Anda di halaman 1dari 20

03-May-2013

TAJUK 3:
KESELAMATAN BENGKEL
1.
2.
3.
4.

Peraturan dan Etika


Punca Kemalangan
Punca Kebakaran
Pertolongan Cemas

DEFINISI KESELAMATAN
Suatu keadaan terpelihara atau
terhindar daripada bahaya, bencana
atau gangguan yang boleh
menyebabkan berlakunya kemalangan

PERATURAN DAN ETIKA

PERATURAN UMUM BENGKEL

1. Umum
2. Keselamatan

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Pakaian
Pelindungan mata
Tangan
Menghormati orang lain
Pemilihan alatan
Pengendalian alatan
Alatan pengapit
Kelajuan kerja
Pengurusan meja kerja
Keselamatan lantai

03-May-2013

PERATURAN UMUM BENGKEL

PERATURAN UMUM BENGKEL

a) Pakaian:

b) Pelindung mata:
Gunakan cermin keselamatan /
pelindung mata apabila melakukan
kerja-kerja membahayakan mata
Pastikan pencahayaan yang cukup
untuk mengelakkan dari sakit mata

perlu kemas
tanggalkan tali leher/dimasukkan ke
dalam baju
lipat lengan baju jika memakai baju
berlengan panjang.
Memakai apron/baju kerja

PERATURAN UMUM BENGKEL


c) Tangan:
Bersihkan tangan dari kotoran, gris atau
minyak sebelum/selepas melakukan sesuatu
kerja
d) Menghormati orang lain
Sentiasa membantu orang lain bila diperlukan
Pastikan kerja yang dilakukan tidak
mengganggu dan membahayakan orang lain

PERATURAN UMUM BENGKEL


e) Pemilihan Alatan
Pilih saiz dan jenis alatan yang sesuai
dengan kerja yang hendak dilakukan
Baiki atau ganti bahagian yang
rosak/patah/longgar sebelum
menggunakan sesuatu alatan

03-May-2013

PERATURAN UMUM BENGKEL

PERATURAN UMUM BENGKEL

f) Pengendalian Alatan
Halakan mata pemotong ke bawah
jika membawa alatan tajam
Bawakan beberapa alatan sahaja pada
suatu masa kecuali jika alatan
ditempatkan di dalam bekas khas
Jangan memasukkan alatan yang
tajam ke dalam poket

g) Alatan pengapit

Gunakan apit yang sesuai untuk


memegang benda kerja terutamanya
apabila menggunakan pahat dan
mesin elektrik mudah alih

Elakkan dari menggunakan tangan


anda untuk memegang objek yang
anda kerjakan

PERATURAN UMUM BENGKEL

PERATURAN UMUM BENGKEL

h) Kelajuan kerja
Jangan gopoh semasa membuat kerja
Kerja yang terancang pada kelajuan
yang sesuai bukan sahaja selamat
tetapi akan menghasilkan kerja yang
memuaskan dan bermutu

i) Pengurusan meja kerja


Letakkan bahan kerja secara tersusun di
atas meja dengan alatan berada di
bahagian tengah meja kerja
Rapatkan ragum meja jika tidak digunakan
dengan pemusingnya menghala ke bawah
Pastikan laci dan pintu kabine sentiasa
tertutup

03-May-2013

PERATURAN UMUM BENGKEL

PERATURAN KESELAMATAN
BENGKEL

j) Keselamatan lantai
Kawasan tempat bekerja perlulah
bersih dari reja bahan dan tumpahan
minyak

a) Jangan masuk ke dalam bengkel


sebelum diarah oleh guru
b) Pakai kasut bertapak getah apabila
bekerja di bengkel
c) Jangan bermain-main di dalam
bengkel
d) Gunakan pakaian spt apron atau baju
kerja

PERATURAN KESELAMATAN
BENGKEL

PERATURAN KESELAMATAN
BENGKEL

e) Kemaskan pakaian sebelum memulakan


kerja, lengan baju yang panjang perlu
dilipat hingga ke atas siku
f) Gunakan alat yang betul untuk sesuatu
tugas
g) Jangan gunakan alatan yang tumpul, hulu
pecah atau longgar
h) Pastikan pelajar mendapat kebenaran dari
guru semasa menggunakan alatan berkuasa
elektrik

i) Tanggalkan tali leher, rambut yang


panjang perlu diikat atau disepit
j) Dilarang memakai barang-barang
kemas
k) Pakai pelindung mata semasa
menggerudi atau mencanai
l) Laporkan sebarang kerosakan atau
keadaan bahaya serta merta kepada
guru

03-May-2013

KEMALANGAN

2. Kemalangan

Definisi Kemalangan:

Peristiwa atau keadaan yang tidak


dirancang atau dijangkakan berlaku

Punca Kemalangan
Langkah pencegahan kemalangan
Rekod kemalangan

PUNCA KEMALANGAN

1. Kecuaian Pekerja

Punca kemalangan akibat daripada:1. Kecuaian pekerja/pelajar


2. Keadaan Peralatan/Perkakasan
3. Keadaan Benda Kerja dan Kawasan
Kerja

a) Tidak menggunakan peralatan


perlindungan dengan cara yang betul
b) Tidak mematuhi arahan yang
ditetapkan
c) Menggunakan peralatan/mesin
dengan cara yang salah atau
menyalahgunakannya untuk tujuan
lain seperti bergurau

03-May-2013

1. Kecuaian Pekerja

2. Keadaan Peralatan/
Perkakasan

d) Tergesa-gesa melakukan kerja tanpa


membaca arahan kerja dan notis
amaran
e) Keadaan rupa diri yang tidak kemas
seperti berambut panjang, pakaian
yang longgar, memakai barang
perhiasan dan sebagainya

a) Tidak membuat pemeriksaan terhadap


peralatan yang hendak digunakan
b) Tidak melaporkan sebarang kerosakan
kepada guru jika ada
c) Sebelum menggunakan mesin
pengendali mestilah seorang yang
tahu mengguna dan memberhenti
mesin dengn cara yang betul

2. Keadaan Benda Kerja dan


Kawasan Kerja

LANGKAH PENCEGAHAN
KEMALANGAN

a) Tidak memastikan kemudahan


keselamatan yang terdapat di sekeliling
b) Tidak mematuhi tanda-tanda amaran
seperti tanda larangan merokok di
tempat yang mudah terbakar
c) Tidak menghindarkan diri daripada
menggunakan perkakasan elektrik di
tempat yang terdapat bahan-bahan
mudah terbakar

1. Menghapuskan gangguan
2. Menggunakan alat-alat yang selamat
3. Papan kenyataan yang mempunyai
maklumat amaran keselamatan
4. Melatih pekerja
5. Memakai peralatan perlindunganpakaian, kasut, topi keselamatan

03-May-2013

REKOD KEMALANGAN

REKOD KEMALANGAN

Akta Keselamatan dan Kesihatan


Pekerjaan 514 :
mewajibkan majikan memberitahu dan
melaporkan kepada pejabat Keselamatan dan
Pekerjaan yang terdekat mengenai
kemalangan, kejadian berbahaya dan
penyakit pekerjaan yang mungkin terjadi di
tempat kerja

Tujuan menyimpan rekod:1. Membantu untuk membuat laporan yang


tepat dan lengkap
2. Panduan keberkesanan langkah pencegahan
3. Asas penilaian keberkesanan program
keselamatan
4. Menunjukkan kemungkinan bentuk
kemalangan yang serupa

REKOD KEMALANGAN

3. Kebakaran

Tujuan menyimpan rekod:4. Menjelaskan keadaan berbahaya dan


amalan tidak selamat
5. Menjadi sumber fakta bagi analisis
yang dijalankan

Punca Kebakaran
Jenis api/kebakaran
Peralatan pencegahan kebakaran
Langkah pencegahan kebakaran

03-May-2013

PUNCA KEBAKARAN

PUNCA KEBAKARAN

Punca kebakaran di tempat kerja terjadi


disebabkan oleh:
1. Percikan api kimpalan, bunga api dan
sebagainya
2. Api ubat nyamuk. Mancis, puntung rokok
3. Kebocoran atau mampatan gas
4. Haba mekanikal yang terjadi disebabkan
oleh geseran

Punca kebakaran disebabkan oleh elektrik


adalah seperti berikut:1. Litar pintas akibat dari retakan
penebat kabel
2. Lebihan beban aliran kuasa
3. Pemanasan setempat pada terminal
disebabkan sambungan yang longgar

PUNCA KEBAKARAN

JENIS-JENIS API/KEBAKARAN

4. Pemasangan yang salah iaitu dari segi


penggunaan saiz wayar atau fius
5. Kebocoran arus elektrik disebabkan
oleh kerosakan kabel atau penebat

1.
2.
3.
4.

Kelas A
Kelas B
Kelas C
Kelas D

03-May-2013

1. Kelas A

Kebakaran yang melibatkan bahan


pepejal organik yang mudah terbakar
seperti kayu dan kertas

3. KELAS C

Kebakaran yang melibatkan gas yang


tidak mempunyai risiko menyebabkan
letupan

2. Kelas B

Kebakaran yang melibatkan cecair


mudah terbakar atau pepejal yang
mudah cair seperti gris, gasolin, minyak
dan sebagainya

4. KELAS D

Kebakaran akibat logam yang mudah


terbakar dan biasanya khusus untuk
jenis-jenis logam tertentu sahaja

03-May-2013

PERALATAN PENCEGAHAN
KEBAKARAN

1. Perlindungan Aktif
Sistem perlindungan kebakaran yang
dipasang tetap di bangunan untuk
mencegah, mengawal dan memadam
kebakaran secara manual atau
automatik

Terdapat 9 jenis perlindungan aktif :


i. Alat pecah kaca
ii. Alat pengesan haba

Peralatan pencegahan kebakaran yang


siap dipasang pada bangunan
dikategorikan kepada dua jenis:
1. Perlindungan Aktif
2. Perlindungan Pasif

1. Perlindungan Aktif

2. Perlindungan Pasif

iii. Alat pengesan asap


iv. Sistem pemasangan pancur (riser)
v. Sistem pili bomba
vi. Sistem salur bantu semula(hosereel)
vii. Sistem gas karbon dioksida
viii. Sistem pemasangan tetap buih

Sistem perlindungan kebakaran yang


terdapat pada struktur bangunan
Ia berfungsi untuk :
a) menyekat api dan asap dari merebak
agar penghuni dapat berlindung
b) menggunakannya sebagai laluan keluar
c) tempat yang selamat untuk
menempatkan peralatan dan anggota
bomba ketika melawan kebakaran

10

03-May-2013

2. Perlindungan Pasif

LANGKAH PENCEGAHAN
KEBAKARAN

Jenis perlindungan pasif:


a) Tangga terlindung
b) Koridor terlindung
c) Pintu rintangan api
d) Ruang akses menentang kebakaran
e) Lif bomba

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Pendidikan dan Latihan

1. Pendidikan dan Latihan

a) Mengadakan ceramah tentang


bahaya-bahaya kebakaran kepada
kumpulan sasaran
b) Mengadakan ceramah berkenaan
dengan sifat-sifat api, kejadian api,
punca, tindakan yang perlu serta cara
menggunakan peralatan dengan betul
berdasarkan sistem kebombaan

c) Menubuhkan pasukan kadet bombaatau


sukarela
d) Menerapkan konsep pencegahan kebakaran
dari kurikulum sama ada di sekolah atau
institusi pengajian tinggi
e) Mengadakan latihan bersama Mork Drill
bertujuan untuk memberi pendedahan
kepada penghuni bertindak semasa
kecemasan dan mengenal pasti masalahmasalah yang wujud dalam latihan tersebut

Pendidikan dan Latihan


Penguatkuasaan
Kejuruteraan
Kawalan Keselamatan
Penyelenggaraaan peralatan
Good house keeping

11

03-May-2013

2. Penguatkuasaan

Seorang pegawai bomba diberi kuasa


untuk membuat pemeriksaan seperti
yang termaktub dalam Akta Bomba
341/1988
Pegawai ini juga bertanggungjawab
membuat pemantauan untuk
memastikan sistem pencegahan
kebakaran yang sedia ada dalam
keadaan baik dan boleh digunakan
dalam bila-bila masa

4. Kawalan Keselamatan

Untuk memastikan peralatan


pencegahan kebakaran berada dalam
keadaan baik

3. Kejuruteraan

Badan yang mengkaji dan meneliti


pelan-pelan bangunan dan bahanbahan keperluan di dalam bangunan
seperti sistem kebombaan

5. Penyelenggaraan Peralatan

Peralatan akan diselenggara dari masa


ke semasa supaya berada dalam
keadaan baik dan selamat digunakan

12

03-May-2013

6. Good House Keeping

Penyusunan mengikut penyesuaian


barang atau tempat yang dikhaskan
Tidak melindungi sistem atau jalan
keluar keselamatan

PERTOLONGAN CEMAS
1. Peti Pertolongan Cemas
2. Tanggungjawab Ketika Kecemasan
3. Jenis-jenis Rawatan dan Bantuan
Kecemasan

PERTOLONGAN CEMAS

1. PETI PERTOLONGAN
CEMAS

Definisi Pertolongan Cemas:

Bantuan segera yang diberikan kepada


orang yang cedera sebelum golongan
profesional seperti doktor atau
jururawat mengambil alih

Setiap bengkel perlu memiliki peti


pertolongan cemas yang lengkap
Diletakkan di tempat yang strategik
supaya senang diambil oleh sesiapa
yang memerlukannya
Seseorang perlu ditugaskan untuk
menjaga dan menambah barang yang
telah habis digunakan

13

03-May-2013

2. TANGGUNGJAWAB KETIKA
KECEMASAN

1. Menilai Situasi Kecemasan

1. Menilai Situasi Kecemasan


2. Pastikan Kawasan Kecemasan Selamat
3. Memberi Bantuan Kecemasan

1. Menilai Situasi Kecemasan


iii. Adakah orang ramai boleh memberi
bantuan?
iv. Adakah saya memerlukan bantuan
pakar?

Nilaikan dengan pantas dan tenang


peristiwa yang berlaku
Lihat dan awasi bahaya lain terhadap diri
anda dan mangsa kecederaan
Tanya diri anda soalan-soalan berikut:i. Adakah terdapat sebarang bahaya yang
berterusan?
ii. Adakah nyawa seseorang di dalam
bahaya?

2. Pastikan Kawasan
Kecemasan Selamat

Pastikan diri sendiri selamat dari bahaya


sebelum membantu orang lain
Lazimnya langkah yang mudah dalam
menghadapi kecemasan ialah menutup suis
elektrik bagi memastikan kawasan itu selamat
Pindahkan mangsa kecederaan ke tempat
yang selamat dari bahaya
Mendapatkan peralatan dan bantuan pakar
dengan segera

14

03-May-2013

3. Memberi Bantuan
Kecemasan

Bantuan kecemasan akan diberi kepada


mangsa dengan segera
Setiap keputusan dan tindakan yang cepat
dan tepat perlu diambil agar dapat membantu
mangsa
Sekiranyanya anda bersedirian, anda perlu:
Menentukan bila bantuan diperlukan dan
ke tahap mana bantuan diperlukan

3. JENIS-JENIS RAWATAN
DAN BANTUAN KECEMASAN
i.
ii.
iii.
iv.

Kesukaran Bernafas
Luka dan Lebam
Terbakar dan Melecur
Kecederaan Elektrik

3. Memberi Bantuan
Kecemasan
Memikirkan juga siapa yang boleh
memberi bantuan
Di mana bantuan boleh didapati
Bagaimana mendapat bantuan tersebut

1. Kesukaran Bernafas

Gangguan kepada proses pernafasan


normal mungkin mendatangkan bahaya
dan boleh mengakibatkan lemas
Lemas terjadi apabila udara tidak dapat
memasuki paru-paru akibat terdapatnya
benda asing di tekak atau hidung atau
disebabkan udara dipenuhi oleh gas
atau asap

15

03-May-2013

1. Kesukaran Bernafas

Di dalam makmal, punca kesukaran


bernafas paling utama ialah akibat
sedutan sama ada daripada asap gas
atu wap toksik
Asap atau gas-gas dalam ruang yang
tertutup boleh melemaskan penyelamat
Oleh itu, sentiasa menggunakan
peralatan perlindungan sebelum
menyelamatkan mangsa yang lemas
akibat asap atau wap

2. Luka dan Lebam

Terdapat dua jenis luka:


1. Luka terbuka
2. Luka tertutup (pendarahan dalaman)

1. Luka Terbuka

1. Luka Terbuka

Satu keadaan apabila kulit terbuka


atau terkoyak dan berlaku kehilangan
darah dan bendalir lain melaluinya
Luka ini terdedah kepada kemasukan
kuman ke dalam badan
Rawatan bagi luka-luka yang kecil:

c. Keringkan perlahan-lahan dengan


menggunakan tisu atau tuala yang steril
d. Tutup sementara luka dengan
menggunakan pembalut kasa yang steril
e. Bersihkan kulit di sekeliling luka dengn
sabun dan air atau pencuci yang dapat
menanggalkan gris. Buang pad kapas
daripada luka dan gunakan pad kapas yang
baru setiap kali mengesat luka
f. Lap luka sehingga kering dan kemudian
balut dengan pembalut berperekat atau
plaster

a. Cuci tangan dengan menggunakan sabun


dan air panas
b. Jika luka tersebut kotor, bersih dengan
menggunakan air yang mengalir

16

03-May-2013

1. Luka Terbuka

Rawatan bagi luka yang besar


(pendarahan yang teruk):

Rawatan bagi luka yang besar (pendarahan


yang teruk):
a) Tanggalkan atau gunting pakaian untuk
mendedahkan luka. Perhatikan jika terdapat
objek-objek tajam spt kaca
b) Beri tuaman atau tekanan terus ke atas luka
dengan tapak tangan. Jika boleh lakukan
dengan pembalut yang bersih

c) Angkat dan ampu anggota yang


tercedera pada aras atas jantung
mangsa itu. Pegang anggota itu
perlahan-lahan jika anggota ini
mengalami keretakan
d) Baringkan mangsa. Keadaan ini akan
mengurangkan pengaliran darah ke
bahagian yang tercedera dan
mengurangkan renjatan

Rawatan bagi luka yang besar


(pendarahan yang teruk):

Rawatan bagi luka yang besar


(pendarahan yang teruk):

e) Biarkan sebarang pad asal pada


tempatnya, kemudian gunakan satu
balutan steril. Balut luka dengan
sempurna tetapi janganlah terlalu
ketat. Jika terdapat objek lain yang
tertonjol keluar letakkan pad pada
mana-mana bahagian objek itu
sehingga kedudukannya cukup tinggi
untuk dibalut tanpa menekan objek itu

f) Sokong atau ampu dengan teguh


bahagian anggota yang tercedera
seperti yang dilakukan pada tulang
yang patah

17

03-May-2013

LEBAM

Lebam terjadi apabila bahan terkena


hentakan daripada objek yang tumpul
Kapilari-kapilari darah pecah dan
memasuki tisu-tisu, memberikan kesan
biru kehitaman pada permukaan kulit

3. Terbakar dan Melecur

3. Terbakar dan Melecur

Objektif utama apabila merawat kesan


selaran atau melecur ialah untuk
menghalang renjatan, mengelakkan
jangkitan dan melegakan kesakitan.
Renjatan ialah kekurangan isipadu
edaran darah yang kritikal di mana
jumlah yang tinggal tidak mencukupi
untuk memenuhi keperluan tisu badan

Luka dari terbakar (selaran) adalah akibat


daripada:
haba yang kering daripada kebakaran atau
bahan mengakis
Sejuk yang keterlaluan spt menyentuh wapwap beku spt nitrogen cecair dan karbon
dioksida pepeja (ais kering)
Melecur adalah disebabkan oleh haba yang
basah seperti wap atau cecair panas

3. Terbakar dan Melecur

Pesakit akan kelihatan pucat dan


kulitnya sejuk dan melekit
Pesakit mungkin berasa cepat loya dan
muntah dengan denyutan nadi menjadi
cepat tetapi lemah

18

03-May-2013

Apa yang perlu dilakukan untuk


merawat kesan terbakar dan melecur

Apa yang perlu dielakkan

a) Hentikan/kurangkan kesan terbakar dengan


penyejukan pantas untuk menghalang
kerosakan yang lebih teruk kepada tisu-tisu
b) Lindungi bahagian yang terbakar dengan
kain yang bersih kerana kulit yang terbakar
sangat mudah dijangkiti kuman
c) Dapatkan bantuan perubatan secepat
mungkin kecuali terbakar di permukaan
yang sangat kecil

i. Jangan sentuh bahagian yang cedera


ii. Jangan pecahkan apa-apa kesan
melecur yang menggelembung
iii. Jangan sapu losen atau bahan lemak
ke tempat yang cedera

4. Kecederaan Elektrik

4. Kecederaan Elektrik

Pengaliran arus elektrik ke dalam


anggota badan mungkin menyebabkan
mangsa pengsan serta jantung dan
nafas terhenti
Arus ulang alik juga menyebabkan
kekejangan otot yang pada lazimnya
menghalang mangsa melepaskan kabel
elektrik

Jangan dekati mangsa (sekurangkurangnya 18 meter) sehinggalah


bekalan kuasa telah diputuskan

19

03-May-2013

Tindakan yang perlu diambil


i.

Telefon pusat perkhidmatan


kecemasan dengan segera
ii. Mungkin mangsa tidak sedarkan diri,
periksa pernafasan dan nadi mangsa.
Lakukan pemulihan pernafasan, jika
perlu
iii. Rawat sebarang luka terbakar dan
lain-lain kecederaan yang berkaitan.
Ambil langkah-langkah untuk
mengurangkan kejutan

20