Anda di halaman 1dari 14

JADUAL PAPARAN MATEMATIK TAHUN 6 2015

MINGGU
TARIKH
1
05 Jan 09 Jan
2
12 Jan 16Jan
3
19 Jan 23 Jan
4
26 Jan 30 Jan
5
02 Feb 06 Feb
6
09 Feb 13 Feb
7
16 Feb 20 Feb
8
23 Feb 27 Feb
9
02 Mac 06 Mac
10
09 Mac 13 Mac
11
16 Mac 20 Mac
12
23 Mac 27 Mac
13
30 Mac 03 Apr
14
06 Apr 10 Apr
15
13 Apr 17 Apr
16
20 Apr 24 Apr
17
27 Apr 30 Apr
18
05 Mei 08 Mei
19
11 Mei 15 Mei
20
18 Mei 22 Mei
21
25 Mei 29 Mei
22
30/05/2015 hingga
14/06/2015 23
23
24
15 Jun 19 Jun
25
22 Jun 26 Jun
26
29 Jun 03 Jul
27
06 Jul 10 Jul
28
13 Jul 17 Jul
29
20 Jul 24 Jul
30
27 Jul 31 Jul
31
03 Ogo 07 Ogo
32
10 Ogo 14 Ogo
33
17 Ogo 21 Ogo
34
24 Ogo 28 Ogo
35
01 Sep 03 Sep
36
07 Sep 11 Sep
37
14 Sep 18 Sep
38
19 Sep 27 Sep
39
28 Sep 02 Okt
40
05 Okt 09 Okt
41
12 Okt 16 Okt
42
19 Okt 23 Okt
43
26 Okt 30 Okt
44
02 Nov 06 Nov
45
09 Nov 13 Nov
46
16 Nov 20 Nov
47
48
49
21 Nov - 31 Dis 2015
50

TAJUK
1. Nombor Bulat
1. Nombor Bulat
2. Pecahan
2. Pecahan
3. Perpuluhan
4. Peratus
Ulangkaji
UJIAN 1
5. Wang
6. Masa
Cuti Pertengahan Penggal 1
7. Panjang
8. Jisim
9. Isipadu Cecair
10. Bentuk dan Ruang
10. Bentuk dan Ruang
11. Perwakilan Data
11. Perwakilan Data
Ulangkaji
UJIAN 2 / Peperiksaan Awal Tahun
Ulangkaji
Cuti Penggal 1
Ulangkaji
UJIAN 3
Ulangkaji
Ulangkaji
Ulangkaji (Soalan UPSR 09)
Ulangkaji (Soalan UPSR 10)
Ulangkaji (Soalan UPSR 11)
Ulangkaji
Percubaan UPSR
Ulangkaji
Ulangkaji (Soalan UPSR 12)
Ulangkaji (Soalan UPSR 13)
Ulangkaji (Soalan UPSR 14)
UPSR 2015
Cuti Pertengahan Penggal 2
Aktiviti lepas UPSR
Aktiviti lepas UPSR
Aktiviti lepas UPSR
Ulangkaji
Ulangkaji
Peperiksaan Akhir Tahun
Kerja-kerja akhir tahun
Kerja-kerja akhir tahun

CUTI

Thaipusam : 03/02
Tahun Baru Cina, 19-20/02

HARI PEKERJA : 01/05


HARI WESAK : 03/05

KEPUTERAAN YDP
AGONG : 06/06

Hari Raya Puasa, 17-18/07

HARI KEBANGSAAN : 31/08


HARI MALAYSIA : 16/09
HARI RAYA HAJI : 29/09
AWAL MUHARAM : 14/10

HARI DEEPAVALI : 10/11


KEPUTERAAN SULTAN
SELANGOR : 11/12

CUTI AKHIR TAHUN

MAULIDUR RASUL : 24/12

21 Nov - 31 Dis 2015


51
52

CUTI AKHIR TAHUN

HARI KRISMAS : 25/12

AN : 31/08

TARIKH

MINGGU

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 2015

TAJUK / BIDANG
PEMBELAJARAN

1.0
1.1

Nombor Bulat Hingga Tujuh


Digit

1.1.1

Menamakan sebarang nombor hingga tujuh digit.

i.

Menama dan menulis nombor hingga tujuh digit.


Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga tujuh
digit.

ii.

Operasi Asas Nombor


Hingga Tujuh Digit

12 Jan 16Jan

1.2

NOMBOR BULAT

05 Jan 09 Jan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

1.3

Operasi Bergabung

iii.

Menyatakan nombor bulat bagi


a) perpuluhan
b) pecahan
dalam sebutan juta dan sebaliknya.

iv.
v.

Membanding nilai nombor hingga tujuh digit.


Membundarkan nombor kepada puluh, ratus, ribu, puluh ribu,
ratus ribu dan juta terdekat.

1.2.1
i.
ii.

Menambah sebarang dua hingga lima nombor hingga 9 999 999.


Menolak
a) satu nombor daripada satu nombor yang lebih besar dan
kurang daripada 10 000 000.
b) secara berturut-turut daripada satu nombor yang lebih besar
dan kurang daripada 10 000 000.

iii.

Mendarab nombor hingga enam digit dengan:


a) nombor satu digit
b) nombor dua digit
c) 10, 100, 1000

iv.

Membahagi nombor hingga tujuh digit dengan:


a) nombor satu digit
b) 10, 100, 1000
c) nombor dua digit

v.

Selesaikan masalah

1.3.1

Melaksanakan operasi bergabung nombor bulat.

i.

Mengira masalah operasi bergabung melibatkan penambahan


dan pendaraban.
Mengira masalah operasi bergabung melibatkan penolakan dan
pembahagian.
Mengira masalah operasi bergabung yang melibatkan tanda
kurung.
Menyelesaikan masalah operasi bergabung nombor hingga 7
digit.

ii.
iii.
iv.

http://celikmate.blogspot.com/

Tambah, tolak, darab dan bahagi melibatkan nombor


hingga tujuh digit.

http://celikmate.blogspot.com/

http://celikmate.blogspot.com/

TARIKH

MINGGU

TAJUK / BIDANG
PEMBELAJARAN

PECAHAN

2.1

Tambah Pecahan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

2.1.1

19 Jan 23 Jan

i.
ii.
iii.

2.2

Tolak Pecahan

2.2.1
i.
ii.

26 Jan 30 Jan

iii.

2.3

Darab Pecahan

2.3.1
i.

2.4

Bahagi Pecahan

2.4.1
i.

ii.

02 Feb 06 Feb

3.0
3.1

Menambah tiga nombor bercampur yang penyebut


pecahannya sehingga 10.
Menambah tiga nombor bercampur yang sama penyebut
pecahannya hingga 10.
Menambah tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya
tidak sama hingga 10.
Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan nombor
bercampur.

Menolak nombor bercampur yang penyebut pecahannya


sehingga 10.
Menolak tiga nombor bercampur yang sama penyebut
pecahannya sehingga 10.
Menolak tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya
tidak sama sehingga 10.
Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan nombor
bercampur.

Mendarab sebarang nombor bercampur dengan nombor


bulat sehingga 1000.
Mendarab nombor bercampur dengan nombor bulat.

Membahagi pecahan dengan nombor bulat dan pecahan


Bahagi pecahan dengan
a) nombor bulat
b) pecahan
Bahagi nombor bercampur dengan
a) nombor bulat
b) pecahan

PERPULUHAN
Operasi Bergabung
Melibatkan Perpuluhan

http://celikmate.blogspot.com/

3.1.1
i.

Melaksanakan operasi bergabung melibatkan tambah dan


tolak nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan
Menambah dan menolak 3 hingga 4 nombor perpuluhan hingga
tiga tempat perpuluhan melibatkan:
a) nombor perpuluhan sahaja
b) nombor bulat dan nombor perpuluhan

http://celikmate.blogspot.com/

http://celikmate.blogspot.com/

TARIKH
09 Feb 13 Feb

MINGGU
6

TAJUK / BIDANG
PEMBELAJARAN

4.0
4.1

Hubungan Antara Peratus,


Pecahan dan Perpuluhan.

4.1.1
i.
ii.
iii.
iv.

02 Mac 06 Mac

5.0
5.1

ULANGKAJI
UJIAN 1

WANG
Wang Hingga RM10 Juta

5.1.1
i.

MASA
Tempoh Masa

09 Mac 13 Mac

6.0
6.1

Menyelesaikan masalah harian melibatkan pengiraan wang.

6.1.1

Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa


untuk mencari tempoh masa.
Hitung tempoh masa sesuatu peristiwa di antara
a) bulan
b) tahun
c) tarikh

i.

ii.

16 Mac 20 Mac

11

Kira tempoh masa dari situasi yang dinyatakan dalam bentuk


pecahan masa.
Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar yang
melibatkan pengiraan tempoh masa.

Cuti Pertengahan Penggal 1

UKURAN PANJANG
Pengiraan Ukuran Panjang

23 Mac 27 Mac

7.0
7.1

Mengguna dan mengaplikasi sebarang nombor dalam


kehidupan seharian melibatkan wang.
Melakukan operasi bergabung melibatkan nilai wang hingga
RM10 juta.

ii.

iii.

12

Perkaitan antara pecahan dan perpuluhan kepada peratus.


Menukar nombor bercampur kepada peratus.
Menukar sebarang nombor perpuluhan yang lebih daripada 1
kepada peratus.
Mencari nilai daripada peratus diberi.
Menyelesaikan masalah harian melibatkan hubungan di antara
peratus, pecahan dan perpuluhan.

23 Feb 27 Feb

10

PERATUS

16 Feb 20 Feb

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

7.1.1

i.

ii.

http://celikmate.blogspot.com/

Guna dan aplikasikan hitungan pecahan kepada masalah


yang melibatkan ukuran panjang.

Mengira ukuran panjang dari situasi yang dinyatakan dalam


pecahan.

Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar


melibatkan pengiraan ukuran panjang.

http://celikmate.blogspot.com/

http://celikmate.blogspot.com/

13

TARIKH
23 Mac 27
30 Mac 03 Apr

MINGGU

12

TAJUK / BIDANG
PEMBELAJARAN

8.0
8.1

06 Apr 10 Apr
13 Apr 17 Apr

15

18

10.0
10.1

Guna dan aplikasikan pengiraan pecahan dalam masalah


yang melibatkan jisim.
Mengira jisim daripada situasi yang dinyatakan dalam pecahan.
Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar
melibatkan pengiraan jisim.

ISIPADU CECAIR

BENTUK DAN RUANG


Bentuk Dua Dimensi

9.1.1

Guna dan aplikasikan pengiraan pecahan dalam masalah


melibatkan isipadu cecair.

i.

Kira isipadu cecair dari situasi yang dinyatakan dalam pecahan.

ii.

Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar


melibatkan pengiraan isipadu cecair.

10.1.1
i.

Cari perimeter dan luas bentuk gabungan 2D.


Cari perimeter bentuk gabungan 2D yang melibatkan dua atau
lebih bentuk segi empat dan segi tiga.

ii.

Kira luas bentuk gabungan 2D yang melibatkan dua atau lebih


bentuk segi empat dan segi tiga.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan pengiraan perimeter
dan luas bentuk 2D.

iii.

Bentuk Tiga Dimensi

20 Apr 24 Apr
27 Apr 30 Apr
05 Mei 08 Mei

17

8.1.1

Pengiraan Isipadu Cecair

10.2

16

JISIM
Pengiraan Jisim

i.
ii.

9.0
9.1

14

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

10.2.1
i.
ii.
iii.

11.0
11.1

PERWAKILAN DATA
Purata

11.2

Mentafsir Data

http://celikmate.blogspot.com/

Cari luas permukaan dan isipadu bentuk gabungan 3D.


Cari luas permukaan bentuk gabungan 3D yang melibatkan dua
atau lebih kubus dan kuboid.
Cari isipadu bentuk gabungan 3D melibatkan dua atau lebih
kubus dan kuboid.
Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pengiraan luas
permukaan dan isipadu bentuk 3D.

11.1.1
i.
ii.

Memahami dan mengira purata


Mengira purata hingga lima nombor.
Menyelesaikan masalah harian berkaitan purata.

11.2.1
i.
ii.

Mentafsir data daripada jadual dan carta.


Bina sebuah carta pai daripada data yang diberi.
Mengenalpasti kekerapan, mod, julat, min, nilai maksimum dan
minimum daripada carta pai.

http://celikmate.blogspot.com/

http://celikmate.blogspot.com/

TARIKH
05 Mei 08
Mei

MINGGU
18

TAJUK / BIDANG
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

19

11 Mei 15 Mei

MINGGU ULANG KAJI

20

18 Mei 22 Mei

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

21

25 Mei 29 Mei

Ulangkaji / Perbincangan Kertas Jawapan Murid

22-23

30/05/2015 hingga
14/06/2015 23

Cuti Penggal 1

24

15 Jun 19 Jun

Ulangkaji

25

22 Jun 26 Jun

UJIAN 3

26

29 Jun 03 Jul

Ulangkaji (Soalan UPSR 2009)

27

06 Jul 10 Jul

Ulangkaji (Soalan UPSR 2010)

28

13 Jul 17 Jul

Ulangkaji (Soalan UPSR 2011)

29

20 Jul 24 Jul

Ulangkaji (Soalan UPSR 2012)

30

27 Jul 31 Jul

Ulangkaji (Soalan UPSR 2013)

31

03 Ogo 07 Ogos

Ulangkaji (Soalan UPSR 2014)

32

10 Ogo 14 Ogos

Percubaan UPSR

33

17 Ogo 21 Ogos

GERAK GEMPUR 1

34

24 Ogo 28 Ogos

GERAK GEMPUR 2

35

01 Sep 03 Sep

GERAK GEMPUR 3

36

07 Sep 11 Sep

GERAK GEMPUR 4

37

14 Sep 18 Sep

UPSR 2015

38

19 Sep 27 Sep

Cuti Pertengahan Penggal 2

39

28 Sep 02 Okt

Aktiviti Pasca UPSR

40

05 Okt 09 Okt

Aktiviti Pasca UPSR

41

12 Okt 16 Okt

Aktiviti Pasca UPSR

42

19 Okt 23 Okt

Ulangkaji

43

26 Okt 30 Okt

Ulangkaji

44

02 Nov 06 Nov

Peperiksaan Akhir Tahun

45

09 Nov 13 Nov

Aktiviti Pasca PAT

46

16 Nov 20 Nov

Aktiviti Pasca PAT

47
http://celikmate.blogspot.com/

http://celikmate.blogspot.com/

http://celikmate.blogspot.com/

TARIKH

MINGGU

TAJUK / BIDANG
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN

48
49
50

21 Nov - 31 Dis 2015

CUTI AKHIR TAHUN

51
52

http://celikmate.blogspot.com/

http://celikmate.blogspot.com/

http://celikmate.blogspot.com/

KALENDER TAHUN 2015

TOPIK
PEMBELAJARAN

Minggu

AHAD

ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS
1/1/2015

1/4/2015

1/5/2015

1/6/2015

1/7/2015

1/8/2015

1/11/2015

1/12/2015

1/13/2015

1/14/2015

1/15/2015

1/18/2015

1/19/2015

1/20/2015

1/21/2015

1/22/2015

1/25/2015

1/26/2015

1/27/2015

1/28/2015

1/29/2015

2/1/2015

2/2/2015

2/3/2015

2/4/2015

2/5/2015

2/8/2015

2/9/2015

2/10/2015

2/11/2015

2/12/2015

2/15/2015

2/16/2015

2/17/2015

2/18/2015

2/19/2015

2/22/2015

2/23/2015

2/24/2015

2/25/2015

2/26/2015

3/1/2015

3/2/2015

3/3/2015

3/4/2015

3/5/2015

10

3/8/2015

3/9/2015

3/10/2015

3/11/2015

3/12/2015

11

3/15/2015

3/16/2015

3/17/2015

3/18/2015

3/19/2015

12

3/22/2015

3/23/2015

3/24/2015

3/25/2015

3/26/2015

13

3/29/2015

3/30/2015

3/31/2015

4/1/2015

4/2/2015

14

4/5/2015

4/6/2015

4/7/2015

4/8/2015

4/9/2015

15

4/12/2015

4/13/2015

4/14/2015

4/15/2015

4/16/2015

16

4/19/2015

4/20/2015

4/21/2015

4/22/2015

4/23/2015

17

4/26/2015

4/27/2015

4/28/2015

4/29/2015

4/30/2015

18

5/3/2015

5/4/2015

5/5/2015

5/6/2015

5/7/2015

19

5/10/2015

5/11/2015

5/12/2015

5/13/2015

5/14/2015

20

5/17/2015

5/18/2015

5/19/2015

5/20/2015

5/21/2015

21

5/24/2015

5/25/2015

5/26/2015

5/27/2015

5/28/2015

22

5/31/2015

6/1/2015

6/2/2015

6/3/2015

6/4/2015

23

6/7/2015

6/8/2015

6/9/2015

6/10/2015

6/11/2015

24

6/14/2015

6/15/2015

6/16/2015

6/17/2015

6/18/2015

25

6/21/2015

6/22/2015

6/23/2015

6/24/2015

6/25/2015

26

6/28/2015

6/29/2015

6/30/2015

7/1/2015

7/2/2015

27

7/5/2015

7/6/2015

7/7/2015

7/8/2015

7/9/2015

28

7/12/2015

7/13/2015

7/14/2015

7/15/2015

7/16/2015

29

7/19/2015

7/20/2015

7/21/2015

7/22/2015

7/23/2015

30

7/26/2015

7/27/2015

7/28/2015

7/29/2015

7/30/2015

31

8/2/2015

8/3/2015

8/4/2015

8/5/2015

8/6/2015

32

8/9/2015

8/10/2015

8/11/2015

8/12/2015

8/13/2015

33

8/16/2015

8/17/2015

8/18/2015

8/19/2015

8/20/2015

34

8/23/2015

8/24/2015

8/25/2015

8/26/2015

8/27/2015

35

8/30/2015

8/31/2015

9/1/2015

9/2/2015

9/3/2015

T16

36

9/6/2015

9/7/2015

9/8/2015

9/9/2015

9/10/2015

T17

37

9/13/2015

9/14/2015

9/15/2015

9/16/2015

9/17/2015

CUTI SEKOLAH

38

9/20/2015

9/21/2015

9/22/2015

9/23/2015

9/24/2015

39

9/27/2015

9/28/2015

9/29/2015

9/30/2015

10/1/2015

40

10/4/2015

10/5/2015

10/6/2015

10/7/2015

10/8/2015

T1

T2

T3

T4

T5
CUTI SEKOLAH
T6

T7

T8
T9
T10
PPT
CUTI SEKOLAH

T11

T12

T13

T14

T15

T18

ULANG KAJI

PAT
PASCA
PEPERIKSAAN

CUTI SEKOLAH

41

10/11/2015

10/12/2015

10/13/2015

10/14/2015

10/15/2015

42

10/18/2015

10/19/2015

10/20/2015

10/21/2015

10/22/2015

43

10/25/2015

10/26/2015

10/27/2015

10/28/2015

10/29/2015

44

11/1/2015

11/2/2015

11/3/2015

11/4/2015

11/5/2015

45

11/8/2015

11/9/2015

11/10/2015

11/11/2015

11/12/2015

46

11/15/2015

11/16/2015

11/17/2015

11/18/2015

11/19/2015

47

11/22/2015

11/23/2015

11/24/2015

11/25/2015

11/26/2015

48

11/29/2015

11/30/2015

12/1/2015

12/2/2015

12/3/2015

49

12/6/2015

12/7/2015

12/8/2015

12/9/2015

12/10/2015

50

12/13/2015

12/14/2015

12/15/2015

12/16/2015

12/17/2015

51

12/20/2015

12/21/2015

12/22/2015

12/23/2015

12/24/2015

52

12/27/2015

12/28/2015

12/29/2015

12/30/2015

12/31/2015

JUMAAT

SABTU

*CATATAN CUTI DI BAWAH ADALAH KHUSUS UNTUK NEGERI SELANGOR

1/2/2015

1/3/2015

1/9/2015

1/10/2015

1/16/2015

1/17/2015

1/23/2015

1/24/2015

1/30/2015

1/31/2015

2/6/2015

2/7/2015

2/13/2015

2/14/2015

2/20/2015

2/21/2015

2/27/2015

2/28/2015

3/6/2015

3/7/2015

3/13/2015

3/14/2015

3/20/2015

3/21/2015

3/27/2015

3/28/2015

4/3/2015

4/4/2015

4/10/2015

4/11/2015

4/17/2015

4/18/2015

4/24/2015

4/25/2015

5/1/2015

5/2/2015

HARI PEKERJA

5/8/2015

5/9/2015

HARI WESAK

CUTI DIBAWA KE HARI ISNIN

5/15/2015

5/16/2015

5/22/2015

5/23/2015

5/29/2015

5/30/2015

6/5/2015

6/6/2015

CUTI PENGGAL 1

KEPUTERAAN YDP AGONG

6/12/2015

6/13/2015

6/19/2015

6/20/2015

1 RAMADHAN

TIDAK BERCUTI / MAKLUMAN SAHAJA

6/26/2015

6/27/2015

7/3/2015

7/4/2015

7/10/2015

7/11/2015

7/17/2015

7/18/2015

7/24/2015

7/25/2015

7/31/2015

8/1/2015

8/7/2015

8/8/2015

8/14/2015

8/15/2015

8/21/2015

8/22/2015

8/28/2015

8/29/2015

9/4/2015

9/5/2015

9/11/2015

9/12/2015

9/18/2015

9/19/2015

9/25/2015

9/26/2015

CUTI PERTENGAHAN HARI MALAYSIA


PENGGAL 2

10/2/2015

10/3/2015

HARI RAYA HAJI

10/9/2015

10/10/2015

CUTI AWAL TAHUN

MAULIDUR RASUL

THAIPUSAM

TAHUN BARU CINA

CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL 1

NUZUL QURAN

HARI RAYA AIDILFITRI

HARI KEBANGSAAN

10/16/2015

10/17/2015 AWAL MUHARAM

10/23/2015

10/24/2015

10/30/2015

10/31/2015

11/6/2015

11/7/2015

11/13/2015

11/14/2015 HARI DEEPAVALI

11/20/2015

11/21/2015

11/27/2015

11/28/2015

12/4/2015

12/5/2015

12/11/2015

12/12/2015

12/18/2015

12/19/2015

12/25/2015

12/26/2015

CUTI AKHIR TAHUN


PERSEKOLAHAN

KEPUTERAAN SULTAN SELANGOR

MAULIDUR RASUL

HARI KRISMAS

Anda mungkin juga menyukai