Anda di halaman 1dari 5

PELAN STRATEGIK DAN PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA MELAYU 2015

PELAN STRATEGIK TAHUN 2011-2015


PANITIA BAHASA MELAYU SJKT LADANG BUKIT ASAHAN
ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

INDIKATOR
PENCAPAIAN
Pencapaian
Masih terdapat
Meningkatkan kadar
Meningkatkan
100% murid
Bahasa
pelajar yang belum celik huruf dan sifar buta kualiti pengajaran
menguasai
Melayu Masih menguasai
huruf.
guru.
kemahiran
Belum
kemahiran
Meningkatkan
Meningkatkan
membaca dan
Mencapai
membaca dan
kelulusan 100% dalam kualiti pembelajaran menulis dari Tahun
Kelulusan
menulis.
Pemahaman dan
murid.
1-6.
100% Dalam
Lebih kurang 5- Penulisan.
Meningkatkan
Mencapai
Peperiksaan 8% gagal dalam
Meningkatkan
penglibatan murid
kelulusan 100 %
UPSR.
Pemahaman dan penguasaan pelajar
dalam aktiviti
dalam peperiksaan
penulisan
dalam kosa
sokongan Bahasa
dalaman dan
Kosa kata yang kata/perbendaharaan
Melayu.
UPSR.
terbatas dan tidak kata dan dapat membina
Menjadikan
Keupayaan
meluas dan tidak ayat yang gramatis.
Bahasa Melayu mata murid untuk
dapat membina
pelajaran yang
menguasai
ayat yang
mudah dan menarik Kosa kata dan
gramatis.
minat murid.
seterusnya boleh
membina ayat
dengan baik.

PELAN TAKTIKAL 2015


BIDANG KURIKULUM
PANITIA BAHASA MELAYU SJKT LADANG BUKIT ASAHAN
BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

TANGGUNGJAWAB

1.

Perkembangan
Staf

Meningkatkan
Guru Besar
kemahiran
Penolong Kanan 1
pedagogi dan
Ketua Panitia
teknik
Bahasa Melayu.
pengajaran guru

2.

Bengkel Teknik
menjawab kertas
Penulisan

Meningkatkan
Ketua Panitia
Kemahiran
Guru-guru Bahasa
murid dalam
Melayu
teknik menjawab
kertas
penulisan.

3.
Program 3P
Pengayaan,
Pengukuhan dan
Pemulihan
Dalam Kertas
Pemahaman.

Ketua Panitia
Meningkatkan
Guru-guru Bahasa
kemahiran murid Mealayu.
dalam
menjawab
kertas
pemahaman.

TEMPOH

KOS/
TOV
SUMBER
Mei-Ogos RM 300/ 80% guru
Sekolah
mencapai skor
keseluruhan
Sekurangkurangnya
90%.
Mac-Ogos RM 300/
Sekolah

Feb-Ogos RM 300/
Sekolah

80% murid

80% Murid

ETR

INDIKATOR
PENCAPAIAN
Kemahiran
Pedagogi
guru

100% guru
mencapai
skor
keseluruhan
Sekurangkurangnya
90%.
100% Murid Peratus murid
Menguasai
penulisan

100%
Murid

.
Peratus murid
Menguasai
Pemahaman.

4.

5.

Program Menyalin Meningkatkan


Ketua Panitia
JanuariRM 100/
Karangan
penguasaan
Guru Bahasa
Oktober
Sekolah
pelajar dalam
Melayu Tahun 3,4,5 dan
penulisan dan 6.
meluaskan kosa
kata.
Penggunaan
Meningkatkan Guru Bahasa Malayu
Januari RM
Akhbar Didik Dalampenguasaan
Tahun 6
September
Kelas
pelajar dalam
mennjawab
soalan-soalan
UPSR

80% Murid

100% Murid

Peratus Murid
Menguasai
kertas
Penulisan.

90%
Murid

100%
Murid

Peratus
Murid
Menguasai
Pemahaman
dan
Penulisan

6.

Teka Silangkata

Meluaskan
Ketua Panitia JanuariRM 100/
penguasaan
Guru Bahasa November Sekolah
pelajar
Melayu tahun
terhadap kosa 4,5,6
kata.

70%
100%
Peratus murid
Tahun 4,5,6 Murid
menguasai
tahun 4,5,6 Kosa kata.

7.

Sudut Bahasa
Melayu
Di dalam Kelas

Meningkatkan
Guru
Penguasaan
Bahasa
pelajar dalam Melayu
Tatabahasa
Dan
khasnya
Guru
penambahan Kelas
Ilmu tatabahasa
Dan kosa kata

JanuariRM 100/
November Kelas

70%
100%
Peratus murid
Tahun 4,5,6 Murid
Menguasai
Tahun 4,5,6 Kertas
Pemahaman
Dan Penulisan

8.

Program Zoom A

Meningkatkan 1.Guru Tahun 6


Penguasaan
2. En Burhan
pelajar dalam
Menjawab
soalan-soalan
mengikut aras
yang sesuai.

JanuariOgos

RM 10 bagi 80%
setiap
Tahun 6
pelajar

100%
Murid
Tahun 6

Peratus
Murid
menguasai
Kertas
Pemahaman.

9.

Kelas Malam

Meningkatkan Guru Tahun 6


tahap
penguasaan
pelajar dalam
Penulisan dan
Pemahaman
Bahasa Melayu

FebruariOgos

RM 30
Seorang
pelajar

80%
Tahun 6

100%
Murid
tahun 6

Peratus murid
menguasai
Kertas
Pemahaman
dan Penulisan

10.

Kelas Hari Sabtu

Meningkatkan Guru Tahun 6


tahap
penguasaan
pelajar dalam
Penulisan dan
Pemahaman
Bahasa Melayu

FebruariOgos

-RM 100

80%
Tahun 6

100%
Murid
tahun 6

Peratus murid
menguasai
Kertas
Pemahaman
dan Penulisan