Anda di halaman 1dari 42

Bahagian Pembangunan Kurikulum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

DSKP
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM & PENTAKSIRAN

OBJEKTIF TAKLIMAT

Guru memahami konsep umum DSKP

dan dapat menggunakan DSKP


bagi tujuan merancang dan

melaksanakan P&P

KANDUNGAN TAKLIMAT

Apa itu DSKP?


Kandungan dalam DSKP

APA ITU DSK, DSP & DSKP?

APA ITU DSKP?

APA ITU DSKP?

DSKP ada

DSKP ada

DSKP ada

DSKP ada

DSKP ada

DSKP ada

DSKP ada

DSKP ada

DSKP ada

DSKP ada

Tahu
Tahu dan faham
Tahu, faham dan boleh buat

Tahu, faham, boleh buat dengan beradab


Tahu, faham, boleh buat dengan beradab terpuji
Tahu, faham, boleh buat dengan beradab mithali

DSKP ada

DSKP ada

dengan bimbingan guru

sedar dan memberi respon


tekal dan memberi respon
dengan betul
tekal, menepati situasi dan
beradab
tekal, sukarela dengan betul
dan menepati situasi
tekal, menjadi contoh dan
menepati situasi.

BAND dan TAHAP PENGUASAAN

Apa perbezaan
BAND dan Tahap
Penguasaan ?

BAND

Tahap
Penguasaan

ISTILAH-ISTILAH YANG TERSIRAT DALAM DSKP


YANG PERLU GURU KUASAI

Kelompok

Standard
pembelajaran yang
digabungkan
mengikut hubung
kait antara standard
pembelajaran
tertentu dan ianya
boleh dilaksanakan
secara serentak bagi
tujuan pentaksiran.

ISTILAH-ISTILAH YANG TERSIRAT DALAM DSKP


YANG PERLU GURU KUASAI

Kelompok

CONTOH KELOMPOK
Rujuk DSKP.

ISTILAH-ISTILAH YANG TERSIRAT DALAM DSKP


YANG PERLU GURU KUASAI

One Shot

Bermaksud
sekali
gus

Guru
mentaksirkan
murid sekali gus
menggunakan 6
tahap
penguasaan
pada bila-bila
masa sepanjang
P&P

ISTILAH-ISTILAH YANG TERSIRAT DALAM DSKP


YANG PERLU GURU KUASAI

One Shot

CONTOH ONE
SHOT

ISTILAH-ISTILAH YANG TERSIRAT DALAM DSKP


YANG PERLU GURU KUASAI

Profesional
Judgement

Kuasa guru
dalam mentaksir,
menilai dan
menentukan
tahap
penguasaan
murid secara
profesional

ISTILAH-ISTILAH YANG TERSIRAT DALAM DSKP


YANG PERLU GURU KUASAI

Profesional
Judgement

CONTOH

DSKP ada

Contoh

DSKP ada

DSKP ada
1 Pada huruf

2 Pada huruf

Intonasi Bacaan
Ayat

Tekanan Suara

3 Pada huruf pertama

4 Pada huruf kedua

DSKP ada


Tahun 5

DSKP ada

-
( - )

DSKP ada

Simbol
matematik
Tahun 4

Simbol
matematik
Tahun 5

DSKP ada

DSKP ada

DSKP ada

DSKP ada

DSKP ada

DSKP ada

DSKP ada

PERBEZAAN
MUHAKAT, TARDID, TIKRAR & NUTQ

ajuk & tiru


ulang
sebutan
yang
didengar

sebut
sendiri

SEKIAN, TERIMA KASIH


SELAMAT MENJALANKAN TUGAS

Anda mungkin juga menyukai