Gerencsr Szevernyi: Cimbalomiskola
Tarjn Falka: Cimbalomiskola III.
Szlls B.: Cimbalommuzsika III.
Erdlyi D.: Cimbalomiskola
Rgi tncok gyermekeknek
Knny zongoradarabok a XVIII. szzadbl (Herndi)
A gyermek Mozart
Barokk tncok hegedre (Nagy O., Sndor F.)
Bartk: Gyermekeknek I.
Bartk: Mikrokozmosz I. II.
Kodly: Gyermektncok
Papp L.: 9 bagatell
Tiszn innen, Dunn tl (150 magyar npdal)
Rgi magyar tncok a XVIIXVIII. szzadbl
Kvetelmnyek
Jl megalapozott testtarts, tstechnika.
A tanult hangkszlet s ritmusok biztonsgos olvassa.
Dr s moll sklk 1#, 1b eljegyzsig a hangszer teljes terjedelmben.
Rvidebb etdk jtszsa.
Egyszerbb eladsi darabok rtelmesen tagolt megszlaltatsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 etd,
2 kis eladsi darab
1 npdal

3. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa

245

Ismerkeds a vltoz temmel.


les s nyjtott ritmus, szinkpa, triola.
A Fisz, Cisz, Gisz, B, Esz, sz mdostott hangok ismerete.
A dr s a moll hangsor szerkezete, hangkzei 3#, 3b eljegyzsig.
A dinamikai jelek, eladsi jelek, tempjelek alkalmazsa a tanult darabokban.
A tanult mvek formai elemzse az letkornak megfelel szinten.
Biztos laprl olvass.
Knnyebb dsztsek rsmdja, ritmusa (elke, trilla, mordent).
Npdaltanuls halls utn.
A hangszerkezels fejlesztse
Klnbz tsmdok fejlesztse, gyakorlsa.
A pedl hasznlatnak fejlesztse.
A sklajtk gyakorlsa 3#, 3b eljegyzsig drban s mollban.
Knnyebb dsztsek artikulcija.
Dinamikai rnyals, crescendo, diminuendo.
Improvizcis gyakorlatok.
Ajnlott tananyag
Szlls B.: Cimbalommuzsika III.
Spanyol cimbalomdarabok s menettek
Bach: 13 knny zongoradarab
Hndel:16 kis zongoradarab
Rgi zene gordonkra (Brodszky)
Bach: Notenbchlein fr Anna Magdalena Bach
Bach: A gyermek Mozart (Herndi)
L. Mozart: Duk
Bartk: Gyermekeknek I. II. III.
Bartk: Mikrokozmosz I. II. III.
Kodly: Gyermektncok
Papp L.: 9 bagatell
Csemiczky M.: 3 kis darab (kzirat)
Tiszn innen, Dunn tl
111 npi tncdal
Lajtha: Dunntli tncok
Kvetelmnyek
Laprl olvass 3#, 3b eljegyzsig.
Dr s moll sklk 2#, 2b eljegyzsig a hangszer teljes terjedelmben.
Rvidebb etdk jtszsa.
Parlando npdalok s egyszerbb eladsi darabok rtelmesen tagolt megszlaltatsa a mr megismert artikulcik s dsztsek alkalmazsval.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 etd
2 klnbz karakter eladsi darab ksrettel

4. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Klnbz metrumok biztos ismerete, a metrikus darabok megoldsa.
A mdostott hangok biztos ismerete.

246

A dr s a moll hangsor szerkezete, hangkzei 4#, 4b eljegyzsig.


A dinamikai jelek, eladsi jelek, tempjelek rtelmezse, alkalmazsa a tanult darabokban.
A tanult mvek formai elemzse az letkornak megfelel szinten.
Bonyolultabb kestsek (ketts kests, trilla) rsmdja, ritmusa.
Ismerkeds a npi eredet mzenvel (virgnekek, trtnelmi dalok, verbunkosok).
A hangszerkezels fejlesztse
Klnbz tsmdok kszsgszint ismerete, megvalstsa.
A pedlozsi technikk fejlesztse (flpedl, lebegtets)
A sklajtk gyakorlsa 4#, 4b eljegyzsig drban s mollban, tercmenet, hrmashangzatfelbontsok.
Gyakorlatok a tremolo, a dsztsmdok s az arpeggio jtk elsajttshoz.
A dinamikai rnyals fejlesztse.
Transzponls, improvizls.
Laprl olvass.
Kamarazenls minl nagyobb mennyisgben.
Ajnlott tananyag
Allaga: Cimbalomiskola III.
Szlls B.: Cimbalommuzsika III.
Eredeti barokk s preklasszikus Hackbrettmuzsika (Conti, Chiesa, Monza
Anonymus szonti, spanyol, olasz szldarabok, menettek Musikverlag Josef Preiler, Mnchen).
Purcell: Zongoradarabok
Couperin: Zongoradarabok
Nagy O.: Barokk tncok
Rameau: 10 zongoradarab
Knny zongoradarabok (Herndi)
Telemann: Hat duett (blockflte)
Knny kamarazene fuvolra (Bntai)
Haydn: Hat szonatina
Knny zongoramuzsika (Herndi)
Knny szonatink (Herndi)
Beethoven: cossaiseek s nmet tncok
L. Mozart: Duk
Bartk: Gyermekeknek I. II. III. IV.
Bartk: Mikrokozmosz I. II. III. IV.
Bartk Kodly: Hsz magyar npdal
dm J.: Virgim, virgim
Rnki: Fekete szl
Csemiczky: 3 kis darab (kzirat)
Holls M.: Varici (kzirat)
Holls M.: Kis darabok (kzirat)
Farag B.: Musica ficta (kzirat)
Lendvay: 24 du
Szokolay: Jtk a hangkzkkel
Gyngyvirg (92 magyar npdal)
Rozmaring (91 magyar npdal)
Kuruc dalok teljes gyjtemnye (Allaga Gza)
Lajtha: Dunntli tncok s dallamok
Kvetelmnyek
Laprl olvass 4#, 4b eljegyzsig.
Dr s moll sklk 3#, 3b eljegyzsig a hangszer teljes terjedelmben, hrmashangzatfelbontsok.
Klnbz tstechnikk alkalmazsa.

247

Pedlozsi technika alkalmazsa.


Darabok eladsa az egyni kpessgek fggvnyben az vfolyam technikai kvetelmnyeinek megfelelen.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 etd
2 klnbz karakter eladsi darab ksrettel

5. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A tanult mvek ritmikjnak nll megrtse, megoldsa.
Az vfolyamnak megfelel mvek biztos laprl jtszsa.
Memriafejleszts.
Az eljegyzsek, mdostott hangok ismerete
A dr s a moll hangsor szerkezete, hangkzei
A dinamikai jelek, eladsi jelek, tempjelek, dsztsek rtelmezse, alkalmazsa a tanult darabokban.
A tanult mvek formai elemzse az letkornak megfelel szinten.
A barokk s klasszikus zene stlusjegyeinek elemzse, a romantika alapjai
Friss csrdsok esztam ksrete, betkottrl is.
Improvizls, transzponls.
A hangszerkezels fejlesztse
Sklk tercmenetben, hrmashangzatfelbonts
Klnbz tsmdok alkalmazsnak felismerse, hasznlata.
Megfelel hangsznek alkalmazsa a mvekben, zenei ignyessg.
Gyakorlatok a tremolo, a dsztsmdok s az arpeggio jtk fejlesztshez.
A kzrend lehetsgeinek fejlesztse.
A pedlhasznlat differencilt fejlesztse.
A dinamikai rnyals fejlesztse.
Improvizls
Kamarazenls
Ajnlott tananyag
Allaga: Cimbalomiskola
Allaga: Vlogatott etdk
Barokk s preklasszikus Hackbrettirodalom
Francia csembalmvek (Couperin, Rameau, Daquin)
Bartk: Duk
Bartk: Gyermekeknek I. II. III. IV.
Bartk: Mikrokozmosz I. II. III. IV.
300 v zongoramuzsikja: Bachfik
300 v zongoramuzsikja: A nmet ksbarokk
300 v zongoramuzsikja: A mediterrn barokk
Telemann: 6 du
Haydn: La Roxelanevaricik
Beethoven: Bagatellek
Cimarosa: Szontk
Schumann: Jugendalbum
Grieg: Norvg tncok
Grieg: Lrai darabok
Kodly: Epigrammk

248

Chopin: Mazurkk
Chopin: Keringk
Schubert: Keringk
Lendvay: 24 du
Holls M.: Kis darabok (kzirat)
Pertis J.: 5 bagatell (kzirat)
Szokolay: Jtk a hangkzkkel
Npdalos fzetekbl vlogats
Az 184849es szabadsgharc dalai
Magyar zenei ereklyk (Allaga, Huber S. feldolgozsai)
Lajtha: Dunntli tncok s dallamok
Kvetelmnyek
Laprl olvass
Dr s moll sklk a hangszer teljes terjedelmben, tercmenet, hrmashangzatfelbontsok.
Klnbz tstechnikk alkalmazsa.
Pedlozsi technika differencilt alkalmazsa.
Darabok eladsa az egyni kpessgek fggvnyben az vfolyam technikai kvetelmnyeinek megfelelen.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 etd
2 klnbz karakter eladsi darab ksrettel

6. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A tanult mvek ritmikjnak nll megrtse, megoldsa.
Az vfolyamnak megfelel mvek biztos laprl jtszsa.
Memriafejleszts.
Az eljegyzsek, mdostott hangok ismerete
A dr s a moll hangsor, terc szextmenet, hrmashangzatfelbonts, futam.
A dinamikai jelek, eladsi jelek, tempjelek, dsztsek rtelmezse, alkalmazsa a tanult darabokban.
A tanult mvek formai elemzse az letkornak megfelel szinten.
A tanult mvek stlusos eladsa, elemzse
rnyalt frazels, artikulci.
Dsztsek biztos ismerete, jtszsa.
A hangszerkezels fejlesztse
A tanult mvek stlusos, szp eljtszshoz val tsmdok alkalmazsa, megvlasztsa.
Sklajtk, terc, szextmenet, hrmashangzatfelbonts, futam fejlesztse.
Harmonizlst ignyl npdalok jtszsa.
Klnbz tsmdok alkalmazsnak felismerse, hasznlata.
Megfelel hangsznek alkalmazsa a mvekben, zenei ignyessg.
Gyakorlatok a tremolo, a dsztsmdok s az arpeggio jtk fejlesztshez.
A kzrend lehetsgeinek fejlesztse.
A pedlhasznlat differencilt fejlesztse.
A dinamikai rnyals fejlesztse.
Improvizls
Kamarazenls

249

Ajnlott tananyag
Allaga: Cimbalomiskola
Allaga: Vlogatott etdk
Barokk s preklasszikus Hackbrettirodalom
Francia csembalmvek (Couperin, Rameau, Daquin)
Bartk: Duk
Bartk: Gyermekeknek I. II. III. IV.
Bartk: Mikrokozmosz I. II. III. IV.
300 v zongoramuzsikja: Bachfik
300 v zongoramuzsikja: A nmet ksbarokk
300 v zongoramuzsikja: A mediterrn barokk
Telemann: 6 du
Haydn: La Roxelanevaricik
Beethoven: Bagatellek
Cimarosa: Szontk
Schumann: Jugendalbum
Grieg: Norvg tncok
Grieg: Lrai darabok
Kodly: Epigrammk
Chopin: Mazurkk
Chopin: Keringk
Schubert: Keringk
Lendvay: 24 du
Holls M.: Kis darabok (kzirat)
Pertis J.: 5 bagatell (kzirat)
Szokolay: Jtk a hangkzkkel
Npdalos fzetekbl vlogats
Az 184849es szabadsgharc dalai
Magyar zenei ereklyk (Allaga, Huber S. feldolgozsai)
Lajtha: Dunntli tncok s dallamok
Kvetelmnyek
Laprl olvass
Dr s moll sklk a hangszer teljes terjedelmben, tercmenet, szextmenet, hrmashangzatfelbontsok, futam.
Klnbz tstechnikk alkalmazsa.
Pedlozsi technika differencilt alkalmazsa.
Darabok eladsa az egyni kpessgek fggvnyben az vfolyam technikai kvetelmnyeinek megfelelen.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 etd
1 szonta vagy szvit ttel ksrettel, vagy 1 eladsi darab ksrettel
1 XX. szzadi szerz mve vagy kortrs m

Alapfok vfolyamok B tagozat


B tagozatos oktatsra irnythat az a tanul, aki az tlagot meghalad zenei tehetsggel s hangszeres adottsgokkal rendelkezik, valamint
rdekldse s szorgalma alkalmass teszi arra, hogy megfeleljen a B tagozatos oktats minsgben s mennyisgben magasabb
kvetelmnyeinek.
3. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok

250

Hangszeres s zenei ismeretek tadsa


Ismerkeds a vltoz temmel.
les s nyjtott ritmus, szinkpa, triola.
A mdostott hangok ismerete.
A dr s a moll hangsor szerkezete, hangkzei
A dinamikai jelek, eladsi jelek, tempjelek alkalmazsa a tanult darabokban.
A tanult mvek formai elemzse az letkornak megfelel szinten.
Biztos laprl olvass.
Knnyebb dsztsek rsmdja, ritmusa (elke, trilla, mordent).
Npdaltanuls halls utn.
A hangszerkezels fejlesztse
Klnbz tsmdok fejlesztse, gyakorlsa.
A pedl hasznlatnak fejlesztse.
A sklajtk gyakorlsa 3#, 3b eljegyzsig drban s mollban.
Knnyebb dsztsek artikulcija.
Dinamikai rnyals, crescendo, diminuendo.
Improvizcis gyakorlatok.
Ajnlott tananyag
Szlls B.: Cimbalommuzsika III.
Spanyol cimbalomdarabok s menettek
Bach: 13 knny zongoradarab
Hndel:16 kis zongoradarab
Rgi zene gordonkra (Brodszky)
Bach: Notenbchlein fr Anna Magdalena Bach
A gyermek Mozart (Herndi)
L. Mozart: Duk
Bartk: Gyermekeknek I. II. III.
Bartk: Mikrokozmosz I. II. III.
Kodly: Gyermektncok
Papp L.: 9 bagatell
Csemiczky M.: 3 kis darab (kzirat)
Tiszn innen, Dunn tl
111 npi tncdal
Lajtha: Dunntli tncok
Kvetelmnyek
Laprl olvass 3#, 3b eljegyzsig.
Dr s moll sklk 3#, 3b eljegyzsig a hangszer teljes terjedelmben.
Rvidebb etdk jtszsa.
Parlando npdalok s egyszerbb eladsi darabok rtelmesen tagolt megszlaltatsa a mr megismert artikulcik s dsztsek alkalmazsval.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 etd
2 klnbz karakter eladsi darab ksrettel

4. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Klnbz metrumok biztos ismerete, a metrikus darabok megoldsa.

251

A dr s a moll hangsor szerkezete, hangkzei


A dinamikai jelek, eladsi jelek, tempjelek rtelmezse, alkalmazsa a tanult darabokban.
A tanult mvek formai elemzse az letkornak megfelel szinten.
Bonyolultabb kestsek (ketts kests, trilla) rsmdja, ritmusa.
Ismerkeds a npi eredet mzenvel (virgnekek, trtnelmi dalok, verbunkosok).
A hangszerkezels fejlesztse
Klnbz tsmdok kszsgszint ismerete, megvalstsa.
A pedlozsi technikk fejlesztse (flpedl, lebegtets)
A sklajtk gyakorlsa 4#, 4b eljegyzsig drban s mollban, tercmenet, hrmashangzatfelbontsok.
Gyakorlatok a tremolo, a dsztsmdok s az arpeggio jtk elsajttshoz.
A dinamikai rnyals fejlesztse.
Transzponls, improvizls.
Laprl olvass.
Kamarazenls minl nagyobb mennyisgben.
Ajnlott tananyag
Allaga: Cimbalomiskola III.
Szlls B.: Cimbalommuzsika III.
Eredeti barokk s preklasszikus Hackbrettmuzsika (Conti, Chiesa, Monza
Anonymus szonti, spanyol, olasz szldarabok, menettek Musikverlag Josef Preiler, Mnchen).
Purcell: Zongoradarabok
Couperin: Zongoradarabok
Nagy O.: Barokk tncok
Rameau: 10 zongoradarab
Knny zongoradarabok (Herndi)
Telemann: Hat duett (blockflte)
Knny kamarazene fuvolra (Bntai)
Haydn: Hat szonatina
Knny zongoramuzsika (Herndi)
Knny szonatink (Herndi)
Beethoven: cossaiseek s nmet tncok
L. Mozart: Duk
Bartk: Gyermekeknek I. II. III. IV.
Bartk: Mikrokozmosz I. II. III. IV.
Bartk Kodly: Hsz magyar npdal
dm J.: Virgim, virgim
Rnki: Fekete szl
Csemiczky: 3 kis darab (kzirat)
Holls M.: Varici (kzirat)
Holls M.: Kis darabok (kzirat)
Farag B.: Musica ficta (kzirat)
Lendvay: 24 du
Szokolay: Jtk a hangkzkkel
Gyngyvirg (92 magyar npdal)
Rozmaring (91 magyar npdal)
Kuruc dalok teljes gyjtemnye (Allaga Gza)
Lajtha: Dunntli tncok s dallamok
Kvetelmnyek
Dr s moll sklk a hangszer teljes terjedelmben, hrmashangzatfelbontsok.
Klnbz tstechnikk alkalmazsa.
Pedlozsi technika alkalmazsa.

252

Darabok eladsa az egyni kpessgek fggvnyben az vfolyam technikai kvetelmnyeinek megfelelen.


Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 etd
2 klnbz karakter eladsi darab ksrettel

5. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A tanult mvek ritmikjnak nll megrtse, megoldsa.
Az vfolyamnak megfelel mvek biztos laprl jtszsa.
Memriafejleszts.
A dr s a moll hangsor szerkezete, hangkzei
A dinamikai jelek, eladsi jelek, tempjelek, dsztsek rtelmezse, alkalmazsa a tanult darabokban.
A tanult mvek formai elemzse az letkornak megfelel szinten.
A barokk s klasszikus zene stlusjegyeinek elemzse, a romantika alapjai
Friss csrdsok esztam ksrete, betkottrl is.
Improvizls, transzponls.
A hangszerkezels fejlesztse
Sklk, tercmenetben, hrmashangzatfelbonts.
Klnbz tsmdok alkalmazsnak felismerse, hasznlata.
Megfelel hangsznek alkalmazsa a mvekben, zenei ignyessg.
Gyakorlatok a tremolo, a dsztsmdok s az arpeggio jtk fejlesztshez.
A kzrend lehetsgeinek fejlesztse.
A pedlhasznlat differencilt fejlesztse.
A dinamikai rnyals fejlesztse.
Improvizls
Kamarazenls
Ajnlott tananyag
Allaga: Cimbalomiskola
Allaga: Vlogatott etdk
Brada: 30 etd
Wohlfart: Etdk
Barokk s preklasszikus Hackbrettirodalom
Francia csembalmvek (Couperin, Rameau, Daquin)
Bartk: Duk
Bartk: Gyermekeknek I. II. III. IV.
Bartk: Mikrokozmosz I. II. III. IV.
300 v zongoramuzsikja: Bachfik
300 v zongoramuzsikja: A nmet ksbarokk
300 v zongoramuzsikja: A mediterrn barokk
Telemann: 6 du
Haydn: La Roxelanevaricik
Beethoven: Bagatellek
Cimarosa: Szontk
Schumann: Jugendalbum
Grieg: Norvg tncok
Grieg: Lrai darabok
Kodly: Epigrammk

253

Chopin: Mazurkk
Chopin: Keringk
Schubert: Keringk
Lendvay: 24 du
Holls M.: Kis darabok (kzirat)
Szokolay: Jtk a hangkzkkel
Npdalos fzetekbl vlogats
Az 184849es szabadsgharc dalai
Magyar zenei ereklyk (Allaga, Huber S. feldolgozsai)
Lajtha: Dunntli tncok s dallamok
Kvetelmnyek
Laprl olvass
Dr s moll sklk a hangszer teljes terjedelmben, tercmenet, hrmashangzatfelbontsok.
Klnbz tstechnikk alkalmazsa.
Pedlozsi technika differencilt alkalmazsa.
Darabok eladsa az egyni kpessgek fggvnyben az vfolyam technikai kvetelmnyeinek megfelelen.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 etd
1 szonta vagy szvit ttel ksrettel, vagy 1 eladsi darab ksrettel
1 XX. szzadi szerz mve vagy kortrs m

6. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A tanult mvek ritmikjnak nll megrtse, megoldsa.
Az vfolyamnak megfelel mvek biztos laprl jtszsa.
Memriafejleszts.
A dr s a moll hangsor, terc szextmenet, hrmashangzatfelbonts, dominns ngyeshangzatfelbonts, futam.
A dinamikai jelek, eladsi jelek, tempjelek, dsztsek rtelmezse, alkalmazsa a tanult darabokban.
A tanult mvek formai elemzse az letkornak megfelel szinten.
A tanult mvek stlusos eladsa, elemzse
rnyalt frazels, artikulci.
Dsztsek biztos ismerete, jtszsa.
A hangszerkezels fejlesztse
A tanult mvek stlusos, szp eljtszshoz val tsmdok alkalmazsa, megvlasztsa.
Sklajtk, terc, szextmenet, hrmashangzatfelbonts, dominns ngyeshangzatfelbonts, futam fejlesztse.
Harmonizlst ignyl npdalok jtszsa.
Klnbz tsmdok alkalmazsnak felismerse, hasznlata.
Megfelel hangsznek alkalmazsa a mvekben, zenei ignyessg.
Gyakorlatok a tremolo, a dsztsmdok s az arpeggio jtk fejlesztshez.
A kzrend lehetsgeinek fejlesztse.
A pedlhasznlat differencilt fejlesztse.
A dinamikai rnyals fejlesztse.
Improvizls
Kamarazenls
Ajnlott tananyag
Allaga: Cimbalomiskola

254

Allaga: Vlogatott etdk


Cramer: Etdk
Brada: 30 etd
Wohlfart: Etdk
Couperin: Pices de clavecin IIV.
Dandrieu: Madarak prbeszde, A tyk
Corelli: Szontk
Rameau: Gavott varicikkal
300 v zongoramuzsikja: Bachfik
300 v zongoramuzsikja: A mediterrn barokk
Ph. E. Bach: Fantzik
Ph. E. Bach: Szvitek
Ph. E. Bach: Szontk
Scarlatti: Szontk
Francia csembalmuzsika (Couperin, Rameau, DAndrieau, Daquin)
Telemann: 6 du
Haydn: La Roxelanevaricik
Mozart: Szontk
Haydn: Szontk
Beethoven: Bagatellek
Klasszikus szontk
Schumann: Jugendalbum
Grieg: Norvg tncok
Grieg: Lrai darabok
Chopin: Mazurkk
Chopin: Keringk
Schubert: Keringk
Muszorszkij: A knnycsepp, Meditci, Varrn
Bartk: Duk
Bartk: Gyermekeknek I. II. III. IV. V.
Bartk: Mikrokozmosz I. II. III. IV. V.
Seiber M.: 7 kis tnc
Szokolay: Jtk a hangkzkkel
Lng: Du
Lendvay: 24 du
Kvetelmnyek
Laprl olvass
Dr s moll sklk a hangszer teljes terjedelmben, tercmenet, szextmenet, hrmashangzatfelbontsok, dominns ngyeshangzatfelbonts, futam.
Klnbz tstechnikk alkalmazsa.
Pedlozsi technika differencilt alkalmazsa.
Darabok eladsa az egyni kpessgek fggvnyben az vfolyam technikai kvetelmnyeinek megfelelen.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 etd
1 szonta vagy szvit ttel ksrettel vagy 1 eladsi darab ksrettel
1 XX. szzadi szerz mve vagy kortrs m

255

Kvetelmnyek az alpfok vfolyamok elvgzse utn


A tagozat
A tanul
legyen kpes a zenei anyagot letkornak, egyni kpessgeinek s kszsgeinek megfelel hangszerkezelssel, kotta s stlushen,
rtelmesen tagolva, kifejezen megszlaltatni
rendelkezzk a jtszott zenei anyag megszlaltatshoz szksges koncentrlkpessggel
legyen tisztban a hangszerkezels alapvet tudnivalival
tudjon dinamikailag rnyalt, kultrlt, kifejez hangot kpezni
rendelkezzk az alapfokon jtszott zenei anyag megszlaltatshoz szksges kzrendtechnikval, tstechnikval
a tanr tmutatsai alapjn legyen kpes a klnbz zenei kifejezeszkzk alkalmazsra (artikulci, agogika, dszts, lassts,
hangslyozs stb.), az j darabok egyszerbb dallami dsztsre
Ismerje
a tanult anyagban elfordul tempo s karakterjelzseket, egyb eladsi jeleket, zenei mszavakat s ezek jelentst
a tanult eladsi darabok zeneszerzinek nevt, a mvek cmt, s tudja helyesen kiejteni s lerni azokat
a cimbalom trtnett, rokon hangszereit
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul legyen kpes tudsrl szmot adni az albbiak pdiumon trtn bemutatsval:
1 etd
1 szonta vagy szvit ttel ksrettel, vagy 1 eladsi darab ksrettel,
1 XX. szzadi szerz mve vagy kortrs m
Mvszeti alapvizsga kvetelmnyei
A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati rszbl ll
A vizsga tantrgya s idtartama
Cimbalom
Atagozat minimum 10 perc
B tagozat minimum 15 perc
A vizsga tartalma
A tagozat
Egy etd vagy technikai jelleg m. (Brada vagy Wohlfart knnyebb etdjei nehzsgi szintjn)
Egy eladsi darab ksrettel vagy egy szonta vagy szvitttel ksrettel. (Conti, Chiesa, Monza, Scarlatti, Haydn, Mozart, Beethoven s
msok knnyebb szontinak nehzsgi szintjn)
Egy XX. szzadi vagy kortrs m. (Bartk: Este a szkelyeknl, Duk, Weiner: 3 magyar npi tnc, Papp: Bagatellek nehzsgi szintjn)
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Egy nehezebb etd. (Brada: 30 etd, vagy Czerny, Wohlfart nehezebb etdjei nehzsgi szintjn)
Egy Bachm, vagy ms barokk szerz mve, vagy egy eladsi darab. (Scarlatti szontk, Couperin, Rameau, Dandrieu, Daquin darabjai, pl.
Szerelmes dal, Olajtk, La Sophie, Gavotte, A kakukk, Madrlakodalom nehzsgi szintjn)
Egy XX. szzadi szerz mve vagy egy kortrs m. (Bartk: Szonatina, Duk, Kurtg: 13 du, Lendvay: 24 du, nehzsgi szintjn).
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
A mvszeti alapvizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
helyes testtarts, hangszertarts, kztarts,
hangminsg,
hangszerkezels,

256

helyes ritmus s temp,


eladsmd,
zenei stlusok s elrsok megvalstsa,
artikulcik s dsztsek megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg,
technikai felkszltsg,
jobb s balkztechnika,
intonci.

Tovbbkpz vfolyamok A tagozat


7. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A tanult mvek ritmikjnak nll megrtse, megoldsa.
Az vfolyamnak megfelel mvek biztos laprl jtszsa.
Memriafejleszts.
A dr s a moll hangsor, terc szextmenet, hrmashangzatfelbonts, dominns ngyeshangzatfelbonts, futam.
A dinamikai jelek, eladsi jelek, tempjelek, dsztsek rtelmezse, alkalmazsa a tanult darabokban.
A tanult mvek formai elemzse az letkornak megfelel szinten.
A tanult mvek stlusos eladsa, elemzse
rnyalt frazels, artikulci.
Dsztsek biztos ismerete, jtszsa.
A hangszerkezels fejlesztse
A tanult mvek stlusos, szp eljtszshoz val tsmdok alkalmazsa, megvlasztsa.
Sklajtk, terc, szextmenet, hrmashangzatfelbonts, dominns ngyeshangzatfelbonts, futam fejlesztse.
Harmonizlst ignyl npdalok jtszsa.
Klnbz tsmdok alkalmazsnak felismerse, hasznlata.
Megfelel hangsznek alkalmazsa a mvekben, zenei ignyessg.
Gyakorlatok a tremolo, a dsztsmdok s az arpeggio jtk fejlesztshez.
A kzrend lehetsgeinek fejlesztse.
A pedlhasznlat differencilt fejlesztse.
A dinamikai rnyals fejlesztse.
Improvizls
Kamarazenls
Ajnlott tananyag
Allaga: Cimbalomiskola
Allaga: Vlogatott etdk
Cramer: Etdk
Couperin: Album
Dandrieu: Madarak prbeszde, A tyk
Corelli: Szontk
Rameau: Gavott varicikkal
300 v zongoramuzsikja: Bachfik
300 v zongoramuzsikja: A mediterrn barokk
Ph. E. Bach: Fantzik
Ph. E. Bach: Szontk

257

Scarlatti: Szontk
Francia csembalmuzsika (Couperin, Rameau, DAndrieau, Daquin)
Telemann: 6 du
Haydn: La Roxelanevaricik
Haydn: Szontk
Beethoven: Bagatellek
Schumann: Jugendalbum
Grieg: Norvg tncok
Grieg: Lrai darabok
Chopin: Keringk
Schubert: Keringk
Bartk: Gyermekeknek I. II. III. IV. V.
Bartk: Mikrokozmosz I. II. III. IV. V.
Seiber M.: 7 kis tnc
Szokolay: Jtk a hangkzkkel
Lng: Du
Lendvay: 24 du
Kvetelmnyek
Laprl olvass
Dr s moll sklk, a hangszer teljes terjedelmben, tercmenet, szextmenet, hrmashangzatfelbontsok, dominns ngyeshangzatfelbonts,
futam.
Klnbz tstechnikk alkalmazsa.
Pedlozsi technika differencilt alkalmazsa.
Darabok eladsa az egyni kpessgek fggvnyben az vfolyam technikai kvetelmnyeinek megfelelen.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 kamarazenei m
1 szabadon vlasztott eladsi darab ksrettel
1 XX. szzadi szerz mve vagy kortrs m

8. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A tanult mvek ritmikjnak nll megrtse, megoldsa.
Biztos laprl olvass.
Kortrs zenei mvek nll megoldsa.
rnyalt frazels, artikulci.
Nagyobb zenei formk megismerse (varicis forma, szvit, concerto).
A barokk, klasszikus, romantikus zene mfajainak ismerete, elemzse (az elbbiek, valamint a szonta).
Improvizls, transzponls.
A kamarazenls hangslyos szerepe.
A hangszerkezels fejlesztse
Sklk, terc, szext s oktvmenetben; hrmashangzatfelbonts, futam, harmniafzr, ngyeshangzatok.
Klnbz tsmdok alkalmazsnak felismerse, hasznlata.
Megfelel hangsznek alkalmazsa a mvekben, zenei ignyessg.
Dsztsek, tremolo, arpeggio knnyed jtszsa.
nll kzrend.
Differencilt pedlhasznlat.

258

Ajnlott tananyag
Allaga: Koncertetdk
Barokk s preklasszikus Hackbrettirodalom
Bach: Ktszlam invencik
Telemann: 6 du
Scarlatti: Szontk
Hanon: Gyakorlatok
Rovelli: Capricen
Cramer: Etdk
Spanyol foladallamok
Vivaldi: Cdr szonta (hegedoboa)
Vivaldi: amoll ktmandolinos concerto
Vivaldi: dmoll kthegeds concerto
Vivaldi: Ddr mandolinverseny
Haydn: La Roxelanevaricik
Beethoven: Bagatellek
Chopin: Mazurkk
Schubert: Keringk
Bartk: Romn npi tncok
Bartk: Szonatina
Bartk: Duk
Lendvay: 24 du
Holls M.: Kis darabok (kzirat)
Pertis J.: 5 bagatell (kzirat)
Stravinsky: Hrom knny darab 23. (Waltz, Polka)
Az 184849es szabadsgharc dalai
Lajtha: Dunntli tncok s dallamok
Kvetelmnyek
Nehezebb etd eljtszsa (Allaga, Dadk, Rovelli, Cramer)
Klnbz stlus, technikailag komolyabb kvetelmnyt llt eladsi darabok lmnyszer eljtszsa (pl. Vivaldi: a moll concerto, Bartk:
Szonatina, Romn npi tncok, Szokolay: Jtk a hangkzkkel, Stravinsky: Hrom knny darab Waltz, Polka).
nll kzrend kialaktsa, rzkeny s differencilt pedlhasznlat
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 kamarazenei m
1 szabadon vlasztott eladsi darab ksrettel
1 XX. szzadi szerz mve vagy kortrs m

9. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
A darabok biztos laprl olvassa, minden stluskorszakbl.
A tanult mvek stlusos eladsa, elemzse.
A zenei formk biztos ismerete, elemzse.
rnyalt frazels, artikulci.
Dsztsek biztos ismerete, jtszsa.
A kortrs zene ismerete.
A hangszerkezels fejlesztse
Sklk biztos jtszsa, terc, szext s oktvmenetek, futamok, hrmas s ngyeshangzatok, harmniafzs, kromatikus skla.
A tanult mvek stlusos, szp eljtszshoz val tsmdok nll megvlasztsa, alkalmazsa.

259

Helyes pedlhasznlat.
Ajnlott tananyag
Allaga: Koncertetdk
Allaga: Magyar cimbalomverseny
Bach:Angol szvitek ttelek
Hndel: Szvitek (zongorra) ttelek
Couperin: Album
Dandrieu: Madarak prbeszde, A tyk
Corelli: Szontk
Rameau: Gavott varicikkal
Scarlatti: Szontk
Bhm: Perpetuum mobile
Paganini: 24 capriccio
Schubert: Keringk
Muszorszkij: A knnycsepp, Meditci, Varrn
Debussy: Gyermekkuck
Schumann: Gyermekjelenetek
Seiber M.: 7 kis tnc
Kurtg: 13 du
Szokolay: Jtk a hangkzkkel
Lng: Du
Lendvay: 24 du
Balassa: Divertimento
Ksa: Divertimento
Stravinsky: Hrom knny darab 23. (Waltz, Polka)
Stravinsky: RagTime
Kvetelmnyek
Nehezebb etd eljtszsa (Allaga, Dadk, Rovelli, Cramer)
A klnbz stlusokban val jrtassgot megmutat mvek eladsa (Bach: Szontk s partitk szl hegedre egyes ttelek Scarlatti:
Szontk, Hndelszvitek, Mozart s Haydnszontk, Schumann: Kinderszenen ttelek, Chopin: Keringk, Mazurkk, Lisztkarakterdarabok,
Bartk: Duk, Romn npi tncok, Lendvay: Hangulatok, Holls M.: Feltekints egy csillagra, Szokolay: 4 sirat stb.).
Kamarazenls.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 kamarazenei m
1 szabadon vlasztott eladsi darab ksrettel
1 XX. szzadi szerz mve vagy kortrs m

10. vfolyam A tagozat


Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Dr s moll sklk, kromatikus skla.
A darabok biztos laprl olvassa, minden stluskorszakbl.
A tanult mvek stlusos eladsa, elemzse.
A zenei formk biztos ismerete, elemzse.
rnyalt frazels, artikulci.
Dsztsek biztos ismerete, jtszsa.
A kortrs zene ismerete.

260

A hangszerkezels fejlesztse
Sklk biztos jtszsa, terc, szext s oktvmenetek, futamok, hrmas s ngyeshangzatok, harmniafzs, kromatikus skla.
A tanult mvek stlusos, szp eljtszshoz val tsmdok nll megvlasztsa, alkalmazsa.
Helyes pedlhasznlat.
Ajnlott tananyag
Allaga: Etdk
Corelli: Hegedszontk
Hndel: Szvitek (teljes m)
Beethoven: Alla ingherese quasi un capriccio
Chopin: Keringk
Schumann: Gyermekjelenetek
Debussy: Gyermekkuck
Liszt: Karcsonyfa
Brahms: Magyar tncok
Paganini: 24 capriccio
Debussy: Kt arabeszk
Stravinsky: Szerend Aban
Joplin: Ragtimes
Borsody: 4 darab cimbalomra s gitrra
Holls: Feltekints egy csillagra
Kocsr: Kasskdalok
Kurtg: Szlkk
Lng: Soliliquium
Lendvay: Dispositioni
Petrovics: Nocturne
Sri: Nyolc du
Sugr: Ttel
Szokolay: Lamenti
Vajda: Gregorin nek
Vntus: Meditatio
Lajtha: Npzenei monogrfik
Kvetelmnyek
Etd Allaga Ht koncertetdjbl, vagy az t koncertetdbl.
Klnbz stlus, technikailag komoly kvetelmnyeket tmaszt eladsi darabok lmnyszer eljtszsa (pl. Allaga: Magyar cimbalomverseny,
Paganini: 5. caprice, Debussy: Gyermekkuck 11 ttele, Bartk: 15 magyar parasztdalbl, Lendvay: Dispositioni II. ttel).
A zenei korszakok stlusjegyeinek biztos ismerete.
tsmdok, dinamikai rnyals nll megvlasztsa.
Kortrs mvek lmnyszer megszlaltatsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 kamarazenei m
1 szabadon vlasztott eladsi darab ksrettel
1 XX. szzadi szerz mve vagy kortrs m

Tovbbkpz vfolyamok
7. vfolyamB tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa

261

A tanult mvek ritmikjnak nll megrtse, megoldsa.


Biztos laprl olvass.
Kortrs zenei mvek nll megoldsa.
rnyalt frazels, artikulci.
Nagyobb zenei formk megismerse (varicis forma, szvit, concerto).
A barokk, klasszikus, romantikus zene mfajainak ismerete, elemzse (az elbbiek, valamint a szonta).
Improvizls, transzponls.
A kamarazenls hangslyos szerepe.
A hangszerkezels fejlesztse
Sklk terc, szext s oktvmenetben; hrmashangzatfelbonts, futam, harmniafzr, ngyeshangzatok.
Klnbz tsmdok alkalmazsnak felismerse, hasznlata.
Megfelel hangsznek alkalmazsa a mvekben, zenei ignyessg.
Dsztsek, tremolo, arpeggio knnyed jtszsa.
nll kzrend.
Differencilt pedlhasznlat.
Ajnlott tananyag
Allaga: Koncertetdk
Barokk s preklasszikus Hackbrettirodalom
Scarlatti: Szontk
Francia csembalmvek (Couperin, Rameau, Daquin)
Hanon: Gyakorlatok
Rovelli: Capricen
Cramer: Etdk
Vivaldi: amoll ktmandolinos concerto
Vivaldi: Ddr mandolinverseny
Paganini: Capriccik
Cimarosa: Szontk
Chopin: Mazurkk
Chopin: Keringk
Schubert: Keringk
Prokofjev: Album
Lendvay: 24 du
Holls M.: Kis darabok (kzirat)
Pertis J.: 5 bagatell (kzirat)
Ksa: Divertimento
Szokolay: Jtk a hangkzkkel
Stravinsky: Hrom knny darab 23. (Waltz, Polka)
Kvetelmnyek
Nehezebb etd eljtszsa (Allaga, Dadk, Rovelli, Cramer)
Klnbz stlus, technikailag komolyabb kvetelmnyt llt eladsi darabok lmnyszer eljtszsa (pl. Vivaldi: a moll concerto, Bartk:
Szonatina, Romn npi tncok, Szokolay: Jtk a hangkzkkel, Stravinsky: Hrom knny darab Waltz, Polka).
rzkeny hangszerkezels
A zenei karakterek stlusos interpretlsa
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 barokk m
1 szabadon vlasztott eladsi darab ksrettel
1 kortrs szerz mve vagy kamaram

262

8. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A darabok biztos laprl olvassa, minden stluskorszakbl.
A tanult mvek stlusos eladsa, elemzse.
A zenei formk biztos ismerete, elemzse.
rnyalt frazels, artikulci.
Dsztsek biztos ismerete, jtszsa.
A kortrs zene ismerete.
A hangszerkezels fejlesztse
Sklk biztos s virtuz jtszsa terc, szext s oktvmenetek, futamok, hrmas s ngyeshangzatok, harmniafzs, kromatikus skla.
A tanult mvek stlusos, szp eljtszshoz val tsmdok nll megvlasztsa, alkalmazsa.
Helyes pedlhasznlat.
Ajnlott tananyag
Allaga: Koncertetdk
Allaga: Magyar cimbalomverseny
Bach: Szlszontattelek
Hndel: Szvitek (zongorra) ttelek
Couperin:Pices de clavecin IIV.
Dandrieu: Madarak prbeszde, A tyk
Rameau: Gavott varicikkal
Scarlatti: Szontk
Francia csembalmuzsika (Couperin, Rameau, DAndrieau, Daquin)
Bhm: Perpetuum mobile
Schubert: Keringk
Muszorszkij: A knnycsepp, Meditci, Varrn
Debussy: Gyermekkuck
Schumann: Gyermekjelenetek
Seiber M.: 7 kis tnc
Kurtg: 13 du
Szokolay: Jtk a hangkzkkel
Szokolay: Ngy sirat
Lng: Du
Lendvay: 24 du
Balassa: Divertimento
Stravinsky: Hrom knny darab 23. (Waltz, Polka)
Holls M: Feltekints egy csillagra
Kvetelmnyek
Nehezebb etd eljtszsa (Allaga, Dadk, Rovelli, Cramer)
A klnbz stlusokban val jrtassgot megmutat mvek eladsa (Bach: Szontk s partitk szl hegedre egyes ttelek Scarlatti:
Szontk, Hndelszvitek, Mozart s Haydnszontk, Schumann: Kinderszenen ttelek, Chopin: Keringk, Mazurkk, Lisztkarakterdarabok,
Bartk: Duk, Romn npi tncok, Lendvay: Hangulatok, Holls M.: Feltekints egy csillagra, Szokolay: 4 sirat stb.).
Tremol s arpeggio jtk. Kamarazenls.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 barokk m
1 szabadon vlasztott eladsi darab ksrettel
1 kortrs szerz mve vagy kamaram

263

9. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok.
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A darabok biztos laprl olvassa, minden stluskorszakbl.
A tanult mvek stlusos eladsa, elemzse.
A zenei formk biztos ismerete, elemzse.
rnyalt frazels, artikulci.
Dsztsek biztos ismerete, jtszsa.
A kortrs zene ismerete.
A hangszerkezels fejlesztse
Sklk, terc, szext s oktvmenetek, futamok, hrmas s ngyeshangzatok, harmniafzs, kromatikus skla.
A tanult mvek stlusos, szp eljtszshoz val tsmdok nll megvlasztsa, alkalmazsa.
Helyes pedlhasznlat.
Ajnlott tananyag
Allaga: Etdk
Bach: Szontk (fuvola)
Bach: Francia szvitek
Corelli: Hegedszontk
Hndel: Szvitek (teljes m)
Beethoven: Alla ingherese quasi un capriccio
Chopin: Noktrnk
Schumann: Gyermekjelenetek
Debussy: Gyermekkuck
Brahms: Magyar tncok
Paganini: 24 capriccio
Debussy: Kt arabeszk
Bartk: Hrom cskmegyei npdal
Stravinsky: Szerend Aban
Borsody: 4 darab cimbalomra s gitrra
Holls: Feltekints egy csillagra
Kocsr: Kasskdalok
Kurtg: Szlkk
Lng: Soliliquium
Lendvay: Dispositioni
Petrovics: Nocturne
Sri: Nyolc du
Sugr: Ttel
Kvetelmnyek
Etd Allaga Ht koncertetdjbl, vagy az t koncertetdbl.
Klnbz stlus, technikailag komoly kvetelmnyeket tmaszt eladsi darabok lmnyszer eljtszsa (pl. Allaga: Magyar cimbalomverseny,
Paganini: 5. caprice, Debussy: Gyermekkuck 11 ttele, Bartk: 15 magyar parasztdalbl, Lendvay: Dispositioni II. ttel).
A zenei korszakok stlusjegyeinek biztos ismerete.
tsmdok, dinamikai rnyals nll megvlasztsa.
Kortrs mvek lmnyszer megszlaltatsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 barokk m
1 szabadon vlasztott eladsi darab ksrettel

264

1 kortrs szerz mve vagy kamaram

10. vfolyam B tagozat


Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A darabok biztos laprl olvassa, minden stluskorszakbl.
A mvek harmniai s formai szerkezetnek tudatos elemzse.
A kamarazenls nagy szerepe.
A tanult mvek nll elkpzelse, megtanulsa, megoldsa.
Eladi kvalitsok elhvsa, fejlesztse.
Zenei kpessgek (halls, ritmusrzk, dinamikai s hangsznrzkenysg) fejlesztse.
A zenei fantzia, emlkezet s eladi kszsg fejlesztse.
Az improvizcis kszsg fejlesztse.
A hangszerkezels fejlesztse
A technikai kszsg fejlesztse, magasabb fok technikai biztonsg megszerzse. (folyamatos, szp hang sklzs )
Termszetes, oldott hangszerkezels.
A bels hangzsignynek, a mvek stlusnak megfelel tsmdok, kzrendek, pedlozsi technika kialaktsa.
Ajnlott tananyag
Allaga: Etdk
Corelli: Hegedszontk
Hndel: Szvitek (teljes m)
Schumann: Gyermekjelenetek
Debussy: Gyermekkuck
Brahms: Magyar tncok
Paganini: 24 capriccio
Debussy: Kt arabeszk
Stravinsky: Szerend Aban
Stravinsky: RagTime
Joplin: Ragtimes
Borsody: 4 darab cimbalomra s gitrra
Holls: Impromtu
Kocsr: Kasskdalok
Kurtg: Szlkk
Petrovics: Mouvement en Ragtime
Szokolay: Nocturne s capriccio
Vajda: Gregorin nek
Vajda: All That Music
Vntus: Meditatio
Kvetelmnyek
Etd Allaga Ht koncertetdjbl, vagy az t koncertetdbl.
Klnbz stlus, technikailag komoly kvetelmnyeket tmaszt eladsi darabok lmnyszer eljtszsa (pl. Allaga: Magyar cimbalomverseny,
Paganini: 5. caprice, Debussy: Gyermekkuck 11 ttele, Bartk: 15 magyar parasztdalbl, Lendvay: Dispositioni II. ttel).
A zenei korszakok stlusjegyeinek biztos ismerete.
tsmdok, dinamikai rnyals nll megvlasztsa.
Kortrs mvek lmnyszer megszlaltatsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 barokk m

265

1 szabadon vlasztott eladsi darab ksrettel


1 kortrs szerz mve vagy kamaram

Kvetelmnyek a tovbbkpz vfolyamok elvgzse utn


A tagozat
A tanul legyen kpes
a hangok biztonsgos megszlaltatsra
nllan megvlasztani az eladand m stlusnak, jellegnek megfelel zenei kifejezeszkzket, s jtkban alkalmazza ezeket
a jtszott zenei anyagot kotta s stlushen, rtelmesen tagolva, kifejezen szlaltassa meg
az j darabok nll dallami dsztsre
megszerzett ismereteinek s hangszerkezelsi szintjnek megfelel eladsi darabok, kamarazenei szlamok nll, technikailag s zeneileg
ignyes elsajttsra, a hibk nll javtsra
Ismerje a cimbalom trtnett, fizikai sajtossgait, irodalmt, klnbz mfajokban betlttt szerept
Rendelkezzk
az egyni s trsas muzsiklshoz szksges koncentrlkpessggel, laprl olvassi kszsggel
egyenletes, laza tstechnikval, zenei kpzelervel.
B tagozat (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul ismerje
hangszere trtnett s irodalmt
Legyen kpes
a termszetes, knnyed hangszerkezelsre
megfelel tstechnika alkalmazsra
rtelmesen tagolt, kifejez eladsra
Rendelkezzk
sajt adottsgainak megfelel gyakorlsi mdszerrel
megfelel laprl olvassi kszsggel
Tudjon
pontos ritmusban jtszani
dr s moll hangsorokat jtszani 6#, 6b eljegyzsig, terc, szext s oktvmeneteket, futamokat, hrmas s ngyeshangzatokat

Mvszeti zrvizsga kvetelmnyei


A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati rszbl ll
A vizsga tantrgya s idtartama
Cimbalom ftrgy
A tagozat minimum 10 perc
B tagozat minimum 15 perc
A vizsga tartalma
A tagozat
Egy barokk szonta, szvit vagy koncert ttelpr (Bach heged s csell szlszonti, szvitjei, Francia szvitek, Angol szvitek; Hndel szvitek,
Vivaldi s Bachkoncertek nehzsgi szintjn).
Szabadon vlasztott eladsi darab (Chopin: Keringk, Mazurkk, Schumann: Gyermekjelenetek, Debussy: Gyermekkuck, Paganini: 24
capriccio, Lisztkarakterdarabok nehzsgi szintjn).
Egy XX. szzadi, illetve kortrs magyar szerz mve (Bartk: Kis szvit, Romn kolinda dallamok, 15 magyar parasztdal, 3 Cskmegyei npdal,
Borsody: 4 darab cimbalomra s gitrra, Holls: Impromtu, Kurtg: Szlkk (EMB 7563), Petrovics: Mouvement en Ragtime (EMB 89361246),
Szokolay: Nocturne s capriccio, Vajda: Gregorin nek).

266

A kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot lehetleg kotta nlkl kell jtszani.


B tagozat
Egy barokk m (Bach s Vivaldi koncertek, Bach: Olasz koncert, Hndel s Corelli concertk nehzsgi szintjn).
Egy nehezebb eladsi darab zongoraksrettel (Paganini: Mzesfantzia, emoll szonta, Brahms: Magyar tncok, Monti: Csrds, Tartini:
Varicik egy Corellitmra, Massenet: Thais mditation, Chopin, SaintSans, Wieniawski, Albenz mvei nehzsgi szintjn).
Egy XX. szzadi szerzk szl s kamaramveibl, tovbb autentikus npzene vagy npzenei ihlets mzene (Bartk: Szonatina, Kis szvit,
15 magyar parasztdal; Stravinsky: RagTime; Joplin: Ragtimes Kocsr: Kasskdalok; Lendvay: Dispositioni; Sri: Nyolc du; Szokolay: Nocturne
s capriccio; Vntus: Meditatio).
A kamaram kivtelvel vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg,
helyes testtarts, tstechnika,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

A tananyag feldolgozshoz szksges ktelez (minimlis) taneszkzk


Kt j minsg cimbalom s egy zongora (piann), llthat zongoraszk (3 darab).
Legalbb 2 pr tartalk ver.
A hangszerek hangolshoz hangolkulcs, hangolgp.
Szablyozhat kottallvnyok, legalbb 3 darab.
Metronm.

HARMONIKA
A harmonikatants feladatai
Ismertesse meg a tanulkkal
a harmonika alapvet sajtossgait, felptst, mkdsnek elvt, akusztikai sajtossgait, regisztereit, azok elnevezseit,
a hangszer trtnett, fajtit, a rokon billentys hangszereket.
Alaktson ki knnyed hangszerkezelst
helyes hangszer, test, kar s kztartst,
dinamikailag rnyalt, telt, sznes, kifejez harmonikahangot,
sokszn billentskultrt,
kidolgozott lgszekrnyvezetst,
a mvek karakternek megfelel regisztrlsi kpessget,
gyors s megbzhat regisztervltsi kszsget,
differencilt hangindtst s hanglezrst,
laza, egyenletes ujj s kartechnikt,
a kt kz fggetlensgt,
a klnbz testrszek sszehangolt munkjt.

267

A fentiek elrshez gyakoroltasson rendszeresen


dr s moll sklkat klnbz tempkban s billentsmdokkal, prhuzamosan s ellenmozgsban, oktv, terc, szext s decima tvolsgban,
hrmas s ngyeshangzatokat akkordfogsban, klnbz felbontsokban, futamokban, a sklkhoz hasonl mdokon,
a felmerl technikai problmknak megfelel mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat,
technikai gyakorlatokat, etdket.
Fordtson figyelmet
a cltudatos gyakorlsi mdszer kialaktsra,
a laprl olvassi kszsg fejlesztsre,
a tudatos zenei memorizlsra,
a mvek zeneileg ignyes kidolgozsra,
a rendszeres trsas muzsiklsra.
Fejlessze a tanul
zenei hallst, a tiszta intoncit, a melodikus, a polifon s funkcis hallst,
metrum s ritmusrzkt, az egyenletes temptartst,
hangszerkezelst, technikjt, a kezek fggetlensgt az ujjgyakorlatok, etdk, sklk alkalmazsval,
lgszekrnykezelst,
muzikalitst a hajlkony dallamformlssal, a dallam s ksret viszonynak ignyes kimunklsval, billentskultrval.
Tantsa meg az alapvet karbantartsi feladatokat.

Elkpz vfolyamok
1. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A trzshangok olvassa gkulcsban c1c2 hangterjedelemben.
A trzshangok olvassa fkulcsban cc1 hangterjedelemben.
Egsz, fl, negyed, nyolcad rtk s sznetjel.
Az egykrusos regiszterek hasznlata (kezd tanulknl elnys).
A lgszekrnyvlts jelei.
A hangszerkezels fejlesztse
A szjak helyes belltsa.
A lehetsg szerinti helyes hangszertarts s ls belltsa.
A jobb s a bal kz helyes tartsnak belltsa.
Kitartott hangok jtka azonos hangon, vltoz hangon.
Egy levegre kett, hrom, ngy legato hang, billentyn, illetve a balkzgombokon, knyelmes hangtartomnyban.
Trzshangok a billentykn, illetve a balkzgombokon.
Non legato egsz s fl ritmusrtk hangok pontos hanghosszsga.
Ajnlott tananyag
Bogr I.: Harmonikaiskola I.
Kvetelmny
Pentachord hangterjedelm gyakorlatok kitartott hangokkal, kln kzzel vagy vltott kzzel.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
2 kln kezes vagy ktkezes gyakorlat, gyermek vagy npdal.

268

2. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A trzshangok olvassa gkulcsban c1g2 hangterjedelemben.
A trzshangok olvassa fkulcsban Fc1 hangterjedelemben.
Egsz, fl, negyed, nyolcad rtk jtka az elz vinl erteljesebb hangervel.
Az alkalmazott regiszterek kivlasztsnak szempontjai.
A hangszerkezels fejlesztse
A tanul nvekedsnek kvetkezmnyeknt a szjak belltsnak ellenrzse.
A tanul nvekedsnek kvetkezmnyeknt a helyes hangszertarts s ls belltsa.
A jobb s a bal kz helyes tartsnak ismtelt belltsa.
Egy levegre kett, hrom, ngy legato hang, billentyn, illetve a balkzgombokon, knyelmes hangtartomnyban.
Trzshangok a billentykn, illetve a balkzgombokon.
Non legato egsz s fl ritmusrtk hangok pontos hanghosszsga.
Ajnlott tananyag
Bogr I.: Harmonikaiskola I.
Kvetelmny
Pentachord hangterjedelm gyakorlatok kitartott hangokkal, kln kzzel vagy vltott kzzel.
Az v vgi vizsga anyaga
2 kln kezes vagy ktkezes gyakorlat, gyermek vagy npdal.

Alapfok vfolyamok A tagozat


1. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A harmonika a hangszerek csaldjban.
A harmonika rszei s sajtossgai.
A harmonika kezelsnek, gondozsnak s karbantartsnak legalapvetbb ismeretei.
A trzshangok olvassa c1g2, valamint Fd1 hangterjedelemben.
A vgzett anyagban szerepl mdostott hangok ismerete.
Az egsz, fl, negyed, nyolcad rtk s sznetjel.
A 2/4es, 3/4es, 4/4es tem.
A bal kz dr s moll akkordjainak mechanikus jelzse.
A tagols alapfogalmai: tem, temvonal, ismtljel, korona, zrvonal, a levegvlts jelei.
A gyakorlatokhoz kapcsold tempjelzsek.
Klnbz kitartottsg hangok ismerete, legato, tenuto, staccato.
Egyeskettes ujjak ujjaltevse.
Szksg esetn prima volta, seconda volta.
Az alkalmazott regiszterek kivlasztsnak szempontjai.
Az egykrusos regiszterek hasznlata (kezd tanulknl elnys).
A hangszerkezels fejlesztse
A szjak helyes belltsa.
A helyes hangszertarts s ls belltsa.
A jobb s a bal kz helyes tartsnak belltsa.

269

Gyakorlatok kln kzzel, unisono s ktszlam jtk d s lapentachord hangkszletben.


Telt mf alaphang kialaktsa.
A lgszekrny helyes kezelsnek belltsa, egyenes hangindts, hangzrs.
Az utols hang lgszekrnyes zrsa.
Elre megtervezett lgvezets.
A jobb kz dallamksrete dr s moll akkordokkal.
A tenuto hangok pontos, egyenletes s megtervezett hanghosszsga klnfle ritmusrtkek esetn.
Klnbz dinamika: hangos s halk jtk.
Ajnlott tananyag
Bogr I.: Harmonikaiskola I.
Kvetelmny
Jl belltott hangszertarts, kztarts.
Elre megtervezett lgvezets.
A jobb kz dallamnak ksrete dr akkordokkal.
Gyakorlatok kitartott hangokkal, vltott kzzel.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
4 ktkezes m, gyermek vagy npdal.

2. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangterjedelem kibvtse kromatikusan Cc3ig.
A tizenhatod rtk s sznetjel, a nyjtpont, triola, szinkpa.
A bal kz dominnsszeptimakkordjainak mechanikus jelzse.
Prima volta, seconda volta, da capo al fine utastsok.
Dr sklk 2#, 2b eljegyzsig, hrmashangzatok.
A jobb kz dallamnak ksrete a bal kz dr szext s dr kvartszext akkordjaival, vagyis tercvlt s kvintvlt basszusksrettel.
A gyakorlatokhoz kapcsold jabb tempjelzsek; ritenuto.
Ujjaltevs, htfok dallam.
A tanult mvek formai elemzse az letkornak megfelel szinten. Azonossg, hasonlsg, klnbsg felismerse.
A crescendo, decrescendo jelek ismerete.
A hangszerkezels fejlesztse
A hangszer s kztarts tovbbi alaktsa.
Az alaptempk gyorstsa a nvendk kszsgeivel sszhangban.
A jobb kz dallamnak ksrete dr, moll, dominnsszeptim akkordokkal, dr szext s kvartszext fordtsokkal.
Differencilt dinamika: f, mf, p.
Elre megtervezett lgvezets megnvelt lgszekrnyutakon.
A sznet eltti utols hang zrsa lgszekrnnyel.
A bal kz egyszer dallamjtka ksr funkcis krnyezetben.
A tanult darabok mintegy harmada fejbl megtanuland.
A klnbz artikulcij szlamok esetn a hangok hosszsgnak pontos belltsa.
Ajnlott tananyag
Bogr I.: Harmonikaiskola I.
Czerny Bartk K.: Harmonikaetdk

270

Kvetelmny
A jobb kz ujjaltevs nlkli dallamnak ksrete dr s moll akkordokkal.
Elre megtervezett lgvezets rvidebb lgszekrnyutakkal.
Telt mf alaphang.
Az utols hang lgszekrnyes zrsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 etd,
3 gyermekdal vagy npdal.

3. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangterjedelem kibvtse kromatikusan Ce3ig.
Kettsfogsok jobb kzben.
Dr sklk 3#, 3b eljegyzsig; dr hrmashangzatok.
sszhangzatos moll sklk 2#, 2b eljegyzsig; moll hrmashangzatok.
Crescendo decrescendo.
A bal kz hrmashangzatainak felismerse kottakprl, a hagyomnyos lejegyzs megismerse.
A tanult anyagban szerepl mvek formai elemzse, a barokk tncok fbb jellegzetessgeinek megismerse.
A bal kz mdostott hangjainak biztos ismerete.
A helyes ujjrendkszts fbb szablyai.
A 3/8os, 4/8os, 6/8os tem.
A harmonika regiszterkapcsoli, a regisztrls mint formaalkot elem.
A hangszerkezels fejlesztse
A bal kz dallamjtknak fokozott fejlesztse.
A jobb kz ktszlam jtknak ksrete dr, moll s dominnsszeptim akkordokkal, dr szext s kvartszext fordtsokkal.
Ktszlam tisztn polifon jtk kt kzzel.
Az rnyalt s fokozatos, lpcsk nlkli dinamikai formls fejlesztse.
A hosszabb hangok lgszekrnyes formlsa.
A regisztrls technikjnak fejlesztse.
Kamarazene az adott lehetsgek szerint.
Repetcis technika megvalstsa vltott ujjakkal.
Ajnlott tananyag
Bogr I.: Harmonikaiskola I.
Czerny Bartk K.: Harmonikaetdk.
Bartk K.: Harmonika tiratok Bach s Hndel kisebb zongoramveibl
Kvetelmny
A jobb kz ujjaltevses dallamnak ksrete dr, moll s dominnsszeptim akkordokkal, valamint dr szext s kvartszext fordtsokkal.
Elre megtervezett lgvezets hosszabb lgszekrnyutakkal.
Differencilt dinamika.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 etd,
1 barokk tncttel,
2 eladsi darab.

271

4. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi ismeretek
Ismeretek
Akkordfogsok a jobb kzben.
Dr s sszhangzatos moll sklk 4#, 4b eljegyzsig, kt oktvon keresztl; dr s moll hrmashangzatok.
Dalforma (ABA), rondforma.
A jtszott anyag formai elemzse, a tnctpusok jellegzetessgeinek megismerse.
Az alterci fogalma.
A hangszer kls karbantartsa: a billentyk, gombok s a lgszekrny tiszttsa.
Pratlan nyolcadszm temfajtk.
Bal kzben ksret moll akkordok kvartszext fordtsaival.
A hangszerkezels fejlesztse
A lgvezets lland fejlesztse.
A dinamika hatrainak kiterjesztse f, mf, p, pp.
A regisztrls technikjnak tovbbfejlesztse.
A rvidebb hangok lgszekrnyes formlsa.
Basszuskulcsban lejegyzett anyag jtka jobb kzben, a hangmagassgnak megfelelen regisztrlva.
A sklzs tempjnak fokozsa, klnfle ritmusvaricik.
Zenei gondolatok lgszekrnnyel trtn indtsa, zrsa.
A sforzato technikai megvalstsa, zenei indokoltsga.
Kisebb terjedelm klasszikus szonatink illetve eladsi darabok.
Kamarazene az adott lehetsgek szerint.
Ajnlott tananyag
Bogr I.: Harmonikaiskola III.
Czerny Bartk K.: Harmonikaetdk
Bartk K.: Harmonikatiratok Bach s Hndel kisebb zongoramveibl
Bartk K.: Harmonikaalbum
Lukcs D.: Mai magyar szerzk mvei harmonikra
Vas G.: Dallamos basszusetdk
Vas G.: Az ifj harmoniks I.
Vas G.: Muzsikl gyermekvilg
Bogr I.: Szonatinaalbum
Kvetelmny
Ktszlam tisztn polifon jtk kt kzzel.
Barokk tncttel stlusos eladsa.
Basszuskulcsban lejegyzett anyag olvassa jobb kzben.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 etd,
1 barokk m,
1 szonatinattel,
1 eladsi darab.

5. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangterjedelem kibvtse kromatikusan Ca3ig.

272

A dr s sszhangzatos moll sklk, kt oktvon keresztl, hrmashangzatokkal is.


Dsztsek (trilla, mordent).
A modulci fogalma, egyszer hangnemi kitrsek felismerse a tanr segtsgvel.
Ngyeshangzatok s fordtsaik.
A hangszer bels tiszttsa, a jobb s bal kz mechanika karbantartsa.
Bal kzben ksret moll akkordok szext fordtsaival.
A hangszerkezels fejlesztse
A lgszekrnytechnikai elemek automatikuss ttele.
A dinamika hatrainak kiterjesztse: ff, f, mf, mp, p, pp a tiszta intonci megtartsa mellett.
A kztechnikai elemek gyorstsa, elmlytse, tkletestse.
Hosszabb zenei gondolatok egy lgszekrnyttal trtn sszefogsa, tekintettel az tdik vfolyamban elvrhat nagyobb hangszer adta
lehetsgekre.
A hangsznvltk hasznlata.
Nagyobb terjedelm klasszikus szonatink s eladsi darabok.
A futamtechnika s a temptartsi kszsg fejlesztse.
Az nll munka alapjainak leraksa.
A legfontosabb zenei karakterek (dolce, espressivo, graziozo, parlando stb.) kifejezse.
Kamarazene lehetsg szerint ms hangszerekkel is.
Ajnlott tananyag
Bogr I.: Harmonikaiskola III.
Czerny Bartk K.: Harmoniketdk
Czerny Bartk K.: Gyakorlatok
Bartk K.: Harmonika tiratok Bach s Hndel kisebb zongoramveibl
Bartk K.: Harmonikaalbum
Lukcs D.: Mai magyar szerzk mvei harmonikra
Vas G.: Dallamos basszusetdk
Vas G.: Az ifj harmoniks III.
Vas G.: Muzsikl gyermekvilg
Bogr I.: Szonatinaalbum
Kvetelmny
Differencilt dinamika s artikulci.
A regiszterkapcsolk stlusos hasznlata.
A lgszekrnytechnikai elemek stlusos hasznlata.
Elre megtervezett lgvezets hosszabb lgszekrnyutak esetn is.
A mvek zenei ignynek megfelel tempk, temptarts.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 etd,
1 barokk m,
1 szonatinattel,
1 eladsi darab.

6. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Dr s sszhangzatos moll sklk kt oktvon keresztl, hrmashangzatokkal.
A tananyagban elfordul sszetettebb zenei formk elemzse, felismerse.

273

A hangszerkezels fejlesztse
Ez a tanv az elmlt tanvek zenei s hangszertechnikai ismereteinek sszefoglalsra, megrlelsre szolgl.
Virtuzabb jelleg mvek, etdk tempjnak gyorstsa, a futamtechnika fejlesztse, temptarts kszsgnek fejlesztse.
Trekvs az nll munkra.
Kamarazene, lehetsg szerint ms hangszerekkel is, minl vltozatosabb sszelltsban.
Ajnlott tananyag
Bogr I.: Harmonikaiskola II.
Czerny Bartk K.: Harmonikaetdk
Czerny Bartk K.: Gyakorlatok
Bartk K.: Harmonika tiratok Bach s Hndel kisebb zongoramveibl
Bartk K.: Harmonikaalbum
Lukcs D.: Mai magyar szerzk mvei harmonikra
Vas G.: Dallamos basszusetdk
Vas G.: Az ifj harmoniks III.
Vas G.: Muzsikl gyermekvilg
Bogr I.: Szonatinaalbum
KardosVeszprmi: Klasszikus tncok s virtuz darabok harmonikra I.
Kvetelmny
Helyes hangszertarts, kztarts.
Telt, erteljes mf alaphang.
Elre megtervezett lgvezets.
A lgszekrnytechnikai elemek automatikus hasznlata.
A zrhangok lgszekrnyes zrsa.
Differencilt dinamika, valamennyi dinamikai tartomny hasznlata.
A zenei formt visszatkrz lgvezets.
A bal kz valamennyi funkcijnak hasznlata.
Kifejez jtkmd, szpen vezetett crescendo, decrescendo vek.
A regisztrls lehetsgeinek kihasznlsa.
A zenemvek stlusnak, karakternek megfelel eladsmd.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 etd,
1 barokk m,
1 szonatinattel,
1 eladsi darab.

Alapfok vfolyamok B tagozat


B tagozatra irnythat az a nvendk, aki az tlagot meghalad zenei tehetsggel s hangszeres adottsgokkal rendelkezik, rdekldse s
szorgalma alkalmass teszi arra, hogy megfeleljen a B tagozat minsgben s mennyisgben magasabb kvetelmnyeinek.
A B tagozat elsdleges clja, hogy a hatodik vfolyamos nvendk megfelel felkszltsggel rendelkezzk ahhoz, hogy sikeres felvteli vizsgt
tegyen a zenemvszeti szakkzpiskolk harmonika tanszakra.
2. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangterjedelem kibvtse kromatikusan Cd3ig.
A dr sklk felptse, jtka 2#, 2b eljegyzsig, terc s szextmozgsban, hrmashangzatfelbontssal, lehetsg szerint kt oktvon
keresztl.

274

Tizenhatod rtk s sznetjel, nyjtpont, triola, szinkpa.


Prima volta, seconda volta, da capo al fine utastsok.
A bal kz dominnsszeptimakkordjainak mechanikus jelzse.
Ksret bal kzzel, dr szext s kvartszextakkordokkal, vagyis tercvlt s kvintvlt basszusksrettel.
A gyakorlatokhoz kapcsold jabb temp s karakterjelzsek, ritenuto.
Ujjaltevs, hatfok dallam.
A tanult mvek formai s harmniai elemzse a nvendk letkornak s zenei adottsgainak megfelel szinten. Azonossg, hasonlsg,
klnbsg felismerse.
A crescendo, decrescendo jelek ismerete.
A hangszerkezels fejlesztse
A hangszer s kztarts hozzigaztsa a nvendk vltoz fizikai adottsgaihoz.
Az alaptempk gyorstsa a nvendk kszsgeivel s a jtszott mvek karaktervel sszhangban.
A jobb kz dallamnak ksrete dr, moll s dominnsszeptim akkordokkal, dr szext s kvartszextfordtssal.
A bal kzben a dallamjtk alapjainak a leraksa.
Differencilt dinamika: f, mf, mp, p dinamikk.
Elre megtervezett lgvezets megnvelt lgszekrnyutakon.
A sznet eltti s a legutols hang lgszekrnyes zrsa.
A kezdhangok lgszekrnyes indtsa.
A bal kz egyszer dallamjtka ksr funkcis krnyezetben.
A tanult darabok mintegy harmada fejbl megtanuland.
Klnbz artikulcij hangok esetn a hangok pontos hosszsga.
Ajnlott tananyag
Bogr Istvn: Harmonikaiskola I.
Czerny Bartk K.: Harmonikaetdk
Kvetelmny
A jobb kz ujjaltevses dallamnak ksrete dr, moll s dominnsszeptim akkordokkal.
Elre megtervezett lgvezets.
Telt mf alaphang.
A kezd s zrhangok lgszekrnyes indtsa, zrsa.
A bal kz egyszer dallamjtka ksr funkcis krnyezetben.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 etd,
3 gyermekdal vagy npdal.

3. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangterjedelem kibvtse kromatikusan Cf3ig.
Dr s sszhangzatos moll sklk, 3#, 3b eljegyzsig, terc s szextmozgsban, hrmashangzatfelbontssal, lehetsg szerint kt oktvon
keresztl.
A bal kz hrmas s ngyeshangzatainak felismerse kottakprl, a hagyomnyos lejegyzs megismerse.
A tanult anyagban szerepl mvek formai s harmniai elemzse, a barokk tncok fbb jellegzetessgeinek megismerse.
A helyes ujjrend ksztsnek fbb szablyai.
3/8os, 4/8os, 5/8os, 6/8os tem.
A harmonika regiszterkapcsoli, a regisztrls mint formaalkot elem.
A regisztrls technikjnak alapjai.
Crescendo s decrescendo vek.

275

Kettsfogsok jobb kzben.


Repetcis technika.
A hangszerkezels fejlesztse
A bal kz dallamjtknak fokozott fejlesztse.
A jobb kz ktszlam jtknak ksrete dr, moll s dominnsszeptim akkordokkal, dr szext s kvartszext fordtsokkal, valamint moll
kvartszext fordtsokkal.
Ktszlam tisztn polifon jtk kt kzzel.
Az rnyalt s fokozatos, lpcsk nlkli dinamikai formls fejlesztse.
Hosszabb, majd rvidebb hangok lgszekrnyes formlsa.
A regisztrls technikjnak fejlesztse.
Repetcis technika megvalstsa vltott ujjakkal.
Basszuskulcsban lejegyzett anyag jtka jobb kzben, a hangmagassgnak megfelelen regisztrlva.
Kamarazene az adott lehetsgek szerint.
Ajnlott tananyag
Bogr I.: Harmonikaiskola I.
Czerny Bartk K.: Harmonikaetdk
Bartk K.: Harmonika tiratok Bach s Hndel kisebb zongoramveibl
Kvetelmny
Ktszlam tisztn polifon jtk kt kzzel.
A jobb kz ujjaltevses, ktszlam dallamnak ksrete dr, moll s dominnsszeptim akkordokkal, dr szext s kvartszext fordtsokkal,
valamint moll kvartszext fordtsokkal.
Elre megtervezett, a mvek szerkezett visszatkrz lgvezets hosszabb lgszekrnyutakkal.
Differencilt dinamika.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 etd,
1 barokk tncttel,
2 eladsi darab.

4. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangterjedelem kibvtse kromatikusan Ca3ig.
Dr s sszhangzatos moll sklk 4#, 4b eljegyzsig, terc s szextmozgsban, hrmashangzat felbontssal, lehetsg szerint kt oktvon
keresztl.
Dalforma (ABA), rondforma.
Az alterci s a modulci fogalma.
Dsztsek (trilla, mordent).
Akkordfogsok a jobb kzben.
A tbbszlam jtk alapjainak leraksa.
A hangszer kls karbantartsa, a billentyk, gombok s a lgszekrny tiszttsa.
A hangszerkezels fejlesztse
A sklzs tempjnak fokozsa, klnfle ritmusvaricik.
A lgvezets lland tkletestse.
Rvid hangok lgszekrnyes formlsa.
A dinamika hatrainak kiterjesztse f, mf, mp, p, pp.
A regisztrls technikjnak tovbbfejlesztse.

276

Basszuskulcsban lejegyzett anyag jtka jobb kzben, a hangmagassgnak megfelelen regisztrlva.


Kisebb terjedelm klasszikus szonatink, eladsi darabok, ktszlam barokk tncok jtka.
Zenei gondolatok lgszekrnnyel trtn indtsa, zrsa, kisebb s nagyobb zenei formk esetn is.
A pergjtk fejlesztse.
A sforzato technikai megvalstsa, zenei indokoltsga.
Egyszerbb hromszlam polifon darabok.
Kamarazene az adott lehetsgek szerint.
Ajnlott tananyag
Bogr I.: Harmonikaiskola III.
Czerny Bartk K.: Harmonikaetdk
Czerny Bartk K.: Gyakorlatok
Bartk K.: Harmonika tiratok Bach s Hndel kisebb zongoramveibl
Bartk K.: Harmonikaalbum
Mai magyar szerzk mvei harmonikra
Vas G.: Dallamos basszusetdk
Vas G.: Az ifj harmoniks III.
Vas G.: Muzsikl gyermekvilg
Bogr I.: Szonatinaalbum
Kvetelmny
Ktszlam, lnkebb tempj polifon jtk kt kzzel.
Lassabb tempj, egyszerbb hromszlam m.
Barokk tncttel stlusos eladsa.
A jobb kz lnkebb tempj, regisztrlt, tbbszlam jtknak ksrete dr, moll s dominnsszeptim akkordokkal, valamint dr, moll szext s
kvartszext fordtsokkal.
Basszuskulcsban lejegyzett anyag olvassa jobb kzben, a megfelel hangfekvs regiszterek alkalmazsval.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 etd,
1 barokk m,
1 szonatinattel,
1 eladsi darab.

5. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Dr s sszhangzatos moll sklk 5#, 5b eljegyzsig, terc, szext s ellenmozgsban, hrmashangzatfelbontssal, kt oktv
hangterjedelemben.
Ngyeshangzatok s fordtsaik.
A hangszer bels tiszttsa, a jobb s bal kz mechanika karbantartsa.
Tbbszlam jtk.
A hangszerkezels fejlesztse
A lgszekrnytechnikai elemek automatikuss ttele.
A dinamika hatrainak kiterjesztse ff, f, mf, mp, p, pp, a tiszta intonci megtartsa mellett.
A kztechnikai elemek gyorstsa, pontostsa.

277

Hosszabb zenei gondolatok egy lgszekrnyttal trtn sszefogsa, tekintettel az tdik vfolyamban elvrhat nagyobb hangszer adta
lehetsgekre.
A regiszterkapcsolk hasznlata a zenei karakter s a hangfekvs fggvnyben.
Nagyobb terjedelm klasszikus szonatink s eladsi darabok.
Hrom s tbbszlam polifon mvek.
A futamtechnika fejlesztse, temptarts.
Az nll munka alapjainak leraksa.
A legfontosabb zenei karakterek (dolce, espressivo, grazioso, parlando stb.) megalapozsa s fejlesztse.
Kamarazene lehetsg szerint ms hangszerekkel is.
Ajnlott tananyag
Bogr I.: Harmonikaiskola II. ktet
Czerny Bartk K.: Harmonikaetdk
Czerny Bartk K.: Gyakorlatok
Bartk K.: Harmonika tiratok Bach s Hndel kisebb zongoramveibl
Bartk K.: Harmonikaalbum
Lukcs D.: Mai magyar szerzk mvei harmonikra
Vas Gbor: Dallamos basszusetdk
Vas Gbor: Az ifj harmoniks III
Szonatinaalbum
Rgi angol orgonazene IVI. (vlogatva)
Egyszerbb kortrs irodalom
Kvetelmny
Differencilt dinamika s artikulci.
A regiszterkapcsolk s a lgszekrnytechnikai elemek stlusos hasznlata.
Elre megtervezett lgvezets hosszabb lgszekrnyutak esetn is.
A mvek zenei ignynek megfelel tempk, karakterek megvalstsa.
Legalbb hromszlam polifon m eladsa.
Virtuz, pergtechnikt ignyl mvek eladsa. Temptarts.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 etd,
1 barokk m,
1 szonatinattel,
1 eladsi darab.

6. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Dr s sszhangzatos moll sklk, kt oktvon keresztl, ellenmozgsban, terc s szextmozgsban.
A harmonika basszus oldali elrendezsnek fokozott kihasznlsa a B tagozatos nvendkek valamennyi vfolyamban, a tanulk
zeneelmleti tudsnak fejlesztsre, elmlytsre, a tonika, dominns s szubdominns funkcik jtknak s meghallsnak tudatostsra,
valamint transzpozcis feladatokban.
A hangszerkezels fejlesztse
A nvendk nllsgnak fejlesztse.
A zeneitechnikai problmk megoldsnak szempontjai.
A tanul ignynek felkeltse a tudatos hangkpzsre.
Sklk, etdk s virtuz technikt ignyl darabok tempjnak fokozsa.
A j leveggazdlkods, az egyenletes lgszekrnyvezets, valamint az egyenletesen vezetett crescendodecrescendo vek megvalstsa,

278

fejlesztse.
A mvek karakternek megfelel regisztrls szempontjai, a regisztrlsi technika fejlesztse.
Ignyesebb, gyorsabb tempj kt s hromszlam mvek eladsa, gyelve a tiszta szlamvezetsre, a pontos tagolsra, a vilgos, rthet
megformlsra.
Ajnlott tananyag
Czerny Bartk K.: Harmonikaetdk
Czerny Bartk K.: Gyakorlatok
Bartk K.: Harmonikatiratok Bach s Hndel kisebb zongoramveibl
Lukcs D.: Mai magyar szerzk mvei harmonikra
Bogr I.: Szonatinaalbum
Kardos Veszprmi: Klasszikus tncok s virtuz darabok
Rgi angol orgonazene IVI. (vlogatva)
A fggelkben tallhat mvekbl vlogatva
Egyszerbb kortrs irodalom
Kvetelmny
Helyes hangszertarts, kztarts.
Telt, erteljes mf alaphang.
Trsmentes lgszekrnyvlts, elre megtervezett lgvezets.
A lgszekrnytechnikai elemek automatikus hasznlata.
A zrhangok, sznet eltti hangok lgszekrnyes zrsa.
Differencilt dinamika, valamennyi dinamikai tartomny zlses hasznlata.
A zenei formt visszatkrz lgvezets.
A bal kz valamennyi funkcijnak hasznlata.
Kifejez jtkmd, szpen vezetett crescendo, decrescendo vek.
A regisztrls lehetsgeinek kihasznlsa.
Klnbz korok s stlusok eladsi darabjainak zlses, ignyes eladsa.
Pontos leveggazdlkods hosszabb lgszekrny utak esetn, differencilt dinamika s kifejez jtk mellett is.
Tudja a tanul a tanult kz s lgszekrny technikai elemeket egy meggyz zenei kifejezs szolglatba lltani.
Legyen kpes a tanul egyszerbb mveket zeneileg s technikailag nllan is megoldani.
v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 etd
1 barokk m
egy szonatina ttel
1 szabadon vlasztott m

Kvetelmnyek az alapfok vfolyamainak elvgzse utn


Az A tagozat vgn
Ismerje a tanul
a zenemvek stlushoz jl illeszked regiszterek, hangsznek kivlasztsnak alapvet szempontjait, a regiszterkapcsolk jeleit, a regiszterek
oktvfekvseit,
a tanult anyagban elfordul temp s karakterjelzseket, egyb eladsi jeleket, zenei mszavakat s ezek jelentst,
a tanult eladsi darabok zeneszerzinek nevt, a mvek cmt, s tudja helyesen kiejteni s lerni azokat.
Tudja
hangszert helyesen tartani,
a lgszekrnytechnikai elemeket automatikusan hasznlni.
Legyen kpes
elre megtervezett lgvezetssel jtszani,
a zrhangokat lgszekrnnyel zrni,

279

differencilt dinamika alkalmazsra,


valamennyi dinamikai tartomny alkalmazsra,
a zenei formt visszatkrz lgvezetsre,
a bal kz valamennyi funkcijnak hasznlatra,
szpen vezetett crescendo, decrescendo vek megvalstsra,
a hangszere regisztrlsi lehetsgeit kihasznlni,
zenemveket fejbl is eladni.
Rendelkezzk
vfolyamnak megfelelen kimvelt hangszeres technikval,
helyes kztartssal,
telt, erteljes mf alaphanggal,
kifejez jtkmddal,
a zenemvek stlusnak, karakternek megfelel eladsmddal,
a hangszere karbantartsra vonatkoz alapvet ismeretekkel.
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul legyen kpes tudsrl szmot adni az albbiak pdiumon trtn bemutatsval:
1 lnk tempj etd,
1 barokk m,
1 szonatina,
1 harmonikadarab kortrs szerztl,
1 szabadon vlasztott m.
A teljes anyagot kotta nlkl kell eladni.
Mvszeti alapvizsga kvetelmnyei
Mvszeti alapvizsga rszei
A vizsga gyakorlati rszbl ll
A gyakorlati vizsga tantrgya s idtartama
Harmonika ftrgy
Atagozat minimum 10 perc
B tagozat minimum 10 perc
A vizsga tartalma
A tagozat
Egy etd (Bartk Karola: Harmonikaetdk (EMB 4673), 54., 59., 67. szm Czernyetd nehzsgi szintjn).
Egy barokk m (egy barokk tnc vagy egy preldium Bartk Karola: Harmonika tiratok (Bach s Hndel kisebb zongoramvei) 15., 23., 27.
nehzsgi szintjn).
Egy szonatinattel (egy szonatina ttel Bartk KarolaBogr Istvn Szonatinaalbum harmonikra (EMB 5267); Beethoven (EMB 5267
ktetben), Steibelt (EMB 5267 ktetben), Haslinger szonatinja (EMB 5267 ktetben) nehzsgi szintjn).
Egy eladsi darab (Bartk Karola: Kis eladsi darabok harmonikra (EMB 5320) (Csajkovszkij: Olasz dal, Bogr Istvn: Bolgr tnc, Bartk
Karola: Harmonikaalbum) Schumann: Tzes lovas nehzsgi szintjn).
Egy peridusnyi knnyebb zenei anyag laprl jtszsa mrskelt tempban.
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Dr s sszhangzatos moll sklk 6#, 6b eljegyzsig, ellenmozgsban, terc s szextmozgsban; hrmashangzatfelbontsok.
Egy lnk tempj etd (Bartk Karola: Harmonikaetdk (EMB 4673)/65., 71. szm Czernyetd nehzsgi szintjn).
Egy tbbszlam barokk m (Bartk Karola: Harmonika tiratok Bach s Hndel kisebb zongoramvei /28., 30., 31. nehzsgi szintjn).
Egy szonatina vagy egy nehezebb szonatina ttel (Bartk KarolaBogr Istvn: Szonatinaalbum harmonikra (EMB 5267); Sugr Rezs (EMB
5267 ktetben), Hajd Mihly (EMB 5267 ktetben), vagy Bogr Istvn szonatinja (EMB 5267 ktetben), Diabelli (EMB 5267 ktetben), Kuhlau
szonatinattelei (EMB 5267) nehzsgi szintjn).

280

Egy harmonikadarab kortrs szerztl (Bogr Istvn: Hat kis darab, Kis szvit, Csajkin: Kis rond (EMB 5320)).
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg,
helyes test s kztarts,
hangminsg, billents,
hangszerkezels,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

Tovbbkpz vfolyamok A tagozat


7. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Dr s sszhangzatos moll sklk a teljes klaviatra hangtartomnyban.
Hrmashangzat bontsok.
A ritmusrtkek, ritmuskpletek, temfajtk tfog, rendezett ismerete.
Alapvet hangszerszeti ismeretek, a hangszer kls s bels tiszttsa.
A zenei mveltsg elmlytse ismeretterjeszt knyvek, hangversenyltogatsok, hangfelvtelek stb. segtsgvel.
Ismerkeds a hangszer koncertirodalmval.
A hangszerkezels fejlesztse
Az als fokon megszerzett kszsgek szinten tartsa s tkletestse.
A nvendk nllsgnak fejlesztse, a zenei s technikai problmk megoldsnak szempontjai.
Sklk, etdk s virtuz technikt ignyl darabok tempjnak fokozsa.
A laprl jtk fejlesztse, a j leveggazdlkods, az egyenletes lgszekrny vezets, a pontos lgszekrny vlts, valamint az egyenletesen
vezetett crescendo s decrescendo vek megvalstsa, fejlesztse.
Ignyesebb, gyorsabb tempj kt, illetve hromszlam mvek eladsa, gyelve a tiszta szlamvezetsre, a pontos tagolsra, a vilgos,
rthet megformlsra.
Rendszeres kamarazenls, lehetleg ms hangszerekkel is.
Zenekari jtk lehetsg szerint.
Ajnlott tananyag
Bogr I.: Harmonikaiskola II.
Bogr I.: Szonatinaalbum
Vas G.: Az ifj harmoniks III.
Vas G.: Muzsikl gyermekvilg
Bartk K.: Harmonikaetdk
Bartk K.: Harmonikatiratok Bach s Hndel kisebb zongoramveibl
Bartk K.. Harmonikaalbum
Czerny Bartk K.: Gyakorlatok a magasabb vfolyamok szmra
Lukcs D.: Mai magyar szerzk mvei harmonikra
Kardos Veszprmi: Klasszikus tncok s virtuz darabok harmonikra III.

281

Kardos Veszprmi: Zeitgenssische Spielmusik fr Akkordeon IIII. (Hofmeister)


Dohnnyi: Ujjgyakorlatok
Bertini: 45 tanulmny
Trevor: Rgi angol orgonazene IVI. (Oxford)
J. S. Bach: 18 kis preldium
Hbschmann: 3 Miniaturen fr Akkordeon (Hofmeister)
Grudzinski: Szonatina IIIII. (lengyel kiads)
Havlek: Koncertetdk (Cseh llami zenemkiad)
Telemann: Ddr fga (bungswerk, Hugo Hermann feldolgozsa, Hohner)
Weiner L.: Rkatnc
Gerster: Szvit 3 ttelben ( Neue Spielmusik fr Akk. Heft 1., Hohner)
H. Luck: 5 Spielstcke und Variationen ber ein Kinderlied (Leipzig)
J. S. Bach: Ktszlam invencik
D. Scarlatti: Szontk
J. S. Bach: 8 kis preldium s fga orgonra
Hbschmann: Szonatina (Zeitgenssische Spielmusik Heft 5., Hofmeister)
H. Luck: Alte und neue Spielstcke Heft 2.
Khler: Introduktion und Tanz (Konzertante Studien fr Akk. Leipzig)
Khler: Konzertante Akkordeonmusik International (Leipzig)
Stracina: Svet a Deti
Harris: Ostinatk
Grothe: Norvg npdalok
Ketelbey: Perzsavsr
Joplin: Ragtimeok
Kvetelmny
Az alapfok vfolyamaiban elrt sznvonal eredmnyes megrzse, lehetsg szerinti tovbbfejlesztse.
Klnbz korok s stlusok eladsi darabjainak zlses, ignyes eladsa lehetleg kotta nlkl.
Trsmentes, pontos lgszekrnyvlts, megtervezett lgszekrnyvezets.
A lgvezets tkrzze vissza a zenei formt.
A regisztrls lehetsgeinek kihasznlsa.
Tudja a tanul a tanult kz s lgszekrny technikai elemeket egy meggyz zenei kifejezs szolglatba lltani.
Legyen kpes a tanul kamarazenei mvekben kzremkdni.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Kb. 1012 perc idtartam, lehetleg klnbz stlus, karakter, valamint tempj klasszikus zenei anyag koncertszer eladsa.

8. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi ismeretek
Ismeretek
Dr s sszhangzatos moll sklk, a teljes klaviatra hangtartomnyban, ellenmozgsban is.
Hrmashangzatok, dominns szeptimakkordok s felbontsaik lnkebb tempban.
A ritmusrtkek, ritmuskpletek, temfajtk tfog, rendezett ismerete, szokatlan ktkezes ritmikai kpletek megismerse.
Alapvet hangszerszeti ismeretek, a meglazult sp visszaolvasztsa.
A zenei mveltsg elmlytse ismeretterjeszt knyvek, hangversenyltogatsok, hangfelvtelek stb. segtsgvel.
Ismerkeds a hangszer koncertirodalmval.
A hangszerkezels fejlesztse
Az als fokon megszerzett kszsgek tkletestse.
A nvendk nllsgnak fejlesztse, a zenei s technikai problmk megoldsnak szempontjai.
A tanul ignynek felkeltse a tudatos hangkpzsre.

282

Sklk, etdk s virtuz technikt ignyl darabok tempjnak fokozsa.


A laprl jtk fejlesztse, a j leveggazdlkods, az egyenletes lgszekrnyvezets, a pontos lgszekrnyvlts, valamint az egyenletesen
vezetett crescendo s decrescendo vek megvalstsa, fejlesztse.
A mvek karakternek megfelel regisztrls szempontjai, a regisztrlsi technika fejlesztse.
Ignyesebb, gyorsabb tempj kt, illetve hromszlam mvek eladsa, gyelve a tiszta szlamvezetsre, a pontos tagolsra, a vilgos,
rthet megformlsra.
Rendszeres kamarazenls, lehetleg ms hangszerekkel is.
Zenekari jtk lehetsg szerint.
Ajnlott tananyag
Vas G.: Az ifj harmoniks III.
Bartk K.: Harmonikaetdk
Bartk K.: Harmonikatiratok Bach s Hndel kisebb zongoramveibl
Bartk K.: Harmonikaalbum
Czerny Bartk K.: Gyakorlatok a magasabb vfolyamok szmra
Kardos Veszprmi: Klasszikus tncok s virtuz darabok harmonikra III
Bertini: 45 tanulmny
Trevor: Rgi angol orgonazene IVI. (Oxford)
J.S.Bach: 18 kis preldium
Hbschmann: 3 Miniaturen fr Akkordeon (Hofmeister)
Grudzinski: Szonatina IIIII. (lengyel kiads)
Havlek: Koncertetdk (Cseh llami zenemkiad)
Brehme: Szvit 4 ttelben (Trossingen Musik, Hohner)
Telemann: Ddr fga (bungswerk, Hugo Hermann feldolgozsa, Hohner)
Weiner L.: Rkatnc
Gerster: Szvit 3 ttelben (Neue Spielmusik fr Akk. Heft 1., Hohner)
H.Luck: 5 Spielstcke und Variationen ber ein Kinderlied (Leipzig)
J.S.Bach: Ktszlam invencik
J.S.Bach: 8 kis preldium s fga orgonra
Hbschmann: Szonatina (Zeitgenssische Spielmusik Heft 5., Hofmeister)
L.von Knorr: Szvit (Hohner, Trossingen)
H.Luck: Alte und neue Spielstcke Heft 2.
Khler: Introduktion und Tanz (Konzertante Studien fr Akk. Leipzig)
Brehme: Herbstelegie und Capriccio (Trossingen, Hohner)
Hbschmann: Musik fr Akkordeon
Hbschmann: Konzertante Akkordeonmusik International (Leipzig)
Stracina: Svet a Deti
Trojan: Tarantella
Harris: Ostinatk
Helmesberger: BallSzene
Joplin: Ragtimeok
Kvetelmny
Az alapfok vfolyamaiban elrt sznvonal lehetsg szerinti tovbbfejlesztse a tanul zenei zlsnek figyelembevtelvel.
Klnbz korok s stlusok eladsi darabjainak zlses, ignyes eladsa lehetleg kotta nlkl.
Trsmentes, pontos lgszekrnyvlts, megtervezett lgszekrnyvezets.
Pontos leveggazdlkods hosszabb lgszekrnyutak esetn.
A lgvezets tkrzze vissza a zenei formt.
A regisztrls lehetsgeinek kihasznlsa.
Tudja a tanul a tanult kz s lgszekrnytechnikai elemeket egy meggyz zenei kifejezs szolglatba lltani.
Legyen kpes a tanul kamarazenei mvekben val kzremkdsre.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga

283

Kb. 1215 perc idtartam, lehetleg klnbz stlus, karakter, valamint tempj klasszikus zenei anyag koncertszer eladsa.

9. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Dr s sszhangzatos moll sklk a teljes klaviatra hangtartomnyban, ellenmozgsban, s tercmozgsban.
Hrmashangzat, dominns s szktett szeptimakkordok s felbontsaik.
Shake technika.
A ritmusrtkek, ritmuskpletek, temfajtk tfog, rendezett ismerete, szokatlan ktkezes ritmikai kpletek megismerse, idosztsnak
kiszmolsa.
A nyelvspok tulajdonsgai, a hangmagassg hangerfggse mly s magas spoknl.
Alapvet hangszerszeti ismeretek, szelepcsere.
A zenei mveltsg elmlytse ismeretterjeszt knyvek, hangversenyltogatsok, hangfelvtelek stb. segtsgvel.
Ismerkeds a szokatlan felpts hangszerek koncertirodalmval.
A hangszerkezels fejlesztse
A nvendk nllsgnak fejlesztse, a zenei s technikai problmk megoldsnak szempontjai.
A tanul ignynek felkeltse a tudatos hangkpzsre.
Sklk, etdk s virtuz technikt ignyl darabok tempjnak fokozsa.
A laprl jtk fejlesztse, a j leveggazdlkods, az egyenletes lgszekrnyvezets, a pontos lgszekrnyvlts, valamint az egyenletesen
vezetett crescendo s decrescendo vek megvalstsa, fejlesztse.
A mvek karakternek megfelel regisztrls szempontjai, a regisztrlsi technika fejlesztse.
Ignyesebb, gyorsabb tempj kt, illetve hromszlam mvek eladsa, gyelve a tiszta szlamvezetsre, a pontos tagolsra, a vilgos,
rthet megformlsra.
Rendszeres kamarazenls, lehetleg ms hangszerekkel is.
Zenekari jtk lehetsg szerint.
Ajnlott tananyag
Vas G.: Az ifj harmoniks III.
Vas G.: Muzsikl gyermekvilg
Vas G.: Harmonikatiratok Bach s Hndel kisebb zongoramveibl
Vas G.: Harmonikaalbum
Czerny Bartk K.: Gyakorlatok a magasabb vfolyamok szmra
Kardos Veszprmi: Klasszikus tncok s virtuz darabok harmonikra III.
Kardos Veszprmi: Zeitgenssische Spielmusik fr Akkordeon IIII. (Hofmeister)
Dohnnyi: Ujjgyakorlatok
Bertini: 45 tanulmny
Trevor: Rgi angol orgonazene IVI. (Oxford)
J. S. Bach: 18 kis preldium
Hbschmann: 3 Miniaturen fr Akkordeon (Hofmeister)
Grudzinski: Szonatina IIIII. (lengyel kiads)
Havlek: Koncertetdk (Cseh llami zenemkiad)
Brehme: Szvit 4 ttelben (Trossingen Musik, Hohner)
Telemann: Ddr fga (bungswerk, Hugo Hermann feldolgozsa, Hohner)
Weiner L.: Rkatnc
Gerster: Szvit 3 ttelben (Neue Spielmusik fr Akk. Heft 1., Hohner)
H. Luck: 5 Spielstcke und Variationen ber ein Kinderlied (Leipzig)
J. S. Bach: Ktszlam invencik
J. S. Bach: 8 kis preldium s fga orgonra
Hbschmann: Szonatina (Zeitgenssische Spielmusik Heft 5., Hofmeister)
L. von Knorr: Szvit (Hohner, Trossingen)

284

H. Luck: Alte und neue Spielstcke Heft 2.


Khler: Introduktion und Tanz (Konzertante Studien fr Akk. Leipzig)
Brehme: Herbstelegie und Capriccio (Trossingen, Hohner)
Hbschmann: Musik fr Akkordeon
Reinbothe: Konzertante Akkordeonmusik International (Leipzig)
Stracina: Svet a Deti
Trojan: Tarantella
Helmesberger: BallSzene
Mitscha: Szvit
Joplin: Ragtimeok
Kvetelmny
Az elz vfolyamokban elrt sznvonal lehetsg szerinti tovbbfejlesztse a tanul zenei zlsnek figyelembevtelvel.
Klnbz korok s stlusok eladsi darabjainak zlses, ignyes eladsa lehetleg kotta nlkl.
Trsmentes, pontos lgszekrny vlts, megtervezett lgszekrny vezets.
Pontos leveggazdlkods hosszabb lgszekrny utak esetn, differencilt dinamika s kifejez jtk mellett is.
A lgvezets tkrzze vissza a zenei formt.
A regisztrls lehetsgeinek kihasznlsa.
Tudja a tanul a tanult kz s lgszekrny technikai elemeket egy meggyz zenei kifejezs szolglatba lltani.
Legyen kpes a tanul egyszerbb mveket zeneileg, technikailag nllan megoldani.
Legyen kpes kamarazenei mvek eladsra.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Kb. 1215 perc idtartam, lehetleg klnbz stlus, karakter, valamint tempj klasszikus zenei anyag koncertszer eladsa.

10. vfolyam A tagozat


Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Dr s sszhangzatos moll sklk 6#, 6b eljegyzsig, a teljes klaviatra hangtartomnyban, ellenmozgsban, terc s szextmozgsban.
Hrmashangzat, dominns s szktett szeptimakkordok s felbontsaik lnkebb tempban.
Shake technika lnkebb tempban s erteljesebb hangervel.
A ritmusrtkek, ritmuskpletek, temfajtk tfog, rendezett ismerete, lnk tempj biztos jtka.
A nyelvspok tulajdonsgai, a hangmagassg hangerfggse mly s magas spoknl.
Alapvet hangszerszeti ismeretek, a hangszer hangolsnak alapjai.
A zenei mveltsg elmlytse ismeretterjeszt knyvek, hangversenyltogatsok, hangfelvtelek stb. segtsgvel.
Ismerkeds a klnfle gombos s konverteres harmonikk koncertirodalmval.
A hangszerkezels fejlesztse
A nvendk nllsgnak fejlesztse, a zenei s technikai problmk megoldsnak szempontjai.
A tanul ignynek felkeltse a tudatos hangkpzsre.
Sklk, etdk s virtuz technikt ignyl darabok tempjnak fokozsa.
A laprl jtk fejlesztse, a j leveggazdlkods, az egyenletes lgszekrny vezets, a pontos lgszekrny vlts, valamint az egyenletesen
vezetett crescendo s decrescendo vek megvalstsa, fejlesztse.
A mvek karakternek megfelel regisztrls szempontjai, a regisztrlsi technika fejlesztse.
Ignyesebb, gyorsabb tempj tbbszlam mvek eladsa, gyelve a tiszta szlamvezetsre, a pontos tagolsra, a vilgos, rthet
megformlsra.
Rendszeres kamarazenls, lehetleg ms hangszerekkel is.
Zenekari jtk lehetsg szerint.
Ajnlott tananyag
Bogr I.: Harmonikaiskola II.

285

Bogr I.: Szonatinaalbum


Bogr Bartk K.: Trsas zene 234 harmonikra
Vas G.: Az ifj harmoniks III.
Bartk K.: Harmonikaetdk
Bartk K.: Harmonika tiratok Bach s Hndel kisebb zongoramveibl
Bartk K.: Harmonikaalbum
Czerny Bartk K.: Gyakorlatok a magasabb vfolyamok szmra
Kardos Veszprmi: Klasszikus tncok s virtuz darabok harmonikra III.
Kardos Veszprmi: Zeitgenssische Spielmusik fr Akkordeon IIII. (Hofmeister)
Bertini: 45 tanulmny
Trevor: Rgi angol orgonazene IVI. (Oxford)
J. S. Bach: 18 kis preldium
Hbschmann: 3 Miniaturen fr Akkordeon (Hofmeister)
Grudzinski: Szonatina IIIII. (lengyel kiads)
Havlek: Koncertetdk (Cseh llami zenemkiad)
Brehme: Szvit 4 ttelben (Trossingen Musik, Hohner)
Telemann: Ddr fga (bungswerk, Hugo Hermann feldolgozsa, Hohner)
Weiner L.: Rkatnc
Gerster: Szvit 3 ttelben (Neue Spielmusik fr Akk. Heft 1., Hohner)
H. Luck: 5 Spielstcke und Variationen ber ein Kinderlied (Leipzig)
J. S. Bach: Ktszlam invencik
J. S. Bach: 8 kis preldium s fga orgonra
Hbschmann: Szonatina (Zeitgenssische Spielmusik Heft 5., Hofmeister)
L. von Knorr: Szvit (Hohner, Trossingen)
H. Luck: Alte und neue Spielstcke Heft 2.
Khler: Introduktion und Tanz (Konzertante Studien fr Akk. Leipzig)
Brehme: Herbstelegie und Capriccio (Trossingen, Hohner)
Hbschmann: Musik fr Akkordeon
Reinbothe: Konzertante Akkordeonmusik International (Leipzig)
Stracina: Svet a Deti
Trojan: Tarantella
Helmesberger: BallSzene
Mitscha: Szvit
Ketelbey: Perzsavsr
Joplin: Ragtimeok
Kvetelmny
Az elz vfolyamokban elrt sznvonal lehetsg szerinti tovbbfejlesztse egy harmonikus zenei sszkp kialaktsa.
Klnbz korok s stlusok eladsi darabjainak zlses, ignyes eladsa lehetleg kotta nlkl.
Trsmentes, pontos lgszekrny vlts, megtervezett lgszekrny vezets.
Pontos leveggazdlkods hosszabb lgszekrny utak esetn, differencilt dinamika s kifejez jtk mellett is.
A lgvezets tkrzze vissza a zenei formt.
A regisztrls lehetsgeinek kihasznlsa.
Tudja a tanul a tanult kz s lgszekrny technikai elemeket egy meggyz zenei kifejezs szolglatba lltani.
Legyen kpes a tanul egyszerbb mveket zeneileg, technikailag nllan megoldani.
Legyen kpes a tanul kamarazenei mvek eladsban kzremkdni.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Kb. 1215 perc idtartam, lehetleg klnbz stlus, karakter valamint tempj klasszikus zenei anyag koncertszer eladsa.

286

Tovbbkpz vfolyamok B tagozat


A harmonika fejldse az utbbi vtizedekben klnfle hangszertpusok irnyba is differencildott. A kvetend irnyokat a nagy nemzetkzi
harmonikaversenyek eredmnyei jellik ki, hiszen a hangszerjtkosok rdekldse a versenyeken tendencizus sikereket elrt hangszerfajtk
irnyba fordul. A hagyomnyos Standardbasszusos billentys harmonikk klasszikus zenei alkalmazsa megteremtette a kromatikus balkez
harmonikk kifejlesztse irnti ignyt, s ezek a harmonikaflk az 197080as vektl a kzpfok harmonikaoktats alapvet hangszerfajtiv
vltak. Fontos, hogy ezek a hangszerfajtknak az elsajttsa nem ignyel a szoksostl eltr pedaggiai irodalmat, a hangszer
megszlaltatsnak technikai, zenei trvnyszersgei (de bels felptse, spjai s hangzsa is) megegyeznek a hagyomnyos harmonikk
kezelsnek szablyaival, viszont e hangszerek a billentys harmoniktl mintegy msfl oktvval nagyobb hangterjedelme, az akkordban
lefoghat
7. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Dr s sszhangzatos moll sklk a teljes klaviatra hangtartomnyban a S.B. (Standard Basszus) manulon.
Kromatikus skla terc s szextmozgsban a B.B. (Bariton Basszus) manulon.
Hrmashangzatok s felbontsaik a teljes klaviatra hangtartomnyban.
Ismerje meg a tanul a bariton balkezes koncertharmonika zenei s technikai sajtossgait.
Ismerje meg a tanul a B.B. manul hasznlatt.
Ismerje meg a tanul a szp hangon val jtk alapjait.
Ismerje a tanul ajtszott mvek formai struktrjt.
A ritmusrtkek, ritmuskpletek, temfajtk tfog, rendezett ismerete.
Alapvet hangszerszeti ismeretek, a hangszer kls s bels tiszttsa.
A zenei mveltsg elmlytse ismeretterjeszt knyvek, hangversenyltogatsok, hangfelvtelek stb. segtsgvel.
Ismerkeds a hangszer koncertirodalmval.
A hangszerkezels fejlesztse
Az als fokon megszerzett kszsgek szinten tartsa s tkletestse.
A nvendk nllsgnak fejlesztse, a zenei s technikai problmk megoldsnak szempontjai.
Sklk, etdk s virtuz technikt ignyl darabok tempjnak fokozsa.
A laprl jtk fejlesztse, a j leveggazdlkods, az egyenletes lgszekrny vezets, a pontos lgszekrny vlts.
Rendszeres kamarazenls, lehetleg ms hangszerekkel is.
Zenekari jtk lehetsg szerint.
Ajnlott irodalom
Dohnnyi: Ujjgyakorlatok
Bertini: 45 tanulmny
Czerny: Knny technikai gyakorlatok
Szabolcsi Bence: A XVI. s XVII. szzad magyar tnczenje
BachBartk: Tizenhrom knny kis zongoradarab
Trevor: Rgi angol orgonazene
Lukcs Dnes: Darabgyjtemny
T.Lundquist: Allerlei
A.Grthe: Norvg npdalok
Harris: Accordion Miniatures
Bartk Bla: Gyermekeknek
Bartk Bla: Duk
Stracina: Svet a Deti
Kvetelmny
Az alapfok vfolyamaiban elrt sznvonal eredmnyes megrzse, lehetsg szerinti tovbbfejlesztse.
Klnbz korok s stlusok eladsi darabjainak zlses, ignyes eladsa lehetleg kotta nlkl.

287

Trsmentes, pontos lgszekrnyvlts, megtervezett lgszekrnyvezets.


Tudja a lgszekrnykezels technikai alapjait, tudjon egy zenei gondolatot lgszekrnnyel indtani, zrni.
Ismerje s legyen kpes a legfontosabb zenei karakterek alkalmazsra.
Legyen kpes dinamikai s karaktervltsokra.
A lgvezets tkrzze vissza a zenei formt.
Legyen kpes a zenei tartalom kifejezsnek ignyvel, a tempo, a karakter s a stlus kvetelmnyeinek megfelelen eladni a mveket.
A regisztrls lehetsgeinek kihasznlsa.
Tudja a tanul a tanult kz s lgszekrnytechnikai elemeket egy meggyz zenei kifejezs szolglatba lltani.
Legyen kpes a tanul kamarazenei mvekben kzremkdni.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 etd
Kis darabok a B.B. manulon.
1 kortrs harmonikadarab a S.B. manulon.
1 szabadon vlasztott m

8. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi ismeretek
Ismeretek
Dr s sszhangzatos moll sklk, a teljes klaviatra hangtartomnyban, ellenmozgsban is a S.B. manulon
Dr sklk B.B. manulon.
Hangszerfajta vltsa esetn a mr elrt sznvonal mielbbi elrse, ill. meghaladsa.
Hrmashangzatok, dominns szeptimakkordok s felbontsaik lnkebb tempban.
Ismerje a tanul a gyors kztechnika alapjait, a kz tizenhatod mozgs egyenletes vezetst, az ujjak alacsony, aktiv, pontos munkjt.
A ritmusrtkek, ritmuskpletek, temfajtk tfog, rendezett ismerete, szokatlan ktkezes ritmikai kpletek megismerse.
Alapvet hangszerszeti ismeretek, a meglazult sp visszaolvasztsa.
A zenei mveltsg elmlytse ismeretterjeszt knyvek, hangversenyltogatsok, hangfelvtelek stb. segtsgvel.
Ismerkeds a hangszer koncertirodalmval.
A hangszerkezels fejlesztse
Az alsbb vfolyamokban megszerzett kszsgek szinten tartsa s tkletestse.
A nvendk nllsgnak fejlesztse, a zenei s technikai problmk megoldsnak szempontjai.
A tanul ignynek felkeltse a tudatos hangkpzsre.
Sklk, etdk s virtuz technikt ignyl darabok tempjnak fokozsa.
Legyen kpes a gyors, trsmentes lgszekrnyvltsra s megtervezett lgszekrnyvezetsre,
Legyen kpes a mr tanult lgszekrnytechnikai elemek gyorsabb alkalmazsra.
A laprl jtk fejlesztse, a j leveggazdlkods, az egyenletes lgszekrnyvezets, a pontos lgszekrnyvlts, valamint az egyenletesen
vezetett crescendo s decrescendo vek megvalstsa, tkletestse.
A mvek karakternek megfelel regisztrls szempontjai, a regisztrlsi technika fejlesztse.
Ignyesebb, gyorsabb tempj kt, illetve hromszlam mvek eladsa, gyelve a tiszta szlamvezetsre, a pontos tagolsra, a vilgos,
rthet megformlsra.
Keresse a zenei mondanival kifejezsnek lehetsgeit. Az adott zenei tartalom sznes, rzelemgazdag megszlaltatsnak ignye irnytsa
hangszeres mozgsait.
Rendszeres kamarazenls, lehetleg ms hangszerekkel is.
Zenekari jtk lehetsg szerint.
Ajnlott tananyag
Dohnnyi: Ujjgyakorlatok
Bertini: 45 tanulmny
Czerny: Knny technikai gyakorlatok
D.Scarlatti: 150 szonta

288

J.S.Bach: Ktszlam invencik


J.S.Bach: Francia szvit ttelek
J.S.Bach: Angol szvit ttelek
Bartk Bla: Duk
Szabolcsi Bence: A XVI. s XVII. szzad magyar tnczenje
BachBartk: Tizenhrom knny kis zongoradarab
Trevor: Rgi angol orgonazene
Szolotarjov: Gyermekszvitek
H.Brehme: Szvit
T.Lundquist: Allerlei
T.Lundquist: Ktszlam invencik
T.Lundquist: Botany Play
J.D.Berlin: Szonatina
A.Grthe: Norvg npdalok
Kvetelmny
Az alsbb vfolyamokban elrt sznvonal eredmnyes megrzse, lehetsg szerinti tovbbfejlesztse a tanul zenei zlsnek
figyelembevtelvel.
Klnbz korok s stlusok eladsi darabjainak zlses, ignyes eladsa lehetleg kotta nlkl.
Trsmentes, pontos lgszekrnyvlts, megtervezett lgszekrnyvezets. Pontos leveggazdlkods hosszabb lgszekrnyutak esetn.
A lgvezets tkrzze vissza a zenei formt.
A regisztrls lehetsgeinek kihasznlsa.
Tudja a tanul a tanult kz s lgszekrnytechnikai elemeket egy meggyz zenei kifejezs szolglatba lltani.
Legyen kpes a tanul egyszerbb mveket zeneileg, technikailag nllan megoldani.
Legyen kpes kamarazenei mvek eladsra.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 etd
1 ktszlam, lnkebb tempj barokk m.
1 kortrs harmonikadarab
1 szabadon vlasztott m

9. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Dr s sszhangzatos moll sklk , a teljes klaviatra hangtartomnyban, ellenmozgsban, s tercmozgsban a S.B. manulon
sszhangzatos moll sklk a B.B. manulon.
Hrmashangzatok, dominns s szktett szeptimakkordok s felbontsaik.
Ismerje meg a tanul az nll munka alapjait.
Shake technika.
A ritmusrtkek, ritmuskpletek, temfajtk tfog, rendezett ismerete, szokatlan ktkezes ritmikai kpletek megismerse, idosztsnak
kiszmolsa.
A nyelvspok tulajdonsgai, a hangmagassg hangerfggse mly s magas spoknl.
Alapvet hangszerszeti ismeretek, szelepcsere.
A zenei mveltsg elmlytse ismeretterjeszt knyvek, hangversenyltogatsok, hangfelvtelek stb. segtsgvel.
Ismerkeds a szokatlan felpts hangszerek koncertirodalmval.
A hangszerkezels fejlesztse
Az alsbb vfolyamokban megszerzett kszsgek szinten tartsa s tkletestse.
A nvendk nllsgnak fejlesztse, a zenei s technikai problmk megoldsnak szempontjai.
A tanul ignynek felkeltse a tudatos hangkpzsre.

289

Sklk, etdk s virtuz technikt ignyl darabok tempjnak fokozsa.


A laprl jtk fejlesztse.
A j leveggazdlkods, az egyenletes lgszekrnyvezets, a pontos lgszekrnyvlts, valamint az egyenletesen vezetett crescendo s
decrescendo vek megvalstsa, fejlesztse.
Legyen kpes a mr tanult lgszekrnytechnikai elemek gyorsabb alkalmazsra.
A mvek karakternek megfelel regisztrls szempontjai, a regisztrlsi technika fejlesztse.
Legyen kpes a hrom illetve ngyszlam mvek eladsra, a tbbszlam mvekben a tiszta szlamvezetsre, a pontos tagolsra, a
vilgos rthet megformlsra.
Legyen a tanulnak ignye a zenemvek idelis megformlsa.
Rendszeres kamarazenls, lehetleg ms hangszerekkel is.
Zenekari jtk lehetsg szerint.
Ajnlott tananyag:
Dohnnyi: Ujjgyakorlatok
Bertini: 45 tanulmny
Czerny: Knny technikai gyakorlatok
D.Scarlatti: 150 szonta
J.S.Bach: Ktszlam invencik
J.S.Bach: Francia szvit ttelek
J.S.Bach: Angol szvit ttelek
Trevor: Rgi angol orgonazene
Frescobaldi: Liber organi
J.D.Berlin: Szonatina
Bartk Bla: Gyermekeknek
Bartk Bla: Duk
J.Matys: Preldium s varicik
Szolotarjov: Gyermekszvitek
H.Brehme: Szvit
H.Brehme: Paganiniana
T.Lundquist: Ktszlam invencik
T.Lundquist: Botany Play
Haydn: Darabok zenl rra
Beethoven: Darabok zenl rra
Kvetelmny
Az alapfok vfolyamaiban elrt sznvonal lehetsg szerinti tovbbfejlesztse a tanul zenei zlsnek figyelembevtelvel.
Klnbz korok s stlusok eladsi darabjainak zlses, ignyes eladsa lehetleg kotta nlkl.
Legyen kpes trsmentes, pontos lgszekrnyvltsra, megtervezett lgszekrnyvezetsre.
Legyen kpes pontos leveggazdlkodsra hosszabb lgszekrnyutak esetn, differencilt dinamika s kifejez jtk mellett is.
A lgvezets tkrzze vissza a zenei formt.
Tudjon a tanul ritmikailag pontos, stlusos dsztseket jtszani.
Tudjon nagyobb terjedelm mveket eladni.
Legyen kpes a szubjektv zenei lmnyt tlten, eszttikailag ignyesen kifejezni.
A regisztrls lehetsgeinek kihasznlsa.
Tudja a tanul a tanult kz s lgszekrnytechnikai elemeket egy meggyz zenei kifejezs szolglatba lltani.
Legyen kpes a tanul egyszerbb mveket zeneileg, technikailag nllan megoldani.
Legyen kpes kamarazenei mvek eladsra.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 ktszlam, lnkebb tempj barokk m.
1 hromszlam, kontrapunktikus barokk m.
1 kortrs harmonikadarab
1 szabadon vlasztott m

290

10. vfolyam B tagozat


Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Dr s sszhangzatos moll sklk, kt oktvon keresztl, ellenmozgsban, terc s szextmozgsban a S.B. manulon.
Sklk a B.B. manulon
Hrmashangzat, dominns s szktett szeptimakkordok s felbontsaik.
Shake technika.
A ritmusrtkek, ritmuskpletek, temfajtk tfog, rendezett ismerete.
A nyelvspok tulajdonsgai, a hangmagassg hangerfggse mly s magas spoknl.
Alapvet hangszerszeti ismeretek, a meglazult sp visszaolvasztsa, szelepcsere, a hangszer kls s bels tiszttsa.
A zenei mveltsg elmlytse ismeretterjeszt knyvek, hangversenyltogatsok, hangfelvtelek stb. segtsgvel.
Ismerkeds a hangszer s a klnfle hangszertpusok koncertirodalmval.
A hangszerkezels fejlesztse
Az alsbb vfolyamokon megszerzett kszsgek szinten tartsa s tkletestse.
A nvendk nllsgnak fejlesztse, a zenei s technikai problmk megoldsnak szempontjai.
A tanul ignynek felkeltse a tudatos hangkpzsre.
Sklk, etdk s virtuz technikt ignyl darabok tempjnak fokozsa.
A laprl jtk fejlesztse.
A j leveggazdlkods, az egyenletes lgszekrnyvezets, a pontos lgszekrnyvlts, valamint az egyenletesen vezetett crescendo s
decrescendo vek megvalstsa hossz lgszekrnyutak esetn is.
A mvek karakternek megfelel regisztrls szempontjai, a regisztrlsi technika fejlesztse.
Legyen kpes a hrom illetve ngyszlam mvek eladsra, a tbbszlam mvekben a tiszta szlamvezetsre, a pontos tagolsra, a
vilgos rthet megformlsra tbb tteles vltozatos karakter mvek esetn is.
Rendszeres kamarazenls, lehetleg ms hangszerekkel is.
Zenekari jtk lehetsg szerint.
Ajnlott tananyag
Dohnnyi: Ujjgyakorlatok
Bertini: 45 tanulmny
Czerny: Knny technikai gyakorlatok
D.Scarlatti: 150 szonta
J.S.Bach: Ktszlam invencik
J.S.Bach: Francia szvit ttelek
J.S.Bach: Angol szvit ttelek
J.S.Bach: Tokktk
J.S.Bach: Triszontk
J.S.Bach: Wohltemperiertes Klavier
J.S.Bach: Preldiumok s fgk
Trevor: Rgi angol orgonazene
Frescobaldi: Liber organi
J.D.Berlin: Szonatina
Bartk Bla: Gyermekeknek
Bartk Bla: Duk
J.Matys: Preldium s varicik
V.Trojan: A lerombolt katedrlis
Szolotarjov: Gyermekszvitek
H.Brehme: Szvit
H.Brehme: Paganiniana
T.Lundquist: Ktszlam invencik

291

T.Lundquist: Botany Play


W.Jacobi: Koncertrond
Haydn: Darabok zenl rra
Beethoven: Darabok zenl rra
Bogr Istvn: Toccata s fga
Kvetelmny
Klnbz korok s stlusok eladsi darabjainak zlses, ignyes eladsa lehetleg kotta nlkl.
Trsmentes, pontos lgszekrnyvlts, megtervezett levezets.
Pontos leveggazdlkods hosszabb lgszekrnyutak esetn, differencilt dinamika s kifejez jtk mellett is.
Legyen kpes a tanul sajt kzalkatnak megfelel, clszer ujjrendet kszteni.
Legyen kpes a tanul a zenemvek szerkezett tkrz megtervezett lgszekrnyvezetst kszteni.
A regisztrls lehetsgeinek kihasznlsa.
Tudja a tanul a tanult kz s lgszekrnytechnikai elemeket egy meggyz zenei kifejezs szolglatba lltani.
Legyen kpes a tanul egyszerbb mveket zeneileg, technikailag nllan megoldani.
Legyen kpes kamarazenei mvekben val kzremkdsre.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 etd
1 Bach m
1 barokk szonta
1 kortrs harmonikadarab

Tovbbi kvetelmnyek a tovbbkpz vfolyamok elvgzse utn


Az A tagozat vgn
Ismerje s legyen kpes megfelelen eladni a kortrs klfldi s magyar szerzk harmonikamveit.
Legyen kpes
a tanult kz s lgszekrnytechnikai elemeket egy meggyz zenei kifejezs szolglatba lltani,
az alapfok vfolyamaiban elrt sznvonalnak eredmnyes megrzsre, annak lehetsg szerinti tovbbfejlesztsre,
pontos leveggazdlkodsra hosszabb lgszekrnyutak esetn, differencilt dinamika s kifejez jtkmd mellett is,
klnbz korok s stlusok eladsi darabjainak zlses, ignyes eladsra,
egyszerbb mveket zeneileg s technikailag nllan megoldani,
kamarazenei mvek eladsban kzremkdni.
Rendelkezzk
kimvelt hangszeres technikval,
helyes kztartssal,
telt, erteljes mf alaphanggal,
kifejez jtkmddal,
a zenemvek stlusnak, karakternek megfelel eladsmddal,
a hangszere karbantartsra vonatkoz alapvet ismeretekkel.
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul ismerje
lehetsg szerint a bariton balkezes koncertharmonika zenei s technikai sajtossgait,
a gyors kztechnika alapjait, a kz tizenhatod mozgs egyenletes vezetst, az ujjak alacsony, aktv, pontos munkjt,
a shake technikt,
a mvek karakternek megfelel regisztrls szempontjait,
a hangszer koncertirodalmt,
a mvek harmniai, formai szerkezett, valamint a jtszott mvek stlusjegyeit.
Legyen kpes
a pontos leveggazdlkodsra, egyenletes lgszekrnyvezetsre, pontos, gyors, trsmentes lgszekrnyvltsra, valamint egyenletesen

292

vezetett crescendo, decrescendo vek megvalstsra,


kt, hrom, illetve ngyszlam mvek eladsra,
sajt kzalkatnak megfelel, clszer ujjrendeket kszteni,
a tbbszlam mvekben tiszta szlamvezetsre, pontos tagolsra, vilgos, rthet megformlsra,
mvszi kifejezsmd, megfelel stlusismeret s technikai felkszltsg birtokban zenei lmnyt nyjtani,
kifejez s dinamikailag rnyalt hangon jtszani,
a zenemvek rzelmi tartalmt tlni,
szubjektv zenei lmnyt eszttikailag ignyesen kifejezni,
olyan mvszi szndk kifejezsmdra, amely sszefgg egysgben tkrzi zenei tudst, kpzelereje fejlettsgt, valamint eladkszsge
rettsgt.
Tudja a tanult kz s lgszekrnytechnikai elemeket egy meggyz zenei kifejezs szolglatba lltani.
Tudjon
nagyobb terjedelm mveket eladni,
kamarazenben lehetleg ms zenekari hangszerekkel kzremkdni,
mveket nllan is elsajttani,
ritmikailag pontos, stlusos dsztseket jtszani,
pontosan kottt olvasni a zenei karakter, a hangok, a ritmus, az ujjrend, a lgvezets, a regisztrls pontos figyelembevtelvel.
Legyen ignye a zenemvek idelis megformlsra.
Rendelkezzk megfelel alaptnussal.
Mvszeti zrvizsga kvetelmnyei
A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati rszbl ll
A vizsga tantrgya s idtartama
Harmonika ftrgy
Atagozat minimum 10 perc
B tagozat minimum 15 erc
A vizsga tartalma
A tagozat
Klnbz stlus, karakter, valamint tempj klasszikus zenei anyag (Czerny: Gdr etd 74.; G. F. Hndel: dmoll courante; Kabalevszkij:
Scherzo (EMB 5320 ktetben); Bogr Istvn: Hat kis darab (EMB 14372 ktetben) nehzsgi szintjn).
Rvid zenei anyag laprl jtszsa mrskelt tempban.
A vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Egy renesznsz blokk Szabolcsi Bence: A XVI. s XVII. sz. magyar tnczenje c. munkjbl (Chorea 20, Alia 43, Tantz 52 nehzsgi szintjn).
Kt szonta vagy toccata D. Scarlatti, Seixas, Carvalho mveibl (D. Scarlatti: amoll szonta, dmoll szonta, Ddr szonta, Seixas: hmoll
toccata, Carvalho: gmoll toccata nehzsgi szintjn).
Hrom szvitttel vagy egy fga J. S. Bach mveibl (hmoll francia szvitbl Allemande, Menuet, Gavotte; cmoll fga nehzsgi szintjn).
Egy m a Trevorkiads Rgi angol orgonazene c. fzetekbl, vagy egy Frescobaldi Canzona (John James: amoll voluntary, Anonymous:
Cornet voluntary, Starling Goodwin: Cornet voluntary nehzsgi szintjn).
Kt harmonikadarab kortrs szerzk mveibl (W. Jacobi: Rond, H. Brehme: Szvit, Bogr Istvn: Toccata s fga, Szolotarjov: Ferraponti
kolostor nehzsgi szintjn).
Zenei anyag laprl jtszsa mrskelt tempban.
A vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg,
helyes test s kztarts,

293

hangminsg, billents,
hangszerkezels,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

A tananyag feldolgozshoz szksges ktelez (minimlis) taneszkzk


Legalbb egyegy darab 120, 80 s 40 basszusos harmonika a tanteremben, klcsnhangszerek lehetsg szerinti szmban, nagysgban,
minsgben.
Metronm.
Kottallvny.
Forgathat zongoraszk, vagy klnbz magassg szkek a nvendkek testalkatnak megfelelen.

HRFA
Az alapfok mvszetoktats hrfa tantantrgynak hangszere a kamps (r) hrfa s a pedlos (koncert) hrfa.
A hrfatants ltalnos cljai, feladatai
Ismertesse meg a tanulkkal (letkoruknak megfelel szinten)
a hangszer lehetsgeit, sajt irodalmt s a hrfn is jtszhat egyb mvek minl szlesebb krt;
hangszerk trtnett, akusztikai sajtossgait, a hrfairodalom legkiemelkedbb alkot s eladmvszeit
Alaktson ki knnyed hangszerkezelst:
megfelel pozcit, test, s kztartst, technikt, helyes pengetst, kamp s pedlkezelst s tudatostsa ezeket,
dinamikailag rnyalt, telt, sznes, kifejez hangot,
differencilt hangindtst, elvlasztst s takarst,
laza, egyenletes ujjtechnikt,
Fordtson figyelmet
a cltudatos gyakorlsi mdszer kialaktsra,
a laprl olvassi kszsg fejlesztsre,
a tudatos zenei memorizlsra,
a mvek zeneileg ignyes kidolgozsra,
az eredeti irodalom mellett ms zenei korszakok mveinek megismertetsre
a rendszeres trsas muzsiklsra.
Tantsa meg a tanult a hangszer karbantartsra, polsra.

Elkpz vfolyamok
Az elkpz clja a tanul hangszeres kszsgnek, zenei rzknek felmrse, a hangmagassg, ritmus irnti fogkonysgnak, zenei
memrijnak fejlesztse.

294

1. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangszer felptse, rszei.
Halls utni dalkeress a hrfn tbb kezdhangrl.
Hangsorok a kthang hangkszlettl a pentatonon t a pentachordig.
A negyed s nyolcad rtk, s sznetjeleinek ismerete.
A hangszerkezels fejlesztse
Helyes testtarts, kztarts, az ujjak elhelyezse a hrokon.
A hr helyes megszlaltatsa, a hang kpzse.
Az ujjak mozgsnak egymstl val fggetlentse.
Az ujjrend alapjainak megtanulsa.
A ktsmd elsajttsa.
Az ujjak elksztse a hrokon.
Ajnlott tananyag:
D Vente: Tirolihrfa iskola
S. Milligan: Fun from the first I. ktet
Bartk: Mikrokozmosz I.
Kvetelmny
Ujjgyakorlatok, szekvencik jtszsa.
Gyermekdalok, npdalok hrfzsa egyszer ksrettel.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Kt knnyebb vltott kezes, vagy kt kezes (unisono) gyakorlat. Gyermekdalok vagy npdalok.

2. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangszer felptse, rszei.
Gyermekdalok s npdalok tantsa a gyermek dalkincsre ptve.
Halls utni dalkeress a hrfn tbb kezdhangrl.
A trzshangok fokozatos bemutatsa.
Hangsorok a kthang hangkszlettl a pentatonon t a pentachordig.
A metrum rzetnek kialaktsa.
Nyolcad, negyed, fl, egsz rtk hangjegy s sznetjel.
2/4 s 4/4 tembeoszts.
Egyszer ksret jtszsa (pl. dudabasszus)
A hangszerkezels fejlesztse
Helyes testtarts, kztarts, az ujjak elhelyezse a hrokon.
A hr helyes megszlaltatsa, a hang kpzse.
Az ujjak mozgsnak egymstl val fggetlentse.
Az ujjrend alapjainak megtanulsa.
A ktsmd elsajttsa.
Az ujjak elksztse a hrokon.
A pengets fejlesztse, az ujjak egyenletes erkifejtse.
A tanult gyermekdalok hangkszletnek megfelel ujjgyakorlatok, szekvencik tanulsa.

295

Ajnlott tananyag:
D Vente: Tirolihrfa iskola
S. Milligan: Fun from the first I. ktet
Bartk: Mikrokozmosz I.
Kvetelmny
Ujjgyakorlatok, szekvencik jtszsa.
Gyermekdalok, npdalok hrfzsa egyszer ksrettel.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Kt knnyebb vltott kezes, vagy kt kezes (unisono) gyakorlat. Gyermekdalok vagy npdalok.

Alapfok vfolyamok A tagozat


1. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hrfa kialakulsnak rvid trtnete.
A hangszer felptse s rszei.
A kamps s a pedlos hrfk kzti klnbsg, a kampk s a pedlok szerepe.
A metrum rzetnek kialaktsa.
Nyolcad, negyed, fl, egsz rtk hangjegy s sznetjel.
2/4 s 4/4 tembeoszts.
A temp elkpzelse s temptarts.
Eljegyzsek s mdostjelek.
D s lpentachord, pentaton.
A dr s a moll skla felptse.
Hrmashangzat s megfordtsai.
A formai tagolds felismerse.
Dinamikai jelek, zenei szakkifejezsek.
A hangszerkezels fejlesztse
A hrfa megfelel helyzete, ls a hrfnl, helyes testtarts.
A trzs, a fej, a vllak, a karok helyzete s mkdse.
Kztarts, a lbak elhelyezse.
A pengets fejlesztse, az ujjak egyenletes erkifejtse.
Al s fltevs, sklajtk.
Az akkordjtk alapjainak elsajttsa, hrok pengetse egyszerre kt, majd hrom ujjal, felbonts.
Ellenmozgs.
Oktvjtk.
Ajnlott tananyag:
S. Milligan: Fun from the first II. ktet
Ank van Campen: Tutor for celtic harp I.
Mcsedelov: Iskola 12. osztly
Fausto Dias: Caderno I.
CalvoManzano: Arpa I.
Kvetelmny
Rvid terjedelm, sklamozgst vagy akkordfelbontst tartalmaz etdk s eladsi darabok jtszsa Bernard Andres: Marelles nehzsgi

296

szintjn
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
egy etd
egy gyermekdal
kt eladsi darab

2. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hrfa felptse, szerkezete, sajtossgai.
A hangszer kezelse, rendben tartsa.
A kampk vagy a pedlok hasznlatnak fejlesztse.
Eljegyzsek.
3/4 s 6/8 tembeoszts.
A tizenhatod rtk s sznetjel.
Pontozott ritmusok.
Triola.
A dominnsszeptimakkord s megfordtsai.
Az elfordul jelek, zenei szakkifejezsek ismerete, helyes kiejtse.
A hangszerkezels fejlesztse
Az ujjak mozgsnak tovbbfejlesztse, egymstl val fggetlentse.
Trekvs a kiegyenltett hangzsra.
A hangzsigny fejlesztse.
Hrmashangzat jtszsa akkordban, felbontsban, futamban.
Csszs kt hron els s negyedik ujjal.
Takars.
A kezek fggetlentse: dinamika, a dallam kiemelse, nekl legato jtkmd.
Ajnlott tananyag:
Ank van Campen: Tutor for celtic harp II.
Rollin: Mcsedelov: Iskola 12. osztly
CalvoManzano: Arpa II.
Zabel: Methode fr Harfe
H. Renie: Complette Mthod for Harp
D. Bouchaud: Panorama de la harpe celtique
B. Andres: Les petits pas /12 kis tnc/
Hasselmans: Trois petites pices
Kvetelmny
Tizenhatod mozgst, pontozott ritmusokat tartalmaz etd jtszsa az albbi sorozatokbl:
Alberti: 12 etd
Bernard Andres: Charades
Nadermann: 15 etd
Az etdkhz hasonl nehzsg eladsi darabok.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Egy etd,
Hrom klnbz stlus eladsi darab, amelyben lehet kamara m is.

297

3. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangszer sajtossgai.
A pedltechnika fejlesztse.
Pros s pratlan tem.
Felts.
Tizenhatod s harmincketted rtk s sznetjel.
Triola, szinkpa, pontozott ritmusok.
Tonika, dominns, szubdominns; a vezethang fogalma.
Knnyebb dsztsek s trillk megoldsa (ujjazat, vltott kz).
A szontaforma vzlatos ismertetse, szonatina elemzse.
Zenei szakkifejezsek ismerete.
A laprl olvass gyakorlsa.
A hangszerkezels fejlesztse
A sklajtk fejlesztse.
Hrmas s ngyeshangzatgyakorlatok, a futamjtk fejlesztse.
touff.
Prs de la table.
Glissando.
Takars (ujj, tenyr, simt tenyr).
Ajnlott tananyag:
Schuecker: Melodien Album
Ank van Campen: Tutor for celtic harp II.
CalvoManzano: Arpa III.
Mcsedelov: Iskola 34. osztly
Parfenov: Hrfaiskola
D. Bouchaud: Panorama de la harpe celtique
B. Andres: La Gimblette
Kvetelmny
Hosszabb terjedelm, vltozatosabb ritmuskpleteket tartalmaz etdk jtszsa az albbi sorozatokbl:
Snoer: Harfenstudien im arpeggierten Stile op. 42
Schucker: Thema mit Variationen
Alberti: 10 tudes progressives et techniques
Az etdkhz hasonl nehzsg eladsi darabok.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Egy etd,
Hrom klnbz stlus eladsi darab, amelyben lehet kamara m is.

4. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangszer ismertnek tovbbi fejlesztse.
Klnfle tembeosztsok.
Kevss ismert ritmuskpletek elsajttsa.

298

A ngy f zenei stlus jellemzi.


A legfontosabb zenei formk megismertetse.
Motvum, frzis, peridus, szekvencia.
Ignyesebb frazels s artikulci megkvetelse.
A mvekkel kapcsolatos zenei szakkifejezsek, jelzsek.
A laprl olvass fejlesztse.
A hangszerkezels fejlesztse
A sklajtk fejlesztse: differenciltabb pengetsmd kifejlesztse a regiszterek hangzsbeli klnbsgeinek megszntetsre.
Dominnsszeptim, kadencia (akkord, felbonts, futam, arpeggio).
veghang (szimpla, dupla, akkord).
A trillajtk fejlesztse, enharmonikus hang beiktatsa.
Ajnlott tananyag:
Mcsedelov: Iskola 34. osztly
Grossi: Metodo per arpa
Vita: Technikai gyakorlatok
Pozzoli: 50 technikai gyakorlat
Bochsa/C. Michel: 110 kis gyakorlat
Parfenov: Hrfaiskola
Schuecker: Melodien Album
D. Bouchaud: Panorama de la harpe celtique
B. Andres: Automates; Aquatintes
Kvetelmny
Egy adott technikai feladatot (pl. veghang, csszs) feldolgoz, nagyobb terjedelm etd jtszsa az albbi sorozatokbl:
Bochsa: 50 leons progressives
Bochsa: 40 celebres tudes pour la harpe op. 318
Nadermann: 30 Fortschreitende Etden
Az etdkhz hasonl nehzsg, klnbz stlus eladsi darabok.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Egy etd,
Hrom klnbz stlus eladsi darab, amelyben lehet kamara m is.

5. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangszer ismeretnek tovbbi tkletestse.
Vltoz temek.
Nehezebb ritmusok nll feldolgozsa s tudatostsa.
Otthonossg a hangnemekben, modulci.
Az eddig megismert zenei korszakok stlusjegyeinek alaposabb ismerete.
A barokk, klasszikus, romantikus, impresszionista s XX. szzadi mvek forminak, temp, dinamikai s egyb jelzseinek ismerete.
A laprl olvass fejlesztse.
A hangszerkezels fejlesztse
A sklajtk fejlesztse, a temp fokozsa.
Hrmas s ngyes hangzatok, kadencia virtuzabb jtszsa.
Modern zenei effektusok megismerse.
Kamarazenls a technikai felkszltsgnek megfelel fokon.

299

Ajnlott tananyag:
Mcsedelov: Iskola 5. osztly
Parfenov: Hrfaiskola
Grossi: Metodo per arpa
Mcsedelov: Ujjgyakorlatok
Bagatti: Esercizi tecnici per arpa
Holy: Technische Studien fr Harfe
F. Dias: Vlogats klasszikus darabokbl
Kvetelmny
Mrskelt tempj, nehezebb ritmuskpleteket tartalmaz, fejlettebb pedltechnikt ignyl etdk jtszsa az albbi sorozatokbl:
Zabel: Schule fr Harfe IIV. ktet
Nadermann: 24 Praeludium
Az etdkhz hasonl nehzsg eladsi darabok.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Egy etd,
Hrom klnbz stlus eladsi darab, amelyben lehet kamara m is.

6. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Az eddig tanultak tovbbi elmlytse, gazdagtsa.
Fokozottabb igny a stlusos muzsiklsra.
sztnzs a szp hangzs tovbbfejlesztsre.
rtelmes s tudatos formls.
A helyes temp s dinamika megvlasztsa.
Az enharmnia fogalma s kivitelezse a hangszeren.
nll ujjrend ksztse.
A legclravezetbb gyakorlsi mdok megtallsa.
A kottaolvassi kszsg lland fejlesztse.
A trsas zene rendszeres mvelse.
A hangszerkezels fejlesztse
Az sszes dr s moll skla.
Az eddig tanult hrmas s ngyeshangzat, kadenciagyakorlatok technikai tkletestse.
Ujjgyakorlatok a trilla s a perg jtk kifejlesztshez.
A modern zenei effektusok technikai kivitelezsnek fejlesztse.
A pedltechnika tovbbi csiszolsa.
Ajnlott tananyag:
Mcsedelov: Iskola 6. osztly
Grossi: Metodo per arpa
Holy: Technische Studien fr Harfe
Bagatti: Esercizi tecnici per arpa
F. Dias: Vlogats klasszikus darabokbl
Salzedo: The Harpists Daily Dozen
Godefroid: Szldarabjai
Ibert: En baroque le soir

300

Kvetelmny
Virtuzabb technikt ignyl (pl. trilla), modern zenei effektusokat is alkalmaz nagyobb terjedelm etdk jtszsa az albbi sorozatokbl:
Nadermann: 18 Etden fr die hhere Ausbildung
Bochsa:18 tudes pour harpe
Az etdkhz hasonl nehzsg eladsi darabok.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Egy etd,
Hrom klnbz stlus eladsi darab, amelyben lehet kamara m is.

Alapfok vfolyamok B tagozat


2. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hrfa felptse, szerkezete, sajtossgai.
A hangszer kezelse, rendben tartsa.
A pedlok hasznlatnak fejlesztse.
Eljegyzsek, a kvintkr ismerete.
3/4 s 6/8 tembeoszts.
A tizenhatod rtk s sznetjel.
Pontozott ritmusok.
Triola.
Dominnsszeptimakkord s megfordtsai.
Kt s hromtag formk.
Elfordul jelek, zenei szakkifejezsek ismerete, helyes kiejtse.
A hangszerkezels fejlesztse
Az ujjak mozgsnak tovbbfejlesztse, egymstl val fggetlentse.
Trekvs a kiegyenltett hangzsra.
A hangzsigny fejlesztse.
Hrmas s ngyeshangzat jtszsa akkordban, felbontsban, futamban, arpeggiban.
Csszs kt hron els s negyedik ujjal.
Takars.
A kezek fggetlentse: dinamika, a dallam kiemelse, nekl legato jtk.
Ajnlott tananyag:
Ank van Campen: Tutor for celtic harp II.
Rollin: Mcsedelov: Iskola 12. osztly
CalvoManzano: Arpa II.
Zabel: Methode fr Harfe
H. Renie: Complette Mthod for Harp
Bochsa/C. Michel: 110 kis gyakorlat
Holy: Technische Studien fr Harfe
D. Burton: Hndel album for Harp
D. Bouchaud: Panorama de la harpe celtique
B. Andres: Ribambelle
Kvetelmny
Akkordfelbontst, arpeggit, oktvmozgst, csszst tartalmaz etdk jtszsa az albbi sorozatokbl:
Snoer: Harfenstudien im arpeggierten Stile op. 42

301

Schucker: Thema mit Variationen


Alberti: 10 tudes progressives et techniques
B. Andres: Charades
Az etdkhz hasonl nehzsg eladsi darabok.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Egy etd,
Hrom klnbz stlus eladsi darab, amelyben lehet kamara m is.
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.

3. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangszer sajtossgai.
A pedltechnika fejlesztse, modulcik megoldsa.
Pros s pratlan tem.
Felts.
Tizenhatod s harmincketted rtk, sznetjel.
Triola, szinkpa, pontozott ritmusok.
Dr s moll tonalits.
Tonika, dominns, szubdominns; a vezethang fogalma.
Zrlatok felismerse.
A frazels s artikulci fokozott tudatostsa a darabok rtelmes eladsa rdekben.
Knnyebb dsztsek s trillk megoldsa (ujjazat, vltott kz).
A szontaforma vzlatos ismertetse, szonatina elemzse.
Zenei szakkifejezsek.
A laprl olvass gyakorlsa.
A hangszerkezels fejlesztse
A sklajtk fejlesztse.
Hrmas s ngyeshangzatgyakorlatok, a futamjtk fejlesztse.
touff.
Prs de la table.
Glissando.
Takars (ujj, tenyr, simt tenyr).
Ajnlott tananyag:
Schuecker: Melodien Album
Ank van Campen: Tutor for celtic harp II.
CalvoManzano: Arpa III.
Mcsedelov: Iskola 34. osztly
Parfenov: Hrfaiskola
Holy: Technische Studien fr Harfe
Bochsa/C. Michel: 110 kis gyakorlat
D. Bouchaud: Panorama de la harpe celtique
B. Andres: La Gimblette, Aquatintes
Kvetelmny
Nagyobb hangterjedelm, futamjtkot, toufft, glissandt tartalmaz etdk jtszsa az albbi sorozatokbl:
Bochsa: 50 leons progressives
Nadermann: 30 Fortschreitende Etden

302

Az etdkhz hasonl nehzsg eladsi darabok.


Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Ngy klnbz korbl szrmaz m:
Egy etd,
Egy barokk ttel,
Kt eladsi darab, amelyben lehet kamara m is.
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.

4. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangszer ismertnek tovbbi fejlesztse.
Klnfle tembeosztsok.
Kevss ismert ritmuskpletek elsajttsa.
A ngy f zenei stlus jellemzi.
A legfontosabb zenei formk megismertetse.
Motvum, frzis, peridus, imitci, szekvencia.
Frazels s artikulci ignyesebb megkvetelse, agogika.
A mvekkel kapcsolatos zenei szakkifejezsek, jelzsek.
A laprl olvass fejlesztse.
A hangszerkezels fejlesztse
A sklajtk fejlesztse: differenciltabb pengetsmd kifejlesztse a regiszterek hangzsbeli klnbsgeinek megszntetsre.
Dominnsszeptim, kadencia (akkord, felbonts, futam, arpeggio).
veghang (szimpla, dupla, akkord).
Hangkzcsszs (a hvelyk csszik, a tbbi vlt).
A trillajtk fejlesztse, enharmonikus hang beiktatsa, bisbigliando.
Ajnlott tananyag:
Mcsedelov: Iskola 34. osztly
Grossi: Metodo per arpa
Pozzoli: 50 technikai gyakorlat
Bochsa/C. Michel: 110 kis gyakorlat
Holy: Technische Studien fr Harfe
Parfenov: Hrfaiskola
Schuecker: Melodien Album
Dussek: Hat Szonatina
D. Bouchaud: Panorama de la harpe celtique
B. Andres: Automates
Bartk/Wrtzler Seven pieces for harp
Bach/Etcheverry Pieces
Kvetelmny
Egy adott technikai feladatot (pl. veghang, csszs, trilla, bisbigliando) feldolgoz, nagyobb terjedelm etd jtszsa az albbi sorozatokbl:
Zabel: Schule fr Harfe IIV. ktet
Nadermann: 24 Praeludium
Az etdkhz hasonl nehzsg eladsi darabok.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Ngy klnbz korbl szrmaz m:

303

Egy etd,
Egy barokk vagy klasszikus ttel,
Kt eladsi darab, amelyben lehet kamara m is.
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.

5. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A hangszer ismeretnek tovbbi tkletestse.
Vltoz temek.
Nehezebb ritmusok nll feldolgozsa s tudatostsa.
Otthonossg a hangnemekben, modulci.
Az eddig megismert zenei korszakok stlusjegyeinek alaposabb ismerete.
A barokk, klasszikus, romantikus, impresszionista, s XX. szzadi mvek forminak, temp, dinamikai s egyb jelzseinek ismerete s
megvalstsa.
A laprl olvass fejlesztse.
A hangszerkezels fejlesztse
A sklajtk fejlesztse, a temp fokozsa.
Hrmas s ngyeshangzat, kadencia virtuzabb jtszsa.
Modern zenei effektusok megismerse s azok technikai kivitelezse (pl. pedlglissando, krmglissando stb.).
Kzremkds kamarazenben a technikai felkszltsgnek megfelel fokon.
Ajnlott tananyag:
Bagatti: Esercizi tecnici per arpa
Mcsedelov: Iskola 56. osztly
Grossi: Metodo per arpa
Pozzoli: Studi di media difficolta per arpa
Bochsa/C. Michel: 110 kis gyakorlat
Holy: Technische Studien fr Harfe
Grandjany: Preludes
B. Andres: La Gimblette;
Kodly(Salvi) Childrens dances
Tournier: Palettes
Kvetelmny
Nehezebb ritmuskpleteket tartalmaz, pergbb jtkot, fejlettebb pedltechnikt ignyl etdk jtszsa az albbi sorozatokbl:
Bochsa: 25 Exercice op. 62
Posse: Sechs kleine Etden
Az etdkhz hasonl nehzsg eladsi darabok.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Ngy klnbz korbl szrmaz m:
Egy etd,
Egy barokk vagy klasszikus ttel,
Kt eladsi darab, amelyben lehet kamara m is
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.

304

6. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Az eddig tanultak tovbbi elmlytse, gazdagtsa.
nllsgra nevels.
Fokozottabb igny a stlusos muzsiklsra.
sztnzs a szp hangzs tovbbfejlesztsre.
rtelmes s tudatos formls.
A helyes temp s dinamika megvlasztsa.
Az enharmnia fogalma s kivitelezse a hangszeren.
nll ujjrend ksztse.
A legclravezetbb gyakorlsi mdok megtallsa.
A kottaolvassi kszsg lland fejlesztse.
A trsas zene rendszeres mvelse.
A hangszerkezels fejlesztse
Az sszes dr s moll skla.
Az eddig tanult hrmas s ngyeshangzatok, kadenciagyakorlatok technikai tkletestse.
Ujjgyakorlatok a trilla s a pergbb jtk kifejlesztshez.
A modern zenei effektusok technikai kivitelezsnek fejlesztse.
A pedltechnika tovbbi csiszolsa.
Ajnlott tananyag:
Bagatti: Esercizi tecnici per arpa
Larivire: Exercices et tudes pour la harpe op. 9
Grossi: Esercizi tecnici per i primi corsi di arpa
Salzedo: The Harpists Daily Dozen
Salzedo/Wrtzler: Conditioning exsercizes
B. Andres: Danses d automne
Kvetelmny
Virtuzabb technikt ignyl, klnfle dsztseket alkalmaz, ignyes szlamvezetst kvn etdk s darabok jtszsa az albbi sorozatokbl.
Nadermann: 18 Etden fr die hhere
Bochsa: Celebres tudes pour la harfe I. /op. 318
Az etdkhz hasonl nehzsg eladsi darabok.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Ngy klnbz korbl szrmaz m:
Egy etd,
Egy barokk vagy klasszikus ttel,
Kt eladsi darab, amelyben lehet kamara m is
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.

Kvetelmnyek az alapfok vfolyamok elvgzse utn


A tagozat
A tanul
legyen kpes a zenei anyagot letkornak, egyni kpessgeinek s kszsgeinek megfelel hangszerkezelssel, kotta s stlushen,
rtelmesen tagolva megszlaltatni
rendelkezzk a jtszott zenei anyag megszlaltatshoz szksges koncentrlkpessggel
legyen kpes a hangok biztonsgos megszlaltatsra, a kampk vagy a pedlok biztonsgos kezelsre

305

legyen jrtas vagy az r hrfa (kamps), vagy a koncert hrfa (duplapedlos) hasznlatban
tudjon dinamikailag rnyalt, kulturlt, kifejez hangon jtszani
rendelkezzk az alapfokon jtszott zenei anyag megszlaltatshoz szksges technikval,
a tanr tmutatsai alapjn legyen kpes a klnbz zenei kifejezeszkzk alkalmazsra (artikulci, agogika, dszts, lassts,
hangslyozs stb.)
legyen tisztban a hangszerkezels alapvet tudnivalival
tudjon nllan hangolni
felkszltsgnek szintjn, tudjon kamarazenei egyttesben vagy zenekarban kzremkdni
Ismerje
a hangszer polsnak karbantartsnak alapvet feladatait, s vgezze ezeket nllan,
a tanult anyagban elfordul temp s karakterjelzseket, egyb eladsi jeleket, zenei mszavakat s ezek jelentst,
a tanult eladsi darabok zeneszerzinek nevt, a mvek cmt, s tudja helyesen kiejteni s lerni azokat,
a hrfa trtnett,
a hrfa szerept klnbz zenei korszakokban.
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul legyen kpes
tudsrl szmot adni nagyobb llegzet mvek koncertszer krlmnyek kztt trtn bemutatsval.
Mvszeti alapvizsga kvetelmnyei
A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati rszbl ll
A vizsga tantrgya s idtartama
Hrfa ftrgy
Atagozat minimum 10 perc
B tagozat minimum 15 perc
A vizsga tartalma
A tagozat
Egy etd (Nadermann: 15 etd/5., 6., Bochsa: 40 celebres tudes pour la harpe op. 318 (Leduc) nehzsgi szintjn).
Egy barokk m (Bach: Lant preludium, Bach: Fantzia Bdr., Hndel: Preldium Bdr nehzsgi szintjn).
Egy szonta (Dusik: 6 szonatina nehzsgi szintjn).
Egy szabadon vlasztott darab (Durand: Chaconne, Godefroid: Dal szveg nlkl nehzsgi szintjn).
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Egy etd (Nadermann: 30 fortscreitende Etuden, Heller: Six etudes, Posse: Sechs kleine Etuden nehzsgi szintjn).
Egy barokk m (Ph. E. Bach: Solfeggio nehzsgi szintjn).
Egy szonta (Dusik 6 szonatina nehzsgi szintjn.)
Egy szabadon vlasztott darab (Tournier: Lolita a tncosn, Debussy: A lenhaj lny nehzsgi szintjn).
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
helyes testtarts, hangszertarts, kztarts,
hangminsg,
hangszerkezels,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
zenei stlusok s elrsok megvalstsa,
artikulcik s dsztsek megvalstsa,

306

memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg,
technikai felkszltsg,
jobb s balkztechnika,
intonci.

Tovbbkpz vfolyamok A tagozat


A tovbbkpz vfolyamok elrsig a nvendkek tudsszintje kztt kpessgk, teherbrsuk s szorgalmuk alapjn jelents klnbsg
alakulhat ki. Az oktats clja az egyni hangszertuds, s a kamarazenei illetve a zenekari jtk fejlesztsn t, a zenei mveltsg elmlytse s
a zenlsi kedv brentartsa.
7. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A zenei anyagot alapul vve a technikai megoldsokkal prhuzamosan a zenei rzk s eladsmd fejlesztse.
A hangszerkezels fejlesztse
Laprl olvass az elz v anyagnak megfelel nehzsgi fokon.
Trsas zenls: du, tri, egyttesben val nllsg
Ajnlott tananyag
Larivire: Exercices et tudes pour la harpe op. 9
Grossi: Esercizi tecnici per i primi corsi di arpa
B.Andres: Amamorphoses
B. Andres: Epices I.
Dussek: Trois sonates
Hndel: Klavierwerke III suites et pieces
Kvetelmny
Etdk jtszsa az albbi sorozatokbl:
Bochsa: Celebres tudes pour la harfe II. /op. 318
Nadermann: Etudes et Preludes I.
Az etdkhz hasonl nehzsg eladsi darabok.
nll hangols.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Skla: minden vltozatban, vlasztott hangnemben
1 etd
2 klnbz karakter eladsi darab, amelyben lehet kamara m is
Az eladsi darabok kzl ajnlott legalbb egyet kotta nlkl jtszani!

8. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A zenei anyagot alapul vve a technikai megoldsokkal prhuzamosan a zenei rzk s eladsmd fejlesztse.
A klnbz XX.XXI. szzadi zenvel kapcsolatos tudnivalk.

307

A hangszerkezels fejlesztse
Laprl olvass az elz v anyagnak megfelel nehzsgi fokon.
Trsas zenls: du, tri, egyttesben val nllsg
Ajnlott tananyag
Larivire: Exercices et tudes pour la harpe op. 9
Grossi: Esercizi tecnici per i primi corsi di arpa
B. Andres: Epices II.
Hndel: Album
Pescetti: Sei sonata per clavicembalo
Reschofsky: Kt hrfadarab
Arnyi: zlk hrfra
Albeniz: Spanish music for the harp
Kvetelmny
Etdk jtszsa az albbi sorozatokbl:
Nadermann: Etudes et Preludes II.
Nadermann: Sept sonates progressives op. 92
Az etdkhz hasonl nehzsg eladsi darabok.
nll hangols.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Skla, minden vltozatban vlasztott hangnemben
1 etd
2 klnbz karakter eladsi darab, amelyben lehet kamara m is
Az etdk s eladsi darabok kzl ajnlott legalbb egyet kotta nlkl jtszani!

9. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Hangszeres s zenei ismeretek tadsnl, a zenei anyagot alapul vve a technikai megoldsokkal prhuzamosan a zenei rzk s eladsmd
fejlesztse.
A jtszott anyaghoz kapcsold ritmusrtkek, ritmuskpletek, temfajtk tfog rendszerezse, a jtszott anyagban elfordul j temp s
karakterjelzsek, eladsi utastsok stb.
A hangszerkezels fejlesztse
Laprl olvass az elz v anyagnak megfelel nehzsgi fokon.
Trsas zenls: du, tri, egyttesben val nllsg
Ajnlott tananyag
Salzedo: The Harpists Daily Dozen
Salzedo/Wrtzler: Conditioning exsercizes
Krumpholz: Quatre sonates, op. 12
Watkins: Dance suite
Hasselmans: Album pour la harfe
Rssler: Six harp sonatas op. 2
Kvetelmny
Etdk jtszsa az albbi sorozatokbl:
Bochsa: Celebres tudes pour la harfe /op. 62
Labarre: Grande tudes pour la harfe /op. 30

308

Az etdkhz hasonl nehzsg eladsi darabok.


nll hangols, hrozs.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Skla, minden vltozatban vlasztott hangnemben
1 etd
2 klnbz karakter eladsi darab, amelyben lehet kamara m is
Az etdk s eladsi darabok kzl ajnlott legalbb egyet kotta nlkl jtszani!

10. vfolyam A tagozat


Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Hangszeres s zenei ismeretek tadsnl, a zenei anyagot alapul vve a technikai megoldsokkal prhuzamosan a zenei rzk s eladsmd
fejlesztse.
A jtszott anyaghoz kapcsold ritmusrtkek, ritmuskpletek, temfajtk tfog rendszerezse, a jtszott anyagban elfordul j temp s
karakterjelzsek, eladsi utastsok stb.
A hangszerkezels fejlesztse
A tanult artikulcik s a bellk alkotott sszetett hangindtsok gyakorlsa, a pengets erejnek fokozsa a tnus nvelse a lazasg
megtartsval.
Laprl olvass az elz v anyagnak megfelel nehzsgi fokon.
Trsas zenls: du, tri, egyttesben val nllsg
Ajnlott tananyag
Salzedo: The Harpists Daily Dozen
Salzedo/Wrtzler: Conditioning exsercizes
Hasselmans, Godefroid, Glinka, Grandjany, Tedeschi, Tournier, Debussy, Trnecek, Pierne, ParisAlvars, Parfenov, Durand, Ibert, Salzedo tiratai,
szl mvei.
Kvetelmny
Etdk jtszsa az albbi sorozatokbl:
Bochsa: Celebres tudes pour la harfe I. /op. 34
Godefroid: 20 Melodikus etd
Az etdkhz hasonl nehzsg eladsi darabok.
nll hangols, hrozs
v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Skla, minden vltozatban vlasztott hangnemben
1 etd
2 klnbz karakter eladsi darab, amelyben lehet kamara m is
Az etdk s eladsi darabok kzl ajnlott legalbb egyet kotta nlkl jtszani!

Tovbbkpz vfolyamok B tagozat


A tovbbkpz vfolyamok B tagozatos nvendkei nem zenei jelleg kzismereti tanulmnyaik mellett is meg akarjk rizni a zenei plya
vlasztsnak lehetsgt, ezrt az A tagozatnl bvebb, tfogbb tananyagot kell elvgeznik.
7. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok

309

Ismeretek
A zenei anyagot alapul vve a technikai megoldsokkal prhuzamosan a zenei rzk s eladsmd fejlesztse.
Egyenletes jtk, kiegyenltett hangzs, egysges temp.
A jtszott anyagban elfordul j temp s karakterjelzsek, eladsi utastsok stb.,
Hosszabb zenei gondolatok nll technikai megoldsa, alkalmazsa.
A hangszerkezels fejlesztse
Laprl olvass az elz v anyagnak megfelel nehzsgi fokon, s felttelezheten kamaraegyttesben vagy zenekarban is.
Ajnlott tananyag
Larivire: Exercices et tudes pour la harpe op. 9
Grossi: Esercizi tecnici per i primi corsi di arpa
B.Andres: Amamorphoses
B. Andres: Epices I.
Dussek:: Trois sonates
Hndel: Klavierwerke III suites et pieces
Kvetelmny
Etdk jtszsa az albbi sorozatokbl:
Bochsa: Celebres tudes pour la harfe II. /op. 318
Nadermann: Etudes et Preludes I.
Az etdkhz hasonl nehzsg eladsi darabok.
nll hangols, hrcsere.
v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Skla: brmelyik hangnemben hrmashangzat s dominns ngyeshangzatfelbontsok, akkordok, arpeggiok, futamok, kadencia
egy etd
kt klnbz karakter eladsi darab
egy kamaram
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.

8. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A zenei anyagot alapul vve a technikai megoldsokkal prhuzamosan a zenei rzk s eladsmd fejlesztse. A klnbz XX.XXI. szzadi
zenvel kapcsolatos tudnivalk.
Trekedni a memorizls biztonsgra.
A hangszerkezels fejlesztse
Laprl olvass az elz v anyagnak megfelel nehzsgi fokon.
Hosszabb llegzet etdk technikailag pontos megoldsa.
Trsas zenls: du, tri, egyttesben val nllsg
Ajnlott tananyag
Salzedo: The Harpists Daily Dozen
Salzedo/Wrtzler: Conditioning exsercizes
Hasselmans, Godefroid, Glinka, Grandjany, Tedeschi, Tournier, Debussy, Trnecek, Pierne, ParisAlvars, Parfenov, Durand, Ibert, Salzedo tiratai,
szl mvei.
Kvetelmny
Etdk jtszsa az albbi sorozatokbl:

310

Nadermann: Etudes et Preludes II.


Nadermann: Sept sonates progressives op. 92
Thomas: Selected studies for the harp
Az etdkhz hasonl nehzsg eladsi darabok.
nll hangols, hrozs.
v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Skla: brmelyik hangnemben hrmashangzat s dominns ngyeshangzatfelbontsok, akkordok, arpeggiok, futamok, kadencia
egy etd
Kt klnbz kor, karakter eladsi m
kamaram
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.

9. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Hangszeres s zenei ismeretek tadsnl, a zenei anyagot alapul vve a technikai megoldsokkal prhuzamosan a zenei rzk s eladsmd
fejlesztse.
Tanult mvek stlusos, lmnyszer eladsa, a tanult zenei kifejezeszkzk felhasznlsval.
A tanult ritmusrtkek, ritmuskpletek, temfajtk tfog rendszerezse, egysges tempj alkalmazsi kpessge, stlusos hasznlata.
Hagyomnyos lejegyzs s klnleges ma szletett XX.XXI. szzadi mvekkel kapcsolatos tudnivalk, azok tanri segtsggel val megfejtse
s a megoldsok alkalmazsa a hangszeren.
A hangszerkezels fejlesztse
Laprl olvass az elz v anyagnak megfelel nehzsgi fokon. Az elz vekben tanult sklk, bejtszsi gyakorlatok tempjnak fokozsa.
Trsas zenls: du, tri, egyttesben val nllsg.
Ajnlott tananyag
Salzedo: The Harpists Daily Dozen
Salzedo/Wrtzler: Conditioning exsercizes
Hasselmans, Godefroid, Glinka, Grandjany, Tedeschi, Tournier, Debussy, Trnecek, Pierne, ParisAlvars, Parfenov, Durand, Ibert, Salzedo tiratai,
szl mvei.

Kvetelmny
Etdk jtszsa az az albbi sorozatokbl:
Bochsa: Celebres tudes pour la harfe /op. 62
Labarre: Grande tudes pour la harfe /op. 30
Az etdkhz hasonl nehzsg eladsi darabok.
nll hangols, hrozs.
v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Skla: brmelyik hangnemben hrmashangzat s dominns ngyeshangzatfelbontsok, akkordok, arpeggiok, futamok, kadencia
Egy etd
kt klnbz karakter eladsi darab / lehetleg az egyik: XX. XXI. szzadi m/ttel,
kamaram
Az etd s a modern m kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.

311

10. vfolyam B tagozat


Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Hangszeres s zenei ismeretek tadsnl, a zenei anyagot alapul vve a technikai megoldsokkal prhuzamosan a zenei rzk s eladsmd
fejlesztse.
Ismerje a klnbz zenei korok stlust, a kortrs zene eladsi stlust.
A jtszott anyaghoz kapcsold ritmusrtkek, ritmuskpletek, temfajtk tfog rendszerezse, a jtszott anyagban elfordul j temp s
karakterjelzsek, eladsi utastsok stb. nll, pontos rtelmezse.
Rendelkezzk megfelel nllsggal, koncentrlsi kszsggel
A hangszerkezels fejlesztse
Az sszes hangszer specifikus technika ismerete, elsajttsa, csendes pedlhasznlat
A tanult artikulcik s a bellk alkotott klnbz hangindtsok gyakorlsa, a pengets erejnek fokozsa a tnus nvelse a lazasg
megtartsval.
J laprl olvassi kpessg.
Trsas zenls: du, tri, egyttesben val nllsg
Ajnlott tananyag
Salzedo: The Harpists Daily Dozen
Salzedo/Wrtzler: Conditioning exsercizes
Hasselmans, Godefroid, Glinka, Grandjany, Tedeschi, Tournier, Debussy, Trnecek, Pierne, ParisAlvars, Parfenov, Durand, Ibert, Salzedo tiratai,
szl mvei.
Kvetelmny
Etdk jtszsa az albbi sorozatokbl:
Bochsa: Celebres tudes pour la harfe I. /op. 34
Godefroid: 20 tudes mlodiques pour la harpe
BachGrandjany: 12 Etudes for Harp op. 45
Az etdkhz hasonl nehzsg eladsi darabok.
nll hangols, hrozs.
v vgi vizsga ajnlott anyaga:
Skla: brmelyik hangnemben hrmashangzat s dominns ngyeshangzatfelbontsok, akkordok, arpeggiok, futamok, kadencia
Egy etd
kt klnbz karakter eladsi darab (kamaramvek)
Az etd kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.

Kvetelmnyek a tovbbkpz vfolyamainak elvgzse utn


Az A tagozat vgn
A tanul legyen kpes
a hangszer biztos kezelsre,
a dallamvek kirajzolsra, rnyalt dinamikai megoldsokra, a harmniavltsok rzkeltetsre.
Ismerje
hangszere trtnett s irodalmt,
s alkalmazza a tipikus hrfahangzsokat (touff, veghang, prs de la table, arpeggio, csszsok, kz s pedl glissando stb.).
Legyen kpes ignyes tnus, zeng, zajmentes hrfajtkra.
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul legyen kpes tudst koncertszer krlmnyek kztt bemutatni.

312

Mvszeti zrvizsga kvetelmnyei


A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati rszbl ll
A vizsga tantrgya s idtartama
Hrfa ftrgy
Atagozat minimum 10 perc
B tagozat minimum 15 perc
A vizsga tartalma
A tagozat
Egy etd (Nadermann: 18 Etuden fr die hhere Ausbildung, Godefroid: 20 tudes mlodiques pour la harpe nehzsgi szintjn.
Egy barokk m (Hndel: Chaconne, Pachelbel: Canon nehzsgi szintjn).
Egy szonta (Parry: Sonata Ddr, RsslerRosetti: Sonata Ddr nehzsgi szintjn).
Egy szabadon vlasztott darab (Tedeschi: Pattuglia spagnoula op. 31., Hassalmanns: Priere., Verdalle: Sevillana op.27., Farkas: Rgi magyar
tncok (EMB 8627) nehzsgi szintjn.
Egy kamaram (J. Bosch: Passacaille for Violin and Harp nehzsgi szintjn).
Az etd s a kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Egy etd (Boscha: 50 celebres tdes pour la harpe op. 34. (Leduc) nehzsgi szintjn).
Egy barokk (Hndel: Passacaille, (Leduc, Zimmermann) J. S. Bach: Cdr Andante nehzsgi szintjn)
Egy szabadon vlasztott m (Schucker: Mazurka, Debussey: Holdfny, Tournier: JazzBand, Maros: Szvit hrfra nehzsgi szintjn).
Egy kamaram (Debussy: Rverie for Violin and Harp, Mel Bonis: Mlisande pour 2 harpes nehzsgi szintjn).
Az etd s a kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
helyes testtarts, hangszertarts, kztarts,
hangminsg,
hangszerkezels,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
zenei stlusok s elrsok megvalstsa,
artikulcik s dsztsek megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg,
technikai felkszltsg,
jobb s balkztechnika,
intonci.

A tananyag feldolgozshoz szksges ktelez (minimlis) taneszkzk


Lehetleg tbb, j minsg hrfa / legalbb egy kamps hrfa
Lehetleg tbbfle mret hrfa, a tanul termetnek megfelelen.
llthat magassg szk,
Kottatartk,
Hangolkulcs, tartalk hrok, hangolgp
Metronm.

313

GITR
Az alapfok mvszetoktats "klasszikus gitr" tantrgynak hangszere a hat hros, nylonhrozs, hagyomnyos akusztikus gitr.
A gitrtants cljai, feladatai
Tantsa meg:
A gitr rszeit, felptst, akusztikai sajtossgait.
A gitr klnbz behangolsi mdjait.
A gitrjtk alapvet technikai elemeit: apoyando, tirando, arpeggio, trtakkordok fekvsvlts, ktsek, barr, valamint a tompts klnfle
lehetsgei jobb s balkzzel egyarnt.
A gitrirodalomban elfordul egyb effektusok: veghang (flageolett), glissando, tomptott pengets (etouffe), rasgueado, ts, dobols (tamb.)
kivitelezst.
A legato, tenuto, portato, staccato jtkmd alkalmazsval az artikulci megvalstst.
A jtszott mvek karakternek, temp s dinamikai jellegzetessgeinek kifejezst.
A gitron megszlaltathat fbb zenei stlusok eladsi sajtossgait.
A gitr, mint kisrhangszer lehetsgeit: a leggyakrabban elfordul akkordokat s akkordfzseket.
A hangszerkarbantartsi feladatok elvgzst.
Alaktsa ki s tudatostsa az albbiakat:
Helyes test, hangszer s kztarts.
Laza kar s ujjtechnika.
A kt kz pontosan sszehangolt mozgsa.
Helyes fogstechnika, differencilt pengets.
sszessgben knnyed hangszerkezels.
Gyakoroltasson rendszeresen:
Az adott technikai elem tantsnak megfelel mechanikus ujjgyakorlatokat, mozdulatsorokat.
Az elmleti ismeretekkel sszhangban hangsorokat, sklkat, klnbz pengetsi s ritmusvaricikkal is.
Arpeggio gyakorlatokat.
A felmerl technikai problmnak megfelel etdket.
sztnzze a tanulkat:
Jtktechnikjuk folyamatos fejlesztsre, gondozsra, ezen bell kiemelten a szp gitrhangszn kialaktsra.
Cltudatos gyakorlsi mdszer kialaktsra.
A rendszeres trsas muzsiklsra.
Fordtson figyelmet:
A precz hangszerhangolsra.
A mvek ignyes kidolgozsra technikai s zenei szempontbl egyarnt.
A tudatos zenei memorizlsra.
A laprl jtkra, mindig az elz v nehzsgi szintjn gyakoroltatva.

Elkpz vfolyamok
1. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A tanul ismerkedjen meg letkornak megfelel szinten a gitr rszeivel s felptsvel.
Vonalak, vonalkzk szmozsa, violinkulcs.
temvonal, kettsvonal, ismtljel. 2/4es, 3/4es, 4/4es tem.
Hangrtkek s sznetjelek: egsz, fl, negyed, nyolcad.

314

A megtanult trzshangok bcs nevei.


A hrok szmozsnak, valamint a jobb s balkz ujjazatnak megismerse a tanult zenei anyaggal prhuzamosan.
A hangszerkezels fejlesztse
A helyes testtarts, hangszertarts s kztarts kialaktsa.
A szabad s a rhzott pengets (tirando, apoyando) megtantsa res hrokon, tovbb az arpeggio pengets pima ujjakkal.
Sznetek jtka az res hrok tomptsval. (Bal, majd jobb kzzel.)
Trzshangok megtantsa az els fekvsben.
Ajnlott tananyag
Pusks T.: Gitriskola
Nagy E.Mosczi M.: Gitriskola I.
SzendreyKarper L.: 50 magyar npdal
Kvetelmnyek
Ktfle ritmusrtket (negyedet, nyolcadot) tartalmaz egyszlam gyermekdalok s egyszer npdalok jtka legalbb pentaton, pentachord
hangterjedelemben.
Olyan knny gyakorlatok elsajttsa, melyekben gyakran fordulnak el res hrok.
Az v vgi vizsga javasolt anyaga
Kt npdal, illetve gyermekdal.
Egy knny etd, vagy eladsi darab, melyben gyakran fordulnak el res hrok.

2. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A tanul ismerkedjen meg letkornak megfelel szinten a gitr rszeivel s felptsvel.
Vonalak, vonalkzk szmozsa, violinkulcs.
temvonal, kettsvonal, ismtljel. 2/4es, 3/4es, 4/4es tem.
Hangrtkek s sznetjelek: egsz, fl, negyed, nyolcad.
Forte s piano.
Az temhangsly.
A megtanult trzshangok bcs nevei.
A hrok szmozsnak, valamint a jobb s balkz ujjazatnak megismerse a tanult zenei anyaggal prhuzamosan.
A hangszerkezels fejlesztse
A helyes testtarts, hangszertarts s kztarts kialaktsa.
A szabad s a rhzott pengets (tirando, apoyando) megtantsa res hrokon, tovbb az arpeggio pengets pima ujjakkal.
Ostinato s dudabasszus kisret
Sznetek jtka az res hrok tomptsval. (Bal, majd jobb kzzel.)
Trzshangok megtantsa az els fekvsben.
Hangoshalk jtk. Hangslyos hang jtka.
A tbbszlamsg lehetsg szerinti megtantsa egyttpengets nlkl.
Ajnlott tananyag
Pusks T.: Gitriskola
Nagy E.Mosczi M.: Gitriskola I.
SzendreyKarper L.: 50 magyar npdal
Kvetelmnyek
Ktfle ritmusrtket (negyedet, nyolcadot) tartalmaz egyszlam gyermekdalok s egyszer npdalok jtka legalbb pentaton, pentachord,

315

hexachord hangterjedelemben.
Npdalfeldolgozsok ostinato, vagy dudabasszus kisrettel.
Olyan knny darabok elsajttsa, melyekben gyakran fordulnak el res hrok.
Az v vgi vizsga javasolt anyaga
Kt npdal, illetve gyermekdal.
Kt etd, vagy eladsi darab, melyben gyakran fordulnak el res hrok.

Alapfok vfolyamok A tagozat


1. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A tanul ismerkedjen meg a gitr rszeivel s felptsvel.
Vonalak, vonalkzk szmozsa, violinkulcs.
temvonal, kettsvonal, ismtljel. 2/4es, 3/4es, 4/4es tem.
Hangrtkek s sznetjelek: egsz, fl, negyed, nyolcad.
Pontozott hangok, nyjtott s les ritmus.
Primosecondo, Da Capo al Fine.
A dinamika fogalma. Forte, mezzoforte s piano.
Az temhangsly.
A megtanult hangok bcs nevei, eljegyzsek, mdostott hangok.
Kis s nagyszekund.
A hrok szmozsnak, valamint a jobb s balkz ujjazatnak megismerse a tanult zenei anyaggal prhuzamosan.
A hangszerkezels fejlesztse
A helyes testtarts, hangszertarts s kztarts kialaktsa, stabilizlsa
A szabad s a rhzott pengets (tirando, apoyando) megtantsa, tovbb az arpeggio pengets pima ujjakkal.
A tbbszlamsg megtantsa egyttpengets nlkl, majd egyttpengetssel.
Egyttpengets kt ujjal, klnbz varicikban.
Ktszlam dallamkisret jtk egyttpengetssel
Sznetek jtka az res hrok tomptsval.
Trzshangok megtantsa az els fekvsben.
Eljegyzs nlkli modlis hangsorok jtka az els fekvsben.
Mdostott hangok tanulsa a zenei anyagnak megfelelen. Cdr, Gdr, Fdr, amoll, emoll, dmoll hangsorok jtka az els fekvsben.
Tantsuk meg a zenei nyitszrs s a helyes hangslyok alkalmazst. Dinamikai vlts tantsa.
Ajnlott tananyag
Pusks T.: Gitriskola
Nagy E.Mosczi M.: Gitriskola I. II.
SzendreyKarper L.: Gitrgyakorlatok I.
SzendreyKarper L.: 50 magyar npdal
Fodor Marnitz Vass: Gitros kpesknyv
Kvetelmnyek
Egyszlam npdalok eljtszsa p, illetve ima ujjakkal, tirando, vagy apoyando, vltott pengetssel.
Knny ktszlam npdalfeldolgozsok s eladsi darabok egyttpengetssel.
A tbbszlamsg megjelensvel az egsz tanulsi folyamatban gyeljnk a gondos szlamvezetsre a ritmusrtkek szlamonknti pontos
betartsval.
Knny arpeggio pengets etdk, eladsi darabok sok res hrral.

316

Az v vgi vizsga javasolt anyaga


Egy magyar npdal.
Egy etd, melyben megtallhat az arpeggio valamilyen formja.
Kt eladsi darab, melyben megvalsul az egyttpengetses ktszlamsg.

2. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Tantsuk meg a darabokban elfordul j tembeosztsokat (3/8, 6/8)
A darabokban elfordul hangnemek ismerete.
Ismerje a tanul a tizenhatod rtk hangot s sznetjelet, a pontozott nyolcadrtket, a triolt s a szinkpt.
Fontos a tanult darabok szerkezeti (formai) elemzse.
A hangszerkezels fejlesztse
Jtsszon a tanul ktoktvos F s Gdr sklt az els fekvsben.
Gyakoroltassunk egyegy hron kromatikus ujjgyakorlatokat.
A msodik fekvs s az egyszer fekvsvlts megismerse.
A kettsfogsok gyakorlsa, fejlesztse.
Az egyttpengets s az arpeggio tovbbfejlesztse knny ktszlam darabokban.
Kezdjk el az artikulci tantst s alkalmazst a mvekben.
Tantsuk meg s alkalmazzuk a hangsznvltst.
Tantsuk meg a termszetes veghangokat a XII. rintnl.
Ajnlott tananyag
Nagy E.Mosczi M.: Gitriskola II., III.
SzendreyKarper L.: Gitrgyakorlatok II., III..
FodorMarnitzVass: Gitros kpesknyv
Kvetelmnyek
Knny ktszlam darabok eljtszsa.
Az arpeggio pengets egyszer darabokban (pl. Carulli, Carcassi, Sor). Laprl jtk az elz v nehzsgi szintjn.
Az v vgi vizsga javasolt anyaga
egy etd
hrom klnbz jelleg darab

3. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Ismerje meg a tanul a gitr rvid trtnett.
A darabokban elfordul hangnemek ismerete.
A darabokban elfordul sszetettebb ritmuskpletek ismerete.
A dr s moll hrmashangzat felptse.
A hangszerkezels fejlesztse
A scordatura hasznlatnak bevezetse; folytatsa a tovbbi vekben.
Tantsuk meg az tdik fekvs hangjait.
Jtszassuk a ktoktvos Gdr sklt msodik fekvsben s a Cdr sklt tdik fekvsben, harmadik hrrl indtva.
Tantsuk meg s gyakoroltassuk a legegyszerbb ktseket bal kzzel (elpengets, rts), s alkalmazni knny darabokban.

317

Fontos a hrmasfogsok tantsa s gyakorlsa.


Tantsuk meg a kisbarrt 2, majd 3 hron.
Tantsunk egyszer mechanikus ujjgyakorlatokat ismtld mozgsokkal.
Tantsuk meg a termszetes veghangokat az V. s VII. rintknl.
Fontos a sul ponticello s sul tasto jtk, tovbb a dinamikai rnyals (crescendo, diminuendo) megvalstsa.
Kezdjk el a nem kvnt hangsszecsengsek tomptst, kezdetben a dominnstonika zrlatokban. (Pld. res hron EA, AD)
Balkz fogssmval sszekapcsolt arpeggio gyakorlatok tantsa s jtka az tdik fekvsig.
Ajnlott tananyag
Nagy E.Mosczi M.: Gitriskola III., IV.
SzendreyKarper L.: Gitrgyakorlatok II.IV.
FodorMarnitzVass: Gitros kpesknyv
Repertoire gitrra (Ed. Mus. Z.14445)
Kvetelmnyek
Egy adott technikai problmt feldolgoz etd megvalstsa (pl. kts, kisbarr). Az els fekvs sszekapcsolsa ms fekvsekkel egy mrskelt
tempj etdben, vagy eladsi darabban.
Knny tncttel jellegzetessgeinek megvalstsa.
Az v vgi vizsga javasolt anyaga
Egy etd
Hrom klnbz jelleg eladsi darab.

4. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A modlis hangsorok ismerete. Egyszer harmniai elemzs a tanr irnytsval.
A dominnsszeptimakkord megismerse.
A hangszerkezels fejlesztse
Kezdjk el a prm s oktvhangols tantst veghangokkal.
Tantsuk meg az hetedik fekvs hangjait.
Ktsek tovbbfejlesztse (elpengets, rts), s alkalmazsa a darabokban. Jtszani kell knny kestseket is (pl. elke).
Ngyesfogsok bevezetse.
A barr tovbbfejlesztse. Akkord fogsok kis/trt barrval.
Vibrato megtantsa.
Tantsuk meg a ktoktvos fekvsvltsos Cdr sklt. Transzponltassuk a Gdr sklt a hetedik fekvsig.
Folytassuk a a nem kvnt hangsszecsengsek tomptsnak tantst.
Balkz fogssmval sszekapcsolt arpeggio gyakorlatok tovbbfejlesztse a hetedik fekvsig.
Trtakkord jtk megtantsa.
Ajnlott tananyag
Nagy E.Mosczi M.: Gitriskola III. V.
SzendreyKarper L.: Gitrgyakorlatok IV.VI.
Repertoire gitrra (Ed. Mus. Z.14445)
F. Sor Op. 31.35.
Pusks: Klasszikus etdk gitrra
Kovts: Knny darabok gitrtanulknak
Brouwer: Etdk IV.
Kvetelmnyek

318

Renesznsz, barokk tncttelek s klasszikus darabok stlusos megszlaltatsa. Terjedelmesebb etd megtanulsa. Rvid, knny XX. szzadi
vagy kortrs darabok megtanulsa.
Az v vgi vizsga javasolt anyaga
Egy etd
Hrom klnbz stlus eladsi darab.

5. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Hangszertrtneti ismeretek gyaraptsa.
Harmniai elemzs az vfolyamnak megfelel elmleti ismeretek alapjn, a tanr irnytsval.
Beszlgets a romantikus s a XX. szzadi zenrl a tanult darabok alapjn.
A hangszerkezels fejlesztse
Tantsuk meg az kilencedik fekvs hangjait.
Ktses dsztsek tovbbfejlesztse.
Gyakoroltassuk a kromatikus sklkat s htfok hangsorokat egy hron, fekvsvltssal.
Mechanikus kzgyestk folyamatos gyakorlsa.
Kezdjk el a 6 hros nagybarr tantst.
A trtakkord jtk tovbbfejlesztse.
Folytassuk a a nem kvnt hangsszecsengsek tomptsnak tantst a balkz bevonsval is.
Balkz fogssmval sszekapcsolt arpeggio gyakorlatok tovbbfejlesztse a kilencedik fekvsig.
Lnyeges az ujjrendezs alapelveinek rendszeres megbeszlse.
Ajnlott tananyag
Nagy E.Mosczi M.: Gitriskola IV. V.
SzendreyKarper L.: Gitrgyakorlatok V.VIII.
Repertoire gitrra (Ed. Mus. Z.14445)
F. Sor Op. 31.35.
Pusks: Klasszikus etdk gitrra
Aguado: Etdk I.
Marschner, Mertz, Paganini s Tarrega knnyebb darabjai.
Kovts: Knny darabok gitrtanulknak
Brouwer: Etdk VI.X.
BartkSzendrey: Gyermekeknekbl knnyebb ttelek.
A Musica per Chitarra sorozat kiadvnyaibl az vfolyam nehzsgi szintjnek megfelelen vlogatva.
Kvetelmnyek
Mrskelt tempj etd, amely magasabb fekvseket is rint. Klasszikus tncttelek (pld. Sor Walzerek) eladsa. Romantikus, (pld. Marschner:
Bagatell) s XX. szzadi, vagy kortrs darabok (Pld. Brouwer Etd VIX.) eljtszsa.
Az v vgi vizsga javasolt anyaga
Egy etd
Hrom klnbz stlus eladsi darab, melybl az egyik romantikus, XX. szzadi, vagy kortrs darab.

6. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa

319

A hangszeres s elmleti rkon szerzett ismereteken alapul formai s harmniai elemzs.


Ismerje fel a tanul a fbb zenei korszakokat stlusjegyeik alapjn.
Legyen kpes a zenei formk (szvit s szontattelek) szerkezetnek felismersre s a tempk megllaptsra tanri segtsggel.
A hangszerkezels fejlesztse
Tantsuk meg a hromoktvos dr s moll sklkat (Edr, emoll).
Stabilizljuk, erstsk meg a nagybarrt.
Mechanikus kzgyestk folyamatos gyakorlsa.
Trekedjnk a a nem kvnt hangsszecsengsek tomptsnak mg differenciltabb kivitelezsre.
Balkz fogssmval sszekapcsolt arpeggio gyakorlatok tovbbfejlesztse.
Az nll az ujjrendezs alapelveinek kialaktsa.
Ajnlott tananyag
Aguado: Etdk
Carcassi Etdk op. 60
Giuliani: Etdk
Nagy E. Mosczi M.:Gitriskola V.
SzendreyKarper L.: Gitrgyakorlatok VIIVIII.
Repertoire gitrra (Ed. Mus. Z.14445)
Rgi spanyol muzsika
Bach Szendrey: 20 knny darab
Bartk Szendrey: Gyermekeknek
Frescobaldi: Tncok s ria varicikkal stb.
F. Sor: Etdk op. 35, op. 31
Fodor Marnitz Vass: Klasszicizmus
Brouwer: Etdk VI.X.
Farag: Musica Ficta
Pavlovits Dvid gitrdarabjai.
Kvetelmnyek
Tudni kell a barokk szvit kt klnbz karakter (gyors, lass) ttelt helyes temparnyokkal jtszani.
Tanuljon meg a tanul egy terjedelmesebb, vagy lnkebb tempj etdt is.
Jtsszon a romantikus, XX. szzadi, s kortrs zeneszerzk mveibl.
Az v vgi vizsga javasolt anyaga
Egy etd
Hrom klnbz stlus eladsi darab, melybl az egyik romantikus, XX. szzadi, vagy kortrs darab.

Alapfok vfolyamok B tagozat


B tagozatos oktatsra irnythat az a tanul, aki az tlagot meghalad zenei tehetsggel s hangszeres adottsgokkal rendelkezik, valamint
rdekldse s szorgalma alkalmass teszi arra, hogy megfeleljen a B tagozatos oktats minsgben s mennyisgben magasabb
kvetelmnyeinek.
2. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Ismerje a tanul a 2/2, 3/8, 6/8os tembeosztst.
Tantsuk meg 3#, 2b eljegyzsig a dr s moll hangnemeket.
Ismerje a tanul a dinamikai rnyalst (crescendo, diminuendo).
Ismerje a prm, szekund, terc, kvart, kvint, oktv hangkzket.

320

Tantsuk meg a tizenhatodrtket s sznetet; a triolt s a szinkpt, valamint a pontozott nyolcadot.


A hangszerkezels fejlesztse
Tantsuk meg a kis barrt. Rendszeresen gyakoroltassuk a kromatikus sklt az I. fekvsben.
Tantsuk meg a ktoktvos Gdr sklt (res hrok hasznlata nlkl), klnbz ritmuskpletekkel is.
Ismerni kell az I. fekvs teljes hangkszlete mellett az V. fekvs trzshangjait is.
Jtszassunk ketts s hrmasfogsokat is.
Kapcsoljuk ssze az els fekvst ms fekvsekkel is.
Tovbb kell fejleszteni az arpeggiojtkot.
A sul ponticello s sul tasto jtk megvalstsa fontos.
Gyakoroltassuk a staccato portato s tenuto jtkot is.
Tantsuk a hangolst, prm s oktv hangkzkkel.
Ismertessk meg a tanult a termszetes veghangokkal.
Ajnlott tananyag
Nagy E.Mosczi M.: Gitriskola II.IV.
SzendreyKarper L.: Gitrgyakorlatok II.IV.
FodorMarnitzVass: Gitros kpesknyv
Kvetelmnyek
Az arpeggio pengets megvalstsa egyszer etdben (Carcassi, Carulli, Sor). Valsuljon meg a dinamikai rnyals a gyakorlatban.
Tantsunk olyan egyszer etdt vagy eladsi darabot, mely sszekapcsolja az els fekvst ms fekvssel.
Jtszassunk knny renesznsz tncokat, hvjuk fel a figyelmet a darabok jellegzetessgeire.
Az v vgi vizsga javasolt anyaga
Egy technikai gyakorlat vagy skla,
Egy etd,
Hrom klnbz jelleg darab.

3. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Tantsuk meg a modlis hangsorokat, hogy a darabokban megjelen modlis fordulatokat megmutathassuk.
Ismerni kell a dr s moll hangsorokat 4#, 4b eljegyzsig.
Ismertessk meg a tanulkkal a szext s szeptim hangkzket.
Elmleti szinten foglalkozzunk a dr s moll hrmashangzat s dominnsszeptimakkord felptsvel.
A hangszerkezels fejlesztse
Fontos a fekvsvlts tovbbfejlesztse; a kromatikus s diatonikus skla fekvsvltssal.
Tantsuk meg a ktoktvos Cdr sklt, jtszassuk a Gdr sklt klnbz fekvsekben.
Gyakoroltassuk a ktst bal kzzel (rts, elpengets), klnfle kombincikkal.
Ismertessk meg a tanulval az elkt s az utkt.
Tantsuk meg a kis, trt, s nagy barrt.
Kezdjk el gyakoroltatni a tremolo pengetst s az arpeggiojtk klnfle vltozatait.
Gyakoroltassuk a IX. fekvs hangjait.
Alkalmazzuk a vibratt. Fejlesszk a dinamikai rnyals minsgt.
Ajnlott tananyag
Nagy E.Mosczi M.: Gitriskola III. V.
SzendreyKarper L.: Gitrgyakorlatok IV.VI.
Repertoire gitrra (Ed. Mus. Z.14445)

321

F. Sor Op. 31.35.


Pusks: Klasszikus etdk gitrra
Kovts: Knny darabok gitrtanulknak
Brouwer: Etdk IV.
Kvetelmnyek
Tantsunk barokk s klasszikus tnctteleket dsztsekkel.
Nehzsgi szint: Brescianello, G. Sanz s knnyebb Weiss darabok, Sor: Etdk op. 31, op. 35 sorozat s Walzerek.
Az v vgi vizsga javasolt anyaga
Egy technikai gyakorlat vagy skla,
Egy etd,
Hrom klnbz jelleg darab

4. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Tudatostsuk az ujjrendezs alapelveit.
Vgeztessnk a tanulkkal harmniai elemzst egyszer darabokban, tanri segtsggel.
A hangszerkezels fejlesztse
Fontos a kromatikus sklk s a kzgyest (ujjfggetlent), gyorst gyakorlatok klnbz fajtinak gyakoroltatsa.
Tantsuk meg a hromoktvos Edr sklt.
Fejlesszk tovbb a dsztsi technikt.
Mutassuk meg az veghangkpzs tovbbi lehetsgeit.
Ajnlott tananyag
Nagy E.Mosczi M.: Gitriskola IV. V.
SzendreyKarper L.: Gitrgyakorlatok V.VIII.
Repertoire gitrra (EMB Z.14445)
F. Sor Op. 31.35.
Pusks: Klasszikus etdk gitrra
Aguado: Etdk I.
Marschner, Mertz, Paganini s Tarrega knnyebb darabjai.
Kovts: Knny darabok gitrtanulknak
Brouwer: Etdk VI.X.
BartkSzendrey: Gyermekeknekbl knnyebb ttelek.
Kvetelmnyek
Jtsszon a tanul mrskelt tempj etdt, amely klnbz fekvseket rint. Adjon el klasszikus tncttelt, romantikus vagy impresszionista
darabot, illetve rvid XX. szzadi mveket.
Nehzsgi szint: Aguado: Etdk, Carcassi: Etdk op. 60, Ponce: Preldk stb.
Az v vgi vizsga javasolt anyaga
Egy technikai gyakorlat vagy skla,
Egy etd,
Hrom klnbz jelleg darab

322

5. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A hangszeres s elmleti rkon szerzett ismeretek felhasznlsval nllan vgezzen a tanul formai, s harmniai elemzst.
Tanulja meg a tanul elmleti szinten a hrmas s ngyeshangzatok megfordtsait.
Tantsuk a zenei formkat (pl. szvit, szonta) s azok szerkezett s a tempjellegzetessgeket.
A hangszerkezels fejlesztse
Tantsuk meg a hromoktvos emoll sklt, tovbb a modlis hangsorokat egy hron, egy oktv hangterjedelemben, valamint az egszhang
sklra ptett klnfle hangkzmeneteket, vltozatos pengetsi mdokkal, kzgyest s gyorsasgfejleszt gyakorlatokkal.
A tanulknak trekedni kell az nll, tudatos ujjrendezs kialaktsra s a gyakorls mdszeressgre.
Ajnlott tananyag
Aguado: Etdk
Carcassi Etdk op. 60
Giuliani: Etdk
Nagy E. Mosczi M.:Gitriskola V.
SzendreyKarper L.: Gitrgyakorlatok VIIVIII.
Repertoire gitrra (Ed. Mus. Z.14445)
Rgi spanyol muzsika
Bach Szendrey: 20 knny darab
Bartk Szendrey: Gyermekeknek
Frescobaldi: Tncok s ria varicikkal stb.
F. Sor: Etdk op. 35, op. 31
Fodor Marnitz Vass: Klasszicizmus
BartkSzendrey: Gyermekeknek
Brouwer: Etdk VI.X.
Farag: Musica Ficta
Kvetelmnyek
Jtsszon a tanul renesznsz mveket. Tudja eladni helyes temparnnyal a barokk szvit kt klnbz karakter (gyors, lass) ttelt.
Tanuljon meg a nvendk legalbb egy terjedelmes etdt is.
Szlaltasson meg legalbb egy mrskelt tempj romantikus mvet.
Nehzsgi szint: L. Milan pavanejai, de Vise tncttelei, knny Tarrega, Marschnerdarabok, Carcassi: Etdk op. 60.
Az v vgi vizsga javasolt anyaga
Egy technikai gyakorlat vagy skla,
Egy etd,
Hrom klnbz jelleg darab

6. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A hangszeres tovbbfejlds mellett fontos a zenei tjkozottsg elmlytse s a zenlsi kedv brentartsa.
Szksges a darabok szerkezeti, formai elemzse (barokk szvit, fga, klasszikus szonta stb.). Lnyeges a darabok nll kivlasztsa s
megtanulsa a tanr felgyelete mellett.
A hangszerkezels fejlesztse
Fontos a technikafejleszts kzerst s gyorsasgfejleszt gyakorlatokkal. Lnyeges a hangminsg lland javtsa.
Jtszassunk kromatikus sklt; dr, moll s modlis sklkat tbbfle hangnemben.

323

Tantsunk tercsklkat.
Az egszhang sklra ptett valamennyi hangkz gyakorlsa vltozatos pengetsi mdokkal. Cl: a jtkbiztonsg s llkpessg nvelse.
A nvendk ismerje meg a gitrjtk klnleges effektusait: rasgueado, touff, kopogs.
Ajnlott tananyag
Carcassi: Etdk op. 60, Capriccik
Giuliani: Etdk
Legnani: Capriccik
Repertoire gitrra (Ed. Mus. Z.14445)
Dowland: Tncok s Fantzik
Bach: Sonate e Partite knnyebb ttelei
Bach: Lantmvek (Srkzy) knnyebb ttelei
Giuliani: Szonta op. 15.
Napoleon Coste: Etdk, eladsi darabok
Tarrega: Mazurkk, Tango
A Musica per Chitarra Mertz ktetei
Knny koncertdarabok gitrra (MoscziNagy)
BartkSzendrey: Gyermekeknek
VillaLobos: emoll Preld
Brouwer: Etdk XIXV.
XX. szzadi magyar szerzk darabjai (pld. Farkas Ferenc)
Kortrs szerzk (pld. Pavlovits Dvid gitrdarabjai.)
Kvetelmnyek
sztnzzk a tanult elmlyedsre a hangszer szl s kamarairodalmban, tiratok s eredeti mvek eladsra.
Klnbz karakter, nehezebb barokk tncttelek eladsa mellett jtszassunk gyors eladsi darabokat, illetve etdket is.
Nehzsgi szint: Bachszvitek/partitk knnyebb tncttelei, Legnani, Sor darabjai, Carcassi: Etdk op. 60, Brouweretdk, VillaLobos
preldk. Ebben az vfolyamban a mindenkori szakiskolai felvteli kvetelmny nehzsgi szintje rvnyes.
Az v vgi vizsga javasolt anyaga
Egy technikai gyakorlat vagy skla,
Egy etd,
Hrom klnbz jelleg darab

Kvetelmnyek az alapfok vfolyamok elvgzse utn


A tagozat
A tanul rendelkezzk a gitrjtkhoz szksges koncentrlkpessggel.
Alkalmazza a tanulmnyai sorn elsajttott zenei s technikai ismereteket. Klnbz stlus darabok nll feldolgozsval s memorizlsval
artikullt, dinamikailag rnyalt hangszerjtkot valstson meg.
Ismerje
a gitr hangjait, tudja hangszert behangolni,
a tanult anyagban elfordul temp s karakterjelzseket, egyb eladsi jeleket, zenei mszavakat s ezek jelentst,
a tanult eladsi darabok zeneszerzinek nevt, a mvek cmt, s tudja helyesen kiejteni s lerni azokat.
Ismerje s kszsgszinten alkalmazza a gitrjtk alapvet technikai elemeit:
a fekvsjtkot, fekvsvltst,
a kis s nagy barrt,
a ktseket (rts, elpengets),
a dallamjtkot apoyando s tirando pengetssel,
az akkordfelbonts (arpeggio) klnbz formit,
a trtakkord megszlaltatst,
a nem kvnt hangsszecsengsek tomptst (jobb s bal kzben egyarnt).

324

Legyen kpes klnbz jtkmdok megvalstsra:


dallam akkordksrettel (pl. Neusiedlerdarabok),
harmniafelbontsos jtk (pl. Carcassi, Diabelli, Giuliani),
egyszer tbbszlam darabokban szlamvezets, dallamkiemels (pl. Losy, Campion, Robert de Vise).
Rendelkezzk az egyszer kortrs darabok (pl. Borsody, Brouwer) eljtszshoz szksges zenei alapismeretekkel s technikai kszsgekkel.
Repertorjnak egy rszt tudja kotta nlkl jtszani.
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul legyen kpes tudsrl szmot adni az albbiak koncertszer bemutatsval:
Gdr, Cdr skla 2 oktvon, hromoktvos Edr skla, transzponlva, repetcis pengetssel is, kromatikus sklk, arpeggiogyakorlatok,
2 etd (pl. Carcassi: Etdk op. 60),
1 vagy 2 renesznsz vagy barokk m,
XX. szzadi mvek (pl. Bartk Szendrey).
A vlasztott etdk tartalmazzanak egymstl eltr technikai feladatokat.
A teljes anyagot kotta nlkl kell eladni.
A mvszeti alapvizsga kvetelmnyei
A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati vizsgarszbl ll.
A vizsga tantrgya s idtartama
Gitr ftrgy
A tagozat: minimum 10 perc
B tagozat: minimum 15 perc
A vizsga tartalma
A tagozat
3 oktvos dr, vagy moll skla fekvsvltssal, vltott pengetssel, kzepes tempban, vagy kromatikus skla 1 hron fekvsvltssal.
Egy klasszikus etd: Sor: Op. 31., Op. 35., Carcassi: Op. 60./2., 3., 6., 7. etdk nehzsgi szintjn.
Hrom klnbz stlus eladsi darab bemutatsa a kvetkez nehzsgi szinteken:
Renesznsz zene: pld. Renesznsz magyar tncok gitrra (Edition Simonffy 151)
Barokk zene: pld. Brescianello, Weiss tncttelei, Bach: Notenbchlein fr A. M. Bach tiratai (NagyMosczi: Gitriskola V., Szendrey:
Gitrgyakorlatok V. ktet.)
Klasszikus zene: pld. Carulli: Larghetto alla siciliana (NagyMosczi: Gitriskola V./78.) Carcassi: Capriccio (NagyMosczi: Gitriskola V./50.) Sor:
Allegretto (Szendrey: Gitrgyakorlatok VI./1.)
Romantikus zene: pld. Marschner: Bagatelle (NagyMosczi: Gitriskola V./79.)
XX. szzadi / Kortrs zene: pld. BartkSzendrey: Gyermekeknekbl knnyebb darabok: 15., 10. (EMB Z.7495) (Szendrey: Gitrgyakorlatok V.
ktet) Kovts: Rvid darabok gitrtanulknak I./5., 8. (EMB Z. 8883) (NagyMosczi: Gitriskola IV./48.) Brouwer: Estudios sencillos IX.
B tagozat
3 oktvos dr, vagy moll skla fekvsvltssal, ritmusvaricival, gyorsabb tempban, vagy kromatikus skla 1 hron fekvsvltssal, gyorsabb
tempban.
Egy klasszikus etd: Carcassi: Op. 60./8.17. etdk nehzsgi szintjn.
Hrom klnbz stlus eladsi darab bemutatsa a kvetkez nehzsgi szinteken:
Renesznsz zene: pld. Luis Milan: 6 Pavane
Barokk zene: pld. J. Dowland: Seven Pieces, Robert de Vise: dmoll Szvit ttelei, Bach: Sonate e Partite, Lantmvek knnyebb ttelei.
Klasszikus zene: pld. Sor: Menettek, Keringk, Giuliani: Cdr Szonta op. 15.
Romantikus zene: pld. Tarrega knnyebb darabjai (Mazurkk)
XX. szzadi / Kortrs zene: pld. BartkSzendrey: Gyermekeknekbl 6., 13., 17., 21. (EMB Z.7495) (Szendrey: Gitrgyakorlatok V. ktet) Kovts:
Rvid darabok gitrtanulknak I., II. (EMB Z. 8883, Z. 12065) Brouwer: Estudios sencillos VIXV.
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,

325

technikai felkszltsg,
helyes test s hangszertarts,
hangszerkezels,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,
llkpessg.

Tovbbkpz vfolyamok A tagozat


7. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A kottaolvassi kszsg tovbbfejlesztse. Szlamvezets elemzse egyszerbb renesznsz fantzikban.
A hangszerkezels fejlesztse
Az alapfok vfolyamain megszerzett technikai kszsgek esetleges hinyossgainak ptlsa, kztarts(ok) szksg szerinti korriglsa.
Ajnlott tananyag
Carcassi: Op. 60
Sor: Etdk Op.29.
Adrian Le Roy: Fantzik s tncok
Losy, Roncalli, Brescianello tbbtteles mvei
Carcassi, Carulli, Giuliani szontattelei.
Ponce: Preldk
Brouwer: Etdk XIXX.
Knny kortrs mvek (Farkas, Sri, Szokolay, Kovts)
Kvetelmnyek
A tanul legyen kpes a technikai s zenei felkszltsgnek megfelel darabokban a szlamvezetsek pontos megvalstsra. Fel kell
breszteni az ignyt a jtktisztasg tkletestsre, klns tekintettel a tomptsokra.
Az v vgi vizsga javasolt anyaga
Egy etd
Hrom klnbz stlus eladsi darab.

8. vfolyamA tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Mlytsk el a tanul ismereteit a barokk zenben. (Szvit, fantzia)
Eleventsk fel ismereteit a klasszikus formatan tern. (Szonta s rondforma)
A hangszerkezels fejlesztse
Az alapfok vfolyamain megszerzett technikai kszsgek tovbbfejlesztse.
Sklagyorsts, az arpeggio gyakorlatok gyorstsa.
Bonyolultabb ujjfggetlent gyakorlatok.

326

Ajnlott tananyag
Carcassi: Etdk Op. 60
Sor: Etdk Op. 29.
Giuliani: Etdk Op. 48.
Brouwer: Etdk, knnyebb eladsi darabok
Mudarra s Narvaez fantzik
Bach: Lantmvek ttelei
Weiss: Szvit ttelek
Sor: Menettek
Ponce: Preldk
VillaLobos: Preldk
BartkSzendrey: Gyermekeknek
Kortrs zene a technikai szintnek megfelelen.
Kvetelmnyek
A tanul ismerje a jtszott mvek szerkezett, stlusjegyeit. Fejldjn jtka a zenei tartalom egyre sznesebb megszlaltatsnak irnyba.
Az v vgi vizsga javasolt anyaga
Egy etd
Hrom klnbz stlus eladsi darab.

9. vfolyamA tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Ismertessk meg a tanult a varicis mvek jellegzetessgeivel (barokk, klasszikus)
Fejlesszk kszsgeit a romantikus s impresszionista mvek eladsnak tern.
A hangszerkezels fejlesztse
A tanult gyakorlatok rendszeres ismtlse, a hinyossgok ptlsa.
Gyorsasgfejleszt gyakorlatok.
Ajnlott tananyag
Sor: Etdk Op. 29
Coste: Etdk Op. 38.
Tarrega, Sagreras, Pujol etdk.
Bach: Lantszvitek, csellszvittiratok ttelei.
Diabelli: Szontk
Giuliani s Sor knnyebb varicis mvei.
Lauro: Valsok
Barrios kisebb mvei.
Kvetelmnyek
Legyen kpes a tanul tbbtteles, vltozatos karakter mvek kifejez eladsra.
Az v vgi vizsga javasolt anyaga
Egy etd
Hrom klnbz stlus eladsi darab.

327

10. vfolyamA tagozat


Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Mlytsk el a tanul tudst a modern mvek jellegzetessgeiben.
A hangszerkezels fejlesztse
Az esetleges technikai hinyossgok ptlsa.
A tanult gyakorlatok tkletestse s gyorstsa.
Nehezebb gyest gyakorlatok a technikai elemek kombinlsval.
Tantsuk a modern mvekben elfordul hangeffektusokat.
Ajnlott tananyag
Sagreras, Pujol, VillaLobos etdk
Renesznsz tncok s fantzik is.
Bach: Lantszvitek, csellszvittiratok ttelei.
Giuliani, Sor s Coste szontk, varicik.
Albeniz, Barrios, Tarrega, Torroba, Turina darabjai
VillaLobos: Choros
Leo Brouwer gitrdarabjai
Kvetelmnyek
Legyen kpes a tanul tbbtteles, vltozatos karakter mvek kifejez eladsra.
Az v vgi vizsga javasolt anyaga
Egy etd
Hrom klnbz stlus eladsi darab.

Tovbbkpz vfolyamok B tagozat


7. vfolyamB tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
A kottaolvassi kszsg tovbbfejlesztse.
Szlamvezets elemzse renesznsz s barokk mvekben.
A hangszerkezels fejlesztse
Az alapfok vfolyamain megszerzett technikai kszsgek esetleges hinyossgainak ptlsa, kztarts(ok) szksg szerinti korriglsa.
Mechanikus gyest, erst s gyorst gyakorlatok kibvtse.
Ajnlott tananyag
Carlevaro: Serie didactica para guitarra
Scott Tennant: Pumping nylon
Carcassi: Op. 60
Sor: Etdk Op.29.
Adrian Le Roy: Fantzik s tncok
Losy, Roncalli, Brescianello tbbtteles mvei
Carcassi, Carulli, Giuliani szontattelei.
Ponce: Preldk
Brouwer: Etdk XIXX.
Knny kortrs mvek (Farkas, Sri, Szokolay, Kovts)

328

Kvetelmnyek
A tanul legyen kpes a technikai s zenei felkszltsgnek megfelel darabokban a szlamvezetsek pontos megvalstsra. Fel kell
breszteni az ignyt a jtktisztasg tkletestsre, klns tekintettel a tomptsokra.
Az v vgi vizsga javasolt anyaga
Egy etd
Hrom klnbz stlus eladsi darab.

8. vfolyamB tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Mlytsk el a tanul ismereteit a barokk zenben. (Szvit, partita, fantzia, fga)
Eleventsk fel ismereteit a klasszikus formatan tern. (Szonta s rondforma)
Rszletesen elemezznk egy klasszikus szontattelt.
A hangszerkezels fejlesztse
Az alapfok vfolyamain megszerzett technikai kszsgek tovbbfejlesztse.
Sklagyorsts, az arpeggio gyakorlatok gyorstsa.
Bonyolultabb ujjfggetlent gyakorlatok.
Mechanikus gyest, erst s gyorst gyakorlatok kibvtse.
Ajnlott tananyag
Carlevaro: Serie didactica para guitarra
Scott Tennant: Pumping nylon
Carcassi: Etdk Op. 60
Sor: Etdk Op. 29.
Giuliani: Etdk Op. 48.
Brouwer: Etdk, eladsi darabok
Mudarra s Narvaez fantzik
Bach: Lantmvek ttelei
Weiss: Szvit ttelek
Sor: Menettek
Ponce: Preldk
VillaLobos: Preldk
BartkSzendrey: Gyermekeknek
Kortrs zene a technikai szintnek megfelelen.
Kvetelmnyek
A tanul ismerje a jtszott mvek szerkezett, stlusjegyeit. Fejldjn jtka a zenei tartalom egyre sznesebb megszlaltatsnak irnyba.
Legyen kpes adottsgainak megfelelen intenzv zenei gesztusok megvalstsra.
Az v vgi vizsga javasolt anyaga
Egy etd
Hrom klnbz stlus eladsi darab.

9. vfolyamB tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa

329

Ismertessk meg a tanult a varicis mvek jellegzetessgeivel (barokk, klasszikus)


Fejlesszk kszsgeit a romantikus s impresszionista mvek eladsnak tern.
A hangszerkezels fejlesztse
A tanult gyakorlatok rendszeres ismtlse, a hinyossgok ptlsa.
Gyorsasgfejleszt gyakorlatok.
Erst gyakorlatok a kz llkpessgnek nvelsre.
Ajnlott tananyag
Carlevaro: Serie didactica para guitarra
Scott Tennant: Pumping nylon
Sor: Etdk Op. 29
Coste: Etdk Op. 38.
Tarrega, Sagreras, Pujol etdk.
Bach: Lantszvitek, csellszvittiratok ttelei.
Weiss: Passacaglia
Diabelli: Szontk
Giuliani s Sor knnyebb varicis mvei.
Lauro: Valsok
Barrios mvei.
Kvetelmnyek
Legyen kpes a tanul tbbtteles, vltozatos karakter mvek kifejez eladsra.
Az v vgi vizsga javasolt anyaga
Egy etd
Hrom klnbz stlus eladsi darab.

10. vfolyam B tagozat


Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek tadsa
Mlytsk el a tanul tudst a modern mvek jellegzetessgeiben.
A hangszerkezels fejlesztse
Az esetleges technikai hinyossgok ptlsa. A tanult gyakorlatok tkletestse s gyorstsa
Nehezebb gyest gyakorlatok a klnbz technikai elemek kombinlsval.
Szemlyre szabott bemelegtsi szisztma kidolgozsa.
A modern mvekben elfordul hangeffektusok megszlaltatsnak tkletestse.
Ajnlott tananyag
Carlevaro: Serie didactica para guitarra
Scott Tennant: Pumping nylon
Luigi Biscaldi: Esercizi speziali di virtuosismo
Sagreras, Pujol, VillaLobos etdk
Renesznsz tncok s fantzik kapodaszter hasznlatval is.
Bach: Lantszvitek, csellszvittiratok ttelei.
Giuliani, Sor s Coste szontk, varicik.
Albeniz, Barrios, Tarrega, Torroba, Turina darabjai
VillaLobos: Choros
Klnbz hangeffektusokat tartalmaz XX. Szzadi, vagy kortrs darabok (pld. Brouwer, Patachich Ivn gitrdarabjai.)

330

Kvetelmnyek
A tanul legyen kpes hangszertechnikjnak nll fejlesztsre. Gazdag hangsznek s karakterek megvalstsra. Tbbtteles szvit vagy
szonta megtanulsra. Knnyebb barokk versenym egy ttelnek eladsra. A kortrs zenben elfordul hangeffektusok kivitelezsre.
Az v vgi vizsga javasolt anyaga
Egy etd
Hrom klnbz stlus eladsi darab.

Kvetelmnyek a tovbbkpz vfolyamok elvgzse utn


A tagozat
A tanul legyen kpes tanulsnak nll folytatsra, a zenei nkpzs megvalstsra. Legyen olyan hangszerkezelsi kpessgek birtokban,
mely alkalmass teszi az amatr trsas zenlsben felszabadult, aktv rszvtelre.
B tagozat (Az "A" tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul jusson olyan hangszeres s eladi kszsgek birtokba, mely elrhetv teszi szmra a zenei plya vlasztsnak lehetsgt,
tovbbtanulst magasabb iskolatpusokban.
A mvszeti zrvizsga kvetelmnyei
A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati vizsgarszbl ll.
A vizsga tantrgya s idtartama
Gitr ftrgy
A tagozat: minimum 10 perc
B tagozat: minimum 15 perc
A vizsga tartalma
A tagozat
Hrom oktvos drvagy moll skla, vagy tercskla.
Egy etd (Carcassi: 25 Etd op. 60 (EMB 12091) nr. 19., 20., 23., F. Sor op. 29 (Universal) nr. 1., Aguado: Etdk II. ktetbl (EMB 12378) nr. 9.,
11., 12., Giuliani: 24 etd op. 48 (EMB 12963) nr. 20., 21., Leo Brouwer VIXV. nehzsgi szintjn).
Kt klnbz stlus eladsi darab, melybl az egyik lehet tbbtteles (renesznsz s barokk darabok: John Dowland: Tncok s Fantzik
(EMB 8769), J. S. Bach: Knny tncttelek (Lantszvitek (EMB 13184) csell szvit); klasszikus s romantikus darabok: F. Carulli (EMB 8821),
Giuliani (EMB 12182, EMB 8931, EMB 8932), F. Sor mvei (EMB 8799, 14445 ktetben, Ricordi, Universal); Carulli, Johann Kaspar Mertz:
Romnc (EMB 13519 ktetben), F. Tarrega: Marieta, Rosita nehzsgi szintjn). XX. szzadi szerzk: Leo Brouwer, Farkas Ferenc (EMB 6303),
VillaLobos: Prelud II. V.).
Egy kamaram. Nehzsgi szint: Scarlatti: t Szonta kt gitrra (FodorMosczi)
A kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Hrom oktvos drvagy moll skla, vagy tercskla, szextskla
Egy etd (Carcassi: 25 Etd op. 60 (EMB 12091) nr. 24., 25.; F. Sor: Zwlf Etuden op. 29 (Universal) nr. 4., Giuliani: Etdk gitrra op. 48. (EMB
12963) nr. 22., 23., 24., VillaLobos: Etdk nehzsgi szintjn).
Kt klnbz stlus eladsi darab, melybl az egyik lehet egy szvit vagy versenym tbb ttele, vagy egy szonta, a msik egy kortrs m
(renesznsz szerzk: Bakfark Blint (EMB 7031, EMB 7793, EMB 12033), J. Dowland: Luis Milan, Gaspar Sanz, Frescobaldi mvei (EMB 13248),
J. S. Bach: Lantszvitek (EMB 13184)s csellszvitek ttelei, valamint szontk s partitk ttelei; Fernando Sor szonti, romantikus szerzk, pl.
F. Trrega Romantikus darabok (EMB 8327) J. K. Mertz (EMB 13157, EMB 13519) tovbb MorenoTorroba, Manuel de Falla, Isaak Albniz,
Augustin Barrios Mangor mvei nehzsgi szintjn). XX. szzadi szerzk: Leo Brouwer, Farkas Ferenc (EMB 6303), VillaLobos: Preldk,
Choros).
Egy kamaram. Nehzsgi szint: Vivaldi knnyebb versenymvei, Giuliani: Duo Concertante per flauto e chitarra, Joplin: Ragtime

331

A kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.


A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg,
helyes test s hangszertarts,
hangszerkezels,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,

A tananyag feldolgozshoz szksges ktelez (minimlis) taneszkzk


Megfelel mennyisg s minsg hangszer.
Legalbb kt darab kottatart, kt darab llthat lbzsmoly.
Flvenknt egy hrkszlet.
Metronm.

T
Az thangszertants feladatai
Az thangszerek soksznsgbl s zeneirodalmi sajtossgaibl ereden a kamarazenls lehetsgeinek megteremtse a hangszertanuls
kezdetn.
A trsas muzsikls elsegtse.
Az egymshoz val alkalmazkodsra s egymsra figyelsre nevels.
Ismertesse meg a tanulkkal
az thangszercsald leggyakrabban hasznlatos tagjait,
a klnbz thangszerek megszlaltatsnak mdjt,
a helyes tstechnikkat,
Fordtson figyelmet
a helyes test, s kztarts kialaktsra,
pontos temptartsra,
a klnbz hangszerek specilis technikai elemeinek alkalmazsra,
a precz, pontos ritmikai megoldsokra, kln figyelemmel a legltalnosabb thangszeres elemekre,
az eltr kzrendi megoldsokra,
a biztonsgos hangszerkezels kialaktsra,
a cltudatos gyakorlsi mdszer kialaktsra,
a laprl olvassi kszsg fejlesztsre,
a tudatos zenei memorizlsra,
a mvek zeneileg ignyes kidolgozsra.
Vgeztessen az egyes zenei ksretformkhoz szksges improvizcis gyakorlatokat.

Elkpz vfolyamok
1. vfolyam

332

Az ltalnos iskola 12. vfolyamba jr gyermekek szmra. Az egyni foglalkozs mellett clszer az egyttes jtkot is elkezdeni.
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek, hangszerkezels, technika.
Dallamhangszeren 23 hang hangkszlet gyermekdalok.
Ritmushangszereken a negyed rtk, a nyolcad pr s a negyed sznet.
Bevezets a 4/4es szmolsba.
A kottaolvass gyakorlsa a fenti ritmusokkal.
Kamarazenejelleg egyttes jtk a szaktanr tletei alapjn.
Ajnlott tananyag
Balzs Zemplni: Ritmusgyakorlatok kezdknek
Balzs Ksa Zemplni: Csengbong
Balzs: Technikai gyakorlatok IIII.
Wolfgang Basler: Elementar
Kvetelmny
Ritmusgyakorlat
Ritmusdu.
Egyszer gyermekdal eljtszsa dallamhangszeren.
Nagyon knny szlam megszlaltatsa kamaraegyttesben.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy kisdob gyakorlat, vagy du.
Egy kis hangkszlet gyermekdal eljtszsa dallamhangszeren.

2. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A leggyakrabban hasznlt hangszerek ismerete.
Az egsz, fl, negyed, nyolcad, pontozott fl s negyed rtk s a megfelel sznetek.
Metrum: pros s pratlan lktets metrumok (4/4 s 12/8 stb.), egyszer vltakoz tem.
Zrvonal, ismtljel, f, mf, mp, p dinamika, s crescendo, decrescendo, marcato.
A hangszerkezels fejlesztse
Helyes testtarts.
Szimmetrikus verfogs.
Vltott kzzel val jtk.
Hrom dobon val jtk (Technikai gyakorlatok).
Klnbz menzrj dallamhangszereken val jtk.
Klnbz verk hasznlata.
Ajnlott tananyag
Balzs Zemplni: Ritmusgyakorlatok kezdknek
Balzs Ksa Zemplni: Csengbong
Balzs: Technikai gyakorlatok IIII.
Wolfgang Basler: Elementar
Kvetelmny
Ritmusgyakorlat (a tanult anyagbl).

333

Ritmusdu.
Egyszer gyermekdal eljtszsa dallamhangszeren.
Nagyon knny szlam megszlaltatsa kamaraegyttesben.
v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy kisdob gyakorlat, vagy du.
Egy kis hangkszlet gyermekdal eljtszsa dallamhangszeren.

Alapfok vfolyamok A tagozat


1. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Az egyttes jtkban elfordul hangszerek ismerete.
A tizenhatod, a pontozott nyolcad rtk s sznet.
Aszimmetrikus metrumok (5/8, 7/8).
Dinamika: ff, pp, sf.
Prima s seconda volta, da capo, dal segno, fermata.
A jtszott mvekben elfordul tempjelzsek ismerete.
A hangszerkezels fejlesztse
A kisdob megfelel magassgnak belltsa.
Helyes verfogs.
Kar s csukl hasznlat.
Ejtegets.
Nyolcados technikai gyakorlatok.
Az egyttes jtkban elfordul hangszerek megszlaltatsa.
Hangszerek s verk vltsa az egyttes jtkban.
Egyszerbb kzrendi problmk ismerete s megoldsa.
Klnbz hangsznek ellltsa s felismerse a hangszerek klnbz verkkel val megszlaltatsa rvn.
Ajnlott tananyag
Balzs Zemplni: Ritmusgyakorlatok kezdknek
Balzs Ksa Zemplni: Csengbong
Balzs: Technikai gyakorlatok IIII.
Wolfgang Basler: Elementar
Morris Goldenberg: Snare Drum for Beginners
Zemplni: Rpertoire thangszerekre
Zemplni: ts ABC
Zemplni: tsmuzsika kezdknek
Zemplni: A tritl az oktettig
Vigdorovits: Kisdobiskola
Kvetelmny
Ritmusgyakorlat s du eladsa a tanult anyagbl.
Dallamhangszeren npdal vagy egyszer eladsi darab eljtszsa zongoraksrettel vagy egyttesben.
Egyszer szlam megszlaltatsa kamaraegyttesben (hangszervlts, vervlts).
Mozgskoordinci: kzlbmozgsok sszehangolsa (lbmrhz felezs, harmadols, negyedels)
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy kisdob gyakorlat.

334

Egy dallamhangszeres m kotta nlkl, zongoraksrettel, vagy lehet kamaram is.

2. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Az egyttes jtkban elfordul hangszerek ismerete.
A triola (nyolcad s tizenhatodtriola).
Hangsorok (dallamhangszeren), 2#, 2b eljegyzsig.
Azonossgok s hasonlsgok felismerse a tanult darabokban.
A peridus rtelmezse.
A hangszerkezels fejlesztse
Az egyttes jtkban elfordul hangszerek megszlaltatsa.
Szlssges dinamikk alkalmazsa.
A kisdobtremolo elksztse.
Pattintott dupla tsek kisdobon.
Paradiddle kzrendek.
Tizenhatodos technikai gyakorlatok.
Hangslyozs.
Open Stroke Rolls.
Ajnlott tananyag
Balzs: Technikai gyakorlatok IIII.
Wolfgang Basler: Elementar
Morris Goldenberg: Snare Drum for Beginners
Richard Hochrainer: bungen fr Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Praktische Schule fr Kleine Trommel
MUSICA DE CAMERA Kamarazene thangszerekre (Borsody L, Kovcs T, Zemplni L)
SejourneVelluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde
Zemplni: Rpertoire thangszerekre
Zemplni: ts ABC
Zemplni: tsmuzsika kezdknek
Zemplni: A tritl az oktettig
Kvetelmny
Ritmusgyakorlat s du eladsa a tanult anyagbl.
Dallamhangszeren megszlaltatott eladsi darabok zongoraksrettel vagy egyttesben.
Nehezebb szlamok megszlaltatsa kamaraegyttesben.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy kisdob gyakorlat vagy du.
Egy dallamhangszeres m kotta nlkl, zongoraksrettel, vagy lehet kamaram is.

3. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Bonyolultabb ritmuskombincik felismerse s megoldsa.
Harmincketted, nagytriola, alla breve.
Hangsorok (dallamhangszeren), 4#, 4b eljegyzsig.

335

Tanult dallamhangszeres mvek formai elemzse az letkornak megfelel szinten; zenehallgats.


A hangszerkezels fejlesztse
Nyitott s zrt ts.
Closed Stroke Rolls.
Elkk (egyes, kettes, hrmas, ngyes elke ktve).
Rvid tremolo, hangslyos tremolo, egyenletes tremolo, indts, lezrs.
Sklagyakorlatok megszlaltatsa dallamhangszeren.
Dallamhangszeren egyszer ktszlam jtk.
A vibrafonpedl kezelse (lehetsg szerint).
Ajnlott tananyag
Balzs: Technikai gyakorlatok IIII.
Wolfgang Basler: Elementar
Richard Hochrainer: bungen fr Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Praktische Schule fr Kleine Trommel
Kupinszkij: Eladsi darabok xilofonra
LnyiLenkeiMez: Eladsi darabok hegedre zongora ksrettel I.II.
MUSICA DE CAMERA Kamarazene thangszerekre (Borsody L, Kovcs T, Zemplni L)
SejourneVelluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde
Zemplni: Rpertoire thangszerekre
Zemplni: tsmuzsika kezdknek
Zemplni: A tritl az oktettig
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Kvetelmny
Elkket tartalmaz gyakorlatok eljtszsa.
Hosszabb llegzet eladsi darabok megszlaltatsa dallamhangszeren.
Nehezebb szlamok eljtszsa kamaraegyttesben.
Rvid rudimental szl kisdobon.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Elkket, tremolokat tartalmaz kisdob szlgyakorlat vagy du.
Egy dallamhangszeres m kotta nlkl, zongoraksrettel, vagy lehet kamaram is.

4. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A basszuskulcs ismerete.
Az egy tsben val gondolkods elsajttsa.
Vltoz tempk alkalmazsa.
Egyszerbb dsztsek ismerete s alkalmazsa dallamhangszeren.
A jtszott anyag formai elemzse.
Zenehallgats, hangversenyltogats.
Ismerkeds zeneszerzk letvel, munkssgval.
A hangszerkezels fejlesztse
A tremolo gyakorlati tkletestse.
Klnbz dinamikk alkalmazsa tremolval.
Hrmashangzatfelbontsok dallamhangszeren, kittt tremolo alkalmazsa.

336

Vltoz tempk megvalstsa nllan s egyttesben.


Az stdob kezelse, hangolsa.
Kzrendek az stdobokon.
Az stdob kicsengsnek megfelel idben s mdon trtn lefogsa.
stdobtremolo (kittt tremolo).
Ajnlott tananyag
Wolfgang Basler: Rudiment Schule fr Kleine Trommel
Richard Hochrainer: bungen fr Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Praktische Schule fr kleine Trommel
Heinrich Knauer: Paukenschule III.
Kupinszkij: Eladsi darabok xilofonra
LnyiLenkeiMez: Eladsi darabok hegedre zongora ksrettel I.II.
Musica de Camera Kamarazene thangszerekre (Borsody L, Kovcs T, Zemplni L)
Nagy O: Barokk tncok fuvolra s zongorra
Nagy O: Barokk tncok hegedre s zongorra I.II.
SejourneVelluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde
Zemplni: Rpertoire thangszerekre
Zemplni: tsmuzsika kezdknek
Zemplni: A tritl az oktettig
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Kvetelmny
Tremols gyakorlatok megszlaltatsa.
Hangszervltsok egyttesben.
stdobgyakorlatok megszlaltatsa.
Az stdob pontos hangolsa, egyttesben val alkalmazsa.
Tremols stdobgyakorlatok.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Elkket, tremolokat tartalmaz stdob gyakorlat.
Egy dallamhangszeres m kotta nlkl, zongoraksrettel, vagy lehet kamaram is.

5. vfolyam A tagozat
Az els ngy vfolyam alapoz idszaknak elvgzse utn, a tanszak specilis sttuszbl; sokrtsgbl, sszetettsgbl fakadan
lehetsget kell biztostani a nvendkeknek a differencildsra. Az 5. vfolyamtl vagy a dobolst preferlja a nvendk, (pl. drum set) vagy a
dallamhangszereken val jtkot (pl. vibrafon, marimba). Ezen a szinten mr nem lehet elvrni, hogy valaki a klnbz technikai, intoncis s
zenei felkszltsget ignyl, tbb ezer fle thangszer mindegyikn kimagasl teljestmnyt nyjtson. Ennek megfelelen kell rtelmezni az
albbi kvetelmnyek s a hangszerkezels meghatrozst, tekintettel a jelents egyni klnbsgekre.
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Ktszer pontozott ritmusok, kvintola, szeptola.
A klnbz temfajtk s ritmuskombincik tfog ismerete.
A megfelel kzrend kialaktsnak kszsge a zenei s technikai kvetelmnyek szerint.
Dobszerels ismerete.
A ktszlam hangslyjtk.
A hangszerkezels fejlesztse

337

Drum Set jtk:


Helyes test s vertarts.
tsterletek meghatrozsa.
Paradiddle kzrendek alkalmazsa a dobszerelsen.
Egyszerbb fggetlentsek.
Ajnlott tananyag
Wolfgang Basler: Rudiment Schule fr Kleine Trommel
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba,
Vibraphone
Richard Hochrainer: bungen fr Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Praktische Schule fr Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Paukenschule III.
Kupinszkij: Eladsi darabok xilofonra
LnyiLenkeiMez: Eladsi darabok hegedre zongora ksrettel I.II.
Musica De Camera Kamarazene thangszerekre (Borsody L, Kovcs T, Zemplni L)
Nagy O: Barokk tncok fuvolra s zongorra
Nagy O: Barokk tncok hegedre s zongorra I.II.
Nesztor: Ritmusjtk s jazzdobols IIV.
SejourneVelluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde
Zemplni: Rpertoire thangszerekre
Zemplni: tsmuzsika kezdknek
Zemplni: A tritl az oktettig
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Kvetelmny
Jtk dobszerelsen:
hangslyok kiosztva,
kisdobnagydobjtk: parallel , ill. komplementer szlamok
A szerzett kszsgeknek megfelel szint mvek eladsa dallamhangszeren.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Kisdobnagydobjtk, vagy hangslyjtk dobszerelsen kiosztva.
Egyszerbb fggetlentsi gyakorlat dobszerelsen.
Egy dallamhangszeres m kotta nlkl, zongora vagy rgztett zenei ksrettel.
vagy
Hosszabb llegzet eladsi darabok megszlaltatsa dallamhangszeren, zongoraksrettel, vagy lehet kamaram is. (Pl. 2 ttel vagy 1
kamaram s 1 zongoraksretes eladsi darab.)
Egy kisdob, vagy egy stdob gyakorlat.

6. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A rendelkezsre ll sszes hangszer ismerete.
Hangsorok (dallamhangszeren) 5#, 5b eljegyzsig.
Tjkozds az thangszeres irodalomban.
Alapfok zenetrtneti ismeretek, a trsmvszetekkel val kapcsolatok.
A dobszerels szerepe a knnyzenben.

338

A hangszerkezels fejlesztse
Egyszerbb 34 vers feladatok megoldsa dallamhangszeren.
Egyszerbb tnczenei alapritmusok megszlaltatsa dobszerelsen.
Bonyolultabb mozgskoordincit ignyl feladatok megoldsa (pl. ksretjtk lbcinszlammal, szlisztikus jtk ktlbas ksrszlammal)
Kittt elkk.
Ajnlott tananyag
Balzs: Hrom burleszk
Balzs: Nyolc tri thangszerekre
Wolfgang Basler: Rudiment Schule fr Kleine Trommel
Steve Davis: Jazz Drums Play A Long Styles & Analysis
Sigfrid Fink: Percussion Studio
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba,
Vibraphone
Richard Hochrainer: bungen fr Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Paukenschule III.
Kupinszkij: Eladsi darabok xilofonra
Ksa: ts jtk
Ksa: Rgi zene hangolt thangszerekre
LnyiLenkeiMez: Eladsi darabok hegedre zongora ksrettel I.II.
Musica de Camera Kamarazene thangszerekre (Borsody L, Kovcs T, Zemplni L)
Nagy O: Barokk tncok fuvolra s zongorra
Nagy O: Barokk tncok hegedre s zongorra I.II.
Nesztor: Ritmusjtk s jazzdobols I.IV.
SejourneVelluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde
Zemplni: A tritl az oktettig
Vivaldi: Four Seasons
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Kvetelmny
A szerzett kszsgeknek megfelel nehzsg, hosszabb llegzet m stlush megszlaltatsa dallamhangszeren (pl. barokk szonta lass s
gyors ttele vibrafonon).
Dobszerelsen tnczenei vagy rock ksret zrlat improvizcikkal. (periodikus tagols)
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Dobszerelsen tnczenei, vagy rock ksret zrlat improvizcikkal. Lehet l vagy rgztett zenhez is.
Fggetlentsi gyakorlat dobszerelsen.
Egy dallamhangszeres m, vagy kisdob szldarab.
vagy
1 hosszabb llegzet eladsi darab megszlaltatsa dallamhangszeren, (Pl. barokk szonta lass s gyors ttele vibrafonon)
1 kamaram vagy 1 zongoraksretes eladsi darab.
Egy kisdob, vagy egy stdob gyakorlat.

Alapfok vfolyamok B tagozat


A B tagozaton tanul nvendkek tlagosnl jobb kpessgei, s a rendelkezsre ll magasabb raszm lehetv teszi szmukra a zenei
ismeretek megszerzse s hangszerkezels fejlesztse tern, hogy az A tagozatos nvendkekhez kpest nagyobb mennyisg anyagot
sajttsanak el, magasabb szinten.

339

3. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Bonyolultabb ritmuskombincik felismerse s megoldsa.
Harmincketted, nagytriola, alla breve.
Hangsorok (dallamhangszeren), 4#, 4b eljegyzsig.
Tanult dallamhangszeres mvek formai elemzse az letkornak megfelel szinten; zenehallgats.
A hangszerkezels fejlesztse
Nyitott s zrt ts
Closed Stroke Roll
Elkk (egyes, kettes, hrmas, ngyes elke ktve).
Rvid tremolo, hangslyos tremolo, egyenletes tremolo, indts, lezrs.
Nehezebb sklagyakorlatok megszlaltatsa dallamhangszeren.
Klnbz hangszerkombincik kezelse, gyors hangszervltsok s gyors vervltsok alkalmazsa.
Dallamhangszeren egyszer ktszlam jtk.
A vibrafonpedl kezelse (lehetsg szerint).
Ajnlott tananyag
Balzs: Technikai gyakorlatok IIII.
Wolfgang Basler: Elementar
Richard Hochrainer: bungen fr Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Praktische Schule fr Kleine Trommel
Vivaldi: Four Seasons
LnyiLenkeiMez: Eladsi darabok hegedre zongora ksrettel I.II.
Musica de Camera Kamarazene thangszerekre (Borsody L, Kovcs T, Zemplni L)
SejourneVelluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde
Zemplni: Rpertoire thangszerekre
Zemplni: tsmuzsika kezdknek
Zemplni: A tritl az oktettig
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Kvetelmny
Elkket tartalmaz gyakorlatok eljtszsa.
Hosszabb llegzet eladsi darabok megszlaltatsa dallamhangszeren.
Nehezebb szlamok eljtszsa kamaraegyttesben.
Rvid rudimental szl kisdobon.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Elkket, tremolokat tartalmaz kisdob szlgyakorlat vagy du.
Egy rvid rudimental szl kisdobon.
Egy dallamhangszeres m kotta nlkl, zongora ksrettel.
Egy kamaram.
Dr s moll sklk 4#, 4b eljegyzsig, tercmenetekkel is.

4. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A basszuskulcs ismerete, olvassa.

340

Az egy tsben val gondolkods elsajttsa.


Vltoz tempk alkalmazsa.
Egyszerbb dsztsek ismerete s alkalmazsa dallamhangszeren.
A jtszott anyag formai elemzse.
Zenehallgats, hangversenyltogats.
Ismerkeds zeneszerzk letvel, munkssgval.
A hangszerkezels fejlesztse
A tremolo gyakorlati tkletestse.
Klnbz dinamikk alkalmazsa tremolval.
Hrmashangzatfelbontsok dallamhangszeren, kittt tremolo alkalmazsa, hangok lefogsa.
Vltoz tempk megvalstsa nllan s egyttesben.
rnyalt dinamika alkalmazsa.
Az stdob kezelse, hangolsa.
Kzrendek az stdobokon.
Az stdob kicsengsnek megfelel idben s mdon trtn lefogsa.
stdobtremol (kittt tremol).
Ajnlott tananyag
Wolfgang Basler: Rudiment Schule fr Kleine Trommel
Richard Hochrainer: bungen fr Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Praktische Schule fr Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Paukenschule III.
Kupinszkij: Eladsi darabok xilofonra
LnyiLenkeiMez: Eladsi darabok hegedre zongora ksrettel I.II.
Musica de Camera Kamarazene thangszerekre (Borsody L, Kovcs T, Zemplni L)
Nagy O: Barokk tncok fuvolra s zongorra
Nagy O: Barokk tncok hegedre s zongorra I.II.
SejourneVelluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde
Zemplni: Rpertoire thangszerekre
Zemplni: tsmuzsika kezdknek
Zemplni: A tritl az oktettig
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Kvetelmny
Tremols gyakorlatok megszlaltatsa.
Bonyolultabb hangszervltsok egyttesben.
stdobgyakorlatok megszlaltatsa (lehetsg szerint 34 hangszeren is).
Az stdob pontos hangolsa, egyttesben val alkalmazsa.
Tremols stdobgyakorlatok.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Egy tremols stdobgyakorlat (lehetsg szerint 34 hangszeren).
Szmozott tremolt tartalmaz, komolyabb rudimental szl kisdobon. (pl. Wilcoxon 150bl az 1.20.)
Egy dallamhangszeres m kotta nlkl, zongora ksrettel.
Egy kamaram.

5. vfolyam B tagozat
Az els ngy vfolyam alapoz idszaknak elvgzse utn, a tanszak specilis sttuszbl; sokrtsgbl, sszetettsgbl fakadan

341

lehetsget kell biztostani a nvendkeknek a differencildsra. Az 5. vfolyamtl vagy a dobolst preferlja a nvendk, (pl. drum set) vagy a
dallamhangszereken val jtkot (pl. vibrafon, marimba). Ezen a szinten mr nem lehet elvrni, hogy valaki a klnbz technikai, intoncis s
zenei felkszltsget ignyl, tbb ezer fle thangszer mindegyikn kimagasl teljestmnyt nyjtson. Ennek megfelelen kell rtelmezni az
albbi kvetelmnyek s a hangszerkezels meghatrozst, tekintettel a jelents egyni klnbsgekre.
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Ktszer pontozott ritmusok, kvintola, szeptola.
A klnbz temfajtk s ritmuskombincik tfog ismerete.
A megfelel kzrend kialaktsnak kszsge a zenei s technikai kvetelmnyek szerint.
Dobszerels ismerete.
A ktszlam hangslyjtk.
A hangszerkezels fejlesztse
Drum Set jtk:
Helyes test s vertarts.
tsterletek meghatrozsa.
Paradiddle kzrendek alkalmazsa a dobszerelsen.
Egyszerbb fggetlentsek.
Ajnlott tananyag
Wolfgang Basler: Rudiment Schule fr Kleine Trommel
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone
Richard Hochrainer: bungen fr Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Praktische Schule fr Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Paukenschule III.
Kupinszkij: Eladsi darabok xilofonra
LnyiLenkeiMez: Eladsi darabok hegedre zongora ksrettel I.II.
Musica de Camera Kamarazene thangszerekre (Borsody L, Kovcs T, Zemplni L)
Nagy O: Barokk tncok fuvolra s zongorra
Nagy O: Barokk tncok hegedre s zongorra I.II.
Nesztor: Ritmusjtk s jazzdobols I.IV.
SejourneVelluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde
Zemplni: Rpertoire thangszerekre
Zemplni: tsmuzsika kezdknek
Zemplni: A tritl az oktettig
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Kvetelmny
Jtk dobszerelsen:
hangslyok kiosztva
kisdobnagydobjtk: paralel , ill. komplementer szlamok
Ktszlam jtk dallamhangszeren.
A szerzett kszsgeknek megfelel szint mvek eladsa dallamhangszeren.
Rudimental szl dobszerelsen.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Kisdobnagydobjtk, vagy hangslyjtk dobszerelsen kiosztva.
Egyszerbb fggetlentsi gyakorlat dobszerelsen.
Rudimental szl dobszerelsen.
Egy dallamhangszeres m kotta nlkl, zongoravagy rgztett zenei ksrettel, ill. kamaram.

342

vagy
1 hosszabb llegzet eladsi darab megszlaltatsa dallamhangszeren, zongora ksrettel.
1 kamaram.
1 tremols stdobgyakorlat (lehetsg szerint 34 hangszeren), vagy szmozott tremolt tartalmaz, komolyabb rudimental szl kisdobon.
(pl. Wilcoxon 150bl a 20.40.)

6. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A rendelkezsre ll sszes hangszer ismerete.
Hangsorok (dallamhangszeren) 5#, 5b eljegyzsig.
Tjkozds az thangszeres irodalomban.
Alapfok zenetrtneti ismeretek, a trsmvszetekkel val kapcsolatok.
A dobszerels szerepe a knnyzenben.
A hangszerkezels fejlesztse
34 vers feladatok megoldsa dallamhangszeren.
Egyszerbb tnczenei alapritmusok megszlaltatsa dobszerelsen.
Bonyolultabb mozgskoordincit ignyl feladatok megoldsa (pl. ksretjtk lbcinszlammal, szlisztikus jtk ktlbas ksrszlammal)
Kittt elkk.
Ajnlott tananyag
Balzs: Hrom burleszk
Balzs: Nyolc tri thangszerekre
Wolfgang Basler: Rudiment Schule fr Kleine Trommel
Steve Davis: Jazz Drums Play A Long Styles & Analysis
Sigfrid Fink: Percussion Studio
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone
Richard Hochrainer: bungen fr Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Paukenschule III.
Ksa: ts jtk
Ksa: Rgi zene hangolt thangszerekre
Nesztor: Ritmusjtk s jazzdobols I.IV.
LnyiLenkeiMez: Eladsi darabok hegedre zongora ksrettel I.II.
Musica de Camera Kamarazene thangszerekre (Borsody L, Kovcs T, Zemplni L)
Nagy O: Barokk tncok fuvolra s zongorra
Nagy O: Barokk tncok hegedre s zongorra I.II.
Nesztor: Ritmusjtk s jazzdobols I.IV.
SejourneVelluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde
Vivaldi: Four Seasons
Zemplni: A tritl az oktettig
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Kvetelmny
A szerzett kszsgeknek megfelel nehzsg, hosszabb llegzet m stlush megszlaltatsa dallamhangszeren, kotta nlkl.
(Pl. barokk szonta lass s gyors ttele vibrafonon)
Dobszerelsen tnczenei, vagy rock ksret zrlat improvizcikkal. (periodikus tagols)
Szljtk dobszerelsen.

343

Az v vgi vizsga ajnlott anyaga


Dobszerelsen tnczenei, vagy rock ksret zrlat improvizcikkal. (Lehet l vagy rgztett zenhez is.)
Fggetlentsi gyakorlat dobszerelsen.
Egy szmozott tremolt tartalmaz, komolyabb rudimental szl kisdobon.
Egy dallamhangszeres m kotta nlkl, zongoravagy rgztett zenei ksrettel, ill. kamaram.
Dr s moll sklk 5#, 5b eljegyzsig, tercmenetekkel is. (Clszer az eladott darabok hangnemben.)
Vagy
1 Hosszabb llegzet eladsi darab megszlaltatsa dallamhangszeren, zongoraksrettel. (Pl. barokk szonta lass s gyors ttele
vibrafonon.)
Egy kamaram.
1 Dr s moll sklk 5#, 5b eljegyzsig, tercmenetekkel is. (Clszer az eladott darabok hangnemben.)
1 tremols stdobgyakorlat (lehetsg szerint 34 hangszeren).
1 szmozott tremolt tartalmaz, komolyabb rudimental szl kisdobon.
(pl. Wilcoxon 150bl a 30.50.)

Kvetelmnyek az alapfok vfolyamainak elvgzse utn


AzA tagozat vgn
Ismerje a tanul
az alapfok mvszetoktatsi intzmnyben hasznlatos thangszereket, ezek magyar s leggyakrabban hasznlt idegen nyelv elnevezseit,
a klnbz thangszerek megszlaltatsnak mdjt, a helyes tstechnikkat,
a tanult anyagban elfordul temp s karakterjelzseket, egyb eladsi jeleket, zenei mszavakat s ezek jelentst,
a tanult eladsi darabok zeneszerzinek nevt, a mvek cmt, s tudja helyesen kiejteni s lerni azokat.
Legyen kpes a tanul
kottah jtkra s laprl olvassra folyamatos, mrskelt tempban,
rnyalt dinamikk alkalmazsra, a hangsznbeli klnbsgek felismersre s megvalstsra,
klnbz vgtagjainak sszehangolt mozgsra, illetve fggetlentsre
a specilis technikai elemek alkalmazsra a klnbz hangszereken (tremolo, elkk, egyszer fggetlents),
hosszabb zenei gondolatok sszefogsra, a mvek rtelmes, tagolt eladsra,
az stdob nll hangolsra,
a klnbz thangszerek eltr kzrendi problminak megoldsra,
rugalmas beilleszkedsre kamarazenei egyttesbe,
cltudatos, mdszeres gyakorlsra
pontos temptartsra.
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
legyen kpes a tanul hosszabb zenei gondolatok sszefogsra, a mvek rtelmes, tagolt eladsra
legyen kpes a tudsrl pdiumon is szmot adni.

Mvszeti alapvizsga kvetelmnyei


A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati rszbl ll
A vizsga tantrgya s idtartama
t ftrgy
A tagozat minimum 10 perc
B tagozat minimum 15 perc
A vizsga tartalma
A tagozat

344

Kt dobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola (Hofmeister) 10., 16., 18., 29., 36., II. rsz 11., 17., 27.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 48., 69., 127.,
145., 173. nehzsgi szintjn).
Egy dallamhangszeres m (Vivaldi: Largo; Bononcini: Allegro; Haydn: Szerend nehzsgi szintjn).
Egy kamaram (KrellHolzmann: Cake Walk Pard; Camidge: Sonatina; Gebauer: Du; Pleyel: Menuetto; Larson: Mexiki szvit; Zemplni L.:
Prok; Vray L.: Gukhe/low drums szlam; Jack McKenzie: Hrom tnc, Bartk Bla: Gyermekeknek 1.,2.,3., Mikrokozmosz nehzsgi szintjn).
Egy peridusnyi knnyebb zenei anyag laprl jtszsa mrskelt tempban.
A dallamhangszeren megszlaltatott darabokat lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Kt kisdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola (Hofmeister) 19., 20., 22., 24. (4/8), 31., 37., II. rsz 2., 5., 14.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 67.,
75., 108., 150., 153., 146. nehzsgi szintjn).
Egy skla hrmashangzatfelbontssal.
Egy dallamhangszeres m (Bach: hmoll szvit/1 ttel; Hacsaturjn: Rzsalnyok tnca; Rameau: Gavotte; Hndel: amoll menett (EMB 13379)
HWV 602, 603 nehzsgi szintjn).
Egy kamaram (J. S. Bach: Ktszlam invencik, Zemplni L.: zenetek (EMB 14569) Ht SMStanulmny dobokra/1 ttel; Vray L.:
Gukhe/high drum szlam; Balzs O.: Nyolc tri (EMB 6063) 5., 6. nehzsgi szintjn).
Egy peridusnyi zenei anyag laprl jtszsa mrskelt tempban.
A dallamhangszeren megszlaltatott darabokat kotta nlkl kell jtszani.
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg (pl. stdobon kereszttsek s kerlsek jobbrlbalrl),
hangszerkezels, specilis technikai elemek alkalmazsa klnbz hangszereken (tremol, elkk),
tbb vervel val jtk dallamhangszeren,
klnbz hangszerkombincik kezelse, hangszer s vervltsok alkalmazsa,
eladsmd,
rnyalt dinamikk alkalmazsa, pontos ritmikai megoldsok,
vltoz tempk nllan s egyttesben,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

Tovbbkpz vfolyamok A tagozat


A tovbbkpz vfolyamok elrsig az egyes nvendkek tudsszintje kztt jelents klnbsg alakulhat ki kpessgeik, teherbrsuk s
szorgalmuk alapjn. Ezt a klnbsget a tovbbkpz osztlyokban nvelheti a kzismereti iskolkban jelentkez eltr mrtk terhelstl s az
iskoln kvli ms elfoglaltsg (pl. sport) mrtktl fgg gyakorlsi id, valamint a zenetanuls eltr irnya s clja. Vagy az egyni
hangszertuds fejlesztse, vagy a kamarazenei illetve a zenekari jtk fejlesztse kerl eltrbe. Ezrt elssorban a fejleszts lehetsges irnyait
s cljait fogalmazzuk meg.
7. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Az nll muzsiklshoz szksges tjkozottsg fejlesztse a hangszer szl, kamarazene s zenekari irodalmban.
Az thangszerek npes csaldjnak minl szlesebb kr ismerete.
A Drum Set szerepe a zenekarokban.
A leggyakoribb Drum Set notcik.
Dr s moll hangnemek 7#, 7b eljegyzsig.
A hangszerkezels fejlesztse

345

A helyes lsmd s vertarts megtallsa.


A laza tstechnika kialaktsa. (A kar, csukl s az ujjak szerepe)
Nyomott s pattintott elkk alkalmazsa (234es).
Double Paradiddle.
Egykezes hangslyvezets (jobb, ill. bal kzzel) mint ptkezsi forma a Drum Set szljtkban.
Pedlok hasznlata dobszerelsen.
Ajnlott tananyag
J. S. Bach: 18 kis preldium
Balzs: Nyolc tri thangszerekre
Steve Davis: Jazz Drums Play A Long Styles & Analysis
Steve Davis: Masters of Time
Siegfried Fink: Timpani Suite
Siegfried Fink: Percussion Studio
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling)
Alice Gomez: Raindance
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Paukenschule III.
Korsakov: A dong
LnyiLenkeiMez: Eladsi darabok hegedre zongora ksrettel I.II.
David Mancini: Suite for Timpani
Musica de Camera Kamarazene thangszerekre (Borsody L, Kovcs T, Zemplni L)
Clair Omar Musser: 120 etd marimbra
Nagy O: Barokk tncok fuvolra s zongorra
Nesztor: Ritmusjtk s jazzdobols I.IV.
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum
Telemann: Knny szontk
SejourneVelluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde
Vivaldi: Four Seasons
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Zivkovic: Funny Marimba
Kvetelmny
Az alapfok zeneiskolai tanulmnyok sorn szerzett ismeretek s kszsgek tovbbfejlesztse s elmlytse.
A nvendk kpessgeihez mrt zenei anyag (kamaram) ignyes eladsa. Kisdob darabok eladsa rudimental technikval.
Egykezes hangslyozs dobszerelsen kiosztva, ktlbas ostinato szlamokkal.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Ksret, illetve szljtk dobszerelsen. (Lehet l vagy rgztett zenhez is.)
Egy szmozott tremolt tartalmaz, komolyabb rudimental szl kisdobon.
Egy dallamhangszeres m kotta nlkl, zongora vagy rgztett zenei ksrettel, ill. kamaram.
Dr s moll sklk 7#, 7b eljegyzsig, tercmenetekkel is.
vagy
1 Hosszabb llegzet eladsi darab megszlaltatsa dallamhangszeren. (Pl. barokk szonta, versenym.)
1 kamaram.
Dr s moll sklk 7#, 7b eljegyzsig, tercmenetekkel is.
1 Setup szldarab, vagy stdob darab 34 timpanin.
1 Egy szmozott tremolt tartalmaz, komolyabb rudimental szl kisdobon.

346

8. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Az nll muzsiklshoz szksges tjkozottsg fejlesztse a hangszer szl, kamarazene s zenekari irodalmban.
jabb s jabb thangszerek megismerse a tbb ezres knlatbl, megszlaltatsuk mdjnak megismerse (intonci).
Eligazods az thangszerek irodalmban gyakrabban elfordul klnbz notcikban.
A Double Stroke Roll s a Press Roll fogalma.
A hangszerkezels fejlesztse
Az gynevezett sszetett darabok esetn a klnbz hangszerek sszelltsnak megtervezse, bonyolultabb kzrendek alkalmazsa.
3 4 vervel val jtk dallamhangszereken.
A dinamikai s hangsznbeli rzkenysg s ignyessg kialaktsa.
Ritmusjtk hrom klnbz hangszeren (pl. Bass Drum Hi Hat tve Snare Drum) pros s pratlan osztsban. (Nesztor:
Sklagyakorlatok)
A Double Stroke Roll s a Press Roll alkalmazsa.
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll
Ajnlott tananyag
J.S.Bach: 18 kis preldium
Steve Davis: Jazz Drums Play A Long Styles & Analysis
Steve Davis: Masters of Time
Siegfried Fink: Timpani Suite
Sigfrid Fink: Percussion Studio
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling)
Alice Gomez: Raindance
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba
Richard Hochrainer: bungen fr Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Paukenschule III.
David Mancini: Suite for Timpani
Markovich: Team Work
Musica de Camera Kamarazene thangszerekre (Borsody L, Kovcs T, Zemplni L)
Clair Omar Musser: 120 etd marimbra
Nagy O: Barokk tncok fuvolra s zongorra
Nesztor: Ritmusjtk s jazzdobols I.IV.
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum
Telemann: Knny szontk
Vivaldi: Four Seasons
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Zivkovic: Funny Marimba
Kvetelmny
A szerzett ismeretek s kszsgek tovbbfejlesztse s elmlytse.
A nvendk kpessgeihez mrt zenei anyag (kamaram) ignyes eladsa.
Eladsi darab rtelmes, tagolt, rnyalt megszlaltatsa.
Klnbz tremolkat (nyomott, pattintott, szmozott) tartalmaz darabok eladsa kisdobon.
Megfelel hangtnus kialaktsa dobszerelsen.
Komplementer jtk hrom eltr dinamikj hangszeren, pros vagy pratlan osztsban, periodikus tagolssal. (Bass Drum Hi Hat tve Snare
Drum)

347

Az v vgi vizsga ajnlott anyaga


Ksret illetve szljtk dobszerelsen. (Lehet l vagy rgztett zenhez is.)
Klnbz tremolkat (nyomott, pattintott, szmozott) tartalmaz darab eladsa kisdobon.
Egy dallamhangszeres m kotta nlkl, zongoravagy rgztett zenei ksrettel, ill. kamaram, vagy
1 Hosszabb llegzet eladsi darab megszlaltatsa dallamhangszeren. (Pl. 4 vers Musseretdk, versenymvek.)
1 kamaram.
1 Setup szldarab, vagy stdob darab 34 timpanin.
Klnbz tremolkat (nyomott, pattintott, szmozott) tartalmaz darab eladsa kisdobon.

9. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A zeneirodalom jelents zenekari mveinek ismerete, az ts elssorban stdob szlamok megszlaltatshoz szksges tjkozottsg.
Az nll muzsiklshoz szksges tjkozottsg fejlesztse a hangszer szl, kamarazene s zenekari irodalmban.
Latin thangszerek ismerete.
Polimetria ismerete.
A hangszerkezels fejlesztse
34 timpanis jtk technika fejlesztse.
Stabil temptarts metronmmal.
Specilis tsfajtk intonlsa latin hangszereken. (Conga, Bong)
Poliritmikus fggetlentsek dobszerelsen. (lbak pros, kezek pratlan osztsban jtszanak s viszont: pl. 2 a 3hoz, stb.)
A seprjtk alapjai: specilis tstechnika.
Mdszeres gyakorlsi stratgik nll alkalmazsa.
A dobszerels hangolsa.
Ajnlott tananyag
J. S. Bach: 18 kis preldium
Steve Davis: Jazz Drums Play A Long Styles & Analysis
Steve Davis: Masters of Time
Siegfried Fink: Timpani Suite
Siegfried Fink: Percussion Studio
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling)
Alice Gomez: Raindance
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba
Richard Hochrainer: bungen fr Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Paukenschule III.
Korsakov: A dong
David Mancini: Suite for Timpani
Markovich: Team Work
Musica de Camera Kamarazene thangszerekre (Borsody L, Kovcs T, Zemplni L)
Clair Omar Musser: 120 etd marimbra
Nesztor: Ritmusjtk s jazzdobols I.IV.
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum
Telemann: Knny szontk
Vivaldi: Four Seasons
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Zivkovic: Funny Marimba
Zivkovic: Trio per Uno

348

Kvetelmny
Az eddig megszerzett kszsgek lland karbantartsa s tkletestse.
A nvendk kpessgeihez mrt zenei anyag (kamaram) ignyes eladsa.
Magabiztos kottaolvass basszuskulcsban.
Bonyolultabb etd vagy szlam eladsa 3 vagy 4 timpanin.
Autentikus latin ritmusok 2 congn, alapszinten.
Seprvel val jtk dobszerelsen.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Ksret illetve szljtk dobszerelsen, seprvel is. (Lehet l vagy rgztett zenhez is.)
Autentikus latin ritmusok 2 congn, ill. szljtk rgtnzse.
Klnbz tremolkat (nyomott, pattintott, szmozott) tartalmaz darab eladsa kisdobon.
Egy dallamhangszeres m kotta nlkl, zongoravagy rgztett zenei ksrettel, ill. kamaram, vagy
1 Hosszabb llegzet eladsi darab megszlaltatsa dallamhangszeren.
1 kamaram.
1 Setup szldarab, vagy stdob darab 34 timpanin.
Klnbz tremolkat (nyomott, pattintott, szmozott) tartalmaz darab eladsa kisdobon.

10. vfolyam A tagozat


Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Az nll muzsiklshoz szksges tjkozottsg fejlesztse a hangszer szl, kamarazene s zenekari irodalmban.
A zeneirodalom jelents zenekari mveinek ismerete, az ts szlamok megszlaltatshoz szksges tjkozottsg.
A bartki zene hangrendszere, thangszerekre rt mveinek ismerete.
Ismerkeds a jazzszel s az rtkes knnyzenvel.
Improvizci.
Az eladott zenemvek formai s harmniai szerkezetnek ismerete.
A hangszerkezels fejlesztse
Szl s akkordjtk dallamhangszeren 4 vervel.
Stabil temptarts bels metronmmal.
Eszttikus cintnyr sound kidolgozsa megfelel tstechnikval.
A seprjtk klnbz mozgsforminak (krzs ts, hzs ts) sszehangolsa egymssal, illetve a nagydob lbcin szlamokkal.
Improvizcis kszsgfejleszts klnbz thangszereken.
Trsas zenls klnbz formcikban: kamarazene, szimfonikus zenekar, fvszenekar, stb.
Ajnlott tananyag
J. S. Bach: 18 kis preldium
Steve Davis: Jazz Drums Play A Long Styles & Analysis
Steve Davis: Masters of Time
Siegfried Fink: Timpani Suite
Sigfrid Fink: Percussion Studio
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling)
Alice Gomez: Raindance
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba
Richard Hochrainer: bungen fr Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Paukenschule III.
Korsakov: A dong

349

David Mancini: Suite for Timpani


Markovich: Team Work
Musica de Camera Kamarazene thangszerekre (Borsody L, Kovcs T, Zemplni L)
Clair Omar Musser: 120 etd marimbra
Nesztor: Ritmusjtk s jazzdobols I.IV.
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum
Telemann: Knny szontk
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Zivkovic: Funny Marimba
Zivkovic: Trio per Uno
Kvetelmny
A szerzett ismeretek s kszsgek tovbbfejlesztse s elmlytse.
A nvendk kpessgeihez mrt zenei anyag (kamaram) ignyes eladsa.
Ngyvers eladsi darab rtelmes, tagolt, rnyalt megszlaltatsa dallamhangszeren.
Klnbz zenekarokban nll ksret ill. szljtk dobszerelsen.
Ad Libitum dobszl szerelsen.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Klnbz zenekarokban nllan kidolgozott ksret ill. szljtk dobszerelsen, seprvel.
Ad Libitum dobszl szerelsen.
Klnbz tremolkat (nyomott, pattintott, szmozott) tartalmaz darab eladsa kisdobon.
Egy dallamhangszeres m kotta nlkl, zongora vagy rgztett zenei ksrettel, ill. kamaram.
vagy:
1 Ngyvers eladsi darab megszlaltatsa dallamhangszeren.
1 kamaram.
1 Setup szldarab, vagy stdob darab 34 timpanin.
Klnbz tremolkat (nyomott, pattintott, szmozott) tartalmaz darab eladsa kisdobon.

Tovbbkpz vfolyamok B tagozat


A tovbbkpz vfolyamok B tagozatos nvendkei nem zenei jelleg kzismereti tanulmnyaik mellett is meg akarjk rizni a zenei plya
vlasztsnak lehetsgt. Ebbl kvetkezik, hogy az A tagozatnl bvebb, tfogbb tananyagot kell elvgeznik magasabb szinten. Itt nylik
igazn lehetsg arra is, hogy megismertessk a legkorszerbb jtkmdokat, mint pl. a Moellerfle tstechnikt, az ujjmozgsok kidolgozst,
a kar , a csukl , s az ujjak mozdulatainak sszehangolst, hogy elsajttsunk modern gyakorlsi metodikkat; pl. playback minus oneos
felvtelekhez, szmtgpes zenei programok alkalmazsa, hogy megfelelen kivlasztott zenei anyagok hallgatsval elmlyedjnk az
improvizcik gyakorlsban, stlusok elemzsben.
7. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Az eddig tanult zenei ismeretek rendszerezse, sszegzse.
Az eddig megszerzett kszsgek lland karbantartsa s tkletestse.
Korszer gyakorlsi mdok megismerse.
Az thangszerek npes csaldjnak minl szlesebb kr ismerete.
Dr s moll hangnemek 7#, 7b eljegyzsig.
A leggyakoribb Drum Set notcik.
A Drum Set szerepe a zenekarokban.
Sajtos stlusjegyek felismerse, ezek megvalstsa az eladsban.
Klnbz, korh dsztsfajtk megismerse.

350

A hangszerkezels fejlesztse
A helyes lsmd s vertarts megtallsa.
A laza tstechnika kialaktsa.
Ujjmozgsok kidolgozsa, a kar, a csukl s az ujjak mozdulatainak sszehangolsa.
Stabil temptarts metronmmal.
Az elkk s a fhang megfelel arnynak megtallsa.
Nyomott s pattintott elkk alkalmazsa (234es).
Egykezes hangslyvezets (jobb, ill. bal kzzel) mint ptkezsi forma a Drum Set szljtkban.
Pedlhasznlat dobszerelsen felemelt s fektetett sarokkal.
Ajnlott tananyag
J. S. Bach: Sonate e Partite per violino solo
Balzs: Nyolc tri thangszerekre
Steve Davis: Jazz Drums Play A Long Styles & Analysis
Steve Davis: Masters of Time
Siegfried Fink: Timpani Suite
Sigfrid Fink: Percussion Studio
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling)
Alice Gomez: Raindance
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba Vibraphone
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Korsakov: A dong
David Mancini: Suite for Timpani
Clair Omar Musser: 120 etd marimbra
Nesztor: Ritmusjtk s jazzdobols I.IV.
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for snare Drum
Telemann: Knny szontk
SejourneVelluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde
Vivaldi: Four Seasons
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Zivkovic: Funny Marimba
Kvetelmny
Az alapfok zeneiskolai tanulmnyok sorn szerzett ismeretek s kszsgek tovbbfejlesztse s elmlytse.
A kivlasztott zenei anyag (kamaram) ignyes eladsa.
Klnbz dsztsek korh s stlusos alkalmazsa minden hangszercsoportban.
Tbbfle nyomott s pattintott elkket tartalmaz kisdob darab eladsa.
Egykezes hangslyozs dobszerelsen kiosztva, ktlbas ostinato szlamokkal improvizlva is.
Kidolgozott pedljtk lbcintnyron, felemelt sarokkal.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Ksret, illetve szljtk dobszerelsen. (Lehet l vagy rgztett zenhez is.)
Egy szmozott tremolt tartalmaz, komolyabb rudimental szl kisdobon.
Egy dallamhangszeres m kotta nlkl, zongora vagy rgztett zenei ksrettel, ill. kamaram.
Dr s moll sklk 7#, 7b eljegyzsig, tercmenetekkel is, vagy
1 Hosszabb llegzet eladsi darab megszlaltatsa dallamhangszeren. (Pl. barokk szonta, versenym.)
1 kamaram.
Dr s moll sklk 7#, 7b eljegyzsig, tercmenetekkel is.
1 Setup szldarab.
stdob darab 34 timpanin.
Klnbz tremolkat (nyomott, pattintott, szmozott) tartalmaz szl darab eladsa kisdobon.

351

8. vfolyam Btagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Kitekints a kortrs zenei irnyzatok irnyba.
Az nll muzsiklshoz szksges tjkozottsg fejlesztse a hangszer szl, kamarazene s zenekari irodalmban.
jabb s jabb thangszerek megismerse a tbb ezres knlatbl, megszlaltatsuk mdjnak megismerse (intonci)
Eligazods az thangszerek irodalmban gyakrabban elfordul klnbz notcikban.
A kortrs zene notcis sajtossgai.
A Double Stroke Roll s a Press Roll fogalma.
A hangszerkezels fejlesztse
3 4 vervel val jtk dallamhangszereken.
A vibrafonpedl, s a hangok vervel trtn lefogsnak alkalmazsa a magas szint zenei kifejezs szolglatban.
A Double Stroke Roll s a Press Roll alkalmazsa.
Korszer gyakorlsi metodikk elsajttsa: pl. playback minus oneos felvtelekhez.
Az gynevezett sszetett darabok esetn a klnbz hangszerek sszelltsnak megtervezse, bonyolultabb kzrendek alkalmazsa.
Aszimmetrikus tsmagassgok megtallsa a klnbz hangszerek hangerejhez alkalmazkodva.
Ritmusjtk szerkesztse s improvizlsa hrom klnbz hangszeren (pl. Bass Drum Hi Hat tve Snare Drum) pros s pratlan
osztsban. (Nesztor: Sklagyakorlatok)
Dinamikai s hangsznbeli rzkenysg s ignyessg kialaktsa.
Ajnlott tananyag
J. S. Bach: Sonate e Partite per violino solo
Steve Davis: Jazz Drums Play A Long Styles & Analysis
Steve Davis: Masters of Time
Siegfried Fink: Timpani Suite
Siegfried Fink: Percussion Studio
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling)
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba
Richard Hochrainer: bungen fr Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Korsakov: A dong
David Mancini: Suite for Timpani
Markovich: Team Work
Clair Omar Musser: 120 etd marimbra
Nesztor: Ritmusjtk s jazzdobols I.IV.
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum
Telemann: Knny szontk
Vivaldi: Four Seasons
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Zivkovic: Funny Marimba
Zivkovic: Trio per Uno
Kvetelmny
A szerzett ismeretek s kszsgek tovbbfejlesztse s elmlytse.
Magabiztos laprl olvassi kszsg.
Eladsi darab rtelmes, tagolt, rnyalt megszlaltatsa.
Klnbz tremolkat (nyomott, pattintott, szmozott) tartalmaz darabok eladsa kisdobon.
Megfelel hangtnus kialaktsa dobszerelsen.

352

Komplementer jtk hrom eltr dinamikj hangszeren, pros s pratlan osztsban, periodikus tagolssal, improvizlva is. (Bass Drum Hi Hat
tve Snare Drum)
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Ksret, illetve szljtk dobszerelsen. (Lehet l vagy rgztett zenhez is.)
Klnbz tremolkat (nyomott, pattintott, szmozott) tartalmaz darab eladsa kisdobon.
Egy dallamhangszeres m kotta nlkl, zongora vagy rgztett zenei ksrettel, ill. kamaram.
vagy
1 hosszabb llegzet eladsi darab megszlaltatsa dallamhangszeren. (Pl. 4 vers Musseretdk, versenymvek.)
1 kamaram.
1 Setup szldarab.
stdob darab 34 timpanin.
Klnbz tremolkat (nyomott, pattintott, szmozott) tartalmaz szl darab eladsa kisdobon.

9. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Zenei stlusok s improvizcik elemzse megfelelen kivlasztott zenei anyagok meghallgatsval.
A zeneirodalom jelents zenekari mveinek ismerete, az ts elssorban stdob szlamok megszlaltatshoz szksges tjkozottsg.
Az nll muzsiklshoz szksges tjkozottsg fejlesztse a hangszer szl, kamarazene s zenekari irodalmban.
Latin thangszerek elmlyltebb ismerete, klnfle lejegyzsek.
Polimetria ismerete.
A relax s drive rzet fogalma s megvalstsa a ritmusjtkban.
A hangszerkezels fejlesztse
Moellerfle tstechnika.
34 timpanis jtktechnika.
Specilis tsfajtk intonlsa latin hangszereken. (Conga, Bong)
A dobszerels hangolsa.
Poliritmikus s polimetrikus fggetlentsek dobszerelsen. (lbak pros, kezek pratlan osztsban jtszanak s viszont: pl. 2 a 3hoz, 3/8 4/4
egy idben, stb.)
A seprjtk alapjai: specilis tstechnika.
Mdszeres gyakorlsi stratgik nll alkalmazsa.
Ajnlott tananyag
J. S. Bach: Sonate e Partite per violino solo
Steve Davis: Jazz Drums Play A Long Styles & Analysis
Steve Davis: Masters of Time
Siegfried Fink: Timpani Suite
Sigfrid Fink: Percussion Studio
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling)
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone
Glentworth: Blues for Gilbert
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba
Richard Hochrainer: bungen fr Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Korsakov: A dong
David Mancini: Suite for Timpani
Markovich: Team Work
Morleo: Escher Prelude per Vibrafono
Clair Omar Musser: 120 etd marimbra

353

Nesztor: Ritmusjtk s jazzdobols I.IV.


J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum
Telemann: Knny szontk
Vivaldi: Four Seasons
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Zivkovic: Funny Marimba
Zivkovic: Trio per Uno
Kvetelmny
Az eddig megszerzett kszsgek lland karbantartsa s tkletestse.
Magabiztos kottaolvass basszuskulcsban.
Bonyolultabb etd vagy szlam eladsa 3 vagy 4 timpanin.
Autentikus latin ritmusok 2 congn, alapszinten. (esetleg szljtk)
Seprvel val jtk dobszerelsen.
Poliritmikus s polimetrikus fggetlentsi gyakorlatok dobszerelsen. (lbak pros, kezek pratlan osztsban jtszanak s viszont: pl. 2 a 3hoz,
3/8 4/4 egy idben, stb.)
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Ksret illetve szljtk dobszerelsen, seprvel is. (Lehet l vagy rgztett zenhez is.)
Autentikus latin ritmusok 2 congn.
Szljtk rgtnzse latin thangszereken.
Klnbz tremolkat (nyomott, pattintott, szmozott) tartalmaz darab eladsa kisdobon.
Egy dallamhangszeres m kotta nlkl, zongora vagy rgztett zenei ksrettel, ill. kamaram, vagy
1 hosszabb llegzet eladsi darab megszlaltatsa dallamhangszeren.
1 kamaram.
1 Setup szldarab.
1stdob darab 34 timpanin.
Klnbz tremolkat (nyomott, pattintott, szmozott) tartalmaz szl darab eladsa kisdobon.

10. vfolyam B tagozat


Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Az nll muzsiklshoz szksges tjkozottsg fejlesztse a hangszer szl, kamarazene s zenekari irodalmban.
A zeneirodalom jelents zenekari mveinek ismerete, az ts szlamok megszlaltatshoz szksges tjkozottsg.
A bartki zene hangrendszere, thangszerekre rt mveinek ismerete.
Ismerkeds a jazzszel s az rtkes knnyzenvel.
Improvizci.
Az eladott zenemvek formai s harmniai szerkezetnek ismerete.
A hangszerkezels fejlesztse
Szl s akkordjtk dallamhangszeren 4 vervel.
Stabil temptarts bels metronmmal.
Tbbszrs piano jtk megvalstsa.
Az sszes ismert kisdobtremol alkalmazsa; nyomott, pattintott, szmozott.
Klnbz modern technikk ismerete s alkalmazsa dobfelszerelsen.
Eszttikus cintnyr sound kidolgozsa megfelel tstechnikval.
Swinges, ill. latinos frazels.
A seprjtk klnbz mozgsforminak (krzs ts, hzs ts) sszehangolsa egymssal, illetve a nagydob lbcin szlamokkal.
Improvizcis kszsgfejleszts klnbz thangszereken.
Trsas zenls klnbz formcikban: kamarazene, szimfonikus zenekar, fvszenekar, stb.

354

Ajnlott tananyag
J.S.Bach: Sonate e Partite per violino solo
Steve Davis: Jazz Drums Play A Long Styles & Analysis
Steve Davis: Masters of Time
Siegfried Fink: Timpani Suite
Sigfrid Fink: Percussion Studio
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling)
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone
Glentworth: Blues for Gilbert
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba
Richard Hochrainer: bungen fr Kleine Trommel
Eckehard Keune: Kleine Trommel
Korsakov: A dong
David Mancini: Suite for Timpani
Markovich: Team Work
Morleo: Escher Prelude per Vibrafono
Clair Omar Musser: 120 etd marimbra
Nesztor: Ritmusjtk s jazzdobols I.IV.
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum
Telemann: Knny szontk
Vivaldi: Four Seasons
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos
Zivkovic: Funny Marimba
Zivkovic: Trio per Uno
Kvetelmny
Sznvonalas pdiumi szerepls, zenekari s szljtk. A vlasztott zenei anyag stlush, rtelmesen tagolt eladsa.
A szerzett ismeretek s kszsgek tovbbfejlesztse s elmlytse.
Ignyes intonci, magas szint pedlkezelssel.
Ngyvers eladsi darabok rtelmes, tagolt, rnyalt megszlaltatsa dallamhangszeren.
Virtuz szldarab kisdobon.
Klnbz zenekarokban nll ksret ill. szljtk dobszerelsen.
Seprvel val jtk, klnbz stlusokban.
Ad Libitum dobszl szerelsen.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
Klnbz zenekarokban nllan kidolgozott ksret, ill. szljtk dobszerelsen, seprvel, Ad Libitum dobszl szerelsen.
Klnbz tremolkat (nyomott, pattintott, szmozott) tartalmaz darab eladsa kisdobon.
Egy dallamhangszeres m kotta nlkl, zongora vagy rgztett zenei ksrettel, ill. kamaram, vagy
1 ngyvers eladsi darab megszlaltatsa dallamhangszeren.
1 kamaram.
1 Setup szldarab.
1 stdob darab 34 timpanin.
Klnbz tremolkat (nyomott, pattintott, szmozott) tartalmaz, virtuz szl darab eladsa kisdobon. (pl. Markovich: Tornado, Stamina,
Novotny: Minutes of News)

Tovbbi kvetelmnyek a tovbbkpz vfolyamainak elvgzse utn


A tagozat vgn
Ismerje a tanul
a legfontosabb thangszerek mltjt, szrmazst, fejldst,
az thangszerek irodalmt.

355

Legyen kpes a tanul


szp s kifejez hang kpzsre a klnfle thangszereken,
nagyobb llegzet, sszetett feladatot tartalmaz etdk s eladsi darabok megszlaltatsra,
sr, egyenletes, rnyalt dinamikj tremolo alkalmazsra a klnbz hangszereken,
zeneileg s technikailag tudatos, mdszeres gyakorlsra, a mvek nll megtanulsra,
rtelmes, tagolt, kifejez eladsmdra.
stlush eladsmdok alkalmazsra ksret, illetve szl funkciban
poliritmikus, illetve polimetrikus jtkra
Rendelkezzk a tanul
megfelel technikai felkszltsggel, eladi s forml kszsggel,
egyszer improvizcihoz szksges kpzelervel,
biztos zenei memrival s koncentrlkpessggel,
kamarazenlshez s zenekari jtkhoz szksges laprl olvassi kszsggel,
megfelel gyakorlsi mdszerekkel, amelyekkel a megfelel technikai kszenlt gyorsan elrhet,
tudsszintjnek megfelel nllsggal a jtszand mvek kivlasztsnl.
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
Legyen kpes a tanul
stlush eladsmdok alkalmazsra zenekarban ksret, ill. szl funkciban
poliritmikus, ill. polimetrikus jtkra
a tanul legyen kpes tudst pdiumon is bemutatni kzremkdknt, vagy nll koncertet adni.
Rendelkezzk
olyan biztos hangszertudssal, eladi kszsggel, zenei ismeretekkel, amelyek birtokban zenei plyra is irnythat
Mvszeti zrvizsga kvetelmnyei
A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati rszbl ll
A vizsga tantrgya s idtartama
thangszerek
A tagozat minimum 10 perc
B tagozat minimum 15 perc
A vizsga tartalma
A tagozat
Kt kisdobgyakorlat, vagy 1 kisdob s 1 stdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola/II. (Hofmeister) rsz 16., 18., 35.; Keune: Kisdobiskola
(Breitkopf) 84., 135., 148., 161., 176.; Knauer: stdobgyakorlatok (Hofmeister) 6., 11., 15., 20. gyakorlat nehzsgi szintjn).
Egy dallamhangszeres m (Dvoak: Humoreszk, Mozart: Trk indul, Weiner: Rkatnc, Haydn: Magyaros rondo nehzsgi szintjn).
Egy kamaram (Bartk Bla: Gyermekeknek, Mikrokozmosz, Evelyn Glennie: Kis imdsg, Joplin: Ragtime (Hofmeister) Percherine,
Entertrainer, John OReilly: Hrom epizd, G. d. Monica: Movirock, Steve Reich: Zene fadarabokra, Balzs O.: Nyolc tri (EMB 6063)/1 ttel,
Siegfried Fink: Trommeltanz/Juniors beat nehzsgi szintjn).
Rvid zenei anyag laprl jtszsa mrskelt tempban.
A megszlaltatott gyakorlatok szma vltoztathat, de a vizsgz ritmus s dallamhangszeres mveket is szlaltasson meg. A dallamhangszeren
megszlaltatott darabokat a kamaram kivtelvel lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
Dobszerelsen tnczenei, latin, swing, vagy rock ksret, zrlat improvizcikkal, l vagy rgztett zenei alapra. (A zenem formjnak
megfelel periodikus tagolssal.)
B tagozat
Kt kisdobgyakorlat vagy 1 kisdob s 1 stdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola/II. (Hofmeister) rsz 20., 21., 26., 29., 30.; Keune: Kisdobiskola
(Breitkopf) 83., 97., 138., 147., 158.; Knauer: stdobgyakorlatok (Hofmeister): 14., 19., 24., 27., 33., 46.; S. Fink: Kisdobszvit (Zimmermann
Marcia nehzsgi szintjn).
Egy skla hrmashangzatfelbontssal (4#, 4btl).

356

Egy hosszabb llegzet m megszlaltatsa dallamhangszeren (pl. barokk szonta lass s gyors ttele: J. S. Bach: amoll partita, Rimszkij
Korszakov: Dong (Hofmeister), Gounod: Faust/Tnc no.6, Vivaldi: amoll hegedverseny, Musser: Etdk/1 ttel, Bach: Seven chorales/1 korl,
Luis Milan: Pavana, Hndel: Spanish Royal Marsh, Haydn: Sonata no. 9. Hob XVI/4, W. Kraft: Francia szvit, M. Getano: Multiple Episode,
Cserepnyin: Szonatina, S. Fink: Etudes in Jazz nehzsgi szintjn).
Zenei anyag laprl jtszsa mrskelt tempban.
A dallamhangszeren megszlaltatott darabokat a kamaram kivtelvel kotta nlkl kell jtszani.
Dobszerelsen brmilyen stlus lert, vagy rgtnztt szl (minimum 32 tem terjedelemben),
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg (pl. stdobon kereszttsek s kerlsek jobbrlbalrl),
hangszerkezels, specilis technikai elemek alkalmazsa klnbz hangszereken (tremol, elkk),
tbb vervel val jtk dallamhangszeren,
klnbz hangszerkombincik kezelse, hangszer s vervltsok alkalmazsa,
eladsmd,
rnyalt dinamikk alkalmazsa, pontos ritmikai megoldsok,
vltoz tempk nllan s egyttesben,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

A tananyag feldolgozshoz szksges ktelez (minimlis) taneszkzk


Megfelel mret s akusztikj, hangszigetelt, szellztethet tanterem, jl hangolt zongorval (piannval).
Hangszerllomny:
egy pr stdob,
2 xilofon (ktsoros, hromoktvos),
harangjtk,
vibrafon,
marimba vagy basszus metallofon
1 nagydob (zenekari), 2 kisdob (hros),
56 tomtom, 34 bongo,
34 fggesztett rztnyr, 1 pr sszethet rztnyr,
tamtam vagy/s gong,
dobfelszerels,
apr hangszerek: triangulumok, kasztanyett, csrgdobok, claves (tbb), templeblocksor, kolompok, fadobok, csrgk, ostor, kerepl stb.,
lehetsg szerint Orffhangszergarnitra (kromatikus dallamhangszerek).
Verk: valamennyi hangszerhez, tbbfle kemnysg, klnbz anyagbl kszlt verk.
Megfelel hangszerllvnyok, kottatart (legalbb 6 db a kamarzshoz).
Szerszmok, eszkzk a hangszerek javtshoz, karbantartshoz.
Metronm,
Minimlis hangszerllomny ttanszak indtshoz:
2 dallamhangszer (zenekari mret),
dobfelszerels,
kln hros kisdob,
apr hangszerek (lehetsg szerint).

357

BILLENTYS TANSZAK
ZONGORA
A zongoratants feladatai
Ismertesse meg a tanulkkal
a zongora alapvet sajtossgait, felptst, mkdsnek elvt (kalapcsmechanika, pedlszerkezet, hangols), akusztikai sajtossgait,
a hangszer gazdag irodalmnak legjelentsebb zeneszerzit s eladmvszeit,
a hangszer kialakulsnak vzlatos trtnett.
Alaktson ki
a testarnyoknak megfelel elhelyezkedssel termszetes hangszerkezelst,
megfelel kztartst,
fggetlen jtszappartust (ujjak, kar), a kezek nllsgval,
rugalmas, laza zleteket (vll, knyk, csukl, ujjt),
az adottsgok alapjn kiegyenltett zongoratechnikt (sima pozcivltst, a kezek gyes al s fltevst),
differencilt billentst, ujjvgrzetet.
Tegye kpess a tanulkat arra, hogy
tudjon a billentyzet teljes terjedelmben tjkozdni s azon jtszani,
tudja a zongorajtk alapelemeit, jtkformit (skla, hrmashangzat, futam, kettsfogs, tremolo, trilla, dszts), a billentsmdokat (legato,
staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni,
tudja a zongorapedlokat megfelelen hasznlni (prolongcis, bal tompt, jobb),
a m mondanivaljnak megfelelen tudja kifejez hangon, hangsznben, hangerben, gazdagon megszlaltatni a hangszert, a zenei
karaktereket megvalstani,
a zongoradarabokat stlus s kottahen jtszani.
Fejlessze a tanul
muzikalitst a hajlkony, dinamikban rnyalt dallamformlssal, a dallam s ksret viszonynak ignyes kimunklsval, billentskultrval,
zenei hallst, a tiszta intoncit, a melodikus, a polifon s funkcis hallst,
metrum s ritmusrzkt, az egyenletes temptartst,
kottaolvassi kszsgt, laprl jtkt, memrijt,
hangszerkezelst, technikjt az gyestk, az ujjgyakorlatok, etdk, sklk alkalmazsval.

Elkpz vfolyamok
1. vfolyam
Az egyni s az letkori sajtossgok miatt a halads teme teljesen egyni. Az oktatsi programot az neklsre, az sztnssgre s a gyermeki
alkotfantzira alapozva mdszeresen kell kialaktani.
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek:
a hangszer vzlatos megismerse,
tjkozds a billentyzeten (fehrfekete billentyk, regiszterek stb.),
gyermekdalok tanulsa,
elemi ritmuskpletek ismerete (bels lktets rzete),
azonossg, klnbzsg felismerse a feldolgozott zenei anyagban,
az elemi szint kottaolvass elksztse.
Hangszerkezels s technika:
kszsgfejleszt jtkok,

358

a non legato, legato jtk alapjai,


a kzfggetlents elksztse,
klnbz kifejezsmdok, hangulatok hangszeres megvalstsa jtkos formban,
kortrs zene jtkelemeinek elksztse,
egyszer gyermekdalok megszlaltatsa vltozatos mdon.
Ajnlott tananyag
Aszals T.: A zongorz gyermek I., III. ktet
Kurtg Gy.: Jtkok I., VI.
Papp L.: Zongora ABC
Kvetelmny:
helyes lsmd, nhny mondka, gyermekdal, dallam kifejez hangszeres megszlaltatsa kln, illetve ktkezes vltozatban,
elemi hangszerkezelsi gyessg kialakulsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
3 darab (az egyni fejldstl fggen rtkelhet keresztmetszet a hangszerkezels alapelemeirl)

2. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek:
tjkozds a billentyzeten (fehrfekete billentyk, regiszterek stb.),
gyermekdalok tanulsa,
elemi ritmuskpletek ismerete (bels lktets rzete),
azonossg, klnbzsg felismerse a feldolgozott zenei anyagban,
elemi szint kottaolvass.
Hangszerkezels s technika:
kszsgfejleszt jtkok,
a non legato, legato, staccato jtk alapjai,
a kzfggetlents elksztse,
klnbz kifejezsmdok, hangulatok hangszeres megvalstsa jtkos formban,
kortrs zene jtkelemeinek elksztse,
egyszer gyermekdalok megszlaltatsa vltozatos mdon.
Ajnlott tananyag
Aszals T.: A zongorz gyermek I., III. ktet
Kurtg Gy.: Jtkok I., VI.
Papp L.: Zongora ABC
Lakos .: Zongoraiskola
Kvetelmny:
helyes lsmd, nhny mondka, gyermekdal, dallam kifejez hangszeres megszlaltatsa kln, illetve ktkezes vltozatban,
elemi hangszerkezelsi gyessg kialakulsa,
kottaolvass kezd szinten.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
3 darab (az egyni fejldstl fggen rtkelhet keresztmetszet a hangszerkezels alapelemeirl)

359

Alapfok vfolyamok A tagozat


1. vfolyam A tagozat
A zeneiskola 1. vfolyamnak tanterve a 8 ves tanulk (ltalnos iskola 3. vfolyam) letkori sajtossgainak figyelembevtelvel kszlt.
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek:
ismerkeds a zongorval (a hangszer felptse, mkdse stb.),
dallamsorok, motvumok azonossgnak, hasonl rszek klnbzsgeinek felismerse (krdsfelelet),
kulcsok, eljegyzsek, mdostjelek,
temmutatk: 2/4, 3/4, 4/4,
pentachord, pentaton,
dr s moll hangsor, vezethang,
hangkzk: oktv, kvint, kvart, szekundok, tercek,
hangjegyrtkek (egsz, fl, negyed, nyolcad), sznetjelek,
nyjtpont (fl s negyed rtk mellett), nyjtott, lesritmus, triola,
kottaolvass hangnvvel, ritmusban,
a kottban elfordul zenei mszavak, jelzsek rtelmezse,
tjkozottsg a magyar gyermek s npdalokban (sorszerkezet),
a klasszikus zenei stlus alapjai,
a kortrs zene nhny alapeleme, notcija,
formls: indtslezrs.
Hangszerkezels, technika:
helyes lsmd,
a kar s az ujjak egyttmkdse, a kezek fggetlentse ritmikban, billentsben,
a staccato s a legato jtkmd klnbz formi,
a pozcirzet, a pozcis ujjrend kialaktsa,
az ujjaltevs elksztse,
pentachordok, sklajtk kln kzzel, kettsfogsok, a kisakkord,
unisono, tkrjtk, dudabasszus.
Ajnlott tananyag
Aszals T.: A zongorz gyermek III. (Choral Kft. 1991.)
Bartk: Mikrokozmosz I.
Czvek: Zongoraiskola I. (Zenemkiad)
Haydn: Hat kis menett zongorra (Csurka M., EMB)
Kabalevszkij: 12 knny zongoradarab (Moszkva)
Knny zongoramuzsika a XVIII. szzadbl (Herndi)
Kurtg Gy.: Jtkok III., VI. (EMB)
Magyar szerzk knny zongoradarabjai (Vczi)
Papp L.: Zongora ABC
Papp L.: 27 kis zongoradarab
Rgi tncok gyermekeknek (Herndi Lajosn, Hajd Anna, Fantn Kassai Mria, Komjthy Aladrn)
Teke M.: Tallkozsok a zongornl
Teke M.: Vlogatott etdk I.
Trk, D. G.: Gyermekvek (Srmai, EMB)
Zongoraiskola I. (Herndi Lajosn, Inselt Katalin, Fantn Kassai Mria, Komjthy Aladrn, Mth Miklsn, Zenemkiad 1964.)
Aszals T.: A zongorz gyermek III. (1995)
Majkapar: Els lpsek
Teke M.: Egymssal (Akkord)
Trk, D. G.: Ngykezes zongoradarabok gyerekeknek (Csurka M.)

360

Weiner: 3 kis ngykezes darab


Kvetelmny
Egyszer npdalfeldolgozsok, ngykezesek,
A megismert stlusokat kpvisel mvek kottah megszlaltatsa,
Kottaolvass violin s basszuskulcsban,
A tudsszintnek megfelel zenei anyag egy rsznek memorizlsa, az otthoni gyakorls kialaktsa.
A nvendk legyen kpes szmot adni az ismeretek s a hangszerkezels fejezetben lertak elsajttsrl.
v vgi vizsga ajnlott anyaga
3 m kotta nlkl.

2. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek:
az elzekben tanultak ismtlse,
a dr s moll hangsor szerkezete, hangkzei, hrmashangzat,
tonika, dominns, szext, szeptim hangkzk
nyjtpont nyolcad utn, szinkpa, triola, j temmutatk,
a zenei ptkezs alapkvei (peridus, visszatrs, kt s hromtag forma),
barokk s klasszikus tncok, azok fbb jellemvonsai,
laprl jtk egy szlamban,
jelek, idegen kifejezsek ismerete.
Hangszerkezels, technika:
a kezek fggetlentse (dallam s ksret),
dr s moll skla, kln kzzel,
kisakkord s fordtsai (kzalkattl fggen a ksbbiekben nagy akkord),
kettsfogs, hrmashangzatfelbonts,
etdjtk (a zenei anyaghoz kapcsoldan).
Ajnlott tananyag
Aszals T.: A zongorz gyermek III. (Choral Kft. 1991.)
Bartk: Mikrokozmosz I.
Czvek: Zongoraiskola I. (Zenemkiad)
Haydn: Hat kis menett zongorra (Csurka M., EMB)
Kabalevszkij: 12 knny zongoradarab (Moszkva)
Knny zongoramuzsika a XVIII. szzadbl (Herndi)
Kurtg Gy.: Jtkok III., VI. (EMB)
Magyar szerzk knny zongoradarabjai (Vczi)
Papp L.: Zongora ABC
Papp L.: 27 kis zongoradarab
Rgi tncok gyermekeknek (Herndi Lajosn, Hajd Anna, Fantn Kassai Mria, Komjthy Aladrn)
Teke M.: Tallkozsok a zongornl
Teke M.: Vlogatott etdk I.
Trk, D. G.: Gyermekvek (Srmai, EMB)
Zongoraiskola II. (Herndi Lajosn, Inselt Katalin, Fantn Kassai Mria, Komjthy Aladrn, Mth Miklsn, Zenemkiad 1964.)
Aszals T.: A zongorz gyermek III. (1995)
Majkapar: Els lpsek
Sri J.: Lpsrl lpsre
Sugr R.: Magyar gyermekdalok (EMB)

361

Teke M.: Egymssal (Akkord)


Trk, D. G.: Ngykezes zongoradarabok gyerekeknek (Csurka M.)
Weiner: 3 kis ngykezes darab
Kvetelmny:
Az vfolyam zenei s technikai kvetelmnyeit kifejez klnbz karakter barokk, klasszikus, XX. szzadi mvek,
A tananyag krlbell egyharmada fejbl jtszand.
A nvendk legyen kpes szmot adni az ismeretek s a hangszerkezels fejezetben lertak elsajttsrl.
v vgi vizsga ajnlott anyaga
3 klnbz stlus m kotta nlkl.

3. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek:
az elz vek anyagnak ismtlse, tovbbfejlesztse,
a szubdominns funkci, kvintkr/kvintoszlop,
hangnemi vltozsok megfigyelse,
j metrumok (3/8, 6/8),
a szonatinaforma vzlatos ismerete,
az elfordul jelek, idegen kifejezsek ismerete,
a romantika elksztse karakterdarabokkal,
a zenei memria fejlesztse.
Hangszerkezels, technika:
kzfggetlents, a polifon jtk tovbbfejlesztse,
nekl (cantabile) billents, a perg (leggiero) jtk megalapozsa a repetci elksztse
sklajtk: a korbbi elemek bvtse,
az Alberti s a keringbasszus elksztse,
pedlhasznlat (utnnyomsos, elrenyomott),
etdjtk a zenei anyaghoz kapcsoldva,
ngykezes jtk, zongoraksret,
laprl jtk,
a hanger megfelel alkalmazsa,
kortrs zene eladsnak eszkztra (knyks, tenyeres stb)
Ajnlott tananyag
A szonatina mesterei I. (Csurka M.)
J. S. Bach s Hndel knny zongoradarabjai (Herndi)
J. S. Bach: Notenbchlein fr Anna Magdalena Bach (Urtext)
J. S. Bach: Az els Bachtanulmnyok (Teke M., EMB 1980)
Bartk: Gyermekeknek I., III.
Bartk: Mikrokozmosz II.
Czerny: Knny technikai gyakorlatok I. (Munkakzssg)
Grecsanyinov: Gyermekalbum
Kadosa P.: 55 kis zongoradarab
Kodly: Gyermektncok (Zenemkiad)
Knny szonatink zongorra (Munkakzssg)
Majkapar: Kis zongoradarabok
W. A. Mozart: Klavierstcke (Nannerls Notenbuch, Londoner Skizzenbuch) (Knemann Music, Budapest)
W. A. Mozart: A gyermek Mozart (Herndi, Zenemkiad)

362

Schumann: Jugend Album


Teke M.: Vlogatott etdk III.
Weiner: 20 knny zongoradarab
Haydn: Deutsche Tnze
Magyar szerzk ngykezes zongoradarabjai (Vczi)
Muzsikljunk egytt I. (Szvai Veszprmi)
Thern K.: Magyar indul hat kzre (Aszals T.)
Teke M.: Tallkozsok a zongornl
Kvetelmny
Pontos kottaolvass, ritmikussg, temptarts,
Felszabadult jtszappartus,
Az vfolyam zenei kvetelmnyeit kifejez klnbz stlusok ismerete s jtka: barokk, klasszikus (tris forma vagy szonatina), karakterdarab,
XX. szzadi m,
A tananyag krlbell egyharmada fejbl jtszand.
A nvendk legyen kpes szmot adni az ismeretek s a hangszerkezels fejezetben lertak elsajttsrl.
v vgi vizsga ajnlott anyaga
3 klnbz stlus s karakter m, kotta nlkl.

4. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek:
az elzek ismtlse, bvtse,
a kottakp tudatos s helyes megvalstsa, tjkozottsg a f stlusokban,
a polifon halls finomtsa,
j metrumok (5/8, 2/2, vltoz tem), parlando jtk,
vzlatos formai, harmniai elemzsek.
Hangszerkezels s technika:
sklajtk tbb oktvon keresztl, klnbz dinamikval, hrmashangzat, futam, repetci,
a perg technika fejlesztse, kestsek,
Alberti s keringbasszus,
pedlhasznlat (egyttnyomott),
etdjtk a zenei anyaghoz is kapcsoldva,
ngy s hatkezes jtk, zongoraksret,
laprl jtk.
Ajnlott tananyag
A szonatina mesterei III. (Csurka M, EMB)
J. S. Bach: Notenbchlein fr Anna Magdalena Bach (Urtext)
Bartk: Gyermekeknek IIII.
Bartk: Mikrokozmosz IIIII.
Beethoven: Leichte Meisterwerke fr Klavier (Csurka M.)
Csajkovszkij: Jugend Album
Czerny: Knny technikai gyakorlatok
Grecsanyinov: Gyermekalbum.
Haydn Varr: 4 igen knny menett
Kabalevszkij: Vlogatott zongoradarabok
Kadosa P.: 55 kis zongoradarab
Kodly: Gyermektncok

363

Knny szonatink zongorra (Munkakzssg)


Knny zongoramuzsika a XVIII. szzadbl (Herndi)
Majkapar: Kis zongoradarabok
W.A. Mozart: A gyermek Mozart (Herndi) (Zenemkiad)
Schubert: Tncok
Schumann: Jugend Album
Zongorsknyv (Bognr, Darvas, Hortobgyi)
Leichte Klaviermusik fr vier Hnde (Kovts G, EMB)
Magyar szerzk ngykezes zongoradarabjai III. (EMB)
Muzsikljunk egytt III. (Szvai Veszprmi)
Rnki Gy.: Kt bors krcske Mese zenvel
Kvetelmny
Tudatos memorizls,
Az vfolyam zenei s technikai kvetelmnyeit kifejez klnbz stlusok ismerete s jtka: barokk, klasszikus, romantikus, XX. szzadi, s
kortrs mvek,
nllan megtanult mvek,
A tananyag krlbell egyharmada fejbl jtszand.
A nvendk tudja a mveket megfelel tempban, stlusosan eladni.
Legyen kpes szmot adni az ismeretek s a hangszerkezels fejezetben lertak elsajttsrl.
v vgi vizsga ajnlott anyaga
3 klnbz stlus s hangulat m kotta nlkl egy barokk m s klasszikus szonatina ttel eladsa.

5. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek:
az elz vek anyagnak ismtlse, rendszerezse, bvtse,
a tanult mvek alapvet formai, harmniai elemzse a tanr irnytsval,
kromatikus hangsor, dominnsszeptim, szktett s bvtett akkord,
rondforma.
Hangszerkezels, s technika:
az elz vekben tanult billentsmdok, jtkformk tudatos alkalmazsa,
sklajtk 24 oktvon keresztl, kromatikus skla, hrmashangzat, futam, akkord,
etdjtk a zenei anyaghoz is kapcsoldva,
ngy s hatkezes jtk, zongoraksret,
laprl jtk.
Ajnlott irodalom
A klasszika mesterei (Csurka M., EMB)
Bach s Hndel knny zongoradarabjai (Herndi)
J. S. Bach: 18 kis preldium (Herndi)
Bartk: Gyermekeknek III.
Bartk: Mikrokozmosz IIIIV.
Czerny: 160 rvid gyakorlat op. 821
Csajkovszkij: Jugend Album
Kabalevszkij: Vlogatott zongoradarabok
Knny szonatina album
Mozart: 10 knny tnc (Herndi)
Scarlatti: Klavierbchlein

364

Schubert: Tncok (EMB)


Repertoire 3.
Muzsikljunk egytt II. (Szvai Veszprmi)
Bizet: Gyermekjtkok
Mozart: Rszlet a Figaro hzassgbl (Aszals T.: A zongorz gyermek III.)
Weiner: Lakodalmas
Kvetelmny:
Az vfolyam zenei s technikai kvetelmnyeit kifejez klnbz stlus s karakter mvek eladsa az vfolyamnak megfelel szint
hangszerkezelssel.
nllan megtanult mvek, a tananyag krlbell egyharmada fejbl jtszand.
A nvendk legyen kpes szmot adni az ismeretek s a hangszerkezels fejezetben lertak elsajttsrl.
v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 barokk m
1 szonatina ttel
1 eladsi darab

6. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek:
varici, invenci,
j stlus elksztse: impresszionizmus,
a hangszeres s elmleti rkon szerzett ismereteken alapul nll formai s harmniai elemzs,
kottban elfordul jelek, zenei mszavak ismerete.
Hangszerkezels, s technika:
az eddig tanultak tudatos, nll alkalmazsa,
sklajtk, hrmas s ngyeshangzatfutam, kettsfogs oktvmenet (kzalkattl fggen)
klnbz billentsfajtk ismerete,
zongorapedlok hasznlata.
Ajnlott tananyag
J. S. Bach: 18 kis preldium (Herndi)
J. S. Bach: Ktszlam Invencik
Bartk: Gyermekeknek IIIV.
Bartk: Mikrokozmosz IVV.
Bcsi mesterek knny zongoradarabjai (Csurka M.)
CzernyBertini: Etdk zongorra (Hajd Anna, Herndi Zsuzsa, Kassai Mria, Komjthy Aladrn, EMB 1957)
Grieg: Lyrische Stcke (T. Zszkaliczky)
Knny varicik zongorra (Csurka M.)
Majkapar: Varicik
W. A. Mozart: 6 bcsi szonatina
Mendelssohn: Lieder ohne Worte
Mendelssohn: Gyermekdarabok
Scarlatti: Klavierbchlein
Scarlatti: Szontk
Schumann: Jugend Album
Brahms: Magyar tncok zongorra III. (EMB)
Knny ngykezesek Couperintl Mozartig (Peters)
Meister fr die Jugend (Peters)

365

Schubert: Originalkompositionen fr Klavier 4 Hnden III. (Peters)


Kvetelmny:
Termszetes hangszerkezels.
Zenei stlusismeret, a jtszand mvek rtelmes eladsa.
Zenei karakterek megoldsa.
Pedlok helyes hasznlata.
v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 barokk m (J. S. Bach m ajnlott)
1 klasszikus szonatina ttel
1 eladsi darab

Alapfok vfolyamok B tagozat


2. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek:
a dr s a moll hangsor sszefggsei, vezethang, hrmashangzat,
tonika, szubdominns, dominns, kvintkr/kvintoszlop,
j ritmusok (pontozott ritmus, triola, szinkpa), 3/8os, 6/8os temek, felts,
a kortrs zenei notci ismereteinek bvtse,
az elfordul jelek, idegen szavak ismerete,
a tanult mvek formai elemzse (kt s hromtag forma, peridus, visszatrs),
a formlsi kszsg fejlesztse,
alapfok polifon jtkkszsg s hallsfejleszts,
laprl jtk egyszer ellenszlammal,
karakterdarabok, a romantika elksztse,
parlando jtkmd, zenei deklamci.
Hangszerkezels, technika:
a pdiumkpessg megalapozsa,
a kezek fggetlentse magasabb ignnyel ritmikban, artikulciban s dinamikban,
sklajtk (dr, moll), kettsfogs, kis akkord, hangzatfelbonts s megfordts,
nekl billents (cantabile), a perg jtk elksztse,
pedlozs (a testi felptstl fggen): utnnyomsos, elre nyomott, tompt pedl,
etdk (klasszikus s modern).
Ajnlott tananyag
Aszals T.: A zongorz gyermek II.
Bartk: Mikrokozmosz III.
Bartk: Gyermekeknek I.
Borsody L.: Cmkk
Bozay A.: Medlik
Czerny: Knny technikai gyakorlatok I. (Munkakzssg)
Czvek: Zongoraiskola I. (Zenemkiad)
Haydn: 6 kis menett zongorra (Csurka M.)
Knny zongoramuzsika a XVIII. szzadbl (Herndi)
Kurtg Gy.: Jtkok III.
Magyar szerzk knny zongoradarabjai (Vczi)
Papp L.: Els jtkok a zongorn

366

Papp L.: Mesekpek


Papp L.: Zongora ABC II.
Rgi tncok gyermekeknek (Munkakzssg)
Szab F.: Vlogatott zongoradarabok (Inselt K.)
Tarkabarka gyjtemny (Teke M.)
Teke M.: Tallkozsok a zongornl
TekeM: Bartom a zongora
Teke M.: Vlogatott etdk II.
Trk, D. G.: Gyermekvek (Srmai)
Weiner: Magyar npi muzsika
Zongoraiskola II. (Herndi Lajosn, Inselt Katalin, Fantn Kassai Mria, Komjthy Aladrn, Zenemkiad 1965.)
Sri J.: Lpsrl lpsre
Sznyi E.: Kis kamarazene
Trk, D. G.: Ngykezes darabok gyerekeknek (Csurka M.)
Weiner: Hrom kis ngykezes darab
Ez a kottaanyag felhasznlhat a kamarazene trgy tantshoz is.
Kvetelmny:
folyamatos kottaolvass,
a tanult zenemvek: karakterdarabok, barokk/J. S. Bach, klasszikus, Bartk s egyb XX. szzadi, kortrs (kztk virtuz jelleg) mvek stlush
megszlaltatsa;
a tananyag krlbell fele fejbl jtszand.
A nvendk nyjtson tfog kpet az ismeretek s a hangszerkezels fejezetben lertak elsajttsrl.
v vgi vizsga ajnlott anyaga:
1 karakterdarab,
1 knny bcsi klasszikus m,
1 npdal vagy gyermekdalfeldolgozs.

3. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek:
az elz vek anyagnak ismtlse, tovbbfejlesztse, bvtse,
a polifon jtk s halls tovbbfejlesztse,
dr s moll tonalits, hangnemek s hangnemvltsok, zrlatok felismerse,
j ritmusok, metrumok (5/8, 2/2), vltoz tem,
a szontaforma vzlatos ismerete,
j stlus: romantika,
a memria s az llkpessg fejlesztse,
parlando jtk.
Hangszerkezels, technika:
a kezek fggetlentse: azonos kzzel dallam s ksret,
nekl legato fokozott ignnyel,
a perg jtk fejlesztse,
sklajtk (tbb oktvon): az eddigi formkon kvl futam,
a repetci elksztse, kestsek,
Alberti s keringbasszus,
pedlhasznlat (utnnyomsos, egyttnyomsos, elre nyomott),
etd (klasszikus, modern),
ngy s hatkezes jtk, zongoraksret,

367

laprl jtk ellenszlammal.


Ajnlott tananyag
A szonatina mesterei I. (Csurka M.)
Bach s Hndel knny zongoradarabjai (Herndi)
Bach: Notenbchlein fr Anna Magdalena Bach (Urtext)
Bach: Az els Bachtanulmnyok (Teke M., EMB 1980)
Bartk: Gyermekeknek IIII.
Bartk: Mikrokozmosz IIIII.
Csajkovszkij: Gyermekalbum
Grecsanyinov: Gyermekalbum
Grecsanyinov: Gyngyszemek
Kadosa P.: 55 kis zongoradarab
Kadosa P.: Npdalszvit
Kodly: Gyermektncok (Zenemkiad)
Knny szonatink zongorra (Munkakzssg)
Kis zongoradarabok
Majkapar: Preldk (pedlgyakorlatok) (orosz kiads)
Mozart: A gyermek Mozart (Herndi)
Preklasszikus zongoramuzsika (Csurka M., EMB)
Schumann: Jugend Album
Teke M.: Vlogatott etdk
Weiner: 20 knny zongoradarab
Aszals T.: A zongorz gyermek III.
Beethoven: Deutsche Tnze
Diabelli: 6 szonatina
Diabelli: Knny ngykezesek
Haydn: Deutsche Tnze
Magyar szerzk ngykezes zongoradarabjai (Vczi)
Martin: cole de Piano
Mozart: Kontratncok
Mozart: 6 lndlerische Tnze
Muzsikljunk egytt I. (Szvai Veszprmi)
Thern K.: Magyar indul hat kzre (Aszals T.)
Trk, D. G.: Ngykezes darabok gyerekeknek
Trk D. G.: 30 Tonstcke
Kvetelmny:
megfelel koncentrci, a tananyag krlbell fele fejbl jtszand
zongorzs knnyed folyamatossggal,
a kotta helyes olvassa s megszlaltatsa,
nllan megtanult darabok.
A nvendk nyjtson tfog kpet az ismeretek s a hangszerkezels fejezetben lertak elsajttsrl.
v vg vizsga ajnlott anyaga
1 barokk m, (ajnlott J. S. Bach m)
1 bcsi klasszikus m vagy szonatinattel,
1 karakterdarab vagy romantikus m,
1 XX. szzadi m.

368

4. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Az elzek ismtlse, bvtse, az ismeretek rendszerezse.
A tanult mvek formai, harmniai elemzse a tanr irnytsval.
Dominnsszeptim, szktett, bvtett akkord, kromatikus hangsor.
Rondforma, polifon mvek.
Hangszerkezels, technika:
sklajtk 24 oktvon, kromatikus skla, hrmas s ngyeshangzatfelbonts s fordtsai, akkord, futam,
biztonsgos kzzel megclzott hangok, ugrsok,
a pedl differencilt alkalmazsa.
Ajnlott tananyag
A szonatina mesterei III. (Csurka M. EMB)
J. S. Bach: 18 kis preldium (Herndi)
Bartk: Gyermekeknek III.
Bartk: Mikrokozmosz IIIIV.
Bartk: 10 knny zongoradarab
Beethoven: Leichte Klavierstcke
Csajkovszkij: Jugend Album
Czerny: Knny technikai gyakorlatok I.
Czerny: 160 rvid gyakorlat op. 821
Grecsanyinov: Gyermekalbum
Hacsaturjn: Gyermekalbum III.
Kabalevszkij: Vlogatott zongoradarabok
Kodly: Gyermektncok (pl. 3, 7)
Knny szonatink zongorra (Munkakzssg)
Knny varicik zongorra (Csurka M.)
Majkapar: Kis zongoradarabok
Mozart: Salzburger Tanzbchlein
Prokofjev: Kindermusik
Schubert: Tncok
Schumann: Jugend Album
Soproni J.: Jegyzetlapok IIV. (EMB)
Tarkabarka gyjtemny (Teke M.)
Teke M.: Vlogatott etdk
Balassa S.: Bagatellek op. 17/a, b, c
Durk Zs.: Gyermekzene
Kocsrmvek (15 kis zongoradarab)
Zongorsknyv (Bognr, Darvas, Hortobgyi)
Bizet: Ngykezesek (Gyermekjtkok)
Diabelli: Ngykezes szonatink
Dvok: Msodik szlv tnc
Muzsikljunk egytt II. (Szvai Veszprmi)
Rnki Gy.: Kt bors krcske Mese zenvel
Romantikus zongorazene ngy kzre.
Kvetelmny
rtelmes, muziklis formls, tudatos s nll munka,
Az vfolyam zenei s technikai kvetelmnyeit kifejez mvek eladsa:
Bach vagy ms barokk m, teljes szonatina, romantikus, XX. szzadi (kortrs s Bartk), virtuz jelleg mvek.

369

A tananyag krlbell fele kotta nlkl jtszand.


A nvendk nyjtson tfog kpet az ismeretek s a hangszerkezels fejezetben lertak elsajttsrl.
v vg vizsga ajnlott anyaga:
1 barokk m (ajnlott J. S. Bachm),
1 szonatinattel,
1 knny romantikus darab,
1 XX. szzadi m.

5. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek:
az elz vek ismereteit kiegsztve: varici, invenci, szvit, Scarlatti szonta,
a zenei stlusokhoz megfelel billents s hangsznek alkalmazsa,
a formai tagolds s a bels tartalom rtse s reztetse,
a hangszeres s elmleti rkon szerzett ismereteken alapul formai s harmniai elemzs,
j stlus: az impresszionizmus elksztse,
a polifon halls lland jelleg mvelse.
Hangszerkezels, technika:
az elz vekben tanultak nll s tudatos alkalmazsa,
sklajtk (kt kzzel, ellenmozgsban, ngy oktvon keresztl),
dominnsszeptim, szktett szeptimakkord, futam, oktv, trt oktv (kzalkattl fggen), tremolo,
pedl (a darab stlushoz, karakterhez igazod, mind nllbb hasznlat),
Ajnlott tananyag
A szonatina mesterei I. (Csurka M. EMB)
A klasszika mesterei (Csurka M. EMB)
Bach s Hndel knny zongoradarabjai (Herndi)
J. S. Bach: Kis fgk
Bartk: Gyermekeknek IIIIV.
Bartk: Mikrokozmosz IVV
Chopin Mazurkk
Couperin: 12 zongoradarab
Czerny: Etdk op. 821
Czerny Bertini: Etdk
Debussy: A kis nger
Haydn: Szonta 1/a, 1/b (Urtex)
Mendelssohn: Lieder ohne Worte
Mendelssohn: Gyermekdarabok
Mozart: 6 bcsi szonta
Scarlatti: Szontk
Schubert: Tncok (EMB)
Rnki Gy.: Kt bors krcske (mese zenvel)
Ravel: Ldany mesi
Ravel: A Szp s a Szrny
Schubert: Originalkompositionen fr Klavier 4 Hnden III. (Peters)
Weiner: Lakodalmas
Kvetelmny
Az vfolyam zenei s technikai kvetelmnyeit kifejez mvek stlusos eladsa:

370

Bach vagy ms barokk m, Scarlatti szonta, klasszikus szonatina vagy szonta, romantikus, XX. szzadi (kortrs s Bartk), m.
A metrum, ritmus, valamint a temptarts pontossga.
Az anyag krlbell fele kotta nlkl jtszand.
A nvendk nyjtson tfog kpet az ismeretek s a hangszerkezels fejezetben lertak elsajttsrl.
v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 barokk m (J. S. Bachm,)
1 szonatina vagy knny szonta ttel,
1 romantikus m,
1 XX. szzadi m.

6. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
Az eddigi ismeretek sszefoglalsa,
j stlus: az impresszionizmus,
A hangszeres s elmleti rkon szerzett ismereteken alapul nll formai s harmniai elemzs.
Hangszerkezels, technika
Skla, hrmashangzat, futam felgyorstsa
Az eddig tanultak tovbbfejlesztse fokozott ignyessggel,
Az agogika nll alkalmazsa,
Zenei stlusjegyek alkalmazsa.
Legyen kpes:
Hajlkony dallamformlsra,
Technikjnak kiegyenltettsgt ellenrizni,
Hangok kztti kapcsolat megteremtsre, sszefoglalsra,
A zongoram struktrjnak megrtsre s kifejezsre juttatsra,
nll tanulsra.
Ajnlott tananyag
J. S. Bach: 18 kis preldium (Herndi)
J. S. Bach: 15 ktszlam invenci (Solymos, Urtext EMB)
Bartk: Gyermekeknek IV.
Bartk: Mikrokozmosz IVVI.
Chopin: Mazurkk
Chopin: Keringk
Czerny Bertini: Etdk zongorra . (Munkakzssgi)
Czerny: A kzgyessg iskolja I
Hacsaturjn: Gyermek album
Haydn: Smtliche Klaviersonaten (Landon, WUE, EMB)
Knny varicik zongorra (Csurka M.)
Mozart: 6 bcsi szonatina
Majkapar: Varicik
Scarlatti: Szontk (Urtext, Editio Musica Budapest )
Korai nmet zongoramuzsika (Knemann Music Budapest)
Szlv romantikusok
Impresszionizmus
Introduction to Polyphonic Playing (. Lakos)
First Concert Pieces I. G. Frescobaldi C. Ph. E. Bach (. Lakos)
Sonatinen III. (A. Kemenes)

371

Grieg: Lyrische Stcke (T. Zszkaliczky)


Chr. Bach: Duetti
Brahms: Magyar tncok zongorra III. (EMB)
Csajkovszkij, Wagnertiratok (Aszals: A zongorz gyermek III.)
Frank Martin: Drei leichte Klavierstcke (Universal 1988)
Mozart: Leichte Sonatinen fr Klavier (Peters)
Kvetelmny
Kottah zongorzsra val trekvs,
Eddig tanult stlusok nll, ignyes megszlaltatsa: nllan megtanult darabok.
A tananyag krlbell fele kotta nlkl jtszand.
A nvendk nyjtson tfog kpet az ismeretek s a hangszerkezels fejezetben lertak elsajttsrl.
v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 barokk m,
1 szonatina vagy szonta ttel,
1 romantikus darab,
1 XX. szzadi vagy impresszionista m.

Kvetelmnyek az alapfok vfolyamainak elvgzse utn


Az A tagozat vgn
A tanul ismerje
hangszere alapvet sajtossgait, mkdsi elvt (kalapcsmechanika, pedlszerkezet, hrozat, hangols, rezonns szekrny),
a zongorairodalom legjelentsebb alkotit s alkotsait,
a kottban elfordul jeleket s zenei mszavakat, a hangszerre vonatkoz specilis utastsokra (pl. una corda, prol. ped.),
a kortrs zenei notci alapvet jelzseit,
a tanult eladsi darabok zeneszerzinek nevt, a mvek cmt, s tudja helyesen kiejteni s lerni azokat.
Legyen kpes
termszetes hangszerkezelsre s az ehhez szksges gyakorlatok elvgzsre,
egyenletes s helyes tempban, pontos ritmusban zongorzni,
tudatos, nll gyakorlsra,
a zongorajtk sorn elfordul klnbz jtkmdokat, jtkformkat (skla, hrmashangzat, futam, kettsfogs, tremolo, trilla, dszts),
billentsfajtkat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) hasznlni,
a jtszand zongoramvek rtelmes tagolsra,
a zenei karakterek megvalstsra,
a zongorapedlok hasznlatra (el, utn s egyttnyoms),
letkornak s kpessgeinek megfelelen a zongorzand anyag kottah, stlusos, dinamikailag vltozatos s kifejez eladsra,
az egyttzenlsre (ngykezes, hatkezes, ktzongors darab, zongoraksret).
Rendelkezzk
biztonsgos kotta s laprl olvassi kszsggel,
adottsgainak megfelel zenei memrival,
kpessgei alapjn kimvelt zenei hallssal.
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul ismerje
a tanuland zenem formjt s vzlatos harmniai szerkezett,
Legyen kpes
a kottban elfordul jelek, zenei mszavak s a hangszerre vonatkoz specilis utastsok (pl. una corda, prol. ped.), rtelmezsre s
hasznlatra
a kortrs zenei notci alapvet jelzseinek hasznlatra
tudatos, nll gyakorlsra

372

a zongorajtk sorn elfordul klnbz jtkmdokat, jtkformkat (skla, hrmashangzat, futam, kettsfogs, tremolo, trilla, dszts),
billentsfajtkat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni,
Rendelkezzk
biztos zenei memrival s technikai tudssal

Mvszeti alapvizsga kvetelmnyek


A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati rszbl ll
A vizsga tantrgya s idtartama
Zongora ftrgy
Atagozat minimum 10 perc
B tagozat minimum 15 perc
A vizsga tartalma
A tagozat
A 4 stlusbl vlaszthat 3 klnbz stlus darab, amibl lehet egy kamaram.
Barokk m, lehet tnc, vagy tbbszlam szerkesztst bemutat darab (Bach: 18 kis preldium (EMB 1879) 13, 15, 18, Hndel: Vlogatott
darabok (EMB 4250, EMB 6990, EMB 6991, EMB 4321, EMB 13165), Telemann: Kezdk zongoramuzsikja (EMB 13452) nehzsgi szintjn).
Klasszikus szonatina vagy szontattel, knnyebb varici (Knny szonatink (EMB 2719), 15 knny szonta, Szonatina album (EMB 1280),
Clementi: C Op. 36 (Ricordi) Nr. 3., Haydn: D Hob. XVI/4, (Universal) Beethoven: 6 knny varici egy svjci npdalra, Csurka: Szonatina
gyjtemny (EMB 14412) nehzsgi szintjn).
Romantikus m (Schumann: Emlkezs (EMB 13543 ktetben), Sznhzi uthangok, Csajkovszkij: des lmodozs (EMB 6715 ktetben),
Pacsirtadal (EMB 6715 ktetben), Schubert: Tncok (EMB 13212), Keringk (EMB 7355) nehzsgi szintjn).
XX. szzadi m (Bartk Bla: Mikrokozmosz III (EMB 127)/84 Mulatsg, 90 Oroszos 9192, Kromatikus invenci IV/97 Notturno, Kodly:
Gyermektncok (Boosey & Hawkes) 510 nehzsgi szintjn).
A hrom m kzl lehetsg szerint egy nekl, egy pedig virtuz jelleg legyen.
A vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Ngy klnbz stlus darab:
Barokk m, tbbszlam szerkesztsben rt darab, vagy szvitttel (J. S. Bach: 18 kis preldium (EMB 1879) 9, 16, 17, Ktszlam invencik
(EMB 6912) C, a, F nehzsgi szintjn).
Klasszikus szonatina vagy szontattel, varici (15 knny szonta, Haydn: Szontk A Hob. XVI/12, (Universal) E Hob. XVI/13, (EMB 3658
ktetben) D Hob. XVI/14, (Universal) Mozart: 6 bcsi szonatina (EMB 2395), Beethoven: Szonatink (EMB 8648), Grazioli: Gdr Szonta
nehzsgi szintjn).
Romantikus m (Schumann: Fantziatnc (Peters), Chopin: Keringk (EMB 6787) a, h, nehzsgi szintjn).
XX. szzadi m (Bartk: Mikrokozmosz IV/ (EMB 128) 100 npdalfle, 109 Bali szigetn, Mikrokozmosz: V (EMB 129)/128, Dobbants tnc,
Kurtg: Jtkok (EMB 8377, EMB 8378, EMB 8379) nehzsgi szintjn).
A vizsgamsorban legyen egy nekl s egy virtuz jelleg darab.
A vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg,
helyes test s kztarts,
hangminsg, billents,
pedlhasznlat,
hangszerkezels,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,

373

eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

Tovbbkpz vfolyamok A tagozat


7. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Zenei ismeretek, hangszerkezels fejlesztse
A kifejezsmdok soksznsgre val trekvs,
A barokk (nmet s francia) dsztsek jtka,
A csembal hangzs megjelentse s billentsbeli sajtossgai,
A teraszos dinamika megoldsa.
Ajnlott tananyag
Scarlatti: Szontk IIV. (EMB, Balla)
J. S. Bach: Ktszlam invencik
J. S. Bach: Kis preldiumok s fgk
Haydn: Szontk (Urtex, Peters)
Cimarosa: Szontk
Mozart: Rondo Ddr K. 485
Beethoven: Hat bagatell op. 126
Beethoven: cossaises
Schubert: Lndle
Mendelssohn: Lieder ohne Worte
Schumann: Kinderszenen
Chopin: Mazurkk
Smetana: Zongoradarabok. 1
Csajkovszkij: vszakok
Grieg: Norwegische Tnze
Debussy: Childrens Corner
Dohnnyi: Indul
Bartk: Gyermekeknek IIV.
Bartk: Mikrokozmosz VVI
Bartk: Szonatina
Bartk: Hrom rond npi dallamokkal
Kodly: Ht zongoradarab
Prokofjev: 10 zongoradarab op. 12
Sosztakovics: 3 fantasztikus tnc
Huszr: Csillagszr (Teke M.: Tarkabarka gyjtemny)
Bizet: Gyermekjtkok
Csajkovszkij: Ditr: Babk tnca (Aszals T.: A zongorz gyermek III.)
Debussy: Kis szvit
Kurtgtiratok Machauttl J. S. Bachig
Kvetelmny
Ismerje a fbb harmniai elemeket,
A zongoramvek klnbz karakterjegyeit, a hozzkapcsold hangszeres megoldsokkal.
A tananyag krlbell egyharmadt kotta nlkl jtszand.

374

v vgi vizsga ajnlott anyaga:


3 klnbz stlus m (barokk, klasszikus szonta ttel, eladsi darab)

8. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A barokk szvit ismerete,
A dsztsek stlush alkalmazsa,
A klasszika zenei stlusjegyeinek ismerete
A polifon halls fejlesztse,
Hangszerkezels, technika fejlesztse
Klnbz legato billentsmdok alkalmazsa,
A gyorsasg fejlesztse,
Egyenletes aprtechnika megvalstsa,
A szabad trilla jtk kialaktsa.
Ajnlott tananyag
Scarlatti: Szontk IIV. (EMB, Balla)
J. S. Bach: Ktszlam invencik
J. S. Bach: Francia szvitek
Hndel: Suiten (Peters)
Haydn: Szontk (Urtex , Peters)
Cimarosa: Szontk
Mozart: Rondo Ddr K. 485
Beethoven: Hat bagatell op. 126
Weber: Leichte Meisterwerke fr Klavier (Hra Srmai)
Schubert: Lndlerek, cossaiseek, keringk, menettek
Mendelssohn: Lieder ohne Worte
Schumann: Kinderszenen
Chopin: Keringk
Chopin: Mazurkk
Smetana: Zongoradarabok. 1
Csajkovszkij: vszakok
Grieg: Norwegische Tnze
Debussy: 2 Arabesque (Edr, Gdr)
Dohnnyi: Indul
Bartk: Gyermekeknek IIV.
Bartk: Mikrokozmosz VVI
Kodly: Ht zongoradarab
Sosztakovics: 3 fantasztikus tnc
Huszr: Csillagszr (Teke M.: Tarkabarka gyjtemny)
Csajkovszkij: Ditr: Babk tnca (Aszals T.: A zongorz gyermek III.)
Debussy: Kis szvit
Grieg: Peer Gynt szvit
Kvetelmny
A skla klnbz billentsmdokban trtn eljtszsa,
Alkalmazsa a zenei stlusokban,
Zenei karakterek megvalstsa.

375

v vgi vizsga ajnlott anyaga:


3 klnbz stlus m (lehetleg az egyik romantikus m)

9. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A romantika zenei stlusjegyeinek ismerete,
A XX. szzadi notci ismerete.
Hangszerkezels, technika
Stlusnak megfelel zongorabillents kialaktsa, ignyes pedl hasznlata,
Dallam s ksret rzkeny megvalstsa,
Legyen kpes virtuzabb technikai megoldsokra.
Ajnlott tananyag
Scarlatti: Szontk
J. S. Bach: Ktszlam invencik
J. S. Bach: Hromszlam invencik
J. S. Bach: Francia szvitek
Haydn: Ddr s Gdr zongoraverseny
Haydn: Szontk
Beethoven: Szontk
Schubert: Moments musicaux
Schumann: Kinderszenen op. 15
Chopin: Keringk
Liszt: Etdk (Zemplni)
Brahms: Keringk op. 39
Griegmvek: Lrikus darabok
Debussy: PreludesIII.
Rachmaninov: Kt fantasztikus tnc
Mikrokozmosz VVI.
Bartk: Ngy sirat nek
Kodly: 7 zongoradarab
Lutosawski: Bukoliki
Kurtgtiratok Machauttl J. S. Bachig
Liszt: Rszlet Mozart: a Varzsfuvola cm operbl (Mez, EMB)
Liszt: Karcsonyfa (Kovts G., EMB)
Lutosawsky: Album for the Young (Chester Music)
Kvetelmny
Helyes pedlozs,
A mvek rtelmes eladsa,
A zenemveknek megfelel billentsmd kialaktsa,
A helyes tempk alkalmazsa.
v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 barokk m
1 szonta ttel
1 eladsi darab

376

10. vfolyam A tagozat


Fejlesztsi feladatok
Zenei ismeretek s hangszerkezels fejlesztse
A trilla jtk barokk zenben beosztott, a romantikus mvekben . n. szabad trilla,
A romantikus szlamvezets,
Parlando, rubato deklamcija,
Modlis hangsorok ismerete.
A barokk szvit tteleket,
Modlis hangsorokat.
Ajnlott tananyag
J. S. Bach: Hromszlam invencik
J. S. Bach: Francia szvitek
Mozart: Szontk
Beethoven: Szontk
Schubert: Moments musicaux
Schumann: Novelletten op. 21
Chopin: Mazurkk
Chopin: Preldk
Liszt: Consolations
Liszt: Etdk (Zemplni)
Brahms: Keringk op. 39
Debussy: Preludes III.
Bartk: Mikrokozmosz VVI.
Bartk: Kolindk I.
Kodly: 7 zongoradarab
Lutosawski: Bukoliki
Kurtgtiratok Machauttl J. S. Bachig
Liszt: Rszlet Mozart: a Varzsfuvola cm operbl (Mez, EMB)
Liszt: Karcsonyfa (Kovts G., EMB)
Kvetelmny
Zenei karakterek hangszn s tempbeli megvalstsa,
rzkeny zenei ksret kialaktsa
A klnbz billentsmdok megfelel alkalmazsa,
Stlush eladsa a mnek.
v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 barokk m
1 szonta ttel
1 eladsi darab

Tovbbkpz vfolyam B tagozat


Ezek a nvendkek nem zenei jelleg tanulmnyaik mellett meg akarjk rizni a zenei plya vlasztsnak lehetsgt. Ebbl kvetkezik, hogy az
A tagozatnl bvebb, tfogbb tananyagot kell elvgeznik.
7. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok

377

Ismeretek
A barokk zene fbb stlusjegyeinek ismerete,
Tudja a mvet tanri segdlettel, elemezni,
Ismerje fel a harmniai sszefggseket,
Zenei memria fejlesztse.
Hangszerkezels, technika
rnyalt frazelsra s artikulcira val trekvs.
Sklajtk klnfle mdozatai.
A virtuz technika alapozsa.
Ajnlott tananyag
J. S. Bach: Ktszlam invencik
J. S. Bach: Francia szvitek
Haydn: Szontk (Urtex , Peters)
Beethoven: Hat bagatell op. 126
Weber: Leichte Meisterwerke fr Klavier (Hra Srmai)
Schubert: Lndlerek, cossaiseek, keringk, menettek
Mendelssohn: Lieder ohne Worte
Schumann: Kinderszenen
Liszt: Etdk (Zemplni)
Chopin: Keringk
Smetana Zongoradarabok. 1
Csajkovszkij: vszakok
Debussy: Childrens Corner
Dohnnyi: Indul
Bartk: Mikrokozmosz VVI
Bartk: Hrom rond npi dallamokkal
Kodly: Ht zongoradarab
Prokofjev: 10 zongoradarab op. 12
Debussy: Kis szvit
Grieg: Peer Gynt szvit
Kurtgtiratok Machauttl J. S. Bachig
Kvetelmny
Fokozott nllsg a darabok tanulsa sorn.
Stlush elads a tempnak megfelelen.
Differencilt pedl hasznlat.
v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 etd
1 barokk m
1 szonta ttel
1 szabadon vlasztott m

8. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek
A klnbz tanult zenei stlusok alapvet jegyeinek ismerete,
A XX. szzadi zene jellegzetes notcijnak ismerete,
Zenei memria fejlesztse.

378

Hangszerkezels fejlesztse
A szp halk jtk technikai megoldsa,
A dallam s ksret rzkeny megoldsa,
Technika fejlesztse sklk s etdk alapjn.
Ajnlott tananyag
J. S. Bach: Ktszlam invencik
J. S. Bach: Francia szvitek
Haydn: Szontk (Urtex , Peters)
Beethoven: Hat bagatell op. 126
Weber: Leichte Meisterwerke fr Klavier (Hra Srmai)
Schubert: Lndlerek, cossaiseek, keringk, menettek
Mendelssohn: Lieder ohne Worte
Schumann: Kinderszenen
Liszt: Etdk (Zemplni)
Chopin: Keringk
Smetana Zongoradarabok. 1
Csajkovszkij: vszakok
Debussy: Childrens Corner
Dohnnyi: Indul
Bartk: Mikrokozmosz VVI
Bartk: Hrom rond npi dallamokkal
Kodly: Ht zongoradarab
Prokofjev: 10 zongoradarab op. 12
Debussy: Kis szvit
Grieg: Peer Gynt szvit
Kurtgtiratok Machauttl J. S. Bachig
Kvetelmny
Klnbz dsztsek stlush alkalmazsa,
Az Alberti basszus knnyed s biztonsgos jtka,
A polifon halls rzkenysge,
A zongora hang ignyes megszlalsra val trekvs,
A kontrolllt gyakorls ignye.
v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 etd
1 barokk m
1 szonta ttel
1 szabadon vlasztott m

9. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Ismeretek s hangszerkezels, technika
Sklajtk, futamok, akkordtechnika fejlesztse,
Jtszott mvek elemzse,
Koncentrlt gyakorls megvalstsa,
Alkatnak megfelelen nll ujjrendek kialaktsa.

379

Ajnlott tananyag
Scarlatti: Szontk IIV. (EMB, Balla)
J. S. Bach: Hronszlam Invencik
J. S. Bach: Francia szvitek
Haydn: Szontk (Urtex , Peters)
Mozart: Szontk
Beethoven: Szonta
Weber: Leichte Meisterwerke fr Klavier (Hra Srmai)
Schubert: Impromtus
Schumann: Kinderszenen
Liszt: Etdk (Zemplni)
Chopin: Keringk
Chopin: Mazurkk1
Dohnnyi: Indul
Bartk:Mikrokozmosz VVI
Bartk: Tizenngy bagatell
Bartk: Hrom cskmegyei npdal
Sosztakovics: 3 fantasztikus tnc
Grieg: Peer Gynt szvit
Kurtgtiratok Machauttl J. S. Bachig
Kvetelmny
rnyaltabb hangsznek megoldsa, differencilt ksret alkalmazsa,
Tudatos, s rzkeny pedl hasznlata,
Biztonsgos technikai tuds.
v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 etd
1 barokk m
1 szonta ttel
1 szabadon vlasztott m

10. vfolyam B tagozat


Fejlesztsi feladatok
Ismeretek, hangszerkezels, technika
A modlis hangsorok, zenei mformk ismerete,
A klnbz zenei stlushoz ill hangzsbeli, billentsbeli megoldsok,
Virtuz technikai fejleszts.
Ajnlott tananyag
Scarlatti: Szontk IIV. (EMB, Balla)
J. S. Bach: Hronszlam Invencik
J. S. Bach: Francia szvitek
Haydn: Szontk (Urtex , Peters)
Mozart: Szontk
Beethoven: Szonta
Weber: Leichte Meisterwerke fr Klavier (Hra Srmai)
Schubert: Impromtus
Schumann: Kinderszenen
Liszt: Etdk (Zemplni)
Chopin: Keringk

380

Chopin: Mazurkk1
Dohnnyi: Indul
Bartk:Mikrokozmosz VVI
Bartk: Tizenngy bagatell
Bartk: Hrom cskmegyei npdal
Sosztakovics: 3 fantasztikus tnc
Grieg: Peer Gynt szvit
Kurtgtiratok Machauttl J. S. Bachig
Kvetelmny
Kpes legyen a tanul tehetsghez mrten a m tudatos interpretcijra
Legyen llkpessge s biztonsgos technikai tudsa a nvendknek a nagyobb zenei mvek eladshoz,
v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 etd
1 barokk m
1 szonta ttel
1 szabadon vlasztott m

Kvetelmnyek a tovbbkpz vfolyamainak elvgzse utn


Az A tagozat vgn
A tanul ismerje
hangszere mltjt, irodalmt s a jelentsebb klfldi s hazai eladmvszeket (pl. Sz. Richter, Rubinstein, Fischer Annie, Cziffra Gyrgy...),
a kottban elfordul jelek s zenei mszavak pontos jelentst, klns tekintettel a zongorra vonatkoz specilis utastsokra.
Legyen kpes
technikai s zenei szempontbl tudatos, nll munkra,
a zongorajtk sorn elfordul klnbz jtkmdokat, jtkformkat (skla, hrmashangzat, futam, kettsfogs, tremolo, trilla, dszts),
billentsfajtkat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni,
sajt kzalkatnak megfelel ujjrendek ksztsre,
a zongorapedlok tudatos hasznlatra,
a zongoramvek formlsra s kifejez eladsra.
Rendelkezzk
olyan zenei mveltsggel, amely kpess teszi az rtkes zene befogadsra,
az egyttzenls ignyvel.
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul legyen kpes
a zongorzand anyag kottah, stlusos, dinamikailag vltozatos s kifejez eladsra,
sklkat, gyakorlatokat minden hangnemben jtszani,
a klnbz jtkformkat, jtkmdokat a zenei anyagnak megfelelen alkalmazni,
a zenei karakterek s a hozzjuk kapcsold billentsmdok megjelentsre,
dinamikailag rnyalt s kifejez hangkpzsre,
a zongorapedlok tudatos s vltozatos hasznlatra.
Rendelkezzk
megfelel hangszeres gyessggel, virtuozitssal,
biztos memrival, koncentrlkpessggel,
megfelel laprl olvassi kszsggel.
A B tagozatos tanul rendelkezzk olyan szint zongoratudssal, hogy zenei kpessgei alapjn adott esetben legyen alkalmas szakirny
tanulmnyok elkezdsre.

381

A mvszeti zrvizsga kvetelmnyei


Mvszeti zrvizsga rszei
A vizsga gyakorlati rszbl ll
A gyakorlati vizsga tantrgya s idtartama
Zongora ftrgy
Atagozat minimum 10 perc
B tagozat minimum 15 erc
A vizsga tartalma
A tagozat
A ngy stlusbl vlaszthat hrom klnbz stlus darab, amibl lehet egy kamaram.
Barokk m, tbbszlam szerkeszts darab vagy szvitttel, vagy knnyebb barokk varici (nehzsgi szint: Hndel: Knny zongoradarabok
Chaconne (EMB 6991 ktetben), Scarlatti: Szonta C K.513 h K. 377, (EMB 7817 ktetben) Bach: Francia szvit (EMB 7190) G tncttelek).
Klasszikus szontattel (Beethoven: Szonta G Op. 49 (EMB 8152) no 2 I ttel, Beethoven: Szonta G. Op. 79. (Schott); rondk, varicik,
bagatellek Beethoven: Bagatelle C Op. 33 (Peters) nehzsgi szintjn).
Romantikus m (Schumann: Kinderszenen (EMB 7146), Mendelssohn: Dalok szveg nlkl (EMB 7354) 14., 19, Chopin: Mazurka g Op. 67 no. 2
(EMB 6877 ktetben, PWM ktetben) nehzsgi szintjn).
XX. szzadi m (Bartk: Mikrokozmosz IV (EMB 128)/102 Felhangok, V/130 Falusi trfa nehzsgi szintjn).
A kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Ngy klnbz stlus darab, amibl lehet egy kamaram.
Egy barokk m: tbbszlam szerkesztsben rt darab vagy szvitttel (J. S. Bach: hmoll hromszlam invenci (EMB 6913), Francia szvit
(EMB 7190) Esz Allemande, Courande, Sarabande. Scarlatti: Adr szonta K.453. nehzsgi szintjn).
Egy klasszikus szontattel (Haydn: Szonta D Hob. XVI/19 (Peters), Mozart: Cdr szonta KV. 309 (EMB 3996 ktetben, EMB 3997
ktetben, Peters ktetben) nehzsgi szintjn).
Romantikus m (LisztZemplni: Etd (EMB 766) 2 a, Liszt: Consolation (EMB 12697) Desz nehzsgi szintjn).
XX. szzadi m (Bartk: Szonatina (EMB 117), Mikrokozmosz VI (EMB 130)/Hat tnc bolgr ritmusban, Debussy: Arabesque (EMB 6029) E
nehzsgi szintjn).
A kamaram kivtelvel a vizsgaanyagot kotta nlkl kell jtszani.
A vizsga rtkelse
megfelels az elrt kvetelmnyeknek,
technikai felkszltsg,
helyes test s kztarts,
hangminsg, billents,
pedlhasznlat,
hangszerkezels,
artikulcik s dsztsek alkalmazsa,
helyes ritmus s temp,
eladsmd,
a zenei stlus s az elrsok megvalstsa,
memria,
alkalmazkodkpessg,
llkpessg.

A tananyag feldolgozshoz szksges ktelez (minimlis) taneszkzk


J minsg zongora vagy piann.
2 darab vltoztathat magassg zongoraszk.

382

2 darab klnbz magassg zsmoly.


Metronm.

CSEMBAL
A csembaltants clja a XVIXVIII. szzadig terjed idszak egyik legjelentsebb a ksbbiekben elfeledett, de napjainkban jjlesztett
billentys hangszern val jtk alapfok elsajttsa.
A csembaltants feladatai:
a csembal megszlaltatsnak s optimlis kezelsnek alapfok elsajtttatsa,
a koronknt eltr hangzsignyek, technikai, billentsi, artikulcis s ornamentcis elvek megismertetse,
a koronknt vltoz notci sajtossgainak felismerse, s a hiteles (fakszimile s urtext) kottk irnti igny kialaktsa,
a csembal mechanikjnak, szerkezetnek, felptsnek s mkdsi elvnek megismertetse,
a teljes csembalirodalom belertve a XX. szzadi mveket megismertetse,
egyfajta elemz, gondolkod s szabadon alkot szemllet kialaktsa, amely nlklzhetetlen a rgi zene eladsban,
a rgi zent rt mdon hallgat s mvel amatrk nevelse.
Az oktats ismertesse meg a tanulkkal
a csembal trtnett, a rokon billentys hangszereket,
a csembal felptst s mkdsi elvt (a klnbz ptstechnikkra tekintettel),
a hangszer akusztikai sajtossgait, a regisztereket,
a csembalirodalom legkiemelkedbb alkot s eladmvszeit.
Alaktson ki
knnyed hangszerkezelst,
helyes test, kar s kztartst,
sokszn, kidolgozott jtkmdkultrt,
laza, egyenletes ujjtechnikt,
knnyed manulvltst, a klnbz manulok egy idben trtn hasznlatnak termszetessgt.
A fentiek elrshez gyakoroltasson rendszeresen
dr s moll sklkat kln kzzel, kt kzzel prhuzamosan s ellenmozgsban, klnbz tempkban s billentsmdokkal, oktv, terc, szext
s decima tvolsgban,
hrmas s ngyeshangzatokat akkordfogsban, klnbz felbontsokban, futamokban a sklkhoz hasonl mdokon,
technikai gyakorlatokat, etdket, ujjgyakorlatokat.
Fordtson figyelmet
a cltudatos gyakorlsi mdszer kialaktsra,
a klnbz specilis jtkmdok elsajttsra, illetve azok megfelel alkalmazsra az adott zenei anyagban
a laprl olvassi kszsg fejlesztsre,
a continuojtk kszsgnek kialaktsra s feladataira,
a tudatos zenei memorizlsra,
a mvek zeneileg ignyes kidolgozsra, stlush eladsra
a rendszeres trsas muzsiklsra.
Fejlessze a tanul
zenei hallst, a melodikus, polifon s funkcis hallst,
metrum s ritmusrzkt, az egyenletes temptartst,
hangszerkezelst, technikjt, a kezek fggetlensgt az gyestk, az ujjgyakorlatok, etdk, sklk alkalmazsval,
muzikalitst a hajlkony dallamformlssal, a dallam s ksret viszonynak ignyes kimunklsval.

383

Tantsa meg a tanulnak a hangolsi s az alapvet karbantartsi feladatokat.


Legyen tisztban a leggyakoribb mfajokkal, kompozcis technikkkal (tncok, polifonhomofon szerkeszts stb.) s azok eladsval.
Tudjon valamennyi hangnemben sklzni hrom oktvon keresztl, kt kzzel, klnfle billentsmdokkal (futam, akkord, akkordfelbonts is);
tudja a sklkat modern ujjrenddel, de ismerjen meg nhny rgi ujjazatot is.
Tudjon akkordokat s tbbkevesebb szlam arpeggit jtszani, egy s kt kzzel.
Tegyen szert a kornak megfelel, biztos technikra: a pergjtk, ugrsok (kzkeresztezs), kettsfogsok, repetci, akkordjtk tern.
Ismerje a tanult anyagban elfordul temp s karakterjelzseket, egyb eladsi jeleket, zenei mszavakat s ezek jelentst, a tanult eladsi
darabok zeneszerzinek nevt, a mvek cmt, s tudja helyesen kiejteni s lerni azokat.

Elkpz vfolyam
1. vfolyam
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
a csembal felptsnek s egyes rszeinek megismerse
a hangszer mkdsi elvnek megrtse
a csembal dinamikai lehetsgeinek megismerse
klnbz billentsmd alkalmazsok szksgszersgnek felismerse
a drmoll tonalits rzkelse
egyszer, kt s hromtag formk felismerse
hangnemek s hangnemvltozsok megfigyelse, tempjelzsek rtelmezse
klnbz nemzetek zenjnek s azok sajtossgainak megismerse
A hangszerkezels fejlesztse
Billents:
non legato,
legato
Artikulcis lehetsgek a tanult mvek stlusbl kiindulva
Jtkformk:
skla
trillamozgs s egyszer ornamensek
kettsfogs,
akkordjtk, hangzatfelbonts
Ajnlott tananyag
Ujjgyakorlatok s kisebb etdk a felsorolt csembaliskolkbl
I. Alghrimm: Manuale Der Orgel und Cembalotechnik (Doblinger)
Kees Rosenhart: The Amsterdam Harpsichord Tutor (Muziekuitgeverij Saul B. Groen Amsterdam)
Richard Siegel: Apprendre a Toucher le Clavecin III (Heugel Paris)
Maria Boxall: CembaloSchule (Schott 6893)
Michel Corrette: Methode Courte et facile pour apprendre a toucher de Clavecin (Editions Henry Lemoine Paris)
J. Krieger, D. G. Trk, H. Purcell, M. Corrette, J. Fr. Dandrieu, D. Speer, Chr. Graupner rvidebb, knnyebb tncai s karakterdarabjai
Bartk Bla: Mikrokozmosz I vlogats
Kvetelmnyek
A helyes kz s testtarts kialaktsa.
Klnbz billentssel, transzponlssal gyakorolt sklk s ujjgyakorlatok.
A tanv sorn elvgzend zenei anyag 1015 tnc s karakterdarabbl lljon.
A tanult mveket rtelmesen tagolva, kottahen, metrum s ritmushen, a megismert technikk alkalmazsval kell eljtszani.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga

384

3 m (tncok s karakterdarabok)
(legalbb 1 mvet kotta nlkl kell eladni)

Alapfok vfolyamok A tagozat


1. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
egyszer, kt s hromtag formk felismerse,
a drmoll tonalits rzkelse,
T, S, D vezethang zrlatok felismerse,
kvintkr,
hangnemek s hangnemvltozsok megfigyelse,
idegen szavak jelentse s kiejtse,
artikulcis jelek,
tempjelzsek rtelmezse.
A hangszeres kszsgek fejlesztse
Billents:
non legato,
legato, berlegato,
Artikulcis lehetsgek a tanult mvek stlusbl kiindulva.
Jtkformk:
skla,
trillamozgs s egyszer ornamensek,
kettsfogs,
akkordjtk, hangzatfelbonts,
repetci: ugyanazon ujjal, ujjvltssal.
A kezek fggetlentse:
mozg szlam ll szlam (dallamksret),
polifon zenben klnfle artikulcikkal.
Legyen kpes a klnbz pontozott ritmusok, valamint a 6/8 s 3/8os tembeoszts pontos kivitelezsre.
Ismerkedjen meg klnbz nemzetek zenjvel s azok sajtossgaival (pl. nmet, olasz, francia stb.).
Ajnlott tananyag
J. Ph. Rameau: Cdr menuett (the BPA 3.old.)
F. Couperin: La Charoloise (2.ordre)
Dandrieu: Rondeau (Ddr) (the BP 55.old.)
Dandrieu: La petit maitre (Ddr menuett) (ED 80. old.)
Petzold: Gdr menuett (ED 75.old.)
Petzold: BWVAnh.114
Petzold: dmoll menuett
Petzold: BWV Ank. II. 132 (Kn. Bach, 15. old.)
Pachelbel: Sarabande (fiszmoll) ED
Hndel: Impertinence HWV 494 (IPP, 28. old.)
Kirnberger: Gigue (Ddr) IPP,53.old.
J. Chr. Fr. Bach: Schwabisch (Musik. Neb.Schott, 6. old.)
W. Fr. Bach: Gdr menuett (Bachs Shne, 3. old.)
W. A. Mozart: Gdr menuett K1
W. A. Mozart: Bdr menuett K3
W. A. Mozart: Cdr menuett K6/III ab

385

Frescobaldi: Canzone (IPP,20. old.)


Corelli: Sarabande emoll (ED 24. old.)
Diruta: 12 ricercarivlogats (IPP, 811. old.)
Purcell: Hornpipe emoll (Kn., 31. old.)
Purcell: Rigaudoon in d Z.D227 (43. old.)
J. Clarke: The Prince of Denmarks March (the PB,16.old.; FCP I/17. old.)
Alghrimm: Manuale 814. old., transzponlva is
Kvetelmnyek
A csembal felptsnek s regiszter elnevezseinek ismerete.
Az elvgzend anyag 1015 m arnyos felosztsban francia, nmet, angol s olasz zene (tncok, karakterdarabok, polifon szerkeszts
mvek).
Sklk, futamok gyakorlsa rgi s modern ujjrendekkel.
Egyszerbb dsztsek alkalmazsa.
Rvidebb mvek rtelmesen tagolt, zeneileg kifejez eladsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
3 klnbz karakter darab/tncttel

2. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
A nvendk tudjon tjkozdni klnbz stlus s nemzetisg darabok kztt.
Ismerje a ritkbban elfordul tembeosztsokat s a hemiolt.
Legyen kpes ttekinteni egyszerbb darabok formjt, felptst.
Ismerje fel az egyszerbb tncokat (pl. menett, gavott).
Legyen tisztban a polifon s homofon szerkesztsi mddal, a frzis, peridus, imitci s szekvencia fogalmval.
Legyen kpes knnyebb darabokat laprl lejtszani.
Tanuljon meg regisztert s manult vltani.
Legyen kpes egyszerbb dallamok dsztsre megfelel helyen , az eddig megismert s hasznlt ornamensekkel
A hangszeres kszsgek fejlesztse
Billents:
legatissimo,
legato,
non legato,
staccato.
Jtkformk:
skla,
dsztsek: trillk (parny), elkk,
kettsfogs,
hangzatfelbonts,
akkord, arpeggio,
repetci,
ugrsok.
Kezek fggetlentse:
tbb szlam rtelmes vezetse ritmus s artikulci szempontjbl,
ktszlam jtk egy kzzel.
Ajnlott irodalom
Dandrieu: La Gemissante (FCP I, 40. old.)

386

Dandrieu: Gavotte en Rondeau (ED, 60. old.)


L.Couperin: La Pastourelle (FergusonE. French I, 26. old.)
Dieupart: emoll menuett (Nr. 27.)
Bach: Cdr kis preludium BWV 924
C. Ph. E. Bach: Solfeggio (Kn. Etden 92. old.)
W. Fr. Bach: dmoll menuett (ED, 92. old.)
J. Pachelbel: Cdr fuga (IPP, 21. old.)
G. F. Hndel: dmoll sarabande (ED, 23. old.)
J. Haydn: Menettek Hob. IX:3, IX:8 vlogats
Anon: Courant Fitzwilliam WB II/ 266., (Boxall, 59. old.)
Bull: Preludium (G)Boxall, 58.old. eredeti ujjrendekkel
Purcell: Prelude for the fingering (PurcellKn. 5. old.)
D. Scarlatti: Aria d (II. 32) (The BP 32. old.)
Zipoli: Verso IV. (The BP 27. old.)
Bertalotti: Solfeggio Nr.2. (ItoPP. 13. old.)
Bartk: Mikrokozmosz I. vlogats
Alghrimm: Manuale: ujjgyakorlatok, etdk
Kvetelmnyek
Az elvgzend anyag 1015 m, arnyos felosztsban egyes nemzetek zenjbl.
Egyszerbb tncdarabok rtelmesen tagolt megszlaltatsa a mr megismert artikulcik s trillk alkalmazsval.
Az egyszerbb dsztsek megfelel mdon val alkalmazsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 m J. S. Bach: Notenbchlein fr A. M. Bach ktetbl,
1 bcsi klasszikus m.
1 francia karakterdarab/1 angol tncttel/olasz m

3. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
A szonta, rond s a varicis forma ismerete s elemzse.
rnyalt frazelsra s artikulcira val trekvs.
Hangnemi, harmniai sszefggsek megrtse, a TSDT funkcik alkalmazsa gyakorlatban.
Hrmashangzatok megfordtsai.
A francia zenre jellemz inegal jtk gyakorlsa.
A hangszeres kszsgek fejlesztse
Billents:
klnbz billentsi mdok megfelel helyen,
klnbz billentsmdok alkalmazsa lass s gyors tempban,
a dinamikai rnyalatok billentstl val fggsgnek megfigyelse
Jtkformk:
skla,
dsztsek (francia ornamensek Couperin, Rameau)
kettsfogs,
hangzatfelbonts,
akkord,
futam,
repetci,

387

arpeggio (lassan majd fokozatosan gyorstva).


Ajnlott tananyag
Dieupart: Menuet en Rondeau (The AH Thor 62. old.)
J. B. de Boismortier: La Nanette 15. old.
J. Ph. Rameau: Gdr/gmoll menuett (ED 8485. old.)
H. Scheidemann: Balett (The Amsterdam HT, 42 .old.)
C. Ph. E. Bach: Gdr menuett (FCP I/133. old.)
G. F. Hndel: dmoll Sarabande (Fav. Piano Classics I., 38. old.)
J. S. Bach: cmoll kis preludium BWV 999
G.A. Benda: Ddr szonatina (Sonatinen II/128. old.)
J. K. F. Fischer: Gdr menuett I,II (16. old)
Anon: Galliard (Ferguson: Early English, I/30. old)
A. Scarlatti: Folia (the BP. 29. old.)
Anon (16th cent.) Saltarello del RE (Ferguson: Early It.I/28. old.)
D. Scarlatti: Larghetto (FCP I/91. old.)
Bartk: Mikrokozmosz
Alghrimm: Manuale: etdk, ujjgyakorlatok
Kvetelmnyek
Fokozott nllsg a darabok tanulsa sorn.
Az elvgzend anyag 1015 m, arnyos elosztsban az egyes nemzetek zenjbl.
A tanul tudjon klnbsget tenni a francia s nmet dsztsek kztt, ismerje azok pontos megnevezst.
Trekedjen a tncttelek stlusos, folyamatos eladsra, a slyosslytalan temrszek megfelel alkalmazsra.
Fordtson fokozott figyelmet a balkz hanghosszainak s hangslyainak rnyalt jtkmdjra a basso continuo jtk elvrsai szerint.
A polifon zenben trekedjen az rthet, kvethet szlamvezetsre.
Legyen kpes a knnyed pozcivltsra, a kezek gyes al s fltevsre.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 polifon m
1 tncttel/karakterdarab/szonatina
1 m Bartk Mikrokozmoszbl/ ms XX. szzadi szerz mve

4. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
Az eddig tanult ismeretek elmlytse s fejlesztse.
Fokozott igny a stlusos muzsikls, a technikai s elmleti ismeretekkel megalapozott jtkra.
Nagyobb nllsgra val trekvs a zenetanuls minden terletn (pl. ujjrendkszts, dallamok dsztse, artikulci nll kidolgozsa.)
A jtszott anyagban elfordul tncok jellegzetessgeinek ismerete.
A hangszeres kszsgek fejlesztse
Az angol, francia s nmet zenben hasznlatos leggyakoribb dsztsek ismerete.
Perg, virtuz jtkmd fejlesztse.
Knnyed pozcivltsra val trekvs.
Az elvgzend anyag kb. 510 m.
Ajnlott tananyag
L. Couperin: La Pastourelle (the Amsterdam H T II/27. old.)
J. Ph. Rameau Tambourin (FCP I/45. old.)
F. Couperin preldk a LArt de Toucher c. csembaliskolbl

388

J. C. F. Fischer amoll chaconne (FCP I/25. old.)


J. S. Bach: dmoll kis preludium BWV 926
Cdr ktszlam invenci BWV 772
G. F. Hndel: Fdr Gigue (VEBDeutsch 54. old.)
J. Haydn: Gdr menuett (FCP I/89)
G. Ph. Telemann: Fantasia in d, TWV 33:2 (FCP I, 30. old)
Purcell: A new Ground (Kn. 6465. old)
W. Croft: 31. A Scotch Air (II. ktet 39. old.)
D. Cimarosa: Sonata in a (FCP I/20. old.)
C. Seixas: cmoll toccata (the BP 42. old.)
Bartk: Mikrokozmosz
Alghrimm: Manuale: etdk, ujjgyakorlatok
Kvetelmnyek
Legyen kpes a tanul egy kb. 10 perces msort folyamatosan, koncentrltan eljtszani s megformlni, jtk kzben nmagt kontrolllni.
Trekedjen a nagyobb llegzet, virtuzabb mvek pontos, stlusos s kifejez eladsra.
Az v vgi vizsga javasolt anyaga
egy XVII. szzadi m
egy polifon szerkeszts m
egy karakterdarab, tncttel vagy szonta/szonatina XVIII. szzadi szerztl

Alapfok vfolyamok B tagozat


2. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
A nvendk tudjon tjkozdni klnbz stlus s nemzetisg darabok kztt.
Ismerje a ritkbban elfordul tembeosztsokat s a hemiolt.
Legyen kpes ttekinteni egyszerbb darabok formjt, felptst.
Ismerje fel az egyszerbb tncokat (pl. menett, gavotte).
Legyen tisztban a polifon s homofon szerkesztsi mddal, a frzis, peridus, imitci s szekvencia fogalmval.
Legyen kpes knnyebb darabokat laprl lejtszani.
Tanuljon meg regisztert s manult vltani.
Legyen kpes egyszerbb dallamok dsztsre megfelel helyen , az eddig megismert s hasznlt ornamensekkel.
A hangszeres kszsgek fejlesztse
Billents:
legatissimo,
legato,
non legato,
staccato.
Jtkformk:
skla,
dsztsek: trillk, elkk,
kettsfogs,
hangzatfelbonts
akkord, arpeggio,
repetci,
ugrsok.
Kezek fggetlentse:

389

tbb szlam rtelmes vezetse ritmus s artikulci szempontjbl,


ktszlam jtk egy kzzel.
Tudatostsa a tanul a billents mdjtl, a hanghossztl s a billenty elengedstl fgg dinamikai rnyalatokat.
Ajnlott tananyag
Dandrieu: Les Tourbillons (Kn.:Etden 33. old)
Dieupart: Menuet en Rondeau Fdr (The Amsterd. 62.)
J. S. Bach: dmoll kis preludium BWV 940
C. Ph. E. Bach: gmoll Polonaise (the BP 18.old.)
J. Ch. F. Bach: Solfeggio (Etden, 57. old.)
J. Pachelbel: Gavotte mit 2 Variationen (FCP I/14. old.)
G. Fr. Hndel: Aria (Presto) (FCP I/74. old.)
H. Scheidemann: Ballet (The Amst. HT/II, 42. old.)
Anon: Praeludium Fitz.V. Book (Gdr) (Boxall 60 old.)
Purcell: Rigadoon in C (PurcellKn. 12. old.)
Zipoli: amoll Allegro (Etden 90. old.)
Bertalotti: Solfeggio n. 3, n. 4 (I topp 1415. old.)
Cimarosa: Gdr Sonata (FCP II, 18.)
A. Scarlatti: Folia (the BP 29. old.)
Bartk Bla Mikrokozmosz I, II
Alghrimm: Manuale: etdk, ujjgyakorlatok
Kvetelmnyek
Az elvgzend anyag 1015 m, arnyos felosztsban egyes nemzetek zenjbl.
Egyszerbb tncdarabok rtelmesen tagolt megszlaltatsa a mr megismert artikulcik s trillk alkalmazsval.
Az egyszerbb dsztsek megfelel mdon val alkalmazsa.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 J. S. Bach kis preldium
1 francia karakterdarab,
1 angol tncttel/1 knny szonta vagy szonatina.

3. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
A szonta, rond s a varicis forma ismerete s elemzse.
rnyalt frazelsra s artikulcira val trekvs.
Hangnemi, harmniai sszefggsek megrtse, a TSDT funkcik alkalmazsa gyakorlatban.
Hrmashangzatok megfordtsai, ngyeshangzatok.
Fokozott nllsg a darabok tanulsa sorn.
A francia zenre jellemz inegal jtk gyakorlsa
A hangszeres kszsgek fejlesztse
Billents:
klnbz billentsi mdok a megfelel helyen,
klnbz billentsmdok alkalmazsa lass s gyors tempban,
a dinamikai rnyalatok billentstl val fggsgnek megfigyelse
Jtkformk:
skla,
dsztsek (francia ornamensek Couperin, Rameau)
kettsfogs,

390

hangzatfelbonts,
akkord,
futam,
nma ujjvlts
legatissimo
repetci,
arpeggio (lassan majd fokozatosan gyorstva).
Ajnlott tananyag
L. Marchand: dmoll menuet (compl. edition 14. old.)
J. Ph. Rameau: Tambourin (FCP I 45. old.)
F. Couperin: Allemande (the BP 47. old.)
J. K. F. Fischer: amoll Chaconne (FCP I/25. old.)
J. S. Bach: dmoll kis preludium BWV 926
W. Fr. BachJ. S. Bach: gmoll allemande (ED 8. old.)
G. A. Benda: Fdr Sonatina (Sonatinen II/112. old.)
W. A. Mozart: Londoner Skizzenbuch KV15a, 15d; (Knemann 28, 30. old.)
J. Barrett: The St. Catherine (Ferguson EE II/58. old.)
W. Byrd: Jig (The Amsterdam HT, 25. old.)
H. Purcell: Hornpipe in g (Knemann 32. old.)
Frescobaldi: Corrente Prima (Fresc. I./84. old.)
A. Scarlatti: Balletto amoll (FCP I/24.)
Bartk: Mikrokozmosz
Bozzay: Medlik
Alghrimm: Manuale: etdk, ujjgyakorlatok
Kvetelmnyek
Fokozott nllsg a darabok tanulsa sorn.
Az elvgzend anyag 1015 m, arnyos elosztsban az egyes nemzetek zenjbl.
A tanul tudjon klnbsget tenni a francia s nmet dsztsek kztt, ismerje azok pontos megnevezst.
Trekedjen a tncttelek stlusos, folyamatos eladsra, a slyosslytalan temrszek megfelel alkalmazsra.
Fordtson fokozott figyelmet a balkz hanghosszainak s hangslyainak rnyalt jtkmdjra a basso continuo jtk elvrsai szerint.
A polifon zenben trekedjen az rthet, kvethet szlamvezetsre.
Legyen kpes a knnyed pozcivltsra, a kezek gyes al s fltevsre.
Tudjon knnyedn manult vltani s regisztrlni.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 francia m,
1 Purcell m/olasz m,
1 Telemann fantzia/ J. S. Bach preldium,
1 XX. szzadi zeneszerz mve

4. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Hangszeres s zenei ismeretek
Az eddig tanult ismeretek elmlytse s fejlesztse.
Fokozott igny a stlusos muzsikls, a technikai s elmleti ismeretekkel megalapozott jtkra.
Nagyobb nllsgra val trekvs a zenetanuls minden terletn (pl. ujjrendkszts, dallamok dsztse, artikulci nll kidolgozsa.)
Az angol, francia s nmet zenben hasznlatos leggyakoribb dsztsek ismerete.
Rgi ujjrendek ismerete s hasznlata.
Funkcis halls fejlesztse.

391

A hangszeres kszsgek fejlesztse


Trekedjnk
a laprl jtk fejlesztsre,
az improvizatv dsztsek gyakoroltatsra,
a trsas zenls rendszeres mvelsre (akr nekessel, ms hangszerrel, vagy ngykezes formjban).
Ajnlott tananyag
J. Ph. Rameau: amoll gavotte (Brenreiter 12. old.)
Daquin: Le Coucou (FCP I/16. old.)
L. Couperin: Branle de Basque (Ferguson: Early French I/7. old.)
E. J. de le Guerre: Rigaudon I&II dmoll (Ferguson: Early French I/46. old.)
J. Pachelbel: fmoll Chaconne (the BP 56. old.)
Gisbert Steenwick: Serband (The Amst. H. T.22. old.)
J. S. Bach: emoll kis preludium BWV 938
Cdr ktszlam invenci BWV 772
J. L. Krebs: Choral Jesu, meine Freunde (ItoPP 48. old.)
G. Fr. Hndel: Fughetta (the BP 24. old.)
Telemann: Courante (the BP 48. old.)
J. Haydn: Cdr Divertimento (Hob. XVI/8)
Howels Delight: Gdr (Ferguson: EE I./64. old.)
H. Purcell: A Ground in Gamut (Kn. 6667. old.)
W. Croft: 31. A Scotch Air (Compl. Edit. II. ktet 39. old.)
D. Cimarosa: Sonata in Es (FCP I/22.)
G. Frescobaldi: Balletto, Corrente e Passacagli (the BP 75. old.)
D. Scarlatti: Sonata in d (Gavotte) K64 (FCP I/94. old.)
Kvetelmnyek:
A tanul legyen kpes egy kb. 15 perces msort folyamatosan, koncentrltan eljtszani s megformlni, jtk kzben nmagt kontrolllni.
Trekedjen a nagyobb llegzet, virtuzabb mvek pontos, stlusos s kifejez eladsra.
Legyen kpes a perg, virtuz jtkmdra.
A vizsgn egy mvet kvlrl kell jtszani.
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
egy XVII. szzadi m
egy polifon szerkeszts m
egy francia karakterdarab/ egy m a Bachfiktl/ Haydn szontattel
egy Scarlatti/Soler szonta

Kvetelmnyek az alapfok vfolyamainak elvgzse utn


Az A tagozat vgn
A tanul legyen tisztban a csembaljtk s a zongorzs kzti alapvet klnbsgekkel, s tudatosan alkalmazza is az eltr jtktechnikt
mindkt hangszernl.
Ismerje a csembaln hasznlatos billentsmdokat, klns tekintettel a knnyed, kizrlag ujjtbl kpzett non legatra s a karsegtsg nlkli
legatra.
Ismerje meg kornak megfelel szinten a renesznsz, barokk, valamint a korai klasszikus zenk legfontosabb stlusjegyeit.
Tudjon klnbsget tenni klnfle nemzetek zeni kztt, s ezt alkalmazza az eladsban is.
Legyen tisztban a leggyakoribb dsztsekkel (a korok s nemzetek kzti klnbsgekkel is).
Legyen tisztban a leggyakoribb mfajokkal, kompozcis technikkkal (tncok, polifonhomofon szerkeszts stb.) s azok eladsval.
Tudjon valamennyi hangnemben sklzni hrom oktvon keresztl, kt kzzel, klnfle billentsmdokkal (futam, akkord, akkordfelbonts is);
tudja a sklkat modern ujjrenddel, de ismerjen meg nhny rgi ujjazatot is.

392

Tudjon akkordokat s tbbkevesebb szlam arpeggit jtszani, egy s kt kzzel.


Tegyen szert a kornak megfelel, biztos technikra: a pergjtk, ugrsok (kzkeresztezs), kettsfogsok, repetci, akkordjtk tern.
Ismerje a tanult anyagban elfordul temp s karakterjelzseket, egyb eladsi jeleket, zenei mszavakat s ezek jelentst, a tanult eladsi
darabok zeneszerzinek nevt, a mvek cmt, s tudja helyesen kiejteni s lerni azokat.
A B tagozat vgn (az A tagozat kvetelmnyein fell)
A tanul legyen kpes tudsrl szmot adni az albbiak pdiumon trtn bemutatsval:
1 Couperinrondeau,
1 sarabande s 1 menett Rameautl,
1 gyors Scarlattiszonta,
1 m Bach: Clavierbchlein fr W. Fr. Bach cm ktetbl,
1 Haydnszonta.
A Scarlattiszontt fejbl kell jtszani, a tbbi m kottbl is eladhat.
A tanul legyen tisztban a csembaljtk s a zongorzs kzti alapvet klnbsgekkel, s tudatosan alkalmazza is az eltr jtktechnikt.
Mvszeti alapvizsga kvetelmnye
A vizsga rszei
A vizsga gyakorlati vizsgarszbl ll.
A vizsga tantrgya s idtartama
Csembal ftrgy
A tagozat: minimum 10 perc
B tagozat: minimum 10 perc
A vizsga tartalma
A tagozat
Egy XVII. szzadi m (G. Frescobaldi: Corrente e Ciaccona; Balletto, Corrente e Passacagli; Corrente, Gagliarda; (Edizioni Suvini Zerboni
Milano); Byrd (EMB 12030 ktetben), Bull (EMB 12030 ktetben), Farnaby (EMB 12030 ktetben) (Fitzwilliam Virginal BookDover); J. J.
Froberger: Szvitek (Heugel); J. K. F. Fischer: 9 szvit csembalra (Schott) nehzsgi szintjn).
Egy polifon szerkeszts m (J. S. Bach: Ktszlam invencik BWV 772786 (Knemann K110); Kis preldiumok BWV 924930 , BWV 933
938 (K 110); W. Fr. Bach: Fgk, polonzek (Peters); Telemann: Fantzik (Brenreiter)); Ouverturen (Schott); Knny fgk (Schott); G. Fr.
Hndel: Einzelne Suiten und Stcke (Brenreiter) nehzsgi szintjn).
Egy XVIII. szzadi m, (Fr. Couperin (EMB 4372), J. Ph. Rameau Heugel), J. B. Boismortier (Leuckartian), Daquin, Dandrieu (Early French
Keyboard Music); vagy egy szontattel: J. Chr. Bach (Henle), C. Ph. E. Bach (Knemann), J. Haydn (Knemann), J. A. Benda (Artia Praga) vagy
Scarlatti (EMB 7817, EMB 8268, EMB 8480, EMVB 8666), Soler szonta (Henle) nehzsgi szintjn).
A darabokat lehetleg kotta nlkl kell jtszani.
B tagozat
Egy XVII. szzadi m (G. Frescobaldi: Corrente e Ciaccona; Balletto, Corrente e Passacagli; Corrente, Gagliarda; Partite sopra Passacagli;
Partite sopra Follia; Partite sopra Laria della Romanesca (Edizioni Suvini Zerboni Milano); Byrd (EMB 12030 ktetben), Bull (EMB 12030
ktetben), Farnaby (EMB 12030 ktetben). (Fitzwilliam Virginal Book Dover); H. Purcell: Ground; Chacone (Kneman); J. J. Froberger: Szvitek
(Heugel) Pachelbel: Hexachordum Apollinis (Brenreiter); D. Buxtehude: Szvitek (Breitkopf); nehzsgi szintjn).
Egy polifon szerkeszts m (J. S. Bach: Ktszlam invencik BWV 772786 (K 110); Fantasie duobus subiectis BWV 917 (Peters); Kis
preldiumok s fugettk BWV 895, 899, 900, 987/a, 901, 902;(K110) W. Fr. Bach: Fgk, polonzek (Peters); G. Telemann: Fantzik
(Brenreiter); Ouverturen (Schott); Knny fgk(Schott); G. Fr. Hndel: Einzelne Suiten und Stcke (Brenreiter) nehzsgi szintjn).
Egy XVIII. szzadi m (Fr. Couperin (EMB 43725); J. Ph. Rameau (Heugel); J. B. Boismortier (Leuckartian); Daquin, Dandrieu (Early French
Keyboard Music); vagy egy szontattel, J. Chr. Bach (Henle) C. Ph. E. Bach (Knemann); J. Haydn (Knemann); J. A. Benda (Artia Praga)
nehzsgi szintjn).
egy virtuz Scarlatti (EMB 7817, EMB 8268, EMB 8480, EMB 8666)/Soler szonta.
A darabokat kotta nlkl kell jtszani.

393

A vizsga rtkelse:
megfelels az elrt kvetelmnyeknek
technikai felkszltsg
helyes test s kztarts
helyes ritmus s temp,
helyes artikulci s dsztsek alkalmazsa
kifejez, stlusos eladsmd
memria, j llkpessg

Tovbbkpz vfolyamok A tagozat


A tovbbkpz A tagozatos tanulk szmra a zeneiskola alapkpzsben elrt sznvonal megrzse s fejlesztse a cl. A hangszeres
fejlds mellett ugyanolyan fontos a zenei mveltsg elmlytse, valamint az rmteli muzsiklshoz val kedv fenntartsa.
5. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Az vfolyam zenei anyagnak megfelel jtkformk elsajttsa
A tanul legyen kpes a mr megismert stlusokban nllan is megtanulni egyegy mvet.
Nagyon fontos a laprl jtk fejlesztse, a ngykezes jtkhoz s kamarazenhez szksges alkalmazkods kitapasztalsa s kialaktsa.
Hangszeres kszsgek fejlesztse
sklk kln kzzel klnbz dsztsekkel
ujjgyakorlatok Fr. Couperin LArt de toucherc. csembaliskoljbl
basso continuo jtk alapjai: hrmashangzatok s fordtsaik, kadencik; ehhez gyakorlatok J. B. Christensen basso continuo iskoljbl
non mesure preludek elemzse s jtka
Ajnlott tananyag
L. Couperin: Cdr menuett (E. de LOiseauLyre 27. old)
Daquin: Rigaudon en Rondeau gmoll /Gdr (4. old.)
J. Fr. Dandrieu: Prelude (D) non mesure (54. old.)
J. Ph. Rameau: e/E Rigaudon (30. old.)
F. Couperin: Second, Troisime prlude
J. C. F. Fischer: Preldiumok s fgk (300 vKorai nmet, 38. old.)
J. Pachelbel: Phantasie (300 v, 32.old.)
G. Bhm: amoll szvit (EMB, Nmet zong., 3.old.)
Anon: Brande champanje (Boxall 62. old.)
G. Farnaby: A toye (EMBAngol16. old.)
W. Croft: Ground in c (I/10. old.)
A. de Cabezn: Duo II. (Boxall 69old.)
J. P. Sweelinck Malle Sijmon (The Amsterd. II/10. old)
Kvetelmnyek
Az elvgzend anyag 510 m.
A tanul legyen kpes az egyszerbb non mesur preludek harmniai elemzsre, ami az ilyen tpus mvek rtelmesen tagolt eladshoz
elengedhetetlenl fontos.
Legyen kpes egyszer, tbbnyire alaphelyzet akkordokbl ll rt renesznsz tncok basso continuo (csak basszus szlambl olvasott)
ksretnek eljtszsra.
Az v vgi vizsga javasolt anyaga
1 prelude F. Couperin: LArt de toucher le clavecin ktetbl/1 non mesure prelude
1 polifon szerkeszts m

394

1 szabadon vlasztott m/kamara


A vizsga anyaga kottbl jtszhat

6. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Az vfolyam zenei anyagnak megfelel jtkformk elsajttsa.
A tanult ritmuskpletek, temfajtk tfog rendszerezse, a zenei anyagban tallhat j eladsi utastsok ismerete.
Az llkpessg nvelse.
A hangszeres kszsgek fejlesztse
Sklk:
kln kzzel dsztve,
historikus ujjrenddel (pl. angol, francia minta szerint)
ujjgyakorlatok (Hanon), technikailag nehz helyek Scarlatti szontibl
basso continuo jtk alapjai: szextakkordok kettzse
ehhez gyakorlatok J. B. Christensen basso continuo iskoljbl, ill. Hndel continuo pldatrbl
Ajnlott tananyag
Dieupart: Fdr Srabande (48. old.)
J. Ph. Rameau: La Villageoise (34. old.)
F. Couprein: Les Baricades Misterieuses (II/16. old.)
E. de la Guerre: Rigaudon I/II (Ferguson I/46. old.)
J. Ch. Fr. Bach: Fdr menuet (Musikalische Nebenstunden 22. old.)
J. J. Froberger: Suite Auf die Mayerin (300 v, Korai nmet 18. old.)
J. S. Bach: Ktszlam invencik vlogats
W. Byrd: La Volta (Boxall 52. old.)
J. Duphly: C/C Menuets (Heugel, 41. old.)
H. Purcell: Ground in c (Knemann 56. old.)
D. Scarlatti: Szontk vlogats
G. B. Pergolesi: Allegretto (EMB, Olasz 40. old.)
Kvetelmnyek
A tanul legyen kpes az elsajttott formk gyakorlati alkalmazsra.
A megtanult mveket a zeneirzelmi tartalom kifejezsvel adja el.
Legyen kpes a tiszta szlamvezetsre, ismerje a jtszott mvek harmniai szerkezett.
Tudjon az vfolyamnak megfelel szinten knnyebb mveket laprl jtszani.
Legyen kpes a zrlati harmnik sszekapcsolsra (4 3 ksleltets).
Az elvgzend anyag 510 m.
Az v vgi vizsga javasolt anyaga
1 francia karakterdarab/1 polifon szerkeszts m
1 tncttel/varicis forma
1 szabadon vlasztott m/kamara
A vizsga anyaga kottbl jtszhat

7. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
Az elz vfolyamokban elsajttott jtkformk tovbbfejlesztse.
A jtszott anyag dsztseinek megfelel, stlusos kivitelezse.

395

llkpessg fokozsa, igny a hibamentes, folyamatos elads irnt.


Perg, virtuz jtk fejlesztse megfelel gyakorlatokkal.
Funkcis halls fejlesztse.
Klnbz stlus zenei anyag ignyes, elmleti ismeretekkel altmasztott, kifejez eladsa.
A hangszeres kszsgek fejlesztse
Egyszerbb disszonancik: terckvart akkord, kvintszext akkord s kapcsolsi mdozataik
Gyakorlatok G. Fr. Hndel pldatrbl
Ajnlott tananyag
F. Couperin: Les Moissonneurs (II. ktet, 8. old.)
L. Marchand: Gavotte en Rondeau (13. old.)
J. Ph. Rameau: La Triomphante (Heugel 76. old.)
J. S. Bach: fmoll szvit BWV 823
C. Ph. E. Bach: Cantabile (FCP 138. old.)
W. Fr. Bach: Gdr szonta (Kalmus Piano Series I.)
J. Chr. Fr. Bach: Adr menuett (ML Hours 38. old.)
J. K. F. Fischer: Musikalischer Parnassus 9 szvit csembalra, vlogats
J. J. Froberger. Canzone (300 v, Korai nmet 15. old.)
A. Valente: Lo Ballo dell Intorcia (Boxall 64. old.)
G. Frescobaldi: Gagliarda prima quinta
Corrente prima sexta (Il Primo Libro) vlogats
Orbn Gyrgy: Minuti vlogats
Bartk Bla: Mikrokozmosz vlogats (pl. VI/149, 152)
Petrovics Emil: Ngy narckp larcban
Kvetelmnyek
A tanul legyen kpes klnbz karakter mveket lmnyszeren, stlusosan eladni.
Ismerje az alapvet forrsmunkk (Couperin, Rameau, C. Ph. E. Bach trakttusainak) legfontosabb megllaptsait s kitteleit az eladsmdra
vonatkozan.
Tegyen szert tapasztalatokra a kamarazenben, aktvan vegyen rszt az egyttmuzsiklsban.

Az v vgi vizsga javasolt anyaga


1 kisebb szvit (Froberger, Purcell, J. K. F. Fischer stb.)/toccata/karakterdarab
1 Scarlatti, Soler vagy Albero szonta/klasszikus szontattel/varicis forma
1 szabadon vlasztott m/kamara
A vizsga anyaga kottbl jtszhat

8. vfolyam A tagozat
Fejlesztsi feladatok
A zenei anyagban elfordul jtkformk tudatos alkalmazsa az vfolyamnak megfelel szinten.
A tanul trekedjen a minl nagyobb nllsgra (regisztrlsban, dsztsek hozzadsban).
A stlush eladsmd kvetelmnyeit igyekezzen ignyesen megvalstani s kifejezsre juttatni.
A hangszeres kszsgek fejlesztse
az eddig tanultak gyakorlsa s elmlytse
gyakorlatok G. Ph. Telemann: Singe, Spiel und Generalba bungen c. kottjbl
Ajnlott tananyag
L. Couperin: Prelude non mesur Fdr (70. old.)

396

Fr. Couperin: Huitime prlude (LArt.)


Fr. Couperin: La Prude (Sarabande ) (43. old.)
J. Rameau: amoll Prlude (non mesur) (1. old.)
DAnglebert: gmoll sarabande (35. old.)
Duphly: Gavottes (E,e) (99. old )
J. Titelouze: Ave Maris Stella (Boxall 74.)
G. Bhm: Fdr szvit (The B Pian. 82)
J. Ch. Fr. Bach: Adr menuet (ML Hours)
J. J. Froberger: Canzone
J. Pachelbel: Arie mit Variationen (300 v, korai nmet)
J. S. Bach: Kt s hromszlam invencik vlogats
C. Ph. E. Bach: Variationen (Fav.P Cl. I/70.old.)
G. Ph. Telemann: Knny fgk vlogats
J. Haydn: Szontk vlogats
Th. Morley: Alman (EMB, Angol z. muzsika, 23. old)
W. Byrd: Corranto (ua., 20. old)
G. Farnaby: The old Spagnoletta (ua. 27. old.)
G. Frescobaldi: Aria detta balletto (Il libro primo 95. old)
G. Frescobaldi: Partite sopra Folia
Soler: Due Sonate (EMB Das Mediterran ,22. old)
D. Scarlatti: Albero Szontk vlogats
Kvetelmnyek
A tanulnak legyen ttekintse a csembal repertorjrl, ismerje a legfontosabb zeneszerzket, eladmvszeket.
Legyen jrtas a barokk zene formavilgban, ismerje a csembalirodalom nagy rszt kpez tncok (szvitek) fejldstrtnett.
A tanul legyen kpes klnbz karakter mveket lmnyszeren, stlusosan eladni.
Tegyen szert tapasztalatokra a kamarazenben, aktvan vegyen rszt az egyttmuzsiklsban
Az v vgi vizsga ajnlott anyaga
1 non mesure prelude/Froberger tombeau/angol virginl darab/Frescobaldi vagy Rossi toccata
1 polifon szerkeszts m
1 Scarlatti szonta/klasszikus szontattel/1 francia karakterdarab/m a glns korszakbl
A vizsga anyaga kottbl jtszhat

Tovbbkpz vfolyamok B tagozat


A tovbbkpz vfolyamok B tagozatos nvendkei nem zenei jelleg kzismereti tanulmnyaik mellett is meg akarjk rizni a zenei plya
vlasztsnak lehetsgt. Ebbl kvetkezik, hogy az A tagozatnl bvebb, tfogbb tananyagot kell elvgeznik.
5. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Az vfolyam zenei anyagnak megfelel jtkformk elsajttsa
A tanul legyen kpes a mr megismert stlusokban nllan is megtanulni egyegy mvet.
Nagyon fontos a laprl jtk fejlesztse, a ngykezes jtkhoz s kamarazenhez szksges alkalmazkods kitapasztalsa s kialaktsa.
Hangszeres kszsgek fejlesztse
sklk kln kzzel klnbz dsztsekkel
ujjgyakorlatok Fr. Couperin LArt de toucherc. csembaliskoljbl
basso continuo jtk alapjai: hrmashangzatok s fordtsaik, kadencik
gyakorlatok J. B. Christensen Grundlagencm basso continuo iskoljbl
non mesure preludek elemzse s jtka

397

Ajnlott tananyag:
J. Duphly: La Felix (66.old.)
L. Couperin: 7. non mesure prelude (62.old.LO.Lyre)
Daquin: La Mlodieuse (Rondeau) (57. old.)
J. Ph. Rameu: e/E Rigaudon (30. old.)
J. Fr. Dandrieu: Prelude (D) non mesure (54. old.)
Fr. Couperin: Les Baricades Misteriuses (II/16. old.)
J. Ch. F. Bach: Fdr menuet (ML Hours 22. old.)
G. Fr. Hndel: Lesson HWV 496 (FCP I/80. old.)
J. S. Bach: Ktszlam invencik vlogats
J. C. F. Fischer: Preldiumok s fgk (300 vKorai nmet, 38. old.)
J. Pachelbel: Phantasie (300 v, 32. old.)
G. Bhm: amoll szvit (EMB, Nmet zong., 3. old.)
Th. Tallis: Antiphon: Gloria
G. Farnaby: A Toye (EMB, Angol16. old.)
H. Purcell: Ground in c (56. old.)
W. Croft: Sebell (Steiner.41. old.)
A. de Cabezn: Duo II. (Boxall 69. old.)
J. P. Sweelinck: Malle Sijmon (The Amsterd. II/10. old.)
D. Scarlatti: Szontk vlogats (javasolt K1, K9, K 25)
Kvetelmnyek
Az elvgzend anyag 510 m.
A tanul legyen kpes az egyszerbb non mesur preludek harmniai elemzsre, ami az ilyen tpus mvek rtelmesen tagolt eladshoz
elengedhetetlenl fontos.
Legyen kpes egyszer, tbbnyire alaphelyzet akkordokbl ll rt renesznsz tncok basso continuo (csak basszus szlambl olvasott)
ksretnek eljtszsra.
Az v vgi vizsga javasolt anyaga
1 prelude F. Couperin: LArt de toucher le clavecin ktetbl/1 non mesure prelude
1 polifon szerkeszts m
1 szabadon vlasztott m/kamara
A vizsga anyaga 1 m kivtelvel kottbl jtszhat

6. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Az vfolyam zenei anyagnak megfelel jtkformk elsajttsa.
A tanult ritmuskpletek, temfajtk tfog rendszerezse, a zenei anyagban tallhat j eladsi utastsok ismerete.
Az llkpessg nvelse.
A hangszeres kszsgek fejlesztse
Sklk:
kln kzzel dsztve,
historikus ujjrenddel (pl. angol, francia minta szerint)
ujjgyakorlatok (Hanon), technikailag nehz helyek Scarlatti szontibl
basso continuo jtk alapjai: szextakkordok kettzse
gyakorlatok J. B. Christensen basso continuo iskoljbl ill. Hndel continuo pldatrbl
Ajnlott tananyag
Dieupart: Fdr Sarabande (48. old.)

398

J.Ph.Rameau: Le Livri (101. old.)


F.Couperin: Les Baricades Misterieuses (II/16. old.)
F.Couperin: Huitime prelude (LArt ..)
E. de la Guerre: Rigaudon I/II (Ferguson I/46. old.)
DAnglebert: Sarabande de Vieux Gautier
J.Duphly: C/C Menuets (41. old.)
L.Couperin: 8.(Adr) non mesur prelude (62. old. L. O. Lyre)
J. Ch. Fr. Bach: Fdr menuet (Musikalische Nebenstunden 22. old.)
J. J. Froberger: Suite Auf die Mayerin (300 v, Korai nmet 18. old.)
J. S. Bach: Ktszlam invencik vlogats
J. S, Bach: fmoll szvit BWV 823
J. S. Bach: Adr szvit BWV 832
C. Ph. E. Bach: Cantabile (FCP 138. old.)
W. Fr. Bach: Gdr szonta (Kalmus Piano Series I.)
W. Fr. Bach: 2 fga (I to PP, 128. old.)
J. Chr. Fr. Bach: Adr menuett (ML Hours 38. old.)
J. K. F. Fischer: Musikalischer Parnassus 9 szvit csembalra, vlogats
J. J. Froberger: Canzone (300 v, Korai nmet 15. old.)
W. Byrd: La Volta (Boxall 52. old.)
J. Duphly: C/C Menuets (Heugel, 41. old.)
H. Purcell: Ground in c (Knemann 56. old.)
Antonio Valente: La Ballo dell Intoveia (Boxall 64. old.)
D. Scarlatti: Szontk vlogats
G. B. Pergolesi: Allegretto (EMB, Olasz 40. old.)
Kvetelmnyek
A tanul legyen kpes az elsajttott formk gyakorlati alkalmazsra.
A megtanult mveket a zeneirzelmi tartalom kifejezsvel adja el.
Legyen kpes a tiszta szlamvezetsre, ismerje a jtszott mvek harmniai szerkezett.
Tudjon az vfolyamnak megfelel szinten knnyebb mveket laprl jtszani.
Legyen kpes a zrlati harmnik sszekapcsolsra (4 3 ksleltets).
Az elvgzend anyag 510 m.
Az v vgi vizsga javasolt anyaga
1 francia karakterdarab/1 polifon szerkeszts m
1 tncttel/varicis forma
1 szabadon vlasztott m/kamara
A vizsga anyaga 1 m kivtelvel kottbl jtszhat

7. vfolyam B tagozat
Fejlesztsi feladatok
Az elz vfolyamokban elsajttott jtkformk tovbbfejlesztse.
A jtszott anyag dsztseinek megfelel, stlusos kivitelezse.
llkpessg fokozsa, igny a hibamentes, folyamatos elads irnt.
Perg, virtuz jtk fejlesztse megfelel gyakorlatokkal.
Funkcis halls fejlesztse.
Klnbz stlus zenei anyag ignyes, elmleti ismeretekkel altmasztott, kifejez eladsa.
A hangszeres kszsgek fejlesztse
egyszerbb disszonancik: terckvart akkord, kvintszext akkord s kapcsolsi mdozataik
ehhez gyakorlatok G. Fr. Hndel pldatrbl

399

Ajnlott tananyag
F. Couperin: Les Moissonneurs (II.ktet, 8. old.)
L. Marchand: Gavotte en Rondeau (13. old.)
J. Ph. Rameau: La Triomphante (Heugel 76. old.)
DAnglebert: gmoll sarabande (35. old.)
L.Couperin: 12.(F) prelude non mesur (70. old.)
Duphly: Gavottes (E,e) (99. old.)
J. S. Bach: Hromszlam invencik vlogats
J. Chr. Fr. Bach: Adr menuett (ML Hours 38. old.)
J. K. F. Fischer Musikalischer Parnassus 9 szvit csembalra, vlogats
G. Bhm: Fdr szvit (The B Pian. 82. old.)
G. Ph. Telemann: 6 Ouvertren vlogats
A. Valente: Lo Ballo dell Intorcia (Boxall 64. old.)
J. Titelouze: Ave Maris Stella (Boxall 74.)
G. Frescobaldi: Gagliarda prima quinta
Corrente prima sexta (Il Primo Libro) vlogats
A Soler Due sonate (EMB Des Mediterran 2225. old)
Orbn Gyrgy: Minuti vlogats
Bartk Bla: Mikrokozmosz vlogats (pl. VI/149, 152)
Petrovics Emil: Ngy narckp larcban
Fehr Gyrgy Mikls Invencik csembalra Op.55
Kvetelmnyek
A tanul legyen kpes klnbz karakter mveket lmnyszeren, stlus