Anda di halaman 1dari 21

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Ujian
Aptitud
Am
Tahun 3

Tahun 2014
Masa : 1 jam 15 minit
Arahan Am
Kertas soalan ini mengandungi 80
soalan. Jawab semua soalan.

Bahagian A
[30 soalan]
[Bahasa Melayu]

Soalan 1 hingga 5.
Pilih perkataan yang betul ejaannya.
1

Takut

Ngari

Saram

Dangin

Sajuk

Beku

Gorang

Marah

Tangking

Gitar

Baola

Paano

Pinjat

Naik

Diki

Soalan 6 hingga 10.


Pilih perkataan yang salah ejaannya.
6

Paye

Sungai

Laut

Takut

Berani

Garung

Pulang

Balek

Hadir

Cermat

Boross

Teliti

10

Diam

Senyab

Bising

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan
Malaysia
Tahun 3 2014

Soalan 11 hingga 15.


Pilih perkataan yang sama maksudnya.
11

12

13

14

15

Memungut
A
Mengambil

Mengutip

Menyusun

Cepat
A
Mahir

Pantas

Cekap

Sumur
A
Lopak

Kolam

Perigi

Kuyup
A
Kering

Basah

Kontang

Ajak
A
Suruh

Jemput

Minta

Soalan 16 hingga 20.


Pilih perkataan yang berlawan maksudnya.
16

17

18

19

Sakit
A
Sihat

Senang

Lemah

Berlari
A
Bergerak

Berjalan

Beratur

Takut
A
Gagah

Berani

Kuat

Wangi
A
Enak

Rosak

Busuk

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan
Malaysia
Tahun 3 2014

20

21

Sejuk
A
Basah

kaki

telinga

tangan

sudip

pendayung

penyodok

lembu

semut

anai-anai

Bakul sampah

Burung

Manakah bukan dalam kumpulan yang sama?


A

25

Panas

Rumah adalah untuk manusia, kandang adalah untuk


A

24

Basikal adalah kepada pengayuh, sampan adalah kepada


A

23

Dingin

Topi adalah kepada kepala, kasut adalah kepada


A

22

Buku

Pensel

Manakah bukan dalam kumpulan yang sama?


A

Ikan

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan
Malaysia
Tahun 3 2014

Obor-obor

Soalan 26 dan 27.

Amirul perlu mengambil alatan sukaneka di dalam stor sukan. Ketika di


dalam stor sukan, Amirul lihat empat rak alatan. Bola disusun di dalam
bakul di bahagian bawah rak. Tali skip digantungkan pada paku-paku
yang terdapat di tepi rak. Gelung rotan diletakkan di rak yang kedua.
Pundi kacang diletak sama tempat dengan gelung rotan.

26

27

Apakah alatan yang diletakkan di bawah rak?


A

Pundi kacang

Gelung rotan

Bola

Tali skip

Alatan yang disimpan pada tempat yang sama ialah


A

Tali skip dan gelung rotan

Gelung rotan dan bola

Bola dan pundi kacang

Pundi kacang dan gelung rotan

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan
Malaysia
Tahun 3 2014

Soalan 28 dan 29.

Cikgu Shamsul dan Cikgu Nor mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu,
Cikgu Yusof dan Cikgu Salmah mengajar mata pelajaran Bahasa
Inggeris.

Cikgu Yusof dan Cikgu Nor juga mengajar mata pelajaran

Pendidikan Jasmani di sekolah.

28

Mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Bahasa Melayu diajar


oleh

29

Cikgu Salmah

Cikgu Yusof

Cikgu Nor

Cikgu Shamsul

Cikgu yang mengajar mata pelajaran Bahasa Inggeris dan


Pendidikan Jasmani ialah

30

Cikgu Yusof

Cikgu Salmah

Cikgu Shamsul

Cikgu Nor

Ainin belajar di kelas 3 Zamrud. Nizam belajar di kelas 3 Nilam.


Saiful dan Zamri suka singgah di kelas 3 Zamrud pada waktu rehat
walaupun mereka belajar di 3 Delima.
Di kelas manakah Saiful belajar?

3 Zamrud

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan
Malaysia
Tahun 3 2014

3 Nilam

3 Delima

Bahagian B [30
soalan] [Bahasa
Inggeris]
31

One goose, many


A

32

thin

under

geeses

tall

in

fat

the table.
B

on

A cartoonist draws cartoons, a cobbler


A

35

geese

The kitten is sleeping


A

34

Aini is short but her brother is


A

33

gooses

repairs

mends

I saw a herd of cows and a


A

flock

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan
Malaysia
Tahun 3 2014

shoes.
C

makes

of birds at the farm.


swarm

school

36

Bee

: hive

Chicken

A
37

coop

Intelligent

clever

Big

huge

A
38

stable

medium

nest

small

smart

large

A nurse works in a hospital.


A mechanic works in a

A
39

clinic

bakery

tongue

mouth

teacher

pupil

Smell : nose ; Taste :

A
40

workshop

teeth

Court

judge

Classroom :

school

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan
Malaysia
Tahun 3 2014

41.

A lemon is sour.
A watermelon is

A
42

_.

big

green

sweet

Sarah likes singing. She wants to be a singer.


Sammy likes sports. He wants to be .

A
43

Seven days

A
44

a reporter

four days

an artist

a week

a fortnight

ten days

an athlete

fourteen days

lawyer

hiss

A baker bakes cakes.


A
A

45

sews clothes.
tailor

Chick

Bird

growl

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan
Malaysia
Tahun 3 2014

sailor

cluck

chirp

46

If you have a stomachache, you should see a doctor.


If you have a toothache, you should see a
A

47

teacher

: desk, computer, cupboard

Light

: pencil, leaf,

paper

lawyer

table

.
television

I write with a pencil and paint with a


A

49

Heavy

A
48

dentist

_.

sponge

bigger

Big

_.

stick

brush

Important :

50

so important

more important

most important

Hamid is generous but his brother is


A

51

clumsy

cruel

Encik Azman is my uncle. His daughter is my


A

52

stingy

niece

cousin

The cat took a hat. Is that hat


A

your

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan
Malaysia
Tahun 3 2014

.
C

aunt

ours

yours

53

My aunt is baking a cake in the


A

54

flask

refrigerator

Lucy is interested in dancing. She is going to be a


A

55

oven

dancer

I walk
A

by

lawyer

_.

tailor

from

school everyday.
B

to

Questions 56 to 58.

Different reading materials are kept on three levels of shelves.


Comics are kept below the storybooks. Magazines are kept above
the storybooks.

56

What are kept on the top shelf?


A

57

Magazines

Storybooks

Storybooks

Storybooks

What are on the middle shelf?


A

58

Comics

Comics

Magazines

What are on the bottom shelf?


A

Comics

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan
Malaysia
Tahun 3 2014

Magazines

1
0

Questions 59 and 60.

Azizah, Kamal and Sham have travelled to many different states in


Malaysia. Kamal and Sham are the only ones who have been to Kedah.
Azizah is the only one who has been to Sabah. All of them have been to
Johor.

59

Who has been to Johor but not Kedah?


A

60

Kamal

Azizah

Who have not been to Sabah?


A

Kamal and Azizah

Sham and Azizah

Sham and Kamal

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan
Malaysia
Tahun 3 2014

1
1

Sham

Bahagian C
[20 soalan]
[Matematik]

= 30
61

= 50

= 60

Berdasarkan maklumat di atas, yang manakah memberikan nilai


terkecil ?
A
B
C

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan
Malaysia
Tahun 3 2014

1
2

= 20
62

= 13

=8

Berdasarkan maklumat di atas, kumpulan yang manakah


mempunyai nilai yang sama dengan 81 - 28 = ?
A
B
C
D

Ja = 4

63

Ji = 8

Ju = 12

Berdasarkan maklumat di atas, manakah kumpulan yang paling


besar nilainya?
A

Ju Ju Ji

Ja Ji Ju

Ja Ja Ji

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan
Malaysia
Tahun 3 2014

1
3

1
64

16

25

Apakah nilai X?
A

10

3
65

12

Apakah nilai X dan Y?


A

25

24

21

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan
Malaysia
Tahun 3 2014

1
4

16

30

66

67

33

Apakah nilai X?
A

32

35

36

15

Apakah nilai Y dalam jadual di atas?


A

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan
Malaysia
Tahun 3 2014

1
5

10

14

68

Objek yang manakah sama susunan seperti rajah di atas?


A

69

Jika R padan dengan S, maka T padan dengan

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan
Malaysia
Tahun 3 2014

1
6

70

Apakah urutan selepas ini ?

?
A

RM 1.30

RM 1.10

71

Ainon mempunyai wang sebanyak RM10.


Berapakah pasangan sudu dan garpu yang dapat dibeli oleh
Ainon?
A

72

C 8

Saiful mempunyai 27 biji gula-gula. Dia ingin membahagikan gulagula itu kepada 4 orang rakannya.
Berapa biji gula-gula yang Saiful masih perlukan supaya gula-gula
itu tidak berbaki?
A

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan
Malaysia
Tahun 3 2014

1
7

73

Lisa makan 2 biji ubat setiap 4 jam selama dua hari.


Berapakah jumlah ubat yang dimakan oleh Lisa?
A

12

24

Soalan 74, 75 dan 76 adalah berdasarkan pernyataan di bawah.


Dalam sebuah kelas terdapat 40 buah meja dan 40 buah kerusi.
Setiap meja dan kerusi mempunyai 4 kaki. 2 daripada meja di
dalam kelas itu telah dibawa keluar kerana rosak.

74

Berapakah bilangan murid yang boleh dimuatkan ke dalam kelas


ini sekarang?

75

38

39

42

Berapakah jumlah kaki kerusi yang terdapat di dalam kelas itu


sekarang?

76

152

156

160

Berapakah jumlah kaki meja yang masih ada di dalam kelas itu
sekarang?
A

152

156

160

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan
Malaysia
Tahun 3 2014

1
8

77

Berat 2 biji kelapa yang sama besar ialah 4 kg. Berat 2 biji labu
yang sama besar pula adalah 1 kg lebih berat daripada sebiji
kelapa.
Berapakah berat sebiji labu?

78

1.5 kg

2.5 kg

3.5 kg

Siti berada ditingkat 1 dan hendak balik ke rumahnya di tingkat 6.


Aras 1 ke aras 2 mempunyai 16 anak tangga. Manakala aras yang
lain mempunyai 18 anak tangga.
Berapakah jumlah anak tangga yang perlu dinaiki oleh Siti
sebelum sampai ke rumahnya?

79

64

76

88

Sebuah sekolah ada 180 calon peperiksaan. Sekolah tersebut


hanya mempunyai 1 dewan yang mampu menempatkan 95 orang
calon.
Berapakah bilangan kelas yang akan dibuka untuk calon
peperiksaan sekiranya jumlah maksimum calon bagi sesebuah
kelas ialah 25 orang?
A

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan
Malaysia
Tahun 3 2014

1
9

80

Puan Faezah berumur 35 tahun ketika anaknya Farid berumur 10


tahun.
Berapakah umur Farid ketika ibunya berumur 49 tahun?
A

14 tahun

19 tahun

24 tahun

29 tahun

KERTAS SOALAN TAMAT

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan
Malaysia
Tahun 3 2014

2
0