Anda di halaman 1dari 25

PELAN STRATEGIK INDUK

BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)


SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
TAHUN 2014 2016

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Jalan Orkid, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor.

PELAN STRATEGIK INDUK


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
TAHUN 2014 2016

SEKOLAH KEBANGSAAN METHODIST (M) PELABUHAN KLANG


Jalan Orkid, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor.

PELAN STRATEGIK INDUK


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SEKOLAH KEBANGSAAN METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
TAHUN 2014 2016

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Jalan Orkid, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor.

PELAN STRATEGIK INDUK


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
TAHUN 2014 2016

PENDAHULUAN

Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah merupakan organisasi sokongan penting serta menjadi pendukung
kepada lonjakan pencapaian prestasi akademik serta kokurikulum di peringkat sekolah. Di mata masyarakat
tempatan ia merupakan sebagai penetapan indentiti sekolah dari segi sahsiah muridnya. Justeru itu,
Pengurusan Hal Ehwal Murid dituntut untuk meningkatkan sahsiah diri murid dari segi aspek disiplin diri.

Oleh hal yang demikian, Pengurusan Hal Ehwal Murid telah merangka beberapa strategi serta program
bagi memenuhi tuntutan dan harapan pihak sekolah dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan hal
ehwal murid. Dengan adanya strategik serta program yang dirangka dan dijalankan akan memartabatkan diri
murid menjadi modal insan yang berguna kepada Negara.

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Jalan Orkid, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor.

PELAN STRATEGIK INDUK


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
TAHUN 2014 2016

VISI

PENDIDIKAN BERKUALITI
INSAN TERDIDIK
NEGARA SEJAHTERA

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Jalan Orkid, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor.

PELAN STRATEGIK INDUK


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
TAHUN 2014 2016

MISI

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG


BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI
INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Jalan Orkid, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor.

PELAN STRATEGIK INDUK


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
TAHUN 2014 2016

MATLAMAT

Membantu dalam perkembangan diri dan sahsiah


murid supaya murid berfungsi sebagai individu yang
seimbang, berdikari, berpengetahuan dan
berkemahiran, berfikiran kreatif dan kritikal,
memupuk potensi dan kebolehan ke tahap maksima
dan menyuburkan potensi kepimpinan.

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Jalan Orkid, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor.

PELAN STRATEGIK INDUK


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
TAHUN 2014 2016

OBJEKTIF
1.

Membangunkan modal insan yang berakhlak mulia dengan senantiasa mengamalkan nilai-nilai murni.

2.

Memberi perangsang kepada murid supaya menyintai dan sayangkan sekolahnya dan sekaligus
mengurangkan gejala ponteng sekolah dikalangan murid.

3.

Memupuk serta menaman nilai kesatuan dikalangan murid supaya mereka sama-sama ingin belajar
dan menjaga harta benda sekolah yang akhirnya akan mengurangkan budaya vandalisme.

4.

Memupuk nilai sayangilah diri sendiri khusus dari segi kesihatan untuk membanteras kegiatan
merokok, inhalan dan penyalahgunaan dadah.

5.

Mengurangkan jurang ketidaksamaan sosial dan budaya serta memupuk kerjasama dikalangan murid
supaya budaya perpaduan antara kaum terjalin.

6.

Menjadikan sekolah sebagai rumah kedua kepada murid sekolah ini.

7.

Memahami konsep dan peranan seta bidang tugas Pengurusan Hal Ehwal Murid.

8.

Menghasilkan satu program Hal Ehwal Murid yang dapat membantu kecemerlangan di peringkat
sekolah.

9.

Menyediakan dan memupuk murid yang bersahsiah dan berketrampilan.

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Jalan Orkid, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor.

PELAN STRATEGIK INDUK


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
TAHUN 2014 2016

CARTA ORGANISASI UNIT HAL EHWAL MURID (HEM)


SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
GURU BESAR
Pn. Ong Cheng Geok
GPK HAL EHWAL MURID (GPK HEM)
Pn. Ruhamah Bt. Abd. Shukor
GPK PENTADBIRAN (GPK 1)
Pn. Hjh. Zahura Bt. Adam

GPK PETANG
Pn. Noor Aini Bt. Mohd. Tahrim

SETIAUSAHA
En. Masnizam Bin Mohd Sharif

GPK KO KURIKULUM
En. Kamaruddin Bin Ajid

NAIB SETIAUSAHA
Pn. Siti Norkamilah Bt. Ahmad

KETUA KETUA UNIT HEM


UNIT DISIPLIN & PENGAWAS
:
En. Zamri B. Abd. Rahman
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
:
En. Mohd. Farid B. Mahbob
UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)
:
Tn. Hj. Mohd. Ashar B. Sarbini
UNIT KEBERSIHAN
:
Pn. Lampam Seranie Anak Batu
UNIT KESIHATAN & BEBAS DENGGI
:
En. Rajendran a/l Jeyaraman
UNIT KESELAMATAN
:
Pn. Azrawati Bt. Arshad
UNIT DATA HEM
:
En. Mat Yunin B. Yusof
UNIT KEBAJIKAN MURID
:
Pn. Mek Embong Bt. Daud
UNIT KANTIN SEKOLAH
:
Pn. Faizah Bt. Ahmad
UNIT RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT)
:
Pn. Hamidah Bt. Mahmud
UNIT STOK & INVENTORI
:
Pn. Siti Zalina Bt. Moslihen
UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)
:
En. Muhamad Latif Bin Othman

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Jalan Orkid, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor.

PELAN STRATEGIK INDUK


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
TAHUN 2014 2016

sPeCt Bidang : Hal Ehwal Murid (HEM) Akhir Tahun 2013


Isu / Cabaran Dalam
Penambahbaikan Sekolah (Susun
Ikut Jurang Terbesar)
A

Alat Semakan Program Sekolah


Eliminate
(Hapuskan)

Raise
(Tambah)

Fail unit HEM tidak sistematik


-

Kecelaruan dalam
bahan untuk fail

Penyediaan Pelan Strategik tidak


seragam

Memastikan setiap pelan strategik


unit HEM menuruti kehendak JPN
Selangor

Berlaku kecelaruan bidang tugas


setiap unit HEM

Program Kecemerlangan Sekolah


Yang Dilaksanakan (Berdasarkan
Isu / Cabaran)
1

Menyediakan bahan-bahan
penyelerasan sistem fail unit HEM

Bengkel pemantapan sistem fail


unit HEM

menyediakan
Reduce
(Kurangkan)

Create
(Wujudkan)

Mendapatkan bahan pelan


strategik yang betul mengikut
kemahuan JPN Selangor

1,2,3,4,5,6

Bengkel Pelarasan Pelan Strategik


unit HEM 2014 2016

Menyediakan skop tugas setiap


unit HEM

Penstrukturan Unit Unit HEM

Sustain (Kekalkan)

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Jalan Orkid, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor.

PELAN STRATEGIK INDUK


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
TAHUN 2014 2016

ANALISIS `S.W.O.C BIDANG : HAL EHWAL MURID (HEM)

FAKTOR DALAMAN

KEKUATAN(S) Strength

KELEMAHAN(W) Weakneses
W1 - Segelintir murid kurang kesedaran sivik.
W2 - Ibu bapa kurang motivasi dalam mendidik anak.
W3 - Ibu bapa kurang memantau perkembangan anak mereka
kerana kesibukan.
W4 - Masalah perlaksanaan pengurusan disebabkan oleh
kekangan masa.

S1 - Pengurusan HEM berjalan lancar.


S2 - Tiada masalah disiplin yang berat.
S3 - Prasarana dan kemudahan sekolah yang lengkap
S4 - Kerjasama berpasukan antara guru-guru

FAKTOR LUARAN

PELUANG(O) Opportunities

CABARAN(C) Challange

O1 - Kerjasama yang baik antara sekolah dan PIBG.


O2 - Mudah untuk mengendalikan program berkaitan motivasi dan
lain-lain kerana sekolah berhampiran dengan tempat tinggal
murid.
O3 - Lokasi sekolah berdekatan dengan pihak berkuasa tempatan
memudahkan kawalan murid.
O4 - Hubungan ibu bapa dengan orang berpengaruh memudahkan
perjalanan aktiviti sekolah dalam meningkatkan
kecemerlangan.

C1 - Wujud pusat siber yang membawa gejala kurang sihat di


kalangan murid.
C2 - Segelintir ibu bapa kurang menyokong program sekolah
dengan tidak memberikan kerjasama dalam membentuk
sahsiah anak mereka.
C3 - Kurang dana untuk menjalankan aktiviti..
C4 - Kekurangan ruangan untuk memberi perkhidmatan kepada
murid seperti bilik rawatan.

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Jalan Orkid, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor.

PELAN STRATEGIK INDUK


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
TAHUN 2014 2016

i) ANALISIS PERSEKITARAN (SWOC) BIDANG : HAL EHWAL MURID (HEM)

(S)KEKUATAN:
Pengurusan HEM berjalan lancar.
Tiada masalah disiplin yang berat.
Prasarana dan kemudahan sekolah yang
lengkap
Kerjasama berpasukan antara guru-guru

(W)KELEMAHAN:
W1 Segelintir murid kurang kesedaran sivik.
W2 Ibu bapa kurang motivasi dalammendidik
anak.
W3 Ibu bapa kurang memantau perkembangan
anak mereka kerana kesibukan.
W4 Masalah perlaksanaan pengurusan
disebabkan oleh kekangan masa

(O)PELUANG:
O1 Kerjasama yang baik antara sekolah dan PIBG.
O2 Mudah untuk mengendalikan program berkaitan
motivasi dan lain kerana sekolah berhampiran
dengan tempat tinggal murid.
O3 Lokasi sekolah berdekatan dengan pihak berkuasa
tempatan memudahkan perlaksanaan program.
O4 Hubungan ibu bapa dengan orang berpengaruh
memudahkan perjalanan aktiviti sekolah dalam
meningkatkan kecemerlangan

Strategi SO
Kerjasama yang erat antara pentadbiran
dan guru-guru serta antara guru
membolehkan setiap unit di dalam
HEM bergerak dengan licin.

Strategi WO
Jawatankuasa HEM bekerjasama dengan
pihak berkuasa tempatan untuk
menjayakan program-program yang
dirancang.

(C)CABARAN:
C1 Wujud pusat siber yang membawa gejala kurang
sihat di kalangan murid.
C2 Segelintir ibu bapa kurang menyokong program
sekolah dengan tidak memberikan kerjasama dalam
membentuk sahsiah anak mereka.
C3 Kurang dana untuk menjalankan aktiviti.
C4 Kekurangan ruangan untuk memberi kemudahan
kepada murid-murid seperti bilik rawatan.

Strategi SC
Memanipulasi kemudahan yang ada di
sekolah dengan sebaik-baiknya dengan
mengadakan pelbagai program bagi
mengisi masa lapang murid dan
mengurangkan masa lapang mereka untuk
perkara yang tidak berfaedah.

Strategi WC
Pihak sekolah mengadakan Seminar
Keibubapaan bagi memberi motivasi
kepada ibu bapa dalam membentuk
sahsiah anak mereka.

Dalaman

S1
S2
S3
S4

Luaran

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Jalan Orkid, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor.

PELAN STRATEGIK INDUK


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
TAHUN 2014 2016

ii) PENILAIAN STRATEGI TERBAIK BIDANG / UNIT : HAL EHWAL MURID (HEM)

BIL

KOD STRATEGI

STRATEGI YANG TELAH DIJANA

1.

Strategi SO

ST1 Kerjasama yang erat antara pentadbiran dan guru-guru serta antara guru membolehkan
setiap unit di dalam HEM bergerak dengan licin.

2.

Strategi WO

ST2 Jawatankuasa HEM bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan untuk menjayakan
program-program yang dirancang.

3.

Strategi SC

ST3 Memanipulasi kemudahan yang ada di sekolah dengan sebaik-baiknya dengan


mengadakan pelbagai program bagi mengisi masa lapang murid dan mengurangkan masa
lapang mereka untuk perkara yang tidak berfaedah.

4.

Strategi WC

ST4 Pihak sekolah mengadakan Seminar Keibubapaan bagi memberi motivasi kepada ibu
bapa dalam membentuk sahsiah anak mereka.

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Jalan Orkid, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor.

PELAN STRATEGIK INDUK


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
TAHUN 2014 2016

iii) ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN BIDANG / UNIT : HAL EHWAL MURID (HEM)

KRITERIA PEMILIHAN

ST1

ST2

ST3

ST4

1. Tahap kesukaran proses

2. Kompetansi staf yang bertanggungjawab

3. Sumber kewangandan kos pembiayaan yang terlibat

4. Kemudahan infrastruktur dan peralatan

5. Andaian keupayaan mengatasi halangan

6. Andaian hasilan yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat / isu, misi dan visi.

7. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan

8. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas

9. Kesesuaian dengan persekitaran terkini

Jumlah Skor

36

26

28

33

Keputusan

Pemilihan kepada ST2

Ulasan
Skala Likert : 1 hingga 5, di mana 5 yang terbaik.

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Jalan Orkid, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor.

PELAN STRATEGIK INDUK


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
TAHUN 2014 2016

iv) SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN BIDANG / UNIT : HAL EHWAL MURID (HEM)

BIL

KOD STRATEGI

STRATEGI YANG TELAH DIJANA

1.

Strategi SO

ST1 Kerjasama yang erat antara pentadbiran dan guru-guru serta antara guru membolehkan
setiap unit di dalam HEM bergerak dengan licin.

2.

Strategi WC

ST4 Pihak sekolah mengadakan Seminar Keibubapaan bagi memberi motivasi kepada ibu
bapa dalam membentuk sahsiah anak mereka.

3.

Strategi SC

ST3 Memanipulasi kemudahan yang ada di sekolah dengan sebaik-baiknya dengan


mengadakan pelbagai program bagi mengisi masa lapang murid dan mengurangkan masa
lapang mereka untuk perkara yang tidak berfaedah.

4.

Strategi WO

ST2 Jawatankuasa HEM bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan untuk menjayakan
program-program yang dirancang.

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Jalan Orkid, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor.

PELAN STRATEGIK INDUK


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
TAHUN 2014 2016

PELAN STRATEGIK BIDANG : HAL EHWAL MURID (HEM)


TAHUN 2014 2016
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPM

KPI Pengarah/PPD/Sek
SEKTOR/PPD/SEK SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
BIDANG /UNIT HAL EHWAL MURID (HEM)
SASARAN

TERAS
STRATEGIK

ISU-ISU
STRATEGIK

STRATEGI

(Berdasarkan 4 teras
strategik)

(Huraian isu/masalah tentang


BK atau fungsi organisasi)

(Berdasarkan 11 anjakan
PPPM atau fungsi
organisasi/SWOC)

Guru dan
Pemimpin
Sekolah

Kualiti Guru dan


Kualiti Pentadbiran
sekolah

Mentransformasi
kebolehan dan
keupayaan
penyampaian
pendidikan

PELAN TINDAKAN

KPI
TOV

2014

2015

2016

Sistem fail setiap


unit dalam bidang
HEM yang lebih
sistematik

50 %

60 %

70 %

80 %

Menstruktur setiap
unit dalam HEM
agar program
dirancang berjalan
dengan lebih
lancar dan licin

50 %

60 %

70 %

80 %

(Berdasarkan 25101inisiatif atau


pelan tindakan di
JPN/PPD/Sekolah)

Piagam pemimpin
sekolah termasuk
NPQEL, laluan kerjaya
dan menambahbaik
tawaran baru

(Pernyataan indikator yang


boleh diukur)

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Jalan Orkid, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor.

PELAN STRATEGIK INDUK


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
TAHUN 2014 2016

Nota Jadual 1:
1. Perlu dibina sekali sahaja bagi tempoh tiga tahun seperti yang telah dipersetujui oleh JPN dan PPD.
2. Jadual sPeCt (school Programme Check tool) dan Analisis Persekitaran (SWOC) perlu disediakan sebelum Jadual 1.
3. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam petak kosong berpandukan
penerangantertera.

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Jalan Orkid, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor.

PELAN STRATEGIK INDUK


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
TAHUN 2014 2016

PELAN TAKTIKAL BIDANG : HAL EHWAL MURID (HEM)


TAHUN 2014
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 2

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM


KPI Pengarah/PPD/Sek
Sektor/PPD/Sekolah SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Bidang/Unit HAL EHWAL MURID (HEM)
Strategi Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan

Bil

Program/Projek

Objektif

Tanggungjawab

Bengkel Sistem
Fail HEM

Memastikan fail
setiap Unit HEM
lengkap

Pentadbiran, GPK HEM, JK


Induk HEM, Ketua-Ketua
Unit HEM

Penstrukturan
Setiap Unit HEM

Menstruktur setiap
unit dalam HEM agar
program dirancang
berjalan dengan lebih
lancar dan licin

Pentadbiran, GPK HEM, JK


Induk HEM, Ketua-Ketua
Unit HEM

Tarikh/Tempoh

Kos/Sumber

KPI

TOV

Sasaran

22 Feb 2014

Fail setiap Unit HEM


sistematik dan
lengkap mengikut
piawaian

50%

80%

Sepanjang
2014

Setiap Unit
mempunyai bidang
tugas yang jelas.

50%

80%

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Jalan Orkid, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor.

PELAN STRATEGIK INDUK


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
TAHUN 2014 2016

Nota Jadual 2:
1. Perlu dibina setiap tahun.
2. Maklumat KPI, TOV dan Sasaran disalin dari Jadual 1. Sasaran bagi tahun semasa dari Jadual 1 manakala TOV adalah pencapaian sebenar
dari tahun sebelumnya.
3. Jadual OPPM (one page project manager) jika disediakan dan diletakkan sebelum Jadual 2 boleh menyokong skor peroleh skor 6 dalam
SKPM.
4. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam semua petak kosong.

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Jalan Orkid, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor.

PELAN STRATEGIK INDUK


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
TAHUN 2014 2016

PELAN OPERASI 1 : BIDANG : HAL EHWAL MURID (HEM)


TAHUN 2014
Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Nama Program
Objektif
Tempoh
Kump. Sasaran
Tanggungjawab

SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG


HAL EHWAL MURID (HEM)
Bengkel Sistem Fail HEM
Memastikan fail setiap Unit HEM lengkap
22 Feb 2014 ( 1 slot dalam LADAP)
Setiap Unit HEM
Pentadbiran, GPK HEM, JK Induk HEM, Ketua-Ketua Unit HEM

JADUAL 3
JPS/SJK-PSS/03

Perbincangan Jawatankuasa Induk HEM tentang keperluan sistem fail yang sistematik dan efisien mengikut piawaian.
Proses Kerja Menggunakan satu slot di dalam LADAP dengan mengadakan bengkel khas untuk pemantapan sistem fail HEM yang lengkap.
Fail yang lengkap akan di kumpul dan disimpan oleh GPK HEM atau individu yang ditanggungjawabkan.
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan
(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambahbaikan

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

...

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Jalan Orkid, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor.

Tarikh:

..

PELAN STRATEGIK INDUK


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
TAHUN 2014 2016

PELAN OPERASI 2 : BIDANG : HAL EHWAL MURID (HEM)


TAHUN 2014
Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Nama Program
Objektif
Tempoh
Kump. Sasaran
Tanggungjawab

SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG


HAL EHWAL MURID (HEM)
Penstrukturan Setiap Unit HEM
Menstruktur setiap unit dalam HEM agar program dirancang berjalan dengan lebih lancar dan licin
Sepanjang 2014

JADUAL 3
JPS/SJK-PSS/03

Setiap Unit HEM


Pentadbiran, GPK HEM, JK Induk HEM, Ketua-Ketua Unit HEM

Perbincangan Jawatankuasa Induk HEM tentang keperluan Unit-Unit di dalam HEM. Perbincangan merangkumi tentang
Proses Kerja keperluan AJK di dalam suatu Unit dan bidang tugas setiap Unit agar tiada pertindihan. Hasilnya, struktur Unit-Unit di dalam
HEM tahun 2015 akan menjadi lebih sistematik dan efisien.
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan
(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambahbaikan

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

...

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Jalan Orkid, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor.

Tarikh:

..

PELAN STRATEGIK INDUK


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
TAHUN 2014 2016

Nota Jadual 3:
1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah
dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh
pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Jalan Orkid, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor.

PELAN STRATEGIK INDUK


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
TAHUN 2014 2016

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM


: BIDANG : HAL EHWAL MURID (HEM) TAHUN 2013
Sektor/PPD/Sekolah SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Bidang/Unit HAL EHWAL MURID (HEM)

Bil

Program

Kelas Bimbingan

JADUAL 4
JPS/SJK-PS/04

Tempoh
Pelaksanaan

Tarikh
Pemantauan

Penilaian Keberkesanan
Program

Cadangan
Penambahbaikan

Catatan

Feb Ogos 2014

22/5/14,
15/6/14,
15/8/14, oleh
GB/PK

Berjaya dilaksanakan dan


hampir capai objektif,
dengan 64% lulus UPSR dan
68% lulus PKSR.

Program ini dimulakan dalam


Januari 2015

Boleh dilaksana
pada 2015

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Jalan Orkid, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor.

PELAN STRATEGIK INDUK


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
TAHUN 2014 2016

Bil

Program

Tempoh
Pelaksanaan

Tarikh
Pemantauan

Penilaian Keberkesanan
Program

Cadangan
Penambahbaikan

Catatan

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

...

Tarikh:

..

Nota Jadual 4:
1. Semua maklumat/catatan dari bahagian kedua pelan operasi perlu ditaip dalam Jadual 4 seperti contoh pada barisan pertama.

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Jalan Orkid, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor.

PELAN STRATEGIK INDUK


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
TAHUN 2014 2016

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI


: BIDANG : HAL EHWAL MURID (HEM) TAHUN 2013
2.

MISI

Membangun Potensi Individu Melalui


Pendidikan Berkualiti

Sekolah Unggul Penjana Generasi


Terbilang

VISI

JADUAL 5
JPS/SJK-PS5/05

Sektor/PPD/Sekolah SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG


Bidang/Unit HAL EHWAL MURID (HEM)

Sasaran Prestasi
Matlama/Objektif

Inisiatif/Tindakan
TOV 2014

Memastikan pencapaian
kurikulum meningkat

Prestasi Sebenar

KPI

Bilangan semua A

20

30

2015

2016

35

45

Emas Sepuluh, Kelas elit


dsb...

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Jalan Orkid, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor.

2014

2015

2016

30

32

44

Catatan

PELAN STRATEGIK INDUK


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
TAHUN 2014 2016

Sasaran Prestasi
Matlama/Objektif

Prestasi Sebenar

KPI

Inisiatif/Tindakan
TOV 2014

2015

2016

2014

2015

2016

Catatan

Ulasan:
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Laporan Disediakan Oleh:

Tandatangan :

...

Tarikh:

..

Nota Jadual 5:
1. Maklumat sasaran dari Jadual 1, nama program/aktiviti yang telah dijalankan dan prestasi pencapaian sebenar (seperti penilaian dalam
jadual 4) perlu diisi dalam Jadual 5 seperti contoh pada barisan pertama.
2. Ulasan yang sesuai terutamanya bila sasaran tidak dicapai perlu diberikan oleh pelaksana program/aktiviti.

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)


BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)
SK METHODIST (M) PELABUHAN KLANG
Jalan Orkid, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor.

Anda mungkin juga menyukai