Anda di halaman 1dari 14

SMK PUTERIJAYA _2015/PSV Ting 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 2015


PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 5
Semester 1
Mgu

Tarikh

Bidang / Unit
Pembelajaran

05.01.2015

1. Pengenalan PSV Ting. 5


2. Penerangan Format
Peperiksaan PSV SPM
3. Penghasilan Seni Visual
1. Asas Seni Reka
(diaplikasikan secara
bersepadu dalam
penghasilan
Seni Visual)

23

12.1.15
23.1.15

Penghasilan Seni Visual


1.2 Seni Halus
b. Catan

Hasil Pembelajaran

Menyatakan proses, gubahan dan fungsi Seni


Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang
seni berkaitan:
( Kbat ; i-Think, Peta Bulatan )

1.
i.
ii.
iii.
2.
i.
ii.
iii.

Idea dan proses


mesej / kandungan
pengwujudan idea
olahan idea
Olahan karya
Asas Seni Reka
Media
Teknik penghasilan

Aktiviti

1. Memperkenalkan
Kertas 2611
2. Perbincangan
tentang Teori seni
3. Ulangkaji Asas Seni
Reka

Strategi P & P

KBKK Kritis dan


Kreatif
Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kontekstual
Kajian Masa Depan
Belajar Cara Belajar

Memahami dan menyatakan proses, gubahan dan


fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam
semua bidang seni berkaitan :
( i-Think , Peta Alir )

Pelajar menghasilkan
catan dengan pelbagai
media dan teknik
Media seperti :
i. cat air
ii. cat minyak
iii. oil pastel
iv. cat poster
v. akrilik
vi. media

a. Idea dan proses


i. Mesej / kandungan
ii. Pengwujudan idea
iii. Olahan idea
b. Olahan Karya
i. Asas seni reka

KBKK Kritis dan


kreatif

Teori Kecerdasan
Pelbagai

Catatan

*5/1Anugerah
PT3 &
Anugerah
kehadiran
penuh
*9/1 Gotongroyong
PAJSK
*10/1
Sekolah
ganti 1

*12/1Pelancaran
Gempak
Puteri/
NILAM

ii. Media
iii. Teknik penghasilan
Aras 1

i.
ii.

Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam


aktiviti Seni Halus
Menginterpretasi maklumat yang akan
digunakan dalam penghasilan kerja

Aras 2

i.

Berkomunikasi melalui aktiviti yang


dihasilkan
ii. Menjalankan aktiviti secara terancang
iii. Membanding beza jenis komunikasi visual
Aras 3

i.

Menyatakan keindahan, keharmonian alam


dan masyarakat serta berusaha
memeliharanya melalui pernyataan karya
yang dihasilkan
ii. Menyedari kegiatan dan hasil Seni Visual
yang mencerminkan nilai masyarakat
iii. Memahami dan menyatakan cara membuat
kemasan untuk sesuatu persembahan atau
pameran

campuran
Teknik :
i. Teknik untuk
cat air
1. basah atas
basah
2. basah atas
kering
3. kering atas
kering
4. kering atas
basah
ii. Teknik untuk
cat minyak
1. Impasto
2. scumbling
3. glazing
4. hard-edge
5. pointerlisme
6. kolaj

Belajar Cara Belajar

* 19/1Pelancaran
Program
MentorMentee

Kontekstual

Konstruktivisme

Pembelajaran Masteri

( Kbat )
4-6

26.1.15
13.2.15

Penghasilan Seni Visual


3. Komunikasi Visual
a. Reka Bentuk Grafik
i. Kulit Buku
ii. Risalah

Memahami dan menyatakan reka bentuk :


a. Mengenalpasti masalah ( spesifikasi )
b. Kajian dan penyelidikan
idea
cara penyelesaian
c. Proses membuat
proses
teknik

Pelajar menghasilkan
reka bentuk :
b. Reka bentuk
penerbitan
c. Kaligrafi
d. Tipografi
Pelajar menggunakan

KBKK Kritis dan


kreatif

Teori Kecerdasan
Pelbagai

* 31/1
Majlis
Persaraan
Pn.Yee
Chooi Leng

SMK PUTERIJAYA _2015/PSV Ting 5


d. Penilaian semula
Aras 1

i.

Menggunakan perisian komputer dalam


pembelajaran grafik dan multimedia

ii. Menggunakan pelbagai jenis muka taip


iii. Mengaplikasi Asas Seni Reka secara kritis
dan kreatif dalam pencarian idea serta
penghasilan kerja seni visual
Aras 2 ( i-Think Peta Buih )
i. Menginterpretasi maklumat dan
memperkembangkan daya imaginasi
melalui eksperimen gayaan
ii. Menghasilkan karya 2D dan 3D dengan
menggunakan alat, bahan dan teknik yang
sesuai
iii. Mengolah hasil kerja dengan memberi
perhatian kepada
kadar bandingan
reka letak
muka taip
warna
satah
imbangan

( Kbat )
Aras 3

i.

Berkomunikasi melalui aktiviti dan hasil


karya
ii. Menggunakan kemahiran komputer untuk
meningkatkan daya kreativiti dan proses
reka bentuk
iii. Menyediakan portfolio persembahan serta
mendokumentasi pengetahuan secara jujur
dan teratur

pelbagai media dan


teknik berdasarkan
idea dan proses melalui
i. Mengenlpasti
masalah
( spesifikasi )
ii. Penyelidikan
( idea )
iii. Proses
membuat
iv. Penilaian
semula

Belajar Cara Belajar

Kontekstual

Konstruktivisme

Alat dan media :

i. pensel
ii. pensel warna
iii. pen
iv. pen teknikal
v. pen ruling
vi. pen manuskrip
vii. cat poster
viii. dakwat
ix. arang
x. krayon
xi. pastel
xii. tempera
xiii. media
campuran

xiv. berus
xv. set geometri
xvi. komputer
xvii. perisian
komputer

Pembelajaran Masteri

Pembelajaran ICT

Pembelajaran Akses
Kendiri

Kajian Masa Depan

*2/2- Hari
Wilayah
Persekutuan
*3/2- Cuti
Umum
Thaipusam
* 7/2Sekolah
Ganti 2
* 9/2Pelancaran
Minggu
Akademik
* 13/2Penutupan
Minggu
Akademik

Teknik :
i. Lukisan
ii. Kecatan (
painterly )
iii. Lipatan
iv. Berbantukan
komputer

2.2.2015 / ISNIN ( CUTI UMUM SEMPENA HARI WILAYAH PERSEKUTUAN )


3.2.2015 / SELASA ( CUTI UMUM THAIPUSAM )
7

16.2.2015
20.2.2015

8
12

23.2.15
3.4.15

16.2.2015 / ISNIN ( CUTI BERGANTI 1 )


17.2.2015 / SELASA ( CUTI BERGANTI 2 )
18.2.2015 / RABU ( CUTI PERISTIWA 1 )
19.2.2015 / KHAMIS ( TAHUN BARU CINA )
20.2.2015 / JUMAAT ( TAHUN BARU CINA )

Penghasilan Seni Visual


5. Kraf Tradisional dan
Dimensi Baru (
pilihan berfokus )
Tenunan
Ukiran kayu
Batik

Mempelajari porses penghasilan kraf untuk


menjadikan mata barang ( end Product )

(i-Think Peta Alir )


Aras 1

i.

Mengenalpasti pelbagai motif mereka corak


dalam membuat kraf
ii. Mengetahui alat, bahan, teknik dan proses
penghasilan kraf
iii. Mengetahui reka corak kraf dengan
memberi perhatian kepada fungsi, niali
budaya dan kemasan
Aras 2
i. Mereka corak / mereka bentuk barangan
kraf dengan menggunakan alat, bahan dan
teknik khusus.

Menghasilkan
barangan kraf dengan
menggunakan bahan,
alat dan teknik
tertentu:
1. Kajian
2. Bahan
3. Alat
4. Teknik
5. Proses

KBKK Kritis dan


Kreatif

Teori Kecerdasan
Pelbagai

Belajar Cara Belajar

Kontekstual

* 24/2Majlis
Persaraan
En.Abd Aziz

SMK PUTERIJAYA _2015/PSV Ting 5


ii. Mengenali beberapa tokoh kraf
Aras 3

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Konstruktivisme
Mereka ganti alat, bahan dan teknik yang
sesuai dalam penghasilan barangan kraf
Menghasilkan kraf dimensi baru yang
berasaskan kraf pilihan
Mengetahui perkembangan teknologi
pembuatan kraf tradisional dan pribumi
serta
menghargai sumbangan dan hasil karya
tokoh kraf tradisional
Menyediakan portfolio proses dan portfolio
persembahan
Kemasan kerja

* 7/3Kejohanan
Merentas
Desa

Pembelajaran Masteri

Pembelajaran Akses
Kendiri

( KBAT )
10

9-13.3.2015

UJIAN BULANAN 1
11-22 MAC 2015 ( CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 )

13

6.4.2015 10.4.2015

2. Sejarah dan Apresiasi


Seni Visual
2.1 Perkembangan Seni
Visual di Malaysia
a. Seni Visual dan
pembentukan
Negara dan
bangsa
i. Kraf
Tradisional dan
Pribumi
Tokoh kraf tanahair

Mengetahui tokoh kraf dalam sumbangan dan


penghasilan serta pengurusan kraf penglibatan
tokoh
Aras 1

i.

Mengumpul maklumat berkaitan


perkembangan Seni Visual berhubung
kebudayaan, ritual, sejarah dan semangat
patriotisme

( i-Think Peta Bulatan )


Aras 2

i.

Membincang sumbangan tokoh kraf ,


insitusi dan organisasi kraf terhadap Seni
Visual

Kajian maklumat
Perbincangan
Dokumentasi
maklumat ( portfolio
pilihan berfokus )
Apresiasi seni
lawatan

KBKK Kritis dan


kreatif

Teori Kecerdasan
Pelbagai

Kontekstual

Kajian Masa Depan

* 11/4- Hari
Anugerah
Cemerlang
( Sarana 2)

Aras 3

Belajar Cara Belajar

ii. Membuat pernyataan berkenaan keaslian


dan identiti tentang karya, seni rakyat
dalam konteks sejarah
1. bentuk
2. pengaruh
3. proses
4. fungsi
5. sumbangan
iii. Mendokumentasi maklumat
( KBAT Penilaian )

14

13.4.201517.4.2015

2. Sejarah dan Apresiasi


Seni
Visual
i. 2.1 Perkembangan
Seni Visual di
Malaysia
1. Seni Visual
dan
2. pembentuk
an Negara
dan bangsa
i. Kraf Tradisional
dan Pribumi Seni
Pribumi

Mengetahui tokoh kraf dalam sumbangan dan


penghasilan serta pengurusan kraf penglibatan
tokoh
Aras 1

ii. Mengumpul maklumat berkaitan


perkembangan Seni Visual berhubung
kebudayaan, ritual, sejarah dan semangat
patriotisme

Pembelajaran Masteri

Pembelajaran Akses
Kendiri

Kajian maklumat
Perbincangan
Dokumentasi
maklumat ( portfolio
pilihan berfokus )
Apresiasi seni
lawatan

KBKK Kritis dan


kreatif

Teori Kecerdasan
Pelbagai

( i-Think Peta Bulatan )


Aras 2

ii. Membincang sumbangan tokoh kraf ,

Kontekstual

insitusi dan organisasi kraf terhadap Seni


Visual
Kajian Masa Depan
Aras 3

iv. Membuat pernyataan berkenaan keaslian


dan identiti tentang karya, seni rakyat
dalam konteks sejarah
1. bentuk
2. pengaruh
3. proses
4. fungsi

Belajar Cara Belajar

Pembelajaran Masteri

SMK PUTERIJAYA _2015/PSV Ting 5


5. sumbangan
v. Mendokumentasi maklumat

Pembelajaran Akses
Kendiri

( KBAT Penilaian )

15

20.4.201524.4.2015

2. Sejarah dan Apresiasi


Seni
Visual
2.1 Perkembangan Seni
Visual di Malaysia
a. Seni Visual dan
pembentukan Negara
dan bangsa
i. Kraf Tradisional dan
Dimensi baru
Hiasan kepala
Hiasan leher
Hiasan tangan
Hiasan kaki
Hiasan pinggang

Mengetahui tokoh kraf dalam sumbangan dan


penghasilan serta pengurusan kraf penglibatan
tokoh
Aras 1

iii. Mengumpul maklumat berkaitan


perkembangan Seni Visual berhubung
kebudayaan, ritual, sejarah dan semangat
patriotisme

( i-Think Peta Bulatan )


Aras 2

Kajian maklumat
Perbincangan
Dokumentasi
maklumat ( portfolio
pilihan berfokus )
Apresiasi seni
lawatan

KBKK Kritis dan


kreatif

Teori Kecerdasan
Pelbagai

Kontekstual

iii. Membincang sumbangan tokoh kraf ,


insitusi dan organisasi kraf terhadap Seni
Visual

Kajian Masa Depan

vi. Membuat pernyataan berkenaan keaslian

Belajar Cara Belajar

Aras 3
dan identiti tentang karya, seni rakyat
dalam konteks sejarah
1. bentuk
2. pengaruh
3. proses
4. fungsi
5. sumbangan
vii. Mendokumentasi maklumat
( KBAT Penilaian )

Pembelajaran Masteri

Pembelajaran Akses
Kendiri

*20-24/4Pelancaran
Minggu Anti
Dadah
* 22-23/4Karnival
Sukan

16
17
&
20

27.4.20158.5.2015

&
25.5.2015
29.5.2015

Penghasilan Seni Visual


3. Reka Bentuk
a. Reka Bentuk
Industri
Perabot
Produk Domestik
Automobil

Memahami konsep dan proses reka bentuk industri


berkaitan
( KBAT Pengetahuan )
a. Mengenalpasti masalah ( spesifikasi )
b. Kajian dan penyelidikan
Idea
Cara penyelesaian
c. Proses membuat ( i-Think Peta Alir )
Proses
Teknik
d. Penilaian semula
Aras 1
i. Mengaplikasi maklumat dan membuat
interpretasi
ii. Menggunakan perisian komputer secara
berkesan dalam kerja-kerja mudah
iii. Memahami dan mengetahui keperluan
konsumer
Aras 2
i. Memilih, mengumpul, menyusun dan
mempersembahkan maklumat dalam
portfolio ( KBAT Analisis )
ii. Membuat reka bentuk 2D berdasarkan trend
semasa / masa depan
iii. Menyesuaikan reka bentuk mengikut
citarasa dan kehendak semasa / masa depan
iv. Menggunakan alat, bahan dan teknik untuk
membuat model
Aras 3
i. Membuat reka bentuk 3D berdasarkan trend
semasa / masa depan
ii. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dalam
bidang lain
iii. Menyatakan secara berkesan tentang hasil
kerja

1. Menghasilkan reka
bentuk produk 2D dan
3D berdasarkan
a. Masalah
b. Kajian dan
penyelidikan
c. Proses membuat
d. Penilaian semula
dalam membuat reka
bentuk ( model )
seperti
Perabot
Produk domestik
Automobil

KBKK Kritis dan


kreatif

*1/5- Cuti
Umum Hari
Pekerja

Teori Kecerdasan
Pelbagai

*3/5- Cuti
Umum Hari
Wesak

Belajar Cara Belajar

* 8/5- Hari
Koperasi
Sekolah

2. Apresiasi seni
3. Aktiviti pengayaan
4. Penyediaan portfolio

Konstruktivisme

Kontekstual

* 16/5- Hari
Guru
Kebangsaan
* 22/5Sambutan
Israk
&Mikraj

Pembelajaran Masteri

Pembelajaran ICT

Pembelajaran Akses
Kendiri

Kajian Masa Depan

*29/5Sambutan
Hari Guru
( Sekolah )

SMK PUTERIJAYA _2015/PSV Ting 5


18 19

11.5.2015
22.5.2015

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


30.5.2015 14.6.2015 ( CUTI PERTENGAHAN TAHUN )

Semester 2
Mgu

21 22

Bidang / Unit
Pembelajaran
15.6.15
26.6.15

Penghasilan Seni
Visual
1.2 Seni Halus
b. Catan

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Memahami dan menyatakan proses, gubahan


dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi
dalam semua bidang seni berkaitan :

Pelajar menghasilkan catan


dengan pelbagai media dan
teknik

a. Idea dan proses


i. Mesej / kandungan
ii. Pengwujudan idea
iii. Olahan idea

Media seperti :
i. cat air
ii. cat minyak
iii. oil pastel
iv. cat poster
v. akrilik
vi. media campuran

b. Olahan Karya
i. Asas seni reka
ii. Media
iii Teknik penghasilan
Aras 1

i.
ii.

Mengaplikasi Asas Seni Reka


dalam aktiviti Seni Halus
(KBAT Aplikasi )
Menginterpretasi maklumat yang akan
digunakan dalam penghasilan kerja

Aras 2

i.

Berkomunikasi melalui aktiviti yang


dihasilkan

Teknik :
i. Teknik untuk cat air
1. basah atas basah
2. basah atas kering
3. kering atas kering
4. kering atas basah
ii. Teknik untuk cat
minyak
1. impasto
2. scumbling
3. glazing

Strategi P & P

KBKK Kritis dan


kreatif

Teori Kecerdasan
Pelbagai

Belajar Cara Belajar

Catatan

* 19/6Pelancaran
Lhya
Ramadhan/
Bulan
Penghayatan
Nilai Murni
* 26.6- Hari
Akademik
( Sarana 3 )

Kontekstual

Konstruktivisme

Pembelajaran Masteri

* 27/6Sekolah ganti
3

ii. Menjalankan aktiviti secara terancang


iii. Membanding beza jenis komunikasi

4. hard-edge
5. pointerlisme
6. kolaj

visual
Aras 3

i.

Menyatakan keindahan, keharmonian


alam dan masyarakat serta berusaha
memeliharanya melalui pernyataan
karya yang dihasilkan

( i-Think Peta Dakap )


ii. Menyedari kegiatan dan hasil Seni
Visual yang mencerminkan nilai
masyarakat
iii. Memahami dan menyatakan cara
membuat kemasan untuk sesuatu
persembahan atau pameran

23 26

29.6.15
24.7.15

Penghasilan Seni
Visual
1.2 Seni Halus
d. Cetakan

Memahami dan menyatakan porses, gubahan


dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi
dalam semua bidang seni berkaitan :
a. Idea dan proses
i. Mesej / kandungan
ii. Pengwujudan idea
iii. Olahan idea
b. Olahan Karya
i. Asas seni reka
ii. Media
iii Teknik penghasilan

( i-Think- Peta Bulatan )


Aras 1

i.
ii.

Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam


aktiviti Seni Halus
Membuat karya seni secara kritis dan

10

Pelajar menghasilkan kerja


seni berdasarkan idea dan
proses melalui:

7. mesej / kandungan
8. pengwujudan idea
9. olahan idea
Cetakan dengan menggunakan
Media seperti:
i. kayu
ii. media campuran
iii. plastik /perspek
iv. kepimgan zink
v. foto elmusi

KBKK Kritis dan


kreatif

Teori Kecerdasan
Pelbagai

* 11/7Sekolah Ganti
4

Belajar Cara Belajar

*16/7- Cuti
Peristiwa 2

Kontekstual

Konstruktivisme
Teknik:

* 4/7- Nuzul
Al-Quran

*17-18/7Hari Raya
Aidilfitri

SMK PUTERIJAYA _2015/PSV Ting 5


kreatif
iii. Menginterpretasi maklumat yang akan
digunakan dalam penghasilan kerja

( KBAT )

i.
ii.
iii.
iv.

timbulan
kolagrafi
gurisan
guris kering
cetakan sutera saring (serigrafi)

Aras 2

i.

Berkomunikasi melalui aktiviti yang


dihasilkan
ii. Menjalankan aktiviti secara terancang
iii. Membanding beza jenis komunikasi
visual
Aras 3

i.

Menyedari kegiatan dan hasil Seni


Visual yang mencerminkan nilai
masyarakat
ii. Menggunakan perisian computer
dalam aspek pembelajaran Seni Halus
iii. Memahami dan menyatakan cara
membuat kemasan untuk sesuatu
persembahan atau pameran

25 &
26

16.7.2015 / KHAMIS ( CUTI PERISTIWA 2 )


17.7.2015 / JUMAAT ( HARI RAYA AIDILFITRI )
18.7.2015 / SABTU ( HARI RAYA AIDILFITRI )
19.7.2015 / AHAD
20.7.2015 / ISNIN ( CUTI BERGANTI 3 )
21.7.2015 / SELASA ( CUTI BERGANTI 4 )

11

*20-21/7Cuti Berganti
3&4
Pembelajaran Masteri

11

27 29

27.7.2015-14.8.2015

Penghasilan Seni
Visual
5. Komunikasi
Visual
a. Reka Bentuk
Grafik
i. Pembungkusan

Memahami dan menyatakan reka bentuk :


a. Mengenalpasti masalah ( spesifikasi )
b. Kajian dan penyelidikan
idea
cara penyelesaian
c. Proses membuat
proses
teknik
d. Penilaian semula

( i-Think Peta Bulatan )


Aras 1
i. Menggunakan perisian computer
dalam pembelajaran grafik dan
multimedia
ii. Menggunakan pelbagai jenis
i. Muka taip
ii. Mengaplikasi Asas Seni Reka
secara kritis dan kreatif dalam
pencarian idea serta penghasilan
kerja seni visual
Aras 2
i. Menginterpretasi maklumat dan
memperkembangkan daya
imaginasi melalui eksperimen
gayaan (KBAT Penilaian )

Pelajar menghasilkan reka


bentuk :
b. Reka bentuk penerbitan
c. Kaligrafi
d. Tipografi
Pelajar menggunakan pelbagai
media dan teknik berdasarkan
idea dan proses melalui
v. Mengenlpasti masalah (
spesifikasi )
vi. Penyelidikan ( idea )
vii. Proses membuat
viii. Penilaian semula
Alat dan media :
i. pensel
ii. pensel warna
iii. pen
iv. pen teknikal
v. pen ruling
vi. pen manuskrip
vii. cat poster
viii. dakwat
ix. arang
x. krayon
xi. pastel

12

Teori Kecerdasan
Pelbagai

Belajar Cara Belajar

Kontekstual

Konstruktivisme

xii. tempera
xiii. media campuran
xiv. berus
xv. set geometri
xvi. komputer
xvii. perisian komputer

* 31/7Temasya
Sukan
Tahunan
(Sarana 4)
*8/8- Sekolah
Ganti 5
*10/8- Majlis
Pelantikan
Pengawas/
PSS/ MPP Pra
U

*17/8Pelancaran
Bulan
Kemerdekaan
Pembelajaran Masteri

Pembelajaran ICT

iv. Menghasilkan karya 2D dan 3D


dengan menggunakan alat, bahan dan
teknik yang sesuai
v. Mengolah hasil kerja dengan memberi
perhatian kepada
1. kadar bandingan
2. reka letak
3. muka taip

KBKK Kritis dan


kreatif

Pembelajaran Akses
Kendiri

SMK PUTERIJAYA _2015/PSV Ting 5


4. warna
5. satah
6. imbangan
Aras 3
i. Berkomunikasi melalui aktiviti
dan hasil karya
ii. Menggunakan kemahiran komputer
untuk meningkatkan daya kreativiti
dan proses reka bentuk
iii. Menyediakan portfolio persembahan
serta mendokumentasi pengetahuan
secara jujur dan teratur
30-32

17.8.20154.9.2015

Teknik :
i. Lukisan
ii. Kecatan ( painterly )
iii. Lipatan
iv. Berbantukan komputer

Kajian Masa Depan

*28/8- Majlis
Ambang
Kemerdekaan

PERCUBAAN SPM 2015

*31/8- Hari
Kemerdekaan

33 34

7.9.201518.9.2015

2. Sejarah dan
Apresiasi Seni
Visual
a. Perkembangan Seni
Visual
di Malaysia
i. Seni Halus
Seni dan budaya lain

Mengetahui tokoh kraf dalam sumbangan dan


penghasilan serta pengurusan kraf
penglibatan tokoh
Aras 1
i. Mengumpul maklumat berkaitan
perkembangan Seni Visual
berhubung kebudayaan, ritual,
sejarah dan semangat patriotisme

(KBAT Penilaian )

Kajian maklumat
Perbincangan
Dokumentasi maklumat (
portfolio pilihan berfokus )
Apresiasi seni
Lawatan

KBKK Kritis dan


kreatif

Teori Kecerdasan
Pelbagai

Kontekstual

Aras 2
i. Membincang sumbangan artis
Kajian Masa Depan

13

*11/9- Hari
Anugerah
Kokurikulum
*15/9Penutupan
Bulan
Kemerdekaan
*16/9- Cuti
Umum
Penubuhan
Malaysia

13

tempatan , insitusi dan organisasi


Seni terhadap Seni Visual
Belajar Cara Belajar
Aras 3
i. Membuat pernyataan berkenaan
keaslian dan identity tentang
karya, seni rakyat dalam konteks
sejarah
bentuk
pengaruh
proses
fungsi
sumbangan
ii. Mendokumentasi maklumat

19-27.9.2015 ( CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 )


24.9.2015 / KHAMIS ( HARI RAYA AIDILADHA )
35 39

28.9.201530.10.2015

Latih tubi seoalan teori mirip SPM


Bengkel Catan 2015

40 42

1.11.2015-

Peperiksaan SPM 2015 ( Mengikut Jadual Terkini yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia )

20.11.2015

Disediakan oleh :

( HANIZAH HAMZAH )

14

Pembelajaran Masteri

Pembelajaran Akses
Kendiri