Anda di halaman 1dari 12

PERANCANGAN STRATEGIK

MATEMATIK TAMBAHAN
2012 2014
Tingkatan 5

PERANCANGAN DI PERINGKAT PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN (SPM)


PERINGKAT BIDANG KURIKULUM / AKADEMIK

PERINGKAT PANITIA KURIKULUM / AKADEMIK


SASARAN (SPM)
(2012-2014)

OBJEKTIF

Meningkatkan
pencapaian
keseluruhan sekolah (
Gred Purata Sekolah/
GPS)
Meningkatkan SPM dari
segi kuantiti

Meningkatkan SPM dari


segi kualiti

SASARAN (MATEMATIK TAMBAHAN)


Strategi (C/TOWS
Matriks)

KPI
T OV

T 12

T 13

T14

% Lulus sekurangkurangnya E dalam


semua matapelajaran

4.55

4.53

4.51

4.50

% Lulus SPM

97.0

100.0

100.0

100.0

% pelajar mendapat A
dalam semua mata
pelajaran

5.2%
(12
0rg )

6.0%

7.0%

8.0%

Pelan Taktikal
(PT)
T OV

T 12

T 13

T14

Strategi A

5.27

5.25

5.23

5.21

PT1

Strategi B

79.8

82.0

84.0

86.0

PT2

Strategi C

24.8%
(41 0rg)

25.8%

26.8%

27.8%

PT3

PELAN TAKTIKAL PENGURUSAN KURIKULUM / AKADEMIK (MATEMATIK TAMBAHAN SPM)


ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

Peratus Mata pelajaran Matematik Tambahan Masih Di Tahap Sederhana


Pelajar lemah dalam menjawab soalan Kertas 2 Matematik Tambahan
Sasara n keputusan dari segi kualiti bilangan kepujian dan cemerlang
belum dicapai

Meningkatkan prestasi mata pelajaran Matematik Tambahan SPM


Meningkatkan bilangan pelajar yang mendapat gred A.
Meningkatkan peratus kelulusan mengikut gred.
Memupuk minat pelajar untuk menyukai Matematik Taambahan serta
berfikir secara kreatif dan kritis

OBJEKTIF

BIL
1.

2.

PELAN TAKTIKAL (PT)


STRATEGI A

KLINIK MATEMATIK

CEMERLANG

3.
GEMILANG

T/JAWAB

TEMPOH

Ketua Panitia
Matematik
Tambahan dan
semua Guru Mata
Pelajaran
Matematik
Tambahan

Januari - Oktober

Ketua Panitia
Matematik
Tambahan dan
semua Guru Mata
Pelajaran
Matematik
Tambahan

Januari - Oktober

Ketua Panitia
Matematik
Tambahan dan
semua Guru Mata
Pelajaran
Matematik
Tambahan

Januari - Oktober

KOS/SUMBER
Komitmen Guruguru

Meningkatkan pencapaian SPM dari segi kualiti dan kuantiti.

OUTPUT

KPI

Pelajar boleh buat


latihan
yang sukar

Bilangan
pelaksanaan program

PELAN
KONTIGENSI
Minat hadir kelas
dan buat latihan

% lulus melalui ujian


meningkat

Komitmen Guruguru

Bilangan pelajar
Mata pelajaran

Bilangan pelaksanaan
program
% B, C ,D melalui ujian
meningkat

Komitmen Guruguru

Bilangan pelajar
Mata pelajaran
Biologi

Bilangan pelaksanaan
program
% A melalui ujian
meningkat

Sediakan modulmodul latihan


peningkatan
kendiri

Sediakan modulmodul latihan


peningkatan
kendiri

CATATAN
/ STATUS

PELAN OPERASI 1 (TANGGUNGJAWAB GPK TADBIR & KURIKULUM)


Nama Projek
Matlamat

: KLINIK MATEMATIK
: Meningkatkan PeratusMatapelajaran Matematik kepada 82%.

Objektif
Tarikh/Tempoh Pelaksanaan
Kumpulan Sasaran

: Meningkatkan % kelulusan dalam Peperiksan SPM


: Januari hingga Oktober
: Pelajar markah 0 15 ( TOV )

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

1.

Mesyuarat Jawatankuasa
1.1 Ucapan Guru Besar
1.2 Pembentukan Jawatankuasa dan agihan tugasan

Guru Besar & GPK, Ketua Panitia


Guru Mata Pelajaran Teras

4 kali setahun

GPK T&K boleh


mempengrusikan mesyuarat
sekiranya GB tiada

Guru Besar & GPK


Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran Teras

1 kali

GPK T&K boleh


menyamnpaikan taklimat
sekiranya GB tiada

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran Teras

2 minggu

Guru Besar & GPK


Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran Teras

1 kali

Pelajar Tingkatan 5
Guru Besar & GPK, Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran Teras

1 jam setiap
minggu

Pelajar tahun 6
Guru Besar & GPK, Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran Teras

1 jam setiap
minggu

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran Teras

Selepas setiap
aktiviti selesai

Taklimat kepada semua pelajar Tingkatan 5


2.

3.

Mempromosikan program
- Poster
- Surat pemberitahuan
Taklimat kepada Ibu Bapa

4.
Menghadiri program,
5.

6.

7.

Pelaksanaan program:
- Ceramah
- Bengkel Mata Pelajaran
- Kem Bina Diri
- Pameran Sudut Pelajar Cemerlang
- Anugerah Peningkatan
Penilaian/ :Post Mortem

TEMPOH

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

BIL

Guru Besar & GPK


Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran Teras

PELAN OPERASI 2 (TANGGUNGJAWAB GPK TADBIR & KURIKULUM)


Nama Projek
Matlamat

: CEMERLANG
: Meningkatkan PeratusMatapelajaran Matematik kepada 82%.

Objektif
Tarikh/Tempoh Pelaksanaan
Kumpulan Sasaran

: Meningkatkan bilangan pencapaian B,C dan D dalam SPM.


: Januari hingga Oktober
: Pelajar markah 16 50 ( TOV )

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

1.

Mesyuarat Jawatankuasa
1.3 Ucapan Guru Besar
1.4 Pembentukan Jawatankuasa dan agihan tugasan

Guru Besar & GPK, Ketua Panitia


Guru Mata Pelajaran Teras

4 kali setahun

GPK T&K boleh


mempengrusikan mesyuarat
sekiranya GB tiada

Guru Besar & GPK


Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran Teras

1 kali

GPK T&K boleh


menyamnpaikan taklimat
sekiranya GB tiada

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran Teras

2 minggu

Guru Besar & GPK


Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran Teras

1 kali

Pelajar Tingkatan 5
Guru Besar & GPK, Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran Teras

1 jam setiap
minggu

Pelajar tahun 6
Guru Besar & GPK, Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran Teras

1 jam setiap
minggu

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran Teras

Selepas setiap
aktiviti selesai

Taklimat kepada semua pelajar Tingkatan 5


2.

3.

Mempromosikan program
- Poster
- Surat pemberitahuan
Taklimat kepada Ibu Bapa

4.
Menghadiri program,
5.

6.

7.

Pelaksanaan program:
- Ceramah
- Bengkel Mata Pelajaran
- Kem Bina Diri
- Pameran Sudut Pelajar Cemerlang
- Anugerah Peningkatan
Penilaian/ :Post Mortem

TEMPOH

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

BIL

Guru Besar & GPK


Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran Teras

PELAN OPERASI 3 (TANGGUNGJAWAB GPK TADBIR & KURIKULUM)


Nama Projek
Matlamat

: GEMILANG
: Meningkatkan PeratusMatapelajaran Matematik kepada 82%.

Objektif
Tarikh/Tempoh Pelaksanaan
Kumpulan Sasaran

: Meningkatkan bilangan pencapaian A dalam SPM.


: Januari hingga Oktober
: Pelajar markah 51 80 ( TOV )

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

1.

Mesyuarat Jawatankuasa
1.5 Ucapan Guru Besar
1.6 Pembentukan Jawatankuasa dan agihan tugasan

Guru Besar & GPK, Ketua Panitia


Guru Mata Pelajaran Teras

4 kali setahun

GPK T&K boleh


mempengrusikan mesyuarat
sekiranya GB tiada

Guru Besar & GPK


Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran Teras

1 kali

GPK T&K boleh


menyamnpaikan taklimat
sekiranya GB tiada

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran Teras

2 minggu

Guru Besar & GPK


Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran Teras

1 kali

Pelajar Tingkatan 5
Guru Besar & GPK, Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran Teras

1 jam setiap
minggu

Pelajar tahun 6
Guru Besar & GPK, Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran Teras

1 jam setiap
minggu

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran Teras

Selepas setiap
aktiviti selesai

Taklimat kepada semua pelajar Tingkatan 5


2.

3.

Mempromosikan program
- Poster
- Surat pemberitahuan
Taklimat kepada Ibu Bapa

4.
Menghadiri program,
5.

6.

7.

Pelaksanaan program:
- Ceramah
- Bengkel Mata Pelajaran
- Kem Bina Diri
- Pameran Sudut Pelajar Cemerlang
- Anugerah Peningkatan
Penilaian/ :Post Mortem

TEMPOH

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

BIL

Guru Besar & GPK


Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran Teras

CONTOH ISU-ISU STRATEGIK MENGIKUT BIDANG

BIDANG
Pengurusan Organisasi
Pengurusan
Kurikulum / Akademik

ISU-ISU STRATEGIK
1. Pengurusan organisasi belum mencapai tahap cemerlang

Peratus Mata pelajaran Matematik Tambahan Masih Di Tahap Sederhana


Pelajar lemah dalam menjawab soalan Kertas 2 Matematik Tambahan
Sasaran keputusan dari segi kualiti bilangan kepujian dan cemerlang belum dicapai.

Pengurusan Kokurikulum

1. Peratus penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum masih di tahap sederhana dan perlu
dipertingkatkan sebagaimana kehendak mandat.

Pengurusan Hal
Ehwal Murid

1. Masih terdapat sebilangan pelajar yang prestasi sahsiahnya tidak mencapai tahap yang diinginkan

Pengurusan Kewangan

1. Pengurusan kewangan kurang cekap dan tidak menepati kehendak Arahan Perbendaharaan

Pengurusan
Pentadbiran Pejabat

1. Sistem pengurusan pejabat masih belum mantap (perlu dipertingkatkan kecekapan dan
keberkesanannya)

Pengurusan dan
Pembangunan Sumber
Manusia

1. Staf masih kurang mahir dalam dasar-dasar baru KPM

Pengurusan Persekitaran dan


Kemudahan Fizikal

1. Iklim persekitaran tidak cukup kondusif untuk membantu proses pembelajaran murid ke tahap
cemerlang.

Pengurusan
Perhubungan Luar

1. Kerjasama antara sekolah dengan ibu bapa masih di tahap rendah

FORMAT ANALISIS KLAP ATAU SWOC/T MENGIKUT BIDANG

ANALISI ANALISIS PERSEKITARAN (BIDANG) KURIKULUM


Kekuatan (S)

Kelemahan (W)

S1 100 % guru terlatih dan berpengalaman

W1 Guru yang berpengetahuan tetapi kurang mahir skema dan


Kehendak soalan

S2 kelas yang bersaiz kecil


W2 Murid lemah dalam konsep asas Matematik

Peluang (O)

Cabaran / Ancaman (C)

O1 PIBG banyak membantu dalam bidang akademik dari segi


Kewangan

C1 Guru sering diarah menghadiri kursus


C2 Murid tidak minat buat latih tubi

O2 Ibubapa amat prihatin dengan pencapaian anak


O3 Perpustakaan / Dewan komuniti

HUBUNGAN ANTARA ISU STRATEGIK DENGAN MATLAMAT STRATEGIK

ISU-ISU STRATEGIK

BIDANG

Pengurusan
Kurikulum /
Akademik

Pengurusan
Kokurikulum

Peratus Mata pelajaran Matematik Tambahan


Masih Di Tahap Sederhana
Pelajar lemah dalam menjawab soalan Kertas
2 Matematik Tambahan
Sasaran keputusan dari segi kualiti bilangan
kepujian dan cemerlang belum dicapai.

Peratus Mata pelajaran Matematik Tambahan


Masih Di Tahap Sederhana
Pelajar lemah dalam menjawab soalan Kertas
2 Matematik Tambahan
Sasaran keputusan dari segi kualiti bilangan
kepujian dan cemerlang belum dicapai.

MATLAMAT STRATEGIK

Meningkatkan prestasi mata pelajaran Matematik


Tambahan SPM
Meningkatkan bilangan pelajar yang mendapat
gred A.
Meningkatkan peratus kelulusan mengikut gred.
Memupuk minat pelajar untuk menyukai
Matematik Taambahan serta berfikir secara
kreatif dan kritis

Memantapkan pengurusan dan kepimpinan kurikulum

Status pencapaian kokurikulum kini sebagaimana


kehendak visi dan misi.

Memantapkan kecemerlanngan pengurusan kurikulum

Peratus penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum


masih di tahap sederhana dan perlu dipertingkatkan
sebagaimana kehendak mandat.

Meningkatkan pencapaian prestasi aktiviti-aktiviti


kokurikulum

HUBUNGAN ANTARA ISU STRATEGIK, MATLAMAT STRATEGIK, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

BIDANG

Pengurusan
Kurikulum /
Akademik

MATLAMAT
STRATEGIK

ISU-ISU STRATEGIK

Peratus Mata
pelajaran
Matematik
Tambahan Masih
Di Tahap
Sederhana
Pelajar lemah
dalam menjawab
soalan Kertas 2
Matematik
Tambahan
Sasaran keputusan
dari segi kualiti
bilangan kepujian
dan cemerlang
belum dicapai.

Meningkatkan
prestasi mata
pelajaran
Matematik
Tambahan SPM
Meningkatkan
bilangan pelajar
yang mendapat
gred A.
Meningkatkan
peratus kelulusan
mengikut gred.
Memupuk minat
pelajar untuk
menyukai
Matematik
Taambahan serta
berfikir secara
kreatif dan kritis

OBJEKTIF
Meningkatkan
pencapaian SPM dari
segi kualiti dan kuantiti.

KPI
1. Peratus A (SPM)

2. Peratus Lulus SPM

3. Peratus sekurangkurangnya B,C dan D

BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS


MISI

BIDANG
Tandakan ()

VISI

ORGANISASI

AKADEMIK

KOKURIKULUM

HEM

KEWANGAN

SUMBER
MANUSIA

FIZIKAL

HUBUNGAN LUAR

PENTADBIRAN
PEJABAT

MATLAMAT

OBJEKTIF

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)


LAG

LEAD

SASARAN PERESTASI
TOV

2012

2013

2014

INISIATIF/TINDAKAN
(STRATEGI)

PRESTASI SEBENAR
TOV

2012

2013

2014

ULASAN KESELURUHAN :
LAPORAN DISEDIAKAN OLEH : .
(
Nama dan jawatan
)

Lampiran 2

BORANG MAKLUM BALAS PRESTASI (PERINGKAT PANITIA/UNIT DLL)

SEKOLAH
BIDANG
MATLAMAT
OBJEKTIF

KPI

PRESTASI
SASARAN

PENCAPAIAN SEBENAR

Indikator Akhir
(Lag) :

Indikator Awal
(Lead):

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

ULASAN